close

Enter

Log in using OpenID

AnaBilimDalı:İşletme Anabilim Dalı Bilimdalı:Doktora

embedDownload
AnaBilimDalı:İşletme Anabilim Dalı
Bilimdalı:Doktora
Mezun olduğu
Anabilimdalı
Soyadı
Mezun Olduğu
Üniversite
1 Yunus
KILIÇ
Gaziantep Üniv.
İşletme ABD.
90,63 Kabul
3 Tülin
ANLAŞ
Drexel Üniv.
İşletme MBA, Finans
73,34 Kabul
4 Buket
BÜYÜKKONUKLU Gaziantep Üniv.
İşletme ABD.
72,33 Kabul
2 Ender
ALKIŞ
K.Maraş Sütçü İmam Üniv.
İşletme ABD.
70,01 Kabul
5 Yunus Emre ÖZKAN
İstanbul Üniv.
Kamu Yön. ABD.
64,27 Kabul
7 Mustafa Latif EMEK
Ahmet Yesevi Üniv.
Yön. ve Org. ABD.
60,00 Kabul
6 Hilal
Gaziantep Üniv.
İşletme ABD.
Sno Adı
KOCAMAZ
Sonuç
Ortalama Kabul/Red
Girmedi/Red
AnaBilimDalı: ĠĢletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Bilimdalı:
Sno Adı
Soyadı
Mezun Olduğu
Üniversite
Mezun olduğu
Anabilimdalı
Ortalama
Sonuç
Kabul/Red
1
Ahmet Kemal
KOġAR
Akdeniz Üniv.
ĠĢletme
82,80 Kabul
2
Cengizhan
KARACA
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
79,62 Kabul
3
Sultan Özlem
ÇOġKUN
Selçuk Üniv.
ĠĢletme
79,62 Kabul
4
Ahmet
ġAHĠN
Kırıkkale Üniv.
ĠĢletme
79,57 Kabul
5
Onur Can
BALKAN
Çukurova Üniv.
ĠĢletme
79,44 Kabul
6
Ahmet Sait
CENGĠZ
Yıldız Teknik Üniv.
ĠĢletme
79,30 Kabul
7
Aysun
YILDIRIM
Ġnönü Üniv.
ĠĢletme
78,81 Kabul
8
Ramazan
POYRAZ
Aksaray Üniv.
ĠĢletme
78,45 Kabul
9
Ġbrahim
YEMEZ
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
78,05 Kabul
10 Erhan
GEYĠK
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
78,03 Kabul
11 Burcu
KISA
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
77,89 Kabul
12 Mehmet Fatih
ASLAN
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
77,84 Kabul
13 Pelin
KAÇAR
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
77,78 Kabul
14 Abdullah
KAHRAMAN
Ġnönü Üniv.
ĠĢletme
77,28 Kabul
15 Mehmet Örfi
SÖNMEZ
Erciyes Üniv.
ĠĢletme
77,05 Kabul
16 Tarık Tansel
TANRIVERDĠ
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
76,56 Yedek
17 Ġbrahim Ertan
ATEġ
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
76,43 Yedek
18 Songül
ÖNCEL
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
76,34 Yedek
19 Tayfun
MENCĠK
GaziosmanpaĢa Üniv.
ĠĢletme
75,84 Yedek
20 Eyüp Hüsamettin
KIRICI
Dokuz Eylül Üniv.
ĠĢletme
75,83 Yedek
21 Saadet
ATAK
Selçuk Üniv.
ĠĢletme
75,81 Yedek
22 Murat
KAHYAOĞLU
Erciyes Üniv.
ĠĢletme
75,80 Yedek
23 Dilara
GÖKTAġ
Sakarya Üniv.
Çal.Eko.veEnd.ĠliĢ.
75,59 Yedek
24 Figen
GĠRĠġKEN
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
75,38 Yedek
25 Yüksel
ġAHAN
Kafkas Üniv.
ĠĢletme
75,22 Yedek
26 Ġsa
KILIÇ
Atatürk Üniv.
ĠĢletme
74,63 Yedek
27 Fatih
YILDIRIM
Hacettepe Üniv.
iktisat
74,57 Yedek
28 Yusuf Soner
ERDEM
Gaziantep Üniv.
iktisat
74,09 Yedek
29 Ersin
KOLDAġ
Ġstanbul Üniv.
Uluslararası ĠlĢ.
73,85 Yedek
30 Nilgün
ÇĠLĠNGĠR
Erciyes Üniv.
ĠĢletme
73,52 Yedek
31 Metin
DOST
Gaziantep Üniv.
iktisat
73,51 Red
32 Esengül
YERLĠ
Selçuk Üniv.
