close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
2014 – 2015 ÖĞRETĠM YILI OKUL SPORLARI GENÇ ERKEK
GENÇ BAYAN MASA TENĠSĠ MÜSABAKALARI
Müsabakalar Yomra Spor Salonunda Oynanacaktır.
GENÇ ERKEKLER
1.
Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
37. Araklı Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
2.
BeĢikdüzü Teknik ve Endüstri Meslek L.
38. Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu L.
3.
BeĢikdüzü ĠMKB Anadolu Lisesi
39. Araklı Anadolu Lisesi
4.
BeĢikdüzü Anadolu SML
40. Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik AL.
5.
Çaykara Anadolu Lisesi
41. ÇarĢıbaĢı Mesleki ve Teknik Eğitim
6.
Maçka Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
7.
Maçka Çok Programlı Lisesi
8.
Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi
9.
Of TaĢhan Lisesi
Merkezi, Denizcilik Meslek Lisesi
42. Vakfıkebir ĠMKB Mesleki ve Teknik
Eğitim Merkezi
43. Ortahisar Erdoğdu Anadolu Lisesi
10. Of Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
44. Ortahisar Fatih Sultan Mehmet AL
11. Of Hacı Bahattin Ulusoy Teknik ve EML
45. Ortahisar Affan Anadolu Lisesi
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
12. Of Anadolu Lisesi
46. Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik
Anadolu L
13. ġalpazarı Çok Programlı Lisesi
47. Ortahisar Pelitli Ahmet Can Bali AL
14. ġalpazarı Ayten Yılmaz ASML
48. Ortahisar Çağlayan Adnan Menderes AL
15. Sürmene ġht. Muhammet Yıldız AĠHL
49. Ortahisar Trabzon Spor Lisesi
16. Sürmene Hasan Sadri YetmiĢ bir AL
50. Ortahisar Gazi Anadolu Lisesi
17. Sürmene Teknik ve EML
51. Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu L
18. Vakfıkebir Anadolu ĠHL
52. Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu L
19. Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu L.
53. Ortahisar Soğuksu Anadolu ĠHL
20. Trabzon Yomra Fen Lisesi
21. Yomra Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
22. Dernekpazarı Hasan Cansız Kom ÇPL
23. Düzköy Nazım Kayhan ÇPL
24. KöprübaĢı Çok Programlı Anadolu Lisesi
25. Trabzon Ortahisar Anadolu ĠHL
26. Ortahisar 80. Yıl Mesleki Teknik AL.
27. Ortahisar Yavuz Sultan Selim AL
28. Ortahisar Özel Alparslan Anadolu Lisesi
29. Akçaabat Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
30. Akçaabat Anadolu Lisesi
31. Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik AL.
32. Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
33. Akçaabat IĢıklar ÇPL.
34. Akçaabat 17 ġubat Anadolu Lisesi
35. Akçaabat Özel Uğur Akademi ASML.
36. Akçaabat Özel Uğur Akademi Anadolu L
GENÇ KIZLAR
1. Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu L
2. BeĢikdüzü ĠMKB Anadolu Lisesi
3. BeĢikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
4. Of Anadolu Lisesi
5. ġalpazarı Çok Programlı Lisesi
6. Sürmene ġht. Muhammet Yıldız AĠHL
7. Yomra Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
8. Ortahisar Yavuz Sultan Selim AL
9. Trabzon Ortahisar Kız Anadolu ĠHL
10. Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
11. Araklı Saffet Çebi Lisesi
12. ÇarĢıbaĢı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi,
Denizcilik Meslek Lisesi
13. Ortahisar Fatih Sultan Mehmet AL
14. Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik AL
15. Ortahisar ĠMKB Mesleki ve Teknik AL
16. Ortahisar Gazi Anadolu Lisesi
17. Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu L
18. Maçka Kayalar Mesleki ve Teknik Anadolu L
FĠKSTÜR
GENÇ ERKEKLER
1. GRUP
1. Vakfıkebir Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
2. Ortahisar Anadolu ĠHL
3. ġalpazarı ÇPL
4.
2. GRUP
1. Ortahisar Özel Alparslan Anadolu Lisesi
2. Maçka Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
3. Düzköy Nazım Kayhan ÇPL
4.
3. GRUP
1. Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu L
2. Arsin Mesleki ve Teknik AL
3. Araklı Anadolu Lisesi
4.
4. GRUP
1. Ortahisar Gazi Anadolu Lisesi
2. Of Anadolu Lisesi
3.Araklı Anadolu ĠHL
4.
5. GRUP
1. Ortahisar Affan Anadolu Lisesi
2. Sürmene Teknik ve EML
3. Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
4.
