close

Enter

Log in using OpenID

T.C. Resmî Gazete

embedDownload
T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
7 Şubat 2015
CUMARTESİ
Sayı : 29260
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2014/7100
26 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 29/5/2013 tarihli ve 6489 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
28/11/2014 tarihli ve 7168848 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 176. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/7175
Boş bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak
üzere ekli listede adı yazılı kişinin seçilmesi; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
5/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7175 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
Adı ve Soyadı
:
1- Ömer Serdar ATABEY
(Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü)
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Karar Sayısı : 2015/7176
İstifa nedeniyle boşalan İnsan Hakları Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak
üzere, ekli listede adı yazılı kişinin seçilmesi; 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
5/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7176 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
Adı ve Soyadı
Aydın BİNGÖL
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Karar Sayısı : 2015/7203
Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 2/1/2014 tarihli
ve 2014/5799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu
Genel Kurulunun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
5/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7203 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ
1. Resmi ilânların yayım ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle
tespit edilir.
Resmî ilân başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi, bu başlıkların ilân metinleri ile mütenasip olması, anılan resmi ilanların dizgisinde 10 puntoluk metin harfleri ve “Arial” yazı karakteri kullanılması şarttır.
Birden fazla sütunu kapsayacak şekilde yayımlanan ilânların sütun sayısının belirlenmesinde; tek sütun genişliği 37 milimetre kabul edilir. Ayrıca, sütun aralarındaki boşluklar 3
milimetre olacak şekilde hesaplamaya dâhil edilir.
Satır aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilânların 5 santimetrelik kısmında en az 12 satır yazı bulunması gözetilir.
Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır aralarında
gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlar yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.
2. Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti 9,63 Türk Lirasıdır.
Şu kadar ki yayım ücreti; günlük fiili satış ortalaması 10.000’den az olmayan gazeteler
için 10,60 Türk Lirası, 25.000’den az olmayan gazeteler için 20,55 Türk Lirası, 50.000’den az
olmayan gazeteler için de 35,70 Türk Lirasıdır.
Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.
3. Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın İlân Kurumunun tespit edeceği esaslara göre,
ilânı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi
yapılır.
Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilân bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim
kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal
öderler.
4. Bu tarife, Resmî Gazete’de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Karar Sayısı : 2015/7234
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında düzenleme
yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
24/12/2014 tarihli ve 5349 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı
ve 17 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
26/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7234 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – Makina İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 adet şube müdürlüğü
Genel Müdürlüğe, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 adet şube müdürlüğü
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.
MADDE 2 – Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet,
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1 adet, Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 1 adet olmak üzere, 3 adet şube müdürlüğü kurulmuştur.
MADDE 3 – 21/5/2001 tarihli ve 2001/2538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki listede bağlantıları belirtilen Bölge Müdürlüklerinin faaliyet alanı içerisindeki illerin bağlantıları
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:
a) Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı Bingöl ili Orta Anadolu 4. Bölge
Müdürlüğüne,
b) Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırşehir ili Orta Anadolu 2. Bölge Müdürlüğüne,
c) Marmara Bölge Müdürlüğüne bağlı Bursa ili Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğüne,
d) Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne bağlı Sinop ili Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne,
e) Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzurum ve Ardahan illeri Doğu Karadeniz
Bölge Müdürlüğüne
bağlanmıştır.
MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Karar Sayısı : 2014/7253
Ekli “Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında
Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 26/12/2014 tarihli ve
16112 sayılı yazısı üzerine, 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının
Belirlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
ATAMA KARARI
Karar Sayısı : 2015/7198
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; Maliye Bakanlığının 13/1/2015 tarihli ve 800 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
13/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7198 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
Adı ve Soyadı
:
1- İsmail İlhan HATİPOĞLU
2- Prof. Dr. Mehmet BARCA
3- Erhan USTA
4- Burhanettin AKTAŞ
Görevi
Başkan
Üye
Üye
Üye
5- Mükerrem ÜNLÜER
6- H. Abdullah KAYA
7- Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK
Üye
Üye
Üye
:
Kurumu
:
Maliye Bakanlığı
Başbakanlık
Kalkınma Bakanlığı
Başbakan Yardımcılığı
(Hazine Müsteşarlığı)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
YÖNETMELİKLER
Karar Sayısı : 2015/7233
Ekli “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 24/12/2014 tarihli ve 5349 sayılı yazısı üzerine, 2804 sayılı Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/5/1973 tarihli ve 7/6387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan
“Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“9) Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:
AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil
Durum Harcamaları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda yetki süresi üst yönetici onayının alındığı
tarihten itibaren otuz gündür. Bu süre, gerektiğinde Başkanlıkça uzatılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.
“r) Ülkelerinde yaşanan iç karışıklık nedeniyle Türkiye sınırlarına gelen veya sınırlardan
geçen yabancı nüfusunun artması sonucu bir ilde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde güçlük
çekilmesi halinde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili belediyelere yapılacak
ödemeler.”
“s) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin acil müdahale için gerekli olan temel ihtiyaçlarının anında karşılanması amacıyla 30.000 TL’yi geçmemek üzere sürekli olarak kullanıma
hazır bulundurulacak ve Başkanlık tarafından her il müdürlüğü için belirlenecek miktardaki
ödemeler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Özel hesaptan yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesinde, işlemin çeşidine
göre 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de
yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hesaplar kıyasen uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla
yapılacak mal ve hizmet alımları ile acil nitelikteki yapım işleri, afet veya acil durum hallerinden itibaren otuz günlük süre ile sınırlı olmak üzere bu Yönetmelikte düzenlenen ihale usulleri
çerçevesinde yapılır. Başkanlık tarafından gerekli görüldüğünde bu süre uzatılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Afet sebebiyle” ibaresi “Afet ve acil durum sebebiyle” olarak; “afet hizmetlerinde” ibaresi ise “afet
ve acil durum hizmetlerinde” olarak değiştirilmiştir.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığında yer alan “Afet bölgesinde” ibaresi “Afet ve acil durum mahallinde” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “afet bölgesine” ibaresi “afet ve acil durum mahalline” olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Afet ve acil durum hizmetlerinin yerine getirilmesini teminen yapılacak araştırma,
eğitim, afet etüdü, hasar tespiti, hak sahipliği, harita, imar planı, imar uygulaması, kamulaştırma, kadastro, tapuya tescil, kontrolörlük ve her türlü afet ve acil durum hizmetleri için afet ve
acil durum mahallinde geçici olarak görevlendirilecek personele acil ihtiyaçlarını karşılamak
ve mahsubu özel hesaplardan yapılmak üzere geçici görev yolluğu avansı verilir.”
MADDE 7 – Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanan ve Sayıştay’ın görüşü alınan
bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/3/2011
27866
—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık, bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ölçütler çerçevesinde; kümelenme teşebbüsünün denetimini her yıl 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı
yoluyla belirlenen bağımsız denetçilere yaptırır. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikâyet
üzerine bağımsız denetim sürecini başlatabilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Teftiş sonuçlarını bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddelerinde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde bir rapor ile ilgili makamlara bildirmek.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Yıllık genel teftiş programlarına göre işyerlerinde işin yürütümü
veya iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan genel teftişler sonucu düzenlenen raporlardır.
(2) Genel teftiş raporları; bir önceki teftiş raporuna yapılan işlemler ile teftişi yapılan
dönemin personel, mali, sigorta ve tabldot işlemlerinde tenkidi gerektiren hususları içerecek
şekilde düzenlenir. Müfettişler, genel teftiş raporlarını dört suret hazırlar;
a) Bir sureti, müfettişlerin dosyasında saklanır.
b) İki sureti işyerinin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir.
c) Bir sureti MSB Personel Başkanlığına gönderilir.
