close

Enter

Log in using OpenID

Alahıdır Bilgilendirme Askı İlanı

embedDownload
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
1 / 37
Düşünceler
Maliye HAZİNESİ
Tam
Göztepe
L19-b-04-a
105
2
Orman
8 5263
20
238,736,96
9.1
Muaf
Maliye HAZİNESİ
Tam
Göztepe
L19-b-04-d
105
3
Orman
25 4866
96
713,627,49
9.1
Muaf
Maliye HAZİNESİ
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
105
4
Orman
4 0604
58
113,692,82
9.1
Muaf
Abdullah KULAKOĞLU: Şerafettin oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
106
1
Tarla
- 8921
41
24,979,95
9.1
227,32
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37381886138
Meryem YILDIZ: Ali kızı
1/2
Göztepe
L19-b-03-b
107
1
Tarla
- 4826
08
13,513,02
9.1
122,97
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36811931912
Emine AKTAŞ: Ali kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63808005202
Mehmet Ali ÖZDANIŞ: Ali oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
107
2
Tarla
- 2642
76
7,399,73
9.1
67,34
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 27836230494
Ahmet AKDENİZ: Osman oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
107
3
Tarla
- 8399
15
23,517,62
9.1
214,01
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31301088824
Mehmet AKDENİZ: Ahmet oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
108
1
Tarla
- 1587
59
4,445,25
9.1
40,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31274089712
Muammer AKDENİZ: Ali oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
108
2
Bağ
- 3252
34
9,106,55
9.1
82,87
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31286089366
Mehmet AKDENİZ: Ahmet oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
108
3
Tarla
- 0904
53
2,532,68
9.1
23,05
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31274089712
Mehmet Ali ÖZDANIŞ: Ali oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
108
4
Zeytinlik
- 0775
47
2,171,32
9.1
19,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 27836230494
Mehmet TOSUNCUK: Hasan oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
108
5
Zeytinlik
- 0566
56
1,586,37
9.1
14,44
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30182126182
Mehmet KULAKOĞLU: Nuri oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
109
1
Zeytinlik
- 2870
39
8,037,09
9.1
73,14
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37429884522
Nuri KULAKOĞLU: Mustafa oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
109
2
Zeytinlik
- 4436
95
12,423,46
9.1
113,05
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37465883374
Mehmet KULAKOĞLU: Nuri oğlu
Tam
Göztepe
L19-b-03-b
110
1
Zeytinlik
- 2898
86
8,116,81
9.1
73,86
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37429884522
Mesut AKÇAY: Doğan oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
111
1
Tarla
- 6430
20
18,004,56
9.1
163,84
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36409918516
İbrahim USLU: Arif oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
111
2
Tarla
- 4214
00
11,799,20
9.1
107,37
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35341954194
Şükrü KAYMAK: Mustafa oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
112
1
Zeytinlik
- 3831
12
10,727,14
9.1
97,62
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23663355812
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
Mehmet ACAR: Hakkı oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
113
1
Tarla
- 7031
00
Nuriye ÇAPKIN: İsmail kızı
1/3
Yaylapınarı
L19-b-03-b
114
1
Zeytinlik
- 1794
69
Gülsezen AYDIN: İsmail kızı
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
2 / 37
Düşünceler
19,686,80
9.1
179,15
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32063063418
5,025,13
9.1
45,73
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33272023170
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34315988326
Metin MUTLU: İsmail oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 32960033590
Yaşar EKİM: Mehmet oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
115
1
Tarla
- 3710
47
10,389,32
9.1
94,54
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32669043272
Kadir ŞAHİN: Halil İbrahim oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
116
1
Zeytinlik
- 7363
68
20,618,30
9.1
187,63
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62410051942
Adnan CÜCE: Kamil oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
117
1
Zeytinlik
- 5041
02
14,114,86
9.1
128,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61498082244
Metin MUTLU: İsmail oğlu
1/3
Yaylapınarı
L19-b-03-b
118
1
Zeytinlik
1 0912
94
30,556,23
9.1
278,06
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 32960033590
Nuriye ÇAPKIN: İsmail kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33272023170
Gülsezen AYDIN: İsmail kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34315988326
Adnan CÜCE: Kamil oğlu
Tam
Kepir
L19-b-03-b
118
2
Zeytinli Tarla
1 2802
31
35,846,47
9.1
326,20
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61498082244
Mehmet ÇELİK: İsmail oğlu
1/3
Kepir
L19-b-03-b
118
3
Zeytinli Tarla
- 8163
42
22,857,58
9.1
208,00
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35149960502
Hüseyin ÇELİK: İsmail oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35161960146
Yaşar ÇELİK: İsmail oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35170959896
Hasan ÖZMİNTAŞ: Mehmet oğlu
Tam
Kepir
L19-b-03-b
118
4
Tarla
- 5274
32
14,768,10
9.1
134,39
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62074063176
Baki USLU: Mustafa oğlu
Tam
Kepir
L19-b-03-b
118
5
Tarla
- 6580
09
18,424,25
9.1
167,66
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63187026058
İbrahim NAS: Ahmet Hamdi oğlu
Tam
Kepir
L19-b-03-b
118
6
Zeytinlik
1 6977
88
47,538,06
9.1
432,60
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 18296522274
Mehmet ÇELİK: Cemal oğlu
Tam
Kepir
L19-b-03-b
118
7
Bağ
1 1487
85
32,165,98
9.1
292,71
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35182959440
Nermin USLU: Metin oğlu
1/3
Kepir
L19-b-03-b
119
1
Tarla
- 4502
49
12,606,97
9.1
114,72
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63133027870
İsmail oğlu metin mutlu ölüdür.
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
3 / 37
Düşünceler
Mustafa MUTLU: Metin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32939034238
Riza MUTLU: Metin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32936034392
Gülsezen AYDIN: İsmail kızı
Tam
Kepir
L19-b-03-b
119
2
Tarla
- 4189
08
11,729,42
9.1
106,74
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34315988326
Nuriye ÇAPKIN: İsmail kızı
Tam
Kepir
L19-b-03-b
119
3
Tarla
- 3925
07
10,990,20
9.1
100,01
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33272023170
Hasan TENGEREK: Mustafa oğlu
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
120
1
Bağ
- 7777
32
21,776,50
9.1
198,17
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30524114730
Hasan YILDIZ: Selim oğlu
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
120
2
Kargir Ev Ve Bahçesi
- 1153
76
8,359,19
9.1
76,07
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 47185917754
Hasan YILDIZ: Selim oğlu
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
121
1
Bağ Ve Tarla
2 4117
13
67,527,96
9.1
614,50
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 47185917754
Baki USLU: Mustafa oğlu
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
121
2
Tarla
- 7603
35
21,289,38
9.1
193,73
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63187026058
Kerim ACAR: Halil oğlu
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
121
3
Tarla
1 0031
68
28,088,70
9.1
255,61
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63307022014
Halit BOZABALI: Halil İbrahim oğlu
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
121
4
Zeytinlik
- 2283
96
6,395,09
9.1
58,20
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 13832599932
Sultan USLU: Halil kızı
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
121
5
Zeytinlik
- 2451
54
6,864,31
9.1
62,47
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63184026112
Fevzi ÖZAY: Mustafa oğlu
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
121
6
Zeytinlik
- 2516
53
7,046,28
9.1
64,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32609045212
Ahmet ACAR: Halil oğlu
Tam
Alanağacı
L19-b-03-b
121
7
Zeytinli Tarla
- 6001
24
16,803,47
9.1
152,91
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63280022902
Engin GÖKKAYA: Mehmet oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
122
1
Tarla
- 6595
30
18,466,84
9.1
168,05
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36268923256
Bekir AYKUT: Güvenç oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
122
2
Zeytinlik
1 5130
75
42,366,10
9.1
385,53
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61522108230
Muammer USLU: Halil oğlu
1/2
Yaylapınarı
L19-b-03-b
123
1
Zeytinlik
- 8530
46
23,885,29
9.1
217,36
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63175026404
Avni USLU: Halil oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63172026568
Yaşar TENGEREK: Hüseyin oğlu
Tam
Yaylapınarı
L19-b-03-b
123
2
Zeytinlik
- 3031
82
8,489,10
9.1
77,25
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30551113874
Mustafa ÖZMİNTAŞ: Mehmet oğlu
Tam
Armutluk
L19-b-03-b
124
1
Tarla
- 3242
78
9,079,78
9.1
82,63
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62071063230
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
4 / 37
Düşünceler
Ahmet ACAR: Halil oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-b
125
1
Bağ
- 7209
49
20,186,57
9.1
183,70
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63280022902
Mustafa ÖZMİNTAŞ: Mehmet oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
126
1
Bağ
1 2951
34
36,263,75
9.1
330,00
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62071063230
Mehmet KILIÇ: Mustafa oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
126
2
Zeytinlik
- 9229
79
25,843,41
9.1
235,18
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62638044306
Mevlüdiye KAYA: Ramazan kızı
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
126
3
Zeytinlik
- 3515
94
9,844,63
9.1
89,59
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31643077494
Sultan CAN: Ramazan kızı
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
126
4
Zeytinlik
- 3415
43
9,563,20
9.1
87,03
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60526114780
Muzaffer KILIÇ: Ramazan oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
126
5
Zeytinlik
- 4577
21
12,816,19
9.1
116,63
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62575046432
Cavide ALTINTAŞ: Ramazan kızı
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
126
6
Zeytinlik
- 3718
69
10,412,33
9.1
94,75
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29672169990
Hasan Hüseyin ALBAZ: İbrahim oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
1
Bağ
- 5436
81
15,223,07
9.1
138,53
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62791066030
Ersan YILDIRIM: Murat oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
2
Bahçe
- 0632
67
1,771,48
9.1
16,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29363153406
Filiz EVREN: Hasan kızı
1/4
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
3
Tarla
- 6789
28
19,009,98
9.1
172,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62125061496
Gülsüm UĞUR: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37162893492
Fatma ERAKBABA: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 19412511936
Gülhizar AKÇAY: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36376919622
Hasan Hüseyin ALBAZ: İbrahim oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62791066030
Yaşariye KOCAAĞA: İbrahim kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30401118806
Yaşariye KOCAAĞA: İbrahim kızı
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
5
Zeytinli Tarla
- 4859
17
13,605,68
9.1
123,81
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30401118806
Halime SAYAN: Yaşar kızı
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
6
Zeytinlik
- 2893
03
8,100,48
9.1
73,71
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36109928570
Hasan Hüseyin ALBAZ: İbrahim oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
7
Tarla
- 1160
47
3,249,32
9.1
29,57
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62791066030
Yaşariye KOCAAĞA: İbrahim kızı
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
8
Tarla
- 3283
29
9,193,21
9.1
83,66
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30401118806
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
4
Bağ
- 5226
94
14,635,43
9.1
133,18
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
5 / 37
Düşünceler
Hatice UÇAR: İsmail kızı
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
9
Tarla
- 2640
55
7,393,54
9.1
67,28
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34114995006
Muzaffer ŞİMŞEK: Halil İbrahim oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
10
Bağ
- 3353
44
9,389,63
9.1
85,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 10223791432
İsmet ONAY: Yaşar oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
11
Zeytinlik
- 3163
96
8,859,09
9.1
80,62
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34651977114
İsmet ONAY: Yaşar oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
12
Bağ
- 5247
92
14,694,18
9.1
133,72
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34651977114
Ali ARI: Mustafa oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
13
Bağ
1 4469
99
40,515,97
9.1
368,70
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60793105832
Nevcuman KURT: İbrahim oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
14
Tarla
- 1760
57
4,929,60
9.1
44,86
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34852970402
Ali ARI: Mustafa oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
15
Ka.Ev Bahçe Ve
Tarlası
1 2025
66
33,671,85
9.1
306,41
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60793105832
Ahmetli Belediyesi
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
16
Cami Ve Arsası
- 0951
65
2,664,62
9.1
Muzaffer ÇAPKIN: Mehmet oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
17
Tarla
- 0298
40
835,52
9.1
14,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33290022506
Elif ARI: Hasan kızı
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
127
18
Tarla
- 1134
17
3,175,68
9.1
28,90
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 60790105996
Ali UMUT: Ahmet oğlu
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
128
1
Zeytinlik
- 2895
22
8,106,62
9.1
73,77
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33482016108
Maliye HAZİNESİ
Tam
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
129
1
Ham Toprak
- 3105
85
8,696,38
9.1
79,14
Gülhizar AKÇAY: Hasan kızı
1/4
Eski Alahıdır
L19-b-03-c
130
1
Tarla
- 1681
81
4,709,07
9.1
42,85
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36376919622
Fatma ERAKBABA: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 19412511936
Gülsüm UĞUR: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37162893492
Filiz EVREN: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62125061496
Şahin ÇELİK: Mehmet oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35185959386
Filiz EVREN: Hasan kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62125061496
Fırat ARI: Ali oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60775106406
Mezarlık
Mezarlık
L19-b-03-c
L19-b-03-c
131
131
1
2
Tarla
Tarla
- 5400
- 6816
76
52
15,122,13
