close

Enter

Log in using OpenID

08.09.2014 Değerli Öğrencimiz, İzmir Ekonomi Üniversitesi

embedDownload
08.09.2014
Değerli Öğrencimiz,
İzmir Ekonomi Üniversitesi lisansüstü programa kabul edilmiş
bulunuyorsunuz. Başarınız için sizi candan kutluyorum.
Üniversitenize hoş geldiniz.
Aşağıda belirtilen kayıt belgeleriniz ile birlikte sizleri
12 Eylül 2014’de kesin kayıt ve aynı gün saat 15.00’de
yapılacak olan bilgilendirme toplantısı için Üniversitemize
bekliyoruz.
Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Saygılarımızla,
Erken başvuru döneminde kayıtlanmaya hak kazanan ancak henüz
kayıt yaptırmamış olanlar 12 Eylül 2014 tarihinde kesin kayıt
yaptırabileceklerdir.
Erken başvuru döneminde kayıtlananların listesine
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/oim.ieu.edu.tr/5191_1410188507.pdf
adresinden ulaşılabilmektedir.
1/8
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER













Başvuru Formu’nun ıslak imzalı çıktısı.( http://oim.ieu.edu.tr/wp-content/72.00.FR_.20L%C4%B0SANS%C3%9CST%C3%9C-BA%C5%9EVURU-FORMU4.pdf)
Lisans diplomasının onaylı fotokopisi (Noterden onaylı değil ise aslı kayıt sırasında aday tarafından
ibraz edilecektir.)
Lisans öğrenimine ilişkin Transkript (asıl)
ALES , GMAT, GRE Belgesi (tezli yüksek lisans programları ile doktora programları başvuruları için)
Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (aslı kayıt sırasında aday tarafından ibraz edilecektir.)
6 adet vesikalık fotoğraf
Varsa İngilizce Yeterlik Belgesinin aslı
Referans Mektubu
Niyet Mektubu
İş deneyimine ilişkin belge (Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programları İçin)
Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenciler için)
Varsa indirim belgesi (asıl)
Kesin kayıt bilgi formlarının imzalı asılları.(https://thor-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/ adresinde
yer alan sistem üzerinden doldurulacaktır.)
ÖNEMLİ BİLGİLER




Posta ile kayıt yapılmaz. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
Belirtilen tarihde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri
yapmaya yetkilidir.
ÜCRETLER
Öğretim ücretleri yüksek lisans ve doktora seviyesindeki dersler için kredi saat başına, İngilizce hazırlık programı
için dönemlik olarak her yıl Mütevelli Heyet tarafından tespit edilmektedir.
Öğretim ücretleri her dönemde kayıtlanılan derslerin toplam kredisi dikkate alınarak iki taksitte alınmaktadır.
 1. taksit ilgili dönem başlarında,
 2. taksit ise güz dönemi için 15 Aralık, bahar dönemi için 15 Mayıs tarihine kadar tahsil edilmektedir.
Dönem ücretleri Vakıfbank şubelerinden öğrenci numarası belirterek havale ücreti ödemeksizin yapılmaktadır.
2014-2015 öğretim yılı için belirlenen ücretler aşağıda belirtilmektedir.
Ücreti
İngilizce hazırlık sınıfı için
4,700 TL. (KDV Dahil)( Bir dönemlik )
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans
Programlarında alınacak dersler için
250 TL. (KDV Dahil)( kredi saat başına)
İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarında alınacak dersler için
490 TL. (KDV Dahil) ( kredi saat başına)
Türkçe Yüksek Lisans Programlarında
alınacak dersler için
441 TL. (KDV Dahil) ( kredi saat başına)
Doktora Yeterlilik Sınavı için
Doktora Tez Önerisi Dönemi için
Toplam 5 kredi saatlik ücret alınır. (490×5= 2450 TL KDV Dahil) (Sınavın
tekrarlanması halinde her dönem için 5 kredi saatlik ücret talep edilir.)
