close

Enter

Log in using OpenID

Albayrak yeni araçları tanıttı

embedDownload
ALTIN - DÖVİZ
444 5959
www.�stanbulseyahat.com
Yıl: 8
Sayı: 2424
26 Ocak 2015
Pazartes�
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
GRAM
ALIŞ
SATIŞ
97,15
97,35
ÇEYREK
154,32
157,96
YARIM
307,50
315,50
TAM
616,53
629,13
DOLAR
2,3382
2,3396
EURO
2,7036
2,7036
EM
Bu yıl 19.’su düzenlenen EMITT Tur�zm Fuarı’nda yen� kurulanlar da dah�l bütün büyükşeh�rler vardı. Fuarda gözler Tek�rdağ’ı aradı
BÜYÜKŞEHİR
SINIFTA KALDI
 BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALDI
 TEKİRDAĞ ÖNEMSENMİYOR MU?
Bu yıl 19’uncusu düzenlenen ve 22-25 Ocak
2015 tar�hler� arasında gerçekleşt�r�lenen
Doğu Akden�z Uluslar arası Tur�zm ve Seyahat Fuarı (EMITT) na Tek�rdağ’ın katılmaması d�kkat çekt�. Tur�zm fuarına 70 ülken�n
yanı sıra 80 �l�n kend�n� tanıtmak �ç�n katıldığı bel�rt�ld�. Fuarda Tek�rdağ, Şarköy Tanıtma ve Tur�zm Derneğ� standı ve Ramada
Tek�rdağ Hotel standı �le yer aldı.
Özell�kle fuara katılanlarca, Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�yes�n�n öncel�kl� hedefler� arasında yer alması gereken Tek�rdağ’ın tur�zm
potans�yel�n� arttırmak, çeş�tl�lend�rmek ve
tanıtmak hedef�nde neden b�r çaba göstermed�ğ� merak konusu oldu. Katılınmayan
fuar sonucu halkın kend� arasında “yoksa
Büyükşeh�r Tek�rdağı önemsem�yor mu” kanısı doğmasına neden oldu. 9. sayfada
Eşkinat
karne
dağıttı
Albayrak yeni araçları tanıttı
Haber�n devamı 7. sayfada
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili
Faik Öztrak Uğur Mumcu’nun ölümünün 22. Yıldönümü dolayısıyla bir anma
mesajı yayınladı. Öztrak
mesajında, “Cesur gazeteci
Uğur Mumcu’nun haince
katledilişinin üstünden 22
yıl geçti. Bu kaybın acısı yüreklerimizde hala tazedir.”
Dedi. 3. sayfada
Yüceer:
Uğurlar
ölmedi
Ekrem Eşk�nat
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Karacakılavuz İlkokulu’na konuk olarak
miniklerin karne heyecanını
paylaştı. Öğrencilere tek tek
karnelerini veren Eşkinat tavsiyede bulunmayı da ihmal
etmedi. Eşkinat çocukları tanımadıkalrı kişilerle iletişime
geçmemeleri konusunda da
uyardı.
Acısı
hala
taze
Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, Fen
İşleri Daire Başkanlığı, Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü (TESKİ), Ulaşım
Daire Başkanlığı ve diğer tüm
daire başkanlıklarında kullanılmak üzere yeni alınan
araçları basına tanıttı. Yeni
alınan araçlarla ilgili Fen İşleri Daire Başkanı Oktay
Çolpan ve diğer yetkililerden
detaylı bilgi alan Albayrak,
araçların direksiyonuna geçerek test etti.
Faili meçhul Hala aydınlanamayışının
cinayetin 22. Yıldönümü
Kad�r
Albayrak
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen hain
saldırı sonucu aramızdan ayrılışının 22.
Yıldönü dolayısıyla yayınaldığı mesajıdna,
“Bu faili meçhul cinayetin hala aydınlanamayışının 22. Yıldönümü.” Dedi.
Tuncar Ünsal’ın haber� 2. sayfada
Tuncar Ünsal’ın haber� 5’de
Murat
Sevgi
4. SAYFADA
www.avrupagazetecilik.com.tr
ELEMIYAORN
ARAN
İş arayanlar
İŞKUR açık
iş ilanları
9. sayfada
e-posta:[email protected]
Servet Gürkan
GÜCÜ ELİNDE
TUTANLAR
KORKAR!
5. sayfada yazıyor...
Tel: 0282 264 34 43
CHP Tekirdağ
Milletvekili
Candan Yüceer, ölümünün
22. Yıldönümünde Uğur
Mumcu’yu
yayınladığı
mesajla andı.
Yüceer mesajında; “Hayatı
boyunca doğru bildiğini yazmaktan korkmayan, Cumhuriyet sevdalısı, cesaretin
simgesi Uğur Mumcu’yu
aramızdan ayrılışının yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.” dedi.
Candan Yüceer
Türk�ye'n�n tur�zm tanıtımında
büyük rol
oynayan
ve tur�zm fuarcılığında
dünyanın
en büyük
5. fuarı
kabul ed�len EMITT
2015'e, 71
ülkeden
4 b�n 500
kurum ve
kuruluş
katıldı.
Fuarda
ülkeler
tur�zmde
öne çıkan
tar�h� ve
kültürel
değerler�n�
tanıttı.
Devamı 3. sayfada
Geleneksel Halk
Çalgıları Konseri
Namık Kemal Üniversitesi’nin Kültürel Etkinlikleri
kapsamında Geleneksel Halk
Çalgıları Konseri Rektörlük
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Bağlamada
Ekrem
Öncü ve Kavalda Yaşar Güç
sanatseverler unutulmaz bir
konser yaşattılar. 3. sayfada
Faks: 0282 261 65 91
2
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
26 Ocak 2015 Pazartes�
AK Parti Malkara Kadın Kolları
Genel Kurulu Yapıldı
AK Part� Malkara Kadın Kolları Genel Kurulu
Z�raat Odası Toplantı
salonunda �l Başkanı
Ahmet Akçay'ın katılımı �le
gerçekleşt�r�ld�. AK Part�
Kadın Kolları Kongres�,
Faili meçhul
cinayetin
D�van Başkanlığına AK
Part� İl Kadın Kolları Başkanı Eda Özcan, Başkan
Yardımcılığına Gülcan
Barbaros, Kat�p üyel�klere
de Fatma Talaşmanlı, Selma Çolak ve Tül�n Özlem
tehd�tlere, karşılaştığı
tüm engellere rağmen
yılmadan, düşünceler�n�
korkusuzca yazmaya
devam ett�.
Mustafa Kemal Atatürk'ün �lkeler�n�n yılmaz
b�r savunucusu olarak,
egemen güçlere karşı
yaşamı boyunca mücadele ett�.