19,086,26
9.1
9.1
Muaf
137,61
173,68
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Hasan ARI: Ali oğlu
1/2
Elif ARI: Cemal kızı
Tam
Mezarlık
L19-b-03-c
131
3
Tarla
- 2083
58
5,834,02
9.1
Ali SEZGİN: İbrahim oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-c
131
4
Bağ
- 5229
12
14,641,54
9.1
Maliye HAZİNESİ
Tam
Mezarlık
L19-b-03-c
131
5
Ham Toprak
- 8599
78
24,079,38
9.1
Ahmet AKDENİZ: Mustafa oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-c
131
6
Bağ
- 4329
93
12,123,80
9.1
Şahin ÇELİK: Mehmet oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-c
131
7
Bahçe
- 2361
61
6,612,51
Mehmet ÇELİK: Cemal oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-c
131
8
Bağ
- 1936
31
Şahin ÇELİK: Mehmet oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-c
131
9
Bağ
- 5237
Mehmet Ali KOCAAĞA: Hasan oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-c
131
10
Bağ
Sultan ORDU: Ali kızı
1/2
Mezarlık
L19-b-04-d
131
11
Bağ
Hasan ARI: Ali oğlu
1/2
Hasan SEZGİN: Ali oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-04-d
131
12
Bağ
- 5178
07
14,498,60
9.1
Elif ARI: Süleyman kızı
Tam
Mezarlık
L19-b-04-d
131
13
Bağ Ve Tarla
- 8521
39
23,859,89
Yaşar ARI: Ali oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-04-d
131
14
Bağ Ve Tarla
1 2196
53
Ercan YILDIRIM: Murat oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-04-d
131
15
Bağ
- 6470
Mustafa CAN: Halil İbrahim oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-04-d
131
16
Bağ
Mustafa CAN: Halil İbrahim oğlu
1/3
Mezarlık
L19-b-04-d
131
17
Zeytinlik
Kemal CAN: Halil İbrahim oğlu
Saniye TUNA: Halil kızı
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
6 / 37
Düşünceler
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60784106114
53,09
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60766106798
133,24
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61987066014
110,33
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31289089202
9.1
60,17
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35185959386
5,421,67
9.1
49,34
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35182959440
01
14,663,63
9.1
133,44
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35185959386
4 1209
94
115,387,83
9.1
1,050,03
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32744040790
- 6833
31
19,133,27
9.1
174,11
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29222158146
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60784106114
131,94
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62011065270
9.1
217,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60763106852
34,150,28
9.1
310,77
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60781106278
13
18,116,36
9.1
164,86
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29378152906
1 1561
01
32,370,83
9.1
294,57
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36646910656
- 5378
61
15,060,11
9.1
137,05
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36646910656
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36628911220
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 54997299060
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Durdu UĞUR: Hasan kızı
1/4
Mehmet UĞUR: Hasan oğlu
Mezarlık
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
L19-b-04-d
Ada
No.
Parsel
No.
131
18
Alahıdır
Yüzölçümü
Cinsi
ha
Zeytinlik
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
m²
- 9819
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
59
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
27,494,85
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
9.1
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
250,20
Adresi
7 / 37
Düşünceler
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37192892472
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37210891876
Mustafa UĞUR: Hasan oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37186892600
Sabiha UĞUR: Musa kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37174893046
Hürü ÇELİK: Mustafa kızı
Tam
Mezarlık
L19-b-04-d
131
19
Bağ
- 8141
51
22,796,23
9.1
207,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35089962574
Makbule SARI: İbrahim oğlu
1/5
Mezarlık
L19-b-04-d
131
20
Zeytinlik
1 3933
66
39,014,25
9.1
355,03
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63037031058
Mustafa SEZGİN: İbrahim oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61975066460
Hürü YILDIRIM: İbrahim kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29354153798
Ayşe ORDUKAYA: İbrahim kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 28382186198
Yaşar SEZGİN: İbrahim oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61981066232
Salih VAROL: Kazım oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34150993868
Aygül ÜSERK: Kazım kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 52783372850
Salih VAROL: Kazım oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34150993868
Aygül ÜSERK: Kazım kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 52783372850
Ali SEZGİN: İbrahim oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-b
131
23
Zeytinli Tarla
1 3727
40
38,436,72
9.1
349,77
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61987066014
Evran ÖZLÜOĞLU: Ahmet oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-b
131
24
Tarla
- 7212
74
20,195,67
9.1
183,78
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60247123948
Şevket ULUÇAY: Mehmet oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-03-b
131
25
Tarla
- 5656
80
15,839,04
9.1
144,14
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35794939076
Malik ULUÇAY: Mehmet oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-04-a
131
26
Tarla
- 4823
74
13,506,47
9.1
122,91
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35791939130
Esra BİRCAN GEÇGİL: İrfan kızı
1/2
Mezarlık
L19-b-04-a
131
27
Tarla
- 5501
39
15,403,89
9.1
140,18
Keçiören/Ankara
T.C.No: 32399052216
Mezarlık
Mezarlık
L19-b-04-d
L19-b-04-a
131
131
21
22
Tarla
Tarla
- 3373
2 5092
23
50
9,445,04
70,259,00
9.1
9.1
85,95
639,36
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Fatma Betül TEKİN: İrfan kızı
1/2
İbrahim ULUÇAY: Mehmet oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-04-a
131
28
Tarla
- 5086
11
14,241,11
9.1
129,59
Salih VAROL: Kazım oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-04-a
131
29
Zeytinlik
- 2680
73
7,506,04
9.1
Emine TÜRKÖLMEZ: Mehmet kızı
1/2
Mezarlık
L19-b-04-a
131
30
Tarla
1 1670
04
32,676,11
9.1
Fatma BOZDAĞ: Mehmet kızı
1/2
Huriye AKDENİZ: Gaffar kızı
Tam
Mezarlık
L19-b-04-a
131
31
Zeytinli Tarla
- 7315
33
20,482,92
9.1
Meryem YILDIZ: Ali kızı
1/2
Mezarlık
L19-b-04-a
131
32
Zeytinli Tarla
- 7529
08
21,081,42
9.1
Emine AKTAŞ: Ali kızı
1/2
Mehmet ÇELİK: İsmail oğlu
1/2
Yaşar ÇELİK: İsmail oğlu
1/2
Hüseyin ÇELİK: İsmail oğlu
Tam
Mezarlık
L19-b-04-a
131
34
Raziye SEZGİN: Hüseyin kızı
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
132
Mehmet KARACA: Hüseyin oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
Hüseyin KARACA: Mehmet oğlu
Tam
Hacıveliler
Assiye CAN: Mehmet kızı
Tam
Ceyhun KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/2
Ali KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/2
Halil MORGÜL: Veli oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
132
6
Bağ
- 5389
84
15,091,55
9.1
Maliye HAZİNESİ
Tam
Kocaman Mevkii
Deresi
L19-b-04-d
133
1
Tarla
- 7850
64
21,981,79
9.1
Mezarlık
L19-b-04-a
131
33
Tarla
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
2 2532
77
63,091,76
9.1
Adresi
8 / 37
Düşünceler
Keçiören/Ankara
T.C.No: 32396052370
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 35800938826
68,30
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34150993868
297,35
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 38323881006
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62197059032
186,39
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31268089940
191,84
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36811931912
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63808005202
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35149960502
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35170959896
574,14
Tarla
- 8077
23
22,616,24
9.1
205,81
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35161960146
1
Zeytinlik
- 2374
43
6,648,40
9.1
60,50
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61912068564
132
2
Tarla
- 1765
54
4,943,51
9.1
44,99
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 23702342148
L19-b-04-b
132
3
Tarla
- 5876
68
16,454,70
9.1
149,74
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23690342526
Hacıveliler
L19-b-04-b
132
4
Bağ
- 8401
37
23,523,84
9.1
214,07
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36568913292
Hacıveliler
L19-b-04-b
132
5
Zeytinlik
- 2531
21
7,087,39
9.1
64,50
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23657343610
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23654343774
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25925268076
Hüseyin oğlu Mehmet Karaca
Ölüdür.
137,33
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
9 / 37
Düşünceler
Elfiye KOCAAĞA: Hulisi kızı
Tam
Kocaman Mevkii
Deresi
L19-b-04-d
133
2
Zeytinlik
- 4492
09
12,577,85
9.1
114,46
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32735041072
Hasan ARI: Ali oğlu
1/2
Kocaman Mevkii
Deresi
L19-b-04-d
133
3
Zeytinlik
- 2087
07
5,843,80
9.1
53,18
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60784106114
Fırat ARI: Ali oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60775106406
Ali SEZGİN: İbrahim oğlu
Tam
Kocaman Mevkii
Deresi
L19-b-04-d
133
4
Bağ
2 5044
59
70,124,85
9.1
638,14
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61987066014
Fuat CAN: Halit oğlu
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
1
Zeytinlik
- 2397
50
6,713,00
9.1
61,09
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60700108956
Hasan SEZGİN: Ali oğlu
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
2
Bağ
- 2009
49
5,626,57
9.1
51,20
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62011065270
Talat CAN: Halit oğlu
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
3
Tarla
- 4736
63
13,262,56
9.1
120,69
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60697109042
Emine AYDIN: Halil kızı
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
4
Bağ
- 8078
65
22,620,22
9.1
205,84
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32552047110
Nuri UÇAR: Halil oğlu
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
5
Bağ
- 5363
65
15,018,22
9.1
136,67
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34120994888
Elif ECE: Mustafa kızı
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
6
Cevizlik Ve Bağ
- 6287
06
17,603,77
9.1
160,19
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35641944130
Cendel AKÇAY: Mehmet kızı
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
7
Bağ
- 2210
38
6,189,06
9.1
56,32
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36391919102
Nebahat GÖK: Mehmet kızı
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
8
Bağ
- 2156
65
6,038,62
9.1
54,95
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61240090978
Huriye GEMİCİ: Ömer kızı
Tam
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
9
Bağ
- 2743
17
7,680,88
9.1
69,90
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32729067804
Yüksel ATASOY: Osman kızı
1/3
Cevizlibağ
L19-b-04-d
134
10
Bağ
- 6943
68
19,442,30
9.1
176,92
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43570679832
Hasan Hüseyin AÇIKGÖZ: Osman oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32177059666
Cemil AÇIKGÖZ: Osman oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32174059720
Zeki SARIKAYA: Faik oğlu
Tam
İncirlik
L19-b-04-d
135
1
Bağ Ve Zeytinlik
2 5359
78
71,007,38
9.1
646,17
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35065963366
Zeki SARIKAYA: Faik oğlu
Tam
İncirlik
L19-b-04-d
135
2
Tarla
- 2234
41
6,256,35
9.1
56,93
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35065963366
Nevzat UÇAR: Nuri oğlu
1/2
İncirlik
L19-b-04-a
136
1
Bağ
- 7992
29
22,378,41
9.1
203,64
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34111995160
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
İsmail UÇAR: Nuri oğlu
1/2
Fatih ECE: İzzet oğlu
1/2
Mehmet ECE: İzzet oğlu
1/2
Nebahat GÖK: Mehmet kızı
Tam
İncirlik
L19-b-04-a
136
3
Bağ
- 3327
84
9,317,95
9.1
Fatma AYDIN: Mehmet kızı
Tam
İncirlik
L19-b-04-a
136
4
Bağ
- 3806
24
10,657,47
Emine AYDIN: Halil kızı
Tam
İncirlik
L19-b-04-a
136
5
Bağ
- 3610
26
Mevlüt KAAN: Gani oğlu
Tam
İncirlik
L19-b-04-a
136
6
Zeytinlik
- 9725
Nevzat UÇAR: Nuri oğlu
1/2
Ağıltarla
L19-b-04-a
137
1
Tarla
- 2856
İsmail UÇAR: Nuri oğlu
1/2
İsmail UÇAR: Nuri oğlu
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-a
137
2
Tarla
- 1866
38
5,225,86
9.1
Mehmet ECE: İzzet oğlu
1/2
Ağıltarla
L19-b-04-a
137
3
Tarla
- 1602
81
4,487,87
9.1
Fatih ECE: İzzet oğlu
1/2
Nebahat GÖK: Mehmet kızı
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-a
137
4
Tarla
- 1252
47
3,506,92
9.1
Emine AYDIN: Halil kızı
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-a
137
5
Tarla
- 1061
26
2,971,53
Fatma AYDIN: Mehmet kızı
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-a
137
6
Tarla
- 1890
36
Ali ÇELİK: Mehmet oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
138
1
Bağ Ve Zeytinlik
- 4058
Yaşar TURGUT: Halil İbrahim oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-a
138
2
Bağ
Ümmügülsüm ÇELİK: Ahmet kızı
Tam
Kökyeri
L19-b-04-a
138
3
Hüseyin NAS: Ahmet Hamdi oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-a
138
4
İncirlik
L19-b-04-a
136
2
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
10 / 37
Düşünceler
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34108998534
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35659943576
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35674940056
84,79
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61240090978
9.1
96,98
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34321988198
10,108,73
9.1
91,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32552047110
15
27,230,42
9.1
247,80
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61411085208
23
7,997,44
9.1
72,78
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34111995160
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34108998534
47,56
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34108998534
40,84
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35674940056
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35659943576
31,91
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61240090978
9.1
27,04
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32552047110
5,293,01
9.1
48,17
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34321988198
58
11,364,02
9.1
103,41
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35200958844
- 7176
16
20,093,25
9.1
182,85
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35233957760
Bağ
- 2895
89
8,108,49
9.1
73,79
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35188959222
Zeytinlik
- 1255
15
3,514,42
9.1
31,98
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 18299522110
Tarla
- 3629
18
10,161,70
9.1
92,47
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Gülsüm UĞUR: Hasan kızı
1/4
Filiz EVREN: Hasan kızı
Kökyeri
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
L19-b-04-a
Ada
No.
