close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Eğitim ve Sertifika Programı

embedDownload
|1
Eğitim Dairesi
Başkanlığı
2014
Eğitim ve Sertifika Programı
2|
Türk Standardları Enstitüsü
Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
|3
İçindekiler
ÖNSÖZ ............................................................................................................................................... 9
YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ ........................................................................................................ 11
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ...................................................................... 12
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ............................................................................... 13
Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi ..................................................... 14
Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki Eğitimi ........................................................................................... 15
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi .................................................................... 16
Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ............................................................................... 17
Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi ............................................................................................ 18
Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi................................................................................................. 19
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ....................................................... 20
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ...................................................... 21
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi ................................................................... 22
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi ............................................ 23
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ...................................................... 24
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ................................................................. 25
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi .............................................................................. 26
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ..................................................... 27
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ..................................... 28
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi .................................................. 29
Risk Değerlendirme ve Analizi Eğitimi (BGYS) ................................................................................... 30
TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ................................................................. 31
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi ................................................................... 32
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ................................................... 33
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi ................................................................ 34
(FSSC) 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi ..................................................................................... 35
TSEK 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ......................... 36
Gıda Ambalaj Malzemelerinin Gıda Güvenliği Ön Gereksinim Programları Eğitimi .......................... 37
IQNet SR10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Eğitimi ................................................................... 38
TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimi ............................................ 39
TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi......................................................... 40
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EĞİTİMLERİ ......................................................................................................... 41
İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi .................................................................................................... 42
4|
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi..................................................................................................... 43
Liderlik Eğitimi ................................................................................................................................... 44
Kurum Kültürü Eğitimi ....................................................................................................................... 45
Performans Değerlendirme Eğitimi ................................................................................................... 46
Zaman Yönetimi Eğitimi..................................................................................................................... 47
Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi ............................................................................................... 48
Kurumsal İletişim Eğitimi ................................................................................................................... 49
Değişim ve Sürekli İyileştirme (Kaizen) Eğitimi .................................................................................. 50
İş ve İnsan İlişkileri Eğitimi ................................................................................................................. 51
Sunum Teknikleri Eğitimi ................................................................................................................... 52
Stres ve Stres Yönetimi ...................................................................................................................... 53
Beden Dili Eğitimi .............................................................................................................................. 54
TSE&EOQ YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK/BAŞ TETKİK GÖREVLİSİ EĞİTİMLERİ & SINAVLARI ................ 55
TSE & EOQ Kalite Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi/Sınavı .................................. 56
TSE & EOQ Çevre Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi/Sınavı.................................. 58
TSE & EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi
Eğitimi/Sınavı ..................................................................................................................................... 60
TSE & EOQ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi/Sınavı ................... 62
Yönetim Sistemleri - TSE&EOQ Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Sınavları Başvuru Şartları ..................... 64
TSE & EOQ Tetkik Görevlisi (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği) .................................................... 64
TSE&EOQ Aday Tetkik Görevlisi (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği)............................................. 64
TSE&EOQ Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi ......................................................................................... 64
TSE Gıda Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi .......................................................................................... 65
TSE & EOQ YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİCİ SINAVLARI ....................................................................... 67
Yönetim Sistemleri - TSE & EOQ Yönetici Sınavları Başvuru Şartları ................................................. 68
TSE & EOQ Sistem Yöneticisi (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği) ................................................ 68
TSE & EOQ Sistem Aday Yöneticisi ( Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği)....................................... 68
TSE & EOQ Gıda Güvenliği Sistem Yöneticisi ..................................................................................... 70
TSE & EOQ Proses Yöneticisi ............................................................................................................. 71
YÖNETİM SİSTEMLERİ ENTEGRE İÇ TETKİKÇİ BELGELENDİRME EĞİTİMİ/SINAVI .................................. 73
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ön Gereksinim Programları Eğitimi................................................ 75
Sağlık Sektöründe Yönetim Sistemi Uygulamaları Eğitimi ................................................................. 76
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.Sağlık
Kuruluşlarında Atık Yönetimi Eğitimi ................................................................................................. 76
|5
MESLEKİ YETKİNLİK EĞİTİMLERİ/SINAVLARI .......................................................................................... 79
Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Direnç Kaynak Ayarcısı Eğitimi/Sınavı ............................................. 80
Tahribatsız Muayene Eğitimleri & Sınavları....................................................................................... 81
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi/Sınavı ............................................................................... 82
İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü Eğitimi/Sınavı.......................................................................... 83
İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Kontrolörü Eğitimi/Sınavı .................................................................... 84
Organik Tarım Kontrolörü Eğitimi/Sınavı........................................................................................... 85
Helal Gıda Teknik İnceleme Uzmanı Eğitimi ...................................................................................... 86
Helal Gıda Teknik İnceleme Uzmanı Sınavı........................................................................................ 87
Asansör Gözetim ve Muayene Uzmanı Eğitimi ................................................................................. 88
Asansör Gözetim ve Muayene Uzmanı Sınavı ................................................................................... 89
KALİBRASYON EĞİTİMLERİ ..................................................................................................................... 91
Genel Metroloji Eğitimi ..................................................................................................................... 92
Ölçüm Belirsizliği Eğitimi ................................................................................................................... 93
Sıcaklık Kalibrasyonu Eğitimi ............................................................................................................. 94
Terazi Kalibrasyonu Eğitimi ............................................................................................................... 95
Basınç Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi ........................................................................................... 96
Hacim Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi............................................................................................ 97
Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi .................................................................................. 98
Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi ..................................................................................... 99
Uzunluk (Boyut) Kalibrasyonu Eğitimi ............................................................................................. 100
TS EN ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi ................................................................................................. 101
TS EN ISO/IEC 17025 Dokümantasyon Eğitimi ................................................................................ 102
TS EN ISO/IEC 17025 İç Kalite Tetkiki Eğitimi .................................................................................. 103
Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin Genel Kurallar Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma
Eğitimi .............................................................................................................................................. 104
Temel Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartları Eğitimi ............................................. 105
ELEKTROTEKNİK, MAKİNE VE ENERJİ GRUBU UYGULAMALI LABORATUVAR EĞİTİMLERİ.......... 107
EMC Bağışıklık Deneyleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi .............................................................. 108
Elektrik Sayaçları Deneyleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi .......................................................... 109
Polivinil Klorür Yalıtımlı Sabit Tesisat İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar Uygulamalı Laboratuvar
Eğitimi .............................................................................................................................................. 110
Polivinil Klorür Yalıtımlı Bükülgen Kablolar (Kordonlar) Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi .............. 111
6|
ATEX Direktifi ve Direktif Kapsamında D Tipi Koruma Hakkında Deney Metodu Ve Örnek
Uygulamalar Laboratuvar Eğitimi .................................................................................................... 112
Yangına Dayanım ve Sınıflandırma Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi .............................................. 113
Çelik Kapılar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi .................................................................................. 114
Kazan Deneyleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ........................................................................... 115
YAPI MALZEMELERİ UYGULAMALI LABORATUVAR EĞİTİMLERİ .................................................... 117
Mermer ve Doğal Taşlar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ............................................................... 119
Ahşap Esaslı Levhalar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ................................................................... 120
Ahşap Esaslı Parkeler Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ................................................................... 121
Formaldehit Tayini Metotları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ....................................................... 122
Karo Yapıştırıcılar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi.......................................................................... 123
Derz Dolgular Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ............................................................................... 124
Alçılar, Alçı Levha Yapıştırıcıları ve Derzleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ................................. 125
Kagir Harçları ve Sıvaları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi .............................................................. 126
Tamir Harçları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi............................................................................... 127
Isı Yalıtım Levha Sıvaları ve Yapıştırıcıları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ..................................... 128
Agregalar (Beton, Yol, Asfalt) Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ....................................................... 129
ETICS Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ............................................................................................. 130
Genel Çimentolar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ......................................................................... 131
Kagir Birimler Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ................................................................................ 132
Polietilen Borularda Uygulanan Muayene ve Deneyler Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ............... 133
Isı Yalıtım Mamulleri Binalarda Kullanılan Fabrika Yapımı Mineral Yün (Mw) Uygulamalı Laboratuvar
Eğitimi .............................................................................................................................................. 134
Isı Yalıtım Mamulleri Binalar İçin Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Genleştirilmiş Polistiren (EPS)
Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ...................................................................................................... 135
Isı Yalıtım Mamulleri Binalar İçin-Fabrikasyon Olarak ..................................................................... 136
Ekstrüzyonla İmal Edilen Polistiren Köpük (Xps) Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi .......................... 136
Boyalar ve Sıvalar Kâgir ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama Sistemleri
Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ...................................................................................................... 137
Boyalar Organik Çözücü Esaslı Son Kat Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ........................................ 138
Boyalar ve Vernikler İç Mekân Duvar ve Tavanlar İçin .................................................................... 139
Su Bazlı Kaplama Malzemeleri ve Sistemleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi ................................ 139
TAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİMLERİ ................................................................................................... 141
Sıvı Penetrant İle Muayene Eğitimi (PT1/2) TS EN ISO 9712 ........................................................... 143
Manyetik Parçacık İle Muayene Eğitimi (MT1/2) TS EN ISO 9712 ................................................... 144
|7
Ultrasonik Muayene Eğitimi (UT1/2) TS EN ISO 9712 ..................................................................... 145
Radyografik Muayene Eğitimi (RT1/2) TS EN ISO 9712 ................................................................... 146
Girdap Akımları İle Muayene Eğitimi (ET1/2) TS EN ISO 9712 ........................................................ 147
Temel Eğitim ve Seviye3 Eğitimleri (VT,PT,MT,UT,RT,ET) TS EN ISO 9712 ...................................... 148
HELAL GIDA EĞİTİMLERİ ...................................................................................................................... 149
Helal Gıda Eğitimleri ........................................................................................................................ 150
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMLERİ .................................................................................................... 151
TS ISO/IEC 15504 – SPICE Eğitimi .................................................................................................... 153
TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Eğitimi .................................................................................... 154
TS ISO/IEC 19790 ve TS ISO IEC 24759 Standardları Eğitimi ............................................................ 155
TS ISO/IEC 25051 Yazılım Ürünlerinin Kalite Özellikleri ve Değerlendirmesi Standart Eğitimi ....... 156
EĞİTİMLERLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR ............................................................................................... 157
İLETİŞİM BİLGİLERİ ............................................................................................................................... 158
8|
|9
ÖNSÖZ
Türk Standardları Enstitüsü, “Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde
ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk
değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamak”
misyonu ve “Ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş
olmak” vizyonu çerçevesinde 58 yıldır hizmet vermektedir.
Enstitümüz; standard hazırlama, ürün belgelendirme, personel belgelendirme, sistem belgelendirme,
laboratuvar, metroloji ve kalibrasyon hizmetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı bir şekilde
yürütmektedir.
TSE, söz konusu faaliyetler kapsamında, Enstitü kimliği ve misyonu gereği sahip olduğu bilgi birikimi ve
tecrübe ile hem üretim hem de hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlar için eğitim programları
düzenlemektedir.
Enstitümüz, kalibrasyon, ürün belgelendirme, personel belgelendirme ve sistem belgelendirme
alanlarında ülkemizin uzman, yetişmiş personel ihtiyacının karşılanmasının önemine binaen Eğitim
Hizmetleri ile ilgili yeni bir yapılanmaya gitmiştir.
2012 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma ile söz konusu alanlarda verilen eğitim hizmetleri Eğitim
Dairesi Başkanlığı altında tek çatıda toplanmıştır. Eğitim Daire Başkanlığı, ülkemizin söz konusu
alanlarda ihtiyaç duyduğu eğitimleri konusunda son derece yetkin ve bilgi sahibi eğitim uzmanları ile
vermektedir.
TSE Eğitim Daire Başkanlığı’nın, ülkemizin insan kaynağının en iyi şekilde değerlendirilmesi, nitelikli
iş gücü sayısının arttırılmasına yönelik yeni bir anlayış ve heyecanla oluşturduğu “2014 Eğitim ve
Sertifika Programı” kitapçığını siz değerli paydaşlarımıza sunarken, sağlayacağınız katkı ve
göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
HULUSİ ŞENTÜRK
TSE BAŞKANI
10 |
| 11
YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ
12 |
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, sekiz temel prensip ile standard
maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak.
Eğitimin İçeriği








TSE Belgelendirme Prosedürü
Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
Kalite Gereksinimleri
Kalite Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları
Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı
TS EN ISO 9001 Serisi Standardlarının Tanımı
TS EN ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
3 Gün
3-5
3-5
3-5
3-5
5-7
31M-2
2-4
5-7
5-7
7-9
2-4
2-4
2-4
2-4
4-6
1-3
1-3
3-5
13-15
30E-2
3-5
3-5
5-7
1-3
25-27
14-16
5-7
1-3
30-2T
19-21
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
6-8
6-8
15-17
20-22
7-9
6-8
6-8
13-15
27-29
MART
OCAK
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
ADANA
ŞUBAT
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
1-3
1-3
| 13
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kalite Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Kalite Politikası ve Kalite
Hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin
planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu
dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve
bunlar arasındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını
sağlamaktır.
Eğitimin İçeriği





Kalite Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
Kalite El Kitabı
Prosedürler
Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, ... vs)
Doküman Kontrolü - Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
16-17
13-14
2-3
ARALIK
4-5
8-9
KASIM
7-8
11-12
EKİM
HAZİRAN
5-6
9-10
5-6
EYLÜL
8-9
12-13
AĞUSTOS
3-4
7-8
TEMMUZ
6-7
10-11
MAYIS
6-7
10-11
6-7
3-4
NİSAN
9-10
13-14
MART
ŞUBAT
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
ADANA
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
6-7
10-11
4-5
4-5
10-11
13-14
30-1 T
27-28
20-21
16-17
23-24
12-13
3-4
24-25
NOT: Bu eğitime katılacakların KYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
8-9
14 |
Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kuruluşlar hangi sektörde yer alırsa alsın, rekabet güçlerini artırmada
faydalanacakları en temel araçlardan biri de “Proses Yönetimi”dir. Proses bilincinin ve
kavramının kuruluş içinde anlaşılması ve proses yönetiminin uygulanması yönetim
sistemlerinin önemli bir şartıdır. Bu eğitimde Proses Yönetim Sistemi bir bütün olarak
anlatılmaktadır.
Eğitim İçeriği








TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Proses Yaklaşımı ile Ele Alınması
Kalite Yönetim Sistemi Proses Tanımlama
Proseslerin Sırasının ve Birbirleri İle Etkileşiminin Belirlenmesi
Proseslerin Çalıştırılması ve Kontrollerinin Sağlanması İçin Kriter ve Metotlar
Proseslerin Çalıştırılması İçin Gereken Kaynak ve Bilgiler
Proseslerin Ölçülmesi, Ölçüm Metotları ve Proseslerin Analizi
Sürekli İyileştirme
Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
9-10
12-13
10-11
24-25
14-15
8-9
11-12
25-26
20-21
16-17
10-11
13-14
17-18
15-16
2-3
20-21
20-21
13-14
7-8
3-4
ARALIK
KASIM
12-13
15-16
22-23
EKİM
7-8
10-11
EYLÜL
MAYIS
10-11
13-14
AĞUSTOS
NİSAN
10-11
13-14
TEMMUZ
MART
13-14
16-17
30-31
HAZİRAN
ŞUBAT
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
GAZİANTEP
ADANA
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
8-9
8-9
| 15
Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki Eğitimi
Eğitim Amacı
Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş
tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin
olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için
planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin
tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.
Eğitim İçeriği
 TS EN ISO 9001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle
Yorumlanma
 TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı
 Tetkik Çeşitleri
 Tetkikin Faydaları
 Tetkikin Yönetimi
 Tetkikin Planlanması
 Soru Listelerinin Hazırlanması
 Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
3 Gün
20-22
18-20
20-22
10-12
15-17
22-24
20-22
15-17
ARALIK
KASIM
14-16
EKİM
11-13
16-18
11-13
EYLÜL
14-16
20-22
AĞUSTOS
9-11
14-16
2-4
TEMMUZ
12-14
17-19
HAZİRAN
MAYIS
12-14
17-19
12-14
24-26
NİSAN
15-17
20-22
MART
ŞUBAT
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
ADANA
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
12-14
17-19
10-12
15-17
10-12
22-24
3-5
15-17
7-9
10-12
13-15
22-24
20-22
9-11
14-16
NOT: Bu eğitime katılacakların KYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
16 |
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Amacı
Çevre Yönetim Sisteminin ve çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya
ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlarını güden
kuruluşlar için, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar,
usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim
Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatmak.
Eğitim İçeriği








Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
Çevre Politikası
Çevre Programının Geliştirilmesi / Sorumlulukların Tanımlanması
Çevre Prosedürlerinin Tanımlanması
TS EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
Sağlık, Güvenlik ve Kalite Yönetim Sistemlerinin
Çevre Yönetim Sistemi ile Entegrasyonu
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
3 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
20-22
22-24
29-31
14-16
16-18
24-26
15-17
20-22
28-30
19-21
17-19
24-26
10-12
6-7
11-13
29-30
3-5
17-19
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
6-8
18-20
| 17
Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Eğitim Amacı
Çevre Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Çevre Politikası ve Çevre
Hedefleri, Çevre El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürleri, Acil Eylem Planları,
Çevre Boyutları ve Etkileri Tablosu, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve
kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü
ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve
personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanmasını sağlamak.
Eğitim İçeriği







