close

Enter

Log in using OpenID

39H Q - Alarko Carrier

embedDownload
39HQ
MÜKEMMELLİK, DETAYLARDA SAKLIDIR.
Klima Santrali Bileşenleri
KLİMA SANTRALLERİ
İÇİNDEKİLER
1)
ALARKO CARRIER
4
2)
İLGİLİ STANDARTLAR
5
2.1 Mekanik dayanım
5
2.2 Gövde sızdırmazlık sınıfı
6
2.3 Filtre bypass kaçağı
6
2.4 Isıl geçirgenlik
7
2.5 Isıl köprüleme
7
2.6 Akustik gövde izolasyonu
7
3)
BOYUTLAR
8
4)
GÖVDE
8
4.1 Çerçeve
9
4.1.2 Plastik köşe parçaları
10
4.1.3 Bağlantı destekleri
10
4.2 Gövde duvarı
5)
39HQ
6)
11
4.2.1 Paneller
11
4.2.2 Orta destekler
12
4.2.3 Kapılar ve servis kapağı
12
GİRİŞ / KARIŞIM HÜCRESİ
15
5.1 Esnek bağlantılar
16
5.2 Damperler
17
FİLTRELER
18
6.1 Yandan sürmeli filtreler
19
6.2 Önden sürmeli filtreler
20
6.3 Mutlak filtreler
20
6.4 Delta hücreleri
21
6.5 Karbon filtreler
21
7)
ÖZEL GİRİŞ HÜCRESİ
22
8)
DONMA KORUMA BATARYASI
23
9)
ISI GERİ KAZANIMI
24
9.1 Isı geri kazanım tamburu
25
9.2 Plakalı ısı geri kazanım
26
9.3 Bataryalı ısı geri kazanım
26
10) ISITICI BATARYA
10.1 Sıcak su
2
9
4.1.1 Gövde profili
10.1.1 Donma koruma termostatı
10.2 Elektrikli ısıtıcı
27
27
28
28
29
11.1 Soğuk su
30
11.2 Direkt genleşmeli (DX)
30
12) NEMLENDİRİCİLER
31
12.1 Buharlı nemlendirici
32
12.2 Su sprey sıraları
33
12.2.1 Düşük frekanslı atomizör
33
12.2.2 Yüksek frekanslı atomizör
33
12.2.3 Su/basınçlı hava
34
12.2.4 Hibrit
34
12.3 Klasik
34
12.3.1 Sprey Nemlendirici
34
12.3.2 Dolgu tipi nemlendirici
34
13) FANLAR
13.1 Santrifüj Fanlar
İÇİNDEKİLER
11) SOĞUTUCU BATARYA
35
36
13.2 Motorlar
36
13.3 İletim
37
13.4 Montaj
37
13.5 Opsiyonlar
38
13.6 Direkt tahrikli santrifüj fanlar
38
13.7 Plug fanlar
39
13.8 Diğer fanlar
39
14) SUSTURUCULAR
39
15) HAVA ÇIKIŞ
40
16) DIŞ ORTAMA MONTAJ
41
17) AKSESUARLAR
42
18) KONTROL
44
19) UYGULAMALAR
45
19.1 Sağlık kurumları
45
19.2 Alışveriş merkezleri
46
19.3 Turizm merkezleri
47
19.4 Eğitim kurumları
48
19.5 Endüstriyel tesisler
49
19.6 Ofisler, bankalar, kamu kurumları
49
19.7 Kültür merkezleri, tiyatrolar
50
19.8 Havalimanları
50
19.9 Diğer
51
3
ALARKO CARRIER
Bir kullanıcı olarak, sizin yüksek kaliteli hava
Alarko Carrier klima santralini tercih
koşullandırma sistemi istemek en doğal hakkınızdır.
ettiğinizde aslında geçmişi 50 yıla dayanan
Kendi prosesimizi uluslararası kalite standartı
üretim tecrübesini de seçmiş oluyorsunuz.
ISO 9001:2000 standardına belgelememiz,
Bu seçiminiz, sizin için yüksek kaliteli bir
sunduğumuz Alarko Carrier ürünlerinin ve verilen
havalandırma sistemi seçtiğiniz anlamına da
gelmektedir. Soğutma grupları,
fan coil üniteleri ve diğer Alarko Carrier
servisin kaliteli olduğunun sizin için bir garantisidir.
Tam bir güven yaratmak ve müşterilerine söylenen
kapasitelerin gerçekliliğini ispat etmek için
Carrier ürünlerinin performansı bağımsız sertifikasyon
ürünleri ile bir sistem halinde
kuruluşu olan Eurovent tarafından belgelenmektedir.
çalıştırabileceğiniz bu havalandırma ve hava
Ayrıca, Alarko Carrier Çevre, Sağlık ve Güvenlikle ilgili
koşullandırma sistemi sizin binanızda ihtiyaç
olan tüm yönetmeliklere uymakta ve bunu sahip
duyduğunuz konforu sürekli temin etmenizi
olduğu ISO 14001, OHSAS 18001 ve SA8000
sağlayacaktır.
belgeleri ile ispatlamaktadır.
Alarko Carrier ve Çevre
Alarko Carrier yaşayan herşeye karşı sorumlu olduğunu
düşünüyor ve bundan dolayı ürünlerinde ozonla dost
soğutucu akışkanları kullanıyor. Kullanılan geri
dönüştürülebilir parça sayısı gün geçtikçe artmakta
ve ayrıca Alarko Carrier enerji verimli üretim ve ürün
sektörde öncü rol oynamaya devam etmektedir.
Bu sayede geleceğin standartlarını bugünden
yakalamıştır.
İklimlendirme sektöründe deneyimin markası Alarko Carrier
1954 yılında kurulan ve ısıtma, soğutma havalandırma, su arıtma ve basınçlandırma alanlarında faaliyet gösteren
Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1998 yılında, alanında dünyanın lider kuruluşu Carrier ile eşit oranda ortaklığa girdi
ve şirketin adı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi.
4
2 İLGİLİ STANDARTLAR
2
EN1886:1998’e göre
teknik özellikler
39HQ
Mekanik Dayanım
2A
1
1A
Model kutusu içerisinde hiç bir ekipmanın olmadığı
birbirine birleştirilmiş iki bölümdem oluşan bir klima
santralidir. Ayrıca her bir bölümün bir kapısı vardır.
Boyutları ve yapısı standartın gereklerine uygun olarak
inşaa edilmelidir.
Gövde panel yapısının ısıl ve ses karakteristikleri model
kutusu üzerinden gerçekleştirilen ölçümlerle tespit
edilirken, mekanik dayanım, hava kaçağı ve filtre
bypass kaçağı HVAC uygulamasına uygun olarak imal
edilmiş gerçek cihaz üzerinden tespit edilmelidir.
