close

Enter

Log in using OpenID

Differences in Motivation for Participating Sport Activities According

embedDownload
POSTER BİLDİRİLER
1. Kamerun’da Arıcılık İzlenimleri
A. Kuvancı, F. Konak, Ö. F. Doğan, S.H. Öztürk
2. Arı Kolonilerinin Kontrollü Kışlatma Binasında Uzaktan İzlenmesi
A.Zacepins, E.Stalidzans, J.Meitalovs
3. Göçer Arıcılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği
C. Erkan, T. Aygün
4. Arıcılıkta Önemli Bitkiler
E. Faydaoğlu, M. R. Yücel
5. Muğla İli Milas İlçesi’nde Organik Arıcılık Potansiyeli
F. Çukur, T. Çukur
6. Çiçek Nektarının Verim ve Kalitesini Etkileyen Bitkisel Faktörler
R. Sıralı, M. Deveci, G. Demirkol
7. Sağlıklı ve Güçlü Kolonilerin Devamlılığı: SaniBee® Konsepti
H. Hokkanen , I. Menzler-Hokkanen
8. Arıcılık Endüstrisinde Ortaklık Girişimlerinin Kurulması
D. Leanid
9. Gerçek Zamanlı Kovan İçi Ağırlık Takip Sistemi
M. Durgun, Ş. Tekin
10. Erzurum İli Arıcılık Faaliyetlerinin Mevcut Durumu
M. Kara, A. Kara, E. Sezgin, M. Keskin
11. Türkiye’de Organik Arıcılık Faaliyetleri
N. Özsoy, M. Dayıoğlu
12. Organik Arıcılık Ve Organik Bal
S. Mutlu, S. Sevin
13. Bal Arıları (Apis mellifera L.) İçin Önemli Olan Nektar Ve Polen Kaynakları
Ş. Cınbırtoğlu, M. Deveci, G. Demirkol
14. Arı Kovanı Havası Soluma Cihazı
Ing. Togan Ionel
15.Belarus'ta Arıcılık Durumunun İncelenmesi- 2014
V. Kamenkov
16. Bitki kökenli Laktik Asit Bakterilerinin Amerikan Yavru Çürüklüğü Etkeni
Paenibacillus larvae ile Antimikrobiyal Etkileşimi
E. Köksalan, E. Özköse
17. 2009-2013 Yılları Arasında Pvke’ne Gelen Şüpheli Arı, Bal Ve Petek Numunelerinin
Amerikan Yavru Çürüklüğü Yönünden Değerlendirilmesi
E. Satır, M. E. Malal, A.Ateşoğlu
18. Bingöl Yöresi Bal Arılarında (Apis Mellifera L.) Önemli Bal Arısı Hastalıkları ve
Zararlılarının Varlığı ile Enfeksiyon Oranlarının Tespiti
A.Gül, M. A. Kutlu
19. Ana Arı Yetiştirme İşletmelerinde Varroosis
M. Kurt, S. Kaya
20. Varroosis Yönünden Enstitü Kayıtlarının Retrospektif İncelenmesi
M. Kurt, S. Kaya, R. Akpınar, H. Kadı, M. Açıcı
21. Sudan'da Bal Arılarda Hastalık Ve Zararlılarının Gelişiminin Önlenmesinde
Karantinanın Etkinliği
S. O. Omer, M. A. A. El-Niweiri
22. Bal Arılarında Nosematosis Hastalığının Etkenlerinden Biri Olan Nosema ceranae’nin
Türkiye’nin Farklı Bölgelerindeki Arı Kolonilerinde Varlığı Ve Dağılımı
Ö. Ertürk, N. Yoloğlu, E. Demirkol
23. Türkiyede’ki Farklı Bombus terrestris L. Populasyonlarında Nosema bombi Varlığının
Araştırılması
R. İvgin Tunca, O. K. Tekin, K. Soğancı, A. Gösterit
24. Kastamonu Yöresi Bal Arılarında Nosemosis Varlığı
S. Ünal, M. Yaman, G. Mahmutoğlu, M. Karadeniz
25. Sudan propolisinin (arı zamkı) Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve
Sıvı kromatografisi- ağırlık spektrometresi (GC/ MS) ile analizi
M. S. A. El-Sarrag, A.M. El-Sayed
26. Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan Onobrychis sp., Melilotus sp. ve
Cistaceae Taksonlarının Polen Protein Profillerinin Karşılaştırılması
A. Acar, D. Canlı, S. Şahin, K.Sorkun, N. M. Pınar
27. Isparta İli Doğal Koşullarındaki Polen Üretim Potansiyeli ve Polen Çeşitliliğinin
Belirlenmesi
A. Gösterit, H. Gültaş, V. Başkar
28. Moroccan Propolisinin Kimyasal Kompozisyonu, Lipit Peroksidasyon İnhibisyonu,
Antiinflamatuar ve Antidiyabetik Aktiviteleri
Lyoussi Badiaa, Smail Aazza, Vassya S. Bankova, Milena P. Popova,M. G.
