close

Enter

Log in using OpenID

İÇİNDEKİLER

embedDownload
İÇİNDEKİLER
ETÜTLER
1
JEOLOJİK ETÜTLER
1
UZAKTAN ALGILAMA
1
DENİZ ARAŞTIRMALARI ETÜTLERİ
3
TIBBİ JEOLOJİ ETÜDÜ
4
JEOFİZİK ETÜTLER
5
MADEN JEOLOJİSİ ETÜTLERİ
8
ENERJİ HAMMADDE ETÜTLERİ
10
JEOTEKNİK ETÜT VE PROJE HİZMETLERİ
11
SONDAJ
13
TEST VE ANALİZLER
15
JEOLOJİK ANALİZLER
15
ENERJİ ETÜTLERİ ÖLÇÜMLERİ
16
KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ TESTLERİ
18
ANALİZ LABORATUVARLARI
31
ANALİTİK KİMYA LABORATUVARLARI
31
JEOKİMYA LABORATUVARLARI
38
SU ANALİZLERİ LABORATUVARLARI
40
KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARLARI
42
MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARLARI
44
TEKNOLOJİ LABORATUVARLARI
50
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER VE SERAMİK MALZEMELERİ
ARAŞTIRMALARI
50
METALİK MALZEMELER ARAŞTIRMALARI
58
CEHVER ZENGİNLEŞTİRME ARAŞTIRMALARI
61
KAROT BİLGİ BANKASI
65
MAT DAİRESİ EĞİTİM
65
SAYISAL HARİTA
67
JEOLOJİK HARİTA SATIŞLARI
67
JEOFİZİK HARİTA SATIŞLARI
68
RAPOR, YAYIN VE HARİTA
68
KİRALAMA
71
TOPLANTI SALONLARI-SERGİ ALANLARI KİRA BEDELLERİ
71
AÇIKLAMALAR
1.
Birim Fiyatlar KDV Dahil olarak belirlenmiştir.
2. Ücretli İş Birim Fiyat Kitapçığı MTA Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (www.mta.gov.tr)
yayınlamaktadır.
3.
Dövize bağlı fiyatlarda satış günündeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru geçerlidir.
4. MTA Genel Müdürlüğü Birim Fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Katalogda yer alan
fiyatlarda herhangi bir değişiklik olması veya kataloga yeni analizler eklenmesi halinde kataloğun güncel haline
http://www.mta.gov.tr adresinden ulaşılabilinir.
5. Birim Fiyat Kitapçığında ve internet sayfasında yayınlanan fiyat ve bilgilerde oluşabilecek yazım hataları
söz konusu olduğunda Genel Müdürlüğümüzdeki fiyat ve bilgiler geçerlidir.
6. Ücretler aşağıda verilen banka hesap numaralarından birine yatırılacaktır.
Banka dekontunda;
− Kişiler için TC Kimlik Numarası,
− Kurum, Kuruluş veya Şirketler için Vergi numarası,
− Paranın ne için yatırıldığına ilişkin açıklama yer alacaktır.
Adres
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139
06800 Çankaya/ANKARA
Elektronik
Posta
[email protected]
Telefon
Faks
+90 312 201 10 00
+90 312 287 91 88
Banka
T.C. HALK BANKASI
Bahçelievler Şubesi
Ücretli İşler Hesabı
Hesap (İban) No:TR 250001200921000005000606
Banka
T.C.ZİRAAT BANKASI 01745-ANKARA
Kurumsal Bankacılık Şubesi
Hesap (İban) No:TR 55000100174537711957-5001
1
ETÜTLER
JEOLOJİK ETÜTLER
Teknik Danışmanlık Hizmetleri 250 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.
KOD NO
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
ETÜT CİNSİ
Tahmini Tamamlanma
Süresi
2
Harita Yapımı: 1 km lik alan
için 1 iş günü (Alan arttıkça
birim
zamanda
azalma
olacaktır.
Rapor
Yazımı:
1-3
ay
(1/25.000
Ölçekli
Jeoloji
Haritası yapımına paralel
olarak, mineraloji, petrografi,
paleontoloji ve jeokimyasal
analizlerin
tamamlanması
sonrasında başlayacaktır.
400 TL/km²
1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası Yapımı *
30-10-JE-01
3.000 TL/Adet
Rapor Yazımı
30-10-JE-02 Arazi Kullanım Potansiyeli Haritaları
30-10-JE-03 Mağara Ön Etütleri
30-10-JE-04
Mağara Uygulama Projesi Hazırlanması
(Elektrik ve Mimari Proje)
Ücretleri ayrıca tespit edilir.
5.000 TL/Adet
Arazi çalışması: 1-2 hafta,
Rapor Yazımı:1-3 ay
10.000 TL/Adet
Arazi çalışması: 1-2 hafta,
Rapor Yazımı:1-3 ay
Not: * 150 km² den daha büyük alanlarda birim fiyat düşürülerek yeni ücret belirlenir.
Mineralojik, petrografik ve paleontolojik tanımlamalar dışındaki analizler ücrete dahil
değildir.
İrtibat:
(JE-01)
Jeoloji Araştırmaları Birimi
Tel: 0 312 201 10 00 / 1492
(JE-02)
Uygulamalı Jeoloji Birimi
Tel: 0 312 201 10 00 / 2877
(JE-03)
Karst ve Mağara
Araştırmaları Birimi
Tel: 0 312 201 10 00 / 2871
(JE-04)
e-mail: [email protected]
UZAKTAN ALGILAMA
Teknik Danışmanlık Hizmetleri 250 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.
KOD NO
ETÜT CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Birim
fiyat $
Tahmini Tamamlanma
Süresi
UYDU GÖRÜNTÜSÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI*
Çizgisellik
30-10-UA-01 Landsat
150 TL/100 km²
75$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-02 Terra-Aster
250 TL/100 km²
125$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-03 Stereoskopik Anaglif Görüntü Oluşturma
250 TL/100 km²
125$
1 adet görüntü için 2 hafta
Renk Kompoziti
30-10-UA-04 Landsat
150 TL/100 km²
75$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-05 Terra-Aster
250 TL/100 km²
125$
1 adet görüntü için 2 hafta
Alterasyon (Mineral Haritalama)**
30-10-UA-06 Landsat
150 TL/100 km²
75$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-07 Terra-Aster
250 TL/100 km²
125$
1 adet görüntü için 2 hafta
Askıda Katı Madde (Türbidty)
30-10-UA-08 Landsat
150 TL/100 km²
75$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-09 Terra-Aster
250 TL/100 km²
125$
1 adet görüntü için 2 hafta
Yüzey ve Denizsuyu Sıcaklık Dağılımı
30-10-UA-10 Landsat
150 TL/100 km²
75$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-11 Terra-Aster
250 TL/100 km²
125$
1 adet görüntü için 2 hafta
2
Spektrometre Ölçüm ve Analizleri***
20$
En fazla 50 örnek 2 hafta
35 TL/Adet
20$
En fazla 50 örnek 2 hafta
30-10-UA-14 Terra-Aster (60kmx60km)
250 TL/Adet
125$
1 adet görüntü için 3 gün
30-10-UA-15 EO-Hyperion (7,5kmx100km)
500 TL/Adet
250$
1 adet görüntü için 3 gün
200 TL/100 km²
100$
Analiz sonuçlarına ilişkin
çıktılar, analizin türüne göre
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Birim
fiyat $
30-10-UA-12 Spektrometre Ölçümleri
35 TL/Adet
30-10-UA-13 Spektrometre Analizi
Atmosferik Düzeltme İşlemleri ****
Görüntü Analiz Raporu
30-10-UA-16 Her türlü Görüntü Analiz Raporu
GÖRÜNTÜ ANALİZİ KAĞIDA BASKI FİYATLARI
KOD NO
BASKI TÜRÜ
EBAT
Tahmini Tamamlanma
Süresi
30-10-UA-17 Coated paper (Normal kağıt)
A0
200 TL
100$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-18 Coated paper (Normal kağıt)
A2, A1
100-175 TL
50$-90$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-19 Coated paper (Normal kağıt)
A3, A4
50-75 TL
25$-40$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-20 Glossy paper(Parlak Kağıt)
A0
275 TL
140$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-21 Glossy paper(Parlak Kağıt)
A2, A1
160-200 TL
30-10-UA-22 Glossy paper(Parlak Kağıt)
A3, A4
60-90 TL
80$-100$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30$-45$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-23 Aydınger
A0
550 TL
275$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-24 Aydınger
A3,A4
60-90 TL
30$-45$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-25 Asetat
A0
550 TL
275$
1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-26 Asetat
A3, A4
60-90 TL
30$-45$
1 adet görüntü için 2 hafta
1. * Çalışmanın uygulanabilirliğine istek sahibi ile karşılıklı görüşmelerle karar verilecektir.
2. Analiz çalışmaları en az 100 km2 lik alanı kapsayacak şekilde belirlenmelidir.
3. Görüntü talebinde bulunanlar, çalışılacak alanla ilgili pafta isimlerini, koordinatları ve istenilen analizleri belirten
taleplerini ayrıntılı olarak yazacakları bir dilekçe ile “Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığına” başvuruda bulunacaklardır.
4. Dilekçede talep edilen çalışmalarla ilgili ücretlendirme yukarıdaki fiyatlandırma çerçevesinde yapılır ve ücret belirtilen
banka hesabına yatırıldıktan sonra analiz işlemlerine başlanır.
5. Çalışmalar yalnızca laboratuvarda sayısal görüntü işlemlerini kapsamaktadır. Arazi doğrulamalarını içermez.
6. Arşivimizde olmayan uydu görüntüleri, müşteri tarafından karşılanır ve analizler için yukarıdaki ücretlendirmeler
uygulanır.
7. Ürünlerin sayısal kopyaları (TIFF veya JPEG formatında) müşterinin temin ettiği manyetik ortamlarda (CD/DVD)
teslim edilir.
8. ** Fiyatlandırma tek mineral için geçerlidir. Birden çok mineral için ayrı ayrı fiyatlandırma yapılır.
9. ***Spektrometre ölçüm ve analizi en az 5 örnek için yapılmalıdır.
10.****Atmosferik düzeltme işlemleri istek sahibi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenecektir.
11. Adrese gönderilecek çalışmaların kargo veya posta ücreti müşteriye aittir.
İrtibat :
(UA-01)
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi
Tel: 0 312 201 29 17
Sistemleri
(UA-02)
Uzaktan Algılama Uygulamaları
Birimi
Tel: 0 312 201 29 10
e-mail: [email protected]
3
DENİZ ARAŞTIRMALARI ETÜTLERİ
Teknik Danışmanlık Hizmetleri 250 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.
KOD NO
ETÜT CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
1-100 km arası
3.750TL/km
100 km üzeri her km
artışında
3.000 TL/km
37-10-DA-01
Çok Kanallı Yüksek Ayrımlı Sismik Veri Toplama Etüdü
(96 Kanal, 3.125 grup aralığı)
Multi Channel High Resolution Seismic Data Acquisition
37-10-DA-02
Çok Kanallı Sismik Veri İşlem (96 kanal,3.125 grup
aralığı) Multi Channel Seismic Data Processing
1.000 TL/km
37-10-DA-03
Tek Kanallı Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik Veri Toplama ve
Veri İşlem Etüdü (En fazla 455j; 200Hz-15kHz)
Single Channel High Resolution Shallow Seismic Data
Acquisition& Processing
3.500 TL/km
37-10-DA-04
Sediman Tarama ve Veri işlem (4-15kHz)
Sub-Bottom Profiler&Processing
3.500 TL/km
37-10-DA-05
Deniz Manyetik Etüdü ve Veri İşlem
Marine Magnetic Survey&Data Processing
2.000 TL/km
37-10-DA-06
Yandan Taramalı Sonar Etüdü ve Veri İşlem
(120 kHz-410 kHz)
Side Scan Sonar Survey &Processing
3.500 TL/km
37-10-DA-07
Çok Işınlı İskandil Etüdü ve Veri İşlem
(50 kHz-180 kHz)
Multi Beam Echosounder Survey&Processing
3.500 TL/km
37-10-DA-08
Tek Işınlı İskandil Etüdü (30-200 kHz)
Single Beam Echosounder Survey
2.500 TL/km
37-10-DA-09
Akıntı Ölçümü
ADP Survey
2.500 TL/km
37-10-DA-10
CTD ve Su Örnekleme Sistemi (500 m derinliğe kadar)
CTD and Water Sampling Survey (up to 500 m depth)
37-10-DA-11
CTD Ölçümü (500 m derinliğe kadar)
CTD Survey (up to 500 m depth)
37-10-DA-12
Sediman Örnekleme (Grab)
Sediment Sampling
37-10-DA-13
Gravite/Piston Karot Örnekleme (mak. 1.5 m'ye kadar)
Gravity/Piston Corer Sampling(max.1,5 m)
37-10-DA-14
Rapor Yazılımı/ Report
Not:
Tahmini Tamamlanma
Süresi
İşin miktarına göre süre
belirlenir.
1.500 TL/İstasyon
0-100 m arası
1.000 TL
100 m üzeri her
metre artışında
5 TL/m
500 TL/Adet
1.500 TL/Adet
5.000 TL
1- Deniz etütlerinde İdarenin uygun göreceği motorlu bir tekne kullanılabilecektir (Çok Kanallı Yüksek Ayrımlı Sismik ve 50 kHz
çok Işınlı İskandil çalışmaları hariç). Bu durumda, kullanılacak olan motorlu tekneye ilişkin tüm giderler talep eden tarafından
karşılanacaktır.
2- Deniz etütlerinde MTA SELEN Araştırma Botu’nun kullanılması durumunda kullanım süresi boyunca 2000TL/gün hizmet bedeli
alınacaktır. MTA SELEN Araştırma Botu zaruri giderleri yağ, yakıt, liman/barınma vb. giderleri masrafları talep eden tarafından
karşılanacaktır.
3- İş süresince deniz etütlerinde kullanılacak olan araştırma ekipmanı/sistemlerinin nakil sigortaları talep eden tarafından
karşılanacaktır.
4- Bir istasyonda farklı derinliklerden en fazla 3 adet su numunesi alınabilecektir. Bundan sonra her 3'lü örnekleme için istasyon
başı ücretlendirmesi yapılacaktır.
4
TIBBİ JEOLOJİ ETÜDÜ
KOD NO
ETÜT CİNSİ AÇIKLAMALAR
Tamamlama Süresi
Numune Miktarı
Ücret
(İş Günü)
(Adet)
(KDV Dahil)
Alanın jeolojik
özelliklerine göre etüt
sırasında belirlenir.
300 TL
−
<1 hektar-750TL/rapor
1-5 hektar
1.500 TL / rapor
>5 hektar ayrı
ücretlendirilir.
37-10-ÇA-01
Teknik
Danışmanlık
Tıbbi Jeolojik
Hizmetleri
Etüt
kapsamında
yapılır.
İşin niteliğine göre süre ve kişi
sayısı belirlenir.
37-10-ÇA-02
Tıbbi Jeoloji
Etüt Raporu
Rapor Örnek analiz sonuçlarının
alınmasını müteakip 30 iş günü
içerisinde hazırlanır.
-
Not:
1. Örnek sayısı inceleme alanının jeolojik özelliklerine göre arazi ekibi tarafından belirlenecektir.
2. Örnekler üzerinde yapılacak analizlerde MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Analiz
Birim Fiyatları uygulanacaktır. Analiz ücretleri talep sahibi tarafından ödenecektir.
3. Arazi çalışmaları kapsamında teknik personelin; ulaşım, konaklama ve arazi giderleri talep sahibi tarafından
karşılanacaktır.
4.
Teknik danışmanlık hizmeti ve belirlenen rapor ücretinin peşin ödenmesini müteakip arazi çalışmalarına başlanacaktır.
İrtibat :
(DA)
(ÇA)
Deniz Araştırmaları
Koordinatörlüğü
Çevre Araştırmaları
Koordinatörlüğü
Tel: 0 312 201 18 10
e-mail: [email protected]
Tel: 0 312 201 25 17
5
JEOFİZİK ETÜTLER
Teknik Danışmanlık Hizmetleri 250 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.
JEOELEKTRİK ETÜT
KOD NO
ETÜT CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve
Akaryakıt Hariç)
Tahmini Tamamlanma
Süresi
Rezistivite(DES) Elektrot Açılımı
31-10-JFE-01 AB/2=500 m - 1000 m arası
650 TL/Nok
31-10-JFE-02 AB/2=1001 m - 3000 m arası
1.200 TL/Nok
31-10-JFE-03 AB/2=3000 m den fazla
1.550 TL/Nok
31-10-JFE-04 Profil (Kaydırma) Her bir seviye için
650 TL/km
31-10-JFE-05 TEM (50mx50m-100mx100m Loop için)
350 TL/Nok
31-10-JFE-06 TEM (100mx100m -300mx300m Loop için)
450 TL/Nok
SIP(Bilgisayar destekli)
31-10-JFE-07 X=200 m
1.200 TL/km
31-10-JFE-08 X=100 m
1.100 TL/km
31-10-JFE-09 X= 50 m
1.350 TL/km
31-10-JFE-10 X= 25 m
1.600 TL/km
Doğal Potansiyel (SP)
31-10-JFE-11 X=50 m
750 TL/km
31-10-JFE-12 X=25 m
1.000 TL/km
Yapılacak ücretli etüt
çalışmalarının süresi
sözleşme ile belirlenir.
Bu süre en az 2 (iki)
haftadan başlar.
Yapay Kaynaklı Manyetotellürik (CSAMT) (Tek
bobin) (6 Elektrik alan, 1 Manyetik alan için)
31-10-JFE-13 X= 100 m
1.100 TL/km
31-10-JFE-14 X= 50 m
1.700 TL/km
31-10-JFE-15 X= 25 m
2.100 TL/km
31-10-JFE-16 Manyetotellürik (MT)
1.900 TL/Nok
31-10-JFE-17 Audio Manyetotellürik (AMT)
1000 TL/Nok.
Not: 1- DES-AMT-TEM-MT Etütlerinde 20 Noktanın altındaki taleplerde etüt fiyatına %50 ilave yapılır.
2- CSAMT Etütlerinde 10 km' nin altındaki taleplerde etüt fiyatına %50 ilave yapılır.
3- SIP Etütlerinde 10 km' nin altındaki taleplerde etüt fiyatına %50 ilave yapılır.
KUYU ÖLÇÜSÜ (WELL-LOGGİNG)
KOD NO
31-10-JFE-18
ETÜT CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve
Akaryakıt Hariç)
a) SP-Rezistivite
7 TL/m
b) Gamma-Ray
7 TL/m
c) Densty
7 TL/m
d) Neutron
7 TL/m
e) Termik
7 TL/m
f) XY Caliper
7 TL/m
g) Spektral Gamma-Ray
7 TL/m
h) Sonic
7 TL/m
i) Cement Bond Log
7 TL/m
j) Dipmeter
7 TL/m
Ayrıca her bir Well-Logging için
a) 100 km ye kadar
750 TL
b) 100-400 km arası
1.300 TL
c) 400 km üzeri
2.500 TL
Tahmini Tamamlanma
Süresi
Yapılacak ücretli etüt
çalışmalarının süresi
sözleşme ile belirlenir. Bu
süre en az 3 (üç) günden
başlar.
6
Not: 1000 metre altındaki taleplerde etüt fiyatına %50 ilave yapılır.
GRAVİTE ETÜT
KOD NO
ETÜT CİNSİ
31-10-JFE-19 Jeotermal-Petrol
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve
Akaryakıt Hariç)
Tahmini Tamamlanma
Süresi
65 TL/Nok
31-10-JFE-20 Maden Aramaları 5 m X 5 m Karelaj
8 TL/Nok
31-10-JFE-21 Maden Aramaları 10 m X 10 m Karelaj
14 TL/Nok
31-10-JFE-22 Maden Aramaları 20 m X 20 m Karelaj
20 TL/Nok
31-10-JFE-23 Maden Aramaları 50 m X 50 m Karelaj
25 TL/Nok
31-10-JFE-24 Maden Aramaları 100 m X 100 m Karelaj
32 TL/Nok
Yapılacak ücretli etüt
çalışmalarının süresi
sözleşme ile belirlenir. Bu
süre en az 2 (iki) haftadan
başlar.
MANYETİK ETÜT
KOD NO
ETÜT CİNSİ
31-10-JFE-25 Jeotermal-Petrol
31-10-JFE-26 Maden Aramaları
5 m X 5 m Karelaj
31-10-JFE-27 Maden Aramaları 10 m X 10 m Karelaj
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve
Akaryakıt Hariç)
65 TL/Nok
7 TL/Nok
12 TL/Nok
31-10-JFE-28 Maden Aramaları 20 m X 20 m Karelaj
17 TL/Nok
31-10-JFE-29 Maden Aramaları 50 m X 50 m Karelaj
22 TL/Nok
31-10-JFE-30 Maden Aramaları 100 m X 100 m Karelaj
26 TL/Nok
Tahmini Tamamlanma
Süresi
Yapılacak ücretli etüt
çalışmalarının süresi
sözleşme ile belirlenir. Bu
süre en az 2 (iki) haftadan
başlar.
Not: 1- 500 Nokta’nın altındaki talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- 501-1000 Nokta arasındaki etütlerde, etüt fiyatlarına %50 ilave yapılır.
3- Spektrometre etütlerinde manyetik etüt fiyatları geçerlidir.
4- Gravite etüdü ile birlikte, Manyetik veya Spektrometre etüdü de istenirse Gravite etüt fiyatına her
biri için Gravite etüt fiyatının %50 si ilave edilerek müşterek etüt fiyatı belirlenir.
5- Manyetik etüt ile birlikte, Spektrometre etüdü de istenirse manyetik etüt fiyatına %50 ilave
edilerek müşterek etüt fiyatı belirlenir.
6- Arkeojeofizik etütlerinde 5mx5m karelajlı maden aramaları birim fiyatları uygulanır.
SİSMİK ETÜT
KOD NO
ETÜT CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve
Akaryakıt Hariç)
Tahmini Tamamlanma
Süresi
54 TL/Atış
Yapılacak ücretli etüt
çalışmalarının süresi
sözleşme ile belirlenir. Bu
süre en az 1 (bir) aydan
başlar.
240 Kanal Yüksek Ayrımlı 2-D Sismik Yansıma
Etüdü
31-10-JFE-31 2-D Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü
(Veri Toplama ve Veri İşlem)
31-10-JFE-32 Veri İşlem
19 TL/Atış
Not : 1- 2-D Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem) için 2000 atışa kadar
olan talepler değerlendirilmeyecektir.
2- 2-D Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem) için 2000-4000 atış
arasında yapılacak etütlerde 54 TL/Atış olan birim fiyatına %50 ilave yapılırak, 81 TL/Atış birim
fiyatı uygulanır.
3- 2-D Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem) için 4000 Atış üstü
taleplerde birim fiyat 54 TL/Atış olarak uygulanır.
7
YER RADARI (GPR) ETÜT
KOD NO
ETÜT CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
(İşçi,Araç,İşyeri ve
Akaryakıt Hariç)
Anten Frekansı (MHz)
31-10-JFE-33 25 (RTA)
12 TL/m
31-10-JFE-34 100 (RTA)
14 TL/m
31-10-JFE-35 250 (Shielded)
16 TL/m
Tahmini Tamamlanma
Süresi
Yapılacak ücretli etüt
çalışmalarının süresi
sözleşme ile belirlenir. Bu
süre en az 1 (bir) haftadan
başlar.
Not: 1- Yer radarı etütleri için 0-500 m kadar olan talepler değerlendirilmeyecektir.
2- Yer radarı etütleri için 501-1000 m arasındaki etütlerde, etüt fiyatlarına %50 ilave yapılır.
İrtibat :
(JFE-1)
(JFE-2)
İzleme
Değerlendirme
İzleme
Değerlendirme
Tel: 0 312 201 13 93
e-mail: [email protected]
Tel: 0 312 201 14 04
8
MADEN JEOLOJİSİ ETÜTLERİ
Teknik Danışmanlık Hizmetleri 250 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.
KOD NO
ETÜT CİNSİ
Birim
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma
Süresi
32-10-ME-01
Prospeksiyon/Haritasız Maden Jeolojisi
Etüdü
km²
180 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-02
1/25.000 ölçekli Maden Jeolojisi Etüdü
km²
320 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-03
1/10.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi
Etüdü
km²
2.000 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-04
1/5.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü
km²
3.000 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-05
1/2.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi
Etüdü
km²
25.000 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-06
1/1.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi
Etüdü
km²
40.000 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-07
1/100 ölçekli Yeraltı Jeolojisi
m
35 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-08
Kuyu Başı Maden Jeolojisi Hizmetleri
m
30 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
JEOKİMYA ETÜTLERİ
Birim Fiyat
Tahmini Tamamlanma
Süresi
KOD NO
ETÜT CİNSİ
32-10-ME-09
Genel Etütler(1/25.000 ölçekli)
km²
80 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-10
Tahkik (1/10.000 ölçekli)
km²
410 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-11
Tahkik (1/5.000 ölçekli)
km²
600 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-12
Detay (1/2.000, 1/1.000 ölçekli)
km²
4.900 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
Birim
(KDV Dahil)
TOPOGRAFİK ÇALIŞMALAR
KOD NO
ETÜT CİNSİ
Birim
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma
Süresi
32-10-ME-13
1/2.000 ölçekli Top. Harita
km²
27.500 TL
40 (gün)
32-10-ME-14
1/1.000 ölçekli Top. Harita
km²
30.000 TL
45 (gün)
32-10-ME-15
Galeri çalışması
m
12 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-16
Profil hazırlanması
km
1.000 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
9
KOD NO
Birim Fiyat
Tahmini Tamamlanma
Süresi
RAPOR YAZILIMLARI
Birim
32-10-ME-17
Arşiv no.’su almış 1/2.000 ölçekli Top. Harita
km²
1.200 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-18
Arşiv no.’su almış 1/1.000 ölçekli Top. Harita
km²
1.400 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-19
Ara rapor
Adet
1.500 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-20
Nihai rapor
Adet
3.000 TL
Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
Not:
(KDV Dahil)
1- Yapılacak işin özel koşullarına, farklı ölçeklere, çalışılacak alanın çok
küçük olması, işin çok kısa süreli olması yada iş miktarının çok fazla olması
gibi nedenlerle fiyatlar değişebilir.
2- Analiz ücretleri yukarıdaki birim fiyatlara dahil değildir.
3- Arazi giderleri (araç, yakıt, konaklama, işçilik v.b.) ayrıca ilave edilecektir.
İrtibat :
(ME-1)
Endüstriyel Hammaddeler
Koordinatörlüğü
Tel: 0 312 201 12 94
e-mail: [email protected]
(ME-2)
Metalik Madenler
Koordinatörlüğü
Tel: 0 312 201 12 92
e-mail: [email protected]
10
ENERJİ HAMMADDE ETÜTLERİ