Çevre Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
Çevre El Kitabı
Prosedürler
Acil Eylem Planları
Çevre Boyutları ve Etkileri Tablosu
Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler..vs)
Doküman Kontrolü-Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
KAYSERİ
BURSA
GAZİANTEP
23-24
27-28
17-18
21-22
7-8
13-14
KASIM
EYLÜL
AĞUSTOS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
18-19
25-26
24-25
14-15
10-11
20-21
21-22
NOT: Bu eğitime katılacakların ÇYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
18 |
Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Eğitim Amacı
Kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin; standardın şartlarına uyup uymadığını
belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve
önyargısız toplanması, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi süreci olan Çevre
Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirmek.
Eğitim İçeriği
 TS EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle
Yorumlanması
 TS EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 Tetkik Çeşitleri
 Tetkikin Faydaları
 Tetkikin Yönetimi
 Tetkikin Planlanması
 Soru Listelerinin Hazırlanması
 Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
27-28
KASIM
24-25
28-29
21-22
21-22
24-25
EYLÜL
AĞUSTOS
NİSAN
MART
ŞUBAT
27-28
30-31
TEMMUZ
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
BURSA
GAZİANTEP
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
22-23
27-28
27-28
28-29
25-26
26-27
17-18
27-28
28-29
NOT: Bu eğitime katılacakların ÇYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
| 19
Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
Eğitim Amacı
ÇYS çalışmalarında kuruluşlar için çevresel risklerin değerlendirilmesi ve çalışma
önceliklerinin belirlenmesinde çevre etki ve boyutlarının belirlenmesi, risklerin
değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını sağlamak.
Eğitim İçeriği




Çevre temel tanımlar
Kuruluşlarda çevre etki ve boyutları
Çevre boyutlarının değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi
Pratik çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
KAYSERİ
GAZİANTEP
29-30
3-4
5-6
24-25
1-2
3-4
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
20 |
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Amacı
Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak.
Eğitim İçeriği








İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi
TS 18001 Standardının Tanıtımı
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tanımlar
Planlama
Uygulama ve Çalıştırma
Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
Yönetimin Gözden Geçirmesi
Eğitimin Süresi
3 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
ADANA
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
GAZİANTEP
17-19
19-21
16-18
17-19
12-14
16-18
9-11
19-21
28-30
2-4
22-24
17-19
29-31
31M-2
ARALIK
17-19
21-23
24-26
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
13-15
| 21
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Eğitim Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan İş Sağlığı
ve Güvenliği Politikası ve Hedefleri, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, standardın
öngördüğü Prosedürleri, Acil Eylem Planları, Risk Analizi Tablosu, proseslerin etkin
planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu
dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve
bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak
hazırlanmasını sağlamak.
Eğitim İçeriği







İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı
Prosedürler
Acil Eylem Planları
Risk Analizi Tablosu
Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler..vs)
Doküman Kontrolü-Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
ADANA
KAYSERİ
GAZİANTEP
20-21
24-25
19-20
20-21
26-27
22-23
9-10
20-21
27-28
25-26
3-4
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
16-17
NOT: Bu eğitime katılacakların İSG Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
22-23
22 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Eğitim Amacı
Kuruluşun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup
uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin
tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve
değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.
Eğitim İçeriği









TS 18001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
ADANA
KAYSERİ
GAZİANTEP
24-25
27-28
23-24
24-25
29-30
25-26
24-25
24-25
25-26
14-15
23-24
2-3
7-8
14-15
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
21-22
NOT: Bu eğitime katılacakların İSG Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
3-4
| 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
Eğitim Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurma ve uygulama çalışmalarında
kuruluşlar için genel tehlike ve risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve
derecelendirilmesinin sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği







Genel Mevzuat Bilgisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Tanımlar
Kuruluşlar Genel Riskler
Risk Değerlendirme ve Derecelendirme
İş Kazası Nedenlerinin Analizi
Çevre Sağlığının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi
Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
KAYSERİ
GAZİANTEP
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
26-27
6-7
5-6
9-10
16-17
29-30
29-30
23-24
5-6
24 |
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Amacı
Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir Kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında
güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini
yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel
bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği
Gıda Güvenliği Temel Kavramların Açıklanması
Ön Gereksinim Programları
TS EN ISO 22000 Standardı Maddelerinin Yorumlanması
Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması
Temel Gıda Mevzuatlarının Ele Alınması ve Takip Yöntemleri
Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve
iyileştirilmesi
 Pratik ve Örnek Çalışmalar






Eğitimin Süresi
3 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
ANTALYA
BURSA
GAZİANTEP
17-19
19-21
18-20
15-17
10-12
15-17
14-16
17-19
18-20
15-17
8-10
2-4
10-12
17-19
11-13
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
| 25
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Eğitim Amacı
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Gıda Güvenliği
Politikası ve Gıda Güvenliği Hedefleri, Gıda Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü
Prosedürleri, HACCP Planı, Ön Gereksinim Programları, proseslerin etkin
planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu
dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve
bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak
hazırlanması sağlanmaktadır.
Eğitim İçeriği







Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
Gıda Güvenliği El Kitabı
Prosedürler
HACCP Planı
Ön Gereksinim Programları
Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, ... vs)
Doküman Kontrolü-Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
KAYSERİ
BURSA
GAZİANTEP
20-21
24-25
20-21
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
18-19
20-21
21-22
8-9
10-12
14-15
NOT: Bu eğitime katılacakların GGYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
26 |
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Eğitim Amacı
Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup
uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin
tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve
değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.
Eğitim İçeriği
 TS EN ISO 22000 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle
Yorumlanması
 Tetkik Çeşitleri
 Tetkikin Faydaları
 Tetkikin Yönetimi
 Tetkikin Planlanması
 Soru Listelerinin Hazırlanması
 Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
KAYSERİ
BURSA
GAZİANTEP
24-25
27-28
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
22-23
23-24
27-28
28-29
25-26
26-27
15-17
NOT: Bu eğitime katılacakların GGYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
| 27
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Amacı
Bilgi Güvenliği temel kavramları, Risk Analizi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem
Standardının on temel prensibinin yorumlanarak etkin bir bilgi güvenlik yönetim
sisteminin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği








Bilgi ve Bilgi Güvenliği Kavramları, Terimler
Risk Analizi
TS ISO/IEC 27001 Standardın Maddelerinin Yorumlanması
Güvenlik Kontrolleri ve Önlemler
Kritik Başarı Faktörleri
Dokümantasyon
Belgelendirme Süreci
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
3 Gün
ANKARA
İSTANBUL
21-23
28-30
24-26
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
28 |
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Eğitim Amacı
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu içinde yer alan Bilgi Güvenliği
Politikası ve Bilgi Güvenliği Hedefleri, Bilgi Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü
Prosedürleri, Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk Tablosu, Programlar, proseslerin etkin
planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu
dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve
bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak
hazırlanması sağlanmaktadır.
Eğitim İçeriği








Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı
Bilgi Güvenliği El Kitabı
Prosedürler
Uygulanabilirlik Bildirgesi
Risk Tablosu
Programlar
Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, ...vs)
Doküman Kontrolü-Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
26-27
29-30
22-24
NOT: Bu eğitime katılacakların BGYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
| 29
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Eğitim Amacı
Kuruluşun Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını
belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve
değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret
bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.
Eğitim İçeriği
 TS ISO/IEC 27001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle
Yorumlanması
 Tetkik Çeşitleri
 Tetkikin Faydaları
 Tetkikin Yönetimi
 Tetkikin Planlanması
 Soru Listelerinin Hazırlanması
 Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
28-29
3-4
1-2
6-7
NOT: Bu eğitime katılacakların BGYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
30 |
Risk Değerlendirme ve Analizi Eğitimi (BGYS)
Eğitim Amacı
Kuruluş, oluşturulan ve sürdürülen BGYS kapsamında tanımlanan bilgi sistemleri için
risk altında bulunan bilgi ve diğer varlıkların iş sahasındaki değerini dikkate alarak
kendi güvenlik risklerinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyar. Kuruluşun kendi iş özelliği
ve ortamıyla ilişkili olan kuruluş tarafından seçilen ve BGYS tarafından yazılı hale
getirilen denetim hedefleri ve denetimleri; bir risk değerlendirme prosesi kullanılarak
güvenlik risklerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi prosesiyle belirlenmesi şeklinde
olmalıdır.
Eğitim İçeriği





Tanımlar
Risk Değerlendirme
Risk Analizi
Risk Yönetimi
Uygulama – WorkShop
Eğitimin Süresi
1 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 31
TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Eğitim Amacı
Kuruluşlarda Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Yönetim
Sisteminin Kurulması ve Uygulanması konularında kılavuz bilgilerin verilmesidir.
Eğitim İçeriği








TSE Belgelendirme Prosedürü
TS ISO 10002 Şartları
Terimler ve Tarifler, Prensipler
Şikayetleri Ele Alma Çerçevesi
Planlama ve Tasarım
Şikâyetleri Ele Alma Prosesinin Çalıştırılması
Sürdürme/İyileştirme
Pratik Çalışma
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KAYSERİ
ANTALYA
GAZİANTEP
29-30
2-3
26-27
27-28
27-28
13-14
25-26
8-9
15-16
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
10-11
4-5
7-8
28-29
4-5
25-26
26-27
32 |
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Temel Eğitimi
Eğitim Amacı
Enerji Yönetim Sistem Standardı maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve
uygulama çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği






TSE Belgelendirme Prosedürü
Enerji verimliliği ile İlgili Temel Kavramlar
Enerji Yönetim Sistemlerinin ve Belgelendirmenin Faydaları
TS EN ISO 50001 Serisi Standardlarının Tanıtımı
TS EN ISO 50001 Standard Maddelerinin Yorumlanması
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KAYSERİ
ANTALYA
GAZİANTEP
27-28
6-7
17-18
18-19
17-18
6-7
27-28
07-08
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
30-31
30-31
23-24
20-21
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
20-21
| 33
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Eğitim Amacı
Enerji Yönetim Sistem Standardı, öngördüğü prosedürleri, proseslerin etkin
planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu
dokümanların hazırlanmasını sağlamaktır.
Eğitim İçeriği




Enerji Yönetim Sistem Standardı Yapısı
Prosedürler
Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, ...vs)
Doküman Kontrolü - Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
1 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KAYSERİ
ANTALYA
GAZİANTEP
31
10
21
22
21
10
31
9
ARALIK
3
3
25
24
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
22
34 |
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Eğitim Amacı
Enerji Yönetim Sistem Standardı, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından
oluşturulan Enerji Yönetim Sistem Standardı şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak
uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı
aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin tetkik
görevlilerinin eğitilmesidir.
Eğitim İçeriği
 TS EN ISO 50001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle
Yorumlanma
 TS EN ISO 50001 Standardının Tanımı
 Tetkik Çeşitleri
 Tetkikin Faydaları
 Tetkikin Yönetimi
 Tetkikin Planlanması
 Soru Listelerinin Hazırlanması
 Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KAYSERİ
ANTALYA
GAZİANTEP
1-2
11-12
22-23
24-25
1-2
10-11
ARALIK
4-5
4-5
26-27
25-26
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
23-24
11-12
23-24
| 35
(FSSC) 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
Eğitim Amacı
FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği
sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta
kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, mevcut TS
EN ISO 22000 standardı ve ISO/TS 22002-1 teknik spesifikasyonunun bir
kombinasyonu olup bu belgelendirme programına özgü diğer şartları da içermektedir.
FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş
ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme
Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam
olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul
gören bir programdır. ISO/TS 22002-1 teknik spesifikasyonu, TS EN ISO 22000
(Madde 7.2) dâhilinde bahsedilmiş ön gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış,
yönetim sistemlerini desteklemek ve bu amaçla oluşturulmuş ön gereksinim
programlarına dair şartların belirlenmesi için oluşturulmuştur.
ISO/TS 22002-1 teknik spesifikasyonu, gıda üretim sektöründe, Binaların, çalışma
alanlarının yapısı ve yerleşimi, atık bertarafı, ekipman uygunluğu, temizlik ve bakım,
satın alınan malzeme yönetimi, temizleme ve sanitasyon, haşere kontrol, personel
hijyeni ve sosyal alanlar, yeniden işleme ve ürün geri çağırma gibi önemli unsurları
kapsamaktadır.
Eğitim içeriği
 TSE Belgelendirme Prosedürü
 ISO/TS 22002-1 Ön Gereksinim Program Şartlarını
Spesifikasyonlar
 FSSC 22000 Belgelendirme Programına Özgü Diğer Şartlar
İçeren
Teknik
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KAYSERİ
GAZİANTEP
27-28
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
24-25
31M-1
10-11
25-26
7-8
27-28
1-2
21-22
5-6
3-4
13-14
3-4
1-2
36 |
TSEK 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Eğitim Amacı
“TSEK 118-Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları-Kalite Yönetim Sistemi” kriteri
kapsamında, ön dökümlü betonarme yapı elemanlarını projelendirme, üretim ve
montaj ile ilgili faaliyetlerinde, müşteri ihtiyaçları ile üretim ve hizmetlere yönelik
uygulanabilir mevzuat şartlarını tutarlı olarak karşılama yeterliliğini kanıtlaması
gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartları konularının verilmesidir.
Eğitim İçeriği






Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları ile ilgili Temel Kavramlar
Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları
Kalite Yönetimi Sisteminin ve Belgelendirmenin Faydaları
TSEK 118 Kriterin Maddelerinin Yorumlanması
Pratik Çalışma
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
30-1T
NOT: Bu eğitime katılacakların KYS Temel Eğitimini almış olmaları gerekmektedir.
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
| 37
Gıda Ambalaj Malzemelerinin Gıda Güvenliği Ön Gereksinim Programları Eğitimi
Eğitimin Amacı
Gıda Ambalaj Malzemelerinin Üretim ve Tedarikinde Gıda Güvenliği için Ön
Gereksinim Programları Teknik Spesifikasyonu, TS EN ISO 22000’de belirtilen Ön
Gereksinim Program şartlarını karşılamak maksadı ile tasarlanan Yönetim
Sistemlerini desteklemek için Gıda Ambalaj Üretici Kuruluşları kullanımı için program
konularının verilmesidir.
Eğitim İçeriği;
 Gıda Ambalaj Malzemelerinin Üretim ve Tedarikinde Gıda Güvenliği için
Ön Gereksinim Programları Teknik Spesifikasyonu
 FSSC 22000 Belgelendirme Programı ile ilgili Bilgilendirme
Eğitimin Süresi
1 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
38 |
IQNet SR10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Eğitimi
Eğitim Amacı
IQNet SR10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi temel kavramlarını ve ölçeğini
anlamak, ISO 26000'de tanımlanan temel konuları, sosyal sorumluluk ilkelerini,
sosyal sorumluluk yönetim sistemi ilkelerini, standardın gerekliliklerini öğrenmek ve
standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı
sağlamak.
Eğitim İçeriği





Sosyal sorumluluk nedir?
Sosyal sorumluluğun faydaları
ISO 26000 sosyal sorumluluk rehberi
SR10 standardının gereklilikleri
Uygulama örnekleri
Eğitimin Süresi
3 Gün
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
KAYSERİ
GAZİANTEP
25-26
8-10
21-23
5-7
3-5
27-29
21-23
14-16
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
| 39
TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Eğitimi
Eğitim Amacı
Hizmet yönetiminin temel kavramları, Hizmet Yönetim Sistemi Şartları, Hizmet
Yönetim Sistem Standardının temel prensiplerinin yorumlanarak etkin bir Hizmet
Yönetim Sisteminin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği

Hizmet Kavramları, Terimler

Hizmet Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi, izlenmesi

ISO / IEC 20000-1 Standardın Maddelerinin Yorumlanması

Yeni ve değişen hizmetlerin tasarımı ve geçişi

Hizmet sunum süreci

İlişki süreçleri

Çözüm süreçleri

Kontrol süreçleri

Dokümantasyon

Belgelendirme Süreci

Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
28-29
8-9
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
40 |
TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Eğitim Amacı
Bir kuruluş tarafından tıbbi cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile
ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek bir kalite
yönetim sistemimin TS EN ISO 13485 Standardına göre tanımlanmasını amaçlar.
Eğitim İçeriği






TSE Belgelendirme Prosedürü
Kalite ile İlgili Temel Kavramlar
Kalite Yönetim Sistemlerinde Organizasyon Yapısı
TS EN ISO 13485 Standardının Tanıtımı
TS EN ISO 13485 Standardının Maddelerinin Yorumlanması
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
3 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 41
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EĞİTİMLERİ
42 |
İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
Eğitim Amacı
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve kalite yönetim
sisteminin
etkinliğinin
sürekli
iyileştirilmesinin
nerelerde
yapılabileceğini
değerlendirmek için uygun verileri belirlemek, toplamak ve analiz etmek için
kullanılacak istatistik tekniklerin tanımlanmasıdır.
Eğitim İçeriği









