close

Enter

Log in using OpenID

Asturyada İsyan / Bütün Oyunları 1

embedDownload
06.03.2014
ASTANA
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ
2014 YILI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK
HİZMETLERİ ÜLKE NOTU
1. Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü
1.1. Ülkenin Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörüne İlişkin 2013 Yılı Bilgileri
Kazakistan’ın müteahhitlik sektörü 2012 yılında GSMH’nin % 6,3’ünü oluşturmuştur. 2013
yılında inşaat sektörü % 8,3 oranında büyüme kaydetmiştir. 2013 yılında Kazakistan’a
yönelik doğrudan yatırımların %11’i gayrimenkul ve inşaat sektörüne yapılmıştır.
K.C. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın verilerine göre;
-
Kazakistan’da 2013 yılında 5.800 km’lik karayolu tamiratı yapılmıştır.
2011 yılında başlanmış olan Batı Avrupa-Batı Çin karayolu projesine 2013 yılında da
devam edilmiş ve 812 km’lik kısmı elden geçirilmiştir.
2012 yılında başlanmış olan demiryolu hattı Beyneu-Jezkazgan projesi ve ArkalıkŞubarkul projesinin 2013’te inşaatına devam edilmiştir.
2013 yılında yüksek hızlı demiryolu hattı Almatı-Astana projesi inşa edilmeye
başlamıştır.
Kazakistan İstatistik Ajansı’nın bilgilerine göre;
-
Kazakistan’da 2012 yılına kıyasla % 8,3 artışla 2013 yılında toplam 14,4 milyar USD
tutarında inşaat işleri yapılmıştır. Bunun yaklaşık yarısı konut inşaatı için
gerçekleştirilmiştir.
-
2013 yılında Kazakistan genelinde inşaat sektöründe önemli artışlar görülmüştür:
Karaganda (1.5 kat), Aktöbe (1.4 kat), Kızılorda ve Kuzey Kazakistan (1.2 kat), Batı
Kazakistan, Jambul ve Doğu Kazakistan (1.1 kat). Konut sektöründe ise önemli artış
görülen bölgeler: Pavlodar (1.3 kat); Doğu Kazakistan (1.2 kat); Aktöbe, Jambul,
Karaganda, Kostanay, Güney Kazakistan, Kuzey Kazakistan, Almatı (1.1 kat)
-
2013 yılında inşaat projelerinin % 81’i yerel özel sektör tarafından, % 18’i yabancı
firmalarca ve %1’i doğrudan devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. Konut projelerinin
%79’u (5.400.000 M2) özel girişimciler tarafından gerçekleştirilmiştir.
-
2013 yılında Kazakistan genelinde 5.123 adet inşaat izni verilmiştir. Bunların 2.589’u
konut inşaatı için, 1.974 adedi konut dışı inşaat alanı için, 541 adedi diğer yapılar için
alınmıştır. Alınan bu izinlerin 4.060 adedi özel sektör firmalarınca, 1.011 adedi devlet
kurumlarınca ve 52 adedi yabancı firmalarca alınmıştır. Alınan bu izinlerin 4.368 adedi
yeni inşaat için alınmış olup, geri kalan izinlerden 617’si yeniden inşa etme ve 138 adedi
ise genişletme izni şeklinde alınmıştır. İzinlerin 4.105 adedinin finansmanı firmaların
kendi kaynaklarından sağlanmıştır.
-
2013 yılında Kazakistan’da toplam 58.429 dairelik konut inşaatı tamamlanmıştır. Konut
dışı inşa edilen bina adedi ise 6.049’dur. 2013 yılında inşa edilen toplam bina alanı
9.853.000 M2 iken, bunun 6.844.000 M2’sini konut inşaatı teşkil etmektedir.
-
2013 yılında 251 km otoyol ve 103 km şehirlerarası yol inşa edilmiştir. Bu yol
inşaatlarının toplam değeri 82 milyon USD’dir. Yine 56 km’lik şehir içi yol inşa edilmiş
olup, maliyeti 153 milyon USD’dir.
-
2013 yılında Kazakistan’da 36 km yeni demiryolu inşa edilmiş olup, maliyeti 17 milyon
USD’dir.
-
2013 yılında 4 milyon USD değerinde köprü ve viyadük yapılmıştır.
2
-
2013 yılında 4.068 km uzunluğunda ve 311 milyon USD değerinde su dağıtım hattı inşa
edilmiştir. Yine 1.125 km uzunluğunda ve 86 milyon USD bedelinde gaz iletim hattı
döşenmiştir.
2013 yılında gerçekleştirilen konut dışı başlıca inşaat projeleri:
-
2013 yılında Mangıstau bölgesinde 270 milyon USD değerinde 406 ton kapasiteli bir
Bütimen üretim tesisi,
Karaganda bölgesinde 117 milyon USD değerinde 1,7 milyon ton kapasiteli nitrojen
ve oksijen üretim tesisi,
Jambul bölgesinde 93 milyon USD değerinde 600.000 ton kapasiteli bir sülfirik asit
tesisi,
Pavlodar bölgesinde 149 milyon USD değerinde 136.000 ton kapasiteli anod tesisi
Kazakistan genelinde 1 milyar USD değerinde 866 adet petrol kuyusu,
Aktöbe bölgesinde 241 milyon USD değerinde, 50.000 M3/saat kapasiteli gaz
saflaştırma tesisi,
Kızılorda bölgesinde 158 milyon USD değerinde 500.000 ton kapasiteli sülfirik asit
monohidrat üretim hattı,
Kostanay Bölgesinde 104 milyon USD değerinde 450.000 ton kapasiteli çelik
haddeleme tesisi,
Kazakistan genelinde 147 milyon USD değerinde, 3.334 M 3/saat kapasiteli ham petrol
pompalama istasyonu,
Kazakistan genelinde 143 milyon USD değerinde 35 KW üzeri elektrik dağıtım hattı,
Almatı’da 133 milyon USD değerinde, 127.000 M2’lik alışveriş merkezi,
Kazakistan genelinde 474 milyon USD değerinde ve 46.502 kapasiteli ortaokul; 109
milyon USD değerinde ve 14.044 kapasiteli ilkokul,
Kazakistan genelinde 210 milyon USD değerinde ve 850 yatak kapasiteli (200 yatak
kapasiteli çocuk hastanesi dahil) hastane,
Kazakistan genelinde 181 milyon USD değerinde günde 9.927 kişiye hizmet
verebilecek poliklinikler,
Kazakistan genelinde 87 milyon USD değerinde 78.000 M2’lik kamu binası ve 365
milyon USD değerinde 410.000 M2’lik özel sektör binası,
Türk Müteahhitlerince 2013 yılında 11 proje alınmış ya da önceki işlerin revizesi yapılmıştır.
Bu suretle oluşan Hizmet bedelleri toplamı 1,8 milyar USD olmuştur.
Ulaştırma Bakanlığı, 2013 yılında transit karayolu kargo taşımacılığı hacminin 1,9 milyon ton
seviyesinde gerçekleştiğini, 2013 yılındaki önde gelen projenin Batı Avrupa-Batı Çin
ulaştırma koridoru olduğunu, proje kapsamında 812 km yol inşa edildiğini, 2013 yılında
demiryolu vasıtasıyla taşınan kargonun 289,9 milyon ton düzeyinde olduğunu ifade
etmektedir.
1.2. Ülkede Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörüne İlişkin 2014 Yılı Beklentileri
Genel olarak yapılacak değerlendirmede, 2014 yılında devam eden yol projelerinin yanısıra,
tarım, sağlık ve petro kimya sektörleri ile turizm sektöründe proje çalışmalarının olacağı,
bilhassa fabrika tesislerinin ön plana çıkacağı gözlenmektedir.
