close

Enter

Log in using OpenID

인증등록 설문서 - ays kalite mühendislik ve belgelendirme hizmetleri

embedDownload
MÜHENDİSLİK VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ
SİSTEM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU
Firma Adı (Ticaret Sicil
Gazetesi’ndeki)
Firma Merkez Adresi
(Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki)
Firma Yetkilisi Adı/Soyadı
Toplam
Çalışan Sayısı
Yönetici Sayısı
Yönetim Temsilcisi
Adı Soyadı
Vardiya Sayısı
Vardiya Çalışan
Sayısı
Telefon
Vergi Dairesi:
Faks
Vergi No :
Web
Adresi /
E-mail
Şube / Geçici Saha / Şantiye /
Uygulama Adresi
Gerçekleştirilen Faaliyet
Tetkik Edilecek Standart
(Talep Edilen Belge Standartı)
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO 13485
ISO 27001
Diğer :
ISO 10002
SA 8000
Belgelendirme Kapsamı
(yazılan kapsam belge üzerinde olacağından lütfen kontrol ediniz. Belge basımından sonra kapsam değiştirilemez)
Varsa, Dış Kaynaklı Prosesler
Belge transferi talebiniz varsa mevcut belgeleri
yazınız
KURULUŞ ONAYI
Kuruluş yukarıda beyan edilen tüm bilgilerin güncel ve doğru olduğunu beyan eder,
Belgelendirme kurallarına uymayı ve tetkik için gerekli olan bilgileri sağlamayı, bilgi
eksikliği veya yanlış bilgilendirmeden ötürü oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin
sorumluluğu kabul eder.
NOT: Başvuru formu ile birlikte talep edilenler : yasal şartları gösteren evraklar
(izin, ruhsat vb., ) güncel Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri ve Ticari
Sicil Gazetesi örneklerini ulaştırınız. Bilgilerinizin değişmesi durumunda lütfen
bizi bilgilendiriniz
Bu Bölüm AYS Kalite Tarafından Doldurulacaktır.
Başvuru Uygunluk
Başvuru Değerlendirme Sonuç
Değerlendirme
Uygun
Uygun Değil
Teklif Hazırlama
Red
Kaşe İmza
Tarih :
/
AYS
/
Onayı
Takip No:…………………..
Merkez : Organize Sanayi Bölgesi Uzayçağı Caddesi Kozanoğlu Karacabey İş Merkezi No: 62/11 OSTİM /ANKARA
Şube : Paşabey Mahallesi Çavuş Cad. Anadolu Apt. No: 12/ B SİVAS
Tel : 0312 386 14 90
Email: [email protected]
Faks: 0312 386 14 91
Web: www.ayskalite.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
402 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content