close

Enter

Log in using OpenID

Cover - Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

embedDownload
TÜRKİYE
SOSYAL ARAŞTIRMALAR
DERGİSİ
Turkish
Journal of
Social Research
18
YIL / YEAR: 18 SAYI / ISSUE (2) AĞUSTOS / AUGUST 2014
ISSN 1301-370X
Dört ayda bir yayımlanır. Uluslararası Hakemli bir dergidir.
Tüm hakları saklıdır. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.
Published every four months. This is a refereed Journal. All right reserved.
No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without
reference to the journal
TSA / YIL: 18 S: 2, AĞUSTOS 2014
1
TÜRKİYE
Turkish
SOSYAL
Journal
ARAŞTIRMALAR
DERGİSİ
of
Social
Research
YIL / YEAR: 18 SAYI / ISSUE (2) AĞUSTOS / AUGUST 2014
Sahibi / Owner
Akademisyenler Birliği Adına
Prof. Dr. Şükrü KOÇ
Yazı İşleri Müdürü
Uzm. Mustafa AÇIKGÖZ
Editörler Kurulu Başkanı / Editor in Chief
Prof. Dr. Fatma AÇIK
Editörler Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Erdoğan UYGUR
Doç. Dr. Fatma ARPACI
Yrd. Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU
Arş. Gör. Eralp ERDOĞAN
İngilizce Editörü
Doç. Dr. Serkan ÇELİK
Redaksiyon / Reduction
Hatice VARGELEN
Baskı
Berikan Matbaacılık ve Yayıncılık
Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sokak No: 15/1-2 Kızılay/ANKARA
2
TSA / YIL: 18 S: 2, AĞUSTOS 2014
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Hakkı ACUN
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ
Selçuk Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Salih AKKAŞ
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR
Ege Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Hayati AKYOL
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK
Ankara Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Ensar ASLAN
Ahi Evran Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Kadir ARICI
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU
Gazi Ü.(Türkiye)
Prof. Dr. Ethem ATAY
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Eyüp BEDİR
Gazi Ü.(Türkiye)
Prof. Dr. Nazan BEKİROĞLU
Karadeniz Teknik Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Vedat BİLGİN
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Üçler BULDUK
Ankara Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet BURAN
Fırat Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Gazi. Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Nurettin CEVİZ
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. M. Volkan COŞKUN
Muğla Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Salih ÇEÇEN
Ankara Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Selçuk Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Yıldız Teknik Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet ELGİN
Muğla Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Ankara Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Gazi Ü. (Türkiye)
TSA / YIL: 18 S: 2, AĞUSTOS 2014
3
Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
Karatekin Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet GÜNAY
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Cahit GÜNBATTI
Ankara Ü. Türkiye
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU
Ankara Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Ankara Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Nurettin GÜZ
Gazi Ü. (Türkiye
Prof. Dr. Necdet HAYTA
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Osman HORATA
Hacettepe Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Alimcan İNAYET
Ege Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Adalet KANDIR
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet KARA
İstanbul Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Leyla KARAHAN
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Ege Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Naim KERİMOV
Özbekistan Devlet Ü. (Özbekistan)
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ
Atatürk Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Muammer NURLU
Gazi Ü. (Türkiye).
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Gazi Ü. (Türkiye).
Prof. Dr. Üstün ÖZER
Atatürk Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Nurettin PARILTI
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Ramazan SEVER
Giresun Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Vagif SULTANLI
Bakû Devlet Ü. (Azerbaycan)
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK
Fırat Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Ayşe Nur TEKMEN
Ankara Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Ali TORUN
Dumlupınar Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Refik TURAN
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN
Ondokuz Mayıs Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Selma YEL
Gazi Ü. (Türkiye)
4
TSA / YIL: 18 S: 2, AĞUSTOS 2014
Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Kırıkkale Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Hacettepe Ü (Türkiye)
Prof. Dr. Zeynep ZAFER
Ankara Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Ali YAKICI
Gazi Ü. (Türkiye)
Prof. Dr. Ertan EFEGİL
Sakarya Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. Abid BULUT
İnönü Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. Mahir KALFA
Hacettepe Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. Recep GÜNEŞ
İnönü Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. Jabbar İŞANKUL
Özb. Bilimler Akademisi (Özbekistan)
Doç. Dr. Birsel KARAKOÇ
Uppsala Ü. (İsveç)
Doç. Dr. Bekir KOÇ
Ankara Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. Hikmet KORAŞ
Niğde Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. İsa KORKMAZ
Selçuk Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. Garifullina Albina
MARATOVNA
Kazanskiy Gosudarstveniy Ü. (Tataristan)
Doç. Dr. Manzura NAZIRKULOVA
Alişir Nevayi Dil ve Ede. Enst.
(Özbekistan)
Doç. Dr. Malika Anvarova
NOSİROVA
Taşkent Şarkşinaslık Enst. (Özbekistan)
Doç. Dr. Serdar SARISIR
Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Aigerim SHİLİBEKOVA
L.N. Gumilyov Eurasian National Ü.
(Kazakistan)
Doç. Dr. Havva YAMAN
Sakarya Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN
Ankara Ü. (Türkiye)
Doç. Dr. Erdinç YAZICI
Gazi Ü. (Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Kargin Djumat
BEYCEMBEKOLI
Evraziyskiy Natsionaliy Ü. (Bulgaristan)
Yrd. Doç. Dr. İrina SARAİVANOVA
Sofia Ü. St. Kliment Ohridski
(Bulgaristan)
Dr. Ergash ACHİLOV
Özb. Bilimler Akademisi (Özbekistan)
Dr. Bağırov Adil NASİPOĞLU
Azerb. Milli Elmler Akademiyası
(Azerbaycan)
TSA / YIL: 18 S: 2, AĞUSTOS 2014
5
TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
TURKISH JOURNAL of SOCIAL RESEARCH
BU SAYININ HAKEMLERİ
Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN
Prof. Dr. Haldun EROĞLU
Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU
Prof. Dr. Hamza KELEŞ
Prof. Dr. Atabey KILIÇ
Prof. Dr. Yavuz UNAT
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
Doç. Dr. Fatma ARPACI
Doç. Dr. Bahri ATA
Doç. Dr. Işıl Bayar BRAVO
Doç. Dr. Gülay EKİCİ
Doç Dr. Nevzat GÜMÜŞ
Doç. Dr. Ferda Gürgan ÖZTÜRK
Doç. Dr. İsa KORKMAZ
Doç. Dr. Bekir KOÇ
Doç.Dr. Hikmet KORAŞ
Doç. Dr. Mehmet KÖÇER
Doç. Dr. Ali MEYDAN
Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Doç. Dr. Gözde Çolakoğlu SARI
Doç. Dr. Serdar SARISIR
Doç.Dr. Hande ŞAHİN
Doç. Dr. Filiz YURTAL
Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Vedat AKTEPE
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDAL
Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Salih Zeki GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Adem İŞCAN
Yrd. Doç. Dr. Güneş ŞAHİN
Çukurova Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yazışma Adresi
3. Cadde Azerbaycan Caddesi No: 2/17 Bahçelievler-ANKARA
Tel: 0312 222 56 83
E- Posta: [email protected]
http://www.tsadergisi.org.tr
6
TSA / YIL: 18 S: 2, AĞUSTOS 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content