close

Enter

Log in using OpenID

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

embedDownload
TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : BEŞİKDÜZÜ GÜRHAN YARDIM İLK ORTA OKULU KALORİFER ONARIMI
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat İmalatları
S.
No
1
Poz No
105-1003/D
İmalatın Cinsi
Sayfa: 1
Birim
Demontaj, Silindirik Civatalı Modüler Galvanizli Su Deposu (Kapasite:
14,0 m³ - Çap: 2500 mm - Yükseklik: 2900 mm)
Miktarı
Pursantaj
(%)
m³
Teknik Tarifi: Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış,
tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun
işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler B.F.T. 105.900'ün aynı.
2
105-1003/M
Montaj, Silindirik Civatalı Modüler Galvanizli Su Deposu (Kapasite: 14,0
m³ - Çap: 2500 mm - Yükseklik: 2900 mm)
m³
Teknik Tarifi: Tamamı TSE Standardlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış,
tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun
işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler B.F.T. 105.900'ün aynı.
3
107-1203
İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor (Debi: 10-30 m³/h,
Basıncı: 30-60 mSS)
Adet
Teknik Tarifi: Metal bir şase üzerine monte edilmiş, gerekli çek valf, vana, bağlantı elemanları kullanılarak emme ve basma
kollektörleri ile birbirine bağlanmış, 1 ile 6 adet çok kademeli pompa ile bu pompaların otomatik işletimini gerçekleştirebilecek
şekilde seçilmiş, bünyesinde frekans konvertör ünitesi entegre edilmiş bir elektrik kontrol panelinden meydana gelen; basınç
kollektörü üzerinde bulunan analog basınç sensörü ile pompaları sıra kontrollü olarak devreye alan veya çıkaran rotasyon özelliği,
kontrol panosunda zararlı gerilim dalgalanmalarını önleyici filtreleri, dijital regülasyon özelliği, programlama özelliği, sigortaları,
motor koruma şalteri, kuru çalışma, kısa devre, gerilim basınç sensörü arızası gibi güvenlik düzeni olan alfanumerik likit kristal
ekranı (LCD) ve menü kontrol paneli, elektrik motorları IP 54 koruma sınıfında, motor yol verme Y, Y? ve termik koruması olan
frekans konvertörlü hidroforun işyerinde temini ve montajı.
4
107-633/D
Demontaj, İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor (10-30 m³/h,
30-60 mSS)
Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri
gerekli basınca ayarlanabilen otomatik basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı
termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri
üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor.
Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları
olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek
veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,
Basınçlı Tank: TS-EN ISO 11124e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli
hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile
irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya
yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.
NOT: Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. KWa kadar 180 defa/h. 1.1 KWın üzerinde ise 40 defa/h. olarak alınacak.
5
107-635/D
Demontaj, İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor (30-60 m³/h,
30-60 mSS)
Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri
gerekli basınca ayarlanabilen otomatik basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı
termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri
üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor.
Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları
olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek
veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,
Basınçlı Tank: TS-EN ISO 11124e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli
hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile
irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya
yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.
NOT: Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. KWa kadar 180 defa/h. 1.1 KWın üzerinde ise 40 defa/h. olarak alınacak.
6
107-635/M
Montaj, İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor (30-60 m³/h, 3060 mSS)
Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen kapasite ve özelliklerde; üzerinde pislik tutucu, çek valf, küresel açma kapama vanaları, alt ve üst limitleri
gerekli basınca ayarlanabilen otomatik basınç şalteri (Pompa sayısına eşit), su basıncını gösteren manometresi, aşırı yüke karşı
termik korumalı flatörlü su seviye şalteri veya elektrotlu seviye kontrolü ile susuz çalışmaya karşı emniyetli, şalter ve göstergeleri
üzerinde olan elektrik panolu paket hidrofor.
Santrifüj Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine göre kademe sayıları farklı düşey veya yatay milli, bağlantı flanşları
olan pampaya direkt veya özel bir kaplin ile akuple motorun su sızdırmazlığı mekanik salmastra ile sağlanmış, su talebine göre tek
veya müşterek olarak devreye giren 3000 d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,
Basınçlı Tank: TS-EN ISO 11124e uygun çelikten atmosfere kapalı değişebilir membranlı St. 37-2 malzemeden üretilmiş yeterli
hacim ve sayıda denge tankı bulunan basınçlı tank, pompa-motor aynı şase üzerine sabitleştirilmiş, veya bağlantı hortumu ile
irtibatlandırılmış, pasa karşı gerekli önlemleri alınmış, tüm boru, kollektör, kablo bağlantıları yapılmış TSE kalite belgeli düşey veya
yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple çalışır durumda işyerinde temini ve montajı.
NOT: Maksimum pompa şalt sayısı: Pompa gücü 1.1. KWa kadar 180 defa/h. 1.1 KWın üzerinde ise 40 defa/h. olarak alınacak.
7
152-1116
Çelik kalorifer kazanı (duman borulu, 3 Atü, 480.000 kcal/h)
DÜZENLEYENLER
Ömer VELİ
Mak.Müh.
Adet
İNCELEYEN
Esma YILDIZ
Mimar
Oska/012-yt
TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : BEŞİKDÜZÜ GÜRHAN YARDIM İLK ORTA OKULU KALORİFER ONARIMI
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat İmalatları
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 2
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Teknik Tarifi: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW, İhzarat: % 80)
TS 497, TS EN 12953-1,TS 377-3 EN 12953-3,TS EN 303-5 Standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli,
istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, ,yukarıda bahsi geçen standartlara göre
kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısıl verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve ısıl verim
değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan
bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Notlar:
1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan,
110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)
madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere; “Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır.
2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.
3- İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir.
4- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülmesi (şamot yapılması) fiyata dahildir.
5- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
8
152-1116/D
Demontaj, Çelik kalorifer kazanı (duman borulu, 3 Atü, 480.000 kcal/h)
Adet
Teknik Tarifi: Ölçü: Adet, birimi: (kcal/h) kW, İhzarat: % 80)
TS 497, TS EN 12953-1,TS 377-3 EN 12953-3,TS EN 303-5 Standardlarında, üç geçişli, ocak hariç geçişler arası boru demetli,
istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, ,yukarıda bahsi geçen standartlara göre
kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapılan kapasite ve ısıl verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve ısıl verim
değerleri TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan
bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.
Notlar:
1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde, el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük PS x V değeri olan,
110 º C’ dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımların, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1)
madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (ç)’ de belirtilen temel gereklere; “Isınmadan Kaynaklanan Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği"ne uygun olacaktır.
2- Kazanın imali, işyerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.
3- İmalat kontrolü idaresince yapılarak belgelendirilecektir.
4- Kazan ızgarası ve ateş tuğlası örülmesi (şamot yapılması) fiyata dahildir.
5- Ara kapasitelere ait değerler enterpolasyonla bulunacaktır.
9
161-100
Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 20 mm (3/4")
Adet
Teknik Tarifi: Pirinçten rakorlu musluğu hortuma bağlama rakoru çelikten karo kesitli açılıp kapama anahtarı ile işyerinde temini,
istenen yerlere montajı, rakorun hortuma vidalı kelepçe ile sıkıca bağlanması.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktır.)
10
162-201
Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü
Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termo metrenin komple olarak işyerinde temini ve istenilen yere
montajı.
11
163-200
Hidrometre (çap: 100 mm, 50 mss'na kadar)
Adet
Teknik Tarifi: Belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termo metrenin komple olarak işyerinde temini ve istenilen yere
montajı.
12
201-108
Dikişli siyah boru 1 1/2"
m
Teknik Tarifi: 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/EEC Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine uygun CE sertifikalı, çelik
boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb.
malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak
üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).
13
201-112
Dikişli siyah boru (vidalı, 4")
m
Teknik Tarifi: 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/EEC Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine uygun CE sertifikalı, çelik
boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb.
malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak
üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).
14
201-113
Dikişli siyah boru (vidalı, 5")
m
Teknik Tarifi: 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/EEC Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine uygun CE sertifikalı, çelik
boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb.
malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak
üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).
15
201-114
Dikişli siyah boru (vidalı, 6")
m
Teknik Tarifi: Dikişli siyah buhar ve kazan boruları, vidasız, TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5’e uygun (malzemesi Fe 33 DKP çelik sac)
Dış çapı/ Et kalınlığı
Ağırlık
mm.
kg/m.
DÜZENLEYENLER
Ömer VELİ
Mak.Müh.
İNCELEYEN
Esma YILDIZ
Mimar
Oska/012-yt
TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : BEŞİKDÜZÜ GÜRHAN YARDIM İLK ORTA OKULU KALORİFER ONARIMI
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat İmalatları
S.
No
16
Poz No
210-711
İmalatın Cinsi
Sayfa: 3
Birim
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 125 mm)
Miktarı
Pursantaj
(%)
Adet
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 föy2 de belirtilen l0 boyutlarının kısa ölçüleri kullanıldığında birim fiyatlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.
17
230-644/Glv
Dışı galvaniz sac kaplama yapıldığında, Boru izolasyonu, cam yünü üzeri
bez kaplamalı (boru dış çapı: 127 mm, cam yünü et kalınlığı: 60 mm)
m
18
231-103
Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 100 mm-150 mm)
m
Teknik Tarifi: Serbest boruların iki kat sülyen boya ile boyanması.
19
Y.16.050/04
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli
dahil)
m³
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım
ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası
ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya
kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine
beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli
her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği
veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri
ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1
m³fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
20
Y.21.001/01
Ahşaptan seri kalıp yapılması
m²
Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme
münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi,
temizlenmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile
işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT : Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.
21
Y.23.176
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
konulması
kg
Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve
bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir
perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ:
İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
NOT:
Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece
kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
DÜZENLEYENLER
Ömer VELİ
Mak.Müh.
İNCELEYEN
Esma YILDIZ
Mimar
Oska/012-yt
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content