close

Enter

Log in using OpenID

ADI VE SOYADI ATAMAYA ESAS ALAN KAYIT TĠPĠ GRUP ADI

embedDownload
ADI VE SOYADI
Abdulsamed KURTOĞLU
Adem ÇELĠKSOY
Adem ĠSABETLĠ
Ahmet GEÇMEN
Ahmet GÖKYAR
Ahmet Kaan BAHADIR
Ahmet KÜLAHCIOĞLU
Ahmet Mustafa YILDIRIM
Ahmet TUNÇ
Akif ESER
Akile KARAGÖZ
Akın KAFLI
Ali DURMAZ
Ali GÜDENDEDE
Ali GÜNDÜZ
Ali KARYELĠOĞLU
AliErsan ERGÜL
AliĢan KARAGÖZ
Alper DURGUT
Anıl BAġAK
Anıl BAYDENĠZ
Arafat AKTAġ
Arif ERSAN
Arzu BAġTUĞ
Aslı GÖKÇAY
Aslı KAHRAMAN
Aslı ÖZCAN
Aslı ÖZKAN
Aslı TURAN
Aslıhan LAÇIN
Atakan Yasin ENGĠN
Atike ÖZDAMAR
Atilla ALAGÖZ
Aycan Dilara KAYMAZ
Aydın CĠBAROĞULLARI
Aydın YURTSEVER
Ayhan Ozan ĠLGAZ
Aynur AYDOĞAN
Aynur KIR
Aysu KOZAN
Aysun DOĞANER
Aysun KARAÇETĠN
AyĢe AKARÇEġME
AyĢe AKDAġ
AyĢe AYDOĞDU
AyĢe EġE
AyĢe KARAN
AyĢe KAYA
AyĢe Neslihan MUTLU
AyĢe TEPE
AyĢe TOKAT
AyĢe YILDIRIM
AyĢegül GÜRSEL
AyĢenur GÖL
AyĢeNur OCAKTAN
AyĢenur POLAT
AyĢeSeda ÖZTÜRK
Aytaç ALTIN
Ayten GÖZÜTOK
Ayten YAġAR
Ayten Zeynep DOGAN
Azer Gökhan KARAHAN
Bahar DURAN
ATAMAYA ESAS ALAN
Sağlık
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Sağlık
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Coğrafya
Matematik
Tarih
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Fizik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Tarih
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Matematik
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Tarih
KAYIT TĠPĠ
GRUP ADI
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Tarih 1
Bahar YAZICI
Bahri HIZLI
Banu GEYĠK
BarıĢ LUKUMCĠ
BarıĢ YÜKSELEN
Bayram ÇELĠK
Bediha DEMĠRDAġ
BedriyeBahar BĠLGĠN
Berhem ÇAKMAK
Berivan TÜRK
Berk KAYA
Berkay UZUN
Berna YILMAZ
Beste AKGÜL
Betül BüĢra PEHLĠVAN
Betül GÜLBĠTTĠ
Betül KURTULUġ
Betül NUR
Bilal ALBAY
Bilge GEZER
Bilge KARAKURT
Bircan ÇOBAN
Birkan GEZĠCĠ
Buğra TERZĠ
Buket ALTUN
Buket KULA
Buket YILMAZ
Burak ARIKAN
Burak ġENTÜRK
Burak UÇAK
Burak ÜNSAL
Burcu ASLANBABA
Burcu AVCI
Burcu AYDIN
Burcu BÖYÜKSOLAK
Burcu ÇOLAK
Burcu DĠKBIYIK
Burcu HARBELĠOĞLU
Burcu KOCAR
Burcu KURT
Burcu MALKADI
Burhan AKKAN
Burhan DĠNÇ
BüĢra ALBUDAK
BüĢra ARZU
BüĢra GÖK
BüĢra ĠġLEKLER
BüĢra KAPLAN
BüĢra ÖZKALAN
BüĢra TAĞMAK
BüĢraAhu ENGÜR
Canan YILDIRIM
Caner Evrim DAĞ
Cansu ARIKAN
Cansu ARSLAN
Cansu AYDIN
Cansu KAYA
Cansu OĞUZ
Cansu YURTSEVEN
Cem BAHAR
Cem Gerçek GÜVEN
Cemhan KÖPRÜLÜOĞLU
Cengiz KARABULUT
Cennet DEMĠRER
Tarih
Coğrafya
Matematik
Coğrafya
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Coğrafya
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Görsel Sanatlar
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Denizcilik
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Kimya/Kimya Teknolojisi
Coğrafya
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Tarih
Matematik
Coğrafya
Matematik
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Görsel Sanatlar
