close

Enter

Log in using OpenID

akts kataloğu - Gaziantep Üniversitesi

embedDownload
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
2011-2012
AKTS KATALOĞU
AKTS Kordinatörü
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827)
Fax: +90 342 3601032
E-mail: oruc@gantep.edu.tr
Adres
Gaziantep Üniversitesi, Kimya Bölümü
27310 Gaziantep, Turkiye
Tel: +90 342 3601200
Fax: +90 342 3601104
http://www.gantep.edu.tr/
İÇERİK TABLOSU
Sayfa
2
4
5
6
7
9
24
38
50
68
Genel Bilgi
Akademik Personel
Lisans Programı
Seçmeli Lisans Dersleri
Lisansüstü Dersleri
Birinci Yıl Dersleri
İkinci Yıl Dersleri
Üçüncü Yıl Dersleri
Dördüncü Yıl Dersleri
Lisansüstü Dersler
1
GENEL BİLGİ
Kimya bölümü, Prof. Dr. Hasan KARAMAN tarafından 2003 yılında Fen-Edebiyat
Fakültesinin dokuz bölümünden birisi olarak kurulmuştur.
Kimya bölümü altı anabilim dalından oluşmaktadır;
•
Analitik Kimya Anabilim Dalı,
•
Anorganik Kimya Anabilim Dalı,
•
Biyokimya Kimya Anabilim Dalı,
•
Fiziko Kimya Anabilim Dalı,
•
Organik Kimya Anabilim Dalı,
•
Polimer Kimyası Anabilim Dalı.
Kimya eğitim programının süresi 4 yıldır. Bu lisans eğitiminin sonunda kimyager
ünvanını kazanılır. Bölümde yüksek lisans ve doktora programlarıda bulunmaktadır.
Bölümde 1 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi
bulunmaktadır.
Laboratuarları:
•
Fiziko Kimya Laboratuarları,
•
Organik Kimya Laboratuarları,
•
Anorganik Kimya Laboratuarları.
Kimya Bölümümüzün temel amacı, kimyada ve ilgili sanayide araştırma ve
geliştirme çalışmalarını yürütebilme yeteneğine sahip kimyagerleri eğitmektir.
Bölümümüz modern dünyada teknolojik ilerlemeler için, önemli temel araştırmalarda
bulunabilen, bilgisini ve pratikte yeteneğini kullanabilen donanımlı öğrencilerin
yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrenciler, ulusal üniversiteye giriş sınavı (öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi
ÖSYS) ile B.S. ( Lisans Derecesi) için seçilir. Yaklaşık 45 öğrenci her yıl kabul
edilmektedir. Yüksek lisans ve doktora için, üniversite ve bölümler kendi
gereksinimlerini ilan ederek öğrencileri seçerler. Yüksek lisans ve doktora
programlarına başvuran adaylar yerleştirimeden önce adaylara bazı sınavlar
uygulanır.
LİSAN GEREKLİLİĞİ
Öğretimdeki mesleki dil Türkçedir.
2
B.S. ( LİSANS DERECESİ)
Normal eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler tüm gerekli dersleri almalı ve geçmelidir,
ayrıca ağırlıklı not ortalaması (GPA) mezun olmadan önce 2.0 olmalıdır.
M.S. (YÜKSEK LİSANS DERECESİ)
Öğrencilerin tezin yazımını ve tezin sunumunu hazırlamaları gerekir. Öğrencilerin
yüksek lisans derecesini tamamlamak için yaklaşık 2 yıllık süreleri vardır.
PH.D. (DOKTORA DERECESİ)
Doktora derecesi ödev ve tez araştırmalarını gerektirir. Öğrenci özgün araştırma
yapacak ve tez hazırlayacaktır, daha sonra öğrencinin tamamladığı araştırmayı sözlü
sunum yapması gerekir. Öğrencilerin Yüksek lisanstan sonra Doktora programını
tamamlamaları için yaklaşık 4 yıl gerekir.
SINAV YÖNETMELİĞİ
Lisans öğrencileri için normal sınav sistemi % 50 ara sınav ve % 50 final sınavıdır.
Öğretmen, yazılı sınav, proje, ev ödevi gibi farklı formlarda ara sınav verme
esnekliğine sahiptir.
YAZ STAJI
Mezun olmanın gereklerinden bir taneside lisans öğrencisinin bir yaz stajı
yapmasıdır. Krediye sahip değildir. Tanımlanan bu yaz stajının tanımı bölüm ders
kataloğunda tanımlanmaktadır.
ARAŞTIRMA OLANAKLARI VE LABORATUARLAR
Kimya Bölümü aşağıda belirtilen araştırma laboratuarlarına sahiptir.
1. ORGANİK KİMYA LABORATUARI
Eğitimsel ve araştırma çalışmaları için olanak sağlar.
2. ANORGANİK KİMYA LABORATUARI
Anorganik laboratuarının temel amacı, anorganik komplekslerin karakterizasyonu ve
sentezi için öğrencilere değerlendirme sağlayacak olmasıdır.
3. FİZİKO KİMYA LABORATUARI
Fiziko kimya derslerinde sunulan teorik içeriğin deneysel yaklaşımlarla ilişki
kurulması sağlanır. Ayrıca uygulanan deneylerde, fizikokimya da kullanılan temel
deneysel teknikler öğrenilecek ve basit aletler tanıtılacaktır.
3
AKADEMİK PERSONEL
PROFESÖRLER
SÖNMEZ, Mehmet
DOÇENTLER
EMRE, E. Elçin
: B.S., Selçuk Üniversitesi; M.S., Erciyes Üniversitesi; Ph.D., Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
: B.S.; M.S., Ph.D. Marmara Üniversitesi
YARDIMCI DOÇENTLER
İYİDOĞAN, Ayşegül : B.S., M.S., Ph.D., Selçuk Üniversitesi
MAZI, Hidayet
: B.S., M.S., Ph.D., Hacettepe Üniversitesi
TAŞKIN TOK, Tuğba : B.S., M.S., Ph.D., Hacettepe Üniversitesi
ZENGİN, Gülay
: B.S., Liverpool Üniversitesi; Ph.D., Clemson Üniversitesi
ZENGİN, Hüseyin
:B.S., Gazi Üniversitesi.; M.S., Virginia Commonwealth Üniversitesi;
Ph.D., Clemson Üniversitesi.
ASİSTANLAR
BÜYÜKBEŞE, Dilek
ÇELİKEL, H.Gamze
KARAMAN, Nurcan
YILMAZ, Yusuf
: B.S., Hacettepe Üniversitesi; M.S.,PhD.(2009- ), Gaziantep Üniversitesi.
: B.S., Selçuk Üniversitesi; ; M.S., PhD. (2011- )Gaziantep Üniversitesi
: B.S, ODTU; M.S., PhD.(2009- ), Gaziantep Üniversitesi.
: B.S., Kafkas Üniversitesi; M.S., Yıldız Teknik Üniversitesi; PhD. (2010), Gaziantep Üniversitesi.
4
KİMYA BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl
Dersin
Kodu
KİM 101
KİM 151
KİM 103
MAT 100
YDBİ 101
TÜRK 100
Dersin Adı
Genel Kimya-I
Genel Kimya Laboratuarı-I
Fizik-I
Matematik-I
İngilizce-I
Türk Dili-I
Toplumsal Duyarlılık
TDP 101
Projesi I
GOS
Seçmeli Ders
Dönem Toplam Kredi
II. Yarıyıl
T UK
4
0
4
4
2
2
0
3
0
0
0
0
4
1
4
4
2
2
Dersin
Kodu
KİM 102
KİM 152
KİM 104
MAT 200
YDBİ 102
TÜRK 200
Dersin Adı
T UK
Genel Kimya-II
Genel Kimya Laboratuarı-II
Fizik-II
Matematik-II
İngilizce-II
Türk Dili-II
Toplumsal Duyarlılık Projesi
II
4
0
4
4
2
2
0 2 1
TDP 102
1 1 0
18
Dönem Toplam Kredi
0
3
0
0
0
0
4
1
4
4
2
2
1 2 2
19
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl
Dersin
Kodu
KİM 201
KİM 251
KİM 203
KİM 253
KİM 209
KİM 207
Dersin Adı
T UK
Analitik Kimya-I
Analitik Kimya Laboratuarı-I
Anorganik Kimya-I
Anorganik Kimya LaboratuarıI
Kimyada Bilgisayar Kullanımı
Seçmeli Ders
4 0 4
0 4 2
4 0 4
Dersin
Kodu
KİM 202
KİM 252
KİM 204
0 4 2
KİM 254
2 2 3
3 0 3
KİM 208
Kimyacılar için Matematik
2 0 2
AİIT 200
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Dönem Toplam Kredi
AİIT 100
IV. Yarıyıl
Dersin Adı
T UK
Analitik Kimya-II
Analitik Kimya Laboratuarı-II
Anorganik Kimya-II
Anorganik Kimya LaboratuarıII
Seçmeli Ders
Fizikokimya-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
4 0 4
0 4 2
4 0 4
0 4 2
3 0 3
4 0 4
2 0 2
2 0 2
22
Dönem Toplam Kredi
5
21
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl
VI. Yarıyıl
Dersin
Kodu
KİM 301
KİM 351
KİM 309
KİM 353
KİM 313
KİM 305
Dersin Adı
T UK
Organik Kimya-I
Organik Kimya Laboratuarı-I
Fizikokimya-II
Fizikokimya Laboratuarı
Enstrümantal Analiz-I
Mesleki İngilizce-I
4
0
4
0
2
2
KİM 311
Polimer Kimyası-I
Seçmeli Ders
2 0 2
3 0 3
Dönem Toplam Kredi
0
4
0
4
0
0
4
2
4
2
2
2
21
Dersin
Kodu
KİM 302
KİM 352
KİM 312
KİM 354
KİM 314
KİM 356
Dersin Adı
Organik Kimya-II
Organik Kimya Laboratuarı-II
Polimer Kimyası II
Polimer Kimyası Laboratuarı
Enstrümantal Analiz-II
Enstrümantal Analiz
Laboratuarı
KİM 306 Mesleki İngilizce-II
KİM 308 Biyokimya
KİM 399 Yaz Stajı
Dönem Toplam Kredi
T UK
4
0
2
0
2
0
0
4
0
4
0
3
4
2
2
2
2
1
2 0 2
4 0 4
0 0 0
19
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl
Dersin
Kodu
KİM 403
KİM 451
Dersin Adı
Organik Kimya-III
Biyokimya Laboratuarı
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Dönem Toplam Kredi
VIII. Yarıyıl
T UK
2
0
3
3
3
3
3
0 2
4 2
0 3
0 3
0 3
0 3
0 3
19
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Dönem Toplam Kredi
T UK
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
21
* Öğrencilerin aşağıdaki seçmeli derslerden VII. ve VIII. yarıyılda toplam 7 adet seçmeli ders
almaları gerekmektedir.
6
3
3
3
3
3
3
3
Seçmeli Dersler
Dersin Kodu
KİM 205
KİM 206
KİM 106
KİM 401
KİM 405
KİM 402
KİM 400
KİM 404
KİM 420
KİM 421
KİM 422
KİM 423
KİM 424
KİM 430
KİM 440
KİM 441
KİM 442
KİM 443
KİM 444
KİM 445
KİM 499
Dersin Adı
Elementler Kimyası-I
Elementler Kimyası-II
Biyoloji
Anorganik Endüstriyel Kimya
Elektrokimya
Organik Endüstriyel Kimya
Kimyada Seminer
Çevre Kimyası
Ayırma Teknikleri
Aromatik Bileşikler Kimyası
Doğal Bileşikler Kimyası
İlaç Etken Maddelerinin Yapıları ve Sentezi
Heteroatom Taşıyan Halkalı Yapılar
Bor Kimyası
Doğal Polimerler
Biyopolimerler
Polimer Teknolojisine Giriş
Polimer Karakterizasyonu
Kimyasal Kinetik
Polimer Sentezi
Bitirme Tezi
T
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
LİSANSÜSTÜ DERSLER
Dersin Kodu
KİM 501
KİM 519
KİM 520
KİM 521
KİM 522
KİM 523
KİM 524
KİM 525
KİM 526
KİM 527
KİM 528
KİM 529
KİM 530
KİM 531
KİM 532
KİM 536
KİM 538
KİM 540
Dersin Adı
Literatür
Polimer Kimyası II (Özellikleri)
Biyokimyada Nicel Problemler
Reoloji
Enzimatik Reaksiyonların Mekanizmaları
İleri Organik Kimya
Enzim Kinetiği
Boya Kimyası
Metabolizma
Kaplama Boyalarının Kimyası
İleri Fiziko Kimya
İleri Ayırma Teknikleri
Endüstriyel Kimya I
Polimer Kimyasına Giriş
Endüstriyel Kimya II
Kromatografi
Polimerlerin Karakterizasyonu I
Kromotografik Ayırma Teknikleri
7
AKTS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
K
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
KİM 541
KİM 542
KİM 543
KİM 544
KİM 545
KİM 546
KİM 547
KİM 548
KİM 549
KİM 550
KİM 551
KİM 553
KİM 554
KİM 555
KİM 556
KİM 557
KİM 558
KİM 559
KİM 560
KİM 561
KİM 562
KİM 563
KİM 564
KİM 565
KİM 566
KİM 567
KİM 568
KİM 569
KİM 570
KİM 571
KİM 572
KİM 573
KİM 574
KİM 575
İlaç Etken Maddelerinin Sentezi
Heterosiklik Organik Bileşikler
Stereokimya
NMR Spektroskopisi
Asimetrik Sentez
Organik Kimyada İsim Reaksiyonları
İleri Analitik Kimya
Kütle Spektrometresi ve Uygulamaları
Fizikokimya
Ultraviyole-Görünür Bölge ve İnfrared
Absorbsiyon Spektroskopileri
Polimerlerin Karakterizasyonu 2
Sentetik Boya Kimyası
Emülsiyon Polimerizasyonu
Organometalik Kimya
Moleküler Simetri
Koordinasyon Kimyası
Makrosiklik Bileşikler
Geçiş Elementleri Kimyası
Kimyasal Termodinamik
Atomik ve Moleküler Yapı
Polimer Plastik Kimyası
Fotokimya
İstatistiksel Termodinamik
İleri Kimyasal Kinetik
Tıbbi Kimyaya Giriş
Organik Spektroskopi
Organik Kimyada Yapılar ve Reaktivite
Doğal Ürünlerin Organik Sentezi
Frontier Orbitalleri ve Organik Kimyasal
Reaksiyonlar
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Biyoistatistik
Protein Kimyası
Kantitatif Yapı - Aktivite İlişkileri
Bilgisayar Destekli Moleküler Modelleme
Medisinal Kimya ve Moleküler Modelleme
Yöntemleri
4
4
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
BİRİNCİ YIL
DERSLERİ
9
KİM 101 GENEL KİMYA I (4-0) 4
KİM 101 Genel Kimya I (4-0) 4 (AKTS : 4 )
1. Yıl/Güz dönemi
Yıl/Dönem
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Atom, Molekül ve İyonlar. Kimyasal Formüller ve
Denklemler. Atomun Elektronik Yapısı, Işık ve Madde
Etkileşimi, Hidrojen Atomunun Spektrumu, Bohr Atom
Modeli. Periyodik Tablo ve Elementler. Elementlerin
Peryodik Özellikleri, Kimyasal Bağlar. Molekül Yapısı;
Lewıs Nokta Yapısı ve Rezonans. Moleküller arası Çekim
Kuvvetleri. Çözelti Derişimleri, Termokimya, Entalpi,
Kimyasal Tepkimelerin Hızı, Kimyasal Tepkimelerde
Denge, Çözünürlük Dengesi, Asit ve Bazlar.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel kimya bilgi içeriğini sağlamaktır
Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar1, R.H.
Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri:
T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme
Yayıncılık, 2000
Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler,
Atkins ve Jones, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu,
H. Yılmaz, İkinci Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık
Chemistry, R. Chang, McGraw-Hill, Inc. Sixth Edition
E. Erdik, Y. Sarıkaya, “Temel Üniversite Kimyası”, Gazi
Kitabevi, Ankara 2004
H. Yılmaz, “Temel Kimya I” ve “Temel Kimya II”, Bilim
yayıncılık, Ankara 2004.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Tüm Öğretim Üyeleri
10
KİM 151 GENEL KİMYA LABORATUVARI I (4-0) 4
KİM 151 Genel Kimya Laboratuvarı I (0-2) 1 (AKTS : 2 )
1. Yıl/Güz dönemi
Yıl/Dönem
Ders tipi
Ders içeriği
Zorunlu
Laboratuvar teknikleri, temel kimyasal işlemler, bazı
maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin saptanması,
çeşitli reaksiyon tiplerinin incelenmesi, erime ve kaynama
noktasının saptanması, süblimleşme ve damıtma, anyonlar
ve katyonların tanınma reaksiyonları, ideal gaz sabitinin
hesaplanması, çeşitli çözeltilerin hazırlanması, kolloidal
çözeltilerin hazırlanması, kimyasal dengeye etki eden
faktörler, yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri ve metal
etkinlikleri.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel kimya bilgi içeriğini sağlamaktır.
Genel Kimya Deneyleri, Prof. Dr. Güler SOMER, Gazi
Üniv. Fen-Ed. Fak. Kimya Böl. Genişletilmiş 2. Baskı
Ankara, 1997
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Tüm Öğretim Üyeleri
11
KİM 103 FİZİK I
KİM 103 Genel Fizik I (4-0)4
Yıl/Dönem
(AKTS :6)
1. Yıl/Sonbahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Birim sistemleri; Vektörler; Bir ve iki boyutta hareket,
Newton hareket kanunları, Düzlemsel hareket; Parçacık
dinamiği; İş ve enerji, Enerjinin korunumu; Momentum,
çarpışma.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel fizik bilgi içeriğini sağlamaktır.
Fizik İlkeleri I-II: J. B. FREDERIC, A. J. DAVID
Fen ve Mühendislik İçin Fizik I-II: R. A. SERWAY, R. J.
BEICHNER
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
MATH 100 MATEMATİK I
MATH 100 Matematik I (4-0) 4
Yıl/Dönem
(AKTS :6 )
1. Yıl/Sonbahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Kümeler ve sayılar; Mutlak değerler ve aralıklar;
Doğrular, fonksiyonlar ve limitler; Süreklilik; Türevler;
Diferensiyelin uygulamaları
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel matematik bilgi içeriğini sağlamaktır.
Mustafa Balcı: Genel Matematik#Thomas: Diferansiyel
12
İntegral Hesabı ve Analitik Geometri
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
YDBİ 101 İNGİLİZCE-I (2-0) 2
YDBİ 101 İngilizce-I (2-0) 2 (AKTS :2)
Yıl/Dönem
1. Yıl/Sonbahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Özne, zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul
yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar; zamanlar, olma
fiili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları;
Bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif,
isim fiiller ve nesne zamirler; Çekimsiz yardımcı
fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı.
Önkoşul
Dersin amacı
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel ingilizce bilgi içeriğini sağlamaktır.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
İngilizce
Eğitmen
13
TÜRK 100 TÜRK DİLİ I (2-0) 2
TÜRK 100 Türk Dili I (2-0) 2 (AKTS :2)
Yıl/Dönem
1. Yıl/Sonbahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Dil nedir? ; Dil-düşünce ve duygu bağlantısı; Dil kültür
münasebeti; Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri;
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, gelişmesi ve
tarihi devreleri; Türk dilinin bugünkü durumu ve
yayılma alanları; Türkçenin ses özellikleri, ses bilgisi ve
hece bilgisi, imla kuralları, noktalama işaretleri ve
uygulamaları; Kompozisyonla ilgili bilgiler ve çeşitleri.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
KİM 105 KİMYADA BİLGİSAYAR KULLANIMI (2-1) 3
KİM 105 Kimyada Bilgisayar Kullanımı (2-1) 3 (AKTS: 4)
Yıl/Dönem
1. Yıl/Sonbahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Microsoft Office Programları, Kimya Çizim Programları
tanıtım ve uygulamaları, İnternet Kullanımı, Kimya
Literatür Taramasının Esasları, Kimya Literatürünü
Oluşturan Yayınlar (Pirimer Kaynaklar Dergiler,
Patentler, Teknik Dökümanlar, Sekonder Kaynaklar,
Kimyasal Abstraklar, Kimyasal Abstraklar, Science
Citation Index, G-Melin Handbook, Beilstein
Handbook), Elektronik Tarama ( Internet ) Deneysel
14
Çalışmaya Hazırlık.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Uygulamalı Bilgisayar I-II Doç. Dr. Erkan Işığıçok
M.S. Office XP (2002)& İnternet Kullanımı Abdülkadir
Tepecik
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
TD 101 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-I (0-2) 1
TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I (0-2) 1(AKTS: 2)
Yıl/Dönem
1. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek,
toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk
bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun
güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönekil
çözüm hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum
gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da
düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk
çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma,
topluma hizmet çalışmalarına yönelik temel bilgi ve
beceri kazanımı.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Uygulamalı Bilgisayar I-II Doç. Dr. Erkan Işığıçok
M.S. Office XP (2002)& İnternet Kullanımı Abdülkadir
15
Tepecik
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
KİM 102 GENEL KİMYA II (4-0) 4
KİM 102 Genel Kimya I (4-0) 4 (AKTS : 6 )
1. Yıl/Bahar dönemi
Yıl/Dönem
Ders tipi
Ders içeriği
Zorunlu
Gazlar, Kimyasal kinetik, Kimyasal dengenin temelleri,
Asit-Baz dengelerine bakış, Çözünürlük, Kompleks iyon
dengesi, Entropi ve serbest enerji, Elektrokimya, Çekirdek
kimyası, Organik Kimya
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel kimya bilgi içeriğini sağlamaktır
Genel Kimya: İlkeler ve Modern Uygulamalar 1, R.H.
Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Çeviri Editörleri:
T. Uyar, S. Aksoy, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme
Yayıncılık, 2000
Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler,
Atkins ve Jones, Çeviri Editörleri: E. Kılıç, F. Köseoğlu,
H. Yılmaz, İkinci Baskıdan Çeviri, Bilim Yayıncılık
Chemistry, R. Chang, McGraw-Hill, Inc. Sixth Edition
E. Erdik, Y. Sarıkaya, “Temel Üniversite Kimyası”, Gazi
Kitabevi, Ankara 2004
H. Yılmaz, “Temel Kimya I” ve “Temel Kimya II”, Bilim
yayıncılık, Ankara 2004.
Öğretim şekli
Dersler
16
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Tüm Öğretim Üyeleri
KİM152 GENEL KİMYA LABORATUVARI-II (0-2) 1
KİM152 Genel Kimya Laboratuvarı-II (0-2) 1 (AKTS : 2 )
Yıl/Dönem
1. Yıl/Bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Gazların difüzyonu, özelliklerine göre maddelerin
belirlenmesi, Ayarlı çözelti hazırlama. Belirli Katyonları
Tanıma ve Çöktürme Reaksiyonları. Kristallendirme ve
fraksiyonlu kristallendirme, stokiyometri, donma noktası
alçalması
ve
molekül
ağırlığının
bulunması,
mağnezyumun eşdeğer gram ağırlığı, kimyasal reaksiyon
tipleri, Asit-baz titrasyonu, sıcaklığın reaksiyon hızına
etkisi.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel kimya bilgi içeriğini sağlamaktır
Genel Kimya Deneyleri, Prof. Dr. Güler SOMER, Gazi
Üniv. Fen-Ed.Fak. Kimya Böl. Genişletilmiş 2. Baskı
Ankara, 1997.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Tüm Öğretim Üyeleri
17
KİM 104 FİZİK-II (4-0) 4
KİM 104 Fizik-II (4-0) 4 (AKTS : 6 )
Yıl/Dönem
1. Yıl/Bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Yük ve Madde, Elektriksel Alan; Gauss Kanunu,
Elektriksel Potansiyel; Yalıtkanlar, Akım ve Direnç,
Elektrik Devreleri, Magnetik Alan.
Önkoşul
Dersin amacı
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel fizik bilgi içeriğini sağlamaktır
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Fizik İlkeleri I-II: J. B. FREDERIC, A. J. DAVID
Öğretim şekli
Fen ve Mühendislik İçin Fizik I-II: R. A. SERWAY, R. J.
BEICHNER
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
MAT 200 MATEMATİK-II (4-0) 4
MAT 200 Matematik-II (4-0) 4 (AKTS : 6 )
Yıl/Dönem
1. Yıl/Bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Ortalama değer teoremi; İntegraller, integraller için
ortalama değer teoremi, integrasyon metodları,
integrallerin
uygulamaları;
Ters
fonksiyonlar;
Logaritmalar ve üsteller (fonksiyonlar); Diziler ve seriler;
Kutupsal koordinatlar; Çok katlı integraller; Elementer
18
diferansiyel denklemler.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel matematik bilgi içeriğini sağlamaktır
Mustafa Balcı: Genel Matematik#Thomas: Diferansiyel
İntegral Hesabı ve Analitik Geometri
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
YDBİ 102 İNGİLİZCE-II (2-0) 2
YDBİ 102 İngilizce-II (2-0) 2 (AKTS : 6 )
Yıl/Dönem
1. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Sayılabilen ve sayılamayan isimler zaman zarfları,
belgisiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar,
ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, çekimsiz yardımcı
fiillerden "would" ile renkler, günler, aylar ve bunlarla
ilgili metin çalışmaları. Şimdiki zaman ve "olmak" fiili
ile di'li geçmiş zaman. (Have got) yapısı-nın örneklerle
kullanımı.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
19
TÜRK 200 TÜRK DİLİ II (2-0) 2
TÜRK 200 Türk Dili II (2-0) 2 (AKTS:2)
Yıl/Dönem
1. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Türkçede yapım ekleri; cümle ve tahlili, cümle öğeleri ve
çeşitleri; Kompozisyon yazmada kulllanılacak plan;
Anlatım türleri, Türkçede genel anlatım bozuklukları,
cümle bozuklukları, iyi bir anlatımın nitelikleri; Yazılı
kompozisyon türleri ve uygulamalar
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
KİM 106 BİYOLOJİ (3-0) 3
KİM 106 Biyoloji (3-0) 3 (AKTS : 3)
Yıl/Dönem
1. Yıl/Bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Canlıların ortak özellikleri, canlılarda çeşitlilik; Hücrenin
kimyasal yapısı, hücrenin karbonlu bileşikleri, karbonlu
bileşiklerin genel özellikleri; Proteinler, karbohidratlar ve
yağlar; Hücrenin genel yapısı, prokaryot hücreler, ökaryot
hücreler; Kloroplast ve diğer plastidler, Hücre zarının
yapısı ve fonksiyonu; Metebolizmanın temel kuralları;
Enzimler; Fotosentez, kemosentez, aerobik solunum;
DNA yapısı ve fonksiyonu; Protein sentezi; Gen
20
İfadesinin kontrolü; Rekombinant DNA teknolojisi ve
Genetik Mühendisliği; Hayvan yapısı ve fonksiyonu;
Bilgi akımı ve nöronlar; Bağışıklık sistemi, antikorların
yapısı, immünizasyon; Solunum sistemleri, insan solunum
sistemi; Gaz değişimi ve taşınması; Su-tuz dengesi ve
sıcaklık kontrolü; İdrar oluşumu; Vücut sıcaklığının sabit
tutulması.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Bu dersin amacı ilk yıl kimya öğrencilerine gereken
temel biyoloji bilgi içeriğini sağlamaktır
Audesirk, T., Audesirk, G., Byers. E.B. 2002. BIOLOGY
Life on earth. Upper Saddle River.New Jersey.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
TDP 102 TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESİ-II (1-2) 2
TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II (1-2) 2 (AKTS : 3)
Yıl/Dönem
1. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek,
toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk
bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun
güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönekil
çözüm hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum
gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da
düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk
çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma,
topluma hizmet çalışmalarına yönelik temel bilgi ve
beceri kazanımı.
21
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
22
İKİNCİ YIL
DERSLERİ
23
KİM 201 ANALİTİK KİMYA-I (4-0) 4
KİM 201 Analitik Kimya-I (4-0) 4 (AKTS : 6)
Yıl/Dönem
2. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Analitik Kimyaya giriş; Analitik kimyada temel
kavramlar; Örnek alma teknikleri; Kimyasal denge ve
aktiflik; Sulu ortamda asit-baz dengeleri; İyonik
dengeler; Sulu ve sudan başka çözücü ortamlarında asitbaz titrasyonları ve uygulamaları; Kompleks iyon
dengeleri, kompleksleşme titrasyonları.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Skoog, Dauglas A.. Donald, M. W., Holler F. J.,
Fundamentals of Analytical Chemistry (7th edition) USA
(Kılıç E., Köseoğlu F., Analitik Kimya Temelleri, I.
Çeviri), Özkan Matbaacılık, Ankara, 1996.
