close

Enter

Log in using OpenID

1 Üniversite Ülke Bölüm 1 Altay Devlet Tarım Ün. Rusya

embedDownload
Üniversite
Ülke
Bölüm
1
Altay Devlet Tarım Ün.
Rusya
Toprak
Ziraat Blm.(Tarla, Bahçe, Tarım Makinaları)
Makine Mühendisliği
Ziraat Ekonomisi
Elektrik Mühendisliği
Muhasebe İşletme Yönetimi
Veteriner Hekimliği
2
Southern Federal Un.
Rusya
Toprak
Ziraat Blm.
3
Başkırd Devlet Tarım
Rusya,
Başkırdistan
Toprak
Ziraat Blm.
4
Kostanay Devlet Un.
Kazakistan
Toprak
Ziraat Blm.
5
Azerbaycan Devlet Tarım
Azerbaycan
Toprak
Ziraat Blm.
6
International. Black See Un.
Gürcistan
Endüstri
Mühendisliği
Eğitim Bilimleri
İşletme
Muhasebe
Turizm ve Otel.
1
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilgisayar Bilimleri
7
Michigan State Un.
USA
Ziraat Blm.
Nematoloji
8
Perm Devlet Tarım Akademisi
Rusya
Toprak
İşletme ve Yönetim Bilimleri
9
Bihaç
BosnaHersek
Mühendislik
Eğitim
Ziraat
Beşeri Bilimler
Hukuk
Tıp/Sağlık ve Meslek Yüksekokulu
Diller ve Filoloji
Matematik ve Informasyon
Sosyal Bilimler
İşletme ve Yönetim Bilimleri
10
Mostar
BosnaHersek
Ziraat
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Diller ve Filoloji
Sosyal Bilimler
İletişim ve Enformasyon
Mühendislik
Beşeri Bilimler
Hukuk
2
Eğitim
Diğer
11
Zenica
BosnaHersek
Mühendislik
Eğitim Bilimleri
Ziraat
Beşeri Bilimler
Hukuk
Tıp/Sağlık ve Meslek Yüksekokulu
Diller ve Filoloji
Matematik ve Informasyon
Sosyal Bilimler
İşletme ve Yönetim Bilimleri
12
Niş
Sırbistan
Mühendislik
Ziraat
Tıp/sağlık ve Meslek ve Meslek Yüksekokulu
Matematik ve Informasyon
Sanat ve Tasarım
Diğer
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
(Natural Science)
Beşeri Bilimler
Hukuk
13
Tuzla
BosnaHersek
Mühendislik
Ziraat
3
Tıp/Sağlık ve Meslek Yüksekokulu
Matematik ve Informasyon
Sanat ve Tasarım
Diğer
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
Beşeri Bilimler
Hukuk
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Coğrafya, Jeoloji
Diller ve Filoloji
Eğitim Bilimleri
14
Karadağ
Montenegro
Mühendislik
Ziraat
Tıp/Sağlık ve Meslek Yüksekokulu
Matematik ve Informasyon
Sanat ve Tasarım
Diğer
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
Beşeri Bilimler
Hukuk
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama
Coğrafya, Jeoloji
Diller ve Filoloji Bilimleri
Eğitim Bilimleri
İletişim ve Enformasyon
4
15
Novi Sad
Sırbistan
Ziraat Bilimleri
16
Sarajevo
BosnaHersek
Mühendislik
Ziraat
Tıp/Sağlık ve Meslek Yüksekokulu
Matematik ve Informasyon
Sanat ve Tasarım
Diğer
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
Beşeri Bilimler
Hukuk
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama
Coğrafya, Jeoloji
Diller ve Filoloji
Eğitim Bilimleri
17
Aleksander Moisiu
Arnavutluk
İktisat
İlköğretim
İşletme
Muhasebe, İşletme Yönetimi
Öğretmen Eğitimi
İlköğretim
Psikoloji
Modern Avrupa Dilleri
Bilişim, Bilgisayar Bilimleri
Sosyoloji
5
Uluslarası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Bölge
Çalışmaları
Siyaset Bilimi
18
Manas Un.
