close

Enter

Log in using OpenID

CV - Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN
Doğum Tarihi: 25 EKİM 1983
Ünvanı: Öğretim Görevlisi, Doktor
E-Mail: [email protected]; [email protected]
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Lisans
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi
İşletme Bölümü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dokuz Eylül Üniversitesi
Uluslararası İşletmecilik
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme/Üretim Pazarlama ve Yaşar Üniversitesi
Lojistik Yönetimi
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Üniversite
Yıl
2005
2008
2014
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Jürisi:
Dünya Markası Geliştirme ve Türk Firmaları için Uygulamalar
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Baybars TEK
Tez Jürisi: Prof. Dr. Ömer Baybars TEK, Doç. Dr. Ayla DEDEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sertaç
ÇAKI
Doktora Tez Başlığı ve Tez Jürisi:
E-ticarette Siparişlerin Yerine Getirilmesinde Lojistik Hizmet Kalitesinin Müşteri
Memnuniyetine Etkisi: Özel Alışveriş Sitelerinde Uygulamalar
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Baybars TEK
Tez Jurisi: Prof. Dr. Ömer Baybars TEK, Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, Prof. Dr. Doğan
ALTUNER, Doç. Dr. Engin ÖZGÜL, Yrd. Doç. Dr. Yücel ÖZTÜRKOĞLU
ESERLER
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A1: Ersoy, P. ve Börühan G. (2013). Lojistik Süreçler Bakımından Afet Lojistiği'nin Önemi,
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 50, Sayı:578, s.75-86.
A2: Börühan, G., Ersoy, P. ve Yumurtacı, I. Ö. (2014). What is Wrong with Private
Shopping Sites? – Evidence from Turkey. Electronic Commerce Research (submitted).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
B1:Yumurtacı, Ö. I., Börühan G. (2011). “The Interfaces between Retailing Research and
Supply Chain Management”, IX. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 27-29
Ekim 2012 Çeşme, İzmir, Proceedings Book, ISBN:978-975-6339, s. 321-328.
B2: Ersoy, P., Börühan, G., ve Tek, Ö. B. (2012). “Event Logistics For Expo 2020 İzmir”, X.
Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 07-09 Kasım 2012, İstanbul, Proceedings
Book, ISBN:978-605-5729-33-2 , s.79-93.
B3: Börühan, G, Yumurtacı, Ö. I. ve Ersoy, P. (2014). “How E-Retailing Causes Channel
Cannibalization: An Overview From Marketing And Supply Chain Management
Perspective”, 2nd Global Conference On Business, Economics, Management and Tourism,
30-31 October 2014, Prague - Czech Republic (bildiri özeti kabul edildi)
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
C1: Börühan, G., Ersoy, P. ve Tek, Ö. B. (2012). “ Afet Yönetiminde Lojistik Planlamanın
Önemi”, I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 10-12 Mayıs 2012 Konya, Bildiri
Kitabı, ISBN: 978-605-4366-75-0, s.376-383.
C2: Yumurtacı, Ö. I., Börühan, G. ve Ersoy, P. (2014). “Perakende Pazarlama Stratejilerine
Genel Bakış: Küresel Gıda Perakendecisi Üzerine Bir Uygulama”, III. Ulusal Lojistik ve
Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014 Trabzon, Bildiri Kitabı, s.322-329.
D. Popüler Medya
D1: Börühan, G., Ersoy, P. ve Tek, Ö. B. (2012). “ Afet Yönetiminde Lojistik Planlamanın
Önemi”, Lojistik Dergisi, Sayı:26, s. 28-36.
E. Devam Eden Çalışmalar
E1: The perceived value of undergraduates in mobile phone preference: The case of İzmir
Araştırma Alanları
E-Lojistik, Lojistik Hizmet Kalitesi, Perakende Lojistiği, Afet Lojistiği, Etkinlik Lojistiği,
E-Perakendecilik.
İş Deneyimleri:
Araştırma Görevlisi,
Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi
Bölümü
Eylül 2010-Ekim 2014
Öğretim Görevlisi,
Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi
Bölümü
Ekim 2014-……
ULUSLARARASI AKADEMİK EĞİTİMLER
 PhD Summer Academy– 2011, MIT-Zaragoza International Logistics Program, 11-15 July
2011, Zaragoza Logistics Center Zaragoza-SPAIN. (“Environmental Considerations in
Managerial Decision Making” derslerine katılım.)
 Zaragoza Logistics Center PhD Summer Academy 2011 programı kapsamında
“Environmental Considerations in Managerial Decision Making” dersinde “The Value of
Remanufactured Engines” makalesinin sunumu.
BİLİMSEL FAALİYETLER
1.Kongre Organizasyonu
Organizasyon Komitesi Üyesi ve Sekreteryası, IX. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri
Kongresi (Yaşar Üniversitesi, http://lm-scm2011.yasar.edu.tr/ , Michigan State University,
University of South Florida, Cranfield University, University of Ljubljana, University of
Parma partnerliğiyle (LODER)
Teşvik ve Ödüller:
Yaşar Üniversitesi 2012, Yayın Teşviki- Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi,
07-09 Kasım 2012, İstanbul.
Yaşar Üniversitesi 2013, Yayın Teşviki (2013 ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları'nda
indekslenen uluslararası bir dergide yayın).
Yaşar Üniversitesi 2014, Yayın Teşviki- III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 1517 Mayıs 2014 Trabzon.
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Karadeniz Tekniik
Üniversitesi, Trabzon.
 E-Ticarette Lojistik Konferansı, 24 Nisan 2013, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu,
İSTANBUL.
 X. International Logistics & Supply Chain Congress, 2012, 05-07 Kasım 2012,
Kemerburgaz Üniversitesi, İSTANBUL.
 I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi- 2012, 10-12 Mayıs 2012 Dedeman Otel,
KONYA.
 Uluslararası 5. Lojistik Günleri – 2012, 1-4 Mart 2012, Grand Belish Otel, Kuşadası –
İZMİR.
 Logistics Training Camp – 2011, 15-17 Aralık, 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi,
İSTANBUL.
 IX. International Logistics & Supply Chain Congress, 2011, 27-29 Ekim 2011, Yaşar
Üniversitesi, İZMİR.
 ICBME – 2011, 7 th International Conference on Business, Management and Economics,
06-08 October 2011, Altınyunus Resort Otel, Çeşme – İZMİR.
 Turkcell Mobil Şirket – 2011, 1 Haziran 2011, Swiss Otel, İZMİR.
 Lojistik Forum 2011- 28 Nisan – 01 Mayıs Yeditepe Üniversitesi, İSTANBUL.
 Uluslararası 4. Lojistik Günleri – 2011, 17-19 Mart 2011, Korumar Otel, Kuşadası –
İZMİR.
 VIII. International Logistics & Supply Chain Congress, 2010, 4-5 Kasım 2010, Maltepe
Üniversitesi, İSTANBUL.
Asiste Edilen Dersler: (Eylül 2010-Ekim 2014)
Akademik
Yıl
2010-2011
2010-2011
2011-2012
Dönem
Güz
Bahar
Bahar
2012-2013
Güz
2012-2013
Bahar
Dersin Adı
Krd.
Düzey/Dönem
Marketing –I
5
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans Prog.
Marketing
Management
5
İşletme Doktora Prog.
Marketing –II
5
International
Marketing
Consumer
Behaviour for
Advertising
International Retail
Management
Business
Marketing
International
Logistics
Management
E-Lojistik
Öğrenci
Sayısı
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans Prog.
İşletme Yüksek Lisans
Prog.
Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Lisans
Prog.
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans Prog.
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans Prog.
5
5
5
5
6
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans Prog.
6
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans Prog.
68
Verdiği Dersler: (Ekim 2014-….)
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2014-2015
Dersin Adı
Krd.
LOGI 311 Retail
Management and
Retail Logistics
4
LOGI 363 Maritime
Logistics
4
LOGI 469
Management
Information Systems
in Logistics
6
Düzey/Dönem
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans
Prog
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans
Prog
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Lisans
Prog
Öğrenci
Sayısı
37
37
40
Yaşar Üniversitesi İdari Görevler:
İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, IX. Uluslararası Lojistik ve
Tedarik Zinciri Kongresi Komitesi ve Sekreteryası
İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi Çift Anadal-Yandal, Dikey Geçiş,
Yatay Geçiş Danışmanlığı
İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi Öğrenci 1. ve 2. sınıf Kayıt
Danışmanı
İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi Öğrenci 2. sınıf Kayıt Danışmanı
İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi Öğrenci 1. Sınıf Kayıt Danışmanı
İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi Öğrenci 3. Sınıf Kayıt Danışmanı
İİBF Ders Programı Hazırlama Komitesi
İİBF Vize-Final Program Komitesi
İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü ERASMUS Koordinatörü
İİBF Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Web Tasarımı
2010- 2011
2010-2011.
2010-2011.
2011-2012.
2012-2013 Güz
2012-2013
2010-2012
2010-2012
2010- …
2011- …
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content