close

Enter

Log in using OpenID

15-17 EYLÜL 2014 - Türk Tarih Kurumu

embedDownload
15-17 EYLÜL 2014
ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM
PROGRAM
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
TÜRK TARİH KURUMU
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
15-17 EYLÜL 2014 – Ankara
GENEL PROGRAM
ANKARA, 2014
ATATÜRK SUPREME COUNCIL FOR CULTURE,
LANGUAGE AND HISTORY
TURKISH HISTORICAL SOCIETY
XVIIth TURKISH CONGRESS OF HISTORY
September 15-17, 2014 – Ankara
GENERAL PROGRAMME
ANKARA, 2014
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
Cumhurbaşkanı
Sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN
Koruyucu Başkanlığında
Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenmiştir.
THE XVIIth TURKISH CONGRESS OF HISTORY
has been organized by
Turkish Historical Society
under the High Patronage of
His Excellency
President RECEP TAYYİP ERDOĞAN
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ HAZIRLIK KOMİTESİ
Ahmet BELADA İbrahim Ethem ATNUR
Mehmet İNBAŞIHalil Ersin AVCI
Musa KADIOĞLULevent KAYAPINAR
Rüstem BOZERİlyas KEMALOĞLU
Ahmet CİHANSüleyman SEYDİ
Osman GÜMÜŞÇÜ
KOMİTE BAŞKANI
Mehmet Ali BEYHAN
SEKRETERYA
Ümit BEDEL
Ayşe Bedir AKÇELİK
Akif ARSLAN
Selin EREN
Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU
Ayşenur ŞENEL
Aytaç YÜRÜKÇÜ
THE ORGANIZING COMMITTEE
OF THE XVIIth TURKISH CONGRESS OF HISTORY
Ahmet BELADA İbrahim Ethem ATNUR
Mehmet İNBAŞIHalil Ersin AVCI
Musa KADIOĞLULevent KAYAPINAR
Rüstem BOZERİlyas KEMALOĞLU
Ahmet CİHANSüleyman SEYDİ
Osman GÜMÜŞÇÜ
THE PRESIDENT OF THE COMMITTEE
Mehmet Ali BEYHAN
SECRETARIAT
Ümit BEDEL
Ayşe Bedir AKÇELİK
Akif ARSLAN
Selin EREN
Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU
Ayşenur ŞENEL
Aytaç YÜRÜKÇÜ
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
GENEL BİLGİLER
Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu ve çalışmalarını özenle izlediği Türk Tarih
Kurumu’nun güzel bir gelenek halinde sürdürülen Kongrelerinin XVII’ncisi 15 Eylül
2014 Pazartesi günü Ankara’ da çalışmalarına başlayacak ve 17 Eylül Çarşamba günü
sona erecektir.
Bilim dünyasında özel ve önemli bir yeri olan Türk Tarih Kongreleri Atatürk’ün
direktifleriyle 1932 yılında başlatılmış ve belirli aralıklarla günümüze kadar ulaşmıştır.
Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak amacıyla başlatılan Türk Tarih
Kongreleri, Türk tarihi ile Türkiye tarihinin önemli olaylarının aydınlatılmasına
büyük katkılar getirmiş, ülkeler ve insanlar arasındaki kültürel bağların kurulmasına
ve geliştirilmesine de olumlu hizmetlerde bulunmuştur.
2-11 Temmuz 1932 tarihlerinde Ankara Halkevi’nde toplanan ilk Tarih Kongresi’nin
amacı, yeni “Türk tarih tezi”nin ve tarih öğretiminde izlenecek yolun öğretmenlere
anlatılmasıdır. 10’u üniversite öğretim üyesi ve 196’sı tarih öğretmeni olmak üzere
232 kişinin katıldığı bu Kongreye 33 bildiri sunulmuştur.
Uluslararası nitelik kazanan II. Tarih Kongresi 20-25 Eylül 1937 tarihlerinde
İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda toplanmıştır. Kongreye 46’sı yabancı bilim
adamları tarafından olmak üzere 97 bildiri sunulmuş; Atatürk her iki Kongreyi de
ilgi ile izlemiştir.
Türk ve Türkiye tarihi üzerindeki araştırmalara ve Tarih Kongrelerine gösterilen ilgi
o zamandan beri giderek artmıştır. Cumhurbaşkanlarımızın himayesinde bugüne
kadar sürdürülen Tarih Kongrelerinin XVII’ncisine yurtiçi ve yurtdışından 249 bilim
insanı katılacaktır.
XVII’nci Türk Tarih Kongresi’nin açılış töreni Ankara Ticaret Odası Congresium
Kongre Merkezi “Angora” Salonunda 15 Eylül 2014 Pazartesi günü, saat 10.30’da
yapılacaktır.
Kongre çalışmaları Eski Anadolu Uygarlıkları, Orta Asya ve Kafkasya Tarihi, Selçuklu
ve Beylikler Dönemi Tarihi, Osmanlı Tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
Taşköprülüzade Çalışmaları seksiyonları olmak üzere altı seksiyonda sürdürülecek ve
3 günde tamamlanacaktır. Bütün seksiyonların çalışmaları Congresium dâhilindeki
salonlarda yürütülecektir.
Kongre bildirilerinin sunumlarına 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 14.00’da, diğer
9
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
günlerde ise saat 09.30’da başlanacaktır. Konuşma süreleri tüm seksiyonlarda 20
dakika, tartışma süresi 10 dakikadır. Projeksiyonlu bildiri sunacak konuşmacılar
isterlerse tartışma süresinin bir kısmını konuşma sürelerine katabileceklerdir.
Projeksiyon, data projeksiyon vb. kullanmak isteyen konuşmacıların bir gün önceden
Kongre Sekreterliği’ne başvurmaları gerekmektedir.
Dinleyiciler arasında karışıklığa neden olmaması için, bildirilerin mutlaka belirtilen
seksiyon ve oturumda sunulması, gün ve oturum değişikliği yapılmaması uygun
olacaktır.
Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Sayın katılımcıların bildirilerini, baskıya hazır
CD ile birlikte, hemen basılabilmesi için sunuşlarını yaptıktan sonra mümkün olan
en kısa sürede Kongre Sekreterliğine ulaştırmaları gerekmektedir.
Kongrenin kayıt işlemleri 14 Eylül 2014 Pazar günü, konaklamaların yapılacağı
otelde ve 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 08.00’dan itibaren Congresium Kongre
Merkezinde (Söğütözü Caddesi No:1/A, Çankaya Ankara) yapılacaktır.
Kongreye Ankara dışından bildiri ile katılacak misafirlerin ekstra masrafları ve
refakatçilerinin her türlü harcamaları kendilerine ait olacaktır.
Ankara dışından havayolu ile gelen katılımcılar havaalanından Kurumumuz
tarafından alınacağı için uçuş tarihleri ve saatlerinin Kurumumuza bildirilmesi
gerekmektedir. Otel rezervasyonları 14 Eylül 2014 giriş ve 18 Eylül çıkış olmak üzere
yaptırılmıştır.
10
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
GENERAL INFORMATION
The Turkish Historical Society was founded and painstakingly nurtured by Mustafa
Kemal Atatürk, and its Congresses constitute a noteworthy scientific tradition. Of
these, the seventeenth will be inaugurated in Ankara on Monday, 15 September, and
will conclude on Wednesday, September 17, 2014.
Having been promulgated in 1932 through Atatürk’s directives and continued down
to the president at regular intervals, Turkish Historical Congress of History has
occupied a special and important place in the world of historical knowledge.
Undertaken in order to disseminate new findings and introduce new topics of
scholarly research for discussion, Turkish Congresses of History have contributed
greatly to illuminating major events of Turkish History and the history of Turkey;
they have also provided a great service for the forging and consolidation of cultural
ties between different countries and peoples.
The first Congress of History, held at Ankara Halkevi on 2-11 July 1932, was organized
with a view to expounding the new Turkish Thesis of History for the benefit of school
teachers and providing them with a clear-cut orientation in teaching history. Of
the 232 participants at this Congress, 10 were university staff and 196 were history
teachers, and a total of 33 papers were submitted.
The Second Congress of History held at the Dolmabahçe Palace in İstanbul on 20-25
September 1937 attained international status, 97 papers in all were submitted to the
Congress, and of these, 46 were by foreign scholars. Atatürk took a great interest in
and attended both Congresses.
Interest in Turkish history and the Turkish Congress of History has increased ever
since. All Turkish presidents have acted as benefactors of our Congresses, and no
less than 249 Turkish and foreign scholars are expected to attend in the seventeenth
gathering in these series.
The opening ceremony of the Seventeenth Turkish Congress of History will be held
at “Angora Hall” of the Congresium at 10.30 a.m. on Monday, 15 September 2014.
The Congress will last three days and be carried out in six separate sessions, viz.
Ancient Civilizations of Anatolia, History of Central Asian and Caucasus, History of
Seldjuk State and the Period of Anatolian Principalities, Ottoman History, Atatürk
and History of Modern Turkey, as well as the studies on Taşköprülüzade. All the
11
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
sessions will take place in the Congresium.
Actual sessions of the Congress will commence at 14.00 (2 p.m.) on Monday, 15
September, and at 09.30 a.m. for the next two days. Papers will be presented in 20
minutes with an additional 10 minutes for discussion. In all the sessions, papers
incorporating use of visual aids, however, may be allowed to extend into discussion
time. Participants who want to use slide projectors, power point (data projects) etc.,
must notify the Congress Secretariat one day in advance.
It is requested that the papers should be presented in the announced session of the
meetings indicated and no changes in the dates of meetings should be made so as to
avoid confusion on the part of the listeners.
The papers can be read either in Turkish or English. We strongly advise the
participants either to hand over a hard copy of their papers together with a CD
ready for publication to the Congress Secretariat at the Congress or e-mail it (to
[email protected]). This is important for the publication of the papers as
soon as possible.
