close

Enter

Log in using OpenID

Kongre Programı - 2. Örgütsel Davranış Kongresi

embedDownload
2. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ
6-7-8 Kasım 2014- Kayseri
Melikşah Üniversitesi Saffet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi
&
Kayseri Ommer Hotel
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
(OMMER HOTEL)
KONGRE KAYIT: 16.00-20.00
SEMİNER
“ÖLÇEK GELİŞTİRME VE ÖLÇEK UYARLAMA SEMİNERİ”
Doç. Dr. Harun ŞEŞEN - Doç. Dr. Fatih ÇETİN
(OMMER HOTEL- ZÜMRÜT SALONU)
18.00-19.30
BİRİNCİ OTURUM
19.30-20.00
KAHVE ARASI
20.00-22.00
İKİNCİ OTURUM
7 KASIM 2014, CUMA
(MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ SAFFET ARSLAN KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ)
KONGRE KAYIT: 08.00-11.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI ve PLAKET TAKDİMLERİ
09:00-09.30
KAHVE ARASI: 09.30 - 09.45
PANEL 09.45-11.15
“ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARINDAKİ YÖNELİMLER ”
Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki
PANEL YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. Tamer
KOÇEL
PANELİSTLER
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ
Kongresi Örneği
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Birinci Örgütsel Davranış Kongresinin Yazar ve
Dr. Ercan TURGUT
Kara Harp Okulu
İçerik Yönünden Ağ Analizi ile İncelenmesi
Dr. Memduh BEGENİRBAŞ
Kara Harp Okulu
Türkiye’de Örgütsel Davranış Yazını Doktora
Doç. Dr. Ethem DUYGULU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tezlerine Yönelik Bir İnceleme
Oytun Boran SEZGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Melikşah
Üniversitesi
Kongre
Merkezi
ÖĞLE YEMEĞİ / SERBEST ZAMAN- 11.30- 12.45
(Melikşah Üniversitesi Süleyman Çetinsaya Sosyal Tesisleri)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİNDEN OMMER HOTELE HAREKET -13.00
7 KASIM 2014, CUMA 14.00-15.00 (1,2,3,4 OTURUMLAR)
(OMMER HOTEL)
Performans Değerlendirmenin Ücrete Bağlı Strese
Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA
Selçuk Üniversitesi
Yasin ROFCANİN
Warwick Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mine Afacan FINDIKLI
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Eylem ŞİMŞEK
Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı
Etkisi
1.OTURUM
PERFORMANS
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Mahmut
PAKSOY
Kişiye Özgü Anlaşmalar ve Çalışan Çıktıları:
Pozitif Duyguların Aracı Rolü
Çalışanların Bireylerarası İletişim Becerileri ve
Bireysel Performans Algıları Etkileşimi:
İstanbul'da Özel Bir Hastane Çalışanları Örneklemi
ZÜMRÜT
SALONU
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS
Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Ahmet KARAKİRAZ
Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Mustafa ARAS
Sakarya Üniversitesi
Çalışanların Sanal Kaytarma Davranışları
Yrd. Doç. Dr. N. Öykü İYİGÜN
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Psikolojik Sözleşme Algısıyla Açıklanabilir mi?
Dok. Öğr. Bora YILDIZ
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Dok. Öğr. Harun YILDIZ
Balıkesir Üniversitesi
Algılanan İşe Adanmışlığın Sanal Kaytarma
Arş. Gör. Hande ULUKAPI
Selçuk Üniversitesi
Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi:
Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi Örneği
Arş. Gör. Abdullah YILMAZ
Selçuk Üniversitesi
Örgütlerde Kültürel Zeka ve Kamu Kurumlarında
Yrd. Doç. Dr. A. Emin SERİN
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Onur BALKAN
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Prof. Dr. Adem ÖĞÜT
Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kadir AKSAY
Ordu Üniversitesi
Arş. Gör. Cihat ERBİL
Gazi Üniversitesi
Dok. Öğr. Meltem UYGUN
Turgut Özal Üniversitesi - Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İş Stresi Sanal Kaytarma Davranışı Üzerinde Etkili
midir?
