close

Enter

Log in using OpenID

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü

embedDownload
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
1
2
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Fadime AKAYDIN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 50095481406
Halil AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50071482298
Cengiz AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50011484238
Mustafa AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50074482134
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Raziye ÖRNEK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 36970918564
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Mehmet AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50227477048
Teslime AKAYDIN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 49945486470
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hüseyin BÖREKCİGİL : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48937520086
Hatice ERATA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10249562290
Sevim TARAKCIOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 27185526590
Mustafa BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48949519672
Fatma YILDIZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 48670536368
Mahmut BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48961519216
Ayşe GÜRLEK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51118447348
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Bilal BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48946519736
Rezzan BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Hissesi Sokak veya Mevki
76/2304
Sayfa No : 1 / 32
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bintepe
3
K20-D-16-C-1
-
101
35
1
88,500.00 86,675.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
3
K20-D-16-C-1
-
101
33
2
88,900.00 90,213.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
76/2304
76/2304
76/2304
76/4608
76/4608
76/4608
76/4608
60/576
76/576
76/576
76/576
5/144
5/144
5/144
38/1152
38/1152
76/576
9/216
9/216
9/216
9/216
9/216
9/216
3/144
3/144
3/144
3/144
3/36
1/36
1/36
1/36
3/36
3/36
1/20
23/180
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
3
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Ayşe YÜKSEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 52687395016
Yasin KARABIYIK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 52153412834
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
7/90
Hayrettin GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51136446774
Hakkı GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51142446546
Yüksel DEMİRBAŞ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 15139404490
Günseli BOZDEMİR : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 30527133486
Uğur GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51133446838
Mustafa GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51139446610
Fadime GÜRLEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51094448162
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3/24
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 2 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
7/90
Tam
3
K20-D-16-C-4
-
101
31
3
71,500.00 70,576.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
2
K20-D-16-C-4
-
101
1183
4
17,195.00
16,871.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
2
K20-D-16-C-4
-
101
1182
5
3,105.00
2,888.97 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1178
6
5,108.00
5,162.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1179
7
4,206.00
4,937.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/24
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1298
8
10,098.00 10,525.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
Günseli BOZDEMİR : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 30527133486
Uğur GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51133446838
Hayrettin GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51136446774
Mustafa GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51139446610
Hakkı GÜRLEK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 51142446546
Yüksel DEMİRBAŞ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 15139404490
Fadime GÜRLEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51094448162
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1180
9
152.00
349.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1299
10
686.00
796.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
İbrahim TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52579398682
Perihan ARIKAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 29686934850
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/2
2
K20-D-16-C-4
-
101
1309
11
1,370.00
1,613.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
2
K20-D-16-C-4
-
101
1308
12
3,282.00
3,324.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İbrahim TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52579398682
Atike ŞANLI : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52600397912
Ayşe Dudu ÖZDEMİR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51400437958
Mehmet TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52576398746
Akif YAĞCIKÖSE : Şerif Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 46024610092
Yunus YAĞCIKÖSE : Şerif Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 45997610900
Meryem ÇETİN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 14102680664
Nazlı ÇÖKELEK : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 50842456510
Özden ERGÜ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 54265342214
Vildan AYDIN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 40012816800
Neziha DURKOÇ : Mustafa kızı
20774/54
048
4650/540
48
7850/540
48
20774/54
048
1/2
2
K20-D-16-C-4
-
101
1307
13
54,048.00 70,096.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K20-D-16-C-4
-
101
1310
14
61,748.00 60,967.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
K20-D-16-C-4
-
101
1311
15
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
5
6
7
8
12
13
14
15
Bintepe
3/24
3/24
3/24
3/24
3/24
6/24
3/24
3/24
3/24
3/24
3/24
6/24
1/2
1/2
1/50
3,430.00
3,523.39 Kanal
1/50
2/50
2/50
2/50
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Ayşegül ŞANLI KAHRAMAN : Özcan kızı
2/50
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
4/5
Tam
19
Akif YAĞCIKÖSE : Şerif Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 46024610092
Zehra GÜRLEK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51190444952
Hamza GÜRLEK : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51124447110
Hüseyin GÜRLEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51169445690
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
20
21
16
17
18
22
23
24
25
26
27
28
29
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
7,672.00
2
K20-D-16-D-3
-
101
1312
16
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
7,596.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
35,200.00 34,305.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
434
17
7/16
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1195
18
3,778.00
3,805.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1194
19
3,181.00
2,988.14 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1174
20
3,900.00
4,129.27 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Atike ŞANLI : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52600397912
Hamza GÜRLEK : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51124447110
Hüseyin GÜRLEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51169445690
Şadi GÜLMEZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52414404172
Tufan GÜLMEZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52405404464
Ali KARAKÖSE : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 51052449538
Fatma NAMVER : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 51490434998
Fadime BAYRAM : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 50542466574
Nurten AYTEK : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 49588498342
İbrahim TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52579398682
Perihan ARIKAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 29686934850
Ayşe Dudu ÖZDEMİR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51400437958
Atike ŞANLI : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52600397912
Hasan GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52402404528
Emine ÇELİK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 41875755350
Gündüz GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52423403890
Müşerref GÜLMEZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 32447069678
Mustafa GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52408404300
Münire GÜLMEZ : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 52387405060
Mehmet AYTEK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 49672495578
Fatma ÖZDEMİR : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 51352439574
Elif PEHLİVAN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 51904421118
Tayfun ÇÖKELEK : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 50803457822
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1173
21
3,200.00
3,711.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7/16
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
1193
22
10,041.00
10,164.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
27
23
14,250.00 14,466.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
101
28
24
15,600.00 15,582.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12125/38 Bintepe
250
12125/38
250
7000/382
50
7000/382
50
1/6
Bintepe
3
K20-D-16-C-4
-
101
29
25
38,250.00 36,039.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K20-D-16-C-1
-
101
757
26
12,350.00 12,987.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9/16
9/16
1/2
1/2
2/5
1/5
1/5
1/5
1/6
1/6
1/6
2/6
Tam
Bintepe
3
K20-D-16-C-1
-
101
756
27
6,175.00
6,322.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Bintepe
3
K20-D-16-C-1
-
101
755
28
6,175.00
6,364.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
3
K20-D-16-C-1
-
101
34
29
13,140.00
12,294.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/8
2/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
30
31
32
33
34
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Rezzan BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Şahin ŞEN : Lütfi oğlu
T.C. Kimlik No: 50521467370
Ayşe NAMVER : Mevlüt kızı
T.C. Kimlik No: 54199343806
Bekir KARAKÖSE : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51040449984
Ali KARAKÖSE : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 51052449538
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Asibe KUŞULUOĞLU : Galip kızı
T.C. Kimlik No: 17126579716
Mahmut AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50134480162
Halil AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50170478956
Cennet GÖK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48592530758
Huri KARAKAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59260175836
İbrahim AKAYDIN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50185478446
Şerife GÜLMEZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52399404624
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 4 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
2/8
20/140
Bintepe
3
K20-D-16-C-1
-
102
760
1
40,500.00 42,250.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
3
K20-D-16-C-1
-
102
761
2
20,250.00 19,198.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
3
K20-D-16-C-1
-
102
762
3
20,250.00 17,337.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
3
K20-D-16-C-4
-
102
763
4
81,000.00 92,595.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
120/1920 Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
102
1192
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20/140
20/140
6/14
1/14
1/42
1/42
1/42
1/8
1/8
1/8
1/8
2/8
2/8
3/48
3/48
3/48
3/48
1/12
1/12
1/12
3/12
3/12
1/10
2/20
647/2000
953/2000
159,413.00
15/1920
158,187.1 Tarla
9
15/1920
15/1920
18/1920
18/1920
24/1920
24/1920
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Ayşe AYSEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 38500867502
Gülsüm AKAYDIN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 50173478892
Zahide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50119480682
Ali AKAYDIN : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 50113480800
Fahriye TEMİZ : Sadık kızı
T.C. Kimlik No: 35590511964
İbrahim AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479758
Ömer AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50161479238
Sadık AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50038483382
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Halil AKAYDIN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49972485514
Fadime AKAYDIN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 50095481406
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
İsa AKAYDIN : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50029483674
Ahmet AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50026483738
Sadık AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481634
35
Veli AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50092481560
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Meral SÖYLEMEZ : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 52084414266
Meryem ÇETİN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 14102680664
Züheyda EKİCİ : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 15857627584
Nazlı ÇÖKELEK : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 50842456510
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 5 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
