close

Enter

Log in using OpenID

Cover - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

embedDownload
TÜRKİYE
SOSYAL ARAŞTIRMALAR
DERGİSİ
Turkish
Journal of
Social Research
18
YIL / YEAR: 18 SAYI / ISSUE (3) ARALIK/ DECEMBER 2014
ISSN 1301-370X
Dört ayda bir yayımlanır. Uluslararası Hakemli bir dergidir.
Tüm hakları saklıdır. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.
Published every four months. This is a refereed Journal. All right reserved.
No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without
reference to the journal
TSA / YIL: 18 S: 3, Aralık 2014
1
TÜRKİYE
Turkish
SOSYAL
Journal
ARAŞTIRMALAR
of
DERGİSİ
Social
Research
YIL / YEAR : 18 SAYI / ISSUE (3) ARALIK/ DECEMBER 2014
Sahibi / Owner
Akademisyenler Birliği Adına
Prof. Dr. Şükrü KOÇ
Yazı İşleri Müdürü
Uzm. Mustafa AÇIKGÖZ
Editörler Kurulu Başkanı / Editor in Chief
Prof. Dr. Fatma AÇIK
Editörler Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Erdoğan UYGUR
Doç. Dr. Fatma ARPACI
Yrd. Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU
Arş. Gör. Eralp ERDOĞAN
İngilizce Editörü
Doç. Dr. Serkan ÇELİK
Redaksiyon / Reduction
Arş. Gör. Hatice VARGELEN
Baskı
Berikan Matbaacılık ve Yayıncılık
Sertifika No: 13642
2
TSA / YIL: 18 S: 3, Aralık 2014
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Hakkı ACUN
Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ
Prof. Dr. Salih AKKAŞ
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK
Prof. Dr. Ensar ASLAN
Prof. Dr. Kadir ARICI
Prof. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU
Prof. Dr. Ertan EFEGİL
Prof. Dr. Ethem ATAY
Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR
Prof. Dr. Eyüp BEDİR
Prof. Dr. Nazan BEKİROĞLU
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
Prof. Dr. Üçler BULDUK
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Nurettin CEVİZ
Prof. Dr. M. Volkan COŞKUN
Prof. Dr. Salih ÇEÇEN
Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ
Prof. Dr. Mehmet ELGİN
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY
Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Prof. Dr. Cahit GÜNBATTI
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Prof. Dr. Nurettin GÜZ
Prof. Dr. Necdet HAYTA
Prof. Dr. Osman HORATA
Prof. Dr. Alimcan İNAYET
Prof. Dr. Adalet KANDIR
Prof. Dr. Mehmet KARA
Prof. Dr. Leyla KARAHAN
TSA / YIL: 18 S: 3, Aralık 2014
Gazi Ü.
Selçuk Ü.
Gazi Ü.
Ege Ü.
Gazi Ü.
Ankara Ü
Ahi Evran Ü.
Gazi Ü.
Gazi Ü.
Sakarya Ü.
Gazi Ü.
Gazi Ü.
Gazi Ü.
Karadeniz Teknik Ü.
Gazi Ü.
Ankara Ü.
Fırat Ü.
Gazi. Ü.
Gazi Ü.
Muğla Ü.
Ankara Ü.
Selçuk Ü.
Yıldız Teknik Ü.
Gazi Ü.
Muğla Ü.
Gazi Ü.
Gazi Ü.
Ankara Ü.
Gazi Ü.
Karatekin Ü.
Gazi Ü.
Ankara Ü.
Ankara Ü.
Ankara Ü.
Gazi Ü.
Gazi Ü.
Hacettepe Ü.
Ege Ü.
Gazi Ü.
İstanbul Ü.
Gazi Ü.
3
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Prof. Dr. Naim KERİMOV
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ
Prof. Dr. Muammer NURLU
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Prof. Dr. Üstün ÖZER
Prof. Dr. Nurettin PARILTI
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
Prof. Dr. Ramazan SEVER
Prof. Dr. Vagif SULTANLI
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
Prof. Dr. Ayşe Nur TEKMEN
Prof. Dr. Ali TORUN
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
Prof. Dr. Refik TURAN
Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN
Prof. Dr. Selma YEL
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Prof. Dr. Zeynep ZAFER
Prof. Dr. Ali YAKICI
Doç. Dr. Abid BULUT
Doç. Dr. Mahir KALFA
Doç. Dr. Recep GÜNEŞ
Doç. Dr. Jabbar İŞANKUL
Doç. Dr. Birsel KARAKOÇ
Doç. Dr. Bekir KOÇ
Doç. Dr. Hikmet KORAŞ
Doç. Dr. İsa KORKMAZ
Doç. Dr. Garifullina Albina MARATOVNA
Doç. Dr. Manzura NAZIRKULOVA
Doç. Dr. Malika Anvarova NOSİROVA
Doç. Dr. Serdar SARISIR
Doç. Dr. Aigerim SHİLİBEKOVA
Doç. Dr. Havva YAMAN
Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN
Doç. Dr. Erdinç YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Kargin Djumat BEYCEMBEKOLI
Yrd. Doç. Dr. İrina SARAİVANOVA
Dr. Ergash ACHİLOV
Dr. Bağırov Adil NASİPOĞLU
4
Gazi Ü.
Ege Ü.
Özbekistan Devlet Ü. (Özbekistan)
Atatürk Ü.
Gazi Ü.
Gazi Ü.
Atatürk Ü.
Gazi Ü.
Gazi Ü.
Giresun Ü.
Bakû Devlet Ü.
Gazi Ü.
Fırat Ü.
Ankara Ü.
Dumlupınar Ü.
Yıldırım Beyazıt Ü.
Gazi Ü.
Ondokuz Mayıs Ü.
Gazi Ü.
Kırıkkale Ü.
Hacettepe Ü.
Ankara Ü.
Gazi Ü.
İnönü Ü.
Hacettepe Ü.
İnönü Ü.
Özb. Bilimler Akademisi (Özbekistan)
Uppsala Ü. (İsveç)
Ankara Ü.
Niğde Ü.
Selçuk Ü.
Kazanskiy Gosudarstveniy Ü. (Tataristan)
Alişir Nevayi Dil ve Ede.Enst. (Özbekistan)
Taşkent Şarkşinaslık Enst. (Özbekistan)
Ankara Üniversitesi
L.N. Gumilyov Eurasian National Ü. (Kazak.)
Sakarya Ü.
Ankara Ü.
Gazi Ü.
Evraziyskiy Natsionaliy Ü. (Bulgaristan)
Sofia Ü. St. Kliment Ohridski (Bulgaristan)
Özb. Bilimler Akademisi (Özbekistan)
Azerb. Milli Elmler Akademiyası (Azerb.)
TSA / YIL: 18 S: 3, Aralık 2014
TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
TURKISH JOURNAL of SOCIAL RESEARCH
Bu Sayının Hakemleri
Prof. Dr. Aytekin ALBUZ
Prof. Dr. Müzeyyen BUTTANRI
Prof. Dr. Serhat ÇAKIR
Prof. Dr. Zeynep ÇOPUR
Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ayten SÜRÜR
Prof. Dr. Tayyar ŞEN
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
Prof. Dr. Melek ERDEM
Prof. Dr. Gülzura CUMAKUN
Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL
Doç. Dr. Ömer ADIGÜZEL
Doç. Dr. Fatma ARPACI
Doç. Dr. Fatih AYDIN
Doç. Dr. Sultan BAYSAN
Doç. Dr. Müdriye Yıldız BIÇAKÇI
Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN
Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK
Doç. Dr. Hilmi DEMİRKAYA
Doç. Dr. Emine Yıldız DOYRAN
Doç. Dr. İlhan ERDEM
Doç. Dr. Nihat KARAER
Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU
Doç. Dr. Hikmet KORAŞ
Doç. Dr. Yasemin MUMCU
Doç. Dr. Nezahat ÖZCAN
Doç. Dr. Ünal ÖZDEMİR
Doç. Dr. Hülya ÖZTOP
Doç. Dr. Gözde Çolakoğlu SARI
Doç. Dr. Hande ŞAHİN
Doç. Dr. Tahsin TAPUR
Doç. Dr. Nesrin TÜRKMEN
Yrd. Doç. Dr. Abdüllatif ARMAĞAN
Yrd. Doç. Dr. Duygu ÇETİNGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Salih Kürşad DOLUNAY
Yrd. Doç. Dr. Murat GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KUL
Gazi Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Arel Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Mehmet Akif Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Yazışma Adresi
3. Cadde Azerbaycan Caddesi No: 2/17 Bahçelievler-ANKARA
Tel: 0312 222 56 83
E- Posta: [email protected]
http://www.tsadergisi.org.tr
TSA / YIL: 18 S: 3, Aralık 2014
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
324 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content