Toplam 5 kredi saatlik ücret alınır. (490×5= 2450 TL KDV Dahil) (Dönemin
tekrarlanması halinde her dönem için 5 kredi saatlik ücret talep edilir.)
Toplam 20 kredi saatlik ücret alınır. (490×20= 9800 TL KDV Dahil) (Doktora tezinin
Doktora Tezi için
dört dönemde tamamlanmaması halinde ilave edilen her dönem için 5 kredi saatlik ücret
talep edilir.)
2/8
İNDİRİMLER *
KARDEŞ İNDİRİMİ
Aynı süreler içinde ebeveyn (anne-baba), çocuklar ve eşlerin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında
öğrenim görmeleri halinde yıllık öğretim ücretlerinin toplamında %10 indirim uygulanır.
Kardeş indirimi, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz.
Bu indirimden yararlananlardan herhangi birinin, Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumunda, izleyen
yarıyıldan itibaren öğrenime devam edenin indirimi kesilir.
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ÜYELERİ İNDİRİMİ
Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden TOBB'a üye odalar ve borsalara bağlı bir işyeri sahibi
veya ortağı olanlar ile eş ve çocuklarlarına yada bu işyerlerinde çalışanlara %15 indirim uygulanır.
İEÜ MEZUNU İNDİRİMİ
Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden İzmir Ekonomi Üniversitesinin herhangi bir lisans(4 yıllık)
programından mezun olanlara %15 ücret indirim uygulanır.
İzmir Ekonomi Üniversitesindeki lisans öğretiminin 4. sınıfında başarı bursu için aranan koşulları sağlayan ve
İEÜ’de lisansüstü programlara kabul edilen başarılı öğrencilere lisansüstü öğrenimlerinin ilk yılında Mütevelli
Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanır.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSTİESİ (İEÜ) VE İZMİR TİCARET ODASI MENSUPLARI (İZTO) MENSUP İNDİRİMİ
İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarından
üniversitede lisansüstü programlara devam edenlere %15 ücret indirimi uygulanır.
İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Mensupları İndiriminden yararlananların eş, anne
ve babasının kurumlarından ayrılması durumlarında izleyen yarıyıldan itibaren bursları kesilir.
İZMİR BİLİM PARK İNDİRİMİ
İzmir Bilim Parkta yerleşik şirketlerde çalışan ARGE personeline %25 ücret indirimi uygulanır.
KURUM İNDİRİMİ
İzmir Ekonomi Üniversitesinin lisansüstü programlarına aynı kurumdan kayıt yaptıran 5 ve üzeri kişiden oluşan
gruplara normal öğrenim süreleri içinde Senato'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyetin belirlediği oranda indirim
uygulanabilir.
* Detaylı bilgi için Lisansüstü Programları Burs Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.
(http://www.ieu.edu.tr/tr/bylaws/type/read/id/76)
3/8
KAYIT OLMAYA HAK KAZANANLAR
(SOYAD SIRALI)
ÖĞRENCİ NUMARASI
İSİM
SOYAD
PROGRAMI
20143128008
AHMED MAGDY
ABDULFATTAH
ABDULHAMED
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143102010
ABDALRAHIM
ABUDAYYA
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans (İngilizce)
20143101015
AHMED A.M
ABUMUTAIR
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143207005
SEBA
ACAR
Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143125004
SEBA
ACAR
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132027
AHMET
AFŞAROĞLU
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143101014
ALI ABDULLAH
AHMED
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143108010
GÖRKEM
AKBULUT
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143101025
BANU
AKGÜN
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143129012
ALİ KAAN
AKIN
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
20143101036
ŞADİ
AKKAYA
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132046
YÜCEL
AKNERGİZ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143127024
NUR
AKŞAHİN
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143128021
ALİ BURAK
AKTEKİN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143134008
CEVHER
AKTER
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143220009
OĞUZHAN
AKYÜREK
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143107002
FARAH MAHMOUD
HAMED
AL AHESHANI
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143132047
CİHAN
ALKAN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132050
MURAT
ALKAN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143127032
MERVE
ALTINSOY EDE
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143105013
FIRAT
ALVER
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143126011
EDA
ARICAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143132049
MEHMET SALİH
ARIKÖK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143125002
ÖMER CAN
ARPAÇ
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143129007
BERİL
ARSLAN
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
20143108005
TURGAY
ASADOV
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132029
SİMGE
ASLAN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132025
ÖMER EMRAH
ATALAY
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143128026
KAAN
ATEŞALP
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143101027
TOLGA
ATMACA
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143133003
RAHİME SENA
AYDIN
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143106009
ALPU
AYDIN
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143126010
BERNA
AYDOĞAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143128012
ESİN
BAĞCI
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143132030
CANAN
BAKIR
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143108014