Daniel. C. Haris, Analitik Kimya, Freeman and
Company, US, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1982.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
24
KİM 251 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI–I (0-6) 3
KİM 251 Analitik Kimya Laboratuvarı–I (0-6) 3 (AKTS : 6)
Yıl/Dönem
2.Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Katyon ve anyon analizleri
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Skoog, Dauglas A. Donald, M. W., Holler F. J.,
Fundamentals of Analytical Chemistry (7th edition) USA
(Kılıç E., Köseoğlu F., Analitik Kimya Temelleri, I.
Çeviri), Özkan Matbaacılık, Ankara, 1996.
Daniel. C. Haris, Analitik Kimya, Freeman and Company,
US, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1982.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
KİM 203 ANORGANİK KİMYA-I (4-0) 4
KiİM 203 Anorganik Kimya-I (4-0) 4 (AKTS : 6)
Yıl/Dönem
2. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Atomun elektron yapısı, atomun kuantum modeli,
elementlerin periyodik özellikleri molekül yapısı, VSEPR
kuramı ve molekül geometrisi tayini, kovalent bağ,
değerlik bağ kuramı, moleküler orbital kuramı,
25
elektronenatiflik, iyon bağı, iyonik katılar için kristal
türleri, metal bağı, tanecikler arası etkileşimler, hidrojen
bağı, tanecikler arası etkileşimlerin etkileri, asit- baz
tanımları, asit ve bazlarda sertlik ve yumuşaklık, asit- baz
kavramı ile ilgili uygulamalar.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Gary L. Miessler, Donald A. Tarr, İnorganik Kimya, Prof.
Dr. Nurcan Karacan, Doç. Dr. Perihan Gürkan, Palme
Yayıncılık, 2002.
N.K. Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Ankara, Gazi
Kitapevi, 1999
H.Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimyada Temel
Kavramlar, Furkan Yayınevi, Samsun, 1998.
D.F. Shriver, P.W. Atkins and C.H. Langford, Inorganic
Chemistry, Oxford University Press, 1990.
J.E. Huheey, “Inorganic Chemistry: Principles of structure
and reactivity”, 3th ed., Harper and Row, New York, 1983.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
KİM 253 ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI-I (0-4) 2
KİM 253 Anorganik Kimya Laboratuvarı-I (0-4) 2 (AKTS : 4)
Yıl/Dönem
2. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Hidrojenin Eldesi ve Özellikleri. Hidrojen Peroksitin
Tayini, Eldesi, Parçalanması ve Redoks Özellikleri.
Halojenler. Klorün Eldesi. Brom ve İyodun Eldesi.
Halojenlerin Özellikleri. Hidrojen Halojenlerin Eldesi ve
Özellikleri. Oksijen. Oksijenin Eldesi, Toplanması,
Reaksiyonları. Oksijenin Yükselgeyici Özellikleri.
Kükürt. Plastik Kükürtün Eldesi. Kükürtün Metallerle ve
26
Ametallerle Etkileşmesi. Hidrojen Sülfürün Eldesi ve
Özellikleri. Sodyum Sülfürün Özellikleri. Kükürt
Trioksitin Eldesi ve Özellikleri. Sülfirik Asidin
Özellikleri. SO 4 –2 İyonunun Tayini. Sodyum Tiyosülfatın
Eldesi. Azot. Azotun Eldesi ve Özellikleri. Amonyum
Tuzlarının Eldesi ve Hidrolizi. Azot Oksitlerinin Eldesi ve
Hidrolizi. Nitrik Asitin Eldesi ve Özellikleri. Nitratların
Yükseltgeyici Özellikleri. Fosfor. Fosforun Eldesi. Beyaz
Fosfor ve Özellikleri. Fosfat Anhidritlerinin Eldesi.
Fosforik Asidin Eldesi. Fosfatların Eldesi. Fosfatların
Hidrolizi. Bizmut(III) ve Antimon(III) Bileşiklerinin
Eldesi ve Özellikleri. Bizmut(V) ve Antimon(V)
Bileşiklerinin Özellikleri. Karbon. Kömürün Adsorpsiyon
Özelliği. Karbonmonoksitin Eldesi ve Özellikleri.
Karbondioksitin Eldesi ve Özellikleri. Karbonatların
Eldesi ve Özellikleri.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Eynullayev A., Sönmez M.,
Laboratuvarı Ders Notları, 2007
Anorganik
Kimya
Gary L. Miessler, Donald A. Tarr, İnorganik Kimya, Prof.
Dr. Nurcan Karacan, Doç. Dr. Perihan Gürkan, Palme
Yayıncılık, 2002.
N.K. Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Ankara, Gazi
Kitapevi, 1999
H.Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimyada Temel
Kavramlar, Furkan Yayınevi, Samsun, 1998.
D.F. Shriver, P.W. Atkins and C.H. Langford, Inorganic
Chemistry, Oxford University Press, 1990.
J.E. Huheey, “Inorganic Chemistry: Principles of structure
and reactivity”, 3th ed., Harper and Row, New York, 1983.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
27
KİM 205 ELEMENTLER KİMYASI-I (2-0) 2
KİM 205 Elementler Kimyası-I (2-0) 2 (AKTS: 2)
Yıl/Dönem
2. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Ametaller H 2 ’nin laboratuvar ve endüstride eldesi,
özellikleri. Oksijenli su eldesi, kullanım alanları.
Hidrojenin metalurjide ve organik sentezlerde önemi.
Klor-doğada rastlandığı bileşikler, eldesi yöntemleri, HCl
asit, sentezi ve endüstride kullanımı, kloroorganik
bileşikler, klorun oksijenli bileşikleri, bileşiklerinin
kullanım alanları. İyod- kaynakları ve eldesi yöntemleri,
özellikleri, önemli bileşikleri ve kullanım alanları.
Oksijen-endüstride ve laboratuvarda elde edilişi, fiziksel
ve kimyasal özellikleri, allotropisi, ozonun yaşam için
önemi. Kükürt-doğal kaynakları, eldesi, bileşiklerinin
sentezi, faydası ve atmosferde bulunmasının sakıncaları.
Azot-bileşikleri, eldesi yöntemleri ve saflaştırılması,
özellikleri, Azotun oksijenli bileşikleri ve özellikleri.
Fosfor-doğada rastlandığı bileşikler, eldesi, allotropileri,
özellikleri. Fosforik asidin laboratuvar ve endüstride
sentezlenmesi, fosfor gübreleri, önemli kullanım alanları.
Karbon-kaynakları, modifikasyonlarının açıklanması, faz
diyagramı, özellikleri, metalurjide rolü, karbür bileşikleri,
oksijenli bileşikleri ve oluşturduğu reaksiyonlar.
Silisyum-doğal bileşikleri ve eldesi yöntemleri,
özellikleri, silikon bileşikleri. Silisyumun yarı iletken
endüstrisinde rolü. Cam ve çimentonun yapısında
silisyumun önemi. Bor-doğal bileşikleri, eldesi
yöntemleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Hidrür
bileşiklerinin eldesi, bu maddelerdeki bağ türü, katı yakıt
olarak füzelerdeki kullanımı. Borik asitler, sentez
yöntemleri, kullanım alanları ve metaborat tuzları.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Shriver, Atkins, Anorganik Kimya, S. Özkar, B.
Çetinkaya, A. Gül, Y. Gök, 3. Baskı, 2004Bilim
Yayıncılık,
N.N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the
elements, 2nd Ed., Elsevier, 1997
Öğretim şekli
Dersler
28
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
KİM 207 KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK (4-0) 4
KİM 207 Kimyacılar için Matematik (4-0) 4 (AKTS: 4)
Yıl/Dönem
2. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Tek ve çok değişkenli fonksiyonlar, Türev, Kısmi türev,
İntegral, Birinci dereceden denklemler, İkinci ve üçüncü
dereceden denklemler, Matris ve determinantlar, Grafik
çizimi ve lineer regrasyon, Ekstrapolasyon ve
interpolasyon,
Kimyasal
problemler
üzerinde
uygulamalar.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Kimyacılar İçin Matematik, Prof. Dr. M. Ayhan Zeren,
Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000.
Kimyacılar İçin Matematik, Prof. Dr. Çetin Güler,
2.Baskı, İzmir, 2000.
Kimyacılar İçin Matematik, Prof. Dr. Mustafa Cebe,
Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa, 1995.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
29
AİIT 100 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- I (2-0) 2
AİIT 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I (2-0) 2 (AKTS: 2)
Yıl/Dönem
2. Yıl/Güz dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
İnkılap ve benzeri kavramlar; Türk inkılabı ve özellikleri;
Atatürk'ün inkılap anlayışı; Fransız ihtilâli ve yaydığı
fikirler; Sanayi inkılabı, kapitalizm, emperyalizm ve
sosyalizm; Osmanlı devleti, devletin çöküş nedenleri,
devleti kurtarma çabaları; XX.yüzyılda Osmanlı devleti,
I.Meşrutiyet, II.Meşrutiyet, I.Balkan savaşı, II.Balkan
savaşı. Birinci Dünya Savaşı, savaşta Osmanlı devleti,
savaşın bitişi, Mondros ateşkes anlaşması; Milli ordunun
kuruluşu Kuvay-ı Milliye, düzenli orduya geçiş; Ermeni
meselesi ve Ermenilerle yapılan savaşlar; Fransızlarla
yapılan savaşlar ve Ankara İtilafnamesi; Yunanlılarla
yapılan savaşlar, Birinci İnönü, İkinci İnönü ve Sakarya
Meydan Muharebesi, siyasi sonuçlar; Büyük Taaruz,
Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Konferansı.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
30
KİM 202 ANALİTİK KİMYA-II (4-0) 4
KİM 202 Analitik Kimya-II (4-0) 4 (AKTS: 6)
Yıl/Dönem
2. Yıl/bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Verilerin değerlendirilmesi ve analitik hatalar,
Gravimetrik Analiz Metodları, Gravimetrik Metodların
Uygulamaları Ve Hesaplamaları, çoklu karışımların
analizleri, Volümetrik Analiz Metodları, Nötralleşme
Titrasyonları, Kompleks Asit/Baz Sistemleri, Çöktürme
Titrasyonları,
Kompleks
Oluşum
Titrasyonları,
Elektrokimyaya Giriş, Yükseltgenme ve İndirgenme
Titrasyonları Ve Uygulamaları
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Skoog, Dauglas A. Donald, M. W., Holler F. J.,
Fundamentals of Analytical Chemistry (7th edition) USA
(Kılıç E., Köseoğlu F., Analitik Kimya Temelleri, I.
Çeviri), Özkan Matbaacılık, Ankara, 1996.
Daniel. C. Haris, Analitik Kimya, Freeman and Company,
US, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1982.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
31
KİM 252 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI-II (0-6) 3
KİM 252 Analitik Kimya Laboratuvarı-II (0-6) 3 (AKTS: 6)
Yıl/Dönem
2. Yıl/bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Gravimetrik analiz, Asit Baz titrasyonları, Çökelme
titrasyonları, Kompleks oluşum titrasyonları, Redoks
titrasyonları.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Skoog, Dauglas A. Donald, M. W., Holler F. J.,
Fundamentals of Analytical Chemistry (7th edition) USA
(Kılıç E., Köseoğlu F., Analitik Kimya Temelleri, I.
Çeviri), Özkan Matbaacılık, Ankara, 1996.
Daniel. C. Haris, Analitik Kimya, Freeman and Company,
US, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1982.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
KİM 204 ANORGANİK KİMYA-II (4-0) 4
KİM 204 Anorganik Kimya-II (4-0) 4 (AKTS: 6)
Yıl/Dönem
2. Yıl/bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
d-Metal komplekslerinde yapı ve simetri, ligand tanımı ve
adlandırma,
izomerism,
d-metal
komplekslerinde
bağlanma ve elektronik yapı, Etkin Atom Numarası ve 18
Elektron Kuralı, değerlik bağ teori, kristal alan teori,
koordinasyon sayısı dört olan komplekslerin elektronik
yapıları, koordinasyon sayısı altı olan komplekslerin
elektronik yapıları Kristal Alan Yarılma Enerjisini
32
Etkileyen Faktörler, Kristal Alan Kararlılık Enerjisinin
Önemi, Oktahedral Konum Kararlılık Enerjisi, Jahn-Teller
Teoremi, Molekül Orbital Kuramına Göre Koordinasyon
Bileşiklerinin Yapısı.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
N.K. Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Ankara, Gazi
Kitapevi, 1999
H.Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimyada Temel
Kavramlar, Furkan Yayınevi, Samsun, 1998.
D.F. Shriver, P.W. Atkins and C.H. Langford, Inorganic
Chemistry, Oxford University Press, 1990.
J.E. Huheey, “Inorganic Chemistry: Principles of structure
and reactivity”, 3th ed., Harper and Row, New York, 1983.
Gary L. Miessler, Donald A. Tarr, İnorganik Kimya, Prof.
Dr. Nurcan Karacan, Doç. Dr. Perihan Gürkan, Palme
Yayıncılık, 2002.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
KİM 254 ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI-II (0-4) 2
KİM 254 Anorganik Kimya Laboratuvarı-II (0-4) 2 (AKTS: 4)
Yıl/Dönem
2. Yıl/bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Silisyum. Silisyumun Eldesi ve Özellikleri. Sodyum
Silikatın Eldesi ve Özellikleri. Silikatların Hidrolizi.
Kalayın Eldesi ve Özellikleri. Kalay(II) ve (VI)
Bileşiklerinin Özellikleri. Kurşunun Eldesi ve Özellikleri.
Kurşun(II) ve (IV) Bileşiklerinin Özellikleri. Amorf
Borun Eldesi. Borik Asitin Eldesi ve Özellikleri.
Boratların Eldesi. Boraks Boncuklarının Eldesi.
33
Alüminyumun Özellikleri. Alüminyum Bileşiklerinin
Eldesi ve Özellikleri. Sodyum tetratiyonat (II) hidrat,
Kurşun iyonu, Tetraamin bakır (II) sülfat, Hegza amin
nikel
(II)
klorür,
Sodyum
amonyum
fosfat,
Triasetilasetanat alüminyum, Demir (II) okzalat,
Diaminmercuri (II) klorür, Potasyum Monoklorokromat,
Cis Potasyum Diokzalato diakua kromat
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Eynullayev A., Sönmez M.,
Laboratuvarı Ders Notları, 2007
Anorganik
Kimya
Gary L. Miessler, Donald A. Tarr, İnorganik Kimya, Prof.
Dr. Nurcan Karacan, Doç. Dr. Perihan Gürkan, Palme
Yayıncılık, 2002.
N.K. Tunalı, S. Özkar, Anorganik Kimya, Ankara, Gazi
Kitapevi, 1999
H.Ölmez, V.T. Yılmaz, Anorganik Kimyada Temel
Kavramlar, Furkan Yayınevi, Samsun, 1998.