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Ġngilizce
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Sağlık
Tarih
Sağlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Ġngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Coğrafya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Müzik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Ġngilizce
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
Cennet TAġDEMĠR
Ceren ADAR
Ceren YILDIRIM
Ceyda POLAT
Chatıtze SEPETSĠ ARĠF
Cihan DEDE
Cihan DUMAN
Cihan TEMEġ
Cihangir ÖZCAN
Cüneyt BAYSAL
Cüneyt KAVRUT
Çağla DALGIÇ
Çetin KAYA
Çiğdem ÇĠÇEK
Çiğdem ERTAġ
Çiğdem ĠÇĠN
Çiğdem Müge HAYLI
Çiğdem ULUSOY
Çisem GÜRE
Damla AYAZ
Damla Endam KARATAġ
Damla YÜCE
Davut YILDIZ
Deniz Berk KARADAVUT
Derya ASLAN
Derya DEMĠR
Derya KURBAY
Dilan ARVAS
Dilan AZĠZOĞLU
Dilara TEMEL
Dilek DURU
Dilek GÖLER
Dilek SÜMER
Dilek ġENTEKĠN
Duygu ġENGÖREN
Duygu ġENGÜN
Duygu Tuğçe GÜL
Ebru KAFCI
Ebru SADIKOĞLU
Ebru TĠLKĠ
Ece BARBAROS
Ece EREN
Eda DEĞĠRMENCĠ
Eda DEMĠRKOL
Eda GÜLEN
Eda KAPTAN
Eda KARAGÖZ
Elif ENGĠNTEPE
Elif GÜMÜġ
Elif GÜNELĠ
Elif GÜNER
Elif KARA
Elif KURT
Elif Merve MUSAOĞLU
Elif ÖZDEMĠR
Elif ġEKER
Elif TEKĠN
Elif TĠTĠS
Elif YAVAġ
Elvan TEKE
Emine BAYRAM
Emine ÇELĠK
Emine ÇETĠN
Emine KAPLAN
Sağlık
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Matematik
Tarih
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Matematik
Tarih
Coğrafya
Denizcilik
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Grafik ve Fotoğraf
Denizcilik
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Sağlık
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Matematik
Tarih
Matematik
Ġngilizce
Matematik
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Ġngilizce
Matematik
Fizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Biyoloji
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Sağlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Sağlık
Sağlık
Tarih
Matematik
Tarih
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Görsel Sanatlar
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
Emine ÜÇLER
Emine YILMAZ
Emrah DEMĠR
Emrah HIDIL
Emrah KAÇMAZ
Emre AKYOL
Emriye DEMĠRCĠOĞLU
Emriye GÜNDAY
Enes AZBAY
Engin AK
Engin UĞUR
Ercan ÜNVER
Erdal ÇETĠN
Erdal GÖKÇE
Erdal GÜNEġ
Erdal ÜZEN
Erhan FUÇUCU
Erhan KAHRAMAN
Ersin ATASOY
Ertun SARI
Esengul DENĠZ
Esin ĠġCAN
Esma YEġĠLDAĞ
Esra BÜYÜKPINAR
Esra DÖLEK
Esra EROL
Esra HARMANKAYA
Esra KAR
Esra KOÇĠN
Esra SOYKAN
Esra TAN
Esra YILDIRIM
Eyüphan AĞIR
Ezgi ATALAY
Ezgi DEDE
Ezgi KARAġĠN
Ezgi MELEK
Ezgi ġEN
Ezgi TAYFUR
Ezgi YÜCEL
Fatih DĠLER
Fatih GÜMÜġ
Fatih KARA
Fatih SAĞLAM
Fatih SOFU
Fatih TEKĠN
Fatih UZUNYAYLA
Fatma AKPINAR
Fatma AKTAġ
Fatma BADĠĞĠNLĠ
Fatma BAĞCI
Fatma BAġ
Fatma Betül DĠNÇ
Fatma DEMĠR
Fatma DĠLBER
Fatma GENÇ
Fatma GÜNDÜZ
Fatma KARABIYIK
Fatma KAYA
Fatma KILIÇ
Fatma MENTEġ
Fatma TAġ
Fazilet YILDIZ
Ferda Nur ÖZDĠL
Tarih