Registration for the Congress will be carried out at the hotels from 09.00 to 20.00 on
Sunday, 14 September; and at Congresium from 08.00 to 18.00 on following days.
Turkish Historical Society will only meet the expenses of the accommodation of the
Congress participants. Those wishing to stay extra nights or anyone to accompany
them will have to meet their expenses.
The Congress participants who come from other cities or countries will be
transferred to the hotels or Congresium by Turkish Historical Society upon their
arrival; therefore, Turkish Historical Society should be informed on arrival time. All
reservations indicated 14 September arrivals and 18 September departures.
12
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15 Eylül 2014 Pazartesi
10.30
KONGRENİN AÇILIŞI
ATO Congresium “Angora Salonu”
September 15, 2014, Monday
10.30
INAUGURATION OF THE CONGRESS
The inauguration ceremony of the Congress will take place at the “Angora Hall” of Congresium.
13
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ PROGRAMI
15 EYLÜL PAZARTESİ
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
18.20-18.40
18.40-18.50
SALON I - SEKSİYON 1
ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
ANCIENT CIVILIZATIONS OF ANATOLIA
Prof. Dr. Musa KADIOĞLU
Prof. Dr. Aygül Süel
Ortaköy-Şapinuva Arşivinde Yer Alan Batı Anadolu ile İlgili
Mektuplar
Tartışma
Doç. Dr. Tunç Sipahi
Eskiyapar’dan Hitit Arkeolojisine Yeni Katkılar
Tartışma
Dr. Mustafa Süel
Ortaköy-Şapinuva Kazısı’nda Yeni Çalışmalar ve Sonuçları
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Ercüment Yıldırım
Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’nun
Güneydoğusunun Etnik ve Sosyal Yapısı
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Aygül SÜEL
Prof. Dr. Fuat Yöndemli - Yrd. Doç. Dr. Babür Mehmet
Akarsu
Batı Anadolu’da Yeni Bir İlk Tunç Çağı Mezarlığı: Kumyer
Tartışma
Doç. Dr. Esma Reyhan
Hitit Toplum Yapısında Öldürme Eylemi Üzerine Bir
İnceleme
Tartışma
Doç. Dr. Leyla Murat
Yeni Belgeler Işığında Hitit-Kaska İlişkileri
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Esma Öz
Çivi Yazılı Belgeler ve Arkeolojik Malzemeler Işığında
Sümerler’de Mutfak Kültürü
Tartışma
Doç. Dr. Mehmet Işıklı - Mustafa Erkmen - Nurdan Çalkaya
Erzurum Yöresi Karaz Kültürü Ocakları
Tartışma
14
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15 EYLÜL PAZARTESİ
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
SALON II – SEKSİYON 2
ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ
HISTORY OF CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS
Prof. Dr. Melek ÖZYETGİN
Prof. Dr. Dmitriy Vasilyev
Rusya Müzelerindeki Eski Türk (Runik) Yazıtları
Koleksiyonları ve Son Yıllarda Bulunan Bilinmeyen Anıtlar
Tartışma
Doç. Dr. Alakbar Alakbarov
Anadolu’da ve Balkanlar’da Eski Türk İzleri
Tartışma
Dr. Andrey Kubatin
Muğ Dağı Soğd Arşivi Belgelerinde Görülen “Hun” ve “Türk”
Terimleri Üzerine
Tartışma
Doç. Dr. Saide Bekçanovna Kurbanova
İlk Yazılı Kaynaklarda Topluma ve Yönetime Ait Bilgiler
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Muhammet Beşir AŞAN
Müslüme Melis Çeliktaş
Kaynaklarda Ak Hunlar
Tartışma
Tolga Ersoy
Bizans-Sâsâni Savaşları Bağlamında Prokopios’un Akhunları
Tasviri
Tartışma
Prof. Dr. Ebulfez Amanoğlu
Göktürk Yazıtlarında Bulak Boy İsmi ve Türk Tarihinde
Yansımaları
Tartışma
Dr. Enkhbat Avirmed
Göktürk Çağındaki Moğol Asıllı Halklar
Tartışma
15
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15 EYLÜL PAZARTESİ
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
SALON III - SEKSİYON 3
SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİ
TARİHİ
HISTORY OF THE SELDJUK STATE AND PERIOD OF
ANATOLIAN PRINCIPALITIES
Prof. Dr. İlhan ERDEM
Prof. Dr. Ali Aksu
Abbasi İhtilal Hareketinde Fars, Arap ve Türk Etnik
Grupların Rolü
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alican
Büyük Selçukluların Diyârbekir Bölgesindeki İdari
Uygulamalarına Dair Bazı Değiniler
Tartışma
Nevzat Keleş
Derbend (Bâbu’l-Ebvâb)’de Selçuklu Hâkimiyeti
Tartışma
Doç. Dr. Osman G. Özgüdenli
Büyük Selçuklu Sultanlarına Ait Bazı Farsça Şiirler
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Altan ÇETİN
Prof. Dr. İlyas Gökhan
Memluk Kaynaklarına Göre Timur’un Şam (Suriye)
Seferinin Suriye ve Mısır’daki Sonuçları
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Solak
Memlûk Kaynaklarında Karadeniz’i Karşılayan Kavramlar
Tartışma
Doç. Dr. Feyzan Göher Vural - Doç. Dr. Timur Vural
Sultan Baybars Devrinde Askeri Müzik
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Memlûk Devleti’nde Hareme Dair Bazı Tespitler
Tartışma
16
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15 EYLÜL PAZARTESİ
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
SALON IV - SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI
Prof. Dr. Mehmet İpşirli
Osmanlı Vekayiname Müelliflerinin Kendileri Hakkında
Verdikleri Bilgilerin Otobiyografik Değeri
Tartışma
Cumhur Bekar
Bir Osmanlı Tarihçisi Bir Bizans Tarihini Nasıl Okudu?
Hezarfen Hüseyin’in Evrensel Tarihinde Yeni Bir Bizans ve
Constantinopolis Algısı
Tartışma
Kâmil Şahin
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Yıllarına Ait Yeni Kaynaklar
Tartışma
Ayşe Bedir Akçelik
XVII. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesinde İbn Haldunizm:
“Târih-i Na’îmâ Örneği”
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Dr. Zekeriya Türkmen
Sultan Abdülaziz Döneminde Süvari Kışlasından Askerî
İdadiye Dönüşüm Sürecinde Kuleli
Tartışma
Doç. Dr. Zafer Gölen
Baruthâne-i Âmire’de Barut Kalitesini Etkileyen Faktörler
Tartışma
Doç. Dr. Alexander Vasilyev
1850. Yıllarının Başlangıcında Rus Deniz Ajanının Gözüyle
Türk Donanması (Rus Arşiv Belgelerine Göre)
Tartışma
Prof. Dr. Mehmet Okur
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Hayvan
Kuvveti ve Hayvan Hastaneleri
Tartışma
17
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15 EYLÜL PAZARTESİ
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
SALON V - SEKSİYON 5
ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
ATATÜRK AND HISTORY OF MODERN TURKEY
Prof. Dr. Süleyman SEYDİ
Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur
Demokratik Azerbaycan Kuvvetlerinin Anadolu’ya Gelmesi
Meselesi (1920)
Tartışma
Prof. Dr. Mehmet Evsile
Millî Mücadele Sırasında Ankara’da Günlük Hayat
Tartışma
Doç. Dr. Fahri Yetim
Milli Mücadele Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları:
Halka Yapılan Yardımlar
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Önder Deniz - Yrd. Doç. Hüseyin Vehbi
İmamoğlu
3008 Sayılı İş Kanununa Kadar Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Çalışma Hayatına Yönelik Sosyal Politikalar
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
Yrd. Doç. Dr. Fahri Kılıç
Yeni Türk Alfabesinin Halka Tanıtımı ve Öğretiminde
Kullanılan Araçlar
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Nuray Özdemir
Türkiye’de Demiryollarının Millileştirilmesi ve Şimendifer
Mektebi
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Gülşah Eser
Köy Eğitmeni Yetiştirme Kurslarında İnşaat Dersleri ve
Uygulamalarına Verilen Önem
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Yüksel Özgen - Ferhat Hüseyin Parlak
PTT Mekteb-i Âlisi
Tartışma
18
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15 EYLÜL PAZARTESİ
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
SALON VI - SEKSİYON 6
TAŞKÖPRÜLÜZADE
TAŞKÖPRÜLÜZADE
Prof. Dr. Nesimi YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Cahid Şenel
Taşköprüzâde’nin Tebyînü’d-dekâik fî Ta‘yîni’l-hakâik
Adlı Risâlesindeki Dört Mesele
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Mustakim Arıcı
Tasavvur ve Had Cihetinden Reziletler: Taşköprülüzâde’nin
Erdemsizlikler Şeması
Tartışma
Mehmet Zahit Tiryaki
Sübût, Tahakkuk ve Taakkul Arasında Tümel Hakikatler ve
Yetkinleşme Süreçleri – Taşköprülüzade Yorumu
Tartışma
İbrahim Halil Üçer
Taşköprülüzade’nin En-Nehel ve’l-alel fi Taksîmi Aksâmi’lilel Adlı Eserinde Tam ve Nakıs İllet Ayrımı
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL
Yrd. Doç. Dr. Eşref Altaş
Taşköprizâde’nin Tecrîd Haşiyesi ve Varlığın Apaçıklığına
Dair Klasik Görüşleri Tahlili
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Süruri
Taşköprizade Ahmed Efendi’nin (Ö. 1561) El-Meâlim fî
ilmi’l-Kelam’ı
Tartışma
Kübra Şenel
Taşköprizâde’nin Ravzu’d-dekâik fi hazarâti’l-hakâik İsimli
Eseri: Mertebeler Teorisi Çerçevesinde Sudura Yöneltilen
Eleştiriler
Tartışma
Muhammet Ali Koca
Taşköprüzâde’nin El-Me‘âlim’inde Mâhiyetlerin Mec‘ûliyeti
Tartışmaları
Tartışma
19
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15 EYLÜL PAZARTESİ
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
SALON VII – SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Dr. Ahmet KANKAL