2020 yılına kadar uygulanacak olan “Ekonomik Konut” Projesi kapsamında Kazakistan her
yıl 10 milyon M2 konutun inşaasını hedeflemektedir. 2013 yılında Kazakistan’da 6.844.276
M2’lik konut inşaatı gerçekleştirilmiştir. Bunun %16’sı Astana şehrinde, %12’si ise Almatı
şehrinde gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında da yine 7 milyon M2 düzeyinde konut inşaatının
3
gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Görüleceği üzere henüz her yıl hedeflenen 10 milyon M2
hedef yakalanamamaktadır.
Ulaştırma Bakanlığı, 2014 yılında ön plana çıkan projelerin İran, Türkmenistan ve
Kazakistan'ı birbirine bağlayan Uzen-Ertrek-Gorgan demiryolu ile Çin ve Kazakistan'ı
birbirine bağlayan Jetıgen-Korgas demiryolu projeleri olduğunu ifade etmektedir. UzenErtrek-Gorgan demiryolu projesinin 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
Demiryolunun toplam uzunluğu 900 km olup, bunun 70 km’si İran’dan, 700 km’si
Türkmenistan’dan ve 130 km’si Kazakistan’dan geçmektedir.
2013 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak çalışmalara göre, Jambıl ve Kızıl-Orda Eyaletlerinin
karayolunun 750 kilometrelik kısmı hizmete açılmıştır. Devlet bütçesinden gerçekleştirilecek
olan karayolu inşaatı ve tamiratı ile ilgili diğer projelere göre 1.668 km’lik 38 adet yolun
yapımı ile ilgili olarak çalışmalar devam edecek olup, bunların 21’i (778 km’lik kısmı) yeni
yol çalışmaları ve 17’si (890 km’lik kısmı) transit geçiş yolları olacaktır.
Karayollarının tamiri ve bakımı için devlet bütçesinden 189 milyon USD tahsis edilmiş olup,
bununla 1.468 km’lik yolun tamiratı yapılacaktır. Ayrıca, karayolların 62 km’lik kısmının
tamamen elden geçirilmesi için 68 milyon USD’lik bütçe ayrılmıştır.
Ayrıca, Kazakistan Cumhurbaşkanı sn. NAZARBAYEV’in talimatları doğrultusunda 2014
yılında Beyneu-Jezkazgan ve Arkalık-Şubarkul demiryolu projeleri ile Astana’daki elektrikli
lokomotif üretim fabrikası projesine öncelik verileceğini, Air Astana’nın uçak filosunun
genişletileceğini, deniz taşımacılığı kapsamında ise Aktau Limanı’nın kapasitesinin 18 milyon
tona çıkarılmasının planlandığını bildirmiştir.
Kazakistan Demir Yolları yaptığı açıklamada, Beyneu-Jezkazgan ve Arkalık-Şubarkul
demiryolu projelerinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, 3,3 milyar USD’ye mal
olacak projelerin 4 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildirmiştir.
Atırau valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2014 yılınnda 52 MegaWatt kapasiteye sahip bir
rüzgar paneli projesinin hayata geçireleceğini ifade etmiştir. Ayrıca Atırau bölgesinde bir
petrol rafinerisinin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. İşlenmiş petrol ürünleri
sıkıntısı çeken Kazakistan yeni petrol rafinerilerine önem atfetmektedir.
K.C. Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Beineu-Bozoi-Shymkent boru hattının 2014
yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu boru hattı Mangıstau, Aktöne,
Kızılorda ve Güney Kazakistan bölgelerinden geçecek olup 15 milyar M 3’lük doğal gaz
kapasitesine sahip olacaktır.
Aktöbe valiliğinden yapılan açıklamaya göre 440.000 ton ferrokrom kapasiteli 840 milyon
USD değerindeki tesisin 2014 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etmiştir.
Kazakistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 65,5 km
uzunluğundaki Almatı Çevre Yolunun 750 milyon USD’ye mal olacağı, inşaatına 2014
yılında başlanacağı ve projenin 2017 yılında tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.
Kazakistan Spor ve Fiziksel Kültür Ajansından yapılan açıklamaya göre Kazakistan genelinde
30 milyon USD değerinde spor ve yaşam alanı inşaatının gerçekleştirileceğini, finansmanın
%70’inin merkez bütçeden, geri kalanının ise yerel kaynaklardan karşılanacağını ifade
edilmiştir.
4
Kazakistan’da en güncel projelere ve daha önce ilana çıkılan projelere
http://baseinvest.kz/project?generate=1&kaznex=kaznex&sector_id=all&region_id=all
adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır.
1.3. Ülkede Kısa ve Orta Vade Uluslararası İhaleye Çıkacak Önemli Projeler
Bilindiği üzere, Kazakistan Cumhuriyeti (K.C.) EXPO 2017 Fuarını Astana şehrinde
gerçekleştirmeye hak kazanmıştır. Söz konusu fuar “Geleceğin Enerjisi” mottosunu
kullanmakta olup, vurgu daha çok çevre dostu, yenilenebilir enerji üzerine yapılmaktadır. Bu
çerçevede, Ekim 2013’te gerçekleştirilen master plan yarışmasını Amerikan menşeli
(Chicago) Adrian Smith&Gordon Gill Architecture (AS+GG) firması kazanmıştır. EXPO
2017 konusunda yetkili kuruluş National Company “ASTANA EXPO-2017” JSC firması
olup, firmanın bütün hissesi K.C. Ekonomi ve Bütçe Planlama Bakanlığı’na aittir. 2017
yılının yazında 3 ay sürecek olan EXPO 2017’nin Astana’ya 5 milyona yakın ziyaretçi
çekeceği tahmin edilmektedir.
Master plan 175 Hektarlık alan üzerine kurgulanmış olup, asıl fuar alanı 25 Hektarlık
bir alanı kapsayacaktır. Bu fuar alanında merkezde bir Pavillion (Milli Pavillion)
planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, bir adet Kongre Merkezi, bir adet Gösteri Sanatları
Merkezi, bir adet Dörtlü Tematik Pavillion ve bir adet de Uluslararası Pavillion
planlanmaktadır. Fuar alanında bir de ziyaretçiler için yürüyüş alanı (Pedestrian Street)
planlanmaktadır. Fuar Merkezinde inşa edilecek binaların temel özellikleri enerjilerinin güneş
enerjisi gibi yenilenebilir enerjiyle sağlanabilmesi ve ileri teknoloji ile donatılması ve fuar
bitiminden sonra başka amaçlara hizmet edebilecek şekilde dönüştürülebilecek olmalarıdır. 25
Hektarlık alana sahip olacak Fuar Merkezinin finansmanı tamamen Kazak Hükümetince
karşılanacaktır.
Master planda yer alan ve geriye kalan 150 Hektarlık alanda ise hotel, konut, okul,
kreş, otopark alanı, iş merkezi gibi yapıların yapılması planlanmaktadır. Bu alanın
finansmanının nasıl sağlanacağı netleşmemekle birlikte finansmanının yurtdışı yatırımlar
vasıtasıyla gerçekleşmesi öngörülmektedir. Fuar Merkezi için ayrılan 250 Milyon Euro
bütçenin dışında, 1 Milyar Euro civarı bir yatırımın bu alanda gerçekleştirileceği
beklenmektedir.