-
Teknik Danışmanlık Hizmetleri 250 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.
Teknik Danışmanlık Hizmetleri (Jeotermal) 250 TL (KDV Dahil)/kişi-gün olarak belirlenmiştir.
(5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 6. Maddesi 4. Fıkrası,
Uygulama Yönetmeliği’nin 9. Maddesi 6. Fıkrası ve 23. Maddesi 4. Fıkrası gereği yerinde teknik
değerlendirme yapılması)
-
Jeotermal Denetim Hizmetleri 1.620,98 TL/denetim başı (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.
Birim
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
km²
132 TL
1 gün
km²
545 TL
1-2 gün
km²
1.331 TL
2-3 gün
33-10-EH-04 1/25.000 Ölçekli Fosil Yakıt Etütleri**
km²
100 TL
1 gün
33-10-EH-05 Lokasyon Belirleme Ücreti *
Adet
9.000 TL
KOD NO
ETÜT CİNSİ
1/25.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji
Etütleri*
1/10.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji
33-10-EH-02
Etütleri*
33-10-EH-01
33-10-EH-03
1/5.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji
Etütleri*
33-10-EH-06 Koruma Alanı Etüdü*
Danışmanlık Hizmeti kapsamında yapılacak
olan kısa süreli ön etüt sonucu belirlenecek
kriterler doğrultusunda hesaplanacaktır.
33-10-EH-07 Maden Sahaları Hidrojeoloji Etüdü*
1/25.000 ölçekli Ön etüt sonucu
belirlenecek kriterler doğrultusunda
hesaplanacaktır.
33-10-EH-08 Rapor***
Adet
7-12 gün
1-2 km²/gün
3‐4 ay
4.000 TL
*** Kaynak koruma alanı etüt çalışmalarında rapor ücreti; ısıtmaya yönelik sahalarda 7.500 TL, elektrik
üretimine yönelik sahalarda ise 15.000 TL olarak uygulanır.
Not:
1- Çalışma ile ilgili tüm arazi giderleri (araç, işçi, akaryakıt, iş yeri vb.) talep sahibine aittir.
2- Etütler için tahmin süresi 1 km2/gün'dür.
3- Yapılacak jeotermal ve hidrojeoloji etüt çalışmalarının süresi işin maliyetine göre yapılacak sözleşme
kapsamında akdedilecek süreye göre gerçekleştirilecektir.
İrtibat :
(EH-*)
(EH-**)
KOD NO
Jeotermal Enerji ve
Hidrojeoloji
Koordinatörlüğü
Fosil Yakıtlar
Koordinatörlüğü
Tel: 0 312 201 11 54
e-mail: [email protected]
Tel: 0 312 201 11 55
ÇALIŞMANIN CİNSİ
33-20-EH-01 Kuyu Başı Enerji Hammadde Jeolojisi Hizmetleri
Fosil Yakıtlar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 55
Birim
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Metre
60 TL
e-mail: [email protected]
11
JEOTEKNİK ETÜT VE PROJE HİZMETLERİ
Teknik Danışmanlık Hizmetleri 250TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.
KOD NO
HİZMETİN ADI
ETÜT PLANLAMA VE PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
34-10-PH-01
Dizayna yönelik (Şevler , yeraltı kazılar vb.) projeler için etüt planlama ve proje hazırlama çalışmalarına
ait fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir. *
34-10-PH-02
Laboratuvar ağırlıklı çalışmalara yönelik etüt planlama ve proje hazırlama çalışmalarına ait fiyatlar ve
sözleşme ile belirlenir. *
ÖN JEOTEKNİK ETÜT HİZMETLERİ
34-10-PH-03
Fiyatlar ve süre yapılacak işin türüne göre sözleşme ile belirlenir.
JEOTEKNİK ETÜT PROJE HİZMETLERİ
34-10-PH-04
Jeoteknik Etüt
Fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir. Bir Jeoteknik etüdün toplam bedeli, etüt kapsamında yer alacak
çalışmaların maliyetine ilaveten, her etüdün özelliğine ve kapsamına göre belirlenecek diğer giderlerin
toplamından oluşur. Toplam bedele, rapor yazılması halinde “Rapor Bedeli” ayrıca ilave edilir. **
Not: * Çalışmalar iki teknik eleman tarafından en geç yirmi iş günü içerisinde tamamlanır.
** Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt vb. giderler talepçi tarafından karşılanmaması durumunda, hizmet bedeline
ayrıca ilave edilir.
İrtibat :
(PH-1)
Jeoteknik
Araştırmalar
Koordinatörlüğü
Tel: 0 312 201 1772-1775
e-mail: [email protected]
12
13
SONDAJ
Teknik Danışmanlık Hizmetleri 250,00 TL (KDV Dahil ) /Kişi-Gün olarak belirlenmiştir.
ÇALIŞMANIN CİNSİ
KOD NO
BİRİMİ
BİRİM FİYAT
36-20-MS-01
Maden ve Zemin Sondajları
Metre
EK‐1
36-20-SS-02
Hidrojeoloji Sondajları
Metre
EK‐2
36-20-JS-03
Jeotermal Sondajlar
Metre
EK‐3
SÜRESİ
BİRİMİ
BİRİM FİYAT
(KDV DAHİL)
36-20-ST-04-1 Kuyu İçinde Statik Sıcaklık Profil Alınması Testi (*)
1 Gün
Adet
3.304,00 TL
36-20-ST-04-2 Kuyu İçinde Statik Basınç Profil Alınması Testi (*)
1 Gün
Adet
3.304,00 TL
36-20-ST-04-3 Kuyu İçinde Dinamik Sıcaklık Profil Alınması Testi (*)
1 Gün
Adet
3.304,00 TL
36-20-ST-04-4 Kuyu İçinde Dinamik Basınç Profil Alınması Testi (*)
1 Gün
Adet
3.304,00 TL
36-20-ST-04-5 Water‐Loss Testi (*)
1 Gün
Adet
6.608,00 TL
36-20-ST-04-6 Çok Debili Enjeksiyon Testi (*)
1 Gün
Adet
6.608,00 TL
36-20-ST-04-7 Basınç Yükselim Testi (Build‐Up) (*)
1 Gün
Adet
3.304,00 TL
36-20-ST-04-8 Draw‐Down Testi (*)
1 Gün
Adet
3.304,00 TL
KOD NO
ÇALIŞMANIN CİNSİ
36-20-ST-04-9 Girişim Testi (Bir Kuyuda Basınç Değişimini İzleme) (*)
15 Gün
14.160,00 TL
36-20-ST-04-10 Tek Debili Enjeksiyon Testi (*)
1 Gün
Adet
3.304,00 TL
36-20-ST-04-11 Üretim Testi (Silincer‐Savak) (*)
1 Gün
Adet
6.608,00 TL
36-20-ST-04-12 Gaz Ölçümü Testi (*)
1 Gün
Adet
389,40 TL
36-20-TTR-05 Problemli Kuyuların Tetkiki ve Teknik Rapor (**)
3 Gün
36-20-KSÖ-07 Kuyu Sapma Ölçümü
1 Gün
Günlük Danışmanlık Bedeli + 5.900,00 TL
1.Kuyu için
2.950,00 TL
İlave Her Kuyu
2.360,00 TL
NOT
(*) Test ölçümlerinde; Kuyubaşının üretim yapacak şekilde hazırlanması, mahalli işçilik, araç ve yakıtı, amerada vincinin ve pompanın yakıtı, arazi giderleri, lokasyon alanının düzenlenmesi ve yol, üretim deşarj hattı ile 80 m 3 dolu su tankının talepçi tarafından karşılanacaktır.
Tüm jeotermal sahalarda 5686 sayılı kanun gereği jeotermal alanlarda yapılacak koruma alanı etüt çalışmaları kapsamında talep edilecek test çalışmalarında ve Genel Müdürlüğümüzce yapılan sözleşme çerçevesinde teknik danışmanlık hizmeti verilen Belediyeler, Özel İdareler ve bunların ortaklığı olan şirketler için belirlenen birim fiyata % 50 indirim uygulanacaktır.
(**) Problemli kuyularda yerinde inceleme yapılarak teknik görüş ve rapor verilmektedir.
İrtibat :
Makine-Malzeme Planlama ve
Tel: 0312 201 12 37
AR-GE Koordinatörlüğü
e-mail: [email protected]
14
EK-1
MADEN SONDAJLARI İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA
ESAS ALINACAK HUSUSLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sondajların tipi, kuyu sayısı, derinlikleri, kuyu çapı ve toplam sondaj metraj
Karotlu ilerleme miktarı ve istenen karot verimi
Kuyunun dik veya eğik oluşu ve eğim açısı
Kesilecek kayaçların cinsi
Sondaj işleminde kullanılacak muhafaza borusu, çamur katkı maddeleri,
çimento, su vb.
Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı
Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl, su vb.
giderlerin talepçi tarafından karşılanması durumu
Nakliyat ve iklim durumu
EK-2
HİDROJEOLOJİ SONDAJLARI İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA
ESAS ALINACAK HUSUSLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kuyu sayısı, kuyu çapı, derinlikleri ve toplam sondaj metrajı
Kuyuların teçhizinde kullanılacak borusal malzeme, çimento, çakıl, su vb.
Kesilecek kayaçların cinsi
Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığ
Yapılması talep edilen kuyu testleri (pompa testi, kompresör vs.)
Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl, su vb.
giderlerin talepçi tarafından karşılanması durumu
Nakliyat ve iklim durumu
EK-3
JEOTERMAL SONDAJLAR İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA
ESAS ALINACAK HUSUSLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kuyu sayısı, çapları ve derinlikleri ile kuyu teçhizinde kullanılacak boruların
(casing, kaynak dikişli boru) nitelik ve miktarları
Kesilecek kayaçların cinsi ile kaçaklı olup olmadığı
Jeolojik yapı ve formasyonun cinsi ile kaçaklı olup olmadığı
Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı ile kuyubaşı donanım
Sondaj işleminde kullanılacak çamur katkı malzemeleri, çimento ve su temini
Kuyunun jeolojik takibi ve yönlendirilmesi hizmeti
Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl vb.
talepçi tarafından karşılanması durumu
Nakliyat ve iklim durumu
15
TEST VE ANALİZLER
JEOLOJİK ANALİZLER
KOD NO
PALEONTOLOJİK ÖRNEK TANIMLAMA
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
30-30-PAL-01
Paleontolojik kesit hazırlama (İnce Kesit, Yıkama,
Nannoplankton)
50 TL/Adet
30-30-PAL-02
MTA Genel Müdürlüğü dışından gelen ince
kesitleri paleontolojik tanımlama
100 TL/Adet
Örneğin miktarı ve cinsine
göre değişkenlik gösterir.
30-30-PAL-03
Paleontolojik Tanımlama (İnce kesitlerin yapımı,
yıkama, örnek hazırlama dahil)
150 TL/Adet
Örneğin miktarı ve cinsine
göre değişkenlik gösterir.
Tahmini Tamamlanma
Süresi
10 adet kesit, Dekont ve
örnek tesliminden itibaren 1 iş
günü içinde hazırlanacaktır.
Makro (Omurgasız) fosillerde paleontolojik tanımlama
30-30-PAL-04 Paleontolojik tanımlama
100 TL/Adet
Örneğin miktarı ve cinsine
göre değişkenlik gösterir.
İrtibat :
(PAL)
Paleontoloji Birimi
Tel: 0 312 201 14 98
e-mail: [email protected]
16
ENERJİ ETÜTLERİ ÖLÇÜMLERİ
TOPRAKTA YAPILAN ÖLÇÜMLER
KOD NO
ÇALIŞMANIN CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma
Süresi**
33-30-EÖ-01
Radon Gazı Ölçümleri
200 TL/ Adet
1-3 gün
33-30-EÖ-02
CO2 Gazı Ölçümleri
86 TL/Adet
1-3 gün
33-30-EÖ-03
H2S Ölçümleri
107 TL/Adet
1-3 gün
Her bir gaz için
33-30-EÖ-04
CH4,N2 ve O2 Ölçümü
33-30-EÖ-05
Toprak gazı ölçümü paket
(Radon,CO2,H2S,CH4,N2,O2)
650 TL/Adet
1-3 gün
33-30-EÖ-06
Toprak gazı ölçümü paket*
(Radon,CO2,H2S,CH4,N2,O2)
391 TL/Adet
1-3 gün
86 TL/Adet
1-3 gün
* İl Özel İdareleri, Belediyeler, kamu ortaklı şirketler ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Teknik Danışmanlık
Hizmetleri için geçerli olan fiyattır.
** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla
geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.
SUDA KAYNAK BAŞINDA YAPILAN ÖLÇÜMLER
KOD NO
ÇALIŞMANIN CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini Tamamlanma
Süresi**
A-Fiziko Kimyasal Ölçümler
33-30-EÖ-07
EC
23 TL/Adet
1 gün
33-30-EÖ-08
Tuzluluk
23 TL/Adet
1 gün
33-30-EÖ-09
Sıcaklık
23 TL/Adet
1 gün
33-30-EÖ-10
pH
23 TL/Adet
1 gün
33-30-EÖ-11
Toplam Sertlik
23 TL/Adet
1 gün
33-30-EÖ-12
Geçici Sertlik
23 TL/Adet
1 gün
33-30-EÖ-13
Kalıcı Sertlik
23 TL/Adet
1 gün
** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla
geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.
KOD NO
ÇALIŞMANIN CİNSİ
B- Kimyasal Analizler
Na,Ca,Mg,Cl,K,CO3,HCO3,SO4,AI, Fe, Zn, Ag,
33-30-EÖ-14
Cd, Mn, Mo, Ni, Cu,Bo,Li,Pb,Cr
33-30-EÖ-15
NH4, NO2, NO3, PO4, SİO2, B, F
33-30-EÖ-16
I
33-30-EÖ-17
As,Hg,CN,COD
33-30-EÖ-18
33-30-EÖ-19
Rn
CO2 Gazı Ölçümleri
33-30-EÖ-20
H2S Ölçümü
33-30-EÖ-21
33-30-EÖ-22
33-30-EÖ-23
33-30-EÖ-24
KOD NO
CH4, N2 ve O2 Ölçümü
Suda gaz ölçümü paket (CO2, H2S, CH4, N2, O2)
Suda gaz ölçümü paket* (CO2, H2S, CH4, N2, O2)
İnhibitör Testleri - Analiz Fiyatı Kuyu Başına
ÇALIŞMANIN CİNSİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Her bir element için
66 TL/Adet
Her bir element için
77 TL/Adet
86TL/Adet
Her bir element için
109 TL/Adet
Tahmini Tamamlanma
Süresi**
1-3 gün
1-3 gün
1-3 gün
1-3 gün
208 TL/Adet
1-3 gün
86 TL/Adet
1-3 gün
108 TL/Adet
1-3 gün
Her bir element için
86 TL/Adet
1-3 gün
451 TL/Adet
1-3 gün
271 TL/Adet
1-3 gün
4.759 TL/Adet
işin mahiyetine göre hesaplanır
Birim Fiyat
Tahmini Tamamlanma
17
KOD NO
ÇALIŞMANIN CİNSİ
33-30-EÖ-25
İnhibitör Testleri - Analiz Fiyatı Kuyu Başına
33-30-EÖ-26
Mobil Su Analiz Laboratuvarı Araç Ücreti
33-30-EÖ-27
Kurumsal Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında
gerçekleştirilen hizmetlerde kimyasal analizler *
33-30-EÖ-28
Koruma Alanları, İşletme Ruhsatlı Alanlarda kuyu
ve kaynaklar ***
(KDV Dahil)
Süresi**
3.331 TL/Adet
işin mahiyetine göre hesaplanır
2.200 TL
-
839 TL/Adet
işin mahiyetine göre hesaplanır
2.014 TL/Adet
işin mahiyetine göre hesaplanır
* İl Özel İdareleri, Belediyeler, kamu ortaklı şirketler ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Teknik Danışmanlık
Hizmetleri için geçerli olan fiyattır.
** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla
geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.
*** İl Özel İdareleri, Belediyeler ve kamu ortaklı şirketler için % 50 indirim uygulanır.
İrtibat :
EÖ
Jeotermal Rezervuar
Araştırmaları ve Koruma
Alanları Birimi
Tel: 0 312 201 11 58
e-mail: [email protected]
18
KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ TEST MERKEZİ LABORATUVARLARINDA
YAPILAN TESTLER
1-KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ
ANALİZ/TEST
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
STANDART
NO
BİRİMİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
34-30-KM-01 Doğal/Havada kuru birim hacim ağırlık tayini
ISRM 2007
Adet
38 TL
2 gün
34-30-KM-02 Kuru birim hacim ağırlık tayini
ISRM 2007
Adet
40 TL
2 gün
34-30-KM-03 Doygun birim hacim ağırlık tayini
ISRM 2007
Adet
45 TL
2 gün
34-30-KM-04 Doğal nem içeriği tayini
ISRM 2007
Set
(3 örnek)
48 TL
2 gün
34-30-KM-05 Boşluk oranı (e) ve görünür porozite (n) tayini
ISRM 2007
Adet
80 TL
3 gün
34-30-KM-06 Doygunluk derecesi tayini
ISRM 2007
Adet
70 TL
3 gün
ASTM D 7012
Adet
65 TL
1 saat
Statik deformabilite parametrelerinin (E, v) tayini
ASTM D 7012
(Elastisite modülü ve Poisson oranı) tayini
Adet
160 TL
2 saat
ISRM 2007
ASTM C 597
Adet
32 TL
1/2 saat
ASTM D 7012
Set
(3 örnek)
325 TL
3 saat
ISRM 2007
ASTM D5731
Adet
16 TL
10 dakika
KOD NO
ADI
34-30-KM-07 Tek eksenli sıkışma dayanımı tayini
34-30-KM-08
34-30-KM-09 Pundit testi ile P dalga hızı tayini
34-30-KM-10
Kayaların üç eksenli sıkışma dayanımlarının
tayini (Mohr zarfının çizimi dahil)
34-30-KM-11 Nokta yük dayanım indeksinin ölçülmesi
34-30-KM-12
Nokta yük testi ile tek eksenli sıkışma
dayanımının tayini
ISRM 2007
Set
(10 örnek)
160 TL
1 saat
34-30-KM-13
Dolaylı yöntemle çekme dayanımının tayini
(Brazilian testi)
ISRM 2007
Adet
32 TL
10 dakika
34-30-KM-14
Suda dağılmaya karşı dayanıklılık testi (Slake
durability test) (500gr. numune üzerinden)
ISRM 2007
2 Çevrim
325 TL
3 gün
34-30-KM-15
Schmidt sertliği tayini (Birim hacim ağırlık tayini
ile birlikte)
ISRM 2007
Set
(10 örnek)
140 TL
1 gün
34-30-KM-16
Blok numuneden karot alma (Örnek hazırlama
dahil)
Adet
16 TL
1/2 saat
STANDART
NO
BİRİMİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
ASTM 2007
Adet
16 TL
1 gün
ASTM D 4254
Adet
22 TL
2 gün
ASTM 2007
Adet
32 TL
2 gün
TS 1900-1
Adet
55 TL
2 gün
ASTM D 4318
Adet
85 TL
3 gün
34-30-ZM-06 Kuru yöntem (Hidrometre analizsiz)
ASTM D 422
TS 1900-1
Adet
55 TL
2 gün
34-30-ZM-07 Islak yöntem (Hidrometre analizsiz)
ASTM D 422
TS 1900-1
Adet
75 TL
2 gün
2-ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ
ANALİZ/TEST
KOD NO
ADI
34-30-ZM-01 Örselenmemiş deney örneği hazırlanması
34-30-ZM-02 Nem içeriği tayini
Birim hacim ağırlık tayini (Doğal veya kuru,
34-30-ZM-03
düzgün şekilli örnekler üzerinden)
34-30-ZM-04 Özgül ağırlık tayini (Piknometre ile)
Likit Limit, Plastik Limit ve Plastisite İndeksi
34-30-ZM-05 (Üç nokta-Cassagrande yöntemi) ve büzülme
limiti (Grafik yöntemi ile) tayini
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
Tane boyu dağılımı (Granülometri) tayini
19
34-30-ZM-08 Islak yöntem (Hidrometre analizli)
ASTM D 422
TS 1900-1
Adet
215 TL
5 gün
Zemin sınıflandırması ve adlandırması
34-30-ZM-09 (Laboratuvar deneylerine ilave olarak,
Birleştirilmiş Zemin Sınıflamasına (USCS) göre)
ASTM D 2487
TS 1900-2
Adet
45 TL
1 gün
34-30-ZM-10 Örselenmemiş numune üzerinden
ASTM D 2166
Adet
85 TL
1 saat
34-30-ZM-11 Yoğurulmuş numune üzerinden
ASTM D 2166
Adet
110 TL
2 gün
34-30-ZM-12 Konsolidasyonsuz-drenajsız makaslama (UU)
ASTM D 3080
TS 1900-2
Set
(3 örnek)
120 TL
2 gün
34-30-ZM-13 Konsolidasyonlu-drenajsız makaslama (CU)
ASTM D3080
Set
(3 örnek)
215 TL
1 hafta
34-30-ZM-14 Konsolidasyonlu-drenajlı makaslama (CD)
ASTM D3080
Set
(3 örnek)
515 TL
1 hafta
ASTM D 2850
TS 1900-2
Set
(3 örnek)
120 TL
3 saat
BS 1377
Adet
75 TL
1/2 saat
ASTM D 2435
TS 1900-2
Adet
430 TL
5 gün
ASTM D 4546
TS 1900-2
Adet
185 TL
5 gün
Serbest (Tek eksenli) sıkışma testi
Direkt (Doğrudan) makaslama testleri
Üç eksenli sıkışma testi
34-30-ZM-15
Konsolidasyonsuz-drenajsız üç eksenli sıkışma
testi (UU)
34-30-ZM-16
Laboratuvar tipi kanatlı kesici testi (Veyn test)
(nem içeriği tayini dahil)
Konsolidasyon (Odeometre) testi
34-30-ZM-17 Konsolidasyon (Odeometre) testi
34-30-ZM-18
Şişme basıncı ve serbest şişme miktarının
tayini
3- JEOTEKNİK ETÜT SONDAJLARI,YERİNDE (IN-SITU) DENEYLER VE NUMUNE ALINMASI
HİZMETLERİ
KOD NO
ANALİZ/TEST
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
34-30-DN-01
Jeoteknik Sondaj: Jeoteknik etütler için yapılacak sondajların
fiyatlandırılması MTA Sondaj Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.
34-30-DN-02
Standart Penetrasyon Testi (SPT): Zemin koşulları, test sıklığı ve
derinliği gibi faktörler dikkate alınarak, ilgili birim tarafından her proje
için ayrıca fiyatlandırılır.
34-30-DN-03
Örselenmemiş Numune Alınması (Shelby): Zemin koşulları, test
sıklığı ve derinliği gibi faktörler dikkate alınarak, ilgili birim tarafından
her proje için ayrıca fiyatlandırılır.
34-30-DN-04
Jeoteknik Kuyu Takibi (log çizimi dahil)
30,00 TL
34-30-DN-05
Dipmetre ile yeraltı suyu seviyesi ölçümü
25,00 TL
34-30-DN-06
Düşen seviyeli geçirgenlik testi ile kütlesel geçirgenliğin tayini
(Kuyunun yıkanması ve hesaplamalar dahil)
215 TL
Su Basınçlarının İzlenmesi Amacıyla Piezometre Yerleştirilmesi
Boru tipi piezometre/stand-pipe ücrete kuyu temizliği ve dolgu malzemesi dahildir. Borular MTA tarafından
temin edildiği takdirde ücreti rayiç bedel üzerinden ayrıca talep edilir. Hizmetin ücreti borunun
yerleştirileceği derinliğe bağlı olarak değişir.
34-30-DN-07
Derinlik aralığı 0-20 m ise
55 TL
34-30-DN-08
Derinlik aralığı 21-40 m ise
60 TL
34-30-DN-09
Derinlik aralığı 41-60 m ise
75 TL
34-30-DN-10
Derinlik aralığı 61-80 m ise
80 TL
34-30-DN-11
Derinlik aralığı 81-100 m ise
100 TL
20
34-30-DN-12
Derinlik aralığı 100 metreden büyük ise
120 TL
Açılmış araştırma çukuru veya temellerden, şevlerden, yarmalardan veya mostralardan örselenmemiş blok ve el
burgusu ile tüp numunesi alınması.
a) Çok yumuşak zeminler (Akıcı batak)
34-30-DN-13
0-2 m derinlikte el burgusu ile numune alınması
80 TL
34-30-DN-14
2-4 m derinlikte el burgusu ile numune alınması
110 TL
b) Kolay sökülebilir zeminler (Toprak)
KOD NO
ANALİZ/TEST
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
34-30-DN-15
0-2 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması
110 TL
34-30-DN-16
2-4 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması
215 TL
34-30-DN-17
Yarma, mostra, şevden numune alınması
85 TL
34-30-DN-18
0-2 m derinlikte el burgusu ile numune alınması
110 TL
34-30-DN-19
2-4 m derinlikte el burgusu ile numune alınması
125 TL
c) Orta güçlükte sökülebilir zeminler (Küskü)
34-30-DN-20
0-2 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması
215 TL
34-30-DN-21
2-4 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması
300 TL
34-30-DN-22
Yarma, mostra, şevden numune alınması
215 TL
d) Kolay sökülebilir kayalar (Yumuşak kaya)
34-30-DN-23
0-2 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması
300 TL
34-30-DN-24
Yarma, mostra, şevden numune alınması
215 TL
e) Güç sökülebilir kayalar (Yumuşak kaya)
34-30-DN-25
Yarma, mostra, şevden numune alınması
300 TL
LABORATUVAR TESTLERİ İÇİN ÖNERİLER
1-KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ
Tek eksenli sıkışma dayanımı tayini
Test yapılacak örnek sayısı en az 5 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2, tercihen 2.5-3.0 arasında
olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Statik deformabilite parametrelerinin (E, v) tayini (Young modülü ve Poisson oranı)
Test yapılacak örnek sayısı en az 5 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2, tercihen 2.5-3.0 arasında
olacak şekilde hazırlanmalıdır. Test sonuç raporunda sadece Elastisite modülü ( E ) ve Poisson Oranı ( v )
değerleri verilir.
Üç eksenli sıkışma testi
Bir set için örnek sayısı en az 3 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları 2, tercihen 2.5-3.0 arasında olacak
şekilde hazırlanmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her örnek için set fiyatının
üçte biri eklenir. Kaya malzeme özelliklerine ve sonuçlardaki arzu edilen hassasiyete bağlı olarak örnek
sayısının 5 ile 10 arasında olması önerilir. Üç eksenli sıkışma dayanım testinde NQ, NX ve HQ çapındaki
örnekler kullanılabilmektedir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinlik
göz önüne alınarak tarafımızdan belirlenecektir.
Dolaylı yöntemle çekme dayanımının tayini (Brazilian testi)
Örneklerin boy/çap oranının 1 (bir)'e yakın olması tercih edilir. Örnek sayısı 10 olacak şekilde test yapılması
önerilir.
21
2-ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ
Serbest (Tek eksenli) sıkışma testi
Test yapılacak örselenmemiş örnek sayısı en az 5 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde
hazırlanmalıdır.
Direkt (Doğrudan) makaslama testleri
Bir set test için örselenmemiş örnek sayısı en az 3, tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki
örnek sayısına (3) ilave her örnek için set fiyatının üçte biri ilave edilir. Testler, 6 cm x 6 cm x 2 cm, 10 cm x
10 cm x 10 cm kare ve 2,5 inç çaplı yuvarlak kalıpların kullanıldığı makaslama kutularında yapılmaktadır.