Matematik
Matematik
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Coğrafya
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Fizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Fizik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Sağlık
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Fizik
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Grafik ve Fotoğraf
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Biyoloji
Tarih
Matematik
Görsel Sanatlar
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Biyoloji
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Sağlık
Matematik
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Matematik
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
ÖSYM KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Matematik 3
Ferdi AKMAN
Feride AZĞAN
Feride KARAKURT
Feyza ÖZTÜRK
Feyzullah ÇETĠN
Fidan ARACI
Figen GÜNTAY
Filiz DARCAN
Filiz YALÇIN
Firdevs KAġ
Firdevs ORAL
Fulya SAĞ
Fürkan GÜLEÇ
Gamze AKMAN
Gamze AġKIN
Gamze BEKTAġ
Gamze ÇATAK
Gamze DEMĠREL
Gamze ENGĠN
Gamze KARPAT
Gamze KAYA
Gamze MATÇIK
Gamze ġĠMġEK
Gizem AKġANLI
Gizem CĠN
Gizem DĠNÇ
Gizem ESEN
Gizem GÖRGÜN
Gizem MANDACI
Gizem MĠNAZ
Gökan AKTAġ
Gökçe EFEOĞLU
Gökçe KÜFECĠ
Gökhan ALKAN
Gökhan GÜR
Gökhan KARATEPE
Gökhan KÖKEZ
Gökhan SOYLU
Gökhan ġENKAL
Gönül ÇALIġKAN
Gönül YILMAZ KADIOĞLU
Gözde ĠLCAN
Gözde ġENGÖREN
Gözde TEKĠN
Gül Hanım GÜMÜġ
Gül Sevinç ġĠMġEK
Gül TEPE
Gülay SALMAN
Gülbahar ĠSKENDEROĞLU
Gülbin SAVRAN
Gülcan KOCA
Gülçin BĠRĠNCĠ
Gülçin KAYA
Gülçin TEMEL
Güldane KAHRAMAN
Gülen YURTSEVEN
Gülhan BAYTEKĠN
Gülhan TÜRKOĞLU
Gülhan YANIKOĞLU
Gülhanım GÜMÜġCÜ
Gülnur KARAOĞLU
Gülseda KILIÇARSLAN
GülĢah BĠGAALAN
GülĢah KARAġ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Coğrafya
Sağlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Fizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Matematik
Denizcilik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Felsefe
Matematik
Matematik
Biyoloji
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Ġngilizce
Sağlık
Görsel Sanatlar
Matematik
Grafik ve Fotoğraf
Coğrafya
Tarih
Coğrafya
Tarih
Tarih
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Görsel Sanatlar
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Sağlık
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Biyoloji
Tarih
Matematik
Sağlık
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 1
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Matematik 1
COMU KONTENJANI Matematik 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
GülĢah KUġOĞLU
GülĢen ĠPEKÇĠLER
Gültekin KESĠM
Günay ÖZDEMĠR
Güray MEMĠġOĞLU
Güray ġENOL
Güray ZÜMBÜL
Gürsel KESKĠN
Güven KARACA
Güzide ELMAS
Hacer ULUTAġ
Hakan ERTÜRK
Hakan ġĠMġEK
Hakan UZUN
Hakkı BOYRAZ
Halil Aydın ERGĠN
Halil EVREN
Halime KARAKOYUN
Hamza DEMĠRBAġ
Hande YILMAZ
Hanife KARTAL
Hanife PALA
