close

Enter

Log in using OpenID

İdeal Standart

embedDownload
Seramik Ürünler
Moments
Açıklama
Moments 90 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Gizlitaşmadeliğiaparatıdahil(N8326AA)
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahildeğildir
Taşmadeliğigizlidir,EN14688
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
900x515x160
28
K071501
513€
5
K007401
158€
22
K071601
436€
5
K007401
158€
19
K071701
398€
5
K007401
158€
Yarım Ayak
Moments 75 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Gizlitaşmadeliğiaparatıdahil(N8326AA)
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahildeğildir
Taşmadeliğigizlidir,EN14688
750x515x160
Yarım Ayak
Moments 65 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Gizlitaşmadeliğiaparatıdahil(N8326AA)
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahildeğildir
Taşmadeliğigizlidir,EN14688
Yarım Ayak
2
650x515x160
Seramik Ürünler
Moments
Açıklama
Moments 55 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Gizlitaşmadeliğiaparatıdahil(N8326AA)
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahildeğil
Taşmadeliğigizlidir,EN14688
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
550x430x160
15
K071901
358€
5
K007401
158€
11
K071801
320€
5
K007601
139€
31
K311401
814€
14
K403901
333€
3
K705801
248€
Yarım Ayak
Moments 50 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Gizlitaşmadeliğiaparatıdahil(N8326AA)
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahildeğildir
Taşmadeliğigizlidir,EN14688
500x375x160
Küçük Yarım Ayak
Moments Duvara
Sıfır Klozet
R 3/8"
Alttanveyaarkadançıkışlı,Taharetborusumontajlıdır.
K4039rezervuarilekullanılır.K7058veyaK7059
klozetkapağıilekullanılır.Montajseti(TT0257919)ve
195
alttançıkışkadası(J324867)dahildir,EN997
350
350
835 Rezervuar
Moments
735
Alttangirişli,rezervuariçtakımdahil,DIN19542
Ø102
835
835
300
Moments Klozet Kapağı
395
Yavaşkapanmaözellikli
Ø102
300
180
290
290
350x640
395
180
145
610
145
350
350
100
350
610
100
350
100
350
50
350
50
835
65
835
50
650
650
650
435 650
155
300
Ø102
300
180
290
290
350
395
Ø102
145
145
610
350
100
50
650
135
610
610
350
100
50
650
395
395
Ø102
180
3
Seramik Ürünler
Moments
180
320
210
200
Açıklama
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Moments Asma Bide
Montajseti(T601001)dahil
Gizlimontajlı,montajvidalarınıgöstermeyen
gizlimontajsistemi
EN14528
345x580
23
K506101
745€
400
Not:Asmabidemontajayaklarıilekullanılmasıönerilir
70
(Bkzsf.73)
110-125
220
120
180
350
Ø 35
55
400
320
580
70
210
200
110-125
220
120
350
Ø 35
55
580
5
Seramik Ürünler
Strada
Açıklama
Ebat, mm
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Strada Lavabo
Ortadantekbataryadelikli
Lavabohaznesiortadan
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
1200x450
Z2581xx*
374€
1200x450
Z2582xx*
374€
1200x450
Z2583xx*
374€
Ağrılık, kg
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo - Sağ Köşe Uygulaması
Soldantekbataryadelikli
Lavabohaznesisolda
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo - Sol Köşe Uygulaması
Sağdantekbataryadelikli
Lavabohaznesisağda
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
11
Seramik Ürünler
Strada
Açıklama
Ebat, mm
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Strada Lavabo
Ortadantekbataryadelikli
Lavabohaznesiortadan
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
1000x450
K0790xx*
310€
1000x450
Z2586xx*
310€
1000x450
Z2585xx*
310€
Ağrılık, kg
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo - Sol Köşe Uygulaması
Sağdantekbataryadelikli
Lavabohaznesisağda
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo - Sağ Köşe Uygulaması
Soldantekbataryadelikli
Lavabohaznesisolda
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
12
Seramik Ürünler
Strada
Açıklama
Ebat, mm
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Strada Lavabo
Ortadantekbataryadelikli
Lavabohaznesiortadan
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
900x450
K0789xx*
290€
800x450
K0788xx*
275€
700x450
K0787xx*
260€
Ağrılık, kg
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo
Ortadantekbataryadelikli
Lavabohaznesiortadan
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo
Ortadantekbataryadelikli
Lavabohaznesiortadan
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
13
Seramik Ürünler
Strada
Açıklama
Ebat, mm
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Strada Lavabo
Tekbataryadelikli
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
900x420
K0786xx*
279€
Strada Lavabo
ÇiftBataryaDelikli
900x420
Z2510xx*
279€
Ağrılık, kg
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo
Ortadanbataryadelikli
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildeğildir.