ERDEM
BALIKÇI
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143108011
TUĞÇE
BAYAR
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143111001
RABİA
BAYER
Ekonomi Doktora Programı (İngilizce)
20143135004
ESRA
BAYRAMOĞLU
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143108007
ÖZGÜN
BEKAROĞLU
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143106007
CEMAL ÇAĞLAR
BEKTAŞ
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143134001
ESİN
BEYAZ
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143101032
ÇİĞDEM
BEYEN
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132034
BİLAL
BİNGÖL
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143129013
ÖMER FARUK
BOSTANCI
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
20143128013
YELİZ
BOYBAŞI
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
4/8
20143101020
MERVE
BOZ
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143127025
NESLİHAN
BUKOVA
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143127015
MEHMET
BULUT
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143134002
BENGİ
BULUT ÖZCAN
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143127033
EMİNE DİDEM
BURAK
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143110003
ECE
ÇAM
İşletme Doktora Programı (İngilizce)
20143135006
CANSU
ÇAM
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143110002
LENA
ÇAVUŞOĞLU
İşletme Doktora Programı (İngilizce)
20143134003
MURAT
ÇAVUŞOĞLU
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143106005
GİZEM
ÇELİK
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143105012
YİĞİT MEHMET
CERYAN
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143108018
BEKİR
ÇETİNER
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143107003
ALINA
CHIKINEVA
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143128020
MEHMET GÖRKEM
CUNETOĞLU
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143132026
MERT
DALARAN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143113001
TUNA
DALÇAM
Tasarım Çalışmaları Doktora Programı
20143220011
EBRU
DEĞİRMENCİ
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143105007
BATUHAN
DEMİR
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143123011
HARİKA
DEMİR
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143110001
ESRA
DOĞAN
İşletme Doktora Programı (İngilizce)
20143133002
MEHMET NECMİ
DURMAZ
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143126015
HATİCE
DUVA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143134006
ENGİN
EĞRİHANCI
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143132042
AHMET
EKİCİ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143107007
SEMİH MERT
EKİNCİ
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143106011
SEMİH MERT
EKİNCİ
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143127019
SERKAN
EMEN
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143108016
BERKİN
ENBATAN
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143127030
AYÇA
ERDEM BOYACI
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143132048
IŞIL
EREN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143127014
SERKAN
ERKAL
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143128014
ERDEM BARIŞ
EROĞLU
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143126012
SEMA
EROĞLU
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132037
AHMET
ERTOK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132039
ÇİLEM
ERTOK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143221006
EMRE CAN
ESKİCİ
İleri Mimari Tasarım Yüksek lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132041
SAMİ
EYİDİLLİ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143106003
MARZIEH
GARAMLI
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143128011
SİMGE
GAZİOĞLU
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143132035
KÜBRA
GENÇDAĞ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132022
SERDAR RASİM
GENÇTÜRK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143105017
SERDAR RASİM
GENÇTÜRK
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143106010
SEVDA
GEVENCİ YILDIRIM
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143132016
MURAT
GÖÇ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143107004
EFEKAN
GÖKHAN
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143101023
ABDULKAHHAR
GÖKSU
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143128024
UĞUR
GÜL
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143101017
H.DENİZ
GÜMÜŞ
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143127017
TEOMAN
GÜMÜŞALAN
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143210001
SEÇKİN
GÜNSEN
Uygulamalı Matematik ve İstatistik Doktora Programı (İngilizce)
20143202006
FATMA
GÜNTÜRKÜN
Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
5/8
20143134007
ÖZGE
HANCI
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143109008
SAYYARA
HASANLI
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143135008
MELTEM
HOCAOĞLU
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143129011
ORHAN EGEMEN
HORASAN
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
20143106002
PATRICIA
IGBE
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143220010
EZEL
İLKYAZ
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143107005
MİNE
İNANÇ DEMİR
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143101035
DENİZ
İNCİ
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143201001
