close

Enter

Log in using OpenID

Basit Kullanım Kılavuzu

embedDownload
Basit Kullanım Kılavuzu
DCP-J100
DCP-J105
Sürüm 0
TUR
Müşteri Hizmetleri'ni aramanız gerekiyorsa
Lütfen aşağıdaki bilgileri yazarak, ileride başvurmak
üzere saklayınız:
Model Numarası: DCP-J100 ve DCP-J105
(Model numaranızı daire içine alın)
Seri Numarası: 1
Satın Alma Tarihi:
Satın Alınan Yer:
1
Seri numarası cihazın arkasında yer alır. Hırsızlık
veya yangın durumlarında veya garanti
kapsamındaki bakım işlemleri için kullanmak üzere
bu Kullanım Kılavuzu'nu cihazın faturası ile birlikte,
ürünü satın almış olduğunuzu ispat edebilmek için
muhafaza ediniz.
Ürününüzün çevrimiçi kaydını şu adreste
gerçekleştirebilirsiniz
http://www.brother.com/registration/
© 2014 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Kılavuzları ve nerede bulabilirim?
Hangi Kılavuz?
İçinde ne var?
Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu
Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi ayarlamadan
önce lütfen Güvenlik Talimatları’nı okuyun. Ticari
markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza
bakın.
Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Makinenizi ayarlamak ve işletim sistemi ve
kullanmakta olduğunuz bağlantı türü için sürücüleri
ve yazılımı yüklemek için talimatları izleyin.
Basılı / Kutuda
Basit Kullanım Kılavuzu
Temel Kopyalama ve Tarama işlemleri ile sarf
malzemelerinin nasıl değiştirileceğini öğrenin. Sorun
giderme ipuçlarına bakın.
Basılı / Kutuda
Gelişmiş Kullanım
Kılavuzu
Diğer gelişmiş işlemler: Kopyalama, raporları
yazdırma ve düzenli bakım gerçekleştirme.
PDF dosyası /
CD-ROM
Yazılım ve Ağ Kullanım
Bu Kılavuz, Tarama, Yazdırma ve Brother
makinenizi bilgisayara bağlayarak
gerçekleştirebileceğiniz diğer işlemler hakkında
ayrıntılar sunar. Ayrıca Brother ControlCenter
yardımcı programının kullanımı, makinenizin bir ağ
ortamında kullanımı ve sık kullanılan terimler
hakkında da yararlı bilgiler bulabilirsiniz.
HTML dosyası /
CD-ROM
AirPrint Kılavuzu 3
Bu Kılavuz, bir yazıcı sürücüsü yüklemeden OS X
v10.7.x, 10.8.x ve iPhone, iPod touch, iPad veya
başka iOS aygıtından Brother makinenize
yazdırmak için AirPrint kullanımı hakkında bilgiler
sunar.
PDF dosyası /
Brother Solutions
Center 2
Google Cloud Print
Guide (Google Cloud Print
Bu Kılavuz, internet üzerinden yazdırmak için
Google Cloud Print™ servislerinin kullanımı
hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.
PDF dosyası /
Brother Solutions
Bu Kılavuz, Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda mobil
cihazınızdan yazdırma ve Brother makinenizden
mobil cihazınıza tarama ile ilgili yararlı bilgiler sağlar.
PDF dosyası /
Brother Solutions
Center 2
Kılavuzu 1
Kılavuzu) 3
Mobile Print/Scan Guide
for Brother iPrint&Scan
(Brother iPrint&Scan için
Mobil Baskı/Tarama
Center 2
Kılavuzu) 3
1
Ağ özellikleri DCP-J100 tarafından desteklenmez.
2
http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret edin.
3
Yalnızca DCP-J105.
i
Bazı Önemli Bilgiler:
A.
İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri
İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi
İçerenköy Mahallesi, Halyolu Caddesi
Bay Plaza No:5 Kat:14 34752 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0-216-577 68 17 pbx
Fax : 0-216-577 68 19
[email protected]
Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho — ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
[email protected]
B.
Bakım onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar;
Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
C.
Taşıma ve nakliye esnasında dikkat edilecek hususlar;
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, nem ve sıvıdan
etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
D.
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara
ilişkin uyarılar; Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.
E.
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;
Bakınız, Sorun Giderme başlığı.
F.
Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler
Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
G.
Periyodik bakım ile ilgili bilgiler
Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
H.
Bağlantı ve montaj bilgileri
Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu
I.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
Cihazınızın kullanım ömrü 7 yıldır.
J.
Servis istasyonları irtibat bilgileri
Bakınız Ek: Yetkili Servis Listesi
K.
Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler
Bakınız, Gelişmiş Kullanım Kılavuzu Genel Ayarlar başlığı.
ii
İçindekiler
(Basit Kullanım Kılavuzu)
1
Genel bilgiler
1
Belgeleri kullanma .................................................................................................1
Belgelerde kullanılan semboller ve kurallar .....................................................1
Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows® 8) .........................................2
Gelişmiş Kullanım Kılavuzu ve Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na Erişim..........2
Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleme ................................................................2
Gelişmiş Özellikler için Kılavuzlara erişme ............................................................4
Brother Desteğine Erişme (Windows®) .................................................................5
Brother Desteğine Erişme (Macintosh)..................................................................5
Kontrol paneline genel bakış .................................................................................6
Uyarı LED'i göstergeleri...................................................................................8
LCD ekranı.............................................................................................................8
LCD Kontrast ...................................................................................................8
2
Kağıt yükleme
9
Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme ........................................................9
Zarfları yükleme .............................................................................................11
Yazdırılamayan alan......................................................................................14
Kağıt ayarları ....................................................................................................... 15
Kağıt Türü......................................................................................................15
Kağıt Boyutu .................................................................................................. 15
Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı.................................................... 16
Önerilen yazdırma ortamı .............................................................................. 16
Yazdırma ortamını yürütme ve kullanma....................................................... 16
Doğru yazdırma ortamını seçme ...................................................................18
3
Belgeleri yüklenme
19
Belgeleri yükleme ................................................................................................ 19
Tarayıcı camını kullanma .............................................................................. 19
Taranamayan alan......................................................................................... 20
4
Kopya oluşturma
21
Kopyalama...........................................................................................................21
Kopyalamayı durdurma .................................................................................21
Kopyalama ayarları.............................................................................................. 21
Kağıt Seçenekleri ..........................................................................................22
5
Bilgisayardan yazdırma
23
Bir belge yazdırma...............................................................................................23
iii
6
Bilgisayara tarama
24
Taramadan önce..................................................................................................24
Bir belgeyi ControlCenter4 (Windows®) kullanarak PDF dosyası olarak
tarama...............................................................................................................24
ControlCenter4 kullanarak PDF taramak için makinenin TARA modu ayarlarını
değiştirme (Windows®) .....................................................................................28
Kontrol panelini kullanarak bir belgeyi PDF dosyası olarak tarama
(Windows® ve Macintosh) ................................................................................30
A
Düzenli bakım
31
Mürekkep kartuşlarını değiştirme.........................................................................31
Makineyi temizleme ve kontrol etme....................................................................34
Tarayıcı camını temizleme ............................................................................34
Yazıcı kafasını temizleme..............................................................................34
Yazdırma kalitesini kontrol etme....................................................................35
Yazdırma hizasını kontrol etme .....................................................................36
Tarih ve saati ayarlama .......................................................................................37
B
Sorun giderme
38
Sorununuzu tanımlama........................................................................................38
Hata ve bakım mesajları ......................................................................................39
Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması...........................................................45
Makinenizle sorun yaşıyorsanız...........................................................................53
Makine Bilgileri.....................................................................................................59
Seri numarayı kontrol etme ...........................................................................59
Donanım yazılımı sürümünü kontrol etme.....................................................59
İşlevleri Sıfırla ................................................................................................59
Makineyi sıfırlama..........................................................................................59
C
Ayarlar ve özellikler tabloları
60
Ayarlar tablolarını kullanma .................................................................................60
Menü tuşları .........................................................................................................60
Menü tablosu .......................................................................................................62
Metin Girme .........................................................................................................71
Sayıları, harfleri ve sembolleri girme ............................................................71
Boşluk girme..................................................................................................71
Düzeltme yapma............................................................................................71
iv
D
Özellikler
72
Genel ................................................................................................................... 72
Yazdırma ortamı .................................................................................................. 74
Kopyalama...........................................................................................................75
Tarayıcı................................................................................................................ 76
Yazıcı................................................................................................................... 77
Arabirimler ...........................................................................................................77
Ağ (DCP-J105) ....................................................................................................78
Bilgisayar gereksinimleri ......................................................................................79
Sarf malzemeleri.................................................................................................. 80
E
Dizin
81
v
İçindekiler
(Gelişmiş Kullanım Kılavuzu)
Gelişmiş Kullanım Kılavuzu aşağıdaki özellikleri ve işlemleri anlatır.
Gelişmiş Kullanım Kılavuzu’nu CD-ROM’dan görüntüleyebilirsiniz.
1
Genel ayarlar
Belleğe Kaydetme
Otomatik Yaz Saati
(yalnızca MFC modelleri)
Uyku Modu
Otomatik Güç Kapalı
(DCP modelleri)
LCD
Mod Zamanlayıcısı
(yalnızca MFC modelleri)
2
Güvenlik özellikleri
(yalnızca MFC modelleri)
TX Kilidi
3
Faks gönderme
(yalnızca MFC modelleri)
Ek gönderme seçenekleri
Ek gönderme işlemleri
4
Faks alma
(yalnızca MFC modelleri)
Bellek Alma
(Yalnızca Siyah Beyaz)
Diğer alma işlemleri
5
Numaraları arama ve
kaydetme
(yalnızca MFC modelleri)
Ses işlemleri
Ek arama işlemleri
Numaraları kaydetmek için ek yollar
6
Raporları yazdırma
Faks raporları
(yalnızca MFC modelleri)
Raporlar
vi
7
Kopya oluşturma
Kopyalama seçenekleri
A
Düzenli bakım
Makineyi temizleme ve kontrol etme
Makineyi ambalajlama ve gönderme
B
Sözlük
C
Dizin
1
Genel bilgiler
1
1
Belgeleri kullanma
1
Bir Brother ürünü satın aldığınız için teşekkür
ederiz! Belgelerin okunması makinenizi en
verimli şekilde kullanmanıza yardımcı
olacaktır.
Belgelerde kullanılan
semboller ve kurallar
Aşağıdaki sembol ve kurallar tüm belgelerde
kullanılmıştır.
Kalın
Kalın yazı tipi, makinenin
kontrol panelindeki veya
bilgisayar ekranındaki belirli
düğmeleri tanımlar.
İtalik
İtalik yazı tipi önemli bir
noktayı vurgular veya sizi ilgili
başlığa yönlendirir.
Courier
New
Courier New yazı tipindeki
metin, makinenin LCD'sindeki
mesajları belirtir.
UYARI
UYARI kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya
ciddi yaralanmalara neden olabilecek
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret
eder.
DİKKAT
1
DİKKAT kaçınılmadığı takdirde, küçük veya
orta seviyede yaralanmalarla
sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli bir
durumu işaret eder.
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ kaçınılmadığı takdirde, ürüne
zarar verebilecek veya ürünün işlevselliğini
kaybetmesine neden olabilecek potansiyel
olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.
NOT
Notlar karşılaşabileceğiniz durumlar
karşısında ne yapılacağını belirtir veya
işlemin, diğer özelliklerle nasıl çalıştığı
konusunda ipuçları verir.
Elektrik Tehlikesi simgeleri, olası
elektrik çarpmalarına karşı sizi
uyarır.
1
Bölüm 1
Brother Yardımcı
Programlarına Erişim
(Windows® 8)
Windows® 8 çalıştıran bir tablet veya bilgisayar
kullanıyorsanız, seçimlerinizi ekrana dokunarak
veya farenizle tıklayarak yapabilirsiniz.
Yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra, hem
Başlat ekranında hem de masaüstünde
(Brother Utilities (Brother Yardımcı
Programları)) görünür.
a
Başlat ekranında veya masaüstünde
Brother Utilities (Brother Yardımcı
Programları) öğesine dokunun veya tıklayın.
1
Gelişmiş Kullanım
Kılavuzu ve Yazılım ve
Ağ Kullanım
Kılavuzu'na Erişim
Bu Temel Kullanım Kılavuzu, gelişmiş
Kopyalama, Yazıcı, Tarayıcı ve Ağ
özelliklerinin nasıl kullanılacağı gibi her türlü
bilgiyi içermez (DCP-J105). Bu işlemler
hakkında ayrıntılı bilgiler öğrenmeye hazır
olduğunuzda, CD-ROM'da HTML formatında
bulunan Gelişmiş Kullanım Kılavuzu ve
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu
dosyalarını okuyabilirsiniz.
Kullanım Kılavuzlarını
Görüntüleme
(Windows®)
(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows Server® 2003 (DCP-J105)/
Windows Server® 2008 (DCP-J105)/
Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105))
(Başlat), Tüm Programlar, programlar
b
Makinenizi seçin.
listesinden Brother, DCP-XXXX (XXXX model
adınızdır) öğesini seçin ve sonra
Kullanım Kılavuzları öğesini seçin.
(Windows® 8/Windows Server® 2012
(DCP-J105))
(Brother Utilities (Brother Yardımcı
Programları)) öğesine tıklayın ve sonra aşağı
açılan listeye tıklayın ve model adınızı seçin
(seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda
Destek öğesine ve sonra Kullanım
Kılavuzları öğesine tıklayın.
Yazılımı yüklemediyseniz, aşağıdaki
talimatları izleyerek CD-ROM'daki belgelere
ulaşabilirsiniz:
c
2
Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.
1
1
1
Genel bilgiler
a
Bilgisayarınızı açın. CD-ROM
sürücünüze Brother CD-ROM'unu
koyun.
(Macintosh)
1
a
Macintosh bilgisayarınızı açın. CD-ROM
sürücünüze Brother CD-ROM'unu
koyun. Aşağıdaki pencere
görüntülenecektir.
b
User’s Guides (Kullanım Kılavuzları)
simgesine çift tıklayın.
c
d
Gerekirse modelinizi ve dili seçin.
e
Kullanım Kılavuzu listesi göründüğünde,
okumak istediğiniz Kılavuzu seçin.
NOT
Brother ekranı görüntülenmezse,
Bilgisayar veya Bilgisayarım öğesine
gidin. (Windows® 8 ve Windows Server®
2012 (DCP-J105) için: Görev çubuğunda
(Dosya Gezgini) öğesine tıklayın
ve sonra Bilgisayar öğesine gidin.) CDROM simgesine çift tıklayın ve sonra
start.exe öğesine çift tıklayın.
b
Model adı ekranı açılırsa, model adınıza
tıklayın.
c
Dil ekranı görünürse, dilinize tıklayın.
CD-ROM Üstteki Menü
görüntülenecektir.
d
e
User’s Guides (Kullanım Kılavuzları)
öğesine tıklayın. Ülke ekranı görünürse,
ülkenizi seçin.
Kullanım Kılavuzları öğesine tıklayın.
PDF/HTML dosyaları öğesine tıklayın.
Ülke ekranı görünürse, ülkenizi seçin.
Kullanım Kılavuzu listesi göründükten
sonra, okumak istediğiniz kılavuzu
seçin.
3
1
Bölüm 1
Tarama talimatlarını bulma
1
Belgeleri tarayabileceğiniz birkaç yol
mevcuttur. Talimatları şu şekilde
bulabilirsiniz:
 Tarama
Belgeleri indirmek için modelinizin sayfasında
Kullanma Kılavuzları öğesine tıklayın.
 ControlCenter
Makineniz kablosuz bir ağa bağlanabilir.
 Temel ağ kurulum talimatları
(uu Hızlı Kurulum Kılavuzu.)
 Kablosuz erişim noktası veya
yönlendiricisi Wi-Fi Protected Setup™
veya AOSS™ desteklemektedir
(uu Hızlı Kurulum Kılavuzu.)
 Ağ kurulumu hakkında daha fazla bilgi
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
1
AirPrint Kılavuzu (DCP-J105)
1
Bu Kılavuz, bir yazıcı sürücüsü yüklemeden
OS X v10.7.x, 10.8.x ve iPhone, iPod touch,
iPad veya başka iOS aygıtından Brother
makinenize yazdırmak için AirPrint kullanımı
hakkında bilgiler sunar.
Google Cloud Print Guide (Google
Cloud Print Kılavuzu) (DCP-J105)
1
Bu Kılavuz, internet üzerinden yazdırmak için
Google Cloud Print™ servislerinin kullanımı
hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.