Hanife SEMERCĠLER
Hasan ALTUNTAġ
Hasan GÜLTEKĠN
Hasan KAYA
Hasan OVALI
Hasan SAYIN
Hasibe KAYA
Hatice Betül GÜNEY
Hatice BODUR
Hatice BUDAK
Hatice KARABAĞ
Hatice KOLAġ
Hatice ġAHĠN
Hatice YILDIZ
Haydar AYDIN
Hayrettin GÜLER
Hazal Ezgi AĞDOĞAN
Hilal ERKEN
Hülya AFġAR
Hülya ÇEKĠNMEZ
Hülya KAVAK
Hülya ORHAN
Hülya ÖZOĞUL
Hümeyra EROL
Hümeyra Meltem ASLAN
Hüseyin CEYLAN
Hüseyin DURSUN
Hüseyin GÜLER
Hüseyin SARIKAYA
Ġbrahim BULAT
Ġbrahim GÜNER
Ġbrahim GÜNEġ
Ġbrahim GÜNEġ
Ġbrahim Halil YILMAZ
Ġlhami AYSAN
Ġlhami MEMUR
Ġlhan KARAER
Ġlkay GENÇ
Ġlkay MERĠÇ
Ġlker BAKAÇ
Ġpek ARIKAN BAKIR
Ġpek ĠNCE
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Matematik
Tarih
Tarih
Tarih
Matematik
Tarih
Felsefe
Coğrafya
Coğrafya
Tarih
Tarih
Matematik
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Felsefe
Sağlık
Kimya/Kimya Teknolojisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fizik
Matematik
Coğrafya
Fizik
Tarih
Sağlık
Coğrafya
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Tarih
Coğrafya
Coğrafya
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Matematik
Tarih
Matematik
Biyoloji
Ġngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Tarih 1
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Tarih 1
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
Ġsa KENAR
Ġshak BĠNĠCĠ
Ġsmail CEBE
Ġsmail Cem SANCAK
Ġsmail Ferdi ÜÇTAġ
Ġsmail MACĠT
Ġsmail ÖZÜN
Ġsmail TEKE
Ġsmail ZÜMBÜL
Ġsmühan ĠNCEOĞLU
Kadır ÖZCAN
Kadriye GÜRER
Kadriye KÜÇÜK
Kamber ġAHĠN
Kamer MEÇO
Kamer TOPÇU
Kamile MANAV
Kenan FĠLĠZ
Kenan ÖZKAN
Kenan ULUġIK
Kenan YAVUZ
Kevser KURT
Kiraz YALÇINKAYA
Kübra ARABACI
Kumriye KOCĠ
Kutlay Reyyan KESĠMLĠ
Kübra BAġKAZANCI
Kübra BAġTUHAN
Kübra ÇĠÇEK
Kübra EMĠR
Kübra SERT
Kübra SEVĠNÇ
Leyla KOÇ
Leyla ġAHAN
Medet ġEN
Mefküre ERTÜRK
Mehmet AÇIKGÖZ
Mehmet Ali TEKĠN
Mehmet Ali YILMAZ
Mehmet ÇAKIR
Mehmet ÇETĠNKAYA
Mehmet Emin KULA
Mehmet GÜNDOĞDU
Mehmet KANAT
Mehmet KAYNARCA
Mehmet ÖZDEMĠROĞLU
Mehmet ÖZEN
Mehmet Salih GÖK
Mehmet TUNCERTAN
Mehmet Umur ÇELĠK
Mehmet YILDIRIM
Melek TEZLĠK
Melike ADA
Melike AYDIN
Melike KULUROĞLU
Melike YAĞIZ
Meltem OKYAY
Meltem ġENGÜL
Meral GEYĠK
Meral KURT
Merih GAZĠOĞLU
Merve AYDIN
Merve ÇAKIR
Merve ÇALIġGAN
Tarih
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Kimya/Kimya Teknolojisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Coğrafya
Kimya/Kimya Teknolojisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Coğrafya
Biyoloji
Kimya/Kimya Teknolojisi
Felsefe
Matematik
Coğrafya
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Coğrafya
Tarih
Matematik
Tarih
Kimya/Kimya Teknolojisi
Fizik
Sağlık
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
Tarih
Kimya/Kimya Teknolojisi
Coğrafya
Sağlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Müzik
Matematik
Matematik
Biyoloji
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 1