ĠĢletme
73,45 Red
33 Hacer Funda
DURMAZ
Osmangazi Üniv.
ĠĢletme
73,21 Red
34 Elif
HIDIROĞLU
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
73,18 Red
35 Adem
DOĞAN
Afyon Kocatepe Üniv.
ĠĢletme
72,33 Red
36 Mustafa Necati
GÜLTEKĠN
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
71,96 Red
37 Tuğba
DELĠCE
Erciyes Üniv.
ĠĢletme
71,78 Red
38 Nureddin Ġrfan
KARACA
Fatih Üniv.
ĠĢletme
71,75 Red
39 Esra
CAN
Ġnönü Üniv.
Ekonometri
71,74 Red
40 Mahmut
ÜRDÜ
Niğde Üniv.
ĠĢletme
71,67 Red
41 Gurbet
BĠNZET
Gazi Üniv.
ĠĢletme
71,59 Red
42 Mehmet Murat
GUTNU
Çukurova Üniv.
ĠĢletme
71,56 Red
43 Semra
BOġÇA
GaziosmanpaĢa Üniv.
iktisat
71,47 Red
44 Bilal
DEMĠR
Karadeniz Teknik Üniv.
ĠĢletme
71,45 Red
45 Mustafa
ÇETĠN
Hacettepe Üniv.
ĠĢletme
71,09 Red
46 Haydar
TEKĠN
GaziosmanpaĢa Üniv.
iktisat
71,04 Red
47 Müjgan
DEMĠR
Lefke Avrupa Üniv.
Kamu Yönetimi
70,99 Red
48 Nurhak
HAKVERDĠOĞLU Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
70,29 Red
49 Kenan
CEYLAN
Mersin Üniv.
ĠĢletme
70,26 Red
50 Zehra
ÇOMRUK
Ordu Üniv.
ĠĢletme
70,24 Red
51 Seda
GÜDER
Adnan Menderes Üniv.
Maliye
69,86 Red
52 Yalçın
DENĠZ
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
69,75 Red
54 Murat
TEKBAġ
Selçuk Üniv.
ĠĢletme
68,65 Red
55 Fatma
SABUNCU
Selçuk Üniv.
Uluslararası ĠlĢ.
68,59 Red
56 Bekir
ÇÖPLÜ
Ġnönü Üniv.
Kamu Yönetimi
68,56 Red
57 Mehmet
MATAR
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
68,32 Red
58 Mehmet
GÜNEġ
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
68,14 Red
59 Aydın
ÖZDEMĠR
Selçuk Üniv.
ĠĢletme
67,99 Red
63 Ġlyas
KARABULUT
Selçuk Üniv.
ĠĢletme
66,89 Red
64 Tuğba
KAYAR
Çukurova Üniv.
ĠĢletme
66,83 Red
65 Aynur
ATAY
ODTÜ
ĠĢletme
66,55 Red
67 Nahibe
ġAHĠN
K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniv.ĠĢletme
66,14 Red
68 Semra
AYYILDIZ
Mustafa Kemal Üniv.
ĠĢletme
65,80 Red
69 Aziz
BAZ
Karadeniz Teknik Üniv.
Ġktisat
65,06 Red
72 Mehmet
TEMEL
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
64,82 Red
78 Semagül
ALKAYĠġ
Muğla Üniv.
ĠĢletme
62,79 Red
79 Meltem
NĠZĠPLĠOĞLU
Anadolu Üniv.
iktisat
62,76 Red
81 Emel
ÖKTEM
Karadeniz Teknik Üniv.
Kamu Yönetimi
62,47 Red
88 Ali
ASLAN
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
58,91 Red
89 Gülden
ÇOKKALENDER
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
58,06 Red
90 Melek
DAĞ
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
58,05 Red
53 Oğuzhan
ÇAM
K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniv.ĠĢletme
0,00 Girmedi
60 ġerif
AĞCABAY
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
61 Emine
YILMAZ
Afyon Kocatepe Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
62 ÖkkeĢ
GÜN
Muğla Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
66 Bülent
DEMĠRAĞ
Akdeniz Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
70 AyĢegül
ġAġMAZ
Ġstanbul Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
71 Osman
TOKSĠN
Gazi Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
73 Mustafa
ĠNCE
K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniv.ĠĢletme
0,00 Girmedi
74 Leyla
KURT
Selçuk Üniv.
Uluslararası ĠlĢ.
0,00 Girmedi
75 Deniz
YALÇIN
Cumhuriyet Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
76 Algün
MENGÜLLÜOĞLU Gaziantep Üniv.
iktisat
0,00 Girmedi
77 Meltem
HALEPLĠOĞLU
Sakarya Üniv.