ORHUN
IŞIKAL
Finansal Matematik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143105008
BÜKE
KALELİ
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143123013
BURCU
KALELİOĞLU
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143208014
ALİ
KANAT
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143122003
ÖNDER ÇAĞLAR
KARA
Finans Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132043
VOLKAN
KARABULUT
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132044
MİNE
KARABULUT
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143128022
HARUN
KARACAN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143105016
İBRAHİM
KARAGÜLLE
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143128015
YİĞİT
KARAHAN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143101022
DENİZ
KARAMUSTAFAOĞLU
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143135003
YELİZ
KARAOGLU
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143126009
MURAT
KARATAŞLI
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143101034
ÖZLEM
KARTAL
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143127026
ÇAĞRI SÜLEYMAN
KAVAK
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143108009
SÜLEYMAN
KAVAS
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143133004
ERDAL
KAYA
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143108012
SUAT SONER
KAYA
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143106004
GÖKHAN
KESKİN
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143123016
DERYA
KİBAR
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143208013
MEHMET MERT
KOÇ
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143134005
ÖZGE
KOÇ
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143132028
TOLGA
KOCA
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143209007
YAPRAK
KORKMAZ
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143101019
ŞEBNEM
KORKMAZ
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143113002
GAMZE
KÖSEOĞLU
Tasarım Çalışmaları Doktora Programı
20143101024
FARUK
KÜNGÜ
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143220013
CANSU
KÜRKÜTLÜ
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143132032
ALTAN
KURT
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143123012
GÖZDE
KUŞGÖZ
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143105006
MAEDEH
LOTFI
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143109011
SERAP
MANİSALI
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143132036
KORAY
METİN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143128017
MUSTAFA EMRE
MEYDANERİ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143129009
BİRCE
MİNARECİ
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
20143108020
AYETULLAH
MUTLU
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143101021
KEREM
NAZLİ
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132021
CANER ERDOGAN
ONAY
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143122001
SERDAR
ÖNCÜ
Finans Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143220008
EBRU
ÖNEM
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143132024
ONUR
ÖNK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143127029
EMSAL
ORHON
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143126013
SELMA
ORTATATLI
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)(İngilizce)
20143132033
ALPER
ÖZBEN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
6/8
20143220007
KAMİL HAKAN
ÖZCAN
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143127022
KEREM
ÖZDAMARLAR
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143109009
MİRAY
ÖZDEMİR
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143122004
RIDVAN
ÖZDEMİR
Finans Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143101031
ALİ
ÖZDEMİR
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143123010
BÜŞRA ZEYNEP
ÖZDEMİR
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143105005
BABANGIDA
SAMINU KEITA
OZEIH
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143209006
KADİR
ÖZEN
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143208015
KÜBRA
ÖZER
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143128019
ALİ İHSAN
ÖZGÜVEN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143132038
SUAT
ÖZKAN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143128023
ZÜHTÜ
ÖZÜLKER
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143132045
KADİR TUNCER
ÖZYÜREK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132019
ALİ
PAÇ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143109010
MESUT
POLAT
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143132031
TAYFUN
ŞAHİN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143105019
AHMETCAN
ŞAHİN
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143134004
AHMETCAN
ŞAHİN
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143108021
MELTEM
ŞAHİN
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143123018
SAMİ
SALEH
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143127028
YEŞİM
ŞANAL
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143132017
ÖMER
SARAÇ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143108008
CEYLİN
SARITEPE
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143135005
SEVDE
ŞAYAN
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143105009
GİZEM
SAYAT
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143129008
MELTEM YAĞMUR
SELEK
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