Miguel
29. Propolisin Terapatik Özellikleri
B. Lyoussi
30. Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan Polenlerin Morfolojik Ve
Organoleptik Analizleri İle Nişasta İçeriklerinin İncelenmesi
D. Canlı, K. Sorkun
31. Balın Antimikrobiyal Etkisi
S. Sert, M. Gürses, S. Emamzadeh, D. Yılmaz
32. Apiterapi-Apikoterapi
E. Faydaoğlu, M. R. Yücel
33. Balın Sağlıkta Yeri ve Önemi
E. Faydaoğlu, M. R. Yücel
34. Propolisin Özellikleri Ve Geleneksel Kullanımı
E. Faydaoğlu, M. R. Yücel
35. Beslenme Ve Sağlık Açısından Anzer Balının Önemi
S. Ötleş, E. Nakilcioğlu
36. Muğla Çam Balının Sazan Balığı (Cyprinuscarpio) Spermasının Dondurulmasında
Kullanılması
F. Öğretmen, M. Öztürk, B. E. İnanan, N. Yldırım
37. Pseudomonas aeruginos karşısında Monofloral bal ve Eugenia caryophyllata yağının
Sinerjetik etkileri
F. Abdellah, L.Boukraa, S. M. Hammoudi, S. Kolaylı
38. Kestane Balı Yara İyileşmesini Hızlandırmaktadır
F. Öztürk, F. İlkaya, K. Efil, H. Yiğit
39. Kayısı (Prunus armeniaca L.) Polenlerinin Morfometrik Yapısı ile Protein ve Mineral
Madde İçerikleri
G.Akdeniz, M.Kaplan, Ş.Cınbırtoğlu, Ö.Yılmaz
40. Arı Ürünlerinde Pirolizidin Alkaloidlerinin Gıda Güvenliği Yönünden Önemi
G. Ozansoy, Ö. Küplülü
41. Ordu İli Subaşı Aile Sağlığı Merkezi’ne Başvuran Kişilerin Arı Sokmasına Karşı
Uyguladıkları Geleneksel Yöntemlerin Belirlenmesi
R. Sıralı, H. Gök Uğur, F. Başköy, Ö. Küçüköner, S. Çakır, H. Ese
42. Ordu Üniversitesi Öğrencilerinin Arı Sokmasına Karşı Kullandıkları Geleneksel
Tedavi Yöntemleri
R. Sıralı, H. Gök Uğur, H. Ese
43. Propolisin İmmunostimulant Etkisinin Damızlık Etlik Piliç Yavrularına
Aktarılmasının Araştırılması
K.Konanç, E.Öztürk
44. Zirai alanların gelişiminde bir perspektif yönlendirici olarak Kırsal Turizm
(Apitourism)