2.OTURUM
SANAL KAYTARMA
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. A. Asuman
AKDOĞAN
KEHRİBAR
SALONU
Kültürel Zeka Düzeylerinin Belirlenmesine
Yönelik Bir Araştırma: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü Örneği
3.OTURUM
ÖRGÜT SEVİYESİ
ARAŞTIRMALAR
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Belkıs
ÖZKARA
İşletme Yönetiminde Yenilikçilik Paradigmasının
Değişimi: Yenilikçilik Kültürü Bileşenlerinin
Bibliyografik Taraması ve Derlenmesi
Kaynak Bağımlılığı Kuramı Çerçevesinde; Özel
Hastanelerde Klinikleri İlgilendiren Satın Alma
Kararlarında Etkili Olan Aktörlerin İlişkilerinin
“Güç ve Bağımlılık’’ Bağlamında İncelenmesi
OPAL
SALONU
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Adalet
4.OTURUM
İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
Kara Harp Okulu
Arş. Gör. Özgür AYHAN
Kara Harp Okulu
Mahmut SERT
Kara Harp Okulu
Üzerinden Bir Meta Analizi
ÖRGÜTSEL
VATANDAŞLIK
DAVRANIŞI
Örgüt Kültürü ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Fatma
KÜSKÜ AKDOĞAN
Doç. Dr. Sait GÜRBÜZ
Doç. Dr. Kemal Can KILIÇ
Çukurova Üniversitesi
Dok. Öğr. Yavuz AYDIN
Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Serdar KARABATI
İstanbul Bilgi Üniversitesi
TOPAZ
SALONU
Arasındaki İlişkide Algılanan Liderlik Tarzlarının
Rolü
Maddiyatçılık Eğiliminin Örgütsel Vatandaşlık
Davranışlarına Etkisi
KAHVE ARASI (15.00-15.30)
7 KASIM 2014, CUMA 15.30-16.30 (5,6,7,8 OTURUMLAR)
Prof. Dr. Nurullah GENÇ
Örgütsel Sessizlik ve Tecahül-i Arifane: İki
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili
Farklı Konudan Aynı Davranış Düzlemine
5.OTURUM
ÖRGÜTSEL
SESSİZLİK
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Enver
ÖZKALP
Örgütsel Sessizliğin Nedenleri Üzerine Nitel Bir
Prof. Dr. Tamer KOÇEL
İstanbul Kültür Üniversitesi
Öğr. Gör. Dilek ÜÇOK
İstanbul Kavram MYO
Araştırma
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Alev TORUN
İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi:
Doç. Dr. Korhan KARACAOĞLU
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Cengiz KÜÇÜKKÖYLÜ
Nevşehir Defterdarlığı
Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
ZÜMRÜT
SALONU
Çalışanların Psikolojik Sermaye Seviyelerinin İş
Doç. Dr. Mazlum ÇELİK
Stresi ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi:
6.OTURUM
PSİKOLOJİK
SERMAYEKİŞİ -İŞ UYUMU
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Adem ÖĞÜT
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Katip Çelebi Üniversitesi
Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Doç. Dr. Akif TABAK
Psikolojik Güçlenmenin Psikolojik Sermaye
Aracılığıyla Çalışanların Rol ve Rol Ötesi
Performansına Etkisinde Kişi-İş ve Kişi-Örgüt
Uyumunun Şartlı Değişken Rolü
Öğr. Gör. Duygu ÇUBUK
Beykent Üniversitesi
Öğr. Gör. Esra İŞBİLEN
Gedik Üniversitesi
Arş. Gör. Nimet ERYİĞİT
Ordu Üniversitesi
Psikolojik Sermayenin Çalışanların Duygu
Gösterimleri ve İşe Yönelik Algılarına Etkileri:
Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
KEHRİBAR
SALONU
Kara Harp Okulu
Dr. Memduh BEGENİRBAŞ
Kara Harp Okulu
Dr. Ercan TURGUT
Gazi Üniversitesi & Turgut Özal
Türkiye’de Yapılan Mobbing Araştırmaları
Dok. Öğr. Birce Ceren ÇELEN
Üzerine Bir Analiz
Üniversitesi İşletme Ortak Doktora Programı
Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
Mobbing ve Örgütsel Adaletin, Tükenmişlik
Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK
Gediz Üniversitesi
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi
Dr. Özgür DEMİRTAŞ
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Yrd. Doç. Dr. Gökşen TOPUZ
Gediz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet DİKEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. A. Aslan ŞENDOĞDU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe
7.OTURUM
Karşılaştırmalı Bir Araştırma
SALDIRGAN
DAVRANIŞLAR
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Deniz BÖRÜ
Eş-Dost Kayırmacılığının (Kronizm) Çalışanlar
Üzerine Etkileri: Orta Ölçekli İmalat
İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
OPAL
SALONU
Motivasyon (İçsel ve Dışsal), Yabancılaşma ve
Sinizm İlişkisi: Bir Alan Araştırması
8.OTURUM
SINIZM
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Uğur
YOZGAT
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu ERŞAHAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Arş. Gör. Buket SEZER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sezer Cihan ÇALIŞKAN
Haliç Üniversitesi
Yöneticilerin Algılanan Kültürel Zekası,
GÜNAYDIN
Çalışanın Farklılık İklimi Algısı, Gelişime
Dok. Öğr. Zeynep Merve ÜNAL
Marmara Üniversitesi
Açıklık ve Örgütsel Sinizm Etkileşimi Üzerine
Arş. Gör. F. Aslı Akün PALUT
İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Yaprak KALAFATOĞLU
Marmara Üniversitesi
Dok. Öğr. Çiğdem ÜÇLER
Marmara Üniversitesi
Düzenleyici Odaklar ve İşyeri Nezaketsizliği
Prof. Dr. Sevinç KÖSE
Celal Bayar Üniversitesi
İlişkisinde Örgütsel İklimin Düzenleyici Etkisi:
Arş. Gör.Deniz İSPİRLİ
Celal Bayar Üniversitesi
Keşfedici Bir Araştırma
İnan ERYILMAZ
Celal Bayar Üniversitesi
Turizm Sektöründe Bir Araştırma
TOPAZ
SALONU
KAHVE ARASI (16:30-17.00)
7 KASIM 2014, CUMA 17.00-18.00 (9,10,11,12 OTURUMLAR)
Kişi-İş Uyumunun İşe Adanmışlık ve Proaktif
Yrd. Doç. Dr. Ceyda MADEN
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayla ESEN
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emre İŞÇİ
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Ayanoğlu ŞİŞMAN
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YOZGAT
Marmara Üniversitesi
Sabriye AKPINAR
Fatih Üniversitesi Hastanesi
Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Kişilerarası
Öğr. Gör. Dr. Nihal Kartaltepe BEHRAM
Marmara Üniversitesi
Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Öğr. Gör. Dr. Esra DİNÇ
Marmara Üniversitesi
Çalışan Davranışları Üzerindeki Etkisi: Yeniliği
Destekleyen Örgüt İklimi Fark Yaratıyor mu?