D.F. Shriver, P.W. Atkins and C.H. Langford, Inorganic
Chemistry, Oxford University Press, 1990.
J.E. Huheey, “Inorganic Chemistry: Principles of structure
and reactivity”, 3th ed., Harper and Row, New York, 1983.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
KİM 206 ELEMENTLER KİMYASI-II (2-0) 2
KİM 206 Elementler Kimyası-II (2-0) 2 (AKTS: 2)
Yıl/Dönem
2. Yıl/bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Metaller Al’un filizleri, boksitten Al 2 O 3 eldesi
reaksiyonları ve Hall yöntemiyle Al’un endüstride eldesi,
özellikleri, metalurjide rolü, termit reaksiyonu, bileşikleri.
34
Alkali metalleri (Na, K) doğal bileşikleri, eldesi
yöntemleri, özellikleri. Bileşikleri, elde yöntemleri ve
kullanım alanları. Toprak alkali metalleri (Mg, Ca),
yaygın mineralleri, özellikleri, metallerin eldesi
yöntemleri, bileşikleri ve metal kullanım alanları.
Periyodik cetvelde B gurubunun genel özellikleri, Cu, Zn,
Hg, Fe, Cr ve Mn elementlerinin doğada rastlandığı
bileşikler, metallerin eldesi yöntemleri. Oluşturduğu
kompleks bileşikler, farklı yükseltgenme basamağındaki
bileşikler, endüstriyel kullanım alanları.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Shriver, Atkins, Anorganik Kimya, S. Özkar, B.
Çetinkaya, A. Gül, Y. Gök, 3. Baskı, 2004Bilim
Yayıncılık,
N.N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the
elements, 2nd Ed., Elsevier, 1997.
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
AİIT 200 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0) 2
AİIT 200 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 2)
Yıl/Dönem
2. Yıl/bahar dönemi
Ders tipi
Zorunlu
Ders içeriği
Mustafa Kemal Atatürk, çevresi (sosyal-politik), kişiliği;
Kurtuluş savaşı, hazırlık dönemi, Mustafa Kemal Paşa'nın
Samsun'a çıkışı; Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi,
Sivas Kongresi, İstanbul Hükümetinin tutumu; Mebusan
Meclisi'nin toplanması; İstanbul'un işgali; Büyük Millet
Meclisi'nin Ankara'da toplanması; Atatürk Inkilabı ve
hedefleri; Saltanatın kaldırılması; Cumhuriyetin ilanı; 20
Ocak 1921 tarihli Anayasa, 20 Nisan 1924 tarihli
Anayasa; Cumhuriyetçilik, tanımı ve nitelikleri;
Milliyetçilik, milletin anlamı ve tanımı, milletin unsurları;
Halkçılık, tanımı ve nitelikleri; Laiklik, tanımı ve
35
nitelikleri; Devletçilik, tanımı ve nitelikleri; İnkılapçılık,
tanımı ve nitelikleri.
Önkoşul
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
36
ÜÇÜNCÜ YIL
DERSLERİ
37
KİM 301 ORGANİK KİMYA-I (4-0) 4
KİM 301 Organik Kimya-I (4-0) 4 (AKTS: 6 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Atomlar ve Moleküller Hakkında Genel Bilgiler,
Orbitaller ve Kovalent Bağlanma, Yapı İzomerisi,
Organik
Kimyada
Adlandırma
ve
Alkanlar,
Stereokimyaya Giriş, Alkenlerde ve Halkalı Bileşiklerde
Geometrik İzomeri, Stereokimyada Açık Zincirli
Bileşiklerin Biçimleri, Siklohekzanın Konformerleri,
Kirallık, Alkil Halojenürler, Yerdeğiştirme ve Ayrılma
Tepkimeleri, Serbest Radikal Tepkimeleri, Alken ve
Alkinler; Adlandırılmaları ve Elde Edilişleri, Alken ve
Alkinlerin Katılma Tepkimeleri ve Yükseltgenmeleri,
Aromatiklik ve Benzen, Elektrofilik Aromatik
Yerdeğiştirme, Sübstitüe Benzenler, Nükleofilik Aromatik
Yerdeğiştirme Tepkimeleri
Hiçbiri
Önhazırlık/Gereksinimler
Dersin Amacı
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan organik
kimya bilgisini sağlamak.
Solomons G. and Fryhle C. ,(Çeviri Editörleri Okay G. ve
Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür
Yayıncılık, İstanbul, 2002.
Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M.,
(Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş
Yayınları, Ankara, 2001.
Öğretme Şekli
Organik Kimya: Robert C. ATKINS, Francis A. CAREY
(Çeviri Editörü Gürol OKAY, Yılmaz YILDIRIR
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Emine Elçin EMRE
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül İYİDOĞAN
38
KİM 351 ORGANİK KİMYA LABORATUVARI-I (0-6) 3
KİM 351 Organik Kimya Laboratuvarı-I (0-6) 3 (AKTS: 6 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Organik Kimya Laboratuvarında Çalışma Kuralları,
Temel İşlemler, Ekstraksiyon, Sıvı-Sıvı Karışımların
Ayrılması, Katı-Sıvı Karışımların Ayrılması, Sürekli
Ekstraksiyon, Çaydan Kafein Eldesi, Kaynama Noktası ve
Destilasyon,
Destilasyon
Çeşitleri,
Su
Buharı
Destilasyonu ile Portakal Kabuğundan Limonen Eldesi,
Fraksiyonlu Destilasyon Uygulaması, Kristallendirme,
Benzoik Asidin Kristallendirilerek Saflaştırılması,
Süblimleştirme, Naftalinin Süblümleştirilmesi, Organik
Katıların ve Sıvıların Kurutulması, Verim Hesabı,
Organik Kimyada Nitel Deneme Yöntemleri, Fiziksel
Özelliklerin Kontrolü, Bazı Elementlerin Aranması, Erime
Noktası
Belirlenmesi,
Kromatografi,
İTK
ve
Uygulamaları, Kolon Kromatografisi.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
Öğretme Şekli
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan organik
kimya bilgisini uygulamasını sağlamak.
Organik Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Abdulkadir
SIRIT, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Mimoza Yayıncılık,
2006.
Experimental Organic Chemistry, Daniel R., Palleros,
John Wiley & Sons, Inc., 2000.
Ders verme; uygulama
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Emine Elçin EMRE
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül İYİDOĞAN
39
KİM 309 FİZİKOKİMYA-II (4-0) 4
KİM 309 Fizikokimya-II (4-0) 4 (AKTS:6 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Kimyasal termodinamik, Hess yasası, Kimyasal denge,
Kısmi molar özellikler, İdeal karışımların termodinamiği,
Absorpsiyon, desorpsiyon, Kısmen karışan sıvıların faz
diyagramları, Üç bileşenli karışımların faz diyagramları,
Elektrolit çözeltilerin termodinamiği, iyonik aktiflik,
Difüzyon,
iletkenlik,
Elektrokimyasal
hücreler,
potansiyelleri, Nernst eşitliği, elektrot türleri, elektroliz,
Kimyasal kinetiğin temelleri, tepkime hızına ilişkin
çarpışma ve aktifleşmiş kompleks kuramları, Karmaşık
tepkimeler, denge ve yatışkın hal kuramları ile hız
yasasının bulunması, mekanizmanın aydınlatılması.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan
fizikokimya bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Atkins, P.W., Physical Chemistry, Oxford University
Press, 1998. (Tercümesi)
Robert G. Mortimer, Physical Chemistry The
Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc., 1993.
(Tercümesi)
Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya, Fizikokimya, Gazi Büro
Kitapevi, Ankara, 1997.
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Hidayet MAZI
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ZENGİN
40
KİM 353 FİZİKOKİMYA LABORATUARI (0-6) 3
KİM 353 Fizikokimya Laboratuarı (0-6) 3 (AKTS: 6 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Tepkime hız ifadesinin bulunması, Çözünürlüğün
sıcaklıkla değişimi, Kısmen karışan sıvılar, Çözeltiden
adsorpsiyon,
Potansiyometrik
titrasyon,
Hidrojen
peroksitin katalitik bozunması, Vizkozite ölçümü,
İletkenlik, Kısmi molar hacimler, Elektroliz.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
Öğrenme Şekli
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan
uygulamalı fizikokimya bilgisini sağlamak.
Fizikokimya, Prof.Dr. Yüksel Sarıkaya
Physical Chemsitry, Ira N. Levine
Physical Chemistry R. Atkins
Kimyasal Termodinamik, Okyay Alpaut.
Ders verme; uygulama
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Hidayet MAZI
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ZENGİN
KİM 303 ENSTRÜMANTAL ANALIZ (4-0) 4
KİM 303 Enstrümantal Analiz (4-0) 4 (AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Spektroskopik yöntemlerin tanımı, Metotların prensipleri,
Elektromagnetik ışıma, Moleküler Ultraviole-Görünür
Bölge
Absorpsiyon
Spektroskopisi
Moleküler
Floresans/Fosforesans
Spektroskopisi,
İnfrared
Absorpsiyon Spektroskopisi Raman Spektroskopisi,
Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi, Elektron
Spin
Rezonans
Spektroskopisi,
Kütle,
Atomik
Absorpsiyon, Atomik Emisyon ve Atomik Floresans
Spektroskopisi, Kromatografik yöntemlerin tanımı, Gaz
41
Kromatografisi, Klasik Kolon Kromatografisi, İnce
Tabaka ve Kağıt Kromatografisi, Yüksek Basınçlı Sıvı
Kromatografisi, Disk ve Jel Kromatografisi.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan
cihazların ve tekniklerin bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, Principles of
Instrumental Analysis,5th edition, Saunders College
Publishing, New York, 1997
Ender Erdik, Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler,
Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1993.
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 305 MESLEKI İNGILİZCE-I (2-0) 2
KİM 305 Mesleki İngilizce-I (2-0) 2 (AKTS:2 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Bilimsel ve kimyasal terimler, kimyasal terminoloji,
kimyasal makalelerin yazımı, incelenmesi ve anlaşılması.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan terim
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
42
KİM 302 ORGANİK KİMYA-II (4-0) 4
KİM 302 Organik Kimya-II (4-0) 4 (AKTS: 6 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Alkoller, Alkollerin Adlandırılması ve Sınıflandırılması,
Alkollerin Asitlik ve Bazlığı, Alkollerin Eldesi,
Alkollerde Yer Değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri,
Alkollerin Yükseltgenmeleri ve Organik Sentezde
Kullanılması, Epoksitler ve Eterler, Adlandırılmaları ve
Elde Edilişleri, Yer Değiştirme Tepkimeleri, Aldehit ve
Ketonlar, Adlandırılması, Elde Edilişleri ve Katılma
Tepkimeleri, Aldehit ve Ketonların İndirgenme ve
Yükseltgenme Tepkimeleri, Tautomerizasyon, Aminler,
Adlandırılması, ve Elde Edilişleri, Aminlerin Bazlığı,
Yerdeğiştirme
Tepkimeleri,
Karboksilik
Asitler,
Adlandırılması, Elde Edilişi ve Yapının Asitlik Üzerine
Etkisi, Karboksilik Asitlerin Türevleri ve Reaksiyonları.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan organik
kimya bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Solomons G. and Fryhle C. ,(Çeviri Editörleri Okay G. ve
Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür
Yayıncılık, İstanbul, 2002.
Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M.,
(Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş
Yayınları, Ankara, 2001.
Öğrenme Şekli
Organik Kimya: Robert C. ATKINS, Francis A. CAREY
(Çeviri Editörü Gürol OKAY, Yılmaz YILDIRIR
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Emine Elçin EMRE
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül İYİDOĞAN
43
KİM 352 ORGANİK KİMYA LABORATUVARI-II (0-6) 3
KİM 352 Organik Kimya Laboratuvarı-II (0-6) 3 (AKTS:6 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Esterleşme Tepkimesi ile Metil Benzoat Sentezi, Ester
Hidrolizi ve Sabun Sentezi, Toluenin Sülfolanması ve
Sodyum Tuzunun Eldesi, Fenolün Nitrolanması,
Metiloranj (Heliantin) Sentezi, Cannizaro Tepkimesi ile
Benzil Alkol Sentezi, Friedel-Crafts Tepkimesi ile
Benzofenon Sentezi, Williamson Tepkimesi ile n-Bütil
Eter Sentezi, Nitrobenzenden Anilin Sentezi, Benzamit
Sentezi.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan organik
kimya bilgisini uygulamasını sağlamak.
Organik Kimya Laboratuvarı, Prof. Dr. Abdulkadir
SIRIT, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Mimoza Yayıncılık,
2006.
Experimental Organic Chemistry, Daniel R., Palleros,
John Wiley & Sons, Inc., 2000.
Öğrenme Şekli
Ders verme; uygulama
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Emine Elçin EMRE
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül İYİDOĞAN
KİM 304 POLIMER KIMYASI (4-0) 4
KİM 304 Polimer Kimyası (4-0) 4 (AKTS: 6)
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Polimerlerin uygulaması ve bilimi hakkında temel bilgi,
Polimerlerin
tanımı
ve
oluşumu,
Polimerlerin
adlandırılması, Polimerlerin molekül ağırlıklarının
belirlenmesi, Doğal ve sentetik polimerler, Polimerlerin
vizkozimetrik davranışları, Polimerlerin uygulamaları,
Polimerlerin kullanım alanları, Çapraz bağlanma,
44
Hidrojeller ve şişme davranışları.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan polimer
kimya bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Polimer Kimyası, Prof.Dr. Satılmış Basan
Mehmet Saçak, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, Ankara,
2006.
Mehmet Mustafaev, Polimer Kimyası, Seç Yayıncılık,
İstanbul, 2001.
Polymer Chemistry, Raymond B. Seymour, Charles E.
Carraher, Jr.
Öğrenme Şekli
Polimer Kimyası, Prof.Dr. Bahattin Baysal
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Hidayet MAZI
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ZENGİN
KİM 354 POLİMER KİMYA LABORATUARI (0-4) 2
KİM 354 Polimer Kimya Laboratuarı (0-4) 2 (AKTS:4 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Tepkime hız ifadesinin bulunması, Çözünürlüğün
sıcaklıkla değişimi, Kısmen karışan sıvılar, Çözeltiden
adsorpsiyon,
Potansiyometrik
titrasyon,
Hidrojen
peroksitin katalitik bozunması, Vizkozite ölçümü,
İletkenlik, Kısmi molar hacimler, Elektroliz.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan
uygulamalı polimer kimya bilgisini sağlamak.
45
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Polymer Chemistry, Raymond B. Seymour, Charles E.
Carraher, Jr.