(3) Sigorta konularını kapsayan teftiş raporları beş suret hazırlanır;
a) Bir sureti müfettişin dosyasında saklanır.
b) İki sureti işyerinin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir.
c) Bir sureti ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilir.
ç) Bir sureti de MSB Personel Başkanlığına gönderilir.
(4) Genel teftiş raporlarında yer alması gereken hususlar, düzenlenmesi gereken esaslar
ile eklere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönergede ayrıntılı olarak belirtilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Özel teftiş raporları dört suret halinde tanzim edilir. Soruşturma tutanakları, ilgili
ifadeler ile diğer evraklar anılan raporların asıl suretine eklenir.
a) Hazırlanan raporlardan bir sureti ilgili işyerinin dosyasında muhafaza edilir.
b) Soruşturmanın derinliğine yapılması gerektiği değerlendirilmekte ise, yetkilerine göre MSB Teftiş Dairesi Başkanlığına gereği yapılmak üzere bir suret gönderilir.
c) Hukukî ve cezai sorumluluğu gerektiren hallerde, kanunî işlem yapılmak üzere ilgili
işyerinin bağlı olduğu Komutanlığa bir suret gönderilir.
ç) Bir sureti MSB Personel Başkanlığına gönderilir.
d) MSB Teftiş Dairesi Başkanlığı veya işyerinin bağlı olduğu komutanlıklar, soruşturma
veya mahkeme sonucunu MSB Personel Başkanlığına bildirirler.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talep edilmesi durumunda bir sureti
de ilgili bakanlığa gönderilir.
f) Müracaatçı veya şikâyetçiye kendisini ilgilendirdiği ölçüde mevzuat hükümlerine
göre yapılan işlem hakkında bilgi verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(5) Raporlar, işyeri teftişinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde Başkanlıkça ilgili
makamlara yazı ile gönderilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Dairesi”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/12/2011
28144
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/10/2014
29146
—— • ——
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar
ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı
merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Ancak, içinde eczane bulunan binalarda mevcut
eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla sağlık kurum ve
kuruluşu açılmasına izin verilebilir. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu
kısıtlama uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/4/2014
28970
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Doçentlik Sınav Alanları
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doçentlik sınavına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesine, doçentlik başvurusunda
bulunabilme şartlarına, başvurunun zamanına ve usulüne, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulmasına, sınavların yapılmasına, intihal ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer
bilimsel yayın etiğine ve diğer disipline aykırılık iddiaları dolayısıyla izlenecek yola, komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci ve 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Doçentlik sınav alanları ve kriterleri
MADDE 3 – (1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim alanları ve kriterleri çerçevesinde yapılır. Bilim alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul
edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Zamanı ve Şartları, Jürilerin
Oluşturulması ve Doçentlik Sınavı
Başvuru zamanı ve şartları
MADDE 4 – (1) Doçentlik başvurusu, nisan ve ekim ayının on beşinci günü başlayıp,
en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.
(2) Doçentlik başvurusu için;
a) Türkiye’de doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamış veya yurtdışında yapılmış olan doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğreniminin denkliğinin kabul edilmiş olması,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en
az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim
alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
c) Doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesi iktisap
edildikten sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim alanında öngörülen asgarî kriterlere
uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması,
şarttır.
(3) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula eserler ile birlikte elektronik ortamda yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı tarafından ilgili bilim alanlarından görevlendirilen profesörler tarafından yapılan
inceleme ile belirlenir.
Sınav jürisinin oluşturulması
MADDE 5 – (1) Başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit
edilen adayların her biri için, Üniversitelerarası Kurul tarafından, Doçentlik Sınav Komisyonunun elektronik jüri belirleme sistemi aracılığıyla belirleyerek yapacağı öneri üzerine, başvurulan
bilim alanı göz önünde bulundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri oluşturulur.
Adayın başvurduğu bilim alanında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, jüri yakın
alanlardaki profesörlerden tamamlanır.
(2) Birinci fıkra hükümlerine göre oluşturulan jürinin asıl ve yedek üyelerine, mensubu
bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile bildirim yapılır. Tüm jüri üyelerinin raporları
Üniversitelerarası Kurula ulaşıncaya kadar üyelerin isimleri adaya bildirilmez.
(3) Doçentlik jürilerinde görev alabilecek profesör unvanlı öğretim üyelerinin listesi,
Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanındaki bilgiler esas alınarak belirlenir. Doçentlik sınav jürisindeki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili bilim alanlarında yer alan öğretim üyeleri
arasından objektif ölçütlere göre belirlenir.
(4) Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf
yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmiş iki yaşını doldurmamış olması şarttır.
Doçentlik sınavı
MADDE 6 – (1) Doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılır.
(2) Doçentlik sınav jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata uygun
olarak hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını Üniversitelerarası Kurula elektronik imzayla gönderirler. Bu raporlar, her başvuru dönemi için başvuru dosyalarının jüri üyesine
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
iletildiği tarih sırasına göre ve dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak
Üniversitelerarası Kurula gönderilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bu raporların bir örneğini adayın dosyasında muhafaza eder.
(3) Jürinin asıl ve yedek üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamalarına engel olacak nitelikte bir mazeretin ortaya çıkması halinde, bu mazereti varsa belgeleyen evrak ve bu mazereti
uygun bulan görevli olduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ile birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Jüri üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav
Komisyonu tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği sürece, bu görevden kaçınamaz.
Kabul edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere
göre idarî ve cezaî sorumluluğu yoluna gidilir.
(4) Öğretim üyeliğinden istifa, emeklilik veya mazeret sebebiyle jürinin iki veya daha
fazla üyesinin eksilmesi halinde, Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından eksilen üyelikler doldurulur.
(5) Asıl üyelerin makul bir mazeret olmaksızın raporunu süresinde göndermemesi halinde, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından bu kişinin jüri üyeliği iptal edilir ve yedek
üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.
(6) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları tamamlandığında, raporların birer örneği,
eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısıyla birlikte adaya gönderilir. Beş jüri üyesinden
en az üçünün, adayı eser ve diğer faaliyetlerden başarılı bulması halinde, aday sınavın bu aşamasından başarılı sayılır ve sözlü sınava çağrılır. Başarısız bulunan aday ise jüri tarafından eksik
bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla, en erken izleyen ikinci dönemde yeniden
başvurabilir. Bu başvurusunda da başarısız bulunan aday, yine jüri tarafından eksik bulunan
eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla, en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir. Eser incelemesi aşamasında üçüncü kez de başarısız bulunan aday, ancak en erken izleyen
üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.
(7) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat, Üniversitelerarası Kurul tarafından adaya,
mazereti kabul edilenler dışındaki asıl ve yedek jüri üyelerine bildirilmek üzere mensubu oldukları üniversite rektörlüklerine ve sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğüne bildirilir. Kendilerine bildirim yapılan asıl üyeler, sınav için belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunmakla
yükümlüdürler. Asıl üyelerden birinin hazır bulunmaması halinde sözlü sınav, sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü veya görevlendireceği dekan veya müdür tarafından sıradaki yedek
üyenin çağrılması suretiyle yapılır. Bu şekilde de jüri toplanamadığı takdirde en geç on beş
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
gün içinde sınav yapılacak şekilde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yeni sözlü
sınav tarihi belirlenir. Sözlü sınava gelmeyen asıl üyenin mazeretinin Doçentlik Sınav Komisyonunca kabul edilmemesi, yedek üyenin katılımıyla yapılan sınavın hukukî geçerliliğini etkilemez. Belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunmayan jüri üyesinin bildirdiği mazeret Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmediği takdirde, genel hükümlere göre idarî ve
cezaî sorumluluğu yoluna gidilir.