1B
2
2A
Gövde sızdırmazlığı
B
Filtre bypass kaçağı
F9
G1-4 F5 F6 F7 F8 F9
Isıl Geçirgenlik
T2
T5
Isıl Köprüleme
TB2
3A
A
T4
TB5 TB4
STANDARTLAR
Klima santralinin gövde panel yapısı ve sınıflandırma
ve ünitelerin, ekipmanları ve bölümlerin performansı
tanımlayan iki Avrupa standartı mevcuttur:
• EN 1886 - 2007
“Klima Santralleri –Mekanik performans”
• EN 13053 - 2006
Klima Santralleri – Sınıflandırma ve ünitelerin,
ekipmanların ve bölümlerin performansı
Klima santralinin gövde panel yapısı, model kutusu ve
gerçek cihaz üzerinden gerçekleştirilen ölçümlerle,
EN 1886 standartına uygun olmalıdır.
T3
TB3
B
T2
T1
TB2 TB1
Kalite:
-
+
2.1 Mekanik dayanım
Mekanik dayanım için iki test kriteri vardır:
• Normal tasarım şartları altında profil ve panellerin nıspi sehimi [mm x m-1]
• En yüksek fan basıncına karşı mekanik direnç [kalıcı deformasyon olmadan]
Model kutusunun mekanik dayanımını test ederken, aşağıda belirtilen test basınçları uygulanır:
Sehim
• EN1886’ya göre 1000 Pa pozitif ve negatif basınç
Fan basıncı
• EN1886’ya göre 2500 Pa pozitif ve negatif basınç
Standart aşağıdaki sınıflandırmayı ortaya çıkarmaktadır:
EN 1886 – 2007’e göre mekanik dayanım sınıfları
Gövde sınıfı
2007 (1998)
Maksimum
nıspi sehim
mm x m-1
Maksimum fan
basıncına dayanım
Kalite
D1 (2A)
4
Evet
+
D2 (1A)
10
Evet
D3 (1B)
Özellik yok
Evet
-
Tabloda standart tasarım GP080’nin karşıladığı sınıf mavi ile
gösterilmiştir.
5
2
2.2 gövde sızdırmazlık sınıfı
sTaNDarTLar
Klima santralinin konstrüksiyonuna ve nominal çalışma
basıncına bağlı olarak hava kaçağı aşağıdaki test
şartlarında ölçülür:
• Eğer cihazda sadece negatif basınç varsa, tüm
hücreler 400 Pa negatif basınçta
• Eğer fandan sonraki çalışma basıncı 250 Pa’dan
fazla ise, pozitif basınç hücreleri 700 Pa ve
üzerinde. Eğer çalışma basıncı 700 Pa’ın üzerinde
ise pozitif basınçlı hücreler çalışma basıncında test
edilir. İlgili gövde bölümünde izin verilen hava
kaçağı filtre sınıfı ile ilişkilidir. Aşağıdaki tabloda
ilgili filtre sınıfları ile birlikte hava kaçak sınıfları
verilmektedir.
Geri kalan bölümler 400 Pa negatif basınçta test edilir.
EN 1886 – 2007’E görE hava kaçak sINIfI
-400 Pa’da
maksimum kaçak
l x sn-1 x m-2
+700 Pa’da
maksimum kaçak
l x sn-1 x m-2
EN779’a göre
maksimum
filtre sınıfı
kalite
L1 (-)
0.15
0.22
F9’dan iyi
+
L2 (B)
0.44
0.63
F8-F9
L3 (A)
1.32
1.90
G1-F7
kaçak sınıfı
2007 (1998)
Tabloda standart tasarım GP080’nin karşıladığı sınıf mavi ile
-
gösterilmiştir.
39HQ
2.3 filtre bypass kaçağı
6
Filtre bypass kaçağı filtre hücresinden sonra filtre
edilmemiş hava oranına bakmaktadır. Filtre edilmemiş
hava toplamı:
• filtre hücresinden filtrelenmeden geçen hava
• filtre hücresinden sonra negatif basınç ile oluşan
hava kaçağı
Filtre bölümünün bypass kaçağı 400 Pa’lık bir fark
basıncı ile ölçülür ve bazen filtre yerine filtrelere
eşdeğer sızdırmazlık sağlayan plakalar kullanılarak
ölçülür.
Aşağıdaki tabloda takılı filtre sınfının bir fonksiyonu
olarak tasarım hava debisinin toplam kabuledilebilir
bypass kaçağı k değerini % olarak vermektedir.
EN 1886 – 2007’e göre izin verilen maksimum filtre bypass kaçağı
Filtre sınıfı
Toplam bypass kaçağı k %
G1- F5
F6
F7
F8
F9
6
4
2
1
0.5
Model kutusunda test edilen, standart sürgülü yapıdaki filtre F9 sınıfı filtreye uygundur.
EN 1886’ya göre yüzey hızı 2.5 m/sn’ye tekabül etmektedir.
2
2.4 Isıl geçirgenlik
sıcaklık farkının sabit bir şartta ölçüldüğü, model
kutusu içindeki ısı kaynakları ile gerçekleştirilir.
Isıl geçirgenlik toplam çekilen gücün iç/dış yüzey
sıcaklıkları ile alanın çarpımına oranıdır. Ölçüm
sonuçlarına göre yapı aşağıdaki sınıflarda olabilir:
STANDARTLAR
Model kutusunun ısıl geçirgenliği, yapının dış yüzeyinin
W x m -2 x K-1 cinsinden ısı transfer katsayısının
ortalamasıdır.
Ölçümler, toplam çekilen güç ve dış ile iç arasındaki
EN 1886 – 2007’ye göre ısı geçirgenlik U
SINIF
ISI TRANSFER
KATSAYISI [W x m-2 x K-1]
KALİTE
T1
U < 0.5
+
T2
0.5 < U < 1.0
T3
1.0 < U < 1.4
T4
1.4 < U < 2.0
T5
Özellik yok
-
Tabloda standart konstrüksiyon GP080* karşıladığı T2, mavi
ile gösterilmiştir. * Bkz. Bölüm 4 “Gövde”
2.5 Isıl köprüleme
tModel kutusunun ısıl köprüleme faktörü ısı transfer
katsayısının tespiti için kullanılan aynı düzenek ile tespit
edilir. Kararlı hale geçtikten sonra model kutusunun dış
yüzeyinde oluşan en yüksek sıcaklık ölçülür.
Isı köprüleme faktörü iç ortam sıcaklığı ile en yüksek
yüzey sıcaklığı arasındaki farkın katsayısı ve iç ve dış hava
sıcaklıkları arasındaki farktır.