Polimer Kimyası, Prof.Dr. Bahattin Baysal
Polimer Kimyası, Prof.Dr. Satılmış Basan
Öğrenme Şekli
Ders verme; uygulama
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Hidayet MAZI
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ZENGİN
KİM 356 ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI (0-3) 1
KİM 356 Enstrümental Analiz Laboratuvarı (0-3) 1 (AKTS: 3)
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Bazı
aletli
kimyasal
analizlerin
uygulamaları;
spektroskopik, kromatografik, elektrokimyasal, termal
yöntemler
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan
cihazların ve tekniklerin bilgisini uygulamalı sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, Principles of
Instrumental Analysis,5th edition, Saunders College
Publishing, New York, 1997
Öğrenme Şekli
Ender Erdik, Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler,
Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1993.
Ders verme; uygulama
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
46
KİM 308 BİYOKİMYA (4-0) 4
KİM 308 Biyokimya (4-0) 4 (AKTS: 4)
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Biyokimyaya Giriş, Biyomoleküller ve Hücre Yapısı,
Karbonhidratlar Lipitler, Amino Asitler, Peptitler ve
Proteinler, Nükleik Asitler, Enzimler, Enzimlerin
Sınıflandırılması, Enzimlerin Spesifikliği, Enzimlerin
Aktif Bölgeleri, Enzim Aktivitesi ve Miktarının Tayini,
Vitaminler ve Koenzimler, Kan ve Fonsiyonları,
Mineraller ve Eser Elementler. Hücre Yapısı ve Hücre
Zarından Madde Taşınması (Transportu), Metabolizmaya
Giriş,
Metabolizma,
Karbohidrat
Metabolizması,
Oksidatif Fosforilasyon ve Pentoz, Fosfat Yolu
Glukoneogenez ve Glikojen Metabolizması, Fotosentez:
Işık ve Karanlık Reaksiyonlar, Lipid Metabolizması,
Doymuş ve Doymamış Yağ Asitlerinin Sentezi,
Aminoasit Metabolizması: Amino Asitlerin Yıkımı ve Üre
Devri, Amino Asitlerin Biyosentezi, DNA, Genetik Rolü,
Yapısı ve Replikasyonu, RNA Sentezi (Transkripsiyon),
Genetik Şifre ve Gen-Protein İlişkileri, Protein Sentezi ve
Kontrol Mekanizması, Hormonlar ve Etki Mekanizmaları.
Hiçbiri
Önhazırlık/Gereksinimler
Öğrenme Şekli
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan
biyokimya bilgisini sağlamak.
Biyokimya (Lippincott’s Illustrated Reviews Serisinden);
P. C. CHAMPE, R. A. HARVEY (Çeviri Editörleri;
Asuman TOKULLUGİL, Melahat DİRİCAN ve Engin
ULUKAYA), 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri,
İstanbul,1997.
Lehninger Principles of Biochemistry; Albert L.
LEHNINGER, David L. NELSON, Michael M. COX, W.
H. Freeman; Fifth Edition edition, 2008.
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Dersin Amacı
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğretim Elemanı
47
KİM 306 MESLEKİ İNGİLİZCE-II (2-0) 2
KİM 306 Mesleki İngilizce-II (2-0) 2 (AKTS: 2 )
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Bilimsel ve kimyasal terimler, bilimsel kompozisyon
yazma, sözlü sunum hazırlaması.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan terim
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 399 YAZ STAJI (0-0) 0
KİM 399 Yaz Stajı (0-0) 0 (AKTS: 0)
Yıl/Sömestır
3.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
30 iş günü süreyle yapılacaktır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli deneyim
sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
İnteraktif ve Ders verme; uygulama
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
48
DÖRDÜNCÜ YIL
DERSLERİ
49
KİM 403 ORGANİK KİMYA-III (4-0) 4
KİM 403 Organik Kimya-III (4-0) 4 (AKTS: 6 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Nükleofilik Sübstitüsyon, Elektrofilik Sübstitüsyon,
Radikalik Sübstitüsyon, Elektrofilik Katılma, Radikalik
Katılma, Nükleofilik Katılma, Nükleofilik Eliminasyon,
Elektrofilik Eliminasyon, Radikalik Eliminasyon,
Perisiklik Reaksiyonlar, Sentez ve Mekanizmalar. Claisen
ve Çapraz Claisen Kondenzasyonu Aseoasetik Ester
Sentezi, Malonik Ester Sentezi, Michael Katılmaları,
Knoevenagel Kondenzasyonu.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan organik
kimya bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Solomons G. and Fryhle C.,(Çeviri Editörleri Okay G. ve
Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür
Yayıncılık, İstanbul, 2002.
Öğrenme Şekli
Writing Reaction Mechanisms in Organic Chemistry,
Audrey Miller, Philippa H. Solomon Academic Press,
Second Edition, 1999.
Primer to Mechanism Organic Chemistry; Peter SYKES,
Addison-Wesley Pub
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Emine Elçin EMRE
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül İYİDOĞAN
50
KİM 401 ANORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYA (3-0) 3
KİM 401 Anorganik Endüstriyel Kimya (3-0) 3 (AKTS:4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Hidrojen ve Klor Türevleri. Oksijen Veren Maddeler.
Kükürt, Fosfor ve Karbon Türevleri. Sülfürik, Nitrik ve
Hidroklorik Asit Üretimi. Amonyak, Sodyum Hidroksit
ve Kireç Üretimi. Tuz ve Sodyum Karbonat Üretimi.
Amonyum ve Potasyum Tuzları, Gübreler, Alkali
Sülfürler, Alkali Sülfatlar ve Üretimleri. Alçı, Su Kireci
ve Çimentolar. Şaplar. Cam ve Seramikler Pigmentler.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş yaşamı için gerekli olan anorganik kimya
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Ö. Erbil, Endüstriyel Anorganik Kimya, İzmir, Ege
Üniversitesi Yayınevi, 2004.
Öğrenme Şekli
A. Biçer, H. Yalçın, İnorganik Kimyasal Teknoloji,
Ankara, İlke Yayınevi, 2007
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç.Dr.Mehmet SÖNMEZ
KİM 405 ELEKTROKIMYA (3-0) 3
KİM 405 Elektrokimya (3-0) 3 (AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Elektrokimya; çözeltilerin ve metal-çözelti ara yüzeyinde
geçen redoks reaksiyonlarının temel yasa ve kuralları.
İyonik iletkenlikler, aktiflik, elektrot potansiyelleri,
elektrokimyasal hücreler, elektroliz ve piller gibi
elektrokimyanın temel konularının yanında, endüstrinin
her dalında büyük problemlere neden olan korozyon ve
korozyondan korunma yöntemleri.
51
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan
elektrokimya bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Elektrokimya; Prof. Dr. M. Ayhan ZEREN
Elektrokimya; Prof. Dr. Hayri YALÇIN, Dr. Timur KOÇ
Elektrokimyanın
İSFENDİYAROĞLU
Prensipleri;
Ahmet
Elektrokimyanın
İSFENDİYAROĞLU
Problemleri;
Ahmet
Öğrenme Şekli
Fizikokimya; Prof. Dr. Yüksel SARIKAYA
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 451 BİYOKİMYA LABORATUVARI (0-4) 2
KİM 451 Biyokimya Laboratuvarı (0-4) 2 (AKTS:4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/Güz Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Çözeltiler, Karbonhidratların Kalitatif Tayini, Lipitler
Kalitatif ve Kantitatif Tayini, Aminoasit ve Proteinlerin
Kalitatif ve Kantitatif Tayini, Fotosentez, Vitaminler ve
Hormonlar, Klinik Enzim Aktivite Tayinleri, Fizyolojik
Örneklerde Mineral Elementlerin Tayini, Nükleik
Asitlerin Özelliklerinin İncelenmesi.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
İlerideki akademik ve iş yaşamı için gerekli olan
biyokimya bilgisini sağlamak.
Experimental Biochemistry, Robert L. Switzer, Liam F.
Garrity, 1999
Öğrenme Şekli
Ders verme; uygulama
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
52
Öğretim Elemanı
KİM 402 ORGANİK ENDÜSTRİYEL KİMYA (3-0) 3
KİM 402 Organik Endüstriyel Kimya (3-0) 3 (AKTS: 5 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Organik ve polimer endüstriyel kimya uygulamaları,
Kimyasal ve fiziksel temel işlemler, Kimyasal madde
üretimi, Kimya mühendisi ve kimyagerin görevleri, Enerji
ve yakıtlar, Endüstriyel gazlar, Plastik endüstrileri, Boya
endüstrisi Şeker ve nişasta endüstrileri Odun-kağıt
endüstrisi ve selülozik yapay lifler Atık su saflaştırma ve
çevre kirlenmesini kontrol ve teknik geziler.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş yaşamı için gerekli olan organik kimya
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Aral Olcay, Kimyasal Teknolojiler, Gazi Büro Kitapevi,
Ankara, 2003.
A.İhsan Çataltaş, Kimyasal Proses Endüstrileri, İstanbul,
1983.
Satılmış Basan, Kimyasal Teknolojiler ve Analizler,
Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No: 87, Sivas, 2001
Öğrenme Şekli
Lectures
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 404 ÇEVRE KİMYASI (3-0) 3
KİM 404 Çevre Kimyası (3-0) 3 (AKTS:4 )
4.Yıl/Bahar Dönemi
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Kirilik ve Çeşitleri, Hava Kirliliği ve Enerji, Atmosfer ve
Katmanları, Ozon Tabakası, Ozon Tabakası Kimyası,
Ozon Tabakasının Zarar Görmesinde Biyolojik Nedenler,
53
Ozon Tabakasının Oluşumu ve Non-Katalitik Bozunması,
Ozon Bozunmasına Neden Olan Kimyasallar, Serbest
Radikallerin Lewis Yapıları ve Serbest Radikal
Reaksiyonlarının Hızı, Azot Oksitleri, Kükürt Oksitleri,
Asit Yağmurları, Hidrokarbonlar ve Halokarbonlar,
Atomik Klor ve Brom, Partiküller, Karbondioksit ve Sera
Etkisi, Küresel Isınma, Küresel Isınmaya Neden Olan
Etkenler, Alternatif Yakıtlar ve Çevre Üzerine Etkileri,
Nükleer Enerji ve Radyoaktif Kirlenme, Su Kirliliği, Su
Kirliliğine Neden Olan Kirleticiler, Deterjanlar, Plastikler,
Pestisitler, Zehirli Kimyasallar, Erozyon.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
İlerideki iş yaşamı için gerekli olan çevre kimya bilgisini
sağlamak.
Çevre Sorunları, Turgut Gündüz, Bilge Yayıncılık,
Birinci Baskı, 1994
Environmental Chemistry, Colin Baird and Michael Cann,
W. H. Freeman; 4th edition, 2008.
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 400 KIMYADA SEMINER (3-0) 3
KİM 400 Kimyada Seminer (3-0) 3(AKTS: 5 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Zorunlu
Ders İçeriği
Kimyanın farklı alanlarında çeşitli araştırma ve inceleme
konularını araştırmak ve sunu haline getirmek.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş yaşamı için gerekli olan araştırma yetisini
sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
54
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
55
SEÇMELİ DERSLER
56
KİM 499 BITIRME TEZI (2-4) 4
KİM 499 Bitirme Tezi (2-4) 4 (AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Öğrenci seçeceği bir Öğretim Üyesiyle, belirleyeceği bir
konuda laboratuar çalışmaları yapar
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş yaşamı için gerekli olan araştırma yetisini
sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
İnteraktif ve Ders verme; uygulama
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 420 AYIRMA TEKNİKLERİ (3-0) 3
KİM 420 Ayırma Teknikleri (3-0) 3 (AKTS:4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Genel Tanımlar Ve Kavramlar, Destilasyon, Çöktürme Ile
Ayırma,
Ekstraksiyon,
Iyon
Değiştiriciler
Ve
Uygulamaları. Kromatografide Temel Kavramlar Ve
Kromatografik Tekniklerin Ilkeleri, Kağıt, Ince Tabaka,
Gaz, Jel, Sıvı Ve Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi
Elektroforez Ve Kapiler Elektroforez Ve Tüm Metotların
Pratik Uygulamaları
Hiçbiri
Önhazırlık/Gereksinimler
Dersin Amacı
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
İlerideki iş yaşamı için gerekli olan ayırma teknikleri
bilgisini sağlamak.
Turgut Gündüz, İnstrümental Analiz, 9.baskı, Gazi
Kitabevi, Ankara, 2005.
D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman, Principles of
Instrumental Analysis, 5th edition, Saunders College
57
Publishing, New York, 1997.
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İYİDOĞAN
KİM 440 DOĞAL POLIMERLER (3-0) 3
KİM 440 Doğal Polimerler (3-0) 3 (AKTS: 4)
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Bitkisel Polimerler: Bitkisel polimerlerin yapısı, Kimyasal
ve fiziksel özellikleri; Hayvansal Polimerler: Hayvansal
polimerlerin yapısı, Kimyasal ve fiziksel özellikleri;
Kimyasal ve fiziksel özellikleri, Doğal ve Yapay
Polimerik Malzemenin Tanınma Reaksiyonları; Doğal
Polimerlerin Kullanım Alanları.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan polimer
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
58
KİM 441 BİYOPOLİMER (3-0) 3
KİM 441 Biyopolimer (3-0) 3 (AKTS: 4)
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Protein kimyasının temel prensipleri, enzim kimyasının
temel prensipleri, biyomateryal uygulamaları için özel
polimerlerin sentezi ve özellikleri, polimer matrikslerde
proteinlerin
immobilizasyonu,
immobilizasyon
özelliklerini iyileştirmek için proteinlerin polimer
molekülleri ile konjugasyonu, mikroorganizmalar yardımı
ile
biyobozunur
polimer
üretimi,
proteinlerin
kromatografik ayrılması amaçlı polimer matrikslerin
sentezi, Biyoteknolojinin belirli konularında tartışmalar.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan polimer
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
H.R.Horten,
L.A.Moran,
R.S.Ochs,
D.J.Rawn,
K.G.Schrimgeour, Principles of Biochemistry, Prenhall,
2002.
D. Voet, J.G. Voet, Biochemistry, John Wiley, 1995
W. Schnabel, Polymer Degradation, Hanser, 1981.
N.Grassie,
G.Scott,
Polymer
Degradation
Stabilization Cambridge University Press, 1985.
and
G.scott, D.Gilead, Degradable Polymers: Principles and
Applications, Chapman and Hill, 1995
A.C.Albertsson, S.J.Huang,
Recycling
and
Plastics
M.Dekker,1995
Degradablke Polymers,
waste
Management,
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
59
KİM 442 POLİMER TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ (3-0) 3
KİM 442 Polimer Teknolojisine Giriş (3-0) 3(AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Polimerlerin Hazırlanma Metotları, Çözelti, Sıvı Ve Katı
Fazda
Polimer
Moleküllerinin
Fizikokimyası,
Termodinamikleri
Ve
Statikleri,
Karakterizasyon
Metotlarına Giriş Ve Mekanik Özellikleri, Fabrikasyon
Teknikleri.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan polimer
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Mehmet Saçak, Polimer Teknolojisi, Gazi Kitabevi,
Ankara, 2005.
