close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi İşlemcilere Yönelik Sigortacılık

embedDownload
BİLGİ İŞLEMCİLERE YÖNELİK SİGORTACILIK
Eğitimin Tarihi
24-25-26 Mart 2015
Son Başvuru Tarihi
Saat/Kredi
Eğitim Yeri
23 Mart 2015
10:00 -17:00 /18 Kredi
TSEV
Sigorta sektörü içerisinde çalışan Bilgi-İşlem personelinin sigorta teknik süreçlerini
daha iyi anlaması ve bu sayede teknik birimlerin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi
karşılık verebilmeleri amacı ile geliştirilen program, sigorta branşlarına yönelik
temel bilgiler, fiyatlandırma unsurları ve tarifeler, dönem sonu işlemleri, teknik
karşılıklar, mali analiz ve tablolar gibi pek çok konuda katılımcılarına teknik bilgiler
sunmaktadır.
Acente, tahsilat, muhasebe ve aktüeryal süreçleri, bilgi işlem süreçleri ve
uygulamaları açısından değerlendirip katılımcılarımızın ilgili konularda bilgi ve
tecrübelerinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Eğitimin İçeriği
Temel Sigortacılık Bilgileri
Risk Kavramı ve Sigorta / Genel Tanımlar
- Riskin ve Rizikonun Tanımı
- Riskin Sınıflandırılması ve Transferi
- Sigortalanabilir Riskler ve Sigorta
- Sigortanın Tanımı
- Sigortanın İşlevi ve Faydaları
- Sigorta Sözleşmesi
- Sigorta Sözleşmesini Düzenleyen Belgeler
- Sigortacı, Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Aracı Kavramları
- Sigortanın Çeşitleri
- Risk Yönetimi ve Modellenmesi
- Riziko Teftişi ve Raporlama
Sigorta Branşları ve Genel İşleyiş
- Yangın ve Mühendislik Sigortaları
- Kaza Sigortaları
- Nakliyat Sigortaları
- Hayat Sigortaları
- Sağlık Sigortaları
Fiyat ve Tarifeler
Muafiyetler ve Uygulamaları
Ek Teminatlar
Eksik, Aşkın, Çifte ve Müşterek Sigorta Uygulamaları
Sigorta Muhasebesi / TDHP İşleyişi ile Birlikte Bilânço Hesapları ve Gelir
Tablosu Hesapları
Üretim Muhasebesi
Hasar Muhasebesi
Teknik Karşılıklar
Dönem sonu İşlemleri
Mali Tabloların Hazırlanması (Bilânço, Gelir Tablosu, Nakit Akış)
Tablosu, Özsermaye Değişim
Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu)
Dipnotlar
Mali Analiz ve Bütçe
- Mali Analiz Tablosu
- Rasyo Analizi
- Yükümlülük Karşılama Yeterliliği
- Bütçe
-
Reasürans
Acente Süreci
- Poliçenin Başlangıcı
- Acente Ekranı / Sigortalı Bilgileri
- Sigortanın Çeşidi, Kapsamı, Teminatı
Tahsilât Süreci
– Poliçenin Şirket Ekranına Yansıması /Sigortalı Bilgileri
– Sigortanın Çeşidi, Kapsamı, Teminatı
Muhasebe Süreci
- Kazanılmış Prim
- Kazanılmamış Prim
- Muallak Hasar
- Devreden Muallak Hasar
- IBNR
- Matematik Karşılıklar
- Reasürans
Aktüeryal Süreç
- Raporlama
- Fiyatlama
Eğitimin Hedef
Kitlesi
IT departmanlarında çalışan, deneyimsiz ve/veya 1-2 yıllık deneyimli çalışanlar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content