Ölçülen değer aşağıdakilerle tanımlanır ve yüzeyde
yoğuşma olup olmadığını gösterir. Isıl köprüleme faktörü
arttıkça kondenzasyon olasılığı azalır.
TB3 ve TB4 sınıfları için %1 dış yüzey sıcaklığı kendi
sınıfında izin verilen maksimum sıcaklık değerinden fazla
olabilir. Bu TB1 ve TB2 için geçerli değildir.
EN 1886 – 2007’ye göre ısıl köprüleme sınıfı kb faktörü
SINIF
Isıl köprüleme faktörü [kb]
KALİTE
TB1
0.75 < kb < 1.0
+
TB2
0.60 < kb < 0.75
TB3
0.45 < kb < 0.60
TB4
0.30 < kb < 0.45
TB5
Özellik yok
-
Tabloda standart konstrüksiyon GP080* karşıladığı TB2, mavi
ile gösterilmiştir. * Bkz. Bölüm 4 “Gövde”
2.6 Akustik gövde izolasyonu
EN 1886’da tanımlandığı gibi, akustik gövde
izolasyonu model kutusuna konulan bir ses kaynağı
kullanılarak elde edilen verilerdir.
Zemine yerleştirilen bir ses kaynağının ortalama ses
basınç seviyesi sanal bir kapalı alanda ölçülür.
Ölçüm aynı alanda ama ses kaynağı model kutusunun
içerisinde olacak şekilde tekrarlanır.
125 ile 8000 Hz oktav aralığında bölünmüş ölçülen
ses basınç seviyelerindeki fark kapılar ve bağlantılar
dahil gövde yapısının ses seviyelerini verir.
Standart gövde yapısı GP080 için ölçülen değerler
aşağıdaki tabloda verilmektedir:
EN 1886 – 2007’ya göre akustik gövde izolasyonu
7
Ortalama oktav band frekansı [Hz]
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Yutum [dB]
18.9
19.1
20.4
21.8
21.2
30.4
36.3
Not: Yukarıda detaylı şekilde açıklandığı gibi bu komple klima santrali içindir. Sadece panel testi değildir.
3
3 BOYUTLAR
BOYUTLAR
• 122 farklı standart kesit
• nominal aralığı: 0.55 m3/s (2000 m3/h) - 35 m3/s (125.000 m3/h)
• her bir kesitin hava debileri arasında %12’lik adımlarla artış
• hava debisi ve konfigürasyon açısından isteğe en uygun seçim
• iç, dış ortam, dikey, ve gizli tavan tipi montaj imkanı
• esneklik
• tam istenen ölçüde
Genişlik
Modül
Yükseklik
4
5
6
2,5
2
3
4
4
4
5
6
7
6
6
8
9
11
12
14
8
10
7
22
23
24
36
38
40
42
44
46
48
45
48
50
53
55
58
60
63
52
54
57
60
63
66
69
72
75
56
60
63
67
70
74
77
81
84
88
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
81
86
16
17
18
18
20
21
23
24
26
27
24
26
28
30
32
34
28
30
33
35
38
40
43
33
36
39
42
45
48
42
46
49
53
52
56
60
12
8
9
10
11
12
12
14
15
17
16
18
20
22
20
6.39
25
7.50
30
16
x 1.000 m3/saat
18
21
15
11
14
20
14
10
12
19
13
9
8
20
Tercih edilen modüller
Isı geri kazanımlı modüller
Diğer modüller
Modül boyutu: 160 mm
25
90
95
99
104
108
113
100
105
110
115
120
125
Örnek: 39HQ12.10
Dış genişlik: (n x modül) +98 mm
Genişlik: (12 x 160) + 98 = 2018 mm
Dış yükseklik: (n x modül) +98 mm
Yükseklik: (10 x 160) + 98 = 1698 mm
Destek yüksekliği: 160 mm veya 62 mm
Nominal hava debisi: 8,5 m3/sn (30x1000 m3/saat)
* Not: Daha geniş boyutlu modüller temin edilebilir.
4 GÖVDE
39HQ
GÖVDE
4
8
Alarko Carrier’ın ürettiği klima santrallerinin gövde
yapısı çerçeve ve panellerden oluşur. 1mm kalınlığında
galvanize edilmiş ve kaplamalı çelik profil sağlam ve
hafif bir çerçeve sağlar. Gövde 60 mm kalınlığında çift
cidarlı paneller, kapılar, gözetleme camları ve
sökülebilir ara direkleri tutar. Gövde panel yapısı
galvaniz plaka kalınlığı, malzemesi veya içine konan
izolasyon malzemesi farklılığına göre birçok farklı
şekilde sunulmaktadır.
İç yüzey daima 0.80 mm kalınlığındadır. Standart
gövde tasarımı GP080 iç ve dış cidar olarak 0.8 mm.
galvaniz panel ve arasında cam yününden oluşur.
GP080
G
P
080
= kenar ve tavan panelleri izolasyonu
= zemin paneli izolasyonu
= dış cidar kalınlığı
Zemin için dolgu malzemesi olarak üzerinde
yürünebilmesi ve daha iyi ısı izolasyonu sağlaması
amacıyla PIR (polyisocyanurate) izolasyon kullanılır.
PUR ile karşılaştırıldığında PIR izolasyon çok daha
yüksek bir ısıl izolasyon değeri ve aleve dayanım
göstermektedir. PIR malzemenin diğer avantajları ise,
yüksek basınca dayanım ve üzerinde yürünebilmesidir.
Farklı pazarların farklı ihtiyaç ve beklentileri olacağı için
izolasyon malzemesi olarak kayayünü kullanılabileceği
gibi, değişik kalınlıklarda veya paslanmaz çelik gibi
farklı malzemeden panel kullanılabilir.
RR125 akustik versiyonda ses seviyesini düşürmek için
panel içerisine ilave bir akustik plaka yerleştirilerek
düşük frekanslı seslerin önüne geçilmiştir.