Öğrenme Şekli
Raymond Benedict Seymour, “Engineering Polymer
Sourcebook” McGraw-Hill, New York, 1990
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 443 POLİMER KARAKTERİZASYONU (3-0) 3
KİM 443 Polimer Karakterizasyonu (3-0) 3(AKTS:4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Polimerlerin analizi ve karakterizasyonunun temel
kavramları. Örnek hazırlama teknikleri, ekstraksiyon ve
ekstraktların analizi, Polimerlerin Yapılarının Saptanması,
Spektroskopik Yöntemler: IR, UV, 1H ve 13C NMR, Isısal
Yöntemler: DSC ve TGA, UV, VIS, IR, NMR.
Polimerlerin Molekül Ağırlıklarının Ölçülmesi, Uç Grup
Analizi, Kolligatif Özellikler, Viskozite Ölçümleri, Jel
Geçirgenlik Kromatografisi, Işık Saçınımı.
60
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan polimer
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Satılmış Basan, Polimer
Üniversitesi, Sivas, 2001.
Kimyası,
Cumhuriyet
Jozef Bicerano, Prediction of Polymer Properties, Marcel
Dekker, New York, 2002.
Preparative Methods of Polymer Chemistry, Sorenson and
Campbell, 3rd Ed. 1992.
Experimental Methods in Polymer Chemistry, Rabek,
1987
Techniques of Polymer Synthesis, Braun, Cherdron, Kern,
1978
Thermal Degradation of Polymeric Materials, Turi, 1986
Öğrenme Şekli
Lectures
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 444 KİMYASAL KİNETİK (3-0) 3
KİM 444 Kimyasal Kinetik (3-0) 3 (AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Temel Kavramlar, gaz-faz reaksiyonları, Kinetik verilerin
değerlendirilmesi, Reaksiyon hızının belirlenmesi, Çözelti
reaksiyonları.
.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan kimyasal
kinetik bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Prof. Dr. Mehmet Saçak, Kimyasal Kinetik, Gazi
61
Kitabevi, Ankara,
Öğrenme Şekli
Prof. Dr. Tevfik Atalay, Kimyasal Kinetik,
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 445 POLİMER SENTEZİ (3-0) 3
KİM 445 Polimer Sentezi (3-0) 3 (AKTS:4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Aşamalı Ve Zincir Polimerizasyonlarının Ayrıntılı
Incelenmesi, Polimerler Üzerinde Kimyasal Reaksiyonlar,
Stereo-Düzenliliği Sağlayan Polimerizasyon, Fonksiyonel
Polimerler, Özel Polimer Sentezleri Üzerine Tartışmalar.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan polimer
sentez bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Kricheldorf, Hans Rytger, “Handbook of Polymer
Synthesis” Marcel Dekker, New York 2005.
Mehmet Saçak, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, Ankara,
2006.
Polymer Synthesis, P.Remp, E.W. Merill, Hüthig &
Wepf. Basel, 1991.
Öğrenme Şekli
Handbook of Polymer Synthesis.
Marcel&Dekker, New York, 1993.
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
62
H.R.Richeldorf
KİM 421 AROMATİK BİLEŞİKLER KIMYASI (3-0) 3
KİM 421 Aromatik Bileşikler Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Aromatik Karekter, Teorik Yaklaşımlar, Benzenin Yapısı,
Rezonans Enerjisi, Hückel Kuralı, Antiaromatik
Bileşikler, Aromatik Bileşiklerin Asit ve Bazlığı,
Aromatik
Bileşiklerin
Reaksiyonları,
Elektrofilik
Reaksiyonlar, Elektrofilik Sübstitüsyon Reaksiyonlarında
Yönlenmeler, Nükleofilik Aromatik Sübstitüsyon
Reaksiyonları, Polisiklik Aromatik Bileşikler Fullerenler
ve Kimyası.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan aromatik
bileşikler kimyası bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Organik Tepkimeler, Tahsin Uyar, Okan Yayıncılık,
1988.
Öğrenme Şekli
Aromatic Chemistry, Malcolm Sainsbury, Oxford Science
Publications, 1992.
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 422 DOĞAL BİLEŞİKLER KIMYASI (3-0) 3
KİM 422 Doğal Bileşikler Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Primer ve Sekonder Metabolitler, Steroidler, Terpenler,
Fatty Asitler ve Lipitler, Alkaloidler, Feromonlar ve
Uygulama Alanları, Uçucu Yağlar ve Elde Etme
Yöntemleri, Aromaterapi ve Parfümeri, Fenolik, Doğal
Boyalar ve Pigmentler.
63
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan doğal
bileşikler kimyası bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 423 İLAÇ ETKEN MADDELERİNİN YAPILARI VE SENTEZİ (3-0) 3
KİM 423 İlaç Etken Maddelerinin Yapıları Ve Sentezi (3-0) 3(AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
İlaçların tanımı ve farmakolojik etkilerine göre
sınıflandırılması, vitaminler, genel ve lokal anestezikler,
hipnotik ve sedatifler, analjezikler, analjezikler,
antihipertansif, antiaritmik ile antibiyotikler hakkında
genel bilgi ve bazı etken maddelerin formülleri,
adlandırılmaları, fizyolojik etkileri ve sentezleri.
.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan ilaç
etken maddelerinin yapıları ve sentezi bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
64
KİM 424 HETEROATOM TAŞIYAN HALKALI YAPILAR (3-0) 3
KİM 424 Heteroatom Taşıyan Halkalı Yapılar (3-0) 3 (AKTS: 4 )
Yıl/Sömestır
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Heterosiklik bileşiklerin isimlendirilmesi, yapıları,
reaksiyonları
sentezi
ve
uygulama
alanları.
Monoheterohalka sistemleri (3 üyeli ve dört üyeli
heterohalkalar) ve furan, pirol, tiyofen ve piridinin bazı
türevlerinin aromatik karakter, özellik ve sentezleri.
Birçok doğal ürün ve sentetik ilaçların yapısında bulunan
iki veya daha fazla heteroatom içeren poli heterohalka
sistemleri örnek olarak; imidazol, pirazol, oksazol, tiazol
ve pirimidin incelenmesi.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
heteroatom taşıyan halkalı yapılar bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 430 BOR KİMYASI (3-0) 3
KİM 430 Bor Kimyası (3-0) 3 (AKTS: 4 )
4.Yıl/ Güz/Bahar Dönemi
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Bor ve Borürler. Boranlar. Bor-Oksijen Bileşikleri. BorKükürt ve Bor-Selenyum Bileşikleri. Bor-Azot Bileşikleri.
Fosfor, Arsenik ve Antimon İçeren Bor Bileşikleri. Bor
Halojenürleri. Borun Endüstriyel Önemi. Bor ürünlerinin
başlıca kullanım alanları.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
65
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
kimyası bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
66
bor
LİSANSÜSTÜ DERS
İÇERİKLERİ
67
KİM 501 LİTERATÜR (3-0)3
KİM 501 Literatür (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Tez danışmanı tarafından verilecek ve tez konusu ile
bağımsız olan geleceğe dönük projeler üretmeye yönelik
literatür araştırmasını kapsayan bir derstir.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan literatür
bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 519 POLİMER KİMYASI II (ÖZELLİKLERİ) (3-0)3
KİM 519 Polimer Kimyası II (Özellikleri) (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Seçmeli
Molekül ağırlık dağılımları, polimer çözeltisi taşınma
özellikleri, lastik eleastik teorileri
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan polimer
kimya bilgisini sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
68
KİM 520 BİYOKİMYADA NİCEL PROBLEMLER (3-0)3
KİM 520 Biyokimyada Nicel Problemler (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Asit-baz kimyası, kan tamponları, biyolojikmoleküllerin
kimyası, enerji, nicel methodlarla ilgili biyolojik
problemlerin nümerik çözümü.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
biyokimyada nicel problemler hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 521 REOLOJİ (3-0)3
KİM 521 Reoloji (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Stres ve strain, yatışkın hal akışlarında sıvı davranışları,
sıvıların reholojik davranışları, viskoelastisiti, stress
dağılımı, creep ve geri dönüşüm, osilattory test.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan reoloji
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
69
KİM 522 ENZİMATİK REAKSİYONLARIN MEKANİZMALARI (3-0)3
KİM 522 Enzimatik Reaksiyonların Mekanizmaları (3-0)3 (AKTS:4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Seçmeli
Ders Tipi
Ders İçeriği
Enzimatik etkinin kimyasal tabiatı, enzim etkilerin
teorileri, bazı enzimatik reaksiyonların mekanizması.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan enzimatik
reaksiyonların mekanizmaları hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 523 İLERİ ORGANİK KİMYA (3-0)3
KİM 523 İleri Organik Kimya (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Kimyasal bağlar, mekanizma ve tanımlama methodları,
reaksiyon
tipleri,
eliminasyon,
rearrangement,
oksidasyonlar.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan ileri
organik kimya hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
70
KİM 524 ENZİM KİNETİĞİ (3-0)3
KİM 524 Enzim Kinetiği (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Seçmeli
Yatışkın durum kinetiği, çoklu durum enzimatik
reaksiyonlar, enzim etkisinde çevresel faktörler, transient
durum kinetiği.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan enzim
kinetiği hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 525 BOYA KİMYASI (3-0)3
KİM 525 Boya Kimyası (3-0)3 (AKTS:4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Klasifikasyon, azo kromoforları, antraquinon, indigoid,
katyonik, di- ve tri-, aryl karbonyum, fitalosiyanin, kükürt
bileşikleri, metal kompleksleri, floresan, uygulamalara
göre sınıflamalar.
Hiçbiri
Önhazırlık/Gereksinimler
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan boya
kimyası hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
71
KİM 526 METABOLİZMA (3-0)3
KİM 526 Metabolizma (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Karbonhidrat metabolizması, lipit ve protein içeren
biyomoleküller, metabolik yollar arasındaki ilişkiler,
kontrol mekanizması.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
metabolizma hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 527 KAPLAMA BOYALARININ KİMYASI (3-0)3
KİM 527 Kaplama Boyalarının Kimyası (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Seçmeli
Kaplama tipleri, ve kaplamalar, pigmentler, genişleticiler,
katkı maddeleri, uygulamaları, özellikleri ve testleri.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan kaplama
boyalarının kimyası hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
72
KİM 528 İLERİ FİZİKO KİMYA (3-0)3
KİM 528 İleri Fiziko Kimya (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Kinetik teori, kimyasal kinetik, elektrokimya, katı ve sıvı
çalışmaları, yüzey kimyası.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan ileri
fiziko kimya hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 529 İLERİ AYIRMA TEKNİKLERİ (3-0)3
KİM 529 İleri Ayırma Teknikleri (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Organik bileşiklerin ayrılması ve saflaştırılması,
ekstraksiyon, sulu-organik ekstraksiyon, asidik, bazik ve
nötral bileşiklerin ekstraksiyonu, sürekli ekstraksiyon,
destilasyon, destilasyon teknikleri ve uygulamaları,
kristallendirme, süblimleştirme, kromatografi, ince tabaka
kromatografisi, kromatotron, kolon kromatografisi, flaş ve
kuru flaş kromatografisi.
Hiçbiri
Önhazırlık/Gereksinimler
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan ileri
ayırma teknikleri hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
73
KİM 530 ENDÜSTRİYEL KİMYA I (3-0)3
KİM 530 Endüstriyel Kimya I (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Seçmeli
Ders Tipi
Ders İçeriği
Ana organik kimyasallar ve üretim prosesleri, ekonomik
durumları üzerine özel vurgulama.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
endüstriyel kimya hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %)
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 531 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ (3-0)3
KİM 531 Polimer Kimyasına Giriş (3-0)3 (AKTS: 4)
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Polimerlere giriş, polimerlerin adlandırılması ve
sınıflandırılması,
polimerlerin
sentez
yöntemleri,
reaksiyon mekanizmaları ve hızları, endüstride sıkça
kullanılan polimerler ve kullanım alanları, polimerlerin
saflaştırılması, çapraz bağlanma, çapraz bağlı polimerlerin
özellikleri ve şişme davranışları
Hiçbiri
Önhazırlık/Gereksinimler
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan polimer
kimya hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
74
Öğretim Elemanı
KİM 532 ENDÜSTRİYEL KİMYA II (3-0)3
KİM 532 Endüstriyel Kimya II (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Organik kimya endüstrisinden seçilen başlıklar, ekonomik
durumları
üzerine özel
vurgulama.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
endüstriyel kimya hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 536 KROMATOGRAFİ (3-0)3
KİM 536 Kromatografi (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Kromatografiye giriş ve temel kavramların tanıtılması.
Kromatografi tekniklerine giriş. Kromatografik ayrım
teorisi ve matematiksel ifadeleri. İnce tabaka
kromatografisi (İTK), kağıt kromatografisi, kolon
kromatografisi. Gaz kromatografisi, injeksiyon sistemleri,
kullanılan kolonlar ve dedektörler, analitik gaz
kromatografisi, preparatif gaz kromatografisi. Yüksek
performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), injeksiyon
sistemleri, pompa sistemleri, kullanılan kolonlar ve
dedektörler, preparatif HPLC.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
kromatografi hakkında bilgi sağlamak.
75
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 538 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU I (3-0)
KİM 538 Polimerlerin Karakterizasyonu I (3-0) (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Polimerlerin çözelti fazındaki viskozimetrik davranışları,
asit sayılarının bulunması, osmotik basınçları, molekül
ağırlığı hesabı ve molekül ağırlığı belirleme teknikleri.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
polimerlerin karakterizasyonu hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 540 KROMOTOGRAFİK AYIRMA TEKNİKLERİ (3-0)3
KİM 540 Kromotografik Ayırma Teknikleri (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Kromatografinin
dayandığı
temel
prensipler,
kromatografik teknikler; kolon kromatografisi, ince
tabaka kromatografisi, kağıt kromatografisi, iyon
değiştirme kromatografisi, gaz kromatografisi, yüksek
performanslı sıvı kromatografisi, ve elektroforez.