Üç eksenli sıkışma testi
Örnekler, boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Test için 38 mm ve 50 mm çaplı örnekler
kullanılabilmektedir. Bir set test için örselenmemiş örnek sayısı en az 3, tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti
artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her örnek için set fiyatının üçte biri eklenir. Deneylerde
uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinlik göz önüne alınarak tarafımızdan
belirlenecektir.
Konsolidasyon (Odeometre) testi
Testler, örselenmemiş numuneler üzerinde, 5 cm ve 2,5 inç çaplı yuvarlak kalıpların kullanıldığı odometre test
aletinde yapılmaktadır. Test aşamaları belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinliğe bağlı olarak tarafımızca
belirlenecektir.
GENEL HUSULAR
1. Laboratuvar hizmetlerinde, mevcut olanaklar ölçüsünde en yaygın olarak kullanılan Uluslararası
Standartlara (ASTM, BSI, ISRM) veya Türk Standartlarına (TS) uyulması esas kabul edilmiştir.
2. Koordinatörlük tarafından kabul edilen numuneler, numune sahibinin gerekli işlemleri tamamlamasından
sonra teste tabi tutulur. İşlemlerin gecikmesi sonucu laboratuvarda bekleyen numunelerin bozulması ve teste
uygunluğunu yitirmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
3. Teste tabi tutulan numunelerin şahit numuneleri iki ay bekletilir, test artıkları bekletilmeden atılır.
4. Proje Raporları sözleşmede aksi belirtilmedikçe 3 (üç) adet çoğaltılarak iş sahibine verilir. Fazladan talep
edilen her nüsha için Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen çoğaltma
ücretleri Kuruma ayrıca ödenir.
5. Sadece laboratuvar taleplerini kapsayan kısa süreli işlerde ayrıca personel ücreti talep edilmez.
6. Büro, arazi, laboratuvar çalışmalarını kapsayan çalışmalarda hesaplanacak olan “Personel sayısı/Ay”
giderleri ile maliyete etkiyen diğer giderler (araç, yakıt, konaklama, işçilik, malzeme alımı vb) toplam proje
bedeline ayrıca ilave edilir.
7. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen projelerde talep olması durumunda, Jeoteknik çalışmalara ait
prosedür ile laboratuvar testlerinin nitelik ve niceliği, o projeye uygun olarak Fizibilite Etütleri Dairesi
Başkanlığı, Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
8. Fiyatlara KDV dahildir.
İrtibat :
Jeoteknik
Araştırmalar
Koordinatörlüğü
Tel: 0 312 201 17 72-1775
e-mail: [email protected]
22
23
AKREDİTE ANALİZ/TESTLER
Laboratuvarlarımız 04.10.2010 tarihinden itibaren TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası
akreditasyon belgesine sahiptir.
24
25
26
27
ANALİZ/TEST HİZMET İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
A) BAŞVURU
● Analiz/Test yaptırmak isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşları, resmi yazı ile MTA Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.
● Analiz/Test yaptırmak isteyen Özel Kuruluş ve şahıslar, Analiz/Test Başvuru Formu veya bu formdaki bilgileri içeren talep yazısı ile MTA Genel Müdürlüğü'ne
başvuru yapmalıdır.
● Analiz/Test başvurularında, talebi yapana ait tüm erişim bilgileri yer almalıdır (Adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı, e-postası vb.).
● Analiz/Testi yapılması talep edilen numuneler, Analiz/Test Hizmet Kataloğu'nun ilgili bölümlerinde tanımlandığı şekilde (miktar, adet, ambalaj) Numune Kabul
Birimi'ne getirilmelidir. Katalogda numunelerin ambalaj türü tanımlanmamışsa, numunenin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına
özen gösterilmelidir.
● Analiz/Testi yapılması talep edilen her numunenin üzerinde; numune adı, numunenin alındığı tarih, numunenin alındığı yer gibi tanımlayıcı bilgileri içeren bir etiket
olmalıdır.
● Analiz/Test yapılması talep edilen numune mühürlü ise numune mührü, kurşundan/kırmızı mumdan/plastikten olmalı ve gönderen Kurumun/Firmanın soğuk
damgasını/numarasını/işaretini taşımalıdır. Mühürlerin kolayca çıkarılıp takılamayacak şekilde numuneye bağlanması ve gevşek olmaması gerekmektedir.
● Numune, Analiz/Test Başvuru Formu/talep yazısı ve ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte Numune Kabul'e teslim edilmeli/gönderilmelidir.
Banka dekontunun Numune Kabul'e ulaşmaması durumunda numunelerin kabulü yapılmayarak iade edilir.
● Analiz/Test Hizmet Kataloğu'nda yer almayan hizmet (analiz/test, proses geliştirme vb.) taleplerinde, talep sahibine teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi ve banka
dekontunun Numune Kabul'e ulaşması durumunda analiz/test işlemleri başlatılır.
B) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ
● Hizmet bedelinin aşağıda verilen banka hesaplarına yatırılması ve ilgili dekontun Numune Kabul'e teslim edilmesi/gönderilmesi veya 0 312 287 54 09'a
fakslanması gerekmektedir. Dekontun Numune Kabul'e ulaşmasını takiben analiz/teste başlanabilmektedir. Hizmet Bedeli ödemeleri, hafta içi her gün saat 9.0017.00 arasında MTA Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde bulunan Halk Bankası'nda nakit olarak veya Numune Kabul Birimi'nde kredi kartı ile yapılabilmektedir.
BANKA HESAPLARI
T.C.ZİRAAT BANKASI
01745-ANKARA
Kurumsal Bankacılık Şubesi IBAN No:
TR55 0001 0017 4537 7119 5750 01
T.C. HALK BANKASI
Bahçelievler Şubesi
Ücretli İşler Hesabı IBAN No:
TR25 0001 2009 2100 0005 0006 06
● Analiz/Test Hizmet Kataloğu'ndaki ücretlere KDV (Katma Değer Vergisi) dahildir.
● Üniversitelerden yapılan AR-GE amaçlı başvurularda % 50 indirim uygulanmaktadır.
● Analiz/Test Hizmet Kataloğunda yer almayan hizmetlere yönelik gelecek talepler için 250,00 TL Kişi/Gün (139,00 $ Person/Day) teknik danışmanlık ücreti
alınacaktır.
● Analiz/Test Hizmet Kataloğu'ndaki hizmetler için MTA Genel Müdürlüğü dışına gidilmesi halinde, personelin yol, konaklama ve iaşeleri, ilgili Kurum/Kuruluş
tarafından karşılanır ve/veya ödenir.
● Analiz/Test Hizmet Kataloğu'nda yer alan ücretler rutin analiz/testler içindir. Bunun dışında, kesin proses saptanmasını amaçlayan teknolojik araştırmalar ve özellik
arz eden analiz/testler ile üretime yönelik çalışmalarda istenecek ücret işin niteliğine göre tespit edilir. Bu çalışmaların karşılığı alınacak avans miktarının, işe
başlamadan önce yatırılması gerekmektedir.
● Avans olarak yatırılan paranın Analiz/Test Hizmet Kataloğu'nda belirtilen ücretlere göre hesaplanacak miktardan farklı olması halinde Analiz/Test Raporu
verilmeden önce gerekli mahsup işlemi yapılır.
● İngilizce Analiz/Test Raporu, talep olursa hazırlanmakta olup, sayfa ücreti KDV dahil 50,00 TL (28,00 $)’dir. Rapor içeriğinin 10 sayfayı geçmesi halinde sayfa
sayısına bakılmaksızın KDV dahil 500,00 TL (278,00 $) ücret alınacaktır.
C) RAPORLAMA
● Analiz/Test Başvuru Formu veya talep yazısı ile istenen Analiz/Testler için sadece bir adet Analiz/Test Raporu düzenlenmektedir. Her bir numune için ayrı ayrı
rapor isteniyorsa, başvuruda bunun belirtilmesi gerekmektedir.
● Analiz/Test Raporu kısmen de olsa kopyalanıp çoğaltılamaz.
● İmzasız ve mühürsüz Analiz/Test Raporu geçersizdir.
● Analiz/Test Raporu ve fatura, Analiz/Test Başvuru Formu/talep yazısında belirtilen adrese gönderilmektedir.
● Analiz/Test Raporu ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
● Analiz/Test Hizmet Kataloğu'nda belirtilen analiz/test süreleri, bir adet numune için geçerli olup numunenin ilgili laboratuvara kabul edilmesi, analiz/testin yapılması,
raporunun yazımını kapsayan süreçtir ve normal şartlar için geçerlidir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu, numune sayısının fazlalığı vb. durumlarda belirtilen süreler
değişebilir.
D) NUMUNE SAKLAMA
Numune Saklama aşağıda verilen hususları içeren MTA Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Kuruluş ve şahıslar tarafından gönderilen numunelerden;
● Alındığı yeri, alınma şekli belli olmayan, satış numunesi olduğu beyan edilen ve mühürsüz olanlar ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse rapor tarihinden itibaren 1
yıl süre ile,
● Bir projeye ait olup, alındığı yeri belli olan ve numune alma tekniğine uygun olarak alınmış olanlar ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse rapor tarihinden itibaren
2 yıl süre ile,
● Bir satış sözleşmesi veya anlaşmazlık durumunda yargı kararına esas oluşturmak üzere analiz/testi istenen, numune alma tekniğine uygun olarak alınmış ve
kırmızı mumla mühürlenmiş olanlar ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse rapor tarihinden itibaren 2 yıl süre ile,
●Teknolojik inceleme yapılanlar ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse rapor tarihinden itibaren 6 ay süre ile,
● Korumasız su (doğal su) numuneleri alındıktan itibaren en fazla 28 gün, korumalı su (nitrik asitle (HNO3) pH<2 olacak şekilde asitlendirilmiş su) numuneleri en
fazla 6 ay süre ile,
● Endüstriyel bir tesisin çalışma koşullarının seçimine esas olan pilot çaptaki analiz/testlerde kullanılanların ne kadar süreyle ve ne miktarda saklanacağı, proje
sahibi makam veya kuruluşlarla yapılacak görüşmelere göre saptanarak, ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse rapor tarihinden itibaren en fazla 5 yıl süre ile
saklanır.
Ayrıca X-ray analizleri yapılan böbrek taşı numuneleri, analiz bitiminden sonra ilgili birim tarafından imha edilir.
28
E) MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ
Müşteri Memnuniyeti Anketi doldurularak Analiz/Test hizmetleri ile ilgili görüşler Kuruma iletilebilir.
F) NUMUNE KABUL İLETİŞİM
Adres MTA Genel Müdürlüğü
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
Numune Kabul Birimi K Blok
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No: 139 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 201 16 95 (Numune Kabul Birim Yöneticisi)
(0312) 201 17 53 / 201 17 18 / 201 17 23 / 201 16 66 (Numune Kabul Sorumluları)
Faks:
(0312) 287 54 09
E-posta: [email protected]
Web Adresi: http://www.mta.gov.tr
29
30
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ
MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığına bağlı Analiz/Test Laboratuvarlarında, “TS EN ISO/IEC
17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına uygun olarak sürdürülen Kalite Yönetim
Sisteminin, sürekliliğinin sağlanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülerek, sunmakta olduğumuz analiz/test hizmetlerine
dair memnuniyet durumunuzu ölçmek ve hizmetlerimizi iyileştirmek amacı ile aşağıdaki anket formu hazırlanmıştır.
Bu anket çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, size sunulan hizmetlerin daha iyi hale getirilebilmesi için önemli verilerin elde
edilmesini sağlayacaktır.
Aşağıdaki anket sorularına verilen cevaplar doğrultusunda, sizlere daha kaliteli hizmet sunmak konusundaki hedefimize katkılarınız
için teşekkür ederiz.
Lütfen aşağıdaki formu doldurduktan sonra Gönder tuşuna basınız.
Müşterinin Adı Soyadı
Tarih
1- Başvuruda bulunmadan önce yapılan analiz/testle ilgili bilgilendirme yeterli mi?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
2- Verilen hizmetler ile ilgili bilgi talep edildiğinde tatmin edici cevaplar alınabiliyor mu?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
3- Numune Kabul işlemleri ve verilen hizmet etkin mi?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
4- Gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük ilkelerine özen gösteriliyor mu?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
5- Analiz/Test ücretleri verilen hizmete uygun mu?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
6- Analiz/Test işlemleri belirtilen zaman içinde tamamlanıyor mu?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
7- Çalışanların müşteriyle iletişimi uygun mu?
○ Hayır
○ Evet
○ Kısmen
8- Aldığınız hizmetlere yönelik şikayetler dinleniyor ve zamanında çözümleniyor mu?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
9- Yapılan analiz/testlerin çeşitliliği yeterli mi?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
10- Verilen hizmetler güvenilir nitelikte mi?
○ Evet
○ Kısmen
○ Hayır
Görüş ve Önerileriniz
2-
Anketimize katıldığınız ve değerli önerilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Gönder
Temizle
31
ANALİZ LABORATUVARLARI
Mühürlü numuneler içten dikişli bez torba içinde veya tahrip olmamış naylon torbalar içinde gönderilmelidir. Numunelerden rutubet tayini isteniyorsa numune ağzı
sıkıca kapatılabilen bir kap içerisine konulup, kapak kısmı bantlandıktan sonra 2 poşet içerisine konulup gönderilmelidir. 2 kg’dan fazla gönderilen numuneler için
20,00 TL/kg (11,00 $/kg) ek numune hazırlama ücreti alınır.
NUMUNE HAZIRLAMA LABORATUVARI
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
35-30-AN-01
Numune Hazırlama
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
1
0,5-2 kg
20,00
11,00
Numuneler 60°C’de yaklaşık 12 saat
kurutulduktan sonra kırıcıdan geçirilir ve %
85’inin tane boyu 75 mikronun altında olacak
kild öğütülü
ANALİTİK KİMYA LABORATUVARLARI
Analitik Kimya Laboratuvarında yapılan bütün analizlerin fiyatlarına numune hazırlama dahildir.
SİLİKAT ve ENDÜSTRİYEL HAMMADDE KİREÇTAŞI, KİREÇ, ALÇI TAŞI, DOLOMİT, MANYEZİT ANALİZLERİ (Klasik Yöntemler)
Bu bölümde yer alan analizler gravimetrik, volumetrik, spektrofotometrik yöntemler kullanılarak yapılır. Eritiş ve asitte çözme işlemlerini takiben dedeksiyon limitine
göre bazı elementlerin analizinde AAS cihazı da kullanılır. İstenilen analizin, seçilen paket programa uygun olmadığı durumlarda numunenin yapısına uyan
programla analiz yapılarak sonuç verilir.
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
35-30-AA-01
Karbonatlarda SiO2,
Fe2O3 , Al2O3, CaO,
MgO, CO2, Asitte
Çözünmeyen Madde,
Suda Çözünmeyen
Madde, *Ateş Zayiatı
AÇIKLAMALAR
Asitte Çözme, AAS, Gravimetri
Komple Silikat (*SiO2,
Al2O3, Fe2O3, CaO, Eritiş, Asitte Çözme, Volumetri, Gravimetri, AAS,
35-30-AA-02
MgO, Na2O, K2O, TiO 2,
UV Spektrofotometri
SO3, *Ateş Zayiatı)
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
10
10
35-30-AA-46
Kömür Külünde Asitte
Çözünen Alkali (Na2O,
K2O)
Asitte Çözme, AAS
5
35-30-AA-03
Alçı Taşı (CaO, SO 3,
H2O)
Asitte Çözme, Gravimetri, Kristal Suyu Tayin
Cihazı
7
35-30-AA-04
*Toplam Demir (Fetop),
*Fe+2, *Fe+3
- Gravimetri
- Fe+3; Fetop ve Fe+2 sonuçları kullanılarak hesap
yöntemi ile bulunur.
5
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
Tümü 250,00
veya
birinci
parametre
75,00
sonraki her
Öğütülmüş 100 bir parametre
50,00
g veya
öğütülmemiş Tümü 250,00
0,5-2 kg
veya
birinci
parametre
100,00
sonraki her
bir parametre
50,00
2 kg
Full suite
138,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28suite
00
Full
138,00 or
first
parameter
55,00 and
each
additional
parameter
28 00
150,00
83,00
100,00
55,00
Öğütülmüş 100
Tümü 200,00
g veya
veya
öğütülmemiş
her bir
0,5-2 kg
parametre
100,00
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
PRICE ($)
Full suite
110,00 or
each
parameter
55,00
32
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-AA-05
ANALİZ/TEST ADI
Toplam Demir (Fetop),
Fe+2, Fe+3
AÇIKLAMALAR
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Full suite
83,00 or
each
parameter
41,00
- HCl'de Gravimetri
+3
+2
- Fe ; Fetop ve Fe sonuçları kullanılarak hesap
yöntemi ile bulunur.
5
Tümü 150,00
veya
her bir
parametre
75,00
Çözme, AAS
5
50,00
28,00
5
75,00
41,00
100,00
56,00
35-30-AA-06
Fe2O3
35-30-AA-07
Metalik Demir (Fe )
Çözme, Volumetri, Gravimetri
35-30-AA-08
Piritte Fetop, S
Gravimetri
0
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
35-30-AA-09
Cu, Pb, Zn
Asitte Çözme, Gravimetri, Volumetri, Elektroliz
(%5 üzerindeki değerler için)
35-30-AA-10
C, S, SO3, SO4
C,S Tayin Cihazı (SO3 ve SO4 Toplam S
Temelinde hesap yöntemi ile bulunur.)
35-30-AA-11
Kristal Suyu H2O
(225 °C’ de)
35-30-AA-12
Öğütülmüş 100
g veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
Birinci
First element
element
41,00 and
75,00
each
sonraki her
additional
bir element
element 28,00
50,00
Her bir
parametre
40,00
Each
parameter
22,00
Gravimetri
40,00
22,00
CO2
Orsat Cihazı
40,00
22,00
35-30-AA-13
pH
pH metre
20,00
11,00
35-30-AA-14
Rutubet
Gravimetri
7
-
3
Öğütülmüş 500
g veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
50,00
28,00
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
100,00
55,00
7
Öğütülmüş 150
g, veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
150,00
83,00
100,00
55,00
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
150,00
83,00
100,00
55,00
KIYMETLİ METAL (SOYMETAL) ANALİZLERİ (CEVHER ve KAYAÇLARDA)
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
35-30-AA-15
*Altın
Kupelasyon (F.A.+Grav.; **0,5 g/ton)
35-30-AA-16
*Altın
F.A.+Grav.+ICP-MS (0,1 ppm**)
35-30-AA-17
Gümüş
Kupelasyon (F.A.+Grav.; 2 g/ton**)
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
35-30-AA-18
*Altın+Gümüş
Kupelasyon (F.A.+Grav.; Au:0,5 g/ton**, Ag: 2
g/ton**)
35-30-AA-19
35-30-AA-20
Sülfürlü Pb-Zn
Cevher/Konsantre Au, Kupelasyon (F.A.+Grav; Au: 0,5** g/ton, Ag: 2**
Ag, Cu, Pb, Zn,
g/ton, diğerleri %0,05)
Rutubet
Pt, Pd
F.A.+Grav.+ICP-MS (0,5** - 1000*** ppm)
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
Öğütülmüş 150
g veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
7
Öğütülmüş 50
g veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
Birinci
First element
element
110,00 and
200,00
each
sonraki her
additional
bir element
element 28,00
50,00
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
** Metot alt dedeksiyon limiti
*** Metot üst dedeksiyon limiti
33
ALAŞIM, ANOT ÇAMURU, KUYUMCU CÜRUFU ve BLİSTER BAKIR ANALİZLERİ
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
150,00
83,00
150,00
83,00
250,00
139,00
200 g
1.100,00
608,00
F.A.+Grav.
500 g
100,00
55,00
Elektroliz
5g
150,00
83,00
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
35-30-AA-21
Altın
35-30-AA-22
Gümüş
35-30-AA-23
Altın+Gümüş
35-30-AA-24
Anot Çamurunda
(Geçici İhraç
Numunesinde) Cu, Se,
Te, As, Au, Ag, Sb, Bi,
Sn, Pt, Pd, Rutubet
F.A.+Grav.+ICP
35-30-AA-25
Gümüş (Film Banyo
Çözeltilerinde)
35-30-AA-26
Cu (Blister Bakır)
AÇIKLAMALAR
F.A.+Grav.
NUMUNE
MİKTARI
250 g
7
METAL - ÇELİK VE ALAŞIMLAR
Numune; numune cinsine, istenen elementlerin/bileşiklerin dedeksiyon limitlerine ve/veya mevcut standartlara/programlara göre XRF/ICP-OES cihazlarında okuma
yapılarak analiz edilir. Uygulanan yöntemler analiz raporunda belirtilir. Talaşı alınamayan metalik numunelerin XRF ve ICP-OES analizleri yapılmaz.
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-AA-27
ANALİZ/TEST ADI
C, S
AÇIKLAMALAR
Karbon-Kükürt Tayini Cihazı
ICP-OES/XRF
Pb, Cu, Zn, Fe, Sn, Sb,
% 1’in (10.000 ppm) üzerindeki değerler için XRF
As, Al, Mg, Bi, In, Cr,
35-30-AA-28
Cihazında analiz yapılır, yarı kantitatif olarak
Mn, Ni, Co, Mo, V, Si,
sonuç verilir. ICP-OES için çözme metodu: EPA
Ti, Tl
3050, (20** - 10.000*** ppm)
** Metot alt dedeksiyon limiti
*** Metot üst dedeksiyon limiti
XRF ANALİZLERİ
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
3
Öğütülmüş 3 g
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
Tümü 60,00
Full suite
veya
33,00 or
her bir
each element
element
22,00
40,00
Talaşı alınmış
en az 10 g
Birinci
First element
element
41,00 and
75,00
each
sonraki her
additional
bir element
element 28,00
50,00
10
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
34
Selüloz ile 15 dakika homojen öğütülen numune, pres ile disk haline getirilerek Dalgaboyu Dağılımlı XRF Spektrometre cihazlarında numune yapısına uygun
programlarda okunarak değerlendirilir. Numune yapısına bağlı olarak uygun görülen elementler için oksitsiz analiz sonucu verilebilir. İstenilen analizin seçilen paket
programa uygun olmadığı durumlarda numunenin yapısına uyan programla analiz yapılarak sonuçlar verilir. Semi-kantitatif analiz sonuçlarında ölçüm limiti minör
elementlerde %0,01, majör elementlerde %0,1’dir. XRF analiz sonuçlarında, % 5 ve üzerinde S (kükürt) olması durumunda, analiz tamamlama süresi 10 iş günüdür.
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
35-30-AA-29
Krom Cevherinde
Kimyasal Analiz
(*Cr2O3, *Fe2O3)
TS EN 15309 (Krom Cevherinde)
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
Doğal Taşlarda
Kimyasal Analiz (*CaO, TS EN 15309 (Mermer, Granit, Andezit, Bazalt
35-30-AA-30
*SiO2, *Al2O3, *Fe2O3,
vb.)
*MgO)
7
35-30-AA-31
ANALİZ/TEST
KODU
SiO2, Al2O3, Fe2O3,
Silikat, Kuvars, Mangan , Magnezyum, Demir,
CaO, MgO, Na2O, K2O,
Kalker, Dolomit, Çimento, Boksit Cevherlerinde
TiO2, P2O5, MnO, Ateş
Majör (Ana) Elementler
Zayiatı
ANALİZ/TEST ADI
SiO2, Al2O3, Fe2O3,
CaO, MgO, Na2O, K2O,
35-30-AA-32
TiO2, P2O5, MnO,
Cr2O3, Ateş Zayiatı
SiO2, Al2O3, Fe2O3,
35-30-AA-33 CaO, MgO, Na2O, K2O,
TiO2, SO 3, SrO, BaO
SiO2, Al2O3, Fe2O3, Ca,
35-30-AA-34 MgO, Na2O, K2O, TiO 2,
P2O5, MnO, Ba, F
SiO2, Al2O3, Fe2O3,
CaO, MgO, Na2O, K2O,
35-30-AA-35
TiO2, P2O5, F, As 2O3,
V2O5
35-30-AA-36
SiO2, Al2O3, Fe2O3,
CaO, MgO, Na, K2O,
SO3, Cl
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Tümü 100,00
Full suite
56,00
Tümü 200,00
Full suite
111,00
Öğütülmüş 50
g veya
öğütülmemiş Tümü 150,00
veya
0,5-2 kg
birinci
parametre
75,00 sonraki
her bir
parametre
50,00
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
Magnezyum Silikat ve Krom Cevherlerinde
Tümü 150,00
veya