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal
Evliya Çelebi’ye Göre Beylerbeyinin Maiyyeti
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Canan Kuş
Türk Devlet Teşkilatında Hatunun Önemine Dair Bir
Örnek: Mihrimah Sultan
Tartışma
Prof. Dr. Mustafa Öztürk
Osmanlı Devletinde Arzuhallerin Devlet-Halk İlişkileri ve
Medeniyet Tarihi Bakımından Önemi
Tartışma
Doç. Dr. Emine Dingeç
XVIII. Yüzyıl Has Ahur Ehl-i Hirefi Hakkında Bir Tahlil
Denemesi
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ
Prof. Dr. Orhan Kılıç
Osmanlı Eyaletlerinin Malî Yönetimi ve Maliye (Hazine/
Mal) Defterdarlıkları (XVI.-XVIII. Yüzyıllar)
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Saim Yörük
Osmanlı Döneminde Beykoz Hamamları ve Hamam
Çalışanlarının Demografik Yapısı
Tartışma
Ahmet Deniz
Erkeğin Himayesinden Devletin Himayesine: Osmanlı’da
Aile Modernleşmesi
Tartışma
Özcan Konur
Global Historical Research: A Scientometric Evaluation
Tartışma
20
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15 EYLÜL PAZARTESİ
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
SALON VIII – SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
Prof. Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke
Osmanlı Ceza Hukukunda Kaza Sonucu Ölüm ve Olay Yeri
İnceleme (Girit Sicillerinden Örnekler)
Tartışma
Prof. Dr. Ali Açıkel
Sivas Ahkâm Defterlerine Göre Sivas Eyaletinden Merkeze
Yansıyan Mer‘a, Yaylak ve Kışlak Davaları ve Çözüm
Önerileri
Tartışma
Prof. Dr. Ahmet Aksın, Süha Oğuz Baytimur
Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Suçlar ve Bu Suçları
İşleyenlere Verilen Cezalar (1789-1839)
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Sevda Özkaya
Osmanlı Devleti İdaresinde Mısır’ın Modernleşme
Sürecinde Karma Mahkemeler Kurulması Meselesi
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Doç. Dr. Mehmet Demirtaş
“Tüketici Hukuku Bağlamında Osmanlı Şehrinde Esnaf
Faaliyetleri, İhlaller, Tedbirler (XVIII. Yüzyıl-İstanbul
Örneği)”
Tartışma
Murat Alandağlı
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancıların Arazi
Edinimlerinde Belirlenen Kırmızı Çizgiler
Tartışma
Muhammed Ceyhan
Selem ve Murabaha Uygulamalarının Osmanlı Mülkiyet
Hukuku Açısından Doğurduğu Sonuçların Tahlili
Tartışma
Dr. Seda Örsten Esirgen
Osmanlı Devleti’nde Yabancılara Verilen Demiryolu
İmtiyazlarına İlişkin Dava Örnekleri
Tartışma
21
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
16 EYLÜL SALI
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
SALON I - SEKSİYON 1
ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
ANCIENT CIVILIZATIONS OF ANATOLIA
Prof. Dr. Muzaffer DEMİR
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan
Türk Dünyasından Yeni Kaya Resimleri
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Üngör
Yeni Araştırmalar Işığında Erzincan’ın Eskiçağ Tarihi
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Oktay Özgül
Yeni Bulgular Işığında Iğdır Bölgesinin Eskiçağ Tarihi
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Muzaffer Demir
M.Ö. V. Yy.’da Euromos ve Çevresi
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Bilcan Gökçe
Urartu Krallığı’nda Av ve Avcılık
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Yasin Topaloğlu
Çıldır-Akçakale Kazıları Işığında Kuzeydoğu Anadolu’nun
Taş Kapıları
Tartışma
Öğle Tatili
Doç. Dr. Esma REYHAN
Öğr. Gör. Sultan Deniz Küçüker
Attic Tribut Listesi’ne Göre Anadolu Yerleşimlerinin
Oluşturdukları Synteleia’lar
Tartışma
Doç. Dr. Bilge Hürmüzlü - Uygar Hecebil
Kuzeybatı Pisidia’da Hellenistik Dönemde Kentleşme
Modelleri: Konane Antik Kenti
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Ayça Gerçek
Pisidia’da Hellenistik Dönem Kentleşme Modelleri Açısından
Bir İnceleme: Seleukeia Sidera
Tartışma
Doç. Dr. Reyhan Körpe
Son Yapılan Araştırmaların Işığında Granikos Savaş Alanı
Tartışma
Ara
22
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
16 EYLÜL SALI
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
SALON II – SEKSİYON 2
ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ
HISTORY OF CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS
Doç. Dr. İlyas KEMALOĞLU
Prof. Dr. Toshio Hayashi
The Coup D’etat of Ton Bagha in 780
Tartışma
Prof. Dr. Melek Özyetgin
Uygur Hukuk Belgelerine Göre Eski Türklerdeki ‘Kişisel
Haklar’ Üzerine Bir Değerlendirme
Tartışma
Dr. Kayrat Belek
Kırgızistan’da Yeni Bulunan Karahanlı Dönemine Ait
Damgalı Türk-İslam Kitabeleri
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Toshio HAYASHI
Osman Cüme
Çin’de Karahanlılar Üzerinde Yapılan Araştırmalara Genel
Bakış
Tartışma
Doç. Dr. Erkan Göksu
Din Değiştirme Mefhumu Çerçevesinde Türklerin İslamiyet’i
Kabul Sürecinin Psiko-Sosyal Tahlili
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU
Doç. Dr. Sebine Nimetzade
Türk-İslam Sanat Tarihinde Yazma Eserler ve Nefis Tertibatlı,
Nadide Bakü Elyazmaları
Tartışma
Zaynolla Samashev
The Culture Early Turks Kazakh Altai (Based on the
Necropolis Karakaba)
Tartışma
Rinat Zhumatayev
Horse in the Customs and Rituals of the Ancient Turks
23
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
Tartışma
Fatma Ünyay Açıkgöz
Türk Kültüründe Dokuz Sayısı ve “Dokuz Kat Pişkeş” Üzerine
Bir Belge
Tartışma
Ara
Doç. Dr. Sebine NİMETZADE
Darmenov Rustem
“Cults, Rituals, World View and Ideology of the Ancient
Tribes of South-East Sub-Aral Area”.
Tartışma
Gulmira Amirgalin
Oguz the Ornamental Art on the Ceramics Settlement of
Zhankent
Tartışma
Tahir Şahbazov
Tarihimizin Esaretteki Emaneti: Gence Kapıları
Tartışma
Yrd. Doç. Dr Arzu Memmedova
Kafkasya’nın Eski Çağ Tarihinde Avar Türkleri
Tartışma
24
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
16 EYLÜL SALI
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
SALON III - SEKSİYON 3
SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİ
TARİHİ
HISTORY OF THE SELDJUK STATE AND PERIOD OF
ANATOLIAN PRINCIPALITIES
Prof. Dr. Cevat BAŞARAN
Prof. Dr. Muhammet Beşir Aşan
Harput İç Kale Kazılarında Artuklu Kültür Katları 20052008
Tartışma
Doç. Dr. Kadir Aliyev
Ahlat Mezar Yapılarında Geometrik Harmoni İlkeleri
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Murat Keçiş
Trabzon İmparatorluğu’na Türk Tesirleri Hakkında Bazı Yeni
Tespitler
Tartışma
Ara
25
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
16 EYLÜL SALI
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
SALON IV - SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Dr. Muammer DEMİREL
Yrd. Doç. Dr. Nevzat Artuç
Trablusgarp’ta Hazin Bir Son: Kuloğullarının Lağvı Meselesi
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Yahya Yeşilyurt
Kuzey-Güney Yemen Meselesinin Tarihi Kökeni: Osmanlıİngiliz Sınır Antlaşması 1914
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Yüksel Nizamoğlu
Osmanlı Devleti’nin Hicaz İsyanında Arap Aşiretlerinin
Desteğini Alma Teşebbüsleri
Tartışma
Ara
Doç. Dr. M. Akif KİREÇCİ
Dr. Fulya Düvenci Karakoç
Suriye ve Lübnan Vilayetlerinde Osmanlı Barışını Bozmaya
Yönelik Yabancı Faaliyetler ve Sultan II. Abdülhamid’in Aldığı
Tedbirler (1878-1909)
Tartışma
Doç. Dr. Mehmet Emin Üner
1880 Yılında Başkomiser Abidin Paşa Tarafından Siirt,
Diyarbekir ve Urfa’dan Sivas ve Halep’e Sürgün Edilen Aşiret
Reisleri Hakkında Ma’müratü’l-Aziz (Elazığ) Valisi Aziz Paşa
ve Şûra-yı Devlet Mütâlaaları
Tartışma
Doç. Dr. Şaban Ortak
İttihat ve Terakkî Yönetiminin Filistin’e Yahudi Göçlerine
Karşı Politikaları
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU
Prof. Dr. Mehmet İnbaşı
Habeşistan Eyaleti ve İdarecileri
Tartışma
26
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
Prof. Dr. Nuri Çevikel
Fransa’nın Mısır’ı İşgâl Süreci (1798-1801) ve Kıbrıs
Tartışma
Seyyid Muhammed Es Seyyid Mahmoud
XVI.-XVII. Asırlarda Mısır Eyaletinin Osmanlı Akdeniz
Güvenlik Sisteminde Askerî ve Lojistik Rolü
Tartışma
Yrd. Doç. Ahmet Dönmez
Reform Karşıtları ve Mustafa Reşid Paşa: Tanzimat
Fermanı’nın Bedeli Tartışma
Ara
Prof. Dr. Ahmet CİHAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu
Tanzimat’ın Uygulanmasında Bir Yöntem Olarak Teftiş
Tartışma
Doç. Dr. Taner Aslan
Osmanlı Devleti’nde Levant Postalarının Gelişimi, Sorunu ve
Alınan Önlemler
Tartışma
Salih Erol
Bursalı Din Adamı Gazzizâde Abdüllatif Efendi’nin Osmanlı
Askeri Reformlarına Bakışı
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Etem Çakır
Osmanlı-Rus/Avusturya Savaşlarında (1787-1792) Rusçuk
Kazası: Lojistik ve Sefer Organizasyonuna Katkısı
Tartışma
27
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
16 EYLÜL SALI
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
SALON V - SEKSİYON 5
ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
ATATÜRK AND HISTORY OF MODERN TURKEY
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt
Alman Büyükelçilik Raporlarında Cumhuriyet’in İlk Yılları
Tartışma