National Company “ASTANA EXPO-2017” JSC firması İnşaat Departmanı Müdürü
Omirhan MUKANOV Müşavirliğimiz yetkilileri Şubat 2014’te bir görüşme
gerçekleştirmiştir. Söz konusu görüşmede Müşavirliğimiz EXPO 2017 fuarının mevcut
durumu ile ilgili bilgi talep edilmiş, Türk inşaat firmalarının projelerde yer alabilmesi için
proje duyuruları ile projelere ilişkin bilgilendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklama
istenmiştir. Sayın MUKANOV, EXPO 2017 fuarının işletmesinin büyük ihtimalle Amerikan
bir firmaya (Garley Parsons) verileceğini, hali hazırda EXPO’ya ilişkin fizibilite
çalışmalarının devam ettiğini, asıl projelendirme faaliyetlerinin bu fizibilite çalışmalarından
sonra yapılacağını ifade etmiştir. Bu esnada firmaların doğrudan kendilerine ulaşarak
tanıtımlarını yapabileceklerini, kendilerine ulaşan firmalara ilişkin bir veri tabanı
oluşturduklarını ve proje aşamasında söz konusu firmalarla irtibata geçileceğini söylemiştir.
Projelerin çeşitli vasıtalarla (websitesi vs.) ileriki dönemlerde duyurulacağını ifade etmesine
rağmen, görüşmemizde firmaların doğrudan ilgili departman ile görüşerek sunumlarını
şimdiden yapmalarının yararlı olacağı müşahede edilmiştir. Görüşme esnasında Sayın
MUKANOV, EXPO projeleri ile ilgilenecek olan firmaların, modern teknolojiyi kullanan,
yenilenebilir enerji konusunda bilgi sahibi, Uluslararası deneyime sahip ve
Kazakistan’da daha önce iş yapmış ve Kazakistan’ın (Astana’nın) kendine has doğasına
aşina firmalardan oluşması gerektiğini belirtmiş ve bu özelliklere sahip firmaların daha
5
avantajlı olacağını ifade edilmiştir. Bu bağlamda, EXPO ile ilgilenen Türk Müteahhit
firmaları ile Teknik Müşavirlik firmalarının aşağıda bilgileri verilen National Company
“ASTANA EXPO-2017” JSC firmasının İnşaat Departmanı ile temasa geçmelerinde fayda
mülahaza edilmektedir.
Bilindiği üzere, Astana Özel Ekonomik Bölgesi İnşaat sektörüne mahsus bir bölgedir.
Burada faaliyet gösteren firmalar çeşitli vergisel ve benzeri avantajlarla faaliyet
göstermektedir. Sayın MUKANOV‘a EXPO’nun Astana Özel Ekonomik Bölgesi kapsamına
alınıp alınmayacağı sorulmuştur. Bu konunun henüz netlik kazanmadığını ancak bunun
mümkün olabileceği ifade edilmiştir.
EXPO*2017 İletişim Bilgisi:
''Expo 2017 Milli Şirketi'' Anonim Şirketi
İnşaat Departmanı Başkanı: Omirhan MUKANOV
Adres: ''İzumrudnıy Kvartal'' İş Merkezi Blok B, ofis: 2841
010000, Astana-KAZAKİSTAN
Cep: +7 707 557 00 69 Madi MUHANOV Uzman
Tel: + 7 7172 27 83 15
Faks: +7 7172 27 83 07
E-posta: [email protected]
Kazakistan’da tarımdan endüstriye kısa ve uzun vadede ortaya çıkabilecek projeler Ek: 2’te
gösterilmiştir.
Kazakistan Hükümeti tarafından gıda fiyatlarının kontrolüne yönelik olarak tarım ürünleri
üretiminin ve işlenmesinin artırılması, mevcut seraların modernizasyonu ve yenilerinin inşa
edilmesi, tarım sektöründe çalışan işletmelere vergi kolaylıkları sağlanması, bölgesel düzeyde
fiyat istikrar fonları kurulması ve gelir düzeyi düşük kesimlere maddi destekte bulunulması
gibi önlemler alındığı belirtilmektedir.
Tarım Bakanlığı tarafından Kazakistan’da 2013 yılında tahıl rekoltesinin 18,9 milyon ton
düzeyine ulaştığı, rekor düzeydeki üretimin tahılın saklanması ve nakliyesi sorunlarını
beraberinde getirdiği, bu çerçevede mevcut tahıl depolarının modernizasyonu ve 500 bin ila 1
milyon ton kapasiteli tahıl depolarının inşası ile 5.000 adet vagon alımının planlandığı
açıklanmıştır.
Kazakistan'daki tarımsal projeleri desteklemek için kurulan devlet şirketi KazAgroFinans
A.Ş. tarafından 2013 yılında tarım alanındaki projeler için 80 milyar Tenge (yaklaşık 523
milyon USD) kaynak ayrıldığı belirtilmektedir.
1.4. Sektördeki İş fırsatları
2017 yılında Astana’da gerçekleştirilecek olan EXPO-2017 Kazakistan’daki müteahhitlik
sektörü için büyük potansiyel arz etmektedir. Hali hazırda bir çok Türk müteahhitlik
firmasının girişimlerde bulunduğu bilinmektedir. EXPO-2017 fuar alanı ve çevresinde
oluşturulacak sosyal alanların Türk müteahhit firmaları için geniş iş fırsatları sunacağı
aşikardır.
Ayrıca, tarımsal projelerin inşaatla entegre olarak yürütülmesi ülkemizin sahip olduğu
tarımsal alandaki bilgi ve teknik imkanlar sayesinde inşaat sektörü de bir ivme kazanacaktır.
6
Halen Kazakistan’daki otoyol projeleri Dünya Bankası’ndan ve Asya Kalkınma Bankasından
temin edilen finansmanla ihale edilmektedir.
Büyük projelerde teknik müşavirlik hizmetleri için başlangıç aşamasından itibaren devrede
olunmasını gerektirmektedir. Tarım, sağlık, eğlence ve petrol sektörlerinde iş alınması
mümkün bulunmaktadır.
Teknik Müşavirlik hizmetleri Kazakistanda ve müteahhitlik sektöründe olmazsa olmaz
alanlardan birisidir. Proje aşamasından işletme aşamasına kadar bu firmaların hizmetlerinden
yararlanılmakta müteahhitlik firmaları ile birlikte işlerin tamamlanması sağlanmaktadır.
Ayrıca, mevcut binaların bakım onarım işleri konusunda bu sektörde iyi bir pazarın olduğu
gözlenmektedir.
1.5. Pazara Girişte Kullanılabilecek Enstrümanlar
Kazakistan inşaat sektörüne girişte kullanılabilecek araçlar olarak; Kazakistan bürokrasisi,
özel projeler oluşturulması, Türk eximbank ve Kazak Yatırım Bankası işbirliği ile bu sektöre
özel kredi mekanizması oluşturulması, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya
Kalkınma Bankası ile lobi faaliyetleri değerlendirilebilir.
Genellikle üst yapı inşaatları kolaya kaçılarak kaba teslim edilmekte, iç dekorasyon sektörü
ayrı bir pazar oluşturmaktadır. Bu sektörde sistemli bir çalışma inşaat malzameleri alanında
pazar payını artıracaktır.
Kazakistan Yatırım Ajansı (Kaznex Invest), Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı ile taşrada
Valilikler müteahhitlik faaliyetlerinde önemli söz sahibidirler. Söz konusu kurumlarla yakın
temas halinde olunması, projeler hakkında daha net bilgi edinilmesini sağlayacaktır.
Kazakistan’da faaliyette bulunurken, Kazak kanunlarına göre hareket eden yerel bir firma
kurulması Türk müteahhitlik firmalarına avantajlar sunmaktadır. Kazak otoriteleri de yerel
kurulmuş firmalara daha sıcak bakmaktadırlar.
