close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
ÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO
KARAR TARİHİ
ÜYELER
GÜNDEM
KARAR
: 2014/05
: 25.08.2014
: Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER
: Kefalet Verilmesi Hk
:Yönetim Kurulumuz toplanarak;
İştirakimiz HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Odea Bank A.Ş. arasında imzalanan 30.000.000,-ABD
(Otuz milyon Amerikan Doları) tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi’ne, Kredi limiti olan 30.000.000,-ABD (Otuz milyon
Amerikan Doları)’na kadar HMF Makina ve Servis San ve Tic A.Ş nin diğer ortağı STFA Yatırım Holding A.Ş.ile birlikte
kefalet verilmesine,
Sayın Rıza Kutlu IŞIK (TC Kimlik No:67834241498) ve Sayın Sebahattin Levent DEMİRER (TC Kimlik no:
11782851452)’in Şirketimizin vereceği garantiye ilişkin kefalet mektubu ve ilgili tüm dökümanları Şirketimiz adına
imzalamaya müşterek imzaları ile yetkili kılınmasına,
karar vermiştir.
Rıza Kutlu IŞIK
BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ
Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE
Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.
GENÇLİK CAD. NO. 9 ANITTEPE - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 02 19 Ticaret Sicil No: 45756
www.ozisikenerji.com
1
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO
KARAR TARİHİ
ÜYELER
GÜNDEM
KARAR
: 2014/06
: 25.08.2014
: Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER
: Kefalet Verilmesi Hk
:Yönetim Kurulumuz toplanarak;
İştirakimiz HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında imzalanan
30.000.000,-ABD (Otuz milyon Amerikan Doları) tutarlı Genel Kredi Sözleşmesi’ne, Kredi limiti olan 30.000.000,ABD (Otuz milyon Amerikan Doları)’na kadar HMF Makina ve Servis San ve Tic A.Ş nin diğer ortağı STFA Yatırım
Holding A.Ş.ile birlikte kefalet verilmesine,
Sayın Rıza Kutlu IŞIK (TC Kimlik No:67834241498) ve Sayın Sebahattin Levent DEMİRER (TC Kimlik No:
11782851452)’in Şirketimizin vereceği garantiye ilişkin kefalet mektubu ve ilgili tüm dökümanları Şirketimiz adına
imzalamaya müşterek imzaları ile yetkili kılınmasına,
karar vermiştir.
Rıza Kutlu IŞIK
BAŞKAN VE MURAHHAS AZA
Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ
Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE
Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.
GENÇLİK CAD. NO. 9 ANITTEPE - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 02 19 Ticaret Sicil No: 45756
www.ozisikenerji.com
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content