Mobile Print/Scan Guide for Brother
iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan için
Mobil Baskı/Tarama Kılavuzu)
(DCP-J105)
Bu Kılavuz, Wi-Fi® ağına bağlı olduğunuzda
mobil cihazınızdan yazdırma ve Brother
makinenizden mobil cihazınıza tarama ile
ilgili yararlı bilgiler sağlar.
4
1
Bu Kılavuzları http://solutions.brother.com/
web sitesindeki Brother Solutions Center'dan
görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu
Ağ kurulum talimatlarını bulma
(DCP-J105)
Gelişmiş Özellikler için
Kılavuzlara erişme
1
Genel bilgiler
Brother Desteğine
Erişme (Windows®)
1
Brother Desteğine
Erişme (Macintosh)
1
Web desteği (Brother Solutions Center) gibi,
ihtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini CDROM'da bulabilirsiniz.
Web desteği (Brother Solutions Center) gibi,
ihtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini CDROM'da bulabilirsiniz.
 Üstteki Menü üzerindeki Brother Destek
öğesine tıklayın. Aşağıdaki ekran
görüntülenecektir:
 Brother Support (Brother Destek)
simgesine çift tıklayın. Aşağıdaki ekran
görüntülenecektir:
 Web sitemize (http://www.brother.com/)
erişmek için Brother Ana Sayfası
öğesine tıklayın.
 En son haberler ve ürün destek bilgileri
için (http://solutions.brother.com/),
Brother Solutions Center öğesine
tıklayın.
 Orijinal Brother Sarf Malzemeleri için web
sitemizi ziyaret etmek için
(http://www.brother.com/original/),
Sarf Malzemeleri Bilgisi öğesine
tıklayın.
 ÜCRETSİZ fotoğraf projeleri ve
yazdırılabilir indirmeler için Brother
CreativeCenter’a
(http://www.brother.com/creativecenter/)
erişmek için, Brother CreativeCenter
öğesine tıklayın.
 Brother Ürün Kayıt Sayfası'ndan
makinenizi kaydetmek için
(http://www.brother.com/registration/),
On-Line Registration (Çevirimiçi Kayıt)
öğesine tıklayın.
 En son haberler ve ürün destek bilgileri
için (http://solutions.brother.com/),
Brother Solutions Center öğesine
tıklayın.
 Orijinal Brother Sarf Malzemeleri için web
sitemizi ziyaret etmek için
(http://www.brother.com/original/),
Supplies Information
(Sarf Malzemeleri Bilgisi) öğesine tıklayın.
 Üst menüye geri dönmek için Geri
öğesine veya bitirdiyseniz Çıkış öğesine
tıklayın.
5
1
Bölüm 1
Kontrol paneline genel bakış
1
DCP-J100 ve DCP-J105'in kontrol paneli tuşları aynıdır.
8
7
100% Normal
01
1
1
2
6
Kopyalama tuşları:
Kopyalama modunda geçici olarak kopyalama
ayarlarını değiştirebilirsiniz.
 Büyült/Küçült
Seçtiğiniz orana bağlı olarak kopyaları
büyütüp küçültmenizi sağlar.
 Kopyalama Kalitesi
Kopyaların kalitesini geçici olarak
değiştirmek için bu tuşu kullanın.
 Kopya Sayısı
Birden fazla kopya yapmak için bu tuşu
kullanın.
 Kopyalama Seçenekleri
Kopyalama için hızlıca ve kolayca geçici
ayarlar seçebilirsiniz.
Menü tuşları:
 Menü
Ana menüye erişmenizi sağlar.
 +a veya -b
Menüler ve seçenekler arasında gezinmek
için basın.
 OK
Bir ayar seçmenizi sağlar.
3
TARAMA
Tara moduna erişmenizi sağlar.
4
Başlat tuşları:

Mono Başlat
Siyah beyaz kopyalar yapmanızı sağlar.
Aynı zamanda tarama işlemi başlatmanızı
sağlar (ControlCenter yazılımındaki tara
ayarına bağlı olarak renkli veya siyah
beyaz).

Renkli Başlat
Renkli kopyalar yapmanızı sağlar. Aynı
zamanda tarama işlemi başlatmanızı
sağlar (ControlCenter yazılımındaki tara
ayarına bağlı olarak renkli veya siyah
beyaz).
Genel bilgiler
1
6
2
3
5
4
5
Makineyi açabilir ve kapatabilirsiniz.
Makineyi kapatırsanız, yazdırma kalitesini
korumak için yazıcı kafasını yine düzenli
aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının
ömrünü uzatmak, daha iyi mürekkep verimi
sağlamak ve yazdırma kalitesini korumak için,
makinenizi her zaman güce bağlı tutmalısınız.
6
Durdur/Çık
Bir işlemi durdurur veya menüden çıkar.
7
Uyarı LED'i
LCD bir hata veya önemli bir durum mesajı
görüntülediğinde turuncu yanıp söner.
8
LCD (Sıvı Kristal Ekranı)
Makinenizi kurup kullanmanıza yardım etmek
için ekranda mesajlar yayınlar.
7
Bölüm 1
Uyarı LED'i göstergeleri
1
Uyarı LED'i (Işık Yayan Diyot), DCP
durumunu gösteren bir ışıktır. LCD, makine
boştayken geçerli makine durumunu gösterir.
LED
DCP
konumu
Açıklama
Hazır
DCP kullanıma hazırdır.
Kapalı
Kapak açık
Kapak açık. Kapağı
kapatın. (Bkz. Hata ve
bakım mesajları
uu sayfa 39.)
Turuncu Yazdırılamıyor Mürekkep kartuşunu
yenisiyle değiştirin.
(Bkz. Mürekkep
kartuşlarını değiştirme
uu sayfa 31.)
8
Kağıt
hatası
Kağıdı çekmeceye
yerleştirin veya kağıt
sıkışmasını temizleyin.
LCD mesajını kontrol
edin. (Bkz. Makinenizle
sorun yaşıyorsanız
uu sayfa 53.)
Diğer
mesajlar
LCD mesajını kontrol
edin. (Bkz. Hata ve
bakım mesajları
uu sayfa 39.)
LCD ekranı
LCD Kontrast
Daha net ve daha canlı bir ekran için LCD
kontrastını ayarlayabilirsiniz. LCD'yi
okumakta zorluk çekiyorsanız, kontrast
ayarını değiştirmeyi deneyin.
a
b
Menü tuşuna basın.
c
a veya b tuşuna basarak 2.LCD
Kontrast öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
d
a veya b tuşuna basarak Açık veya
Koyu öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
e
Durdur/Çık tuşuna basın.
a veya b tuşuna basarak 0.İlk
Kurulum öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
1
1
2
Kağıt yükleme
Kağıt ve diğer yazdırma
ortamlarını yükleme
2
b
Çıktı kağıt çekmecesi kapağını (1) kaldırın.
2
2
1
Kağıt çekmecesine bir seferde yalnızca bir
kağıt boyutu ve bir kağıt türü yükleyin.
(Kağıt boyutu, ağırlığı ve kalınlığı üzerine
daha fazla bilgi için, bkz. Doğru yazdırma
ortamını seçme uu sayfa 18.)
a
Kağıt çekmecesini çekerek makineden
tamamen çıkarın.
c
NOT
• Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, kapatın
ve sonra kağıt desteğini (2) kapatın.
Kağıt genişlik kılavuzlarını (1), daha sonra
kağıt uzunluk kılavuzunu (2) kağıt boyutuna
uyması için yavaşça bastırıp kaydırın.
Kağıt genişlik kılavuzları (1) ve kağıt
uzunluk kılavuzu (2) üzerindeki üçgen
işaretlerin (3) kullandığınız kağıt boyutunun
işaretleri ile aynı hizada olduğundan emin
olun.
1
3
1
2
• Çekmeceye farklı boyutta bir kağıt
yüklediğinizde, aynı zamanda makine
menüsündeki Kağıt Boyutu ayarını da
değiştirmeniz gerekecektir.
2
(Bkz. Kağıt Boyutu uu sayfa 15.)
3
9
Bölüm 2
d
Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri
önlemek için kağıt destesini iyice
havalandırın.
NOT
Çekmece boşalmadan kağıt eklemek
isterseniz, kağıdı çekmeceden kaldırın ve
onu eklediğiniz kağıtla birleştirin.
Çekmeceye yerleştirmeden önce her
zaman kağıtları havalandırın. Kağıtları
havalandırmadan çekmeceye
yerleştirirseniz, makine birden fazla sayfa
besleyebilir.
f
NOT
Kağıdın kıvrılmış veya kırışık
olmadığından her zaman emin olun.
e
1
Kağıdı, kağıt çekmecesinin içine baskı
yüzü aşağı ve üst kenarı ilk girecek
şekilde koyun.
Kağıdın çekmece içinde düz olduğunu
kontrol edin.
g
ÖNEMLİ
Kağıdı çok içeri itmemeye dikkat edin,
çekmecenin arkasında kalkabilir ve kağıt
besleme sorunlarına yol açabilir.
10
Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda
uymak üzere dikkatlice ayarlayın.
Kağıt genişlik kılavuzlarının, kağıdın
kenarlarına hafifçe dokunduğundan
emin olun.
Çıktı kağıt çekmecesi kapağını kapatın.
Kağıt yükleme
h
Kağıt çekmecesini makinenin tam içine
yavaşça itin.
Zarfları yükleme
2
Zarflar hakkında
2
 80 ila 95 g/m2 arası ağırlığı olan zarflar
kullanın.
2
 Bazı zarflar, uygulama içinde ayarlanacak
kenar ayarlarına ihtiyaç duyar. Birden çok
zarf yazdırmadan önce bir deneme
yazdırması yaptığınızdan emin olun.
i
Kağıt çekmecesini yerinde tutarken,
kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya
kadar dışarı doğru çekin ve kağıt
desteği kapağını (2) açın.
ÖNEMLİ
Yanlış beslenecekleri için, aşağıdaki zarf
türlerini KULLANMAYIN:
• Şişkin yapılılar.
• Pencereleri olanlar.
• Kabartmalılar (üzerinde yükseltilmiş
yazı olanlar).
• Tokalı veya zımba telliler.
2
• İçi önceden yazdırılmış olanlar.
1
Yapıştırıcı
Çift kapaklı
Nadir olarak, kullanmakta olduğunuz
zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak
şeklinden kaynaklanan kağıt besleme
sorunları ile karşılaşabilirsiniz.
11
Bölüm 2
Zarfları yükleme
a
Yüklemeden önce, mümkün olduğunca
düzleştirmek için zarfların köşelerine ve
kenarlarına bastırın.
ÖNEMLİ
Zarflar "çift besleniyorsa", kağıt
çekmecesine tek seferde bir zarf koyun.
2
b
Zarfları, adres yazılı kısmı aşağı
gelecek şekilde kağıt çekmecesine
yerleştirin. Zarf kapakları uzun
kenardaysa, zarfları, resimde
gösterildiği gibi, kapağı solda olacak
şekilde yükleyin. Kağıt genişlik
kılavuzları (1) kağıt uzunluk
kılavuzunu (2) zarfların boyutuna
uyacak şekilde yavaşça bastırıp
kaydırın.
1
2
12
Kağıt yükleme
Kısa kenarında kapağı olan zarflara
yazdırmada sorun yaşıyorsanız,
aşağıdakini deneyin:
a
b
c
2
Zarf kapağını açın.
2
Zarfı, kağıt çekmecesine adres kısmı
aşağı gelecek şekilde ve kapağı
resimde gösterilen şekilde
konumlandırılmış olarak koyun.
Yazıcı sürücüsünün iletişim kutusundaki
Tersine Baskı (Windows®) veya
Reverse page orientation (Ters
yazdırma yönü) (Macintosh) öğesini
seçin ve sonra uygulamanızdan boyut
ve kenarları ayarlayın.
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
13
Bölüm 2
Yazdırılamayan alan
2
Yazdırılabilir alan, kullandığınız uygulama içindeki ayarlara bağlıdır. Şekiller, kesilmiş kağıt
sayfaları ve zarflar üzerindeki yazdırılamayan alanları gösterir. Sınırsız yazdırma özelliği
kullanılabilir ve açılmış olduğunda makine, kesilmiş kağıdın gölgelendirilmiş alanlarına
yazdırabilir.
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Kesilmiş Kağıt Sayfası
Zarflar
1
2
1
4
2
3
4
3
Üst (1)
Sol (2)
Alt (3)
Sağ (4)
Kesilmiş Kağıt
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Zarflar
22 mm
3 mm
22 mm
3 mm
NOT
Sınırsız yazdırma özelliği zarflar ve 2 taraflı yazdırma için geçerli değildir.
14
Kağıt yükleme
Kağıt ayarları
2
Kağıt Boyutu
2
En iyi baskı kalitesini elde etmek için,
makineyi kullandığınız kağıdın türüne
ayarlayın.
Kopyalama için şu kağıt boyutlarını
kullanabilirsiniz: A4, A5, Fotoğraf
(10  15 cm) ve Letter. Makineye yüklediğiniz
kağıdın boyutunu değiştirdiğinizde, aynı
zamanda Kağıt Boyutu ayarını
değiştirmeniz gerekecektir.
a
b
Menü tuşuna basın.
a
b
Menü tuşuna basın.
c
a veya b tuşuna basarak 1.Kağıt
Türü öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
c
a veya b tuşuna basarak 2.Kağıt
Boyutu öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
d
a veya b tuşuna basarak Düz Kağıt,
Inkjet Kağıt, Brother BP71,
Diğer Parlak veya Şeffaf öğesini
seçin.
OK tuşuna basın.
d
a veya b tuşuna basarak A4, A5,
10x15cm veya Letter öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
e
Durdur/Çık tuşuna basın.
Kağıt Türü
e
a veya b tuşuna basarak 2.Kopya
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
2
a veya b tuşuna basarak 2.Kopya
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
Durdur/Çık tuşuna basın.
NOT
Makine, makinenin önündeki kağıt
çekmecesine yazılı yüzey yukarı gelecek
şekilde kağıt çıktısı yapar. Asetat veya
parlak kağıt kullandığınızda, lekelenmeyi
veya kağıt sıkışmasını engellemek için
her bir sayfayı hemen kaldırın.
15
2
Bölüm 2
Kabul edilebilir kağıt ve
diğer yazdırma ortamı
Yazdırma kalitesi, makinede kullandığınız
kağıt türünden etkilenebilir.
Seçtiğiniz ayarlarla en iyi yazdırma kalitesine
ulaşmak için, Kağıt Türü'nü her zaman
çekmece içine yüklenmiş kağıtla uyuşacak
şekilde ayarlayın.
Düz kağıt, inkjet kağıt (kaplamalı kağıt),
parlak kağıt, asetatlar ve zarflar
kullanabilirsiniz.
Yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıt
türlerini denemenizi öneririz.
En iyi sonuçlar için, Brother kağıt kullanın.
 Inkjet kağıdın (kaplamalı kağıt),
asetatların ve parlak kağıdın üzerine
yazdırırken, yazıcı sürücüsündeki Temel
sekmesinde doğru yazdırma ortamının
seçili olduğundan veya makinenin Kağıt
Türü ayarının doğru olduğundan emin
olun.
(Bkz. Kağıt Türü uu sayfa 15.)
 Brother Fotoğraf kağıdının üzerine
yazdırdığınız zaman, kağıt çekmecesine
aynı fotoğraf kağıdından fazladan bir tane
yükleyin. Kağıt paketine fazladan bir sayfa
bu amaçla eklenmiştir.
 Asetat veya fotoğraf kağıdı kullanırken,
lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını
önlemek için her sayfayı hemen kaldırın.
 Yazdırıldıktan hemen sonra kağıdın
baskılı yüzeyine dokunmaktan kaçının;
yüzey tamamen kuru olmayabilir ve
parmaklarınızı lekeleyebilir.
16
Önerilen yazdırma ortamı
2
2
En iyi yazdırma kalitesine ulaşmak için,
tablodaki Brother kağıtlarının kullanımını
öneriyoruz.
Brother kağıtları ülkenizde yoksa, yüklü
miktarlar almadan önce çeşitli kağıtları
denemenizi öneriyoruz.
Asetatlar üzerine yazdırırken, 3M Asetat Film
kullanımını öneriyoruz.
Brother kağıt
Kağıt Türü
Ürün
A4 Düz
BP60PA
A4 Parlak Fotoğraf
BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)
BP60MA
10  15 cm Parlak
Fotoğraf
BP71GP
Yazdırma ortamını yürütme ve
kullanma
 Kağıdı orijinal ambalajında saklayın ve
kapalı tutun. Kağıdı düz ve nemden,
doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan
uzak tutun.