6. GRUP
1. Çaykara Anadolu Lisesi
2. Ortahisar 80.yıl Mesleki ve Teknik Anadolu L
3. ġalpazarı Ayten Yılmaz Anadolu SML
4.
7. GRUP
1. Akçaabat IĢıklar ÇPL
2. Sürmene ġehit Muhammet Yıldız AĠHL
3. Ortahisar Yavuz Sultan Selim Anadolu L
4.
8. GRUP
1. Akçaabat Anadolu Lisesi
2.Ortahisar Erdoğdu Anadolu Lisesi
3. Vakfıkebir Gülbahar Hatun AL
4.
9. GRUP
1. Akçaabat Özel Uğur Akademi Anadolu SML
2. Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu L
3. BeĢikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
4.
10. GRUP
1. Ortahisar Fatih Sultan Mehmet Anadolu L
2. Of TaĢhan Lisesi
3.KöprübaĢı Çok Programlı Anadolu L
4.
11. GRUP
1. Trabzon Yomra Fen Lisesi
2.Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve EML
Denizcilik Anadolu Meslek L
3. Trabzon Mesleki ve Teknik AL
4.
12. GRUP
1. Of Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
2. Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik AL
3.BeĢikdüzü ĠMKB Anadolu Lisesi
4.Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik AL
13. GRUP
1. Maçka Esiroğlu Kenan Oltan AL
2.Ortahisar Soğuksu Anadolu ĠHL
3. Akçaabat Özel Uğur Akademi Anadolu L
4. Vakfıkebir ĠMKB METEM
14. GRUP
1.Ortahisar Trabzon Spor Lisesi
2.Akçaabat 17 ġubat Anadolu Lisesi
3. Dernekpazarı Hasan Cansız Kom ÇPL
4. ÇarĢıbaĢı METEM Denizcilik ML
15. GRUP
1. BeĢikdüzü Teknik ve EML
2. Maçka ÇPL
3.Ortahisar Çağlayan Adnan Menderes AL
4.Yomra Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
16. GRUP
1.Ortahisar Pelitli Ahmet Can Bali L
2.Akçaabat Anadolu Ġmam Hatip Lisesi
3.Sürmene Hasan Sadri YetmiĢbir AL
4. Araklı Mehmet Akif Ersoy AL
KIZLAR
1. GRUP
1. Ortahisar Fatih Sultan Mehmet Anadolu L
2. Sürmene ġehit Muhammet Yıldız AĠHL
3. ÇarĢıbaĢı METEM, Denizcilik Meslek L
4. Yomra Anadolu Ġmam Hatip L
2. GRUP
1. Ortahisar ĠMKB Mesleki ve Teknik Anadolu L
2. ġalpazarı ÇPL
3. Ortahisar Yavuz Sultan Selim Anadolu L
4.Maçka Kayalar Mesleki ve Teknik Al
3. GRUP
1. BeĢikdüzü ĠMKB Anadolu Lisesi
2. Araklı Saffet Çebi Lisesi
3. Ortahisar Mesleki ve Teknik AL
4.Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
5. Ortahisar Gazi Anadolu Lisesi
4. GRUP
1. Trabzon Ortahisar Kız Anadolu ĠHL
2. BeĢikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
3. Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
4. Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik AL
5. Of Anadolu Lisesi
Üçlü Gruplarda maç sırası
1–3
1–2
2–3
Dörtlü Gruplar maç sırası
1–3
1–2
2–4
3–4
1–4
2–3
BeĢli gruplar maç sırası
1–4
5–3
4–2
3–1
2-5
2–3
1–2
5–1
4–5
3–4
SĠSTEM VE KURALLAR
Erkekler Eleme Gruplarından 2’şer takım ikinci tura çıkacaktır. Ġkinci Tur 32 takımdan
oluşacaktır. 32 takım 4’erli 8 grupta yılan usulü ile eşleşecek her gruptan 2 takım üçüncü tura
çıkacaktır. Üçüncü tur’a çıkan 16 takım yılan usulü ile 4 gruptan oluşacak ve her gruptan 2 takım
dördüncü tura çıkacaktır. 8 takımdan oluşan dördüncü tur sonunda her gruptan ilk iki olmak üzere 4
takım yarı finale çıkacaktır. Yarı final maçları çaprazlama usulü yapılacak ve galipler final
mağluplar 3-4 maçına çıkacaktır.
