close

Enter

Log in using OpenID

PROJE NO YÜRÜTÜCÜ KONU PROJE TİPİ BÜTÇE - BAP

embedDownload
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
PROJE NO
YÜRÜTÜCÜ
KONU
PROJE TİPİ
BÜTÇE
DURUMU
BAP-2011-001
Prof.Dr. Azize TOPER KAYGIN
Bartın ve Karabük Ormanlarının scolytidae Fuanası ve Bazı Önemli Türlerin Biyolojilerinin Belirlenmesi
Lisansüstü
3.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-002
Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNDÜZ
Anadolu Kestanesinin ( Castanea sativa Mill.) Saglıklı ve Hastalıklı Odunlarının Mikromekaniksel Özellikleri
Lisansüstü
3.000,00 TL
İPTAL
BAP-2011-003
Prof.Dr.Remzi VAROL
Bilyalı Dövme İşleminin Tane Boyutuna Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Lisansüstü
2.000,00 TL
İPTAL
BAP-2011-004
Prof.Dr.Nedim SARAÇOĞLU
Kızılçam Karaçam Ve Sarıçam’ın Ticari ve Ticari Olmayan Bileşenlerinin Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi
Lisansüstü
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-005
Prof.Dr.Erol KIRDAR
Bartın Yöresi Fıstıkçamı Ağaçlandırmalarında Başarı durumunun Belirlenmesi
Lisansüstü
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-006
Doç.Dr.Ali Naci TANKUT
Sandalye Ayak Kayıt Konstrüksiyonlarında Farklı Tutkallar ile İmal Edilmiş Geleneksel ve Demonte
Birleştirmelerin Direnç Özellikleri
Lisansüstü
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-007
Doç.Dr.Abdullah İSTEK
Silan Modifiyeli Fenol Formaldehit Tutkalı ile üretilmiş yönlendirilmiş yonga levhaların özellikleri
Lisansüstü
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-008
Doç.Dr.Ali DURKAYA
Sökü İşletme Şefliği Planlı Dönem Başlangıcından Günümüze Amenajman Planı Uygulama Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Lisansüstü
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-009
Yrd.Doç.Dr.Kenan MELEMEZ
Ormancılıkta Üretim Ve Transport Araçlarından Operatöre İletilen Titreşimlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi
Lisansüstü
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-010
Yrd. Doç.Dr.A.Cahit KARAOĞLANLI
Aps, Hvof Soğuk sprey yöntemleriyle üretilen temel bariyer kaplamaların oksidon davranışlarının incelenmesi
Destek Projesi
4.500,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-011
Yrd. Doç. Dr Mustafa Sabri GÖK
Mikro Abrasyon testinde oksit içerikli atık malzemelerin karakteristiklerinin araltırılması
Destek Projesi
3.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-012
Yrd. Doç Dr İlhan PEKGÖZLÜ
Yeni Işıma Yapan Bir Malzeme Sentezlenmesi
Destek Projesi
3.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-013
Yrd. Doç Dr. Ülkühan YAŞAR
Bartında Karaçamlarda (Pinus nigra arnold ) Biriken Bazı Ağır Metallerin Belirlenmesi
Destek Projesi
4.950,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-014
Prof.Dr. Mahmut KARTAL
Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo - Ekonomik Yapıları ve Beklentilerinin Fakülteler İtibariyle Analizi
Kapsamlı
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-015
Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN
Kadının Akademik Hayattaki Yeri
Kapsamlı
6.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-016
Yrd. Doç. Dr. M.Said CEYHAN
Bartın Üniversitesinin Bartındaki Konut Kiralarına Etkisi- Çözümleri
Kapsamlı
6.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-017
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TAKIM
Bartın Ekonomisinde Kobilerin Yeri, Kaynakları, Kredi-Finansman Erişim Kolaylığı
Kapsamlı
6.000,00 TL
İPTAL
BAP-2011-018
Yrd. Doç Dr. Ensar YILMAZ
Bartın İli Toplumsan Yapı Analizi
Katılımlı
4.000,00 TL
İPTAL
BAP-2011-019
Yrd. Doç Dr Bülent CENGİZ
Amasra Tarihi Kent Dokusu ve Yakın Çevresinin Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi
Kapsamlı
4.500,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-020