9. OTURUM
KİŞİ-İŞ UYUMU
Yenilikçi İş Davranışı İş Üretkenliği İlişkisinde
Birey- Örgüt Uyumunun Rolü: Hastane
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Nurullah
GENÇ
Çalışanları Örneği
ZÜMRÜT
SALONU
Çalışanların Ücretlerine Yönelik Eşitlik Algıları
Arş. Gör. Dr. Rıza DEMİR
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cavide UYARGİL
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih ÇETİN
Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. Duysal Aşkun ÇELİK
Kemerburgaz Üniversitesi
Farklı Liderlik Tarzları Güvenlik İklimini Nasıl
Yrd. Doç. Dr. Nevin KILIÇ
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Etkiliyor?
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER
Namık Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İdil IŞIK
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER
Namık Kemal Üniversitesi
ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin
10. OTURUM
İŞTEN AYRILMA
NİYETİ
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. İnci Erdem
ARTAN
Belirlenmesi ve Konuyla İlgili Bir Araştırma
Kontrol Odağı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde
Özel Özbilinç Süreçlerinin Rolü
11. OTURUM
LİDERLİK
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Nejat BASIM
Bir Oto-Biyografi Üzerinden Otantik Liderlik
Analizi: Turgut Uzer’in Olymp ve Faniler Kitabı
Johari Penceresi ve Otantik Liderlik: Geri
Dr. Fatih Feramuz YILDIZ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Arş. Gör. Ülke Hilal AĞIRMAN
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK
Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma İNCE
Mersin Üniversitesi
KEHRİBAR
SALONU
OPAL
SALONU
Bildirim ve Kişisel Açılım ile Kişisel Farkındalık
ve İlişkilerde Şeffaflık
Hizmet Sektörü Çalışanlarından Beklenen Duygu
Gösterimlerinin Mesleki Bağlılık ve Duygusal
Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi: Hemşireler
Üzerine Bir Araştırma
12. OTURUM
ÖRGÜTSEL
BAĞLILIK
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Dursun
BİNGÖL
Örgütsel İmajın Örgütsel Bağlılık ve Mesleki
Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik
Vakıf Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Lider Yöneticinin Değişime Yönelik Davranış
Tarzı Kapsamında Çalışanların İşe Olan
Bağlılıkları: Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışan
Perspektifi
Yrd. Doç. Dr. Zehra NURAY NİŞANCI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Evrim MAYATÜRK Akyol
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Nezih Metin ÖZMUTAF
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
TOPAZ
SALONU
KAHVE ARASI (18.00- 18.30)
7 KASIM 2014, CUMA 18.30-19.30 (13,14,15,16 OTURUMLAR)
Yrd. Doç. Dr. Hakkı AKTAŞ
Bahçeşehir Üniversitesi
Örgütsel Bağlılık ve İş Uyumu ile İşten Ayrılma
Öğr. Gör. Dr. Melisa ERDILEK
Marmara Üniversitesi
Niyeti Arasındaki İlişkide Yönetici Desteğinin
KARABAY
Ara Değişken (Mediatör) Etkisinin Araştırılması:
Yrd. Doç. Dr. Mehtap ÖZŞAHİN
Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Kubilay ÖZYER
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Öğr. Gör. Zümral GÜLTEKİN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mustafa CANBEK
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Algılanan Örgütsel Politikanın İş Tatminine
Dok. Öğr. İnan ERYILMAZ
Celal Bayar Üniversitesi
Etkisi: Örgüt İkliminin Aracılık Rolü
Arş. Gör. Deniz İSPİRLİ
Celal Bayar Üniversitesi
Çalışanların Özdeşleşme Kaynaklarının
Doç. Dr. İpek Kalemci TÜZÜN
Başkent Üniversitesi
Psikolojik Dayanıklılık ve İş Performansıyla
Doç. Dr. Fatih ÇETİN