Bayanlar eleme gruplarından 2 şer takım ikinci tura çıkacaktır. İkinci tur yılan usulü
dörderli iki gruptan oluşacaktır ve ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale çıkacaktır. Yarı final
maçları çaprazlama usulü yapılacak olup galip gelen takımlar final mağlup takımlar 3-4 maçına
çıkacaktır.
MÜSABAKA OYUN KURALLARI
1. Müsabakalar fikstürde belirlenen saatte başlayacaktır.
2. Müsabakalara gelmeyen takımlar 15 dakika beklenir, gelmemesi halinde müsabaka
başhakeminin vereceği karar geçerli olacaktır.
3. Fikstürde yer almayan takımlar Fikstüre sondan başa doğru olmak üzere eklenir.
4. Müsabakalara katılan sporcular: ERKEKLER; alttan Ģort, üstten tiĢört veya forma,
KIZLAR; alttan Ģort veya etek, üsten tiĢört veya forma giyeceklerdir.
5. Sporcular müsabakalarında takım halinde aynı olmak kaydıyla üsten beyaz dıĢında
istedikleri renkte tiĢört veya forma giyebilirler.
6. Sporcular dışarıda giydikleri spor ayakkabısıyla salona girmeyecekler, spor ayakkabılarını
spor salonundaki hazırlanma odasında giyeceklerdir.
7. Sporcu raketleri ITTF damgalı olup müsabaka öncesi müsabaka hakemine gösterilecektir.
8. Sporcular lisanslarını müsabaka hakemine verecekler, istenildiği durumlarda fotoğraflı
nüfus cüzdanlarını göstereceklerdir.
9. Müsabakalar uluslararası oyun kurallarına göre oynanacaktır.
10. Müsabakalarda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda müsabakanın
başhakemlerinin vereceği kararlar geçerli olacaktır.
11. Müsabakalara takımlar en az üç sporcu ile katılacaklardır. Takımlarda yedek oyuncu
bulunabilir.
12. Müsabakalara katılan okullar; A4 kâğıdına büyük harflerle Okulunun ismini yazıp, Şeffaf
Dosyaya koyup yanlarında getireceklerdir.
GENÇ ERKEKLER 2. TUR GRUPLARI
A.Grubu
1.Grup 1.si
16.Grup 1.si
8. grup 2.si
9. grup 2.si
B. Grubu
C. Grubu
D. Grubu
E. Grubu
F. Grubu
G. Grubu
H. Grubu
2.Grup 1.si
15.Grup 1.si
7. grup 2.si
10. grup 2.si
3.Grup 1.si
14.Grup 1.si
6. grup 2.si
11. grup 2.si
4.Grup 1.si
13.Grup 1.si
5. grup 2.si
12. grup 2.si
5.Grup 1.si
12.Grup 1.si
4. grup 2.si
13. grup 2.si
6.Grup 1.si
11.Grup 1.si
3. grup 2.si
14. grup 2.si
7.Grup 1.si
10.Grup 1.si
2. grup 2.si
15. grup 2.si
8.Grup 1.si
9.Grup 1.si
1. grup 2.si
16. grup 2.si
GENÇ KIZLAR 2. TUR GRUPLARI
A Grubu
B Grubu
1) 1-Grubu 1.si 1) 2.Grubu 1.si
2) 4-Grubu 1.si 2) 3-Grubu 1.si
3) 2.Grubu 2.si 3) 1-Grubu 2.si
4) 3.Grubu 2.si 4) 4-Grubu 2.si
GENÇ ERKEKLER 3. TUR GRUPLARI
1.Grup
2.Grup
3.Grup
1) A-Grubu 1.si 1) B-Grubu 1.si 1) C-Grubu 1.si
2) H-Grubu 1.si 2) G-Grubu 1.si 2) F-Grubu 1.si
3) D-Grubu 2.si 3) C-Grubu 2.si 3) B-Grubu 2.si
4) E.Grubu 2.si 4) F-Grubu 2.si 4) G-Grubu 2.si
GENÇ ERKEKLER 4. TUR GRUPLARI
A.Grubu
B.Grubu
1) 1-Grubu 1.si 1) 2.Grubu 1.si
2) 4-Grubu 1.si 2) 3-Grubu 1.si
3) 2.Grubu 2.si 3) 1-Grubu 2.si
4) 3-Grubu 2.si 4) 4-Grubu 2.si
GENÇ ERKEKLER
FĠNAL GRUBU
1) A-Grubu 1.si
2) B-Grubu 1.si
3) A-Grubu 2.si
4) B Grubu 2.si
1)
2)
3)
4)
GENÇ KIZLAR
FĠNAL GRUBU
A-Grubu 1.si
B-Grubu 1.si
A-Grubu 2.si
B Grubu 2.si
4.Grup
1) D-Grubu 1.si
2) E-Grubu 1.si
3) A-Grubu 2.si
4) H.Grubu 2.si
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Vakfıkebir Anadolu İHL – Şalpazarı ÇPL