O. Lukotova
45. Arı Ürünleri Kalitesi, Polen Analizi Ve Çevresel İzleme
O. Lukotova
46. E Vitaminli ve Sentetik Antioksidan BHT'li Propolisin Antioksidan Özelliklerinin
Karşılaştırılması
N. Khaleghi Miran, M. A. Karimi Torshizi, S. Rahimi, M. R. Bassami, S. Babaei
47. Comparison the effects of Iranian green propolis with Rosmarinus officinalis,
earthworm and vitamin E on performance and blood parameters in Japanese quail
N. Khaleghi Miran, M. A. Karimi Torshizi, S. Rahimi, M. R. Bassami, S. Babaei
48. Apiterapik Uygulamalarda Çeşitli Arı Ürünlerinin Etkisi
N. Doğan, C. Doğan, H. Türkoğlu, İ. Hayoğlu
49. Pervari Bölgesinden Toplanan Propolislerin Antimikrobiyal Aktiviteleri
C. Doğan, N. Doğan, H. Türkoğlu, İ. Hayoğlu
50. Farklı Çözücülerle Hazırlanan Propolis Ekstraktlarının Biyoyararlılıkları
O.Yıldız, Z. Can, H.E.Hotaman, S.Kolaylı
51. Amikasin Tarafından Oluşturulan Nefropatinin Tedavisinde Arı Ürünlerinin Etkisi
R. Aliyazıcıoğlu, O. Yıldız, S. Mungan, D. Us Altay, C. Kahraman, K. Kaynar, O.
E. Eyüpoğlu
52. Kestane Balının Fenolik Profili Ve Antioksidan Özellikleri
R. Aliyazıcıoğlu, O. Yıldız, O. E. Eyüpoğlu, S. Kolaylı
53. Kestane Poleninin Fenolik Bileşenleri Ve Antioksidan Aktivitesi
R. Aliyazıcıoğlu, O. Yıldız, O. E. Eyüpoğlu, S. Yıldırmış
54. Kestane Propolisinin Antioksidan Aktivitesi
R. Aliyazıcıoğlu, O. Yıldız, O. E. Eyüpoğlu, S. Kolaylı
55. Propolis, Bal, Arı Sütü ve Polenin Sıçan Kan Parametreleri Üzerine Etkileri (Coturnix
coturnix japonica)
S. Babaei, S. Rahimi, M.A. Karimi Torshizi, S.N. Khaleghi Miran, G.A. Nehzati
56. Deli Bal Zehirlenmesinde Kullanılan Geleneksel Tedavi Yöntemleri
H. Gök Uğur, R. Sıralı, S. Aktürk
57. Türkiye’de Deli Bal Zehirlenmesi Ve Ormangülleri
S. Sevin, E. Baydan
58. Propolis Üretim Yöntemlerinin, Dönemlerin Ve Balarısı Irkının Propolis Verimine
Etkileri
S. Karlıdağ, F. Genç
59. Arı Ürünleri Ve Faydaları
S. Öner
60. Kara Hurma (Diospyros lotus L.), Çayırgüzelİ (Bellis perennis L.) ve Ceviz (Juglans
regia L.) Türlerine Ait Polenlerin Protein Ve Bazı Mineral Madde İçerikleri
Ş. Cınbırtoğlu, M. Deveci, Ö. Yılmaz
61. Bal ve Doğal Ürünler Bütün Hastalıkları Silecek
Z. Vladislav
62. Amanita phalloides İntoksikasyonunda Arı Ürünlerinin Rolü
Y. Numanoğlu Çevik, O. Yıldız, O. Doruk, R. Aliyazıcıoğlu, Ş. Sönmez, S. Kolaylı
63. Azerbaycan Balların Fenolik Profili ve Antioksidan Özellikleri
A. Asadov, Z. Can, A. Q. Laghari, M. Kavgacı, H. Hotaman, S. Kolaylı
64. Muğla Bölgesi’nde Üretilen Çam Ballarının HPLC ile Şeker Analizi
A. Özkök, K. Sorkun, B. D’Arcy
65. Bitkilerde Çiçeklenme Döneminin Arıcılık Açısından Önemi: Isparta İli Örneği
A. Gül Sarıkaya, H. Fakir
66. Çam Balından DNA izolasyonu ve S35 promotor bölgesinin gerçek zamanlı PCR
analizi: manyetik boncuk kullanımının ve iki farklı PCR yaklaşımının
değerlendirilmesi
B.Çöl, E. Dibek, M. Sezer, B. H. Gökçan, R. Karakaya
67. Muğla Yöresinden Toplanan Bazı Bal Örneklerinin Polen Analizi
B. Çöl, Ş. Bulama Armutçuoğlu, M. Karaali
68. Ege Bölgesine ait Çam Ballarında Sülfonamid ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklerin
Aranması
S. D. Korkmaz, Ö. Küplülü, E. Akyüz
69. Karadeniz Bölgesinin Farklı Rakımlarında Üretilen Balların Bazı Biyokimyasal
Özellikler ile Ağır Metaller Yönünden İncelenmesi
E. Derebaşı, S. Çankaya, Ö. Yılmaz, F. Güney
70. Muğla Yöresi Menşeyli Bazı Püren Ballarının Karakterizasyonu
Z.Can, F. Yaylacı Karahalil, O. Yldız, H. Şahin, S. Silici, S. Kolaylı
71. Çam Balının Elektriksel İletkenlik, Diastaz Sayısı ve Mineral Madde İçeriği
F. Güney, Ö. Yılmaz, N. Çakıcı, N. Yassıhüyük, T. Demir, M.Yılmaz