76
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
kromotografik ayırma teknikleri hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül İYİDOĞAN
KİM 541 İLAÇ ETKEN MADDELERİNİN SENTEZİ (3-0)3
KİM 541 İlaç Etken Maddelerinin Sentezi (3-0)3 (AKTS:4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
İlaçların tanımı ve farmakolojik etkilerine göre
sınıflandırılması, vitaminler, genel ve lokal anestezikler,
hipnotik ve sedatifler, analjezikler, analjezikler,
antihipertansif, antiaritmik ile antibiyotikler hakkında
genel bilgi ve bazı etken maddelerin formülleri,
adlandırılmaları, fizyolojik etkileri ve sentezleri.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan ilaç etken
maddelerinin sentezi hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
77
KİM 542 HETEROSİKLİK ORGANİK BİLEŞİKLER (3-0)3
KİM 542 Heterosiklik Organik Bileşikler (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Heterosiklik
bileşiklerin
isimlendirilmesi.
Monoheterohalka sistemleri ve furan, pirol, tiyofen ve
piridinin bazı türevlerinin aromatik karakter, özellik ve
sentezleri. Birçok doğal ürün ve sentetik ilaçların
yapısında bulunan iki veya daha fazla heteroatom içeren
poliheterohalka sistemleri örnek olarak; imidazol, pirazol,
oksazol, tiazol ve pirimidin incelenmesi.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
heterosiklik organik bileşikler hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
KİM 543 STEREOKİMYA (3-0)3
KİM 543 Stereokimya (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Giriş, organik bileşiklerde simetri, moleküler izomerlik,
yapı izomerliği, açık zincirli bileşiklerde konformasyon
izomerliği, doymuş halkalı sistemlerde konformasyon
izomerliği, , cis-trans izomerliği, mutlak konfigürasyon,
stereoizomerlik,
optikce
aktiflik
ve
kirallik,
enantiyomerler ve diastereomerler, serbest dönme açısının
belirlenmesi, Fischer projeksiyonu, Chan-İngold-Prelog
sistemi, optikce saflık, kiral bileşikler, bir stereogenik
merkezli moleküller, iki ve daha fazla stereogenic
merkezli moleküller, stereogenik karbon İçermeyen
bileşiklerde kirallik, siklik yapılarda stereoizomerizm,
kiral moleküllerde kiroptik özellikler, prokirallik,
enantiotopik ve diastreotopik gruplar ve yüzeyler,
stereokimyada NMR spektroskopisinin kullanımı.
78
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
sterokimya hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül İYİDOĞAN
KİM 544 NMR SPEKTROSKOPİSİ (3-0)3
KİM 544 NMR Spektroskopisi (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
NMR spektroskopisinin gelişmesi, Atom Çekirdeğinin
Manyetik Özelliği Rezonans olayı ve Rezonans Koşulu,
NMR Spektroskopisinin Çalışma Prensibi, Kimyasal
kayma, Anizotropi ve Kimyasal Kaymaya Etkileri, SpinSpin Etkileşmesinin Mekanizması, Uzun Mesafe
Etkileşmeleri, Bir Protonun Farklı Bir Protonla
Etkileşmesi, Spin Sistemleri, Kaydırıcı Reaktifler ve Çift
Rezonans Olayı, Dinamik NMR Spektroskopisi, 13C NMR
Spektroskopisinin Gelişimi, Absorbsiyon ve Rezonans
Puls NMR, Çoklu puls deneyleri, İki Boyutlu NMR
Spektroskopisi, Stereokimyada NMR Yöntemleri.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan NMR
spektroskopisi hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül İYİDOĞAN
79
KİM 545 ASİMETRİK SENTEZ (3-0)3
KİM 545 Asimetrik Sentez (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Kiralite olayı ve kiralitenin biyolojik önemi,
Enantiyomerlerin seçimli sentezi, Doğal bileşiklerin
enantiyomerik saflığı, Stereojenik birim ve kiral bileşik
tipleri, Aksiyal kiral bileşikler, Diastereomerler ve
diastereomerlerin
seçimli
sentezi,
Prokirallık,
enantiyotopik ve diastereotopik gruplar ve kesin
konfigürasyon, Stereokimyanın tanımı ve bir ve birden
fazla stereojenik merkezli bileşikler, Enantiyoselektif ve
diastereoselektif reaksiyonların mantığı, Enantiyomerik
saflığın belirlenmesinde kullanılan polarimetrik metotlar,
Gaz ve sıvı kromatografi NMR spektroskopisi, Kiral
bileşiklerin oluşumunda kullanılan kaynaklar ve
stratejiler, Kiral başlangıç maddeleri, Birinci ve ikinci
kuşak metotlar: Kiral başlangıç maddeleri ve yardımcılar,
Üçüncü ve dördüncü kuşak metotlar: Asimetrik reaktifler
ve katalizör, Asimetrik total sentez.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan asimetrik
sentez hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 546 ORGANİK KİMYADA İSİM REAKSİYONLARI (3-0)3
KİM 546 Organik Kimyada İsim Reaksiyonları (3-0)3 (AKTS:4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Alkenlerden aldehit ve keton eldesi, Wittig, SimmonsSimith, Diels-Alder reaksiyonları, Asetal ve Yarı-asetal
eldesi, Alkollerden alkil-halojenür eldesi, Michael
adisyon ve Mannich reaksiyonları, Aldol kondensasyon
ve Claisen kondensasyon reaksiyonları, ClaisenSchmidt, Knoevenagel ve Beckmann reaksiyonları,
Schiff-bazı
eldesi, Grignard
ve Shotten-Baumann
80
reaksiyonları, Williamson, Zeisel-Alkoksi ve McLaferty
reaksiyonları, Haloform, Strecker
ve
Leukart
reaksiyonları, Cannizaro, Tishchenko ve Hell-VolhardZelinsky reaksiyonları, Hoffmann, Schmidt, Curtius ve
Lossen reaksiyonları, Redüksiyon-I: NaBH 4 , LiAlH 4 ,
Diboran, Ponndorf, Rosenmund
reaksiyonları,
Redüksiyon-II: Clemmensen, Wolf-Kishner, Pinokol,
Bouveault-Blanc reaksiyonları.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan organik
kimyada isim reaksiyonları hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
KİM 547 İLERI ANALITIK KIMYA (3-0)3
KİM 547 İleri Analitik Kimya (3-0)3 (AKTS: 4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Analitik Kimyaya Giriş, Kimyasal Analizde Hatalar,
Analizde Gelişigüzel Hatalar, Analiz Sonuçlarının
Istatistik
Değerlendirilmesi,
Gravimetrik
Analiz
Yöntemleri, Titrimetrik Analiz Yöntemleri Sulu Çözelti
Kimyası, Sulu çözeltilerin kimyasal bileşimi, Iyonik
Dengeler Üzerine Elektrolitlerin Etkisi, Termodinamik ve
konsantrasyon
denge
sabitleri,
Hesaplamalarının
Kompleks Sistemlere Uygulamaları, Çoklu-denge
problemlerinin çözüm yöntemleri, Çözünürlük denge
hesaplamaları Asit-baz titrasyonları, titrasyon eğrileri,
tampon çözeltiler ve hidroliz, poliprotik asitler, bazlar ve
titrasyon eğrileri, amfiprotik tuzlar Kompleks oluşum
titrasyonları,
Kompleks-oluşum
reaksiyonları,
aminokarboksilik
asitlerle
titrasyonlar,
inorganik
kompleksleştiricilerle
titrasyonlar,
Nötralleşme
Titrasyonlarının
Uygulamaları,
Nötralleşme
titrasyonlarında kullanılan kimyasal maddeler, Çöktürme
Titrasyonları, Arjantimetrik titrasyonlarda dönüm noktası,
standard gümüş nitrat çözeltisi ile yapılan tayinler,
Elektrokimyaya
Giriş:
Yükseltgenme/indirgenme
81
reaksiyonları,
Elektrokimyasal hücreler,
Elektrod
potansiyelleri Yükseltgenme/indirgenme titrasyonlarının
uygulamaları Yükseltgenler ve indirgenler, Yardımcı
yükseltgen ve indirgenler Spektrokimyasal metotlara giriş.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan ileri
analitik kimya hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül İYİDOĞAN
KİM 548 KÜTLE SPEKTROMETRESİ VE UYGULAMALARI (3-0)3
KİM 548 Kütle Spektrometresi ve Uygulamaları (3-0)3 (AKTS:4 )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Giriş, Elektron çarpması ve iyonlaştırma tekniği, Kütle
spektrumları ve pik türleri, Molekül iyon piki, Molekül
formülünün
bulunması,
Molekül
bölünmeleri,
Fonksiyonel gruplara göre molekülün kütle bölünmesihidrokarbonlar, alkoller, eter, Fonksiyonel gruplara göre
molekülün kütle bölünmesi-keton, aldehit, karboksilik
asit, ester, lakton Fonksiyonel gruplara göre molekülün
kütle bölünmesi-aminler, amidler, alifatik nitriller, nitro
bileşikleri, alifatik nitritler ve nitratlar, Fonksiyonel
gruplara göre molekülün kütle bölünmesi-kükürt taşıyan
bileşikler, halojenli bileşikler, heteroaromatik bileşikler,
amino asitler, Kütle spektrumu ile yapı analizleri, GC-MS
sistemleri ile analizler, MS/MS (Tandem mass spekt).
.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan kütle
spektrometresi ve uygulamaları hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
82
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
KİM 549 FİZİKOKİMYA (3-0)3
KİM 549 Fizikokimya (3-0)3 (AKTS: 4)
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Seçmeli
Ders İçeriği
Kimyanın temel yasaları, Hal fonksiyonlarının özellikleri,
İdeal gaz yasaları, Maxwell-Boltzmann enerji ve hız
dağılımları, Termodinamiğin temel yasaları, Maddenin
halleri, Maddenin fiziksel özellikleri, Kimyasal
termodinamik, Kimyasal denge, Kimyasal kinetik,
Polimer kimyası.
Hiçbiri
Önhazırlık/Gereksinimler
Dersin Amacı
İlerideki iş ve akademik yaşam için gerekli olan
fizikokimya hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Ders verme
Değerlendirme Şekli
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
KİM 550 ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE VE İNFRARED
ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİLERİ (3-0)3
KİM 550 Ultraviyole-Görünür Bölge ve İnfrared Absorbsiyon Spektroskopileri (3-0)3 (AKTS: 4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Absorpsiyon kanunları ve terimleri, Beer kanunu, Kalitatif
analiz ve absorpsiyon, Fonksiyonel grubun tespiti, Dalga
boyu seçimi ve absorbansı etkileyen faktörler,
Spektrofotometrik titrasyon, Molekül kütlesi tayini, asit
sabiti tayini, Infrared spektrofotometreleri, Numune
hazırlama teknikleri, Kantitatif tayinler, Yapı tayini,
83
Karışım tayini, FTIR.
Önkoşul
Dersin amacı
Ultraviyole-Görünür Bölge Ve İnfrared Absorbsiyon
Spektroskopileri hakkında bilgi vermek.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Hidayet MAZI
KİM 551 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU 2 (3-0)3
KİM 551 Polimerlerin Karakterizasyonu 2 (3-0)3 (AKTS: 4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Diferansiyel Taramalı Kalorimetrenin kalibrasyonu ve
kararlılık, DSC ile camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi,
DSC ile bozunma kinetiğinin incelenmesi, ErimeKristallenme hesapları, DSC ile izlenebilen tepkimeler,
Buharlaşma Isısının belirlenmesi, Termogravimetrik
Analiz, TGA ile camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi,
Standart dinamik mekanik analiz tekniği, Dinamik
mekanik analiz yöntemiyle camsı geçiş sıcaklığının
belirlenmesi, Camsı geçiş sıcaklığı tahminleri.
Önkoşul
Dersin amacı
Polimerin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Hidayet MAZI
84
KİM 553 SENTETİK BOYA KİMYASI (3-0)3
KİM 553 Sentetik Boya Kimyası (3-0)3 (AKTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Giriş, Boya hammaddeleri ve sentezi, Boyaların
sınıflandırılması, Renk ve bileşimi, Azoboyaları, Metal
kompleks azoboyaları, Nitrove nitrozo boyaları, di- ve triaril
karbonyum
boyaları,
Antrakuinonboyaları, İndiogotiyoindigoid
boyaları,
Fitaleinve
Xantene
boyaları, Heterosiklikboyalar, Polymetine
boyalar,
Fitalasiyonin boyalar, Vat boyalar, Floresanaydınlatma
ajanları.
Önkoşul
Dersin amacı
Sentetik boyaların kimyası hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
KİM 554 EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU (3-0)3
KİM 554 Emülsiyon Polimerizasyonu (3-0)3 (AKTS: 4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Radikal
katılım
polimerizasyonu, Emülsiyon
polimerizasyonungenel
özellikleri
ve
kullanım
alanları, Monomertipleri, Polimerkinetiği, Suda
çözünebilen veya kısmen çözünebilen monomerler,
Katalizör
tipleri
ve
konsantrasyon
etkileri,
Emülgatörtipleri ve konsantrasyon etkileri, Koruyucu
kolloidler ve konsantrasyon etkileri, pH etkileri, tampon,
Monomer/su oranları, Besleme hızı, karıştırıcı hızı ve
sıcaklık etkileri, Kopolimer, terpolimer.
85
Önkoşul
Dersin amacı
Emülsiyon polimerizasyonu hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
KİM 555 ORGANOMETALİK KİMYA (3-0)3
KİM 555 Organometalik Kimya (3-0)3 (AKTS: 4)
Yıl/Dönem
Lisansüstü
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Organometalik kimyaya genel bakış, Bağlanma ve yapının
temeli, 18- elektron kuralı, Organometalik reaksiyonlar,
Metal
–karbonil,
metal-karben,
metal-karbin
kompleksleri, Organometalik kimyanın uygulama alanları
Önkoşul
Dersin amacı
Organometalik reaksiyonları
hakkında bilgi sağlamak.
ve
uygulama
alanları
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
86
KİM 556 MOLEKÜLER SİMETRİ (3-0)3
KİM 556 Moleküler Simetri (3-0)3 (AKTS: 4)
Yıl/Dönem
Lisansüstü
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Simetri elemanları ve simetri çalışmaları, Nokta grupları
ve grupların gösterimleri, Simetri uygulamaları, Karakter
çizelgeleri ve indirgenemeyen gösterimler, Orbital
simetrileri.
Önkoşul
Simetri elemanları, çalışmaları ve uygulamaları hakkında
bilgi sağlamak.