birinci
parametre
75,00 sonraki
her bir
parametre
50,00
Barit ve Baryum İçerikli Cevherlerde
Tümü 150,00
veya
birinci
parametre
75,00 sonraki
her bir
parametre
50,00
Kalsiyum Florür İçerikli Cevherlerde
Tümü 150,00
veya
birinci
Öğütülmüş 50
parametre
g veya
75,00 sonraki
öğütülmemiş
her bir
0,5-2 kg
parametre
50,00
7
Full suite
83,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28,00
PRICE ($)
Full Suite
83,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28,00
Full Suite
83,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28,00
Full suite
83,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28,00
Vanadyum ve Arsenik İçerikli Cevherlerde
Tümü 150,00
veya
birinci
parametre
75,00 sonraki
her bir
parametre
50,00
Full suite
83,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28,00
Sodyum Klorür ve Sodyum Sülfat Yapısındaki
Tuzlarda
Tümü 150,00
veya
birinci
parametre
75,00 sonraki
her bir
parametre
50,00
Full Suite
83,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28,00
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
35
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-AA-37
ANALİZ/TEST ADI
SiO2, Al2O3, Fe2O3,
CaO, MgO, Na2O,
K2O, TiO 2,
P 2O5,
MnO, SO3
AÇIKLAMALAR
Kömür Külünde Majör (Ana) Oksitler Analizi
V, Cr, Cu , Zn, As, Rb,
Mo, Sr, Y, Ba, Pb, Th, Kömür Külünde Minör (Eser) Element Analizi ICP35-30-AA-38
U, B,
Co, Cd, Ni,
OES cihazı ile yapılır.
Se, Sb, Ga
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
10
Yarı Kantitatif Analiz İle
Majör, Minör Oksitler
ve Ateş Zayiatı
Majör Oksitler: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO,
Na2O, K2O, TiO 2, P2O5, MnO
Minör Oksitler: Değeri % 0,01’in üzerinde
bulunan majör oksitlerin dışındaki oksitler
7
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
Kimyasal yapısı programa uygun olan
numunenin analizi yapılır.
ICP-OES İLE KANTİTATİF ESER ELEMENT ANALİZLERİ
7
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
Tümü 150,00
veya
ilk parametre
75,00 sonraki
her bir
parametre
50,00
10
35-30-AA-39
Toprak ve Sedimanda
İz Elementlerin Analizi
(Kantitatif Yöntem İle)
Ba (6.0-1000), Bi (2.550), Ce (11.5-200),
Cd (7.5-42), Cr (2.01300), Co (2.0-80),
Cu (1.5-3000), Mo (1.590), Mn (2.5-1000), Nb
(1.0-100), Ni (2.5-180),
35-30-AA-40 Pb (4.0-5200), Rb (1.0500), S (4.0-4000), Sr
(1.5-340), Sb (11.0-40),
Sn (11.0-400), Ti (2.08000), Th (2.0-70), U
(3.0-17),
V (1.5170), Y (1.5-40),
Zn (1.5-1000), Zr (1.5230) (Parantez içi
değerler ölçüm
aralığı:ppm)
NUMUNE
MİKTARI
Öğütülmüş 50
Tümü 250,00
g veya
veya
öğütülmemiş
ilk element
0,5-2 kg
75,00 sonraki
her bir
element
50,00
NUMUNE
MİKTARI
PRICE ($)
Full Suite
83,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28,00
Full suite
138,00 or
first
parameter
41,00 and
each
additional
parameter
28,00
300,00
167,00
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Tümü 400,00
Full suite
veya
221,00 or
Öğütülmüş 50
birinci
first element
g veya
element
41,00 and
öğütülmemiş
75,00 sonraki
each
0,5-2 kg
her element
additional
50,00
element 28,00
36
Çözme metodunun müşteri tarafından belirtilmediği durumlarda analiz edilecek elementin cinsine ve mineral matriksine göre eritiş işlemi veya asitle çözme işlemleri
uygulanarak analiz yapılır. Numunenin matriksine göre alt ve üst analiz limiti değişebilir. Metal numuneler talaş halinde veya talaş haline getirilebilecek boyutta
olmalıdır. Metal ve cevherlerde ana elementin analizi yapılamamaktadır.Sıvı numunelerle birlikte kör çözeltinin getirilmesi gerekmektedir. Sıvı numune miktarı en az
100 ml olmalı ve organik madde içermemelidir. İstenilen analizin seçilen paket programa uygun olmadığı durumlarda numunenin yapısına uyan programla analiz
yapılarak sonuç verilir.
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş
Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
TS ISO14869-1
1**-50.000***
TS ISO11466 (Kral
Suyu Metodu)
Cu, Pb, Zn, Li, V, Mo,
Fe, Co, Cd, Ni, As, Sb,
Se,Te, Bi, P, B, Mn
Toprak, Sediment,
Kayaç
1**-50.000***
TS ISO14869-2 (Boraks
ve Alkali Eritiş Metodu)
10**-100.000***
EPA 3050/3051
10**-100.000***
3 Asit Çözme
10**-50.000***
35-30-AA-41
*Cu
*Pb
*Zn
*Fe
*Mn
*As
*Sb
*Mo
*Ni
*Co
*Cd
5** -20.000***
15**-10.000***
10**-10.000***
20**-20.000**
7** - 20.000***
10**-10.000***
10**-10.000***
7**-10.000***
5**-10.000***
4**-10.000***
3**-10.000***
Toprak, Sediment,
Kayaç
7
Tümü 250,00
Full suite
veya
138,00 or
birinci
Öğütülmüş 5 g
first element
element
veya
41,00 and
75,00
öğütülmemiş
each
sonraki her
0.5 kg-2 kg
additional
bir element
element 28,00
50,00
TS ISO 14869-1 ve SM
3120B
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
** Metot alt dedeksiyon limiti (ppm)
*** Metot üst dedeksiyon limiti (ppm)
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-AA-42
ANALİZ/TEST ADI
Ti, Mg, Mn, Si, P, Na,
Ca,Sr, Cs, K, U, V,
Se, Fe, S, Mo, As
AÇIKLAMALAR
Metal ve Çözelti
(Çözelti sadece
Kurum içinden kabul
edilmektedir.)
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
EPA 3050
10**-100.000*** ppm
7
35-30-AA-43
Toprak, Sediment
TS ISO14869-2 (Boraks
ve Alkali Eritiş Metodu)
Kayaç
20**-10.000*** ppm
Rb, Ba, Cr, Sn,
Mn, Sr, W
ICP-MS İLE KANTİTATİF ESER ELEMENT ANALİZLERİ
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Tümü 250,00
Full suite
veya
138,00 or
birinci
first element
element
28,00 and
50,00
each
sonraki her
additional
bir element
Öğütülmüş 5 g
element 14,00
25,00
veya
öğütülmemiş
Tümü 50,00
Full suite
0.5-2 kg
veya
83,00 or
birinci
first element
element
42,00 and
50,00
each
sonraki her
additional
bir element
element 14,00
25,00
37
Analiz edilecek elementin cinsine ve mineral matriksine göre eritiş işlemi veya asitle çözme işlemleri uygulanarak okuma yapılır. Çözme yöntemleri mineralin
yapısına ve içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Üst dedeksiyon limiti üzerindeki analiz sonuçları ICP-OES cihazından verilir.
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
Nadir Toprak
Elementleri
(Ce, Dy, Er, Eu, Gd,
35-30-AA-44
Ho,
La, Lu, Nd, Pr,
Sc, Sm,
Th, Tm,
Y, Yb, Hf, Tb)
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
EPA3050
(0,1**-500** ppm)
Toprak, Sediment,
Kayaç
TS ISO 14869-1
(1**-500*** ppm)
EPA3050
(0,1**-500*** ppm)
35-30-AA-45
As, Be, Bi, Cd, Co, Cu,
Ga, Ge, In, Ni, Mo,
Sb, Ta, Tl, U, V
TS ISO 14869-1
(1**-500*** ppm)
Toprak, Sediment,
Kayaç
TS ISO 14869-2 ve Alkali
Eritiş (5**-1000*** ppm)
** Metot alt dedeksiyon limiti (Numunenin matriksine göre alt dedeksiyon limiti değişebilir.)
*** Metot üst dedeksiyon limiti (Numunenin matriksine göre üst dedeksiyon limiti değişebilir.)
F.A = Yakma Deneyi (Fire Assay)
Grav.= Gravimetrik Metot
ICP-OES = İndüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometre
ICP-MS= İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometre
AAS = Atomik Absorbsiyon Spektrometre
XRF=X Işını Floresans Spektrrometre
JEOKİMYA LABORATUVARLARI
7
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Tümü 350,00
Full suite
veya
193,00
birinci
or
element
first element
75,00
41,00 and
sonraki her
each
element
additional
Öğütülmüş 5 g
50,00
element 28,00
veya
öğütülmemiş
Tümü 350,00
Full suite
0.5-2 kg
veya
193,00
birinci
or
element
first element
75,00
41,00 and
sonraki her
each
element
additional
50,00
element 28,00
38
Jeokimyasal analizler sadece jeokimyasal amaçla yapılan maden aramalarında kullanılmak üzere talep edilen numunelerde yapılmaktadır. Tam çözme gerektiren
analitik amaçla kullanılacak numunelerde jeokimyasal analiz yapılmamaktadır. Kullanılan yöntemlerde bazı elementlerin çözünürlüğü mineral yapısına bağlı olarak
sınırlıdır.
Kullanılan cihazlara (AAS, ICP) göre verilen dedeksiyon limitleri değişebilir. Bu durum raporda belirtilir.
Analiz ücretlerine numune hazırlama dahildir.
Harici gönderilecek olan jeokimyasal analiz numune sayısı, 500 adetten fazla ise analiz ücretinde % 25 indirim uygulanır.
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-AJ-04
ANALİZ/TEST ADI
Element
ALT DL
(ppm)
AÇIKLAMALAR
ÜST DL
(ppm)
Au
0,04
6
*As
5
1000
*Cu
1
1000
35-30-AJ-05
35-30-AJ-06
35-30-AJ-07
35-30-AJ-11
Organik Ekstraksiyon
(700°C HBr+Organik
Ekstraksiyon) Alevli AAS
3'lü Asit Çözme Yöntemi
(1:2:2) oranında derişik
(HClO4+ HCl+HNO3) +
80-90°C Su banyosu (2
saat)+Saf su ICP-OES
(AWWA 3120B)
*Zn
2
1000
Cd
Ce
Cs
Dy
Er
Eu
Ga
Gd
Ho
In
La
Lu
Nd
Pr
Rb
Sc
Sm
Tb
Tl
Tm
Y
Yb
Th
U
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2
2
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Kral Suyu (1:3) oranında
(HNO3+HCl) + 300°C Hot
plate
ICP-MS
Organik Ekstraksiyon
(700°C HBr+Organik
Ekstraksiyon)
Alevli AAS
Au
0,04
6
Ag
As
Bi
Co
Cu
Mn
Mo
Ni
Pb^
Sb^
V
1
3
5
5
3
5
3
5
5
5
5
100
10000
10000
10000
10000
3000
10000
10000
3000
10000
10000
Zn
3
10000
3'lü Asit Çözme Yöntemi
(1:2:2) oranında derişik
(HClO4+ HCl+HNO3) + 8090°C Su banyosu (2 saat)
+ Saf su veya
Kral Suyu Çözme
(3:1) oranında derişik
(HCl+HNO3)+ 80-90°C
Su banyosu (2 saat)+ Saf
su
ICP - OES (As, Bi, Co,
Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb,
V, Zn)
AAS (Ag)
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
3
Öğütülmüş
en az 50 g
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
50,00
28,00
5
Öğütülmüş
en az 50 g
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
Tümü 50,00
Full suite
28,00
10
Tümü 80,00
Full suite
Öğütülmüş
veya
40,00 or
en az 50 g
birinci
first element
veya
element
6,00 each
öğütülmemiş 10,00 sonraki
additional
0,5-2 kg
her element
element 3,00
5,00
3
Öğütülmüş
en az 50 g
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg
3
Tümü 50,00
Full suite
Öğütülmüş
veya
28,00 or
en az 50 g
birinci
first element
veya
element
6,00 each
öğütülmemiş 10,00 sonraki
additional
0,5-2 kg
her element
element 3,00
5,00
50,00
28,00
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
^ ile işaretlenmiş elementler kısmi çözünmektedir.
ANALİZ/TEST
ANALİZ/TEST ADI
TAMAMLAMA
Ü
İ
NUMUNE
ÜCRET (TL)
$
39
ANALİZ/TEST
KODU
Element
35-30-AJ-12
Al^
Ca
Fe^
K^
Mg^
P^
S^
Ag
As
B^
Ba^
Bi
Cd
Co
Cr^
Cu
Li
Mn^
Mo
Ni
Pb^
Sb^
Se^
Sn^
Sr
Ti^
V
Zn
ALT DL
(ppm)
100
100
100
100
100
10
100
1
3
20
5
5
5
10
5
3
5
5
5
5
5
5
10
5
5
20
5
3
ÜST DL
(ppm)
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
100
10000
5000
10000
1000
10000
10000
10000
10000
5000
3000
10000
10000
3000
10000
100
2000
10000
10000
10000
10000
AÇIKLAMALAR
SÜRESİ
(İş Günü)
3'lü Asit Çözme Yöntemi
(1:2:2) oranında derişik
(HClO4+ HCl+HNO3) + 8090°C Su banyosu (2 saat)
+ Saf su veya
Kral Suyu Çözme
(3:1) oranında derişik
(HCl+HNO3)+ 80-90°C
Su banyosu (2 saat)+ Saf
su
ICP - OES
^ ile işaretlenmiş elementler kısmi çözünmektedir.
SU ANALİZLERİ LABORATUVARLARI
3
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Tümü 25,00
Full suite
Öğütülmüş
veya
13,00 or
en az 50 g
birinci
first element
veya
element
6,00 each
öğütülmemiş 10,00 sonraki
additional
0,5-2kg
her element
element 3,00
5,00
40
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJLAMA
Numune alma işlemi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği "Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği’”nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır.
Korumasız su numunelerinde; pH, iletkenlik, alkalinite, asidite, tüm anyonlar ( F-, SO42-, Cl-, Br-, PO43-, NO2-, NO3-, CO32-, HCO3-), SiO2 ve NH4+ elementleri
analizleri yapılır. Numuneler temiz kaplara, numuneyle iyice çalkalayarak yıkandıktan sonra, hava boşluğu kalmayacak şekilde alınmalıdır. Numune miktarı en az
1.5 L olmalıdır.
Major katyon (Na, K, Ca, Mg) analizleri hem korumalı hem korumasız su numunelerinde yapılabilir.
Korumalı su numunelerinde; bütün metallerin (Pb, Zn, Cd, Co, Cu, Ni, Ba, Fe, Mn, Cr, B, Li, Mo, Sr, Hg, As, Se,Al) analizleri yapılır. En az 1 L korumalı su
numuneleri alınmalıdır. Koruma işlemi için; süzülen numuneler temiz plastik numune kaplarına numuneyle yıkandıktan sonra alınarak HNO3 ile pH< 2 olacak
şekilde asitlendirilir. Uygun pH’a gelip gelmediği pH kağıdı (veya pH metre) ile kontrol edilmelidir.
Numune kapları önceden hazırlanmış olmalıdır. Kesinlikle temiz, daha önce kullanılmamış plastik ve/veya cam ve/veya kuvars kaplar kullanılmalıdır. Numuneler,
Numune Alma Etiketinde yer alan aşağıdaki bilgileri içermelidir.
Yukarıda genel koruma yönteminden bahsedilmiş olup detaylar için numunelerin saklama koşulları ve süreleri ile ilgili hazırlanan tablo esas alınacaktır.
PARAMETRE
NUMUNE KABI
KORUMA
pH
P&C
Hemen analiz
2 saat
İletkenlik
P&C
o
28 gün
Sertlik
P&C
o
Soğukta ve +6 C
14 gün
Asidite
P&C(B)
o
Soğukta ve +6 C
14 gün
Alkalinite
P&C
Soğukta ve +6 oC
14 gün
B
P&Kuvars
pH<2 olana kadar ****HNO3 ile asitlendirilir
6 ay
SiO2
MAKSİMUM SAKLAMA SÜRESİ
Soğukta ve +6 C
o
P&Kuvars
Soğukta ve +6 C
28 gün
P
-
28 gün
Klorür(Cl )
P&C
-
28 gün
-
P&C
-
-
Florür(F )
-
Bromür (Br )
Nitrat
(NO3-)
Nitrit
(NO2-)
P&C
P&C
28 gün
o
2 gün
Soğukta ve +6 C
o
2 gün
o
Hemen analiz, Soğukta ve +6 C
(PO4-)
C (A)
Hemen analiz, Soğukta ve +6 C
2 gün
Sülfat (SO42-)
P&C
o
Hemen analiz, Soğukta ve +6 C
28 gün
Fosfat
o
Amonyum (NH4+)
P&C
Metaller, Genel
P(A)&C(A)
Hemen analiz, Soğukta ve +6 C veya
pH<2 olana kadar ****H2SO4 ile
Süzülmüş numune, pH<2 olana kadar
****HNO3 ile asitlendirilir.
7 gün
6 ay
Tablo, Standard Methods for the Examination of Water&Wastemater 22nd Edition esas alınarak hazırlanmıştır.
NUMUNE SAKLAMA: Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği “Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği” nde belirtilen şartlara uygun alınan su numuneleri eğer korumasız
ise alındıktan itibaren maksimum 28 gün, korumalı ise alındıktan itibaren maksimum 6 ay saklanır.
NOT: Numune kabul kriterlerine uymayan su örnekleri kabul edilmez. Bu nedenle önce, numune miktarları ve ambalajlama bölümünün okunması ve buna uygun
numunelerin gönderilmesi gerekmektedir.
**** Asitlendirme işlemi için analitik saflıkta asit kullanılmalıdır.
P= Plastik (Polietilen yada eşdeğer)
C= Cam, C(B)= Borosilikat
C(A) = Cam (1 distile su+1 HNO3 ile çalkalanmış),
P(A)= Plastik (1 distile su+1 HNO3 ile çalkalanmış)
ANALİZ/TEST
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
NUMUNE TÜRÜ
TAMAMLAMA
SÜRESİ
NUMUNE
ÜCRET (TL)
PRICE ($)
41
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
35-30-AS-01
*pH
35-30-AS-02
*İletkenlik
KODU
KORUMALI/KORUMASIZ
SÜRESİ
(İş Günü)
MİKTARI
(KDV Dahil)
PRICE ($)
SM 4500 H+ B
KORUMASIZ
1
25 ml
20,00
11,00
SM 2510 B
KORUMASIZ
1
25 ml
20,00
11,00
KORUMASIZ
1
250 ml
30,00
17,00
Hesap Yöntemi
(CO32-, HCO3-, Ca2+,
35-30-AS-03
Sertlik A° (Geçici,
Kalıcı ve Toplam)
35-30-AS-04
Asidite
SM 2310 B
KORUMASIZ
1
200 ml
20,00
11,00
35-30-AS-05
Alkalinite
SM 2320 B
KORUMASIZ
1
100 ml
20,00
11,00
Titrimetrik
KORUMASIZ
1
400 ml
Her bir
parametre
20,00
Each
parameter
11,00
35-30-AS-06
Karbonat (CO3²-),
Bikarbonat
(HCO3-)
Mg2+ analiz ücreti
eklenmelidir.)
35-30-AS-07
Major Katyonlar (*Na,
*K, *Ca, *Mg)
SM 3120 B ICP
Metodu
KORUMALI
KORUMASIZ
1
100 ml
Her bir
element
40,00
Each element
22,00
35-30-AS-08
*SiO2
SM 3120 B ICP
Metodu
KORUMASIZ
1
25 ml
40,00
22,00
35-30-AS-09
Amonyum (NH4+)
SM 4500 NH3 B,C
Distilasyon+
Titrasyon
KORUMASIZ
1
200 ml
30,00
17,00
35-30-AS-10
Metal analizleri
(Pb, Zn, Cd, Co, Cu,
Ni, Ba, Fe, Mn, Cr, *B,
Li, Mo, Sr, Al)
SM 3120 B ICP
Metodu
KORUMALI
1
250 ml
Her bir
element
40,00
Each element
22,00
SM 4110 B İyon
Kromatografisi ile
KORUMASIZ
1
100 ml
Her bir
parametre
40,00
Each
parameter
22,00
ICP-OES Hidrür
Sistemi ile
KORUMALI
1
500 ml
Her bir
element
100,00
Each element
56,00
35-30-AS-11
35-30-AS-12
*F-, *Cl-, *Br-, *NO3-,
*NO2-, *PO43-, *SO42-
Hg, As, Se
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
A° = Alman Sertliği Derecesi
Not 1: İletkenliği 2000 µmho/cm nin üzerinde olan su numunelerinin F, Cl, Br, NO3, NO2, PO4, SO4 analizlerinde akredite sonuç
verilmemektedir
Not 2: İletkenliği 6000 µmho/cm'nin üzerinde olan su numunelerinin Na, Ca, K, Mg, B, SiO2 analizlerinde akredite sonuç verilmemektedir.
KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARLARI
42
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJLAMA
Kömür numunesi orijinal halde hiçbir işlem görmeden getirilmelidir. Numune; hava almayan özellikte en az iki torbaya konulmalı, ağzı sıkıca bağlanmalı ve en kısa
sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numunenin cinsi (kok, petrokok, taş kömürü gibi), gönderen kuruluşun adı, numune ile ilgili açıklayıcı diğer bilgiler (numunenin
alındığı
bölge,
analiz
raporuna
yazılması
istenen
işaretler
vb.)
analiz
başvuru
formunda
yazılı
olmalıdır.
Not: 35-30-AK-02 ile 35-30-AK-20 arasındaki analizlerde numune başına Numune Hazırlama ücreti eklenecektir (Hazır gelen numunelerden numune hazırlama
ücreti alınmayacaktır.).
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
35-30-AK-01
*Numune Hazırlama
ASTM D2013
35-30-AK-02
*Nem Tayini
ASTM D7582
(ASTM D3173'ü kapsar.)
35-30-AK-03
*Kül Tayini
35-30-AK-04
*Uçucu Madde Tayini
35-30-AK-05
Sabit Karbon Tayini
35-30-AK-06
*Isıl Değer Tayini
35-30-AK-07
*Toplam Kükürt Tayini
35-30-AK-08
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
2
50,00
28,00
4
50,00
28,00
4
50,00
28,00
4
50,00
28,00
4
50,00
28,00
4
50,00
28,00
ASTM D4239
(Nem Tayini ücreti eklenmelidir.)
4
50,00
28,00
Külde Kükürt Tayini
ASTM D 5016
(Nem,Toplam S Tayini ücrete eklenmelidir.)
4
100,00
56,00
35-30-AK-09
Kısa Analiz
(*Nem, *Kül, *Uçucu Madde, *Toplam Kükürt,
*Isıl Değer ve *Hidrojen Tayinini kapsar.)
5
300,00
167,00
35-30-AK-10
Tam Analiz
(*Nem, *Kül, *Uçucu Madde, *Toplam Kükürt,
*Isıl Değer, Külde Kükürt ve *Hidrojen Tayinini
kapsar.)
5
350,00
194,00
35-30-AK-11
Serbest Kabarma
İndeksi (FSI)
ASTM D720
3
50,00
28,00
Elementer Analiz
(*C,*H,*N)(İstendiğinde
35-30-AK-12
Oksijen değeri
verilebilir.)
ASTM D7582
(ASTM D3174'ü kapsar. Nem Tayini ücreti
eklenmelidir.)
ASTM D7582
(ASTM D3175'i kapsar. Nem Tayini ücreti
eklenmelidir.)
ASTM D 7582
(Nem, Kül ve Uçucu Madde Tayini ücreti
eklenmelidir.)
ASTM D5865
TS ISO 1928
(Nem, Kül, Uçucu Madde, Toplam S ve Hidrojen
Tayini ücretleri eklenmelidir.)
ASTM D5373
(Nem ve Kül Tayini ücretleri eklenmelidir.)
4
2 kg
Tümü 250,00
Full Suite
veya
139,00 or
her bir
each element
element
56,00
100,00
35-30-AK-13
Kül Ergime Derecesi
Tayini
ASTM D 1857
4
250,00
139,00
35-30-AK-14
Gerçek Yoğunluk
TS ISO 5072
(Nem Tayini ücreti eklenmelidir.)
4
100,00
56,00
35-30-AK-15
Klor Tayini
TS 644 ISO 587
(Nem Tayini ücreti eklenmelidir.)
4
100,00
56,00
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
43
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
35-30-AK-16
Pridik, Sülfat, Organik
Kükürt Tayini
TS 329 ISO 157
(Nem Tayini ücreti eklenmelidir.)
5
35-30-AK-18
Civa Tayini
EPA 7473
3
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Tümü 250,00
Full suite
veya
138,00 or
her bir
each element
parametre
55,00
100,00
100,00
56,00
150,00
83,00
200,00
111,00
150,00
83,00
2 kg
35-30-AA-37
Kömür Külünde Major
Oksit
35-30-AA-38
Kömür Külünde Minor
Element
35-30-AA-46
Kömür Külünde Asitte
Çözünen Alkali (Na2O,
K2O)
Analitik Kimya Laboratuvarında XRF/ICP ile
yapılır.
7
Asitte Çözme, AAS
5
KÖMÜRDE FİZİKSEL ANALİZLER
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-AK-19
Kömürün
Öğütülebilirliğinin
Hardgrove Yöntemiyle
Tayini
TS 3536
4
2 kg
250,00
139,00
TS 12055
4
20 kg
200,00
111,00
TS 12055
4
20 kg
100,00
56,00
35-30-AK-20
35-30-AK-21
Kömür Briketinde
Aşınma Sağlamlığı
Tayini
Kömür Briketinde
Düşme Sağlamlığı
Tayini
35-30-AK-22
Fischer Retortunda
Piroliz
TS 729 ISO 647
5
1 kg
250,00
139,00
35-30-AK-23
Tane Boyu Dağılımı
TS ISO 3310-1 standardına uygun elekler
kullanılmaktadır. Numune Kabul ile irtibata
geçilmelidir.
4
10 kg
50,00
28,00
MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARLARI
GENEL AÇIKLAMALAR
44
Yapılacak her türlü analiz için; numune işareti, analizi talep eden tarafından verilmiş olmalı, aynı işaret okunabilir bir şekilde etiketle hem numune üzerine, hem de
analiz başvuru formuna yazılmalıdır. Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir (resmi kurumlar
tarafından gönderilen mühürlü numuneler hariç). Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.
Numuneler alındığı yeri ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.
Mineralojik-Petrografik Analizler İçin:
Numunenin mineralojik - petrografik analizle değerlendirilebilmesi, yani doku, mineralojik bileşim ve benzeri özelliklerine dayanılarak tanımlanabilmesi için
gönderilecek olan parçanın yeteri kadar pekişmiş, kolayca dağılmayan, sert, incekesit ve/veya parlatma yapımına uygun olması gerekir.
Numune, alınmış olduğu sahayı en iyi temsil edecek şekilde seçilmiş olmalıdır. Kayaç numuneleri, eğer varsa, atmosferik koşullarda bozunmuş/günlenmiş yüzeyi
mümkün olduğunca temizlendikten sonra taze kısmından alınmalıdır. Döküntü malzemeden alınan numuneler için verilecek olan mineralojik-petrografik her türlü bilg
sadece o parçaya ait bilgi olup, alındığı sahayı temsil etmez.
Numune en az 5x5x5 cm en fazla 10x10x10 cm büyüklüğünde olacak şekilde alınmalıdır. Aynı numunede birden fazla analiz yapılacaksa, yapılacak analizlerin
türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.
X-Işınını Difraktometresi (XRD) Analizleri İçin:
XRD analizi; optik mikroskobik yöntemler ile kesin olarak tanımlanamayacak nitelikte olan doğal minerallerin tanımlanabilmeleri için uygulanır. XRD analizi yapılacak
olan numune, her ne kadar öğütülüp toz haline getirilse de mümkün mertebe örneğin öğütülüp toz haline getirilmemiş parçasının gönderilmesi de gereklidir. Farklı
kimyasal ve fiziksel deneylere maruz kalmış ve zorunlu olarak son aşaması toz haline getirilmiş numuneler hakkında yeterince bilgi verilmelidir. Numune miktarı,
kırılıp öğütülmemiş, masif halde ise 5x5x5 cm büyüklüğünde, toz halinde ise standart kalitatif analiz için en az 20 gram, detay kil minerali analizi için en az 50 gram
olmalıdır.
Böbrek veya Diğer Vücut Taşlarının Analizi İçin:
Böbrek veya mesane taşları, her türlü vücut salgısından ve dokusundan arındırılmış, mümkünse alkol veya su ile yıkanıp temizlendikten sonra oda sıcaklığında
kurutulmuş olmalıdır. Taş temiz, küçük bir kutu veya ağzı kapatılmış naylon poşete konulup analize iletilmelidir. Sargı bezine sarılmış olarak gönderilmemelidir. Çok
ince taneli böbrek veya mesane taşlarının sargı bezi dokusu içinde hapsolması veya kaybolması söz konusu olduğundan mesuliyet kabul edilmez. Ayrıca taşlar
muhafazası amacıyla doğrudan şeffaf bant ve benzeri yapıştırıcılar üzerine yapıştırılmamalıdır.
Analizden sağlıklı sonuç alınabilmesi için taş minimum 3 mm çapında olmalıdır. Daha küçük boyutlardaki taşlarda sağlıklı analiz ancak küçük parçalar halinde çok
sayıda böbrek taşının analizi ile mümkün olmaktadır.
Sıvı Kapanım Analizleri İçin:
Sıvı kapanım analizleri ışık geçirgen olan ve olmayan mineraller olmak üzere 2 grup mineral üzerinde yapılabilmektedir. Minerallerin belirli kristal boyutunun altında
olmaması gereklidir. Analizin sağlıklı yapılabilmesi için en az 3 mm ve üzeri kristal boyutundaki minerallerin bulunduğu numuneler seçilmelidir. Daha küçük kristal
boyutuna sahip minerallerde analiz yapmak mümkün olamayabilir.
Sıvı kapanım analizlerinin yapılabildiği en elverişli ışık geçirgen mineral türleri başlıca; kuvars, fluorit, barit, kalsit ve sölestin şeklinde sıralanabilir. Ancak bunların
dışındaki ışık geçirgen minerallerde de sıvı kapanım çalışması, numunenin izin verdiği ölçüde yapılabilmektedir.
Işık geçirgen olmayan metalik cevher minerallerine ait numunelerde sıvı kapanım analizleri kızılötesi (IR) kamera yardımı ile sadece belirli metalik cevher mineralleri
için yapılabilmektedir. Bunlar uygun kristal boyutuna sahip Pirit, Molibdenit, Enargit, Kalkozin, Stibnit, Sinobar, Sfalerit, Volframit mineralleri olup, kızılötesi (IR)
kamera ile görüntü alınması mümkün olan minerallerdir.
Cevherleşmenin tipine yönelik çalışmalarda, alınacak olan numunelerin cevherleşme ile olan yaş ilişkisi kesin olarak bilinmelidir. Damar tipi cevherleşmelerde
sistematik örnek alınmalıdır. Numunelerin analize uygunluğu, tamamen numuneyi alanın sorumluluğundadır.
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizleri için:
Numuneler kesinlikle nemli olmamalı, temiz olmalı, ayrıca gerektiğinde parça çıkartmak için sulu veya susuz kesime uygun olmalı ve kesim veya taban traşlaması
esnasında dağılmamalıdır. Düşük vakum koşulları altında çalışma gerektiren numuneler kabul edilmez. Zeolit gibi gözenekliliği fazla olan numuneler en az bir gün
süre ile vakum altında tutulacağından ilgili birime birkaç gün önceden gönderilmelidir. Mikrofosil numuneleri için numunelerin hazırlanması sorumluluğu analizi talep
eden kişiye aittir.
Mineral Serbestleşme Derecesi Analizleri (MLA) İçin:
Metalik cevher mineralleri ile mineral kumlarına ait numuneler, öğütülmüş ve belirli elek aralıklarında elenerek tane boyu fraksiyonlarına ayrılmış olmalıdır. Elek
fraksiyonlarında en iri tane boyu 1000 mikron ve daha altında olmalıdır. 100 mikronun altındaki elek fraksiyonları için elek aralıkları mümkün olduğunca dar
tutulmalıdır
(-100+75 mikron, -75+53 mikron, -53+38 mikron, -38+20 mikron, -20+10 mikron, -10 mikron gibi). Numune miktarı en fazla 100 gram olmalıdır.
38 mikrondan daha küçük tane boyuna sahip olan elek fraksiyonları için topaklanma eğilimi yüksek olduğundan, çok ince taneli elek fraksiyonları numune hazırlama
esnasında topaklanmaya sebebiyet vermeyecek şekilde hazırlanıp gönderilmelidir.
Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FT-IR) Analizleri İçin:
Orta Kızıl Ötesi Bölgede (MIR), toz numunelerin elmas kristalli ATR’de veya KBr ile hazırlanmış 13 mm’lik pelletler’den itibaren gerçekleştirilecek spektrum çekimleri
için
50-100 mg arasındaki miktarlarda toz numenelere ihtiyaç duyulmaktadır.
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
Kayaç Numunelerinden
AÇIKLAMALAR
Standart 28x48x1 mm ebadındaki cam slayt
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
en az 5x5x5
cm en fazla
10x10x10 cm
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
45
35-30-MP-01
Kayaç Numunelerinden
İncekesit Yapımı
y
(lam) üzerine kayaç numunelerinden araldit
kullanılarak incekesit yapımı.
3
35-30-MP-02
Metalik Maden
Numunelerinden
Parlatma Yapımı
Metalik maden numunelerinden yaklaşık 3x3x1
cm boyutlarında parlatma yapımı.
3
35-30-MP-03
Metalik Maden
Numunelerinden
Kalıpta Parlatma
Yapımı
Metalik maden numunesi 25,30,40 veya 50 mm
çapında plastik döküm kalıbı içine sığacak
boyutlarda kesilip, yerleştirildikten sonra epoxy
dökülerek kalıplanır ve otomatik parlatma
makinesinde toplam 9 aşamadan geçirilerek
parlatılır. En az 3 numune için parlatma yapılır.
*Petrografik Analiz İçin
35-30-MP-04 Kömür Numunelerinin
Hazırlanması
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
veya en az 50
g öğütülmüş
halde numune
17,00
30,00
17,00
60,00
33,00
60,00
33,00
3
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
5
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
masif numune
70,00
39,00
5
en az 5x5x5
cm en fazla
10x10x10
cmebatlarında
masif numune
100,00
56,00
7
en az 5x5x5
cm en fazla
10x10x10 cm
ebatlarında
masif numune
200,00
111,00
100,00
56,00
7
en az 5x5x5
cm en fazla
10x10x10 cm
ebatlarında
masif numune
160,00
89,00
7
en az 5x5x5
cm en fazla
10x10x10 cm
ebatlarında
masif numune
veya
öğütülmüş
numune
200,00
111,00
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Kayaç örneklerinin mineralojik bileşimleri,
dokusal ve varsa alterasyon özellikleri belirlenir,
uygun sınıflama sistematiklerine göre adlandırılır.
35-30-MP-06
Kalitatif MineralojikPetrografik Analiz
35-30-MP-07
*Mermer Grubu Doğal
Taşlar İçin Petrografik
Tanımlama
TS EN 12407
Kalitatif Cevher
Mikroskobisi Analizi
Metalik maden numunelerindeki cevher
minerallerinin türleri ve birbirleriyle gösterdikleri
dokusal ilişkiler tanımlanır.
35-30-MP-09
cm en fazla
2x2x2 cm
ebatlarında
1 adet masif
numune ve
öğütülmüş
ennumune
az 2x2x2
30,00
TS ISO 7404-2
Metalik ve Metalik
Standart 28x48x1 mm ebadındaki cam slayt
Olmayan Minerallerden
35-30-MP-05
(lam) üzerine entellan kullanılarak sıvı kapanım
Sıvı Kapanım Kesiti
kesiti yapımı.
Yapımı
35-30-MP-08
4
10x10x10 cm
ebatlarında
1 adet masif
numune
en az 5x5x5
cm en fazla
10x10x10 cm
ebatlarında
1 adet masif
ennumune
az 1x1x1
Kayaç örneklerinin mineralojik bileşimleri,
minerallerin kayaç içindeki % miktarları, dokusal
Modal (Kantitatif)
ve varsa alterasyon özellikleri belirlenip, uygun
Mineralojik-Petrografik sınıflama sistematiklerine göre adlandırılır. Bu
Analiz
yöntem sadece tanesel dokuya sahip magmatik
kayaçlarda veya iri taneli kumtaşlarında
uygulanabilir.
Metalik maden numunelerindeki cevher
minerallerinin türleri ve birbirleriyle gösterdikleri
Görüntü Analiz Sistemi
dokusal ilişkiler, % miktarları ile cevher
35-30-MP-10
ile Detay Cevher
minerallerine ait gözlenebilen tüm tanesel
Mikroskobisi Analizi
parametreler, istatistiksel veriler görüntü analiz
sistemi ile tanımlanır.
5
en az 5x5x5
cm en fazla
10x10x10 cm
ebatlarında
masif numune
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
K
Ö
kl i d
AÇIKLAMALAR
Kayaç örneklerinin modal mineralojik
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
en az 5x5x5
cm en fazla
46
35-30-MP-11
35-30-MP-12
Kayaç Örneklerinde
MOHS Sertlik Analizi
Kayaç örneklerinin modal mineralojik
bileşimlerine bağlı olarak ortalama MOHS sertlik
değerleri hesaplanır.
5
İncekesitleri yapılmış veya parlatılmış her türlü
örneğin polarizan mikroskopta fotoğraf çekimi.
1
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
Kömürleşme,
Grafitleşme ve Petrol
Olgunlaşma
Derecesinin Tayini
Üstten aydınlatmalı polarize ışık kaynaklı
mikroskopta turba, kömür, grafit, kok, bitümlü
şeyl, petrol şeyli, ozokerit, asfaltit gibi
malzemelerin tesbiti yapılır. Kömürün türü,
organik maddenin geçirmiş olduğu diyajenez
etkisi, ortamda petrol olup olamayacağı ve
malzemenin grafit olup olamayacağı belirlenir.
Dijital Fotoğraf Çekimi
cm en fazla
10x10x10 cm
ebatlarında
masif numune
100,00
10,00/4 poz
(Sadece
dijital fotoğraf
çekiminin
en az 5x5x5
istenilmesi
cm en fazla
durumunda,
10x10x10 cm
her bir
ebatlarında
numune için
masif numune
35-30-MP 01,
veya
02 veya 03
öğütülmüş
kodlu analiz
numune
ücretinin de
yatırılması
gerekmektedi
r.)
56,00
6,00/4 poses
(If only image
capture
requested MP
01, 02 and 03
cost also be
paid per
sample)
ORGANİK (KÖMÜR) PETROGRAFİSİ
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-MP-13
35-30-MP-14
Kömürlerde Petrografik
Maseral ve mikrolitotip bileşenlerinin örnek
Dağılım Analizi
içindeki % dağılımları kantitatif olarak belirlenir.
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
150,00
83,00
5
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
1 adet masif
numune veya
en az 50 g
öğütülmüş
halde numune
150,00
83,00
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
1 adet masif iyi
kristalize olmuş
numune
400,00
221,00
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
1 adet masif iyi
kristalize olmuş
numune
500,00
276,00
5
NUMUNE
MİKTARI
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
1 adet masif
numune veya
en az 50 g
öğütülmüş
halde numune
SIVI KAPANIMI
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
Gerekli
planlamaların
yapılabilmesi
için başvuru
Işık Geçirgen
yapılmadan
35-30-MP-15
Minerallerde Sıvı
önce Numune
Kapanım Analizi
Kabul Birimi
aracılığı ile
Mineraloji –
Petrografi
Araştırmaları
Birimi ile
Mineral bünyesindeki sıvı kapanımlardan
temasa
homojenleşme sıcaklığı ve çözelti tuzluluk
geçilmesi
Işık Geçirmeyen
değerleri belirlenir. Sadece uygun kristal
gerekmektedir.
Metalik Minerallerde IR boyutunda ve yeterince sıvı kapanım içeren Pirit,
35-30-MP-16
Yapılacak olan
Kamera ile Sıvı
Molibdenit, Enargit, Kalkozin, Stibnit, Sinobar,
görüşme
Kapanım Analizi
Sfalerit, Volframit minerallerinde IR kamera ile
sonrasında bir
analiz yapmak mümkündür. Tek seferde en fazla
termin planı
3 numune kabul edilir.
oluşturularak
analiz süresi
belirlenir.
Mineral bünyesindeki sıvı kapanımlardan
homojenleşme sıcaklığı ve çözelti tuzluluk
değerleri belirlenir. Sadece uygun kristal
boyutunda ve yeterince sıvı kapanım içeren
Kuvars, Kalsit, Fluorit, Barit, Sölestin gibi
minerallerde analiz yapılır. Tek seferde en fazla
3 numune kabul edilir.
X-IŞINI KIRINIMI (XRD)
47
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-MP-17
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
XRD Difraktogram
Çekimi
Toz haline getirilmiş kayaç ve mineral
örneklerinin aksi belirtilmedikçe 2º-70º arasında
XRD çekimi yapılarak, difraktogramlar bilgisayar
çıktısı olarak veya elektronik ortamda verilir.
(Özel çekim aralığı veya koşullarının istenilmesi
durumunda Mineraloji – Petrografi Araştırmaları
Birimi ile görüşülmesi gerekmektedir)
35-30-MP-18
Detay Kil XRD
Difraktogram Çekimi
Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal (2º30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl
(2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem
çekimleri yapılarak, difraktogramlar bilgisayar
çıktısı olarak veya elektronik ortamda verilir.
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
Optik mikroskobik analiz yöntemleri ile
mineralojik bileşimleri tanımlanamayacak nitelikte
X-Işını Kırınımı (XRD)
olan numuneler, toz haline getirilerek XRD
35-30-MP-19 Yöntemi ile Standart
difraktogram çekimleri yapılır ve difraktogram
Kalitatif Mineral Analizi
üzerinden ASTM Standartlarına uygun olarak
ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılır.
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
3
5
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
5
35-30-MP-20
Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal (2º30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl
X-Işını Kırınımı (XRD)
(2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem
Yöntemi ile Kalitatif
çekimleri yapılarak XRD difraktogramları
Detay Kil Analizi
üzerinden ASTM Standartlarına uygun olarak
ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılır.
7
35-30-MP-21
X-Işını Kırınımı (XRD)
Yöntemi ile Böbrek ve
Mesane Taşı Analizi
1
Öğütülüp toz haline getirilen böbrek ve mesane
taşlarının tanımlamaları yapılır.
NUMUNE
MİKTARI
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
numune veya
en az 20 g
öğütülmüş
halde numune
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
numune veya
en az 50 g
öğütülmüş
halde numune
NUMUNE
MİKTARI
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
numune veya
en az 50 g
öğütülmüş
halde numune
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
numune veya
en az 50 g
öğütülmüş
halde numune
En az 1 mm
çapında
numune
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
50,00
28,00
150,00
83,00
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
100,00
55,00
350,00
193,00
30,00
17,00
48
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-MP-22
ANALİZ/TEST ADI
Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) ile
Görüntü Alma ve
Fotoğraf Çekimi
Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) ile
Görüntü Alma, Fotoğraf
35-30-MP-23
Çekimi ve
Mikrokimyasal (EDS)
Analiz
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
Yüksek vakum koşulları altında numune
yüzeyinden ikincil elektron (SE), geri saçılmış
elektron (BSE) veya karışık (SE+BSE) sinyal
görüntüleri alınarak fotoğraf çekilir ve CD
ortamına JPEG dosya formatında kaydedilir.
(Numune hazırlama ücrete dahil değildir.)
Yüksek vakum koşulları altında numune
yüzeyinden ikincil elektron (SE), geri saçılmış
elektron (BSE) veya karışık (SE+BSE) sinyal
görüntüleri alınarak, fotoğraf çekilir. İstenilen
yerden standartsız yarı kantitatif nokta analizi
veya hat analizi yapılır. Fotoğraflar ve EDS
analiz sonuçları CD ortamına kaydedilir.
(Numune hazırlama ücrete dahil değildir.)
AÇIKLAMALAR
Analiz sonucunda her bir numuneye ait kantitatif
modal mineralojik bileşim, hesaplanmış element
içeriği, elementsel dağılım, parçacık boyut
Zenginleştirilmiş
dağılımı, mineral boyut dağılımı, mineral
Cevher Numunelerinde
35-30-MP-24
birliktelikleri, serbestleşme derecesi, kenetlenme
MLA- Mineral
durumu, parçacık yoğunluğu ve parçacık şekil
Serbestleşme Analizi
parametrelerini kapsayan veri tabanı dosyası ile
bu dosyayı işletmeye yarayan yazılım ile birlikte
CD ortamına kaydedilerek teslim edilir.
35-30-MP-25
Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM)
Analizleri İçin Numune
Kaplama
Örnek yüzeyleri karbon, altın veya altın –
palladyum ile kaplanır.
(Kaplama türü müşteri tarafından seçilir)
35-30-MP-26
Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM)
analizleri için
parlatılmış incekesit
yapımı
Standart 28x48x1 mm ebadındaki cam slayt
(lam) üzerine kayaç numunesi araldit ile
yapıştırılır ve üzeri açık bırakılarak otomatik
aşındırma-parlatma makinası ile aşındırılarak
parlatılır.
(En az 3 numune için aşındırma-parlatma
yapılır.)
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
200,00/saat
(1-5 adet
numune için
1 saat, 5 adet
ve üzeri
numune
sayısı için 2
ve üzeri saat
seçilmelidir.)
111,00/hour
(1 hour for 15 samples; 2
hours and
over for
number of
sample above
5 shold be
selected)
en az 1x1x1
cm
en fazla 2x2x2
cm ebatlarında
1 adet masif
numune veya
öğütülmüş
halde toz
numune
300,00/saat
(1-3 adet
numune için
1 saat, 3 adet
ve üzeri
numune
sayısı için 2
ve üzeri saat
seçilmelidir.)
167,00/hour
(1 hour for 13 samples; 2
hours and
over for
number of
sample above
3 shold be
selected)
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET(TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Süre işin niteliğine
göre belirlenmekte
olup, analiz
başvurusu
sırasında gerekli
planlamaların
yapılabilmesi için
önceden Numune
Kabul Birimi
aracılığı ile
MineralojiPetrografi
Araştırmaları Birimi
ile temasa
geçilerek, numune
sahibine randevu
verilerek
yapılmaktadır.
Başvurunun kabul
edilmesine
müteakip çalışma
ile ilgili termin planı
müşteriye bildirilir.
Öğütülerek
farklı elek
fraksiyolarına
ayrılmış en az
10, en fazla
100 g cevher
numunesi. Bir
seferde en
fazla 8 adet
numune işleme
alınabilir.
500,00
278,00
1
en az 1x1x1
cm
en fazla 2x2x2
cm ebatlarında
veya toz
numune
60,00
33,00
100,00
56,00
Süre işin
niteliğine göre
belirlenmekte
olup, analiz
başvurusu
sırasında
gerekli
planlamaların
yapılabilmesi
için önceden
Numune Kabul
Birimi aracılığı
ile MineralojiPetrografi
Araştırmaları
Birimi ile
temasa
geçilerek,
numune
sahibine
randevu
verilerek
yapılmaktadır.
Başvurunun
kabul
edilmesine
müteakip
çalışma ile ilgili
termin planı
müşteriye
bildirilir.
3
NUMUNE
MİKTARI
en az 1x1x1
cm
en fazla 2x2x2
cm ebatlarında
1 adet masif
numune veya
öğütülmüş
halde toz
numune
en az 2x2x2
cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında
masif numune
49
FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZIL ÖTESİ SPEKTROMETRESİ (FT-IR)
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
Orta Kızıl Ötesi
35-30-MP-27 Bölgede (MIR), ATR ile
Spektrum Çekimi
35-30-MP-28
Orta Kızıl Ötesi
Bölgede (MIR), KBr ile
Hazırlanmış 13 mm’lik
Pellet Haline Getirilmiş
Numuneden Spektrum
Çekimi
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Orta Kızıl Ötesi Bölgede (MIR), toz numunelerin
elmas kristalli ATR’de, spektrum çekimi
yapılarak, sonuç bilgisayar çıktısı olarak veya
elektronik ortamda verilir.
3
50-100 mg
arasında toz
numune
70,00
39,00
Orta Kızıl Ötesi Bölgede (MIR), toz numuneler
KBr ile 13 mm’lik pelletler haline getirilir,
spektrum çekimi yapılarak, sonuç bilgisayar
çıktısı olarak veya elektronik ortamda verilir.
3
50-100 mg
arasında toz
numune
100,00
56,00
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
TAM TEKNOLOJİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ANALİZLER
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
Tam Teknolojik
Çalışmalara Yönelik
35-30-MP-29
Mineralojik- Petrografik
Analizler
35-30-MP-30
Enerji Dağılımlı XRF
Spektrometresinde
(EDXRF) Standartsız
Elementel Analiz
AÇIKLAMALAR
Gelen numune ve yapılması düşünülen
çalışmaya göre, yapılması gereken analizler
Mineraloji-Petrografi Araştırmaları Birimi
tarafından belirlenmektedir.
İşin niteliğine
göre termin
planı belirlenir.
İşin niteliğine
göre belirlenir.
Sadece 35-30-MP-29 kodlu analiz içerisinde
başvuru kabulu yapılmaktadır.
İşin niteliğine
göre belirlenir.
İşin niteliğine
göre belirlenir.
Determined
İşin niteliğine with respect
göre
to
belirlenir.
characteristic
of the work
100,00
56,00
YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK OLAN ÖRNEKLERE UYGULANAN ANALİZLER
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
35-30-MP-31
Yurtdışına
Gönderilecek Olan
Örneklere Uygulanan
Analizler
35-30-MP-32
Kil örneklerinin standart
(2º-70º arası), normal (2º30º arası), etilen glikol (2º30º arası), 300ºC ısıl (2º30º arası) ve 550ºC ısıl (2ºX-Işını Kırınımı (XRD) 30º arası) işlem çekimleri
yapılarak XRD
Yöntemi Kullanılarak
Kil Grubu Minerallerde difraktogramları çekilerek
difraktogram üzerinden
Rietveld Metoduyla
ASTM Standartlarına
Kantitatif Mineral
uygun olarak ayrıntılı
Analizi (IV)
mineralojik tanımlamaları
ile uygun yazılım ve veri
tabanları kullanılarak
kantitatif mineral analizi
yapılır.
35-30-MP-33
*Bitümlü Kömür,
Antrasitte Vitrinit
Yansımasının
Mikroskopla
Belirlenmesi
AÇIKLAMALAR
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(İş
Günü)
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
250,00
139,00
10
en az 2x2x2 cm
en fazla 5x5x5 cm
ebatlarında numune
veya en az 50 g
öğütülmüş halde
numune
600,00
300,00
5
en az 2x2x2 cm
en fazla 5x5x5
cmebatlarında numune
veya en az 50 g
öğütülmüş halde
numune
200,00
112,00
NUMUNE MİKTARI
Yurtdışına gönderilecek
olan örneklere gerekli
Numune sayısı ve türüne bağlı olarak, işin bitiş
incelemeler yapılarak,
süresi ile ilgili bilgi, başvuru sırasında ve/veya
yurtdışına çıkış ile ilgili
başvuru sonrasında müşteriye bildirilir
olarak Türkçe ve İngilizce
yazı verilir.
TS ISO 7404-5
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
(IV) 35-30-MP-32 analiz koduna ait Rietveld Metoduyla kantitatif XRD analiz başvurusu için gerekli planlamaların yapılabilmesi sebebi ile başvuru yapılmadan önce
Numune Kabul Birimi aracılığı ile Mineraloji-Petrografi Araştırmaları Birimi ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Bu metot sadece Kil Grubu minerallerce zengin