Kalite Sistemleri ve Kalite Kontrol Hakkında Temel Bilgiler
İstatistik Teknikler Neden Gereklidir
Temel İstatistik Kavramlar
7 Temel İstatistik Teknik
Prosesin İstatistiksel Yöntemlerle Kontrolü (Kontrol Şemaları)
Veri Toplama Yöntemleri
Numune Alma Planlama
Muayene ve Kabul Örneklemesi
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitimin Süresi
3 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 43
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Eğitim Amacı
Kuruluş içindeki tüm çalışanların ekip halinde katılımıyla, mevcut ürün ve
proseslerdeki kalite ve verimlilik problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesini
sağlamak için uygun teknikler anlatılmaktadır. Ayrıca, katılımcıların problemlere
sistematik yaklaşma ve ekip çalışmasına yatkınlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitim İçeriği
 Problemin tanımlanması
 Yedi Klasik İstatistik Teknik; Akış Şeması, Beyin Fırtınası, Sebep-Sonuç
Diyagramı,
 Pareto Analizi, Gruplandırma, Histogram, Fayda Maliyet Analizi vb.
 Yedi Yeni Yönetim Tekniğini kullanarak problemin olası sebeplerinin
belirlenmesi,
 sebeplerin değerlendirilmesi ve asıl sebeplerin tespiti, olası çözümlerin
belirlenmesi, çözümlerin analizi, çözümlerin izlenmesi, sonuçların
değerlendirilmesi
 Yakınlık Şeması
 İlişkiler Şeması
 Ağaç Şeması
 Proses Karar Şeması
 Matris Analizi
 Matris Veri Analizi
 Ok Şeması
 Nominal Grup Problem Çözme Tekniği
 Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
44 |
Liderlik Eğitimi
Eğitim Amacı
Bir organizasyonda aynı konuda ve benzer yetkilerle donatılmış yöneticilerin bağlı
bulundukları grubu etkileme güçleri farklı olabilmektedir. Bu eğitim, katılımcıların farklı
liderlik özelliklerini ve tarzlarını incelemeleri, bu yolla etkin ve etkili liderler olmaları
için gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Eğitim İçeriği






Yönetim Tanımı ve Yönetim Süreci
Yönetici ve Liderlik Tanımlamaları
Liderlik ve Yöneticilik
Liderlik ve Vizyon
Liderlik ve Yön Bulma
Liderlik ve İletişim Teknikleri
Eğitimin Süresi
1 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 45
Kurum Kültürü Eğitimi
Eğitim Amacı
Gelişen rekabet ortamında kuruluşların varlıklarını sürdürebilmeleri için kendi kurum
kültürlerini oluşturmaları ve bu kültür çerçevesinde kurumsallaşmaları gerekmektedir.
İnsanlar kendi kurum kültürlerini kendileri oluştururlar. Bu eğitim ile dünyada önemli
“kurum kültürü sınıfları”nı ele alınarak kurum kültürü, iş çevresi ile uyuşa bilirliği,
katılımcıların kendi kurum kültürlerini değiştirmek için neler yapmaları gerektiğinin
tanımlanması ve kavranması hedeflemektedir.
Eğitim İçeriği








Kavramsal Kurum Kültürü
Kurum Kültürünün Özellikleri
Kurum Kültürünün Boyutları
Kurum Kültürünün Önemi ve İşlevleri
Kurum Kültürünün Sınıflandırılması
Kurum Kültürü ve Yapı İlişkisi
Kurum Kültürü Nasıl Korunur?
Kurum Kültürünün Değiştirilmesinde Kullanılan Yöntemler
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
46 |
Performans Değerlendirme Eğitimi
Eğitim Amacı
Gelişen rekabet ortamında kuruluşların varlıklarını sürdürebilmeleri için kendi kurum
kültürlerini oluşturmaları ve bu kültür çerçevesinde kurumsallaşmaları gerekmektedir.
İnsanlar kendi kurum kültürlerini kendileri oluştururlar. Bu eğitim ile dünyada önemli
“kurum kültürü sınıfları”nı ele alınarak kurum kültürü, iş çevresi ile uyuşa bilirliği,
katılımcıların kendi kurum kültürlerini değiştirmek için neler yapmaları gerektiğinin
tanımlanması ve kavranması hedeflemektedir.
Eğitim İçeriği








Performans Kavramı
Performans Sorunları
Personelin Sahip Olması Gereken Yeterliliğin Tayini
Yeterliliğin Sağlanması İçin Gerçekleştirilecek Faaliyetler ve Bu
Faaliyetlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Personel Performansının Değerlendirilmesi, Yöntemler ve Teknikler
360° Performans Değerlendirme Sistemi
Personel Performansının Yükseltilmesi
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 47
Zaman Yönetimi Eğitimi
Eğitim Amacı
Geri kazanımı mümkün olmayan tek kaynak zamandır. Zamanı en iyi şekilde
kullanmak, işlerin sıralanması ve sorumlulukların paylaşılması, öncelikli işlerin
belirlenmesi ve zamanın verimli kullanılması ile mümkün olacaktır. Bu eğitimde,
zamanı etkili kullanmanın yolları ve bu konuda katılımcıların davranışlarının
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim İçeriği





Tanımlar (Kavramlar)
Zamanın Önemi
Zaman Kaybının Sebepleri
Zaman Yönetiminin Aşamaları
Zaman Yönetiminin Faydaları
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
48 |
Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi
Eğitimin Amacı
Ürün/proseste çıkabilecek olası bütün arızaların ve ilgili sebeplerin ele alınması ve
çözümlenmesiyle, ürünün/prosesin özellikle kalite, emniyet ve güvenilirliğini
sağlamaya yönelik olarak, kritik durumlarını ve zayıf noktalarının belirlenmesini
hedefler. Ayrıca, katılımcılara kuruluşlarındaki ürün/proses geliştirme faaliyetlerinde
kişisel verimlerini artırmak ve kaliteli ürünleri daha kısa sürede geliştirebilme olanağı
sağlar.
Eğitim İçeriği





Hata Türleri Etkileri Analizi Hakkında Genel Bilgilendirme
Hata Türleri Etki Analizi Uygulama Aşamaları
Hata Türleri Etki Analizi Örnekleri
Raporlama
Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
1 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 49
Kurumsal İletişim Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kurum ve kuruluşların gereksinimleri doğrultusunda kurumsal iletişime yönelik
programları bütünleşik bakış açısıyla planlayıp, uygulayabilme bilgi ve becerisi
kazandırmaktır.
Eğitimin İçeriği







İletişim
İletişim düzeyleri
Kurumsal iletişim
Yönetim teorilerindeki gelişimi önemi
İletişim İşlevleri
İletişim sistemleri
Uygulamalı pratik çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
50 |
Değişim ve Sürekli İyileştirme (Kaizen) Eğitimi
Eğitimin Amacı
Dünyamızdaki koşullar ve ortamdaki hızlı değişime ayak uydurabilmek, değişim ve
gelişime direnç gösterenleri değişimin içine dahil ederek daha ileriye hep beraber
yürümek
Eğitimin İçeriği








Değişim ve değişime direnç
Değişim karşısında davranışsal durumlar
Değişim yönetimi
Sürekli iyileştirme (Kaizen)
Kaizen ve toplam kalite yönetimi
Puko ve suko döngüleri
Kaizen ve yönetim
Uygulamalı pratik çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 51
İş ve İnsan İlişkileri Eğitimi
Eğitimin Amacı
İşyerimizde ve sosyal hayatımızda yanlış anlaşılmamızı önlemek ve doğru iletişim
kurmamızı sağlayacak yöntemleri geliştirmek
Eğitimin İçeriği







Eğitimin çalışanlara işyerine faydaları
İletişim
Öfke bastırma ve sakinleştirme
İletişimde cinsiyet faktörü, İletişim engelleri
Davranış modelleri
Çalışanların yöneticilere, işyerine ve birbirine karşı sorumlulukları
Uygulamalı pratik çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
52 |
Sunum Teknikleri Eğitimi
Eğitimin Amacı
Sunum becerisi herkesin içlerinde bir yerlerde - belki bazılarında daha yüzeyde,
bazılarında daha derinlerde bir yerlerdedir, ama kesinlikle vardır! - var olan sunum
becerimizi daha verimli ve etkin hale getirmek.
Eğitimin İçeriği







Etkili sunuş teknikleri
Başarılı sunuşların dinamiği
Sunuş türleri
Sunuşlarda neden başarısız oluruz
Sunuşun planlanması
Sunuşun hazırlanması
Sunuşun gerçekleşmesi
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 53
Stres ve Stres Yönetimi
Eğitimin Amacı
Sürekli şikâyet ettiğimiz ve rahatsız olduğumuz stresi yönetebilmeyi ve stresi
yönettiğimizde başarılarımızın arttığını, iş ve sosyal hayatımızın daha yaşanabilir
hale geldiğini göstermek.
Eğitimin İçeriği








Stresin sebepleri
Bireysel farklılıklar ve stres yumuşatıcılar
İş görenin işinden ve/veya ortamdan kaynaklanan stres
Stresin ölçümü ve etkileri
Stres başarı ilişkisi, Stres yönetimi
Stresle bireysel ve örgütsel başa çıkma yöntemleri
Uygulamalı pratik çalışmalar
Sunuşun gerçekleşmesi
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
54 |
Beden Dili Eğitimi
Eğitimin Amacı
İstenilen ve istenilmeyen davranışların baş, el, kol, bacak, ayak ve yüz kaslarının
kullanılarak ilişkide olduğumuz insanlara doğru mesajı iletme yolları kazandırmak.
Eğitim İçeriği






İletişim bileşenleri, iletişim türleri
Beden dilinin öğeleri
Beden dili temel hareketleri
Niyet edilen ve niyet edilmeyen ifadeler
Egemenlik alanı
Uygulamalı pratik çalışmalar
Eğitimin Süresi
2 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 55
TSE&EOQ YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK/BAŞ
TETKİK GÖREVLİSİ EĞİTİMLERİ & SINAVLARI
56 |
TSE & EOQ Kalite Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
Kalite Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi
için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin
geliştirilmesidir.
Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik
çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların Avrupa
Kalite Teşkilatı (EOQ) Kalite Personeli Belgelendirme Şemasında öngörülen
niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının
sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği
 Kalite Tanımlamaları ve Kalitenin Evrimi
 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri
 TS EN ISO 9001, TS EN ISO 9004 ve TS EN ISO 9000 TS EN ISO 19011
Standardları
 Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri
 Tetkik Görevlilerinin Nitelikleri
 Tetkike Hazırlık, Tetkikin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması
 Kontrol Listeleri
 Uygunsuzluk Raporu Yazımı
 Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri
 Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliği
 Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
4 Gün
Sınavın Süresi
1 Gün
| 57
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
24-27
5-8
7-10
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
2014
OCAK
TSE & EOQ Kalite Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitiminin Yeri
ve Tarihi
8-11
9-12
13-16
12-15
15-18
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
28
9
11
12
13
16
17
19
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE & EOQ Kalite Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Sınavının Yeri ve
Tarihi
58 |
TSE & EOQ Çevre Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
Çevre Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi
için TS EN ISO19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin
geliştirilmesidir.
Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik
çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların Avrupa
Kalite Teşkilatı (EOQ) Çevre Yönetim Sistemleri Personeli Belgelendirme Şemasında
öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının
sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği










Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Tanımlamaları
ÇYS Temelleri
ÇYS Standardları
TS EN ISO 14001 Standardının Tetkik Görevlisi Gözüyle İncelenmesi
TS EN ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu
Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri
Tetkik Görevlilerinin Nitelikleri
Tetkike Hazırlık, Tetkikin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması
Kontrol Listeleri
Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
4 Gün
Sınavın Süresi
1 Gün
| 59
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
7-10
29-02
10-13
17-20
26-29
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
11
14
03
21
30
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE & EOQ Çevre Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Sınavının
Yeri ve Tarihi
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
2014
OCAK
TSE & EOQ Çevre Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Eğitiminin
Yeri ve Tarihi
60 |
TSE & EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Tetkik/Baş Tetkik
Görevlisi Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak
yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin
yeteneklerinin geliştirilmesidir.
Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik
çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve Eğitim sonunda tüm katılımcıların Avrupa Kalite
Teşkilatı (EOQ) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Personeli Belgelendirme
Şemasında öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi
olmalarının sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği






İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Tanımlamaları
OHSAS Temelleri
TS 18001 ve TS 18002 Standardları
TS 18001 Standardının Tetkik Görevlisi Gözüyle İncelenmesi
Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri
Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
4 Gün
Sınavın Süresi
1 Gün
| 61
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
10-13
15-18
6-9
13-16
3-6
14
19
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
10
MART
OCAK
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
ŞUBAT
2014
TSE & EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Tetkik/Baş
Tetkik Görevlisi Sınavının Yeri ve Tarihi
12
17
7
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
2014
OCAK
TSE & EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Tetkik/Baş
Tetkik Görevlisi Eğitiminin Yeri ve Tarihi
62 |
TSE & EOQ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi
Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (TS EN ISO 22000) Tetkiklerinin etkin ve amaca
uygun olarak yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik
görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.
Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik
çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların öngörülen
niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının
sağlanmasıdır.
Eğitim İçeriği








Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımları
Ön Gereksinim Programı
TS EN ISO 22000 Standardının Tetkikçi Gözüyle İncelenmesi
Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri
Tetkik Görevlilerinin Nitelikleri
Tetkike Hazırlık, Tetkikin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması
Kontrol Listeleri
Pratik Çalışmalar
Eğitimin Süresi
4 Gün
Sınavın Süresi
1 Gün
| 63
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
27-30
24-27
24-27
22-25
23-26
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
31
28
28
26
27
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE & EOQ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi
Sınavının Yeri ve Tarihi
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
2014
OCAK
ŞUBAT
TSE & EOQ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi
Eğitiminin Yeri ve Tarihi
64 |
Yönetim Sistemleri - TSE&EOQ Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi Sınavları Başvuru
Şartları
TSE & EOQ Tetkik Görevlisi (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği)
Öğrenim: Aday, asgari ön lisans mezunu olmalıdır.
Toplam İş Deneyimi: Aday, asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır.
Ön lisans mezunları için bu süre 6 yıldır.
Yönetim Sistemi Deneyimi: Toplam iş deneyiminin en az 2 yıllık bölümü ilgili
Yönetim Sistemi faaliyetlerini içermeli.
Eğitim: Aday, ilgili yönetim sistemi tekniklerini kapsayan 150 saatlik eğitim şartını
sağlamalıdır. İlave olarak, en az 40 saatlik “Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi” eğitimi almış
olmalıdır.
Tetkik Deneyimi: Aday, en az 4 tam dış tetkik (2. veya 3. taraf tetkiki) içeren, toplamı
20 günden az olmayan pratik tetkik deneyimine sahip olmalıdır. Tetkik deneyimi
belgelendirmeden önceki son üç yıla ait olmalıdır. Tetkik süresi; üçüncü taraf
tetkiklerinde, tetkik yerinde geçen süreye her tetkik için 1 gün hazırlık ve raporlama
süresi eklenerek, ikinci taraf tetkiklerinde, her tetkik için yarım gün hazırlık ve
raporlama süresi eklenerek, iç tetkiklerde tetkik yerinde geçen süre dikkate alınarak
hesaplanacaktır.
TSE&EOQ Aday Tetkik Görevlisi (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği)
TSE ve EOQ "Tetkik Görevlisi" veya "Yönetici" belgeleri için başvuranlardan istenen
"Toplam İş Deneyimi", "Yönetim Sistemi Deneyimi" ve "Tetkik Deneyimi" şartları
haricindekileri sağlayan adaylar "Aday Tetkik Görevlisi" belgesi için başvurabilirler.
TSE&EOQ Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi
Öğrenim: Aday, en az 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri,
veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi
konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer branşlardan mezun olmalı veya gıda
bilimi ile ilgili bir ön lisans programından mezun olmalıdır.
Toplam İş Deneyimi: Aday, Gıda ile ilişkili aşağıdaki alanlarda en az aşağıdaki
tabloda belirtilen sürede iş tecrübesine sahip olmalıdır.
Gıda İle İlişkili Çalışma Alanları: Gıda alanındaki bilimsel tecrübe, Ziraat - Hayvan
Besiciliği, Bitki Üretimi, Gıda Üretimi, Bakım Faaliyetleri, Laboratuvar Hizmetleri,
Yemek Hizmetleri (Catering), İyi Tarım Uygulamaları (GAP); İyi Veteriner
Uygulamaları (GVP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP); İyi Hijyen Uygulamaları (GHP);
İyi Üretim Uygulamaları (GPP); İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP); İyi Ticaret
Uygulamaları (GTP), HACCP sistemini içeren kalite güvence çalışmaları, Entegre
Yönetim Sistemi, Gıda işletmelerinde proses/iş geliştirme teknikleri
| 65
ÖĞRENİM DURUMU
İŞ DENEYİMİ SÜRESİ
Gıda ile ilgili ön lisans mezunu
6 YIL
Yukarıda belirtilen branşlarla ilgili lisans programı
mezunu
4 YIL
Yukarıda sayılan branşlar dışındaki konularda lisans
yapmış yüksek lisansı gıda ile ilgili olan kişiler
4 YIL
Yukarıda belirtilen branşlarla ilgili hem lisans hem
yüksek lisans veya programını bitirmiş olanlar
3 YIL
Gıda Güvenliği-HACCP Yönetim Sistemi Deneyimi: Toplam iş deneyiminin en az
2 yılı HACCP Sistemi ve/veya Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin kurulması ve
uygulaması konularında olmalıdır.
Eğitim: Aday; Gıda Güvenliği, HACCP konularıyla ilgili en az 150 saatlik mesleki
eğitim almış olmalıdır. Bu eğitimlere ilave olarak 40 saatlik Gıda Güvenliği Tetkik /
Baş Tetkik Görevlisi eğitimi almış olmalıdır.
Tetkik Deneyimi: Aday en az 5 dış tetkik (2. veya 3. taraf tetkiki) içeren, toplamı 15
günden az olmayan pratik tetkik deneyimine sahip olmalıdır. Tetkik deneyimi
belgelendirmeden önceki son üç yıla ait olmalıdır. Tetkik süresi; üçüncü taraf
tetkiklerinde, tetkik yerinde geçen süreye her tetkik için 1 gün hazırlık ve raporlama
süresi eklenerek, ikinci taraf tetkiklerinde, her tetkik için yarım gün hazırlık ve
raporlama süresi eklenerek, iç tetkiklerde tetkik yerinde geçen süre dikkate alınarak
hesaplanacaktır.
TSE Gıda Güvenliği Aday Tetkik Görevlisi
TSE ve EOQ Gıda Güvenliği Tetkik Görevlisi belgeleri için başvuranlardan istenen
"Toplam İş Deneyimi", "Gıda Güvenliği - HACCP Yönetim Sistemi Deneyimi" ve
"Tetkik Deneyimi" şartları haricindeki şartları sağlayan adaylar "Gıda Güvenliği Aday
Tetkik Görevlisi" belgesi için başvurabilirler.
66 |
| 67
TSE & EOQ YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİCİ
SINAVLARI
68 |
Yönetim Sistemleri - TSE & EOQ Yönetici Sınavları Başvuru Şartları
TSE & EOQ Sistem Yöneticisi (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği)
Öğrenim: Aday, asgari ön lisans mezunu olmalıdır.
Toplam İş Deneyimi: Aday, asgari 4 yıllık tam zamanlı iş tecrübesine sahip olmalıdır.
Ön lisans mezunları için bu süre 6 yıldır.
Yönetim Sistemi Deneyimi: Toplam iş deneyiminin en az 2 yıllık bölümü ilgili
Yönetim Sistemi faaliyetlerini içermelidir.
Eğitim: Aday, ilgili Yönetim Sistemi tekniklerini kapsayan, en az 150 saatlik eğitim
şartını sağlamalıdır.
TSE & EOQ Sistem Aday Yöneticisi ( Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği)
TSE ve EOQ "Sistem Yöneticisi" belgeleri için başvuranlardan istenen "Toplam İş
Deneyimi" ve "Yönetim Sistemi Deneyimi" şartları haricindekileri sağlayan adaylar
"Sistem Aday Yöneticisi" belgesi için başvurabilirler.
| 69
ANKARA
İSTANBUL
10
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE & EOQ Kalite Sistem Yöneticisi Sınavının Yeri ve Tarihi
15
12
15
ANKARA
İSTANBUL
10
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE & EOQ Çevre Sistem Yöneticisi Sınavının Yeri ve Tarihi
20
21
8
ANKARA
İSTANBUL
6
29
17
17
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE & EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem Yöneticisi Sınavının Yeri ve Tarihi
70 |
TSE & EOQ Gıda Güvenliği Sistem Yöneticisi
Öğrenim: Aday, en az 4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri,
veteriner hekim, kimyager, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi
konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer branşlardan mezun olmalı, veya gıda
bilimi ile ilgili bir ön lisans programından mezun olmalıdır.
Toplam İş Deneyimi: Aday, Gıda ile ilişkili aşağıdaki alanlarda en az aşağıdaki
tabloda belirtilen sürede iş tecrübesine sahip olmalıdır.
Gıda İle İlişkili Çalışma Alanları: Gıda alanındaki bilimsel tecrübe, Ziraat - Hayvan
Besiciliği, Bitki Üretimi, Gıda Üretimi, Bakım Faaliyetleri, Laboratuvar Hizmetleri,
Yemek Hizmetleri (Catering), İyi Tarım Uygulamaları (GAP); İyi Veteriner
Uygulamaları (GVP); İyi Üretim Uygulamaları (GMP); İyi Hijyen Uygulamaları (GHP);
İyi Üretim Uygulamaları (GPP); İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP); İyi Ticaret
Uygulamaları (GTP), HACCP sistemini içeren kalite güvence çalışmaları, Entegre
Yönetim Sistemi, Gıda işletmelerinde proses/iş geliştirme teknikleri
ÖĞRENİM DURUMU
Gıda ile ilgili ön lisans mezunu
Yukarıda belirtilen branşlarla ilgili lisans programı
mezunu
Yukarıda sayılan branşlar dışındaki konularda lisans
yapmış yüksek lisansı gıda ile ilgili olan kişiler.
Yukarıda belirtilen branşlarla ilgili hem lisans hem
yüksek lisans veya programını bitirmiş olanlar
İŞ DENEYİMİ SÜRESİ
6 YIL
4 YIL
4 YIL
3 YIL
Gıda Güvenliği-HACCP Yönetim Sistemi Deneyimi: Toplam iş deneyiminin en az 2
yılı HACCP Sistemi ve/veya Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin kurulması ve
uygulaması konularında olmalıdır.
Eğitim: Aday, Gıda Güvenliği, HACCP konularıyla ilgili en az 150 saatlik mesleki
eğitim almış olmalıdır.
TSE Gıda Güvenliği Sistem Aday Yöneticisi
TSE ve EOQ Gıda Güvenliği Sistem Yöneticisi belgeleri için başvuranlardan istenen
"Toplam İş Deneyimi" ve "Gıda Güvenliği-HACCP Yönetim Sistemi Deneyimi" şartları
haricindeki şartları sağlayan adaylar "Gıda Güvenliği Sistem Aday Yöneticisi" belgesi
için başvurabilirler.
| 71
ANKARA
İSTANBUL
17
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE & EOQ Gıda Güvenliği Sistem Yöneticisi Sınavının Yeri ve Tarihi
15
25
21
TSE & EOQ Proses Yöneticisi
Öğrenim: Aday; 4 yıllık üniversite mezunu, 2 yıllık yüksekokul mezunu veya eşdeğeri
bir öğrenime sahip olmalıdır.
Toplam İş Deneyimi: Aday 6 yıl boyunca pratik tecrübesini, yönetim sistemlerindeki
gelişimini kanıtlayacak, bundan dolayı en az 2 yılını kıdemli ya da yönetsel
pozisyonda geçirmiş olmalıdır.
Eğitim: Aday; Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi (TS EN ISO 9001-TS EN ISO
14001- TS EN ISO 22000- TS 18001) ve Proses Yönetimi eğitimi almış olmalıdır.
72 |
| 73
YÖNETİM SİSTEMLERİ ENTEGRE İÇ TETKİKÇİ
BELGELENDİRME EĞİTİMİ/SINAVI
74 |
Yönetim Sistemleri Entegre İç Tetkikçi Belgelendirme Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
Yönetim sistemlerinin planlanmış düzenlemelerle, ilgili yönetim sistemi (TS EN ISO
9001,TS EN ISO 14001, TS EN ISO 22000- TS 18001) standardlarının şartlarına ve
kuruluş tarafından oluşturulan yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin
olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için
planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi entegre tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için
entegre tetkik görevlilerinin eğitilmesi ve belgelendirilmesidir.
Eğitim İçeriği
 TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 22000, TS 18001 Yönetim
Sistemleri
Standardlarının Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 TS EN ISO 19011 Standardının Tanımı
 Tetkik Tipleri
 Tetkikin Faydaları
 Tetkikin Yönetimi
 Tetkikin Planlanması
 Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 Pratik ve Örnek Çalışmalar
Eğitim/Sınavın Süresi
3 Gün
| 75
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Ön Gereksinim Programları Eğitimi
Eğitim Amacı
TS EN ISO 22000 standardını uygulayacak kuruluşlarda çalışma ortamı boyunca
üründe gıda güvenliği tehlikesine yol açabilecek olasılıklar, ürünler arasında çapraz
bulaşılar dahil, ürünlere biyolojik, kimyasal ve fiziksel bulaşılar, üründe ve ürün işleme
ortamında gıda güvenliği tehlikelerinin seviyeleri konularının belirlenmesi ve
kontrolüne yönelik ön gereksinim programlarının oluşturulmasını sağlamaktır.
Ayrıca TS EN ISO 22000 standardı kapsamında tetkik yapacak personelin
yeteneklerinin geliştirilmesidir.
Eğitim İçeriği
 Hammadde üretimi,
 Kuruluş yerleşimi, alt yapı özellikleri, depolama, üretim alanları, atık alanları,
tesisler, malzeme ve teçhizat,
 Altyapı ve tesisler için bakım, temizlik ve hijyen faaliyetleri,
 Kişisel hijyen (çalışanlar, ziyaretçiler) faaliyetleri,
 Taşıma faaliyetleri,
 Operasyonların kontrolü,
 Gıda tehlikelerinin kontrolü, dokümantasyon ve kayıt sistemi, izleme ve geri
çekme, yönetim ve organizasyon konularının gıda güvenliği açısından
değerlendirilmesi.
Eğitimin Süresi
2 Gün
76 |
Sağlık Sektöründe Yönetim Sistemi Uygulamaları Eğitimi
Eğitim Amacı
Bu eğitimin amacı, sürekli iyileştirme, hata veya olumsuz sonuçların engellenmesini
vurgulama, katma değeri olmayan faaliyetler gibi çeşitliliğin azaltılmasını sağlayan,
sağlık hizmeti veren kuruluşlar için temel bir kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
veya iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.
Eğitim İçeriği
Bu eğitim, bir kalite yönetim sisteminin hem etkinliğini hem de verimini ve sonuçta da bir
kuruluşun performansının iyileştirilmesi bakımından potansiyelini dikkate almak için
TS EN ISO 9001 standardında verilen şartların da ötesinde kılavuzluk bilgileri sağlar.
TS EN ISO 9001 standardı ile karşılaştırıldığında, müşteri tatmini ve ürün kalitesi
hedefleri, ilgili tarafların tatmini ve kuruluşun performansı da dâhil edilerek
genişletilmiştir.
Bu eğitim, kuruluşun proseslerinin tanımlanması ve sonuçta, temel oluşturan yönetim
prensipleri, kuruluş içinde yaygınlaştırılmasını sağlar. Bu eğitimin odak noktası,
müşterilerin ve ilgili diğer tarafların tatminiyle ölçülen sürekli iyileştirmenin
başarılmasıdır.
Eğitimin Süresi
3 Gün
NOT: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 77
Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi Eğitimi
Eğitim İçeriği
 Yasal durum
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin Kuruluşlara Getirdiği Yükümlülükler
 Tıbbi atıkların tanımı ve özellikleri
Tıbbi atıkların tanımı ve sınıflandırma
Tıbbi atık kategorileri
Tıbbi atık kaynakları
Tıbbi atık üretimi
Tehlikeli Tıbbi atıkların fizikokimyasal özellikleri
 Tıbbi atıkların sağlık üzerindeki etkileri
Bulaşıcı atıklar ve kesicilerden kaynaklanan tehlikeler
Kimyasal ve farmasotik atıklardan kaynaklanan tehlikeler
Genotoksik atıklardan kaynaklanan tehlikeler
Radyoaktif atıklardan kaynaklanan tehlikeler
 Tıbbi atık yönetim sisteminin planlaması
Atık yönetim hiyerarşisi
Atık yönetim planının oluşturulması
Tıbbi atık yönetimi
 Tıbbi atık yönetiminin aşamaları,
Atık minimizasyonu, Ayrıştırma ve depolama, Atık toplama, Dahili taşıma,
Atıkların geçici depolanması, Tıbbi atıkların bertaraf alanına taşınması
Tıbbi atıklar için arıtma ve bertaraf teknolojileri
Not: Eğitim içeriği Dünya Sağlık Örgütünün “Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan
atıkların güvenli yönetimi” rehberi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve TS 12129
“Atıklar-Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması” standardı göz önüne alınarak
oluşturulmuştur.
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
6-7
13-14
27-28
10-11
8-9
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
78 |
| 79
MESLEKİ YETKİNLİK EĞİTİMLERİ/SINAVLARI
80 |
Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Direnç Kaynak Ayarcısı Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
Kaynakçı işlemine konu olan işin kalitesi, kaynakçının beceri derecesinin yüksekliğine
bağlıdır. Bu sebeple kaynakçının sözlü ve yazılı talimatları izleme kabiliyeti ve
ustalığının sınanması, kaynak edilen ürünün kalitesinin sağlanmasında önemli
faktörlerdir. Sınav öncesi; kaynakçı eğitimi ile kaynakçıların kaynak işleminde dikkat
edecekleri hususların tanımlanması ve geliştirilmesini sağlamaktır.
Eğitim İçeriği
 Kaynak Tekniğinin Tanımlanması
 Kaynak Donanımı
 Kaynak İşlemi
Sınavı Yapılan Kaynak Yöntemleri