Ortahisar Özel Alparslan Anadolu L. – Düzköy Nazım Kayhan ÇPL
Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik An. L.- Araklı Anadolu Lisesi
Ortahisar Gazi Anadolu Lisesi – Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ortahisar Affan Anadolu Lisesi – Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
Çaykara Anadolu Lisesi – Şalpazarı Ayten Yılmaz Anadolu SML
Akçaabat Işıklar ÇPL – Ortahisar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
Akçaabat Anadolu Lisesi – Vakfıkebir Gülbaharhatun Anadolu Lisesi
Akçaabat Özel Uğur Akademi Anadolu SML- Beşikdüzü Anadolu SML
Ortahisar Fatih Sultan Mehmet A.L- Köprübaşı ÇPL Anadolu Lisesi
Trabzon Yomra Fen Lisesi – Trabzon Ortahisar Mesleki ve Teknik AL
Vakfıkebir Anadolu İHL – Ortahisar Anadolu İHL
Ortahisar Özel Alparslan Anadolu L. – Maçka Anadolu İHL
Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik An. L.- Arsin Mesleki ve Teknik AL
Ortahisar Gazi Anadolu Lisesi – Of Anadolu Lisesi
Ortahisar Affan Anadolu Lisesi –Sürmene Teknik ve EML
Çaykara Anadolu Lisesi –Ortahisar 80.Yıl Mesleki ve Teknik AL
Akçaabat Işıklar ÇPL –Sürmene Şehit Muhammet Yıldız Anadolu İHL
Akçaabat Anadolu Lisesi –Ortahisar Erdoğdu Anadolu Lisesi
Akç. Özel Uğur Akademi Anadolu SML-Ortahisar Mesleki ve Teknik AL
Ortahisar Fatih Sultan Mehmet A.L- Of Taşhan Lisesi
Trabzon Yomra Fen Lisesi – Of HMB Ulusoy Teknik ve EML, DAML
Ortahisar Anadolu İHL - Şalpazarı ÇPL
Maçka Anadolu İHL– Düzköy Nazım Kayhan ÇPL
Arsin Mesleki ve Teknik AL.- Araklı Anadolu Lisesi
Of Anadolu Lisesi– Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sürmene Teknik ve EML– Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
Ortahisar 80.Yıl Mesleki ve Teknik AL– Şlp. Ayten Yılmaz Anadolu SML
Sürmene Şehit M. Yıldız Anadolu İHL– Ortahisar Y. Sultan Selim A L
Ortahisar Erdoğdu Anadolu Lisesi– Vkf. Gülbaharhatun Anadolu Lisesi
Ortahisar Mesleki ve Teknik AL- Beşikdüzü Anadolu SML
Of Taşhan Lisesi- Köprübaşı ÇPL Anadolu Lisesi
Of HMB Ulusoy Teknik ve EML, DAML– Ortahisar Mesleki ve Teknik AL
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
27.11.2014
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.00
1
2
3
4
5
6
SONUÇ
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
8. Grup
9. Grup
10. Grup
11. Grup
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
8. Grup
9. Grup
10. Grup
11. Grup
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
8. Grup
9. Grup
10. Grup
11. Grup
MASA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TAKIMLAR
ELEME GENÇ ERKEKLER 1.2.3.4.5.6.7.8,9,10,11
GRUP MAÇLARI
SAAT
GRUP
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
Maç no
27 KASIM 2014 PERġEMBE
GRUP
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
SAAT
MASA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12. Grup
12. Grup
13. Grup
13. Grup
14. Grup
14. Grup
15. Grup
15. Grup
16. Grup
16. Grup
12. Grup
12. Grup
13. Grup
13. Grup
14. Grup
14. Grup
15. Grup
15. Grup
16. Grup
16. Grup
12. Grup
12. Grup
13. Grup
13. Grup
14. Grup
14. Grup
15. Grup
15. Grup
16. Grup
1–3
2–4
1–3
2–4
1–3
2–4
1–3
2–4
1–3
2–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–4
2–3
1–4
2–3
1–4
2–3
1–4
2–3
1–4
Of Anadolu İHL – Beşikdüzü İMKB Anadolu Lisesi