Prof. Dr. Melek Çolak
Macar Arşiv Belgelerinin Işığında Türk Macar Diplomatik
İlişkilerinin Kurulmasını Sağlayan Gizli Görüşmeler ve
‘’Ankara 1’’ Raporları (1922-1923)
Tartışma
Prof. Dr. Vladan Viriyeviç
Diplomacy and the Public of the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenes on the Rebellion of Sheikh Said in 1925
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Gülnihal BOZKURT
Seda Gizem Cevheri
Türk Milleti ve Türk Milliyetçiliği: Ulus Devlet İnşa Sürecinde
1934 Tarihli İskan Kanunu
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. İsmet Türkmen
Cumhuriyet Dönemi’nde Karadeniz İllerine Bayındırlık
Hizmetleri Kapsamında Yapılan Kamu Harcamaları ve
Yatırımlar (1923-1938)
Tartışma
Süleyman Tekir
III. Umumi Müfettişliği ’nin Kuruluşu ve Zirai Alandaki
Faaliyetleri
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Mehmet OKUR
Doç. Dr. Şaduman Halıcı
Türkiye Cumhuriyeti’nin Rüşvetle Mücadelesi: Barut İrtişası
Olayı
Tartışma
28
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
Mukaddes ARSLAN
Cumhuriyet Kavramı ve Meşveret/Danışma Usulü, Türk
Tarihi ve İslam Tarihi Örneği
Tartışma
Yusuf Turan Günaydın
“Felsefeli Dinî Esaslar” Müellifi Eyyüb Necati Perhiz (18741940)
Tartışma
Dr. Gülben Mat
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Çocuk Yayınlarına Yönelik Bazı
Düzenlemeler
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK
Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel
1923 Yılında Mürettiplerin Greve Gitmesi Üzerine Sekiz
Gazete Sahibinin Ortaklaşa Çıkardığı Bir Gazete: Müşterek
Gazete
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Onur Güneş Ayas
Türk Tarih Tezi’nin Musiki İnkılabı’na ve Erken Cumhuriyet
Dönemi Müzik Tartışmalarına Yansıması
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Savaş Sertel
Erken Cumhuriyet Döneminde Bingöl Nüfusu
Tartışma
Doç. Dr. Gatibe Mahmudova
XX. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Basınında Türkiye
Kadınları Konusu
Tartışma
29
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
16 EYLÜL SALI
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
SALON VI – SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Ali AÇIKEL
Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke
Şerif Muhsin’in Midilli’deki Sürgün Günleri ve Vefatı
Tartışma
Prof. Dr. Bülent Özdemir
Medine’nin Teslimi Sonrasında Fahrettin Paşa’nın Esir
Edilmesi ve İngilizler Tarafından Sorgulanması
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Seydi Vakkas Toprak
İkinci Meşrutiyet Dönemi Bağdat Valilerinden Müşir
Mehmed Zeki Paşa
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Orhan KILIÇ
Füsun Gülsüm Genç
Kısa Süren Bir Ömür: Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi
(1862-1888)
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Fatih Bayram
Kazeruni İdealinden Osmanlı Pratiğine: Şeyh Ebu İshak
İbrahim b. Şehriyar ve Sultan Bayezid Han b. Murad Han
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Sezai Balcı
İdealist Bir Mebusun Biyografisi: Bingazili Yusuf Şetvan
(1868-1948)
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Prof. Dr. Nesimi Yazıcı - Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan
Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın Rumeli
Teftişini Anlatan Es-Seyyid Mehmed Nuri’nin Seyahat-i
Sadâret-i uzmâ İsimli Manzum Risalesi
Tartışma
Doç. Dr. Fazlı Arslan
Batılılaşma Dönemi Musiki Tartışmalarında Vahit Lütfi Salcı
30
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
Tartışma
Doç. Dr. Mehmet Yavuz
Sultan Abdülmecid’in Bilinmeyen Bir Saray Ressamı:
Konstantin Johann Franz Cretius (Bir Ön Değerlendirme)
Tartışma
Shota Bekadze
Osmanlı Arşivleri “Bir Kültür İmparatorluğu
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Tahire HASANZADE
Doç. Dr. Temel Öztürk
Trabzon Vâlisi Vezir Abdurrahman Paşa’nın (1728-1730)
Kitap Kültürü
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Ali Kozan
Erken Dönem Osmanlı’sında Dinî ve Kültürel Hâkimiyetin
İnşâsı: Kiliseden Camiye Tahviller
Tartışma
Dr. Mehmet Kalaycı
Osmanlı Sünniliğinin Beslenme Kaynakları: Hadisçi
Hanefilik ve Osmanlı Dini Düşüncesine İntikali
Tartışma
31
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
16 EYLÜL SALI
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
SALON VII– SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Dr. Mihai MAXIM
Kemal Özden
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Berlin Türk Diplomatik
Temsilciliği (1763-1922)
Tartışma
Prof. Dr. Tofıg Mustafazade
1723-1724 Yılları Osmanlı-Rusya Görüşmelerine Dair
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atalay
(1876-1923) Konya’daki Yabancı Konsolosluklar ve
Faaliyetleri
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Prof. Dr. Tahire Hasanzade
Osmanlı Devleti ile Kaçarların Diplomatik İlişkileri (XIX.
Yüzyıl)
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Mübariz Ağalarlı
XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğuna
Gönderilen Azeri Elçiler
Tartışma
Dr. Sherzodhon Mahmudov
The Role of Religious Ulemas in Diplomatic Relations
between Kokand Khanate and Ottoman Empire
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Levent KAYAPINAR
Prof. Dr. Osman Gümüşçü
Türkiye’nin İskân Tarihinde Önemli Bir Problem: Kaybolan
Yerleşmeler
Tartışma
Doç. Dr. Emine Erdoğan Özünlü
Tımar Sisteminin Bozulmasının Osmanlı İskân Yapısına
Etkisi (Manisa Kazası Örneğinde)
32
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
Tartışma
Doç. Dr. Alpaslan Demir
XV-XVI. Yüzyıl Göçlerinin Osmanlı İskân Yapısına Etkisi
Tartışma
Doç. Dr. Nahide Şimşir
XIX.Yüzyılda Balıkesir Abahanesine Bağlı Karasi Livasındaki
Kıldonlu Aşiretinin Coğrafik ve Demografik Özellikleri
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Yılmaz KURT
Prof. Dr. M. Akif Erdoğru
1572 Yılında Kıbrıs’ın Baf Bölgesinde Nüfus ve Tarımsal
Üretim
Tartışma
Gürer Karagedikli
Osmanlı Şehrinde “İrva ve İska”: (XVII. Yüzyıl Sonu ve
XVIII. Yüzyıl Başlarında Edirne’de Su ve Su Yolları Üzerine
Bazı Bilgiler )
Tartışma
İlker Yiğit
İskân Tarihi Çalışmalarında Arazi Araştırmasının Önemi:
XVI. Yüzyıl Manisa Kazası Örneği
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz
Tarihi, Coğrafi ve Arkeolojik Bilgi Kaynağı Olarak Konsolos
Gezileri
Tartışma
33
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
16 EYLÜL SALI
SALON VIII - SEKSİYON 2
ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ
HISTORY OF CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
Doç. Dr. Ahmet ACIDUMAN
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Pala
Oğuzların Türkmenliği Meselesi
Tartışma
Doç. Dr. Osman Karatay
Salur-Peçenek Savaşları: Oğuz Kimliğinin Oluşum
Aşamalarını Tespit İçin Bir Deneme
Tartışma
Dr. Gökhan Dilbaş
Sekellerin Kökeni Üzerine
Tartışma
Ara
Doç. Dr. Osman KARATAY
Doç. Dr. Abdullayev Utkir Ismailovich
Orta Asya’da Eski ve Orta Çağlarda Meydana Gelen Etnik
Süreçler ve Bu Süreçlerin Harezm Antropolojik Tarihindeki
Yeri
Tartışma
Feruza Djumaniyazova
Çinli Rahip Hsüan-Tsang Seyahatnamesi’ne Göre Kabil
Vadisindeki Türkler Hakkında Az Bilinen Belge
Tartışma
Doç. Dr. Ahmet Acıduman
Erken Dönem Türkçe Tıp Yazmalarının Kaynaklarından
Birisi: Çagmînî’nin Kânûnçe’si
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Bayram KODAMAN
Dr. Sara Hacıyeva
Ortaçağ Zamanında Nahçıvan’ın Taş Yontma Merkezleri
Hakkında
Tartışma
İlhame Memmedova
Kaçarlar Döneminde Tebriz Şehir Meydanları
34
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
Tartışma
Doç. Dr. Ayten Mehdiyeva
Kız Kaleleri - Türk Halkları Tarihinde
Tartışma
Prof. Dr. Shohistahon Uljaeva
Urban Planning in the Period of Amir Temur
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Musa QASIMLI
Doç. Dr. İrade Memmedova
Kafkasya’nın Türk Halkları ve Vilayetleri K. German’ın
Tasvirinde (1770-1773’lü Yıllar)
Tartışma
Prof. Dr. Hacali Necefoğlu
Birinci Dünya Savaşı Sırasında II. Nikolay’ın Kafkas Seferi
Tartışma
Doç. Dr. Sevinc Aliyeva
1918-1920 Yılları Türkiye-Kuzey Kafkasya İlişkileri
Tartışma
Agil Sahmuradov
Türkiye Kuzey Kafkas İlişkileri
Tartışma
35
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
SALON I - SEKSİYON 1
ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
ANCIENT CIVILIZATIONS OF ANATOLIA
Prof. Dr. Turhan KAÇAR
Doç. Dr. Ayşen Sina
Anadolu’da Roma’nın Devlet Mültezimleri (Publicanuslar)
Tartışma
Prof. Dr. Cevat Başaran - Hasan Kasapoğlu
Parion Güney Nekropolisi Ölü Gömme Gelenekleri
Tartışma
Prof. Dr. Nurettin Arslan
Assos’ta Lahit Üretimi ve İhracatı
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner
Nysa Çarşı Bazilikası
Tartışma
Doç. Dr. Adnan Çevik - Süha Konuk
III. ve IV. Yüzyılda Dicle Nehri Ekseninde Roma
İmparatorluğu’nun İdari Teşkilatlanması ve Sasani Mücadelesi
Tartışma
Prof. Dr. Turhan Kaçar
Iordanes’i Nasıl Okumalıyız?