numunelerde uygulanmakta olup, başvuru öncesi uygulanan metot ve numune içeriği hakkında ilgili Birim ile mutlaka görüşülmelidir.
50
TEKNOLOJİ LABORATUVARLARI
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER VE SERAMİK MALZEMELERİ ARAŞTIRMALARI LABORATUVARLARI
Tek başvuruda aynı analiz/test kodundan 10 adet ve üzeri toplu doğal taş analiz/test taleplerinde %10 indirim uygulanacaktır.35-30-TS-102 No.su ile yapılacak Tam
Teknoloji Endüstriyel Hammadde Araştırmaları çalışmalarında yapılacak mineralojik, petrografik ve kimyasal analizlerde %50 indirim uygulanacaktır.
SERAMİK, REFRAKTER VE TOZ METALURJİSİ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-01
Lazerli Tane İriliği
Analizi (Yaş Yöntem)
Malvern Mastersizer 2000 Cihazı ile yapılır.
Numunenin cinsi, topaklanma, yapışkanlık,
çözünürlük vb fiziksel özelliklerinin bilinmesi
gerekir. (En büyük numune tane boyutu 2 mm)
3
500 g
100,00
55,00
35-30-TS-02
Malvern Mastersizer 2000 Cihazı ile yapılır.
Lazerli Tane İriliği
Numunenin cinsi belli olmalı ve homojen numune
Analizi (Kuru Yöntem)
getirilmelidir. (En büyük numune boyutu 2 mm)
3
1 kg
130,00
72,00
3
100 g toz veya
parça numune
110,00
61,00
3
100 g toz veya
parça numune
220,00
122,00
First
temperature
point 111,00
each
additional
50oC 14,00
35-30-TS-104
Yüzey Alanı Tayini
Quantochrome Nova 2200 Cihazı ile BET
Yöntemine göre yapılır. Degas süresi ve
sıcaklığı müşteri tarafından bildirilmelidir.
Çok Noktalı Yüzey
Quantochrome Nova 2200 Cihazı ile BET
35-30-TS-105 Alanı Tayini + Gözenek Yöntemine göre yapılır. Degas süresi ve sıcaklığı
Boyutu Tayini
müşteri tarafından bildirilmelidir.
35-30-TS-106
Pişirme Deneyi
En fazla 1750°C’ye kadar pişirme
yapılabilmektedir.
5
0,5-1 kg
İlk sıcaklık
noktası için
200,00 TL,
sonraki her
bir 50°C için
25,00 TL
eklenmelidir.
35-30-TS-15
Kalıplama ve Kurutma
İşlemleri
TS 5396
5
5 kg
45,00
25,00
35-30-TS-16
Normal Çamurda
Plastiklik Suyu Tayini
TS 5396
5
5-10 kg
30,00
17,00
35-30-TS-17
Plastiklik Suyu
Pfefferkorn Metodu ile yapılır.
5
5-10 kg
30,00
17,00
35-30-TS-18
Plastiklik Suyu (LL)
Atterberg Metodu ile yapılır.
5
5-10 kg
30,00
17,00
35-30-TS-19
Plastiklik İndisi (LL-PL)
-
5
5-10 kg
65,00
36,00
51
FİZİKSEL VE GENEL TESTLER
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
35-30-TS-20
Basma Dayanımı
Tayini
TS 25
4
35-30-TS-21
Viskozite Tayini
Fann Viskozimetresi ile yapılır.
35-30-TS-22
Viskozite Tayini
35-30-TS-23
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
(4x4x16) cm/6
adet
50,00
28,00
3
5 kg
30,00
17,00
Brookfield Viskozimetresi ile yapılır.
2
5 litre
40,00
22,00
Plastik Viskozite Tayini
600-300 devir/dak. Fann Viskozimetresi ile
yapılır.
3
5 kg
30,00
17,00
35-30-TS-24
Kil Aşındırma Testi
TS 10521
10
5 kg
140,00
77,00
35-30-TS-25
Renk Ölçümü Testi
Minolta Chroma Meter CR 300 Cihazı ile
yapılır.(Numunenin öğütülmüş ve/veya ürün olup
olmadığı belirtilmelidir.)
3
0,5-1 kg
50,00
28,00
35-30-TS-26
Eğilme Dayanımı
Tayini
5
10 cm'den
uzun 10 adet
numune
50,00
28,00
35-30-TS-107
Kayaçlarda Yoğunluk
ve Görünür Porozite
Tayini
TS 8615
6
100'er gr
parçalar
halinde toplam
3 kg
110,00
61,00
35-30-TS-31
Yağ Emme Oranı
Tayini
TS 2583 EN ISO 787-5
5
1 kg
35,00
19,00
35-30-TS-32
Su Emme Tayini
Seramik, Refrakter Hammaddelerinde
7
parçalar
halinde en az 6
adet
30,00
17,00
35-30-TS-33
Kaynar Su Emme
Tayini
Seramik, Refrakter Hammaddelerinde
7
10x10x10 cm
35,00
19,00
TUĞLA-KİREMİT HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-34
Tuğla Kiremit
Hammaddleri Ön
Teknolojik Testleri
TS 4790
a) Kurutma, kırma, öğütme b) Elek analizi
c) Şekillendirme d) 900°C'de pişirme e) Su
emme
f) Kuruma ve toplam küçülme g)
Ateş zayiatı h) Renk ölçümü i) Sertlik j) Karbonat
tayini testlerini kapsar.
10
10-15 kg
300,00
166,00
35-30-TS-35
Tuğla Kiremit
Hammaddleri
Teknolojik Testleri
35-30-TS-34 testine ilaveten; a) 800°C, 900°C,
1000°C, 1100°C'de pişirme b) Kuru kırılma
dayanımı c) Her bir sıcaklık sonrasında basınç
ve eğilme dayanımı testlerini kapsar.
25
25-30 kg
450,00
249,00
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
a) Asitte reaksiyon b) Suda dağılma c) Elle
plastiklik d) Pişme testleri (1150°C, 1300°C ve
1430°C sıcaklıklardaki pişme rengi ve pişme
durumu) e) 35-30-AA-31 f) 35-30-MP-19
testlerini kapsar.
10
5-10 kg
700,00
387,00
Toz veya parça halindeki numunelere seramik ön
teknolojik testlerindeki tüm teknolojik, kimyasal
ve mineralojik analizlere ek olarak a) Plastiklik
Seramik Hammaddeleri suyu (TS 5396) b) Kuruma küçülmesi (TS 4897)
35-30-TS-38
Teknolojik Testleri
c) Kuru bağlama dayanımı d) Tüm sıcaklıklar
sonrasındaki pişme küçülmeleri e) DTA-TG
Analizi f) Tüm sıcaklıklar sonrasındaki basınç ve
eğilme dayanımı testlerini kapsar.
20
25-30 kg
1.200,00
663,00
ANALİZ/TEST
KODU
SERAMİK HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
Seramik Hammaddeleri
35-30-TS-36
Ön Teknolojik Testleri
52
BENTONİT HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-39
Bentonit Sondaj
İnceleme
TS EN ISO 13500 (Madde 9)
10
5-10 kg
150,00
83,00
35-30-TS-40
Bentonit Sondaj
İnceleme
TS EN ISO 13500 (Madde 10) "İşlem GörmemişKatkısız Bentonite göre" yapılır.
15
5-10 kg
200,00
110,00
35-30-TS-41
Döküm Bentoniti Ön
Teknolojik Testleri
a) Jelleşme katsayısı (TS 5360), b) Şişme
kapasitesi
testlerini kapsar.
7
5-10 kg
75,00
41,00
20
25-30 kg
600,00
332,00
35-30-TS-42
Döküm Bentoniti
Teknolojik Testleri
Bentonit döküm kumu ön teknolojik testlerine ek
olarak, a) Elek analizi, b) Nem miktarı c) pH d)
Likit limit , sinterleşme e) Yaş ve kuru
mukavemet, 35-30-AA-31, 35-30-MP-19 testlerini
kapsar.
35-30-TS-43
Bentonit Ağartma
Özelliğinin Tayini
Orijinal numunede yapılır.
5
5 kg
40,00
22,00
35-30-TS-44
Bentonit Ağartma
Özelliğinin Tayini
Aktifleştirilmiş numunede yapılır.
10
5 kg
80,00
44,00
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
DÖKÜM KUMU TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
35-30-TS-45
Sentetik Silika Döküm
Kumu İnceleme
TS 5426
a) 1500°C'de pişirme b) Elek analizi (öğütülmüş
halde gelen numunelere uygulanır) c) Kil miktarı
tayini
d) 35-30-AA-31 kodlu analizleri
kapsar.
10
5-10 kg
500,00
276,00
35-30-TS-46
Silika Maça Kumu
İnceleme
TS 5425
a) 1600°C 'de pişirme b) Elek analizi (öğütülmüş
halde gelen numunelere uygulanır.) c) Kil
miktarı tayini
d) 35-30-AA-31 kodlu
analizleri kapsar.
10
5-10 kg
550,00
304,00
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
10
5-10 kg
150,00
83,00
BARİT TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
35-30-TS-47
Barit İnceleme
TS EN 13500
a) Yoğunluk ve ürün numunesi geldiği takdirde
yaş elek analizi b) 35-30-AA-01 kodlu fiziksel ve
kimyasal analizleri kapsar.
AGREGA TEKNOLOJİK TESTLERİ
Açıklama 1: Her bir test için deneyde istenilen tane boyutu aralıkları gönderilmez ise 100 kg'lık tüvenan malzeme gönderilecek, fiyatlara ek olarak deney numunesi
hazırlama ücretleri eklenecektir.
Açıklama 2: Deney sürelerine numune hazırlama süresi dahil değildir.
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-48
Parçalanma Direnci
Tayini (Los Angeles,
500 devir)
TS EN 1097-2
7
50 kg
70,00
39,00
35-30-TS-108
Agregalarda Donma ve
Çözünmeye Karşı
Direncin Tayini
TS EN 1367-1
30
50 kg
400,00
221,00
35-30-TS-51
Agregada Gevşek
Yığın Yoğunluğu ve
Boşluk Hacminin Tayini
TS EN 1097-3
5
50 kg
50,00
28,00
35-30-TS-52
Agregada Sıkışık Birim
Ağırlık
TS 3529
5
50 kg
35,00
19,00
53
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-53
İri Agregada Tane
Yoğunluğu ve Su
Emme
TS EN 1097-6
10
30 kg
50,00
28,00
35-30-TS-54
İnce Agregada Tane
Yoğunluğu ve Su
Emme
TS EN 1097-6
10
30 kg
70,00
39,00
35-30-TS-55
Metilen Mavisi Deneyi
TS EN 933-9
7
5 kg
200,00
110,00
35-30-TS-56
Agregaların Termal ve
Bozunma Özellikleri
İçin Deneyler
(Magnezyum Sülfat
Deneyi)
TS EN 1367-2
25
30 kg
300,00
166,00
35-30-TS-57
İri Agrega Elek Analizi
TS EN 933-1
5
50 kg
100,00
55,00
35-30-TS-58
İnce Agrega Elek
Analizi
TS EN 933-1
5
50 kg
90,00
50,00
35-30-TS-59
Agregalarda İnce
Madde Oranı Tayini
ASTM C117
5
5 kg
30,00
16,00
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-60
Kireçtaşı Teknolojik
Testleri
TS 11669
a) 35-30-AA-01(asitte çözünmeyen madde) b) 3530-AA-10 (SO3) c) 35-30-MP-09 d) 35-30-MP-19
d) Birim Hacim Ağırlığı (TS 8615) e) 35-30-AA01 (Asitte çözünmeyen madde) kodlu kimyasal
ve minerolojik testleri kapsar
5
100'er gr
parçalar
halinde toplam
3 kg
700,00
387,00
35-30-TS-61
Reaktivite testi
TS EN 13971
4
1 kg
150,00
83,00
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
20
15-20 kg
500,00
276,00
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
20
5-10 kg
300,00
166,00
KİREÇTAŞI HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
TRAS HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
TS 25
Ürün numunesi geldiği takdirde 35-30-TS-04
35-30-TS-62 Tras Teknolojik Testleri nolu analizin yapılması gerekir. 35-30-TS-04 nolu
analizin ücreti eklenmelidir. a) 35-30-AA-39
kodlu kimyasal analizi kapsar.
KİLLERDE GENLEŞME ORANI TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
35-30-TS-63
Killerde Genleşme
Testleri
AÇIKLAMALAR
a) Kırma b) Öğütme c) Kalıplama ve kurutma d)
Birim hacim ağırlığı (civa yöntemi ile) e) Metalurji
fırınında 900°C-1200ºC arasında 50°C aralıkla
pişirme testlerini kapsar.
54
KUVARSİT TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-TS-64
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Kuvarsit Teknolojik
inceleme
TS 11134
a) 1700°C ve 1800°C'de pişirme b) Porozite
(Hammadde olarak 100 g'lık parçalar halinde
olması durumunda yapılır (TS 8615)) c) 35-30AA-31 kodlu kimyasal analizleri kapsar.
20
25-30 kg
850,00 TL
470,00
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
20
100'er g
parçalar
halinde toplam
20 kg
500,00
276,00
20
5-10 kg
300,00
166,00
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
30
25 kg (en az
on adet 350'er
g parçalara
ihtiyaç vardır.)
1.500,00
829,00
SEPİYOLİT HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
35-30-TS-65
Sepiyolitin Kedi Kumu
Üretiminde Kullanımına
Yönelik Teknolojik
İnceleme
TS 12131
a) 35-30-MP-19 ve 35-30-AA-31 kodlu
minerolojik ve kimyasal analizleri kapsar.
35-30-TS-66
Sepiyolitin Sondaj
Çamuru Kullanımına
Yönelik Teknolojik
İnceleme
TS EN ISO 13500
35-30-MP-19 kodlu minerolojik analizi kapsar.
ZEOLİT HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-TS-67
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
a) Su emme (TS EN 1097-6) b) Yağ emme (TS
2583 EN ISO 787-5) c) Kedi toprağı (TS 12131)
d) Kil aşındırma (TS 10521) e) Ağartma yeteneği
Zeolit Tam Teknolojik f) Renk Tayini (Minolta CR300Chromameter) g)
İnceleme
35-30-AA-01 (Asitte çözünmeyen madde miktarı)
h) Porozite (TS 8615) i) 35-30-TS-36 ve 35-30TS-62 j) 35-30-MP-19 kodlu teknolojik ve
kimyasal analizleri kapsar.
55
DOĞAL TAŞ TEKNOLOJİK TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
Doğaltaş Ön Teknolojik Plaka verme durumu, cila alma durumu ve kenar
35-30-TS-68
İnceleme
köşe kesilmesi testlerini kapsar.
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
4
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
(10x10x10)
cm/
1
adet veya
plaka
numuneler
170,00
94,00
İlk 10 adet
numune
First 10
hazırlanması
pieces 11,00
20,00 TL olup
each
sonraki her 5
additional 5
adet numune
pieces 3,00
kesimi 5,00
TL'dir.
35-30-TS-69
Doğal Taşlarda
Numune Hazırlama
Numunelerin Standartlarda belirtilen boyutlarda
kesilmesi işlemlerini kapsar.
2
Müşteriden
gelen
numuneler
35-30-TS-70
Sertlik (Mohs)
TS 6809
2
(10x10x10)
cm/ 2 adet
20,00
11,00
35-30-TS-71
Kaynar Suda Su Emme
Tayini
TS 699
5
(5x5x5) cm/
en az 12 adet
50,00
28,00
35-30-TS-72
Darbe Dayanımı
TS 699
3
(4x4x4) cm/
en az 12 adet
70,00
38,00
35-30-TS-73
Böhme Aşınma
Dayanımı
TS 699
(Tek başına istendiği takdirde 35-30-TS-109
kodlu testler yapılmalı ve ücreti eklenmelidir.)
5
(7,1x7,1x7,1)
cm/ en az 12
adet
120,00
56,60
35-30-TS-74
Doluluk Oranı Tayini
TS 1936
Toplam gözeneklilik tayini tespit edildikten sonra
hesap yöntemi ile belirlenir (35-30-TS 79-80 ve
81 no'lu analizleri de kapsamaktadır.).
7
(5x5x5) cm/en
az 12 adet
(10x10x10)
cm/ en az 1
adet
120,00
66,00
35-30-TS-75
Don Tesirlerine
Dayanıklılık
TS 699 Madde 6.15
(35-30-TS 78 kodlu testi kapsar.)
20
(5x5x5) cm/en
az 40 adet
250,00
138,00
35-30-TS-76
Doğaltaş Deney
Metotları - Dinamik
Elastisite Modülü tayini
(Temel Rezonans
Frekansının
Ölçülmesiyle)
TS EN 14146 ve TS EN 14066 Madde 8.3
40
(4x4x16) cm/
14 adet
500,00
276,00
35-30-TS-77
Doğaltaş Deney
Metotları - Dinamik
Elastisite Modülü tayini
(Temel Rezonans
Frekansının
Ölçülmesiyle)
TS EN 14146
5
(4x4x16) cm/
14 adet
100,00
55,00
56
AKREDİTE DOĞAL TAŞ ANALİZLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-TS-78
ANALİZ/TEST ADI
*Tek Eksenli Basınç
Dayanımı
*Gerçek Yoğunluk
(Özgül Kütle), *Görünür
35-30-TS-109
yoğunluk, *Açık
Gözeneklilik ve
*Toplam Gözeneklilik
AÇIKLAMALAR
TS EN 1926
ASTM D 5550 ve TS EN 1936
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
5
(5x5x5) cm
veya 5 cm
çap ve
yüksekliğindeki
karot
numuneleri/ en
az 20 adet
60,00
33,00
7
(5x5x5) cm
veya 5 cm
çap ve
yüksekliğindeki
karot
numuneleri/ en
az 15 adet
100,00
55,00
40,00
22,00
75,00
41,00
400,00
221,00
(5x5x5) cm
veya 5 cm
çap ve
yüksekliğindeki
karot
numuneleri/ en
az 12 adet
(5x5x5) cm
veya 5 cm
çap ve
yüksekliğindeki
karot
numuneleri/ 12
adet
35-30-TS-82
*Doğaltaşlarda
Atmosfer Basıncı
Altında Su Emme
Tayini
TS EN 13755
7
35-30-TS-83
*Doğaltaşlarda Kılcal
Etkiye Bağlı Su Emme
Tayini
TS EN 1925
10
35-30-TS-84
TS EN 12371 Standardının 7.3.1.1 ve 7.3.1.2
Maddelerine göre 56 çevrim olarak yapılır. 35-30*Dona Dayanım Tayini
TS 78(56 çevrim) ve 35-30-TS-86(56 çevrim)
kodlu testleri kapsar.
40
(5x5x30) cm/
42 adet
(5x5x5) cm/
42 adet
35-30-TS-85
*Dona Dayanım Tayini
TS EN 12371 Standardının 7.3.1.1 ve 7.3.1.2
Maddelerine göre 12 çevrim olarak yapılır. 35-30TS 78(56 çevrim) ve 35-30-TS-86(12 çevrim)
kodlu testleri kapsar.
40
(5x5x30) cm/
42 adet
(5x5x5) cm/
42 adet
250,00
138,00
35-30-TS-86
*Yoğun Yük Altında
Eğilme Dayanımı
Tayini
TS EN 12372
5
(5x5x30)cm/
20 adet
100,00
55,00
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İŞ GÜNÜ)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-87
*Sabit Moment Altında
Eğilme Dayanımının
Tayini
TS EN 13161
5
(6x6x36) cm/
20 adet
100,00
55,00
35-30-TS-88
*Doğaltaş Mamullerinin
Geometrik
Özelliklerinin Tayini
TS EN 13373 Madde 4.2
5
Ürün numunesi
gönderilmelidir.
50,00
28,00
35-30-TS-89
*Dikey Aşındırma
Direncinin Tayini
TS EN 14157 Metot A
Numune yüzeyi pürüzsüz olmalı ve aşındırılacak
yüzey işaretlenerek gönderilmelidir.
5
(3x10x20) cm/
12 adet
200,00
110,00
*Termal Şok Etkisiyle
TS EN 14066 Madde 8.1, Madde 8.2
Yıpranmaya Direncin Numunenin bir yüzeyi parlatılmış veya parlamıyor
Tayini
ise düzeltilmiş olmalıdır.
40
(20x20x2) cm/
14 adet
250,00
138,00
5
(20x10x2) cm/
12 adet
100,00
55,00
35-30-TS-90
35-30-TS-91
*Pandül Deney
Donanımıyla Kayma
Direncinin Tayini (Kuru
Zeminde)
TS EN 14231
Ürün numunesi gönderilmeli ve test yapılacak
yüzey işaretlenmiş olmalıdır.
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
57
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-92
*Pandül Deney
Donanımıyla Kayma
Direncinin Tayini (Islak
Zeminde)
TS EN 14231
Ürün numunesi gönderilmeli ve test yapılacak
yüzey işaretlenmiş olmalıdır.
5
(20x10x2) cm/
12 adet
100,00
55,00
35-30-TS-93
*Saplama Deliğinde
Kırılma Yükünün Tayini
TS EN 13364 Tanımlama Deneyi
5
(20x20x3) cm/
12 adet
200,00
110,00
35-30-TS-94
Teknolojik Test Paketi 35-30-TS-68 kodlu testten başlayarak 35-30-TS(Numune hazırlama
83 kodlu teste kadar olan (35-30-TS-75-76-77
dahil)
hariç) tüm testleri içerir.
15
700,00
387,00
1.250,00
691,00
(30x30x40)
cm/ en az 2
adet
Bütün testler
için ayrı ayrı
boyutlandırılmı
ş numuneler
35-30-TS-95
*Akredite Doğaltaş
Test Paketi
35-30-TS-78 kodlu testten başlayarak 35-30-TS94 kodlu teste kadar olan (35-30-TS-84 hariç)
tüm testleri kapsar.
40
35-30-TS-96
Doğaltaşlarda Tuz
Kristallenmesine
Direncin Tayini
TS EN 12370
30
40x40x40 mm/
en az 12 adet
numune
300,00
166,00
DİĞER TEKNOLOJİK TESTLER
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TS-97
Brazilian İndirekt
Çekme Deneyi
TS 7654
7
En az 5,4 cm
çaplı 3 cm
uzunluğunda
karot/10 adet
70,00
39,00
35-30-TS-98
DTA-TG Termogram
Çekimleri
Çalışma sıcaklığı ve ısıtma hızı belirtilmelidir.
7
15-20 g toz
numune
150,00
83,00
Isı İletim Katsayısı
Ölçümü
(10 ; +10ºC Arası)
Unitherm 2022 Cihazı ile yapılır. Müşteri
tarafından belirtilen 3 sıcaklık değerinde ölçüm
yapılır.
7
Isı İletim Katsayısı
35-30-TS-100 Ölçümü
(11
; 100ºC Arası)
Unitherm 2022 Cihazı ile yapılır. Müşteri
tarafından belirtilen 3 sıcaklık değerinde ölçüm
yapılır.
7
35-30-TS-99
Isı İletim Katsayısı
35-30-TS-101 Ölçümü
(101
; 150ºC Arası)
35-30-TS-102
Unitherm 2022 Cihazı ile yapılır. Müşteri
tarafından belirtilen 3 sıcaklık değerinde ölçüm
yapılır.
Atritör ile
Kuru veya yaş yöntem ile öğütme yapılır.
Kayaç/Cevher Öğütme
7
5
Proje niteliği taşıyan dahili ve harici teknoloji
çalışmalarını kapsar. Harici başvurularda proje
Çalışmanın
Teknolojik Endüstriyel hazırlanmasına müteakip sözleşme imzalanarak
niteliğine göre
35-30-TS-103
Hammadde
çalışmalara başlanır. Çalışmalar sırasında ihtiyaç
proje ekibince
duyulabilecek analiz/testlerde %20'ye kadar
Araştırmaları
belirlenir.
olabilecek artışlarda ilave ücret talep
edilmeyecektir.
35-30-TS-104
Yüzey Alanı Tayini
Çok Noktalı Yüzey
35-30-TS-105 Alanı Tayini + Gözenek
Boyutu Tayini
3 sıcaklık
up to 3
noktasına
kadar 100,00 temperature
2 inç (~5 cm)
point 55,00
TL, 3
çaplı
each
noktadan
numunede/ en
additional
sonraki her
az 2 adet
temperatur
nokta için
point 5,50
10,00 TL
eklenmelidir.
3 sıcaklık
noktasına
up to 3
kadar 50,00 temperature
2 inç (~5 cm)
TL, 3
point 28,00
çaplı
noktadan
each
numunede/ en
sonraki her
additional
az 2 adet
nokta için
temperatur
10,00 TL
point 5,50
eklenmelidir.
3 sıcaklık
up to 3
noktasına
kadar 100,00 temperature
2 inç (~5 cm)
point 55,00
TL, 3
çaplı
each
noktadan
numunede/ en
additional
sonraki her
az 2 adet
temperatur
nokta için
point 5,50
10,00 TL
eklenmelidir.
100 g
Çalışmanın
niteliğine göre
proje ekibince
belirlenir.
Quantochrome Nova 2200 BET Yöntemi ile
yapılır. Degas süresi ve sıcaklığı müşteri
tarafından bildirilmelidir.
3
100 g toz veya
parça numune
Quantochrome Nova 2200 BET Yöntemi ile
yapılır. Degas süresi ve sıcaklığı müşteri
tarafından bildirilmelidir.
3
100 g toz veya
parça numune
100,00
55,00
it is
Çalışmanın
determined by
niteliğine
project staff
göre proje
according to
ekibince
work
belirlenir.
qualification
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
110,00
220,00
58,00
116,00
58
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ (İş
Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
1000°C’ye
o
kadar her
up to 1000 C
sıcaklık için
each
130,00 TL,
temperature
1000°C’den point 72,00
sonraki her over 1000oC
50° C için
each 50°C
10,00 TL
5,50
eklenmelidir.
35-30-TS-106
Pişirme Deneyi
En fazla 1750°C’ye kadar pişirme
yapılabilmektedir.
5
0,5-1 kg
35-30-TS-107
Kayaçlarda Yoğunluk
ve Görünür Porozite
Tayini
TS 8615
6
100'er gr
parçalar
halinde toplam
3 kg
110,00
58,00
35-30-TS-108
Agregalarda Donma ve
Çözünmeye Karşı
Direncin Tayini
TS EN 1367-1
30
50 kg
400,00
221,00
7
(5x5x5) cm
veya 5 cm
çap ve
yüksekliğindeki
karot
numuneleri/en
az 15 adet
100,00
55,00
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
*Gerçek Yoğunluk
(Özgül Kütle), Görünür
35-30-TS-109
Yoğunluk, Açık
Gözeneklilik ve Toplam
Gözeneklilik
ASTM D 5550 ve TS EN 1936
METALİK MALZEMELER ARAŞTIRMALARI LABORATUVARLARI
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
35-30-TM-01
Normalizasyon
Malzemeyi homojenleştirerek ön işlem etkilerini
gidermek amacıyla, Laboratuar çapta yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 20,00/Parça
cm)
11,00/Piece
35-30-TM-02
Su Verme (Suda)
(Sertleştirme)
Malzemeyi sertleştirmek için ısıtmak ve uygun bir
sıcaklıkta soğutma. Laboratuar çapta yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 20,00/Parça
cm)
11,00/Piece
35-30-TM-03
Su Verme (Yağda)
(Sertleştirme)
Malzemeyi sertleştirmek için ısıtmak ve uygun bir
sıcaklıkta soğutma. Laboratuar çapta yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 30,00/Parça
cm)
17,00/Piece
35-30-TM-04
Menevişleme
(Temperleme)
(200°C`ye kadar)
Metalin gevrekliğini (kırılganlıgını) giderme
Laboratuar çapta yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 15,00/Parça
cm)
8,00/Piece
35-30-TM-05
Menevişleme
(Temperleme)
(600°C`ye kadar)
Metalin gevrekliğini (kırılğanlıgını) giderme
laboratuar çapta yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 20,00/Parça
cm)
11,00/Piece
35-30-TM-06
Tavlama
Malzemenin sertliğini azaltmak amacıyla,
laboratuar çapta yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 20,00/Parça
cm)
11,00/Piece
35-30-TM-07
Sementasyon (Katı)
Termokimyasal olarak yüzeyde kimyasal
kompozisyonun değişimi 0.5 mm kadar
yapılabilir. Laboratuar çapta yapılır.
3
1 Adet
(Max.15x15x30 50,00/Parça
cm)
28,00/Piece
35-30-TM-08
Sertleştirme (Tuz
Banyosunda)
Malzemeyi sertleştirmek için tuz banyosu
içerisinde ısıtmak ve soğutma. Laboratuar çapta
yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 30,00/Parça