Parsel
No.
138
5
Alahıdır
Yüzölçümü
Cinsi
ha
Tarla
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
m²
- 5421
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
01
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
15,178,83
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
9.1
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
138,13
Adresi
11 / 37
Düşünceler
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37162893492
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62125061496
Fatma ERAKBABA: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 19412511936
Gülhizar AKÇAY: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36376919622
Musa KARDAŞ: Mehmet oğlu
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-d
139
1
Kirazlık
- 4074
97
11,409,92
9.1
103,83
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 14807638670
Hasan ARI: Ali oğlu
1/6
Ağıltarla
L19-b-04-d
140
1
Bağ
- 6721
66
18,820,65
9.1
171,27
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60784106114
Sultan ORDU: Ali kızı
1/6
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29222158146
Fırat ARI: Ali oğlu
1/6
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60775106406
Mustafa ARI: Ali oğlu
1/6
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60778106342
Yaşar ARI: Ali oğlu
1/6
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60781106278
Firdes KOYUN: Ali kızı
1/6
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43273689732
Ali ARI: Mustafa oğlu
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
1
Bağ
1 1604
23
32,491,84
9.1
295,68
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60793105832
Hasan ÇELİK: Mehmet oğlu
1/3
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
2
Bağ
- 6609
59
18,506,85
9.1
168,41
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35203958780
Ali ÇELİK: Mehmet oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35200958844
İbrahim YILDIRIM: Hasan oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29396152322
Tugay ÇELİK: Salahattin oğlu
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
3
Bağ
- 1576
18
4,413,30
9.1
40,16
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35143960720
Şahin ÇELİK: Mehmet oğlu
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
4
Bağ
- 2094
09
5,863,45
9.1
53,36
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35185959386
Yaşar ÇELİK: İsmail oğlu
1/2
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
5
Bağ
- 4539
87
12,711,64
9.1
115,68
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35170959896
Mehmet ÇELİK: İsmail oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35149960502
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
12 / 37
Düşünceler
Ümmügülsüm ÇELİK: Ahmet kızı
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
6
Bağ
- 4933
00
13,812,40
9.1
125,69
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35188959222
Gani KAAN: İbrahim oğlu
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
7
Bağ
2 0676
72
57,894,82
9.1
526,84
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61420084926
Mehmet YILDIRIM: Mustafa oğlu
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
8
Bağ
1 8344
92
51,365,78
9.1
467,43
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29414151726
Hasan YILDIRIM: Mustafa oğlu
Tam
Ağıltarla
L19-b-04-d
141
9
Bağ
- 7042
93
19,720,20
9.1
179,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29375153050
Selami YILDIZ: Akif oğlu
Tam
Kestaneci
L19-b-04-d
142
1
Bağ
- 2721
49
7,620,17
9.1
69,34
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 50194459030
Emine YENER: Musa kızı
Tam
Kestaneci
L19-b-04-d
142
2
Bağ
- 3057
31
8,560,47
9.1
77,90
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36976899614
Recep ÖZAY: Süleyman oğlu
Tam
Kestaneci
L19-b-04-d
142
3
Bağ
- 3144
83
8,805,52
9.1
80,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61753073888
Selami YILDIZ: Akif oğlu
Tam
Kestaneci
L19-b-04-d
142
4
Bağ
- 7579
12
21,221,54
9.1
193,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 50194459030
Ahmetli Belediyesi
Tam
Kepir
L19-b-04-a
143
1
Tarla
- 9910
76
27,750,13
9.1
252,53
Sevim KARACA: Mevlüt kızı
Tam
Sazlık
L19-b-03-b
144
1
Tarla
- 5005
36
14,015,01
9.1
127,54
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33680009582
Zeynep KARATÜRK: Hasan kızı
Tam
Sazlık
L19-b-03-b
145
1
Tarla
- 2469
52
6,914,66
9.1
62,92
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 21671409886
Mehmet AK: Ömer oğlu
Tam
Sazlık
L19-b-03-b
146
1
Tarla
- 7897
36
22,112,61
9.1
201,22
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31136094366
Zeynep KARATÜRK: Hasan kızı
Tam
Sazlık
L19-b-03-b
146
2
Tarla
- 4598
97
12,877,12
9.1
117,18
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 21671409886
Müverrah ULUÇAY: Ramazan kızı
1/5
Sazlık
L19-b-03-b
147
1
Zeytinlik
1 4464
37
40,500,24
9.1
368,55
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35770939878
Rahiye KAYA: Ramazan kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37234891074
Refik ÖZTÜRK: Ramazan oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33941000808
Mustafa ÖZTÜRK: İbrahim oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33899002206
Halime ÖZTÜRK: Mehmet kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33920001536
İzzet ÖZTÜRK: İbrahim oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33896002360
Sazlık
L19-b-03-b
147
2
Tarla
1 3851
81
38,785,07
9.1
352,94
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
13 / 37
Düşünceler
Rahiye KAYA: Ramazan kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37234891074
Refik ÖZTÜRK: Ramazan oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33941000808
Müverrah ULUÇAY: Ramazan kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35770939878
Mevlüt ÖZTÜRK: Mehmet oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33914001764
Huriye AKDENİZ: Gaffar kızı
Tam
Mezarlık
L19-b-04-a
148
1
Tarla
- 2873
37
8,045,44
9.1
73,21
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31268089940
Fatma BOZDAĞ: Mehmet kızı
1/3
Kökyeri
L19-b-04-a
149
1
Tarla
- 5935
48
16,619,34
9.1
151,24
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62197059032
Emine TÜRKÖLMEZ: Mehmet kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 38323881006
Helime KOÇ: Mehmet kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 21467443438
Ersan YILDIRIM: Murat oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29363153406
Erdal YILDIRIM: Murat oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29369153288
Elif TOSUNCUK: Fevzi kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32588045982
Sadullah ÖZAY: Fevzi oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32594045754
İsa ÖZAY: Fevzi oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32597045690
Maliye HAZİNESİ
Tam
Çınarlı Tarla
L19-b-04-a
151
2
Ham Toprak
- 1703
28
4,769,18
9.1
Huriye VAROL: Kerim kızı
Tam
Çınarlı Tarla
L19-b-04-a
151
3
Tarla
- 6423
85
17,986,78
9.1
163,68
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34156993640
Fahri KAYA: Mehmet oğlu
Tam
Çınarlı Tarla
L19-b-04-a
151
4
Bağ Ve Zeytinlik
- 3369
82
9,435,50
9.1
85,86
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31646077330
Elif ÇAVDAR: Mehmet kızı
Tam
Çınarlı Tarla
L19-b-04-a
151
5
Bağ
- 2768
83
7,752,72
9.1
70,55
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 53788365960
Melahat ÖNDER: Mehmet Ali kızı
Tam
Çınarlı Tarla
L19-b-04-a
151
6
Bağ
- 2786
89
7,803,29
9.1
71,01
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35839937524
Abdullah KESKİN: Hüseyin oğlu
1/2
Çınarlı Tarla
L19-b-04-a
151
7
Zeytinlik
1 3735
79
38,460,21
9.1
349,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35359953530
Çınarlı Tarla
Çınarlı Tarla
L19-b-04-a
L19-b-04-a
150
151
1
1
Bağ Ve Tarla
Tarla
1 1707
1 3361
16
23
32,780,05
37,411,44
9.1
9.1
298,30
340,44
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Remziye UĞUR: Hüseyin kızı
1/2
Atiye EFE: Hasan kızı
1/4
Mehmet ERDEM: Hasan oğlu
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
14 / 37
Düşünceler
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37153893784
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32102062174
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31931067886
Hayrettin ERDEM: Hasan oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31928067950
Fatma TEMEL: Hasan kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12035757842
Maliye HAZİNESİ
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
1
Ham Toprak
- 2688
22
7,527,02
9.1
Halil EROL: Hasan Hüseyin oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
2
Tarla
- 3374
74
9,449,27
9.1
85,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 14486649394
Ergün ÖZEN: Mustafa oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
3
Tarla
- 1089
60
3,050,88
9.1
27,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 49753473822
Gani KAAN: İbrahim oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
4
Tarla
- 2320
69
6,497,93
9.1
59,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61420084926
Maliye HAZİNESİ
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
5
Ham Toprak
1 1051
65
30,944,62
9.1
Nurettin KULAKOĞLU: Ali Riza oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
6
Tarla
- 3463
38
9,697,46
9.1
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37378886202
Maliye HAZİNESİ
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
7
Ham Toprak
- 2045
95
5,728,66
9.1
Osman KULAKOĞLU: Mehmet oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
8
Zeytinlik
- 3537
49
9,904,97
9.1
90,14
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37363886712
Cennet SAĞLAM: Ahmet kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
9
Bağ
- 6222
03
17,421,68
9.1
158,54
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35572946494
Cennet SAĞLAM: Ahmet kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
10
Zeytinlik
- 4393
52
12,301,86
9.1
111,95
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35572946494
Melahat ÖĞÜT: Osman kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
11
Bağ Ve Zeytinlik
1 2891
79
36,097,01
9.1
328,48
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63391046002
Ümmü GÖÇMEN: Mustafa kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
12
Zeytinlik
- 1507
26
4,220,33
9.1
38,41
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 20861436886
Lütfen BOZABALI: Mustafa kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
13
Zeytinlik
- 2562
39
7,174,69
9.1
65,29
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35770966126
Elifiye AKDENİZ: Mustafa kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
14
Zeytinlik
- 2836
24
7,941,47
9.1
72,27
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31235091082
Taşlık
L19-b-04-a
152
1
Bağ
- 3097
88
8,674,06
9.1
78,93
Muaf
Muaf
88,25
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
15 / 37
Düşünceler
Rukiye ERDEM: Mustafa kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
15
Zeytinlik
- 2332
14
6,529,99
9.1
59,42
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31466083382
Emine USLU: Mustafa kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
16
Zeytinlik
- 2027
11
5,675,91
9.1
51,65
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 28181192888
Ayşe Dudu BOZDAĞ: Ömer kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
17
Tarla
- 5263
37
14,737,44
9.1
134,11
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62188059324
Mehmet ERDEM: Hasan oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
18
Zeytinlik
- 1687
71
4,725,59
9.1
43,00
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31931067886
Fadime ÖZMİNTAŞ: Ömer kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
19
Zeytinlik
- 1991
29
5,575,61
9.1
50,74
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62038064324
Ali ERDEM: Ömer oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
20
Zeytinlik
- 1813
58
5,078,02
9.1
46,21
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31934067722
İbrahim ERDEM: Ömer oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
21
Zeytinlik
- 2819
68
7,895,10
9.1
71,85
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31925068004
Ahmet EREN: Osman oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
22
Tarla
5 4658
25
153,043,10
9.1
1,392,69
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34909968536
Mustafa AK: Ömer oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
23
Bağ
1 4225
09
39,830,25
9.1
362,46
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31139094202
Maliye HAZİNESİ
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
24
Ham Toprak
- 6363
33
17,817,32
9.1
Abdullah ÖZAY: Mehmet oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
25
Tarla Ve Zeytinlik
1 1624
75
32,549,30
9.1
296,20
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61765073432
Ayşe Dudu BOZDAĞ: Ömer kızı
1/5
Deveçöken
L19-b-04-a
153
26
Zeytinlik
- 7239
08
20,269,42
9.1
184,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62188059324
Ali ERDEM: Ömer oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31934067722
İbrahim ERDEM: Ömer oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31925068004
İnci ECE: Mehmet kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31889069284
Fadime ÖZMİNTAŞ: Ömer kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62038064324
Necati AYDOĞDU: Süleyman oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
27
Bağ
- 5580
67
15,625,88
9.1
142,20
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 28286189318
Nefiye ERDEM: Ahmet kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
28
Tarla
- 6122
88
17,144,06
9.1
156,01
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31427084694
Halil İbrahim AKDENİZ: Mustafa oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
29
Bağ
1 5123
84
42,346,75
9.1
385,36
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31292089138
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
16 / 37
Düşünceler
Meryem KURTULMUŞ: İsmail kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
