close

Enter

Log in using OpenID

50.00 50.00 50.00 12 cal. Çift Kırma 90.00 100.00 50.00

embedDownload
SİLİFKE MALMÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN YİVSİZ AV TÜFEKLERİ VE FİŞEKLERİ SATIŞ İHALE İLANI
SIRA
NO
MARKA/MODEL
AÇIKLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ÖZKA TÜF.
HUĞLU
ADLER
EKSPRES
YÜKSEL SİLAH
MAGNUM
SEYLAN
SARSILMAZ
HUĞLU
ÇİFTE SAN
STAR
STAR
BLOW
ANTALYA
MAGNUM
STAR
LAZER
STAR
STAR
HUĞ-SAN
HUĞLU
ANTALYA
ÜZÜMLÜ
KIRIKKALE
STAR
ATMACA S.POZE
MARTİN
STAR
ÇİFTE SAN
ATMACA S.POZE
ASİL
ADLER
PAŞA
VURAL
STAR
KARTAL
LAZER
HUĞ-SAN
ASENA
ÜSSAN
SPS
MAGNUM (TURKEY)
HUĞLU
FİLİNTA
SAKA
HUĞLU
SERDAR
VURSAN
İNTERPLES
KRAL
STAR
STAR
ELİBAR
SPORTİNG
HUĞLU
HUĞLU
TÜF-SAN
ÇİFTE SAN
KRAL
12 cal. Çift Kırma
12 CAL.Otomatik
12 CAL Tek Kırma
12 CAL. S.Poze
Otomatik
12 cal. Otomatik
12 CAL. TEK KIRMA
12 cal. Otomatik
12 cal.Çift Kırma
12.CAL. S.POZE
12 CAL. OTOMATİK
12 CAL. OTOMATİK
12 CA.OTOMATİK
12 CAL TEK KIRMA
12 CAL. OTOMATİK
12 CAL. OTOMATİK
12 CA.OTOMATİK
OTOMATİK
12 cal. Otomatik
12 CAL. POMPALI
12 CAL. OTOMATİK
12 CAL TEK KIRMA
12 CAL. POMPALI
12 CAL. ÇİFTE KIRMA
12 CAL OTOMATİK
12 cal. S.POZE
12 cal. S.POZE
12 CAL. OTOMATİK
12 CAL. S.POZE
12 CAL.S.POZE
12 CAL. TEK KIRMA
12 CAL TEK KIRMA
12 CAL. TEK KIRMA
12 CAL TEK KIRMA
12 cal. Otomatik
12 CAL YARI OTOMATİK
12 CAL. TEK KIRMA
12 CAL. YARI OROMATAİK
TEK KIRMA
12 cal. Otomatik
YARI OTOMATİK
12 CAL. TEK KIRMA
12 CAL. ÇİFTE KIRMA
12 CAL. TEK KIRMA
12 CAL. OTOMATİK
12 cal. Otomatik
12 CAL. TEK KIRMA
12 CAL ÇİFTE KIRMA
12 CAL. YARI OROMATAİK
12 CAL. TEK KIRMA
12 CAL. YARI OROMATAİK
12 CAL. TEK KIRMA
12 CAL. ÇİFTE KIRMA
28 CAL. TEK KIRMA
12 CAL. TEK KIRMA
16 CAL.TEK KIRMA
12 cal. Çift Kırma
12 CAL. ÇİFTE KIRMA
12 CAL. TEK KIRMA
TAHMİN
EDİLEN
BEDEL(TL)
90.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
90.00
100.00
100.00
100.00
80.00
50.00
100.00
100.00
90.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
110.00
100.00
80.00
90.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
60.00
100.00
50.00
80.00
50.00
100.00
80.00
50.00
90.00
50.00
100.00
100.00
50.00
90.00
80.00
50.00
80.00
50.00
90.00
50.00
50.00
50.00
90.00
100.00
50.00
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ (TL)
27.00
30.00
15.00
30.00
30.00
30.00
15.00
30.00
27.00
30.00
30.00
30.00
24.00
15.00
30.00
30.00
27.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
30.00
33.00
30.00
24.00
27.00
30,00
30.00
30.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
30.00
15.00
24.00
15.00
30.00
24.00
50.00
27.00
15.00
30.00
30.00
15.00
27.00
24.00
15.00
24.00
15.00
27.00
15.00
15.00
15.00
27.00
30.00
15.00
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
13:20
13:30
13:40
DOSYA NO
42-0
42-0
42-0
42-0
42-0
42-0
42-0
42-0
42-226
42-187
42-250
42-160
42-142
42-180
42-172
42-163
42-180
42-94
42-168
42-0
42-161
42-224
42-176
42-252
42-167
42-95
42-123
42-159
42-95
42-116
42-164
42-171
42-165
42-166
42-0
42-180
42-280
42-0
42-232
42-151
42-352
42-339
42-0
42-323
42-263
42-0
42-201
42-251
42-0
42-342
42- 162
42-283
42-217
42-216
42-284
42-278
42-0
42-324
42-324
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
SARSILMAZ
ADLER
BUNDA
ROBİS
ÜZÜMLÜ
HUĞLU
ANTALYA
ÜZÜMLÜ
70
Av Tüfeği Fişeği
HAT-SAN
BAY DERYA
12 CAL. S.POZE
12 CAL.
12 CAL
12 CAL.
12 CAL. S.POZE
12 CAL. ÇİFTE KIRMA
36 CAL. TEK KIRMA
12 CAL. ÇİFTE KIRMA
TEK SAÇMA
36 CAL. TEK KIRMA
57 adet(1 adedi 0,40TL)
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
90.00
50.00
90.00
40.00
50.00
22.80
30.00
15.00
15.00
30.00
30.00
27.00
15.00
27.00
12.00
15.00
6,84
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedel ve geçici teminatları belirtilen taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun'un 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde
Silifke Kaymakamlığının (Malmüdürü odasında) ihale yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale satine kadar;
a) Geçici Teminat makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarına verecekleri süresiz
teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler)
b) Yasal Yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İlmuhaberi)
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri.
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı ihale sırasında ibraz
edilecek). Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin
vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukukj tüzel kişileri idari merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve © bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı
olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir
belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İhaleyle ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Silifke Malmüdürlüğü Milli Emlak
Servisinde ücretsiz görülebilir.
4- İadeli taahütlü olarak posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.mad
desine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
5- Her bir ihale için Yivsiz Tüfek satın alma belgesinin olması gerekmektedir. İhale üzerinde kalmadığı
zaman Yivsiz Tüfek satın alma belgesini diğer ihalede kullanabilir.
6- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve www.mersindefterdarligi.gov.tr adreslerinde görülebilir.
7- Komisyon gerekçeleri belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
42-323
424242424242-253
42-0
42-0
42-0
42-0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content