Tartışma
Öğle Yemeği
36
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
SALON II – SEKSİYON 2
ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ
HISTORY OF CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS
Prof. Dr. İsmail HACIYEV
Doç. Dr. İlyas Kemaloğlu
Rusya’daki İlk Türkçe-Tatarca Matbu Yayın: I. Petro’nun
Bildirgesi (1722)
Tartışma
Roza Kurban
Tarihi İdil-Ural Kurultay’ı
Tartışma
Doç. Dr. Ahmed Mömin Tarimi
XX. Yüzyılda Çin’deki Uygur Tarihi – Kültürü Araştırması ve
Saklanan Sorunlar
Tartışma
Ara
Doç. Dr. Tahir KAHHAR
Ali Ünal
Geleneksel Türk Ailesinde Çocuk ve Çocukla İlgili İnanç
Felsefesi: Kırgızistan Örneği
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Samarbek Sırgabayev
Sovyetler Sonrası Gençliğin Aidiyet Meselesine Bakış
“Kırgızistan Örneği’’
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Zuhra Altımışova
Sovyetler Birliği’nde Kolhozlaştırma Hareketlerine Dair Bazı
Tespitler “Kırgızistan Örneği”
Tartışma
Öğle Tatili
Doç. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR
Doç. Dr. Bakıtbek Maltabarov
Sovyet Sonrası Kırgızistan’da İnanç Algısına Dair Bazı
Tespitler
Tartışma
Elmira Zulpıharova
Bağımsızlık Sonrası Kazakistan Tarih Anlayışında Sovyet
Dönemi
37
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
17.50-18.10
18.10-18.20
Tartışma
Doç. Dr. Tahir Kahhar
Türkistan Vilayetinin Gazeti`nde Yayınlanan Fetih Konulu
Makalelerin Tarihi Önemi
Tartışma
Prof. Dr. Amanzhol Kalyş - Doç. Dr. Şara İbraşeva
Kazakistan’daki Ahıska Türklerin Zorla İskan Edilmesi
Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Tofig MUSTAFAZADE
Prof. Dr. Ismail Hacıyev
Nahçıvan Bölgesinin (Azerbaycan) Korunmasında Araz
Türk Cumhuriyetinin Faaliyetleri
Tartışma
Hokuma Abbasova
The Rothschild’s: The Biggest French Investor at Azerbaijan
Ever
Tartışma
Ülviyye Usubova
Azerbaycan Cumhuriyetinin Türk Devletçilik Tarihinde Yeri
Tartışma
Rena Bahışova
XIX. Yüzyılda Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin
Kültürü
Tartışma
38
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
SALON III - SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Doç. Dr. Şaban ORTAK
Dr. Zehra Odabaşı
XV. ve XVI. Yüzyıllarda Konya Ekonomisi: Sahib Ata
Külliyesi’nin Malî Tarihi
Tartışma
Doç. Dr. Sebahattin Şimşir
Türkistan –Avrupa Ticarî Münâsebetlerinin Osmanlı
Devleti Vasıtasıyla Tesisine Dair Bir Teşebbüs
Tartışma
Doç. Dr. Ersin Gülsoy
Yeni Bulunan İki Defteri Dolayısı ile Divriği Sancağı
Tahrîrleri
Tartışma
Ara
Doç. Dr. Ersin GÜLSOY
Yrd. Doç. Dr. Serhat Kuzucu
Rusya Ahidname Defterine Göre XVIII. Yüzyılda OsmanlıRus Ticari İlişkilerinin Seyri
Tartışma
Dilaver Azimli
Uluslararası Ticaret İlişkilerinde Bursa’nın Rolüne Dair
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Yahya Araz
Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Farklı Etnik
Kökenlerden ya da Mezheplerden Hıristiyanlar Arasındaki
Evlilikler Üzerine Bazı Düşünceler
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Ayşenur Bilge Zafer
1878-1914 Yılları Arasında Balkanlar ve Kafkasya’dan
İnegöl’e Gelen Göçmenler ve Bu Göçmenlerin Uyum Süreci
Tartışma
39
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yurtseven
XIX. Yüzyılın Ortalarında Boyabat Kazası Köylerinin
Ekonomik Durumu
Tartışma
Prof. Dr. Ayfer Özçelik
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uzanan Bir Sosyal Yardım
Uygulaması Hizmet-i Vataniye Tertibinden Bağlanan
Maaşlar
Tartışma
Doç. Dr. Edina Solak
XX. Yüzyılın Başlarında Akçahisar (Kurya) Kazasında
Günlük Hayata Dair Gözlemler (1900-1918)
Tartışma
Ara
Yrd. Doç. Dr. Halil Ersin AVCI
Gülbeniz Cavadova
Alman Tarihçilerine Göre Osmanlı-Safevi İlişkileri
Tartışma
Tofıq Necefli
1590 İstanbul Barış Antlaşmasından Sonra Safevi-Osmanlı
Diplomatik İlişkileri
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Cihat Aydoğmuşoğlu
Batılı Seyyahlara Göre 17.Yüzyılda Safevî Ülkesinde Sosyal
Hayat
Tartışma
40
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
SALON IV - SEKSİYON 5
ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
ATATÜRK AND HISTORY OF MODERN TURKEY
Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK
Dr. Ramil Zalyaev
1926 Yılında Türk-Sovyet İlişkileri
Tartışma
Prof. Dr. Hikmet Öksüz
II. Balkan Paktı ve ABD
Tartışma
Arpad Hornjak
The Role and Aims of Turkey in The Balkan Entente
According to the Hungarian Foreign Office
Tartışma
Ara
Doç. Dr. Şaduman HALICI
Yrd. Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu
Buhara Ahbarı Gazetesine Göre Türkiye Milli Mücadelesinin
Buhara’daki Yansımaları
Tartışma
Doç. Dr. Soyalp Tamçelik
Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilâtı’nca (TMT) Uygulanan
Psikolojik Savaş Yöntemleri ve Araçları
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Murat Burgaç
Savaşın Çocukları: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de
Sokak Çocukları Sorunu ve Çözüm Arayışları
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Hasan Burak Oğuz
Tek Parti Devrinde CHP’nin Aday Göstermediği Milletvekili
Seçimi, Bağımsız Adaylar Yarışıyor
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Damla Ayoğlu Duman
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve Fransa’nın Kanundan
Yararlanma Çalışmaları (1950-1960)
Tartışma
Doç. Dr. Serdar Sakin
Siyasi Karikatürlerde Musul Sorunu
Tartışma
Dr. Yaşar Kalafat
Salur Türkmenleri “Anadolu” Halk Kültüründe Sözlü Tarih
Çalışmaları
Tartışma
41
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
SALON V - SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Dr. Ali AKSU
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu
“Akkoyunlu Hizmetinden Osmanlı Bayraktarlığına;
Balkanlara Kök Salan Çengiç Bey Ailesi (1498-1664)”
Tartışma
Prof. Dr. Mihai Maxim
XVII.-XVIII. Yüzyılları Osmanlı - Romen İlişkileri Üzerine
Yeni Osmanlı Belgeleri
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Müzehher Yamaç
XIX. Yüzyılda Balkanlar’da Milliyetçi Akımlar ve Osmanlı
Devlet Politikası
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV
Prof. Dr. Dragi Gjorgiev
The Name Macedonia in the Ottoman Sources (XIV - XIX
C.)