(G = cam yünü, R = kaya yünü)
(P = PIR, R = kaya yünü)
(080 = 0.80 mm / 125 = 1.25 mm)
*
Isıl
Geçirgenlik
Isıl
Köprüleme
Faktörü
Hava
Kaçağı
4
Akustik gövde izolasyonu
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz 8 kHz
GP080
T2
TB2
B (L2)
Yutum (dB)
19
19
20
22
21
30
36
RP080
T2
TB2
B (L2)
Yutum (dB)
17
20
20
22
21
29
36
RR125
(akustik)
T3
TB3
B (L2)
Yutum (dB)
26
27
27
25
25
31
36
GÖVDE
Panel Tipi
• estetik görünüm
• güçlü iskelet yapısı sayesinde nakliye, montaj ve çalışma süresi
boyunca ilk günkü performans
• dayanıklı
• kolay sökülebilen paneller
• sahada montaj imkanı
• ilave parça kullanmadan santralin içinde ve dışında düz bir yüzey
• bakımı ve kullamı kolay
Sökülebilir paneller
4.1 Çerçeve
4.1.1 Gövde profili
• profillerde hava sirkülasyonu yoktur, profiller boyunca kaynaklı ve
hava sızdırmaz yapıdadır
• Metal dayanak noktası sayesinde vidada daha uzun kavrama imkanı
• en uygun enerji verimi
sağlayan 1 mm kalınlığında çelik daha sağlam, sızdırmaz ve defalarca
• dayanıklı
sökülebilir
• korozyona dirençli
• 2500 Pa pozitif ve negatif basınca karşı dayanıklı
• hijyenik
Metal dayanak noktası
Gövde profili
9
4
GÖVDE
4.1.2 Plastik köşe parçaları
• hava sızdırmaz bölmelerle sızdırmaz şekilde yerleştirilmiş köşe parçaları
• korozyona dayanıklı
• darbeye dayanıklı ve güçlü ABS malzeme
• güçlü
• hava değişiklikleri ve yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı
• hijyenik
Sızdırmaz bölmeler
ABS plastik köşe parçası
4.1.3 Bağlantı destekleri
• modül boyutundan uzun olmayan, eşsiz bağlantı sistemi
• yerden kazançlı
• bağlantı şeridi sayesinde santral iç yüzeyi düz
• ölçüye göre üretim
• her iki taraftada düz bağlantı: hava sızdırmaz ve bağlantı
• bakım dostu
• hijyenik
şeklinden dolayı ısıl performansı hala garanti altında
39HQ
• optimum enerji verimi
Plastik bağlantı köşe desteği
Bağlantı destekleri
10
Bağlantı şeridi
4
4.2 Gövde duvarı
GÖVDE
4.2.1 Paneller
• her iki yüzü hava etkilerine ve çizilmelere dayanıklı kaplama ile
kaplanmış galvanize çelik sac malzeme
• tamanen kapalı panel tasarımı
• paneller hava sızdırmaz, buhara dayanıklı ve korozyona dirençlidir.
• optimum enerji verimliliği
• zemin üzerinde yürünmesine imkan tanıyan
• dayanıklı
PIR malzemeden imal edilmiştir.
• bakım ve kullanım kolaylığı
• kullanılan kaliteli malzeme sayesinde paneller
• korozyona dayanıklı
sorunsuz sökülüp takılabilir.
• tutuşmayan cam veya kaya yünü izolasyon malzemesi
• güvenli
• ana renk açık gri (RAL 7035)
• ses yutucu
Polyamid nodüller
Üst kaplama 30-40 µm
Korozyona dirençli primer kaplama 20 µm
60 mm kalınlığında panel
Ön kaplama
Galvanize çelik min. HDG Z225
Kapalı tasarım
Taban kaplama - 12 µm
Panel kaplama
11
Sökmesi kolay
Zemin paneli PIR
4
GÖVDE
4.2.2 Orta destekler
• kolay sökülebilir
• bakım ve kullanıcı dostu
• klima santrali kompenet ve ekipmanlarına kolay erişim ve
• optimum enerji verimliliği
• dayanıklı
gerektiğinde değiştirebilme
• hijyenik
• izolasyon sayesinde son derece düşük sızıntı
• özel kapağı sayesinde sızdırmaz destek
Plastik kapaklı orta destek
Plastik kapak
4.2.3 Kapılar ve servis kapağı
• tamamen düz iç yüzey
• kapılar ve servis kapakları panellerle aynı kalınlığa (60 mm) sahiptir. Bu sebeple gövdenin teknik
özellikleri bir kapı veya kapak kullanılsa dahi değişmemektedir.
• eşiksiz
• santral iç yüzeyine zarar vermeyen aşınmaya dayanıklı kilit mekanizması
• menteşe
39HQ
- dengeli yapı tekrar ayarı gereksiz kılmaktadır
12
- plastik yatak kullanımı sayesinde dayanıklılık
• hava sızdırmaz ve buhara dirençli
• hava sızdırmaz conta
• 3 metre yüksekliğe kadar bir çok farklı boyut imkanı
• biri özel anahtarla açılabilen kilitli - en az iki kilitleme noktası
• içten mafsallı alttan açılabilir yüksek kilit sistemi
• bir çok tipte tutamak:
- L kol
- L kol, 4 köşe kilitli
• dayanıklı
- L kol, dairesel kilit
• optimum enerji verimli
- içten el kollu
• bakım ve kullanıcı dostu
- yüksek basınç koruma güvenlik ekipmanı
• hijyenik
• güvenli
GÖVDE
4
Kapı desteği
Kilit mekanizması
Menteşe
Eşiksiz
Kapı kesidi
13
GÖVDE
4
Kilit
Özel anahtar
39HQ
Kapı
14
Bağlantı kilitleri
Yüksek basınç güvenlik ekipmanı
4 köşe kilitli tutamak
İçten kapı kolu
5 GİRİŞ/KARIŞIM HÜCRESİ
GİRİŞ/KARIŞIM HÜCRESİ
5
15
5
5 GİRİŞ/KARIŞIM HÜCRESİ
GİRİŞ/KARIŞIM HÜCRESİ
• giriş açıklıkları farklı seçeneklerde olabilir:
- alından tam açıklık
- alından yarım açıklık (üstte, ortada, altta)
- tavandan ve tabandan
- servis tarafı veya diğer taraf
• optimum hava dağılımı için alından açıklıkla daha kısa boy elde edilebilir
Alından tam açıklık
• ölçüye göre üretim
Üst bağlantı
Orta bağlantı
5.1 Esnek bağlantılar
• standart tek kat cidar
• yüksek kaliteli malzeme
• kullanılan malzeme çevre dostu ve yangına dayanıklı
• kaliteli
• aluminyum bağlantı profili üzerinde tamanen sızdırmaz conta
• güvenli
39HQ
• opsiyon: akustik veya termal
16
Esnek bağlantı
Esnek fan bağlantı detayı
5
5.2 Damperler
GİRİŞ/KARIŞIM HÜCRESİ
• kanat şeklinden dolayı minimum hava direnci
• damper kanatlarında ve çerçevede sızdırmazlık
• bakım gerektirmeyen yataklar, yüksek nemli bölgeler için opsiyonel plastik versiyon
• opsiyonel 2 kat epoksi boya
• kaçağı azaltmak için iç damperler
• gövde yapısından dolayı sızdırmaz damper kanat mili
• karışım hücresinin lineer kontrol karakteristiği için müşterek damper kontrolü
• minimum hava direnci
• damper kanat mesafelerinin değiştirilmesi ile optimize
• ölçüye göre üretim
• dayanıklı
edilen hava geçiş açıklığı
Çeşitli damper kanat
mesafeleri
Açıklık 2
Şekil= Değişken
Açıklık 1
• hijyenik
Karışım hücresi
Lastik contalı damper
kanatları
Zıt kanatlı
Paralel kanatlı
Bağlantı yapısı
Çerçevede lastik conta
17
Damper mili yerleşimi
Damper motoru
6 FİLTRELER
39HQ
FİLTRELER
6
18
6 FİLTRELER
6
FİLTRELER
Tüm filtre tipleri ön filtre, panel, torba, elektrostastik, kimyasal, karbon, hepa, ulpa ve kum filtreleri kullanılabilir.
