close

Enter

Log in using OpenID

17.07.2014 Değerli Öğrencimiz, İzmir Ekonomi

embedDownload
17.07.2014
Değerli Öğrencimiz,
İzmir Ekonomi Üniversitesi lisansüstü programa kabul edilmiş
bulunuyorsunuz. Başarınız için sizi candan kutluyorum.
Üniversitenize hoş geldiniz.
Kesin kayıt ve bilgilendirme toplantısı için sizleri
aşağıda belirtilen kayıt için gerekli belgeleriniz ile birlikte
23 Temmuz 2014 saat 15:00’de Üniversitemize bekliyoruz.
Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Saygılarımızla,
Enstitü Müdürlüğü
1/7
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
 Başvuru Formu’nun ıslak imzalı çıktısı.
 Lisans diplomasının onaylı fotokopisi (Noterden onaylı değil ise aslı kayıt sırasında aday tarafından
ibraz edilecektir.)
 Lisans öğrenimine ilişkin Transkript (asıl)
 ALES , GMAT, GRE Belgesi (tezli yüksek lisans programları ile doktora programları başvuruları için)
 1500 TL ön ödeme tutarının yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı.
 Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (aslı kayıt sırasında aday tarafından ibraz edilecektir.)
 6 adet vesikalık fotoğraf
 Varsa İngilizce Yeterlik Belgesinin aslı
 Referans Mektubu
 Niyet Mektubu
 İş deneyimine ilişkin belge (Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programları İçin)
 Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenciler için)
 Varsa indirim belgesi (asıl)
 Kesin kayıt bilgi formlarının imzalı asılları.(https://thor-oasis.izmirekonomi.edu.tr/forms/ adresinde yer
alan sistem üzerinden doldurulacaktır.)
ÖNEMLİ BİLGİLER
 Posta ile kayıt yapılmaz. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.
 Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
 Belirtilen tarihde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri
yapmaya yetkilidir.
 Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. dönem öğretim ücretine mahsup edilmek üzere 1500 TL’lik ön
ödemenin yapılması gerekmektedir.
ÜCRETLER
Öğretim ücretleri yüksek lisans ve doktora seviyesindeki dersler için kredi saat başına, İngilizce hazırlık programı
için dönemlik olarak her yıl Mütevelli Heyet tarafından tespit edilmektedir.
Öğretim ücretleri her dönemde kayıtlanılan derslerin toplam kredisi dikkate alınarak iki taksitte alınmaktadır.
 1. taksit ilgili dönem başlarında,
 2. taksit ise güz dönemi için 15 Aralık, bahar dönemi için 15 Mayıs tarihine kadar tahsil edilmektedir.
Dönem ücretleri Vakıfbank şubelerinden öğrenci numarası belirterek havale ücreti ödemeksizin yapılmaktadır.
Ancak, öğrencilerin kayıtlanacakları derslerin kredilerinin önceden bilinmesi mümkün olamayacağından erken
kayıt dönemlerinde ön ödeme yapılması gerekmektedir. Kesin kayıt esnasında yapılan ön ödeme tutarları
15-16 Eylül 2014 (saat 16:00’ya kadar) tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak olan Ders Kayıtları
sırasında seçilmiş olan derslerin (en az 6 kredilik) toplam tutarından mahsup edilecektir.
Ön ödemeler 21-22 Temmuz 2014 tarihlerinde Vakıfbank nezdindeki İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait TR85
0001 5001 5800 7274 699070 nolu hesaba ad, soyad ve öğrenci numarası belirtilerek yapılmalıdır. Ön ödemeye
ait dekont kesin kayıt sırasında ibraz edilmelidir.
Ders kayıtlarından önce kesin kayıt işleminin iptalinin talebi halinde, yapılan ön ödeme tutarı iade edilmez.
2/7
2014-2015 öğretim yılı için belirlenen ücretler aşağıda belirtilmektedir.
Ücreti
İngilizce hazırlık sınıfı için
4,700 TL. (KDV Dahil)( Bir dönemlik )
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans
Programlarında alınacak dersler için
250 TL. (KDV Dahil)( kredi saat başına)
İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarında alınacak dersler için
490 TL. (KDV Dahil) ( kredi saat başına)
Türkçe Yüksek Lisans Programlarında
alınacak dersler için
441 TL. (KDV Dahil) ( kredi saat başına)
Doktora Yeterlilik Sınavı için
Doktora Tez Önerisi Dönemi için
Toplam 5 kredi saatlik ücret alınır. (490×5= 2450 TL KDV Dahil) (Sınavın
tekrarlanması halinde her dönem için 5 kredi saatlik ücret talep edilir.)
Toplam 5 kredi saatlik ücret alınır. (490×5= 2450 TL KDV Dahil) (Dönemin
tekrarlanması halinde her dönem için 5 kredi saatlik ücret talep edilir.)