Fa�l� meçhul c�nayetlerle yaşamanı y�t�rm�ş
aydınlarımızı h�çb�r
zaman unutmayacağız,
unutturmayacağız.Bu
hassas konuda toplumsal
belleğ�m�z� her zaman d�r�
tutacağız. Onların ışığında korkusuzca yürümeye
devam edeceğ�z.
H�ç hak etmed�kler�
şek�lde ha�n tuzaklar
sonucunda acı sonlarla aramızdan ayrılan;
demokras� yolunda, barış
yolunda, aydınlanma yolunda hayatlarını h�çe sayan, başta Uğur Mumcu
olmak üzere kaybett�ğ�m�z
tüm aydınlarımızı rahmet, m�nnet ve özlemle
anıyor, hatıraları önünde
saygıyla eğ�l�yorum.
Ruhları şad olsun…”
TUNCAR ÜNSAL
Sayı: 2424 26 Ocak 2015 Pazartes�
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�. adına İmt�yaz Sah�b�
Meral AKYAZI
Yazı İşler� Müdürü
Sevde Gül MALİT
Sayfa Ed�törü
Hüdaverd� MALİT
Haber Merkez�
Muhab�rler
Tuncar ÜNSAL (Muhab�r)
Alper ERAL (Muhab�r)
İsma�l Furkan AKUÇAN(İnternet Ed�törü-
Muhab�r)
Özge Aslan (Muhab�r)
Turgay Efend�oğlu (Düzeltmen)
Yazarlar
Tevf�k HACIOĞLU
Hal�t ÇEBİ
Yayın Türü
Yerel Sürel�
Yönet�m Yer�
Ortacam� Mah. Yunusbey Cad.
No:36/A TEKİRDAĞ
Telefon
nuşmasında AK Part�n�n
kadınlarla s�yaset yapan
b�r part� olduğunu,AK
Part� Kadın Kollarının b�r
süs, b�r v�tr�n, b�r aksesuar
olarak değ�l kadınların ülken�n kader�nde bugünün
teşekkür ederek yen�
seç�lecek yönet�me de
başarılar d�led�.
Akçay konuşmasında
AK Part�n�n bugüne kadar
yapılan tüm seç�mlerde
kadınların özver�l� çalışmaları sonucunda gal�p
çıktıklarını, kadınların
haklarının ödenemeyeceğ�n�, Haz�ran ayında yapılacak Genel seç�mlerde
de tüm kadın kollarından
aynı performansı bekled�kler�n� bel�rtt�.
Kongreye tek l�ste olarak g�ren Şevval
Şeyma Gürkan Başkanlığı
alırken yönet�m kurulunu
da şu �s�mler oluşturdu.
Gönül Çınar, Selda
Sorgun, M�ray Sadıkoğlu, Gülsen Çel�k, Cennet
Kılkış, Ruk�ye Karakuş,
Fatma Gülten, Yel�z Özdem�r, Fatma Gül, Med�ne
G�den, Yasem�n G�den,
B�rsen Çorbacı, Demet
Yıldız, Ham�yet Küçük,
Sevda Ekmen, Serp�l
Kaan, Fatma Baltabıyık,
Hülya Yıldız, Jale Çel�k,
S�bel Avkıran, B�lgehan
Coşkun, Em�ne Yıldız,
Ayten Akçay ve Fatma
Taslan. ALPER ERAL
Hala aydınlanamayışının 22. Yıldönümü
Uğur Mumcu’nun,
aydınlanma ve daha çok
demokras� yolunda y�t�r�len aydınlardan sadece
b�r tanes� olduğuna d�kkat
çeken Albayrak mesajında şunlara yer verd�:
“Uğur Mumcu onurla, d�md�k, karanlıkları
aydınlığa dönüştürmek
�ç�n sürdürdüğü yaşamı
boyunca, kalem�n� k�msen�n önünde eğmed�. Daha
çok özgürlük, daha çok
demokras� �ç�n, demokras�n�n önündek� engeller�
kaldırmak �ç�n, aldığı tüm
Kuruluş: 01.03.2007 Yıl: 8
Işık'ın seç�lmes�, saygı
duruşu ve İst�klal Marşının
söylenmes� �le başladı.
Fal�yet raporlarının
okunmasından sonra Kadın Kolları Başkanı Gülnur
Gülel Öztürk yaptığı ko-
de, yarınınında etk�n
olab�lmeler�n� sağlamak �ç�n kurulduğunu
bel�rtt�.
İlçe Başkanı Bulut
Yıldırım �se konuşmasında AK Part�n�n
kadınları her zaman
önemsed�ğ�n� bel�rterek " Artık kadınlarımız bütün alanlarda
boy göstermekted�r.
S�yasette g�derek artan
b�r şek�lde yer alırken
hükümet�m�zn uyguladığı
akılcı pol�t�kalarla çalışma
hayatına daha rahat adım
atmaları sağlanmıştır. Şu
anda 8 Beled�ye Başkanı, 976 Beled�ye Mecl�s
Üyes�,33 İl Genel Mecl�s
Üyes� olmak üzere toplam
1018 Kadın arkadaşımız
yerel yönet�mlerde görev
almışlardır." ded�.
AK Part� İl Başkanı
Ahmet Akçay'da yönet�m
kurullarında başarıyla
görev yapan kadınlara
0282 264 34 43
e posta:
avrupagazetes�@hotma�l.com
D�zg� - Montaj - Graf�k
Avrupa Gazetes�
Baskı
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�.
Dağıtım: Yay-Sat Ünal Dağıtım
Gazetem�z pazar günler�
yayınlanmaz.
Gazetem�ze gönder�len yazılar
neşred�ls�n veya ed�lmes�n �ade
ed�lmez.
Haberler�m�z kaynak göster�lse
dah� �kt�bas ed�lemez.
Gazetem�z Basın Meslek
�lkeler�ne uymaya söz verm�şt�r.
Gazetem�zde yayınlanan köşe
yazılarının sorumluluğu
yazarlarına a�tt�r.
Gazeteye ücrets�z
�ş �lanı vermek
�ç�n arayın
0282
264 34
43
Malkara’da 7 bin 154
Öğrenci tatile çıktı
Tek�rdağ Malkara’da
7154 öğrenc� ve 519
öğretmen 15 gün sürecek
olan yarı yıl ta�l�ne çıktı.
Malkara İlçe M�ll�
Eğ�t�m Müdürlüğünden
yapılan açıklamada okul
önes� 640, �lkokul 2277,
ortaokul 2470 ve l�se
1767 olmak üzere toplam
7154 öğrenc� tat�le çıktı.