111 - Elektrik Ark Kaynağı (E)
114 - Özlü Elektrotla Ark Kaynağı
121 - Tek Tel Toz Altı Kaynağı
125 - Özlü Elektrotla Ark Kaynağı
131 - Metal Inert Gaz Kaynağı (MIG)
135 - Metal Aktif Gaz Kaynağı (MAG)
141 - Tungsten Inert Gaz Kaynağı (TIG)
311 - Oksi Asetilen Kaynağı (G)
136 - Aktif Koruyucu Gazla Özlü Teli Metal-Ark Kaynağı
15 - Plâzma Ark Kaynağı
Açıklama
Kaynakçı
belgelendirme
talepleri,
bireysel
başvurular
doğrultusunda
değerlendirilmekte olup, sınav organizasyonu TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır.
| 81
Tahribatsız Muayene Eğitimleri & Sınavları
Sıvı Penetrant 1. Seviye Kursu (16 Saat)
Sıvı Penetrant 2. Seviye Kursu (24 Saat)
Sıvı Penetrant 3. Seviye Kursu (24 Saat)
TAHRİBATSIZ
EĞİTİMLERİ /
SINAVLARI
(TS EN ISO
9712'YE GÖRE)
TAHRİBATSIZ EĞİTİMLERİ
/ SINAVLARI TSE KALİTE
KAMPÜSÜ / GEBZE'DE
YAPILMAKTADIR.
ANCAK TEKNİK
İMKANLARIN YETERLİ
OLMASI DURUMUNDA
EĞİTİM VE SINAVLAR
KURULUŞLARIN KENDİ
TESİSLERİNDE DE
YAPILABİLMEKTEDİR.
Manyetik Parçacık 1. Seviye Kursu (16 Saat)
Manyetik Parçacık 2. Seviye Kursu (24 Saat)
Manyetik Parçacık 3. Seviye Kursu (32 Saat)
Radyografik Muayene 1. Sev. Kursu (72
Saat)
Radyografik Muayene 2. Sev. Kursu (80
Saat)
Radyografik Muayene 3. Sev. Kursu (72
Saat)
Ultrasonik Muayene 1. Seviye Kursu (64
Saat)
Ultrasonik Muayene 2. Seviye Kursu (80
Saat)
Ultrasonik Muayene 3. Seviye Kursu (72
Saat)
Gözle Muayene 1. Seviye Kursu (16 Saat)
Gözle Muayene 2. Seviye Kursu (24 Saat)
Gözle Muayene 3. Seviye Kursu (24 Saat)
Eğitim ve sınavların
planlanan aylarda
açılması için ilgili
programa yeterli
başvuru olması
gerekmektedir.
Yeterli başvuruya
ulaşıldığında
planlanan ay
içerisinde kesin
tarihler başvuru
sahiplerine
bildirilecektir.
Girdap Akımları 1. Seviye Kursu (40 Saat)
Girdap Akımları 2. Seviye Kursu (40 Saat)
Girdap Akımları 3. Seviye Kursu (40 Saat)
TÜM ALANLARDA SINAV 1 GÜN
SÜRMEKTEDİR
Eğitim Amacı
TS EN ISO 9712 standardında belirtilen, adayların eğitim yeterliliği ile ilgili şartları
sağlayabilmesi için ilgili teknikte teorik ve pratik yetkinliğin geliştirilmesini sağlamaktır.
Eğitimlerin İçeriği
 İlgili Tahribatsız Muayene Tekniğinin Tanımlanması
 Tahribatsız Muayene Uygulama İşlemi
 Tahribatsız Muayene Sonucunu Değerlendirilmesi İşlemi
Açıklamalar
 Yeterli sayıda (en az 6 kişi) başvuru olması durumunda bu programda
belirtilmemiş eğitimlerin de açılması mümkündür.
 Eğitim ve sınavlar TSE Kalite Kampüsü Bölge Müdürlüğü Tahribatsız Muayene
Laboratuvarı- ÇAYIROVA-GEBZE/ KOCAELİ adresinde gerçekleştirilmektedir.
(Tel 0 262 723 14 71 - 76)
 Vasıflandırma sınavlarında başarılı olan katılımcılar TÜRKAK tarafından
akredite olan Türk Standardları Enstitüsü Personel Belgelendirme Müdürlüğü
tarafından TS EN ISO 1912’ye göre belgelendirilmektedir.
82 |
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
Kimyasal maddelerin topluma yapmış olduğu katkılara karşın, gerek yapılarından
gerekse de kullanımları esnasındaki tehlikeleri bazı şartlarda istenmeyen boyutlarda
hasar verebilmektedir. Kimyasal maddelerin kullanımındaki risklerini en aza indirgemek
ve azalan bu risklerin kontrol altına almak için ulusal ve uluslararası boyutlarda
“sistem” diyebileceğimiz kurallar uygulanmaktadır. Bu eğitimin temel amacı,
katılımcılara “risk iletişiminde” çok önemli yer tutan Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
hazırlanmasında yol göstermek gerektiğinde başvurulacak kaynaklardan örnekler
sunmaktır.
Eğitim İçeriği
 Ülkemizde ve Dünyada Uygulanan Mevzuat
 İlgili Tarafların Sorumlulukları
 Tehlikeli Kimyasal Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması
ve Etiketlenmesi
 Genel Toksilojik Bilgiler
 İşyeri Maruz Kalma Limitleri
 Kişisel Korunma Cihazları
 Tehlikeli Malların Taşınması ve Depolanması
 Çevre İçin Tehlikelerin Belirlenmesi
 Atık Yönetimi ve Sınıflandırması
 Yangın, İlk Yardım ve Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
 Fiziko-kimyasal Özelliklerin Tanımı, Tepkime Şartları
 Pratik Çalışmalar
Açıklama
Eğitim sonunda bireysel veya kurumsal başvurular doğrultusunda yapılan sınavda
başarılı olan adaylar belgelendirilmekte olup, sınav organizasyonu TSE Personel
Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Eğitim/Sınavın Süresi
4 Gün
Not: Eğitim ve Sınav tarihlerine ilişkin bilgiler www.tse.org.tr adresinden ya da Personel
Belgelendirme Müdürlüğünde temin edilebilir.
| 83
İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kriterlerine uygun üretilen ürünün, üretiminden son
tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen kontrol kuruluşlarında görev yapacak
kontrolörlerin, İTU Yönetmeliği hükümlerince Bakanlıkça açılacak veya açtırılacak
kontrolörlük eğitimine katıldığına dair resmi bir belgeye sahip olması gerekmektedir.
TSE ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan protokol
kapsamında düzenlenecek bu eğitimle, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları
Kontrolörlüğü eğitimi ve sınavı gerçekleştirilecektir.
Eğitim İçeriği













İyi Tarım Uygulamalarına Giriş,
İyi Tarım Uygulamaları Ülke Mevzuatı,
Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamalarına Konu Standardlar,
Bitkisel Üretim Kontrol Noktaları,
Ülkemizde Bitki Sağlığı Uygulamaları Ve Entegre Mücadele
Bitki Koruma Ürünleri Kullanımı ve Etkileri,
Gübreler ve Gübreleme Teknikleri,
Tarım Çevre İlişkileri, Çevre Risk Analizi,
İletişim Tek. ve Psikolojik Yaklaşımlar,
Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9000) ,
Denetim Teknikleri,
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (TS EN ISO 22000)
İş Sağlığı ve Güvenliği
NOT: Sınava katılmak isteyen adayların Ziraat Mühendisi veya Gıda Mühendisi
olması gerekmektedir.
Eğitim/Sınavın Süresi
10 Gün
Not: Eğitim ve Sınav tarihlerine ilişkin bilgiler www.tse.org.tr adresinden ya da Personel
Belgelendirme Müdürlüğünde temin edilebilir.
84 |
İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Kontrolörü Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İTU faaliyetlerinin her aşamasının ilgili mevzuat ve
Belgelendirme Kuruluşunun şartlarına göre uygulanmasının kontrol etmek üzere,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilen kontrol kuruluşlarında görev yapacak
kontrolörlerin belgelendirmesi yapmak.
Eğitim İçeriği













İyi Tarım Uygulamaları Giriş
İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik
Su Ürünleri Yetiştiriciliğine İlişkin Mevzuatlar
Su Ürünleri Yetiştiriciliği İyi Uygulamalar Kriterleri-1
Su Ürünleri Yetiştiriciliği İyi Uygulamalar Kriterleri-2
Muhafaza Zinciri Kontrol Listesi
İletişim Tek. ve Psikolojik Yaklaşımlar
Su Ürünleri Yetiştiriciliğine İlişkin Genel bilgiler
Çevre Risk Analizi
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
Denetim Teknikleri
NOT: Sınava katılmak isteyen adayların, kontrolörlük yapacağı alanla ilgili olarak
Ziraat Mühendisi (su ürünleri bölümü), Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi,
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi veya Veteriner Hekim olması gerekmektedir.
Eğitim/Sınavın Süresi
10 Gün
Not: Eğitim ve Sınav tarihlerine ilişkin bilgiler www.tse.org.tr adresinden ya da Personel
Belgelendirme Müdürlüğünde temin edilebilir.
| 85
Organik Tarım Kontrolörü Eğitimi/Sınavı
Eğitim Amacı
5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına
İlişkin Yönetmeliğin 42. maddesi hükümlerine göre organik tarım konusunda
yetkilendirilmiş kuruluşların kontrolör ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenmektedir.
Eğitim İçeriği
Organik tarım uygulamaları giriş, dünyadaki uygulamalar, ulusal ve uluslararası
mevzuat, organik tarım metodu ile bitkisel ve hayvansal üretim, organik tarımda kontrol
ve sertifikasyon sistemi, bitki sağlığı, gübreler ve gübreleme, organik ürünlerde hasat
sonrası işlemler, tarım çevre, iletişim tekniği ve psikolojik yaklaşımlar, kalite yönetim
sistemi, gıda güvenliği yönetim sistemi, denetim teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği
konuları.
NOT: Sınava katılmak isteyen adayların Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Su
Ürünleri Mühendisi veya Gıda Mühendisi olması gerekmektedir.
Eğitimin Süresi
9 Gün
Sınavın Süresi
1 Gün
Not: Eğitim ve Sınav tarihlerine ilişkin bilgiler www.tse.org.tr adresinden ya da Personel
Belgelendirme Müdürlüğünde temin edilebilir.
86 |
Helal Gıda Teknik İnceleme Uzmanı Eğitimi
Eğitim İçeriği
TS OIC/SMIIC 1 “Helal Gıda – Genel Kurallar” standardında yer alan hükümler:
Terimler ve tarifler, gıdanın kaynağı, hayvan kesim kuralları, et ve et mamulleri, süt ve
süt ürünleri, yumurta ve yumurta mamulleri, tahıl ve tahıl ürünleri, bitkisel ve
hayvansal katı ve sıvı yağlar, meyve ve sebzeler ve mamulleri, şeker ve şekerleme
mamulleri, meşrubat, bal ve yan mamulleri, besin takviyeleri, genetiği değiştirilmiş
gıdalar, gıda katkı maddeleri, enzimler, mikroorganizmalar, ambalaj malzemeleri, gıda
hizmet ve tesisleri, gıda işleme, makineler, araç-gereçler ve imalat hatları, depolama,
teşhir, servis ve taşıma, hijyen, sanitasyon ve gıda güvenilirliği, geçerli kılma ve
doğrulama, tanımlama ve izlenebilirlik, ön gereksinim programı, antiseptik maddelerin
etki mekanizmaları, üretim tesisine yönelik şartlar, üretim donanımıyla ve gıda
güvenliği yönetim sistemiyle ilgili şartlar, helal gıda teknik inceleme kuralları, TS EN
ISO 22000 standardı, yasal şartlar, helal gıda teknik inceleme uzmanının kişisel
nitelikleri, denetim teknikleri ve aşamaları
Eğitimin Süresi
3 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
7-9
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
15-17
3-5
1-3
20-22
| 87
Helal Gıda Teknik İnceleme Uzmanı Sınavı
Sınavın Amacı
TS OIC/SMIIC 1 “Helal Gıda – Genel Kurallar” standardı hükümlerine göre Helal
Gıda konusunda teknik inceleme uzmanı belgelendirmesi yapmak.
Sınavın İçeriği
TS OIC/SMIIC 1 “Helal Gıda – Genel Kurallar” standardında yer alan hükümler:
Terimler ve tarifler gıdanın kaynağı, hayvan kesim kuralları, et ve et mamulleri, süt ve
süt ürünleri, yumurta ve yumurta mamulleri, tahıl ve tahıl ürünleri, bitkisel ve
hayvansal katı ve sıvı yağlar, meyve ve sebzeler ve mamulleri, şeker ve şekerleme
mamulleri, meşrubat, bal ve yan mamulleri, besin takviyeleri, genetiği değiştirilmiş
gıdalar, gıda katkı maddeleri, enzimler, mikroorganizmalar, ambalaj malzemeleri, gıda
hizmet ve tesisleri, gıda işleme, makineler, araç-gereçler ve imalat hatları, depolama,
teşhir, servis ve taşıma, hijyen, sanitasyon ve gıda güvenilirliği, geçerli kılma ve
doğrulama, tanımlama ve izlenebilirlik, ön gereksinim programı, antiseptik maddelerin
etki mekanizmaları, üretim tesisine yönelik şartlar, üretim donanımıyla ve gıda
güvenliği yönetim sistemiyle ilgili şartlar, helal gıda teknik inceleme kuralları, TS EN
ISO 22000 standardı, yasal şartlar, helal gıda teknik inceleme uzmanının kişisel
nitelikleri, denetim teknikleri ve aşamaları.
NOT: Sınava katılmak isteyen adayların üniversitelerin Biyoloji, Biyokimya, Tıp
Doktorluğu, Eczacılık, Hidrojeoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Genetik
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Veteriner Hekimlik, Kimya
Mühendisliği, Kimya, Su Ürünleri Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin
lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.
Sınavın Süresi
1 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
10
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Sınavının Yeri ve Tarihi
18
6
4
23
88 |
Asansör Gözetim ve Muayene Uzmanı Eğitimi
Eğitimin İçeriği
Asansör yönetmeliği (95/16/AT), TS EN ISO/IEC 17020 (Muayene Kuruluşlarında
Akreditasyon), TS EN 81-1 + A3 (Elektrikli Asansör), TS EN 81-2 + A3 (Hidrolik
Asansör), uygunluk değerlendirme işlemleri, CE uygunluk işareti, piyasaya arz, piyasa
gözetimi ve denetimi, onaylanmış kuruluş, kalite sistemi, muayene metotları ve
prosedürleri, muayene raporları ve muayene belgeleri, şikayet, itirazlar, asansör ve
güvenlik aksamının tasarımı ve yapımı ile ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları,
asansörler için AT tip incelemesi, birim doğrulaması (Modül G).
Eğitimin Süresi
3 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
6-8
13-15
5-7
12-14
14-16
17-19
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri ve Tarihi
| 89
Asansör Gözetim ve Muayene Uzmanı Sınavı
Sınavın Amacı
TS EN 81-1+A3 “Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları-Bölüm 1:
Elektrikli Asansörler”, TS EN 81-2+A3 “Asansörler-Yapım ve Montaj İçin Güvenlik
Kuralları-Bölüm 2: Hidrolik Asansörler” ve Standardları ve Resmi Gazetede
yayınlanan 95/16/AT “Asansör Yönetmeliği” hükümlerine göre Asansör konusunda
gözetimi ve muayene uzmanı belgelendirmesi yapmak.
Sınavın İçeriği
Asansör yönetmeliği (95/16/AT), TS EN ISO/IEC 17020 (Muayene Kuruluşlarında
Akreditasyon), TS EN 81-1 + A3 (Elektrikli Asansör), TS EN 81-2 + A3 (Hidrolik
Asansör), uygunluk değerlendirme işlemleri, CE uygunluk işareti, piyasaya arz, piyasa
gözetimi ve denetimi, onaylanmış kuruluş, kalite sistemi, muayene metotları ve
prosedürleri, muayene raporları ve muayene belgeleri, şikayet, itirazlar, asansör ve
güvenlik aksamının tasarımı ve yapımı ile ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları,
asansörler için AT tip incelemesi, birim doğrulaması (Modül G).
NOT: Sınava katılmak isteyen adayların üniversitelerin Elektrik, Elektronik, ElektrikElektronik, Mekatronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinin en az lisans
programlarından mezun olması gerekmektedir
Sınavın Süresi
1 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
9
16
8
15
17
20
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Sınavın Yeri ve Tarihi
90 |
| 91
KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
92 |
Genel Metroloji Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kalibrasyonla ilgili kavramların açıklanması, kalibrasyon hizmeti alınmasında dikkat
edilecek hususlar ve kalibrasyon sertifikalarının nasıl kullanılacağı bilgisinin verilmesi.
Eğitimin İçeriği
















Kalibrasyonun gerekliliği ve önemi
Metrolojide kullanılan terimler ve kavramlar
Metrolojinin uygulama alanı
Kalibrasyon
İzlenebilirlik
Karşılaştırma
Metre Konvansiyonu
Temel Birimler ve SI sistemi
Birimler ve kullanımı
Standartlar
Ölçümle ilgili tanımlar
Belirsizlik ve Tolerans ilişkisi
Kalibrasyon gerektiren cihazların tespiti ve kalibrasyon sıklığı tayini
Ara kontrol
Akreditasyon
Kalibrasyon sertifikası örnekleri
Eğitimin Süresi
1 Gün
2
5
2
1
1
10
3
20
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
3
3
3
31
NİSAN
6
6
MART
OCAK
ANKARA
BURSA
GEBZE
ŞUBAT
2014
Eğitimin Yeri
| 93
Ölçüm Belirsizliği Eğitimi
Eğitimin Amacı
Belirsizlik kavramının ve sistematiğinin anlaşılması; kullanıcıların ihtiyaç duydukları
belirsizlik hesaplamalarını yapabilir hale gelmesi
Eğitimin İçeriği















Tanışma
Terimler ve tanımlar
Belirsizlik kavramı
Hata türleri
Belirsizlik tipleri
Matematiksel model
Duyarlık katsayıları
Dağılım türleri
Kapsama faktörü
Belirsizlik bileşenleri
Ölçüm belirsizliğinin tahmini
Bütçe oluşturulması
Semboller ve tanımlar
Belirsizlik örnekleri verilmesi
Belirsizlikle ilgili grup çalışması yapılması
Eğitimin Süresi
2 Gün
GEBZE
4-5
6-7
1-2
3-4
2-3
11-12
2-3
4-5
21-22
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
4-5
AĞUSTOS
7-8
3-4
TEMMUZ
BURSA
HAZİRAN
4-5
MAYIS
7-8
NİSAN
OCAK
ANKARA
MART
2014
ŞUBAT
Eğitimin Yeri
94 |
Sıcaklık Kalibrasyonu Eğitimi
Eğitimin Amacı
Sıcaklık Metrolojisi ve Kalibrasyonları konusunda üretim, hizmet veren işletme,
laboratuvarlar çalışanlarına güncel bilgileri sağlamak.
Eğitimin İçeriği
 Tanışma,
 Sıcaklık kavramı
 Sıcaklık Kalibrasyonuna Dönük Temel Kavramlar
 ITS 90 Oluşturulması
 Teorik bilgiler,
 Kelvinin Tarifi,
 Sıcaklık Kalibrasyonu Tarihçesi ve Genel Bilgiler,
 Sıcaklık Kalibrasyon Metotları (Sabit Nokta Kalibrasyonu -Teorik)
 Karşılaştırmalı Yöntem ile Kalibrasyon (Pratik ve Teorik)
 İklimlendirme Dolapları Kalibrasyonları, (Sterilizatör-Etüv- İnkübatör-Soğuk
Oda -Teorik anlatım)
 Göstergeli Sıcaklık Ölçerlerin kalibrasyonları, (Teorik anlatım)
 Direnç Termometresi kalibrasyonları IEC 751’in tanıtılması,( Teorik anlatım)
 Isıl çift Kalibrasyonları IEC 584’in tanıtılması, (Teorik anlatım)
 Cam Termometre kalibrasyonları, (Teorik )
 Simülasyon - Gösterge ve Kalibratör Kalibrasyonları, (Teorik )
 Farklı Sertifikasyon düzenleme yöntemleri ve Sapmayı interpolasyon yöntemi
ile bulma
 Hesaplamalar,
 Non-Contact Termometreye ve Blok Kalibratöre kısaca bakış,
 Ölçmeyi etkileyen faktörler,
 Ölçme Belirsizliği Hesaplanmasına Kısaca bakış
 Katılımcıların Sıcaklık ölçümleri ile ilgili özel soru ve konuları varsa birlikte
çözüm bulmak.
 1. Gün anlatılan 3, 4, 5, 6 ve 7. maddelerle ilgili teorik konuların pratik
çalışması yapılır. Çalışma Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarlarımızda yapılır
katılımcıların ölçmeye iştiraki sağlanır.
 Soru ve Görüşler
Eğitimin Süresi
2 Gün
GEBZE
6-7
10-11
6-7
4-5
8-9
5-6
23-24
13-14
10-11
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
5-6
12-13
3-4
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
9-10
13-14
MART
OCAK
ANKARA
BURSA
ŞUBAT
2014
Eğitimin Yeri
| 95
Terazi Kalibrasyonu Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kütle mastarları ile kalibrasyonun nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken
hususların anlaşılması.
Eğitimin İçeriği
Tanışma
 Ağırlık kavramı
 Ağırlık Kalibrasyonuna Dönük Temel Kavramlar
 EURAMET cg 18’in ve terazi kalibrasyonları ile ilgili standard ve yayınların
tanıtılması
 Terazi kalibrasyonu
 Sertifika düzenleme yöntemleri
 Ölçmeyi etkileyen faktörler,
 Ölçme Belirsizliğinin örneklemelerle hesaplanması
 Pratik çalışma
 Terazi kalibrasyonu ile ilgili soru ve görüşler, soruların yanıtlanması
problemlere ortak çözümler bulmak