Niğde Üniversitesi
Etkileşimleri
Prof. Dr. H. Nejat BASIM
Başkent Üniversitesi
Dr. Gül Selin ERBEN
Beykent Üniversitesi
Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık
Yrd. Doç. Dr. Murat AYAN
Adıyaman Üniversitesi
Algıları Üzerine Bir Araştırma (Adıyaman Sosyal
Yrd. Doç. Dr. Suat AŞKIN
Adıyaman Üniversitesi
Songül ARSLAN
Adıyaman Üniversitesi
13. OTURUM
İşgörenlerin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarının
ÖRGÜTSEL
Mesleki Bağlılıklarına Etkisi: İstanbul'da Özel
BAĞLILIK
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Cavide
UYARGİL
Bir Hastane Çalışanları Üzerinde Pilot Bir
Uygulama
ZÜMRÜT
SALONU
Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
14. OTURUM
Çalışanların Ücret Tatmin Düzeyleri Örgütten
Sapma Davranışlarını Etkiler mi?: Bir Alan
İŞ TATMİNİ-YAŞAM
TATMİNİ
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Zeyyat
SABUNCUOĞLU
Araştırması
KEHRİBAR
SALONU
X ve Y Nesilleri Bağlamında Dönüştürücü
15. OTURUM
ÖRGÜTSEL ADALET
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Oğuz
KARADENİZ
Liderlik ve Örgütsel Adalet Algısı İlişkisinde
Lidere Duyulan Güvenin Rolü
Güvenlik İl Müdürlüğü Örneği)
OPAL
SALONU
İşyerinde Bukalemunlara Dönüşüyor Olabilir
Yrd. Doç. Dr. Yeliz Mohan BURSALI
Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI
Pamukkale Üniversitesi
Pandora’nın Kutusu: Örgüt Desteği ve Kişilik
Öğr. Gör. Tuna USLU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gedik Üniversitesi
Özelliklerinin Çalışanların Umut Düzeyleri
!!!!!!!!!!!!!
Aracılığıyla Mesleki Özdeşleşmeye Etkileri
Öğr. Gör. Mehmet ÇETİN
Aydın Üniversitesi
KİŞİLİK
Öğr. Gör. Duygu ÇUBUK
Beykent Üniversitesi
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Suna
TEVRUZ
Öğr. Gör. Esra İŞBİLEN
Gedik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Derya Ergun ÖZLER
Dumlupınar Üniversitesi
Öğr. Gör. Nuray MERCAN
Dumlupınar Üniversitesi
Arş. Gör. Zehra YENİ
Dumlupınar Üniversitesi
miyiz? Kişilik Özellikleri ve İzlenim Yönetimini
İlişkisi
16. OTURUM
Y Kuşağının Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin
Kariyer Uyum Yetenekleri Üzerindeki Etkisini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
GALA YEMEĞİ (20.30-23.30 )
(OMMER HOTEL-YAKUT SALONU)
TOPAZ
SALONU
8 KASIM 2014, CUMARTESİ 09.00-10.00 (17,18,19,20 OTURUMLAR)
Kendi Kendine Liderlik ve Kişilik: Deneysel Bir
Doç. Dr. Faruk ŞAHİN
Niğde Üniversitesi
Araştırma
Şenay KARAKUŞ
Niğde Üniversitesi
Arş. Gör. Ayça Aysun UĞURLU
Niğde Üniversitesi
Nuri KÜNTER
Kara Harp Okulu
Doç. Dr. Sait GÜRBÜZ
Kara Harp Okulu
Yrd. Doç. Dr. Dilek Yılmaz BÖREKÇİ
İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serdar BOZKURT
Yıldız Teknik Üniversitesi
Psikolojik Sözleşme İhlali ile Sinizm Arasındaki
Arş. Gör. Selma GÜLTEKİN
Hacettepe Üniversitesi
İlişkide Lider-Üye Etkileşiminin Rolü
Arş. Gör. Aynur TAŞ
Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu İLSEV
Hacettepe Üniversitesi
Örgütsel Güven Duygusu ile Örgütsel Sinizm
Doç. Dr. Hasan TAĞRAF
Cumhuriyet Üniversitesi
Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Nicel Bir
Öğr. Gör. Yasin YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi
Öğr. Gör. Kürşad ÖZKAYNAR
Cumhuriyet Üniversitesi
Arş. Gör. Ahmet Murat ÖZKAN
Cumhuriyet Üniversitesi
Arş. Gör. Oytun BORAN SEZGİN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru TOLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Olca SÜRGEVİL
Dokuz Eylül Üniversitesi
Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve Askeri
17. OTURUM
LİDERLİK
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Ömür N.T.