Tartışma
Özer Özbozdağlı
Bulgaristan’ın Bağımsızlık İlanı ve Tepkiler
Tartışma
Tanju Ozanoğlu
Suriye-Lazkiye Türkmenlerinin İcra Ettiği Ağıtlar ve Barak
Havaları’nın İncelenmesi
Tartışma
Öğle Tatili
Prof. Dr. Dragi GJORGİEV
Ardian Muhaj
The Albanians between Two Empires. A Comparison
Between the Geographic History of the Albanian Territories
during the Byzantine and Ottoman Empires
Tartışma
42
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
Doç. Dr. Metin Akis
IV. Murat Dönemi Sonlarında ve Sultan İbrahim Dönemi
Başlarında Osmanlı-Venedik İlişkileri
Tartışma
Prof. Dr. Mehmet Temel
Osmanlı Arşivi Belgelerinde İrlanda İhtilali
Tartışma
Doç. Dr. Mithat Aydın
Bükreş’te Komitacılık Faaliyetleri (1860-1916)
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Ayşe Nükhet ADIYEKE
Doç. Dr. Elvira Latifova
Osmanlı Sultanlarının Fermanlarına Göre Osmanlı
İmparatorluğunun Kafkasya Politikasında Azerbaycan’ın
Yeri
Tartışma
Ferah Hüseyn
1728 Tarihli Revân Livası Mufassal Tahrir Defterinde Türk
Kökenli Etnooykonimler
Tartışma
Prof. Dr. Döölötbek Saparaliyev
XX. Yüzyılın Başındaki Kırgız-Türk Siyasi İlişkileri
Hakkında Osmanlı ve Rus Arşivlerinden Yeni Bilgiler
Tartışma
43
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
SALON VI - SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA
Prof. Dr. Musa Qasımlı
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Ermeni Silahlı Desteklerinin
Hazırlanması ve Faaliyetleri (Rusya Arşiv Materyalleri
Işığında)
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Vefa Kurban
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün Azerbaycan
Basınındaki Yankıları
Tartışma
Dr. Gönül Esedli
Ermeni Tarihçilerinin Osmanlı Devletinin Etnik ve
Etnokonfessional Siyaseti Hakkında Gayri Objektif Yazıları
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş
Ermeni Tarih Ders Kitaplarında 1915 Olayları
Tartışma
Doç. Dr. Recep Karacakaya
İstanbul Ermeni Nüfusu (1841)
Tartışma
Abdülkadir İnaltekin
100.Yılında Berlin’de Unutulmuş Osmanlı Esirleri
Tartışma
Öğle Tatili
Doç. Dr. Recep KARACAKAYA
Prof. Dr. Mustafa Çolak
Alman İmparatorluğu’nun Küçük Asya’da Koloni Oluşturma
Planları (1898-1900)
Tartışma
Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca
Sultan II. Abdülhamid’in İngiltere Şeyhülislamı William
Abdullah Quillam ve Cemaat-i İslamiye
Tartışma
Prof. Dr. Yılmaz Kurt
“Ramazanoğlu Beyliği’nin Sonu (1608) ve Ramazanoğulları
Vakfı’nda Yönetim Sorunları”
Tartışma
Doç. Dr. Kayhan Orbay
Vakıf Muhasebesi ve Kurumsal Etkinlik; Kayıt Sistemi,
Defterler ve Denetim
Tartışma
44
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.20-12.40
12.40-12.50
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
SALON VII – SEKSİYON 4
OSMANLI TARİHİ
OTTOMAN HISTORY
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK
Prof. Dr. Mehmet Aydın
XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyılın İlk Çeyreğine
Kadarki Dönemde Konya Sâlnâmelerine Göre Isparta
Merkez’de Yönetimdeki Gayr-i Müslimler
Tartışma
Edip Uzundal
1821 – 1823 Tarihleri Arasında Karahisâr-ı Sâhib’te Sürgün
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Rıfat Özdemir
Karahisar-ı Sahip (Afyon) Sancağı’nda Haşhaş ve Haşhaş
Sakızı Üretimi (1700-1850)
Tartışma
Ara
Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA
Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Diyarbakır (Diyarbekr) ve
Çevresi Yer Adları
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Fahri Maden
Kastamonu Sancağı’nda İsyan Hareketlerı (1768-1833)
Tartışma
Erol Karcı
Kolera ile Mücadelede Örnek Bir Sağlık Müessesesi: “Sinop
Tahaffuzhanesi ve Faaliyetleri (1892-1908)
Tartışma
Öğle Tatili
Yrd. Doç. Dr. Rüstem BOZER
Prof. Dr. Binnur Gürler - Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy
Smyrna Agorası’ndan Avrupa ve Osmanlı Cam Eşyaları
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. H. Kamil Biçici
İstanbul Camilerinde Bulunan İngiliz Yapımı Saatlerin Sanat
Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
45
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00
16.00-16.20
Oturum Başkanı
16.20-16.40
16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.20
17.20-17.40
17.40-17.50
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İltar
XIX. Yüzyıl Giresun Yapılarında Marsilya Tipi Kiremitler
Tartışma
Ferhat Eröz
Mimar Sinan Yapılarında Geometrik Akustik
Tartışma
Ara
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL
Sami Saleh Abdel Malik
Al-Arish Citadel in Sinai During the Reign of Sultan
Suleyman the Magnificent (968 Ah / 1560-1561 Ad) “An
Archaeological and Architectural Study”
Tartışma
Prof. Dr. H. Örcün Barışta
İstanbul Kadı Sicillerinden Klasik Dönem Rumeli Taşınır
Kültür Varlıkları Üretim Yerleri ve Örnekleriyle ilgili Bazı
Kayıtlar
Tartışma
Dr. Mehmet Tütüncü
Suudi Arabistan’da Osmanlı Kitabeleri - Arap
Yarımadasında Osmanlıların İlk Yüzyılı 1509-1600
Tartışma
46
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
SALON VIII – SEKSİYON 2
ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ
HISTORY OF CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS
Oturum Başkanı
09.30-09.50
09.50-10.00
10.00-10.20
10.20-10.30
10.30-10.50
10.50-11.00
11.00-11.20
Oturum Başkanı
11.20-11.40
11.40-11.50
11.50-12.10
12.10-12.20
12.50-14.00
Oturum Başkanı
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30
Prof. Dr. Mehmet TEMEL
Recebli Rena
Azerbaycanda Küp Mezarların Öğrenilmesi
Tartışma
Prof. Dr. Akif Quliyev - Dr. Saadet Verdiyava - Afsana
Babeyeva
Çağdaş
Azerbaycan
Müzik
Biliminde
Türkoloji
Araştırmalarının Tarihi Önemi
Tartışma
Doç. Dr. Ceenbek Alimbaev
Devlet İktidarını Yasallaştırmada Soy “Mitolojisinin” Yeri
(Hokand Hanlığı Örneğinde)
Tartışma
Ara
Doç. Dr. Bakıtbek MALTABAROV
Seidali Bilalov
Zhankent Hillfort: Results of Archaeological Research in
2013
Tartışma
Yavuz Günaşdı
Erzurum Kalesi Kazısı
Tartışma
Öğle Tatili
Yrd. Doç. Dr. Aytaç YILDIZ
Aide İsmayılova
Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi’nde Muhafaza Edilen
Selçuklu Evanileri
Tartışma
Dr. Refik Turan
Tamamlanamamış Bir Proje: Türk Dünyası Ortak Tarih Ders
Kitabı Yazımı
Tartışma
Yrd. Doç. Dr. Babak Javanshir
Sasani Devlet Teşkilatında Türk Etkisi
Tartışma
47
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
ADRESLER / ADRESSES
ABD-AL MALİK, Sami Saleh : University of Cairo / Ministry of Antiquities
ACIDUMAN, Ahmet (Doç.Dr.) : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
AÇIKEL, Ali (Prof.Dr.) : Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ADIYEKE, Ayşe Nükhet (Prof.Dr.) : Mersin Üniversitesi (Emekli)
ADIYEKE, Nuri (Yrd.Doç.Dr.) : Dokuz Eylül Üniversitesi
AĞALARLI, Mübariz (Yrd. Doç. Dr.) : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitusu
AKARSU, Babür Mehmet (Yrd.Doç.Dr.) : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
AKİS, Metin (Doç.Dr.) : Kilis 7 Aralık Üniversitesi
AKKUŞ YİĞİT, Fatma (Yrd.Doç.Dr.) : Gazi Üniversitesi
AKSIN, Ahmet (Prof.Dr.) : Fırat Üniversitesi
AKSU, Ali (Prof.Dr.) : Cumhuriyet Üniversitesi/ Tunceli Üniversitesi
ALAKBAROV, Alakbar (Yrd.Doç.Dr.) : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, A.Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü. Eski Azerbaycan
ALANDAĞLI, Murat : _
ALİCAN, Mustafa (Yrd.Doç.Dr.) : Adıyaman Üniversitesi
ALİMBAEV, Ceenbek (Doç.Dr.) : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ALİYEV, Kadir (Doç.Dr.) : Nahcivan Devlet Üniversitesi
ALİYEVA, Sevinc (Doç.Dr.) : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi A.A.Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü, Kafkaz Tarihi Bölümü
ALTAŞ, Eşref (Yrd.Doç.Dr) : Yalova Üniversitesi
ALTIMIŞOVA, Zuhra (Yrd.Doç.Dr.) : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
AMANOĠLU, Ebulfez (Prof.Dr.) : Azerbaycan Bilimler Akademisi Nahcivan Kültür Dil ve Edebiyat Enstitüsü
AMİRGALİNA, Gulmira : The Korkyt Ata Kyzylorda State University Republic Of Kazakhstan
ARAZ, Yahya (Yrd.Doç.Dr) : Dokuz Eylül
ARICI, Mustakim (Yrd.Doç.Dr) : İstanbul Üniversitesi
ARSLAN, Fazlı (Doç.Dr.) : Erciyes Üniversitesi
ARSLAN, Mukaddes : T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