30
Tarla
- 4400
90
12,322,52
9.1
112,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43945667396
Yaşar SEZGİN: Hasan oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
31
Zeytinlik
- 4058
43
11,363,60
9.1
103,41
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61978066306
İbrahim KALFA: Abdullah oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
32
Bağ Ve Zeytinlik
1 1579
37
32,422,24
9.1
295,04
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36322921402
Ayşe SARIKAYA: Ali kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
33
Zeytinlik
- 5917
95
16,570,26
9.1
150,79
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35059963594
Elfiye KOCAAĞA: Hulisi kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
153
34
Zeytinlik
- 5324
99
14,909,97
9.1
135,68
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32735041072
Salih VAROL: Kazım oğlu
1/2
Deveçöken
L19-b-04-a
153
35
Tarla
- 5966
04
16,704,91
9.1
152,01
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34150993868
Aygül ÜSERK: Kazım kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 52783372850
Emin DUMAN: Necati oğlu
1/2
Turgutlu
T.C.No: 37495857086
Veysel DUMAN: Hakkı oğlu
1/2
İzmir
T.C.No: 36232950448
Ali ERDEM: Ömer oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31934067722
İbrahim ERDEM: Ömer oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31925068004
Ali USLU: İsmail oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 28196192378
Şaban USLU: İsmail oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 28202192118
Meryem KURTULMUŞ: İsmail kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43945667396
Ümmü SARI: İsmail kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 63100028954
Erdal YILDIRIM: Murat oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29369153288
Ercan YILDIRIM: Murat oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29378152906
Ersan YILDIRIM: Murat oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29363153406
Sultan OK: Musa kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60928101388
Deveçöken
Deveçöken
Deveçöken
Zeytindere
Zeytindere
L19-b-04-a
L19-b-04-a
L19-b-04-a
L19-b-04-a
L19-b-04-a
153
153
153
154
154
36
37
38
1
2
Zeytinlik
Zeytinlik
Zeytinlik
Bağ
Tarla
- 5956
- 3191
- 7017
1 0473
2 2434
92
71
19
24
26
16,679,38
8,936,79
19,648,13
29,325,07
62,815,93
9.1
9.1
9.1
9.1
9.1
151,78
81,32
178,80
266,86
571,62
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Mehmet OK: Musa oğlu
1/2
Baki USLU: Mustafa oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
154
3
Bağ
- 5877
65
16,457,42
9.1
Ali ÇAĞAN: Mevlüt oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
154
4
Bağ Ve Zeytinlik
- 5984
26
16,755,93
Asiye USLU: Recep kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
154
5
Zeytinlik
- 2135
76
Mehmet AKDENİZ: Mustafa oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
155
1
Bağ
1 6952
Fuat CAN: Halit oğlu
1/2
Kızılyokuş
L19-b-04-a
155
2
Tarla
- 3444
Talat CAN: Halit oğlu
1/2
Ümriye TENGEREK: Hüseyin kızı
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
155
3
Tarla
- 4708
82
13,184,70
9.1
Fadime AKDENİZ: Hüseyin kızı
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
155
4
Tarla
- 7773
26
21,765,13
Emine YENER: Musa kızı
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
155
5
Zeytinli Tarla
- 5902
29
Mustafa ÖZAY: Musa oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
155
6
Zeytinli Tarla
1 1491
Mehmet ÖZAY: Musa oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
155
7
Zeytinli Tarla
Hatice EKİM: Mehmet kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
156
1
Hatice EKİM: Mehmet kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
156
Hatice EKİM: Mehmet kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
Hatice EKİM: Mehmet kızı
Tam
Zeytindere
Maliye HAZİNESİ
Tam
Hayrettin ERDEM: Hasan oğlu
Mehmet ERDEM: Hasan oğlu
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
17 / 37
Düşünceler
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60931101214
149,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63187026058
9.1
152,48
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61834071178
5,980,13
9.1
54,42
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63157027078
41
47,466,75
9.1
431,95
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31280089584
02
9,643,26
9.1
87,75
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60700108956
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60697109042
119,98
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30500115522
9.1
198,06
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31259090290
16,526,41
9.1
150,39
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36976899614
86
32,177,21
9.1
292,81
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32699042252
- 8104
67
22,693,08
9.1
206,51
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32708041948
Bağ
- 8510
42
23,829,18
9.1
216,85
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32882036136
2
Bağ Ve Bahçesi
- 2698
68
7,556,30
9.1
68,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32882036136
156
3
Tarla
- 0714
35
2,000,18
9.1
18,20
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32882036136
L19-b-04-a
156
4
Tarla
2 3316
90
65,287,32
9.1
594,11
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32882036136
Zeytindere
L19-b-04-a
156
5
Ham Toprak
- 7690
91
21,534,55
9.1
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
156
6
Zeytinlik
- 6610
17
18,508,48
9.1
168,43
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31928067950
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
156
7
Zeytinlik
- 5873
42
16,445,58
9.1
149,65
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31931067886
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
18 / 37
Düşünceler
Atiye EFE: Hasan kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
156
8
Kirazlık
- 4756
56
13,318,37
9.1
121,20
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32102062174
Fatma TEMEL: Hasan kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
9
Zeytinlik
- 5933
11
16,612,71
9.1
151,18
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12035757842
Yaşar AYDIN: Ahmet oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
10
Bağ
- 2954
58
8,272,82
9.1
75,28
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34333987752
Yaşar AYDIN: Ahmet oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
11
Tarla
- 7820
71
21,897,99
9.1
199,27
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34333987752
Mustafa SERT: Hulisi oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
12
Zeytinlik
- 5133
81
14,374,67
9.1
130,81
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32765040052
Mücella CAN: Refik kızı
1/2
Deveçöken
L19-b-04-a
156
13
Zeytinlik
- 4856
03
13,596,88
9.1
123,73
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33905002046
Ramazan CAN: Mehmet Ali oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36613911730
Bahiddin ZEYBEK: Mehmet oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34480982884
Avni ZEYBEK: Mehmet oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34483982720
Maliye HAZİNESİ
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
15
Ham Toprak
2 9001
35
81,203,78
9.1
Ahat ZEYBEK: Mehmet Ali oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
16
Tarla
- 4604
74
12,893,27
9.1
117,33
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34474983002
Ayşe ACAR: Mehmet Ali kızı
1/2
Deveçöken
L19-b-04-a
156
17
Tarla
- 3806
90
10,659,32
9.1
97,00
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63256023704
Resmiye EKİM: Mehmet Ali kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32852037156
Kamile DEMİRDAŞ: Hasan Hüseyin kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
18
Tarla
- 4822
90
13,504,12
9.1
122,89
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37750873998
Melahat ÖNDER: Mehmet Ali kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
19
Bağ
- 4766
84
13,347,15
9.1
121,46
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35839937524
Ertan ACAR: Muhsin oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
20
Kirazlık
- 5165
64
14,463,79
9.1
131,62
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33173026454
Ergün ÖZEN: Mustafa oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
21
Tarla
- 3128
77
8,760,56
9.1
79,72
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 49753473822
Gani KAAN: İbrahim oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
22
Tarla
- 2529
38
7,082,26
9.1
64,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61420084926
Fatma ATEŞ: Ramazan kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
23
Tarla
- 2697
71
7,553,59
9.1
68,74
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32507048650
Deveçöken
L19-b-04-a
156
14
Tarla
- 6927
97
19,398,32
9.1
176,52
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Ramazan CAN: Mehmet Ali oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
24
Zeytinlik
- 5639
16
15,789,65
9.1
143,69
Maliye HAZİNESİ
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
25
Ham Toprak
- 1250
75
3,502,10
9.1
31,87
Zeynep ASLAN: Recep kızı
1/2
Deveçöken
L19-b-04-a
156
26
Bağ Ve Tarla
- 7306
77
20,458,96
9.1
186,18
Asiye USLU: Recep kızı
1/2
Mustafa ACAR: Ramazan oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
27
Bağ
1 1720
44
32,817,23
9.1
Mehmet ŞENYİĞİT: Yaşar oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
28
Zeytinlik
1 0760
03
30,128,08
Cemil ŞENYİGİT: Yaşar oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
29
Tarla
- 1339
32
Cemil ŞENYİGİT: Yaşar oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
30
Bahçe
- 3469
Cemil ŞENYİGİT: Yaşar oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
31
Tarla
Nurettin KULAKOĞLU: Ali Riza oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
32
Maliye HAZİNESİ
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
Abdullah KULAKOĞLU: Şerafettin oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
Mustafa KULAKOĞLU: Nuri oğlu
Tam
Deveçöken
Osman KULAKOĞLU: Mehmet oğlu
Tam
Mustafa KULAKOĞLU: Nuri oğlu
Adresi
19 / 37
Düşünceler
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36613911730
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34729974588
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63157027078
298,64
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33224024774
9.1
274,17
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34555980302
3,750,10
9.1
34,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34543980758
53
9,714,68
9.1
88,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34543980758
- 1647
15
4,612,02
9.1
41,97
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34543980758
Tarla
- 9584
67
26,837,08
9.1
244,22
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37378886202
33
Ham Toprak
- 5757
46
16,120,89
9.1
146,70
156
34
Bağ
- 5839
27
16,349,96
9.1
148,78
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37381886138
L19-b-04-a
156
35
Zeytinlik
- 7877
09
22,055,85
9.1
200,71
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37414885022
Deveçöken
L19-b-04-a
156
36
Tarla
- 7452
49
20,866,97
9.1
189,89
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37363886712
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
37
Bağ
- 5366
54
15,026,31
9.1
136,74
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37414885022
Raziye SEZGİN: Hüseyin kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
38
Bağ
- 3745
00
10,486,00
9.1
95,42
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61912068564
Hüseyin ASLAN: Mehmet Ali oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
39
Bağ
- 5718
19
16,010,93
9.1
145,70
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34747973914
Hüdayi ACAR: Mustafa oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
40
Bağ
- 1844
91
5,165,75
9.1
47,01
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33176026390
Hatice EKİM: Mehmet kızı
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
41
Bağ
- 0879
91
2,463,75
9.1
22,42
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32882036136
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Ahmet EKİM: Murteza oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
156
42
Fatma CAN: Mehmet Ali kızı
1/3
Kökyeri
L19-b-04-a
157
1
Ramazan CAN: Mehmet Ali oğlu
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
20 / 37
Düşünceler
Bağ
- 0931
22
2,607,42
9.1
23,73
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32879036200
Zeytinlik
- 0632
29
1,770,41
9.1
16,11
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 57685209440
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36613911730
Kadriye CAN: Mehmet Ali kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33917001600
Huriye TAŞKIN: Ahmet kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
158
1
Bağ
- 6985
38
19,559,06
9.1
177,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63568040192
Mustafa KULAKOĞLU: Nuri oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
159
1
Bağ
- 1542
32
4,318,50
9.1
39,30
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37414885022
Mehmet TENGEREK: Hüseyin oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
160
1
Bağ
- 6195
25
17,346,70
9.1
157,85
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30581112854
Mehmet TENGEREK: Hüseyin oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
160
2
Zeytinlik
- 3968
12
11,110,74
9.1
101,11
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30581112854
Hasan MORGÜL: Veli oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
160
3
Bağ Ve Zeytinlik
- 4679
89
13,103,69
9.1
119,24
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25928267922
Hasan ÇELİK: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
160
4
Tarla
- 6462
19
18,094,13
9.1
164,66
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35203958780
Hasan ÇELİK: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
160
5
Tarla
1 4882
67
41,671,48
9.1
379,21