24/1920
30/1920
30/1920
60/1920
60/1920
66/3840
66/3840
72/3840
72/3840
72/3840
506/3840
4048/307
20
144/3072
0
144/3072
0
144/3072
0
3040/307
20
33/7680
77/7680
165/1536
0
6/640
5/144
5/144
5/144
6/640
231/1536
0
66/3840
224/19
20 Vrs.
İşt.
3/2240
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
102
1191
6
11,215.00
10,750.82 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/2240
3/2240
3/2240
3/2240
3/2240
3/2240
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
36
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
Fadime DÜNDAR : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 58630177906
Mehmet AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50227477048
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Sadık AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50038483382
Cennet GÖK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48592530758
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Huri KARAKAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59260175836
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
İbrahim AKAYDIN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50185478446
Ayşe AYSEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 38500867502
Şerife GÜLMEZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52399404624
Zahide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50119480682
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
7/2240
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Halil AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50170478956
Mahmut AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50134480162
Asibe KUŞULUOĞLU : Galip kızı
T.C. Kimlik No: 17126579716
Cennet GÖK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48592530758
Huri KARAKAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59260175836
Şerife GÜLMEZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52399404624
İbrahim AKAYDIN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50185478446
Ayşe AYSEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 38500867502
Zahide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50119480682
Gülsüm AKAYDIN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 50173478892
Fahriye TEMİZ : Sadık kızı
T.C. Kimlik No: 35590511964
Ali AKAYDIN : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 50113480800
İbrahim AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479758
Ömer AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50161479238
Sadık AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50038483382
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Fadime AKAYDIN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 50095481406
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
120/1920 Bintepe
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 6 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
120/1920
120/1920
18/1920
18/1920
18/1920
18/1920
18/1920
200/1920
24/1920
24/1920
24/1920
30/1920
79/120
2
K20-D-16-C-4
-
102
1190
7
54,272.00 52,138.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15/1920
15/1920
15/1920
18/1920
18/1920
24/1920
24/1920
24/1920
30/1920
30/1920
60/1920
60/1920
66/3840
66/3840
72/3840
72/3840
72/3840
506/3840
4048/307
20
33/7680
77/7680
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
İsmet AKAYDIN : İsa oğlu
T.C. Kimlik No: 49810490960
İsa AKAYDIN : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50029483674
Ahmet AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50026483738
Sadık AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481634
37
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 7 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
165/1536
0
5/144
5/144
5/144
231/1536
0
506/3840
11/1280
33/3840
224/19
20 Vrs.
İşt.
Veli AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50092481560
Hüseyin AYDOĞAN : Osman oğlu
20/300
Ömer KILINÇ : Mustafa oğlu
23/300
Zahide BUMİN : Mustafa kızı
3/300
Fatma AYDOĞAN : Mustafa oğlu
3/300
Ahmet : Mustafa oğlu
3/300
Cennet ERGEN : Mustafa kızı
3/300
Dudu :
5/300
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
20/2400
Bintepe
3
K20-D-16-C-4
-
103
38
1
79,800.00 80,006.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20/2400
20/2400
20/2400
1/180
1/180
1/180
1/24
1/24
1/36
1/48
400/8400
400/8400
400/8400
2/120
2/120
20423/10
0800
53/448
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Rukiye KERTMEN : Elif
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 8 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/150
1/126
1/126
1/126
1/42
Ali BALTAN : Hüseyin oğlu
Belgin YALÇINKOL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39937819638
Zehra KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 39049849264
Ömer : Elif
Fadime ÜNLÜKOÇ : Veli kızı
Hüseyin AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50224477102
Mesut ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31115114108
Osman ÜNLÜKOÇ : Mustafa oğlu
20/300
Vrs. İşt.