ÖZMEN
Liderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek
Geliştirme Denemesi
Feminen ve Maskülen Dağıtık Liderlik
ZÜMRÜT
SALONU
Aracılığıyla Örgütsel Rezilyans
Otantik Liderlik, Yöneticiye Duyulan Güven ve
Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Sağlık Sektöründe
İncelenmesi
18.OTURUM
SINIZM
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Kadir ARDIÇ
Araştırma
Örgütsel Değişim Sinizmi: Çalışanların Değişime
Karşı Tutumlarının
İncelenmesine Yönelik Bir Odak Grup Çalışması
KEHRİBAR
SALONU
Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler ve
Dok. Öğr. Senem NART
Balıkesir Üniversitesi
Tükenmişliğin Yaratıcılık Üzerine Etkisi:
Televizyon Sektörüne Yönelik Bir Uygulama
Etik İklimin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri
19. OTURUM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Alp Eren KAYASANDIK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aysun ÇETİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet ERKUŞ
Bahçeşehir Üniversitesi
Aysun TÜZÜN
Haliç Üniversitesi
Mehmet KAHYA
J.Gn.K.lığı
Uğur BERK
J.Gn.K.lığı
Sibel KARAMARAŞ
İstanbul Bilgi Üniversitesi
ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi
TÜKENMİŞLİK
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Rana ÖZEN
KUTANİS
Arş. Gör. Resul GÜLEÇ
İş Yaşamında Tinsellik, Psikolojik Sermaye,
Tükenmişlik ve İş Performansı Arasındaki
OPAL
SALONU
İlişkilerin İncelenmesi
Duygusal Emek ve Örgütte Kalma Niyeti
İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü:
Ankara İlinde Görev Yapan Öğretmenler
Üzerinde Bir Uygulama
20. OTURUM
DUYGUSAL EMEK
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Serpil
AYTAÇ
Satış Çalışanlarında Duygusal Emek ve İş
TOPAZ
SALONU
Tatmini İlişkisi
Duygusal Emek Araştırmalarında Bağlamı
Hesaba Katmak: Kadının Toplumsal Cinsiyeti
Ekseninde Bir Araştırma
Arş. Gör. Onur ÜNLÜ
Yalova&Üniversitesi
Doç. Dr. Senay YÜRÜR
Yalova&Üniversitesi
Dok. Öğr. Sevim ÜNLÜ
Sakarya Üniversitesi
KAHVE ARASI (10.00- 10.30)
8 KASIM 2014, CUMARTESİ 10.30-11.30 (21,22,23,24 OTURUMLAR)
İşgören Yaratıcılığını Geliştirici Örgüt Yapısının
Yrd. Doç. Dr. Sema POLATCI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dok. Öğr. Mihriban CİNDİLOĞLU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İşletmelerde Çalışanların Evrensel Bireysel
Yrd. Doç. Dr. İlge KURT
Nişantaşı Üniversitesi
Değerleri ve Yaratıcı Davranışları Arasındaki
Prof. Dr. Mehmet Y. YAHYAGİL
Yeditepe Üniversitesi
Belirlenmesi
21. OTURUM
YARATICI
DAVRANIŞLAR
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Azize
ERGENELİ
ZÜMRÜT
SALONU
Bağıntı
Örgütsel Yaratıcılığın Takım Algısı ve Öz
Arş. Gör. Nimet ERYİĞİT
Ordu Üniversitesi
Etkisinin İncelenmesi
Öğr. Gör. Tuna USLU
Gedik Üniversitesi
Kişiliğin Karanlık Yönünün Üretkenlik Karşıtı İş
Yrd. Doç. Dr.Pelin KANTEN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Davranışlarına Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin
Yrd. Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Düzenleyici Rolü
Öğr. Gör. Ramazan ARSLA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Algılanan Örgütsel Aile Desteğinin Psikolojik
Dr. Özgür DEMİRTAŞ
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü
Prof. Dr. Dursun BİNGÖL
Gazi Üniversitesi
Daha İyi Kararlara Götüren Grup Karar Süreçleri
Yrd. Doç. Dr. Aziz BAKAY
Gediz Üniversitesi
ve Karşılıklı Fayda Faktörü
Arş. Gör. Esra SEZEN
Gediz Üniversitesi
Doç. Dr. Yavuz KAHRAMAN
Turgut Özal Üniversitesi
Organizasyon Aracılığıyla Takım Performansına
22. OTURUM
PSİKOLOJİK
SÖZLEŞME
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Serkan
BAYRAKTAROĞLU
Sözleşme İhlali Üzerindeki Etkisi: Duygu