Malkara Hüsey�n
Köse İlkokulunda düzenlenen törende İlçe Kaymakamı Mahmut Halal ve
İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü
Al� Saraç �le Okul Müdürü
Murat Kalaycı, öğrenc�lere karneler�n� vererek 15
günlük tat�l�n �y� değerlend�r�lmes�n� �sted�ler. Tat�le
g�ren okullar 09. Şubat
2015 günü eğ�t�me başlayacak. ALPER ERAL
Acısı hala tazedir
26 Ocak 2015 Pazartesi
CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Tekirdağ
Milletvekili Faik Öztrak
Uğur Mumcu’nun ölümünün 22. Yıldönümü
dolayısıyla bir anma
mesajı yayınladı. Öztrak
mesajında, “Cesur gazeteci Uğur Mumcu’nun haince
katledilişinin üstünden 22
yıl geçti. Bu kaybın acısı
yüreklerimizde hala tazedir.” Dedi.
Unutulmaz konser
Klasik müziğin
Trakya'daki en önemli
temsilcisi olan Trakya
Oda Orkestrası’ndan
unutulmaz konser.
Kırklareli Belediyesi
Kültür Etkinlikleri kapsamında, Klasik müziğin
Trakya'daki en önemli
temsilcisi olan Trakya
Oda Orkestrası, Rektörlük Kültür Merkezi’nde
unutulmaz bir konser
vererek performansı ile
büyük alkış aldı.
Orkestra şefi Alper
Çam’ın girişimleriyle
2010 yılında Edirne'de
kurulan Trakya Oda
Orkestrası’nın, bilinen
klasik eserler ve Türk
bestecilerin eserlerinden
oluşan geniş bir repertuvarla verdiği konseri
yaklaşık 2 saat sürdü.
Konser sonunda
Belediye Başkan Vekili
Elmas Büyükdere, Orkestra Şefi Alper Çam’a
çiçek vererek bu konserleri sürekli düzenlemek
istediklerini belirtti.
Oda orkestralarının
yapıları itibariyle daha
kolay mobilize olarak
dinleyicisiyle buluşabildiğine değinen orkestra
şefi Alper Çam, dinleyicisini ayağına getiren değil, dinleyicisinin ayağına
giden bir orkestra olduklarını, doğru ve samimi
yaklaşıldığı takdirde
dinleyicilerin değişik
müzikal tatlara çok açık
olduğunun altını çizdi.
Çam, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet S.
Kesimoğlu, başta olmak
üzere Kırklareli’nde sahne almalarında emeği
olan herkese teşekkür
etti.
4TUNCAR ÜNSAL
Geniş Açı Başladı…
Uğur Mumcu’nun temsil ettiği ruhun kuvvayi milliye ruhuu olduğunu ifade
eden Faik Öztrak mesajında şunları kaydetti:
“Türkiye’de özellikle
1990’lı yıllarda yaşanan
aydın cinayetlerinin hedefi
sadece aydınlarımız değil;
aynı zamanda onların
temsil ettiği ilkeler ve cumhuriyetin kurucu değerleri olmuştur. Uğur Mumcu’nun temsil ettiği ruh,
kuvvayı milliye ruhudur.
Kalpaksız Kuvvacı
Uğur Mumcu, bugün bizi
yöneten kadroların düşünce kökenlerinin nerelere uzandığını daha 80’li
yıllarda ortaya koymuş,
tarikat-siyaset-ticaret
çarkının nasıl döndüğünü o yıllarda anlatmıştır.
Gerçekleri canı pahasına
yazan Mumcu, “Cesur bir
kez, korkak bin kez ölür.
www.avrupagazetecilik.com.tr
Önemli olan, insanın böyle
bir toplumda bir mezar taşı
gibi suskunluk simgesi
olmamasıdır” diyerek, hepimize “Cesaretli olma ve
mücadele etme” görevini
3
miras bırakmıştır.
Bu duygu ve düşüncelerle Uğur Mumcu’yu bir
kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.”
4TUNCAR ÜNSAL
Yüceer: Uğurlar ölmedi
CHP Tekirdağ Milletvekili Candan
Yüceer, ölümünün 22. Yıldönümünde Uğur Mumcu’yu yayınladığı
mesajla andı. Yüceer mesajında;
“Kanlı bir pazar sabahı, basınının
onurlu kalemi, Gazeteci-Yazar Uğur
Mumcu, evinin önünde alçakça
bir pusuda katledildi. Mumcu’nun
kaleminin kırılmasının üzerinden
22 yıl geçmesine rağmen ne kiralık
tetikçileri ortaya çıkarılabildi, ne de
hain saldırının perde arkasındaki
karanlık eller.
İnandığı değerler ışığında canını
veren Mumcu’yu katledenler; vurdular, parçaladılar ancak, her parçasından onun gibi, onu aşacakların
doğacağını unuttular. Yokluğuyla
geçen bunca sürede ulusumuzun
içindeki Uğur Mumcu sevgisi hiç
bitmediği gibi inandığı değerler ve
ona duyulan bu sevgi her geçen gün
daha da arttı.
“Bir gün mezarlarımızda güller
açacak ey halkım, unutma bizi... Bir
gün sesimiz, hepinizin kulaklarında
yankılanacak ey halkım, unutma
bizi.”
Böyle seslenmişti Uğur Mumcu
bize katledilmeden önce.
Unutmadık, unutmayacağız,
unutturmayacağız.
Her 24 Ocak’ta Mustafa Kemal’in
“Sakıncalı Piyadesi” Uğur Mumcu’yu
sevgi ve özlemle anarken, Atatürk
ilke ve devrimlerinden asla ödün
vermediğini, gerçekleri ve doğruları
yılmadan savunduğunu, cesaretin
ve saydamlığın simgesi olduğunu,
kalemini demokrasi ve doğruluktan
yana kullanırken, ellerinin bir an bile
titremediğini anlatacağız.
“Mezar taşı” gibi susmayacağız!
Cumhuriyetin kazanımlarının
tehdit altında olduğunu yazdığını,
ülkemiz üzerine oynanan oyunları
kalemiyle açığa çıkardığını, bugün
yaşananların aksine yolsuzlukların
üzerine gitmekte, belgeleriyle ortaya
koymaktan, dillendirmekten hiçbir
zaman çekinmediğini, her türlü
haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin üzerine cesurca gittiğini
haykıracağız.
Susmayacağız!
Abdi İpekçi, Muammer Aksoy,
Turan Dursun, Bahriye Üçok, Ahmet
Taner Kışlalı ve diğer aydınlarımızın
faili meçhule kurban gittiği alçakça
cinayetlerin takipçisi olduğumuzu,
fikirlerinin, savunduğu ve inandığı
değerlerin sonsuza dek var olacağını defalarca hatırlatmaktan usanmayacağız.