Abdullah KARAKUM : Ahmet oğlu
Veli ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113980
Enver ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31106114490
Bayram ÜNLÜKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31097114714
Hanım Ayşe ÖZEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31958086044
Hanım : Veli
38
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
1/120
Bintepe
3
K20-D-16-C-3
-
103
40
2
67,800.00 66,935.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/120
1/120
1/16
1/16
1/24
1/32
80/1120
80/1120
80/1120
20423/67
200
159/896
1/100
1/28
1/84
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
39
40
41
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Remzi GÜR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 38476477668
Rezzan BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 9 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/84
1/84
3/144
Bintepe
3
K20-D-16-C-3
-
103
39
3
87,100.00 87,925.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
15
K20-D-16-C-3
-
103
374
4
31,300.00 26,739.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
3
K20-D-16-C-3
-
103
1198
5
61,900.00 61,504.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/144
3/144
3/144
1/3
1/36
1/36
1/36
3/36
3/36
1/20
23/180
7/90
7/90
1/120
1/120
1/120
1/16
1/16
1/24
1/32
80/1120
80/1120
80/1120
3569/960
0
491/4480
1/100
1/28
1/84
1/84
1/84
13/256
13/256
13/384
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
42
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Ahmet : Yusuf oğlu
52/2048
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Ahmet : Yusuf oğlu
13/1600
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
13/32
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
16/896
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
52/896
52/896
52/896
13949/67
200
13/1920
9867/537
60
6/32
13/960
13/1344
13/1344
13/1344
13/448
12/896
Bintepe
3
K20-D-16-C-3
-
103
1197
6
11,200.00
10,792.75 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13/896
13/896
13/896
13/896
13/896
13/896
13/896
13/896
52/896
52/896
52/896
8/896
8/896
8/896
6/32
13/1344
13/1344
13/1344
13/448
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
43
44
45
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Ahmet : Yusuf oğlu
13/256
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Manisa Büyükşehir Belediyesi :
13/1600
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Rezzan BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Davut BÖREKÇİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48991518296
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Remzi GÜR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 38476477668
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Bintepe
3
K20-D-16-C-3
-
103
1196
7
Tam
Bintepe
1
K20-D-16-C-3
-
103
42
8
3/144
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
1184
1
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
30,000.00 29,029.04 Tarla
Sayfa No : 11 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Metrük
Mezarlık
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13/256
13/384
13/1920
13/1920
13/1920
52/2048
13/896
13/896
13/896
52/896
52/896
52/896
7657/336
00
429/3584
6/32
13/1344
13/1344
13/1344
13/448
960.00
961.09 Metrük
Mezarlık
39,273.00 39,654.83 Tarla
3/144
3/144
3/144
1/36
1/36
1/36
3/36
1/3
3/36
1/20
23/180
7/90
7/90
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
46
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
1185
2
47
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Ömer : Veli oğlu
12/224
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
1203
3
3,030.00
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3/8
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
İpek ŞENER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41758759130
Ali İZMİRLİOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21101447730
Dilek İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 36103946990
Çilek ACAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 42100747836
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
4/224
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
1202
4
10,189.00
48
Niteliği
Eski
Yeni
13,547.00 11,440.04 Kanal
Sayfa No : 12 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,939.39 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10,869.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12/224
12/224
2/224
2/224
2/224
2/224
3/224
3/224
3/224
3/224
3/224
3/224
3/224
3/224
2/8
1/112
1/112
1/112
3/112
3/64
3/64
12/512
9/512
9/512
9/512
9/512
12/224
12/224
12/224
2/224
2/224
2/224
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
49
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Ömer : Veli oğlu
2/224
Ruziye ŞANLI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52615397402
Mukaddes KILINÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20936453282
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
İpek ŞENER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41758759130
Ali İZMİRLİOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21101447730
Çilek ACAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 42100747836
Dilek İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 36103946990
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
3/32
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1199
4,702.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 13 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/224
3/224
3/224
3/224
3/224
3/224
3/224
3/224
2/8
3/32
4/224
1/112
1/112
1/112
3/112
1/16
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
5
4,724.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/16
3/128
3/128
3/128
3/128
4/128
12/1120
12/1120
12/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
50
51
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Ruziye ŞANLI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52615397402
Mukaddes KILINÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20936453282
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Ertan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21065448910
Semra ENER : Ertuğrul kızı
T.C. Kimlik No: 63928020550
Gürcan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21047449584
Hüseyin Ali ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22145412944
Fuat ZENGİN : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 22142413098
Gülüzar SEZEN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 42352739498
Güldan NAMVER : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 31214110520
Gülser İZMİRLİOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21068448856
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Sahra AKYÜREK : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27116246818
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
80/1120
Ersan İZMİRLİOĞLU : Ertuğrul oğlu
T.C. Kimlik No: 21056449292
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
24/1120
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
4,169.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 14 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
80/1120
80/1120
1/8
1/8
24/1120
1/28
1/84
1/84
1/84
12/1120
2
K20-D-16-C-3
-
104
1200
6
2
K20-D-16-C-3
-
104
1201
7
4,119.61 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
60,029.00 59,991.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12/1120
12/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
20/1120
80/1120
80/1120
80/1120
1/2
1/28
1/84
1/84
1/84
1/16
Bintepe
1/16
1/120
1/120
1/120
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
52
53
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Tülin KOCABIYIK : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 23357371944
Berrin TUĞRUL : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 45568632492
Erdoğan KILINÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453400
Ali ŞANLI : İlhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52555399474
Sevgi ARIKAN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 42172983972
Şermin ÇETİN : İlhan kızı
T.C. Kimlik No: 32012084112
Sevim İZMİRLİOĞLU : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21104447676
Sabiha ORAL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 61516100684
Fatma COŞKUNOĞLU : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 33437318844
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Mehmet İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21038449876
Emin İZMİRLİOĞLU : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 21035449930
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Mine GEREDE : Orhan kızı
T.C. Kimlik No: 57631219936
Özhan Yaman TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57628220068
Mustafa Gökhan TANEL : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 57625220122
Vildan ÖZÇAKIR : Mustafa Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 38323646858
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 15 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
4/128
20/1120
20/1120
20/1120
80/1120
80/1120
80/1120
69/350
244/896
1/100
1/28
1/84
1/84
1/84
3/64
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
1204
8
34,331.00 33,890.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
1300
9
120,648.00 120,602.4 Tarla
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/64
1/32
1/160
1/160
1/160
12/512
12/224
12/224
12/224
3/224
3/224
3/224
1289/280
0
99/896
3/400
1/112
1/112
1/112
3/112
1/36
1/36
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
54
55
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Rezzan BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/36
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Davut BÖREKÇİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48991518296
Rezzan BÖREKÇİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
1/3
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
6,152.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 16 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/36
1/36
1/36
13/60
3/36
3/60
3/60
3/144
3/144
3/144
3/144
16/60
3/36
3/36
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
1301
10
5,855.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
104
1186
11
78,480.00 77,548.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
65,100.00 68,813.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,510.32 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11/12
3/144
3/144
3/144
3/144
1/36
1/36
1/36
3/36
3/36
1/15
2/15
Vrs. İşt.
56
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Ali YÜKSEL : Hüseyin oğlu
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
105
51
1
57
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
105
1176
2
58
Mehmet TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52576398746
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Asibe KUŞULUOĞLU : Galip kızı
T.C. Kimlik No: 17126579716
1/2
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
105
1177
3
29,735.00 35,918.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
120/1920 Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
105
1211
4
85,300.00 91,617.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
59
965.00
1/2
15/1920
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Halil AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50170478956
Mahmut AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50134480162
Cennet GÖK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48592530758
Huri KARAKAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59260175836
Raziye ÖRNEK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 36970918564
İbrahim AKAYDIN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50185478446
Şerife GÜLMEZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52399404624
Ayşe AYSEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 38500867502
Gülsüm AKAYDIN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 50173478892
Zahide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50119480682
Ali AKAYDIN : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 50113480800
Fahriye TEMİZ : Sadık kızı
T.C. Kimlik No: 35590511964
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
İbrahim AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479758
Ömer AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50161479238
Sadık AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50038483382
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Cengiz AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50011484238
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Mübedcel AKAYDIN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 49774492130
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
İsa AKAYDIN : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50029483674
Sadık AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481634
Ahmet AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50026483738
60
61
Veli AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50092481560
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Mahmut AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50134480162
Halil AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50170478956
Asibe KUŞULUOĞLU : Galip kızı
T.C. Kimlik No: 17126579716
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 17 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
15/1920
15/1920
18/1920
18/1920
200/1920
24/1920
24/1920
24/1920
30/1920
30/1920
60/1920
60/1920
506/3840
66/3840
66/3840
72/3840
72/3840
72/3840
4048/307
20
33/7680
77/7680
165/1536
0
506/3840
5/144
5/144
5/144
231/1536
0
66/3840
24/192
0 Vrs.
İşt.