700x420
18
K0782xx*
253€
600x420
15,5
K0778xx*
221€
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo
Ortadanbataryadelikli
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
14
Seramik Ürünler
Strada
Açıklama
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Strada Lavabo
Bataryadeliksiz
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildir.
600x420
15,5
K0797xx*
221€
600x420
15,5
K0781xx*
221€
500X420
13
K0777xx*
186€
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo
Ortadanbataryadelikli
Arkasısırlı
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo
Ortadanbataryadelikli
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
15
Seramik Ürünler
Strada
Açıklama
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Strada Lavabo
Bataryadeliksiz
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildir.
500X420
13
K0772xx*
186€
500X420
13
Z2522xx*
186€
500x400
11,5
Z2501xx*
Z2502xx*
Z2503xx*
Z2504xx*
200€
200€
200€
200€
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Lavabo
Bataryadelikli
Arkasısırlı
Mobilyaüzeriveduvaramontajlıkullanımauygun
Lavabomontajvidasıdahildir.
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Tezgah Üstü Lavabo
Sağdanbataryadelikli
Soldanbataryadelikli
Bataryadeliksiz(duvardanlav.bat.ilekullanılır)
Çiftbataryadelikli(lavabobat.veankastresıvı
sabunlukilebirliktekullanılabilir)
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
2 5 0 1
2 5 0 2
2 5 0 3
2 5 0 4
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
16
Seramik Ürünler
Strada
Açıklama
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Strada Tezgah Üstü Lavabo
BataryaDeliksiz
Duvardanyadayükseklavabobataryasıilekullanılır.
500X420
19
K0776xx*
186€
500x340
13
K0779xx*
89€
595x435
13
K0780xx*
89€
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Tezgah Altı Lavabo
Üstüsırlı
(Yapışmayayüzeyisırlıdeğildir)
Taşmadelikli
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
Strada Tezgah Üstü Lavabo
Bataryadeliksiz
Üstüyüzeysırlı,altyüzeysırsız
Taşmadelikli
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
17
Seramik Ürünler
StradaO
Açıklama
Ebat, mm
StradaO Tezgah Üstü Lavabo
Bataryadeliksiz
Tezgahüstükullanımauygun
Duvardanyadayükseklavobobataryasıilekullanılır
Taşmadeliksiz
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Ø400
K0795xx*
120€
Ø445
K0794xx*
124€
410x345x145
K0792xx*
121€
Ağrılık, kg
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
StradaO Tezgah Üstü Lavabo
Bataryadeliksiz
Tezgahüstükullanımauygun
Duvardanyadayükseklavobobataryasiilekullanılır
Taşmadeliksiz
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
StradaO Tezgah Üstü Lavabo
Bataryadeliksiz
Tezgahüstükullanımauygun
Duvardanyadayükseklavobobataryasiilekullanılır
Taşmadeliksiz
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
21
Seramik Ürünler
StradaO
Açıklama
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
StradaO Tezgah Üstü Lavabo
BataryaDeliksiz
Tezgahüstükullanımauygun
Duvardanyadayükseklavabobataryasıilekullanılır
Taşmadeliksiz
750x420
15,5
K0785xx*
182€
600x420
13,5
K0784xx*
168€
Z2616xx*
182€
1 3 0 *
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
StradaO Tezgah Üstü Lavabo
Bataryadeliksiz
Tezgahüstükullanımauygun