Dersin amacı
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
KİM 557 KOORDİNASYON KİMYASI (3-0)3
KİM 557 Koordinasyon Kimyası (3-0)3 (AKTS: 4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Koordinasyon bileşikleri, Werner koordinasyon kimyası,
Koordinasyon bileşiklerinin stereo kimyası ve izomeriler,
Bağlanma ve elektronik yapı koordinasyon bileşiklerinin
sentez ve reaksiyonları
Önkoşul
Dersin amacı
Koordinasyon bileşikleri ve uygulamaları hakkında bilgi
sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
87
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
KİM 558 MAKROSİKLİK BİLEŞİKLER (3-0)3
KİM 558 Makrosiklik Bileşikler (3-0)3 (AKTS: 4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Makrosiklik bileşiklerin genel sentez yöntemleri,
Seyreltik çalışma ve kalıp etki, Makrosiklik bileşiklerde
ev sahibi konuk etkileşimleri, Taç eterler, kriptandlar,
siklamlar, ftalosiyaninler, porfirinler ve geçiş metal
kompleksleri, Makrosiklik bileşiklerinin uygulamaları.
Önkoşul
Dersin amacı
Makrosiklik bileşikler ve özellikleri hakkında bilgi
sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
88
KİM 559 GEÇİŞ ELEMENTLERİ KİMYASI (3-0)3
KİM 559 Geçiş Elementleri Kimyası (3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Geçiş metallerinin metalik özellikleri, Değişken
oksidasyon halleri, Kompleksleri, reaktiviteleri, Fiziksel
ve kimyasal özellikleri, Skandium-titanyum-vanadyum
grubu, Mangan-demir-kobalt-nikel grubu, bakır -çinko
grubu
Önkoşul
Dersin amacı
Geçiş metalleri ve metalik özellikleri hakkında bilgi
sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
KİM 560 KİMYASAL TERMODİNAMİK (3-0)3
KİM 560 Kimyasal Termodinamik (3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Değişik bileşenlerin sistemleri üzerine vurgulanan klasik
termodinamik teori ve enerjinin önemi, termodinamik için
matematiksel denklemler, termodinamiğin kanunları,
kapalı ve açık sistemlerin serbest enerjisi, entropi ve
entalpisi, termodinamiğin temel eşitlikleri, kimyasal
reaksiyonların entalpi değişimi, ideal ve gerçek gazlar ve
onların denklemleri, sıvılar ve özellikleri, iki ve üç
bileşenli sistemlerde faz değişimi.
Önkoşul
Dersin amacı
Termodinamik hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
89
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ZENGİN
KİM 561 ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI (3-0)3
KİM 561 Atomik ve Moleküler Yapı (3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Quantum teorisi ve onun atomik ve moleküler sistemlere
uygulanması, harmonik titreşim, hidrojen atomu, atomik
ve moleküler orbital metodları, atomun vektörel modeli,
atomik spektroskopi ve moleküler spektroskopi.
Önkoşul
Dersin amacı
Quantum teorisi hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ZENGİN
KİM 562 POLİMER PLASTİK KİMYASI (3-0)3
KİM 562 Polimer Plastik Kimyası (3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Polimer biliminin temel kavramları ve polimerlerin
sınıflandırılması, polimerleşme, basamaklı polimerleşme
ve radikal zincir polimerleşmesi, iyonik polimerleşme
kinetiği, homojen ve heterojen sistemlerde polimerleşme,
önemli plastiklerin kimyasal yapıları ve sanayide kullanım
alanları.
90
Önkoşul
Dersin amacı
Polimer ve plastik kimyası hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ZENGİN
KİM 563 FOTOKİMYA(3-0)3
KİM 563 Fotokimya(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Fotokimyada kullanılan bazı terimler ve spektroskopik
metotlar, bu metotları kullanarak kimyasal bileşiklerin
yapı tayinleri ve karakterizasyonları, moleküllerin enerji
diyagramları, floresans, fosforesans, potolüminesans ve
kemilüminesans olayları, kuantum verim hesaplamaları,
HOMO ve LUMO hesaplamaları, fotokimyasal
polimerleşme, teorik ve deneysel hesaplamalar.
Önkoşul
Dersin amacı
Fotokimya hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ZENGİN
91
KİM 564 İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK(3-0)3
KİM 564 İstatistiksel Termodinamik(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Olasılık ve istatistiksel mekanik için matematiksel
denklemler, istatistiksel mekaniğin temel eşitlikleri,
ensemle (grup) metodu ve özellikleri, ideal gazlar,
içedönük serbestlik derecesi, katı hal kimyası, ideal
olmayan gazlar, sıvılarda dağılma fonksiyonu metodu ve
zamana-bağlı değişimler, enerji hesaplamaları ve
değişimleri.
Önkoşul
Dersin amacı
Termodinamiksel hesaplamalar hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ZENGİN
KİM 565 İLERİ KİMYASAL KİNETİK(3-0)3
KİM 565 İleri Kimyasal Kinetik(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Hız prosesleri ve reaksiyon mekanizmaları, reaksiyon
derecesi, hız proseslerinin teorisi, reaksiyon hızlarının
mekanizma ile ilişkileri, homojen ve heterojen katalizler,
deneysel metotlar, zincir reaksiyonları, sıvıların difüzyon
etkenleri, reaksiyon hızı üzerine sıcaklık ve basıncın
etkileri, dersler ve ekstra ödev olarak verilen problemler,
öğrencinin ilgi alanına giren özel konularda makaleler ve
bunların sözlü olarak sunumu.
Önkoşul
Dersin amacı
Kimyasal kinetik hakkında bilgi sağlamak.
92
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ZENGİN
KİM 566 TIBBİ KİMYAYA GİRİŞ(3-0)3
KİM 566 Tıbbi Kimyaya Giriş(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Tıbbi kimyada önemli genel kavramlar; ilaç hareketleri
için hedefe yönelik bir başlangıç kapsayan, ilaç verme
metotları, ilaç makromolekül etkileşimleri, kalitatif ve
kantitatif yapı aktivite ilişkileri (SAR), bilgisayar-destekli
molekül
dizaynı,
kombinatoryal
kimya,
afyon
analjezikleri, karbonhidrat kimyası ve antitümör
ajanlarının kimyasal mekanizmaları.
Önkoşul
Dersin amacı
İlaç etkileşimleri hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Gülay ZENGİN
KİM 567 ORGANİK SPEKTROSKOPİ(3-0)3
KİM 567 Organik Spektroskopi(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Moleküler
yapının
tayin
edilmesinde
modern
spektroskopik teknikler kullanılır. Nükleer manyetik
rezonans, kızılötesi, morötesi ve kütle spektroskopisi
kullanılarak elde edilen spektrumların yorumlanması
93
üzerine önemli vurgular.
Önkoşul
Dersin amacı
Spektroskopi hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Gülay ZENGİN
KİM 568 ORGANİK KİMYADA YAPILAR VE REAKTİVİTE(3-0)3
KİM 568 Organik Kimyada Yapılar ve Reaktivite(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Organik kimyada bağlarla ilgili temel kavramlar,
steriyokimyanın ilkeleri, organik fiziksel kimya, asit-baz
kimyası, perisiklik reaksiyonları içeren organik
reaksiyonların mekanizması, moleküler modelleme,
radikal reaksiyonlar ve fotokimya.
Önkoşul
Dersin amacı
Yapı aktivite ilişkisi hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Gülay ZENGİN
94
KİM 569 DOĞAL ÜRÜNLERİN ORGANİK SENTEZİ(3-0)3
KİM 569 Doğal Ürünlerin Organik Sentezi(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Fonksiyonel grup korumaları da dahil olmak üzere
kompleks organik bileşiklerin uygulama alanları, dizayn
ve sentezleri.
Önkoşul
Dersin amacı
Doğal Ürünlerin
sağlamak.
Organik
Sentezi
hakkında
bilgi
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Gülay ZENGİN
KİM 570 FRONTIER ORBİTALLERİ VE ORGANİK KİMYASAL
REAKSİYONLAR(3-0)3
KİM 570 Frontier Orbitalleri ve Organik Kimyasal Reaksiyonlar(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Organik kimyadaki uygulamaların değerlendirilmesiyle
birlikte frontier orbital teorisine giriş. Moleküler orbital
teorisi ve orbital etkileşimlerinin etkisi. Sert ve yumuşak
asit baz ilkeleri için teorik olarak temel bilgiler ve temel
organik
reaksiyonların
stereokimyası.
Perisiklik
kimyasının bir tartışması.
Önkoşul
Dersin amacı
Moleküler orbital teorisi hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
95
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Gülay ZENGİN
KİM 571 BİYOİSTATİSTİK(3-0)3
KİM 571 Biyoistatistik(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
İstatistiğin tanımı ve kapsamı; Verilerin toplanması,
özetlenmesi ve sunulması; Tanıtıcı istatistikler; İstatistik
dağılımlar; Örnekleme dağılımları; Regresyon ve
korelasyon.
Önkoşul
Dersin amacı
İstatistik hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
KİM 572 PROTEİN KİMYASI(3-0)3
KİM 572 Protein Kimyası(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Ribozom; Genomiks ve Protomiks; Proteinlerin kimyasal
yapısı ve aktivitesi; Proteinlerin yapı ve fonksiyonlarının
değişimi
Önkoşul
Dersin amacı
Proteinlerin işleyişi hakkında bilgi sağlamak.
96
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
KİM 573 KANTİTATİF YAPI - AKTİVİTE İLİŞKİLERİ (3-0)3
KİM 573 Kantitatif Yapı - Aktivite İlişkileri (3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
İlaç Etken Maddesi Bileşikleri Araştırma-Geliştirme
Çalışmaları; Efektör-Hedef İlişkileri; Kantitatif Yapı-Etki
İlişkileri (QSAR); Fizikokimyasal Parametrizasyon;
Hansch Analiz Metodu; Bilineer Analiz Metodu.
Önkoşul
Dersin amacı
Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri (QSAR) vs. hakkında bilgi
sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
KİM 574 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MOLEKÜLER MODELLEME(3-0)3
KİM 574 Bilgisayar Destekli Moleküler Modelleme(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Teorik Temelli Bilgisayar Programlarının Kimyaya
Uygulanmasına Genel bir Bakış. Moleküler Mekanik.
Elektronik Yapılar. Semiampirik ve Abinitio Yöntemler.
Yoğunluk Fonksiyon Metodları. Uygulamalar, Noktasal
Hesaplamalar, Geometrik Optimizasyonlar, Moleküler
97
Orbitallerin İncelenmesi, Moment ve Atomik Yüklerin
Saptanması. Kimyasal Reaksiyonlar ve Reaktifliklerinin
Araştırılması. Teorik yaklaşımlar ile moleküler
spektrumların bulunması. IR, UV-Görünür Bölge
Spektrumları.
Önkoşul
Dersin amacı
Teorik Temelli Bilgisayar Programlarının Kimyaya
Uygulanması hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
KİM 575 MEDİSİNAL KİMYA VE MOLEKÜLER MODELLEME
YÖNTEMLERİ(3-0)3
KİM 575 Medisinal Kimya ve Moleküler Modelleme Yöntemleri(3-0)3 (ECTS:4)
Lisansüstü
Yıl/Dönem
Ders tipi
Seçmeli
Ders içeriği
Biyolojik sistem - ilaç ilişkileri, ilaç emilimi dağılımı ve
atılımı, ilaç metabolizasyonu, fiziksel özelikler - biyolojik
etki ilişkileri, kimyasal özelikler - biyolojik etki ilişkileri,
ilaç moleküler modelleme yöntemleri.
Önkoşul
Dersin amacı
Biyolojik sistem - ilaç ilişkileri hakkında bilgi sağlamak.
Ders Kitabı / Diğer
Materyaller
Öğretim şekli
Dersler
Değerlendirme Formu
Yazılı ara sınav (50 % ); yazılı final sınavı (50 %).
Eğitim Dili
Türkçe
Eğitmen
Yrd. Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
98
KİM 598 YÜKSEK LİSANS TEZİ (0-0)0
KİM 598 Yüksek Lisans Tezi (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı
kararlaştırılan konuda araştırma yapılır.
sonucunda
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Tüm Kimya Öğretim Üyeleri
KİM 698 DOKTORA TEZİ (0-0)0
KİM 698 Doktora Tezi (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı
kararlaştırılan konuda araştırma yapılır.
sonucunda
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Tüm Kimya Öğretim Üyeleri
99
KİM 702 SEMİNER(0-0)0
KİM 702 Seminer(0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
KİM 703 SEMİNER(0-0)0
KİM 703 Seminer(0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Hidayet MAZI
100
KİM 704 SEMİNER(0-0)0
KİM 704 Seminer(0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Research
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül İYİDOĞAN
KİM 705 SEMİNER(0-0)0
KİM 705 Seminer(0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Research
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Gülay ZENGİN
101
KİM 706 SEMİNER(0-0)0
KİM 706 Seminer(0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Research
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
KİM 707 SEMİNER(0-0)0
KİM 707 Seminer(0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Research
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ZENGİN
102
KİM 708 SEMİNER(0-0)0
KİM 708 Seminer(0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Zorunlu
Ders Tipi
Ders İçeriği
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Research
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
KİM 802 UZMANLIK ALANI (0-0)0
KİM 802 Uzmanlık Alanı (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Emine Elçin EMRE
103
KİM 803 UZMANLIK ALANI (0-0)0
KİM 803 Uzmanlık Alanı (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Zorunlu
Ders Tipi
Ders İçeriği
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Hidayet MAZI
KİM 804 UZMANLIK ALANI (0-0)0
KİM 804 Uzmanlık Alanı (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül İYİDOĞAN
104
KİM 805 UZMANLIK ALANI (0-0)0
KİM 805 Uzmanlık Alanı (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Zorunlu
Ders Tipi
Ders İçeriği
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Gülay ZENGİN
KİM 806 UZMANLIK ALANI (0-0)0
KİM 806 Uzmanlık Alanı (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
105
KİM 807 UZMANLIK ALANI (0-0)0
KİM 807 Uzmanlık Alanı (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Zorunlu
Ders Tipi
Ders İçeriği
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ZENGİN
KİM 808 UZMANLIK ALANI (0-0)0
KİM 808 Uzmanlık Alanı (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Tuğba TAŞKIN TOK
106
KİM 906 UZMANLIK ALANI (DOKTORA) (0-0)0
KİM 906 Uzmanlık Alanı (Doktora) (0-0)0 (AKTS: )
Lisansüstü Dersler
Yıl/Sömestır
Ders Tipi
Ders İçeriği
Zorunlu
Danışman ve öğrencinin mutabakatı sonucunda
kararlaştırılan konuda araştırma ve sunum yapılır.
Önhazırlık/Gereksinimler
Hiçbiri
Dersin Amacı
İlerideki
akademik yaşam için gerekli olan konu
hakkında bilgi sağlamak.
Yararlanılacak kitap ve
yardımcı kaynaklar
Öğrenme Şekli
Araştırma
Değerlendirme Şekli
Anlatım Dili
Türkçe
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ
107
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
974 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content