Maliye
0,00 Girmedi
80 Zeycan
AYDOĞAN
Karadeniz Teknik Üniv.
Ekonometri
0,00 Girmedi
82 Ufuk
DOĞAN
Uludağ Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
83 Süleyman
ġAHAN
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
84 Besra
GÜMÜġ BAġDAġ Sakarya Üniv.
Çal.Eko.veEnd.ĠliĢ.
0,00 Girmedi
85 Gürbüz
ALIÇ
K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniv.ĠĢletme
0,00 Girmedi
86 Ebru
ÇIKMAZ
Ege Üniv.
Uluslararası ĠlĢ.
0,00 Girmedi
87 Ahmet
YILMAZ
Hacettepe Üniv.
Sağlık Ġdaresi
0,00 Girmedi
91 Sinem
DEMĠROĞLU
K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üniv.Kamu Yönetimi
0,00 Girmedi
92 Hanifi Kerem
AĞCABAY
Anadolu Üniv.
Kamu Yönetimi
0,00 Girmedi
93 Halit Emre
AKKAYA
Marmara Üniv.
Hukuk
0,00 Girmedi
94 Gökhan YaĢar
YOLUK
Kah.Mehmetbey Üniv.
Kamu Yönetimi
0,00 Girmedi
95 Hakan
GÜNVENER
Hacettepe Üniv.
Sağlık Ġdaresi
0,00 Girmedi
96 Hüseyin
TAġ
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
97 UğraĢ
ÇALIġKAN
Dokuz Eylül Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
98 Güney Ferhat
BATĠ
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
0,00 Girmedi
AnaBilimDalı: ĠĢletme Anabilim Dalı
Bilimdalı: Tezsiz
Sno Adı
Soyadı
Mezun Olduğu
Üniversite
Mezun olduğu
Anabilimdalı
Ortalama
Sonuç
Kabul/Red
1
Önder
GÜRSEL
Dumlupınar Üniv.
Fizik
79,07 Kabul
2
Zafer Çağrı
TĠRYAKĠ
Gaziantep Üniv.
Matematik
78,68 Kabul
3
Abdullah
DEMĠR
M.Kemal Üniv.
Sınıf Öğrt.
77,83 Kabul
4
Zühal
AKILLAR
Atılım Üniv.
Ends. Müh.
77,32 Kabul
5
Osman
ġAHĠN
Ġstanbul Üniv.
Jeofizik Müh.
76,41 Kabul
6
Hikmet
ÇELEBĠ
Kırıkkale Üniv.
Ends. Müh.
75,95 Kabul
7
Derya
BAYSAL
TOBB ETÜ
Elkt.Elktr.
75,69 Kabul
8
Mustafa
DEMĠR
Gaziantep Üniv.
Türk Dili ve Edeb.
75,25 Kabul
9
Ceren Sultan
GÜMÜġ
Yıldız Tek. Üniv.
ĠĢletme
74,96 Kabul
10 Ahmet
ATACAN
Atatürk Üniv.
Ġlk. Matematik
74,39 Kabul
11 Nihat Emre
AKFIRAT
Yıldız Tek. Üniv.
Elek. Müh.
74,07 Kabul
12 Mustafa Necati
GÜLTEKĠN
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
72,96 Kabul
13 Eyüp Hüsamettin
KIRICI
Dokuz Eylül Üniv.
Ġng.ĠĢletme
72,83 Kabul
14 Mehmet Lezgin
BUCAK
Gaziantep Üniv.
ĠnĢaat
71,72 Kabul
15 Hakkı Tuna
SAYIN
Çankaya Üniv.
Elektronik ve Haber.
70,88 Kabul
16 Seda
GÜDER
Adnan Mend. Üniv.
Maliye
70,86 Kabul
17 Ozan
KÖSEOĞLU
100. Yıl Üniv.
Gıda Müh.
70,74 Kabul
18 Murat
ġENGÜL
Çukurova Üniv.
ĠĢletme
70,40 Kabul
19 Ahmet Enes
ATACAN
Cumhuriyet Üniv.
Ġktisat
69,96 Kabul
20 Türem
KATMER
Balıkesir Üniv.
Bilg. Ve Öğr.
69,88 Kabul
21 Gökhan
BEDĠR
Pamukkale Üniv.
Kamu Yönetimi
69,81 Kabul
22 Kemal
BAYRAM
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
69,72 Kabul
23 Fevzi
TAġGIN
Gaziantep Üniv.
Gıda Müh.
69,39 Kabul
24 ġahin
DEMĠRDAĞ
BahçeĢehir Üniv.
Ends. Müh.
69,38 Kabul
25 Ġlhan
SARI
Ondokuz Mayıs Üniv. Fen ve Teknoloji
68,92 Kabul
26 Ġpek
ARABACI
Mersin Üniv.
