close

Enter

Log in using OpenID

17 - Eğitim Fakültesi - Osmangazi Üniversitesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı:Yıldız Y.Güzey
2. Ünvanı:Prof.Dr.
3. Öğrenim Durumu:Doktora
4. Eğitim:
Lisans
İşletme
Marmara Üniv.
1984
Uzmanlık İşletme Yönetimi(İşletme İktisadı Enstitüsü 29.Gündüz) İİE.İstanbul Üniv.
1985
Y.Lisans
Organizasyon ve İşletme Politikası
İstanbul Üniv.
1988
Doktora
Organizasyon ve İşletme Politikası
İstanbul Üniv.
1993
Doktora Sonrası Çalışma(1997- 1998):Portland State University, Engineering and Technology Management
Faculty, Portland, Oregon,USA.
Uzmanlık:
Certificate of Professional Development in Project Management/PSU/USA 1998
Certificate of Professional Development in Management/PSU/USA-1998
Certificate of Professional Development in HRM/PSU/USA-1998
IELP /Intensive English Language Program/PSU/USA(1997-1998)
5.Akademik Ünvanlar:
Öğretim Grv.Dr.
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Kocaeli Üniv.
1993-1994
Yrd. Doç.Dr.
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Kocaeli Üniv.
1994-1997
Visiting Sch.
PSU Engin.Mng.Faculty/
Portland, OR, USA
1997-1998
Yrd. Doç.Dr.
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü.
Kocaeli Üniv.
1999-2000
Yrd. Doç.Dr
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
KHas Üniversitesi
2000-2006
Doçent
İ.İ.B.F. Işletme Bölümü
Khas Universitesi
2006-2009
Doçent.
İ.İ.B.F. ITF.Bölümü.
İzmir Üniversitesi
2010 -2012
Prof.
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
İzmir Üniversitesi
2012-2013 Ağustos
Prof.
İ.İ.B.F.İşletme Böl.(İngilizce)
Beykent Üniversitesi
2013-EylülDoktora Tezi:“Şirket Birleşmeleri, Örgütsel Yapı Değişiklikleri Getirebileceği Sorunlar ve Önlemler”:Prof.Dr.
Tamer Koçel, Prof.Dr. Hayri Ülgen, Prof.Dr. İlhan Erdoğan, Prof.Dr. Osman Yozgat, Prof.Dr. Yıldırım Öner.
6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Tübek,Sami.,“İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk ”.,Kocaeli Üniversitesi.,1994.

Kulaksız,Tansel Cavit.,“İşletmelerde Komitelerin Yeri, Etkin Çalışması için alınacak önlemler ve
Örnek olay incelemesi.”Kocaeli Üniversitesi,1994.

Özden,Özdemir.,“Çalışma Yaşamında Kadın”, Kocaeli Üniversitesi.1996.

Alkan,Cemal.,“İşletmeler açısından Sosyal sorumluluk”.Kocaeli Üniversitesi.1997.

Dede,Sedat.,“İşgörenlerde İş Memnuniyeti,Genel ruh sağlığı ve Motivasyon ilişkisi.Lastik Sektörü
Uygulaması”.Kocaeli Üniversitesi.Mayıs.2000.

Kökdemir,Selçuk.,“Yeni alınan Personelin işe adaptasyonunda Çağdaş Yöntemler ve Kocaeli
ölçeğinde İşletmelerde ölçülmesi”.Kocaeli Üniversitesi.Mayıs.2000.

Aktaş,Halit.,“Yönetsel açıdan Karar destek sistemleri ve bir örnek uygulama”.Kocaeli
Üniversitesi. Mayıs. 2000.
1

Yılmaz, Müberra.,“Organizasyonel Stres Kaynakları ve Çalışanlar üzerindeki etkilerinin Kocaeli
Üniversitesinde Akademik ve İdari Personel ölçülmesi.”Kocaeli Üniversitesi,1999.

Sakız,Fatih.,“Uluslararası
Proje
Yönetiminde
Yöneticilere
etki
eden
Kültürel
faktörler.,Azerbeycan ve Türkiyede Uluslarası bir Projede görev alan Yöneticilere etki eden
Uluslararası Kültürel Farklılıkların ölçülmesine yönelik bir araştırma.”Kocaeli Üniversitesi.1999.