Akç. Atatürk Mesleki ve Teknik AL-Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Tek. AL
Maçka Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu L- Akç. Özel Uğur Akademi AL
Ortahisar Soğuksu Anadolu İHL- Vakfıkebir İMKB METEM
Ortahisar Trabzon Spor Lisesi - Dernekpazarı Hasan Cansız KOM ÇPL
Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi - Çarşıbaşı METEM ÇPL
Beşikdüzü Teknik EML – Çağlayan Adnan Menderes Anadolu L
Maçka ÇPL – Yomra Anadolu İHL
Ortahisar Pelitli Ahmet Can Bali L- Sürmene Hasan Sadri Yetmişbir AL
Akçaabat Anadolu İHL – Araklı M. Akif Ersoy Anadolu L
Of Anadolu İHL – Akç. Atatürk Mesleki ve Teknik AL
Beşikdüzü İMKB Anadolu Lisesi - Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Tek. AL
Maçka Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu L- Ortahisar Soğuksu Anadolu İHL
Akç. Özel Uğur Akademi AL- Vakfıkebir İMKB METEM
Ortahisar Trabzon Spor Lisesi - Akçaabat 17 Şubat Anadolu Lisesi
Dernekpazarı Hasan Cansız KOM ÇPL Çarşıbaşı METEM ÇPL
Beşikdüzü Teknik EML –- Maçka ÇPL
Çağlayan Adnan Menderes Anadolu L– Yomra Anadolu İHL
Ortahisar Pelitli Ahmet Can Bali L- Akçaabat Anadolu İHL
Sürmene Hasan Sadri Yetmişbir AL– Araklı M. Akif Ersoy Anadolu L
Of Anadolu İHL – Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Tek. AL
Akç. Atatürk Mesleki ve Teknik AL- Beşikdüzü İMKB Anadolu Lisesi
Maçka Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu L- Vakfıkebir İMKB METEM
Ortahisar Soğuksu Anadolu İHL- Akç. Özel Uğur Akademi AL
Ortahisar Trabzon Spor Lisesi - Çarşıbaşı METEM ÇPL
Akç. 17 Şubat Anadolu Lisesi - Dernekpazarı Hasan Cansız KOM ÇPL
Beşikdüzü Teknik EML – Yomra Anadolu İHL
Maçka ÇPL – Çağlayan Adnan Menderes Anadolu L
Ortahisar Pelitli Ahmet Can Bali L- Araklı M. Akif Ersoy Anadolu L
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
28.11.2014
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
1
2
3
4
16. Grup
2–3
Akçaabat Anadolu İHL – Sürmene Hasan Sadri Yetmişbir AL
28.11.2014
16.00
TAKIMLAR
ELEME GENÇ ERKEKLER 12.13.14.15.16 GRUP
MAÇLARI
SONUÇ
Maç no
28 KASIM 2014 CUMA
A. Grubu
B. Grubu
B. Grubu
C. Grubu
C. Grubu
D. Grubu
D. Grubu
A. Grubu
A. Grubu
B. Grubu
B. Grubu
C. Grubu
C. Grubu
D. Grubu
D. Grubu
A. Grubu
A. Grubu
B. Grubu
B. Grubu
C. Grubu
C. Grubu
D. Grubu
D. Grubu
1–3
2–4
1–3
2–4
1–3
2–4
1–3
2–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4
(1-1)-(8-2)
01.12.2014
10.00
(16-1)-(9-2)
01.12.2014
10.00
(2-1)-(7-2)
01.12.2014
10.00
(15-1)-(10-2)
01.12.2014
10.00
(3-1)-(6-2)
01.12.2014
10.00
(14-1)-(11-2)
01.12.2014
10.00
1
2
3
4
5
6
(4-1)-(5-2)
01.12.2014
11.20
(13-1)-(12-2)
01.12.2014
11.20
(1-1)-(16-1)
01.12.2014
11.20
(8-2)-(9-2)
01.12.2014
11.20
(2-1)-(15-1)
01.12.2014
13.15
(7-2)-(10-1)
01.12.2014
13.15
(3-1)-(14-1)
01.12.2014
13.15
(6-2)-(11-2)
01.12.2014
13.15
(4-1)-(13-1)
01.12.2014
14.40
(5-2)-(12-2)
01.12.2014
14.40
(1-1)-(9-2)
01.12.2014
14.40
16-1)-(8-2)
01.12.2014
14.40
(2-1)-(10-2)
01.12.2014
16.00
(15-2)-(7-2)
01.12.2014
16.00
(3-1)-(11-2)
01.12.2014
16.00
(14-1)-(6-2)
01.12.2014
16.00
(4-1)-(12-2)
01.12.2014
16.00
(13-1)-(5-2)
01.12.2014
16.00
SONUÇ
MASA
A. Grubu
TAKIMLAR
GENÇ ERKEKLER 2. TUR A. B. C. D.