Kazakistan’da ihaleye çıkılan projelerde (özellikle EXPO-2017) uluslararası deneyim ile
Kazakistan’da iş deneyimi, Kazak makamlarınca aranan önemli niteliklerdendir.
1.6. Müteahhitlik Sektöründe Yabancı Firma Faaliyetlerine Yönelik Kısıtlamalar,
Riskler ve/veya Avantajlar
Yabancı müteahhit firmaları Kazakistan’daki faaliyetlerinde (istisnalar hariç) yerli işçi
kotasıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Müteahhitlik sektöründe çalıştırılan 10 işçiden 9’unun
yerel vatandaş olması şartı bulunmaktadır. Bu da yabancı firmalardan yetişmiş eleman
sıkıntısını doğurmaktadır. Bunun yanı sıra çalışma vizelerinin prosedürünün maliyetli olması
ve uzun sürmesi de yaşanan sınırlamalardan biridir.
Kazakistan’da ulaşım alt yapısının yetersiz olması, inşaatta kullanılan malzemelerin
zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmasında sorunlar yaşandığı bilinmektedir.
Yatırımlarda avantaj olarak nitelenebilecek Kazak Yönetimi uygulamalarında yatırım kanunu
ile tanınan teşvikleri gösterebiliriz.
7
Kazakistan’da uluslararası tecrübeye sahip yerel firma yok denecek kadar azdır. Uluslararası
deneyime sahip müteahhitlik firmaları, Kazakistan’daki faaliyetlerinde tecrübe anlamında
avantajlı konumda yer almaktadırlar.
1.7. Projelerin Finansmanının Genel Olarak Ne Şekilde Sağlandığı
2013 yılında alınan 5.123 inşaat izninin, 4.105 adedinin finansmanı firmaların kendi öz
kaynaklarından sağlamıştır. Ancak bazı projelerin finansmanı, Devlet eliyle sağlanmaktadır.
Projelerin hangi teşvik sistemi içerisinde oluşturulduğu dikkate alınarak tarımda Kazagro,
Enerjide Kaz Engineering, Kazak Demir Yolları Kazmortransflot gibi kamu iktisadi
teşekkülleri eliyle yürütülmektedir. Özel Sektörde zaman zaman inşaat firmalarının projeyi
kendileri oluşturarak inşaatını tamamladıktan sonra hazır alıcıya devrettikleri görülmektedir.
Diğer taraftan projenin sektörel niteliği ve çok sektörlü projelerin yapısı uluslararası
finansman kaynaklarını da devreye sokmaktadır.
1.8. Yatırımlarda Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret Modelinin Rolü
Bu modele Kazak Yönetiminde zaman zaman başvurulduğu gözlenmektedir. Ancak,
genellikle ana projenin muhatabı belirlendikten sonra alt yüklenicilere devir yolu
izlenmektedir. Yap-İşlet-Devret modeline örnek olarak Aktau ve Atirau Hava Limanları
gösterilebilir. Her iki projede Türk Müteahhitleri tarafından yapılmış ve işletilmesi
üslenilmiştir. Halen Astana-Boravay yolu bu modelle inşa edilmiş ancak gelir tahsilatlarında
istenilen gelirin sağlandığını söyleme imkânı bulunmamaktadır. Astana- Karaganda yolunun
da bu modelle inşası planlanmakta proje aşamasındadır.
1.9. Müteahhitlik Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri
Müteahhitlik sektörü Kazakistan’ın kalkınmasında lokomotif görevi görmektedir. Tarımdan
petrole, turizmden sağlık alanına ve şehircilik altyapılarına varıncaya kadar geniş bir sahada
ekonominin önemli aracı konumundadır. Her yıl hazırlanan bütçelerde en önemli bütçe
kalemlerini inşaat sektörünün ihtiyaçları teşkil etmektedir. Hizmet sektörünün işletme
faaliyetleri inşaat sektörünün alt yapıları bitirmesi halinde devreye girebilmektedir. Eski
teknoloji fabrikaların yerine yenilerinin oluşturulması aşamasında yine inşaat sektörüne
ihtiyaç duyulmaktadır.
Başkent Astana yeni oluşan ve günden güne büyüyen bir yapıya sahiptir. Dünyanın dört bir
tarafından örneklenen projeler K.Cumhurbaşkanlığının kontrolü altında aşama aşama
gerçekleştirilmektedir. Astana’da alt ve üst yapı faaliyetleri Özel Ekonomik bölge statüsünde
vergi teşvikli yerler olarak kabul edilmektedir. Yani fiziki sınırı olmayan sanal serbest
bölgeler olarak nitelendirilmektedir.
Atırau ve Aktau bölgelerinde petrol ve petrole dayalı kimya sektörü ile ilgili yapılanmalar
oluşmaktadır. Petrol sektörü deniz platformu uygulamaları ile farklı bir yapıya bürünmüştür.
Kapsamlı büyük projeler içerisinde alt sektörler oluşmakta ve alt yükleniciler devreye
girmektedir.
Kazakistan buğdayının değerlendirilmesi kapsamında silo inşaatları ve un fabrikaları ile un
mamullerine ilişkin yapılar projelendirilmektedir. Bu yapılar devlet eliyle olabildiği gibi özel
sektör tarafından da yürütülmekte ve ihale edilmektedir.
Kazakistan’da toplu konut projeleri de devreye girmiş, ancak yapılan gözlemlere göre konut
enflasyonu nedeniyle atıl konutlar oluştuğu tespit edilmektedir. Bu durum sektörün finans
sıkıntısını da beraberinde getirmektedir.
8
Batı Çin- Batı Avrupa otoyolu Dünya Bankası tarafından kısım kısım ihale edilerek
gerçekleştirilmektedir. Bu projede Türk firmaları genellikle alt üstlenici durumunda
görülmeye başlamışlardır. Bu durum, Türk iş gücüne bağlı istihdam sorunlarının ülkemize
yansımasına neden olmaktadır. Ancak, 2013 yılında bu görüntünün yavaş yavaş aşılmaya
başlandığı, bir kısım Türk yol müteahhidi firmaların da ihale aldıkları gözlenmektedir. Bu
inşaatın bitmesi, Kazakistan genelinde ulaşımının gelişmesine bağlı olarak bölgesel ticaretin
ve transit ticaretin artışı anlamına gelmektedir.
Öte yandan, Kazakistan inşaat sektörünün temel girdisini oluşturan çimento sanayini
güçlendirme yönünde yerli ve yabancı firmalarla girişimlerini sürdürmektedir. Kazakistanda
bulunan çimento fabrikaları;
Semey tsementnyy zavod JSC; Lokal bir firmadır.
Vostok-Cement JSC; Alman bir firmadır.
Karaganda Central Asia Cement JSC; Malezya menşeili bir firmadır.
ТОО "SAS-Tobe Technologies; Küçük çaplı Rus menşeili bir firmadır.
Shymkenttsement JSC; lokal ortaklı İtalyan bir firmadır.
Vikat Jambyl cement; Jambıl’da Baykaş gölü kıyısında, Fransız sermayelidir. Yeni
üretime geçmiştir. Yeni teknoloji kullanılmakta, kuru sistemle üretim yapmaktadır.
7. TOO Standart Cement; Shiment’te halen inşa halindedir. Kuru sistemle üretim
yapacaktır. Ancak, düşük kapasitelidir.