Duvardanyadayükseklavobobataryasiilekullanılır
Taşmadeliksiz
1 3 0 *
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
StradaO Tezgah Üstü Lavabo
Üstvealtyüzeyisırlı
Tezgahüstükullanımauygun
Taşmadeliksiz
750x425
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
22
Seramik Ürünler
StradaO
Açıklama
StradaO Tezgah Üstü Çanak Lavabo
Tezgahüstükullanımauygun
Duvardanyadayükseklavabobataryasıilekullanılır
Taşmadeliksiz
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Ø420
9,5
K0783xx*
140€
K0793xx*
95€
Z2608xx**
79€
1 3 0 *
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
StradaO Tezgah Üstü Çanak Lavabo
Tezgahüstükullanımauygun
Duvardanyadayükseklavabobataryasıilekullanılır
Taşmadeliksiz
Ø340
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
StradaO Tezgah Altı Lavabo
Üstüsırlı
(yapışmayüzeyisırlıdeğildir)
Montajsetidahildeğildir
Taşmadelikli
570x420
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
1: montaj plakası
2 . v id a
3 . k a u ç u k c o n ta
yapıştırı ı
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
23
8,5
Seramik Ürünler
StradaO
Açıklama
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
StradaO Tezgah Altı Lavabo
Üstüsırlı
(Yapışmayüzeyisırlıdeğildir)
Montajsetidahildeğildir
Taşmadelikli
523x423
9,5
Z2610xx*
75€
463x378
6,5
Z2612xx*
71€
570x483
11,5
Z2614xx*
95€
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
1: montaj plakası
2 . v id a
3 . k a u ç u k c o n ta
yapıştırı ı
OKFFB
OKFFB
StradaO Tezgah Altı Lavabo
Üstüsırlı
(yapışmayüzeyisırlıdeğildir)
Montajsetidahildeğildir
Taşmadelikli
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
StradaO Tezgah Üstü Lavabo
BataryaDelikli
Üstyüzeyisırlı,altyüzeyisırsız
Montajsetidahildeğildir
Taşmadelikli
RenklivedekorlufiyatlarSf.76’dadır.
3
3
1 9 -2 7
3 6 -4 4
2
1
2
1
M o n ta j :
1:Montaj plakası
2:Ahşap için vida
3:Sızdırmazlık için montaj yapışkanı
OKFFB
OKFFB
xx* Renk açıklaması: Renk ve dekor açıklamaları ile fiyat tablosu için sayfa 76’e bakınız
** Verilen fiyat komple beyaz renkli ürün içindir.
24
Seramik Ürünler
Tonic
Açıklama
Tonic 100 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahildeğildir
EN14688
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
1000x550x185
24,5
K070001
723€
8
W317101
154€
17
W419101
461€
8
W317101
154€
16
W419001
386€
8
W317101
154€
Yarım Ayak
Tonic 75 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahil
EN14688
750x550x175
Yarım Ayak
Tonic 70 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahil
EN14688
Yarım Ayak
28
700x540x175
Seramik Ürünler
Tonic
Açıklama
Tonic 65 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahil
EN14688
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
650x520x185
15
W408901
348€
8
W317101
154€
14
W408801
337€
8
W317101
154€
12
W428601
149€
8
K007201
154€
Yarım Ayak
Tonic 61 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahildeğildir
EN14688
610x520x185
Yarım Ayak
Tonic 50 cm Lavabo
Merkezdelavabobataryasıdeliği
Lavabomontajseti(M10x140mm)dahildeğildir
EN14688
Küçük Yarım Ayak
29
500x380x360
Seramik Ürünler
Calla
Açıklama
Ebat, mm
Calla 69 cm Lavabo
M10x140mmmontajvidasıdahildeğil
(2noktadanmontaj).EN14688
350x690x390
Calla Rezervuar
Alttansugirişli,tekkademeliiçtakımdahil6L
Calla Yerden Bide
EN14528.