GRUP MAÇLARI
SAAT
GRUP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
19
20
21
22
25
26
27
28
29
30
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
Maç no
01 ARALIK 2014 PAZARTESĠ
Ortahisar F Sultan Mehmet AL-Çarşıbaşı METEM Denizcilik Meslek L
Sürmene Şehit Muhammet Yıldız Anadolu İHL-Yomra Anadolu İHL
Ortahisar F Sultan Mehmet AL- Sürmene Şehit M. Yıldız Anadolu İHL
Çarşıbaşı METEM Denizcilik Meslek L-Yomra Anadolu İHL
Ortahisar F Sultan Mehmet AL- Yomra Anadolu İHL
Sürmene Şehit M. Yıldız AİHL-Çarşıbaşı METEM Denizcilik Meslek L
01.12.2014
01.12.2014
01.12.2014
01.12.2014
01.12.2014
01.12.2014
11.20
11.20
13.15
13.15
14.40
14.40
SONUÇ
1–3
2–4
1–2
3–4
1–4
2–3
MASA
1. Grup
1. Grup
1. Grup
1. Grup
1. Grup
1. Grup
TAKIMLAR
GENÇ KIZLAR 1.TUR 1. GRUP MAÇLARI
SAAT
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
11
12
17
18
23
24
GRUP
01 ARALIK 2014 PAZARTESĠ
GRUP
TARİH
SAAT
MASA
TAKIMLAR
GENÇ ERKEKLER 2. TUR E,F,G H
GRUP MAÇLARI
Maç no
MAÇ
SIRA
NO
1
E Grubu
1 – 3 (/5-1)–(4-2)
02.12.2014
10.00
2
E Grubu
2 – 4 (12-1)- (13-2)
02.12.2014
10.00
3
F Grubu
1 – 3 (6-1)-(3-2)
02.12.2014
10.00
4
F Grubu
2 – 4 (11-1)-( 14-2)
02.12.2014
10.00
5
G Grubu
1 – 3 (7-1)-(2-2)
02.12.2014
10.00
6
G Grubu
2 – 4 (10-1)-(15-.2)
02.12.2014
10.00
1
2
3
4
5
6
7
H Grubu
1 – 3 (8-1)- (1.-2)
02.12.2014
11.20
8
H Grubu
2 – 4 (9-1)-(16-2)
02.12.2014
11.20
9
E Grubu
1 – 2 (5-1)-(12-1)
02.12.2014
11.20
10
E Grubu
3 – 4 (4-2)-(13-2)
02.12.2014
11.20
13
F Grubu
1 – 2 (6-1)-(11-1)
02.12.2014
13.15
14
F Grubu
3 – 4 (3-2)-(14-2)
02.12.2014
13.15
15
G Grubu
1 – 2 (7-1)-(10-1)
02.12.2014
13.15
16
G Grubu
3 – 4 (2-2.)-(15-2)
02.12.2014
13.15
19
H Grubu
1 – 2 (8-1)-(9-1)
02.12.2014
14.40
20
H Grubu
3 – 4 (1-2)-(16-2)
02.12.2014
14.40
21
E Grubu
1 – 4 (5-1)-(13-2)
02.12.2014
14.40
22
E Grubu
2 – 3 (12-1)-(4-2)
02.12.2014
14.40
25
F Grubu
1 – 4 (6-1)-( 14-2)
02.12.2014
16.00
26
F Grubu
2 – 3 (11-1)-(3-2)
02.12.2014
16.00
27
G Grubu
1 – 4 (7-1)-(15-2)
02.12.2014
16.00
28
G Grubu
2 – 3 (10-1)-(2-2)
02.12.2014
16.00
29
H Grubu
1 – 4 (8-1)-(16-2)
02.12.2014
16.00
30
H Grubu
2 – 3 (9-1)-(1-2)
02.12.2014
16.00
SONUÇ
02 ARALIK 2014 SALI
1–3
2–4
1–2
18
2. Grup
3–4
24
2. Grup
2–3
Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik AL- Ortahisar Y. Sultan Selim AL
Şalpazarı ÇPL-Maçka Kayalar Mesleki ve Teknik Anadolu L
Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik AL- Şalpazarı ÇPLOrtahisar Y. Sultan Selim AL-Maçka Kayalar Mesleki ve Teknik
Anadolu L
Şalpazarı ÇPL- Ortahisar Y. Sultan Selim AL
02.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
11.20
11.20
13.15
02.12.2014
13.15
02.12.2014
14.40
SONUÇ
2. Grup
2. Grup
2. Grup
MASA
11
12
17
TAKIMLAR
GENÇ KIZLAR 1.TUR 2. GRUP MAÇLARI
SAAT
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
GRUP
02 ARALIK 2014 SALI