Toplam 20 kredi saatlik ücret alınır. (490×20= 9800 TL KDV Dahil) (Doktora tezinin
Doktora Tezi için
dört dönemde tamamlanmaması halinde ilave edilen her dönem için 5 kredi saatlik ücret
talep edilir.)
İNDİRİMLER
KARDEŞ İNDİRİMİ
Aynı süreler içinde ebeveyn (anne-baba), çocuklar ve eşlerin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında
öğrenim görmeleri halinde yıllık öğretim ücretlerinin toplamında %10 indirim uygulanır.
Kardeş indirimi, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz.
Bu indirimden yararlananlardan herhangi birinin, Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumunda, izleyen
yarıyıldan itibaren öğrenime devam edenin indirimi kesilir.
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ÜYELERİ İNDİRİMİ
Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden TOBB'a üye odalar ve borsalara bağlı bir işyeri sahibi
veya ortağı olanlar ile eş ve çocuklarlarına yada bu işyerlerinde çalışanlara %15 indirim uygulanır.
İEÜ MEZUNU İNDİRİMİ
Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden İzmir Ekonomi Üniversitesinin herhangi bir lisans(4 yıllık)
programından mezun olanlara %15 ücret indirim uygulanır.
İzmir Ekonomi Üniversitesindeki lisans öğretiminin 4. sınıfında başarı bursu için aranan koşulları sağlayan ve
İEÜ’de lisansüstü programlara kabul edilen başarılı öğrencilere lisansüstü öğrenimlerinin ilk yılında Mütevelli
Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanır.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSTİESİ (İEÜ) VE İZMİR TİCARET ODASI MENSUPLARI (İZTO) MENSUP İNDİRİMİ
İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarından
üniversitede lisansüstü programlara devam edenlere %15 ücret indirimi uygulanır.
İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Mensupları İndiriminden yararlananların eş, anne
ve babasının kurumlarından ayrılması durumlarında izleyen yarıyıldan itibaren bursları kesilir.
İZMİR BİLİM PARK İNDİRİMİ
İzmir Bilim Parkta yerleşik şirketlerde çalışan ARGE personeline %25 ücret indirimi uygulanır.
KURUM İNDİRİMİ
İzmir Ekonomi Üniversitesinin lisansüstü programlarına aynı kurumdan kayıt yaptıran 5 ve üzeri kişiden oluşan
gruplara normal öğrenim süreleri içinde Senato'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyetin belirlediği oranda indirim
uygulanabilir.
3/7
KAYIT OLMAYA HAK KAZANANLAR
(soyad sıralı)
ÖĞRENCİ
NUMARASI
İSİM
SOYAD
PROGRAMI
20143132010
BAHADIR
AKÇALI
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143101011
TAŞKIN
AKINCI
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143221003
MEHMET SADIK
AKSU
İleri Mimari Tasarım Yüksek lisans Programı
20143101008
AYBERK
ALTIOK
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143221002
MEHTAP
ALTUĞ
İleri Mimari Tasarım Yüksek lisans Programı
20143126006
ŞEHNAZ
ARGUÇ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
20143101009
TUĞÇE ENDER
ARSLANSOY
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143132001
ONUR
ASLAN
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143132008
SİNAN İLYAS
ATLI
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143129001
ECE
ATMACA
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Türkçe) (Tezli)
20143102002
EVREN
AYDINER
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143102001
GİZEM
AYIK
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143101001
EMRE
AYTEKİN
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143109006
NAZCEYLAN
AYTI
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Bilimsel Hazırlık)
20143132007
YİGİT
BAĞCI
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143129004
MEMDUH REMZİ
BAL
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Türkçe) (Tezli)
20143108001
ESRA
BAYDEMİR
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı
20143102003
SEYDA
BAYRAKTAR
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143123001
MEHMET AKİF
BAYRAM
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143127001
PINAR
BEDER
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143106001
CANSU
BEKMEZCİ
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
20143102007
ZELİHA
BODUR
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143208001
ALİCAN
BOZYİĞİT
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143127007
EMİNE DİDEM
BURAK
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143126007
ZEYNEP
BÜNÜL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
20143132005
MEHMET
DOĞCAN
BÜYÜKOK
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143101003
ŞENEL PINAR
CANDAYI
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143132004
NEFİSE MİRAY
CANER
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143208008
AYÇA
CANLI
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143101012
AYSUN
CEYLAN
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143101010
BORA
CİLİV
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143129002
TUĞÇE
ÇAKIROĞLU
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Türkçe) (Tezli)
20143128004
TUNCAY
ÇAKMANUS
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
20143127008
CİHAN
ÇAVDAR
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
4/7
20143211002
TÜLİN
ÇETİNEL
Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı
20143209002
BUSE
ÇETİNKAYA
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143132003
DENİZ
ÇEVİK
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143132009
FİKRET
ÇEVİK
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143208005
HAKAN
DALKILIÇ
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143132014
SERKAN
DERVİŞ
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143109002
NEZAHAT
DEVECİ
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
20143208003
FATİH
DİCLE
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143208007
YİĞİT
DİKER
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143221005
BURAK
DİKER
İleri Mimari Tasarım Yüksek lisans Programı
20143126004
ÇAĞLAR
DİNCİOĞLU