cm)
17,00/Piece
35-30-TM-09
Takım Çeliklerinin Isıl
İşlemi
Takım çeliklerinde optimum özellikleri sağlamak
için uygulanan ısıl işlemlerdir. (sertleştirme ve
menevişleme) Laboratuar çapta yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 30,00/Parça
cm)
17,00/Piece
Malzemenin sertliğini azaltarak en yüksek
yumuşaklığa getirmek. Laboratuar çapta yapılır.
2
1 Adet
(Max.15x15x30 30,00/Parça
cm)
17,00/Piece
35-30-TM-10 Yumuşatma Tavlaması
NUMUNE
MİKTARI
59
METALOGRAFİK İNCELEME
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TM-11
Mikro Yapı İnceleme
(Demir, Çelik)
Malzemelerin özellikleri ile mikro yapıları
arasındaki ilişkiyi belirlemek için otomatik
cihazlarla inceleme
3
1 adet
100,00
56,00
35-30-TM-12
Makro Yapı İnceleme
(Demir, Çelik)
Proses tipine, işlem parametrelerine ve
malzemeye bağlı olarak değişen özellikleri
makroskobik boyutta metalografi teknikleri ile
inceleme
3
1 adet
100,00
56,00
35-30-TM-13
Mikro Yapı İnceleme
(Demir Dışı)
Malzemelerin özellikleri ile mikro yapıları
arasındaki ilişkiyi belirlemek için tam otomatik
cihazlarla inceleme
3
1 adet
100,00
56,00
35-30-TM-14
Namlu İnceleme
(Sertlik+ Mikro Yapı
İnceleme)
Namlu numunesinde mikro ve makro yapı
incelemesi (özel)
3
1 adet
100,00
56,00
35-30-TM-15
Vickers Mikro Sertlik
Tayini
Vickers uç ile farklı malzemelerin sertliklerinin
standart metod ve otomatik cihaz ile ölçümü
1
1 adet
50,00
28,00
Standart Rockwell uçlar ile değişik yükler altında
Yüzey Sertlik (Rockwell
farklı malzemelerin sertliklerinin standart metod
N-T)
tam otomatik cihaz ile ölçümü
1
1 adet
15,00
8,00
35-30-TM-16
35-30-TM-17
Metalik Malzemelerde
Sertlik (Rockwell B-C)
Standart Rockwell uçlar ile değişik yükler altında
farklı malzemelerin sertliklerinin standart metod
otomatik cihaz ile ölçümü
1
1 adet
15,00
8,00
35-30-TM-18
Yüzey Sertlik Profili
Mikro sertlik (Vickers) ve Rockwell sertlik
değerlerinde yüzey üzerinde bir çizgi boyunca
sertlik değerleri ölçümü
2
1 adet
100,00
56,00
KATIDAN ÖZÜTLEME (LİÇİNG) DENEYLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TM-19
Liç (25ºC-100ºC)
Arasında
Cevherden kazanılmak istenilen metali cözeltiye
alıp daha sonra uygun çöktürücüler ile
çöktürerek kazanma
3
1 kg
75,00/Deney
42,00/Test
35-30-TM-20
Siyanürleme
Gümüş ve altın kazanımı için cevherin siyanür
çözeltisinde çözdürülmesi
5
1 kg
150,00/
Deney
83,00/Test
35-30-TM-21
Sıvı-Sıvı Özütlemesi
(Sx)
Sıvı çözelti içindeki bileşenleri uygun bir çözücü
ile zenginleştirme (Laboratuvar ölçekte)
3
1 kg
50,00/Deney
28,00/Test
35-30-TM-22
Kimyasal Çöktürme
Çözelti içindeki askıda kalmış metal iyonlarının
çöktürülerek kazandırılması (Laboratuvar
ölçekte)
3
1 kg
50,00/Deney
28,00/Test
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
ERİTME DENEYLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
35-30-TM-23
1500º C`a kadar
Metal ergitilmesinde ve alaşım hazırlanmasında
5
50 kg
150,00/
Deney
83,00/Test
35-30-TM-24
Orta Fekans
İndüksiyon Fırını
Metal ergitilmesinde ve alaşım hazırlanmasında
5
50 Kg
300,00/
Deney
167,00/Test
60
SABİT VEYA DÖNER FIRINDA İNDİRGEME, KAVURMA VE KALSİNASYON İŞLEMLERİ
TAMAMLAMA
NUMUNE
SÜRESİ
MİKTARI/ADEDİ
(İş Günü)
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
35-30-TM-25
1100º C`a kadar
Cevher ve peletlerin redükleyici katı veya gaz bir
yakıt ile redüklenmesi ve ergime sıcaklığı altında
fırında tutma
3
5 kg
150,00/
Deney
83,00/Test
35-30-TM-26
Havalı Ortamda
Fırın ortamına hava verilerek işlem yapılması
3
5 kg
150,00/
Deney
83,00/Test
35-30-TM-27
CO veya H Gazı ile
İndirgeyici Ortamda
Fırın ortamına indirgeyici gaz verilerek işlem
yapılması
5
5 kg
675,00/
Deney
375,00/Test
35-30-TM-28
1400ºC'a Kadar
Seramik Tüpte (Havalı
Ortam)
İşlem özel seramik tüp içerisinde
gerçekleştirilmektedir.
5
5 kg
300,00/
Deney
167,00/Test
PRICE ($)
AGLOMERASYON (TOPAKLANMA) TESTLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TM-29
Yaş Peletleme
İnce parçacıklı cevher parçacıklarının
topaklanarak yüzey küçültülmesi
7
50 kg
325,00/
Deney
181,00/Test
35-30-TM-30
Pelet Pişirme
Laboratuvar çapta kutu fırınlarda endüstriyel
üretim simüle edilerek yapılır
7
10 kg
50,00/Deney
28,00/Test
Aglomere edilen ürünün parçalanma ve
tozlaşması standart tambur deneyi ile tespit
edilir.
5
20 kg
50,00/Deney
28,00/Test
35-30-TM-31 Astm/Iso Tambur Testi
OTOKLAV İŞLEMLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TM-32
Otoklav
asınçta kuru hava, azot veya su buharı ortamında 3
3
Numune boyu
10 cm'den
büyük
olmamalıdır.
150,00/
Deney
83,00/Test
35-30-TM-33
Döner silindir Hazneli
Liç (Bottle Roll) testi
Yerinde liç madenciliğinde uranyum ve altın
kazanım veriminin hesaplanmasında kullanılır.
20
5 kg/deney
3.500,00/
Deney
1.750,00/Test
NOT: 35-30-TM-33 Testi ile yapılacak çalışmada mineralojik, petrografik ve kimyasal analizlerde %50 fiyat indirimi uygulanacaktır.
61
CEVHER ZENGİNLEŞTİRME ARAŞTIRMALARI LABORATUVARLARI
NOT: 35-30-TC-45 No.su ile yapılacak Tam Teknoloji Proje Çalışmalarında yapılacak mineralojik, petrografik ve kimyasal analizlerde %50 indirim uygulanacaktır.
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
Lab. ölçekte 50 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir.
2
5-50 kg
5,00/kg
3,00/kg
Lab. ölçekte 50 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir. Numune tane iriliği 10 cm'nin
üzerinde ise bu boyuta getirilmek için yapılacak
işlemlerin maliyeti de fiyata ilave edilir.
2
5-50 kg
5,00/kg
3,00/kg
Lab. ölçekte 50 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir. Numune tane iriliği 5 cm'nin
35-30-TC-03 İnce Kırma (-10+5 mm)
üzerinde ise bu boyuta getirilmek için yapılacak
işlemlerin maliyeti de fiyata ilave edilir.
2
5-50 kg
6,00/kg
3,00/kg
Daha İnce Kırma (5+1mm)
Lab. ölçekte 50 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir. Numune tane iriliği 10 mm'nin
üzerinde ise bu boyuta getirilmek için yapılacak
işlemlerin maliyeti de fiyata ilave edilir.
2
5-50 kg
7,00/kg
4,00/kg
Kuru Öğütme
Lab. ölçekte 50 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir. Numune tane iriliği 5 mm'nin
üzerinde ise bu boyuta getirilmek için yapılacak
işlemlerin maliyeti de fiyata ilave edilir.
5
1-50 kg
12,00/kg
7,00/kg
35-30-TC-06
Yaş Öğütme
Lab. ölçekte 20 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir. Numune tane iriliği 5 mm'nin
üzerinde ise bu boyuta getirilmek için yapılacak
işlemlerin maliyeti de fiyata ilave edilir.
5
1-20 kg
15,00/kg
8,00/kg
35-30-TC-07
Siebtechnik (Halkalı
Öğütücü)
Numune tane iriliği 5 mm'nin altında olmalıdır.
Uygun boyuta getirmek için yapılan işlemler
fiyata ilave edilir. Her bir numune 200 gr olur.
200 gr'ın üzerindeki numunelerde numune alma
ücreti alınır.
2
1-20 kg
16,00/200g
9,00/200gr
35-30-TC-08
Kuru Eleme 5 mm’den
Lab. ölçekte 50 kg üzeri numune kabul
İri
edilmemektedir. Eleme tek elekle yapılmaktadır.
2
1-50 kg
5,00/kg
3,00/kg
35-30-TC-09
Kuru Eleme (-5+0,074)
Lab. ölçekte 30 kg üzeri numune kabul
mm
edilmemektedir. Eleme tek elekle yapılmaktadır.
2
1-30 kg
6,00/kg
3,00/kg
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
35-30-TC-01 Kaba Kırma (-10+5 cm)
35-30-TC-02
35-30-TC-04
35-30-TC-05
Orta Kırma (-5+1cm)
62
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TC-10
Yaş Eleme 5 mm’den
İri
Lab. ölçekte 30 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir. Eleme tek elekle yapılmaktadır.
3
1-30 kg
7,00/kg
4,00/kg
35-30-TC-11
Yaş Eleme (-5+0,5)
mm
Lab. ölçekte 30 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir. Eleme tek elekle yapılmaktadır.
3
1-30 kg
8,00/kg
4,00/kg
35-30-TC-12
Yaş Eleme -0,5 mm
Lab. ölçekte 30 kg üzeri numune kabul
edilmemektedir. Eleme tek elekle yapılmaktadır.
3
1-30 kg
12,00/kg
7,00/kg
35-30-TC-13
Tane Boyu Dağılımı
(Kuru)
(+)100 mesh fraksiyonları (0,147 mm’den büyük)
3
1-5 kg
7,00/Frak.
4,00/Frac.
35-30-TC-14
*Tane Boyu Dağılımı
Analizi (Kuru)
TS 3479 ISO 2591-1
2 mm ve 0,147 mm elekler kullanılacaktır.
3
1-5 kg
10,00/Frak.
6,00/Frac.
35-30-TC-15
Tane Boyu Dağılımı
(Kuru)
(-)100 mesh fraksiyonları (0,147 mm’den küçük)
3
1-5 kg
12,00/Frak.
7,00/Frac.
35-30-TC-16
Tane Boyu Dağılımı
(Yaş)
(+)100 mesh fraksiyonları (0,147 mm’den büyük)
5
1-5 kg
12,00/Frak.
7,00/Frac.
35-30-TC-17
*Tane Boyu Dağılımı
Analizi (Yaş)
TS 3479 ISO 2591-1
2 mm ve 0,147 mm elekler kullanılacaktır.
5
1-5 kg
20,00/Frak.
11,00/Frac.
35-30-TC-18
Tane Boyu Dağılımı
(Yaş)
(-)100 mesh fraksiyonları (0,147 mm’den küçük)
5
1-5 kg
17,00/Frak.
9,00/Frac.
35-30-TC-19
Bölme ve Temsili
Numune Alma
İşlem, -30 mm tane iriliği içindir. Numunenin
uygun boyuta getirilmesi için uygulanan
işlemlerin tutarı fiyata ilave edilir.
1
1-50 kg
7,00/kg
4,00/kg
35-30-TC-20
Sallantılı Masa Deneyi
Lab. Ölçekte
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
10
10-50 kg
130,00
/Deney
72,00/Test
35-30-TC-21
Jig Deneyi Lab.
Ölçekte
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
10
25-50 kg
130,00
/Deney
72,00/Test
*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
63
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TC-22
Jig Deneyi Pilot
Ölçekte
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
15
50-200 kg
550,00/
Deney
306,00/Test
35-30-TC-23
Yüzme-Batma Testi
Ayırma Hunisi ile
Ağır ortam yoğunluğu en fazla 2,96 gr/cm olarak
hazırlanmaktadır. Numune tane iriliğinin
deneylere uygun hale getirilmesi için yapılan tüm
işlem tutarları fiyata ilave edilir. Kimyasal ve
mineralojik analiz tutarları ücrete dahil değildir
10
0,2-1 kg
150,00/
Deney
83,00/Test
35-30-TC-24
MultiGravite Seperatör
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
10
50-200 kg
150,00
/Deney
83,00/Test
35-30-TC-25
Yüzme-Batma Testi
Tankta (Kömür)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
10
50-100 kg
130,00/
Deney
72,00/Test
35-30-TC-26
Humpprey Spirali
Deneyi
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
15
50-200 kg
650,00/
Deney
360,00/Test
35-30-TC-27
Düşük Alan Şiddetli
Kuru Manyetik Ayırma
(Laboratuvar Ölçekte)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
10
10-50 kg
110,00/
Deney
61,00/Test
35-30-TC-28
Düşük Alan Şiddetli
Kuru Manyetik Ayırma
(Pilot Ölçekte)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
15
51-100 kg
275,00/
Deney
153,00/Test
35-30-TC-29
Düşük Alan Şiddetli
Yaş Manyetik Ayırma
(Laboratuvar Ölçekte)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
10
10-50 kg
120,00/
Deney
67,00/Test
35-30-TC-30
Düşük Alan Şiddetli
Yaş Manyetik Ayırma
(Pilot Ölçekte)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
15
51-100 kg
385,00/
Deney
214,00/Test
3
64
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TC-31
Yüksek Alan Şiddetli
Kuru Manyetik Ayırma
(Laboratuvar Ölçekte)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
10
10-50 kg
70,00/Deney
39,00/Test
35-30-TC-32
Yüksek Alan Şiddetli
Kuru Manyetik Ayırma
(Pilot Ölçekte)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
15
51-100 kg
275,00/
Deney
153,00/Test
35-30-TC-33
Yüksek Alan Şiddetli
Yaş Manyetik Ayırma
(Laboratuvar Ölçekte)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
10
10-50 kg
85,00/Deney
47,00/Test
35-30-TC-34
Yüksek Alan Şiddetli
Yaş Manyetik Ayırma
(Pilot Ölçekte)
Numune tane iriliğinin deneylere uygun hale
getirilmesi için yapılan tüm işlem tutarları fiyata
ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik analiz
tutarları ücrete dahil değildir.
15
51-100 kg
440,00/
Deney
244,00/Test
10
5 kg
130,00/
Deney
72,00/Test
10
1 kg
55,00/Deney
31,00/Test
Numune tane iriliğinin ve miktarının deneylere
Flotasyon (Laboratuvar
uygun hale getirilmesi için yapılan tüm işlem
35-30-TC-35
Ölçekte)
tutarları fiyata ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik
analiz tutarları ücrete dahil değildir
1 kg numune gerekmektedir. Tercih edilen
kimyasalların elde bulunmaması durumunda
kimyasal temini süresi için ilaveten 30 iş günü
gerekmektedir.
35-30-TC-36
Flokülasyon ve
Koagülasyon
35-30-TC-37
Filtrasyon (100 mesh
ve Daha İri Tane
Boyutu İçin)
5
1-5 kg
7,00/
Numune
4,00/Sample
35-30-TC-38
Filtrasyon (100
mesh'den Daha İnce
Tane Boyutu İçin)
5
1-5 kg
11,00/
Numune
6,00/Sample
ANALİZ/TEST
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
TAMAMLAMA
SÜRESİ
NUMUNE
MİKTARI
ÜCRET (TL)
PRICE ($)
65
KODU
ANALİZ/TEST ADI
AÇIKLAMALAR
SÜRESİ
(İş Günü)
MİKTARI
(KDV Dahil)
PRICE ($)
35-30-TC-39
Scrubbing (Aşındırma)
5
1 kg
28,00/Deney
16,00/Test
35-30-TC-40
Bond Değirmeni ile
Öğütülebilirlik İndeksi
Tayini
10
50 kg
900,00/
Numune
500,00/Sample
35-30-TC-41
Davis Tüp cihazı ile
Manyetik Tayini
Numunenin tane iriliği ve miktarının deneylere
uygun hale getirilmesi için yapılan tüm işlem
tutarları fiyata ilave edilir. Kimyasal ve mineralojik
analiz tutarları ücrete dahil değildir.
5
1-2 kg
28,00/
Numune
16,00/Sample
35-30-TC-42
Satmagan Cihazı ile
Manyetik Tayini
Kimyasal ve mineralojik analiz tutarları ücrete
dahil değildir.
5
0.5-1 kg
11,00/
Numune
6,00/Sample
35-30-TC-43
Asbest Testi
Numune 12.7,4.7 ve 1.6 mm eleklerden geçirilip
her bir elekte kalan asbest lif miktarına göre
değerlendirilir.
10
20 kg
650,00
360,00
Tam teknolojik test akım şeması belirleme.
10
250,00/
Numune
140,00/Sample
35-30-TC-44 Akım Şeması Belirleme
35-30-TC-45
35-30-TC-46
Tam Teknoloji Proje
Çalışmaları
Zeta Potansiyeli
Ölçümü
Proje niteliği taşıyan dahili ve harici teknoloji
çalışmalarını kapsar. Harici başvurularda proje
hazırlanmasına müteakip sözleşme imzalanarak
çalışmalara başlanır. Çalışmalar sırasında ihtiyaç
duyulabilecek analiz/testlerde %20'ye kadar
olabilecek artışlarda ilave ücret talep
edilmeyecektir.
35-30-TC-44
Akım şeması
Belirleme
İşin niteliğine
ücretinin
göre, proje
yatırılması ile
ekibince
işe başlanır.
belirlenir
İşin niteliğine
göre, proje
ekibince
belirlenir.
50,00
Fiyat tek
ölçümü
kapsamaktad
ır. pH
taraması
istenildiğinde
ilave her pH
100-500 g
için 20,00 TL
ücret alınır.
Hazır
gelmeyen
numunelerde
n 50,00 TL
numune
hazırlama
ücreti alınır.
İşin niteliğine
göre, proje
ekibince
belirlenir
Taneler arasındaki itme çekme değeri
belirlenerek flotasyon v.b. İşlemlerde tanelerin
davranışları incelenir. Tane boyutu -10µ
olmalıdır.
3
Determined
by the project
team and can
be started
after the
payment of 3530-TC-44.
25,00
The price
includes
single
measurement
. When pH
screening is
requested,
the cost of
each extra pH
measurement
is 10,00$.
The price for
the samples
that are
recieved
unprepared is
25 00 $
KAROT BİLGİ BANKASI KAROT ARŞİVİNDEN NUMUNE İNCELEME/ALMA
ANALİZ/TEST
KODU
TAMAMLAMA SÜRESİ
(İş Günü)
ANALİZ/TEST ADI
35-30-KBK-1 Karot Arşivinden Numune İnceleme (Her Bir Sondaj İçin)
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
PRICE ($)
20,00
11,00
10,00
6,00
5
35-30-KBK-2 Karot Arşivinden Numune Alma (Her Bir Numune İçin)
MAT DAİRESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ
ANALİZ/TEST
KODU
35-30-MATE-01 Uygulamalı Eğitim
35-30-MATE-02 Teorik Eğitim
İrtibat :
Numune Kabul Birim Yöneticisi
Numune Kabul Sorumluları
EĞİTİMİN ADI
ÜCRET (TL)
(KDV Dahil)
5 kişiye kadar
Laboratuvarda yapılan
grup
analiz/testler ile ilgili uygulamalı 1.000,00/Gün
eğitim
, Tek kişi
250,00/Gün
15 kişiye
Laboratuvarda yapılan
kadar grup
analiz/testler ile ilgili teorik
1.000,00/Gün
eğitim
Tek kişi
100,00/Gün
AÇIKLAMALAR
Tel: 0312 201 16 96
Tel: 0312 201 17 18-17 53-17 23 16 66
E-posta : [email protected]
Faks: 0312 287 54 09
PRICE ($)
Group (up to
5 persons)
555,00/Day
One person
140,00/Day
Group (up to
15 persons)
555,00/Day
One person
55,00/Day
66
67
SAYISAL HARİTA
JEOLOJİK HARİTA SATIŞLARI
(KDV Dahil)
Dolar $
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
1/25.000 ve 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (Ozalit
30-40-JHS-01
kopya)³
50 TL/Adet
25 $/Adet
1 -2 gün içerisinde
30-40-JHS-02
1/25.000 ve 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (Renkli
Yazıcı Baskı)³
100 TL/Adet
50 $/Adet
1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-03
1/25.000 ve 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (Jpeg
Formatı)³
100 TL/Adet
50$/Adet
1 saat- gün içerisinde
KOD NO
CİNSİ VE ÖZELLİĞİ
Birim Fiyat
Birim Fiyat
30-40-JHS-04 1/25.000 Ölçekli Jeololoji Haritası (CBS formatı)
1,3
300 TL/Adet
150 $/Adet
1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-05 1/25.000 Ölçekli Heyelan Haritası (Jpeg formatı)
3
150 TL/Adet
75$/Adet
1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-06 1/25.000 Ölçekli Heyelan Haritası (CBS formatı)
1,3
150 TL/Adet
75$/Adet
1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-07
Basımı Yapılan 1/50.000 Ölçekli Sayısal Jeoloji
Haritası ve Kitapçığı (CD) 1,2,3
700 TL/Adet
350$/Adet
1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-08
Basımı Yapılan 1/100.000 ölçekli Sayısal Jeoloji
1,2,3
Haritası ve Kitapçığı (CD)
400 TL/Adet
200 $/Adet
1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-09
KAF Atlası 1 adet 1/100.000 Ölçekli Sayısal Harita
(CD)¹
350 TL/Adet
175$/Adet
1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-10
DAF Atlası 1 adet 1/100.000 Ölçekli Sayısal Harita
(CD)¹
350 TL/Adet
175$/Adet
1 saat- gün içerisinde
1.000 TL/Adet
500 $/Adet
1 saat- gün içerisinde
3.500 TL/Adet
1750 $/Adet
1 saat- gün içerisinde
50 TL/Adet
25 $/Adet
1 saat- gün içerisinde
50 TL/Adet
25 $/Adet
1 saat- gün içerisinde
50 TL/Adet
25 $/Adet
1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-11 1/500.000 Ölçekli Sayısal Jeoloji Haritası (CD)¹
30-40-JHS-12
İstanbul Metropolü Batısı Kitabının Sayısal Harita
Eklerinin Tümü (CD)¹
30-40-JHS-13 1/25.000 Ölçekli Diri Fay Haritası (CBS formatı) 1
30-40-JHS-14
30-40-JHS-15
1/25.000 Ölçekli Diri Fay Haritası (Renkli Yazıcı
Baskı)
1/25.000 Ölçekli Diri Fay Haritası (Jpeg Formatı)
İrtibat :
(JHS)
Proje İzleme ve Destek
Birimi
Tel: 0 312 201 15 41
e-mail: [email protected]
Not: Jeoloji haritası satışlarında kamu kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.
1- Sayısal harita alınması durumunda Sayısal Harita Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.
2- Yalnızca sayısal verisi arşivimizde mevcut olanlar.
3- Türkiye Jeoloji Veri Tabanında yer alan paftaların kenarlarında kompilasyon sorunlarından kaynaklanan
jeolojik uyumsuzluklar bulunabilmektedir.
* MTA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve (CBS) Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılan jeoloji haritalarının telif ve
iktibas hakkı MTA’ ya aittir. Bu sayısal haritalar, kağıt çıktıları ve Jpg Formatı görüntüleri izinsiz çoğaltılamaz, üçüncü şahıs ve
kuruluşlara verilemez, amacı dışında ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
** Jeoloji haritalarının temini; http://www.mta.gov.tr/v2.0/daire-baskanliklari/jed/index.php?id=1
68
JEOFİZİK HARİTA SATIŞLARI
REJYONAL JEOFİZİK ETÜTLERE AİT 1/100.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SATIŞI
KOD NO
CİNSİ VE ÖZELLİĞİ
31-10-JFHS-01 Havadan Rejyonal Manyetik Haritaları (Grid
Aralığı 1 km)
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
550 TL/Pafta (CD)
31-10-JFHS-02 Rejyonal Gravite (Bouguer Anomali) Haritaları
650 TL/Pafta (CD)
(Grid aralığı 1km)
Not: 1- Haritalar CD ortamında SURFER 8 Çizim ve JPEG formatında verilir.
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
Bu süre en az 1 (bir)
günden başlar.
2- Jeofizik haritası satışlarında Üniversite ve kamu kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.
REJYONAL JEOFİZİK ETÜTLERE AİT 1/500.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SATIŞI
KOD NO
CİNSİ VE ÖZELLİĞİ
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
31-10-JFHS-03 Havadan Rejyonal Manyetik Haritaları (Grid
Aralığı 10 km)
75 TL/Pafta (CD)
31-10-JFHS-04 Rejyonal Gravite (Bouguer Anomali) Haritaları
(Grid aralığı 10 km)
75 TL/Pafta (CD)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
Bu süre en az 1 (bir)
günden başlar.
Not: 1- Haritalar CD ortamında SURFER 8 Çizim ve JPEG formatında verilir.
2- Jeofizik haritası satışlarında Üniversite ve kamu kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.
İrtibat :
(JFHS-1)
(JFHS-2)
İzleme
Değerlendirme
Tel: 0 312 201 13 93
Koordinatörlüğü
İzleme
Değerlendirme Birim Tel: 0 312 201 14 04
Yöneticiliği
e-mail: [email protected]
69
Rapor, Yayın ve Harita
Satışı yapılan MTA Rapor, Yayın ve Basılı Harita bilgi ve fiyatlarına www.mta.gov.tr
adresinden ulaşılabilmektedir.
MTA RAPORLARI SATIŞ
Genel Müdürlüğümüz Arşivlerinde yer alan raporlar basılı ya da CD ortamında satışı yapılmaktadır.
Kurumumuz kütüphanesine gelen okuyucularımız arşivlerimizde bulunan basılı raporlardan ücretsiz
olarak yararlanacağı gibi CD veya basılı olarak satın alabilmektedirler.
MTA Genel Müdürlüğüne gelmeden raporlardan talep edildiği takdirde CD ortamında veya basılı
olarak ücretli işler Halkbankası Bahçelievler Şub. TR 250001200921000005000606 IBAN no’lu
hesabına tutarı yatırılarak Birime dekont faksı gönderilir. Sonra Kurum bünyesinde teyit edilir, talepte
bulunan kişi ya da kuruluşlara ödemeli kargo ile gönderilir.
MTA’ya gelmeden talep edilen raporun arşiv numarası veya raporun tam adı Kuruma bildirildikten
sonra tarafınıza fiyat bildirimi yapılır. Buna göre hesaba para yatırılacaktır.
İletişim:
Telefon: 0 312 201 25 53 - 0 312 201 25 65
Faks :
0 312 285 99 82
e-posta: [email protected]
MTA YAYINLARI