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
24
24
T081701
T080901
530€
530€
13
T008401
235€
26,5
T306001
935€
15
K401501
439€
18
18
T511401
T511301
579€
579€
690x580x225
1 Batarya Delikli
3 Batarya Delikli
Tamayakilemontajauygundur
Tam Ayak
Calla Yerden Klozet
Alttançıkışlı
MetalmenteşeliklozetkapağıT627801dahil
EN977,Taharetborusumontajlıdır
Klozetmontajseti
(M6x70mm)K711067dahildeğildir
Ağrılık, kg
350x600x390
1 Batarya Delikli
3 Batarya Delikli
Klozetmontajseti
(M6x70mm)K711067dahildeğildir
36
SeramikÜrünler
Sphere
Açıklama
Sphere 43 cm Tezgah Üstü Lavabo
BataryaDelikliveTaşmaDelikli
TezgahşablonuEESV82867dahil
EN14688
Mobilyaüzerikullanımauygun
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
430x430x130
10
E803901
210€
550x465
15
E792101
225€
450x450x165
9,5
E797901
201€
Sphere Yarım Tezgah Üstü Lvb. 55 cm
BataryaDelikliveTaşmaDelikli
MontajsabitlemekitiE209067vetezgah
şablonuEESV82667dahil
EN14688
Mobilyaüzerikullanımauygun
Sphere Yarım Tezgah Üstü Lvb. 45 cm
BataryaDelikliveTaşmaDelikli
MontajsabitlemekitiE209067ve
tezgahşablonuEESV82667dahil
EN14688
Mobilyaüzerikullanımauygun
35
270
140
165
450
450
42
SeramikÜrünler
Sphere
Açıklama
Sphere Tezgah Üstü Lavabo - 38 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDelikli
EN14688
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
380x380x165
7
E504101
163€
480x480x175
8
E504201
180€
380x380x165
5
E505101
197€
380
200
165
115
Ağrılık, kg
40
70
Ø35
Ebat, mm
615
565
850
150
380
Sphere Tezgah Üstü Lavabo - 48 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDelikli
EN14688
125
175
200
615
565
850
480
150
40
70
Ø35
480
15
165
380
310
190
120
Sphere Tezgah Üstü Lavabo - 38 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDeliksiz
EN14688
625
575
850
150
310
380
43
SeramikÜrünler
Sphere
Açıklama
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
480x480x175
7
E505301
215€
380x380x165
5
E505201
197€
480x480x175
7
E505401
215€
175
15
480
405
240
130
Sphere Tezgah Üstü Lavabo - 48 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDeliksiz
EN14688
Ebat, mm
615
565
850
150
405
480
Sphere Tezgah Altı Lavabo - 38 cm
BataryaDeliksiz
TaşmaDeliksiz
TezgahŞablonuDahil
T645567,Montajsetidahil EN14688
165
15
310
380
600
550
850
150
380
310
190
120
Sphere Tezgah Altı Lavabo - 48 cm
BataryaDeliksiz
TaşmaDeliksiz
TezgahŞablonuDahil
T645567,Montajsetidahil EN14688
590
540
15
175
850
150
480
405
240
130
405
480
44
SeramikÜrünler
Arc
Açıklama
Ebat, mm
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
Arc 70 cm Lavabo
BataryaDelikliveTaşmaDelikli,
Montajvidasıhariçtir,EN14688
Mobilyaüzeriveyaduvaramontajlıolarakkullanılır
700x460
16,5
E774001
135€
Arc Tam Ayak
11
E783701
89€
Arc Büyük Yarım Ayak
MontajsetiTT0257919dahil,
7
E783901
70€
16,5
E787201
133€
Arc Tam Ayak
11
E783701
89€
Arc Büyük Yarım Ayak
MontajsetiTT0257919dahil,
7
E783901
70€
17,5
E785201
125€
Arc Tam Ayak
11
E783701
89€
Arc Büyük Yarım Ayak
MontajsetiTT0257919dahil,
7
E783901
70€
280
35
Ø
140
Arc 60 cm Lavabo
BataryaDelikliveTaşmaDelikli,
Montajvidasıhariçtir,EN14688
Mobilyaüzeriveyaduvaramontajlıolarakkullanılır
Arc ARC 55 cm Lavabo
BataryaDelikliveTaşmaDelikli,EN14688
Montajvidası(M10x140mm)dahildeğildir.