 Fotoğraf kağıdının parlak (kaplamalı)
tarafına dokunmaktan kaçının. Parlak
yüzey aşağı gelecek şekilde fotoğraf
kağıdını yükleyin.
 Asetatın her iki tarafına da dokunmaktan
kaçının çünkü su ve nemi kolayca
emebiliyorlar ve bu da düşük çıktı
kalitesine neden olabilir. Asetatlar, lazer
yazıcılar/fotokopiler için tasarlanmıştır ve
bir sonraki belgenizi lekeleyebilirler. Inkjet
yazdırma için yalnızca önerilen asetatları
kullanın.
2
Kağıt yükleme
ÖNEMLİ
Aşağıdaki kağıt türlerini KULLANMAYIN:
• Hasarlı, kıvrılmış, buruşmuş veya
normal şekilli olmayan kağıt
2
1
1
1
2 mm veya daha büyük kıvrılma,
sıkışmaların oluşmasına neden
olabilir.
• Son derece parlak veya çok dokulu
kağıt
• Destelendiğinde tek bir şekilde
düzenlenemeyen kağıt
• Kısa taneli kağıt
Çıktı kağıt çekmecesi kapağının kağıt
hacmi
2
50 sayfaya kadar 80 g/m2 A4 kağıt.
 Asetat ve fotoğraf kağıtları lekelenmeyi
önlemek için, çıktı kağıt çekmecesi
kapağından bir seferde tek kağıt olarak
alınmalıdır.
17
Bölüm 2
Doğru yazdırma ortamını seçme
2
Her işlem için kağıt türü ve boyutu
Kağıt Türü
2
Kağıt Boyutu
Kullanım
Kopyalama Yazıcı
Kesilmiş Kağıt
Kartlar
Zarflar
Asetatlar
A4
210  297 mm
Evet
Evet
Letter
215,9  279,4 mm
Evet
Evet
Executive
184  267 mm
–
Evet
A5
148  210 mm
Evet
Evet
A6
105  148 mm
–
Evet
Fotoğraf
10  15 cm
Evet
Evet
Fotoğraf 2L
13  18 cm
–
Evet
Dizin Kartı
127  203 mm
–
Evet
C5 Zarf
162  229 mm
–
Evet
DL Zarf
110  220 mm
–
Evet
Com-10
105  241 mm
–
Evet
Monarch
98  191 mm
–
Evet
A4
210  297 mm
Evet
Evet
Letter
215,9  279,4 mm
Evet
Evet
A5
148  210 mm
Evet
Evet
Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi
Kağıt Türü
2
Ağırlık
Kalınlık
Sayfa
sayısı
Düz Kağıt
64 ila 120 g/m2
0,08 ila 0,15 mm
100 1
Inkjet Kağıdı
64 ila 200 g/m2
0,08 ila 0,25 mm
20
Parlak Kağıt
220 g/m2'ye kadar
0,25 mm'ye kadar
20 2
Fotoğraf Kartı 220 g/m2'ye kadar
0,25 mm'ye kadar
20 2
Dizin Kartı
120 g/m2'ye kadar
0,15 mm'ye kadar
30
Zarflar
80 ila 95 g/m2
0,52 mm'ye kadar
10
Asetatlar
–
–
10
Kesilmiş
Kağıt
Kartlar
1
100 sayfaya kadar 80 g/m2 kağıt.
2
BP71 (260 g/m2) kağıdı, Brother inkjet makineleri için özel tasarlanmıştır.
18
3
Belgeleri yüklenme
Belgeleri yükleme
b
3
Kopya yapabilir veya tarayıcı camından
tarayabilirsiniz.
Tarayıcı camını kullanma
Sol ve üst kısımdaki belge kılavuz
çizgilerini kullanarak, belgeyi
yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı
camının sol üst köşesine yerleştirin.
3
3
Tarayıcı camını tekli sayfaları veya bir kitabın
sayfalarını kopyalamak veya taramak için
kullanabilirsiniz.
Desteklenen belge boyutları
Uzunluk:
297 mm'ye kadar
Genişlik:
215,9 mm'ye kadar
Ağırlık:
2 kg'ya kadar
Belgeleri yükleme
a
3
1
3
3
Belge kapağını kaldırın.
1
c
Belge kapağı
Belge kapağını kapatın.
ÖNEMLİ
Bir kitap veya kalın bir belge tarıyorsanız,
kapağı çarparak KAPATMAYIN veya
üzerine BASTIRMAYIN.
19
Bölüm 3
Taranamayan alan
3
Taranamayan alan, kullandığınız uygulama
içindeki ayarlara bağlıdır. Şekiller,
taranamayan alanları gösterirler.
1
2
4
3
Kullanım
Belge
Boyutu
Kopyalama Tüm kağıt
Tarama boyutları
20
Üst (1)
Sol (2)
Alt (3)
Sağ (4)
3 mm
3 mm
1 mm
1 mm
4
Kopya oluşturma
Kopyalama
4
Aşağıdaki adımlar, temel kopyalama işlemini
gösterir.
a
b
c
4
4
Birden fazla kopya istiyorsanız,
istediğiniz kopya sayısı görüntülenen
kadar (en fazla 99) Kopya Sayısı
tuşuna sürekli basın.
Ya da kopya sayısını değiştirmek için a
veya b tuşuna basın.
Makine, kopyalama işlemini bitirdikten bir
dakika sonra varsayılan ayarlarına geri
döner.
NOT
Mono Başlat veya Renkli Başlat
tuşuna basın.
Kopyalamayı durdurmak için Durdur/Çık
tuşuna basın.
Kopyalama ayarları
Sonraki kopyalama için geçici olarak
kopyalama ayarlarını hızlı bir şekilde
değiştirmek isterseniz, Kopyala tuşlarını
kullanın. Farklı ayar kombinasyonları
kullanabilirsiniz.
Lütfen belgeyi tarayıcı camına yüzü
yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
(Bkz. Tarayıcı camını kullanma
uu sayfa 19.)
Kopyalamayı durdurma
4
4
Varsayılan olarak ayarlayarak çok sık
kullandığınız kopyalama ayarlarından
bazılarını kaydedebilirsiniz. Her bir özellik
için bu bölümde nasıl yapılacağı ile ilgili
talimatlar bulabilirsiniz.
(Basit Kullanım Kılavuzu)
Aşağıdaki kopyalama ayarlarını değiştirme
hakkında bilgi için bkz. sayfa 22.
 Kağıt Türü
 Kağıt Boyutu
(Gelişmiş Kullanım Kılavuzu)
Aşağıdaki kopyalama seçeneklerini
değiştirme üzerine bilgi için uu Gelişmiş
Kullanım Kılavuzu: Kopyalama seçenekleri.
 Kalite
 Büyüt/Küçült
 Sayfa Düzeni
 2/1(ID)
 Yoğunluk
 Arkaplanı Kaldır
21
Bölüm 4
Kağıt Seçenekleri
Kağıt Türü
4
4
Özel bir tür kağıdın üzerine kopyalıyorsanız,
en iyi yazdırma kalitesini yakalamak için,
makineyi kullandığınız kağıt türüne ayarlayın.
Kağıt Boyutu
4
A4 boyutu dışında bir kağıda
kopyalıyorsanız, Kağıt Boyutu ayarını
değiştirmeniz gerekecektir. Yalnızca A4, A5,
Fotoğraf (10  15 cm) veya Letter kağıt
boyutuna kopyalama yapabilirsiniz.
A4
Düz Kağıt
A5
Inkjet Kağıt
10(G)x15(Y)cm
Brother BP71
Letter
Diğer Parlak
Saydam
tuşuna ve sonra a
veya b tuşlarına
basarak Kağıt Türü
öğesini seçin
a
b
c
d
e
Belgenizi yükleyin.
İstediğiniz kopya sayısını girin.
Kopyalama Seçenekleri tuşuna ve a
veya b tuşlarına basarak Kağıt Türü
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
Kullandığınız kağıt türünü seçmek için a
veya b tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
Mono Başlat veya Renkli Başlat
tuşuna basın.
NOT
Varsayılan ayarı değiştirmek için, bkz.
Kağıt Türü uu sayfa 15.
22
tuşuna ve sonra a
veya b tuşlarına
basarak Kağıt
Boyutu öğesini seçin
a
b
c
Belgenizi yükleyin.
d
Kullandığınız kağıt boyutunu seçmek
için a veya b tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
e
Mono Başlat veya Renkli Başlat
tuşuna basın.
İstediğiniz kopya sayısını girin.
Kopyalama Seçenekleri tuşuna ve a
veya b tuşlarına basarak Kağıt
Boyutu öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
NOT
Varsayılan ayarı değiştirmek için, bkz.
Kağıt Boyutu uu sayfa 15.
5
Bilgisayardan yazdırma
Bir belge yazdırma
5
5
Makine, bilgisayarınızdan veri alabilir ve
yazdırabilir. Bir bilgisayardan yazdırmak için,
yazıcı sürücüsünü kurmanız gerekir.
(Daha fazla bilgi için, uu Yazılım ve Ağ
Kullanım Kılavuzu.)
a
CD-ROM'dan Brother yazıcı
sürücüsünü yükleyin. (uu Hızlı Kurulum
Kılavuzu.)
b
Uygulamanızdan, Yazdır komutunu
seçin.
c
Makinenizin adını Yazdır iletişim
kutusundan seçin ve kullandığınız
uygulamaya bağlı olarak Özellikler
veya Tercihler öğesine tıklayın.
d
Değiştirmek istediğiniz ayarları
Özellikler iletişim kutusundan seçin.
Sık kullanılan ayarlar şunları içerir:
5
 Medya Türü
 Baskı Kalitesi
 Kağıt Boyutu
 Yönelim
 Renkli / Gri Tonlamalı
 Mürekkep Tasarruf Modu
 Ölçekleme
 Çift Taraflı / Kitapçık
e
f
Tamam tuşuna tıklayın.
Yazdırmaya başlamak için Yazdır (veya
kullandığınız uygulamaya bağlı olarak
Tamam) tuşuna tıklayın.
23
6
Bilgisayara tarama
Taramadan önce
6
6
Makineyi bir tarayıcı olarak kullanmak için bir tarayıcı sürücüsü yükleyin.
Makine bir ağdaysa (DCP-J105), TCP/IP adresiyle yapılandırın.
 CD-ROM’dan tarayıcı sürücülerini yükleyin. (uu Hızlı Kurulum Kılavuzu: MFL-Pro Suite'i
kurun.)
 Ağdan tarama çalışmıyorsa makineyi bir TCP/IP adresiyle yapılandırın (DCP-J105).
(Daha fazla bilgi için, uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Bir belgeyi ControlCenter4 (Windows®) kullanarak
PDF dosyası olarak tarama
(Daha fazla bilgi için, uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
NOT
• Bilgisayarınızdaki ekranlar modelinize göre değişiklik gösterebilir.
• Bu bölüm ControlCenter4'ün Gelişmiş Modu'nu kullanmak üzerinedir.
ControlCenter4, hızlı bir şekilde ve kolaylıkla en sık kullandığınız uygulamalara erişmenizi
sağlayan bir yazılım yardımcı programıdır. ControlCenter4 kullanımı belli uygulamaların elle
başlatılması gereğini ortadan kaldırır.
a
b
Belgenizi yükleyin. (Bkz. Belgeleri yükleme uu sayfa 19.)
(Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7)
(Başlat)/Tüm Programlar/Brother/DCP-XXXX (XXXX modelinizin adıdır)/
ControlCenter4 öğelerine tıklayarak ControlCenter4'ü açın. ControlCenter4 uygulaması
açılır.
(Windows® 8)
(Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları)) öğesine tıklayın, aşağı açılan
listeye tıklayın ve model adınızı seçin (seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda TARAMA
öğesine tıklayın ve sonra ControlCenter4 öğesine tıklayın. ControlCenter4 uygulaması
açılır.
24
6
Bilgisayara tarama
c
ControlCenter4 Modu ekranı görüntülenirse, Gelişmiş Modu seçeneğini seçin ve sonra
Tamam tuşuna tıklayın.
6
d
Model aşağı açılan listesinden kullanmak istediğiniz makinenin seçildiğinden emin olun.
25
Bölüm 6
e
Tarama yapılandırmasını ayarlayın.
Yapılandırma öğesine tıklayın ve sonra Düğme ayarları, Tara ve Dosya öğelerini seçin.
Yapılandırma iletişim kutusu görüntülenir. Varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.
1
2
3
4
5
1 Dosya Türü aşağı açılan listesinden PDF (*.pdf) seçeneğini seçin.
2 Belge için kullanmak istediğiniz dosya adını girebilirsiniz.
3 Dosyayı varsayılan klasöre kaydedebilirsiniz veya
(Gözat) düğmesini tıklayarak
tercih ettiğiniz klasörü seçebilirsiniz.
4 Çözünürlük aşağı açılan listesinden bir tarama çözünürlüğü seçebilirsiniz.
5 Doküman Boyutu aşağı açılan listesinden belge boyutu seçebilirsiniz.
f
26
Tamam tuşuna tıklayın.
Bilgisayara tarama
g
h
Tara sekmesine tıklayın.
Dosya öğesine tıklayın.
6
i
Tara öğesine tıklayın.
Makine tarama işlemine başlar. Taranan verilerin kaydedildiği klasör otomatik olarak açılır.
27
Bölüm 6
ControlCenter4 kullanarak PDF taramak için
makinenin TARA modu ayarlarını değiştirme
(Windows®)
Makinenizin TARAMA mod ayarlarını değiştirebilirsiniz.
a
(Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7)
(Başlat)/Tüm Programlar/Brother/DCP-XXXX (XXXX modelinizin
adıdır)/ControlCenter4 öğelerine tıklayarak ControlCenter4'ü açın. ControlCenter4
uygulaması açılır.
(Windows® 8)
(Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları)) öğesine tıklayın, aşağı açılan
listeye tıklayın ve model adınızı seçin (seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda TARAMA
öğesine tıklayın ve sonra ControlCenter4 öğesine tıklayın. ControlCenter4 uygulaması
açılır.
b
c
d
28
Model aşağı açılan listesinden kullanmak istediğiniz makinenin seçildiğinden emin olun.
Cihaz Ayarları sekmesine tıklayın.
Aygıt Tarama Ayarları öğesine tıklayın.
6
Bilgisayara tarama
e
Dosya sekmesini seçin. Varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.
1
2
3
4
5
6
1 Dosya Türü aşağı açılan listesinden PDF (*.pdf) seçeneğini seçin.
2 Belge için kullanmak istediğiniz dosya adını girebilirsiniz.
3 Dosyayı varsayılan klasöre kaydedebilirsiniz veya
(Gözat) düğmesini tıklayarak
tercih ettiğiniz klasörü seçebilirsiniz.
4 Çözünürlük aşağı açılan listesinden bir tarama çözünürlüğü seçebilirsiniz.
5 Doküman Boyutu aşağı açılan listesinden belge boyutu seçebilirsiniz.
f
Tamam tuşuna tıklayın.
29
Bölüm 6
Kontrol panelini kullanarak bir belgeyi PDF
dosyası olarak tarama (Windows® ve Macintosh)
a
Belgenizi yükleyin. (Bkz. Belgeleri yükleme uu sayfa 19.)
b
c
d
(TARAMA) tuşuna basın.
a veya b tuşuna basarak Dosyaya Tara seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.
Makine bir ağa bağlı ise 2, a veya b tuşuna basarak PC Adını seçin. OK tuşuna basın.
Aşağıdakilerden birini yapın:
 Varsayılan ayarları kullanmak istiyorsanız, a veya b tuşuna basarak Kapalı öğesini
seçin.
OK tuşuna basın.
g numaralı adıma gidin.
 Varsayılan ayarları değiştirmek istiyorsanız, e numaralı adıma gidin.
e
f
g
a veya b tuşuna basarak Açık seçeneğini seçin. OK tuşuna basın.
Tarama Türü için ayarları gerektiği gibi seçin. OK tuşuna basın.
Çözünürlük, Dosya Türü, Tarama Boyutu ve Des.Tem.Kaldır ayarları için bu adımı
tekrarlayın.
Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın.
Makine tarama işlemine başlar.
NOT
Aşağıdaki tarama modları kullanılabilir:
• E-postaya Tara
• Resme Tara
• Dosyaya Tara
• Web Hizmeti 1 2
1
Yalnızca Windows® kullanıcıları. (Windows Vista® SP2 veya sonrası, Windows® 7 veya Windows® 8)
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
2
(DCP-J105)
30
6
A
Düzenli bakım
Mürekkep kartuşlarını
değiştirme
Makineniz mürekkep nokta sayacı ile
donatılmıştır. Mürekkep nokta sayacı, dört
kartuşun her birinin içindeki mürekkep
seviyesini denetler. Makine bir kartuşun
mürekkebinin bittiğini saptadığında, bir mesaj
görüntüleyecektir.