Envanterler

Eğitim Serileri

Seri Dışı Yayınlar

Özel Yayın Serisi

Yerbilimleri Kültür Serisi

Monografi Serisi

Litostratigrafi Serisi

MTA Dergileri
ÇEŞİTLİ BASILI HARİTALAR

1:50 000 Ölçekli Jeoloji Haritaları

1:50 000 Ölçekli Yeni Jeoloji Haritaları

1:100 000 Ölçekli Jeoloji Haritaları

1:250 000 Ölçekli Jeoloji Haritaları

1:250 000 Ölçekli Diri Fay Haritaları

1:500 000 Ölçekli Jeoloji Haritaları

1:500 000 Ölç. Jeoloji Haritaları (2002)

Değişik Ölçekli Diğer Haritalar
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
Elektronik ve posta yolu ile müracaatlarda 5 iş günü, şahsen müracaatlarda 1 iş günüdür.
70
YAYINLARIMIZI NASIL SATIN ALABİLİRSİNİZ?
Yayınlarımızı temin etmek isteyenler: "Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı’nın
"Basın ve Halkla İlişkiler Servisi" ne gelerek makbuz karşılığı satın alabilir veya; yayın ücreti + %30 posta
masrafı toplamının aşağıdaki banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontunu, gerekli
bilgileri doldurulmuş "Doküman İstek Formu" na ekleyerek gönderdiklerinde yayınlar en kısa sürede
adreslerine taahhütlü olarak postalanır ya da isteğe bağlı ödemeli kargo ile gönderilir. (Kargo ile
gönderim talep edenler sadece yayın ücretini bankaya yatırırlar.)
İletişim Bilgileri
Banka Hesap No: Halkbankası Bahçelievler Şubesi Ücretli İşler Hesabı 9210-05000606
IBANTR250001200921000005000606
Tel:(312)2012585-2012581
Faks:(312)2859982
E-mail: [email protected]
İrtibat :
Basın Halkla İlişkiler Servis
Şefliği
Tel: 0 312 201 25 81-2585
e-mail:[email protected]
TAHMİNİ TAMAMLANMA
SÜRESİ
RAPOR SATIŞLARI (ARŞİVDE BULUNAN RAPORLAR)
(KDV Dahil)
Şahsen
Müracaatlarda
(İş Günü)
Elektronik ve Posta
Yoluyla Müracaatlarda
(İş Günü)
Etüt raporların çoğaltma bedeli A4 (Siyah/Beyaz)
2,70 TL
1 Gün
5 Gün
Etüt raporların çoğaltma bedeli A4 (Renkli)
3,20 TL
1 Gün
5 Gün
Ozalit çoğaltma (Renksiz) m² birim fiyat
45 TL
1 Gün
5 Gün
Renkli ozalit çoğaltma m² birim fiyat
50 TL
1 Gün
5 Gün
OZALİT SATIŞLARI (KDV Dahil)
A4 (S/B)
Fotokopi çekim ücretleri
5 Kuruş
A4 (Renkli)
50 Kuruş
A3 (S/B)
10 Kuruş
A3 (Renkli)
1 TL
İrtibat :
Derleme Servis Şefliği
Tel: 0 312 201 25 53-25962565
e-mail: [email protected]
71
KİRALAMA
TOPLANTI SALONLARI - SERGİ ALANLARI KİRA BEDELLERİ
1-Kamu yararına hizmet veren kuruluşlar, dernekler ile bakanlıklardan gelen taleplerde salonların tahsis edilip edilmemesi Genel
Müdürlük tarafından tespit edilir.
2-Toplantıyı düzenleyen kuruluş, kurum, özel veya tüzel kişiler toplantının mahiyetine göre İdari ve Resmi Makam’lardan gerekli
müsaadeleri almakla yükümlü olup, bu müsaadelerin bir suretini Genel Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır.
3-Salon ücretleri tam gün olarak alınır.
1- SALON KİRA BEDELLERİ
KOD NO
SALON ADI
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
(İş Günü)
1.500 TL/Günlük
5 Gün
07-60-SK-01
SADRETTİN ALPAN SALONU 509 kişi kapasiteli-530 m²
( İlave her gün için 500 TL)
07-60-SK-02
İHSAN RUHİ BERENT SALONU 200 kişi kapasiteli-340 m²
( İlave her gün için 300 TL)
900 TL/Günlük
5 Gün
07-60-SK-03
İHSAN KETİN SALONU (Brifing Salonu 56 kişi kapasiteli-150 m²
(İlave her gün için 175 TL)
500 TL/Günlük
5 Gün
2- SERGİ ALANI KİRALAMA BEDEL
AÇIKLAMA
07-60-SAK-01
Sergi için hizmete sunulacak kapalı alan 600 m², açık alan ise 10.000 m² 'dir. Sadrettin ALPAN salonu
üst ve alt fuayesi ile planetaryum çevresinin bir bölümünde sergi düzenleyecek kuruluşa tahsis edilecek
sahada sergilenebilecek malzeme ve panoların işgal ettiği her m² için 10 TL. sanayi cereyanı
kullanımını gerektiren makina ve cihazların tanıtımını amaçlayan sergilerde her m² için 17,50 TL. İlave her gün
için 6 TL. alınır. Sergi alanları kullanım süresi salonlarda yapılan etkinlik süresi ile sınırlıdır. Etkinlik bittikten
sonra serginin uzatılması ikinci bir onayı gerektirir.
3- CİHAZ VE MALZEME KİRA BEDELLERİ
KOD NO
CİHAZ-MALZEME ADI
Birim Fiyat
(KDV Dahil)
Tahmini
Tamamlanma
Süresi
(İş Günü)
07-60-CK-01
PROJEKSİYON CİHAZI VE SLAYT GÖSTERİLERİ
15 TL/Saat
5 Gün
07-60-CK-02
VİDEO ÇEKİMİ
15 TL/Saat
5 Gün
07-60-CK-03
FOTOĞRAF ÇEKİMİ
15 TL/Saat
5 Gün
07-60-CK-04
LAPTOP, YAZICI VE PC EKİPMANLARI
15 TL/Saat
5 Gün
07-60-CK-05
BOŞ PANO (Kiracılayıcı kuruluşun talebi üzerine hazırlanacak 1x2
m. ölçülerinde)
10 TL/Saat
5 Gün
İrtibat :
Kültür Tanıtma Servis Şefliği
Tel: 0 312 201 25 98-2587
e-mail: [email protected]
72
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
48
File Size
1 475 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content