close

Enter

Log in using OpenID

SMMM Dr. Murat DEMET-Finansal Muhasebe Yaprak Test Serisi-1

embedDownload
SMMM Dr. Murat DEMET-Finansal Muhasebe Yaprak Test Serisi-1
FİNANSAL MUHASEBE
1.ÜNİTE
KONU: MUHASEBE FONKSİYONLARI
1.Mali nitelikteki işlemlerin kaydedilmesi,
sınıflanması özetlenerek yorumlanmasını
sağlayan sistematik sürece ne ad verilir?
A) İktisat
B) Muhasebe
4.Mali nitelikteki işlemler yevmiye
defterine kaç gün içinde yazılmalıdır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 45
5.TDHP kullanmak zorunda olmayan
işletmeler, mali nitelikteki işlemler
yevmiye defterine kaç gün içinde
yazılmalıdır?
A) 5
C) Mizan
B) 10
D) Gelir Tablosu
C) 15
E) Bilanço
D) 20
E) 45
2.
6.Mali nitelikteki işlemlerin yevmiye
defterine kaydedilerek sitemli bir
şekilde gruplandırılarak defteri kebire
aktarıldığı muhasebe süreci
aşağıdakilerden hangisidir?
I. Kaydetme
II. Sınıflama
III. Özetleme
A) Kaydetme
IV. Analiz ve Yorum
Yukarıdaki/Yukarıdakilerden hangisi
muhasebenin birinci işlevidir?
A) Yalnız I
B) I,II
D) I,II,III
E) I,II,II,IV
C) I,III
D) Analiz
E) Yorum
C) Özetleme
D) Analiz
E) Yorum
3.Mali nitelikteki işlemlerin tarih,sıra
numarası ile düzenli bir şekilde yazıldığı
muhasebenin fonksiyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kaydetme B) Sınıflama
B) Sınıflama
C) Özetleme
7.Yevmiye defterinden kayıtlar
aşağıdaki hangi deftere aktarılır?
A) Kaydetme-Yevmiye defteri
B) Sınıflama-Günlük defter
C) Sınıflama-Defter-i Kebir
D) Özetleme-Defter-i Kebir
E) Özetleme-Büyük defter
SMMM Dr.Murat DEMET-Finansal Muhasebe Konu Yaprak Test Serisi
Sayfa 1
SMMM Dr. Murat DEMET-Finansal Muhasebe Yaprak Test Serisi-1
8.Muhasebenin hangi sürecinde temel mali
tablolar çıkmaktadır?
11.Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosunun
bir özelliği değildir?
A) Kaydetme
A) G.Tablosu,falliyet sonuçlarını gösterir.
B) G.Tablosu,kar zarar durumunu
gösterir.
C) G.Tablosunda sonuç hesapları yer alır.
D) G.Tablosu mali yapıyı gösterir
E) G.Tablosu,dinamik bir yapıya sahiptir.
B) Sınıflama
C) Özetleme
D) Analiz
E) Yorum
12.
9.
I. Özetleme
I. Bilanço
II. Gelir Tablosu
III.Fon Akış Tablosu
IV.Nakit Akım Tablosu
V.Özkaynak Değişim Tablosu
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri
muhasebenin özetleme bölümünde ortaya
çıkan tablolardır?
A) Yalnız I B) I,II C) I,III D) III,IV E) IV,V
10.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun
özelliği değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bilanço, mali yapıyı gösterir.
Bilanço, varlık kaynak ilişkisini gösterir.
Bilanço, kar zarar durumu gösterir.
Bilanço, statik bir yapıya sahiptir.
Bilançosu yapılan şirkete ait
bilançonun tarihi ve hangi işletme için
yapıldığı yazılmalıdır.
II. Analiz-Yorum
III. Kaydetme
IV. Sınıflama
Yukarıdaki muhasebe sürecinin doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
I,II,III,IV
III,II,IV,V
III,IV,I,II
III,I,IV,II
IV,III,II,I
13.Mali nitelikteki işlemlerin karar alıcıların
kararlarını alabilecek düzeye getirildiği
muhasebenin hangi işlevidir?
A) Kaydetme
B) Sınıflama
C) Özetleme
D) Analiz ve Yorum
E) Gruplama
SMMM Dr.Murat DEMET-Finansal Muhasebe Konu Yaprak Test Serisi
Sayfa 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
41
File Size
312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content