Bedenen aramızda olmasa bile
Uğur Mumcu, laik ve demokratik
bir Türkiye için kalemi ile yürüttü-
ğü onurlu mücadele bizlere örnek
olmakta, yolumuzu aydınlatmaya
devam etmektedir.
‘Hayatı boyunca doğru bildiğini
yazmaktan korkmayan, Cumhuriyet
sevdalısı, cesaretin simgesi Uğur
Mumcu’yu aramızdan ayrılışının yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle
anıyorum.” Dedi.
4İsMAİl fuRKAn AKuçAn
Geleneksel Halk Çalgıları Konseri
Keşan’da yayın yapmakta olan www.kesanpostasi.com sitesinde
bundan böyle her hafta
yayınlanacak olan geniş
Açı Programı’nın ilk bölümü, geçtiğimiz cumartesi
günü sitede yayınlanmaya
başladı.
Erdoğan Demir tarafından hazırlanıp sunulan
Geniş Açı Programı’nın
ilk konuğu Keşan Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Helvacıoğlu oldu.
Helvacıoğlu, Demir’i
Keşan ve Türkiye ekonomisi ve Keşan Ticaret ve
Sanayi Odası’nın çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı. Geniş Açı
Programı haftada bir gün
www.kesanpostasi.comn
sitesinde Mercan Şirketler
Grubu’nun ana sponsorluğunda yayınlanacak.
4TUNCAR ÜNSAL
Namık Kemal Üniversitesi’nin Kültürel
Etkinlikleri kapsamında Geleneksel Halk
Çalgıları Konseri verildi.
Rektörlük Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen konser izleyenlerden büyük alkış aldı.
Bağlamada Ekrem Öncü ve Kavalda
Yaşar Güç, çaldığı ve
seslendirdiği türküler
ile katılımcılara unutulmaz bir konser verdi.
İkili, kaval ve bağlama
eşliğinde dinleyicileri
Erzurum’dan Tekirdağ’a
sevilen türlüler ile yolculuğa çıkarttı.
Katılımcıların
alkışları ile eşlik ettiği
konser, Namık Kemal
Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. M.
İhsan Soysal’ın ikiliye
günün anısına teşekkür
belgesi takdimi ile son
buldu.
Rektörlük Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilen konsere
Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. M. İhsan Soysal, akademisyenler,
idari personel, öğrenciler ile Tekirdağlı sanatseverler ilgi gösterdi.
4ÖZGE ASLAN
4
www.avrupagazetecilik.com.tr
26 Ocak 2015 Pazartesi
Bu yılda “Uğur MUMCU Ölümsüzdür”
Murat
Sevgi
[email protected]
http://twitter.com/muratsevgi
Savaşma Sıvış da nereye Sıvışacağız
Kozmik kelimesi bilim dışı insanların pek sözünü ettiği, okumalarında fazlaca karşılaştığı bir kelime değildir.
Halkın, magazin olmuş bilim haberleri dışında da pek
dikkatini çekmez. Anlamı; uzaya ait ya da uzayı bilinmezlik gibi görenler için; bilinmeyene ait gibi bir anlamı
vardır. Latince kökünün arkasına Fransızca aidiyet eki
almıştır.
Soğuk savaş dönemi dünyasında aynı şey için,
sadece siyasi temelde fark yaşandığını göstermek
amacı ile Astro kelimesi ile eşanlamlı kullanılmıştır. Bunu
özellikle batı dillerinde çokça görmek mümkündür. Bu
cepheleşmenin ülkemizdeki en güzel örneği: “Amerikan
salatası=Rus salatası” adlandırmasıdır. Bu örnek; 2.
Dünya Savaşı sonrası, ‘soğuk savaş’ döneminin nasıl bir
yapısının olduğunu gösteren en iyi örnektir. İçerisinde
cephenin iki tarafının da liderlerinin adlarını (‘Amerikan’
ve ‘Rus’ kelimelerini) barındırır. Daha ilginci cephenin
iki tarafında da ‘salatadan’ söz eder. Bir Fransız yemek
dergisinde salata için; çukuru derin bir tabak içerisinde sosa gömülü, doğranmış, çeşitli, ...” Diye açıklıyor.
İşte bu kadarı hem Amerikan, hem de Rus salatasını
anlamaya yetiyor. Anlatmaya çalıştığım bu salatada ki
kullanılan sosun tarifini vermeye gerek var mı? Tabiki,
ana malzeme; bolca kan
Dünya 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca; muhtemel
yok oluşunun sebebi olarak bu iki devin arasındaki gerilimi gördü. Einstein; “3. Dünya savaşını bilmem. Ama
4. Dünya savaşı yaşanacak olursa taş ve sopalar ile olacak.” Derken beklenen yok oluşun işaretlerini veriyordu.
Ama insanoğlu durmak bilmez silahlanmasını her geçen
gün daha da ileri hale getiriyor.
Bu silahlanma öyle bir hale geldi ki; dünyayı son
metrekaresine kadar yok etmek için gereken seviyenin
100 misli silah üretildi. Bu üretim çılgınlığı anlaşmalar
ile frenlenmiş gibi görünse de devam ediyor. Bilim adı
altında yapılan silah araştırmaları insanlığı yok etmek
üzere ürünler geliştirmek için paravan olarak kullanılıyor.
Gözünü para hırsı bürümüş, sözde bilim yuvası, araştırma laboratuarlarında, teknolojinin her yeni keşfi, silah
portföyüne uyabilir mi? Diye sorgulanıyor. Bu işi sadece
klasik (patlayıcı esaslı) silahlar ile sınırlamak da hatalı
olur. Biyolojiden tıbba, elektroniğe, kimyaya... Bilinen silah sistemlerin dışında hiç farkında olmadığımız alanlarda da silahlanma sürüyor. Müzikten edebiyata kadar her
alanda silah teknolojileri ile ilişkilendirilebilecek ürünler
mevcut. ‘Yeni savaş konsepti’ diye ortaya atılan bilimselleştirme çabaları içerisinde şekillenen yeni ‘savaş bilimi’
temel kaynağını komplo teorilerinden ve komploların
tasarımsal kalitesindeki gerçekleştirilebilirlikten alıyor.
Ülkemiz gibi geri kalmış ülkelerde yaşanan komplo
teorilerinin ve planlarının düşük kaliteli, akıldan yoksun,
tasarımlarını ‘gündemi’ karıştırırken, dünya daha üstün
akıllar tarafından üretilmiş, doğruluğu çok daha ihtimal
dâhilinde olan komploları tartışıyor.