8. Platre LTD;lokal firma olup, Almatı’dadır.
9. Pro Logistic Kazakhstan LLP;
10. Remstroiservis-Samrat TO;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.10. İnşaat Sektörü Standartları
Kazakistan inşaat sektöründe teknik standartlar üst seviyededir. Yapı kontrol ve iskan izinleri
oldukça kapsamlı ve sıkı izlenen prosedürlere tabidir. Yaz ve kış inşaat faaliyetleri
duraksamadan yürütülmektedir. Kış şartlarında inşaatın durması söz konusu olmamaktadır.
Kazakistan’da önceden gelen bir inşaat sektörü olmadığından bu konuda da teknoloji
birikiminden söz edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yapılan inşaatların sürecine ve
niteliğine bağlı olarak Kazakistan dışından gelen araçlar inşaat bitiminde aynı yollarla dışarı
gitmektedir. Yani makine parkı oluşma durumu söz konusu değildir. Zaman zaman bir proje
kapsamında gelen makineler yerel ortaklara devredilebilmektedir.
Kazakistan genelinde inşaat dahil bir çok ürün GOST standartlarına uygun olması halinde
ithal edilebilmektedir.
1.11. Yatırım, Yabancı Yatırım, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Mevzuatı:
Kazakistan’da yatırımla ilgili düzenlemeler, 8.1.2003 tarih ve 373-II sayılı “K.C. Yatırım
Kanunu” ile yapılmıştır. Yabancı yatırımlarla ilgili ayrı bir düzenleme olmayıp, projenin
durumuna göre genel yatırım mevzuatı kapsamında şekillenebilmektedir.
Kazakistan’da yabancı yatırımlar Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı bünyesinde
oluşturulan Kaznex Invest birimi tarafından yönlendirilmektedir. Ancak, proje niteliğine göre
Kaz agro, Samruk Kazına ve diğer ilgili bakanlıklar tarafından da yürütüldüğü görülmektedir.
9
Kazakistan’da müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü ile ilgili mevzuatlara, Kamu İnşaat
ve Konut Ajansı’nın www.ads.gov.kz adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır.
İllerde tüm yetkiler valilik bünyesinde toplanmıştır.
1.12. Yabancı İşçi Çalıştırma, Oturma ve Diğer İzin Prosedürleri
Bu düzenlemelere göre, Kazakistan’da yabancıların ikametleri oldukça zorlaşmaktadır. Grup
ayırımlarına gidilerek, değişik kısıtlamaların uygulanacağı anlaşılmaktadır.
Türkiye’den Kazakistan’a girişte 1 ay süre ile vize uygulaması yoktur. Ancak, ülkeye girişten
itibaren 5 gün içerisinde resmi makamlara registre yaptırılma zorunluluğu bulunmaktadır.
2010 yılında yapılan resmi ziyaretlerde 1 aylık vizesiz bulunma süresinin karşılıklı olarak 3
aya çıkarılmasında prensipte anlaşılmıştır. Ancak bu güne kadar bir netice alınamamıştır.
K.C. Çalışma Bakanlığınca yapılan açıklamalara göre yabancı çalıştırma kotası 2014 yılında
Kazakistan’ın ekonomik olarak aktif nüfusunun % 0.7’si oranında belirlenmektedir. Bu oran
2010 yılında %0,75, 2011 yılında %0,85, 2012 yılında %1 ve 2013 yılında %1,2 olarak
belirlenmişti. Kazakistan nüfusu hali hazırda yaklaşık olarak 17 milyon civarındadır ve bunun
8,6 milyonunun ekonomik olarak aktif nüfus olduğu belirlenmiştir.
Yabancı İşçi çalıştırılmasına ilişikin mevzuatta yapılan düzenlemeye göre daha önce 1/7 olan
kota oranı 01.01.2012 tarihinden itibaren 1/10 olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum
kalifiye eleman gerektiren işlerde yatırımcı ve müteahhit firmalarımızı oldukça güç durumda
bırakmaktadır. Ancak, projenin önemine binaen ilgili kuruluşa, genellikle Valiliklere proje
bazında özel izin verilebilmektedir.
1.13. Vergiler ve Sosyal Güvenlik Giderleri
VERGi ORANLARI:
İşletme
Kurumlar vergisi
Katma değer vergisi (KDV)
Çalışan
Gelir vergisi
Emeklilik Fonu
Sosyal vergi
Sosyal Güvenlik Primi
GÜMRÜK VERGİ ORANLARI
- İnşaat malzemeleri ve iş makineleri
% 20
% 12
% 10
% 10
% 11
%5
(GB ile OGT’ye geçilmiştir)
% 0-15
1.14. Şirket Kuruluşları ve Bankada Hesap Açılması
Şirket kuruluşlarının tescilleri, Adalet Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerince yapılmakta,
Maliye Bakanlığı il Müdürlüklerinden de vergi kayıtları yapılmakta ve İstatistik Ajansınca
istatistik kartlarından izlenmektedir.
1.15. Sorun Yaşayan Şirketlerimizin Varsa Hukuk Danışmanlığı Alabileceği Firmalar ve
İletişim Bilgileri:
10
Hukuk hizmetleri: Ticari davalar, inşaata başlama öncesi tüm izinlerin alınması ve
danışmanlıkları, tüm inşaat lisanslarının alınması, oturma ve çalışma izinleri, şirket açma ve
kapatma işlemleri v.s.işlemler Hukuk büroları tarafından yürütülmektedir.
Muhasebe hizmetleri: Hesaplar ve beyannameler, vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi
işlemleri bu bürolarca yapılmaktadır.
Gümrük hizmetleri: Gümrükle ilgili bütün hizmetler, TIR karşılaması ve depoya kadar tüm
lojistik hizmetler bu şirketlerce yapılmaktadır.
FİRMA ADRESLERİ:
“Dosımova” tercüme bürosu
Mariya Fedyanina
“Ondasınova” tercüme bürosu
Dinara Ondasınova, Anar Seysembiyeva
Kazıbek bi cad., 40/33, Almatı
Tel: +7 727 261 13 61, 261 20 38,
Cep: +7 701 430 90 06
e-mail: [email protected], [email protected]
Naurızbay Batır cad., 41/1, (Gogol kesişimi),
Almatı
Tel: (727) 279 15 67
Cep: +7 707 7669507, +7 777 2211111, +7 771
4639467
e-mail:
[email protected],
[email protected]
“Kazakistan audarması” tercüme bürosu
Jannat Ergaliyeva, Nurcan Sadırbekulı
“Kazakistan Büro Perevodov “İnterservice”
Vladimir Belozerov
Adres: Töle Bi cad., 30, (Puşkin kesişimi), Almatı
Tel: +7 727 291 70 44, 293 93 98, 293 93 89
Cep: +7 701 9521940, +7 777 2303045
e-mail: [email protected]
Morgan Lewis
Hukuk hizmetleri
050010, Dostık Cad.,No:38, Almatı
“Ken Dala “ İş Merkezi, 5.Kat,
Tel.(727) 250 75 75
Fax (727) 250 75 76
Cep: +7 701 873 91 66
e-mail: [email protected]
www.morganlewis.com
Yetkili: Aida B.Akhmetova
Türkçe biliyor.