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35203958780
Süleyman SOLAK: Yusuf oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
160
6
Zeytinlik
1 0955
85
30,676,38
9.1
279,16
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 27401237354
Akın DURAN: Nasuf oğlu
1/2
Zeytindere
L19-b-04-a
160
7
Bağ
1 3010
25
36,428,70
9.1
331,50
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61006098774
Emine DURAN: Osman kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23306355322
Hasan ÇELİK: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
160
8
Bağ
- 5872
72
16,443,62
9.1
149,64
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35203958780
Osman KURTULMUŞ: Ahmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
160
9
Bağ
- 3963
90
11,098,92
9.1
101,00
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43960666886
Osman KURTULMUŞ: Ahmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
161
1
Tarla
1 4345
50
40,167,40
9.1
365,52
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43960666886
Hüseyin BİLGİN: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
161
2
Bağ
1 0638
23
29,787,04
9.1
271,06
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34255990366
Davut BİLGİN: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
161
3
Bağ
1 1185
48
31,319,34
9.1
285,01
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34253990420
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
21 / 37
Düşünceler
Hüseyin BİLGİN: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
161
4
Tarla
- 9498
98
26,597,14
9.1
242,03
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34255990366
Hüseyin BİLGİN: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
161
5
Tarla Ve Zeytinlik
- 7160
26
20,048,73
9.1
182,44
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34255990366
Davut BİLGİN: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
161
6
Tarla
1 7145
56
48,007,57
9.1
436,87
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34253990420
Sezgin TEKEPİNARİ: Sezayi oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
162
1
Tarla
1 7358
81
48,604,67
9.1
442,30
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 48640122850
Salih VAROL: Kazım oğlu
1/2
Soğanlık Bogazı
L19-b-04-a
163
1
Tarla
- 0985
83
2,760,32
9.1
25,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34150993868
Aygül ÜSERK: Kazım kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 52783372850
Maliye HAZİNESİ
Tam
Soğanlık Bogazı
L19-b-04-a
164
1
Tarla
- 5517
54
15,449,11
9.1
140,59
Maliye HAZİNESİ
Tam
Soğanlık Bogazı
L19-b-04-a
165
1
Tarla
- 4546
43
12,730,00
9.1
115,84
Ömer Faruk GELGÖR: Osman oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
166
1
Tarla
- 1082
44
3,030,83
9.1
27,58
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12316113794
Ömer Faruk GELGÖR: Osman oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
167
1
Tarla
- 4480
19
12,544,53
9.1
114,16
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12316113794
Ömer Faruk GELGÖR: Osman oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
168
1
Tarla
- 0510
04
1,428,11
9.1
14,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12316113794
Ömer Faruk GELGÖR: Osman oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
169
1
Tarla
- 4104
31
11,492,07
9.1
104,58
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12316113794
Halit UĞUR: Mehmet oğlu
1/2
Karaağaç
L19-b-04-a
170
1
Tarla
- 7091
56
19,856,37
9.1
180,69
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37189892546
Halil UĞUR: Mehmet oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37198892254
Cavit MERDANER: Hasan oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26738267034
Mürvet MERDANER: Hasan kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26723267544
Fahriye ATASOY: Mustafa kızı
Tam
Kabakçı
L19-b-04-a
171
2
Tarla
- 5887
75
16,485,70
9.1
150,02
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43642677414
Bülent ORDU: Yusuf oğlu
Tam
Kabakçı
L19-b-04-a
171
3
Tarla
- 5442
74
15,239,67
9.1
138,68
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29240157572
Cavit MERDANER: Hasan oğlu
Tam
Kabakçı
L19-b-04-b
172
1
Zeytinlik
2 1968
64
61,512,19
9.1
559,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26738267034
Kabakçı
L19-b-04-a
171
1
Tarla
1 5253
27
42,709,16
9.1
388,65
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
22 / 37
Düşünceler
Mürvet MERDANER: Hasan kızı
Tam
Kabakçı
L19-b-04-b
172
2
Zeytinlik
1 3752
89
38,508,09
9.1
350,42
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26723267544
Seyfittin ÇOŞKUN: Süleyman oğlu
Tam
Suluboğaz
L19-b-04-a
173
1
Tarla
- 4015
91
11,244,55
9.1
102,33
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26069263262
Huriye YILDIRIM: Ali kızı
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
174
1
Zeytinlik
- 1410
57
3,949,60
9.1
35,94
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29345154070
İbrahim KAHRAMAN: Mehmet oğlu
Tam
Gerigel
L19-b-04-a
175
1
Tarla
- 4803
12
13,448,74
9.1
122,38
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63886002766
Kadir AKCAN: Himmet oğlu
Tam
Gerigel
L19-b-04-a
175
2
Tarla
1 3554
28
37,951,98
9.1
345,36
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 21818431480
Maliye HAZİNESİ
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
1
Ham Toprak
- 6387
23
17,884,24
9.1
Osman KURTULMUŞ: Ahmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
2
Bağ Ve Zeytinlik
1 3367
51
37,429,03
9.1
340,60
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43960666886
İsmail SARI: Osman oğlu
1/2
Zeytindere
L19-b-04-a
176
3
Bağ
- 5997
71
16,793,59
9.1
152,82
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63085029496
Mehmet SARI: Osman oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63091029268
Ramazan SARI: Osman oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
4
Bağ
- 2105
17
5,894,48
9.1
53,64
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63088202955
Hamide SEZGİN: Osman kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
5
Bağ
- 2692
79
7,539,81
9.1
68,61
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61918068346
Ramazan BİRCAN: Mehmet Ali oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
6
Zeytinlik
- 6496
49
18,190,17
9.1
165,53
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32447050690
Kabil BİRCAN: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
7
Zeytinlik
- 6782
42
18,990,78
9.1
172,82
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32414051774
Fevzi SARI: Osman oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
8
Bağ
- 4879
17
13,661,68
9.1
124,32
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63088029332
Cennet ÖZERLERDEN: Şakir kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
9
Zeytinli Tarla
- 7405
19
20,734,53
9.1
188,68
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 56224258048
Mustafa SARI: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
10
Tarla
- 3456
08
9,677,02
9.1
88,06
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63097029040
Maliye HAZİNESİ
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
11
Ham Toprak
- 4758
21
13,322,99
9.1
Selver AKDENİZ: Halil İbrahim kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
12
Bağ
- 4458
23
12,483,04
9.1
113,60
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31247090646
Ersan YILDIRIM: Murat oğlu
1/3
Zeytindere
L19-b-04-a
176
13
Bağ
- 1104
38
3,092,26
9.1
28,14
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29363153406
Muaf
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
23 / 37
Düşünceler
Erdal YILDIRIM: Murat oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29369153288
Ercan YILDIRIM: Murat oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29378152906
Mehmet Ali SARI: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
14
Tarla
1 8412
06
51,553,77
9.1
469,14
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63103028890
Selver AKDENİZ: Halil İbrahim kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
15
Zeytinlik
- 3677
39
10,296,69
9.1
93,70
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31247090646
Selver AKDENİZ: Halil İbrahim kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
16
Tarla
- 2249
33
6,298,12
9.1
57,31
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31247090646
Hakan EKİM: Ramazan oğlu
1/4
Zeytindere
L19-b-04-a
176
17
Zeytinlik
- 9659
72
27,047,22
9.1
246,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32858036948
Seyfullah EKİM: Ramazan oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32870036582
Resmiye EKİM: Mehmet Ali kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32852037156
Ahmet EKİM: Murteza oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32879036200
Selver AKDENİZ: Halil İbrahim kızı
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
18
Tarla
- 3502
06
9,805,77
9.1
89,23
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31247090646
Zekeriya EKİM: Murteza oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
19
Tarla
- 3734
02
10,455,26
9.1
95,14
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32876036364
Hakan EKİM: Ramazan oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
20
Tarla
- 3848
53
10,775,88
9.1
98,06
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32858036948
Mustafa KARACA: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
21
Tarla
- 6807
02
19,059,66
9.1
173,44
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23687342690
Turgut CAN: Mehmet oğlu
Tam
Zeytindere
L19-b-04-a
176
22
Bağ
- 3723
00
10,424,40
9.1
94,86
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30986099330
Yaşar TOSUN: Musa oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
1
Zeytinlik
- 5240
33
14,672,92
9.1
133,52
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 41635744396
Bekir AYKUT: Güvenç oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
2
Zeytinlik
- 4221
27
11,819,56
9.1
107,56
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61522108230
Hasan AKYOL: Kadir oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
3
Zeytinli Tarla
- 8389
46
23,490,49
9.1
213,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33791005862
Hasan AKYOL: Kadir oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
4
Bağ
- 4289
29
12,010,01
9.1
109,29
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33791005862
Havva ATEŞ: Kadir kızı
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
5
Bağ Ve Zeytinlik
- 4615
14
12,922,39
9.1
117,59
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32486049310
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
24 / 37
Düşünceler
Huriye YILDIRIM: Ali kızı
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
6
Zeytinlik
- 7323
29
20,505,21
9.1
186,60
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29345154070
Tahsin ÖZAY: Mehmet oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
7
Bağ Ve Tarla
1 2834
01
35,935,23
9.1
327,01
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61762073596
Ali USLU: İsmail oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
8
Bağ
- 3839
78
10,751,38
9.1
97,84
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 28196192378
Ali ÖĞÜT: Hasan oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
9
Bağ
- 7969
65
22,315,02
9.1
203,07
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63421045050
Medine ORHAN: Ali kızı
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
10
Tarla
- 4197
65
11,753,42
9.1
106,96
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 48769511764
Fatma AÇIKGÖZ: Ali kızı
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
11
Tarla
- 3060
96
8,570,69
9.1
77,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32144060718
Hüseyin ÖĞÜT: Ali oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
177
12
Tarla
- 2576
92
7,215,38
9.1
65,66
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63379046468
Havva ATEŞ: Kadir kızı
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
178
1
Bağ
- 4445
78
12,448,18
9.1
113,28
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32486049310
Tahsin ÖZAY: Mehmet oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
178
2
Bağ
- 3710
36
10,389,01
9.1
94,54
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61762073596
Tahsin ÖZAY: Mehmet oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
178
3
Bağ Ve Tarla
- 8950
95
25,062,66
9.1
228,07
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61762073596
Yaşariye KOCAAĞA: İbrahim kızı
1/2
Kabaktepesi
L19-b-04-a
178
4
Tarla
2 2196
25
62,149,50
9.1
565,56
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30401118806
Hasan Hüseyin ALBAZ: İbrahim oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62791066030
Fahri KAYA: Mehmet oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
179
1
Tarla
- 3961
21
11,091,39
9.1
100,93
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31646077330
Fahri KAYA: Mehmet oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
179
2
Tarla
- 2570
41
7,197,15
9.1
65,49
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31646077330
Cavit MERDANER: Hasan oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
179
3
Tarla
3 6771
41
102,959,95
9.1
936,94
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26738267034
Meryem TOSUN: Hamza kızı
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
180
1
Zeytinlik
- 1820
63
5,097,76
9.1
46,39
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 41653743722
Hamza CANDAN: Ali oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
180
2
Tarla
- 7112
80
19,915,84
9.1
181,23
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61096095714
Süleyman TENGEREK: Mehmet oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
180
3
Tarla
- 7060
91
19,770,55
9.1
179,91
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30518114968
Süleyman TENGEREK: Mehmet oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
180
4
Bağ
- 3767
42
10,548,78
9.1
95,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30518114968
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
25 / 37
Düşünceler