Eğitimin Süresi
1 Gün
ANKARA
BURSA
GEBZE
13
9
10
6
10
9
8
7
9
8
4
17
6
27
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
96 |
Basınç Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi
Eğitimin Amacı
Basınçölçerlerin kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken
hususların açıklanarak anlaşılmasının sağlanması.
Eğitimin İçeriği
Tanışma
Basınç Metrolojisi hakkında bilgilendirme
Basınç Modları
Primer Basınç Standardlarının tanıtılması
Sekonder Basınç Standardlarının tanıtılması
M anometrelerin çalışma prensipleri ve sınıflandırılması
EURAMET-cg-17.01 ve DKD 6.1 e göre manometre kalibrasyonun anlatılarak
aradaki farkların vurgulanması
 Belirsizlik hesaplamaları
 Uygulamalı Manometre kalibrasyonu







Eğitimin Süresi
1 Gün
ANKARA
BURSA
GEBZE
14
10
11
7
11
10
9
8
10
9
5
18
7
28
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
| 97
Hacim Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi
Eğitimin Amacı
Analizlerde kullanılan hacim ölçerlerin kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve dikkat
edilmesi gereken hususların açıklanarak anlaşılmasının sağlanması.
Eğitimin İçeriği
Tanışma,
 Metroloji ve izlenebilirlik zinciri döngülü karşılaştırma hakkında temel
kavramlar Abbe Prensibi
 7 Temel SI birimi, gravimetrik yöntem
 Kütle-Hacim-Öz kütle
 Birim dönüşümleri ve türetilmiş birimler
 Boşaltım-Dolum-İşaretleme
 Hesaplama formülleri
 Menisküs
 Tekrarlanabilirlik
 Hacimsel cihazların çözünürlüğü, hassasiyeti ve ölçüm aralığı
 Kalibrasyon laboratuvarı belirsizlik faktörleri
 Kalibrasyon sıklığı tayini ara kontrol
 Hacim kalibrasyon laboratuvarlarımızda pratik çalışma yapılır katılımcıların
ölçmeye iştiraki sağlanır.
 Soru ve Görüşler

Eğitimin Süresi
1 Gün
ANKARA
BURSA
GEBZE
15
17
12
14
12
11
16
9
11
10
12
19
14
7
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
98 |
Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi
Eğitimin Amacı
Biyomedikal cihazların kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve dikkat edilmesi gereken
hususların açıklanarak anlaşılmasının sağlanması.
Eğitimin İçeriği

















Tanışma
Biyomedikal cihazların tanımı, tarihçesi, testi, kalibrasyonu, temel kavramlar
ve (SI) birimleri. (Teorik bilgiler)
Biyomedikal cihazların elektriksel güvenlik testlerinin IEC-60601-1, VDE751-1
ve BS-HE I95 - Standartlarına göre yapılışı. (Teorik anlatım)
Analog ve dijital (otomatik) tansiyon aletlerinin kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
Pnömatik turnikelerin (Pnuematic Tourniquet) kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
Cerrahi aspiratörlerin (Surgical Aspiratör) kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
Elektrokoterlerin (Electro Surgery Units) kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
EKG - (ECG)- Elektro Kardio Grafi mönitörlerinin kalibrasyonu. (Teorik
anlatım)
Defibrilatörlerin kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
Kalp pillerinin (Pacer / Pacemaker) kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
Ultrasonik fizik terapi cihazlarının (Ultrasound Therapeutic Eqiupments)
kalibrasyonu.
(Teorik anlatım )
%SPO2 -Oksijen saturasyon cihazlarının kalibrasyonu. (Teorik anlatım )
İnfüzyon pompalarının Kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
Kuvözlerin (Baby Incubator) kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
Anestezi sistemlerinin ( Anesthesia Systems) kalibrasyonu. (Teorik anlatım).
Ventilatörlerin (Yapay Solunum Sistemleri) kalibrasyonu. (Teorik anlatım)
Biyomedikal kalibrasyon laboratuvarını ziyaret ve katılımcılara pratik
kalibrasyon çalışması.
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
GEBZE
16-17
13-14
12-13
11-12
20-21
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
| 99
Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi
Eğitimin Amacı
Elektriksel ölçüm cihazları ve kalibratörlerin kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve
dikkat edilmesi gereken hususların açıklanarak anlaşılmasının sağlanması.
Eğitimin İçeriği:
Tanışma,
Metroloji, Elektriksel Kalibrasyon Laboratuvarı, Laboratuvar şartları,
Gerilim (doğru ve alternatif gerilim), akım (doğru ve alternatif akım),
Direnç kapasitans ve endüktans
Dijital multimetre tanıtımı
DC gerilim kalibrasyonu
Çok fonksiyonlu kalibratör,
Dijital multimetre kalibrasyonu
Ampermetre kalibrasyonu, direnç kalibrasyonu
LCR metre, Wattmetre, güç kalibrasyonu
DC gerilim kaynak kalibrasyonu,
Osiloskop kalibrasyonu,
Yüksek gerilim kalibrasyonu, yalıtım test cihazı kalibrasyonu, frekans sayıcı ve
işaret üreteci,
Elektriksel kalibrasyonda hata kaynakları, elektriksel kalibrasyonda laboratuvar
faktörleri, kalibrasyon sıklığında dikkat edilecek hususlar, kalibrasyon ve ara
kontrol
Yarım Gün anlatılan konularla ilgili cihaz çalışması yapılır. Çalışma Elektriksel
Kalibrasyon Laboratuvarlarımızda yapılır. Katılımcıların ölçmeye iştiraki
sağlanır.
Soru ve Görüşler…
















Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
BURSA
GEBZE
20-21
15-16
17-18
12-13
17-18
16-17
14-15
14-15
16-17
15-16
10-11
24-25
12-13
3-4
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
100 |
Uzunluk (Boyut) Kalibrasyonu Eğitimi
Eğitimin Amacı
Boyut ölçüm cihaz ve mastarlarının kalibrasyonlarının nasıl yapıldığı ve dikkat
edilmesi gereken hususların açıklanması.
Eğitimin İçeriği
Tanışma,
Metroloji ve Kalibrasyon ile ilgili terim ve tarifler.
İzlenebilirlik, Döngülü karşılaştırma, Metre Konvansiyonu ve organlarının
tanımı.
Uluslararası ölçü birimlerinin tanıtımı ( SI Birimleri.)
Hangi cihazların kalibrasyonu yapılmalı, periyotları, ara kontroller,
Akreditasyon,
Boyut Kalibrasyonunda kullanılan cihazların tanıtılması, kalibrasyonlarının
metodunun tanıtımı, anlatılması
Kalibrasyon sertifikasının nasıl olacağının teorik anlatımı
İlgili laboratuvarda, laboratuvar personeli nezaretinde Pratik uygulamalar ve
rapor yazlımı.
Soru-cevap, görüş öneri










Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
BURSA
GEBZE
22-23
20-21
19-20
17-18
19-20
18-19
20-21
16-17
18-19
17-18
15-16
26-27
17-18
5-6
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
| 101
TS EN ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi
Eğitimin Amacı
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının genel işletim kurallarının anlatımı.
(Oluşturulacak olan Kalite Yönetim Sisteminin nasıl olacağının teorik ve uygulamalı,
örnekleme yapılması.)
Eğitimin İçeriği
Tanışma, eğitim esnasında geçecek olan Terim ve Tariflerin anlatılması.
4. Madde
Yönetim şartları, Yönetim sistemi
Doküman kontrolü
Taleplerin Tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
Deneylerin ve Kalibrasyonların Taşerona verilmesi
Hizmetlerin ve malzemelerin satın alınması
Müşteriye hizmet
Şikayetler
Uygun olmayan deney ve/veya kalibrasyon işleminin kontrolü
İyileştirme
Düzeltici faaliyet
Önleyici faaliyet
Kayıtların kontrolü
İç tetkikler
Yönetimin gözden geçirmesi
Standardın 5 maddesinin anlatılması teorik olarak, pratik uygulama
yaptırılması ve örnekleme yapılması
5.Madde, Teknik şartlar Genel, Personel, Yerleşim ve Çevre şartları
Deney ve Kalibrasyon metotları ve metodun geçerli kılınması
Cihazlar, Ölçümlerin izlenebilirliği, Numune alma
Deney numunelerine ve kalibrasyona gelen cihazlara uygulanan işlemler
Deney ve Kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvencesi
Sonuçların rapor haline getirilmesi























Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
BURSA
GEBZE
27-28
27-28
24-25
24-25
24-25
23-24
26-27
21-22
23-24
22-23
22-23
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
1-2
24-25
10-11
102 |
TS EN ISO/IEC 17025 Dokümantasyon Eğitimi
Eğitimin Amacı
Standardın maddelerine karşılık oluşturulması gereken
dokümanların sağlaması gereken şartların açıklanması.
dokümanlar
ve
Eğitimin İçeriği
Tanışma
TS EN ISO/IEC 17025 Standardının Kapsamı
Atıf yapılan standartlar
Terimler, tarifler
Yönetim şartları
Yönetim sistemi
Kalite el kitabı
Prosedürler
Talimatlar
Dış kaynaklı dokümanlar
Doküman listeleri
Dokümanların kodlanması
Dokümanların kontrolü
Kayıtlar














Eğitimin Süresi
1 Gün
ANKARA
BURSA
GEBZE
29
29
26
26
26
25
28
24
25
24
24
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
3
26
12
bu
| 103
TS EN ISO/IEC 17025 İç Kalite Tetkiki Eğitimi
Eğitimin Amacı
Standardın iç kalite tetkikinden beklentilerinin ne olduğu ve tetkikin nasıl
gerçekleştirileceğinin açıklanması.
Eğitimin İçeriği




















Tanışma
Tanımlar
Tetkik türleri
Kalite tetkiki nedenleri
Temel şartlar
Tetkik aşamaları
Tetkik planının geliştirilmesi
Soru listeleri
Soru çeşitleri
Tetkik görevlileri ve nitelikleri
Tetkikçilerin yeterliliği
Tetkikin yürütülmesi
Açılış toplantısı
Tetkikin gerçekleştirilmesi
Tetkikin kontrolü
İletişim
Notlar
Raporlama ve Düzeltici faaliyetler
Kapanış
Takip tetkikleri
Eğitimin Süresi
1 Gün
ANKARA
BURSA
GEBZE
30
30-31
27
27-28
27
26
29-30
25
26
25
25-26
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
4
27-28
13
104 |
Uygunluk Değerlendirmesi - Yeterlilik Deneyi İçin Genel Kurallar Laboratuvarlar
Arası Karşılaştırma Eğitimi
Eğitimin Amacı
Laboratuvar faaliyetlerinde kalitenin güvencesi olarak karşılaştırma ölçümünün
faydaları, karşılaştırma ölçümlerine katılımda dikkat edilecek hususlar ve
akreditasyon konusunda bilgilendirmenin sağlanması.
Eğitimin İçeriği
Tanışma
Akreditasyon
Teknik şartlar
Deney ve Kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin güvencesi
Laboratuvarlar arası karşılaştırma
Tanımlar
Yeterlilik testi düzenlemeler
Laboratuvarlar arası karşılaştırma modelleri
Değerlendirme kriterleri
Temel performans ölçütleri
Performans Değerlendirme
Yeterlilik testi genel değerlendirme
Laboratuvar performansını değerlendirme
Sonuçların kullanılması
Organizasyon ve tasarım
Planlama, Personel, Danışmanlık, Veri işleme
İstatistiksel tasarım
Deney kalemleri
Metot seçimi
Yeterlilik testinin gelişimi
Uygulama ve Raporlama
Kalite Yönetimi






















Eğitimin Süresi
1 Gün
ANKARA
GEBZE
31
28
28
28
27
27
26
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
5
14
| 105
Temel Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik İçin Özel Şartları Eğitimi
Eğitimin Amacı
Tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için standardın istediği şartların açıklanarak
kullanıcıların yapması gereken hazırlıklar konusunda bilgilendirilmesi.
Eğitimin İçeriği























Tanışma
Akreditasyonun Uluslararası Boyutu
Standardın 1, 2 ve 3 maddeleri
Üst Yönetimin Taahhüdü
4. Madde Yönetim Şartları
Standardın Ana Maddeleri (Eğitim Notları)
Deneyimlerin Aktarılması
4. Madde Yönetim Şartlarına Devam
Standardın Ana Maddeleri (Eğitim Notları)
Standardın Ana Maddelerine Devam (Eğitim Notları)
Deneyimlerin Aktarılması
Sorular ve cevaplar
Görüşler ve Yorumlar, Eğitimin Değerlendirilmesi
5.Madde Teknik Şartlar
Standardın Ana Maddeleri (Eğitim Notları)
Standardın Ana Maddelerine Devam (Eğitim Notları)
Deneyimlerin Aktarılması
5. Madde Teknik Şartlara Devam
Standardın Ana Maddeleri (Eğitim Notları)
Standardın Ana Maddelerine Devam (Eğitim Notları)
Deneyimlerin Aktarılması
Sorular ve cevaplar
Görüşler ve yorumlar, eğitimin Değerlendirilmesi
Eğitimin Süresi
2 Gün
ANKARA
GEBZE
31-1
3-4
29-30
30-1T
30-1T
29-30
17-18
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
106 |
| 107
ELEKTROTEKNİK, MAKİNE VE ENERJİ GRUBU UYGULAMALI
LABORATUVAR EĞİTİMLERİ
108 |
EMC Bağışıklık Deneyleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Bağışıklık Deneyleri Deney Ve Ölçme Teknikleri
Bölüm 4-2: Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi
Bölüm 4-4: Elektriksel Hızlı Geçici Rejime Bağışıklık Deneyleri
Bölüm 4-5: Anî Darbeye Karşı Bağışıklık Deneyleri
Bölüm 4-8: Şebeke Frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık Deneyi
Bölüm 4-11: Gerilim Çukurları, Kısa Kesintiler Ve Gerilim Değişmeleri İle İlgili
Bağışıklık deneylerinin
birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların standarda
göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin
aktarılması.
Eğitimin İçeriği










TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Yönetmelik hakkında bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
 TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen istatistiki
metotlar hakkında bilgilendirme
 Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme
 Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-5 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Elektroteknik Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Elektroteknik Lab. Müd. TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk.
No:10 H- Blok, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze-KOCAELİ Tel: 0262 723 1526
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 109
Elektrik Sayaçları Deneyleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Elektrik sayaçları ile ilgili deneylerinin birebir uygulamalı olarak yapılması,
sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili
temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği:










TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Yönetmelik hakkında bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
 TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
 Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
 Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-5 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Elektroteknik Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Elektroteknik Lab. Müd. TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk.
No:10 H- Blok, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze-KOCAELİ Tel 0262 723 1526
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
110 |
Polivinil Klorür Yalıtımlı Sabit Tesisat İçin Tek Damarlı Kılıfsız Kablolar
Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Polivinil klorür yalıtımlı, sabit tesisat için tek damarlı kılıfsız kabloların deneylerinin
birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların standarda göre yorumlanması,
raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği:










TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Yönetmelik hakkında bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
 TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
 Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
 Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Elektroteknik Lab. Gebze/KOCAELİ - Ankara Elektrik Lab./ ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Elektroteknik Lab. Müd. TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk.
No:10 H- Blok, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze-KOCAELİ Tel 0262 723 1526
Ankara Elektrik Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312
416 6552
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 111
Polivinil Klorür Yalıtımlı Bükülgen Kablolar (Kordonlar) Uygulamalı Laboratuvar
Eğitimi
Eğitimin Amacı
Polivinil klorür yalıtımlı, bükülgen kabloların (kordonlar) deneylerinin birebir
uygulamalıolarak yapılması, sonuçların standarda göre yorumlanması,
Raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği










TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Yönetmelik hakkında bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
 TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
 Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
 Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Elektroteknik Lab. Gebze/KOCAELİ Ankara Elektrik Lab. /ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Elektroteknik Lab. Müd. TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk.
No:10 H- Blok, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze-KOCAELİ Tel: 0262 723 1526
Ankara Elektrik Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312
416 6552
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
112 |
ATEX Direktifi ve Direktif Kapsamında D Tipi Koruma Hakkında Deney Metodu Ve
Örnek Uygulamalar Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
ATEX direktifi kapsamındaki koruma tipleri ve “D” tipi koruma ile ilgili deneylerinin
birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların standarda göre yorumlanması,
raporlanması, örnek uygulamalar hakkında bilgilendirme ve laboratuvarcılık ile
ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği:










TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Yönetmelik hakkında bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
 TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
 Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
 Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1 gün
Eğitimin Yeri
Ex Lab. / İZMİR
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
İzmir Ex Lab. Müd. 8780/1 Sok. No: 5 Çiğli/İZMİR Tel 0232 376 2425/210
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 113
Yangına Dayanım ve Sınıflandırma Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Yangın yönetmeliği ve malzemelerin yangına karşı sınıflandırmadaki kullanılan
Avrupa Birliği sınıflandırma metoduna (Euro Class) göre sınıflandırılması, ilgili
deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların yorumlanması,
raporlanması, örnek uygulamalar hakkında bilgilendirme ve laboratuvarcılık ile ilgili
temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği










TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Yönetmelik hakkında bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
 TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
 Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
 Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
2 gün
Eğitimin Yeri
İzmir Ex Lab. Müd
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
İzmir Ex Lab. Müd.8780/1 Sok. No: 5 Çiğli/İZMİR Tel:0232 376 2425/210
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
114 |
Çelik Kapılar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Çelik kapılarla ilgili deneylerinin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel
bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği













TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Kayseri Lab. Müd. /KAYSERİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Kayseri Lab. Müd. Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No: 4 Melikgazi-KAYSERİ
Tel:0352 321 1106
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 115
Kazan Deneyleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kazanlar ile ilgili deneylerin kazan standartları çerçevesinde birebir uygulamalı olarak
yapılması, sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve
laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği










TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Yönetmelik hakkında bilgilendirme
Numunenin deneye hazırlanması
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
 TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
 Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
 Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Pendik Isı Lab. Müd. /İSTANBUL
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Pendik Isı Lab. Müd. TSE Pendik Isı Lab. Müd. Çamlıbelde Villaları Bitişiği, Aydınlı
Köyü Tuzla-İSTANBUL Tel: 0216 393 3363
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
116 |
| 117
YAPI MALZEMELERİ UYGULAMALI
LABORATUVAR EĞİTİMLERİ
118 |
Beton Malzemeler Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Beton malzemelere ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standard göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin
aktarılması.
Eğitimin İçeriği
 TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
 Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
 Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
 Numune hazırlama
 Deneylerin yapılması
 Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
 Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
 Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
 Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
 TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
 TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
 Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
 Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Turgutlu Yapı Malzemeleri Lab. Turgutlu/MANİSA
Çorum Yapı Malzemeleri Lab. /ÇORUM Kayseri Lab. Müd. /KAYSERİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 723 1460
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312
416 6528
Turgutlu
Yapı
Malzemeleri
Lab.
Müd.
Fatih
Sanayi
Sitesi
Ahi
Evran
Cad1555Turgutlu/MANİSA.
Çorum Yapı Malzemeleri Lab. Müd. Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No:9 ÇORUM Tel:
0364 254 9345
Kayseri Lab. Müd. Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No: 4 Tel: 0352 321 1106
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda belirlenecektir.
| 119
Mermer ve Doğal Taşlar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Mermer ve doğal taşlara ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması,
sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili
temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel:0312 416 6528
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
120 |
Ahşap Esaslı Levhalar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Ahşap esaslı levhalara ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel
bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları ,hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel:0312 416 6528
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda belirlenecektir.
| 121
Ahşap Esaslı Parkeler Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Ahşap esaslı parkelere ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması,
sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili
temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları ,hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ, Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel:0312 416 6528
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
122 |
Formaldehit Tayini Metotları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Formaldehit tayini deneylerinin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel
bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 123
Karo Yapıştırıcılar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Karo yapıştırıcılarına ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel
bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel:0312 416 6528
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
124 |
Derz Dolgular Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Derz dolgularına ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel
bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100
Bakanlıklar/ANKARA Tel: 0312 416 6528
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 125
Alçılar, Alçı Levha Yapıştırıcıları ve Derzleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Alçılar, alçı levha yapıştırıcıları ve derzlerine ait deneylerin birebir uygulamalı
olarak yapılması, sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve
laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel 0262 723
1460
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
126 |
Kagir Harçları ve Sıvaları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kagir harçları ve sıvalarına ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması,
sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili
temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları,
h e s a p programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 723
1460
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 127
Tamir Harçları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Tamir harçlarına ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel
bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
128 |
Isı Yalıtım Levha Sıvaları ve Yapıştırıcıları Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Isı yalıtım levha sıvaları ve yapıştırıcılarına ait deneylerin birebir uygulamalı olarak
yapılması, sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve
laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel:0312 416 6528
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda belirlenecektir.
| 129
Agregalar (Beton, Yol, Asfalt) Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Agregalara (Beton, Yol, Asfalt) ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması,
sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili
temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel:0312 416 6528
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
130 |
ETICS Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Eticslere ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların standarda
göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin
aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları,hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Yapı Malzemeleri Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi
2258 Sokak No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723
1460
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 131
Genel Çimentolar Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Genel Çimentolara ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel
bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Ankara İnşaat Lab. / ANKARA
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Ankara İnşaat Lab. Müd. Necatibey Cad. No: 112, 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel:0312 416 6528
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
132 |
Kagir Birimler Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Kagir birimlere ait deneylerin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların
standarda göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel
bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği














TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Cihaz ara kontrolleri
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Turgutlu Yapı Malzemeleri Lab. Turgutlu/MANİSA
Çorum Yapı Malzemeleri Lab. /ÇORUM
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Turgutlu Yapı Malzemeleri
Lab. Müd. Fatih Sanayi Sitesi Ahi Evran Cad. Turgutlu/MANİSA Tel:0236 313 1555
Çorum Yapı Malzemeleri Lab. Müd. Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No:9
ÇORUM Tel:0364 254 9345
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 133
Polietilen Borularda Uygulanan Muayene ve Deneyler Uygulamalı Laboratuvar
Eğitimi
Eğitimin Amacı
İçme Suyu Borularında istenen muayene ve deneylerin birebir uygulamalı olarak
yapılması, sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve
laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği













TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Kimya Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Kimya Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723 1355
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
134 |
Isı Yalıtım Mamulleri Binalarda Kullanılan Fabrika Yapımı Mineral Yün (Mw)
Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Binalarda kullanılan fabrika yapımı mineral yün mamullerin muayene ve
deneylerinin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların standarda
göre
yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği













TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Kimya Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Kimya Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723 1355
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 135
Isı Yalıtım Mamulleri Binalar İçin Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Genleştirilmiş
Polistiren (EPS) Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Binalar için fabrikasyon olarak imal edilen genleştirilmiş polistiren mamullerin
muayene ve deneylerinin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların standarda
göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin
aktarılması.
Eğitimin İçeriği













TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Kimya Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Kimya Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723 1355
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
136 |
Isı Yalıtım Mamulleri Binalar İçin-Fabrikasyon Olarak
Ekstrüzyonla İmal Edilen Polistiren Köpük (Xps) Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Binalar için-fabrikasyon olarak ekstrüzyonla imal edilen polistiren köpük mamullerin
muayene ve deneylerinin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların standarda
göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin
aktarılması.
Eğitimin İçeriği













TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Kimya Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Kimya Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723 1355
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 137
Boyalar ve Sıvalar Kâgir ve Beton Dış Cephe İçin Kaplama Malzemeleri ve Kaplama
Sistemleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Boyalar ve sıvalar kâgir ve beton dış cephe için kaplama malzemeleri ve kaplama
sistemleri deneylerinin birebir uygulamalı olarak yapılması, sonuçların standarda
göre yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin
aktarılması.
Eğitimin İçeriği













TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Kimya Lab. Gebze/KOCAELİin Yeri
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Kimya Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723 1355
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
138 |
Boyalar Organik Çözücü Esaslı Son Kat Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Organik çözücü esaslı son kat boyaların deneylerinin birebir uygulamalı olarak
yapılması, sonuçların standarda göre yorumlanması, raporlanması ve
laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği













TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Kimya Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Kimya Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723 1355
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
| 139
Boyalar ve Vernikler İç Mekân Duvar ve Tavanlar İçin
Su Bazlı Kaplama Malzemeleri ve Sistemleri Uygulamalı Laboratuvar Eğitimi
Eğitimin Amacı
Su bazlı kaplama malzemeleri ve sistemleri (iç mekân duvar ve tavanlar için)
deneylerinin birebir uygulamalı olarak yapılması,
sonuçların standarda göre
yorumlanması, raporlanması ve laboratuvarcılık ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.
Eğitimin İçeriği













TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
Numune hazırlama
Deneylerin yapılması
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan ham veri formları, hesap
programları hakkında bilgilendirme
Deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Ölçüm belirsizliği tanımı ve metoda ait belirsizlik kaynaklarının tanıtımı
Deney sonuçlarının kalitesinin temini ile ilgili bilgilendirme
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyonu ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
TSE’nin ve laboratuvarın yaptığı karşılaştırmalar, kullanılan ve bilinen
istatistiki metotlar hakkında bilgilendirme
Laboratuvarda karşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme
Sorular ve görüşler
Eğitimin Süresi
1-3 gün (Talep edilen deneylere göre değişmektedir.)
Eğitimin Yeri
Gebze Kimya Lab. Gebze/KOCAELİ
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
Gebze Kimya Lab. Müd. TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No: 10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/KOCAELİ Tel:0262 723 1355
Not: Eğitim programımız sürekli olup, eğitim tarihleri talebiniz doğrultusunda
belirlenecektir.
140 |
| 141
TAHRİBATSIZ MUAYENE EĞİTİMLERİ
142 |
Gözle Muayene Eğitimi (VT1/2) TS EN ISO 9712
Eğitimin Amacı
Katılımcının; Eğitim programı bitimindeki yapılacak sınavda başarılı olup, Uluslararası
Geçerliliği olan Tahribatsız Muayene Sertifikası alması için; TS EN ISO 9712
Standardı kapsamında Gözle Muayene Seviye 1/2 Teorik ve Pratik eğitim verilmesi.
Eğitimin İçeriği:







TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
TS EN ISO 9712 Standardı hakkında bilgilendirme
Gözle Muayene Seviye1/2 Teorik Eğitimi
Gözle Muayene Seviye1/2 Pratik Eğitimi
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyon ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
Eğitimin Süresi
4 gün Eğitim + 1 gün Sınav (VT1+2 için)
Eğitimin Yeri
7-11
14-18
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Gebze /KOCAELİ
24-28
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 K1 Blok, Çayırova Tren
İstasyonu Yanı Gebze KOCAELİ Tel 0262 723 1471
| 143
Sıvı Penetrant İle Muayene Eğitimi (PT1/2) TS EN ISO 9712
Eğitimin Amacı
Katılımcının; Eğitim programı bitimindeki yapılacak sınavda başarılı olup, Uluslararası
Geçerliliği olan Tahribatsız Muayene Sertifikası alması için; TS EN ISO 9712
Standardı kapsamında Sıvı Penetrant ile Muayene Seviye 1/2 Teorik ve Pratik eğitim
verilmesi.
Eğitimin İçeriği







TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
TS EN ISO 9712 Standardı hakkında bilgilendirme
Sıvı Penetrant ile Muayene Seviye1/2 Teorik Eğitimi
Sıvı Penetrant ile Muayene Seviye1/2 Pratik Eğitimi
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyon ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
Eğitimin Süresi
4 gün Eğitim + 1 gün Sınav (PT1+2 için)
Eğitimin Yeri
24-28
26-30
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Gebze /KOCAELİ
20-24
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 K1 Blok, Çayırova Tren
İstasyonu Yanı Gebze KOCAELİ Tel:0262 723 1471
144 |
Manyetik Parçacık İle Muayene Eğitimi (MT1/2) TS EN ISO 9712
Eğitimin Amacı
Katılımcının; Eğitim programı bitimindeki yapılacak sınavda başarılı olup, Uluslararası
Geçerliliği olan Tahribatsız Muayene Sertifikası alması için; TS EN ISO 9712
Standardı kapsamında Manyetik Parçacık ile Muayene Seviye 1/2 Teorik ve Pratik
eğitim verilmesi.
Eğitimin İçeriği







TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
TS EN ISO 9712 Standardı hakkında bilgilendirme
Manyetik Parçacık ile Muayene Seviye1/2 Teorik Eğitimi
Manyetik Parçacık ile Muayene Seviye1/2 Pratik Eğitimi
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyon ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
Eğitimin Süresi
4 gün Eğitim + 1 gün Sınav (MT1+2 için)
Eğitimin Yeri
10-14
5-9
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Gebze /KOCAELİ
13-17
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 K1 Blok, Çayırova Tren
İstasyonu Yanı Gebze KOCAELİ Tel:0262 723 1471
| 145
Ultrasonik Muayene Eğitimi (UT1/2) TS EN ISO 9712
Eğitimin Amacı
Katılımcının; Eğitim programı bitimindeki yapılacak sınavda başarılı olup, Uluslararası
Geçerliliği olan Tahribatsız Muayene Sertifikası alması için; TS EN ISO 9712
Standardı kapsamında Ultrasonik Muayene Seviye 1/2 Teorik ve Pratik eğitim
verilmesi.
Eğitimin İçeriği







TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
TS EN ISO 9712 Standardı hakkında bilgilendirme
Ultasonik Muayene Seviye1/2 Teorik Eğitimi
Ultrasonik Muayene Seviye1/2 Pratik Eğitimi
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyon ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
Eğitimin Süresi
14 gün Eğitim + 1 gün Sınav (UT1+2 için)
Eğitimin Yeri
10-28
11-29
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Gebze /KOCAELİ
8-26
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 K1 Blok, Çayırova Tren
İstasyonu Yanı Gebze KOCAELİ Tel:0262 723 1471
146 |
Radyografik Muayene Eğitimi (RT1/2) TS EN ISO 9712
Eğitimin Amacı
Katılımcının; Eğitim programı bitimindeki yapılacak sınavda başarılı olup, Uluslararası
Geçerliliği olan Tahribatsız Muayene Sertifikası alması için; TS EN ISO 9712
Standardı Radyografik Muayene Seviye 1/2 Teorik ve Pratik eğitim verilmesi.
Eğitimin İçeriği







TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
TS EN ISO 9712 Standardı hakkında bilgilendirme
Radyografik Muayene Seviye1/2 Teorik Eğitimi
Radyografik Muayene Seviye1/2 Pratik Eğitimi
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyon ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
Eğitimin Süresi
14 gün Eğitim + 1 gün Sınav (RT1+2 için)
Eğitimin Yeri
6-24
9-27
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Gebze /KOCAELİ
3-21
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 K1 Blok, Çayırova Tren
İstasyonu Yanı Gebze KOCAELİ Tel:0262 723 1471
| 147
Girdap Akımları İle Muayene Eğitimi (ET1/2) TS EN ISO 9712
Eğitimin Amacı
Katılımcının; Eğitim programı bitimindeki yapılacak sınavda başarılı olup, Uluslararası
Geçerliliği olan Tahribatsız Muayene Sertifikası alması için; TS EN ISO 9712
Standardı Girdap Akımları İle Muayene Seviye 1/2 Teorik ve Pratik eğitim verilmesi.
Eğitimin İçeriği







TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
TS EN ISO 9712 Standardı hakkında bilgilendirme
Girdap Akımları ile Muayene Seviye1/2 Teorik Eğitimi
Girdap Akımları ile Muayene Seviye1/2 Pratik Eğitimi
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyon ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
Eğitimin Süresi
9 gün Eğitim + 1 gün Sınav (ET1+2 için)
Eğitimin Yeri
14-26
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
TSE Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Gebze /KOCAELİ
15-26
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 K1 Blok, Çayırova Tren
İstasyonu Yanı Gebze KOCAELİ Tel:0262 723 1471
148 |
Temel Eğitim ve Seviye3 Eğitimleri (VT, PT, MT, UT, RT, ET) TS EN ISO 9712
Eğitimin Amacı
Katılımcının; Eğitim programı bitimindeki yapılacak sınavlarda başarılı olup,
Uluslararası Geçerliliği olan ilgili metottaki Seviye-3 Tahribatsız Muayene Sertifikası
alması için; TS EN ISO 9712 Standardına göre Temel Eğitim, Seviye 3 Teorik ve
Pratik eğitim verilmesi.
Eğitimin İçeriği







TSE’nin, DKMB’nin ve laboratuvarın kısa tanıtımı
Laboratuvar güvenlik ve gizlilik kuralları hakkında bilgilendirme
Deneyde kullanılacak cihaz, aparat ve sarf malzemelerle ilgili bilgilendirme
TS EN ISO 9712 Standardı hakkında bilgilendirme
Seviye 3 Temel Eğitimi
Ana Metot Seviye 3 Eğitimi
TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve akreditasyon ile ilgili kısa ve özet
bilgilendirme
Eğitimin Süresi
Detaylı bilgi www.tse.org.tr sitesinde ana sayfada mevcuttur
Eğitimin Yeri
TSE Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Gebze /KOCAELİ
Eğitim programımız
belirlenecektir.
sürekli
olup,
eğitim
tarihleri
talebiniz
doğrultusunda
Başvuru ve İrtibat Bilgileri
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 K1 Blok, Çayırova Tren
İstasyonu Yanı Gebze KOCAELİ Tel:0262 723 1471
| 149
HELAL GIDA EĞİTİMLERİ
150 |
Helal Gıda Eğitimleri
Eğitimin Amacı
Gıda üretim zincirinde yer alan kuruluşların TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel
Kılavuzu standardına uygun olarak helal ve güvenli gıdanın hammaddeden başlayıp
tüm üretim süreçlerini ele alarak tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak, sürdürülebilir
helal gıda uygunluk sistemini temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik
tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği
konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanması.
Eğitimin İçeriği
Gıda Güvenliği ve Helal Gıda Temel Kavramlarının Açıklanması,
Helal Gıda Belgelendirmesinde OIC / SMIIC Standartlarının Tanıtımı,
Helal Gıda Uygunluk Belgelendirmesi Sürecinin açıklanması,
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Helal Gıda Genel Kılavuzu İlişkisi,
TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Kılavuzu Standardı Maddelerinin
Yorumlanması,
 Helal Gıda Belgelendirme Föyleri ve Üretim Yeri İnceleme Raporunda Aranan
Hususlar,
 Girdi, Yarı Mamul ve Bitmiş Üründe Helal Kontrol Noktaları, Yasal Şartlar.