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
Merve ÇAYLI
Merve DEMĠRCĠ
Merve GÜNER
Merve GÜNGÖR
Merve KARAGÖZ
Merve YAKUT
Merve KOCABIYIK
Merve PARLAK
Merve PEKÇEER
Meryem BOZABA
Meryem EKġĠ
Mesut ALBAYRAK
Metanet BAHAR
Metin GÜMÜġ
Mine ÇAVDAR
Muhammed ADIGÜZEL
Muhammed Ali LEKESĠZ
Muhammed Bilal TÜMKAYA
Muhammed Fatih YALÇIN
Muhammed KURADA
Muhammet GÜL
Muhammet KARACANLI
Muhammet Yasin GÜNAY
Muhammet YURDUSEVEN
Murat Aydın ÇAKIR
Murat ÇELĠK
Murat DEMĠRBAġ
Murat HASANOĞLU
Murat KANIK
Murat KULUSAYIN
Mustafa AĞAHAN
Mustafa COġKUN
Mustafa ÇETĠN
Mustafa GÜNEY
Mustafa ÖZER
Mustafa SÖNMEZ
Mustafa SÜZGÜN
Muzaffer ÜNVER
Mücahit ORHAN
Mürteza ÇAMYAR
Mürüvet BOZKAYA
Naciye Nalan DĠKGÖZ
Nagihan DUNDAR
Nazan DEMĠRTAġ
Nazife CANKULAK
Nazire KANBUR
Nazlı BÖCEK
Nazmi ÖZKAN
Nedim NAS
Nedime KISAOĞLU
Neriman DEMĠRBAĞ
Nermin AYHAN
Nesibe DUYUġ
Nesil BAHADIR
NeĢe TEKĠN
Neval YÜCEL
Nevin KORKMAZ
Nevzat ADIYAMAN
Nezarettin AZMANOĞLU
Neziha DĠLMEN
Neziha FĠDAN
Nida ERASLAN
Nihal YILMAZ
Nihan ÇETĠN
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Tarih
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Coğrafya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Coğrafya
Sağlık
Ġngilizce
Tarih
Sağlık
Coğrafya
Coğrafya
Tarih
Tarih
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Ġngilizce
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Fizik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Matematik
Sağlık
Coğrafya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Matematik
Matematik
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Ġngilizce
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
Nur ARIDAġIR
Nuray BORAN
Nuray ÇAKIROĞLU
Nurcan ÇĠÇEK
Nurcan KIZIL
Nurdaan SAK
Nuriye DOĞRULAR
Nurten KURT
Oğuz BĠRĠNCĠOĞLU
Okay KIZILASLAN
Olcay AYKAġ
Onur YENĠGÜN
Osman TUNÇEL
Osman YILDIRIM
Oya BAYRAKTAROĞLU
Oya YILDIZ
Özlem AZMAN
Ömer TÜKENMEZ
Önder YAġAR
Özge AKAR
Özge AMĠRAL
Özge GÜNDOĞDU
Özge KARABULUT
Özge KARADANA
Özge KARAKUġ
Özge KÖSE
Özge NUR
Özge SEZGĠNLER
Özgür YAġAR
Özlem BAL
Özlem BOYLU
Özlem BULUT
Özlem COġGUN
Özlem ÇITLAK
Özlem KĠLĠSLĠ
Özlem YALÇIN
Öznur BALTALI
Öznur KAYA
Öznur ÖZCAN
Öznur SĠPER
Pelin DĠNÇ
Pelin UÇAR
Pembegül DALYAN
Pınar AKALIN
Pınar ÇETĠN
Pınar KIZILATEġ
Rabia Esra AKARVARDAR
Rabia UYSAL
Ramazan AKCAN
Ramazan DEDEOĞLU
Ramazan KIRAÇ
Ramazan TURAN
Rasim TÖRE
Recep TOSUN
Regaip ARSLAN
Remzi KURT
ReĢat KORKUT
ReĢit Serhat YÜCESAN
Reyhan SARI
Rıdvan ERSÖZ
Rıdvan GÜL
Rıdvan OĞUZ
Roja YILMAZ
Rukiye GABLAN
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Kimya/Kimya Teknolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Müzik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Sağlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Matematik
Felsefe
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Matematik
Sağlık
Kimya/Kimya Teknolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Fizik
