close

Enter

Log in using OpenID

BİLGEM Tanıtımı - Tübitak Bilgem

embedDownload
BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİLGEM
TÜBİTAK
Araştırma
Merkezleri
ARGE
Birimleri
ARGE
Kolaylık
Birimleri
Tarihçe
TÜBİTAK
Siber Güvenlik
Enstitüsü
(SGE) kuruldu
Türkiye Bilim
Teknik ve
Araştırma
Kurumu
(TÜBİTAK)
kuruldu
Elektronik
Araştırma
Ünitesi
kuruldu
Elektronik ve
Yarıiletken
Teknolojileri
Birimi (YİTAL)
kuruldu
Bilişim
Teknolojileri
Enstitüsü (BTE)
kuruldu
Ulusal
Elektronik ve
Kriptoloji
Araştırma
Enstitüsü
(UEKAE)
kuruldu
Bilişim ve Bilgi
Güvenliği İleri
Teknolojiler
Araştırma
Merkezi
(BİLGEM)
kuruldu
Temel
Bilimler
Araştırma
Enstitüsü’nün
(TBAE)
Katılımı
İleri
Teknolojiler
Araştırma
Enstitüsü
(İLTAREN)
kuruldu
Yazılım
Teknolojileri
Araştırma
Enstitüsü
(YTE) kuruldu
TÜBİTAK BİLGEM Başkanlığına Bağlı Birimler
TÜBİTAK
Stratejik Planlama,
İş Geliştirme,
Program ve
Teknoloji Yönetimi
Başkan
Yardımcılığı
Teknoloji
Transfer ve
Sanayileştirme
Başkan
Yardımcılığı
Kurumsal
Kaynak Yönetimi
Başkan
Yardımcılığı
Test ve
Değerlendirme
Başkan
Yardımcılığı
* Kamu Sertifikasyon Merkezi
TÜBİTAK BİLGEM’e Bağlı bir
Merkezdir.
BİLGEM
TÜBİTAK
BİLGEM
1968
yılında
Türkiye'nin
kurulanen
BİLGEM,
büyük ARGE
Türkiye'nin
Merkezidir.
en büyük
1968
Ar-Ge
yılında
merkezidir
kurulmuştur.
Araştırma /
Araştırma /
Geliştirme
Geliştirme
Prototip
Üretimi
Danışmanlık
Eğitim
Danışmanlık
Test ve
Değerlendirme
Test ve
Değerlendirme
Eğitim
TÜBİTAK
SAYILARLA TÜBİTAK BİLGEM
İnsan Kaynağımız
Ar-Ge
TÜBİTAK
Ar-Ge
Destek
Yönetici
Lisans
: 1400
: 301
: 64
Personel
Gurubu
Doktora
: 153
Yüksek Lisans : 605
Lisans
: 759
Öğrenim
Durumu
Yönetici
Yüksek
Lisans
Doktora
Destek
Kadrolu Personel
Personel
Türü
Proje Personeli
Proje Personeli
Kadrolu Personel
: 1120
: 645
İnsan Kaynağımız
TÜBİTAK
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)
İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN)
Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)
Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)
Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE)
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)
BİLGEM Başkanlık
BİLGEM
TÜBİTAK
TÜBİTAK
BİLGEM ARAŞTIRMA ALANLARI
ve ALT YAPISI
BİLGEM Araştırma Alanları
TÜBİTAK
BİLGEM Araştırma Alanları
TÜBİTAK
BİLGEM Organizasyon
TÜBİTAK
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsü
UEKAE
YTE
BTE
Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü
İLTAREN
SGE
İleri Teknolojiler
Araştırma Enstitüsü
TBAE
Temel Bilimler
Araştırma Enstitüsü
Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü
Siber Güvenlik
Enstitüsü
BİLGEM Kurumsal Yapılanma
Stratejik
Planlama,
İş Geliştirme,
Program ve
Teknoloji Yönetimi
Başkan
Yardımcılığı
TÜBİTAK
Teknoloji
Transfer ve
Sanayileştirme
Başkan
Yardımcılığı
Kamu
Sertifikasyon
Merkezi
Test ve
Değerlendirme
Başkan
Yardımcılığı
Kurumsal
Kaynak
Yönetimi
BİLGEM Kurumsal
Stratejik Planlama, İş Geliştirme, Program ve Teknoloji
Yönetimi Başkan Yardımcılığı
• Stratejik Planlama ve Süreç Yönetim Birimi
• İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Birimi
• Program Yönetimi ve İzleme Ofisi
• Teknoloji Yönetimi ve Trend Analizi Birimi
TÜBİTAK
BİLGEM Kurumsal
Teknoloji Transfer ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı
• Ürün Gerçekleştirme Destek Birimi
• Tümleştirme ve Test Birimi
• Ön Üretim ve Prototip Gerçekleştirme Birimi
• Entegre Lojistik ve Müşteri Destek Birimi
• Sanayileştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi
TÜBİTAK
BİLGEM Kurumsal
Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
• 6 Test ve Değerlendirme Laboratuvarı
• 4 Bilgi Güvenliği Laboratuvarının Koordinasyonu
• TEMPEST, Kripto Analiz, COMSEC, Ortak Kriterler,
Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi ve
Radar Performans ve İz Analiz Merkezi
TÜBİTAK
BİLGEM Kurumsal
TÜBİTAK
Kamu Sertifikasyon Merkezi
• Elektronik İmza Hizmetleri
• Elektronik Kişi Doğrulama
• Tüm İş Süreçlerine Sahtecilik ve
Tahrifata Karşı Eylemler Geliştirme
TÜBİTAK
İLERİ TEKNOLOJİLER
ARAŞTIRMA ALTYAPISI
BİLGEM Alt Yapı / Laboratuvarlar
Anten Tasarım
ve Araştırma
Laboratuvarı
Bilgi Güvenliği
Risk Analizi
Birimi
Elektro-optik
ve Lazer
Sistemleri
Laboratuvarı
COMSEC
Laboratuvarı
İleri Genom ve
Biyoenformatik
Araştırma
Laboratuvarı
Katot ve
Mikrodalga
Vakum Tüp
Araştırma
Laboratuvarı
TÜBİTAK
Konuşma ve
Doğal Dil
İşleme
Teknolojileri
Laboratuvarı
BİLGEM Alt Yapı / Laboratuvarlar
Kripto Analiz
Laboratuvarı
Küresel Yakın
Alan Ölçüm
Sistemleri
Laboratuvarı
RF Tasarım ve
Geliştirme
Laboratuvarı
TÜBİTAK
Ortak
Kriterler Test
Laboratuvarı
TEMPEST
Test Merkezi
Radar
Performans
ve İz Analiz
Laboratuvarı
Yarıiletken
Teknolojileri
Araştırma
Laboratuvarı
Yazılım Test
ve Kalite
Değerlendirme
Laboratuvarı
ANTEN TASARIM VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI (ATAM)
TÜBİTAK
Tasarım ve Geliştirme
•
Radar Antenleri
•
Elektronik Harp Antenleri
•
GSM Antenleri
•
DF Antenleri
•
Mikrodalga Antenleri
•
Uydu Antenleri
BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ BİRİMİ
TÜBİTAK
• Sistemin güvenli ve güvensiz noktalarının belirlenmesi
• Etkin proje maliyet hesabı ve kapsam tayini
• Maliyet etkin ve güvenli tasarım yapılması
• Cihazların işletme ve kullanım politikalarının belirlenmesi
• İş ve veri akışlarının daha doğru olması
hedeflenir
COMSEC LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Bilgi Güvenliği (BG) ürünlerinin, milli COMSEC kriterlerine uygunluğu
konusunda test, danışmanlık ve eğitim hizmetleri
• COMSEC BG Ürün Testi
• COMSEC BG Ürün Danışmanlığı
• COMSEC Eğitimi
ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİLERİ ARGE LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Anlaşılabilirlik Testleri
• Haberleşme verimliliği ve hizmet kalitesi testleri
• Sivil ve askeri ses kodlayıcı, cihaz ve sistemlerin değerlendirilmesi
• Akustik ve sayısal katıştırma
• Farklı akustik ortamların benzetimi (kokpit içi, tank, uçak, helikopter,
lokanta, konser, açık hava vb. ortamlar)
• Dil bağımlı ve dilden bağımsız teknolojiler
için ses veri tabanı oluşturma, kayıt ve montaj
ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Lazer teknolojilerinin elde edilmesi ve yeni lazer
teknolojilerinin geliştirilmesi
• Serbest Uzay Optik Haberleşme Sistemleri Ar-Ge çalışmaları
• Fiber optik haberleşme sistemleri Ar-Ge çalışmaları
• Kuantum kriptoloji ve ilgili Ar-Ge faaliyetleri
• Lazer dışındaki ışıma kaynaklarına dayalı
Optik sistemler Ar-Ge faaliyetleri
• Adaptif Optik (AO) sistemler ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri
İLERİ GENOM ARAŞTIRMA VE BİYOENFORMATİK LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Tüm Genom Dizileme
• Tüm Exome Dizileme
• RNA-Seq Dizileme
• Standart Analiz
• Detaylı Analiz
• Güvenlik, Sağlık ve Tarım/Gıda güvenliği
alanında kullanılan BİYOSENSÖR TABANLI
TANI CİHAZLARI
KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARAŞTIRMA LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Hidrojen, Argon ve Azot sinterleme teknolojisi
• Yüksek sıcaklık ve Vakumda kaynak teknolojisi
• Vakum ortamında Katot ve E-gun test ve karakterizasyon teknolojisi
• Metal ince film ile katot kaplama teknolojisi
• Malzeme Karakterizasyonu teknolojisi
• Pnomatik ve İzostatik Presleme teknolojisi
• Mikrodalga Vakum Tüp (Magnetron, TWT)
altyapı geliştirme teknolojisi
• Termiyonik Katot, Magnetron ve TWT
prototip altyapısı geliştirme teknolojisi
KRİPTO ANALİZ LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Güvenlik uygulamalarında kullanılan protokol analizi, tasarımları
ve kriptografik algoritmaları
• Devlet kurumları için kriptoloji standartlarının tanımlanması
• Kriptografik testlerin yapılması
• Benzersiz kripto algoritmaları ve protokollerinin