Sultan ORDU: Ali kızı
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
180
5
Tarla
- 6816
54
19,086,31
9.1
173,69
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29222158146
Sultan ORDU: Ali kızı
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
180
6
Zeytinlik
- 2986
10
8,361,08
9.1
76,09
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29222158146
Hamza CANDAN: Ali oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-d
180
7
Tarla
- 3404
54
9,532,71
9.1
86,75
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61096095714
Süleyman TENGEREK: Mehmet oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-a
180
8
Tarla
- 0909
98
2,547,94
9.1
23,19
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30518114968
Cüneyt CANDAN: Ahmet oğlu
1/2
Kızılyokuş
L19-b-04-d
180
9
Tarla
- 1653
46
4,629,69
9.1
42,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61072096506
Ali CANDAN: Hasan oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61090095932
Ali CANDAN: Hasan oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-d
180
10
Zeytinli Tarla
- 3940
85
11,034,38
9.1
100,41
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61090095932
Cüneyt CANDAN: Ahmet oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-d
180
11
Zeytinli Tarla
- 5569
89
15,595,69
9.1
141,92
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61072096506
Süleyman TENGEREK: Mehmet oğlu
Tam
Kızılyokuş
L19-b-04-d
180
12
Tarla
- 3646
19
10,209,33
9.1
92,90
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30518114968
Zeki SARIKAYA: Faik oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
181
1
Tarla
- 8272
85
23,163,98
9.1
210,79
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35065963366
Zeki SARIKAYA: Faik oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
182
1
Bağ
- 7330
74
20,526,07
9.1
186,79
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35065963366
İrfan ÇAĞAN: Hamza oğlu
Tam
Pınarbaşı
L19-b-04-d
183
1
Zeytinlik
- 7287
32
20,404,50
9.1
185,68
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32288055946
İrfan ÇAĞAN: Hamza oğlu
1/2
Pınarbaşı
L19-b-04-d
183
2
Bağ
- 4625
36
12,951,01
9.1
117,85
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32288055946
Meryem ÇAĞAN: Mehmet Ali kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32273056446
Hüseyin TUNA: İbrahim oğlu
Tam
Arpa Tarlası
L19-b-04-c
184
1
Zeytinlik
- 6341
41
17,755,95
9.1
161,58
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25765245770
Osman SOĞUCAK: Mehmet oğlu
Tam
Pınarbaşı
L19-b-04-d
185
1
Zeytinlik
1 6655
34
46,634,95
9.1
424,38
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 42274723056
Hüseyin TUNA: İbrahim oğlu
Tam
Arpa Tarlası
L19-b-04-c
186
1
Tarla
3 9660
39
111,049,09
9.1
1,010,55
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25765245770
Sadullah TOSUNCUK: Mehmet oğlu
Tam
Nizamoğlu
L19-b-04-d
187
1
Zeytinlik
- 2391
48
6,696,14
9.1
60,93
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30110128578
Ali ÇAĞAN: Mevlüt oğlu
Tam
Nizamoğlu
L19-b-04-d
188
1
Tarla
- 1541
35
4,315,78
9.1
39,27
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61834071178
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
26 / 37
Düşünceler
Ali ÇAĞAN: Mevlüt oğlu
Tam
Nizamoğlu
L19-b-04-d
189
1
Tarla
- 2363
02
6,616,46
9.1
60,21
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61834071178
Mevlüt DURAN: Mehmet oğlu
Tam
Mezaryeri
L19-b-04-d
190
1
Ka.Ev Ve Zeytinlik
- 5355
50
14,995,40
9.1
136,46
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61024098160
Mustafa DURAN: Mehmet oğlu
Tam
Akçeşme
L19-b-04-c
191
1
Tarla
- 9258
28
25,923,18
9.1
235,90
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61015098482
Halil DURAN: Mehmet oğlu
Tam
Akçeşme
L19-b-04-c
191
2
Kirazlık
- 9041
78
25,316,98
9.1
230,38
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61018098328
Çetin DURAN: Mehmet oğlu
Tam
Akçeşme
L19-b-04-c
191
3
Zeytinlik
- 9016
22
25,245,42
9.1
229,73
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61012098546
Firdes YILMAZ: Mehmet kızı
Tam
Akçeşme
L19-b-04-c
191
4
Kirazlık
- 5196
29
14,549,61
9.1
132,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 52828390030
Mevlüt DURAN: Mehmet oğlu
Tam
Akçeşme
L19-b-04-c
192
1
Tarla
1 1296
97
31,631,52
9.1
287,85
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61024098160
Hasan Basri SEVER: Hasan oğlu
Tam
Balamutluk
L19-b-04-c
193
1
Tarla
- 6355
92
17,796,58
9.1
161,95
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61174093168
Yaşar ARI: Ali oğlu
Tam
Balamutluk
L19-b-04-c
193
2
Tarla
- 8490
19
23,772,53
9.1
216,33
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60781106278
Emine KOCAAĞA: Mustafa kızı
Tam
Balamutluk
L19-b-04-c
193
3
Tarla
- 5381
26
15,067,53
9.1
137,11
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30410118514
Halil SEVER: Mehmet oğlu
Tam
Balamutluk
L19-b-04-c
194
1
Tarla
1 3334
43
37,336,40
9.1
339,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61168093396
Ayşe GİRGİN: Mustafa kızı
Tam
Balamutluk
L19-b-04-c
194
2
Tarla
1 0450
46
29,261,29
9.1
266,28
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25826271328
Çetin DURAN: Mehmet oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
195
1
Zeytinlik
- 1225
82
3,432,30
9.1
31,23
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61012098546
Halil SEVER: Mehmet oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
195
2
Bahçe
- 1732
43
4,850,80
9.1
44,14
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61168093396
Hasan Hüseyin SEVER: Hasan oğlu
Tam
Uzunkuyruk
L19-b-03-b
196
1
Ka.Ev Ahır Ve Bahçesi
- 1294
41
3,624,35
9.1
32,98
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61165093450
Şaban DURAN: Halil oğlu
Tam
Uzunkuyruk
L19-b-03-b
196
2
Kargir Ev Ve Bahçesi
- 0825
96
2,312,69
9.1
21,05
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61021098254
Maliye HAZİNESİ
Tam
Uzunkuyruk
L19-b-03-b
196
3
Ham Toprak
- 4489
09
12,569,45
9.1
114,38
Hasan ARI: Ali oğlu
1/2
Deveçöken
L19-b-03-b
197
1
İki Adet Kargir Ev
Bahçesi
- 1368
64
3,832,19
9.1
34,87
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60784106114
Mevlüt ARI: Ali oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60787106050
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Ada
No.
Parsel
No.
Cinsi
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
27 / 37
Düşünceler
Ramazan SARI: Osman oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-03-b
197
2
Ka.Ev Ahır Ve Bahçesi
- 0543
28
1,521,18
9.1
14,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63088202955
Hasan TENGEREK: Mustafa oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-03-b
197
3
Tarla
- 3077
59
8,617,25
9.1
78,42
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30524114730
Hayrettin KORKMAZ: Hasan oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-03-b
197
4
Bağ
- 5734
78
16,057,38
9.1
146,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33137027602
Resmiye CANDAN: Ahmet kızı
1/4
Deveçöken
L19-b-04-a
197
5
Tarla
- 3363
70
9,418,36
9.1
85,71
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 41923734788
Ümmü ERDEN: İbrahim kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
Ali ARI: Mustafa oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60793105832
Hasan KORKMAZ: İbrahim oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33149027256
Maliye HAZİNESİ
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
197
6
Ham Toprak
- 1591
89
4,457,29
9.1
Dilara KAN: Arif kızı
Tam
Baklatarlası
L19-b-03-b
198
1
Zeytinlik
- 0556
65
1,558,62
9.1
14,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31733074402
Raziye ER: İbrahim kızı
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
2
Zeytinlik
- 0797
81
2,233,87
9.1
20,33
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35935934304
Osman KAN: İbrahim oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
3
Zeytinlik
- 0774
34
2,168,15
9.1
19,73
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31781072818
Mehmet KAN: İbrahim oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
4
Bahçe
- 0785
01
2,198,03
9.1
20,00
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62458050358
Emrullah KAN: İbrahim oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
5
Bahçe
- 2001
53
5,604,28
9.1
51,00
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31780729820
İsmail KAN: Mevlüt oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
6
Bahçe
- 3207
59
8,981,25
9.1
81,73
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31763073482
Mustafa AK: Ömer oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
7
Bağ
1 4648
25
41,015,10
9.1
373,24
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31139094202
Mustafa AK: Ömer oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
8
Tarla
- 0230
75
646,10
9.1
14,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31139094202
Mustafa AK: Ömer oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
9
Zeytinlik
- 4305
92
12,056,58
9.1
109,71
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31139094202
Mehmet AK: Ömer oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
10
Bağ Ve Tarla
2 2608
82
63,304,70
9.1
576,07
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31136094366
Mehmet AK: Ömer oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
11
Kargir Ev Dört Adet
Kargir Ahır Ve Tarlası
2 4928
94
69,801,03
9.1
635,19
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31136094366
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
28 / 37
Düşünceler
Veli NUMAN: Fehmi oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
12
Tarla
- 9627
10
26,955,88
9.1
245,30
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 54079329548
Osman AKDENİZ: Mustafa oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
13
Tarla
- 1996
71
5,590,79
9.1
50,88
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31277089665
Elifiye AKDENİZ: Mustafa kızı
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
14
Zeytinlik
- 1502
05
4,205,74
9.1
38,27
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31235091082
Veli NUMAN: Fehmi oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
15
Zeytinlik
- 1777
45
4,976,86
9.1
45,29
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 54079329548
Osman AKDENİZ: Mustafa oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
16
Tarla
- 6763
26
18,937,13
9.1
172,33
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31277089665
Ahat AKÇAY: Doğan oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
17
Tarla
- 2273
67
6,366,28
9.1
57,93
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36397918994
Ahmet AKÇAY: Selahittin oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
18
Tarla
- 3146
47
8,810,12
9.1
80,17
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36403918734
İsmail SARI: Osman oğlu
Tam
Baklatarlası
L19-b-04-a
198
19
Tarla
- 3909
64
10,946,99
9.1
99,62
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63085029496
Fevzi ÖZAY: Mustafa oğlu
Tam
Deveçöken
L19-b-04-a
199
1
Zeytinlik
- 5673
04
15,884,51
9.1
144,55
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32609045212
Mine ESEN: Mehmet kızı
1/3
Çınarlı Tarla
L19-b-04-b
200
1
Tarla
- 1231
32
3,447,70
9.1
31,37
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 16616596998
Yakup MEMİŞ: Mehmet oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25877269602
Fatma KAHRAMAN: Mehmet kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25874269766
Mine ESEN: Mehmet kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 16616596998
Yakup MEMİŞ: Mehmet oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25877269602
Fatma KAHRAMAN: Mehmet kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25874269766
Hüseyin ÇOŞKUN: Seyfittin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26054263772
Hasan ÇOŞKUN: Seyfittin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26057263618
Hafize DAĞDEVİREN: Seyfittin kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32105081066
İsmail DAĞDEVİREN: Hasan oğlu
Tam
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32132080100
Çınarlı Tarla
Suluboğaz
Çaltalıbölük
L19-b-04-b
L19-b-04-b
L19-b-04-a
201
202
203
1
1
1
Tarla
Tarla
Zeytinlik
- 1891
- 1638
- 0904
78
19
84
5,296,98
4,586,93
2,533,55
9.1
9.1
9.1
48,20
41,74
23,06
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
29 / 37
Düşünceler
Nuri ÇOŞKUN: Süleyman oğlu
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
204
1
Tarla
- 5558
84
15,564,75
9.1
141,64
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26066263326
Recep ÖZAY: Süleyman oğlu
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
204
2
Tarla
- 5254
16
14,711,65
9.1
133,88
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61753073888
Nuray YILDIRIM: Süleyman kızı
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-b
204
3
Tarla
- 2243
38
6,281,46
9.1
57,16
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29330154580
Elif ARI: Süleyman kızı
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-b
204
4
Tarla
- 1849
29
5,178,01
9.1
47,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 60763106852
Teslime YILMAZ: Süleyman kızı
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-b
204
5
Tarla
- 2688
15
7,526,82
9.1
68,49
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37933867714
İsmail DAĞDEVİREN: Hasan oğlu
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
205
1
Tarla
- 5993
34
16,781,35
9.1
152,71
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32132080100
Zeynep BATAR: Hasan kızı
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
205
2
Tarla
- 6123
81
17,146,67
9.1
156,03
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33289840388
Süleyman DAĞDEVİREN: Hasan oğlu
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
205
3
Tarla
- 8141
59
22,796,45
9.1
207,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32126080338
Ali USLU: İsmail oğlu
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
205
4
Tarla Ve Zeytinlik
- 1631
01
4,566,83
9.1
41,56
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 28196192378