LCD, hangi mürekkep kartuşunun düşük
seviyede olduğunu veya değiştirilmesi
gerektiğini gösterir. Mürekkep kartuşlarını
doğru sırayla değiştirdiğinizden emin olmak
için LCD'de çıkan iletileri takip ettiğinizden
emin olun.
Makine, size bir mürekkep kartuşunu
değiştirmenizi söylese de, mürekkep
kartuşunun içinde ufak bir miktar mürekkep
kalmış olacaktır. Mürekkep kartuşunun içinde
bir miktar mürekkep bırakmak, havanın
kuruyarak yazıcı kafası takımına zarar
vermesini önlemek için gereklidir.
A
ÖNEMLİ
A
Brother çok fonksiyonlu makineleri belirli
özelliklerde mürekkeple çalıştırılmak
üzere tasarlanmış olup, Brother Orijinal
mürekkep kartuşlarıyla kullanıldığında en
iyi performansı ve güvenliği sağlar.
Brother, farklı özellikteki mürekkep ve
mürekkep kartuşları kullanıldığında en iyi
performansı ve güvenliği garanti edemez.
Bu yüzden Brother, Brother Orijinal
kartuşlarının dışında kartuşların
kullanımını veya kullanılan kartuşların
başka kaynaklardan mürekkeple yeniden
doldurulmasını önermez. Üçüncü partiler
tarafından üretilen sarf malzemelerinin
kullanımı ile üründe oluşan hasarlar, ürün
garanti belgesince kapsama
alınamayabilir. Lütfen ürün garanti belgesi
şartlarına başvurun.
a
Mürekkep kartuşu kapağını açın (1).
Bir mürekkep kartuşu bittiğinde, LCD'de
Yalnız S/B Bas. veya
Basılamıyor mesajı görüntülenir.
DİKKAT
Gözünüze mürekkep bulaşırsa, hemen su
ile yıkayın ve endişelenirseniz doktorunuzu
arayın.
1
31
A
b
d
LCD'de belirtilen kartuşu serbest
bırakmak için bırakma kolunu (1)
gösterildiği şekilde bastırın. Kartuşu
makineden çıkarın.
Turuncu koruma ambalajındaki yeşil
bırakma kolunu (1) vakum tıkacını
serbest bırakana kadar saat yönünün
tersine çevirin. Sonra, turuncu koruma
ambalajını gösterildiği şekilde çıkarın.
1
1
1
c
LCD'de belirtilen renkteki yeni
mürekkep kartuşu kabını açın ve
mürekkep kartuşunu çıkarın.
ÖNEMLİ
Mürekkep kartuşlarını SALLAMAYIN.
Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize
bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile
yıkayın.
32
Düzenli bakım
e
f
Her rengin kendine göre doğru bir
konumu vardır. Mürekkep kartuşunu,
etiketin üzerindeki okun yönünde
yerleştirin.
Mürekkep kartuşunun PUSH (İTİNİZ)
yazan arka kısmını, kartuş kolu kalkana
kadar itin ve sonra mürekkep kartuşu
kapağını kapatın.
NOT
• Bir mürekkep kartuşunu, örneğin Siyah
kartuşu değiştirdiyseniz, LCD size bu
kartuşun yeni olup olmadığını soracaktır
(örneğin, Dğştirdiniz mi Siyh?).
Yerleştirdiğiniz her yeni kartuş için, o
rengin mürekkep nokta sayacını
sıfırlamak amacıyla a (Ev) tuşuna basın.
Yerleştirdiğiniz mürekkep kartuşu yeni
değilse, b (Hy) tuşuna bastığınızdan emin
olun.
• LCD, mürekkep kartuşunu yerleştirdikten
sonra Mür. Kartuşu Yok veya
TespitEdilemiyor gösterirse,
mürekkep kartuşunun yeni bir Brother
Orijinal kartuş olduğunu ve doğru
yerleştirildiğini kontrol edin. Mürekkep
kartuşunu çıkarın ve kartuş kolu kalkana
kadar yavaşça ve sıkıca tekrar takın.
ÖNEMLİ
• Yenilemeniz gerekmiyorsa, mürekkep
kartuşlarını ÇIKARMAYIN. Çıkarmanız
halinde, mürekkep miktarı azalabilir ve
makine kartuşta kalan mürekkep miktarını
bilemez.
• Kartuş yerleştirme yuvalarına
DOKUNMAYIN. Dokunmanız halinde,
mürekkep cildinizi lekeleyebilir.
g
Makine otomatik olarak mürekkep nokta
sayacını sıfırlayacaktır.
• Bir mürekkep kartuşunu yanlış konuma
takarak renkleri karıştırırsanız, kartuşu
doğru yere taktıktan sonra baskı kafasını
birkaç kez temizleyin.
• Bir mürekkep kartuşunu açtıktan sonra,
makineye takın ve taktıktan sonraki altı ay
içinde kullanın. Kartuş ambalajının
üzerinde son kullanma tarihi yazan
açılmamış mürekkep kartuşlarını kullanın.
• Mürekkep kartuşunu parçalarına
AYIRMAYIN veya OYNAMAYIN; bu,
mürekkebin kartuştan sızmasına neden
olabilir.
33
A
Makineyi temizleme ve
kontrol etme
Tarayıcı camını temizleme
a
b
Yazıcı kafasını temizleme
A
A
Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
Belge kapağını kaldırın (1). Tarayıcı
camını (2) ve beyaz plastiği (3) havasız,
nemli bir bez ve yanmayan cam
temizleyicisi ile temizleyin.
İyi baskı kalitesini korumak için, makine
gerektiğinde otomatik olarak yazıcı kafasını
temizleyecektir. Yazıcı kalitesinde bir sorun
varsa temizleme işlemini manuel olarak
başlatabilirsiniz.
Metin veya grafiklerde yatay çizgi beliriyorsa
veya yazdırılan sayfalarınız boş çıkıyorsa,
yazıcı kafasını temizleyin. Siyahı tek başına,
Sarı, Camgöbeği ve Macenta aynı anda;
veya tüm renkleri aynı anda
temizleyebilirsiniz.
Yazıcı kafasını temizlemek mürekkep tüketir.
Çok sık temizleme yapmak gereksiz
mürekkep kullanımına neden olur.
1
3
ÖNEMLİ
2
Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı
kafasına dokunmak hasara neden olabilir
ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz
kılabilir.
a
b
Menü tuşuna basın.
c
a veya b tuşuna basarak
2.Temizleniyor öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
d
a veya b tuşuna basarak Siyah,
Renkli veya Tümü öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
Makine yazıcı kafasını temizler.
Temizleme bittiğinde, makine Hazır
moduna geri dönecektir.
NOT
Tarayıcı camını yanmayan cam
temizleyicisi ile temizlemeye ek olarak,
parmağınızın ucunu camın üzerinde
gezdirin ve elinize bir şey gelip
gelmediğini kontrol edin. Kir veya kalıntı
hissederseniz, o alana yoğunlaşarak camı
yeniden temizleyin. Temizleme işlemini üç
veya dört defa yinelemeniz gerekebilir.
Sınamak için her temizlik denemesinden
sonra bir kopya alın.
34
a veya b tuşuna basarak 1.Mürekkep
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
A
Düzenli bakım
g
NOT
• Yazıcı kafasını en az beş defa
temizlerseniz ve yazdırmada iyileşme
olmazsa, sorun olan her renk için yeni bir
Brother Orijinal Innobella™ mürekkep
kartuşu takmayı deneyin. Yazıcı kafasını
temizlemeyi en fazla beş defa daha
deneyin. Yazdırmada iyileşme olmadıysa,
Brother müşteri hizmetleriyle veya yerel
Brother satıcınızla iletişime geçin.
LCD, size yazdırma kalitesinin iyi olup
olmadığını sorar.
Aşağıdakilerden birini yapın:
 Çizgiler temiz ve görülebilirse,
Yazdırma Kalite kontrolünü bitirmek
için a (Evet) tuşuna basın ve k
adımına gidin.
 Aşağıda gösterildiği şekilde eksik,
kısa çizgiler görebiliyorsanız, b
tuşuna basarak Hayır öğesini seçin.
• Yazıcı kafasını bilgisayarınızdan da
temizleyebilirsiniz.
İyi
Zayıf
h
LCD, yazıcı kalitesinin iyi olup
olmadığını önce siyah ve sonra diğer üç
renk için sorar.
a (Evet) veya b (Hayır) tuşuna basın.
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Yazdırma kalitesini kontrol
etme
Çıktılarınızda solgun veya çizgili renkler ve
metin beliriyorsa, yazıcı kafası uçlarından
bazıları tıkanmış olabilir. Yazdırma Kalite
Kontrol Kağıdı'nı yazdırarak ve uç kontrol
desenine bakarak kontrol edebilirsiniz.
a
b
Menü tuşuna basın.
c
a veya b tuşuna basarak 1.Test
Baskısı öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
d
Baskı Kalitesi öğesini seçmek için
a veya b tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
e
Renkli Başlat tuşuna basın.
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol
Kağıdı'nı yazdırmaya başlar.
f
Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun
kalitesini kontrol edin.
a veya b tuşuna basarak 1.Mürekkep
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
A
i
LCD, temizliğe başlamak isteyip
istemediğinizi sorar.
a (Evet) tuşuna basın.
Makine yazıcı kafasını temizlemeye
başlar.
j
Temizleme işlemi bittikten sonra, Renkli
Başlat tuşuna basın.
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol
Kağıdı'nı tekrar yazdırır. f numaralı
adıma geri dönün.
k
Durdur/Çık tuşuna basın.
Yazıcı kafasını en az beş defa temizlerseniz
ve yazdırmada iyileşme olmazsa, sorun olan
her renk için yeni bir Brother Orijinal
mürekkep kartuşu takmayı deneyin. Yazıcı
kafasını temizlemeyi en fazla beş defa daha
deneyin. Yazdırmada iyileşme olmadıysa,
Brother müşteri hizmetleriyle veya yerel
Brother satıcınızla iletişime geçin.
ÖNEMLİ
Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı
kafasına dokunmak hasara neden olabilir
ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz
kılabilir.
35
A
NOT
e
Mono Başlat veya Renkli Başlat
tuşuna basın.
Makine, Hiza Kontrol Kağıdı'nı
yazdırmaya başlar.
f
“A” biçimi için, a veya b tuşuna basarak
en az görünür dikey şeritlere sahip test
baskısının numarasını seçin (1-9).
OK tuşuna basın.
Bu adımı B, C, D ve E desenleri için
tekrarlayın. 6 numaralı örnek, A, B, C, D
ve E için en iyi seçenektir.
g
Durdur/Çık tuşuna basın.
i
Bir yazıcı kafası
ucu tıkandığında,
yazdırılan örnek
bu şekilde
görünür.
Yazıcı kafası ucu
temizlendikten
sonra, yatay
çizgiler gider.
Yazdırma hizasını kontrol
etme
Yazdırılan metniniz bulanıklaşırsa veya
resimler soluklaşırsa, makineyi taşıdıktan
sonra yazdırma hizasını ayarlamanız
gerekebilir.
a
b
Menü tuşuna basın.
c
a veya b tuşuna basarak 1.Test
Baskısı öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
d
A
a veya b tuşuna basarak 1.Mürekkep
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
NOT
Hizalama öğesini seçmek için a veya b
tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
i
Yazdırma hizası
doğru
ayarlanmadığında,
metin bu şekilde
bulanık görünür.
36
Yazdırma hizası
doğru bir şekilde
ayarlandıktan
sonra, metin bu
şekilde görünür.
Düzenli bakım
Tarih ve saati ayarlama
A
Tarih ve saati ayarlamak, makinenin yazıcı
kafasını düzenli olarak temizlemesini ve
optimum yazdırma kalitesini muhafaza
etmesini sağlar.
a
b
Menü tuşuna basın.
a veya b tuşuna basarak 0.İlk
Kurulum öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
c
a veya b tuşuna basarak 1.Tarih ve
Saat öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
d
a veya b tuşuna basarak yılın son iki
basamağını girin ve sonra OK tuşuna
basın.
e
a veya b tuşuna basarak ayın iki
basamağını girin ve sonra OK tuşuna
basın.
f
a veya b tuşuna basarak gün için iki
basamağı girin ve sonra OK tuşuna
basın.
g
a veya b tuşuna basarak 24 saatlik
dilime göre saat için iki basamak girin ve
sonra OK tuşuna basın.
(Örneğin, öğleden sonra 3.00 için 15
girin.)
h
a veya b tuşuna basarak dakika için iki
basamağı girin ve sonra OK tuşuna
basın.
i
Durdur/Çık tuşuna basın.
A
37
B
Sorun giderme
B
Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, önce aşağıdaki öğelerin her birini kontrol edin
ve sorun giderme ipuçlarını izleyin.
Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Ek yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions
Center en son SSS’leri ve sorun giderme ipuçlarını sunar.
http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret edin.
Sorununuzu tanımlama
Önce aşağıdakileri kontrol edin:
 Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlı ve makinenin güç anahtarı açık.
 Tüm koruma parçaları çıkarıldı.
 Kağıt, kağıt çekmecesine düzgün şekilde takıldı.
 Arabirim kabloları makineye ve bilgisayara güvenli bir şekilde bağlandı veya kablosuz bağlantı
hem makinede hem de bilgisayarınızda ayarlı.
 LCD mesajları
(Bkz. Hata ve bakım mesajları uu sayfa 39.)
Yukarıdaki kontrollerle sorununuzu gideremediyseniz, sorununuzu tanımlayın ve önerilen sayfaya
gidin.
Kağıt kullanımı ve Yazdırma sorunları:
 Yazdırma Sorunları uu sayfa 53
 Yazdırma Kalitesi Sorunları uu sayfa 55
 Kağıt Kullanımı Sorunları uu sayfa 56
Kopyalama sorunları:
 Kopyalama Sorunları uu sayfa 57
Tarama sorunları:
 Tarama Sorunları uu sayfa 57
Yazılım ve Ağ sorunları:
 Yazılım Sorunları uu sayfa 57
 Ağ Sorunları (DCP-J105) uu sayfa 58
38
B
Sorun giderme
Hata ve bakım mesajları
B
Gelişmiş tüm büro makinelerinde olduğu gibi hatalar oluşabilmekte ve sarf malzemelerinin
değiştirilmesi gerekebilmektedir. Bu durumda, makineniz hatayı veya gerekli düzenli bakımı
tanımlar ve uygun mesajı gösterir. En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları tabloda verilmiştir.
Hataların çoğunu kendiniz temizleyebilir ve düzenli bakımı kendiniz uygulayabilirsiniz. Ek yardıma
ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son SSS’leri ve sorun giderme ipuçlarını sunar:
http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret edin.
B
39
Hata Mesajı
Nedeni
Eylem
Basılamıyor
Bir veya birden fazla mürekkep
kartuşu bitti. Makine tüm yazdırma
işlemlerini durdurur.
Mürekkep kartuşlarını değiştirin.
(Bkz. Mürekkep kartuşlarını
değiştirme uu sayfa 31.)
Düşük Isı
Oda sıcaklığı çok düşük.
Oda sıcaklığını artırdıktan sonra,
makinenin oda sıcaklığına gelmesini
bekleyin ve sonra tekrar deneyin.
Hafıza doldu
Makinenin belleği dolu.
Bir kopyalama işlemi yapılıyorsa:
XX Mürek. Değşt.
 Durdur/Çık tuşuna basın ve
gerçekleşen diğer işlemlerin
bitmesini bekleyin ve sonra tekrar
deneyin.
 Şimdiye kadar taranan sayfaları
yazdırmak için Mono Başlat veya
Renkli Başlat tuşuna basın.
Kağ. Beslenmiyor
Makinede kağıt bitti veya kağıt
çekmecesine kağıt düzgün
yüklenmedi.
Aşağıdakilerden birini yapın:
 Kağıt çekmecesine tekrar kağıt
yükleyin ve sonra Mono Başlat
veya Renkli Başlat tuşuna basın.
 Kağıdı çıkarın ve yeniden
yükleyin ve sonra Mono Başlat
veya Renkli Başlat tuşuna basın.
(Bkz. Kağıt ve diğer yazdırma
ortamlarını yükleme uu sayfa 9.)