tasarımı
KÜRESEL YAKIN ALAN ÖLÇÜM SİSTEMLERİ LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Küresel Yakın Alan Ölçüm Sistemi
• 20 GHz frekans bandına kadar olan 1.8 m boyutlu antenlerin
parametrik ölçümleri
• Tam küresel tarama alanı
•
3 boyutlu ışıma desenlerin çıkarılması
ORTAK KRİTERLER TEST LABORATUVARI
TÜBİTAK
• OK Ürün Değerlendirmesi
• OK Koruma Profili Değerlendirmesi
• OK Danışmanlık ve Eğitimi
• Kripto Modülü Uygunluk Testi
• ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler (OK) testleri
• Kripto Modülleri İçin Güvenlik Gereksinimleri (ISO/IEC 19790)
standardına göre kripto modülü uygunluk testleri
RADAR PERFORMANS VE İZ ANALİZ LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Elektromanyetik radyasyon yayan askeri ve sivil sistemlere karşı
RES’lerin etkilerini inceleme
• Çeşitli radar, seyrüsefer ve muhabere sistemlerinin benzetimi
gerçek coğrafi konum ve parametreler kullanılarak analizi
• Analiz ve benzetim sonuçlar ileri düzey grafik
sergileme ve otomatik raporlama
RF TASARIM VE GELİŞTİRME LABORATUVARI
TÜBİTAK
• 110 GHz frekans bandına kadar tasarım ve geliştirme kabiliyetine
sahip personel ve altyapı
• Laboratuvarda 40 GHz’e kadar gerçekleme, test ve ölçüm
yapılabilen RF/mikrodalga altyapısı
• Milimetre dalga bandında yapılan tasarımlar
COB (Chip On Board)
• MCMs (Multichip Modules)
TEMPEST TEST MERKEZİ
TÜBİTAK
• Gizlilik dereceli bilgi işleyen tüm cihaz, sistem ve platformların (gemi,
uçak, tank, füze uydu vb.) NATO SDIP 27/1 “NATO TEMPEST
Requirements And Evaluation Procedures” ve MST 401-1(A) “Türk
Silahlı Kuvvetleri TEMPEST Standartları” dokümanlarına göre
TEMPEST testleri
• Elektronik ekipman ve sistemlerin TEMPEST testleri
• Eğitim hizmetleri
• Danışmanlık hizmetleri
• Araştırma ve geliştirme hizmetleri
YARIİLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
TÜBİTAK
• YİTAL, Türkiye’ nin yarıiletken teknolojilerinde tümdevre (IC Integrated
Circuit) üretimi yapan tek laboratuvarıdır
• 0.25μm SiGe HBT BiCMOS ve LDMOS teknolojilerinin geliştirilmesi
• Entegre devre üretim teknolojileri, tasarım ve yarı iletken sensörler
• Akıllı kartların entegre devre tasarımları
• Tümdevre tasarımı, maske üretme, pul işleme
(wafer processing), pul üzerinde test (wafer probing),
kılıflama, devre testi ve yaşlandırma süreçleri
• Kripto tümdevreleri
• Radon gazı ve fotodedektör üretim süreçleri
YAZILIM TEST VE KALİTE DEĞERLENDİRME LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Yazılım test ve kalite değerlendirme, doğrulama
• Test planları hazırlama ve yazılımları geliştirme
• Yazılım, Sistem ve Kabul testlerini gerçekleştirme ve sonuçları raporlanma
• Regresyon (yineleme) testleri
• Statik Kod Analizlerinin yapılması
• TS ISO/IEC 25051 COST ürün değerlendirmesi
• TS 13298 EBYS yazılımları değerlendirmesi
• Yük testleri
• Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri
TÜBİTAK
ENSTİTÜLER VE
FAALİYET ALANLARI
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü UEKAE
TÜBİTAK
GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ
KRİPTOLOJİK ANAHTAR YÖNETİM SİSTEMLERİ
AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİ
ELEKTRONİK SERTİFİKA YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ
ELEKTRONİK İSTİHBARAT ÇÖZÜMLERİ
ELEKTRO-OPTİK VE LAZER SİSTEMLERİ
ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİLERİ
İLERİ GENOM ARAŞTIRMA VE BİYOENFORMATİK
YARIİLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü BTE
TÜBİTAK
GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ
VERİ KIYMETLENDİRME ÇÖZÜMLERİ
SİVİL HAVACILIK ÇÖZÜMLERİ
RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİVLEME SİSTEMLERİ
ELEKTROMANYETİK VE ANTEN SİSTEMLERİ
YÜKSEK GÜÇ MİKRODALGA SİSTEMLERİ
BULUT BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
SU ALTI SAVUNMA SİSTEMLERİ
ANTEN TASARIM VE ARAŞTIRMA
SAVUNMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARŞ.
KÜRESEL YAKIN ALAN ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
RF TASARIM VE GELİŞTİRME
İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü İLTAREN
TÜBİTAK
ELEKTRONİK HARP ALANINDA YAZILIM, DONANIM VE TEÇHİZAT GELİŞTİRME
TEST, ÖLÇÜM, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ALTYAPILARININ KURULMASI
SUALTI SAVUNMA ALANINDA ALGORİTMA VE KAVRAMSAL TASARIM GELİŞTİRME
MODELLEME YAPMA VE TASARIM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
ELEKTRONİK HARP TEST TEKNİK VE TAKTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Siber Güvenlik Enstitüsü SGE
TÜBİTAK
SIZMA TESTLERİ VE GÜVENLİK DENETLEMELERİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
DİJİTAL ADLİ ANALİZ
BİLGİSAYAR OLAYLARINA MÜDAHALE EKİBİ (BOME)
BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
BTK İLE ULUSAL GÜVENLİK TATBİKATLARI
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü YTE
TÜBİTAK
YAZILIM SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
YAZILIM SÜREÇ YÖNETİMİ
VERİ VE BİLGİ MÜHENDİSLİĞİ
İŞ ZEKASI UYGULAMALARI
KURUMSAL e-DÖNÜŞÜM ANALİZİ ve PLANLAMA
e-DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI
Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü TBAE
TÜBİTAK
Özellikle Matematik ve Fizik alanında
TEMEL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMA SORUNLARINI ORTAYA KOYMA
TEMEL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMA SORUNLARINI ÇÖZÜMLEME
TÜBİTAK
GÜVENLİ
HABERLEŞME
ÇÖZÜMLERİ
EMNİYETLİ IP TERMİNALİ (MİLSEC-4)
TÜBİTAK
• IP ve PSTN ağlar üzerinden emniyetli haberleşme
• Uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
• NATO SCIP ve Ticari SIP ürünleri uyumluluğu
• MİLCEP ve MİLSEC emniyetli telefonlar ile birlikte çalışabilirlik
• Milli ve AES kripto algoritmaları
• Dokunmatik ekran ile kolay kullanım
MİLLİ KRİPTOLU CEP TELEFONU (MİLCEP-K2)
TÜBİTAK
• NATO SCIP desteği
• 4 Bant ve GPRS Class 12, EDGE Class 12, CSD (V.110, V.32) desteği
• Kriptolu veya Açık ses/dosya iletimi
• Kriptolu veya Açık anlık mesajlaşma
• İngilizce ve Türkçe dil seçeneği
• “GİZLİ” dahil gizlilik derecesine kadar
güvenli haberleşme
MİLLİ TELSİZ SES EMNİYET CİHAZI (MİLSEC-3)
TÜBİTAK
• HF/VHF/UHF hatları ile emniyetli ses ve veri haberleşmesi
• Esnek arayüz sayesinde çok sayıda ses, veri ve radyo cihazı ile
uyumlu çalışabilme
• Uçak, helikopter, gemi, yer istasyonları gibi tüm askeri platformlara
uygunluk
• Anahtarlanabilir Milli ve NATO kripto modları
• TEMPEST ve kripto onaylı
GIGABIT AĞ GÜVENLİK CİHAZI (AGC-G)
TÜBİTAK
• IP/Ethernet üzerinden güvenli haberleşme
• Noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya Gigabit hızında veri iletimi
• Performans: 600 Mbps (kırmızıdan kırmızıya, tek yönde)
• IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
• SNMP tabanlı Güvenlik Yönetim Merkezi
• EMI/EMC ve TEMPEST uyumlu
• “HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesinde
veri güvenliği
GIGABIT IP KRİPTO CİHAZI (IPKC-EG)
TÜBİTAK
• IP/Ethernet üzerinden güvenli haberleşme
• Noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya Gigabit hızında veri iletimi
• Performans: 300 Mbps (kırmızıdan kırmızıya, tek yönde), 2000
otomatik/manuel tünel
• IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
• SNMP tabanlı Güvenlik Yönetim Merkezi
• EMI/EMC ve TEMPEST uyumlu
• “GİZLİ” gizlilik derecesinde veri güvenliği
IP KRİPTO CİHAZLARI (IPKC-G)
TÜBİTAK
• IP/Ethernet üzerinden güvenli haberleşme
• Noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya Gigabit hızında veri iletimi
• Performans: 300 Mbps (kırmızıdan kırmızıya, tek yönde); 2000
otomatik/manuel tünel
• IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
• SNMP tabanlı Güvenlik Yönetim Merkezi
• EMI/EMC ve TEMPEST özellikli
• “GİZLİ” gizlilik derecesinde veri güvenliği
IPKC-EG ve IP-YM YÖNETİM MERKEZLERİ