NOTER, HUKUK ve TERCÜMANLIK BÜROSU
Müdür: Muhit ABDULLAYEV
(Türkçe bilmektedir)
Almatı şehri, Baytursınov/Jambıl sokakları keşisimi
58/106b, daire 2
Tel.: +7 727 292 97 06
Faks: +7 727 272 72 59
Cep: +7 701 713 66 67, +7 707 713 66 67
e-mail: [email protected]
“ATA LEGAL COMPANY”
Genel Müdür: Tofik AKHMEDOV
Anvar KHAİROYEV
Adres: Abay cad., 26a, ofis 104, “Konkord” iş
merkezi
Almatı
Tel: +7 727 328 76 76, 259 98 86
Cep: +7 771 779 09 90
e-mail: [email protected]
web: www.audarma-perevod.kz
KAZADİLET
Hukuk ve danışmanlık şirketi
Naurızbay Batyr cad.31
Premium Business Center, ofis 44, Almaty
Tel.(727) 226 25 01
Fax (727) 226 25 02
Cep tel.: +7 701 733 25 05, +7 701 404 58 02
e-mail:
[email protected],
[email protected]
www.kazadilet.kz
Genel Müdür: Ruslan Bahıtoğlu Taşkenbay
(Türkçe biliyor)
“REGATTA Consulting”
Hukuki
hizmetler,
muhasebe
ve
vergilendirme,
insan kaynakları hizmetleri
Genel Müdürü: Kanat MAZHENOV (Türkçe
biliyor)
Adres: “Koktem Square”, 15 A, ofis 602
Tel
: +007-727 356 11 01/
CEP:+77017226211
Faks : +007-727 356 11 02
[email protected]
www.regatta.kz
“İDEA LOJİSTİK”
Gümrük işlemleri, noter ve yeminli
tercümanlar.
11
Adres: İş Merkezi “Jenis”, Buhar Jırau Sok.,33
(Şagabutdinov Sok. kes.), 4.kat, 406 ofis, Almatı
Tel.: +7 727 395 30 61, 376 37 28
Faks: +7 727 244 92 49
Cep: +7 701 532 33 33, +7 777 211 43 00,
+7 701 457 77 75-Enver Bey
E-mail: [email protected], [email protected]
www.atalegal.kz Türkçe biliyorlar.
“ADVENTUS” TOO
Firma açma, temsilcilik, satış yapma konusu
Kunayev cad., 21b, “SAT” iş merkezi,
Tel.: +7 727 222 28 89
Cep: +7 701 111 28 58
e-mail: [email protected]
web: www.adventus.kz
“G&G CONSULTİNG”
Muhasebe işlemleri
Genel Müdür: Veysel KARACA
Murat KARACA
Adres: Kazıbek Bi Sok., No:123, Almatı
Tel.: +7 727 341 04 51
Cep: +7 701 212 85 00
E-mail: [email protected]
FMCO
(Financial
&
Management
Consulting)
-Finans ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
-Muhasebe Danışmanlığı
Yetkililer: Recep YALÇIN, İbrahim HANCI
Adres:
Mamır-4,
Daire:62,
Kat:2,
Almatı/KAZAKİSTAN
Cep tel.: +7 701 731 46 10-Recep Bey
Cep tel.: +7 701 111 91 58-İbrahim Bey
Email:
[email protected],
[email protected]
“STAR CONSULTING”
(Mali Müşavirlik Firması)
Adres: Kurmangazı Sok. No:43 / kv.37,
Almatı/KAZAKİSTAN
Tel.: +7 727 328 17 20, 261 40 00
Cep tel.: +7 701 727 52 50
Faks: +7 727 272 92 50
E-mail: [email protected]\ [email protected]
www.ggconsulting.kz
NOTER VE AVUKATLIK BUROSU
Noter: Mrs.Kulyami Tukenovna (Turkce biliyor) eski
AVUKAT
Eşi Avukat Mr. ORINBEK bey (Turkce biliyor)
Adres: Almatı şehri, Dostik sok.105
Alatau Otelin icinde ofis. 1.kat
Tel: 007-727-2588113
Cep: +7701-7882244
Genel Müdür: Gülnaz JİRENÇİNA
Adres: Şevçenko Sok.,192
Almatı/KAZAKİSTAN
Tel.: +7 727 296 93 26, 375 50 77, 375 34 15
Cep: +7 777 300 18 64, +7 771 450 47 31
E-mail: [email protected]
Türkçe biliyor.
RESPECT Consulting
Şirket kuruluşu, vize işlemleri
Grata (TR ile bağlantılı)
Hukuk hizmetleri
Sayat Zholshy&Partners şti. (TR ile baglantili)
Rustam Ilzhanov
Hukukçular ve Avukatlar bürosu
Raşid Gaysin – yönetim kurulu ortak
Kanat Adilbekov – türkçe biliyor
104, M.Ospanov Street, Almaty,
050020, Republic of Kazakhstan
T.: +7 (727) 2445-777
F.:+7 (727) 2445-776
E.: [email protected]
Web Site: www.gratanet.com
Abzhanov and Partners
Hukuk hizmetleri
111 Gogol Street, Office 507
Almaty, Kazakhstan
Tel/Fax: +007 (727) 232-15-90
E-mail: [email protected]
Mehmet Sonkur
Ayteke Bi Sok., 116/36 (Bayzakov köş.)
Almatı, Kazakistan
Tel./Fax: +007 (727) 391 15 82
Cep Tel.: +7 701 735 36 77
[email protected]
Adres: Al Farabi, 5, Almatı şehri,
Nurly tau, Blok 2A, 3.kat,
Tel : +007-727-311 00 20
Faks : +007-727-311 00 22
E-mail: [email protected]
Web Site: www.szp.kz
NOT: Avukatlar ingilizce biliyorlar.
“Nomadex”
Mirlan Jalilov-Genel Müdür
Almas Toxanov-Müdür
Dostık/Kazıbek Bi, 12/24, ofis 75, Almatı
Tel.: +7.727.232 63 63, +7.701 453 51 89
Faks: +7.727.232 63 34
E-mail: [email protected],
[email protected]
www.nomadex.kz
Gümrük işlemleri, broker hizmetleri
12
TOO “Bak Consulting”
Muhasebe, hukuk işlemleri
“ARC LOGISTICS”
Gümrük işlemi
Kabdolov Sok., 22”B” (Mareçka)
Almatı, Kazakistan
Tel./Fax: +007 (727) 356 06 31
Yetkili: Nurullah Bey
Cep Tel.: +7 701 221 26 29
ALİZE
SİGORTACILIK
VE
ARACILIK
HİZMETLERİ
Yetkili: Ahmet Metin ERDOĞMUŞ
Adres: 050008, Şevçenko Sok., 147D, Ofis 2, Almatı
Tel.: +7 727 376 12 31, 327 15 97, 391 18 83
Cep tel.: +7 701 362 75 45
E-mail: [email protected], [email protected]
Selçuk ÇAMUR, Rıfat TANRIVERDİ
Mametova Cad. 29
Almatı, Kazakistan
Tel./Fax: +007 (727) 279 00 51, 271 30 73
Cep: +7 701 564 50 05, +7 701 266 99 87
AMANAT CONSULTİNG
Adres: Nurly Tau İş Merkezi, 4A Blok, 8.kat, ofis 32
Almatı
Tel: +7 727 344 11 01,
Faks: +7 727 344 11 02
Web: www.amanatconsulting.kz
1.16. Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Firmaları İçin Önemli Olabilecek Kamu
Kurum ve Kuruluşları, Dernekler, İş Örgütleri, Süreli Yayınlar veb. İletişim Bilgileri ve
Web Adresleri
Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları için önemli olabilecek kamu kurum ve
kuruluşları, dernekler, iş örgütleri, süreli yayınlar vb. iletişim bilgileri ve web adresleri