ARSLAN, Nurettin (Prof.Dr.) : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ARTUÇ, Nevzat (Yrd.Doç.Dr.) : Adıyaman Üniversitesi
ASLAN, Taner (Doç.Dr.) : Aksaray Üniversitesi
ASLAN, Halide (Yrd.Doç.Dr.) : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
AŞAN, Muhammet Beşir (Prof.Dr.) : Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü
ATALAY, Ahmet (Yrd.Doç.Dr.) : Artvin Çoruh Üniversitesi
ATNUR, İbrahim Ethem (Prof.Dr.) : Atatürk Üniversitesi
AVİRMED, Enkhbat (Dr.) : Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Beşeri Bilimler Okulu Tarih Bölümü
AYAS, Onur Güneş (Yrd.Doç.Dr.) : Yıldız Teknik Üniversitesi
AYDIN, Mithat (Doç.Dr.) : Pamukkale Üniversitesi
AYDIN, Mehmet (Prof.Dr.) : Necmettin Erbakan Üniversitesi
AYDOĞMUŞOĞLU, Cihat (Yrd.Doç.Dr.) : Ankara Üniversitesi
AYOĞLU DUMAN, Damla (Yrd.Doç.Dr.) : Akdeniz Üniversitesi
AZİMLİ, Dilaver : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, A.A.Bakıhanov Ad.Tarih Enstitüsü
48
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
BAHIŞOVA, Rena : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü
BALCI, Sezai (Yrd.Doç.Dr.) : Giresun Üniversitesi
BARIŞTA, H.Örcün (Prof. Dr.) : Marmara Üniversitesi Emekli
BAŞARAN, Cevat (Prof.Dr.) : Atatürk Üniversitesi
BAYRAM, Fatih (Yrd.Doç.Dr.) : İstanbul Medeniyet Üniversitesi
BEDİR AKÇELİK, Ayşe (Doktora Öğrencisi) : Hacettepe Üniversitesi- Türk Tarih Kurumu Uzman Yardımcısı
BEKADZE, Shota : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
BEKAR, Cumhur: Leiden Üniversitesi
BELEK, Kayrat (Dr.) : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
BİÇİCİ, H.Kamil (Yrd.Doç.Dr.) : Gazi Üniversitesi
BİLALOV, Seidali : Kyzylorda State University Named By Korkut Ata
BİLGE ZAFER, Ayşenur : Uludağ Üniversitesi
BOZKURT, Gülnihal (Prof.Dr.) : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
BOZKUŞ, Yıldız Deveci (Yrd.Doç.Dr.) : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
BURGAÇ, Murat (Yrd.Doç.Dr.) : Anadolu Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü
CAVADOVA , Gülbeniz: Amea, Tarih Institutu
CEVHERİ, Seda Gizem: İstanbul Üniversitesi
CEYHAN, Muhammed : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
CEYLAN, Alpaslan (Prof.Dr.) : Atatürk Üniversitesi
CÜME, Osman : Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi Uygur Dili ve Edebiyatı
ÇAKIR, İbrahim Etem (Yrd.Doç.Dr.) : Atatürk Üniversitesi
ÇALKAYA, Nurdan : Atatürk Üniversitesi
ÇELİKTAŞ, Müslüme Melis: Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÇEVİK , Adnan (Doç.Dr.) : Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi
ÇEVİKEL, Nuri (Prof.Dr.) : Harran Üniversitesi Fen-Edeiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Osmanbey, Şanlıurfa
ÇOLAK, Mustafa (Prof.Dr.) : Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ÇOLAK, Melek (Prof.Dr.) : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
DEMİR, Alpaslan (Doç.Dr.) : Gaziosmanpaşa Üniversitesi
DEMİR, Muzaffer (Prof.Dr.) : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
DEMİRTAŞ, Mehmet (Doç.Dr.) : Bitlis Eren Üniversitesi
DENİZ, Ahmet : Dicle Üniversitesi
DENİZ, Önder (Yrd.Doç.Dr.) : Uşak Üniversitesi
DİLBAŞ, Gökhan (Dr.) : Ankara Üniversitesi
DİNGEÇ, Emine (Doç.Dr.) : Dumlupınar Üniversitesi
DJUMANİYAZOVA, Feruza: Özbekistan Bilimler Akademisi
DÖNMEZ, Ahmet (Yrd.Doç.Dr.) : Necmettin Erbakan Üniversitesi
ERDOĞRU, Akif (Prof.Dr.) : Ege Üniversitesi
EROL, Salih: Anadolu Üniversitesi
ERÖZ, Ferhat : Atılım Üniversitesi
ERSOY, Tolga: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
ESEDLİ, Gönül (Dr.) : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
ESER, Gülşah (Yrd.Doç.Dr.) : Harran Üniversitesi
EVSİLE, Mehmet (Prof.Dr.) : Amasya Üniversitesi
GAYRATJAN, Osman (Prof.Dr.) : Şincan Üniversitesi Filologiye Enstitüsü
GAZEL, Ahmet Ali (Prof.Dr.) : Afyon Kocatepe Üniversitesi
GENÇ, Füsun Gülsüm: Balıkesir Üniversitesi
GERÇEK, Ayça (Yrd.Doç.Dr.) : Süleyman Demirel Üniversitesi
GJORGIEV, Dragi (Prof.Dr.) : Milli Tarih Enstitüsü, Kiliri ve Metodiyus 49
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
Üniversitesi, Skopye, Makedonya
GÖKCE, Bilcan (Yrd.Doç.Dr.) : Yüzüncü Yıl Üniversitesi
GÖKHAN, İlyas (Prof.Dr.) : Nevşehir Üniversitesi
GÖKSU, Erkan (Doç.Dr.) : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
GÖLEN, Zafer (Doç.Dr.) : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
GÜLSOY, Ersin (Doç.Dr.) : Atatürk Üniversitesi
GÜMÜŞÇÜ, Osman (Prof.Dr.) : Çankırı Karatekin Üniversitesi
GÜNAŞDI, Yavuz : Atatürk Üniversitesi
GÜNAYDIN, Yusuf Turan : Türk Tarih Kurumu
GÜRLER, Binnur (Prof.Dr.) : Dokuz Eylül Üniversitesi
HACIYEVA, Sara (Dr.) : Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Nahçıvan Bölümü
HACIYEV, Ismail (Prof.Dr.) : Azerbaycan Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Başkanı
HALICI, Şaduman (Doç.Dr.) : Anadolu Üniversitesi
HASANZADE, Tahire (Prof. Dr.) : Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, M.Fizuli Adına El Yazmalar Enstitüsü
HATUNOĞLU, Nurettin (Yrd.Doç.Dr.) : Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
HAYASHI, Toshio (Prof.Dr.) : Soka University
HECEBİL, Uygar : Süleyman Demirel Üniversitesi
HOKUMA, Abbasova : Azerbaijan Academy of National Sciences
HORNJAK, Arpad: University of Pecs/Institute of History of Hungarian Academy of Sciences
HÜRMÜZLÜ, Bilge (Doç.Dr.) : Süleyman Demirel Üniversitesi
HÜSEYN, Ferah : Azerbaycan Mili İlimler Akademisi A.Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü
ISMAILOVICH, Abdullayev Utkır (Doç.Dr.) : Urgenç Devlet Üniversitesi
İBRAŞEVA, Şara (Doç.Dr.) : Al-Farabi Kazakh National University
İLTAR, Gazanfer (Yrd.Doç.Dr.) : Giresun Üniversitesi
İNALTEKİN, Abdulkadir : Muğam Medeniyet Merkezi
İNBAŞI, Mehmet (Prof.Dr.) : Kayseri Erciyes Üniversitesi
İPŞİRLİ, Mehmet (Prof.Dr.) : Fatih Üniversitesi
İSMAYILOVA, Aide: Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi
JAVANSHİR, Babak (Yrd.Doç.Dr.) : Yeditepe Üniversitesi
KAÇAR, Turhan (Prof.Dr.) : Pamukkale Üniversitesi
KAHHAR, Tahir (Doç.Dr.) : Araştırmacı Yazar, Özbekistan
KALAFAT, Yaşar (Dr.) : Türk Halkbilim Araştırma Kültür Ve Strateji Merkezi
KALAYCI, Mehmet (Dr.) : Ankara Üniversitesi
KARACA, Taha Niyazi (Prof.Dr.) : Bozok Üniversitesi
KARACAKAYA, Recep (Doç.Dr.) : Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
KARAGEDİKLİ, Gürer : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Okutman
KARAKOÇ, Fulya Düvenci (Dr.) : Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
KARATAY, Osman (Doç.Dr.) : Ege Üniversitesi
KARCI, Erol: Kafkas Üniversitesi
KEÇİŞ, Murat (Yrd.Doç.Dr.) : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
KELEŞ, Nevzat : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
KEMALOĞLU, İlyas (Doç.Dr.) : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
KILIÇ, Orhan (Prof.Dr.) : Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Elazığ
KILIÇ, Fahri (Yrd.Doç.Dr.) : Abant İzzet Baysal Üniversitesi
50
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
KOCA, Muhammet Ali: Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
KONUK, Süha (Doç.Dr.) : Erzincan Üniversitesi
KONUR, Özcan : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
KOZAN, Ali (Yrd.Doç.Dr.) : Nevşehir Üniversitesi
KÖRPE, Reyhan (Doç.Dr.) : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KUBATİN, Andrey (Dr.) : Özbekistan Bilimler Akademisi El-Biruni Şarkşınaslık Enstitüsü
KURBAN, Roza : Araştırmacı Yazar, Çevirmen
KURBAN, Vefa (Yrd.Doç.Dr.) : Dokuz Eylül Üniversitesi
KURBANOVA, Saide (Doç.Dr.) : Urgenç Devlet Üniversitesi
KURT, Yılmaz (Prof.Dr.) : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
KUŞ, Canan (Yrd.Doç.Dr.) : Bülent Ecevit Üniversitesi
KUZUCU, Serhat (Yrd.Doç.Dr.) : Kilis 7 Aralık Üniversitesi-Tarih Bölümü
KÜÇÜKER, Sultan Deniz : Ankara Üniversitesi
LATİFOVA, Elvira (Doç.Dr.) : Bakü Devlet Üniversitesi
MADEN, Fahri (Yrd.Doç.Dr.) : Kastamonu Üniversitesi
MAHMOUD, Seyyid Muhammed es-Seyyid : İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
MAHMUDOV, Sherzodhon (Dr.) : Institute of History Academy of The Sciences of Uzbekistan
MAHMUDOVA, Gatibe (Doç.Dr.) : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Dilcilik Enstitüsü, Türk Dilleri Bölümünün Başkanı.