• Web kullanıcı arayüzü
• İstemci – Sunucu mimarisi
• Rol tabanlı kullanıcı yetkilendirme
• Akıllı kart tabanlı kimlik doğrulama
• Log ve Raporlama
• Çevrimiçi yedekleme
• E-posta uyarısı, MIB-grafik görüntüleme,
alarm yönetimi, dahili FTP sunucu,
SNMPv3
TÜBİTAK
IP ANAHTAR YÖNETİM MERKEZİ (IP-AYM)
• IPKC-G/AGC-G cihazları için anahtar yönetimi
• AYM, IPKC-G/AGC-YM uyumluluğu
• AÜ&İC tarafından anahtar üretimi
• Anahtar Yönetimi (dağıtımı, muhasebesi, imhası, alarm izleme ve
konfigürasyonu)
• Sertifika Yönetimi (AÜ&İC ile üretim,
çevrim içi dağıtımı,muhasebesi, iptali)
• Akıllı kart tabanlı kullanıcı tanımlama
• Coğrafi ve fiziksel yedekleme
TÜBİTAK
KRİPTOLU USB BELLEK CİHAZI (SIR ve SIR-S)
TÜBİTAK
• Donanımsal şifreleme yapısı
• Acil silme ve kurcalama anahtarı
• Yazma-koruma anahtarı
• COMSEC, EMC, EMI ve TEMPEST güvenliğine yönelik kırmızı siyah ayrımı
• Darbelere dayanıklı kasa
• Milli algoritma
• SIR-S: Kriptolu Taşınabilir
Sabit Disk Cihazı
• 250GB/500GB bellek
TAŞINABİLİR ÇEVRİMDIŞI KRİPTO CİHAZI (VERİSAR)
• Donanımsal güvenli veri saklama, şifreleme ve çözme
• Linux tabanlı güvenli işletim sistemi
• ÇEVRİMİÇİ ve ÇEVRİMDIŞI çalışma modları
• 2GB Çevrimdışı, 2GB Çevrimiçi kullanıcı alanları
• Toplam 8GB veri saklama kapasitesi
• Boyutlar: 51 x 91 x 14 mm
• Ağırlık: 90 gr
TÜBİTAK
SENKRON VERİ KRİPTO CİHAZI (SVKC)
TÜBİTAK
• E1 PCM linkleri ve kiralık hatlar üzerinden güvenli haberleşme
• MiLAY-1 milli anahtar yükleyici ile ya da TAFICS Elektronik Anahtar
Yönetim Sistemi
• Milli algoritma
• Periyodik olarak kripto anahtarlarını değiştirme
• E1-PCM linklerindeki (çerçeveli ya da çerçevesiz) 32 kanalın tamamını
şifreleme kapasitesi
TELSİZ AĞ HABERLEŞME SİSTEMLERİ (TAHSİS)
• Uygun telsiz frekanslarında güvenli, ses ve veri haberleşme sistemi
• Stratejik ve taktik saha uygulamaları
MİS-MESAJ İŞLETİM SİSTEMİ
BARBAROS-GERÇEK ZAMANLI AĞ İŞLETİM SİSTEMİ
TAGEC-TELSİZ HABERLEŞME AĞ GEÇİT CİHAZI
TÜBİTAK
DOST DÜŞMAN TANIMA TANITMA SİSTEMİ (M5K IFF)
• Mod 4/ Mod 5 sorgu ve cevapları için eş zamanlı olarak
şifreleme/ şifre çözme
• COMSEC ve TEMPEST onaylı
• Tak/Sök cihaz yapısı
• STANAG 4193 uyum
• Milli Mod/NATO Modu
• MIL-STD-461E
• NATO SDIP 27/A TEMPEST
TÜBİTAK
UYDU HABERLEŞME KRİPTO SİSTEMİ(GÖKTÜRK-1)
TÜBİTAK
• GÖKTÜRK-1 Uydusu ile Sabit ve Mobil Yer İstasyonları arasında S-Bant ve
X-Bant linkleri üzerinden haberleşme
• Uyduya gönderilecek komutlar ve uydudan indirilecek görüntünün güvenliği
Anahtar Yönetim Merkezi
G-DCUA Kripto Modülü Yer İstasyonu Şifreleme ve Şifre Çözme Birimi
S-DCUA Modülü Uydu Şifreleme ve Şifre Çözme Birimi
DİRAK ANAHTAR ÜRETECİ ve *HSM DONANIM GÜVENLİK MODÜLÜ
TÜBİTAK
• Milli HSM çözümü
• Milli onaylı rastgele sayı üreteci
• Milli akıllı kart (AKİS) tabanlı kimlik doğrulama
• Kriptografik anahtar ve veriler için güvenli saklama ortamı
• Güvenli yedekleme ve geri yükleme
• Ortak Kriterler (Common Criteria) EAL4+
onaylı gömülü yazılım
• 4 adet fiziksel saldırı tespit sensörü
*HSM (Hardware Security Module)
FAKS GÜVENLİK CİHAZI (FGC-2)
• Güvenli faks haberleşme hattının sağlanması
• PC tabanlı faks haberleşmesini kriptolayabilme
• Mevcut kullanılan fakslarda var olan kırmızı/siyah bilginin bir arada
olmasının önüne geçilmesi
• Düşük maliyet
TÜBİTAK
FAKS ANALOG SAYISAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ (FASD-1)
TÜBİTAK
• T.30 protokolüne göre çalışan kripto arabirimi gerektirmeyen faksları
(Ara birimsiz Faks) kriptolama özelliği
• 14400, 9600, 7200, 4800 ve 2400 bit/s veri hızları
• NATO SDIP 27/A TEMPEST standardına uygunluk
GÜVENLİ MESAJLAŞMA SİSTEMİ (GMS)
TÜBİTAK
• Stratejik, operatif ve taktik saha mesajlaşma sistemi
• Tek bir müşterek sistemle hızlı, doğru, güvenli ve kesintisiz mesajlaşma
• Milli kripto algoritması desteği
• Erişim denetimi
• Açık anahtar altyapısı (PKI)
GÜVENLİ MESAJLAŞMA İSTEMCİSİ(GMİ)
• Dizin erişimi ve kullanıcılar arası mesaj iletimi
• Platform bağımsız yazılım bileşeni
• Öncelik mekanizması
• Mesaj güvenliği
• Kimlik doğrulama
• Mesaj erişim denetimi
TÜBİTAK
DİZİN SİSTEMİ SUNUCUSU (DSS)
• Sertifika bilgilerinin güvenli olarak hiyerarşik yapıda saklanması
ve sunulması
• Üst düzey güvenlik politikaları tanımlama imkanı
• Ulusal askeri ve kurumsal ihtiyaçlara uygun
• Uluslararası standartlara uygunluk
• Platform bağımsız çalışabilme
TÜBİTAK
SRC155A ve SRC400 SAYISAL RADYO CİHAZLARI
• Noktadan noktaya radyo link haberleşme
• 7, 8, 10.5 ve 26 GHz çalışma frekansları
• PDH ve SDH Mixed mode çalışma
•
16-32-64xE1, 1-2-4xE3, STM1-o, Gigabit Ethernet
• IDU (İç Birim), ODU (Dış Birim) ve modüler yapı
• Gelişmiş fonksiyonlu kullanıcı dostu Yönetim Merkezi
TÜBİTAK
SES ÇOKLAYICI CİHAZI (MDXS-E1)
• 12 ya da 24 ses kanal çoklama
• Santral ya da abone tarafında kullanılabilirlik
• Yazılım kontrollü veriş ve alış ses seviye ayarı
• Dahili zil üreteci
• AC ve DC güç beslemesi
• RS232 seri porttan denetim
TÜBİTAK
SU ALTI TELEFONU (SATEL)
TÜBİTAK
• Tümü mikroişlemci kontrollü, su üstü/su altı gemileri arasındaki iletişimi
su altı akustik dalgaları aracılığı ile sağlayan haberleşme sistemi
• Su altı telefon ve telgraf
• Üç transdüser
• Seçilebilir çalışma frekansı
SEVİYE DÖNÜŞTÜRÜCÜ TÜMDEVRESİ (NDTS)
• LCC084 seramik kılıf içinde tek kırmık 24V CMOS tümdevresi
• 62 bacak bağlantısı ile FPGA ve NTDS (Naval Tactical Data System)
MIL-SDT1397C tipi ara yüze sahip askeri donanım
• Mantık seviyeleri arasında 18 girişli 18 çıkışlı dönüştürücü işlevi
TÜBİTAK
KRİPTOGRAFİK ALGORİTMA, PROTOKOL VE MİMARİ TASARIM (KAM)
TÜBİTAK
• Kriptografik algoritma tasarımı
• Kriptografik protokol tasarımı
• Kriptografik mimari
• Gürültü işleme fonksiyonu tasarımı, rastgele sayı üreteçlerinin
iyileştirilmesi
• Kriptografi konusunda eğitim ve danışmanlık
TÜBİTAK
KRİPTOLOJİK
ANAHTAR YÖNETİM
SİSTEMLERİ
ELEKTRONİK KRİPTO ANAHTAR DAĞITIM SİSTEMİ (EKADAS)
TÜBİTAK
• Otomatik anahtar üretimi
• Değiştirilebilir hiyerarşik dağıtım mimarisi
• Diğer EKMS’lerle elektriksel olmayan bağlantı
• Dial-up/telsiz/uydu iletişimi
• Muhasebe bilgilerinin
otomatik gözlenmesi
KAYC-S/N (NATO) ve KAYC-S (MİLLİ)
KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHAZLARI
• Kriptografik anahtarlar ile verileri şifreli olarak saklama ve taşıma
• Çeşitli anahtar yükleme/uç kripto cihazlarına aktarma
• "NATO ÇOK GİZLİ" gizlilik düzeyi ve altı
• Milli formatlı anahtar saklama ve yükleme
TÜBİTAK
KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHAZLARI (KAYC-32 ve KAYC-10)
TÜBİTAK
• Veri iletişimi yapan cihazlara çevrimdışı anahtar yükleme
KAYC-10
Her türlü NATO gizlilik seviyesinde (NATO TOP SECRET dahil)
kullanılabilirlik onayı
10 adet anahtar saklama kapasitesi
KAYC-32
32 adet anahtar saklama kapasitesi
KRİPTO ANAHTAR OKUMA CİHAZI (KAOC-8)
TÜBİTAK
• Delikli şerit üzerindeki anahtar bilgilerini kripto cihazlarına veya
anahtar yükleme cihazlarına aktarma
• Her türlü NATO gizlilik seviyesinde (NATO TOP SECRET dahil)
kullanılabilirlik onayı
• Optik anahtar okuma
• KAYC-10(B), KYK-13 gibi Anahtar Yükleme
Cihazları ile uyumluluk
TÜBİTAK
AKILLI KART
ve KİMLİK
DOĞRULAMA
SİSTEMLERİ
ULUSAL KİMLİK KARTI - TC ve KKTC KİMLİK KARTI
TÜBİTAK
• KİMLİK KARTI UYGULAMASI (Temaslı Kart Özelliği)
Görsel ve Elektronik Kimlik Doğrulama
Biyometrik Doğrulama
Rol Tabanlı Erişim
Güvenli Mesajlaşma
Kriptografik Fonksiyonlar
• ELEKTRONİK İMZA UYGULAMA ALTYAPISI
(Temaslı Kart Özelliği)
• SEYAHAT BELGESİ UYGULAMASI
(Temassız Kart Özelliği)
AKILLI KART İŞLETİM SİSTEMİ (AKİS )
TÜBİTAK
Kart yongaları üzerindeki;
• Bilgi güvenliği
• Kimlik tanıma
• Sayısal imza
• Güvenli bilgi taşıma uygulamasını
• çalıştıran milli bir akıllı kart işletim sistemidir
ULUSAL AKILLI KART TÜMDEVRESİ (UKTÜM)
TÜBİTAK
• Tamamen özgün olarak geliştirilen kontaklı akıllı kart
tümdevresidir.