GRUP
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
SAAT
MASA
1
2
3
4
7
8
9
10
13
3. Grup
1–4
Beşikdüzü İMKB Anadolu L- Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu L
03.12.2014
10.00
3. Grup
2–3
Araklı Saffet Çebi Lisesi - Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu L
03.12.2014
10.00
4. Grup
1–4
Trabzon Ortahisar Kız Anadolu L-Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik AL
03.12.2014
10.00
4. Grup
2–3
Beşikdüzü Anadolu SML- Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
03.12.2014
10.00
1
2
3
4
3. Grup
5–3
Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi- Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
03.12.2014
11.20
3. Grup
1–2
Beşikdüzü İMKB Anadolu L - Araklı Saffet Çebi Lisesi
03.12.2014
11.20
4. Grup
5–3
Of Anadolu Lisesi - Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi
03.12.2014
11.20
4. Grup
1–2
Trabzon Ortahisar Kız Anadolu L- Beşikdüzü Anadolu SML
03.12.2014
11.20
3. Grup
3. Grup
4. Grup
4. Grup
3. Grup
3. Grup
4. Grup
4. Grup
3. Grup
3. Grup
4. Grup
4. Grup
4–2
5–1
4–2
5–1
3–1
4–5
3–1
4–5
2–5
3–4
2–5
3–4
Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu L - Araklı Saffet Çebi Lisesi
Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi- Beşikdüzü İMKB Anadolu L
Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik AL - Beşikdüzü Anadolu SML
Of Anadolu Lisesi - Trabzon Ortahisar Kız Anadolu L
Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu L - Beşikdüzü İMKB Anadolu L
Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu L - Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi
Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi - Trabzon Ortahisar Kız Anadolu L
Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik AL - Of Anadolu Lisesi
Araklı Saffet Çebi Lisesi - Ortahisar Kanuni Anadolu Lisesi
Akçaabat Derecik Anadolu Lisesi - Arsin Mesleki ve Teknik Anadolu L
Beşikdüzü Anadolu SML- Of Anadolu Lisesi
Akç. Derecik Anadolu Lisesi - Ortahisar Atatürk Mesleki ve Teknik AL
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
13.15
13.15
13.15
13.15
15.00
15.00
15.00
15.00
16.15
16.15
16.15
16.15
14
15
16
19
20
21
22
25
26
27
28
TAKIMLAR
GENÇ KIZLAR 1.TUR 3,4 GRUP MAÇLARI
SONUÇ
Maç no
03 ARALIK 2014 ÇARġAMBA
TARİH
SAAT
5
1. Grup
1–3
(A-1 - D-2)
03.12.2014
10.00
6
1. Grup
2–4
(H-1 – E-2)
03.12.2014
10.00
11
2. Grup
1–3
(B-1 – C-2)
03.12.2014
11.20
12
2. Grup
2–4
(G -1 – F–2)
03.12.2014
11.20
17
1. Grup
1–2
(A-1 - H-1)
03.12.2014
13.15
18
1. Grup
3–4
(D-2 –E-2)
03.12.2014
13.15
23
2. Grup
1–2
(B–1 – G-1)
03.12.2014
15.00
24
2. Grup
3–4
(C-2 – F-2)
03.12.2014
15.00
29
1. Grup
1–4
(A-1 – E-2)
03.12.2014
16.15
30
1. Grup
2–3
(H-1 –D-2)
03.12.2014
16.15
31
2. Grup
1–4
(B-1 – F-2)
03.12.2014
17.30
32
2. Grup
2–3
(G-1 - C-2)
03.12.2014
17.30
TAKIMLAR