Yrd. Doç. Dr. Halil Barış ÖZEL
Devrek ve Araç Yöreleri Sapsız Meşe(Quercus petraea (Mattuschka) Meşcerelerinde Doğal Grup Gençleştirme
Uygulamalarının Başarılarını Etkileyen Faktörler
Kapsamlı
4.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-2-21
Yrd.Doç.Dr.Sebahat AÇIKSÖZ
Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlşkisi:Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği
Lisansüstü
3.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-2-22
Yrd.Doç.Dr. Halil Barış ÖZEL
Kastamonu-Araç yöresi Karaçam (Pinus nigra Arnold. Subsp. pallasiana) meşcerelerinde doğal gençleştirme
uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler
Lisansüstü
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-2-23
Prof.Dr.Erol KIRDAR
Bartın bölgesinde kocayemiş'in yayılış alanlarının incelenmesi,iyi fertlerin seleksiyonu ve kaliteli fidanların
yetiştirilmesi
Lisansüstü
2.000,00 TL
İPTAL
BAP-2011-2-24
Doç.Dr. Bülent KURT
Soğuk iş takım çeliklerinin termoaktif difuzyon tekniği kullanılarak takım ömürlerinin artırılması
Lisansüstü
2.000,00 TL
İPTAL
BAP-2011-2-25
Yrd.Doç.Dr. Murat ERTEKİN
Bartın Doğu kayın ( Fagus orienatalis Lipsk.) ormanlarındaki yapay gençleştirme çalışmalarını değerlendirilmesi
Lisansüstü
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-2-26
Yrd.Doç.Dr. Canan CENGİZ
Bartın GüzelceHisar Kıyı Yerleşimin Ekolojik Planlaması
Kapsamlı
2.900,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-2-27
Yrd.Doç.Dr. Banu BEKÇİ
Mimari Mekan ve Kişisel Mekan Arasındaki Uyumun Seçilen Kent Parkları Üzerinde Denetlenmesi
Kapsamlı
2.950,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-2-28
Yrd.Doç.Dr.Melih ÖZTÜRK
Bartın Çay Havzasında Kullanım Durumu Uygunluk Sınıflandırması
Kapsamlı
4.250,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-2-29
Yrd.Doç.Dr. Handan UCUN ÖZEL
Bartın Cayı kirlilik Profilinin Belirlenmesi
Kapsamlı
6.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-2-30
Yrd.Doç.Dr.Harun ER
İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerde bartın ili turizm değerlerinden yararlanma durumlarının
değerlendirilmesi
Kapsamlı
2.900,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-2-31
Prof Dr. Firdevs GÜNEŞ
Girişkenlik (güvengenlik) eğitiminin üniversite öğrencilerinin algılanan sosyaldestek düzeyi,kişilerarası problem
çözme becerileri ve girişkenlik (güvengenlik) düzeyine etkisi
Kapsamlı
3.100,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-2-32
Yrd. Doç. Murat GENÇ
Bilgisayar animasyonlarının hücre ve dokular konularının öğrenilmesine etkisi
Destek
2.500,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-2-33
Yrd. Doç.Dr. Osman GENÇEL
Hafif agregalı polimer betonların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması
Destek
6.250,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2011-2-34
Yrd. Doç.Dr. Gökhan ATMACA
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Kuulandıkları Yöntem ve Tekniklerin Yapılandırmacı
Yaklaşıma Uygunluğunun Değerlendirilmesi (Bartın İli Örneği)
Destek
2.500,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2011-2-35
Yrd. Doç.Dr. Necati HIRÇA
Disiplinler arası bir probleme dayalı öğrenme süreci: mancınık tasarlama
Destek
1.350,00 TL
İPTAL
BAP-2012-1-36
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul VAROL
Doğu Kayını ve Uludağ Göknarı'nın Doğal ( Müdahele Görmemiş) Meşcerelerindeki Birlikteliğinin CBS Yardımı
İle Mekansal Düzenlerinin Analizi
Lisansüstü
2.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-37
Yrd.Doç.Dr.Birsen DURKAYA
Enerji plantasyonlarının biyokütle üretim kapasitelerinin belirlenmesi
Kapsamlı
17.550,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-38
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin SİVRİKAYA