• Ortak kriter EAL5+ güvenlik seviyesi.
• İşlevsellik
• Yüksek Performans
• Uygun maliyet
• e-Devlet ve Bankacılık uygulamaları
için yüksek güvenlik
GÖMÜLÜ GÜVENLİK MODÜLÜ (GGM)
TÜBİTAK
• Tablet bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazlar için
Şifrelerin güvenli saklanması,
Erişim denetimi,
Kimlik doğrulama
vb. güvenlik uygulamalarında kullanılabilirlik
• Ortak kriter EAL5+ güvenlik seviyesi
AKİS ELEKTRONİK PASAPORT (AKİS e-PASAPORT )
TÜBİTAK
• Elektronik pasaport ve yonga
• ICAO (International Civil Aviation Organization) pasaport
uygulama standartlarına uyumluluk
• Standartlara uygun tüm e-Pasaport okuyucuları ile uyumluluk
AKİS ELEKTRONİK SÜRÜCÜ BELGESİ (AKİS e-SÜRÜCÜ BELGESİ)
TÜBİTAK
• ISO/IEC 18013 standartlarına uyumluluk
• Kontaksız yonga üzerinde çalıştırılan bu uygulama ile sahtekarlığa
karşı önlem
• e-Sürücü Belgesi uygulaması ile yonga üzerinde kişiye ait ehliyet
bilgilerinin güvenle saklanması
• Yonga üzerinde 11 adet veri gurubu
(Logical Data Structure) kapasitesi
KART YÖNETİM SİSTEMİ (KYS)
TÜBİTAK
• Kimlik kartı, Sürücü belgesi, Pasaport vb. belgelerin tüm yaşam
çevrimini yönetebilen uygulamaları kapsar
• KYS modüler yapısı ile farklı ihtiyaçlara uygun çözümler
• Envanter, Raporlama, Kişiselleştirme ve Kayıt Alma
modüllerinden kurum ihtiyaçlarına uygun farklı çözümler
ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ (EKDS)
TÜBİTAK
• Hizmet gerçekleştirilirken hizmete katılan ve hizmetten
yararlanmak isteyen kişilerin, gerçekten öne sürdükleri kişi
olduklarının doğrulamasını gerçekleştirmektedir.
• Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Bileşenleri
Elektronik Kimlik Kartı
Kart Erişim Cihazı
Kimlik Doğrulama Sunucusu
Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu
Arabirim Uygulama Yazılımları
KART ERİŞİM CİHAZI (KEC ve KİOSK-KEC )
TÜBİTAK
• Elektronik ve kamuya açık ortamlarda kullanılabilirlik
• Yeni nesil elektronik kimlik kartlarına uyumluluk
• Elektronik imza altyapısını ile entegrasyon
• Kimlik kartı ile güvenli olarak haberleşme
• Kişisel mesajı ve biyometrik verisi gibi standart
dışı verilere erişim
GÜVENLİ ERİŞİM MODÜLÜ (GEM)
TÜBİTAK
• Kart erişim cihazının güvenlik modüllü
• Kart erişim cihazının kriptografik işlemlerini yapılması
• Simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemleri (3DES, RSA, AES)
• Kart sahibinin biyometrik verisi gibi veri alanlarına erişebilme, bu
alanlarda okuma/yazma yapılabilme
TÜBİTAK
ELEKTRONİK
SERTİFİKA YÖNETİM
ÇÖZÜMLERİ
ESYA SERTİFİKA MAKAMI (ESYA SM)
TÜBİTAK
• Milli Açık Anahtar Altyapısı (MA3) projesinin temel ürünüdür
• Endüstriyel elektronik sertifika standartlarını (X.509, Nitelikli
Elektronik Sertifika - NES vb) destekleme
• Tüm elektronik sertifika yaşam döngüsü (üretim, yenileme,
askıya alma, iptal vb.) hizmetleri
• Kullanıcı dostu arayüz
KERMEN AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI MASAÜSTÜ İSTEMCİSİ
TÜBİTAK
• Temel Bileşenler
Emniyetli E-Posta Modülü
Masaüstü Güvenlik Modülü
Kermen SUR
• Güvenlik Çözümleri
Güvenli E-Posta (SMIME)
Dosya İmzalama/Şifreleme
Güvenli Dizin
Sertifika Doğrulama
Güvenli Silme
ELEKTRONİK İMZA KÜTÜPHANELERİ (ESYA API)
TÜBİTAK
• ESYA e-imza kütüphaneleri, BİLGEM’in 10 yılı aşkın e-İmza
deneyimiyle üretilen, güvenliği ve standartları belirlenmiş,
kullanımı kolay ara yüzleriyle, imzalama işlemlerinin hızlı ve
güvenli bir şekilde yapılmasına imkan verir
• Yazılımlara kolayca e-İmza entegrasyonu yapılabilmesi için Java ve
.NET platformlarında yazılım kütüphaneleri
geliştirilmiştir
ESYA ZAMAN DAMGASI SUNUCUSU (ESYA ZD SUNUCU )
TÜBİTAK
• Elektronik verilerin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan,
uluslararası bir standart ile tanımlanmış ve kanuni geçerliliği
bulunan bir güvenlik protokolüdür
• Tarih ve saat kanıtlama ihtiyacı uygulamalarında
•
Çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül, algoritma,
kitap gibi fikri ve mülki kullanım hakkı elde
edilmek istenen her türlü elektronik
veri için kullanılır
MASAÜSTÜ İMZALAMA UYGULAMASI (İMZAGER)
TÜBİTAK
• Elektronik ortamda dokümanların imzalanması ve orijinalliğinin
korunarak saklanabilmesi
• Kamu kurumlarının kendi aralarında elektronik imzalı olarak
yazışmasını destekleyen e-Yazışma paketi oluşturma ve
doğrulama aracı ihtiyacına cevap verebilme
• Modern, kullanıcı dostu ve kapsamlı ara yüz
PDF İMZALAMA/ŞİFRELEME UYGULAMASI (GÜVENLİ PDF)
TÜBİTAK
• HSM ya da akıllı kart kullanarak pdf dosyasına ETSI PAdES
standardına uyumlu imza
• X-509 sertifika tabanlı şifreleme
• Toplu PDF dosya imzalama
• Çoklu imza
• Zaman damgası desteği
TÜBİTAK
ELEKTRONİK
İSTİHBARAT
ÇÖZÜMLERİ
SPEKTRUM GÖZETLEME SİSTEMİ (SGS )
TÜBİTAK
• 9 kHz-2.7 GHz aralığındaki frekans spektrumunu genişbantlı
olarak gözleme
• 18GHz’e upgrade imkanı
• 40 MHz band içerisindeki 64 analog sinyali demodülasyonu
• Desteklenen modülasyon tipleri: FM, AM, LSB, USB, CW
VERİCİ TESPİT SİSTEMİ (VETESİS 4.0)
TÜBİTAK
• Ortamdaki yayınları otomatik olarak tespit edip sınıflandırma
• Çalışma frekans aralığı: 10 kHz – 15 GHz
•
Tehdit unsuru olabilecek yayınlar konusunda
operatörü uyarı sistemi
• Yön tespiti
• Mesafe kestirimi
• Frekans atlamalı yayınların tespiti
• Telefon ve güç hatlarındaki
yayınların analizi
VHF UHF YÖN TESPİT SİSTEMİ (MOBİL DF )
TÜBİTAK
• Hedef olarak belirlenen işaretlerin yön tespiti
• Çalışma frekans aralığı: 20 MHz – 3.6 GHz
• Mesafe kestirimi
• Frekans atlamalı yayın tespiti
• Hedef sinyalin demodüle edilerek dinlenmesi ve kaydedilmesi
• Entegre GPS ve pusula
GENİŞBANTLI ELINT FREKANS DÜŞÜRÜCÜ SİSTEMİ (EFD18A)
TÜBİTAK
• 100 MHz-18 GHz giriş frekansını seçilebilen 70 MHz, 140 MHz ve
160 MHz ara frekansa (IF) çevirme
• İlave L-band (1 GHz) çıkış
• Yüksek performanslı mikrodalga almaç girişleri için uygunluk
• PCM/TDM ve RADAR sinyallerini algılayabilme
• Düşük grup gecikmesi bozunması
• Ultra-düşük faz gürültüsü
IF DÖNÜŞTÜRÜCÜ SİSTEMİ (FD300A)
TÜBİTAK
• Giriş Frenkans aralığı: 10MHz – 300 MHz & 1 GHz Çıkış frekans
değerleri: 70, 140, 160 MHz (IF çıkış)