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
105
1210
5
120/1920 Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
105
1209
6
15/1920
12,700.00
9,479.17 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
102,200.00 103,279.4 Tarla
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15/1920
15/1920
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Cennet GÖK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48592530758
Huri KARAKAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59260175836
Raziye ÖRNEK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 36970918564
Ayşe AYSEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 38500867502
Şerife GÜLMEZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52399404624
İbrahim AKAYDIN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50185478446
Zahide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50119480682
Gülsüm AKAYDIN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 50173478892
Fahriye TEMİZ : Sadık kızı
T.C. Kimlik No: 35590511964
Ali AKAYDIN : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 50113480800
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
İbrahim AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479758
Ömer AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50161479238
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Sadık AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50038483382
Cengiz AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50011484238
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
Pınar TUNA : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 49879488670
İsa AKAYDIN : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50029483674
Ahmet AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50026483738
Sadık AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481634
62
Veli AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50092481560
Fatma YILDIZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 48670536368
Mustafa BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48949519672
Bilal BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48946519736
İsmail BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48931520204
Ayşe GÜRLEK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51118447348
Sevim TARAKCIOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 27185526590
Hatice ERATA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10249562290
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 18 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
18/1920
18/1920
200/1920
24/1920
24/1920
24/1920
30/1920
30/1920
60/1920
60/1920
506/3840
66/3840
66/3840
72/3840
72/3840
72/3840
4048/307
20
33/7680
77/7680
165/1536
0
5/144
5/144
5/144
231/1536
0
506/3840
66/3840
24/192
0 Vrs.
İşt.
1/36
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
105
1187
7
14,223.00 14,461.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
63
64
65
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
5,909.00
Mahmut BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48961519216
Bekir BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48922520596
Döndü BÖREKCİGİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48964519152
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Davut BÖREKÇİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48991518296
Rezzan BÖREKÇİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/36
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
105
1188
8
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Davut BÖREKÇİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48991518296
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Rezzan BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
1/3
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
105
1189
Bintepe
2
K20-D-16-C-3
-
105
48
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 19 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/36
3/36
3/144
3/144
3/144
3/144
1/36
1/36
1/36
3/36
3/36
1/20
23/180
7/90
7/90
5,209.20 Kanal
Kanal
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
105,268.00 102,439.4 Tarla
0
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
96,650.00 99,534.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/144
3/144
3/144
3/144
1/36
1/36
1/36
3/36
3/36
1/15
2/15
Vrs. İşt.
1/6
1/6
3/144
3/144
3/144
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Rezzan BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
66
67
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Saim ŞANLI : Dündar oğlu
T.C. Kimlik No: 52522400516
Mustafa AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50074482134
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
İbrahim AKAYDIN : Baki oğlu
Mehmet AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50227477048
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Pınar TUNA : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 49879488670
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Rezzan BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Musa BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48955519444
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 20 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/144
1/36
1/36
1/36
3/36
3/36
1/15
2/15
Vrs. İşt.
5/48
Kocaküller
2
K20-D-21-B-1
-
105
53
11
124,700.00 129,942.2 Tarla
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kocakullar
2
K20-D-21-B-2
-
105
54
12
79,600.00 79,535.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
304/2304
76/4608
76/4608
76/4608
76/4608
76/576
76/576
76/576
5/144
5/144
5/144
38/1152
38/1152
76/576
1/3
3/144
3/144
3/144
3/144
1/36
1/36
1/36
3/36
3/36
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Fatma KERTMEN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 37822890144
Ülfet DALKIRAN : Davut kızı
T.C. Kimlik No: 38887854652
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
68
Tam
Kocakuller
69
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Karaağaç Kocaorman 1 13
70
Kamu Orta Malı
Tam
71
Raziye ÖRNEK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 36970918564
Zeki AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50197478090
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
Halil AKAYDIN : İbrahim oğlu
3/18
Halil AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50170478956
Asibe KUŞULUOĞLU : Galip kızı
T.C. Kimlik No: 17126579716
Mahmut AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50134480162
Huri KARAKAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59260175836
Cennet GÖK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48592530758
Şerife GÜLMEZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52399404624
Ayşe AYSEL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 38500867502
Zahide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50119480682
Ali AKAYDIN : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 50113480800
Fahriye TEMİZ : Sadık kızı
T.C. Kimlik No: 35590511964
Muammer AKAYDIN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50125480454
Raziye ÖRNEK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 36970918564
Gülsüm AKAYDIN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 50173478892
Ömer AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50161479238
İbrahim AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479758
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Sadık AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50038483382
Halil AKAYDIN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50077482070
Ayşe AKAYDIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51157446036
Adem AKAYDIN : Uysal oğlu
T.C. Kimlik No: 49864489170
73
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 21 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/15
2/15
Vrs. İşt.
Mahmut BÖREKCİGİL : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 48958519380
Maliye Hazinesi :
72
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
2
K20-D-21-B-2
-
105
55
13
K20-D-21-B-1
-
105
284
14
3
K20-D-21-B-1
-
105
17
15
Bozhavlu
3
K20-D-21-B-1
-
105
16
16
Tam
Bozavlu
3
K20-D-21-B-1
-
105
377
17
15/1920
Gümbürdele
2
K20-D-21-B-1
-
105
18
18
940.00
1,185.76 Ham Toprak Ham Toprak
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kanal Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mera
0.00
0.00
Mer A
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,340.00 12,921.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
310,250.00 310,538.0 Tarla
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
197,250.00 210,275.5 Kanal Yeri
8
11,040,008 124,922.5 Mera
,000.00
5
22,600.00 22,944.47 Mer A
4/18
4/18
1/18
1/18
1/18
4/18
15/1920
15/1920
18/1920
18/1920
24/1920
24/1920
30/1920
60/1920
60/1920
154/3840
200/1920
30/1920
66/3840
66/3840
72/3840
72/3840
72/3840
15/1920
15/1920
5/1920
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Abdullah AKAYDIN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 50002484520
Ali AKAYDIN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 49999484668
Ali AKAYDIN : Uysal oğlu
T.C. Kimlik No: 49915487490
Elif VAROL : Uysal kızı
T.C. Kimlik No: 50266475746
Cennet NAMVER : Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 51481435270
Mustafa AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50074482134
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Pakize GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51160445972
Şerife KATRAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53068769914
Zahide DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51829423600
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Bilge SÜMEKÇİ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29321173682
Hacer DURAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23234376482
Fadime GÜLDEREN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 33104047732
Cemile AKAYDIN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 50068482362
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
Galip AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50014484174
Kenan AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49885488442
İsa AKAYDIN : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50029483674
Fadime SÜZER : İsmet kızı
T.C. Kimlik No: 60703127534
Sadık AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481634
Ahmet AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50026483738
74
75
76
77
78
79
80
Veli AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50092481560
Halil AKAYDIN : İbrahim oğlu
Müjgan ÜNSEL : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 18272541336
Süzan YAŞADI : Emin kızı
T.C. Kimlik No: 24353338764
Kıymet ÇİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51109447630
Ayşe GÜRLEK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51151446254
Mevlüt Necmi GÜRLEK : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 51187445016
Hüseyin GÜRLEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51169445690
Feyyaz YÜKSEL : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 52702394574
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Feyyaz YÜKSEL : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 52702394574
Mahmut AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50134480162
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 22 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
5/1920
5/1920
5/1920
5/1920
5/1920
10000/31
0250
506/3072
0
506/3072
0
506/3072
0
506/3072
0
5/144
5/144
5/144
506/1536
0
506/1536
0
6/1920
6/1920
506/3840
72/1920
30881/31
0250
16/3840
50/3840
24/192
0 Vrs.
İşt.