Mobilyaüzeriveyaduvaramontajlıolarakkullanılır
45
850
795
620
850
795
150
570
80
700
620
570
570
475
275
460
195
175
60
280
600x460
550x455
SeramikÜrünler
Arc
Açıklama
Ebat, mm
Arc 45 cm Lavabo
BataryaDelikliveTaşmaDelikli,
EN14688
Montajsetidahildeğildir
Mobilyaüzeriveyaduvaramontajlıolarakkullanılır
450x360
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
E796601
100€
Arc Küçük Yarım Ayak
MontajsetiTT0257919dahil,
5,5
E784001
106€
Arc Tam Ayak
11
E783801
89€
480x440x160
10
E792801
118€
550x460
16
E797601
195€
Arc 45 cm Köşe Lvb.
BataryaDelikliveTaşmaDelikli
EN14688
M10x140mmlavabomontajsetidahildeğildir
M6x70mmlavabomontajsetidahildeğildir
Mobilyaüzeriveyaduvaramontajlıolarakkullanılır
ARC Tezgah Üstü Lavabo 55 cm
BataryaDelikliveTaşmaDelikli
TezgahşablonuEESV82767dahil
EN14688
46
SeramikÜrünler
Arc
Açıklama
Arc Tezgah Üstü Lavabo - 48 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDelikli
EN14688
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
480x400x175
7,5
E503801
147€
550x430x175
9,5
E503901
163€
620x460x175
10,5
E504001
180€
400
205
175
125
Ağrılık, kg
40
70
Ø35
Ebat, mm
615
565
850
150
480
Arc Tezgah Üstü Lavabo - 55 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDelikli
EN14688
125
175
205
615
565
850
430
150
40
70
Ø35
550
Arc Tezgah Üstü Lavabo - 62 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDelikli
EN14688
125
175
205
615
565
850
460
150
40
70
Ø35
620
47
SeramikÜrünler
Arc
Açıklama
Ağrılık, kg
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
480x350x175
6,0
E504501
215€
550x380x175
7,5
E504701
232€
620x410x175
8,5
E504901
249€
15
175
285
615
565
850
150
350
175
125
Arc Tezgah Üstü Lavabo - 48 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDeliksiz
EN14688
Ebat, mm
415
480
175
310
380
190
615
565
850
150
15
125
Arc Tezgah Üstü Lavabo - 55 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDeliksiz
EN14688
480
550
590
540
850
150
175
410
335
205
15
125
Arc Tezgah Üstü Lavabo - 62 cm
TezgahŞablonuDahil
TaşmaDelikli
BataryaDeliksiz
EN14688
545
620
48
SeramikÜrünler
Arc
Açıklama
Arc Tezgah Altı Lavabo - 48 cm
BataryaDeliksiz
TaşmaDeliksiz
TezgahŞablonuDahil
T645567,Montajsetidahil EN14688
Ürün Kodu
Liste Fiyatı
480x350x175
6
E504601
139€
550x380x175
7
E504801
156€
620x410x175
8
E505001
173€
175
15
285
350
175
125
480
590
540
Ağrılık, kg
415
850
150
Ebat, mm
Arc Tezgah Altı Lavabo - 55 cm
BataryaDeliksiz
TaşmaDeliksiz
TezgahŞablonuDahil
T645567,Montajsetidahil EN14688
175
15
380
310
190
125
480
615
565
850
150
550
Arc Tezgah Altı Lavabo - 62 cm
BataryaDeliksiz
TaşmaDeliksiz
TezgahŞablonuDahil
T645567,Montajsetidahil EN14688
125
15
175
410
335
205
590
540
850
150
545
620
49
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
2 837 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content