MALTABAROV, Bakıtbek (Doç.Dr.) : K. Karasayev Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi
MAT, Dr. Gülben : Ege Üniversitesi
MAXIM, Mihai (Prof.Dr.) : Bucharest & Fatih Üniversitesi
MEHDİYEVA, Ayten (Doç.Dr.) : Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi
MEMMEDOVA, İrade (Doç.Dr.) : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi A.Bakıhanov Adına Tarih Enstitüsü, Genel Tarih Bölümü
MEMMEDOVA, İlhame : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografi Enstitüsü
MEMMEDOVA, Arzu (Yrd.Doç.Dr.) : Bakü Devlet Üniversitesi
MUHAJ, Ardian : University of Lisbon
MURAT, Leyla (Doç.Dr.) : Ankara Üniversitesi
MUSTAFAZADE, Tofig (Prof.Dr.) : Azerbaycan Miilli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Genel Tarih Bölüm Başkanı
NECEFLİ, Tofiq : Azerbaycan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü
NECEFOĞLU, Hacali (Prof.Dr.) : Kafkas Üniversitesi
NİMETZADE, Sebine (Doç.Dr.) : Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, M.Fizuli Adına Elyazmalar Enstitüsü
NİZAMOĞLU, Yüksel (Yrd.Doç.Dr.) : Turgut Özal Üniversitesi
ODABAŞI, Zehra (Dr.) : Selçuk Üniversitesi
OĞUZ, Hasan Burak: Harran Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
OĞUZOĞLU, Yusuf (Prof.Dr.) : Uludağ Üniversitesi
OKUR, Mehmet (Prof.Dr.) : Karadeniz Teknik Üniversitesi
ORBAY, Kayhan (Doç.Dr.) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ORTAK, Şaban (Doç.Dr.) : Afyon Kocatepe Üniversitesi
OZANOĞLU, Tanju : Kültür ve Turizm Bakanlığı/Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü/Ankara
ÖKSÜZ, Hikmet (Prof.Dr.) : Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÖRSTEN ESİRGEN, Seda (Dr.) : Ankara Üniversitesi
ÖZ, Esma (Yrd.Doç.Dr.) : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZBOZDAĞLI, Özer: Mustafa Kemal Üniversitesi
51
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
ÖZÇELİK, Ayfer (Prof.Dr.) : Pamukkale Üniversitesi
ÖZDEMİR, Bülent (Prof.Dr.) : Balıkesir Üniversitesi
ÖZDEMİR, Rıfat (Yrd.Doç.Dr.) : Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Elazığ-Türkiye
ÖZDEMİR, Nuray (Yrd.Doç.Dr.) : Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ÖZDEN, Kemal : Dışişleri Bakanlığı / Berlin Büyükelçiliği Uzman
ÖZGEN, Yüksel (Yrd.Doç.Dr.) : Çankırı Karatekin Üniversitesi/Ptt Genel Müdürlüğü
ÖZGÜDENLİ, G.Osman (Doç.Dr.) : Marmara Üniversitesi
ÖZGÜL, Oktay (Yrd.Doç.Dr.) : Atatürk Üniversitesi
ÖZKAYA, Sevda (Yrd.Doç.Dr.) : Kastamonu Üniversitesi
ÖZTANER, Serdar Hakan (Yrd.Doç.Dr.) : Ankara Üniversitesi
ÖZTÜRK, Temel (Doç.Dr.) : Karadeniz Teknik Üniversitesi
ÖZTÜRK, Mustafa (Prof.Dr.) : Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, Elazığ
ÖZÜNLÜ, Emine Erdoğan (Doç.Dr.) : Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
ÖZYETGİN, A.Melek (Prof.Dr.) : Yıldız Teknik Üniversitesi
PALA, Ayhan (Yrd.Doç.Dr.) : Ahmet Yesevi Üniversitesi
PARLAK, Ferhat Hüseyin : Çankırı Karatekin Üniversitesi/Ptt Genel Müdürlüğü
QASIMLI, Musa (Prof. Dr.) : Bakü Devlet Üniversitesi
QULİYEV, Akif (Prof.Dr.) : Bakü Devlet Konservatuarı İlimler Akademisi
RECEBLİ (RAJABLI), Rena (Rana): Bsu, Azerbaijan
REYHAN, Esma (Doç.Dr.) : Gazi Üniversitesi
RUSTEM, Darmenov : Kyzylorda State University Korkyt Ata, Kazakhstan
SAKİN, Serdar (Doç.Dr.) : Erciyes Üniversitesi
SAMASHEV, Zaynolla: Institute of Archaeology
SAPARALİYEV, Döölötbek (Prof.Dr.) : Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi
SERBESTOĞLU, İbrahim (Yrd.Doç.Dr.) : Amasya Üniversitesi
SERTEL, Savaş (Yrd.Doç.Dr.) : Tunceli Üniversitesi
SIRGABAYEV, Samarbek (Yrd.Doç.Dr.): K. Karasayev Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi
SİNA, Ayşen (Doç.Dr.) : Ankara Üniversitesi
SİPAHİ, İbrahim Tunç (Doç.Dr.) : Ankara Üniversitesi
SOLAK, Edina (Doç.Dr.) : Zenica Üniversitesi/ Bosna Hersek
SOLAK, Kürşat (Yrd.Doç.Dr.) : On Sekiz Mart Üniversitesi
SÜEL, Mustafa (Dr.) : Gazi Üniversitesi
SÜEL, Aygül (Prof.Dr.) : Ankara Universitesi
SÜRURİ, Ahmet (Yrd.Doç.Dr.) : Yalova Üniversitesi
ŞAHBAZOV, Tahir : Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü
ŞAHİN, Kamil : Selçuklu ve Türk İslâm Tıp Tarihçisi, Şahin Kitabevi
ŞAHMURADOV, Agil : Azerbaijan University Of Languages
ŞENEL, Kübra:
ŞENEL, Cahid (Yrd.Doç.Dr.) : İstanbul Üniversitesi
ŞİMŞİR, Nahide (Doç.Dr.) : Balıkesir Üniversitesi
ŞİMŞİR, Sebahattin (Doç.Dr.) : Balıkesir Üniversitesi
TAMÇELİK, Soyalp (Doç.Dr.) : Gazi Üniversitesi/İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü
TARİMİ, Ahmed Mömin (Doç.Dr.) : Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi Sincan Halk Yayınevi
TEKİR, Süleyman : Kafkas Üniversitesi
TEMEL, Mehmet (Prof.Dr.) : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
52
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
TİRYAKİ, Mehmet Zahit : İstanbul Medeniyet Üniversitesi
TOPALOĞLU, Yasin (Yrd.Doç.Dr.) : Atatürk Üniversitesi
TOPRAK, Seydi Vakkas (Yrd.Doç.Dr.): Adıyaman Üniversitesi
TURAN, Refik (Dr.) : MEB Personeli
TÜRKMEN, Zekeriya (Dr.) : Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü Yenilevent / İstanbul
TÜRKMEN, İsmet (Yrd.Doç.Dr.) : Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat
TÜTÜNCÜ, Mehmet (Dr.) : Sota Research Centre for Turkish and Arabic World
ULJAEVA, Shohistahon (Prof.Dr.) : Tashkent Chemical-Technological İnstitute
USUBOVA, Ülviyye : Baku Devlet Universitesi
UZUNDAL, Edip : Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ÜÇER, İbrahim Halil : Arş. Gör. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
ÜNAL, Ali: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
ÜNAL, Mehmet Ali (Prof.Dr.) : Pamukkale
ÜNER, Mehmet Emin (Doç.Dr.) : Harran Üniversitesi
ÜNGÖR, İbrahim (Yrd.Doç.Dr.) : Erzincan Üniversitesi
ÜNYAY AÇIKGÖZ, Fatma (Dr.) : Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
VASILYEV, Dmitriy (Prof.Dr.) : Rusya Bilimler Akademisi
VASILYEV, Alexander (Doç.Dr.) : Rusya Bilimler Akademisi
VERDİYAVA, Saadet (Dr.) : Bakü Devlet Konservatuarı İlimler Akademisi
VİRİYEVİÇ, Tahir Vladan (Prof.Dr.) : Kosovska Mitroviça (Raşka-Sırbistan)
VURAL, Feyzan Göher (Doç.Dr.) : Niğde Üniversitesi
YAMAÇ, Müzehher (Yrd.Doç.Dr.) : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
YAVUZ, Mehmet (Doç.Dr.) : Karadeniz Teknik Üniversitesi
YAZICI, Nesimi (Prof.Dr.) : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
YEŞİLYURT, Yahya (Yrd.Doç.Dr.) : Erzincan Üniversitesi
YETİM, Fahri (Doç.Dr.) : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
YILDIRIM, Ercüment (Yrd.Doç.Dr.) : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
YILMAZ, Özgür (Yrd.Doç.Dr.) : Gümüşhane Üniversitesi
YILMAZÇELİK, İbrahim (Prof.Dr.) : Fırat Üniversitesi Elazığ
YİĞİT, İlker : Çankırı Karatekin Üniversitesi Coğrafya Bölümü
YÖRÜK, Saim (Yrd.Doç.Dr.) : Dicle Üniversitesi
YURTSEVEN, Ahmet (Yrd.Doç.Dr.) : Çankırı Karatekin Üniversitesi
ZALYAEV, Ramil (Dr.) : Kazan Milli Araştırma Teknik Üniversitesi
53
PROGRAM KİTABI
PROGRAMME
XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ
th
THE XVII TURKISH CONGRESS OF HISTORY
54
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
701 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content