close

Enter

Log in using OpenID

BT HASTA DOZU HESAPLAMA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

embedDownload
27.01.2014
TEKNİKERLERE YÖNELİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİSTEMLERİNDE
RADYASYONDAN KORUNMA VE PERFORMANS TESTLERİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
24-25 Ocak 2014
BT HASTA DOZU
HESAPLAMA
Dr. Gökçe Kaan ATAÇ
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
Detector
Kutusu
Detector
Sıraları
KAVRAMLAR
•kVp
•CTDI
•mAs
•DLP
•Pitch
•ED
•Zaman
1
27.01.2014
CTDI – DLP - ED
1st Generation
2nd Generation
3rd Generation
6th Generation
• Cardiac CT
• Dual Energy
- kV switching
- Dual source
• Wide Area CT
• Flat-panel CT
4th Generation
5th Generation
6th Generation
GÖRÜNTÜLEME SÜRECİ
Tube
Filtration
Projection
Detection
Bowtie
filter
Projection
data
patient
anode
focal
distribution
function
X-ray
filter
Processing
DAS
Reconstructio
n
hardware
detector
Image
2
27.01.2014
PİTCH
x
y
z
PİTCH = Masa ilerleyişi(z) /Kesit kalınlığı
CTDI- DLP
CTDI
DLP
BT’DE DOZ BELİRTEÇLERİ
1/3 CTDI CENTER
CTDI W
2/3 CTDI PERİFER
PITCH
CTDI W
CTDI VOLUME
CTDI VOLUME
TARAMA
UZUNLUĞU
DLP
DLP
DOKU FAKTÖRÜ
EFFEKTİF DOZ
3
27.01.2014
RADYASYON DOZU
X IŞINI
Ekspojur(rad)
doku ağırlık
faktörü
Havada iyonlaşma, ölçülür
Absorbe
doz(Gy, rad)
Dokuda, hesaplanır
Etkin doz
(rem, Sv)
toplamı
GONADLAR 0.20 → 0.08
MEME AKC 0.05 → 0.12
ICRP 2007
Tüm organ-doku toplamı,
hesaplanır
10
10
EFFEKTİF DOZ
DÖNÜŞÜM
KATSAYISI
EFFEKTİF DOZ
DLP
DOKU FAKTÖRLERİ
4
27.01.2014
DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ
BÖLGE
FAKTÖR
mSv.mGy.cm
KRANYUM
0.0023
BOYUN
0,0054
TORAKS
0,0017
ABDOMEN
0,0015
PELVİS
0,0019
EFFEKTİF DOZ
BÖLGE
FAKTÖR
KRANYUM
0.0021
BOYUN
0,0059
TORAKS
0,0014
ABD.PELV
0,0015
ED= 0,0015 X 1169,44=17,5 mSv
EFFEKTİF DOZ
BÖLGE
FAKTÖR
KRANYUM
0.0021
BOYUN
0,0059
TORAKS
0,0014
ABD.PELV
0,0015
ED= 0,0015 X 3078,98= 46,1 mSv
5
27.01.2014
SSDE
SSDE = EFEKTİF ÇAPA UYANFAKTÖR X CTDI
SİMULASYONLAR
SİMULASYONLAR
6
27.01.2014
SANAEM
DİAGNOSTİK REFERANS DÜZEY (DRL)
BÖLGE
KRANYUM
YÜZ-SİNÜS
TORAKS
ABDOMEN
PELVİS
İnceleme
Ekstremiteler
CTDI
60
35
30
35
35
DLP
1050
360
650
780
570
Eşdeğer akciğer
grafisi sayısı
Eşdeğer
Background
Radyasyon
süresi
0.5
<1.5 gün
Dental (bite wing)
1
3 gün
Chest
1
3 gün
Kafa, mammografi, servikal omurga
5
2 gün
Kalça
15
2 ay
Torasik omurga, pelvis
55
6 ay
Abdomen
70
8 ay
BT head
90
10 ay
Lumbar omurga
110
1 yıl
Intravenöz urografi ,baryumlu mide
230
2 yıl
BT Abdomen, BT Pelvis
365
3.5 yıl
CT Toraks
415
4 yıl
Baryumlu kolon grafisi
435
4yıl
(5-10 mrem)
7
27.01.2014
TÜP AKIM MODÜLASYON
300
250
200
150
Seri 1
100
50
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
234 mA
156 mA
344 mA
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
Hasta;
•Merkezde yerleşecek,
•Kollar yukarı,
•Sadece gereken alan,
•Kontrastsız kesitler?
•CTDI – DLP bilgisi
•Kalite kontrol
•Akreditasyon
SONUÇ
•BT diğer modalitelere göre yüksek
radyasyon dozu verir
•CTDI-DLP hasta dozu değildir.
•Hasta dozu hesaplanabilen bir
parametredir.
• Hastanın riskinin bilinmesi için ED
hesaplanmalıdır.
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
935 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content