Tam
Bozavlu
3
K20-D-21-B-1
-
105
375
19
1150/387 Bozavlu
3
1550/387
3
1173/516
4
391/5164
3
K20-D-21-B-1
-
105
378
Tam
Bozavlu
1
K20-D-21-B-1
-
105
Tam
Bozavlu
1
K20-D-21-B-1
-
1
K20-D-21-B-1
739/1440 Bozhavlu
4,675.00
7,485.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20
77,460.00 79,309.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
442
21
41,875.00 37,866.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
105
441
22
9,966.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
105
742
23
47,916.00 55,687.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
47,916.00 47,952.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8,000.00
701/1440
Tam
Bozhavlu
1
K20-D-21-B-1
-
105
741
24
1/2
Bozhavlu
1
K20-D-21-B-1
-
105
740
25
47,916.00 47,959.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
81
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Zahide AKAYDIN : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 49978485396
Yüksel AKAYDIN : Ali kızı
1/2
Mustafa SARUHAN : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 35590691468
Mustafa AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50074482134
Kenan AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49885488442
Baki AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50152479520
Ali AKAYDIN : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 50113480800
Fadime GÜÇLÜ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21200726774
Cemile AKAYDIN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 50068482362
Galip AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50014484174
Fadime GÜLDEREN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 33104047732
Veli AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50092481560
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
53/72
76/288
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 23 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bozhavlu
1
K20-D-21-A-2
-
105
739
26
47,912.00 48,490.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozhavlu
1
K20-D-21-A-2
-
105
738
27
47,910.00 49,976.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
1
K20-D-21-A-2
-
105
737
28
47,910.00 48,051.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
1
K20-D-21-A-2
-
105
736
29
47,910.00 56,088.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
116/288
Bozhavlu
1
K20-D-21-A-2
-
105
1304
30
39,028.00 38,748.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozhavlu
1
K20-D-21-A-2
-
105
1305
31
3,585.00
4,641.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fadime GÜÇLÜ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21200726774
Galip AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50014484174
Fadime GÜLDEREN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 33104047732
Cemile AKAYDIN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 50068482362
Ahmet AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50026483738
Sadık AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481634
Veli AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50092481560
Maliye Hazinesi :
116/288
Bozhavlu
1
K20-D-21-A-2
-
105
1306
32
5,297.00 10,346.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
10
K20-D-16-C-4
-
106
22
1
3,130.00
3,131.39 Ham Toprak Ham Toprak
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bintepe
10
K20-D-16-C-4
-
106
21
2
6,340.00
6,159.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
106
750
3
5,500.00
5,211.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
106
751
4
5,500.00
5,516.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
106
752
5
5,500.00
5,273.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
93
Tacettin ERTURUN : Nedim oğlu
T.C. Kimlik No: 48751526288
Ali ERTURUN : Nedim oğlu
T.C. Kimlik No: 48748526352
İbrahim DİNÇER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51805424492
Fadime GÜRLEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51094448162
Erol ŞANLI : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52573398800
Hüseyin YÜKSEL : Ali oğlu
Tam
Bintepe
10
K20-D-16-C-4
-
106
23
6
10,080.00 11,695.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
94
Ali YÜKSEL : Hüseyin oğlu
Tam
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
106
19
7
45,800.00 45,818.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
95
Halil AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50071482298
Raziye ÖRNEK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 36970918564
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
Mustafa AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50212477558
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
16/72
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
106
1297
8
899.00
886.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
106
1296
9
3,423.00
3,245.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
96
8/16
1/2
76/864
76/864
76/864
96/288
76/864
76/864
76/864
96/288
Vrs. İşt.
1/2
3/18
4/18
4/18
1/18
1/18
1/18
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Raziye ÖRNEK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 36970918564
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
İsmail KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39079848244
Ahmet KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39106847356
Seydi KILINÇ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 39097847670
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
Kenan AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49885488442
İbrahim PEHLİVAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 51913420836
İrfan BİRCAN : Cavit oğlu
T.C. Kimlik No: 47470347242
Müslime ESEN : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 20744459544
Gülser ÜNSAL : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 48469535688
Gülser ÇÖKELEK : Selçuk kızı
T.C. Kimlik No: 50854456164
Yasin KARABIYIK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 52153412834
Veysel DARI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51256442762
Uysal DARI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51241443262
Hatice YAPICI : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 57007533178
Mevlüt DARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51262442534
Osman DARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51265442470
Kamil DARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51268442316
Veysel DARI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51256442762
Uysal DARI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51241443262
Hatice YAPICI : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 57007533178
Mevlüt DARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51262442534
Osman DARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51265442470
Kamil DARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51268442316
Halil KARABIYIK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 52162412542
Mustafa KARABIYIK : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 52150412998
Hasan KARABIYIK : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 52159412616
Yasin KARABIYIK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 52153412834
Yasin KARABIYIK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 52153412834
Halil KARABIYIK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 52162412542
Hüseyin DOĞRAYICI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24785324588
Cennet DOĞRAYICI : Mustafa kızı
3/18
Zeynep KÖKEN : Mustafa kızı
1/2
Mehmet DOĞRAYICI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24788324424
Salihli Belediyesi :
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Bintepe
2
K20-D-16-C-4
-
106
1295
10
Tam
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
107
674
1
6,650.00
Tam
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
107
540
2
1/3
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
107
78
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
107
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
Tam
Köyiçi
14
1/2
Köyiçi
Tam
1/2
Niteliği
Eski
Yeni
36,478.00 34,156.68 Tarla
Sayfa No : 24 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,360.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6,280.00
6,259.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
2,360.00
2,308.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
77
4
2,540.00
2,177.05 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
107
76
5
1,980.00
1,925.84 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
107
343
6
1,250.00
1,252.37 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-21-B-3
-
107
342
7
1,010.00
969.35 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14
K20-D-21-B-3
-
107
341
8
630.00
736.14 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
107
340
9
525.00
637.37 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
107
75
10
2,660.00
2,993.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
107
74
11
780.00
669.61 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
107
338
12
520.00
503.43 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
107
339
13
970.00
963.80 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
4
K20-D-21-B-3
-
107
73
14
6,720.00
4/18
1/18
1/18
1/18
4/18
2/9
2/3
1/2
1/2
24/288
24/288
48/288
48/288
48/288
96/288
24/288
24/288
48/288
48/288
48/288
96/288
1/2
1/2
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
6,794.74 Sığır Eğreği Sığır Eğreği
0.00
0.00
Ve Mera
Ve Mera
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Ünal ÇÖKELEK : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 50893454862
Ünal ÇÖKELEK : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 50893454862
Hasan ÇÖKELEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50917454038
Ali ÇÖKELEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50884455144
Karayahşi Mah. 727 Parsel :
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
108
344
1
585.00
Tam
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
108
727
2
1,040.00
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
108
729
3
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
108
730
Ünal ÇÖKELEK : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 50893454862
İbrahim ŞANLI : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52528400398
Ali ÇÖKELEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50884455144
Hasan ÇÖKELEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50917454038
Atike BİRİK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39352627412
Elif SAYAR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21746425988
Ali ÇÖKELEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50884455144
Davut ÇÖKELEK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50938453300
Hatice BAŞ : Hasan Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 49054516150
Ayfer KÜSEM : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 37256190698
Elif TİRE : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 23969351402
Süleyman MENTEŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 61081114956
Karayahşi Mah. 731 Parsel :
Tam
Köycivarı
4
K20-D-21-B-3
-
108
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
Tam
Köyiçi
15
Tam
Köyiçi
1/4
Hasan ÇÖKELEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50917454038
Ali ÇÖKELEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50884455144
Türker DÖNMEZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52237410060
Mahir DÖNMEZ : Hüseyin Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52276408790
Raziye ÇÖKELEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50872455590
Niteliği
Eski
Yeni
563.52 Hane
Sayfa No : 25 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,098.80 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
200.00
375.23 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
120.00
216.52 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
728
5
280.00
343.27 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
108
345
6
1,140.00
1,174.19 Hane
Hane
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
108
346
7
410.00
355.68 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-21-B-3
-
108
347
8
460.00
405.43 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15
K20-D-21-B-3
-
108
731
9
250.00
290.73 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
108
348
10
865.00
893.74 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
108
349
11
260.00
319.07 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
108
734
12
200.00
263.07 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
108
732
13
245.00
267.58 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
K20-D-21-B-3
-
108
82
14
7,160.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15
K20-D-21-B-3
-
108
733
15
465.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
108
351
16
605.00
Bahçeli
Kargir 2 Ev
Besi Damı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
658/1895 Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
108
352
17
1,895.00
1,962.28 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1237/189
5
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
108
353
18
815.00
768.65 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
108
354
19
1,720.00
2,151.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
108
355
20
5,090.00
5,072.41 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vrs. İşt.