aşağıda verilmiştir.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, DERNEKLER VE İŞ ÖRGÜTLERİ
K.C.TİCARET VE SANAYİ BAKANLIĞI YATIRIM KOMİTESİ
Yetkili
: Asılhan SERİKOV
Tel
:+7 7172-24-15-40
Faks
:+7-7172-24-21-24
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.mint.gov.kz
Adres
:010000, Astana, KAZAKİSTAN
Kabanbay Batır cad,47 Transport Tower Binası
----------------------K.C. İNŞAAT VE KONUT İNŞAASI AJANSI
Yetkili
: Serik Kenesoviç NOKİN
Tel
: +7 (7172) 74-22-43
Faks
: +7 (7172) 74-22-43+7 (
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.ads.gov.kz
Adres
: 010000, Astana, KAZAKİSTAN
Orınbor Cad 8, Bakanlıklar Evi 10.giriş kapısı, 4.kat
-----------------------ALMATI MİMAR VE ŞEHİR İNŞAATI DEPARTMANI
Yetkili
: Sayran Ahmetoviç FAZILOV
Tel
:+7 727 279-58-24, 279-54-90
Faks
:+7-727- 279-57-38, dah 209
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.almaty.kz
Adres
:050010, Almatı, KAZAKİSTAN
Abılay Han cad, 91 7.Kat
-------------------------«KAZNEX INVEST» K.C.İHRACATI GELİŞTİRME VE ARTIRMA AJANSI
Yetkili
: Bekcan TOLIBAY
Tel
:+7 7172-79 93 93 (dah 1085)
Faks
:+7-7172-79 93 92
E Posta
: [email protected]
13
WEB
: www.kaznexinvest.kz
Adres
:010000, Astana, KAZAKİSTAN Sıganak cad,25 2.Kat
-------------------------K.C. İNŞAATÇILAR DERNEĞİ
Yetkili
: Talgat ERGALİYEV
Tel
: +7 (7172) 94 91 01
Faks
: +7 (7172) 94 23 88
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.souz-sk.kz
Adres
: 010000, Astana, KAZAKİSTAN Kubrina Cad 22/1,
-------------------------KAZAKİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Yetkili
: Sabr YESSİMBEKOV
Tel
: +7-7172- 51-69-52
Faks
: +7-7172 51-69-76
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.cci.kz
Adres
: Sıganak Cad, 29 2.Kat 010000, Astana/ KAZAKİSTAN
-------------------------KAZAKİSTAN ULUSAL GİRİŞİMCİLER ODASI
Yetkili
: Abılay MIRZAHMETOV
Tel
: + 7 7172 91 93 00
Faks
: + 7 7172 91 93 93
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.palata.kz
Adres
: 010000, Astana, KAZAKİSTAN '' İzumrudnıy Kvartal'' İş Merkezi Kunayev Cad, 8 A3,
26.Kat
--------------------------‘’KAZ AGRO’’ ULUSAL HOLDİNG’’ A.Ş.
Yetkili
: Berik BEYSENGALİYEV
Tel
: +7 7172 39-00-25, 70-56-20
Faks
: +7 7172 32-53-64
E Posta
:
WEB
: www.kazagro.kz
Adres
: 010000, Astana, KAZAKİSTAN Kenesarı Cad, 36
-----------------------------KATİAD. KAZAKİSTAN-TÜRKİYE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Genel Sekreter : Ahmet ALYAZ
Tel
: +7-727 321 62 90, 321 62 91
Faks
: +7-727 321 62 27
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.katiad.kz
Adres
: Almatı, KAZAKİSTAN Furmanova Cad 65, 4.kat, ofis 402, (Makatayev köşesi)
-----------------------------SAMRUK KAZINA A.Ş.
(National Welfare Fund)
Yetkili
: Ömırzak ŞUKEYEV
Tel
: + 7 7172 79-04-86, 55-40-02
+ 7 7172 97-94-42
Faks
: + 7 7172 79-04-00, 55-40-00
+ 7 7172 97-94-45
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.samruk-kazyna.kz
Adres
: 010000, Astana, Kazakistan
Kabanbay Batyr Cad, 19 Blok-A,C,E
-----------------------------«KAZENERGY»
Yetkili
:Timur KULİBAYEV
Tel
: + 7 7172 979 398
Faks
: + 7 7172 979 391
E Posta
: [email protected]
WEB
: www.kazenergy.com
Adres
: 010000, Astana, Kazakistan
14
Kabanbay Batyr Cad, 22 B-Blok-15
FUARLAR:
Kazakistan’da yapı-inşaat, petrol ve kimya sektörlerine ilişkin fuar ve konferanslar yılda bir
kaç kez TNT, ITE ve ITECA FUARCILIK firmaları tarafından başarılı bir şekilde
düzenlenmektedir. Kazakistan’ın değişik şehirlerinde düzenlenen fuar ve konferanslar
oldukça etkindir. Fuarcılık şirketinin iletişim bilgileri aşağıdadır.
1. ITECA Fuarcılık
Yetkili: Yuri Borodikhin, Dinara Alpysbayeva, Larissa Litvinenko
Tel: + 7 727 258 34 34, + 7 777 214 59 92
Faks: + 7 727 258 34 44
E Posta: [email protected] ; [email protected]
WEB: www.iteca.kz
Adres: 42, Timiryazev str., 2nd floor Almaty, Kazakhstan
-----------------2. ITE Fuarcılık
Yetkili: Yuri Borodikhin, Dinara Alpysbayeva, Larissa Litvinenko
Tel: + 90 212 291 83 10
Faks: + 90 212 240 43 81
E Posta: [email protected]
WEB: www.ite-turkey.com
Adres:19 Mayıs Caddesi, Golden Plaza Kat:4 34360 Şişli İstanbul Türkiye
------------------
15
BASIN VE YAYIN KURULUŞLARI
Kazakistan’da inşaat sektörü ile ilgili 33 adet etkin yayın kuruluşu bulunmakta olup, bu
kuruşların iletişim bilgileri Ek:1’de verilmiştir.
Ek:1
İNŞAAT SEKTÖRÜ MEDYA İLETİŞİM BİLGİLERİ
SIRA
FİRMA ADI
NO
BEZ PROBLEM
The Regional
1 Weekly
Advertising
Newspaper
BUSINESS IN
2 KAZAKHSTAN
NEWSPAPER
3
BUSINESSLIFE
MAGAZINE
THE VASH DOM
4
MAGAZINE
TELEFON
FAKS
EMAİL
WEB
+
+
+
+
7 727 239 39 51
7 727 239 39 52
7 727 239 39 53
7 727 239 39 54
+ 7 727 239 39 56
[email protected]
x.ru ;
[email protected]
www.bezproblem.kz
+ 7 727 394 95 45
+ 7 727 381 41 65
+7 727 394 97 84
[email protected]
www.bvk.kz
15, Republic Square,
office 368 Almaty,
050013,
KAZAKHSTAN
+7 727 267 25 65
+ 7 727 267 2517
+ 7 727 250 64 82
[email protected]
www.bizlife.k
z
4, Kazybayev str.,
Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 233 31 75
+ 7 727 233 31 81
int:227
+7 777 164 61 61
+7 701 480 32 59
ADRESİ
P.O.Box:25, Bez
Problem 28, Pushkin
Str.Office 138, 050002,
Almaty/KAZAKHİSTA
N
1, Bokeikhanov str.
Almaty,KAZAKHSTA
N
[email protected]
5
VIRA!