Bakır azol ve su itici maddelerle emprenye edilmiş ağaç malzemenin dışortam performansının araştırılması
Kapsamlı
9.650,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-39
Doç.Dr.Ali DURKAYA
Mor çiçekli orman gülü topraküstü ve toprakaltı biyokütle miktarlarını belirlenmesi
Kapsamlı
3.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-40
Doç.Dr.İbrahim TÜMEN
Farklı bölgelerden alınan sahil çamının fitokimyasal bileşimi;antioksidan, yara iyileştirici ve antienflamatuar
aktivesinin değerlendirilmesi
Kapsamlı
14.300,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-41
Doç.Dr.Sebahat AÇIKSÖZ
Korunan alanlarda ekoturizm ve etik:Arıt-Sögütlü köyü
Kapsamlı
6.400,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-42
Yrd.Doç.Dr.Volkan KIRMACI
Karşıt akışlı ranque-hilsch vorteks tüpünde hava ve oksijen akışkanlarının farklı nozul numaralarında enerji-ekserji
analizlerinin deneysel olarak incelenmesi
Kapsamlı
3.400,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-43
Yrd.Doç.Dr.Fatih APAYDIN
Karbonatlı mangan cevherinden mangan kazamının mekanik aktivasyonla geliştirilmesi
Kapsamlı
2.400,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2012-1-44
Yrd.Doç.Dr.Adnan SAĞLAM
Hidroksimetilkumarin ve Kromonekarboksaldehid türev moleküllerinin konformasyon ve titreşim analizi
Kapsamlı
5.100,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-45
Yrd.Doç.Dr.Serkan ATEŞ
Alüminyum matrisli seramik takviyeli kompozitlerin infiltrasyon yöntemi ile üretilmesi ve özelliklerinin
incelenmesi
Kapsamlı
3.600,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2012-1-46
Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ
Lise Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Öğrenme Stillerinin Araştırılması
Kapsamlı
1.300,00 TL
İPTAL
BAP-2012-1-47
Yrd.Doç.Dr.Fatma ÜNAL
Kapsamlı
2.800,00 TL
İPTAL
BAP-2012-1-48
Yrd.Doç.Dr.Cemal TOSUN
Moodle destekli kimya laboratuvar uygulamalarında jigsaw gruplarının fen bilgisi öğrencilerinin tutumları ve
endişeleri üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Kapsamlı
3.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2012-1-49
Yrd.Doç.Dr.Deniz ÇELİK
Planlama sürecinde görsel peyzaj analizi:Amasra örneği
Kapsamlı
4.600,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-50
Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul ERDOĞMUŞ
Pb2+ katkılı BaB8O13 bileşiğinin katı hal yöntemiyle sentezlenmesi ve Lüminesans özelliklerinin incelenmesi
Destek
3.500,00 TL
DEVAM EDİYOR
Depreme hazırlık eğitimi programı
BAP-2012-1-51
Yrd.Doç.Dr.Ali ÖZKAN
Bartın Üniversitesinde yer alan öğretim elemanlarının, idari personeli ve öğrencilerin sağlıklıyaşam biçimi
davranışları ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi
Destek
2.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2012-1-52
Yrd.Doç.Dr.Ayşe Derya IŞIK
Tablet bilgisayarlar için internet tabanlı ölçme-değerlendirme sisteminin geliştirilmesi
Destek
4.950,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-1-53
Yrd.Doç.Dr.Şaban ESEN
Bartın ilinde kongre turizminin geliştirilmesi ve altyapı imkanlarının belirlenmesi
Alt Yapı
Araştırma
2.400,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-54
Yrd.Doç.Dr.Mustafa HİZMETLİ
Osmanlıdan Cumhuriyete Belge ve Fotoğraflarla Bartın Şehri
Kapsamlı
6.850,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-55
Yrd.Doç.Dr.Aysun Nüket ELÇİ
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stillerinin Matematik Başarısına Etkisi
Kapsamlı
2.300,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-56
Yrd.Doç.Dr.Gülay KURUŞ
Öğretmen adaylarının simetri kavram imajları
Kapsamlı
1.350,00 TL
İPTAL
BAP-2012-2-57
Yrd.Doç.Dr.Özge GÜN
Öğretmen adaylarının tasarladıkları matematik öğretim etkinliklerinin etkinlik tasarım ve uygulama ilkeleri
çerçevesinde incelenmesi
Kapsamlı