Bu komplolarda en çok hedef tahtasına koyulan
ülke ise Amerika! Zavallı Amerikan ekonomisi dünyaya
hâkim olacağım diye bir tarafını yırtarken, kendi gırtlağına hâkim olamayan ‘milletinin’ obezliğini ‘milli karakter’
haline geldiğini göremedi.
İşte bu şişmanlar ülkesi üzerine anlatılan, en çok konuşulup tartışılan komplolar: Echelon, Promis, AIDS ve
SWP (Yıldız Savaşları Projesi) başlıkları altında toplanabilir. Bunlardan AIDS haricindeki başlıklar ABD hükümeti
tarafından da kabul edilen projelerdir. Ama resmi bir
ağızdan içerikleri ile ilgili detaylı bilgiler hiçbir zaman
kamuoyuna verilmemiştir.
Bununla birlikte, GAO (www.gao.gov), NSA (www.
nsa.gov), NIST (www.nist.gov), CERT (www.cert.gov),
CMU-SEI (www.sei.cmu.edu) gibi kurumlarının yaptığı
çeşitli yayınlarda (bilimsel makaleler, sistem ve metot
güncellemeleri) küçük damlacıklar halimde dışarı sızan
bilgilerden yararlanarak bir Puzzle’ı tamamlar gibi bütünü oluşturmaya çalışmak, bu gün içinde bulunduğumuz
yüksek teknolojili bilgisayarlar ile çok da zor değil.
Mesela; CMU, 1986 yılından buyana, yazılım projeleri üzerine bir metot geliştirir. Bunu ülkemiz de dâhil
dünyanın bütün ‘yazılım kalitesi’ gerektiren; yüksek güvenlik gerektiren, hata kaldırmayacak (tıp, uzay, askeri
ve enerji gibi), yönetim (Mernis, Vedop ve Medula gibi)
ve otomasyon projelerinde kullanırlar. Bu sistemin adı:
CMM ve CMMI. Daha doğrusu, bu bir sistem standardıdır. Birçok e-sözlükte: “Carnegie Mellon Üniversitesi’ne
bağlı SEI (Yazılım Mühendisliği Enstitüsü) tarafından
Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Department of Defense, DoD) isteği üzerine 1986 yılında geliştirilmeye
başlanmıştır.” Şeklinde tanıtılır.
Yine aynı sözlüklerde; “CMMI (Capability Maturity
Model-Integrated; Entegre Yetenek Olgunluk Modeli),
bir süreç modeli olup, organizasyonların yazılım süreçlerinin (Yazılım Planlama, Geliştirme, Destek, Konfigürasyon..vb) olgunluğunu değerlendirme modelidir.” Diye
belirtilir. Aslında, CMMI sertifikası sayesinde yazılım
ekipleri aynı dilde konuşurlar. Aynılaştırma, merkezileştirmenin temel koşuludur. Peki, bu merkezileştirmede
merkez kim?
Şimdi; bu bölümün en can alıcı cümlesi: Bugün, Türk
Silahlı Kuvvetleri de dâhil bütün NATO ordularında, yapılacak herhangi bir yazılım işi için bu standart aranmaktadır.
(Bilgi notu: Alman hükümeti 2. Dünya Savaşı Teslim Anlaşmasının sona erdiği 1999 yılında kendisini bu
konseptin dışına çıkardı. 2006 yılında popüler bir işletim
sistemi için; “Kamu bilgi sistemlerinde kullanılamaz.”
Kararı aldı. Aynı tarihlerde Türkiye’de; UEKAE; milli işletim sistemi geliştirmek için Linux türevi olan Pardus’un
çalışmalarını başlattı.)
Kamuya hizmet eden kurumlar ya da kamunun bizzat
kendisinden teknoloji konusunda büyük sızmalar olur.
(Bu bizde pek olmaz. Niye mi? Çünkü üretmeyen bir
yerde sızacak bir şey de olmaz! Yani anlatılan meselenin yerel bir yansımasında söz edebilme şansımız pek
yok.)
Burada, yaşanan sızmaları biriktiren bir teknolojiden
de söz etmek gerekir. Bunun adı: TEMPEST! (Aslında
TEMPEST, Promis’in bir tür antidotu olarak da düşünülebilir.) Yani bir sistemin bildirmemesi gereken -gizli ya
da özel- bilgileri istem dışı yayınlaması anlamına gelen
bir sızma tekniğinin adı bu! TEMPEST, sadece sızmaları tanımlıyor. Ama elde edilen bilgileri değerlendiren
ve sonuç çıkaran bir özelliği yoktur. (Mesela bu, yazılım
sektörünün bakir konularından biridir.)
İşte, elektronik iletişim alanında yapılanına; TEMPEST denilen bu sızmalardan; Echelon, Promis ve SWP
hakkında birçok bilgi, özellikle ABD’nin büyük gazeteleri
tarafından zaman-zaman yayınlanıyor. Ama ABD hükümetinin inkâr ettiği biyolojik araştırmalar için aynı şeyi
söylemek zor. Bunların başında da AIDS geliyor.
AIDS ile gündeme gelen komplo teorilerinin gerçekçi bazı sonuçları da yok değil. Afrika’da maymunlar
üzerinde başlayan hastalık her nasılsa bütün dünyayı
sardı. Ayrıca aynı döneme ve aynı bölgeye ait Ebola ve
Mad (Orta Afrika Vebası) rastlantı olamaz. Bu yaramaz
çocuklar AIDS yüzünden Sam amcadan zılgıtı yiyince bir
süre seslerini çıkarmadılar. Ama dükkânı değiştirdikleri
kesindi...
‘Eli dursa başka yeri durmaz!’ deyimini doğrulayan
-sözde- bilim insanları(!), bu sefer, ‘konuşlanmak’ için
Güney Asya’nın haşhaş tarlaları ile ünlü küçük krallıklarını seçtiler. Sınırların olmadığı, otoritenin öldürmekle
sağlandığı, ucube yönetimler ile iyi ilişkiler kurdular. Kılıf
da hazırdı: Sosyal sorumluluk! Gittikleri ülkede, yaşanan
sefalet ve bakımsızlığı mazeret gösterip ‘insanlık adına’
yeni oyunlarına başladılar.
Buradaki yeni oyuncakları yine virüsler! Bir sonraki yazıda, biyoloji ve teknolojinin kirli ellerde nasıl bir
kozmik çorbanın tuzu ve baharatı olduğunun şifrelerini
incelemek dileği ile...
Hep sevgi ile kalın.