(8) Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışında başka bir üniversitede
görev yapan jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesi, Üniversitelerarası Kurul Başkanının
görevlendirme yazısı esas alınarak, görevli oldukları üniversiteler tarafından öncelikli ve ön
ödemeli olarak karşılanır.
(9) Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü, sınav için gerekli fizikî ve teknik
imkânları hazırlamakla yükümlüdür.
(10) Jüri, sözlü sınav için üye tamsayısı ile toplanır. Adaylar belirtilen yer, tarih ve
saatte sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden profesörlük süresine göre en kıdemli olan,
başkan olarak görev yapar.
(11) Sözlü sınav öğretim üyelerine açıktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat
sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğünce internet sayfasında ilan edilir. Jüri başkanı, sözlü
sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(12) Sözlü sınav sonunda jüri, adayın başarılı olup olmadığına, kapalı oturumda oy çokluğu ile karar verir. Bu karar, düzenlenen tutanakla imza altına alınır ve başkan tarafından jüri
üyeleri önünde adaya sözlü olarak bildirilir. Adayı başarısız bulan jüri üyeleri gerekçeli karar
yazar.
(13) Sözlü sınavda başarılı olanlara Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili bilim alanında doçentlik belgesi verilir.
(14) Adayın sözlü sınava gelmemesi halinde bu durum, jüri üyeleri tarafından imzalanan
tutanakla tespit edilir.
(15) Sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından Üniversitelerarası Kurula gönderilmek
üzere sınavın yapıldığı üniversite rektörüne veya rektörün sınav için görevlendirdiği dekan
veya müdüre imza karşılığında teslim edilir.
(16) Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel olacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde bunu, varsa belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir.
Mazeret bildiriminde bulunulmaması veya bildirilen mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu
tarafından kabul edilmemesi halinde aday bir sözlü sınav hakkını kaybeder.
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
(17) Doçentlik Sınav Komisyonunun sözlü sınava gelmeyen adayın bildirdiği mazereti
kabul etmesi halinde sözlü sınav, Üniversitelerarası Kurulun yeniden belirleyeceği yer, tarih
ve saatte bu madde hükümlerine göre yenilenir.
(18) Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden aday, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde tekrar sözlü
sınava alınır. Bu başvuruda, 4 üncü maddede doçentlik başvurusu için aranan şartların taşındığına dair belgelerin yeniden ibrazı istenmez.
(19) Tekrar sözlü sınava alınacak aday için yeni bir jüri oluşturulmaz. Dördüncü fıkra
hükümleri saklıdır.
(20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen birinci, ikinci veya üçüncü sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, her defasında en erken izleyen ikinci sınav
döneminde sözlü sınav için yeniden başvurabilir. Üçüncü kez sözlü sınavdan başarısız bulunan
aday için salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyenin değiştirilmesi şartıyla yeni bir jüri oluşturulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etik İlkelerine ve Disipline Aykırı Fiiller,
Doçentlik Sınav Komisyonu
Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ve disipline aykırı diğer fiillerin işlendiği iddiası
MADDE 7 – (1) Üniversitelerarası Kurul, intihal ve diğer bilimsel araştırma ve yayın
etiğine aykırılık ile diğer disiplin cezaları bakımından doçentlik sınavına başvuran adayların
durumlarını Yükseköğretim Kurulu veri tabanından kontrol eder.
(2) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde
intihal veya diğer bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık tespit ederse, durumu hazırlayacağı gerekçeli bir raporla ve iddiaya konu olan eserlerle birlikte Üniversitelerarası Kurula
bildirir.
(3) Üniversitelerarası Kurul, intihal ve diğer bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık
iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, durumu belgeleri ile birlikte Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına gönderir ve bir karar verilinceye kadar doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz.
(4) İntihal ve diğer bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası ile ilgili olarak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde gerekli inceleme yapılır. İddianın doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik değerlendirme süreci kaldığı yerden devam eder.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
(5) İntihal ve diğer bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiası hakkında yapılacak inceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen aday, doçentlik sınavı başvurusunda başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız sayılan adaylar hakkında Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından ihlalin ağırlığına göre bir yıldan beş yıla kadar süreyle doçentlik başvurusunda bulunamama kararı verilir. Adayın idarî, cezaî ve hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümler
saklıdır.
(6) İnceleme neticesinde etik ihlalde bulunduğuna karar verilen adayın, bağlı olduğu
yükseköğretim kurumuna veya bağlı bulunduğu diğer kamu kurumuna aday hakkında gerekli
disiplin işlemlerinin ve diğer idarî işlemlerin başlatılması amacıyla bilgi verilir.
(7) Doçentlik sınavı başvurusuyla ilgili olarak adayın yanıltıcı bilgi veya belge sunduğunun, sınavın herhangi bir aşamasında jüri üyelerince ileri sürülmesi veya resen tespit edilmesi
halinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusu
ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz. Doçentlik Sınav Komisyonunca bu iddia hakkında yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olduğuna karar verilmesi halinde adayın başvurusu
geçersiz sayılır. Bu sebeple başvurusu geçersiz sayılan aday en erken izleyen ikinci dönemde
yeniden doçentlik başvurusunda bulunabilir. Doçentlik Sınav Komisyonunca yapılacak inceleme neticesinde iddianın doğru olmadığına karar verilmesi halinde doçentlik değerlendirme
süreci kaldığı yerden devam eder.
(8) Adayın doçentlik başvuru süreci devam ederken aday hakkında doçentlik başvuru
dosyasında sunmuş olduğu herhangi bir eserinde intihal ve diğer bilimsel araştırma ve yayın
etiğine aykırılık bulunduğu iddiasını içeren şikâyet veya ihbar başvurusu yapılması durumunda,
Üniversitelerarası Kurul bu başvuruyu değerlendirilmesi amacıyla derhal Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bu başvuru hakkında ön değerlendirme
yapılır. Yapılan ön değerlendirmede, başvurunun inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeye dayalı
olduğunun tespit edilerek iddianın incelenmesine karar verilmesi halinde Üniversitelerarası
Kurul doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz. İncelenmesine karar verilen
başvurulara ilişkin olarak etik ihlal iddiası içeren doçentlik jüri raporları sebebiyle uygulanacak
yol izlenir.
Doçentlik Sınav Komisyonu
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Sınav Komisyonu kurulur. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip on beş üyeden
oluşur. Komisyon üyeleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanının komisyon üye tamsayısının en
az iki katı kadar önereceği aday arasından, Üniversitelerarası Kurul tarafından üç yıllığına seçilir. Komisyon ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
(2) Doçentlik Sınav Komisyonu, her bir adayla ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerini elektronik jüri belirleme sistemi aracılığıyla belirleyerek Üniversitelerarası Kurula sunar.
Komisyon elektronik jüri belirleme sistemi aracılığıyla belirlenen jürilerde ortaya çıkan maddî
hataları düzeltir. Doçentlik bilim alanının özelliği nedeniyle elektronik jüri belirleme sistemi
aracılığıyla jüri oluşturmanın mümkün olmadığı hallerde, jüriler Komisyon tarafından belirlenir.
(3) Adayların doçentlik sürecine ilişkin her türlü itirazları Komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır.