1.750,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-58
Yrd.Doç.Dr.Umut SARAÇ
Magnetik Ni-Cu ve Co-cu ince filmlerinin elektrodepozisyon tekniği ile ITO kaplı cam alt tabaka üzerine üretimi
;Yapısal özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve yüzey morfolojisi
Kapsamlı
5.000,00 TL
SONUÇLANDI
BAP-2012-2-59
Yrd.Doç.Dr.Binnur KÖKSAL
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda RANTES, CCR5 ve CX3CR1 gen polimorfizmlerinin sıklığının ve
etkilerinin araştırılması
Kapsamlı
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-60
Yrd.Doç.Dr.Ali Savaş BÜLBÜL
Bartın İli Merkezindeki orman ağaç ve çalıların mikrofungusları
Kapsamlı
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-61
Yrd.Doç.Dr. İlhan PEKGÖZLÜ
Dy³+ Srln2O4 malzemesinin fotolüminesans özelliğine bor katkısının araştırılması
Destek
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-62
Doç.Dr. Khangardas ASGAROV
Termo-reaktif difüzyon yöntemi kullanılarak CrN,VN,NbN,TiN ve AlTiN ileyüzeyi kaplanan WC-Co esaslı kesici
takımlarının mekanik özelliklerinin gelişmesi
Destek
5.000,00 TL
İPTAL
BAP-2012-2-63
Yrd.Doç.Dr.Halil ÇALIŞKAN
Ti6Al4V titanyum alaşımının frezlenmesinde CBN kaplamanın karbür kesici takımların kesme performansı üzerine
etkisinin incelenmesi
Destek
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-64
Doç.Dr. Mustafa Sabri GÖK
Genleştirilmiş vermikülit, diatomit ve şamot kili içeren hafif refrakter izolasyon tuğlalarının geliştirilmesi ve
özelliklerinin incelenmesi
Lisansüstü
3.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-65
Yrd.Doç.Dr.Ayşe GENÇ LERMİ
Bartın koşullarında farklı ekim zamanlarında arı otunda (Phacelia tanacetifolia Bentham) ot ve tohum verimi ile arı
merası olarak kullanılma olanakları üzerine etkileri
Kapsamlı
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-66
Doç.Dr.Ayben KILIÇ
Bazı Aromatik Bitkilerde Farklı Kurutma Yönetemlerinin Uçucu Bileşenler Üzerine Etkisi
Kapsamlı
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-67
Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU
Söğüt Çelikleriyle tesis edilen enerji plantasyonlarının birinci yıl başarı düzeylerinin belirlenmesi
Kapsamlı
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-68
Yrd.Doç.Dr. Deniz AYDEMİR
Selüloz nano fibril ve nano kil ilaveli poli (vinil alkol) polimer nanokompozitlerinin hazırlanması ve
karakterizasyonu
Kapsamlı
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-69
Yrd.Doç.Dr. Mertol ERTUĞRUL
Gülnar İşletme Müdürlüğü Ormanlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Risk Haritalaması
Lisansüstü
2.500,00 TL
İPTAL
BAP-2012-2-70
Doç.Dr.Halil Barış ÖZEL
Kastamonu-Araç yöresi Sarıçam (Pinussylvestris L.) meşcerelerinde doğal gençleştirme uygulamalarının başarısını
etkileyen faktörler
Lisansüstü
2.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-71
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN
Karabük İli Merkez İlçesi Gündüz Kelebekleri (Rhopalocera; Lepidoptera) Faunası
Lisansüstü
3.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-72
Doç. Dr. Bülent KAYGIN
Yükselti farkının ağaç türünün fiziksel ve mekaniksel özelliklerine etkisi
Lisansüstü
3.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
BAP-2012-2-73
Yrd.Doç.Dr.Fethi Ahmet ÖZDEMİR
Farklı Orjinli Kayın (Fagus Orienralis Lipsky.) çeşitlerinin doku kültüründe mikroüretimi
Kapsamlı
5.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.74
Yrd.Doç.Dr. FATİH APAYDIN
Asidik Ortamda Malahitten Bakır Kazanım Parametrelerinin Geliştirilmesi
Lisansüstü
3.900,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.75
Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR
TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisinin Kümelenme Analizi ve Rekabet Gücü Açısından
Değerlendirilmesi
Lisansüstü