3/8
3/8
1/1 Vrs.
İşt.
3978/716 Köycivarı
0
3182/716
0
Tam
Köyiçi
7,017.08 Bahçe
469.49 Bahçeli
Kargir 2 Ev
Besi Damı
652.29 Arsa
Dündar ŞANLI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52612397566
Mustafa Gülhan DÖNMEZ : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 52222410570
Mahir DÖNMEZ : Hüseyin Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52276408790
Fatih DÖNMEZ : Hüseyin Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52213410862
Mehmet GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51199444670
Ayşe BECERİK : Mehmet kızı
Tam
Meryem UYSAL : Mehmet kızı
1/4
Mustafa BAŞ : Mehmet oğlu
2/4
Hamza GÜRLEK : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51124447110
Elif KILIÇAT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 49204511196
Hasan GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51196444734
Hasan GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51196444734
Tam
Köycivarı
6
K20-D-21-B-3
-
108
437
21
2,000.00
2,209.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
108
356
22
930.00
1,168.49 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
108
357
23
185.00
282.75 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 26 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
135
Maliye Hazinesi :
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
368
1
605.00
979.13 Cami
Cami
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
136
Salihli Belediyesi :
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
363
2
1,435.00
1,437.23 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
137
Fatma KOŞAR : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 33293040958
Nifer KOÇ : Şakir kızı
T.C. Kimlik No: 24017128892
İsmail KARABACAK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 51655429456
Şahin ABAYLI : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 49747493096
İbrahim KARABAŞ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51670428946
Havva EROĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52069415608
Mehmet EROĞLU : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 52063415826
Mehmet AYTEK : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 49672495578
Dudu SARIKAYA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 13625701948
Osman BÖREKÇİGİL : Galip oğlu
T.C. Kimlik No: 48367539016
Hamza BÖREKÇİGİL : Galip oğlu
T.C. Kimlik No: 48382538506
Mahmut BÖREKÇİGİL : Galip oğlu
T.C. Kimlik No: 48346539754
Ercan BAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 41401770802
1/5
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
369
3
1,505.00
1,675.95 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
371
4
655.00
752.64 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
23/120
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
370
5
1,150.00
1,119.98 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
364
6
1,140.00
1,179.32 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
365
7
815.00
895.83 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
362
8
1,395.00
1,509.12 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
361
9
1,405.00
1,384.28 Bahçeli
Bahçeli
Kargir Ev Ve Kargir Ev Ve
Besi Damı
Besi Damı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı yola 33.07 m2
tecavüzlüdür.
Halil BAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 41398770908
Emine BAYRAM : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50527467084
İrfan BAYRAM : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 50557466064
1/2
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
725
10
630.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
726
11
875.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fehmi BAYRAM : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 50569465628
İrfan BAYRAM : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 50557466064
Fadime BAYDIR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 61273108558
Mustafa BECERİK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52807391072
Mustafa BECERİK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52807391072
Döndü ARPACI : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48445536470
1/2
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
359
12
1,070.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
15
K20-D-21-B-3
-
109
358
13
480.00
587.30 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
331
1
515.00
504.94 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
769
2
268.00
276.21 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
770
3
272.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
543/1025 Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
332
4
1,025.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
152
Necati YÜKSEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 52726393782
Deniz ATEŞ : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 20029008528
Nurşen İZMİRLİOĞLU : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 21011450790
Rabia BÖKE : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 16262372694
Derya ŞAN : Hüsamettin kızı
T.C. Kimlik No: 24104347960
Ali YÜKSEL : Hüseyin oğlu
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
398
5
402.60
336.62 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
153
Nedim ERTURUN : Mehmet Ali oğlu
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
399
6
436.40
440.51 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
154
Cihat YÜKSEL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 52717394064
İlhan ŞANLI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52606397794
Ali İhsan ÇOBAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50983451870
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
400
7
131.00
207.49 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
327
8
515.00
687.86 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
328
9
595.00
532.16 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
155
156
1/5
3/5
5/120
92/120
1/3
1/3
1/2
617.51 Avlulu Ev
Arsa
906.71 Avlulu Kargir Avlulu Kargir
Ev
Ev
1,053.67 Hane
Arsa
1/2
275.93 Bahçeli
Kerpiç Ev
1,082.27 Hane
482/4100
482/4100
482/4100
482/4100
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
İrfan BAYRAM : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 50557466064
Saadettin EROĞLU : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 52060415980
Mehmet EROĞLU : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 52063415826
Ali GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51205444410
Emin GÜRLEK : Mevlüt Necmi oğlu
T.C. Kimlik No: 51148446328
Mehmet GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51199444670
Hasan GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51196444734
Şevki AYRANCI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48586531730
Mehmet AYTEK : Yusuf oğlu
Tam
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 27 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
110
418
10
94.30
100.40 Kahvehane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
12
K20-D-21-B-3
-
110
419
11
950.00
983.42 Ev Ve Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
111
334
1
855.00
860.62 Hane
Hane
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
111
335
2
1,070.00
1,059.10 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
111
336
3
1,505.00
1,641.81 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
111
337
4
60.00
61.03 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
112
325
1
745.00
909.04 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Erdoğan AYTEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49651496206
Fevzi SÖNMEZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51757426018
İbrahim SÖNMEZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51760425954
Zeynep AYTEK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 49687495068
Dursun SÖNMEZ : Fevzi oğlu
T.C. Kimlik No: 51718427320
Mustafa ÇOBAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50980451934
Çetin KORUK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51967419046
Çetin KORUK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51967419046
Mehmet TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52576398746
İbrahim TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52579398682
Ayşe VAROL : Abdullah oğlu
1/7
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
112
324
2
1,470.00
1,561.54 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
112
326
3
480.00
563.30 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
113
323
1
650.00
761.72 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Karayahşi
14
K20-D-21-B-3
-
113
322
2
1,265.00
1,260.64 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
296
1
2,375.00
2,461.46 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Selvi VAROL : Abdullah kızı
1/8
Hürü VAROL : Abdullah kızı
1/8
Raziye VAROL : Abdullah kızı
1/8
Ahmet VAROL : Abdullah oğlu
1/8
Elif AKAYDIN : Abdullah kızı
1/8
Teslime VAROL : Osman kızı
2/8
Mustafa YASSIKAYA : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48331540222
Mehmet KELEBEK : Yılmaz oğlu
T.C. Kimlik No: 14240675942
Ali AKAYDIN : Uysal oğlu
T.C. Kimlik No: 49915487490
Ali AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50218477330
Celal ÖZONUK : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 29251954344
Celal ÖZONUK : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 29251954344
Necati AYTEK : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 49648496370
Ayşe ÖZYÜREK : Osman kızı
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
297
2
450.00
398.09 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
298
3
930.00
951.05 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
300
4
835.00
989.92 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
299
5
750.00
638.71 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/18
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
490
6
950.00
1,035.42 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
491
7
570.00
582.85 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fadime COŞMUŞ : Osman kızı
1/5
Mehmet ÖZONUK : Osman oğlu
1/5
Vrs. İşt.