(4) Doçentlik Sınav Komisyonunda görev yapan öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri, mensubu bulunduğu üniversite tarafından öncelikli ve ön ödemeli olarak karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen elektronik imza
sistemi yükseköğretim kurumlarında, altıncı fıkrasında öngörülen elektronik sistem ise Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturuluncaya kadar, bu fıkralarda öngörülen başvuru usulleri
yerine bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan doçentlik başvuruları hakkında, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 31/1/2009 tarihli ve 27127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı ve süreci için oluşturulmuş bulunan doçentlik komisyonlarının görevi sona erer
ve yapılacak ilk Üniversitelerarası Kurul toplantısında, 8 inci maddede öngörülen Doçentlik
Sınav Komisyonu oluşturulur.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu
GENELGE
2015/3
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) öncelikli dönüşüm programları arasında yer alan
“Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı”nın eylem planında, “Sağlık Turizmine Yönelik
Kurumsal ve Hukuki Altyapının Geliştirilmesi” öngörülmektedir.
Bu amaca yönelik olarak, ülkemize yurtdışından gelecek hastalar ile ülkemizde konaklayan ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan turistlerin, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında
alacakları sağlık hizmetleri ve güvenli bir şekilde transferlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler,
sağlık turizmi tanıtım ve stratejisinin geliştirilmesi, hizmet kriterlerinin belirlenmesi, akreditasyonlara veri oluşturacak asgari hizmet sunum standartlarının tespiti, teşviklerin akreditasyon
ile ilişkisinin kurulması, yabancı hastalar için uygulanacak fiyat listesinin oluşturulması ve yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konularında önerilerde bulunmak ve
bu kapsamdaki iş ve işlemleri koordine etmek üzere Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
Kurul, Sağlık Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Ekonomi, Kalkınma, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarından Genel Müdür düzeyinde temsilciler ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden oluşur.
Gerekli görüldüğünde, Kurul tarafından; çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebilecek, çalışma
gruplarında yer alabileceklerdir.
Çalışma gruplarının kimlerden oluşacağı, görevleri, çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı
sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek ve ilgili kurumlara duyurulacaktır.
Kurulun sekretarya hizmetleri, alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve
koordinasyonu Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu ile diğer çalışma gruplarınca yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün
Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
EV ALETLERİNDEN ÇEVREYE YAYILAN GÜRÜLTÜYE İLİŞKİN
TEBLİĞ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SGM-2015/12)
MADDE 1 – 26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ İLE SERTİFİKA
BEDELLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA
ÖDENECEK BÖLÜMÜ HAKKINDA TEBLİĞ
(SIRA NUMARASI: 2015/1)
MADDE 1 – (1) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 27/10/2011 tarihli ve 28097
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 2015 yılında yürütülecek yetkilendirme sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun
4/12/2014 tarihli ve 2014/04 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki
Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek
Bölümü Hakkında Tebliğ (No: 2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE
GÖRE 2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA
CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NUMARASI: 2015/2)
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari
para cezaları, 2014 yılı yeniden değerleme oranı olan %10,11 (on virgül on bir) oranında artırılarak 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.
28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
—— • ——
Türk Patent Enstitüsünden:
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET
TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2015/1)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (BİK/TPE: 2015/2)
MADDE 1 – 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent
Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)’in
3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sekizinci, elli dokuzuncu ve altmış üçüncü bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının yirmi altıncı bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin eki 1 Sayılı Cetvelin 1.01.15, 1.02.37 sıralarında yer alan
adres değişikliği kayıt ücretleri ve 1.03.04 sırasında yer alan adres değişikliği kayıt ve yayın
ücreti ile 2 Sayılı Cetvelin 2.01.26 sırasında ve 3 Sayılı Cetvelin 3.01.04 sırasında yer alan
adres değişikliği kayıt ücretleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Bu Tebliğ 18/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/12/2014
29222
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
DANIŞTAY KARARLARI
Sayfa : 83
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
7 Şubat 2015
CUMARTESİ
Sayı : 29260
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
Esas No : 2014/17780
Suç
: Resmi belgede sahtecilik
Suç T. : 24/03/2009
Sanık
: Mehmet Koçak : (İsmet, Gülüzar oğlu 03/09/1956) Hussitenstr. 18 A Berlin
13355 Almanya adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen
01/02/2013 gün ve 2012/289 E. 2013/24 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü
gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Bozma, Düzeltilerek
Onama isteyen 01/09/2014 gün ve 8/2013/324196 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı
ilan olunur.
805
—————
:
:
:
:
2014/15591
Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek
12/01/2011
Ramazan Aydınhan : (Mehmet, Emine oğlu 10/07/1955) Zambak Sokak 17.
Telsiz Mah. Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 2. İcra Ceza Mahkemesinden verilen
20/11/2012 gün ve 2011/543 E. 2012/602 K. sayılı hükmün Sanık Ramazan Aydınhan tarafından
temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen
son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının
Onama isteyen 20/06/2014 gün ve İcra Bölümü/2014/219035 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş
sayılacağı ilan olunur.
804

Esas No
Suç
SUÇ T.
Sanık
07/02/2015
“Cumartesi”
ORTASAYFA
SEDA
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 102
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:
Esas No
: 2013/962
Karar No
: 2014/372
Karar Tarihi : 21.07.2014
Suç Tarihi
: 29.12.1994-21.10.2002
Suç
: Yabancı Memlekete Firar
Sevk Maddesi : As.C.K.nun 67/1-a ve 353 S.K.nun 251/1 maddesi.
Sanık Kimliği : Osman ERDEM, (T.C.No.54787022410) Abdurrahman ve Hediye oğlu,
01.05.1974 Mut doğumlu, Mersin Mut Özköy Köyü nüfusuna kayıtlı.
Terhisinde; Emirali Ramiz Sk. No.1 Çanakkale Magosa Kıbrıs'da
oturur.
HÜKÜM ÖZETİ:
Sanık Osman ERDEM hakkında K.K.K.lığı Askeri Mahkemesinin 10.09.2003 gün ve
2003/989-777 Esas ve Karar sayılı Kararı ile neticeten iki yıl altı ay hapis cezasına mahkum
edildiği, her ne kadar K.K.K.lığı Askeri Mahkemesinin 10.09.2003 gün ve 2003/989-247 Esas ve
Müt. sayılı duruşmasız işlere dair kararı ile sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı
doğrultusunda hüküm infazının durdurulmasına karar verilmiş ise de; Anayasa Mahkemesinin
iptal kararının hükümlü lehine düzenleme içermediği anlaşılmakla, 12.11.2003 tarihinde
kesinleşen K.K.K.lığı Askeri Mahkemesinin 10.09.2003 gün ve 2003/989-777 Esas ve Karar
sayılı hükmün AYNEN İNFAZINA, sanığın yokluğunda verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara
rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve müteakip
maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 sayılı Kanunun 209. Maddesi uyarınca
sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT
marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen
tebliğ olunur.
11532/1
—————
Esas No
Karar No
Karar Tarihi
Suç Tarihi
Suç
Sevk Maddesi
Sanık Kimliği
:
:
:
:
:
:
:
2014/326
2014/368
17.07.2014
17.01.2000
Üste Fiilen Taarruz Etmek
As.C.K.nun 91/1 ve 98/1-3 maddeleri
Mustafa UÇAR, (T.C.No.34579553988) Mehmet ve Firdos oğlu, 1978
doğumlu, Hatay Kırıkhan Kazkeli Köyü nüfusuna kayıtlı. Terhisinde;
Ilgaz Sk. Oktaylar Apt.No.3 Yukarı Girne Kıbrıs.
HÜKÜM ÖZETİ:
Üste fiilen taarruz etmek suçundan sanık Mustafa UÇAR hakkında mahkememizce
CMK.nın 231/5. maddesi uyarınca KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE, sanığın yokluğunda
verilen bu kararı, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile
ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 sayılı
Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adli ve Askeri
Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna
gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur.