MAGAZINE
7/2,Utegen Batyr str.,
office 34 Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 316 30 22
+ 7 727 232 76 13
+ 7 727 276 15 86
+ 7 727 276 13 93
[email protected]
6
FACADE (ALL
ABOUT
FAÇADES)
MAGAZINE
Suranbayeva str., 89d,
Almaty, 050016,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 273 73 07
+ 7 727 273 73 59
[email protected]
z,
[email protected]
"VSYA
7 NEDVIZHIMOST
", ALMATY
50, Zhibek Zholy ave.,
Almaty,
KAZAKHSTAN
+
+
+
+
8
EXHIBITION
BRIDGE
INFORMATION
AGENCY
DOMA I
INTERYERY
9 (THE HOUSES
AND
INTERIORS)
THE
INTERNATIONA
L PUBLISHING
10
HOUSE
"YELLOW
PAGES"
HOUSING
11 CONSTRUCTION
S
IDEI DIZAINA
(IDEAS OF
12
DESIGN)
MAGAZINE
13 IZ RUK V RUKI
14
INDUSTRIYA
KAZAKHSTANA
7 727 271 84 81
7 727 273 84 03
7 727 273 92 14
7 727 273 77 81
[email protected]
7a, office Lermontovsky
pr, 117 Saint+ 7 812 714 31 81
Petersburg, 190068,
RUSSIA
+ 7 812 714 55 35
5, Shumny lane, (corner
of Gabdullin str.),
Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 292 83 10
+ 7 727 293 53 49
157, Abai ave., office 5
Almaty, 050009,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 270 70 60
+ 7 727 270 70 61
9,b.3, Dmitrovskoe
Shosse, Moskow,
127434, RUSSIA
+ 7 495 976 22 08
147a, Baitursynov str,
office 4 Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 292 91 29
50, Zhibek Zholy ave.,
Almaty,
KAZAKHSTAN
+
+
+
+
+
9-208, Zhambyl str.,
Karaganda, 100000,
KAZAKHSTAN
+ 7 721 241 29 72
[email protected],
[email protected]
www.vmost.r
u,
www.rsoft.ru
+ 7 727 270 18 40
[email protected] ,
[email protected]
www.yellowpages.kz
+ 7 727 976 20 36
[email protected] ,
[email protected]
www.rifsm.r
u
7 727 273 77 81
7 727 273 77 51
7 727 273 84 03
7 727 271 84 81
7 727 273 33 96
[email protected]
+ 7 721 22 53 36
[email protected] www.karund.
nd.kz
kz
16
THE JOURNAL
"INTERIOR,
15
PURSCHASE
THE BEST"
The publishing house
"CITY": 187, Tole Bi
str., corps 2, office 206
Almaty/KAZAKHSTA
N
+ 7 727 395 48 18
+ 7 727 395 48 20
+ 7 727 317 24 40
INFO-PRICE
16
COMPANY
76, Masanchi str.,
Almaty, 050000,
Kazakhstan
+
+
+
+
+
THE
INTENATIONAL
17 BUSINESS
MAGAZINE
KAZAKHSTAN
[email protected]
www.gorod.k
z
7 727 292 32 55
7 727 272 68 02
7 727 272 68 05
7 727 272 67 97
7 727 292 16 79
[email protected]
www.infoprice.kz
202a, Tole Bi st., 6th
floor
Almaty,
050009,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 266 25 07
[email protected]
www.investk
z.com
88, Satpaev ave.,
Almaty, 050046,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 246 47 08
[email protected]
ahoo.com
19 KAPITAL.KZ
53/116, mynbayev str.,
Almaty, 050057,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 266 39 39
"KOMPOZIT"
COMPANY LTD.
(CENTRE FOR
20
SCIENCE
&TECHNOLOGY
INFORMATION)
1, Nansena proyezd,
Mosko, 129343,
RUSSIA
+ 7 495 231 44 55
[email protected]
t.ru
www.stroym
at.ru
Office 97, building V,
Neglinnaya str.
Moscow, 127051,
RUSSIA
+ 7 495 258 51
81/82/83,
+ 7 495 545 09
15/16/17
[email protected]
u , [email protected]
www.expoclu
b.ru
Owner: VitelaGroup
LLP 19, Aueznov st.
Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 269 79 78
+ 7 727 277 50 37
+ 7 727 232 44 57
[email protected]
ail.com ,
[email protected]
x.ru
Owner: VitelaGroup
LLP 19, Aueznov st.
Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 269 79 78
+ 7 727 277 50 37
+ 7 727 232 44 57
[email protected]
ail.com ,
[email protected]
x.ru
18
21
AGENCY
"CAPITAL"
EXHIBITION
COMPANY
"NEGUS EXPO",
JSC
OT
FUNDAMENTA
DO INTERYERA,
A
22
CONSTRUCTION
BUSINESS
REFERENCE
BOOK
23
PRESTROIKA,
AN
ADVERTISING
NEWSPAPPER
"INDUSTRIAL
KAZAKHSTAN"
ADVERTISING
24 AND
INFORMATION
MONTHLY
MAGAZINE
+ 7 727 395 48 25
www.kapital.
kz
Owner: "MVF-RU
Ltd." 48, Demiana
+ 7 727 298 75 67
Bednogo str. Pos.
+ 7 777 264 12 19
Alatau, Almaty, 040907,
KAZAKHSTAN
[email protected]
mail.kz ,
[email protected]
moscow
+ 7 495 505 29 08
[email protected]
mbler.ru
Naberezhniye chelny
+ 7 855 233 37 62
[email protected]
İzmir
+ 90 232 458 15 16,
458 15 17
[email protected]
ru
Montreal
+ 7 514 633 85 38
[email protected]
hoo.com
25 PROPERTY.KZ
+ 7 727 291 48 99
CONSTRUCTION
26 MATERIALS®
MAGAZINE
9, b.3, Dimitrovskkoe
shosse, Moskow,
127434, RUSSIA
+ 7 495 976 22 08
+ 7 495 976 20 36
STROITELNYI
VESTNIK,
27 NATIONAL
WEEKLY
NEWSPAPPER
22, Pobedy Prospect, 3
floor
Astana,
010000,
KAZAKHSTAN
+ 7 717 223 00 97
+ 7 727 291 49 99
+ 7 717 277 97 04
+ 7 717 277 93017
www.ik.kz
[email protected] www.propert
om
ykz.com
[email protected]
www.rifsm.r
u
[email protected] ,
[email protected]
www.builder.
kz
17
110 a, Zharokov str.
Office 13 Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 237 06 27
+ 7 727 274 12 53
[email protected]
193 a, Raiymbek ave.
Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 291 80 20
[email protected]
STROYINFO
ADVERTISING
30 AND
INFORMATION
CATALOGUE
Owner: IPP Rubin ltd.
48a, Kurmangazy st.,
office 216, Almaty,
050000,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 261 24 89
[email protected]
x.ru
STROYKA NEW
31 REFERENCE
WEEKLY
Mega Center Media
LLP 155, Abai Avenue,
Offıce 1, Enterance 2,
Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 269 58 45
+ 7 727 269 58 85
32 STROYPROFIL
2,Pl. Pobedy, off. 387
St. Petersberg, 14136,
RUSSIA
+ 7 812 371 16 74
+ 7 812 371 06 01
+ 7 812 373 28 82
31, Abai ave.
Almaty,
KAZAKHSTAN
+ 7 727 279 00 03
28 STRIO,BUSINESS
29
33
STROY,K
MAGAZINE
ELITE HOUSE
MAGAZINE
[email protected]
www.spf.ccr.
ru
18
Ek:2
KAZNEX- KAZAKİSTAN İHRACAT TEŞVİK VE DESTEKLEME KURUMU'NCA YAYINLANAN KAZAKİSTANDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR YATIRIM PROJELERİ
(SON 50 PROJE)
(Projeler listesinin en güncel haline ve tam listesine http://baseinvest.kz/project adresinden ulaşılabilir.)
19
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 035 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content