İŞTRAK'a iadei ziyaret
Çorlu Yeni Sanayi
Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı ve
Yönetim Kurulu üyesi
Uysal Ekrem Camcaz
iştrak Denreği’ne iade-i
ziyarette bulundu. Sohbet ahvasında gerçekleşen ziyaretten İŞTRAK
Derneği Başkanı Hakan
Abay dernek çalışmaları
hakkında Dobrucalı ve
beraberindekilere bilgiler verdi. Yeni Sanayi
Sitesi ve site sorunlarının
da görüşüldüğü ziyaret
sonunda Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan Abay;
Zeki Dobrucalı ve Uysal
Ekrem Camcaz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür
etti.
Ziyarete, İŞTRAK
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Abay ve Yönetim
Kurulu Üyeleri; Çağdaş
Dobrucalı, Gökhan Çelik,
Koral Kulalar, Emre Yustemur katıldı.
4ÖZGE ASLAN
Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Servet Gürkan,
Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun
düzenlenen bir süikast sonrası hayata
veda edişinin 22. Yıldönümünde bir
açıklama yaparak, bu cinayeti işleyenleri ve işletenleri lanetledi. Gürkan
açıklamasında, “Bugün, Atatürk ilke ve
devrimlerinin, Laik Cumhuriyetin, Tam
Bağımsız Türkiye’nin gericiliğe karşı
aydınlanmanın yılmaz savunucusu,
araştırmacı gazeteci, kalpaksız Kuvayi
Milliyeci Uğur MUMCU’nun aracına
bomba konularak vahşice katledilişinin 22. Yılı. Bu yılda “Uğur MUMCU
Ölümsüzdür” diyerek O’nu özlemle
anıyoruz. Bu cinayeti yapanları ve
yaptıranları lanetliyoruz. “ dedi.
Uğur Mumcunun “Siyaset, Tarikat,
Ticaret” ile simgelediği şeytan üçgeninin kurbanı olduğunu ifade eden
Gürkan şunları kaydetti:
“Uğur MUMCU yaşamı boyunca
yolsuzluk ve yoksulluktan arınmış,
“Laik ve Tam Bağımsız Türkiye”
ülküsü için Türk halkını aydınlatmaya
çalıştı. Ancak korkusuzca üzerine gittiği “Siyaset, Tarikat, Ticaret” ile simgelediği şeytan üçgeninin kurbanı oldu.
Uğur MUMCU; bilgi sahibi
olmadan fikir sahibi olanların aksine;
Muammer AKSOY, Bahriye ÜÇOK,
Ahmet Taner KIŞLALI, Çetin EMEÇ,
Gaffar OKAN ve Necip HABLEMİTOĞLU gibi yerleri doldurulmayacak
Laik Türkiye Cumhuriyetinin simgelenmiş muhafızlarını ortadan kaldıran
“Derin Komuta Merkezlerini” tespit
edip tetikçilerinin arkasındakilere dikkat çekmenin bedelini canıyla ödedi.
Uğur MUMCU pek çok kitap ve
sayısız makale yazmış, uzun yıllar
Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazarlığı yapmış, sağlığında ve ölümünden
sonra sayısız ödül almış cesur bir
gazeteci idi.
Uğur MUMCU’NUN 22 yıl önce
yazdıklarının ve söylediklerinin bugün
hepsinin gerçekleştiğini çok açık
olarak görmekteyiz. Siyaset-Tarikat
ve Ticaret kol kola girmiş, tarikat ve
dini cemaatler siyasette ve ticarette
egemen olmuşlardır.
Dini cemaat mensupları yargı,
emniyet ve milli eğitim başta olmak
üzere devletin bütün kurumlarında en
önemli makamlara getirilmişlerdir.
Yeşil sermaye desteklenmiş,
palazlandırılmış, sanayide ve ticarette
söz sahibi olmuştur. İktidara sahip
olanlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde cemaatlere her istediklerini
vermişlerdir.
80 yılda halkın alın teri ile oluşturulan KİT’ler yabancı sermaye ve
yerli işbirlikçilerine peşkeş çekilmiştir.
Havuz hesaplarında toplanan
paralarla gazete ve televizyon kanalları satın alınmış, gerçekler halktan
gizlenmiştir.
Ülkemizde iktidara sahip olanlar
Cumhuriyetimizin kuruluşundan 80 yıl
sonra küresel güç olma iddiasındaki
bir ülkenin projesinin eş başkanlığına soyunmuş, bu projenin önünde
engel olarak görülen ulus devlet
yanlısı Türk Ordusunun vatansever
subayları, bilim adamları, aydınları,
gazeteci ve siyasetçileri, Ergenekon,
Balyoz ve Askeri casusluk adı verilen
operasyonlarla hukuk ve yargı oyunlarıyla tutuklanarak, yıpratılmak ve
itibarsızlaştırılmak istenmiştir. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri sorgulanır
hale gelmiştir. Ulusal bayramlarımız
değersizleştirilmiş ve tartışılır hale
gelmiştir. Barış ve kardeşlik açılımı
yalanları ile üniter yapımız tartışmaya
açılmış, terör örgütü elebaşısı barış
elçisi gibi itibar görmeye başlamıştır.
Ulusal bütünlüğümüz ve kardeşliğimiz
tartışmaya açılmıştır. Dini inançlarımız istismar edilerek, siyasete kurban
edilmiştir. Devletimiz hırpalanmış,
kurumlarımız yıpratılmış, ulusumuz
korkutulmuştur.
24 Ocaklar sadece Uğur MUMCU’yu anmak değil, onu anlamak
olmalıdır.
Uğur MUMCU Atatürk İlke ve
Devrimlerine, Laik Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkan, tam bağımsızlığı
savunup emperyalizme karşı direnen,
faşizme karşı demokrasi diyen, gericiliğe baş kaldıran devrimci bir gazeteci
idi. Bu nedenle Uğur MUMCU’YU
anmak Atatürk İlke ve devrimlerine,
Laik Türkiye Cumhuriyetine sahip
çıkmaktır. Uğur MUMCU’YU anmak
Emperyalizme karşı tam bağımsızlığı, faşizme karşı demokrasiyi savunmaktır. Uğur MUMCU’yu anmak
yoksulluktan ve yolsuzluktan arınmış
bir Türkiye yaratmak sevdasıdır. Uğur
MUMCU’yu anmak gericiliğe baş
kaldırmaktır.
Bizler Uğur MUMCU’NUN dediği
gibi koşullar ne olursa olsun Atatürk
İlkelerini, Cumhuriyet Devrimini, Tam
bağımsızlık inancımızı Laik Cumhuriyetimizin kalelerinde birer bayrak
gibi yükseltmeye devam edeceğiz.
Gericiliğe, etnik bölücülüğe, sömürüye
ve her türlü yozlaşmaya ve yolsuzluğa karşı direnmek Mustafa Kemal’in
manevi mirasçıları olarak hepimizin
görevidir.