Eğitimin Süresi
3 Gün
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
KONYA
ANTALYA
G. ANTEP
ADANA
ERZURUM
TRABZON
BURSA
KAYSERİ
MALATYA
8-10
12-14
12-14
15-17
14-16
9-11
5-7
9-11
11-13
7-9
5-7
10-12
13-15
16-18
12-14
8-10
3-5
10-12
5-7
4-6
22-24
3-5
2-4
19-21
19-21
21-23
19-21
17-19
18-20
28-30
22-24
23-25
25-27
2-4
16-18
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
OCAK
2014
Eğitimin Yeri
24-26
20-22
1-3
27-29
17-19
| 151
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMLERİ
152 |
IEC 15408 – Ortak Kriterler Eğitimi
Eğitimin Amacı
Ortak Kriterler bilgi teknolojileri ürün ve/veya sistemlerinin güvenlik seviyelerinin tespit
edilmesi ve bağımsız laboratuvarlarda test edilebilmesi için geliştirilmiş olan güvenlik
standardıdır.
Bu eğitim ile katılımcılara bilgi güvenliği temel kavramları, Ortak Kriterler
Belgelendirme Süreci ve detayları, değerlendirme yöntemleri, atak potansiyeli
hesaplanması, yan kanal saldırıları, garanti seviyesi belirleme yaklaşımı vb.
konularında bilgi verilmesi ve standardın detaylı incelenmesi hedeflenmektedir.
Eğitimin İçeriği













Bilgi Güvenliğine Giriş
Ortak Kriterler Tarihçesi
CCRA(Ortak Kriterler Tanıma Sözleşmesi)’ne taraf ülkeler
Ortak Kriterler portalı hakkında bilgi
Ortak Kriterler Standardı Bölüm 1
Ortak Kriterler Standardı Bölüm 2
Ortak Kriterler Standardı Bölüm 3
Ortak Kriterler Değerlendirme Methodolojisi (TS ISO/IEC 18045)
Zayıflık Değerlendirme, Atak Potansiyeli Hesaplama
Yan kanal analizi saldırıları, Tersine Mühendislik
BT ürünleri için Garanti Seviyesi (EAL) belirleme yaklaşımı
Güvenlik Hedefi Dokümanı hazırlama
Belgelendirme Raporu hazırlama
Eğitimin Süresi
2 Gün
Not: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 153
TS ISO/IEC 15504 – SPICE Eğitimi
Eğitimin Amacı
TS ISO/IEC 15504 – SPICE, yazılım süreçlerinin iyileştirilmesi, her bir sürece ait
yetenek düzeyinin ve kurumsal olgunluk düzeyinin belirlenmesi için yayınlanmış,
yazılım süreç kalite standardıdır. Standard genel olarak yazılım satın alma, yazılım
geliştirme, işletim, bakım ve destek süreçleri için planlama, yönetim, gerçekleştirme,
denetim, iyileştirme ve yeterlilik seviyesi belirleme ile ilgilenir.
Bu eğitim ile katılımcılara, süreç boyutu, yeterlilik boyutu, süreç hesaplama, süreç
notlama, değerlendirme süreci, kurumsal olgunluk vb konularında bilgi verilmesi ve
örnek çalışmalar ve rol tabanlı değerlendirmeler yapılması hedeflenmektedir.
Eğitimin İçeriği










Yazılım Süreçleri İyileştirme ve Yeterlilik Belirleme Standardına Giriş
SPICE Tarihçesi
Süreç Boyutu
Yeterlilik Boyutu
Süreç Hesaplama, Notlama
Değerlendirme Süreci
Örnek Çalışmalar
Kurumsal Olgunluk
CMMI ve SPICE arasındaki farklar
Rol Tabanlı Değerlendirme
Eğitimin Süresi
2 Gün
Not: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
154 |
TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Eğitimi
Eğitimin Amacı
TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardı, kurumlarda üretilen ve/veya
üretilmesi muhtemel elektronik dokümanların belge niteliğinin korunabilmesi için
gerekli standartların belirlenmesi ve sistem, belge, meta data (üst veri) kriterleri
konularını kapsamaktadır.
Bu eğitim ile katılımcılara, standartta bahsi geçen terimler, EBYS sistemlerinin
faydaları, Standart Dosya Planı vb. konularında detaylı bilgi verilmesi, standardın
maddelerinin detaylı incelenmesi ve gereksinimlerin belirtilmesi hedeflenmektedir.
Eğitimin İçeriği








Standartta bahsi geçen terimlerin açıklanması
Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin (EBYS) faydaları
Standart Dosya Planı açıklamaları
EBYS ve EDYS sistemlerinin karşılaştırılması
TS 13298 Tarihçesi
Denetleme Süreci
Standardın maddelerinin detaylı incelenmesi
TS 13298/T1 hakkında bilgiler
Eğitimin Süresi
2 Gün
Not: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 155
TS ISO/IEC 19790 ve TS ISO IEC 24759 Standardları Eğitimi
Eğitimin Amacı
TS ISO/IEC 19790, bilgi teknolojisi sistemlerinde yer alan ve kritik verilerin güvenliğini
sağlayan kripto modülleri için güvenlik gereklerini belirleyen bir standarttır.
TS ISO/IEC 24759, kripto modüllerinin TS ISO/IEC 19790 standardına uygunluğunu
test etmek için test metodolojisi olarak hazırlanmış bir standarttır.
Bu eğitim ile katılımcılara, bahsi geçen standartlar hakkında detaylı bilgi verilmesi,
Japonya, İspanya ve Amerika’nın kripto modül ve algoritma değerlendirme
programlarının incelenmesi, TSE kripto modül ve algoritma değerlendirme
prosedürleri üzerinde inceleme yapılması hedeflenmektedir.
Eğitimin İçeriği
19790 - Kriptografik modüller için güvenlik gereksinimleri
 Standarda detaylı bakış
 FIPS 140-2 ile farkları
 Değerlendirme
24759 – Kriptografik Modüller için test gereksinimleri
 Standarda detaylı bakış
 FIPS DTR ile farkları
 Değerlendirme
 Değerlendirme/belgelendirme aktiviteleri
Japonya Örneğini inceleme
 Kamuya açık dokümanlarının ve yaklaşımlarının analiz edilmesi,
İspanya Örneği inceleme
 Kamuya açık dokümanlarının ve yaklaşımlarının analiz edilmesi
NIST (Amerika) Kriptografik modül ve Algoritmalar Değerlendirme Programı inceleme
 Kamuya açık dokümanlarının ve yaklaşımlarının analiz edilmesi
TSE prosedürlerini inceleme
 Belgelendirme makamı tanımlamaları için öneriler
 Gerekli süreçler ve prosedür uygulamalarının tanımlanması
 Taslak dokümanları oluşturma
Eğitimin Süresi
2 Gün
Not: Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
156 |
TS ISO/IEC 25051 Yazılım Ürünlerinin Kalite Özellikleri ve Değerlendirmesi
Standard Eğitimi
Eğitimin Amacı
TS ISO/IEC 25051 standardı, Satışa sunulan metin işlemciler, hesap çizelgeleri, veri
tabanı programları, grafik paketleri, teknik veya bilimsel fonksiyonlara ait programlar
ve yardımcı programlar gibi yazılım ürünlerinin kalite özellikleri ve değerlendirmesi ile
ilgilenen bir standarttır.
Bu eğitim ile katılımcılara, ürün tanıtmalığı, kullanıcı el kılavuzu ve test
dokümantasyonu gereksinimleri hakkında bilgi verilmesi ve standart maddelerinin
detaylı incelenmesi hedeflenmektedir.
Eğitimin İçeriği









Yazılım Kalitesi Önemi
Ürün Tanıtmalığı gereksinimleri
Kullanıcı El Kılavuzu gereksinimleri
Test Dokümantasyonu gereksinimleri
Test Planı gereksinimleri
Test Açıklamaları gereksinimleri
Test Sonuçları gereksinimleri
Belgelendirme Süreci hakkında bilgilendirme
Standart maddelerinin detaylı incelenmesi
Eğitimin Süresi
1 Gün
Not:Talep doğrultusunda kurum-kuruluş bünyesinde düzenlenebilecektir.
| 157
EĞİTİMLERLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR
Başvuru: Eğitim ücreti ilgi banka hesap numarasına yatırılıp, dekont ve
Katılım/Başvuru Formu ile birlikte gönderilecektir.
Başvuru Adresi: Katılmak istenilen eğitim için müracaat, Eğitim Dairesi Başkanlığına
veya ilgili Müdürlüğe şahsen ya da yazılı olarak faks/elektronik posta aracılığı ile
yapılabilir.
NOT: Kuruluş tarafından talep edildiğinde, Türk Standardları Enstitüsü Eğitim Dairesi
Başkanlığı tarafından kuruluşun kendi bünyesinde eğitim verilebilir. Bu durumda ücret
çizelgesinde belirtilen eğitim ücretlerine eğitmen(ler)in giderleri eklenir.
Eğitim programı ve ücretleri, http://www.tse.org.tr/eğitimler internet adresinden temin
edilebilir.
Bu kitapçıkta yer alan bilgilerle ilgili güncellemeler, değişiklikler sebebiyle eğitimlere katılım
için program öncesinde ilgili birimden teyit alınması rica olunur.
158 |
İLETİŞİM BİLGİLERİ
| 159
BAŞVURU BİLGİLERİ
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel 0 312 416 64 53
Faks 0 312 416 64 38
e-posta [email protected]
EĞİTİM KOORDİNASYON VE PLANLAMA
MÜDÜRLÜĞÜ
Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Planlı Eğitimler Tel 0 312 416 63 28
Plan Dışı Eğitimler Tel 0 312 416 64 69-64 84
Faks 0 312 416 66 99
e-posta [email protected]
PERSONEL BELGELENDİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel 0 312 416 65 79
0 312 416 63 21
0 312 416 63 22
Faks 0 312 416 65 98
MARMARA EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah.2258 Sok.No.10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı 41400 Gebze – KOCAELİ
Tel 0 262 723 13 93-83
Faks 0 262 723 16 33
e-posta [email protected]
ADANA ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler
İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA
Tel 0 322 458 19 40
Faks 0 322 458 82 43
E-posta [email protected]
İZMİR ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Tariş Pamuk Depoları Arkası ÇİĞLİ/ İZMİR
KONYA ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere
Sokak 42300 KONYA
Tel 0 332 239 04 80 / 142
Faks 0 332 239 04 83
e-posta [email protected]
ANTALYA ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Gençlik Mah.Işıklar Cad.Falez Apt.No:59 ANTALYA
GAZİANTEP ÜRÜN BELGELENDİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu
Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP
Tel 0 342 337 95 03 /147
Faks 0 342 337 95 07
e-posta [email protected]
BURSA ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad. No:6 16140
BURSA
Tel
Faks
e-posta
Tel
Faks
e-posta
Tel
Faks
e-posta
0232 376 24 25 / 310
0 232 386 45 91
[email protected]
0 242 346 65 03 / 126
0 242 248 50 06
[email protected]
0 224 243 80 00 / 1007
0 224 243 83 24
[email protected]
KAYSERİ ÜRÜN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde P.K. 512 KAYSERİ
Tel 0 352 321 11 06
Faks 0 352 321 15 69
e-posta [email protected]
KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
ANKARA KALİBRASYON MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA KALİBRASYON MÜDÜRLÜĞÜ
100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. Ostim Stadyumu Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cad.No:6 16140
Arkası No: 1 Ostim - ANKARA BURSA
Tel 0 312 592 51 18
Tel 0 224 243 80 00 5 Hat
0 312 592 52 13-14
Faks 0 224 243 83 24
Faks 0 312 592 52 07
GEBZE KALİBRASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Çayırova Tren İstasyonu Yanı Çayırova Gebze
Tel 0 262 723 15 57
Faks 0 262 723 16 08
160 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel 0 312 416 64 93
Faks 0 312 416 67 30
E-posta [email protected]
DENEY LABORATUVARLARI
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZ BAŞKANLIĞI
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk.
YÖNETİM SİSTEM MÜDÜRLÜĞÜ
No:10 A-Blok, Çayırova Tren İstasyonu Yanı GebzeTSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 B1KOCAELİ
Blok Kat:1Çayırova Tren İstasyonu Yanı
Gebze-KOCAELİ
Tel 0 262 723 13 13
Tel 0 262 723 10 92
Faks 0 262 723 16 02
Faks 0 262 723 16 09
e-posta [email protected]
e-posta [email protected]
ISI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Çamlıbelde Yolu, Çamlıca Sk. Çamlıbelde Villaları
Bitişiği Aydınlı Köyü Tuzla-İSTANBUL
Tel 0 216 393 33 63
Faks 0 216 393 33 59
e-posta [email protected]
EX LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Tariş Pamuk Depoları Arkası Çiğli-İZMİR
Tel
Faks
e-posta
0 232 376 24 25
0 232 386 15 10
[email protected]
ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No:10 HBlok, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze-KOCAELİ
Tel 0 262 723 15 26
Faks 0 262 723 16 20
e-posta [email protected]
ELEKTRİK LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar
Çankaya-ANKARA
Tel 0 312 416 65 52
Faks 0 312 416 63 85
e-posta [email protected]
ENERJİ SİSTEMLERİ, MAKİNE VE MALZEME
LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. Ostim Stadyumu
Arkası No: 1 Ostim - ANKARA
Tel 0 312 592 51 00
Faks 0 312 354 69 48
YAPI MALZEMELERİ VE KİMYA LABORATUVAR
GRUP BAŞKANLIĞI
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258. Sk. No:10 A
Blok Çayırova-Gebze-KOCAELİ
Tel 0 262 723 08 12
Faks 0 262 723 16 03
e-posta [email protected]
KİMYA LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
TSE Kalite Kampüsü Cumhuriyet Mah. 2258 sk.
No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı GebzeKOCAELİ
Tel 0 262 723 13 55
Faks 0 262 723 16 07
e-posta [email protected]
YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak
No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze-KOCAELİ
YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI
MÜDÜRLÜĞÜ
Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde Merkez-ÇORUM
Tel 0 364 254 93 45
Faks 0 364 254 94 04
e-posta [email protected]
Tel
Faks
e-posta
0 262 723 14 57
0 262 723 16 15
[email protected]
AMBALAJ LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
8780/1 Sok.No:5Çiğli-İZMİR
Tel
Faks
e-posta
Güncel İletişim bilgileri için: http://www.tse.org.tr/tse-iletisim
0 232 376 24 25
0 232 376 95 29
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 601 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content