KEHRİBAR
SALONU
Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve
Örgütsel Çekicilik
Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğr. Gör. Adeviye ERDOĞAN
Süleyman Demirel Üniversitesi
Arş. Gör. H. Zeynep BATUR
Süleyman Demirel Üniversitesi
Y. L. Öğrencisi Dilek
Süleyman Demirel Üniversitesi
OĞLAKKAYA
23. OTURUM
İŞ-YAŞAM KALİTESİ
VE DENGESİ
Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL
Karar Verme Tarzlarının Çalışanların Yaşam
Y. L. Öğrencisi Begüm YALÇIN
Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. M. Fedai ÇAVUŞ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Kalitesine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Azmi
YALÇIN
Araştırma
Mustafa ÇELİK
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
İş-Yaşam Dengesinin Çalışanların Kariyer
Arş. Gör. Merve KIRBAŞLAR
İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Sevgi ELMAS
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gönen DÜNDAR
İstanbul Üniversitesi
Mehmet ÇETİN
İstanbul Aydın Üniversitesi
Şenay KESİM
Sakarya Üniversitesi
Adalet ve Vatandaşlık Davranışı Konuları
Uzman Merve TOMOR
Sakarya Üniversitesi
Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Bibliyometrik
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS
Sakarya Üniversitesi
Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve
Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi:
Öğr. Gör. Melda HARBALIOĞLU
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
Öğr. Gör. Bengü HIRLAK
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
OPAL
SALONU
Tatmini ile İlişkilerine Yönelik Bir İnceleme
Çalışma Amaçları ve Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı İlişkisi ve İş Tatmininin Şartlı
Değişken Rolü
24. OTURUM
Örgütsel Davranış Disiplininde Yapılan
Lisansüstü Tezlerin Bir Değerlendirmesi: Güven,
ÖRGÜTSEL
VATANDAŞLIK
DAVRANIŞI
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Bilçin
MEYDAN
Analiz
TOPAZ
SALONU
KAHVE ARASI (11.30- 12.00)
8 KASIM 2014, CUMARTESİ 12.00-13.00 (25,26,27,28 OTURUMLAR)
25. OTURUM
İNTİKAM
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Oktay KOÇ
Öğr. Gör. Dr. Emine ŞENER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İntikam Yönetimi
Doç. Dr. Ramazan ERDEM
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yönetsel Söylemler Ardındaki Giz Perdesi:
Yrd. Doç. Dr. Aysun KANBUR
Kastamonu Üniversitesi
Örgütsel Davranış Ekseninde Yapıbozumcu Bir
Öğr. Gör. Burak ÖZDEMİR
Kastamonu Üniversitesi
Özsaygı (Self-Esteem) ve Kariyer
Yrd. Doç. Dr. Altan DOĞAN
İstanbul Üniversitesi
Danışmanlığına Yönelik Tutumlar Arasındaki
Arş. Gör. Dr. Rıza DEMİR
İstanbul Üniversitesi
İlişkinin İncelenmesi
Arş. Gör. Onur Hasan ÖZGÜN
İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Erman TÜRKMEN
İstanbul Üniversitesi
Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerleri, Kariyer
Öğr. Gör. Önder SAKAL
Erzincan Üniversitesi
Çapaları ve Kariyer Tatmini İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ
Kafkas Üniversitesi
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Gönen
Öğr. Gör. Alper GÜRER
Kırıkkale Üniversitesi
Çalışanların Örgütsel Destek ve Kariyer Çapası
Dok. Öğr. Ahmet Barış
İstanbul Arel Üniversitesi
DÜNDAR
Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine
SOLMAZTÜRK!!!!!!!!!!!!
Yönelik Bir Araştırma
Dok. Öğr. Uğur TIN
ZÜMRÜT
SALONU
Çözümleme
26. OTURUM
KARİYER
Kocaeli Üniversitesi
İş Yerinde İntikamcı Davranışlar ve Medea
Sendromu: Türk Kamu Sektörüne İlişkin Bir
Vaka İncelemesi
Akademik Örgütlerde İntikamın Etkileri ve
İstanbul Arel Üniversitesi
KEHRİBAR
SALONU
27. OTURUM
ÖRGÜTSEL
DAVRANIŞTA