Kağıt çekmecesi tamamen
oturtulmadı.
Kağıt çekmecesini çıkarın ve yerine
oturuncaya kadar yeniden takın ve
sonra kontrol panelindeki Mono
Başlat veya Renkli Başlat tuşuna
basın.
Kağıt alma bobinlerinin yüzeyinde
kağıt tozu birikmiş.
Kağıt alma bobinlerini temizleyin.
(uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu:
Kağıt alma makaralarını temizleme.)
Sıkışma Temizleme Kapağı doğru
kapatılmadı.
Sıkışma Temizleme Kapağının her iki
uçtan eşit kapandığından emin olun.
(Bkz. Yazıcı sıkışması veya kağıt
sıkışması uu sayfa 45.)
Makine içerisinde kağıt sıkıştı.
Sıkışan kağıdı Yazıcı sıkışması veya
kağıt sıkışması uu sayfa 45 içindeki
adımları izleyerek çıkarın.
Eğer 2 taraflı yazdırma sırasında bu
hata meydana gelirse, kağıt besleme
bobinleri mürekkeple lekelenebilir.
Kağıt besleme bobinlerini temizleyin.
(uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu:
Kağıt besleme bobinini temizleme.)
40
Sorun giderme
Hata Mesajı
Nedeni
Eylem
Kağıt Sıkışması
Makine içerisinde kağıt sıkıştı.
Sıkışan kağıdı Yazıcı sıkışması veya
kağıt sıkışması uu sayfa 45 içindeki
adımları izleyerek çıkarın.
Kağıt uzunluğu kılavuzunun, doğru
kağıt boyutuna ayarlandığından emin
olun.
Kağıt sıkışması tekrarlanıyorsa,
makinenin içine küçük bir parça kağıt
sıkışmış olabilir. Kağıdın makinenin
içinde hala sıkışık olmadığından emin
olun. (Bkz. Ek kağıt sıkışması
temizleme işlemleri uu sayfa 48.)
Kağıt alma bobinlerinin yüzeyinde
kağıt tozu birikmiş.
Kağıt alma bobinlerini temizleyin.
(uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu:
Kağıt alma makaralarını temizleme.)
Kalan Veri
Yazdırma verisi makinenin belleğinde
kaldı.
Durdur/Çık tuşuna basın. Makine, işi
iptal edecek ve bellekten
temizleyecektir. Tekrar yazdırmayı
deneyin.
Kapak Açık
Tarayıcı kapağı kapalı konumuna
oturmamış.
Tarayıcı kapağını açın ve sonra
tekrar kapatın.
USB kablosunun (varsa) kablo
kanalından doğru bir şekilde
geçtiğinden ve makinenin arkasından
çıktığından emin olun.
Kart.DoluyaYakınKullanım Mürekkep emici kutusu veya taşma
Kılavuzu Sorun Giderme
kabı doluya yakın.
kısmına bakın.
Mür. Kartuşu Yok
Bir mürekkep kartuşu doğru
takılmadı.
Brother müşteri hizmetlerini veya
yerel Brother bayinizi arayın.
Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve
kartuş kolu kalkana kadar yavaşça ve
sıkıca yeniden takın. (Bkz. Mürekkep
kartuşlarını değiştirme uu sayfa 31.)
41
B
Hata Mesajı
Nedeni
Eylem
Mür.KutusuDolu
Kullanım Kılavuzu
Sorun Giderme
kısmına bakın.
Mürekkep emici kutusu veya taşma
kabı dolu. Bu parçalar, Brother
makinenizden en yüksek performansı
aldığınızdan emin olmanız için belirli
bir süreden sonra yenilenmesi
gerekebilen, düzenli bakım öğeleridir.
Bu parçalar düzenli bakım öğeleri
oldukları için, yenileme, garanti
kapsamında değildir. Bu öğelerin
yenilenmesi ve yenilenmeden önceki
zaman süresi, mürekkep sistemini
temizlemek için gereken arıtma ve
akıtma sayısına bağlıdır. Bu kutular,
farklı arıtma ve akıtma işlemleri
sırasında, bir miktar mürekkep alırlar.
Makinenin, temizlik için arıtma ve
akıtma sayısı, farklı durumlara bağlı
olarak değişiklik gösterir. Örneğin,
makineyi sık sık açıp kapatmak,
makine açıldığında otomatik olarak
kendini temizlediği için birçok
temizleme döngüsüne neden
olacaktır. Borther mürekkebi olmayan
mürekkep kullanımı sık aralıklarla
temizliğe neden olur çünkü Brother
olmayan mürekkep, temizleme ile
sonuçlanan, zayıf yazdırma kalitesine
neden olur. Makinenin ne kadar
temizlenmesi gerekirse, bu kutular o
kadar çabuk dolacaktır.
Mürekkep emici kutusu veya taşma
kutusunun değişmesi gerekecektir.
Makinenizin servisi için Brother
müşteri hizmetleri veya yerel Brother
satıcınız ile iletişime geçin.
Temizlik için diğer nedenler:
1
Bir kağıt sıkışması temizlendikten
sonra makine kendini otomatik
temizler.
2
Makine, 30 günden fazla boşta
olduğunda (seyrek kullanım)
otomatik olarak kendini temizler.
3
Makine, aynı renk mürekkep
kartuşları 12 defa yenilendiğinde
otomatik olarak kendini temizler.
NOT
Brother olmayan sarf
malzemelerinin kullanımından
doğan tamirler, ürün garanti
belgesinde belirtilen kapsama
girmeyebilir.
Mürekk Az XXXX
Bir veya birden fazla mürekkep
kartuşu bitmek üzere.
Yeni bir mürekkep kartuşu sipariş
edin. LCD'de Basılamıyor mesajı
görüntülenene kadar yazdırmaya
devam edebilirsiniz. (Bkz. Mürekkep
kartuşlarını değiştirme uu sayfa 31.)
Mürkp Kap. Kapat
Mürekkep kartuşu kapağı doğru
konumuna oturmamış.
Mürekkep kartuşu kapağını, yerine
oturuncaya kadar sıkıca kapatın.
Silinemez XX
Makinede mekanik bir sorun var.
Tarayıcı kapağını açın ve yabancı
maddeleri ve kağıt kalıntılarını
makinenin içinden çıkarın. Hata
mesajı gösterilmeye devam ederse,
makineyi birkaç dakika için güçten
kesin ve sonra tekrar bağlayın.
Başlatılamaz
XX
Yazdırılamaz
XX
Taranamaz
42
XX
Ataç veya bir parça kopmuş kağıt gibi
yabancı bir obje, makinenin içinde.
Sorun giderme
Hata Mesajı
Nedeni
Eylem
TespitEdilemiyor
Yeni bir mürekkep kartuşunu çok
çabuk taktınız ve makine algılamadı.
Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve
kartuş kolu kalkana kadar yavaşça ve
sıkıca yeniden takın. (Bkz. Mürekkep
kartuşlarını değiştirme uu sayfa 31.)
Bir mürekkep kartuşu doğru
takılmadı.
Yalnız S/B Bas.
XX Mürek. Değşt.
Brother Orijinal olmayan bir
mürekkep kullanıyorsanız, makine
mürekkep kartuşunu
algılayamayabilir.
Kartuşu bir Borther Orijinal mürekkep
kartuşu ile değiştirin. Hata mesajı
duruyorsa, Brother müşteri
hizmetlerini veya yerel Brother
bayinizi arayın.
Bir veya birden fazla renkli mürekkep
kartuşu bitti.
Mürekkep kartuşlarını değiştirin.
(Bkz. Mürekkep kartuşlarını
değiştirme uu sayfa 31.)
Yazdırdığınız sayfa sayısına bağlı
olarak makineyi tek renkli modda
yaklaşık dört hafta kullanabilirsiniz.
LCD'de bu mesaj belirdiği sırada, her
işlem aşağıdaki şekilde çalışır:
 Yazdırma
Yazıcı sürücüsünün Gelişmiş
sekmesinde Gri Tonlamalı
öğesini seçerseniz, makineyi tek
renkli yazıcı olarak
kullanabilirsiniz.
Bu mesaj gösterildiğinde 2 taraflı
yazdırma kullanılamaz.
 Kopyalama
Kağıt türü Düz Kağıt olarak
ayarlandıysa, tek renkli kopyalar
yapabilirsiniz.
NOT
Makine tüm yazdırma işlemlerini
durduracaktır, aşağıdaki durumların
herhangi birinde, yeni bir mürekkep
kartuşu takılana kadar makineyi
kullanamazsınız:
• Makinenin fişini çekerseniz veya
mürekkep kartuşunu çıkarırsanız.
• Kağıt türü Düz Kağıt dışında bir
şeye ayarlandıysa.
• (Windows®) Yazıcı sürücüsünün
Temel sekmesinde Yavaş
Kuruyan Kağıt seçerseniz.
(Macintosh) Yazıcı sürücüsünün
Print Settings (Yazdırma
Ayarları) sekmesinde Slow
Drying Paper (Yavaş Kuruyan
Kağıt) öğesini seçerseniz.
43
B
Hata Mesajı
Nedeni
Eylem
Yanlış Kağ. Boy.
Kağıt Boyutu ayarı, çekmecedeki
kağıt boyutu ile örtüşmüyor.
Çekmecedeki kağıt kılavuzlarını,
kullandığınız kağıt boyutu için
göstergelere ayarlamadınız.
1
Seçtiğiniz Kağıt Boyutu
mesajının, çekmecedeki kağıt
boyutu ile eşleştiğini kontrol edin.
(Bkz. Kağıt Boyutu uu sayfa 15.)
2
Kağıt kılavuzlarını, sizin
kağıdınızın boyutlarındaki
göstergelere ayarlayarak, kağıdı
Dikey konumda yüklediğinizden
emin olun. (Bkz. Kağıt ve diğer
yazdırma ortamlarını yükleme
uu sayfa 9.)
3
Kağıt boyutunu ve konumunu
kontrol ettikten sonra, Mono
Başlat veya Renkli Başlat
tuşuna basın.
Bilgisayarınızdan yazdırıyorsanız,
yazıcı sürücüsünde seçtiğiniz kağıt
boyutunun, çekmecedeki kağıt
boyutuna uyduğundan emin olun.
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım
Kılavuzu.)
Yüksek Isı
44
Oda sıcaklığı çok yüksek.
Oda sıcaklığını düşürdükten sonra,
makinenin oda sıcaklığına kadar
soğumasını bekleyin ve sonra tekrar
deneyin.
Sorun giderme
Yazıcı sıkışması veya kağıt
sıkışması
d
Her iki elinizi, tarayıcı kapağını açık
konuma kaldırmak için makinenin her iki
yanındaki plastik sekmelerin altına
yerleştirin.
e
Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı
çekin.
B
Bu adımları takip ederek sıkışan kağıdı bulun
ve çıkarın:
a
b
Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
Kağıt çekmecesini (1) çekerek
makineden tamamen çıkarın.
1
c
Makinenin içindeki iki yeşil kolu
kendinize doğru çekin ve sıkışan kağıdı
çıkarın.
B
1
45
f
Bu bölgede kalmış her türlü kağıt
kalıntısını çıkarmak için yazıcı kafasını
çıkarın (gerekiyorsa). Makinenin
köşelerinde (1) ve (2) sıkışmış kağıt
kalmadığından emin olun.
1
2
ÖNEMLİ
• Kodlayıcı şeridine (1) DOKUNMAYIN. Bu,
makineye zarar verebilir.
• Yazıcı kafası çizimde gösterildiği gibi sağ
köşede ise (2), yazıcı kafasını
çıkaramazsınız. Güç kablosunu yeniden
bağlayın. Yazıcı kafası ortaya gelene
kadar Durdur/Çık tuşuna basılı tutun.
Sonra, makinenin fişini güç kaynağından
çekin ve kağıdı çıkarın.
• Kağıt, yazıcı kafasının altında sıkışmışsa,
makinenin fişini güç kaynağından çekin ve
sonra kağıdı çıkarmak için yazıcı kafasını
çıkarın.
Yazıcı kafasını çıkarmak için çizimde
gösterildiği gibi üçgen işaretli içbükey
alanları tutun (3).
2
1
3
• Cildinize mürekkep bulaşırsa, hemen
sabun ve çok fazla su ile yıkayın.
46
Sorun giderme
g
Herhangi bir kağıt parçası için içeri (1)
dikkatlice baktığınızdan emin olun.
i
1
1
j
h
Makinenin arkasındaki Sıkışma
Temizleyici Kapağı'nı (1) açın.
Sıkışan kağıdı çıkarın.
B
Makinenin içine daha alçak bir açıdan
bakın ve içeride kağıt kalmadığından
emin olun.
47
k
Sıkışma Temizleyici Kapağı'nı kapatın.
Kapağın doğru kapandığından emin olun.
DİKKAT
Tarayıcı kapağını kapatırken
parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.
l
Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri
takın.
n
Kağıt çekmecesini yerinde tutarken,
açık konumda kilitlene kadar kağıt
desteğini dışarıya çekin ve sonra kağıt
destek kanadını açın. Yerine kilitlenene
kadar kağıt desteğini dışarıya çekin.
o
Güç kablosunu yeniden bağlayın.
NOT
Kağıt sıkışması tekrarlanıyorsa,
makinenin içine küçük bir parça kağıt
sıkışmış olabilir. (Bkz. Ek kağıt sıkışması
temizleme işlemleri uu sayfa 48.)
Ek kağıt sıkışması temizleme işlemleri
a
b
m
Tarayıcı kapağını (1) kilidi serbest bırakmak
için kaldırın. Tarayıcı kapağı desteğini
yavaşça aşağı itin (2) ve her iki elinizi
kullanarak tarayıcı kapağını (3) kapatın.
1
3
2
48
B
Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
Kağıt çekmecesini (1) çekerek
makineden tamamen çıkarın.
1
Sorun giderme
c
Makinenin içindeki iki yeşil kolu
kendinize doğru çekin ve sıkışan kağıdı
çıkarın.
d
Her iki elinizi, tarayıcı kapağını açık
konuma kaldırmak için makinenin her iki
yanındaki plastik sekmelerin altına
yerleştirin.
e
Parlak kağıt gibi bir sayfa Kalın A4 veya
Letter boyutlu kağıdı çizimde gösterildiği
gibi makinenin içine itin.
B
49
f
Kalın kağıt sıkışmış herhangi bir kağıdı
dışarıya doğru itiyorsa, sıkışan kağıdı
çıkarın.
h
Makinenin arkasındaki Sıkışma
Temizleyici Kapağı'nı (1) açın.
1
i
ÖNEMLİ
Kodlayıcı şeridine (1) DOKUNMAYIN. Bu,
makineye zarar verebilir.
1
g
50
Kalın kağıdı makineden çıkarın.
Parlak kağıt gibi bir sayfa Kalın A4 veya
Letter boyutlu kağıdı çizimde gösterildiği
gibi makinenin içine itin.
Sorun giderme
j
Kalın kağıt sıkışmış herhangi bir kağıdı
dışarıya doğru itiyorsa, sıkışan kağıdı
çıkarın.
l
Sıkışma Temizleyici Kapağı'nı kapatın.
Kapağın doğru kapandığından emin
olun.
m
Tarayıcı kapağını (1) kilidi serbest
bırakmak için kaldırın. Tarayıcı kapağı
desteğini yavaşça aşağı itin (2) ve her
iki elinizi kullanarak tarayıcı kapağını (3)
kapatın.
1
ÖNEMLİ
B
Kodlayıcı şeridine (1) DOKUNMAYIN. Bu,
makineye zarar verebilir.
3
1
2
DİKKAT
Tarayıcı kapağını kapatırken
parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat
edin.
k
Kalın kağıdı makineden çıkarın.
51
n
Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri
takın.
o
Güç kablosunu yeniden bağlayın.
52
Sorun giderme
Makinenizle sorun yaşıyorsanız
B
NOT
• Teknik yardım için, Brother müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
• Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki çizelgeyi kontrol edin ve sorun
giderme ipuçlarını izleyin. Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz.
• Ek yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son SSS’leri ve sorun giderme
ipuçlarını sunar.
http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret edin.
Yazdırma Sorunları
Sorun
Öneriler
Yazdırma yapılamıyor.
Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden ve seçildiğinden emin olun.
LCD'de hata mesajı olup olmadığını kontrol edin.
(Bkz. Hata ve bakım mesajları uu sayfa 39.)
Makinenin çevrimiçi olduğundan emin olun.
(Windows® XP ve Windows Server® 2003 (DCP-J105))
Başlat/Yazıcı ve Fakslar öğelerine tıklayın. Brother DCP-XXXX Printer öğesine
sağ tıklayın (XXXX modelinizin adıdır). Yazıcı çevrimdışıysa,
Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan mesajını gösterecektir. Yazıcıyı etkinleştirmek için bu
seçeneği seçin.