1/2
1/7
1/7
1/7
3/7
3/4
1/2
1/2
1/8
1/3
9/18
1/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
175
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ahmet ÖZONUK : Osman oğlu
1/5
Mehmet ÖZONUK : Osman oğlu
1/5
Behice AYTEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49675495414
Emine ÇOBAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 50965452444
Ekrem TANRIGÜZEY : Mehmet Hulusi oğlu
T.C. Kimlik No: 16321365186
Mustafa ÇOBAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50980451934
İbrahim VAROL : Mehmet oğlu
1/3
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 28 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köy İçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
764
8
507.00
484.56 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
765
9
204.00
199.56 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
766
10
204.00
246.51 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
303
11
770.00
819.74 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
304
12
770.00
809.04 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
180
Naciye ÇOŞKUN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 47440569346
Mehmet VAROL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50332473546
Enver VAROL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50323473838
Kamil PEHLİVAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51901421272
Kemal AKAYDIN : Ali oğlu
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
316
13
230.00
216.74 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
181
Mehmet ÇOŞKUN : Osman oğlu
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
308
14
250.00
276.58 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
182
Adem AKAYDIN : Uysal oğlu
T.C. Kimlik No: 49864489170
Hasan GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51196444734
Fatma KARABIYIK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 52177412032
Mehmet GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51199444670
Emin GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51208444356
Ali GÜRLEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51205444410
Zehra GÜRLEK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51190444952
Mevlüt NAMVER : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 51505434456
İbrahim GÜLMEZ : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 52384405124
İbrahim GÜLMEZ : Tufan oğlu
T.C. Kimlik No: 52384405124
Gündüz GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52423403890
İbrahim GÜLMEZ : Şadi oğlu
T.C. Kimlik No: 52378405352
Ali TEKTAŞ : Mehmet oğlu
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
314
15
410.00
409.29 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
315
16
155.00
153.58 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
305
17
2,115.00
2,068.26 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
391
18
162.50
165.07 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
307
19
1,065.00
957.16 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
306
20
670.00
705.84 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
313
21
1,280.00
1,390.49 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
392
22
832.50
1,019.13 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali KARAKÖSE : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 51052449538
Ali KARAKÖSE : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 51052449538
Ali KARAKÖSE : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 51052449538
Hayriye AYDIN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52036416782
Ayşe Dudu ÖZDEMİR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51400437958
Gürcü ÖZDEMİR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51364439128
Ayşe CİZMECİ : Mesut kızı
T.C. Kimlik No: 51370438900
Ertan ÖZDEMİR : Mesut oğlu
T.C. Kimlik No: 51349439648
Mahir DÖNMEZ : Hüseyin Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52276408790
Emel AYDINOĞLU : Mesut kızı
T.C. Kimlik No: 33373827578
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
310
23
765.00
733.20 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
311
24
340.00
455.06 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
312
25
1,113.00
1,083.04 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/20
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
320
26
1,290.00
1,183.19 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
176
177
178
179
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
1/3
1/3
1/3
1/3
3/20
3/20
3/20
3/20
5/20
1/2
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
194
195
196
197
198
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Atike ÖZDEMİR : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 51388438336
Tayfun ÖZDEMİR : Nevzat oğlu
T.C. Kimlik No: 51361439282
Hanife EMEK : Nevzat kızı
T.C. Kimlik No: 25115314248
Şakir ÖZDEMİR : Nevzat oğlu
T.C. Kimlik No: 51382438554
Gönül UYSAL : Nevzat kızı
T.C. Kimlik No: 21284441624
Hicran YILDIZ : Nevzat kızı
T.C. Kimlik No: 56014283458
Gülcan ÖZDEMİR : Tuncay kızı
T.C. Kimlik No: 51289441688
Mert Ahmet ÖZDEMİR : Tuncay oğlu
T.C. Kimlik No: 51292441514
Aykan ÖZDEMİR : Özay oğlu
T.C. Kimlik No: 10118816028
Zeynep Sıla EZBER : Aytekin kızı
T.C. Kimlik No: 27328772266
Ahmet Berk EZBER : Aytekin oğlu
T.C. Kimlik No: 35803488908
Ceylin Sümmeyye ÖZDEMİR : Özay kızı
T.C. Kimlik No: 24545334178
Elifnur EZBER : Aytekin kızı
T.C. Kimlik No: 59779405400
Ecrin Hanife ÖZDEMİR : Özay kızı
T.C. Kimlik No: 24599332366
Doğan ÖZDEMİR : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 51394438108
Taner ÖZDEMİR : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 51385438490
Serpil ŞANLI : Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 52534400160
Meral KAN : Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 40471783194
Şakir ÖZDEMİR : Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 51367439064
Senem DÖNMEZ : Celalettin kızı
T.C. Kimlik No: 52219410644
Halil DÖNMEZ : Mahir oğlu
T.C. Kimlik No: 52264409136
Nail DÖNMEZ : Mahir oğlu
T.C. Kimlik No: 52252409582
Halit DÖNMEZ : Mahir oğlu
T.C. Kimlik No: 52255409428
Fatih DÖNMEZ : Hüseyin Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52213410862
Veli DÖNMEZ : Hüseyin Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52216410708
Hatice AYTEK : Yusuf kızı
1/20
İsmail AYTEK : Yusuf oğlu
3/20
Ahmet AYTEK : Yusuf oğlu
3/20
Mustafa AYTEK : Yusuf oğlu
3/20
Elif KARAKÖSE : Yusuf kızı
3/20
Elif AYTEK : Osman kızı
5/20
İbrahim GÜRGÜT : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49372505522
Mustafa KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49312507562
Abdullah KARAKURUM : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49318507344
Kamil PEHLİVAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51901421272
Ali KARAKÖSE : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 51052449538
Tam
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 29 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/40
1/40
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
1/60
3/100
3/100
3/100
3/100
3/100
3/320
3/80
3/80
3/80
9/640
9/640
3/20
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
318
27
2,070.00
2,155.16 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
319
28
1,255.00
1,337.40 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
550/1305 Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
114
317
29
1,305.00
1,383.29 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,030.00
2,889.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13,540.00 11,975.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
755/1305
Tam
Karaağaç
12
K20-D-21-B-3
-
115
504
1
Tam
Karaağaç
12
K20-D-21-B-3
-
115
275
2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
199
200
201
202
203
204
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mehmet ÇOŞKUN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 47443569282
Hamit COŞKUN : Yusuf oğlu
1/3
Yılmaz COŞKUN : Yusuf oğlu
1/3
Serkan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49831490222
Serap AKAYDIN : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49834490168
Züheyda EKİCİ : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 15857627584
Meral SÖYLEMEZ : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 52084414266
Nazlı ÇÖKELEK : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 50842456510
Saide AKAYDIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49954486188
Galip AKAYDIN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50014484174
Hasan AKAYDIN : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 49930486980