Erdemli Uyg.Yüks.
68,72 Kabul
27 Fetullah
ÖZKEÇECĠ
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
68,19 Kabul
28 Kadir
AYDIN
Fatih Üniv.
Siyaset Bil.
67,96 Kabul
29 Alper
DĠRĠ
Gaziantep Üniv.
Ġktisat
67,73 Kabul
30 BarıĢ
UÇAR
ODTÜ
Bilg. Müh.
67,14 Kabul
31 Meltem
DEMĠRDAġ
Gaziantep Üniv.
ĠnĢaat
67,00 Kabul
32 Muazzez
AÇIKGÖZ
Ankara Üniv.
Rus Dili ve Edeb.
66,93 Kabul
33 Faruk
HEKĠM
BahçeĢehir Üniv.
Ends. Müh.
66,77 Kabul
34 Feyza
SEVĠNDĠ
Gaziantep Üniv.
ĠĢletme
66,57 Kabul
35 Metin
GÖK
Gazi Üniv.
Uluslararası ĠliĢ.
66,07 Kabul
36 Ömer
GÖKSEN
Ġstanbul Üniv.
ĠĢletme
65,57 Kabul
37 Abdülkadir
ÜNAL
Yeditepe Üniv.
Radyo TV ve Sin.
64,99 Kabul
38 Fatma Sueda
COġKUN
Atılım Üniv.
Endüstri Müh.
64,92 Kabul
39 Eda
DĠZGĠL
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
64,12 Kabul
40 Gökhan YaĢar
YOLUK
Kar.Mehmetbey Üniv.Kamu Yönetimi
62,84 Kabul
41 Hayrullah
BULUT
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
62,79 Kabul
42 AyĢe
ÇALIġKANTÜRK Anadolu Üniv.
ĠĢletme
62,32 Kabul
43 Engin
HERESER
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
61,36 Kabul
44 Ercan
ĠNCE
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
61,30 Kabul
45 Ömer
YILMAZ
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
61,09 Kabul
46 Serdar
GÜL
Çukurova Üniv.
Ġktisat
60,92 Kabul
47 Merve Selin
KILIÇ
Çukurova Üniv.
Biyoloji
60,68 Kabul
48 Masum
CERSEL
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
60,54 Kabul
49 UğraĢ
ÇALIġKAN
Dokuz Eylül Üniv.
ĠĢletme
60,25 Kabul
50 Oktay
YILMAZ
Anadolu Üniv.
Kamu Yönetimi
60,14 Kabul
51 Kerem
BĠLĠR
Pamukkale Üniv.
ĠĢletme
59,85 Yedek
52 Tuğba
KOÇAK
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
59,78 Yedek
53 Ufuk
ALKAN
Çukurova Üniv.
ĠĢletme
59,51 Yedek
54 Ġbrahim Halil
NERGĠZ
Uludağ Üniv.
Maliye
58,55 Yedek
55 Serkan
ÜMMETOĞLU
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
58,02 Yedek
56 BarıĢ Cihan
KILÇIK
Kıbrıs Üniv.
Uluslararası ĠliĢ.
57,34 Yedek
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
ÇOLAKOĞLU
BOġÇA
TEKĠN
DEMĠR
CEYLAN
ÇETĠN
KARABULUT
BAZ
ALKAYĠġ
NĠZĠPLĠOĞLU
Lefke Avrp. Üniv.
Mimarlık
GaziosmanpaĢa Üniv.iktisat
GaziosmanpaĢa Üniv.iktisat
Lefke Avrupa Üniv. Kamu Yönetimi
Mersin Üniv.
ĠĢletme
Hacettepe Üniv.
ĠĢletme
Selçuk Üniv.
ĠĢletme
Karadeniz Teknik Üniv.
Ġktisat
Muğla Üniv.
ĠĢletme
Anadolu Üniv.
iktisat
Ġrem
Semra
Haydar
Müjgan
Kenan
Mustafa
Ġlyas
Aziz
Semagül
Meltem
55,66 Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
67
68
69
70
71
Emel
Gülden
Onur Can
BarıĢ
Erdal Seçkin
ÖKTEM
ÇOKKALENDER
BALKAN
KORKMAZ
DENĠZ
Karadeniz Teknik Üniv.
Kamu Yönetimi
Anadolu Üniv.
ĠĢletme
Çukurova Üniv.
ĠĢletme
Anadolu Üniv.
Sınıf Öğrt.
Selçuk Üniv.
Ġktisat
Yedek
Yedek
0,00 Girmedi/Red
0,00 Girmedi/Red
0,00 Girmedi/Red
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content