Ġngilizce
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Görsel Sanatlar
Denizcilik
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Fizik
Müzik
Tarih
Tarih
Coğrafya
Tarih
Coğrafya
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Matematik
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Ġngilizce
Tarih
Matematik
Felsefe
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Ġngilizce
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Ġngilizce
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
Saadet ATICĠ
Saadettin PĠġKĠN
Sabri GÜNDÜZ
Sadegül YEġĠLYURT
Saime ERDEMĠR
Sakine AKÜZÜM
Sakine BAYRAM
Salih Süha ÖZKURT
Saliha BARUT
Samet MEMĠġ
Samet SAVAġ
Saniye DUMAN
Saniye GÜRSU
Sebahat ACI
Sebahattin Çağatay KOÇYĠĞĠT
Sebile AKÇAY
Seçil ALÇO
Seçil DUYGU
Seçil KARACA
Seçil SÜTCÜ
Seda ALTAY
Seda DÜZEL
Seda GĠNYOL
Seda PAYDAġ
Seda RÜZGAR
Seda TOPALOĞLU
Sedat TURAN
Sedef ÇĠÇEK
Sedef ÇULLUHAN
Sedef TABAN
Sefa AKYÜZ
Sefa ERGĠNÖZ
Sefer BALHAN
Seher ÖZOKUR
Selçuk MANDIRACI
Selda ABAY
Selda ERDAġ
Selda GÖK
Selda KALKAN
Selda LĠSAN
Selen Tuğçe AKTAġ
Selime COġKUN
Selin GACAL
Selma GÜLEÇ
Selvet Zeynep BALTA
Semih ÇOġKUN
Semih YAVUZ
Semiha KURġUN
Semra ERDUVAN
Semra ĠSKAN
Semra MARAġ
Semra ÖZKAYA
Senem AKSOY
Serap ALAYBAġI
Serap KAYA
Serap TAġKIN
Sercan TEZCAN
Serdar DEMĠR
Seren SÖNMEZ
Serengül YILDIZ
Serhat ALAGÖZ
Serhat ER
Sermin ALABACAK
Serpil KIRIġTI
Coğrafya
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Sağlık
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Sağlık
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ġngilizce
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Matematik
Tarih
Fizik
Matematik
Matematik
Matematik
Tarih
Ġngilizce
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Coğrafya
Coğrafya
Sağlık
Felsefe
Coğrafya
Felsefe
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Sanat Tarihi
Fizik
Matematik
Felsefe
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Tarih
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Tarih 2
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Tarih 2
Seval ÖNDER
Sevda DEMĠRÖZ
Sevgi DEMĠRCĠOĞLU
Sevil BĠRGÜN
Sevil ÇETĠNKAYA
Sevil DOĞANCI
Sevil SAYIM
Sevilay ÖZCAN
Sevim ALKAN
Sevim BENLĠ
Sevim MERAL
Sevinç MEġELĠ
Sevinç RENÇBER
Sevinç YALÇINKAYA
Sevtap AĞCA
Seyfeddin ÇABUK
Seyhan CANDAR
Seyhan KÖSEOĞLU
Sibel AKTAġ
Sibel ARAS
Sibel DÜNDAR
Sibel KILINÇ
Sibel ġĠRĠN
Sıddık YILDIZ
Sıdıka SARI
Sıla KÜÇÜKBAġ
Simge GÜRKAN
Simge ÖZER
Simge SEVER
Sinan TEMEL
Sinem ARABACI
Sinem Gizem CANDAN
Sultan AKKUġ
Sultan BATUR
Sultan ÖZAY
Sultan UÇAR
Sunay ÇALIġKAN
Süheyla TUZKAN
Süleyman ASLAN
Süleyman DÜRGER
Süleyman UYSAL
Süleyman ZARARYOK
Sümeyra BAYAR
Sümeyye VURAL
ġaban ÇOMAK
ġafak HECE
ġahin UZUN
ġaziye BARIġ
ġebnem AYDIN
ġebnem ÇETĠN
ġeref ÖZKURT
ġerife KESKĠNEL
ġerife Tuğba YILDIRIM
ġevin SÖYLEMEZ
ġeyma ALTUNCU