6.1 Yandan sürmeli filtreler
• torba filtreler kolaylıkla tek harekette sökülebilir
• daha kısa gövde uzunluğu gerektirir
• yandan sürmeli filtreler tüm boyutlara uygulanabilir
• F9 sınıfı filtre dahil minimum bypass kaçağı
• filtreler çerçevesine filtre tutma destekleri ile bastırılır
• küçük boyutlu
• filtre profilleri ve sabitleme malzemesi standart galvaniz,
• bakım gerektirmez
opsiyonel 304L veya 316L paslanmaz çelik
• hijyenik
• filtre değişim süresini gösteren fark basınç anahtarı kullanımı
• optimum filtre verimi
• uzun ömürlü
Filtre sırası tek bir hareket ile sökülebilir
Galvaniz çelik filtre profili
Kombine filtre
Filtre sabitleme
Fark basınç göstergesi
19
6
6.2 Önden sürmeli filtreler
FİLTRELER
• kullanıcı dostu, kendinden kilitlemeli filtre tutma aparatı
• filtre tutma aparatı filtre değişimi esnasında bile yuvasından çıkmaz
• bakım ve kullanıcı dostu
• F9 filtrede dahil minimum hava kaçak oranı
• optimum filtre verimi
• filtre profili ve sabitleme elemanı standart galvaniz,
• hijyenik
• opsiyonel 304L veya 316L paslanmaz çelik
• dayanıklı
Filtre sıkıştırma aparatı
Filtre sıkıştırma aparatı
Kullanıcı dostu
6.3 Mutlak filtreler
• çerçevesi tamamen kaynaklı ve kaplamalı
• bakım ve kullanıcı dostu
• yeni destek yapısı sayesinde basit yerleştirme
• dayanıklı
39HQ
• hücresine bir destek çubuğu kullanılarak sabitlenir
20
Destek yapısı
Kaynaklı çerçeve
Destek yapısı
Destek çubuğu yapısı
6
6.4 Delta hücreleri
FİLTRELER
• Arşivler, kütüphaneler ve müzeler için özel olarak Carrier tarafından geliştirilen yeni teknoloji
• Delta hücreleri
- elektrostatik filtre
• yenilikçi
- kimyasal filtre
• ideal koşullandırılmış hava
- karbon filtre
• dayanıklı
- partikül filtre
Delta hücresi
Delta hücresi
6.5 Karbon filtreler
• içinden akan havadaki kokuları alır
• hijyenik
Karbon filtre
21
39HQ
ÜST GİRİŞ BAĞLANTISI
7 ÖZEL GİRİŞ HÜCRESİ
7
22
7
7 ÖZEL GİRİŞ HÜCRESİ
ÜST GİRİŞ BAĞLANTISI
• sağlam standart 304L ve opsiyonel 316L paslanmaz çelik damlama tavası,
drenajı ve sifonu olan ön ve ikincil filtre drenaj tavasına entegre damla tutucu
• 304L veya 316L paslanmaz çelik filtre profili ve korozyana dayanıklı
sabitleme elemanları
• korozyona dayanıklı yan duvarlar
• uzun ömürlü
• duvar ve kapılarda damlama paneli
• korozyona dayanıklı
• güçlü koruma profil kullanımı sayesinde güvenli ve kaliteli
• bakım ve kullanıcı dostu
• alından tam açıklığı kullanmanın bir sonucu olarak düşük
• güvenli
hava hızından dolayı düşük nem oranı
Damla tutucu
Damla panelli kapı
Giriş eşiği
8
• bağıl nemi düşüren filtre öncesi ısıtıcı batarya
• korozyona dayanıklı
• nemsiz filtre
• uzun ömürlü
DONMA KORUMA BATARYASI
8 DONMA KORUMA BATARYASI
Donma koruma bataryası
23
9 ISI GERİ KAZANIMI
39HQ
ISI GERİ KAZANIMI
9
24
9
9.1 Isı geri kazanım tamburu
1) Kondenzasyon rotor
HEAT RECOVERY
2) Higroskopik rotor
3) Sorpsiyon rotor
• verimli ısı geri kazanım yöntemi
• Isı geri kazanım tambur sisteminin toplam enerji kazancı Carrier tarafından geliştirilen çalışma bedel
hesaplama progamı ile hesaplanabilir.
• Standart versiyonda gözetleme kapağı
• Bakım amaçlı rulmanlara erişim imkanı
• Isı geri kazanım gövdesi, klima santrali gövdesine bağlanır
• optimum enerji verimi
• bir çok farklı tipte montaj imkanı: eğimli montaj,
gözetleme kapaklı veya kapaksız montaj ve ilave bölümler
• düşük işletme gideri
• korozyona dayanıklı gövde
• bakım ve kullanıcı dostu
• dairesel conta ile sürekli izolasyon
• hijyenik
Servis açıklığı/gözlemleme kapağı Isı geri kazanım tamburu
Isı geri kazanım hesaplama programı ekran görüntüsü
Motor
Montaj detayı
Conta
25
9
9.2 Plakalı ısı geri kazanım
ISI GERİ KAZANIM
• izole damlama havuzu, drenaj ve sifon
• modele bağlı olarak damla tutucu
• klima santrali kesitinin ideal kullanım imkanı
• üfleme ve egzoz havasının birbirinden tamamen ayrılması
• ara izolasyonlu
• isteğe bağlı alın ve bypass damperleri ile donatılmış
• isteğe bağlı entegre resirkülasyon damperleri
• Isı geri kazanım plakası sisteminin toplam enerji kazancı Carrier tarafından
geliştirilen çalışma bedel hesaplama programı ile hesaplanabilir.