Uğur MUMCU’YU katledilişinin
22. yılında saygıyla anıyor, Atatürkçü
Düşünce Derneği, EĞİTİM-İŞ, Ziraat
Mühendisleri Odası, Emekli Öğretmenler Derneği Tekirdağ Şubeleri
olarak, O’nun uğruna canını verdiği
değerleri savunmaya devam edeceğimizi saygıyla duyururuz.”
4ismail furkan akuçan
www.avrupagazetecilik.com.tr
26 Ocak 2015 Pazartesi
Avrupa Birliği Projesinin
Resmi Açılış Töreni Yapıldı
Çorlu Gazetesi ve Çernomoreski Far Gazetelerinin İşbirliğiyle Avrupa Birliği
Projesinin Resmi Açılışı
Töreni Gerçekleştirildi
Çorlu Gazetesi ve
Bulgaristan'ın Burgas
merkezli ulusal gazetesi
Çernomorenski Far'ın (Karadeniz Feneri) işbirliğiyle
düzenlenen Sivil Toplum
Diyalogu-III Medya Hibe
Programı Çerçevesinde
Avrupa İçin Medya Girişimi
adlı projenin resmi açılışı
töreni gerçekleştirildi.
Çorlu Belediyesi seminer salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısı Çorlu
Kaymakamı Levent Kılıç,
Çorlu Belediye Başkanı
Ünal Baysan, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı
Kemaleddin Avcı, Çorlu
Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Engin Anıl, Çorlu Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Göksel
Gürsoy, Karadeniz Feneri
Gazetesi Yöneticisi Dimitır
Nikolov, Karadeniz Feneri
Gazetesi Yayın Yönetmeni
Yardımcısı Silvia Satorov,
Projede görevli olan muhasebeci Seval Özel ve proje
teknik asistanı Nasibin
Kaya, gazete çalışanları,
Çorlu'da faaliyet gösteren basın kuruluşlarının
çalışanlarının katılımı ile
gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Avrupa
İçin Medya Girişimi adlı
projenin koordinatörü Sezgin Engin; " Sivil Toplum
Diyalogu-III Medya Hibe
Programı Çerçevesinde
Avrupa İçin Medya Girişimi
adlı projenin resmi açılışına
hoş geldiniz. Proje ile kısa
bir özet vermem gerekirse,
projemizin amacı medya
kuruluşlarını desteklemek
ve medya aracılığı ile
toplumumuzu AB yolunda devam etmeye teşvik
etmektir. Ayrıca, projemizle
Çorlu ilçesinde bulunan
diğer medya kuruluşları ile
iş birliği içinde bulunarak
iki ülke arasında ki medya köprüsünü kurmayı
hedefliyoruz. Avrupa Birliği
İçin Medya Girişimi Adlı
Projeden Beklentimiz,
Türkiye-AB ilişkileri hakkında yerelde halka doğru ve
düzenli bilgi akışını sağlamak ve karşılıklı diyalog
ve işbirliğini arttırıcı çeşitli
etkinlikler düzenlemektir.
Türk ve Bulgar medya kuruluşları arasında yenilikçi
ve sürdürülebilir girişimler
kurarak karşılıklı anlayışın
ve ilişkiler ağının geliştirilmesidir" dedi.
Ardından konuşan Çorlu Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Engin Anıl, “Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen Sevil
Toplum Diyaloğu 3 bünyesinde yer alan projemizi
destekleyen başkanlığımıza buradan bir kez daha
teşekkürlerimizi sunmak
isterim.
Bizlere inanarak ve
güvenerek destekleyen Avrupa Birliği Bakanlığımızın
yüzünü kara çıkartmamak
adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Projemizle ilgili bilgi vermeden önce
sizlere 50 yılı aşan yayın
hayatımız hakkında kısaca
bilgi vermek isterim. Az
önce bahsettiğim gibi gazetemiz babam Aydın Anıl
tarafından 1960 yılında
kurulmuş ve yayın hayatına başlamıştır. Gazetecilik
ilkelerini hiçbir zaman çiğnemeden, tüm zorluklara
göğüs gererek bugünlere
gelmiştir. Devraldığımız bu
bayrağı başımız dik olarak
taşımaya devam edeceğiz.
Basının toplumdaki ilk
görevi olan bilgilendirmeyi
en doğru şekilde yapmaya
and içmiş olarak çıktığımız bu yolda elimizden
gelen tüm gayretleri mesai
arkadaşlarımızla vermekteyiz. İlk yıllarımızın çok zor
şartlarda geçtiğini söylememize gerek yok sanırım.
Teknolojinin ve imkanlarının kısıtlı olduğu o yıllarda
verilen emekleri bugün
hayretle ve gıptayla anıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz teknolojik şartlar
altında bile yüzlerce zorlukla karşılaşıyoruz. Fakat
meslektaşlarımızın özverili
çalışmaları ve gayretleri
sayesinde toplumumuza
bilgi ve haberleri ulaştırıyoruz. Bu proje ile ilgili olarak
bize düşen görev Avrupa
Birliği konusunda halkı
bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Bu konu ile ilgili
olarak temelden başlamak
üzere bu sistemi öğrencilerimizden başlatmaya karar
verdik. Medya sektöründeki görevlerimize gerek
eğitim, gerekse sosyal açıdan fayda sağlayabilmek
için bir dizi organizasyonlar
oluşturduk. Bizler onlara
yol gösterirken onların da
AB konuları ile ilgili bilgilere
ulaşmalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bizlere
göstermiş olduğunuz ilgi ve
alakadan dolayı teşekkür
eder, saygılar sunarım,”
dedi.
Karadeniz Feneri
Gazetesi Yöneticisi Dimitır
Nikolov, yaptığı konuşmada, “Bugün böyle bir proje
münasebetiyle sizlerin
arasında olmaktan dolayı
mutluluk duyuyorum. Çernomorenksi Far Gazetesi
yönetimi olarak bu projeyi
burada hayata geçirdiğimiz
için de kıvanç duyuyorum.
Bizim gazetemiz bu sene
95. kuruluş yıl dönümünü
kutlamıştır. Ben inanıyorum
ki burada proje kapsamındaki ilk adımlarımızı attıktan sonra Çorlu Gazetesi
ile birlikte ileriki dönemler-
de de başka projelere de
imza atacağımıza inanıyorum. Bu projenin faaliyetlerine bakılırsa en güzel
yanlarından birinin gazetecilik okulunun burada ön
plana çıktığını görüyoruz.
Bizler genç nesili gazetecilik yolunda eğitmekte ve
geliştirmekte böyle bir çalışmayı görev olarak kabul
ediyoruz,” dedi.
Projenin Bulgaristan
Yöneticisi ve gazete muhabiri Vaselin Vasilev, “Sizlere
Burgas Belediye Başkanının selamını getiriyorum.