11532/2
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
11 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Edirne İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı 11 Kalem Tıbbi Cihaz Ofisimiz tip ticari şartnamesi
ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler,
inceleyebileceklerdir.
ihale
Ayrıca
dokümanlarını
teknik
Ofisimizin
şartnameler
ile
sair
www.dmo.gov.tr
ihale
evrakları
adresinden
Ofisimizin
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir.
Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya
Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3) Teklifler, 23.02.2015 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4) İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi
teklif verilebilecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.
5) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
1001/1-1
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif
cins ve miktar bilişim malzemesi teknik özelliklerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi
ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik özellikleri, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 17.02.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik özelliklerine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
1002/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
KÖMÜR TAŞINMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessese Müdürlüğümüz Eynez Y.A’dan İstasyon Vagon yükleme tesisine kömür
taşınması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.
1 - İdarenin
: E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500
a) Adresi
Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
c) Elektronik posta adresi
Fax 612 20 13 - 613 20 13
: [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin a)İhale
Niteliği - Türü - Miktarı
İhale Tarih
Kayıt No
Dosya No
2015-11120
2015 - 240
ve Saati
Süre
20.02.2015
120
14:00
gün
Müessese Müdürlüğü Eynez yeraltı
Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı stok
1-
sahalarından 150.000 ton kömürün
İstasyon
Vagon
yükleme
tesisine,
istasyon torbalama tesisine taşınması ve
boşaltılması hizmet alımı işi.
b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.
c) İşin süresi
: İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.
d) İhale usul
: Açık ihale
3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad.
5 - No.111
45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
(1102 nolu odadan),ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir
Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale
dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
10 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
933/1-1
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız, Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/12748
1 - İdarenin
a) Adresi
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı
±%20 toleranslı 110.000 ton olup; Fabrikamız
deposu, Bölge depoları ve Kiralık depolarda bulunan
Şekerlerin satışa verilmesi, Fabrikamızın 2015/2016
kampanya döneminde üretilen şekerlerin istife
alınması veya doğrudan satışa verilmesi, istife alınan
kiralık depolardaki şekerlerin istiften satışa
verilmesi, başka bir fabrika veya depodan gelen
şekerlerin istiflenmesi ve sevk edilmesi, işin
konusunu teşkil eder.
b) Yapılacağı Yer
: Kırşehir Şeker Fabrikası İç, Dış ve Kiralık Şeker
Ambarları
c) İşin Süresi
: 12 (oniki) aydır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati
: 17.02.2015 Salı Günü - Saat 09:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek
Odası belgesi
4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge
4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme
Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı her türlü tahmil tahliye
işleri, benzer iş olarak Kabul Edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın
almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya
kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin veya kanuni temsilcilerinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile
gönderilen teklifi, son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.
14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
970/1-1
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen
proje için gerekli olan 2 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f)
bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: İ.Ü.
Rektörlük
Bilimsel
Araştırma
Projeleri
Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi
Binası Beyazıt - İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 2 - İhale Konusu malın:
a)
1-
Niteliği, türü
Miktarı
25 Kalem Hizmet Alımı
(Müfredatın Sanal Ortama Aktarılması)
İhale kayıt no:2015/12640
1 - DÜĞÜM TEKNİKLERİ
1
Adet
2 - YARA İYİLEŞMESİ-ANİMASYON
1
Adet
3 - CERRAHİ SÜTÜR TEKNİKLERİ
1
Adet
4 - BAĞLAMA TEKNİKLERİ
1
Adet
5 - MAKET ÜZERİNDE SÜTÜR TEKNİKLERİ
1
Adet
6 - PERİFERİK SANTRAL KATETER
TAKILMASI
1
Adet
7 - KAN ALMA UYGULAMASI
1
Adet
8 - SERUM TAKMA UYGULAMASI
1
Adet
9 - ALLERJİK HASTANIN HAZIRLANMASI
1
Adet
10 - BÖBREK HASTALIKLARINDA
HAZIRLIK
1
Adet
11 - ANESTEZİ HAZIRLIĞI
1
Adet
12 - YAŞLI HASTALARDA HAZIRLIK
1
Adet
13 - ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE
1
Adet
14 - BESLENME DURUMUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1
Adet
15 - HEMATOLOJİK DEĞERLENDİRME
1
Adet
16 - KARDİYOLOJİ KONSÜLTASYONU
1
Adet
17 - KONSÜLTASYONLARDA HUKUKİ
SORUMLULUK
1
Adet
İhale Tarihi
İhale
saati
17.02.2015
10:00
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
2-
RESMÎ GAZETE
18 - HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI
1
Adet
19 - SIKÇA SORULAN SORULAR
1
Adet
20 - HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUKLARI
1
Adet
21 - DAVA SÜREÇLERİ - 1
1
Adet
22 - DAVA SÜREÇLERİ - 2
1
Adet
23 - MESLEKİ SİGORTA
1
Adet
24 - TÜKETİCİ KANUNU VE MALPRAKTİS
1
Adet
25 - ZAMAN AŞIMI
1
Adet
8 Kalem Hizmet Alımı
Sayfa : 109
17.02.2015
10:30
(Aşağıda belirtilen konuların elektronik ortama aktarılması)
İhale kayıt no: 2015/12667
1 - ASİSTAN GÖZÜYLE UZMANLIK EĞİTİMİ
1
Adet
2 - ENFEKSİYON KONTROLÜ
1
Adet
1
Adet
4 - HASTAHANEDE RESÜSİTASYON
1
Adet
5 - ERİŞKİN İLERİ YAŞAM DESTEĞİ
1
Adet
1
Adet
1
Adet
1
Adet
3 - KLİNİK BİYOKİMYA
LABORATUVARLARINDA PREANALİTİK
SÜREÇ
6 - ÇOCUKLARDA KARDİYOPULMONER
RESÜSİTASYON
7 - UYGULAMALAR: ERİŞKİN TYD, ERİŞKİN
İYD, ÇOCUKTA KPR
8 - BİLİMSEL YAYIN TARANMASI, ARAŞTIRMA
PLANLANMASI MAKALE YAZIMI
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:
b-c-1) Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde teslimat İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ‘ne yapılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer: İ.Ü. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi;
Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
Bu madde boş bırakılmıştır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihalelerde yerli istekliler lehine
fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü.Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına
(Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt - İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten
satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi, Merkez Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt-İstanbul adresine elden teslim
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
1009/1/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
5 KALEM MAL ALIMI YAPILACAKTIR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen
projeler için gerekli olan 5 kalem mal alımı işinin (cihaz, sistem, kit) 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca
Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Astronomi
Binası Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 2 - İhale Konusu malın:
İhale
Niteliği, türü
a)
1-
Miktarı
7 Kalem Mal Alımı
İhale Tarihi
Saati
17.02.2015
11:00
17.02.2015
11:30
17.02.2015
12:00
İhale kayıt no: 2015/12692
1 - FULL HD ENDOSKOPİK KAMERA KONTROL
1
Adet
2 - 300 W XENON IŞIK KAYNAĞI
1
Adet
3 - FULL HD ENDOSKOPİK KAMERA KAFASI
1
Adet
4 - 26'' HD TFT LCD MEDİKAL MONİTÖR
1
Adet
5 - 10 MM 0˚ TELESKOP
1
Adet
6 - FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU
1
Adet
7 - ENDOSKOPİ TAŞIMA ARABASI
1
Adet
ÜNİTESİ
2-
2 Kalem Mal Alımı
İhale kayıt no: 2015/12703
3-
1 - Sodyum İyodür Kristali Nal(TI)
1
Adet
2 - Yüksek Enerjili Kolimatörü
1
Adet
3 Kalem Mal Alımı
İhale kayıt no:2015/12718
1 - TRUSEQ NANO LİBRARY CONSTRUCTİON
5
KUTU
2 - TRUSEQ PE CLUSTER KİT V3-cBOT-HS
2
KUTU
3 - HISEQ SECUENCİNG V3-HS(200CYCLE)
2
KUTU
1
Adet
17.02.2015
12:30
1
Adet
17.02.2015
13:00
KİT A (24 SAMPLES)
4-
Side Scan Sonar (Yandan Taramalı Sonar) Cihaz Seti
İhale kayıt no:2015/12725
5-
X-Işınları Difraktometresi (XRD)
İhale kayıt no:2015/12737
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde
teslimat İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ‘ne yapılacaktır.