• optimum enerji verimi
• tamamen kontrol edilebilir
Damlama tavası ve drenaj
Plakalı ısı geri kazanımı
Yüz ve bypass damperi
39HQ
9.3 Bataryalı ısı geri kazanım
26
• birbirinden bağımsız üfleme ve dönüş havası imkanı
• esnek
• tamamen ayrıştırılmış hava akışı
• hijyenik
10
10 ISITICI BATARYA
ISITICI BATARYA
10.1 Sıcak su
• kollektör çapının bir fonksiyonu olarak optimize edilmiş fin yüzeyi
• batarya flanşlı / viktualik bağlantısı
• Bakır/Alüminyum, ön kaplamalı Bakır/Alüminyum, FeZn, paslanmaz çelik ısı değiştirici
• gövde sendzimir veya paslanmaz çelik
• ekonomik ve çevresel etmenlere bağlı batarya seçimi, düşük birincil enerji
tüketimi için klima santrallerinde Eurovent tavsiyelerine uygun enerji
• optimum enerji verimliliği
tüketimi hesabı su tarafı basınç kaybı
• dayanıklı
Isıtıcı batarya
Buhar ısıtıcı batarya
Isıtıcı batarya
Dişli bağlantı
27
10
10.1.1 Donma koruma termostatı
ISITICI BATARYA
• Carrier tarafından geliştirilen özel sarım
• her bir devre kendisine ait bağımsız donma korumasına sahiptir
• tehlikesiz
• düşük sıcaklık sistemleriyle ideal kombinasyon
• yüksek kaliteli
• düşük çıkış sıcaklıklarında güvenilir çalışma
• emniyetli
Donma koruma termostatının dizilimi
10.2 Elektrikli ısıtıcı
• terminal kutusu klima santrali üzerine montajlı
• kablo rakorlarının alt veya üstten montaja uygun kombinasyonu
• bağlantı çizimini gösteren terminal kutusu
• gövde bölümüne eşit dağılımlı kapasite kademeleri
• ölçüye göre üretim
• koruma ve maksimum sıcaklık termostatı
• optimum enerji verimliliği
39HQ
Dengeli dağılım
28
Terminal kutusu
Terminal kutusu
11 SOĞUTUCU BATARYA
SOĞUTUCU BATARYA
11
29
11
11 SOĞUTUCU BATARYA
SOĞUTUCU BATARYA
11.1 Soğuk Su
• kollektör çapının bir fonksiyonu olarak optimize edilmiş batarya fin yüzeyi
• ekonomik ve çevresel etmenlere bağlı batarya seçimi, düşük birincil enerji tüketimi için klima santrallerinde
Eurovent tavsiyelerine uygun enerji tüketimi hesabı su tarafı basınç kaybı
• soğutucu bataryanın arkasında hava çıkış tarafına yerleştirilen damla tutucuların kolay sökülebilmesi,
batarya ve damlama tavası temizliğini kolaylaştırır
• paslanmaz çelik damlama tavası servis yönünde drenaja doğru
opsiyonel olarak eğimli yapılmaktadır
• optimum enerji verimliliği
• düşük işletme giderleri
• patentli negatif veya pozitif basınçlı sifon imkanı
• hijyenik
• bakım ve kullanıcı dostu
Temizlemesi kolay
11.2 Direkt genleşmeli (DX)
• bağlantılara kolay erişim
• bakım dostu
• isteğe göre genişletilebilir gövde ile aynı malzemeden bağlantı
• esnek
erişim ve bakım amaçlı kapak
• soğutucu bataryanın arkasında hava çıkış tarafına yerleştirilen damla tutucular kolay sökülebilmeleri
39HQ
batarya ve damlama tavası temizliğini kolaylaştırır
DX soğutma bataryası
30
DX soğutma bataryası
Kompresörler
12 NEMLENDİRİCİLER
NEMLENDİRİCİLER
12
31
12
12 NEMLENDİRİCİLER
NEMLENDİRİCİLER
12.1 Buharlı nemlendirici
Sistemden sağlanan buhar ile uygulanabilir. Eğer buhar tedariği mümkün değilse, gaz yakmalı veya elektrikli lokal
nemlendirici temini mümkündür.
• Carrier tarafından geliştirilen eşsiz buharlı nemlendirici hücresi
• küçük
• kapıda gözetleme camı
• hijyenik
• buhar dağıtımı çoklu boru sistemi ile mümkündür
• bakım ve kullanıcı dostu
39HQ
Dağıtım borulu hücre kesiti
32
• yenilikçi
• farklı üreticilerden tedarik edilen buharlı nemlendiriciler
Steam venturi and vortex plate
12
12.2 Su sprey sıraları
NEMLENDİRİCİLER
Atomizörler dört versiyondadır: düşük frekanslı, yüksek frekanslı, su/basınçlı hava ve hibrid.
12.2.1 Düşük frekanslı atomizör
• demineralize su ile çalışır
• adyabatik soğutma ile yoğuşma zonuna kadar nemlendirme mümkündür
• sınırsız kontrol sahası
• mükemmel oransal kontrol
• yenilikçi
• düşük enerji tüketimi
• optimum enerji verimliliği
• dayanıklı parçalar
• hijyenik
• kolay montaj ve bakım
• dayanıklı
• yenileme projeleri için ideal çözüm
• bakım ve kullanıcı dostu
• kısa boy
• yüksek kaliteli
Atomizör
Düşük frekanslı nemlendirici yatay kesiti
1.Düşük frekans kaynağı
2. Atomizör
3. Dağıtıcı kutusu
4. İkincil kaynak
5. Gözetleme kapısı
6. Doymuş buhar kurutucusu
7. Su gideri
8. Su kollektörü
9. Giriş hattı
12.2.2 Yüksek frekanslı atomizör
Giriş hattı
• hijyenik ve lejyonella oluşturmaz
• oransal kontrol imkanı
• otomatik hijyenik nem alma ve durulama donanımı
• homojen su bulutu
• demineralize su ile çalışır
• yenilikçi
• sınırlı nemlendirme kapasitesi
• hijyenik
33
Yüksek frekanslı
12
12.2.4 Hibrit
NEMLENDİRİCİLER
12.2.3 Su/basınçı hava
12.3 Klasik
39HQ
12.3.1 Sprey Nemlendirici
34
12.3.2 Dolgu tipi nemlendirici
13 FANLAR
FANLAR
13
35
13
13 FANLAR
FANLAR
13.1 Santrifüj Fanlar
• kayış-kasnak tahrikli
• öne ve geriye eğik kanatlı
• en uygun yayın seçilmesiyle yüksek yay verimi
• nakliye koruması
• ISO1940 denge sınıfı G2,5’e uygun dengelenmiş airofoil kanatlar
• yüksek kaliteli
• DIN 24166’ya uygun performanslar:
• düşük ses seviyesi
çap: 200-280 mm: hassaslık sınıfı 2
• optimum enerji verimliliği
çap: 315-1000 mm: hassaslık sınıfı 1
• düşük işletme giderleri
İkili fanlar
Santrifüj fanlar
13.2 Motorlar
• yüksek kaliteli motorlar
• yüksek verim (EFF 1) ve gelişmiş verim (EFF 2)
• opsiyonel üç termistörlü elektrik motoru
• opsiyonel bakım şalteri ve bağlantısı
• hava akışı içinde veya dışında motor imkanı
• yüksek kaliteli
• güvenli
39HQ
• optimum enerji verimliliği
• düşük işletme giderleri
Hava akışında motor
Hava akışında yedek motorlu
Hava akışı dışında motor
Hava akışı dışında yedek
motorlu
36
Hava akışı dışında motor detayı
13
• işletmeye alma sonrası tekrar gerginlik ayarına gerek yoktur
• kayış sayısı: N + 1 = N
DİFÜZÖR BÖLÜMÜ
13.3 İletim
• yüksek kaliteli
• ölçüye göre üretim
• düz kayış tercih imkanı var
• optimum enerji verimliliği
Kayış gerginlik bilgisi
13.4 Montaj
Bir çok farklı montaj seçeneği mevcuttur: tekli, çiftli, çift yönlü, yedekli ve harici motorlar. Ayrıca standart olarak
5 fan üfleme pozisyonu mevcuttur.