70, 140, 160, 10.7, 21.4 MHz
10-65 MHz arasında 5 MHz adımlar
• 8 adet band genişliği seçme imkanı sunan filtre yapısı
HF KAYIT VE GERİ ÇALMA SİSTEMİ (HFKS)
TÜBİTAK
• 0.1-20 MHz HF bandının tamamının sayısallaştırılarak I&Q
verilerinin kaydedilmesi
• Eş zamanlı kayıt ve spektrumu gözetleme imkanı
• Entegre 4 adet demodülator ile 4 farklı kanalın dinlenmesi
veya kayıtı
KAYIT, GERİ ÇALMA VE İNCELEME SİSTEMİ (KAGİS)
TÜBİTAK
• Anlık RF/IF spektrumunun gerçek zamanlı ve çok kanallı olarak
izlenebilmesini ve sayısal formatta kaydedilebilmesi ve geri
çalınması
• Sayısallaştırılan sinyaller için Genlik-Zaman, Frekans-Zaman,
Faz-Zaman ve Zaman-Frekans grafikleri
• Otomatik veya manuel sinyal ölçümleri
ve analizleri
• Radar sinyallerinin kaydedilmesi
ve analizi
MİKRODALGA FREKANS DÜŞÜRÜCÜ SİSTEMİ (MFD618B)
TÜBİTAK
• Elektronik istihbarat sistemlerinde kullanılan 2-18 GHz frekans
aralığındaki işaretleri 70 MHz ara frekansına düşürme
• IF sinyalinin 40MHz band genişliğinde filtrelenmesi
• RADAR ve COMINT sinyallerini algılama
• Mükemmel hayal frekans bastırma (min. 100 dB, tipik 120 dB)
YAZILIM TABANLI GENİŞBANT ALICI (YTA-018D)
TÜBİTAK
• Alış frekans aralığı: 10 kHz - 18 GHz
• Modülasyon tipleri: AM, FM, ΦM,SSB, DSB, PSK, QAM
• IF (70 MHz) çıkış
• Yüksek hayal frekans bastırma oranı (min. 90dB, tipik 100dB)
YAZILIM TABANLI HF/VHF/UHF ALICI (YTA-MK01A)
TÜBİTAK
• Alış frekans aralığı: 9 kHz - 2.7 GHz (18 GHz’e çıkarılabilir)
• IF (70 MHz) çıkış
• 15GHz/s tarama hızı
• Mükemmel hassasiyet ve faz gürültü performansı
• SIGINT işaretlerinin algılanması için ideal çözüm
TÜBİTAK
VERİ
KIYMETLENDİRME
ÇÖZÜMLERİ
ADLİ GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME VE ONARMA YAZILIMI (İYON SUITE)
TÜBİTAK
Görüntü ve videolar için;
• İyileştirme / Onarma
• Bulanıklık / Gürültü giderme
• Geometrik bozuklukları giderme
• Ara değerleme / Boyut değiştirme
• Sıkıştırma hatası giderme
• Video sabitleme
• Domen dönüştürme
• Video hareket kestirimi
• Süper çözünürlük filtreleri
NATO ARCADE & SMIR-ONLINE
TÜBİTAK
NATO SPEKTRUM YÖNETİM VE KOORDİNASYON SİSTEMLERİ
•
ARCADE (ALLIED RADIO FREQUENCY COMPUTER AIDED DATA EXCANGE)
SMADEF-XML verilerinin oluşturulması, senkronizasyonu, sorgulanması ve
frekans yönetim süreçlerinin kolaylaştırılması
Frekans tahsisinin haritada gösterimi
Spektrum analiz aracı
•
SMIR-ONLINE (SPECTRUM MANAGEMENT INFORMATION REPOSITORY-ONLINE)
NATO Spektrum Yönetim Verilerinin oluşturulması, senkronizasyonu,
sorgulanması ve frekans yönetim
süreçlerinin otomasyonu
Web tabanlı
TÜBİTAK
SİVİL
HAVACILIK
ÇÖZÜMLERİ
HAVA ARACI TAKİP SİSTEMİ (HATS) ve
HAVA ARACI TAKİP CİHAZI (HATC)
HATS HAVA ARACI TAKİP SİSTEMİ
• Alçak irtifada VFR uçus yapan helikopterler için
• Kesintisiz veri toplama, işleme ve kayıt
• Hava araçları ile bas-konuş tarzı sesli haberleşme
• E-Posta ve SMS ile acil durum bildirimi
HATC HAVA ARACI TAKİP CİHAZI
• GSM ve LEO uyduları ile periyodik konum,
hız ve yükseklik bilgisi iletimi
• GPSR üzerinden bas-konuş haberleşme
• Dahili batarya
TÜBİTAK
ATC KULE VE RADAR SİMÜLATÖRÜ (ATCSİM)
TÜBİTAK
• Esnek kontrolör ve pilot çalışma pozisyonları
• Paralel pist eğitimi
• 360 derecelik görsel kule ortamı
• Uçuş planı yönetimi ve hazır uçuş planı veritabanı
• Otomatik Egzersiz hazırlama
• İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa
ve Erzincan havalimanı 3B modelleri
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ SEÇİM SİSTEMİ (ATCSES)
TÜBİTAK
Hava Trafik Kontrolörlerinde bulunması gerekli olan yetenekleri
ölçeme testlerinden oluşur
• Zihinde Canlandırma Testi
• Görsel Hafıza Testi
• Muhakeme Testi
• Çapraz Kontrol Testi
• Kompleks Dikkat Testi
• İşitsel Hafıza Testi
• Psikomotor Testi
• Matematiksel Kavrama Testi
• İngilizce Anlama Testi
• Kişilik Testi
KUŞ-UÇAK ÇARPIŞMASI ÖNLEME RADARI(KUŞRAD)
TÜBİTAK
• Hava hedeflerinin üç boyutlu hacimsel tespit ve takibi
• Hava hedeflerinin sınıflandırılması (Kuş, kuş sürüsü ve uçak)
• Uyarı sistemi
• Operatör kontrolünde istenilen hedeflerin detaylı analizi
• Tespit ve takip verilerinin kaydı ve istatistiksel analizi
• Yatay ve Dikey Radar veri kaynaştırması
SAYISAL SİNYAL İŞLEME DONANIMI (GÖMSİS)
TÜBİTAK
• Yüksek performansta gerçek zamanlı sinyal işleme yeteneği
• Ölçeklenebilir mikrobilgisayar platformu
• Radar uygulamalarında Power PC tek kart bilgisayar olarak kullanım
• MPC7457 PowerPC işlemcisi
HAVA TRAFİK GÖZETLEME RADARI (MGR)
TÜBİTAK
• Sivil veya askeri hava trafik kontrolü ve yağış durumu belirleme
• Hava hedeflerinin tespit ve takibi
• Yağış şiddetinin ve yağış bölgelerinin tespiti
• Statik (yer) kargaşa azaltma
• Radar uzaktan kumanda ve izleme
• Video kayıt ve yeniden oynatma
• ASTERIX formatında çıktıları raporlama
TÜBİTAK
RAYLI ULAŞIM
SİSTEMLERİ
DEMİRYOLU TRAFİK KONTROL MERKEZİ (DTKM)
TÜBİTAK
• Demiryolu sahasının anlık izlenmesi ve kumanda edilmesi
• Tren trafiği yönetimi
• Gerçek zamanlı görsel/işitsel uyarı ve alarmlar
• Bölgedeki tüm trenlerin konum-zaman verilerinin saklanması
ve gösterilmesi
• Gelişmiş kayıt ve raporlama özellikleri
DEMİRYOLU ANKLAŞMAN SİSTEMİ (DAS)
TÜBİTAK
• Güvenli, uygun maliyetli ve kolay temin edilebilir endüstriyel
donanım kullanımı
• Açık arayüzleri sayesinde, bağımsız ürünler ile çalışabilirlik
• Esnek yapısı ile farklı demiryolu sahalarındaki kolay entegrasyon
• Güvenlik standartlarına uyumluluk
• Detaylı arıza tanıma özelliği
E43000 LOKOMOTİF SİMÜLATÖRÜ (TRENSİM)
TÜBİTAK
• Her türlü yol, iklim ve doğa koşullarında sürüş becerileri kazandırma
• Lokomotife ait markiz kumandalarının doğru kullanımını sağlama
• Emniyetli sürme alışkanlıklarını kazandırma
• Enerji ekonomisine yönelik cer ve fren uygulamaları
• Arıza giderme senaryoları
• Makinistlerin simülatörde sürüş yeteneklerinin değerlendirme
TÜBİTAK
ELEKTRONİK
BELGE
ve ARŞİVLEME
ÇÖZÜMLERİ
BELGE TAKİP SİSTEMİ (BETASİS)
TÜBİTAK
• Yazıcıdan alınan çıktıların güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir
belge takip sistemidir
• Çıktıların; kullanıcı, zaman, bilgisayarda yazıcı, kime verildiği vb.