Solan,E.Sermin.,“Hizmet Sektöründe Çalışanların İş Memnuniyetini etkileyen Motivasyon
Faktörleri ve Kocaeli/İzmitte faaliyet gösteren özel ve Kamu bankalarında Banka yöneticilerinin iş
memnuniyetlerinin ölçülmesi”.Kocaeli Üniversitesi,2000.

Seçil,Bayraktar.,“Organizasyonlarda Çalışanların Eğitimi ve Kocaeli Bölgesinde Yerel
Yönetimlerinde Çalışanların Eğitiminde Kullanılan Çağdaş Eğitim Tekniklerinin Ölçülmesine
yönelik Araştırma”.Kocaeli Üniversitesi,Mayıs,2000.

Uğur,Türkiyisi., “Üretim kapasitesi veTaşıt Araçları Yan Sanayii ve Otomotiv Sanayinde Kapasite
Kullanımını etkileyen Faktörler ”.Kadir Has Üniversitesi,Mayıs,2002.

Umut,Köksal.,“Insan Kaynakları temin ve seçiminde kullanılan yöntemler ve Bilişim Sektörü
Örneği”,Kadir Has Üniversitesi,Haziran,2002.

Tarık,Çınar., “Bilişim Sistemlerinde Etik ve Sosyal Ahlak: Bir uygulama”.Yüksek Lisans.Kocaeli
Üniversitesi,1999.

Fedotova, Nyurguyana., “Organizasyon yapısı ve teknoloji ilişkisi”,Yüksek Lisans,KHas
Üniversitesi,2005.

Kubilay,Avşer.,“Organizasyonlarda süreçlerin yeniden tasarımı (reengineering): Tersane satın
alma sürecine ilişkin bir araştırma”.Kocaeli Üniversitesi,1997.

Yeliz,Hisman.,“ İş tatminine tanımsal bir yaklaşım ve çalışanların iş tatminine bakış açıları
üzerine bir araştırma”. KHas Üniversitesi.2003.