• fan komplesi kayar ve titreşimsiz yapıdadır
• ses yutumu
• fan ile gövde arasında daima esnek flanş bağlantısı kullanılır
• bakım ve kullanıcı dostu
• nakliyede koruma
• hijyenik
Yedekli motor
Kayar fan montajı
37
13
13.5 Opsiyonlar
DİZÜZÖR BÖLÜMÜ
• kayış-kasnak koruma perfore sacı
• kapı arkasında giriş koruma perfore sacı
• kaplamalı veya paslanmaz versiyonları
• farklı yataklama versiyonları
• debi ölçümü için debi akış haznesinde basınç ölçüm noktaları
• kaldırma kafesi
• güvenli
• difüzör
• bakım ve kullanıcı dostu
• standartlaştırılmış hız kontrolleri
• ölçüye göre üretim
• bakım şalteri
39HQ
Kayış-kasnak koruması
38
Kaldırma kirişi
Hava dağıtım ekranı
Kapı muhafaza
13.6 Direkt tahrikli santrifüj fanlar
• kompakt montaj
• ölçüye göre üretim
• özel kavrama
• yüksek kaliteli
• fan kayış erimesi söz konusu değildir (VDI-6022)
• optimum enerji verimliliği
13
• temizliği kolay
• bakım ve kullanıcı dostu
• fan kayış erimesi söz konusu değildir (VDI-6022)
• hijyenik
DİZÜZÖR BÖLÜMÜ
13.7 Plug fanlar
• düşük dinamik basınç kaybı sebebiyle, düşük enerji tüketimi
• kısa laminar akışa geçiş mesafesi
• direkt akuple fan
Plug fan
13.8 Diğer fanlar
• karışık akışlı
• ölçüye göre üretim
• aksiyel
14
14 SUSTURUCULAR
SUSTURUCULAR
• modül sistemi ve tam yükseklik için optimize edilmiştir
• standart olarak erimeye dayanıklı bir üst katman ile temin edilir
• çentikli profille kolay sökme
• ISO 7235-2003’e uyumlu ses yutum değerleri
• isteğe bağlı susturucu yüzey profili
• diğer yüzeyler isteğe bağlı olarak: perfore plaka, polyester film
• ölçüye göre üretim
• ses optimizasyonu için boşluk / susturucu kulisi konfigurasyonu
• akustik
mümkündür
• bakım ve kullanıcı dostu
Çentikli profil
39
15
15 HAVA ÇIKIŞ
HAVA ÇIKIŞ
• hava çıkış açıklıklarının bir çok farklı pozisyonda olması mümkündür
- tam açık
- yarım açık: üstte, ortada, altta
- çatıda ve zeminde
- servis tarafında ve diğer tarafta
• gemi uygulamaları
39HQ
Deniz tipi basma kutusu
40
• ölçüye göre üretim
16 DIŞ ORTAMA MONTAJ
16
16 DIŞ ORTAMA MONTAJ
DIŞ ORTAMA MONTAJ
Çatı versiyonları: plastik saçaklı çatı, ilave eğimli çatı, çöl çatısı.
Bir çok farklı seçenekte çatı
• paslanmaz çelik sabitleme elemanları ve plastik contalı vidalar
• kapılarda fırtına kordonu ve opsiyonel aluminyum koruma profili bulunur.