(Windows Vista® ve Windows Server ® 2008 (DCP-J105))
/Denetim Masası/Donanım ve Ses/Yazıcılar öğelerine tıklayın.
Brother DCP-XXXX Printer öğesine sağ tıklayın (XXXX modelinizin adıdır).
Yazıcı çevrimdışıysa, Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan mesajını gösterecektir. Yazıcıyı
etkinleştirmek için bu seçeneği seçin.
(Windows® 7 ve Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105))
/Aygıtlar ve Yazıcılar öğesine tıklayın. Brother DCP-XXXX Printer öğesine
sağ tıklayın (XXXX modelinizin adıdır) ve Yazdırılan öğeyi göster öğesini seçin.
Yazıcı öğesine tıklayın ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğesinin seçili
olmadığından emin olun.
(Windows® 8 ve Windows Server® 2012 (DCP-J105))
Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu
görüntülendiğinde, Ayarlar öğesine tıklayın ve sonra Denetim Masası öğesine
tıklayın. Donanım ve Ses (Donanım) grubu içinde,
Aygıtları ve yazıcıları görüntüle öğesine tıklayın. Brother DCP-XXXX Printer
öğesine sağ tıklayın (XXXX modelinizin adıdır) ve Yazdırılan öğeyi göster
öğesini seçin. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse, yazıcı sürücünüzü seçin.
Menü çubuğunda Yazıcı öğesine tıklayın ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğesinin
seçili olmadığından emin olun.
Bir veya daha fazla mürekkep kartuşu bitti.
(Bkz. Mürekkep kartuşlarını değiştirme uu sayfa 31.)
53
B
Yazdırma Sorunları (devam)
Sorun
Öneriler
Yazdırma yapılamıyor.
Yazıcı sürücüsü kuyruğunda eski, yazdırılmamış veri duruyorsa, belge
yazdırılmayacaktır. Yazıcı simgesini açın ve sonra tüm verileri silin. Yazıcı
simgeniz aşağıdaki yollardan biriyle bulunabilir:
(devam)
(Windows® XP ve Windows Server® 2003 (DCP-J105))
Başlat/Yazıcı ve Fakslar öğelerine tıklayın.
(Windows Vista® ve Windows Server® 2008 (DCP-J105))
/Denetim Masası/Donanım ve Ses/Yazıcılar öğelerine tıklayın.
(Windows® 7 ve Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105))
/Aygıtlar ve Yazıcılar/Yazıcı ve Fakslar öğelerine tıklayın.
(Windows® 8 ve Windows Server® 2012 (DCP-J105))
Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu göründüğünde,
Ayarlar/Denetim Masası/Donanım ve Ses (Donanım)
grubu/Aygıtları ve yazıcıları görüntüle/Yazıcılar öğelerine tıklayın.
(Mac OS X v10.6.8)
System Preferences (Sistem Tercihleri)/Print & Fax (Yazdır ve Faksla)
öğelerine tıklayın.
(OS X v10.7.x, 10.8.x)
Sistem Tercihleri/Yazdırma ve Tarama öğelerine tıklayın.
Belge ekranda görüntülenirken
üstbilgiler ve altbilgiler görünüyor,
ancak yazdırılmıyor.
Sayfanın üstünde ve altında yazdırılamayan bir alan mevcuttur. İzin vermek için
belgenizin üst ve alt kenar boşluklarını ayarlayın.
(Bkz. Yazdırılamayan alan uu sayfa 14.)
“Sayfa Düzeni” yazdırması
gerçekleştirilemiyor.
Uygulama ile yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol
edin.
Baskı hızı çok yavaş.
Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeye çalışın. En yüksek çözünürlük daha uzun
veri işleme, gönderme ve yazdırma süresi gerektirir. Aşağıdakileri takip ederek,
yazıcı sürücüsündeki diğer kalite ayarlarını deneyin:
(Windows®)
Gelişmiş sekmesinde Renk Ayarları öğesine tıklayın ve Renk Zenginleştirme
öğesini temizlediğinizden emin olun.
(Macintosh)
Color Settings (Renk Ayarları) öğesini seçin, Advanced Color Settings
(Gelişmiş Renk Ayarları)'na tıklayın ve Color Enhancement
(Renk Zenginleştirme) öğesinin seçili olmadığından emin olun.
Sınırsız özelliğini kapatın. Sınırsız yazdırma, normal yazdırmadan daha yavaştır.
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Renk Zenginleştirme doğru
çalışmıyor.
Resim verisi, uygulamanızda tam renk (örn. 256 renk) değilse, Renk
Zenginleştirme çalışmayacaktır. Renk Zenginleştirme özelliğiyle en az 24 bit renk
verisi kullanın.
Makine, Adobe® Illustrator®'dan
baskı yapmıyor.
Baskı çözünürlüğünü düşürmeyi deneyin.
54
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Sorun giderme
Yazdırma Kalitesi Sorunları
Sorun
Öneriler
Düşük baskı kalitesi.
Yazdırma kalitesini kontrol edin. (Bkz. Yazdırma kalitesini kontrol etme
uu sayfa 35.)
Yazıcı sürücüsündeki Medya Türü ayarının veya makinenin menüsündeki Kağıt
Türü ayarının, kullandığınız kağıt türüne uyduğundan emin olun.
(Bkz. Kağıt Türü uu sayfa 15.)
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Mürekkep kartuşlarınızın yeni olduğundan emin olun. Aşağıdakiler mürekkebin
tıkanmasına neden olabilir:
 Kartuş paketindeki son kullanma tarihi geçti. (Brother Orijinal kartuşları,
orijinal ambalajında tutulduysa iki yıla kadar kullanılabilir.)
 Mürekkep kartuşu, makinenizin içinde altı aydır duruyor.
 Mürekkep kartuşu kullanılmadan önce doğru saklanmamış olabilir.
Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun. Brother,
Brother Orijinal kartuşlarının dışında kartuşların kullanımını veya kullanılan
kartuşların başka kaynaklardan mürekkeple yeniden doldurulmasını önermez.
Önerilen kağıt türlerinden birini kullandığınızdan emin olun.
(Bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı uu sayfa 16.)
Makineniz için önerilen mekan sıcaklığı 20C ila 33C arasındadır.
Metin veya grafiklerde beyaz yatay
çizgiler beliriyor.
B
Yazıcı kafasını temizleyin. (Bkz. Yazıcı kafasını temizleme uu sayfa 34.)
Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun.
Önerilen kağıt türlerini kullanmayı deneyin.
(Bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı uu sayfa 16.)
Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep kartuşu ekonomisini sağlamak
ve yazdırma kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya
uzun zaman süresince fişten çekik bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü
azaltmak için
kullanılmasını öneriyoruz.
tuşunu kullanmak,
makineye, yazıcı kafası temizliklerinin düzenli gerçekleşmesini sağlayan en az
gücü temin eder.
Makine boş sayfalar yazdırıyor.
Yazıcı kafasını temizleyin. (Bkz. Yazıcı kafasını temizleme uu sayfa 34.)
Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun.
Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep kartuşu ekonomisini sağlamak
ve yazdırma kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya
uzun zaman süresince fişten çekik bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü
azaltmak için
kullanılmasını öneriyoruz.
tuşunu kullanmak,
makineye, yazıcı kafası temizliklerinin düzenli gerçekleşmesini sağlayan en az
gücü temin eder.
Karakterler ve satırlar bulanık.
Yazdırma hizasını kontrol edin. (Bkz. Yazdırma hizasını kontrol etme
uu sayfa 36.)
Yazdırılan metin veya resimler
yamuk.
Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden ve kağıt kılavuzlarının doğru
ayarlandığından emin olun. (Bkz. Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme
uu sayfa 9.)
Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun.
Yazdırılan sayfanın üst orta
kısmında kir veya leke var.
Kağıdın çok kalın veya kıvrılmış olmadığından emin olun.
(Bkz. Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı uu sayfa 16.)
55
Yazdırma Kalitesi Sorunları (devam)
Sorun
Öneriler
Yazdırma kirli veya mürekkep
akmış gibi görünüyor.
Önerilen kağıt türlerini kullandığınızdan emin olun. (Bkz. Kabul edilebilir kağıt ve
diğer yazdırma ortamı uu sayfa 16.) Mürekkep kuruyana kadar kağıdı ellemeyin.
Çıktının, kağıt çekmecesinde yüz aşağı olduğundan emin olun.
Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun.
Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, doğru kağıt türünü ayarladığınızdan emin olun.
Bilgisayarınızdan fotoğraf yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde Medya Türü
ayarını yapın.
Parlak fotoğraf kağıdı
kullanıldığında, mürekkep kirli veya
ıslak.
Sayfanın ters tarafında veya alt
tarafında lekeler beliriyor.
Kağıdın ön ve arkasını kontrol ettiğinizden emin olun. Parlak yüzeyi (yazdırma
yüzeyini) yüz aşağı koyun. (Bkz. Kağıt Türü uu sayfa 15.)
Parlak fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, kağıt türü ayarının doğru olduğundan emin
olun.
Yazıcı merdanesinin mürekkeple lekelenmediğinden emin olun. (uu Gelişmiş
Kullanım Kılavuzu: Yazıcı merdanesini temizleme.)
Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun.
Kağıt desteği kapağını kullandığınızdan emin olun.
(Bkz. Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme uu sayfa 9.)
Kağıt besleme bobinlerinin mürekkeple lekelenmediğinden emin olun.
(uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Kağıt besleme bobinini temizleme.)
Makine, kağıdın üzerine yoğun
çizgiler yazdırıyor.
(Windows®)
Yazıcı sürücüsünün Temel sekmesinden Ters Yönde Sıralama öğesini seçin.
Çıktılar buruşmuş.
(Windows®)
Yazıcı sürücüsünün Gelişmiş sekmesinde, Renk Ayarları öğesine tıklayın ve
İki Taraflı Yazdırma öğesini temizleyin.
(Macintosh)
Yazıcı sürücüsünde, Print Settings (Yazdırma Ayarları) öğesini seçin,
Advanced (Gelişmiş) öğesine tıklayın, Other Print Options
(Diğer Yazıcı Seçenekleri) öğesini seçin ve Bi-Directional Printing
(İki Taraflı Yazdırma) öğesini temizleyin.
Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun.
Kağıt Kullanımı Sorunları
Sorunlar
Öneriler
Makine kağıt beslemiyor.
Kağıt çekmecesinin, yerine oturana kadar tamamen itildiğinden emin olun.
Makinenin arkasındaki Sıkışma Temizleme Kapağı'nın kapalı olduğundan emin olun.
LCD, Kağıt Sıkıştı mesajı görüntülüyorsa ve hala bir sorununuz varsa, bkz. Hata
ve bakım mesajları uu sayfa 39.
Kağıt yoksa, kağıt çekmecesine yeni bir kağıt destesini yükleyin.
Kağıt çekmecesinde kağıt varsa, kağıdın düz durduğuna emin olun. Kağıt
kıvrılmış ise düzeltin. Kağıt destesini çıkarıp ters çevirip kağıt çekmecesine
yeniden koymak bazen yardımcı olabilir.
Kağıt çekmecesindeki kağıt miktarını azaltıp tekrar deneyin.
Kağıt alma bobinlerini temizleyin.
(uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Kağıt alma makaralarını temizleme.)
Fotoğraf kağıdı doğru beslenmiyor.
56
Brother Fotoğraf kağıdının üzerine yazdırdığınız zaman, kağıt çekmecesine aynı
fotoğraf kağıdından fazladan bir tane yükleyin. Kağıt paketine fazladan bir sayfa
bu amaçla eklenmiştir.
Sorun giderme
Kağıt Kullanımı Sorunları (devam)
Sorunlar
Öneriler
Makine birden fazla kağıt besliyor.
Aşağıdakileri yapın:
(Bkz. Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme uu sayfa 9.)
 Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden emin olun.
 Çekmeceden tüm kağıtları çıkarın ve kağıt destesini iyice havalandırın ve geri
çekmecenin içine koyun.
 Kağıtları çok fazla itmediğinizden emin olun.
Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun. (Bkz. Yazıcı
sıkışması veya kağıt sıkışması uu sayfa 45.)
Kağıt çekmecesindeki Ana Taban'ın kirli olmadığından emin olun. (uu Gelişmiş
Kullanım Kılavuzu: Kağıt alma makaralarını temizleme.)
Bir kağıt sıkıştı.
Bkz. Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması uu sayfa 45. Kağıt kılavuzlarının
doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
Tekrar kağıt sıkıştı.
Kağıt sıkışması tekrarlanıyorsa, makinenin içine küçük bir parça kağıt sıkışmış
olabilir. Kağıdın makinenin içinde hala sıkışık olmadığından emin olun. (Bkz. Ek
kağıt sıkışması temizleme işlemleri uu sayfa 48.)
2 taraflı yazdırma kullandığınızda
kağıt sıkışmaları.
Sıkışma önleme ayarlarından birini kullanın, 2-taraflı1 veya 2-taraflı2.
(Daha fazla bilgi için, uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Genellikle 2 taraflı yazdırma sırasında kağıt sıkışması meydana gelirse, kağıt
besleme bobinleri mürekkeple lekelenebilir. Kağıt besleme bobinlerini temizleyin.
(uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Kağıt besleme bobinini temizleme.)
Kopyalama Sorunları
Sorun
Öneriler
Sayfaya Sığdır doğru çalışmıyor.
Kaynak belgenizin eğik olmadığından emin olun.
Belgeyi yeniden konumlandırın ve tekrar deneyin.
Tarama Sorunları
Sorun
Öneriler
Tarama başlatıldığında TWAIN
veya WIA hataları görünür.
Brother TWAIN veya WIA sürücüsünün tarama uygulamanızda birincil kaynak
olarak seçildiğinden emin olun.
(Windows®)
Tarama başlatıldığında TWAIN
veya ICA hataları görünür.
(Macintosh)
Birincil kaynak olarak Brother TWAIN sürücüsünün seçildiğinden emin olun.
Belgeleri, ICA Tarayıcı Sürücüsü'nü kullanarak da tarayabilirsiniz.
(uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Yazılım Sorunları
Sorun
Öneriler
Yazılımı kuramıyorum veya
yazdıramıyorum.
(Windows®)
CD-ROM'dan MFL-Pro Suite’i Onar programını çalıştırın. Bu program yazılımı
onaracak ve yeniden yükleyecektir.
“Aygıt Meşgul”
Makinenin LCD'de hata mesajı göstermediğinden emin olun.
57
B
Ağ Sorunları (DCP-J105)
Sorun
Öneriler
Ağ üzerinden yazdıramıyor.
Makinenizin açık olduğundan ve Hazır modunda çevrimiçi olduğundan emin olun.
Bir Ağ Yapılandırma Raporu yazdırın (uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Raporlar)
ve listede yazdırılmış mevcut Ağ ayarlarını kontrol edin.
Kablosuz bir ağ kullanıyorsanız veya Ağ sorunları yaşıyorsanız, uu Yazılım ve Ağ
Kullanım Kılavuzu.
Ağ tarama özelliği çalışmıyor.
(Windows®)
Ağ taramasına izin vermek için üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını
yapılandırmak gereklidir. Ağ taraması için 54925 numaralı ağ bağlantı noktasını
eklemek üzere aşağıdaki bilgileri girin:
Adda: Herhangi bir açıklama girin, örneğin Brother NetScan.
Bağlantı noktası numarasında: 54925 girin.
Protokolde: UDP seçilidir.
Lütfen üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar
kılavuzuna bakın veya yazılım imalatçısına başvurun.
(Macintosh)
ControlCenter2'nin ana ekranındaki aşağı açılan Model listesinden Other (Diğer)
seçeneğini seçin. Device Selector (Aygıt Seçici) penceresinde,
Connection Type (Bağlantı Türü) içinde Network (AĞ) öğesinin seçili
olduğundan emin olun ve sonra Browse (Gözat) öğesine tıklayın. Ağ makinenizi
tekrar seçin ve OK (Tamam) tuşuna basın.
Brother yazılımı kurulamıyor.
(Windows®)
MFL-Pro Suite kurulumu sırasında güvenlik yazılımınız bir uyarı mesajı
görüntülüyorsa, ağ erişimini aşağıdaki programlara ayarlayın.
(Macintosh)
Casus yazılıma karşı koruma veya virüsten koruma güvenlik yazılımının güvenlik
duvarı işlevi kullanıyorsanız, geçici olarak devre dışı bırakın ve sonra Brother
yazılımını yükleyin.