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde
teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ‘ne yapılacaktır.
b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde
teslimat İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi ‘ne yapılacaktır.
b-c-4) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde
teslimat İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü‘ne yapılacaktır.
b-c-5) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günü içinde
teslimat İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‘ne yapılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez
Kampüsü Astronomi Binası Beyazıt/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan
ürün değerlendirme dışı bırakılır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve
100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25
Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı
ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüs Astronomi ve Uzay Bilimleri Binası Beyazıt/İSTANBUL adresine elden
teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - 4,5 sıra nolu İhalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel
sözleşme imzalanacaktır.
10 - 1, 2, 3 sıra nolu ihalelerdeki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 -İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
1009/2/1-1
Sayfa : 114
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
1 ADET OTOMATİK CABATA HATTI ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 adet otomatik cabata hattı alımı kapalı zarf
ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2. İhale 17.02.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Toplantı salonunda yapılacaktır.
3. Nihai teklifler en geç 17.02.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve
Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74
917/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli
ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci
maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen
onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi.” halinde
bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, TUNASAN NAKLİYAT TURİZM PETROL
ÜRÜNLERİ OTOMOTİV GIDA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne;
BAY/939-82/23096 sayılı lisansında belirtilen “Pazar Mahallesi Karaman Caddesi No: 82
Kazımkarabekir/KARAMAN” adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli
olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi
gerekmektedir.
Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C
06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin
dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
949/1-1
—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesince 20.03.2012 tarihinde 2012/12809 İhale Kayıt No
ile yapılan ve 13.04.2012 tarihinde sözleşmeye bağlanan “4 Grup Cerrahi Alet Alımı” ihalesi
sonucunda; 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (d) bendinde belirtilen yasak fiil veya
davranışında bulunduğu Kurumumuz Sağlık Denetçisi tarafından yapılan inceleme sonucu
düzenlenen 24.01.2014 tarihli ve 94/1 sayılı Disiplin Soruşturma Raporu ile bu rapora istinaden
Başkanlık Makamından alınan 06.02.2014 tarihli ve (2013-01- 1208)/5540-434 sayılı Onayla
tespit edilen;
ORTHOLİNE Medikal Sağlık Ürünleri Makine Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi (Adres: İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. F.H. İş Merkezi No: 1/2 Şehitkâmil/GAZİANTEP,
Gaziantep Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 33594, Oda Sicil No:34004, Vergi Dai./No: Gazikent
V.D./648 057 1952/ne;
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve
26.03.2014 tarihli 28953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan l (bir) yıl süreyle, bütün kamu kurum
ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama karan, Ankara 14.İdare Mahkemesi'nin
17.12.2014 tarihli ve Esas No: 2014/1311 sayılı "Dava konusu işlemin; ... YÜRÜTMESİNİN
DURDURULMASI" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 28.01.2015 tarihli
Oluru ile kaldırılmıştır.
Duyurulur.
983/1-1
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Beldesi, Karşıyaka Mahallesi, 3453 ada, 6 parsel
üzerindeki 767429 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1205 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesine sahip Lider Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat
Mühendisi Mehveş Evin SEPİCİ (Denetçi No: 19890, Oda Sicil No: 38067) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 17.10.2014 tarihli ve
E.2013/328-K.2014/1645 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden,
02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehveş Evin SEPİCİ (Denetçi No:
19890, Oda Sicil No:38067) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.01.2015 tarih
ve 1598 sayılı Makam Olur'u ile iptal edilmiştir.
İlan olunur.
946/1-1
—— • ——
TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:
Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik
Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen
nedenlerden feshedilmiştir.
Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu
belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre
hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.
TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ
Adres
: Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN
Tel
: 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70
Belge Türü : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme
Firma Adı
AYDIN GÖREZ- BARAJ
PETROL
MUHSİN AÇIKGÖZ:
AÇIKGÖZ PETROL
NES-SAN YANGIN
SÖNDÜRME SINAİ TIBBİ
GAZLAR SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
TEMEL OTOMOTİV
YEDEK PARÇA TURİZM
NAKLİYE PETROL
İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED LTD. ŞTİ.
KEMAL UYAR
OFİSNET BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK İNŞAAT
NAKLİYE TARIM
TEMİZLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.
Fesih Gerekçesi
Firma İsteği
Tarsus
Firma İsteği
Silifke
Belge Konusu
Belge No
Fesih Tarihi
TS 11939
33-HYB-401
06.01.2015
TS 11939
33-HYB-625
08.01.2015
TS 11827
33-HYB-137
09.01.2015
Ara Kontrol
Olumsuz
TS 12047
33-HYB-300
09.01.2015
Firma İsteği
TS 12255
TS EN 13015+A1
33-HYB-517
13.01.2015
Ara Kontrol
Olumsuz
TS 13381
TS 12498
33-HYB-253
02.02.2015
Yıllık Vizesi
Yaptırmadığı
için Olumsuz
965/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
2014/85123
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ceylanpınar Tarım İşletmesi
İl/İlçe
Müdürlüğü
Ceylanpınar/Şanlıurfa
Tel-Faks
Posta Kodu
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Özalser Isatma Soğutma Servis Hiz.
Adı/Unvanı
Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
471 52 28
[email protected]
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Şeyhmüslüm Bacaksız
Ceylanpınar/Şanlıurfa
T.C. Kimlik No.
48550800268
Vergi Kimlik/
6620212455
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
Süresi
0 414 471 49 74 – 0 414 471 43 78-
İnkılap Mah. Gazi Cad. No: 7
Adresi
6. Yasaklama
Ceylanpınar/Şanlıurfa
Ay
Şanlıurfa
261/C.pınar
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
966/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 120
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
2013/93098
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü
Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar
Posta Kodu
İl/İlçe
Çankaya/ANKARA
Tel-Faks
0 312 417 84 70 - 0 312 417 78 39
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı
Yüksel KARAKAŞ
Olgu Müh. Ltd. Şti.
Kuşkondu Sk. No: 7/8
Adresi
Çankaya/ANKARA
T.C. Kimlik No.
33022659864
Vergi Kimlik/
6410013722
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Ankara
82449
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1021/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 121
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/82697
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Dalaman Tarım İşletmesi
Müdürlüğü
Dalaman TİM.E. Özdemir Cad.
No: 30 Dalaman/Muğla
Posta Kodu
İl/İlçe
Dalaman/Muğla
Tel-Faks
0 252 692 37 20 – 0 252 692 52 29
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Ali Emrah Yıldız
Erenköy Mah. Serin Sk. No: 28/1
Adresi
Odunpazarı/Eskişehir
T.C. Kimlik No.