Kırgızistan
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Sanat ve Tasarım
Eğitim Bilimleri
Ziraat Bilimleri
İletişim ve Enformasyon Bilimleri
Diğer çalışma Alanları(Beden Eğitimi)
19
Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi-
Azerbaycan
Turizm
İktisat
20
Un.of Florida
USA
Ziraat
(Entomoloji)
21
National Chung Hsing University
Taichung
Taiwan
Ziraat Bilimler (Entomoloji)
Fizik
İnşaat Mühendisliği
Malzeme Bilmleri
22
Priştina Un.
Kosovo
Diller ve Filoloji
Beşeri Bilimler
Makine Müh.
Elektrik Müh.
Tıp
6
Sanat ve Tasarım
Ziraat
Eğitim Bilimleri
23
Qafqaz Un.
Azerbaijan
Mühendislik
Hukuk
Matematik, Bilişim
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Diller ve Filoloji
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
Beşeri Bilimler
Eğitim
24
Ürdün Ün.
Ürdün
İlahiyat
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Kimya
Diller ve Filoloji
25
Tetova Ün.
Makedonya
Mühendislik
Hukuk
Matematik,
Bilişim
İşletme ve
Yönetim Bilimleri
Diller ve Filoloji Bilimleri
Sosyal Bilimler
Fen Bilimler
Beşeri Bilimler
Tıp Bilimleri
7
26
Batum,Sota Rustaveli Ün.
Gürcistan
Turizm ve Otel Yönetimi
27
Vitrina Ün.
Arnavutluk
Tıp
Tıp Medicine
Diğer Tıp Bilimleri
28
Kristen Satya Wacana
Üniversitesi
Endonezya
Ziraat Bilimleri
29
Tehran Ün.
İran
Ziraat Bilimleri
İşletme ve Yönetim Bilimleri
(girisimcilik)
Mühendislik
Beşeri Bilimleri
Tıp
Fen Bilimleri
Social Bilimleri
Mimarlik
30
Uluslararası Saraybosna Ün.
Bosna
Hersek
Business Sudies,(Management,İnternational
Relations)
Mechanical Enginerineering
Computer Science
Psychology
English Languange and Literature
Social Sciences
Architecture
31
Hena e Plote Beder Üniversitesi
Arnavutluk
İlahiyat
8
İngilizce Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyat Bölümü
Eğitim
32
University of Sumatra Utara
Endonezya
Ziraat Bilimleri
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Beşeri Bilimler
Hukuk
Matematik,Bilişim
Tıp Bilimleri
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Diğer Çalışma Alanları
33
İnternational University of Novi
Pzar
Sırbistan/Sa
ncak Bölgesi
İlahiyat
İşletme ve Yönetim Bilimleri
İktisat
Sanat ve Tasarım
Bilişim, Bilgisayar Bilimleri
Psikoloji
Diller ve Filoloji Bilimleri
Hukuk
34
İnternational Balkan University
Makedonya
Mimarlık
Tasarım
(Grafik Dizaynı)
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Öğretmen Eğitimi (Türkçe Öğretmenliği)
Endustri Mühendisliği
9
Diğerleri-Mühendislik,Teknoloji (Bilgisayar
Mühendisliği)
35
Rusya Timirzayev Devlet Tarim
Üniversitesi
Rusya
Ziraat Bilimleri
36
Kiev Milli Taras Şevçenko
Üniversitesi
Ukrayna
Diller ve Filoloji Bilimleri (Türk dili ve Edebiyatı)
Diller ve Filoloji Bilimleri (Modern Avrupa Diler)
Psikoloji ve Davranış Bilimleri
Hukuk
İşletme ve Yönetim Bilimleri
İktisat
Siyaset Bilimi
37
Nebraska Üniversitesi
ABD
Ziraaat (Bitki Koruma)
38
Liberya Üniversitesi
Liberya
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Ziraat Bilimleri
39
National Technical University of
Ukraine
Ukrayna
Elektrik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İşletme ve Yönetim Bilimleri
İktisat
Siyaset Bilimi
Mühendislik Teknoloji
Diğerleri-Mühendislik Teknoloji(Sivil Havacılık
Yüksekokulu)
10
40
Polytecknic University of Tirana
Arnavutluk