ELEME GENÇ ERKEKLER 3. TUR 1,2
GRUP MAÇLARI
SONUÇ
GRUP
MAÇ
SIRA
NO
MASA
Maç no
03 ARALIK 2014 ÇARġAMBA
GRUP
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
SAAT
MASA
1
3. Grup
1–3
(C-1 – B-2)
04.12.2014
10.00
2
3. Grup
2–4
(F-1 - G-2)
04.12.2014
10.00
3
4
4. Grup
1–3
(D-1 - A-2)
04.12.2014
10.00
4. Grup
2–4
(E-1 - H-2)
04.12.2014
10.00
1
2
3
4
7
3. Grup
1–2
(C-1 – F-1)
04.12.2014
11.20
8
3. Grup
3–4
(B-2 - G-2)
04.12.2014
11.20
9
4. Grup
1–2
(D-1 – E-1)
04.12.2014
11.20
10
4. Grup
3–4
(A-2 – H-2)
04.12.2014
11.20
17
3. Grup
1–4
(C-1 – G-2)
04.12.2014
13.15
18
3. Grup
2–3
(F-1 - B-2)
04.12.2014
13.15
23
4. Grup
1–4
(D-1 - H-2)
04.12.2014
15.00
24
4. Grup
2–3
(E-1 - A-2)
04.12.2014
15.00
TAKIMLAR
ELEME GENÇ ERKEKLER 3. TUR 3,4
GRUP MAÇLARI
SONUÇ
Maç no
04 ARALIK 2014 PERġEMBE
1–3
2–4
1–3
2–4
1–2
3–4
1–2
3–4
1–4
2–3
1–4
2–3
(1-1) - (2-2)
(4-1) – (3-2)
(2-1) – (1-2)
(3-1) – (4-2)
(1-1) –( 4-1)
(2-2) – (3-2)
(2-1) – (3-1)
(1-2) – (4-2)
(1-1) – (3-2)
(4-1) – (2-2)
(2-1) – (4-2)
(3-1) – (1-2)
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
10.00
10.00
11.20
11.20
13.15
13.15
13.15
13.15
15.00
15.00
15.00
15.00
5
6
SONUÇ
A Grubu
A Grubu
B Grubu
B Grubu
A Grubu
A Grubu
B Grubu
B Grubu
A Grubu
A Grubu
B Grubu
B Grubu
MASA
5
6
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
TAKIMLAR
GENÇ KIZLAR 2.TUR A.B GRUP MAÇLARI
SAAT
GRUP
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
Maç no
04ARALIK 2014 PERġEMBE
GRUP
MAÇ
SIRA
NO
TARİH
SAAT
MASA
1
2
3
4
5
6
A Grup
1–3
(1-1)–(2-2)
05.12.2014
16.15
A Grup
2–4
(4-1)–(3-2)
05.12.2014
16.15
B Grup
1
2
3
4
TAKIMLAR
ELEME GENÇ ERKEKLER 4. TUR A VE B
GRUP MAÇLARI
1–3
(2-1)–(1-2)
05.12.2014
16.15
B Grup
2– 4
05.12.2014
16.15
A Grup
1– 2
(3-1)–(4-2)
(1-1)–(4-1)
05.12.2014
16.15
A Grup
3– 4
(2-2)–(3-2)
05.12.2014
16.15
SONUÇ
Maç no
04 ARALIK 2014 PERġEMBE
7
8
B Grup
1– 2
(2-1)–(3-1)
05.12.2014
16.15
B Grup
3– 4
(1-2)–(4-2)
05.12.2014
16.15
TARİH
SAAT
9
10
11
12
A Grup
1–4
(1-1)–(3-2)
05.12.2014
10.00
A Grup
2– 3
(4-1)–(2-2)
05.12.2014
10.00
B Grup
1–4
(2-1)–(4-2)
05.12.2014
10.00
B Grup
2– 3
(3-1)–(1-2)
05.12.2014
10.00
TAKIMLAR
ELEME GENÇ ERKEKLER 4. TUR A VE B
GRUP MAÇLARI
05 ARALIK 2014
Kızlar Yarı Final:
1.MAÇ: (Saat11.15) (A-1)–(B–2)
2.MAÇ: (Saat11.15) (B-1)–(A–2)
Erkekler Yarı Final:
1.MAÇ: (Saat11.15) (A-1)–(B–2)
2.MAÇ: (Saat11.15) (B-1)-(A–2)
Kızlar 3–4 Maçı:Saat13.00 (A-1)–(B–2) - (A-1)–(B–2) Mağlubu
Kızlar Final:Saat13.00 (A-1)–(B–2) - (A-1)–(B–2) Galibi
Erkekler 3–4 Maçı: Saat 13.00 (A-1)–(B–2) - (A-1)–(B–2) Mağlubu
Erkekler Final: Saat 13.00 (A-1)–(B–2) - (A-1)–(B–2) Galibi
SIRALAMA
BAYANLAR
1234ERKEKLER
1234-
SONUÇ
GRUP
MAÇ
SIRA
NO
MASA
Maç no
05 ARALIK 2014 CUMA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
476 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content