Kablosuz ağa bağlanılamıyor.
Kablosuz Rapor öğesini kullanarak sorunu araştırın.
Menü tuşuna basın ve sonra a veya b tuşuna basarak 4.Baskı Raporlar
öğesini seçin. OK tuşuna basın. a veya b tuşuna basarak 3.Kablosuz Rapor
öğesini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Ağ ayarlarını sıfırlayın.
Menü tuşuna basın ve sonra a veya b tuşuna basarak 3.Ağ öğesini seçin. OK
tuşuna basın. a veya b tuşuna basarak 0.Ağ Sıfırlama öğesini seçin ve sonra
OK tuşuna basın.
uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
58
Sorun giderme
Makine Bilgileri
Seri numarayı kontrol etme
B
d
Menü tuşuna basın.
2 Ağ (DCP-J105)
(DCP-J100)
a veya b tuşuna basarak 4.Makine
Bilg. öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
Yazıcı sunucusuna ait şifre ve IP adresi
bilgileri gibi değerleri fabrika ayarlarına
geri döndürebilirsiniz.
3 Tüm Ayarlar
Tüm ayarları fabrika ayarlarına yeniden
ayarlayabilirsiniz.
Brother, makineyi teslim etmeden veya
atmadan önce bu işlemin
gerçekleştirilmesini şiddetle önerir.
a veya b tuşuna basarak 1.Seri No.
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
Makinenizin seri numarası LCD'de
belirecektir.
Makineyi sıfırlama
a
b
Durdur/Çık tuşuna basın.
Donanım yazılımı sürümünü
kontrol etme
1 Mak. Sıfırl.
Makinenin, Tarih ve Saat gibi
değiştirdiğiniz tüm ayarlarını
sıfırlayabilirsiniz.
(DCP-J105)
a veya b tuşuna basarak 5.Makine
Bilg. öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
c
B
Aşağıdaki sıfırlama işlevleri mevcuttur:
B
Makinenin seri numarasını LCD'de
görebilirsiniz.
a
b
İşlevleri Sıfırla
B
B
Menü tuşuna basın.
a veya b tuşuna basarak 0.İlk
Kurulum öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
Makinenin donanım yazılımı sürümünü
LCD'de görebilirsiniz.
c
a
b
a veya b tuşuna basarak 4.Sıfırla
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
d
(DCP-J100)
a veya b tuşuna basarak sıfırlama
türünü 1.Mak. Sıfırl. veya 2.Tüm
Ayarlar olarak seçin.
OK tuşuna basın.
Menü tuşuna basın.
(DCP-J100)
a veya b tuşuna basarak 4.Makine
Bilg. öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
(DCP-J105)
a veya b tuşuna basarak 5.Makine
Bilg. öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
c
d
a veya b tuşuna basarak 2.Sürüm
öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
Makinenin donanım yazılım sürümü
LCD'de belirecektir.
Durdur/Çık tuşuna basın.
(DCP-J105)
a veya b tuşuna basarak sıfırlama
türünü 1.Mak. Sıfırl., 2.Ağ veya
3.Tüm Ayarlar olarak seçin.
OK tuşuna basın.
e
a tuşuna basarak a Sıfırla öğesini
seçin.
f
Onaylamak için a tuşuna basın.
59
B
C
Ayarlar ve özellikler tabloları
Ayarlar tablolarını
kullanma
Menü tuşları
C
Makinenizin kurulumu ve kullanımı kolaydır.
Tek yapmanız gereken, ekranda
görüntülendiğinde ayarlamak istediğiniz
ayarları ve seçenekleri seçmek için Menü
tuşlarına basmaktır.
Adım adım Ayarlar tablosu oluşturduk;
böylece, her bir ayar ve özellik için uygun
seçenekleri bir bakışta görebilirsiniz. Bu
tabloları, makinede tercih ettiğiniz ayarları
hızlı bir şekilde seçmek için kullanabilirsiniz.
Menüye erişin.
Geçerli menü düzeyinde
gezinin.
Sonraki menü düzeyine gidin.
Bir seçeneği kabul edin.
Menüden çıkın veya geçerli
işlemi durdurun.
60
C
C
Ayarlar ve özellikler tabloları
Menü moduna erişmek için:
a
b
Menü tuşuna basın.
Bir seçenek seçin.
a veya b tuşlarına basarak her bir menü
düzeyinde hızlı bir şekilde
gezinebilirsiniz.
1.Mürekkep
2.Kopya
3.Ağ
4.Baskı Raporlar
5.Makine Bilg.
0.İlk Kurulum
c
Söz konusu seçenek LCD üzerinde
görüntülendiğinde, OK tuşuna basın.
LCD, sonraki menü düzeyini
gösterecektir.
d
Değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek
için a veya b tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
e
İstediğiniz seçeneği seçmek için a veya
b tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
LCD Kabul edildi mesajını
gösterecektir.
f
Durdur/Çık tuşuna basın.
C
61
Menü tablosu
C
Menü tablosu, makinenizin menü seçimlerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Fabrika ayarları kalın
yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
Menü (
)
C
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
1.Mürekkep
1.Test Baskısı
—
Baskı
Kalitesi
Yazdırma kalitesini veya
hizalamasını kontrol
etmenizi sağlar.
35
Yazıcı kafasını
temizlemenizi sağlar.
34
Kullanılabilir mürekkep
hacmini kontrol etmenizi
sağlar.
Bkz.
Kağıt çekmecesindeki
kağıdın türünü ayarlar.
15
Kağıt çekmecesindeki
kağıdın boyutunu ayarlar.
15
Belge türünüz için
fotokopi çözünürlüğünü
seçer.
Bkz.
Hizalama
2.Temizleniyor
—
Siyah
Renkli
36
Tümü
3.Mürekkep Hacmi
—
-nnnnnnn+
-onnnnnn+
.
-oonnnnn+
-ooonnnn+
-oooonnn+
-ooooonn+
-oooooon+
-ooooooo+
2.Kopya
1.Kağıt Türü
—
Düz Kağıt*
Inkjet Kağıt
Brother BP71
Diğer Parlak
Şeffaf
2.Kağıt Boyutu
—
A4*
A5
10x15cm
Letter
3.Kalite
—
Normal*
En iyi
4.Yoğunluk
—
-onnnn+
-nonnn+
-nnonn+*
-nnnon+
-nnnno+
uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
62
Kopyaların yoğunluğunu
ayarlar.
.
Ayarlar ve özellikler tabloları
Ağ menüsü (DCP-J105)
C
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
3.Ağ
1.TCP/IP
1.BOOT Metodu
Otomatik*
İhtiyaçlarınıza en uygun
Önyükleme yöntemini
seçer.
Bkz.
Statik
.
RARP
BOOTP
DHCP
2.IP Adresi
[000-255].
IP adresini girin.
[000-255].
[000-255].
[000-255]
3.Alt Ağ Maskesi
[000-255].
Alt ağ maskesini girin.
[000-255].
[000-255].
[000-255]
4.Ağ Geçidi
[000-255].
Ağ geçidi adresini girin.
[000-255].
[000-255].
[000-255]
5.Düğüm Adı
BRWXXXXXXXXXXXX
Düğüm adını kontrol
etmenizi sağlar.
6.WINS Yapıland.
Otom.*
WINS yapılandırma
modunu seçer.
Statik
7.WINS Sunucusu
(Birincil)
000.000.000.000
(İkincil)
000.000.000.000
8.DNS Sunucusu
(Birincil)
000.000.000.000
(İkincil)
000.000.000.000
9.APIPA
Açık*
Kapalı
C
Ana veya yardımcı WINS
sunucusunun IP adresini
belirtir.
Ana veya yardımcı DNS
sunucusunun IP adresini
belirtir.
Yerel bağlantı adresi
aralığından IP adresini
otomatik olarak tahsis
eder.
2.WLAN Assistant
—
—
Kablosuz ağ ayarlarınızı,
Brother CD-ROM'unu
kullanarak
yapılandırabilirsiniz.
3.Kur. Sihirbazı
—
—
Kablosuz ağ için yazıcı
sürücünüzü elle
yapılandırabilirsiniz.
uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
63
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
3.Ağ
4.WPS/AOSS
—
—
Tek dokunuşla kablosuz
ağ ayarlarınızı kolayca
yapılandırabilirsiniz.
Bkz.
5.WPS, PIN ile
—
—
PIN kodlu bir WPS
kullanarak kablosuz ağ
ayarlarınızı kolayca
yapılandırabilirsiniz.
6.Kablosz Durumu
1.Durum
—
Mevcut kablosuz ağ
durumunu görebilirsiniz.
2.Sinyal
—
Mevcut kablosuz ağ
sinyal gücünü
görebilirsiniz.
3.SSID
—
Mevcut SSID'yi
görebilirsiniz.
4.İlet. Modu
—
Mevcut İletişim Modunu
görebilirsiniz.
7.MAC Adresi
—
—
Makinenizin MAC
adresini kontrol
panelinden görebilirsiniz.
8.Kblsz Ağ Etkn
—
Açık
Kablosuz ağ bağlantısını
kullanmanızı sağlar.
(Devam)
Kapalı*
0.Ağ Sıfırlama
—
—
.
Tüm ağ ayarlarını
varsayılan fabrika
ayarına geri döndürür.
uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
Menü (devam)
C
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
3.Baskı
Raporlar
(DCP-J100)
1.Kul. Ayarları
—
—
Bkz.
2.Ağ Yapılandır.
—
—
Bu listeleri ve raporları
yazdırır.
—
—
59
4.Baskı
Raporlar
(DCP-J105)
(DCP-J105)
3.Kablosuz Rapor
(DCP-J105)
4.Makine
Bilg.
(DCP-J100)
1.Seri No.
—
—
Makinenizin seri
numarasını kontrol
etmenizi sağlar.
5.Makine
Bilg.
(DCP-J105)
2.Sürüm
—
—
Makinenizin aygıt yazılımı
sürümünü kontrol
etmenizi sağlar.
uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
64
.
Ayarlar ve özellikler tabloları
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
0.İlk Kurulum
1.Tarih ve Saat
—
—
Makinenizde tarih ve saati
ayarlar.
37
2.LCD Kontrast
—
Açık
LCD kontrastını ayarlar.
Bkz.
.
Koyu*
3.Uyku Modu
—
1 Dk
2 Dk
3 Dk
Uyku Modu'na geçmeden
önce makinenin ne kadar
süre boşta kalacağını
seçebilirsiniz.
5 Dk*
10 Dk
30 Dk
60 Dk
4.Sıfırla
1.Mak. Sıfırl.
a Sıfırla b Çık
Makinenin, Tarih ve Saat
gibi değiştirdiğiniz tüm
ayarlarını sıfırlar.
2.Ağ
a Sıfırla b Çık
Yazıcı sunucusunu, şifre
ve IP adresi bilgisi gibi,
varsayılan fabrika
ayarlarına geri ayarlar.
a Sıfırla b Çık
Makinenin tüm ayarlarını
yeniden varsayılan
fabrika ayarlarına
döndürür.
Kapalı
Bu özellik Açık olarak
ayarlandığında, makine,
Uyku Modu'na girdikten
bir saat sonra kendini
kapatacaktır. Kapalı
olarak ayarlandığında,
makine otomatik olarak
kapanmayacaktır.
(DCP-J105)
2.Tüm Ayarlar
(DCP-J100)
3.Tüm Ayarlar
(DCP-J105)
5.Oto Güç Kapalı
—
1saat*
2saat
4saat
8saat
0.Yerel Dil
(ülkenize bağlı olarak)
—
(Kullanmak
istediğiniz dili seçin)
59
Bkz.
C
.
Ülkenize göre LCD dilini
değiştirmenizi sağlar.
uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
65
Büyült/Küçült (
) (Geçici ayarlar)
C
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
—
—
—
Sayfaya
Sığdır
Büyütme ve küçültme
oranını seçebilirsiniz.
Bkz.
.
Özel(25-400%)
198% 10x15cmiA4
186%10x15cmiLTR
141% A5iA4
100%*
97% LTRiA4
93% A4iLTR
83%
69% A4iA5
47% A4i10x15cm
uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
Kopyalama Kalitesi (
) (Geçici ayarlar)
C
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
—
—
—
Normal*
Fotokopi çözünürlüğünü
seçin.
Bkz.
En iyi
uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
66
.
Ayarlar ve özellikler tabloları
Kopyalama Seçenekleri (
) (Geçici ayarlar)
C
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
Kağıt Türü
—
—
Düz Kağıt*
Kağıt türünü seçin.
22
Kağıdı seçin.
22
Yoğunluğu ayarlar.
Bkz.
Inkjet Kağıt
Brother BP71
Diğer Parlak
Saydam
Kağıt Boyutu
—
—
A4*
A5
10(G)x15(Y)cm
Letter
Yoğunluk
—
—
-onnnn+
.
-nonnn+
-nnonn+*
-nnnon+
-nnnno+
İstifle/Sırala
—
—
İstifle*
Sırala
Sayfa Yapısı
—
—
Kapalı(1sf’da1)*
1sf’da2(D)
Birden çok kopyayı
yığınlamayı veya
sıralamayı seçebilirsiniz.
C
N / 1 veya Poster
kopyaları yapabilirsiniz.
1sf’da2(Y)
1sf’da2(ID)
1sf’da4(D)
1sf’da4(Y)
Poster(3x3)
Des.Tem.Kaldır
—
—
Kapalı*
Az
Kaldırılan arka plan rengi
miktarını değiştirir.
Orta
Yüksek
uu Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
67
TARAMA (
)
C
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
E-postaya Tara
Seçenek Ayarla
—
Kapalı*
Makinenin ayarlarını
değiştirmek için kontrol
panelini kullanmak
istiyorsanız, Açık öğesini
seçin.
Bkz.
Açık
Aşağıdaki ayarlar, Seçenek Ayarla içindeki Açık öğesi seçildiğinde görüntülenir.
Tarama Türü
—
Renkli*
Siyah ve
Beyaz
Çözünürlük
—
100dpi
200dpi*
Belgeniz için tarama
türünü seçebilirsiniz.
Belgeniz için tarama
çözünürlüğünü
seçebilirsiniz.
300dpi
600dpi
Dosya Türü
—
(Tarama Türü
ayarı içindeki
Renkli seçeneğini
seçerseniz)
Belgeniz için dosya
formatını seçebilirsiniz.
PDF*
JPEG
(Tarama Türü
ayarı içindeki Tek
Renk seçeneğini
seçerseniz)
PDF*
TIFF
Tarama Boyutu
—
A4*
A5
Belgeniz için tarama
boyutunu seçebilirsiniz.
10x15cm
İş Kartı
Letter
Des.Tem.Kaldır
—
Kapalı*
Az
Orta
Yüksek
uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
68
Kaldırılan arka plan rengi
miktarını değiştirir.
.
Ayarlar ve özellikler tabloları
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
Resme Tara
Seçenek Ayarla
—
Kapalı*
Makinenin ayarlarını
değiştirmek için kontrol
panelini kullanmak
istiyorsanız, Açık öğesini
seçin.
Bkz.
Açık
.
Aşağıdaki ayarlar, Seçenek Ayarla içindeki Açık öğesi seçildiğinde görüntülenir.
Tarama Türü
—
Renkli*
Siyah ve Beyaz
Çözünürlük
—
100dpi
200dpi*
Belgeniz için tarama
türünü seçebilirsiniz.
Belgeniz için tarama
çözünürlüğünü
seçebilirsiniz.
300dpi
600dpi
Dosya Türü
—
(Tarama Türü
ayarı içindeki
Renkli seçeneğini
seçerseniz)
Belgeniz için dosya
formatını seçebilirsiniz.
PDF*
JPEG
(Tarama Türü
ayarı içindeki Tek
Renk seçeneğini
seçerseniz)
PDF*
C
TIFF
Tarama Boyutu
—
A4*
A5
Belgeniz için tarama
boyutunu seçebilirsiniz.
10x15cm
İş Kartı
Letter
Des.Tem.Kaldır
—
Kapalı*
Az
Kaldırılan arka plan rengi
miktarını değiştirir.
Orta
Yüksek
uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
69
Seviye1
Seviye2
Seviye3
Seçenekler
Açıklama
Sayfa
Dosyaya Tara
Seçenek Ayarla
—
Kapalı*
Makinenin ayarlarını
değiştirmek için kontrol
panelini kullanmak
istiyorsanız, Açık öğesini
seçin.
Bkz.
Açık
Aşağıdaki ayarlar, Seçenek Ayarla içindeki Açık öğesi seçildiğinde görüntülenir.