Osman DAĞDEVİREN: Hasan oğlu
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
205
5
Tarla
- 7530
19
21,084,53
9.1
191,87
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32129080274
Kadir UYSAL: Cemil oğlu
1/2
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
205
6
Tarla
2 0991
69
58,776,73
9.1
534,87
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 51166453292
Teslime ERDEM: Cemil kızı
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31403085486
Nuri ÇOŞKUN: Süleyman oğlu
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
205
7
Tarla
1 4475
97
40,532,72
9.1
368,85
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26066263326
Recep ÖZAY: Süleyman oğlu
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-a
205
8
Tarla
- 4709
08
13,185,42
9.1
119,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61753073888
İraz ÖZAY: Süleyman kızı
Tam
Çaltalıbölük
L19-b-04-b
205
9
Tarla
- 2925
13
8,190,36
9.1
74,53
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 61759073660
Hüseyin ÇOŞKUN: Seyfittin oğlu
1/3
Değirmen
L19-b-04-b
206
1
Bağ Ve Tarla
6 2774
49
175,768,57
9.1
1,599,49
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26054263772
Hafize DAĞDEVİREN: Seyfittin kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32105081066
Hasan ÇOŞKUN: Seyfittin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26057263618
Halit BOZABALI: Halil İbrahim oğlu
Tam
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 13832599932
Değirmen
L19-b-04-b
206
2
Zeytinlik
- 9747
64
27,293,39
9.1
248,37
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
30 / 37
Düşünceler
Halit BOZABALI: Halil İbrahim oğlu
Tam
Mezarderesi
L19-b-04-b
207
1
Zeytinlik
- 1807
90
5,062,12
9.1
46,07
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 13832599932
Yaşar ÖZAY: Ali oğlu
Tam
Mezarderesi
L19-b-04-b
207
2
Tarla
- 8580
56
24,025,57
9.1
218,63
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23204358760
Turan ÖZAY: Ali oğlu
Tam
Mezarderesi
L19-b-04-b
207
3
Tarla
2 8354
58
79,392,82
9.1
722,47
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23198358920
İhsan ATASOY: İsmet oğlu
Tam
Mezarderesi
L19-b-04-b
207
4
Tarla
1 2667
10
35,467,88
9.1
322,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43639677588
Hafize DAĞDEVİREN: Seyfittin kızı
1/3
Kökyeri
L19-b-04-b
208
1
Tarla
2 0201
40
56,563,92
9.1
514,73
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32105081066
Hüseyin ÇOŞKUN: Seyfittin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26054263772
Hasan ÇOŞKUN: Seyfittin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26057263618
Ümmügülsüm ÇELİK: Ahmet kızı
Tam
Kökyeri
L19-b-04-b
208
2
Tarla
- 5619
37
15,734,24
9.1
143,18
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35188959222
Huriye YILDIRIM: Ali kızı
1/2
Kökyeri
L19-b-04-b
208
3
Tarla
2 6629
19
74,561,73
9.1
678,51
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29345154070
Hasan ÖĞÜT: Ali oğlu
1/2
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63352047314
Fadime KOÇ: Ahmet kızı
Tam
Kökyeri
L19-b-04-b
208
4
Tarla
2 1376
75
59,854,90
9.1
544,68
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33518014948
Seyfittin ÇOŞKUN: Süleyman oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
209
1
Bahçe
- 2587
99
7,246,37
9.1
65,94
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26069263262
Mustafa ÖZAY: Ali oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
210
1
Tarla
- 1639
58
4,590,82
9.1
41,78
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23201358824
Ayşe MEMİŞ: Kadir kızı
1/4
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
211
1
Bağ
- 4054
64
11,352,99
9.1
103,31
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 15880169538
Fatma KAHRAMAN: Mehmet kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25874269766
Mine ESEN: Mehmet kızı
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 16616596998
Yakup MEMİŞ: Mehmet oğlu
1/4
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25877269602
Seyfittin ÇOŞKUN: Süleyman oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
211
2
Zeytinlik
- 6634
92
18,577,78
9.1
169,06
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26069263262
Ahmetli Belediyesi
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
211
3
Kargir Değirmen Ve
Arsası
- 3462
36
9,694,61
9.1
88,22
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Süleyman ÇOSKUN: Ahmet oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
212
1
Bahçe
- 4371
90
Ahmetli Belediyesi
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
212
2
Sondaj Binası Ve
Arsası
- 1929
Halil MORGÜL: Veli oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-a
213
1
Bağ
Hüseyin KARACA: Mehmet oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-a
213
2
Ceyhun KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/2
Çınarlıdere
L19-b-04-a
213
3
Ali KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/2
Hüseyin KARACA: Mehmet oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-a
214
1
Bahçe
- 0900
61
2,521,71
9.1
Osman DAĞDEVİREN: Hasan oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-a
215
1
Tarla
- 0363
46
1,017,69
Yılmaz UYSAL: Cemil oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-a
215
2
Zeytinlik
- 3923
21
Nuri ÇOŞKUN: Süleyman oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-b
216
1
Bağ
- 4398
74
İraz ÖZAY: Süleyman kızı
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-b
216
2
Zeytinlik
- 8276
29
Halit BOZABALI: Halil İbrahim oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-b
216
3
Zeytinlik
2 1813
İrfan KARACA: Ahmet oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-b
216
4
Bağ
Huriye CAN: Mehmet kızı
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-b
216
5
Raziye SEZGİN: Hüseyin kızı
1/8
Çınarlıdere
L19-b-04-b
216
6
Fadime KOÇ: Ahmet kızı
Ahmet oğlu Süleyman çoşkun ölüdür.
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
12,241,32
9.1
111,40
58
5,402,82
9.1
49,17
- 0242
99
680,37
9.1
Bağ
- 1821
99
5,101,57
Bağ
- 2613
31
7,317,27
Adresi
31 / 37
Düşünceler
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26072263198
14,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25925268076
9.1
46,42
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23690342526
9.1
66,59
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23657343610
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23654343774
22,95
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23690342526
9.1
14,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32129080274
10,984,99
9.1
99,96
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 51187452564
12,316,47
9.1
112,08
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 26066263326
23,173,61
9.1
210,88
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 61759073660
31
61,077,27
9.1
555,80
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 13832599932
- 3861
71
10,812,79
9.1
98,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23675343036
Tarla
- 1155
83
3,236,32
9.1
29,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30983099494
Tarla
1 4575
58
40,811,62
9.1
371,39
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61912068564
1/8
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33518014948
Mustafa KARACA: Mehmet oğlu
1/8
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23687342690
Hüseyin KARACA: Mehmet oğlu
1/8
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23690342526
Huriye CAN: Mehmet kızı
1/8
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30983099494
süleyman kızı ıraz özay ölüdür
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
32 / 37
Düşünceler
Ceyhun KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/8
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23657343610
Ali KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/8
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23654343774
Teslime ESEN: Mehmet kızı
1/8
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 16730593194
Halil İbrahim CAN: Kemal oğlu
Tam
Çınarlıdere
L19-b-04-b
216
7
Zeytinlik
- 4591
75
12,856,90
9.1
117,00
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36556913648
Hüseyin KARACA: Mehmet oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-a
217
1
Tarla
- 7323
21
20,504,99
9.1
186,60
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23690342526
Hüseyin KARACA: Mehmet oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-a
217
2
Bağ
1 1745
86
32,888,41
9.1
299,28
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23690342526
Emine SARI: Hüseyin kızı
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
217
3
Zeytinlik
1 5205
95
42,576,66
9.1
387,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 24014358322
Halil İbrahim CAN: Kemal oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
217
4
Zeytinlik
1 5205
95
42,576,66
9.1
387,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36556913648
Assiye CAN: Mehmet kızı
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
217
5
Zeytinlik
- 1979
96
5,543,89
9.1
50,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36568913292
Musa MÖRGÜL: Ali oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
217
6
Zeytinlik
- 7908
63
22,144,16
9.1
201,51
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 25949267284
İlhan MORGÜL: Musa oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
217
7
Tarla
- 1810
59
5,069,65
9.1
46,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25919268204
Halil DURAN: Nasuf oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-a
217
8
Bağ
1 3603
11
38,088,71
9.1
346,61
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61003098838
İraz ÖZAY: Süleyman kızı
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-a
217
9
Tarla
2 2233
33
62,253,32
9.1
566,51
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 61759073660
Süleyman DAĞDEVİREN: Hasan oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
217
10
Tarla
- 1825
95
5,112,66
9.1
46,53
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32126080338
Ceyhun KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/9
Hacıveliler
L19-b-04-b
217
11
Zeytinlik
- 8719
98
24,415,94
9.1
222,19
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23657343610
Ali KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/9
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23654343774
Fadime KOÇ: Ahmet kızı
1/9
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33518014948
Hüseyin KARACA: Mehmet oğlu
1/9
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23690342526
Mustafa KARACA: Mehmet oğlu
1/9
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23687342690
ali oğlu musa morgül ölüdür.
süleyman kızı iraz özay ölüdür.
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
33 / 37
Düşünceler
Assiye CAN: Mehmet kızı
1/9
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36568913292
Huriye CAN: Mehmet kızı
1/9
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30983099494
Teslime ESEN: Mehmet kızı
1/9
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 16730593194
Havva AKMAN: Mehmet kızı
1/9
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23411351820
Turan ÖZAY: Ali oğlu
Tam
Hacıveliler
L19-b-04-b
217
12
Ali KARACA: Halil İbrahim oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
218
Mustafa KARACA: Mehmet oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
Ali KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/2
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
Ceyhun KARACA: Halil İbrahim oğlu
1/2
Assiye CAN: Mehmet kızı
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
218
4
Zeytinlik
- 2991
44
8,376,03
9.1
Sebaaddin BAYRAKTAR: Mustafa oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
218
5
Zeytinlik
- 2921
92
8,181,38
Raziye SEZGİN: Hüseyin kızı
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
218
6
Tarla
- 2185
77
Halit BOZABALI: Halil İbrahim oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
219
1
Tarla
- 8222
Halit BOZABALI: Halil İbrahim oğlu
Tam
Çıplak Değirmen
L19-b-04-b
220
1
Tarla
Veli MUTLU: Yahya oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
1
Ahmet AYDIN: Ali oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
Naciye CAN: Mehmet kızı
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
Naciye CAN: Mehmet kızı
Tam
Karangeç
Mehmet CAN: Ömer oğlu
Tam
Karangeç
Kargir Ev Kargir Ahır
Bağ Ve Tarlası
1 3522
11
37,861,91
9.1
344,54
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23198358920
1
Tarla
- 1322
03
3,701,68
9.1
33,69
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23654343774
218
2
Bağ
- 2873
06
8,044,57
9.1
73,21
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23687342690
218
3
Zeytinlik
- 3109
17
8,705,68
9.1
79,22
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23654343774
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 23657343610
76,22
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36568913292
9.1
74,45
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29039164262
6,120,16
9.1
55,69
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61912068564
29
23,022,41
9.1
209,50
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 13832599932
- 6301
97
17,645,52
9.1
160,57
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 13832599932
Zeytinlik
1 2030
91
33,686,55
9.1
306,55
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32963033436
2
Zeytinlik
- 0817
32
2,288,50
9.1
20,83
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34357986960
221
3
Tarla
- 1482
41
4,150,75
9.1
37,77
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31724074794
L19-b-04-a
221
4
Tarla
- 1889
08
5,289,42
9.1
48,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31724074794
L19-b-04-a
221
5
Tarla
- 3419
55
9,574,74
9.1
87,13
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31028097932
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
34 / 37
Düşünceler
Mehmet SAKA: Musa oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
6
Zeytinlik
1 2887
34
musa oğlu mehmet saka ölüdür.