32185543416
Vergi Kimlik/
32185543416
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Eskişehir Halk Otobüsçüler Esnaf
Ticaret/Esnaf Odası
Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
26/69320
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
b-4735
( )
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
(X)
KİSK
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
967/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 122
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Bolu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/135191
2. Yasaklama Kararı Veren
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - İl Gıda Tarım ve
Bakanlık/Kurum
Hayvancılık Müdürlüğü
3. İhaleyi Yapan İdarenin
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Adı
Adresi
Posta Kodu
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
Aktaş Mahallesi Akıncı Sok.
No:89 BOLU
14100
İl/İlçe
BOLU
Tel-Faks
374 215 11 35
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
İhsaniye Mah. 41. Sok. No: 52
Adresi
BANDIRMA/BALIKESİR
T.C. Kimlik No.
30391118848
Vergi Kimlik/
9230104618
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Varlık Fidancılık (Muammer VARLIK)
Ay
Bandırma Ticaret Odası (8329)
010336
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
(X)
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1015/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 123
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak
Adı
Müdürlüğü
Yenişehir Mah. Hükümet Konağı
Adresi
Kat: 1
Posta Kodu
12000
İl/İlçe
Bingöl/Merkez
Tel-Faks
0 426 213 29 15 – 0 426 213 29 75
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Ahmet Özmete
Adresi
Çeltiksuyu Köyü 92/1 Bingöl
T.C. Kimlik No.
23698421780
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/1/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 124
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Konya Defterdarlığı Milli Emlak
Adı
Müdürlüğü
İl/İlçe
Konya/Merkez
Adresi
Konya
Tel-Faks
0 332 236 56 00
Posta Kodu
12000
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mevlüt Karaca
Akifpaşa Mah. İstanbul Cad. Merve
Adresi
Apt. 136/6 Karatay/Konya
T.C. Kimlik No.
12791656052
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/2/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 125
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Çeltik Malmüdürlüğü
İl/İlçe
Konya/Çeltik
Adresi
Konya
Tel-Faks
0 332 871 27 74
Posta Kodu
42920
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mustafa Özdemir
İshakuşağı Mah. Aşağı Sk. No: 39
Adresi
Çeltik/Konya
T.C. Kimlik No.
36202859634
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/3/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 126
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Çeltik Malmüdürlüğü
İl/İlçe
Konya/Çeltik
Adresi
Konya
Tel-Faks
0 332 871 27 74
Posta Kodu
42920
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ali Demir
İshakuşağı Mah. Aşağı Sk. No: 39
Adresi
Çeltik/Konya
T.C. Kimlik No.
28517115864
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/4/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 127
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
İstanbul Defterdarlığı Anadolu
Adı
Yakası Milli Emlak D. Bşk.
İl/İlçe
İstanbul/Kadıköy
Tel-Faks
0212 402 41 33 – 0 212 522 97 52
Kadıköy Milli Emlak Müdürlüğü
Ankara Cad. Valilik Karşısı
Adresi
Cağaloğlu/İstanbul
Posta Kodu
34416
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
UYAS İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Cami Mah. Şehitler Cad. No: 31
Adresi
Tuzla/İstanbul
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
898 002 87 73
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/5/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 128
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Iğdır Defterdarlığı Milli Emlak
Adı
Müdürlüğü
İl/İlçe
Iğdır/Merkez
0 476 227 96 22
Adresi
Hükümet Konağı Iğdır
Tel-Faks
Posta Kodu
76000
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Kudret Başkara
Halfeli Bedesi Özvatan Mah. Mevlana
Adresi
Sk. No: 4 Iğdır
T.C. Kimlik No.
72892085168
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/6/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 129
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Milli Emlak Müdürlüğü
Kadıpaşa Mah. Vergi Dairesi
Adresi
4. Kat/Alanya
Posta Kodu
07400
İl/İlçe
Antalya/Alanya
Tel-Faks
0 242 511 66 28 – 0 242 513 77 25
E-Mail
[email protected]ığı.gov.tr.
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Davut Kurt
Beyreli Mah. Kurtlar Sokak No: 1/2
Adresi
Alanya
T.C. Kimlik No.
25600151662
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/7/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 130
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Eğirdir Malmüdürlüğü
İl/İlçe
Eğirdir/Burdur
Adresi
Hükümet Konağı Eğirdir
Tel-Faks
0 246 311 20 92
Posta Kodu
32500
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Mehmet Güngör
Adresi
Yukarı Gökdere Köyü Eğirdir
T.C. Kimlik No.
35074659526
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/8/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 131
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Tunceli Defterdarlığı Milli Emlak
Adı
Müdürlüğü
Tunceli Hükümet Konağı
Adresi
Merkez/Tunceli
Posta Kodu
62000
İl/İlçe
Batman/Merkez
Tel-Faks
0 428 213 30 45
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Davut Solğun
Güzelkent Mah. 366 Sok. No: 6/5
Adresi
Etimesgut/Ankara
T.C. Kimlik No.
44761915838
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/9/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 132
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Batman Defterdarlığı Milli Emlak
Adı
Müdürlüğü
İl/İlçe
Batman/Merkez
Tel-Faks
0 488 215 44 32 – 213 90 45
E-Mail
[email protected]
Kültür Mah. Adalet Cad. Hükümet
Konağı C Blok Kat 1
Adresi
Merkez/Batman
Posta Kodu
72070
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Abdulaziz İbin
Güneş Mah. 5840 Sokak No: 73/2
Adresi
Akdeniz/Mersin
T.C. Kimlik No.
14477249176
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/10/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 133
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Safranbolu Malmüdürlüğü
Safranbolu Hükümet Konağı Kat: 1
Adresi
Yenimahalle/Safranbolu
Posta Kodu
78 600
İl/İlçe
Karabük/Safranbolu
Tel-Faks
0 370 712 11 78 – 0 370 712 11 77
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Asuman Odabaş
Yenişehir Mah. Çiğdem Sk. B3-2
Adresi
Karabük
T.C. Kimlik No.
16250980214
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/11/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 134
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Mudanya Malmüdürlüğü
Ömerbey Mah. İskele Cad.
Adresi
Hükümet Konağı 4.Kat
Posta Kodu
16940
İl/İlçe
Bursa/Mudanya
Tel-Faks
224 544 76 99 – 544 13 35/3
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Mehmet Çiçek
Armutköy Mah. Çiçek Sok. No:5
Adresi
Osmangazi/Bursa
T.C. Kimlik No.
32080243428
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/12/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 135
Maliye Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Maliye Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Mudanya Malmüdürlüğü
Ömerbey Mah. İskele Cad.
Adresi
Hükümet Konağı 4.Kat
Posta Kodu
16940
İl/İlçe
Bursa/Mudanya
Tel-Faks
224 544 76 99 – 544 13 35/3
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Sema Nacaroğlu
Akpınar Mah. Akpınar Sk. Atakent Sit.
Adresi
B Blok No: 17/1 Osmangazi/Bursa
T.C. Kimlik No.
25375340582
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
(6)
Yıl
( )
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1022/13/1-1
Sayfa : 136
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
984/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 137
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
982/1-1
Sayfa : 138
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
981/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 139
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
980/1-1
Sayfa : 140
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
979/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 141
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
978/1-1
Sayfa : 142
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
977/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 143
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
976/1-1
Sayfa : 144
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
975/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 145
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
974/1-1
Sayfa : 146
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Sağlık Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
973/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 147
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/52137
2. Yasaklama Kararı Veren
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI/ORMAN GENEL
Bakanlık/Kurum
MÜDÜRLÜĞÜ
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü
Ünye Orman İşletme Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mah. Devlet Sahil
Yolu 301/1
Ünye/ORDU
52300
İl/İlçe
ORDU/Ünye
Tel-Faks
0452 3231088-0452 3231281
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Onur Zikri USTA/EFE YAYIN
Adı/Unvanı
DAĞITIM PAZARLAMA
Bahçelievler Mah. Ş. Mehmet IŞIK
Adresi
So. No: 25/A Merkez/ORDU
T.C. Kimlik No.