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143132006
İBRAHİM DOĞU
DOĞAN
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143220001
ALİ ENGİN
DORUM
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143127006
ALAATTİN
DUVA
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143128007
ERDAL
EKİTLİ
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
20143131001
İDİL EKİM
ERDOĞAN
Ekonomi Yüksek Lisans Programı
20143220005
MİTHAT ENGİN
ERKUT
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143127011
BAŞAK
ERÖZ
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143108002
MURAT
ERTEM
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı
20143127009
GÖKÇE
EYİEL
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143107001
İDİL
GELDİ
Medya ve İletişim Çalışmaları
20143101004
YILMAZ EFE
GİRGİN
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143126003
BERKE
GÖKÇEN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143208009
MERVE
GÖNENÇAYOĞL
U
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143127005
SERKAN
GÜLER
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143127012
SÜLEYMAN
GÜLER
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143208002
AYKUT
GÜNER
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143102004
EYÜP
GÜREŞ
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143127004
KEMAL CAN
HASIRCI
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143208004
HAKAN
HEKİMGİL
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143127002
EMEL
HOCAOĞLU
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143221001
ERTUNÇ
HÜNKAR
İleri Mimari Tasarım Yüksek lisans Programı
20143208010
METE
IŞIK
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143123005
PELİNSU
İNCELİ
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
20143101007
MUSTAFA DENİZ
KARAHAN
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143102005
ERAY
KARAKAŞ
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143209003
SADETTİN
KARAMAN
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143132012
CANER
KAZANCI
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143108003
VOLKAN
KILIÇ
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı
5/7
20143102008
MEHTAP
KILIÇ
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143109004
EKİN
KILIÇ
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Bilimsel Hazırlık)
20143132002
YUSUF
KIRAÇ
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143123007
BUGRA
KİRİMLİ
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143109005
HARUN
KÖPŞEN
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Bilimsel Hazırlık)
20143128003
AHMET
KULA
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
20143127013
UMUT CAN
KURT
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143105001
CANSU
KÜRKÜTLÜ
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143128002
GÖRKEM
MAVİGÜL
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
20143127003
JULİDE NURTEN
METİN
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143126001
SEMA MELTEM
MISIRLI
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143123006
ZEYNEP
OKUR
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
20143127010
ASU
ÖZBİLEN
Yöneticiler için İşletme (Türkçe) Yüksek Lisans Programı
20143126002
MERT AZİZ
ÖZCAN
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143211001
İBRAHİM HALİL
ÖZCAN
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
20143123003
ATİLLA
ÖZDEMİR
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143123002
MEHMET
ÖZEL
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143220004
GÜLSÜM
ÖZER
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143123004
ÖZGECAN
PAKER
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
20143101006
ZEKİ
PEKÖZ
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143132011
VOLKAN
SAÇILIK
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143132013
MEHMET YASİN
SARIASLAN
Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
20143108004
SAİT CENK
SERT
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı
20143220002
ARYA
SEVGEN
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143128001
SUKRAN ELCIN
SISNELIOGLU
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
20143125001
İLKER NAİL
ŞAYLAN
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı
20143220003
CEMRE
ŞERBETCİOĞLU
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143126008
BUSE
ŞINLAK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
20143101005
GÖKÇE
ŞİMŞEK
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143208006
OĞUZHAN
ŞİRİN
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143209001
ASLI
TAŞÇI
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
20143129003
AMADOU
TOGOLA
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Türkçe) (Tezli)
20143128006
TOLGA
TOK
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
20143109003
NURDAN
TOPRAK
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
20143128005
ÇAĞRI
TORUN
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA)
20143109001
NEHİR
TUNA
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı
20143126005
MERVE
TURA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143221004
GÖZDE DAMLA
TURHAN
İleri Mimari Tasarım Yüksek lisans Programı
20143105003
YAVUZ
TÜRKAN
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
6/7
20143105004
İLKER
TÜZÜN
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143102006
BALCA BERFİN
UYGUÇ
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143105002
UTKU
ÜLKEN
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
20143102009
BİRTAN
ÜNSAL
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
20143101002
OLGU
YALNIZOĞLU
İşletme Yüksek Lisans Programı
20143202001
TOLGA
YAMUT
Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı
7/7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
985 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content