Burcu,Aykanat,“Stratejik Açıdan Halkla İlişkilerin Önemi: Özel Üniversiteler Örneği.”İzmr
Üniversitesi,2011.
7. Yayınlar:
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
“Determinants of The Value of Merger and Acquisions: An Autoregressive Distributed Lag Model
(ARDL)Approach”.(Elifoğlu ve Taşseven ile Birlikte)(Forth Coming).
“The Business Cycle Modelling-The Case of Mergers and Acquisitions”. AJMB, Vol.6 (27), pp. 80108017, 11 July, 2012, DOI: 10.5897/AJBM11.489,ISSN 1993-8233 ©2012. (Taşseven ile).
“Competetive Advantages and Clustering of SMEs: An Analysis of, Clustering Effect On
Competetion in Small‐Scale Enterprises in İstanbul”, JMAA, ISSN 1548-6583. Vol. 7, No.9,Pp.9941003, 2011.(Taşseven ile).
“The Clustering Effects On Organizational Characteristics: Empirical Findings On SMEs In Egyptian
Bazaar
in Historical Peninsula Istanbul”,International Journal of Global Business and
Economics (JGBE) (ISSN: 1938-8195).
2
E-Commerce Characteristics that influence company structure and strategies" B&ESI ,“Global
Business &Economics Review -Anthology 2001”,Pages: 676-685.ISBN:0-9659831-4-5 ISSN:10974954.
“Stress Among Hospital Administrators in Turkish Health Sector: Factorial Dimensions and
Effects”.Journal of Management and Marketing Research (JMMR).(Forth Coming).
7.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler:
“Managing Change in M&A Projects”, Portland International Conference on Management of
Engineering and Technology. PICMET. July 31,2011 Portland, USA(Kudret Yurtseven ile).
“Business Cycle Modelling,The Case of Merger and Acquisitions”, Euroconference 2011: Crises and
Recovery in Emerging Markets, June 27-30, 2011. (Taşseven ile).
“Pre and Post Merger Financial Performance Analysis: Does Corporate Performance Really Improve
After a Merger?” (6th Annual Financial Services Symposium. St. John’s University New York City,
NY USA.September 2010. (Best Paper). (Elifoglu ve Taşseven ile).
“CSFs in Turkish Projects”: 6TH. ICBME’10 International Conferance on Business, Management and
Economics Globalization, Global Branding and their Strategic Implications”.22-24 October
2010.(Taşseven Elifoğlu,Okay ile beraber).
“Clustering Effect on Competitive Advantage in SMEs: Does it Really Give an Advantage in SMEs?”.
6TH..22-24 October 2010. (Taşseven,Elifoğlu,Okay ile beraber).
“Jevelry Cluster in Grand Bazaar in Istanbul:”2Th.Jewel-Jewellery Design and Education Symposium
with International Participation.4-6- June 2010,Kütahya, Turkey(Tasseven ve Elifoglu ile).
“Financial Factors Related With Profitability in M&As: The Analysis on The Firms Registered in
ISE”, GBATA Eleventh International Conferance, July 7-11 2009 Prague,Czech Rebublic (Taşseven
ile).
“What Drives M&As Wave in TURKEY? The Determinants of M&As.”.5TH. ICBME’09
International Conferance on Business,Management and Economics. “Globalization, Global Branding
and their Strategic Implications”.22-24 October 2009(Taşseven,Elifoğlu,Kebuti ile beraber).
“Nobody Knows What is Going to Happen: What are the Effects on Employees and HR's role in
M&As? ” 5TH.ICBME’09 International Conferance on Business, Management and Economics.”
Globalization, Global Branding and their Strategic Implications”.22-24 October 2009.(Taşseven ve
Elifoğlu ile beraber)
“Drivers on Merger Wave: The Analysis on Merger and Acquisition activity in Turkey and Eastern
Europe”4th Annual Financial Services Symposium. St. John’s University New York City, NY USA
(Taşseven ile).
“Clustering Characteristics That Effect on Performance and Structure on SME’s: Empirical Findings
on Persembe Bazaar in Istanbul”,The First International Conferance on Social Sciences”Izmir,21-22
August2008.
“Under Environmental Conditions; Evaluation of Organizational Adaptation and Relationship
between Organizational Characteristics and Performance in Grand Bazaar in Istanbul, “The First
International Conference on Social Sciences” Izmir, Turkey, 21-22 August 2008.
3
“Evaluation of the Relationship between Job Satisfaction and Employee Attitudes: Empirical Findings
on Turkish Manufacturing Industry”.NATO, SAS-059 WORKSHOP “Human Resource Management
Data Issues and Practices”, Ottawa CANADA 19-22 September, 2006.(Okay ile beraber).
“Stress among Hospital Administrators in Turkish Health Sector; Factorial Dimensions and
Effects”WBM 2006,Nevada, October 15-17,2006. (Okay ile).
“Organizational Commitment, Certain Characteristics and Outcomes: Empirical Findings on Turkish
Manufacturing Industry”,WBM 2006,Nevada,October 15-17, 2006. (Okay ile).