bilgilerin yönetimi
• Bütün ağ yazıcıları ile çalışabilme
• Yırtılmış, yıpranmış, buruşturulmuş,
damgalı çıktı tespiti
• Bütün bir yazdırma ekosistemindeki
her öğe hakkında rapor
SAYISAL KAYIT ARŞİV VE ANALİZ SİSTEMİ (SKAAS)
TÜBİTAK
• Uydu, kablo, karasal ve internet üzerinden yayın yapan televizyon
ve radyo kanallarını sayısal olarak arşivleme
• Kayıtlar üzerinde ses ve görüntü analizleri
• Sınırsız süreli kayıt dosyası saklama
• Görüntü kayıtları üzerinde sahne geçişlerini bulma, video klip
arama, logo tanıma, görüntüyü yazıya
dönüştürme ve ses kayıtları üzerinde
kelime yakalama
E-BELGEM ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ
TÜBİTAK
TSE Standartlarına uygun arşiv yönetim sistemi
• Doküman Sayısallaştırma
• Belge Paylaşımı
• Arşiv Belgeleribe Etkin ve Hızlı Erişim
• e-imza ve Sanal Navigasyon
• Sistem Yönetimi
TÜBİTAK
ELEKTRO-OPTİK
ve
LAZER SİSTEMLERİ
YÜKSEK GÜÇLÜ LAZER SİSTEMİ (YGLS)
TÜBİTAK
• Kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedeflerin
algılanması,takip edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi
• Yüksek güç lazeri hedefe odaklanarak gücünü aktarabilmesi
• Üç eksende hareket edebilme
• Dengeli yönlendirme
• “Wedge-stabilization” yapısı
• Genişletilebilir mimari
ULUSAL MARKER KONTROL CİHAZLARI VE DENETİM SİSTEMİ
(UMKC)
• Kayıt dışı akaryakıt üretim ve kaçakçılığını önleme
• Yakıt pazarının denetimini sağlama
• Ölçüm sonuçlarının kriptolanarak GPSR üzerinden merkeze iletimi
• 2007’den itibaren, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük
Müsteşarlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kullanım
TÜBİTAK
FORENSIC XP-4010D DOKÜMAN İNCELEME SİSTEMİ
TÜBİTAK
• Hiperspektral görüntüleme teknolojisine ile para, çek, senet,
pasaport sahteciliklerin ortaya çıkarılması
• Gizlenmiş veya silinmiş yazıların görüntülenmesi
• Görünümleri aynı fakat kimyasalları farklı mürekkeplerin
ortaya çıkarılması
• En hassas incelemeler için kullanım
MİKROSPEKTRAL TARAYICI SİSTEMİ (MSS-2D)
TÜBİTAK
• Hiperspektral görüntüleme teknolojisine ile para, çek, senet,
pasaport sahteciliklerin ortaya çıkarılması
• Gizlenmiş veya silinmiş yazıların görüntülenmesi
• Görünümleri aynı fakat kimyasalları farklı mürekkeplerin
ortaya çıkarılması
• En hassas incelemeler için kullanım
• INTERPOL logosunu taşıma hakkı
RENK ÖLÇÜM SİSTEMİ (SPEKTRUM-2)
TÜBİTAK
• Yüzeyi desenli ve pürüzlü malzemelerin renk değerlerini ölçebilen
dünyadaki tek sistem
• 122 noktada yüksek hassasiyetli spektral ölçüm ünitesi
• İplik, desenli kumaş, küçük parçalar gibi çeşitli ebattaki
malzemelerin farklı açılardaki renk değerlerini tespiti ve renk
koordinatlarını belirleme
OTOMATİK RENK ALGILAMA SİSTEMİ (RAS-3-2)
TÜBİTAK
• Tekstil, plastik, kağıt, seramik, metal ve diğer alanlarda renk
koordinatları, renk farklılığı ve renk süzmesi on-line ölçüm sistemi
• 3 adet renk ölçüm ünitesi
• Ölçülen malzemenin, orta ve kenar pozisyonlarında seri renk ölçüm
• Hareket halinde olan ve renk kontrolü yapılacak malzemenin renk
değişiminin tespit edilmesi
GEÇİRGENLİK, YANSIMA VE RENK ÖLÇÜM SİSTEMİ (TARMS-16)
TÜBİTAK
Cam ve diğer malzemeler üzerine yapılan kaplama filmlerin
• Geçirgenlik
• Yansıma
• Renk ve homojen dağılımını on-line kontrol ü
• 16 kafalı tam otomatik ölçüm sistemi
YÜKSEK HASSASİYETLİ YANSIMA, GEÇİRGENLİK VE SAÇILIM
ÖLÇÜM SİSTEMİ (YGS-2)
• Lazer aynalarının yüksek yansıma katsayısını
• Uygun düşük geçirgenlik ve saçılım değerlerini
• Yüksek doğrulukla ve tekrarlanabilirlikle ölçülmesini sağlayan
otomatik ölçüm sistemi
TÜBİTAK
HAT ÜSTÜ GERİLME ÖLÇÜM SİSTEMİ (GÖS-2)
TÜBİTAK
• 24 saat kesintisiz olarak düzcam üzerinde insan gözü
kullanmadan gerilme ve ilgili parametrelerin ölçümü
• Ölçülen anlık değerler ve düz cam üzerindeki dağılımlarının
bilgisayar ekranından grafiksel olarak takip edilerek arşivlenmesi
• Ölçülen parametrelerin ani
değişimlerinde uyarı
LABORATUVAR GERİLME ÖLÇÜM SİSTEMİ (ALGÖS)
TÜBİTAK
• Cam ve benzeri şeffaf ürün ve parçaların, üretimleri sırasında oluşan
gerilmeleri laboratuvar şartlarında ölçmek
•
Ölçülen gerilmenin görsel ve sayısal olarak sunulması
• Uluslararası standartlarının belirlediği renk kartelası
kullanılarak gösterilmesi
• Donanımsal değişiklik yapmadan şeffaf ve
renkli camlarda ölçüm yeteneği
• ASTM F218-68 ve GOST 31292-2006
ölçüm standartlarına uyumluluk
HATA İŞARETLEME SİSTEMİ (HİS -2)
TÜBİTAK
• Düzcam, plastik, kağıt, kumaş vb. seri üretim hatlarında tespit
edilen hataların pozisyonlarını, yıkanabilen mürekkep ile
noktasal işaretleme
• Kullanılan veya stoklanan ürün üzerindeki hata bilgileri ve
pozisyonları, kalite kontrol için sınıflandırma
DÖRT DİLİMLİ FOTODEDEKTÖR (DDA)
TÜBİTAK
• Bu milli algılayıcı; arayıcı başlık, yüzey profilleme ve mesafe
ölçümleri için kullanılmaktadır
• Uygulama Alanları;
Darbeli ve Sürekli Lazer Algılayıcı Uygulamaları
Optik Haberleşme
Barkod Okuyucuları
Optik Uzaktan Kontrol
Tıbbi Elektronik Uygulamaları
Yüksek Hızlı Fotometri
GERÇEK ZAMANLI KIZILÖTESİ İZ TAHMİNİ VE
YÖNETİM SİSTEMİ (GEZKİY)
• Su üstü platformlarına karşı oluşacak pasif tehditler platformun
kızılötesi ışımasını değerlendirir
• Platform yetkilisinin, olası tehdit gözüyle platformun kızılötesi
ışımasını görebilmesini ve bu ışımaya göre platformu
yönetebilmesini sağlama
• MİLGEM kapsamında HEYBELİADA ve
BÜYÜKADA gemilerinde kullanılmaktadır
TÜBİTAK
FİBEROPTİK KABLO GÖZETİM SİSTEMİ (FKGS)
TÜBİTAK
• Dahili Coğrafi Bilgi Sistemi
• Kablo kopuğu, bükülme, kablo yaşlanmaları, ek yeri ve
konnektör kayıplarını algılama
• Verilen eşiklere göre alarm tespit etme ve harita üzerinde
canlı olarak gösterebilme
• Trafik altında (active) ve trafik dışı (dark)
fiberoptik bağlantılarını izleyebilme
• Ölçüm sonuçları ve alarmların
arşivlenmesi
OPTİK LİNK VERİ AKTARIM CİHAZI (OLVAC)
TÜBİTAK
• İletişim ortamı: Atmosfer
• 2,048 Mbps hızında ’full-duplex’ haberleşme
• İletişim mesafesi: 15 – 25 km
• Dış unsurlar tarafından dinlenememe ve kestirilememe
OPTİK LİNK MUHABERE DÜRBÜNÜ (OLMUD)
TÜBİTAK
• İletişim ortamı: Atmosfer
• "Full-duplex" ses haberleşmesi
• İletişim mesafesi : 2000 yd. (1.83 km)
• İletişim tespit edilememe ve dinlenememe
ELEKTRO-OPTİK MODÜLASYON BULMA CİHAZI (EMBC)
TÜBİTAK
• Kritik öneme sahip ortamlardaki elektro-optik vericilerin tespiti
• VETESİS cihazı ile birlikte bu vericilerin özelliklerini ve bilgi içerip
içermediğini ortaya çıkarma
• Tespit edilebilir ışık dalga boyu: 450 – 950 nm
TÜBİTAK
SİBER
GÜVENLİK
SİBER TEHDİTLERİ ALGILAMA SİSTEMİ (STAMS)
TÜBİTAK
• Siber Tehditleri Algılama arayüzü ile tek noktadan tüm kayıtların
gerçek zamanlı izleme
• Dağıtık saldırı tespit sistemi altyapısı
• Zararlı aktivitelerin anında tespiti
• Filtreleme sistemlerine kural seti oluşturma
• Gelişmiş raporlama sistemi
• Anlık güncellenen coğrafi
farkındalık haritası
SİBER ORTAM TUZAK SİSTEMİ (SORT)