Ahmet AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50026483738
Sadık AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50089481634
Veli AKAYDIN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50092481560
Sadık AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50038483382
Celal AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50122480518
Davut AKAYDIN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50116480746
Atike AKAYDIN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 50143479812
Ali AKAYDIN : Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 50113480800
İsa AKAYDIN : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50029483674
Süheyla ATSIZ : İsmet kızı
T.C. Kimlik No: 49996484722
Fadime SÜZER : İsmet kızı
T.C. Kimlik No: 60703127534
Asibe KUŞULUOĞLU : Galip kızı
T.C. Kimlik No: 17126579716
Mahmut AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50134480162
Ömer AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50161479238
İbrahim AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479758
Gülsüm AKAYDIN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 49990484940
Melis AKAYDIN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 49777492076
Galip AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49987485004
Atiye AKAYDIN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 50053482872
Mehmet TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52576398746
Atike ŞANLI : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52600397912
Perihan ARIKAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 29686934850
Ayşe Dudu ÖZDEMİR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51400437958
İbrahim TEZCAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52579398682
Sabiha İZMİRLİOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21053449356
3/84
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 30 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
115
295
3
730.00
758.74 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
115
294
4
1,830.00
2,133.86 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
115
293
5
1,580.00
1,509.34 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
115
292
6
1,260.00
1,254.73 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
K20-D-21-B-3
-
115
274
7
6,040.00
5,484.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
K20-D-21-B-3
-
115
554
8
810.00
850.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
3/84
3/84
3/84
3/84
7/84
1/3
1/14
1/3 Vrs.
İşt.
1/3
1/3
1/3
1/1 Vrs.
İşt.
1/32
Karaağaç
1/32
1/32
1/8
1/8
5/24
5/24
5/72
5/72
5/72
1/32
1/6
Karaağaç
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
205
206
207
208
209
210
211
212
213
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Rezzan ESER : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 36058948902
Raziye BÖREKCİGİL : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 31193111280
Süleyman BÖREKCİGİL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48979518652
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Mustafa AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50074482134
Halil AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50071482298
Fadime AKAYDIN : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 50095481406
Cengiz AKAYDIN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 50011484238
Hatice AKAYDIN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 50158479302
Halil AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50170478956
Ömer AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50161479238
İbrahim AKAYDIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50146479758
Mustafa BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48949519672
Bekir BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48922520596
İsmail BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48931520204
Sevim TARAKCIOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 27185526590
Ayşe GÜRLEK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51118447348
Fatma YILDIZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 48670536368
Mahmut BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48961519216
Bilal BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48946519736
Hatice ERATA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10249562290
Döndü BÖREKCİGİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48964519152
Murat BÖREKÇİGİL : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 48352539526
İbrahim BAYBÖREK : Ömer oğlu
3/36
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
İbrahim AKAYDIN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49816490742
Bekir BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48922520596
Mustafa BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48949519672
Bilal BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48946519736
İsmail BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48931520204
Hatice ERATA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10249562290
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Karaağaç
12
K20-D-21-B-3
-
115
513
9
Tam
Karaağaç
12
K20-D-21-B-3
-
115
270
10
7,500.00
3/16
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
115
291
11
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
115
290
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
115
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
-
Tam
Köyiçi
14
K20-D-21-B-3
Tam
Köyiçi
14
1/12
Karaağaç
10
Niteliği
Eski
Yeni
15,680.00 17,165.03 Tarla
Sayfa No : 31 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,937.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,850.00
2,093.61 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
1,945.00
2,090.69 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
289
13
2,100.00
2,183.53 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
115
288
14
1,170.00
1,155.20 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
115
287
15
1,690.00
1,655.04 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-21-B-3
-
115
286
16
1,425.00
1,606.72 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-21-B-3
-
115
723
17
268.00
307.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/36
3/36
3/36
1/9
1/9
1/9
3/9
3/16
3/16
3/16
4/16
1/8
3/8
4/8
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
3/24
1/2
1/12
1/12
1/12
1/12
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Karayahşi
1/12
217
Sevim TARAKCIOĞLU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 27185526590
Ayşe GÜRLEK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51118447348
Fatma YILDIZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 48670536368
Mahmut BÖREKCİGİL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48961519216
Döndü BÖREKCİGİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48964519152
Emine ÇELİK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 41875755350
Gündüz GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52423403890
Müşerref GÜLMEZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 32447069678
Hasan GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52402404528
Mustafa GÜLMEZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52408404300
Feyyaz YÜKSEL : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 52702394574
İbrahim DİNÇER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51805424492
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
218
214
215
216
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 32 / 32
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/12
1/12
1/12
3/12
1/6
Karaağaç
10
K20-D-21-B-3
-
115
724
18
Tam
Boyalık
7
K20-D-21-B-3
-
116
596
Tam
Boyalık
7
K20-D-22-A-4
-
116
Tam
Boyalık
6
K20-D-22-A-4
-
Nedim ERTURUN : Mehmet Ali oğlu
6/24
Boyalık
6
K20-D-22-A-4
-
Hüseyin YÜKSEL : Ali oğlu
3/24
Fadime YÜKSEL : Ali kızı
3/24
Penbe ÖZKARAYANIK : Ali kızı
3/24
Hanife GÜLMEZ : Ali kızı
3/24
Fatma ŞANLI : Ali kızı
3/24
Ruziye ŞANLI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52615397402
3/24
5,652.00
6,276.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
15,660.00 14,059.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
140
2
12,670.00 12,748.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
117
685
1
1,220.00
1,563.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
117
686
2
11,195.00
10,103.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/6
2/6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
66
File Size
1 560 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content