“Women’s Occupational Stress in Turkish Health Sector”, The Sixth International Conference on
Knowledge, Culture and Change in Organisations, Monash University, Italy, 11th -14th July 2006.
(Okay ile beraber).
“Gender Issues and their Salience on Women Manager’s Perceptions”, Gender, Work and
Organization: 4th International and Interdisciplinary Conference, 137; U.K: Staffordshire, Keele
University, Haziran 2005.(Müberra Yüksel ile)
“Business Technologies in small and Medium Enterprises”., Business & Economics Society
International Conference (Montreal Quebec / Canada, July 24-29) 2002.
“Invisible Barriers to Women in Management in Turkey” .Business & Economics Society
International Conference (Montreal Quebec / Canada, July 24-29) 2002.
“Attitudes towards Knowledge Management in Turkish Companies”,PICMET. Portland International
Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, Oregon, USA.2001.
“Evaluation of Business Technologies in SME’s in The Turkish Manufacturing Industry”,The Tenth
International Conference on Management of Technology,March 19-22,2001 Lausanne, Switzerland.
“Trust, Confidance and Ecommerce in Cyberspace”, Portland International Conference on
Management of Engineering and Technology, Portland, Oregon, USA.2001.
“Measuring the Business value of Knowledge Management”,“The Tenth International Conference on
Management of Technology” March 19-22,2001 Lausanne, Switzerland.
“Evaluation trust in Cyberspace”.Fifth Annual Ethics and Technology Conferance (LoyolaUniversity
USA)July 21&22,2000.
“E-Commerce Characteristics that influence company structure and strategies”. Business &
Economics Society International Conference, Los Angeles, July 22-26.2000.USA.
“Evaluation of E-Commerce Characteristics That Influence Company Structure on Certain Business
Functions”, 1st.World Congress on the Management of Electronic Commerce, January19-21, 2000,
Hamilton, Ontario,Canada.
“Knowledge Management and its strategic Importance in Turkish Companies”.Business &Economics
Society International,Conference,Los Angeles,July 22-26.USA.
“The impacts of E-Commerce on the Traditional Business Functions in Turkey”.The 5th INFORMS
Conference on Information Systems and Technology San Antonio, Texas, November 5, 2000.USA.
“Evaluating Women Workers and Managers in Management and Their Current Position in
Companies”ABAS InternationalConference, Academy of Business &Administrative Sciences 1999
Spain.
4
“Evaluation of Company Characteristics that Influence Beliefs on Certain Ethical issues and
Technology”.Fourth Annual Ethics and Technology Conference.4-5 June 1999 Boston,USA.
http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/ethicstech.html.
“Integration of Business Technologies in small and Medium Enterprises”,Portland International
Conference on Management of Engineering and Technology. July 31.1997 Portland, USA.
7.4.Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler:
Kitap:
Güzey,Y;Alıcı,A:KOBİ’lerde Teknolojik Gelişme ve İzmit örneği.,Izmit –Kocaeli.1997.
Yönetimde Kadınlar.,İzmit’te
Araştırma.,Izmit,1997.
Kadın
Yöneticilerin
Durumunun
Belirlenmesine
Yönelik
Kitap içinde Bölüm:
“Elektronik Ticaret Anlaminda: Isletme Faaliyetlerinde
Internet ve Intranet Teknolojileri
Kullaniminin Isletme Fonksiyonlari uzerinde Yarattigi Etkilerin Degerlendirilmesine Yonelik bir
Arastirma”.Kadir Has Universitesi Hukuk Fakultesi Yayinlari. Bilisim Hukuku, Derleme (Derleyen
Mete Tevetoglu).2006.
7.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
“Şirket Birleşme ve Satın alma Projelerinde Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi”, Dinamikler/
IPYD” Management of Investments and Project Risks”, KHas University –Istanbul-Turkey, 13-14
April 2007. http://www.dinamikler.org/2012/gecmis/Dinamikler2007ProgramSponsor.pdf.
FP7 “Projelerinde Değerlendirme Kriterleri ve Proje Yazım Teknikleri”,Dinamikler/
IPYD“Management of Investments and Project Risks”, KHas University –Istanbul-Turkey, 13-14
April 2007. http://www.dinamikler.org/2012/gecmis/Dinamikler2007ProgramSponsor.pdf.
“Internette Fikri ve Mülki Haklar, Güven ve Güvenlik/Dijital Ortamda İşletmecilik: Güven ve
Güvenlik”,YEBKO, “Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Konferansı”, 10-12 Eylül 2008 Izmir
“Birleşme ve Satınalmalar: 2000-2008 YıllarındaTürkiye ve Yunanistanda yapılan Birleşme ve Satın
almaların Karşılaştırmalı Analizi” YEBKO Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül
2009, İzmir.
7.6 Diğer:
Araştırmalar:
 SMEs& Business Clusters, Industry Clusters in Turkey.
 M&As in Turkey (Devam ediyor)
8. Projeler:

“Internet ve Intranet’in İşletme Fonksiyonları üzerinde ve Pazarlama Karmasında meydana
getirdiği değişimler”Kadir Has Universitesi-Istanbul,2000.

KOBİ’lerde Teknolojik Gelişme ve İzmit örneği;İzmit –Kocaeli.1997.

Yönetimde Kadınlar. İzmit’te Kadın Yöneticilerin durumunun belirlenmesine yönelik Araştırma;
KÜV, Izmit,1997.
5

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerde Yöneticilerde Ahlak ve Sosyal Sorumluluk. İzmit’te Üretim
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerde Yönetsel açıdan Ahlak ve Sosyal Sorumlulukla ilgili
tutumların ölçülmesine yönelik bir Araştırma.Izmit –Kocaeli/Turkey 1997

Bilgi Yönetimi ve Türkiyenin 500 Büyük İşletmesinde Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi.2000.
9. İdari Görevler:

Izmir Üniversitesi,Kadın Çalışmaları Uygulama veAraştırma Merkezi Müdürü,(2011-2013 Ağustos).
 2010-2013 Tarihleri arasında,(değişik zamanlarda): Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm
Başkanı, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkan.Vekili, I.I.B.F, Dekan vekili, Dekan
Yardımcısı ve Fakülte Kurul üyelikleri.
 Izmir Üniv., Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Komisyonu Bşk.(2010-2011).
 İZÜ, Bologna Eşgüdüm Temsilciliği,ADEK Fakülte Temsilcisi,İZÜ, Erasmus Bölüm
Koordinatörlüğü,
 2000-2009 Tarihleri arasında değişik zamanlarda: Kadir HAS Üniversitesi İ.İ.B.F, Fakülte
Yönetim Kurulu ve/veya Bölüm Kurulu üyelikleri, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu, Hukuk
Fakültesi Kurucu Yönetim kurulu üyeliği.
 Kadir HAS Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu İ.İ.B.F Temsilcisi. 2000-2009 Tarihleri
arasında(değişik zamanlarda): Kadir HAS Üniversitesinde, ABET Temsilcisi, AACSB İ.İ.B.F
Fakülte Koordinatörü, Stratejik Planlama Kurulu Fakülte Koordinatörü, Akademik Performans
Değerlendirme Komisyonu üyesi, Erasmus ders ve/veya başvuru değerleme komisyonu,mezuniyet
komisyonu üyelikleri ve danışmanlıkları.
 1998-2000 -KOU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.
 1994-1997 KOU Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi,
 1993-1997 KOU Vakfı Yönetim ve İşletme Enstitüsü Müdürü.
 1994-1997 KOU İ.İ.B.F İşletme Bölümü,“Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı”.
 1993-1997 KOU Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (KURUCU ÜYE).
9.1. Profesyonel Görevler:



FP7 EU/ REPORTER-EXPERT EVALUATOR/ MEETING CHAIR: (2007-Present) : Maria
Curie-People Programı: European Fellowships. .
FP6 EU /EXPERT /EVALUATOR: AB FP6 “Nanotechnologies and nanosciences, knowledgebased multifunctional materials and new production processes and devices” (NoE),Brussels–
Belgium(2003-2006). http://cordis.europa.eu/fp6/experts2003.htm
1985-1993
Yönetici/Sanayi Danışmanı: Industrial Project /Project Manager/Industrial
Pollution(Kocaeli/Izmit).
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:



AOM/OTM Organization and Management Theory Division
AOM/BPS Business Policy and Strategy Division
AOM/TIM Technology Innovation Management Division
11.Hakemlik/Uyelik:


The Member of the Board of Director .,“The 8th Global Business Research Symposium Valencia,
Spain from May 22 to 24, 2013. St.John’s University, The Peter J. Tobin College of Business,
New York, USA”.
The Member of the Board of Director .,“The 7th Global Business Research Symposium, St. John’s
University, via Marcantonio Colonna, 21, Rome, Italy from May 22 to 24, 2012. St.John’s
University &The Peter J. Tobin College of Business, New York, USA”.
6




Organizasyon Komitesi: “Türkiyede Çalışma Yaşamında Kadının konumu ve korunması”, Panel,
İzmir Üniversitesi. 8 Mart, 2012.
2004-2010 /DoğuşÜniversitesi”DOĞUŞ UNIVERSITY JOURNAL” Reviewer.
2004 to Present : Annual Meetings of the Academy of Management: OTM-BPS-TIM Reviewer..
Düzenleme Kurulu Üyesi:Dinamikler/ IPYD “Management of Investments and Project Risks”,
KHas University –Istanbul-Turkey, 13-14 April 2007.
12. Ödüller:

Eğitime katkı,bilimsel aktivitelere destek ve katılım, bilimsel organizasyonlara destek ve katılım,
Akademik ve kişisel gelişim vb.nedenlerle:Üniversite,bilimsel Organizasyon,resmi kurumlar,STK.
Vb. Organizasyonlar tarafından verilen “teşekkür, takdir,teşvik,berat, belge, plaket vb.”.
13. Verilen Dersler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BA.429.Business Policy&Strategy
BA.430.Organization Theory & Design
BA.101.Introduction to Business Administration
BA.214.Management and Organizational Behaviour
BA.313.Human Resources Management
BA.412.Total Quality Management
IIF.303.Financial Analysis
IE.411.Management & Organization
IE.331.Management Information System
BA.322.Management Information System
BA.490.Research Meth & Graduation Projects
ITF.105.Introduction to International Business
BA.428.E-commerce(Elective)
BA.351.Project Management
BUS.251.Innovation & Technology
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content