SEÇME KONULAR
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Çiğdem
KIREL
Örgütsel Davranışta Nicel Araştırma
Arş. Gör. Çağlar DOĞRU
Ufuk Üniversitesi
Yöntemlerinin İncelenmesi: Bir Literatür
Yrd. Doç. Dr. A. Gözde GÖZÜM
Ufuk Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet Rolleri ile Bu Rollerin İş ve
Özel Yaşam Dengesine Olan Etkisi: Özel
Sektörde Bir Araştırma
Burcu BATGA
Özel Sektör
Doç. Dr. Güler TOZKOPARAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Örtük Liderlik Kuramı Bağlamında
Dok. Öğr. Tolga Yılmaz
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Cemalettin Öcal FİDANBOY
Başkent Üniversitesi
Mahsa SERPOUSH
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU
Başkent Üniversitesi
Dr. M. Gökhan BİTMİŞ
Gazi Üniversitesi
Taraması
Korucubaşılığa Yönelik Liderlik Algısına Dair
Geçici Köy Korucuları Üzerinde Bir Araştırma
Örgütsel Sessizlik Davranışının Örgütsel
Öğrenmeye Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin
Aracılık Rolü
28. OTURUM
ÖRGÜTSEL DESTEKMENTORLUK
Pozitif Psikolojik Kapasitelerin Oluşumunda
Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü: Hemşireler
Üzerine Bir Uygulama
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Mehmet
Yusuf YAHYAGİL
OPAL
SALONU
Mentorluk ve Psikolojik Güçlendirmenin Öz
Arş. Gör. Sezin ÇAKIR
Atatürk Üniversitesi
Yeterlilik İle İlişkisi: Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN
Atatürk Üniversitesi
Araştırma Görevlileri Üzerine Bir İnceleme
ÖĞLE YEMEĞİ (13.00-14.00)
(OMMER HOTEL-MONS ARGAEUS RESTORAN)
TOPAZ
SALONU
8 KASIM 2014, CUMARTESİ 14.00-15.00 (29,30,31,32 OTURUMLAR)
Piri Reis Üniversitesi
Okul Müdürlerinin Güdüleyici Dil Kullanımları
Yrd. Doç. Dr. Aykut ARSLAN
ile Öğretmen Özyeterliği İlişkisinde Düşük-
Arş. Gör. Emir ÖZEREN
Yüksek Kültürel Bağlamın Aracı Rolü
MOTİVASYON
Roma “Tor Vergata” Üniversitesi
Prof. Dr. Ömür Neczan
29. OTURUM
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Timurcanday ÖZMEN
Personel Motivasyonunun, Hizmet Kalitesine
Öğr. Gör. Yasin YILDIZ
Cumhuriyet Üniversitesi
Öğr. Gör. Önder Kürşat SARITEPE
Cumhuriyet Üniversitesi
Öğr. Gör. Kürşad ÖZKAYNAR
Cumhuriyet Üniversitesi
Arş . Gör. Hilal Erturhan IŞKIN
Cumhuriyet Üniversitesi
Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Sektörü Üzerine
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Tamer
KOÇEL
Bir Uygulama
Çalışanların Algıladıkları Liderlik Tarzları ve
ZÜMRÜT
SALONU
Dr. Mine TÜRKER
Güdülenme Seviyeleri İlişkisi
İş-Aile Yayılımı Boyutlarının İş Doyumu
Dr. Savaş MUTLU
Hacettepe Üniversitesi
Üzerindeki Etkileri: Evli Kamu Sağlık Çalışanları
Dr. Özkan LEBLEBICI
Ankara Üniversitesi
İş Özelliklerinin Çalışanların İş ve Yaşam
Yrd. Doç. Dr. Hakan TURGUT
Başkent Üniversitesi
Tatmini Üzerindeki Etkisi
Dr. Mustafa BEKMEZCI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Doç. Dr. İbrahim Sani MERT
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki
Yrd. Doç. Dr. Onur KÖKSAL
Niğde Üniversitesi
İlişkide Bireysel Farklılıklar
Doç. Dr. Faruk ŞAHİN
Niğde Üniversitesi
Üzerinde Bir Araştırma
30. OTURUM
İŞ TATMİNİ-YAŞAM
TATMİNİ
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Fatih Coşkun
ERTAŞ
KEHRİBAR
SALONU
Çalışanların Sosyal Sorumluluk Algılamaları ve
Doç. Dr. Turhan ERKMEN
Yıldız Teknik Üniversitesi
Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının, Kurumsal
Yrd. Doç. Dr. Serdar BOZKURT
Yıldız Teknik Üniversitesi
İtibar Algılamalarına Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Emel ESEN
Yıldız Teknik Üniversitesi
“Y Kuşağı” Çalışanları İşyerinde Neden Gönüllü
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Davranışlar Sergiler?