Tarama Türü
—
Renkli*
Siyah ve Beyaz
Çözünürlük
—
100dpi
200dpi*
Belgeniz için tarama
türünü seçebilirsiniz.
Belgeniz için tarama
çözünürlüğünü
seçebilirsiniz.
300dpi
600dpi
Dosya Türü
—
(Tarama Türü
ayarı içindeki
Renkli seçeneğini
seçerseniz)
Belgeniz için dosya
formatını seçebilirsiniz.
PDF*
JPEG
(Tarama Türü
ayarı içindeki Tek
Renk seçeneğini
seçerseniz)
PDF*
TIFF
Tarama Boyutu
—
A4*
A5
Belgeniz için tarama
boyutunu seçebilirsiniz.
10x15cm
İş Kartı
Letter
Des.Tem.Kaldır
—
Kapalı*
Az
Kaldırılan arka plan rengi
miktarını değiştirir.
Orta
Yüksek
Web Hizmeti
Tara
—
—
(DCP-J105)
E-postaiçinTara
—
—
(Bilgisayarınızın
Faks için Tara
—
—
Baskı için Tara
—
—
®
Windows
Gezgini'nde, Web
Hizmetleri
Tarayıcısı'nı
kurarken
görünür.)
uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.
70
Web Hizmetleri
protokolünü kullanarak
veri tarayabilirsiniz.
.
Ayarlar ve özellikler tabloları
Metin Girme
C
Metni makineye girmeniz gerekebilir.
Sayıları, harfleri ve sembolleri girme
C
a veya b tuşlarına sürekli basarak seçmek istediğiniz sayı, harf veya sembolü seçin ve Kopya
Sayısı tuşuna basın. Sayı veya ad tamamlanana kadar her bir karakter için tekrarlayın ve OK
tuşuna basın.
Boşluk girme
C
Bir boşluk girmek için, Kopya Sayısı tuşuna basın.
NOT
Kullanılabilir karakterler ülkenize bağlı olarak değişebilir.
Düzeltme yapma
C
Yanlış bir sayı veya harf girdiyseniz ve değiştirmek istiyorsanız, Büyült/Küçült veya Kopya
Sayısı tuşuna birkaç kez basarak yanlış karakterin altındaki imleci taşıyabilirsiniz.
Daha sonra a veya b tuşlarına sürekli basarak doğru harfi girebilirsiniz.
C
Aynı şekilde doğru harf olarak bir boşluk girebilirsiniz.
71
D
Özellikler
D
Genel
D
NOT
Bu bölüm, makinelerin özelliklerinin özetini sunar. Ek özellikler için, http://www.brother.com/
web sitesini ziyaret edin.
Yazıcı Türü
Inkjet
Yazıcı Kafası
Tek renk:
210 basınçla  1 püskürtücülü
Renkli:
70 basınçla  3 püskürtücülü
Bellek Hacmi
64 MB
LCD (Sıvı Kristal Ekranı)
16 karakter  1 satır
Güç Kaynağı
AC 220 ila 240V 50/60Hz
Güç Tüketimi 1
Kopyalama Modu:
Yakl. 16 W 2
Hazır Modu:
Yakl. 2,5 W 3
Uyku modu:
Yakl. 0,7 W 3
Kapalı:
Yakl. 0,2 W 3 4
1
Makine, USB arabirimine bağlandığında ölçülmüştür. Güç tüketimi kullanım ortamına veya parçanın aşınmasına göre
biraz değişebilir.
2
Çözünürlük: Standart / doküman: ISO/IEC 24712 basılı biçim.
3
IEC 62301 Edition 2.0 uyarınca ölçülmüştür.
4
Makine kapalı olsa da, yazıcı kafası bakımı için kendini düzenli aralıklarla otomatik olarak açacak ve sonra yeniden
kapatacaktır.
72
Özellikler
Boyut
161 mm
435 mm
374 mm
471 mm
Ağırlık
7,1 kg
Gürültü Düzeyi
Ses Basıncı
Sıcaklık
Nem
Belge Boyutu
İşletim:
LpAm = 50 dB(A) (En yüksek) 1
İşletim:
10 ila 35C
En iyi Yazdırma
Kalitesi:
20 ila 33C
İşletim:
%20 ila 80 arasında (yoğuşmasız)
En iyi Yazdırma
Kalitesi:
%20 ila 80 arasında (yoğuşmasız)
D
Genişlik: Maks. 215,9 mm
Uzunluk: Maks. 297 mm
1
Sesi yazdırma koşullarına bağlıdır.
73
Yazdırma ortamı
Kağıt Girişi
Kağıt Çekmecesi
D
D
 Kağıt türü:
Düz Kağıt, inkjet kağıdı (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt 1 ve Asetat 1 2
 Kağıt boyutu 3:
A4, Executive, Letter, A5, A6, Zarflar (Com-10, DL, C5, Monarch),
Fotoğraf (10  15 cm), Fotoğraf 2L (13  18 cm) ve Dizin Kartı
(127  203 mm)
Genişlik: 98 mm - 215,9 mm
Uzunluk: 148 mm - 297 mm
Daha fazla detay için, bkz. Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi
uu sayfa 18.
 En yüksek kağıt çekmecesi hacmi:
Yaklaşık 80 g/m2 boyutunda 100 sayfalık düz kağıt
Kağıt Çıkışı
80 g/m2 boyutunda 50 sayfaya kadar düz kağıt (çıktı kağıt çekmecesine
yüzü yukarı gönderim) 1
1
Parlak kağıt veya asetatta, lekelenmeyi önlemek için, yazdırılan kağıtları makineden çıktıktan sonra hemen çıktı kağıt
çekmecesinden kaldırın.
2
Inkjet yazdırma için yalnızca önerilen asetat kullanın.
3
Bkz. Her işlem için kağıt türü ve boyutu uu sayfa 18.
74
Özellikler
Kopyalama
1
D
Renkli/Tek Renkli
Evet/Evet
Kopyalama Genişliği
204 mm 1
Birden Fazla Kopya
99 sayfaya kadar yığar/sıralar
Büyüt/Küçült
%25 ila %400 (%1'lik artışlarla)
Çözünürlük
1200  2400 dpi'ye kadar yazdırır
A4 boyutlu kağıda kopyalarken.
D
75
Tarayıcı
D
Renkli/Tek Renkli
Evet/Evet
TWAIN Uyumluluğu
Evet (Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
WIA Uyumluluğu
Evet (Windows® XP 1/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA Uyumluluğu
Evet (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x )
Renk Derinlik
30 bit renk İşleme (Giriş)
24 bit renk İşleme (Çıkış) / Renk başına 256 düzey
Gri tonlama
10 bit renk İşleme (Giriş)
8 bit renk İşleme (Çıkış) / Renk başına 256 düzey
Çözünürlük
19200  19200 dpi'ye kadar (ara değerli) 2
1200  2400 dpi'ye kadar (optik)
Tarama Genişliği ve
Uzunluğu
Genişlik: 213,9 mm'ye kadar
Uzunluk: 295 mm'ye kadar
1
Bu Kullanım Kılavuzu'ndaki Windows® XP, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ve Windows® XP
Professional x64 Sürümünü içerir.
2
Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8 için WIA Sürücüsü kullanırken, maksimum 1200 
1200 dpi tarama (Brother tarayıcı yardımcı programı kullanılarak 19200  19200 dpi çözünürlüklere kadar seçilebilir).
76
Özellikler
Yazıcı
D
Çözünürlük
1200  6000 dpi'ye kadar
Yazdırma
Genişliği 3
204 mm [210 mm (sınırsız) 1]
Sınırsız 2
A4, Letter, A6, Fotoğraf (10  15 cm), Dizin Kartı
(127  203 mm), Fotoğraf 2L (13  18 cm)
Baskı Hızı 4
1
Sınırsız özelliği Açık olarak ayarlandığında.
2
Bkz. Her işlem için kağıt türü ve boyutu uu sayfa 18.
3
A4 boyutlu kağıda yazdırırken.
4
Detaylı özellikler için http://www.brother.com/ web sitesini ziyaret edin.
Arabirimler
D
USB 1 2
2 m'den daha uzun olmayan bir USB 2.0 arabirim kablosu.
Kablosuz LAN 3
IEEE 802.11b/g/n (Altyapı/Ad-hoc Modu)
1
Makineniz Hi-Speed USB 2.0 arabirimine sahiptir. Bu makine aynı zamanda USB 1.1 arabirimi olan bir bilgisayara
bağlanabilir.
2
Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.
3
Yalnızca DCP-J105.
D
77
Ağ (DCP-J105)
D
NOT
Ağ özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, uu Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Ağdan Yazdırma ve Ağdan Tarama için makineniniz bir ağa bağlayabilirsiniz 1. Ayrıca Brother
BRAdmin Light 2 Ağ Yönetimi yazılımı da bulunur.
Kablosuz Ağ Güvenliği
SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES)
Kablosuz Kurulumu
Destek Yardımcı
Programı
AOSS™
Evet
WPS
Evet
1
Bkz. Bilgisayar gereksinimleri uu sayfa 79.
2
(Windows®) Daha gelişmiş yazıcı yönetimine gerek duyuyorsanız, http://solutions.brother.com/ adresinden
indirilebilen en son Brother BRAdmin Professional yardımcı programı sürümünü kullanın.
(Macintosh) http://solutions.brother.com/ adresinden, en son Brother BRAdmin Light indirmeye müsaittir.
78
Özellikler
Bilgisayar gereksinimleri
D
DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE YAZILIM İŞLEVLERİ
Kurulum için Sabit Disk
Alanı
PC Arabirimi
Bilgisayar Platformu ve İşletim
Sistemi Sürümü
Windows®
İşletim
Sistemi
Sürücüler
için
Uygulamalar
için
(Sürücüler
dahil)
150 MB
1 GB
Windows Vista® 1
500 MB
1,3 GB
Windows® 7 1
650 MB
Windows® XP
Home 1
USB 2
Kablosuz
İşlemci
802.11b/g/n 3
Yazdırma
32 bit (x86)
veya 64 bit
(x64)
işlemci
Tarama
Windows® XP
Professional 1
Windows® 8 1
Windows Server®
G/D
Yazdırma
50 MB
G/D
2003 3
Windows Server®
2003 R2 3
Windows Server®
2008 3
D
64 bit (x64)
işlemci
Windows Server®
2008 R2 3
Windows Server®
2012 3
Macintosh
İşletim
Sistemi
Mac OS X v10.6.8
Yazdırma
OS X v10.7.x
Tarama
Intel®
İşlemci
80 MB
550 MB
OS X v10.8.x
Koşullar:
1
WIA için, 1200 x 1200 çözünürlük. Brother Tarama
Yardımcı Programı'nı kullanmak,
19200  19200 dpi'ye kadar geliştirme sağlar.
En son sürücü güncellemeleri için,
http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret
edin.
2
Üçüncü parti USB bağlantı noktaları
desteklenmez.
Tüm ticari markalar, marka ve ürün adları ilgili şirketlere
aittir.
3
Yalnızca DCP-J105.
79
Sarf malzemeleri
Mürekkep
Makine, yazıcı kafası düzeneğinden ayrı olan Siyah, Sarı,
Camgöbeği ve Macenta mürekkep kartuşlarını ayrı ayrı kullanır.
Mürekkep Kartuşu Ömrü Mürekkep kartuşu takımını ilk kurduğunuzda, makine bir miktar
mürekkebi, yüksek kalite çıktılar için mürekkep dağıtım kanalına
dolduracaktır. Bu işlem yalnızca bir kere gerçekleşecektir. Bu işlem
tamamlandıktan sonra, makine ile birlikte gelen kartuşlar, standart
kartuşlardan daha az verim sağlayacaktır (%75). Aşağıdaki tüm
mürekkep kartuşları ile belirtilen sayıda sayfa yazdırabilirsiniz.
Yedek Sarf Malzemeleri
<Süper Yüksek Verimli Siyah> LC539XLBK
<Süper Yüksek Verimli Sarı> LC535XLY
<Süper Yüksek Verimli Camgöbeği> LC535XLC
<Süper Yüksek Verimli Macenta> LC535XLM
Siyah - Yaklaşık 2.400 sayfa 1
Sarı, Camgöbeği ve Macenta - Yaklaşık 1.300 sayfa 1
1
Kartuşun yaklaşık verim kapasitesi ISO/IEC 24711'e uygun olarak beyan
edilmiştir.
Yedek sarf malzemeleri ile ilgili daha fazla bilgi için,
http://www.brother.com/pageyield/ web sitesinden bizi ziyaret edin.
Innobella™ nedir?
Innobella™, Brother tarafından sunulan orijinal sarf malzemesi ürün
yelpazesidir. "Innobella™" ismi kökenini "Innovation" (Yenilik) ve
"Bella" (İtalyanca'da "Güzel" anlamına gelir) kelimelerinden alır ve
"güzel" ve "uzun süreli" çıktı sonuçları ile size sunduğumuz "yenilikçi"
teknolojiyi temsil eder.
Fotoğraf yazdırırken, Brother, yüksek kalite için Innobella™ parlak
fotoğraf kağıdını (BP71 serisi) önerir. Göz alıcı çıktılar Innobella™
Mürekkebi ve kağıdı ile daha kolay yaratılır.
80
D
E
Dizin
A
K
Adım adım Ayarlar Tabloları ....................60
Ağ
Tarama
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na
bakın.
Yazdırma
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na
bakın.
Apple Macintosh
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Asetatlar ...................................... 16, 18, 74
Kablosuz Ağ
Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Yazılım ve Ağ
Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Kağıt .................................................. 16, 74
boyut .................................................... 15
hacim .................................................... 18
tür ................................................... 15, 18
yazdırılabilir alan .................................. 14
yükleme ............................................ 9, 11
zarfları yükleme .................................... 11
Kontrol paneline genel bakış ..................... 6
Kopyalama
kağıt boyutu .......................................... 22
kağıt türü .............................................. 22
tarayıcı camını kullanma ...................... 19
B
Bakım, düzenli
mürekkep kartuşlarını değiştirme ..........31
Belge
yükleme ................................................19
Brother
CreativeCenter ........................................5
C
ControlCenter
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Ç
Çözünürlük
kopyalama ............................................75
tarama ...................................................76
yazdırma ...............................................77
G
Gri tonlama ..............................................76
I
L
LCD (Sıvı Kristal Ekranı) ........................... 7
Kontrast .................................................. 8
LCD'deki hata mesajları .......................... 39
Algılanamıyor ....................................... 43
Başlatılamıyor ...................................... 42
Bellek Dolu ........................................... 40
Kağıt Sıkıştı .......................................... 41
Kağıt Yok .............................................. 40
Kalan Veri ............................................. 41
Kapak Açık ........................................... 41
Mürekkep Az ........................................ 42
Mürekkep Kartuşu Yok ......................... 41
Mürekkep Kutusu Dolu ......................... 42
Mürekkep Kutusu Doluya Yakın ........... 41
Taranamıyor ......................................... 42
Temizlenemiyor .................................... 42
Yalnızca S&B Yazdırma ....................... 43
Yanlış Kağıt Boyutu .............................. 44
Yazdırılamıyor ................................ 40, 42
Innobella™ ...............................................80
81
E
M
Y
Macintosh
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Metin, girme .............................................71
Mod, giriş
TARAMA .................................................6
Mürekkep kartuşları
değiştirme .............................................31
mürekkep nokta sayacı .........................31
Yardım
Menü Tablosu ....................................... 62
menü tuşlarını kullanma ....................... 60
Yazdır
kağıt sıkışmaları ................................... 45
sorunlar ................................................ 53
Yazdırma
çözünürlük ............................................ 77
özellikler ............................................... 77
yazdırılabilir alan .................................. 14
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.
S
Sarf malzemeleri ......................................80
Seri Numarası
nasıl bulunur..........Ön kapağın içine bakın
Sıkışmalar
kağıt ......................................................45
Sorun Giderme
kağıt sıkışması ......................................45
LCD'deki bakım mesajları .....................39
LCD'deki hata mesajları ........................39
sorun yaşıyorsanız
Ağ ......................................................58
kağıt kullanımı ....................................56
kopyalama ..........................................57
tarama ................................................57
yazdırma ............................................53
yazdırma kalitesi ................................55
yazılım ................................................57
T
Tarama
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.
Taranamayan alan ...................................20
Temizleme
tarayıcı ..................................................34
yazıcı kafası ..........................................34
W
Windows®
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.
82
Z
Zarflar ..........................................11, 12, 18
Bizi İnternet’te ziyaret edin
http://www.brother.com/
Bu makine yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bölgenizdeki Brother
şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.
www.brotherearth.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
7 986 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content