36,084,55
9.1
328,37
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 28103195492
Ahmet ERDEM: İbrahim oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
7
Zeytinlik
- 9136
36
ibrahim oğlu ahmet erdem ölüdür.
25,581,81
9.1
232,79
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 31538080974
Kerim ÇETİN: Mehmet oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
8
Bağ Ve Zeytinlik
- 8690
20
24,332,56
9.1
221,43
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35002965460
Mehmet Ali BİÇER: İbrahim oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
9
Tarla
- 9109
97
25,507,92
9.1
232,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33401018886
Hasan BİÇER: İbrahim oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
10
Tarla
- 4494
64
12,584,99
9.1
114,52
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33389019264
Süleyman BİÇER: İbrahim oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
11
Tarla
1 2094
22
33,863,82
9.1
308,16
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33398018982
Maliye HAZİNESİ
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
12
Ham Toprak
- 0959
10
2,685,48
9.1
24,44
Mehmet Ali BİÇER: İbrahim oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
13
Bağ Ve Tarla
1 9532
57
54,691,20
9.1
497,69
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33401018886
Semahat KAYA: Hamza kızı
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
14
Bahçe
- 4992
77
13,979,76
9.1
127,22
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37246890638
Hatice ÖNDER: Hamza kızı
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
15
Tarla
- 2370
49
6,637,37
9.1
60,40
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 35890935866
Fadime DİNÇER: Mehmet kızı
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
16
Tarla Ve Zeytinlik
- 3620
03
10,136,08
9.1
92,24
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34954967096
Kerim ÇETİN: Mehmet oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
221
17
Bağ
- 5077
13
14,215,96
9.1
129,37
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35002965460
Kerim ÇETİN: Mehmet oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
222
1
Zeytinlik
- 3935
97
11,020,72
9.1
100,29
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35002965460
Ömer Faruk GELGÖR: Osman oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
222
2
Tarla
- 2151
05
6,022,94
9.1
54,81
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12316113794
Maliye HAZİNESİ
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
223
1
Ham Toprak
- 5079
65
14,223,02
9.1
Halil UĞUR: Mehmet oğlu
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
223
2
Zeytinlik
- 2791
29
7,815,61
9.1
71,12
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37198892254
Halil UĞUR: Mehmet oğlu
1/5
Karangeç
L19-b-04-a
224
1
Zeytinlik
1 6937
33
47,424,52
9.1
431,56
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37198892254
Emine AKÇAY: Mehmet kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36406918670
Arife UĞUR: Mehmet kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35752940410
hamza kızı hatice önder ölüdür
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Alahıdır
Yüzölçümü
Parsel
No.
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
35 / 37
Düşünceler
Halit UĞUR: Mehmet oğlu
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37189892546
Ayşe ACAR: Mehmet kızı
1/5
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63253023868
Ayşe ACAR: Mehmet Ali kızı
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
224
2
Zeytinlik
1 2659
15
35,445,62
9.1
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 63256023704
Maliye HAZİNESİ
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
224
3
Ham Toprak
1 1795
28
33,026,78
9.1
Ali USLU: İsmail oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
225
1
Bağ Ve Zeytinlik
- 6341
76
17,756,93
9.1
161,59
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 28196192378
Hüseyin TUNA: İbrahim oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-c
226
1
Tarla
- 1529
51
4,282,63
9.1
38,97
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 25765245770
Mehmet Ali KOCAAĞA: Hasan oğlu
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
227
1
Tarla
1 0339
09
28,949,45
9.1
263,44
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 32744040790
Firdes KOYUN: Ali kızı
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
228
1
Tarla
- 0973
52
2,725,86
9.1
24,81
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43273689732
Firdes KOYUN: Ali kızı
Tam
Kabaktepesi
L19-b-04-a
229
1
Tarla
- 1784
82
4,997,50
9.1
45,48
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 43273689732
Nasuf DURAN: Mehmet Ali oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
1
Bahçe
- 0783
97
2,195,12
9.1
19,98
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61030097972
Ali CANDAN: Hamza oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
2
Bahçe
- 1510
24
4,228,67
9.1
38,48
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61126094762
Nasuf DURAN: Mehmet Ali oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
3
Tarla
4 0788
65
114,208,22
9.1
1,039,29
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61030097972
Halil SEVER: Mehmet oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
4
Tarla
- 7232
87
20,252,04
9.1
184,29
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61168093396
Maliye HAZİNESİ
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
5
Orman
- 8442
32
23,638,50
9.1
Nasuf DURAN: Mehmet Ali oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
6
Tarla
- 2907
92
8,142,18
9.1
74,09
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61030097972
Ali CANDAN: Hamza oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
7
Kargir Ev Ahır Ve
Bahçesi
- 1672
35
4,682,58
9.1
42,61
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61126094762
Nasuf DURAN: Mehmet Ali oğlu
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
8
Tarla
- 3828
16
10,718,85
9.1
97,54
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61030097972
Maliye HAZİNESİ
Tam
Kökyeri
L19-b-04-d
230
9
Orman
1 5689
53
43,930,68
9.1
Muaf
Maliye HAZİNESİ
Tam
Karangeç
L19-b-04-a
231
1
Ham Toprak
- 2308
86
6,464,81
9.1
Muaf
322,56
Muaf
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
36 / 37
Düşünceler
Mehmet SEVER: Mustafa oğlu
Tam
Dede
K19-c-24-d
232
1
Tarla
- 1156
98
3,239,54
9.1
29,48
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 20000000000
Münevver DALBAY: Hüseyin kızı
1/3
Dede
K19-c-24-d
232
2
Zeytinlik
- 0941
48
2,636,14
9.1
23,99
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29234157700
Meryem ELMALI: Hüseyin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30802923276
Emine AKTAŞ: Hüseyin kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12125754546
Emine AKTAŞ: Hüseyin kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 12125754546
Münevver DALBAY: Hüseyin kızı
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 29234157700
Meryem ELMALI: Hüseyin oğlu
1/3
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 30802923276
Mevlüt ÇAĞAN: Halil oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
2
Zeytinlik
1 6564
64
46,380,99
9.1
422,07
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61864070158
Mustafa CAN: Halil İbrahim oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
3
Bağ
- 0421
68
1,180,70
9.1
14,40
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36646910656
Fatma ÇELİK: Hüseyin kızı
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
4
Tarla
- 1364
44
3,820,43
9.1
34,77
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 35173959732
Maliye HAZİNESİ
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
5
Ham Toprak
- 5318
53
14,891,88
9.1
Mustafa CAN: Halil İbrahim oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
6
Zeytinli Tarla
1 4759
95
41,327,86
9.1
376,08
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 36646910656
Mustafa ÖZMİNTAŞ: Mehmet oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
7
Tarla
- 7816
49
21,886,17
9.1
199,16
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 62071063230
Nuri UÇAR: Halil oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
8
Tarla
- 8586
19
24,041,33
9.1
218,78
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 34120994888
Maliye HAZİNESİ
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
9
Ham Toprak
- 6491
83
18,177,12
9.1
Hasan Ali ÖZCAN: Ahmet oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
10
Tarla
- 4121
78
11,540,98
9.1
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 33095029090
Maliye HAZİNESİ
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
11
Ham Toprak
- 4628
19
12,958,93
9.1
Osman ÖZCAN: Ahmet oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
12
Tarla
1 6512
45
46,234,86
9.1
420,74
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33092029154
Halil İbrahim AKDENİZ: Mustafa oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
13
Bağ Ve Zeytinlik
- 6433
54
18,013,91
9.1
163,93
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31292089138
Dede
L19-b-04-a
233
1
Zeytinlik
- 0208
50
583,80
9.1
14,40
Muaf
Muaf
105,02
Muaf
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
TKGM
İli.
Manisa
Adı, Soyadı, Baba Adı
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İlçesi.
Ahmetli
Hissesi
Sokak
veya
Mevkii
Mahalle/Köy.
Pafta
No.
Ada
No.
Parsel
No.
Alahıdır
Sahife No:
Manisa Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçümü
Cinsi
ha
m²
dm²
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(TL)
İlandan Önceki
İtirazların Sonucu
Adresi
37 / 37
Düşünceler
Fatma UĞUR: Ahmet kızı
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
14
Zeytinlik
- 1238
04
3,466,51
9.1
31,55
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 37183892764
Havva ÖZDEMİR: Hasan Ali kızı
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
15
Zeytinlik
- 1286
75
3,602,90
9.1
32,79
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33566013344
Mevlüdiye KAYA: Ramazan kızı
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
16
Bağ
- 1178
00
3,298,40
9.1
30,02
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31643077494
Atike AKDENİZ: Hasan Ali kızı
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
17
Bağ
- 1708
20
4,782,96
9.1
43,52
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 31256090354
İsmahan ÖZCAN: Mehmet kızı
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
18
Zeytinlik
- 3041
04
8,514,91
9.1
77,49
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 33083029446
Cennet ATALAN: Hasan Ali kızı
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
19
Bağ Ve Zeytinlik
- 6191
70
17,336,76
9.1
157,76
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 38761866870
Maliye HAZİNESİ
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
20
Ham Toprak
- 0741
33
2,075,72
9.1
Mevlüt ÇAĞAN: Halil oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
21
Tarla
- 3077
53
8,617,08
9.1
78,42
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 61864070158
Hüseyin TENGEREK: Hasan oğlu
Tam
Dede
L19-b-04-a
233
22
Tarla
- 6303
24
17,649,07
9.1
160,61
Ahmetli/Alahıdır Ölü
T.C.No: 30611111802
Maliye HAZİNESİ
Tam
Dede
K19-c-24-d
233
23
Ham Toprak
1 2354
34
34,592,15
9.1
Halil KUTLU: İbrahim oğlu
Tam
Dede
K19-c-24-d
233
24
Zeytinli Tarla
3 0338
08
84,946,62
9.1
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 40951767188
Maliye HAZİNESİ
Tam
Dede
K19-c-24-d
233
25
Ham Toprak
- 2435
83
6,820,32
9.1
Muaf
Maliye HAZİNESİ
Tam
Dede
K19-c-24-d
233
26
Ham Toprak
2 4006
93
67,219,40
9.1
Muaf
Hüseyin TOSUNCUK: Gaffar oğlu
Tam
Dede
K19-c-24-d
233
27
Bağ Ve Tarla
- 4754
41
13,312,35
9.1
Ahmetli/Alahıdır
T.C.No: 00000000000
hasan oğlu hüseyin tengerek ölüdür.
Muaf
Muaf
773,01
121,14
NOT : 1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
2 ) Bu ilanda belirtilen taşınmazların sınırlandırma ve tespitleri ile tahakkuk ettirilen kadastro harçlarına karşı kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne
belgeleriyle birlikte itiraz edilebilir.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / K. Me.
Kadastro Tek.
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Özgür
KÜÇÜKÇAKIR
Muzaffer
GÖKDEMİR
3 ) Çalışma alanı içinde kadastroya tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine imüracaat edilmesi gerekir.
4 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
Ambar Stok: 144 Kd.3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
1 803 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content