ġeyma ÇOBAN
ġirin KÖSE
ġule GÜÇLÜ
ġule TURĞUT
Tahir ÇELĠK
Tamer IRMAK
Taner YEġĠLYURT
Tayfun PEġGET
Teslime ERġAN
Fizik
Sağlık
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Coğrafya
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Kimya/Kimya Teknolojisi
Fizik
Coğrafya
Fizik
Kimya/Kimya Teknolojisi
Fizik
Tarih
Felsefe
Tarih
Coğrafya
Tarih
Ġngilizce
Hasta ve YaĢlı Hizmetleri
Sağlık
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Fizik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Sağlık
Biyoloji
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih
Tarih
Matematik
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ġngilizce
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Sağlık
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Kimya/Kimya Teknolojisi
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Ġngilizce
ÖSYM KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Sağlık
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Matematik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Matematik 2
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Ġngilizce
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
Tolga ÇÜREN
Matematik
Tolga DERCAN
Matematik
Tolga Tiğin ġENGÜR
Türk Dili ve Edebiyatı
Tuba DEMĠR
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tuba KALKAN
Tarih
Tuba KARAġ
Denizcilik
Tuba YAĞCI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tuğba AYDIN
Biyoloji
Tuğba BABAT
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tuğba BEYAZBAġ
Türk Dili ve Edebiyatı
Tuğba ÇELĠK
Ġngilizce
Tuğba DĠKMEN
Tarih
Tuğba DURANÖZTAġ
Matematik
Tuğba GÖGCEOĞLU
Tarih
Tuğba GÜLERYÜZGERGĠN Kimya/Kimya Teknolojisi
Tuğba KILINÇ
Sağlık
Tuğba SIKI
Felsefe
Tuğba ġĠMġEK
Ġngilizce
Tuğba YADĠGAROĞLU
Felsefe
Tuğçe ER
Kimya/Kimya Teknolojisi
Tuğçe ERGEN
Tarih
Tuğçe ERGÖNENÇ
Görsel Sanatlar
Tuğçe KĠRACI
Türk Dili ve Edebiyatı
Tuğçe MARALCEYLAN
Tarih
Tuğçe ONAR
Tarih
Tuğçe ÖZDEMĠR
Türk Dili ve Edebiyatı
Tuğçe YILMAZ
Tarih
Tuncay MALAY
Coğrafya
Turgay ORUÇ
Fizik
Ufuk AYDIN
Türk Dili ve Edebiyatı
Ufuk GEREKLĠ
Coğrafya
Uğur AK
Türk Dili ve Edebiyatı
Uğur DÖNMEZ
Coğrafya
Ümit EREN
Matematik
Ümit Sevda GÜVEN
Ġngilizce
Ümit ÜNAL
Matematik
Ünver YAZICI
Coğrafya
Velat KAVAKÇĠOĞLU
Tarih
Vensa DEMĠR
Felsefe
Veysi AKSAÇ
Coğrafya
Volkan ERYILMAZ
Coğrafya
Yağmur BERK
Türk Dili ve Edebiyatı
Yağmur GÜNENÇ
Türk Dili ve Edebiyatı
Yağmur SAYIN
Tarih
Yağmur ġEKER
Matematik
Yasemin ATALAY
Matematik
Yasemin ERTÜRK
Tarih
Yasemin KARAMÜMĠNOĞLU Coğrafya
Yasemin KAYA
Felsefe
Yasemin MEMĠġ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yasemin MERCAN
Matematik
Yasemin ÖZCAN
Tarih
Yasemin ÜREGĠL
Coğrafya
Yasemin YEġĠLMEN
Coğrafya
Yasemin YILMAZ
Matematik
Yasin ÖZDEMĠR
Türk Dili ve Edebiyatı
Yasin SANLI
Coğrafya
Yavuz KAYMAKÇIOĞLU
Coğrafya
Yener AKGÜN
Coğrafya
YeĢim ATĠK
Türk Dili ve Edebiyatı