72. Küresel Isınmanın Çam Balı Üretimi Üzerine Olası Etkileri
G. Akdeniz
73. Çam Balında C4 Şeker Analizinde Kullanılan EA-IRMS Ve CM-CRDS Teknikleri Ve
Metot Validasyonu
İ. Kıvrak, M. Harmandar
74. Çam Balı ile Diğer Salgı ve Çiçek ballarının Kimyasal ve Mikroskobik Analizler
Yönünden Karşılaştırılması
İ. Coşkun, T. Daştan, U. Alpat, G. Akdoğan
75. Kars Balının Botanik Orjin Çalışması Ve Coğrafik İşaretlenmesi
K. Sorkun, Ö.Gençay Çelemli, Ç.Özenirler, N.Ecem Bayram, G. Zare
76. Çam Balı Ve Çiçek Ballarının Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
N. Çakıcı, N. Yassıhüyük, Ö. Yılmaz, F. Güney, T. Demir, M. Yılmaz
77. Muğla Kızılçam Ormanlarında Marchalına hellenıca’nın (Genn.) (Hemıptera:
Margarodıdae) Biyolojisi Ve Biyoekolojisi Üzerine Gözlemler
S. Şencebe, M. Avcı, H. Koç
78. Çam Balı Aroma Maddeleri Bileşiminin Çözgen Yardımıyla FlavorEvaporasyon
Tekniğiyle Belirlenmesi
M. Canatar, H. Kelebek, S. Selli
79. Balın Tarihçesi, Mitolojisi ve Önemi
S. Öner
80. Ballarda Kalıntı Sorunu Ve Çözüm Yolları
S. Öner
81. Çam Balının Önemi Ve İnsan Sağlığı Üzerine Olan Olumlu Etkileri
S. Öner
82. Kestane Ve Deli Balın Kimyasal Bileşimlerinin Karşılaştırılması
Ş. Kıvrak, M. Harmandar
83. Balların Origin ve Orijnalitesinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Aromatik
Parmak İzi
Y. K. Avşar
84. Türkiye’nin Bal Tüketim Alışkanlıkları; Erzurum İli Örneği
D. Kabakçı, A. Dodoloğlu
85. İzmir İlinde Tüketicilerin Arı Ürünlerine Yönelik Tercihleri ve Tüketim Durumu
F. Baki, G. Saner, D. Güler
86. Sürdürülebilir Turizm ve Arıcılık: Muğla İli Örneği
I. Arıkan Saltık
87. Aydın İli Önder Arıcı Projesinin Değerlendirmesi
M. Kösoğlu, G. Saner, B. Yücel, F. Çukur, B. Karaturhan
88. Arı Ürünlerinde Coğrafi İşaretleme Yoluyla Marka Değeri Oluşturulması
O. Yıldız, S. Kolaylı
89. Kırşehir ili Arı ürünleri kullanımı ve tüketimi üzerine farkındalık çalışması
U. Karadavut, R. İvginTunca, A. Taşkın, M. Büyük, T. Çimrin
90. Bombus Arılarının Genetik Islahına Yönelik -BLUP- Hayvansal Model Yaklaşımı
A. N.Özsoy, A. Gösterit , V. Başkar, C. Erkan, S. Aktan
91. Esansiyel Yağ Karışımının Bal Arısının Fizyolojik ve Davranış Karakterleri
Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
A. Kuvancı, A. Güler, F.Konak, B. Günbey, V.S. Günbey
92. Batı Anadolu Balarılarının Farklılığı: “mtDNA COI-COII İntergenik Bölge Dizi
Analizi Sonuçları”
A. Özkan Koca, İ. Kandemir
93. Çileklerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Hastalığının Biyolojik Mücadelesi için
Clonostachys rosea f. catenulate J1446 Uygulanmasında Vektör Olarak Apis
mellifera’nın Kullanımı Üzerine Ön Çalışmalar
C. Eken, S.Tuncer, Z. Kadıoğlu, T. Genç
94. Doğal Çiftleşen ve Yapay Tohumlanan Ana Arıların Yumurtlamaya Başlama Süresi
ve İlk Kuluçka Üretim Etkinliğinin Belirlenmesi
D.Kabakçı, G. Akdeniz, Ü.Karataş
95. Doğal Çiftleşmiş Ana Arıların İşçi Arılarına Ait Bazı Morfolojik Özelliklerde Kalıtım
Derecelerinin Değişimi
G. Özmen Özbakır, S. Koncagül, Ş. Çadırcı
96. Bal Arılarında Hijyenik Davranış
K. Karabağ, D. Oskay
97. Ana Arı Üretiminin Gerekliliği Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
M. Dayıoğlu, N. Özsoy
98. Ana Arı Yetiştiriciliğinin Esasları.
Ş. Ö. Uygur, B. Yücel
99. İzmir Yöresi Bal Arısı Populasyonlarında Davranış Özellikleri ve Verim
Performansına İlişkin Seleksiyon Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Ş. Ö. Uygur, B. Yücel
100.
Batı Ege Bölge Arıların Islahında Gelinen Son Durum
Ü.Karaca, M. Kösoğlu, İ. Yıldızdal, O. Boran, C. T. Şener, E. Topal
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content