4.746,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.76
Doç. Dr. Çetin SEMERCİ
“Eğitim Bilimlerine Giriş” Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
Kapsamlı
12.370,97 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.77
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN
Tanzîmât Döneminde Bir Anadolu Şehri Bartın
Destek
5.745,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.78
Doç.Dr. Barbaros YAMAN
Anadolu’nun Bazı Doğal Odunsu Türlerinde Yıllık Halka Anatomisine Ekstrem Kuraklıkların Etkisi
Kapsamlı
6.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.79
Yrd. Doç. Dr. Halil ÇALIŞKAN
TiAlN/a-C:N kaplamaların karakterizasyonu ve aşınma davranışlarının incelenmesi
Lisansüstü
4.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.80
Yrd. Doç. Dr. A. Cahit KARAOĞLANLI
HVOF yöntemi kullanılarak üretilen farklı kompozisyona sahip kaplamaların yüzey özelliklerinin incelenmesi
Lisansüstü
4.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.81
Yrd. Doç. Dr. A. Cahit KARAOĞLANLI
Plastik Deformasyon Etkisinin Termal Bariyer Kaplamalardaki Oksidasyon Koşulları Altında TGO Büyüme
Davranışı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Lisansüstü
4.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.82
Yrd.Doç.Dr. Nuri ÇELİK
Bartın Üniversitesi Öğrencilerinin Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet
Durumlarının İstatistiksel Analizi
Kapsamlı
3.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.83
Yrd. Doç.Dr. Tuba ÖZDEMİR
Optik Camlarda ve Lenslerde Ultraviyole Radyasyon Testleri ve Analizleri
Ultraviyolet Radiation Tests and Analysis of Optic Glasses and Lenses
Kapsamlı
5.950,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.84
Yrd. Doç.Dr. Sevgi GÖRMÜŞ
Kentsel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Tarımsal Peyzaj Karakterinin Rolü: Bartın Örneği
Kapsamlı
6.264,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.85
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz KÜÇÜK
PVD Yöntemi İle Kaplanan Hidrolik Pompa Elemanlarının Aşınma Performanslarının İncelenmesi
Kapsamlı
6.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.86
Yrd. Doç.Dr. İhsan SÜLE
Chenille ipliğinin üretim özelliklerinin görüntü işleme yöntemi ile belirlenmesinin araştırılması
Kapsamlı
4.400,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.87
Yrd.Doç.Dr. Ayhan GENÇER
Adi Fındık (Corlyus avellana L.)’ nın Kâğıt Hamuru Üretimine Uygunluğu
Lisansüstü
3.734,52 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.88
Yrd.Doç.Dr. Mükremin YILMAZ
Yeşil-sentez yöntemiyle metal nanoçubuk üretilmesi
Destek
6.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.89
Prof.Dr. Erdoğan ATMIŞ
Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi
Üzerine Araştırmalar
Kapsamlı
5.926,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.90
Prof.Dr. Nurgül TANKUT
Lignoselülozik Partikül Dolgulu Polimer Kompozitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mobilyada Kullanılabilirliği
Kapsamlı
9.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.91
Yrd.Doç.Dr. Deniz AYDEMİR
Odunun Bazı Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Analiziyle İncelenmesi
Lisansüstü
6.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.92
Yrd.Doç.Dr. Şahin PALTA
Farklı Arazi Kullanım Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların
Belirlenmesi
Kapsamlı
6.000,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.93
Yrd. Doç.Dr. Necati HIRÇA
Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Alternatif Malzemelerle Deney Yapabilme Becerilerinin Geliştirilmesi
Kapsamlı
1.650,00 TL
DEVAM EDİYOR
2013.1.94
Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ
Açık Kanallarda Batık Kanatlarla Akım Yönetimi
Kapsamlı
8.988,00 TL
DEVAM EDİYOR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content