YeĢim KÖSE
Matematik
Yeter ÇETĠN
Coğrafya
Yetkin ANTEP
Tarih
Yiğit KAMBUR
Tarih
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Ġngilizce
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Matematik 4
COMU KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Fizik / Kimya
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Tarih 3
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Matematik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
ÖSYM KONTENJANI Tarih 4
Yılmaz ARSLANOĞLU
Yunus BAYLU
YunusEmre SAĞIRLI
Yusuf ABAY
Yusuf ÇELĠK
Yusuf Emrah BALKAN
Yusuf KURT
Yücel PAYDAġ
Zafer AKYOL
Zafer ILGAZ
Zahide KURT
Zehra AYAZ
Zehra MUTAFOĞLU
Zehra YALÇIN
Zekiye GOKTEKĠN
Zeynal YILANCI
Zeynep KARAHANLI
Zeynep TABAROĞULLARI
Zeynep YILMAZ
Zinnure SOLAK
Zuhal SERTKAYA
Zübeyde ÇALIġKAN
Zübeyde Gökçen SÜER
Züleyha GÜLER
Züleyha ÖZBEK
Abdullah TORAMAN
AyĢegül BAġ
Cengiz UNUTKAN
Cihan Yılmaz BULAK
Çağla KARAKAġ
Çeçilya SATILMIġ
Damla TUNÇEL
DurmuĢ EROL
Emine TUNA
Emre KĠRAZ
Enes CEYLAN
Ercan ġAHĠN
Fatih AYÇĠÇEK
Gamze YOLCU
Gülhan UÇAR
Nezir ÇAPKIN
Nida CANBAZ
Osman KARA
Ömer Can ĠġSEVER
Recep USLU
Recep YÜRÜK
Salih ġĠġMAN
Sami Tolga DAĞ
Sercan KÜREKCĠ
Sezgın Sabrı GYULYUSTAN
Vedat TAYLAN
Zeynep TOKAOĞLU
Fatma ÖZKURT
Gökhan EL
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Biyoloji
Matematik
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Felsefe
Coğrafya
Coğrafya
Sağlık
Kimya/Kimya Teknolojisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Ġngilizce
Sağlık
Sağlık
Sağlık
Coğrafya
Sağlık
Sağlık
Coğrafya
Coğrafya
Görsel Sanatlar
Sağlık
Coğrafya
Sağlık
Sağlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Sağlık
Coğrafya
Felsefe
Sağlık
Coğrafya
Sağlık
Coğrafya
Coğrafya
Görsel Sanatlar
Türk Dili ve Edebiyatı
Sağlık
Sağlık
Ġngilizce
Görsel Sanatlar
Sağlık
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
ÖSYM KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Biyoloji / Hasta ve Y.H
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Tarih 3
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 2
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Fizik / Kimya
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
ÖSYM KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
ÖSYM KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Matematik 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 3
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Coğrafya / Denizcilik 3
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Türk Dili ve Edebiyatı 5
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Sağlık
COMU KONTENJANI Ġngilizce
COMU KONTENJANI Felsefe / Görsel Sanatlar / Grafik ve Foto / Müzik / Sanat Tarihi
COMU KONTENJANI Sağlık
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
183
File Size
375 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content