ALPARSLAN
31. OTURUM
ÖRGÜTSEL
VATANDAŞLIK
DAVRANIŞI
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Enver
AYDOĞAN
Dr. Orhan SEZGİN
Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Güç Mesafesi
Doç. Dr. Sima NART
Sakarya Üniversitesi
Eğilimi İlişkisinde Paternalist Liderliğin Rolü:
Senem NART
Balıkesir Üniversitesi
Aslıhan NART
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Berrin FİLİZÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi
Öğrenilmiş Güçlülük ve Whistleblowing İlişkisi:
Doç. Dr. Hatice Necla KELEŞ
Bahçeşehir Üniversitesi
Sağlık Çalışanları Örneği
Öğr. Gör. Tuğba Kıral ÖZKAN
Bahçeşehir Üniversitesi
Y. L. Öğr. İdris ŞAHİN
Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Enver ÖZKALP
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Bilçin MEYDAN
Uludağ Üniversitesi
Dok. Öğr. Seda Gülben UZUN
Marmara Üniversitesi
Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
32. OTURUM
BİREY SEVİYESİ
ARAŞTIRMALAR
Schaufeli ve Bakker Tarafından Geliştirilmiş
Olan İşe Angaje Olma Ölçeğinin Türkçe’de
Güvenilirlik ve Geçerliliğinin Analizi
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Mustafa
Kemal DEMİRCİ
Örgütlerde Yaşanan Romantik İlişkiler: Örgütsel
Davranışlar Üzerindeki Etkisine Yönelik Algılar
Üzerine Bir Araştırma
KAHVE ARASI (15.00- 15.30)
OPAL
SALONU
TOPAZ
SALONU
8 KASIM 2014, CUMARTESİ 15.30-16.30 (33,34,OTURUMLAR-TEZ KONUSU BELİRLEME OTURUMU-DANIŞMA
KURULU TOPLANTI)
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECIOĞLU
Prof. Dr. Kadir ARDIÇ
Melikşah Üniversitesi
Arş. Gör. Seher ULU
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
İşkolik Davranışlar Üzerinde İşyeri Yalnızlığının
Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA
Karabük Üniversitesi
Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Ozan
Karabük Üniversitesi
Kişilik Özellikleri ve Presenteizm (Hastayken
İşte Olma Hali) İlişkisi
33. OTURUM
ÖRGÜTSEL
SESSİZLİK-
BÜYÜKYILMAZ
ÖRGÜTSEL
YALNIZLIK
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Şevki
ÖZGENER
34. OTURUM
BİREY SEVİYESİ
ARAŞTIRMALAR
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Meltem
ONAY
Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ferda Alper AY
ZÜMRÜT
SALONU
Cumhuriyet Üniversitesi
Örgütsel Sessizlik, Örgütsel Adalet ve Örgütsel
Yrd. Doç. Dr. N. Derya Ergun
Destekle Kırılabilir mi?
ÖZLER
Dumlupınar Üniversitesi
Öğr. Gör. Meltem DİRİCAN
K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu
Yabancı Çalışanların Bulundukları Örgüte
Prof. Dr. Nevin DENİZ
Marmara Üniversitesi
Uyumları ile Kültürel Deneyimlerinin İlişkisine
Öğr. Gör. Aral NOYAN
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Yönelik Bir Araştırma
Değer Tipleri ve Öznel İyi Oluş Boyutları
Yrd. Doç. Dr. Aytül Ayşe ÖZDEMİR
Anadolu Üniversitesi
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani Değerler
Öğr. Gör. Münevver YILDIZ
Kara Harp Okulu
Açısından İncelenmesi: Kamu Kurumu
Öğr. Gör. Kadir GÜÇ
Kara Harp Okulu
Çalışanları Üzerine Bir Çalışma
Öğr. Gör. Sezgin ERDEM
Kara Harp Okulu
DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TEZ KONUSU BELİRLEME OTURUMU (Kayıtlar tamamlanmıştır.) 15:30
Prof. Dr. Bilçin MEYDAN, Prof. Dr. Enver AYDOĞAN, Prof. Dr. Uğur YOZGAT
2. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI (15:30)
KEHRİBAR
SALONU
OPAL
SALONU
TOPAZ
SALONU
KAHVE ARASI (16.30- 17.00)
8 KASIM 2014, CUMARTESİ 17.00-18.00 (35,36 OTURUMLAR)
Çalışma Yapısında Değişim ve Kamu
35. OTURUM
ÖRGÜTSEL
DAVRANIŞTA
SEÇME KONULAR
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Aşkın KESER
Dok. Öğr. Harun Türker KARA
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Örgütlülüğü
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ
Gazi Üniversitesi
Genç Akademisyenlerin Dedikodu ve Söylenti
Doç. Dr. Mustafa BÜTE
İstanbul Üniversitesi
Arş. Gör. Cem Güney ÖZVEREN
İstanbul Üniversitesi
Harun KAYA
İstanbul Üniversitesi
Bilal EZİLMEZ
Balıkesir Üniversitesi
Duygusal Zekâ, İletişim Becerileri ve Akademik
Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Başarı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencilerine
Öğr. Gör. Bengü HIRLAK
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Bir Uygulama
Öğr. Gör. Melda HARBALIOĞLU
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Duygusal Zeka ve İletişim Becerileri İlişkisi
Yasin BARUT
Yaşar Üniversitesi
Örgüt Kültürünün Aracı Rolü : Kent Hastanesi
Prof. Dr. Meltem ONAY
Celal Bayar Üniversitesi
Mustafa POLAT
Kara Harp Okulu
Yrd. Doç. Dr. Korhan ARUN
Namık Kemal Üniversitesi
Kurumlarında Alt İşveren Çalışanlarının Çift
Mekanizmasına İlişkin Görüşleri
Kamu ve Özel Kesimdeki Yöneticilerin Astlarını
Etkileme Taktikleri Üzerine Bir Araştırma
36. OTURUM
DUYGUSAL ZEKAYÖNETSEL ZEKA
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Murat TÜRK
ZÜMRÜT
SALONU
Örneği
Yönetsel Zeka Ölçeği Geliştirme Çalışması
KAHVE ARASI (18.00- 18.30)
KAPANIŞ OTURUMU ( 18.30-19.30)
ZÜMRÜT SALONU
KEHRİBAR
SALONU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
97
File Size
701 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content