• bakım koridoru imkanı
• çıkış ve giriş davlumbazlarına kuş koruma kafesi
• opsiyonel egzoz davlumbazı aluminyum kuş koruma kafesi
• çeşitli hücrelerden oıluşan klima santralini komple ana kaide
üzerinde birleştirerek tek hücre haline getirilmesi
• çatı bağlantı profili
• farklı bir çok versiyonda çatı imkanı
• korozyona dirençli
• kullanıcı dostu
• güvenli
• ölçüye göre üretim
Plastik contalı plaslanmaz
çelik vida
Fırtına kordonu
Dış hava giriş davlumbazı
Plastik çatı
41
17 AKSESUARLAR
39HQ
AKSESUARLAR
17
42
• damper tahrik motoru
• fark basınç anahtarı
• titreşim pedi
• kanal bağlantı flanşı
• çift katlı, akustik esnek bağlantı
• fark basınç ölçer
• ölçüm noktası
• frekans kontrolcüsü
• buhar aktüatörü
• fırtına kordonu
• anahtarlı aydınlatma
17 AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
17
Gözetleme camı
Ölçüm konsolu
Sifon
Ayaklar
Aydınlatma
Tahrik motoru
43
18
18 Kontrol
KONTROL
• fan kapasite kontrolü
• sabit basınç kontrolü
• sabit debi kontrolü
• ana gövdede frekans kontrolü
- 5 ana gövde
- 1 dış sinyale bağlı olarak hız kontrolü
- 2 sabit basınç/debi kontrolü
- 3 yukarıdaki gibi sıra kontrolü, emme fanı
- 4 hava debisine bağlı sıra kontrollü sabit basınç kontrolü
- 5 VAV sistemleri için enerji verimli hız kontrolü
39HQ
• dahili kontrol kutusu
44
Dahili kontrol kutusu
• kullanıcı dostu
• güvenli çalıştırma
• optimum enerji verimi
19
19 Uygulama Örnekleri
SAĞLIK MERKEZİ
ŞEHİR
ÜLKE
Acıbadem – Maslak
İstanbul
Türkiye
Dünya Göz Hastanesi
İstanbul
Türkiye
Florance Nightingale Hastanesi
İstanbul
Türkiye
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
İstanbul
Türkiye
Medicalpark Hastanesi
Antalya
Türkiye
Antalya Devlet Hastanesi
Antalya
Türkiye
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Antalya
Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara
Türkiye
Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aydın
Türkiye
Marha Hastanesi
Al Marj
Libya
Acıbadem - Maslak, İstanbul
Medicalpark Hastanesi, Antalya
Dünya Göz Hastanesi - Etiler, İstanbul
Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul
UYGULAMALAR
19.1 Sağlık Kurumları
45
19.2 Alışveriş Merkezleri
39HQ
UYGULAMALAR
19
46
ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ŞEHİR
ÜLKE
Ece Ozas Alışveriş Merkezi
Vilnius
Litvanya
Mega Ikea
Rostov
Rusya
Merter M1 Meydan Alışveriş Merkezi
İstanbul
Türkiye
CEPA Alışveriş Merkezi
Ankara
Türkiye
Historia Fatih Alışveriş Merkezi
İstanbul
Türkiye
Ankamall Alışveriş Merkezi
Ankara
Türkiye
Espark Alışveriş Merkezi
Eskişehir
Türkiye
Anse Ev Gereçleri Alışveriş Merkezi
Ankara
Türkiye
Kentpark Alışveriş Merkezi
Ankara
Türkiye
Demirpark Alışveriş Merkezi
Zonguldak
Türkiye
Togliatti Alışveriş Merkezi
-
Rusya
Michurinsky Alışveriş Merkezi
Moskova
Rusya
Cepa Alışveriş Merkezi, Ankara
Ankamall Alışveriş Merkezi, Ankara
Mega Ikea - Rostov, Rusya
Espark Alışveriş Merkezi, Eskişehir
19.3 Turizm Merkezleri
OTEL, TATİLKÖYÜ, MÜZE
ŞEHİR
ÜLKE
Xanadu Resort Hotel
Muğla
Türkiye
Calista Luxury Resort
Antalya
Türkiye
Amara Dolce Vita Tatilköyü
Antalya
Türkiye
Miracle De Luxe Resort
Antalya
Türkiye
Crystal Palace Resort Hotel & Spa
Antalya
Türkiye
Bursa Tarihi Çelik Palas Oteli
Bursa
Türkiye
Sheraton Hotel
Ankara
Türkiye
Susesi Otel
Antalya
Türkiye
World of Wonders Kiriş Resort
Antalya
Türkiye
Dedeman Otel
Zonguldak
Türkiye
The Marmara Oteli
Antalya
Türkiye
Japon Anadolu Arkeoloji Müzesi
Kırşehir
Türkiye
Yunkers Müzesi
Kazan
Tataristan
Amara Dolce Vita, Antalya
Sheraton Hotel, Ankara
Calista Luxury Resort, Antalya
Crystal Palace Resort Hotel & Spa, Antalya
UYGULAMALAR
19
47
19
39HQ
UYGULAMALAR
19.4 Eğitim Kurumları
48
OKULLAR, ÜNİVERSİTELER
ŞEHİR
ÜLKE
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
Güzelyurt
K.K.T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir
Türkiye
Muğla Üniversitesi
Muğla
Türkiye
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir
Türkiye
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Zonguldak
Türkiye
Ankara Üniversitesi
Ankara
Türkiye
Hacettepe Üniversitesi
Ankara
Türkiye
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Ankara
Türkiye
Celal Bayar Üniversitesi
Manisa
Türkiye
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara
Muğla Üniversitesi
19
TESİSLER
ŞEHİR
ÜLKE
Bosch Dizel Enjektör Üretim Tesisleri
Bursa
Türkiye
Samir Rafineri
Muhammediye
Fas
Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İstanbul
Türkiye
Aselsan
Ankara
Türkiye
TAİ
Ankara
Türkiye
Kashagan Petrol Arama
Atyrau
Kazakistan
ŞEHİR
ÜLKE
Akbank Operasyon Merkezi
İstanbul
Türkiye
Anadolu Yakası Adalet Sarayı
İstanbul
Türkiye
Şanlıurfa Hükümet Konağı
Şanlıurfa
Türkiye
UYGULAMALAR
19.5 Endüstriyel Tesisler
19.6 Ofisler, Bankalar, Kamu Kurumları
Şanlıurfa Adliye Sarayı
Şanlıurfa
Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ankara
Türkiye
Dışişleri Bakanlığı
Ankara
Türkiye
Anayasa Mahkeme Binası
Ankara
Türkiye
İzmir Adliye Sarayı
İzmir
Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Ankara
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara
49
Anayasa Mahkemesi Binası, Ankara
İzmir Adliye Sarayı
19
UYGULAMALAR
19.7 Kültür Merkezleri, Tiyatrolar
Adile Sultan Sarayı
Sakıp Sabancı Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi
ŞEHİR
ÜLKE
İstanbul
Türkiye
Darüşşafaka Kültür Merkezi
İstanbul
Türkiye
Konya Mevlana Kültür Merkezi
Konya
Türkiye
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
İzmir
Türkiye
Türkmenistan Tiyatro Binası
Aşkabat
Türkmenistan
Konya Mevlana Kültür Merkezi
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir
39HQ
19.8 Havalimanları
50
ŞEHİR
ÜLKE
Antalya Havalimanı
Antalya
Türkiye
Astana Havalimanı
Astana
Kazakistan
Kayseri Havalimanı
Kayseri
Türkiye
Konya Havalimanı
Konya
Türkiye
Denizli Çardak Havalimanı
Denizli
Türkiye
Adnan Menderes Havalimanı
İzmir
Türkiye
Astana Havalimanı, Kazakistan
Adnan Menderes Havalimanı, İzmir
19
ŞEHİR
ÜLKE
Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadı
İstanbul
Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi
Ankara
Türkiye
Kulşerif Camii
-
Tataristan
Kazan Türk Konsolosluğu
Kazan
Tataristan
İstinye Park Hillside City Club
İstanbul
Türkiye
İnkilap Kitabevi
İstanbul
Türkiye
Kanaltürk Binası
İstanbul
Türkiye
Akgün Gıda Susurluk Dinlenme Tesisleri
Balıkesir
Türkiye
Hakkasan Restaurant
İstanbul
Türkiye
Şükrü Saraçoğlu Stadı, İstanbul
UYGULAMALAR
19.9 Diğer
Kulşerif Camii, Tataristan
51
B.8.1.4 040510 MiNERAL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 324 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content