TÜBİTAK
• Internet altyapısının kritik ağ bağlantı noktalarına yerleştirilecek
sistemler üzerinden tehditlerin algılanması
• Algılanan tehditleri engelleyecek önlemlerinin tüm sistemlerde
etkin hale getirilmesi
•
Dağıtık siber tuzak sistemler
Entegre çalışan saldırı tespit sistemler
Sanallaştırma sistemleri
Merkezi yönetim sistemlerinden
oluşmaktadır
VERİ KAÇAĞI ÖNMELE SİSTEMİ (VKÖS)
TÜBİTAK
• Kurumsal verinin korunması
• Kurum ağ trafiğinin izlenmesi
• Verinin doğru politikalar ile yönetildiğinin denetimi
• Tek merkezden web tabanlı yönetim
• Veri kaçağı olaylarının merkezi takibi ve raporlanması
143
HARİCİ MEDYA YÖNETİM ANALİZ SİSTEMİ (HARMAN)
TÜBİTAK
• Veri kaçağı riskine karşı, taşınabilir medyaya dosya aktarımı kontrolü
• Seri no ve üretici ID’si temelli beyaz liste oluşturabilme
• Hassas verinin şifrelenerek aktarılması
• Kullanıcı yönetiminde aktif dizin ve diğer alan kontrolcüleriyle
entegrasyon
• Doküman yönetim sistemleri ile
entegre çalışabilme
İNTERNET ERİŞİM KONTROLÜ VE RAPORLAMA SİSTEMİ (FİLTRE)
TÜBİTAK
• Belirlenen kategorilerdeki web sitelerine erişim imkanı
sağlama/denetim
• Gelişmiş raporlama, analiz ve politika oluşturma kabiliyetleri
• WEB tabanlı esnek yönetim ve raporlama ara yüzü
• Anti-virüs desteği ile ağ trafiğinin analiz edilebilmesi
• Kurallı ifade tabanlı girdi desteği
• Kara ve beyaz liste desteği ile esnek içerik filtreleme
SİBER GÜVENLİK SİMÜLASYON VE YARIŞMA ORTAMI
(SİBER MEYDAN CTF)
• Ağ bileşenlerini, kurumsal servisleri, sunucuları, istemcileri ve bütün
bu bileşenlerde oluşabilecek açıklıkları içeren senaryolar
• Standart bir kurumsal ağın tüm bileşenlerinin simülasyonu
• Senaryoların ve senaryolar arası ilişkilerin
detaylı dokümantasyonu ve vektör diyagramları
• Uygulanan senaryo ve simülasyon
ortamının düzenli olarak güncellenmesi
• Mavi ve kırmızı takım olarak çalışma
imkanı
TÜBİTAK
SİBER GÜVENLİK ANALİZLERİ
TÜBİTAK
Güvenlik, yazılımlara ve sistemlere geliştirme sürecinin parçası
olarak uygulanmalıdır
GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME
BT ÜRÜN GÜVENLİĞİ
SIZMA TESTLERİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
ZARARLI YAZILIM ANALİZİ
DİJİTAL ADLİ ANALİZ
TÜBİTAK
SAVUNMA SİSTEM
ÇÖZÜMLERİ
SAYISAL PLOTLAMA MASASI (DRT MASASI)
TÜBİTAK
• Geminin konum, hız, yön, rota bilgilerini görüntüleme
• Seyir radarlarından alınan temas bilgilerini görüntüleme
• 40 inç geniş ekran
• Sayısal harita üzerinde plotlama
• Ergonomik tasarım
GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMİ (GİS)
TÜBİTAK
• Türkiye’nin ilk ve tek milli gerçek zamanlı işletim sistemi
• Zaman- Kritik, görev kritik işlemlerde kullanılan gömülü
sistemlerde kullanılabilecek işletim sistemi
• Aviyonik sistem tasarımı ve entegrasyon kabiliyetinin milli olarak
geliştirilmesine katkı
• DO-178B seviyesi A süreçlerine uygun
• ARINC-653 ve POSIX mod desteği
• Tümleşik Geliştirme Ortamı (TGO)
ELDE TAŞINABİLİR MAYIN TESPİT SİSTEMİ (ETMTS-2)
TÜBİTAK
• Metal Detektörü (Electromagnetic Induction- EMI)
• Yere Nüfus Eden Radar (Ground Penetrating Radar-GPR)
• Metalik ve Metalik olmayan mayınların tespiti
• El yapımı patlayıcıların (EYP) tespiti
• Sesli uyarı
• Renkli LCD ekran
TAKTİK EĞİTİM SİSTEMİ (TAKSİS)
TÜBİTAK
• Harekât birliklerinin operasyon eğitimleri için geliştirilmiş olan bir
gömülü simülasyon sistemi
• Karşılıklı çatışma olanağı
• Bölgesel vurulma algılamaya olanak sağlayan özel tasarım elbiseler
• El bombası, ses bombası ve bubi tuzağı benzetimleri
• Kamera görüntüleri ile operasyon
izleme ve eş zamanlı tekrar oynatım
TÜBİTAK
ELEKTRONİK HARP
SİSTEMLERİ
SİMÜLASYON MODELLEME ALTYAPISI (SİMA)
TÜBİTAK
• Karmaşık bir sistemin simülasyon modelinin, modüler ve
hiyerarşik bir mimari ile oluşturulup çalıştırılmasını sağlayan bir
altyapı yazılımı, bağımsız bir yazılım katmanı sunarak simülasyon
uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarını önler
RADYO SPEKTRUM SİSTEM ANALİZ VE YÖNETİMİ (MARSsys)
TÜBİTAK
• Spektrum bilgi yönetimi ve frekans analiz süreçlerinin aynı
yazılım altyapısı bünyesinde bütünleşmesini sağlama
• Askeri ve sivil talepleri bir arada karşılayan bir otomasyon sistemi
• Spektrum yönetiminde uluslararası koordinasyon kabiliyeti
• SMADEF-XML standardı ile uyumlu ilk yazılım
• SMAS - Teknik Analiz Modülü
• FIMS – Veri İşleme Modülü
KIZILÖTESİ ÖLÇÜMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM VE
ANALİZ SİSTEMİ (IR-DMAS)
• Platformlara ve KÖ ısı fişeklerine (flare) ait iz ölçüm ve
analizlerinin gerçekleştirilmesi
• Standart kızılötesi ölçüm ve analiz metodolojisinin geliştirilmesi
• Çok modlu, çok-biçimli parçalı verilerin ilişkilendirilmesi ve
birleştirilmesi
• Sistematik meta veriyi kaydetme yöntemleri
• Otomatik veri ilişkilendirilmesi
• Farklı kamera tipleri için ham
görüntü işleme
TÜBİTAK
e-HARP TEST ELEKTRONİK HARP ANALİZ, TEST VE DEĞERLENDİRMELERİ
TÜBİTAK
• EH sistem geliştirme faaliyetlerinin açık saha ve laboratuvar
ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri
• Radar, muhabere, kızılötesi sistemler ve platformların
performanslarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar ve farklı
uygulamalara yönelik çözümler
• Donanım Çevrimde Laboratuvarları
• RF ve Kızıl Ötesi Ölçüm Sistemleri
• EH Mühendislik Çözümleri
ELEKTRONİK HARP TAARRUZ VE DESTEK SİSTEMİ (E-HARP SUITE)
TÜBİTAK
• EH sistemleri analiz, tasarım ve prototip geliştirme çalışmaları
• Hava, Deniz veya Kara platformlarına yönelik EH çözümleri
• Elektronik Taaruz Teknolojileri
• Elektronik Destek / Elint teknolojileri
REDAY RADAR VE ELEKTRONİK DESTEK SİSTEMLERİ
PERFORMANS ANALİZ SİSTEMİ
• Radar Kaplama ve Algılanma Analizleri
• Amprik ve Deterministik (Fourier Split Step yöntemi) Analiz
• Çoklu Sistemler için Toplu Analiz
• Kullanıcının Belirleyebildiği Çalışma Alanı
• Farklı Vektör ve Raster Harita Format Desteği
• Sonuçların Harita Üzerinde Katmanlı
Gösterimi
TÜBİTAK
RADAR KESİT ALANI HESAPLAMA SİSTEMİ (RASES)
TÜBİTAK
• Radar Kesit Alanı Kestirim Yazılımı
• Monostatik ve Bistatik Kestirimi
• Menzil Profili, 2-B ve 3-B TYAR görüntüsü hesaplama
• Saçılma Merkezi Tespiti
• RKA azaltımına yönelik tasarım önerileri
TÜBİTAK
SU ALTI SAVUNMA
SİSTEMLERİ
DENİZALTI BATARYA İZLEME SİSTEMİ (DABİS)
TÜBİTAK
Denizaltılarda dört farklı odada gruplanmış
• 480 adet bataryanın gerilim
• 24 pilot bataryanın sıcaklık
• 4 batarya grubunun akım
bilgilerini ölçme, sesli ve görsel olarak oluşturarak bilgisayar ekranına
yansıtma ve kaydetme
SUTAS - DENİZALTI TAKTİK SİMÜLATÖRÜ
TÜBİTAK
• Bilgisayar tabanlı denizaltı eğitim simülatörü
• Tarama, angajman, hücum ve sakınma gibi taktik davranışlar için
farklı eğitim senaryoları
• Fiziksel Bölümleri
Eğitim Kontrol Odası
Santral Odası
Debrifing Odası
• Atış Kontrol ve Hedef Hareket Analizi
• Seyir ve Dalış simülasyonu vb.