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mühendislik Teknoloji
Mimarlık
Fen Bilimleri
41
Prizren Üniversitesi
Kosova
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Hukuk
Diller ve Filoloji Bilimleri
Bilişim, Bilgisayar Bilimleri
İktisat
42
Ivane Javakhishvili Tiflis
Devlet Üniversitesi
Gürcistan
Bilgisayar Bilimleri
Arkeoloji
Coğrafya
Felsefe
Fizik
Kimya
Matematik
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyati
İktisat
İşletme
Turizm ve İşletmeciliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
11
Bilgisayar Mühendisliği
43
Kerkük Üniversitesi
Irak
Ziraat Bilimleri
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mühendislik Teknoloji
Beşeri Bilimler
Tıp Bilimleri
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Mimarlık
Diller ve Filoloji Bilimleri
44
University of İshik
Irak
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mühendislik Teknoloji
Beşeri Bilimler
Tıp Bilimleri
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
45
Selahaddin University-Hawler
Irak
Ziraat Bilimleri
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Beşeri Bilimler
Tıp Bilimleri
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Mimarlık
Diller ve Filoloji Bilimleri
Mühendislik Teknoloji eri
12
46
Tikrit Üniversitesi
Irak
Veteriner Hekimliği
Ziraat Bilimleri
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mühendislik Teknoloji eri
Beşeri Bilimler
Tıp Bilimleri
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Mimarlık
Diller ve Filoloji Bilimleri
47
Perm State University
Rusya
Ziraat Fakültesi-Tarım Ekonomisi
İşletme ve Yönetim Bilimleri
48
İşenalı Arabayev Devlet
Üniversitesi
Kırgızistan
İlahiyat Fakültesi
49
50
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Gürcistan
Kazakistan
Tıp Bilimleri
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Medicine (Tıp)
Dentistry (Diş Hekimliği)
Mathematics (Matematik)
Economics (İktisat)
Education–Teacher Training
(Eğitim – Öğretmen Eğitimi)
Natural Sciences
(Physics and Biology)
Fen Bilimleri (Fizik ve Biyoloji)
13
Computer Science
(Bilgisayar Bilimleri)
Türk Dili ve Edebiyatı
İlahiyat
Diğerleri - İşletme ve Yönetim Bilimleri (OthersBusiness Studies and Management Science)Turizm İşletmeciliği
Müzik
Tarih ve arkeoloji
Turizm ve Otel Yönetimi
51
Hongik Üniversitesi
Güney Kore
İşletme ve Yönetim Bilimleri
52
Kiit Üniversitesi
Hindistan
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mühendislik Teknoloji eri
Beşeri Bilimler
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimleri
Mimarlik
53
North Dakota State Üniversitesi
ABD
Ziraat Bilimleri
Mühendislik
İşletme ve Yönetim Bilimleri
54
National Ribat Üniversitesi
Sudan
Tıp Bilimleri
55
The British University in Egypt
Mısır
Diş Hekimliği
İşletme ve Yönetim Bilimleri
Mühendislik Teknoloji eri
14
Diller ve Filoloji Bilimleri
Eczacılık
56
Sudan University of Science
and Technology
Sudan
Ziraat Bilimleri
Güzel Sanatlar (Resim Heykel)
İşletme ve Yönetim Bilimler
Eğitim
Mühendislik Teknoloji
Diller ve Filoloji Bilimleri
Tıp Bilimleri
İletişim ve Enformasyon Bilimleri
57
Karary University
Sudan
Tıp Bilimleri
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
442 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content