56926375418
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
5777
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1007/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 148
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2014/111087
2. Yasaklama Kararı Veren
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI/ORMAN GENEL
Bakanlık/Kurum
MÜDÜRLÜĞÜ
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü
Ünye Orman İşletme Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mah. Devlet Sahil
Yolu 301/1
Ünye/ORDU
52300
İl/İlçe
ORDU/Ünye
Tel-Faks
0452 3231088-0452 3231281
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
İsmail ATALAY
Yukarı Dudullu Mah. Göztepe Cad.
Çam Sok.No: 48/8
Adresi
Ümraniye/İSTANBUL
T.C. Kimlik No.
22081606612
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
İstanbul Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
838575
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1004/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 149
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu
2014/62680
Pos Orman İşletme Müdürlüğü
Pos Orman İşletme Müdürlüğü
Mansurlu Mah. Orman İşletme
Müd.
01720
İl/İlçe
Adana/Aladağ
Tel-Faks
322 591 20 21 – 322 591 22 33
E-Mail
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
Suntaş İnş. Taah. Dek. Tic. Ltd.Şti.
Turhan Cemal Ber. Bul. Kaloğlu İş
Adresi
Hanı Kat: 8 No: 83 Seyhan/Adana
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
784 004 1547
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Adana Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
Tic. Sicil No: 33102
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1006/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 150
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
İhale Kayıt Numarası (İKN) alınmamıştır
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Tekirdağ Orman İşletme
Müdürlüğü
İl/İlçe
Tekirdağ/Süleymanpaşa
Adresi
100. Yıl Mah. Ormancı Sok. No: 9
Tel-Faks
0 282 254 61 00
Posta Kodu
59100
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Murat Çatalkaya
M. Şevket Paşa Mah. Hafik Cad.
Adresi
27/1 Şişli/İstanbul
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
37351933824
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Tespit edilememiştir
Ticaret/Esnaf Odası
Tespit edilememiştir.
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
( )
c-2886 DİK
(X) d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
(X) Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1008/1-1
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 151
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2014/124095
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
İstasyon Mah. Orman İşl. Müd.
Eğirdir/Isparta
Posta Kodu
İl/İlçe
Isparta / Eğirdir
Tel-Faks
0 246 31158 10 – 0 246 311 32 95
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Özbal Mahrukat Nakliyat Harfiyat
İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret
Adı/Unvanı
Limited Şirketi
Küçük Sanayi Sitesi 5. Blok No:91
Adresi
Menteşe / MUĞLA
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Kaymakkapı V.D. 6650201852
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
9508
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve
Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
(X)
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1005/1-1
Sayfa : 152
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Karar Tarihi ve No
: 20.01.2015 - 1341
Toplantı Yeri
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çepkenli Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 14
envanter numarasıyla Küplüce Höyüğü adıyla 1/25000 ölçekli harita ile, I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescil edilen höyüğün isminin düzeltilmesine, Sit alanı sınırlarının koordinatlı olarak
tespitine, koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı
okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Çepkenli Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 14
envanter nolu Küplüce Höyüğü olarak tescil edilen 1/25000 ölçekli harita ile koordinatsız bir
şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Höyüğün:
“Küplüce Höyüğü” olarak belirlenmiş isminin “Aydınlar Gize Höyüğü” olarak
düzeltilmesine; Sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği
şekliyle uygun olduğuna; Höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile
yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak değiştirilmesine;
Aydınlar Gize Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 153
953/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 154
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
ŞANLIURFA
: 20.01.2015 - 1343
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yayvandoruk Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı
ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Darıca
Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının
belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit
alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yayvandoruk Mahallesi, sınırları dâhilinde bulunan ve
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı
ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Darıca
Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği
şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile
yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak değiştirilmesine;
Darıca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 155
954/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 156
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
ŞANLIURFA
: 20.01.2015 - 1347
Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Aşağıbeğdeş Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı
ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Hacıekber
Höyüğü’nün sit alanı sınırları ile koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesi gerektiği
hususunu içeren Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Akçakale ilçesi, Aşağıbeğdeş Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı
ile 1/25000 ölçekli harita üzerinde (koordinatsız olarak) I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescil edilen Hacıekber Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada
sınırları gösterildiği şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları
bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine;
Hacıekber Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 157
957/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 158
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Karar Tarihi ve No
: 20.01.2015 – 1346
Toplantı Yeri
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tahılalan Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000
ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Gözele Höyüğü’nün sit
alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli
raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı
tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tahılalan Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000
ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Gözele Höyüğü’nün sit
alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun
olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı
ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
değiştirilmesine;
Gözele Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 159
956/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 160
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
ŞANLIURFA
: 20.01.2015 - 1345
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Giyimli Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000
ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Giyimli Höyüğü’nün sit
alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesi gerektiği
hususunu içeren Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
12.01.2015 tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Giyimli Mahallesi, sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000
ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Giyimli Höyüğü’nün sit
alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun
olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı
ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
değiştirilmesine;
Giyimli Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 161
955/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 162
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
ŞANLIURFA
: 20.01.2015 - 1350
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tantana Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000
ölçekli harita ile I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Tantana Höyüğü’nün sit alanı
sınırları koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015 tarihli raporu,
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı tescil
kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Tantana Mahallesi, sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000
ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Tantana Höyüğü’nün sit
alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle uygun
olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile yaşamın devamlılığı
ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
değiştirilmesine;
Tantana Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 163
959/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 164
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
ŞANLIURFA
: 20.01.2015 - 1351
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yardımlı Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000
ölçekli harita üzerinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yardımlı Höyüğü’nün
sit alanı sınırlarının belirlenmesi ve koruma esasları ve kullanma koşullarının belirlenmesine
ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2015
tarihli raporu, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
08.02.1990/372 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Harran ilçesi, Yardımlı Mahallesi, sınırları dâhilinde bulunan ve Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990/372 sayılı kararı ile 1/25000
ölçekli haritada nokta şeklinde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Yardımlı
Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği
şekliyle uygun olduğuna, höyük sınırları içerisinde günümüz yapıları bulunması nedeni ile
yaşamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak höyük sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak değiştirilmesine;
Yardımlı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 165
960/1-1
Sayfa : 166
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 167
Sayfa : 168
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 169
Sayfa : 170
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 171
Sayfa : 172
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 173
Sayfa : 174
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 175
Sayfa : 176
RESMÎ GAZETE
7 Şubat 2015 – Sayı : 29260
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/7100 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7175 Boş Bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak
Üzere Ömer Serdar ATABEY’in Seçilmesi Hakkında Karar
2015/7176 İstifa Nedeniyle Boşalan İnsan Hakları Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere
Aydın BİNGÖL’ün Seçilmesi Hakkında Karar
2015/7203 Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2015/7234 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme
Yapılmasına Dair Karar
2014/7253 Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Sayfa
1
28
29
30
32
34
ATAMA KARARI
2015/7198 İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar
36
YÖNETMELİKLER
2015/7233 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doçentlik Sınav Yönetmeliği
37
38
39
40
41
42
GENELGE
— Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2015/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
49
TEBLİĞLER
— Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM: 2003/02 (86/594/AET)’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/12)
— Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek
Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/1)
— 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan
İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2)
— Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:
2015/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2015/2)
50
50
51
51
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2013/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/87
Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2011/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/88
Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2014/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/90
Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/12/2014 Tarihli ve E: 2012/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/102
Sayılı Kararı
DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay 15. Dairesine Ait Kararlar
62
75
79
83
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
52
101
103
117
166
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
17 634 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content