SENARYO TABANLI DENİZALTI VERİ PAKETİ ÜRETECİ (SEDAVER)
TÜBİTAK
Denizaltılarda bulunan Komuta Kontrol, Lançer, Atış İstasyonu gibi
sistemlere ait veri paketlerini mevcut iletişim protokollerine uygun
olarak üreten yazılım
• Denizaltı sınıfına göre uyarlanabilme
• Senaryo tabanlı denizaltı veri paketi üretme
• Veri paketi oluşturma ve gönderme
• LANÇER SİSTEMİ BENZETİMİ
• SU TOPU ATIŞ İSTASYONU BENZETİMİ
KARIŞTIRICI VE ALDATICILARLA TORPİDO TAKTİKLERİ
GELİŞTİRME SİSTEMİ
• Torpido tehdidi taktik resmi senaryo olarak tanımlama
• Sakınma manevraları ve akustik karıştırıcı/aldatıcı döküş
düzeninden oluşan taktik tanımlama
• Senaryo taktik tekli/çoklu koşum
• Koşum sonrası analiz
TÜBİTAK
YÜZER PLATFORM KONUM TESPİT ARACI (SONOBOY)
TÜBİTAK
• Yüzer platformların konumlarının tespit edilmesi
• Gemi, uçak veya helikopterden bırakılabilme
• Su altı seslerini elektriksel sinyale dönüştürek RF verici ile uçak
veya gemiye iletim sağlama
• Frekans Aralığı: 5 – 2400 Hz
• Çalışma Derinliği: 30 – 100m
TÜBİTAK
YÜKSEK GÜÇ
MİKRODALGA
SİSTEMLERİ
KATOT YÜKSEK GÜÇ MİKRODALGA ÇÖZÜMLERİ
TÜBİTAK
TWT, Magnetron, FEL, Virkatör, gibi yüksek güçlü ve yüksek frekanslı
elektromanyetik üreteçlerin temel yapıtaşı
• Thermiyonik Katotlar
•
Oksit Katot
•
Dispenser Katot
•
Reservuar Katot
•
Hollow Katotlar
Foto Katotlar ve projelere
yönelik ürün geliştirme
TWT TRAVELING WAVE-TUBE ÇÖZÜMLERİ
TÜBİTAK
Radar, Elektronik Harp, Uydu Haberleşme sistemlerine yönelik
• TWT tasarımı ve prototip geliştirme
• Radar TWT
• Elektronik Harp
• Uydu Sistemleri
• Geniş band, S-Band, X-Band, Ku-Band, Ka-Band
• Pulse ve CW mode
MAGNETRON ÇÖZÜMLERİ
TÜBİTAK
Radar, Mikrodalga Isıtma Sistemlerine yönelik
• Magnetron tasarımı ve prototip geliştirme
• Radar Magnetron
• Mikrodalga Isıtma Sistemleri
TÜBİTAK
BULUT BİLİŞİM
ÇÖZÜMLERİ
BULUT İÇERİK DEPOSU (SAFİR)
TÜBİTAK
• Yüksek hızlı veri depolama ve erişimi imkanı
• Kurumsal içerik yönetim sistemleri ve belge/evrak yönetim
yazılımları gibi büyük miktarda içerik sunumu yapan sistemlere
entegrasyon
• Ölçeklenebilir Depolama Sistemi
• Güvenli Veri Saklama
• Veri Göçü (MİGRASYON)
• Çoğullama (REPLİKASYON)
KURUMSAL İÇERİK ARAMA ÇÖZÜMLERİ (KAÇ)
TÜBİTAK
• Kurumsal Arama Çözümleri
• Tanımlanmış tüm kaynaklarda (dosya sistemleri, iç ağlar, internet
sayfaları, doküman yönetim sistemleri, e-posta vb.) hızlı ve
etkin arama
• Büyük miktarda doküman indeksleme
BÜYÜK VERİ ANALİZLERİ (BVA)
TÜBİTAK
• Büyük Veri Analiz Çözümleri
• Hadoop kurulumu ve danışmanlığı
• Büyük Veri Veri Tabanları kurulumu, konfigürasyonu ve
optimizasyonu
(HBase)
• Büyük Veri Dosya Sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu
(Hadoop)
• Büyük Veri için kullanılan işletim sistemi
konfigürasyonu ve optimizasyonu
(Linux Temelli)
TÜBİTAK
e-DEVLET ve
e-DÖNÜŞÜM
ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
TÜBİTAK
• Mevcut durum analizi
• Hedeflenen sistem tarifleme
• İş paketleri belirlenmesi
Bu bulgular göre
• Yazılım gereksinimlerinin oluşturulması
• Mimari, üst düzey ve detay yazılım
tasarımlarını yapılandırılması
• Kodlama, kod gözden geçirme ve
test faaliyetlerini gerçekleştirme
e-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ
TÜBİTAK
Kurum ihtiyaçları doğrultusunda
• e-Dönüşüm stratejileri oluşturulması
• Yol haritası hazırlanması
• e-Dönüşüm danışmanlığı
• Kurumsal ve/veya ulusal iş ve sistem modelleri oluşturma
• Değişim yönetimi ile proje teknik
değerlendirme ve kontrolörlük çözümleri
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇÖZÜMLERİ
TÜBİTAK
• Metodolojik yöntemlerle mevcut durum analizi
• İyileştirme hedeflerinin belirleme ve faaliyetlerini planlanma
• Süreçlerin tanımlanması / iyileştirilmesi
• Süreçlerin yaygınlaştırılması amacı ile gerekli eğitim ve süreç
uygulama desteğinin verilmesi
SOSYAL VE İSTATİSTİKİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
TÜBİTAK
• Kurumlar için etki analizleri
• Sosyal, iktisadi ve idari modellerin altyapısını oluşturma
• Sosyal Ar-Ge projeleri için uygun araştırma mimarisini tasarlama
• e-Devlet uygulamaları ve bunlara ilişkin sosyal ve iktisadi
modellerin kurgulanması ve alan uzmanlığı desteği
SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER YÖNETİM SİSTEMLERİ
TÜBİTAK
• Tüm sosyal yardım ve hizmetlere ilişkin veri kaynaklarının
entegre edilmesi
• Sosyal yardım ve hizmet bilgilerinin karar vericilere sunulması
• Daha adil kaynak dağıtımına altyapı oluşturan bilgi sistemleridir
Örnek Çözümler
BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ
PUAN PROJESİ
YATIRIM, TEŞVİK ve DESTEK YÖNETİM SİSTEMLERİ
TÜBİTAK
• Yatırım destek faaliyetlerinin izlenmesini ve değerlendirilmesini
sağlayan merkezi ve entegre yönetim bilgi sistemleridir
Örnek Projeler
KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ (KAYS) PROJESİ
İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) PROJESİ
İZLEME DENETLEME ve DEĞERLENDİRME
YÖNETİM SİSTEMİ
• Düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar için piyasanın
izlenebilirliğinin ve denetlene bilirliğin artırılması
• Piyasada söz sahibi ilgili kurum ve kuruluşlar için e-Devlet
altyapısının oluşturulması
•
Proje süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi
Örnek Proje
EPDK BİLİŞİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ (EBİS)
PROJESİ
TÜBİTAK
KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ (KSM)
TÜBİTAK
Bilgi Güvenliği ve Elektronik İmza Teknolojileri
Türkiye'nin Tek Kamu Elektronik Sertifika
Hizmet Sağlayıcısı
Kişilerin Kimlik Doğrulamasını Elektronik Ortamda
Sağlayan Nitelikli Elektronik Sertifika Servisleri
Açık Anahtar Altyapısı
e-İmza Uygulamaları
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO)
TÜBİTAK
Ticari potansiyeli
belirleme
Stratejik ve
Buluşların Fikri ve
Ekonomik
Sınai mülkiyet
değerleme
çalışmaları
Transferin
Üniversiteler, Sanayi,
Fikri ve Sınai hak
gerçekleştirilmesi
ARE Merkezleri ve
sahipliği inceleme
Fikri ve Sınai hak
Yatırımcılar ile ilişki
gelirleri yönetimi
ağı kurulması
Belgelerimiz
TÜBİTAK
• Milli Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi
• NATO Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi
• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
• ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (KamuSM)
• ISO 17025:2005 TURKAK Akreditasyon Belgeleri
(TEMPEST Test Laboratuvarı ve OKTEM-Ortak Kriterler Test Laboratuvarı)
• AQAP 2110 Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence
Gerekleri Belgesi
• AQAP 160 Yazılım Ömrü Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite
Gereksinimleri Belgesi
• CMMI Seviye 4 Bütünleşik Olgunluk Seviyesi (YTE ANKARA)
TÜBİTAK
Teşekkürler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
7 836 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content