20143105011
MELTEM
SEMİZ
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143207004
BERFİN
ŞENİK
Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143125003
HÜSEYİN YEYGÜN
SERT
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143135007
ANIL
SEVİNÇ
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143220012
ELİF
ŞİMŞEK
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lİsans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143128010
CEVDET SELÇUK
SINANMIŞ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143108017
EMRE
SİPAHİ
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143101028
İSMAİL
SOLAK
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143123014
CEM
SOLMAZ
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143101026
EGE
SONGÜR
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143108013
DURMUŞ SERDAR
SOYÖZ
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143108019
FUNDA
SUNTER
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143135002
FUNDA
SÜNTER
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143133001
YAVUZ SELİM
SÜRAL
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143106008
TUĞBA
TABAKLAR
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143134009
FUNDA MİRİAM
TANERLER
Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143123017
FUNDA MİRİAM
TANERLER
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143127016
TURGUT
TARANCI
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143101018
MUSTAFA EFE
TARKAN
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143129010
FATİH
TEMEL
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
20143132023
CEMAL
TEZCAN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132018
TOLGA
TOK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143108006
SERKAN
TOPLU
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143101016
NIKIFOROS
TSARAVOPOULOS
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143132020
MERT
TULA
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
7/8
20143101037
ÖZGE
TUNA
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143129006
FERSU EGE
TÜRKYILMAZ
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
20143122002
AYŞEGÜL ECE
ULU
Finans Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143123015
LOKMAN
ÜMİT
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143105010
GÜLCE
ÜNAL
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143127021
TAHSİN
ÜNAL
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143108015
ORKUN
ÜNER
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143128018
IRMAK
USAKLİOGLU
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143101033
GÖZDEM
UYAR
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143101029
BALCA BERFİN
UYGUÇ
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143105018
BALCA BERFİN
UYGUÇ
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143127023
MEHMET
UYSAL
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143127027
İLKNUR
YALABİK
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143127020
MAHMUT
YANMAZ
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143128016
MERVE
YASSIKAYA
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143101030
HARUN
YAZICIOĞLU
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143128025
EMEL
YELKENBİÇER
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
20143112001
TEZER
YELKENCİ
Finans Doktora Programı (İngilizce)
20143107008
BAHRİCAN
YENİKURTULUS
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143101038
İREM
YEŞİLDAĞ
İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143105020
NİHAN
YETER
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143107006
NİHAN
YETER
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143133005
ONUR
YİĞİT
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143126014
DENİZ
YİĞİT
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143105014
OLCAY
YILDIRIM
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (İngilizce)
20143109007
AÇELYA
YILDIZ
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143123009
VEDAT
YILMAZ
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143127018
ÜMİT ONUR
YÜKSEL
Yöneticiler için İşletme (Executive-MBA) Yüksek Lisans Programı (Türkçe)(Tezsiz)
20143135001
NAZLI
YUMUŞAK
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143106006
BELGİN
YUNCU
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (İngilizce)
20143132040
ÜMİT
ZEKERİYAOĞLU
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143128009
EREN
ZEYBEK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (İngilizce)
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
YEDEK LİSTESİ
ÖĞRENCİ NUMARASI
İSİM
SOYAD
PROGRAMI
20143132051
HALDUN
BAYKAL
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132052
NUR
ALTUĞ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132053
ALİ
CABACI
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132054
RABİYE
UYANIK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132055
FATİH
SARIBAL
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132056
ALİ LEVENT
CENGİZALP
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132057
AYLİN
ÇALPTEKİN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
20143132058
MELİKE
TOY
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı(e-MBA) (Tezsiz) (Türkçe)
8/8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
679 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content