Bizler Çorlu'yu gezdikten
sonra gayet güzel ve
modern bir şehir olduğunu
gördüm. Temennimiz komşuluk ilişkilerimizin bundan
sonra da devam etmesidir.
Burgas şehrimiz son yıllarda AB fonlarından yaklaşık
700 milyon leva(350 milyon
Avro) hibe almaya hak
kazanmıştır. Ve bu programlar sayesinde Burgaz
şehrinde yapılan yatırımlar
Burgaz şehrini son 3 yıl
üst üste Bulgaristan da
yaşanabilen en güzel şehir
unvanı kazandırmıştır.
Bizler Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda kat ettiği
aşamayı can-ı gönülden
destekliyoruz,” şeklinde
konuştu.
Çorlu Belediye Başkanı
Ünal Baysan yaptığı konuşmada, “İki ülke arasındaki basın işbirliği projesini
kutluyorum. Tahmin ediyorum ki bu ikili işbirliği iki
komşu ülkedeki insanların
ilişkilerinin geliştirilmesine
katkıda bulunacaktır. Proje
ortaklarına yapacakları
çalışmalarda başarılar
dilerim,” dedi.
Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
“Böyle bir Avrupa projesi
münasebetiyle burada
bulunmaktan dolayı çok
mutluyum. Sivil Toplum
Diyaloğu başlığı adı altında
sivil toplum kuruluşlarının
bir araya gelerek Avrupa
Birliği ve Türkiye vatandaşlarının yakınlaşmasını sağlayacak olan bu projenin
hayırlı olmasını diliyorum.
İki komşu ülkenin geliştirilebilmesi adına biz kamu
görevlilerine de önemli görevler düşmektedir. Genç
gazetecilere yönelik bu
projenin faydalı olacağına
inanıyorum.”
Konuşmaların ardından
Çorlu Gazetesi, Karadeniz Feneri Gazetesi'nin
kuruluşlarından günümüze
kadar yürüttükleri yayın
faaliyetleri hakkında bilgiler
verildi. Ayrıca Çorlu ve Burgas şehirleri coğrafi, tarihi,
kültürel ve sosyal yönleriyle
slayt gösterisi eşliğinde tanıtıldı. Proje ortağı olan iki
gazetenin yönetici ve muhabirlerinin proje hakkında
görüşlerini ifade ettikleri
videolar da izletildi. Türkiye
ve Bulgaristan'da faaliyet
gösteren iki gazetenin
ilişkilerinin geliştirilmesini,
bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalarının
sağlanmasını ve meslek
hayatlarının başında olan
basın mensupları ve gazetecilik öğrencilerine eğitim
verilmesini kapsayan proje
14 Ocak 2016 tarihinde
sona erecek.
4ÖZGE ASLAN
5
Servet Gürkan
GÜCÜ ELİNDE TUTANLAR
KORKAR!
Atatürkçülüğün ve bağımsızlığın ödün vermez
savunucusu, Prof. Dr. Muammer AKSOY, 31 Ocak
1990 günü saat 19.05’te Ankara Bahçelievler’deki
evine giderken şehit edilmişti. Prof. Dr. Muammer
AKSOY’un cenaze töreninde fotoğrafını taşıyan kişi
ise Uğur MUMCU’ydu.
Hukukçu-Gazeteci-Yazar Uğur MUMCU 24
Ocak 1993’de emperyalizm tarafından şehit edildi.
Türkiye’de her anlayıştan insanımız Uğur MUMCU’nun dürüstlüğüne güvenir ve saygı duyardı.
Onun içindir ki ölümünden sonra arkasından milyonlar yürüdü ve sahip çıktı. Milyonlar; Başta Mustafa
Fehmi KUBİLAY’dan Muammer AKSOY’a, Bahriye
ÜÇOKT’tan Ahmet Taner KIŞLALI’ya, Eşref BİTLİS’e, Gaffar OKKAN’a, Necip HABLEMİTOĞLU’na,
Mustafa Yücel ÖZBİLGİN’e ve Gezi eylemlerinde
hayatını kaybeden tüm Cumhuriyet Şehitlerine sahip
çıktı. Çünkü Onlar, vatanımızın bütünlüğü, Milletimizin birliği için Adalet ve Demokrasi için kısacası Tam
Bağımsız Türkiye için şehit oldular.
Emperyalistler 1919’da vatanımızı açıkça işgal
etmişlerdi. Şimdi maskeler ve farklı araçlar kullanarak saldırıyorlar. O yılların Sait Molla’ları, Ali Kemal’leri, Damat Feritleri şimdi kılık değiştirip yeniden
ortaya çıktılar. Emperyalistler işgalden önce kendileri için “alan temizliği” operasyonu yaparlar. Dün
Malta sürgünleri, bugün Silivri sürgünleri yaşanmıştır. En seçkin aydınlarımızdan kimisinin aramızdan
alınışı kimisinin zindanlara atılması boşuna değildir.
Ancak unutmamalıyız ki; Gericiliğe, bölücülüğe,
işgale, sömürüye, hırsızlığa, her türlü yozlaşmaya
ve yabancılaşmaya ve tüm bunların suçlusu emperyalizme karşı direnmek ve mücadeleyi kazanmak,
Mustafa Kemal’in manevi mirasçıları olarak tüm
yurttaşlarımızın görevidir.
Gerçekten de ülkemizde bunca bilgi kirliliği ve
aferin medyasının yanlı tutumu halkımızı gerçeklerden yoksun bırakmıştır. Sözde demokratikleşme
adı altında, çözüm diye diye ülkemiz ve milletimiz
çözülme noktasına getirilmiştir. Ancak Türk Milleti
hem suçlu hem güçlü olan bu işbirlikçilerinin gerçek
yüzünü artık görmeye başlamıştır.
Yeni Osmanlıcılık adı altında, bölünmeyi, soykırımları kabul edenleri Türk Milleti asla affetmeyecek
tarihin çöplüğüne gömecektir.
Yazımı Uğur MUMCU’nun, 1983 yılında yazdığı
“Lozan ve Sevr” başlıklı yazısındaki alıntı ile bitirmek
istiyorum.
“Bu kurt kapanı karşısında Kurtuluş Savaşımızın o kutsal Kuvvay-ı Milliye ruhunu diriltmek,
Atatürk’ün “Tam Bağımsızlık” inanç ve siyasetini bir
bayrak gibi dalgalandırmak tek seçenektir. Emperyalisti yenecek güç ulusal birlikten geçer. Bu oyunları
tek tek aydınlığa çıkaracak ve ulusça üstesinden
geleceğiz.”
Albayrak yeni araçları tanıttı
Fen İşleri Daire Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Ulaşım Daire
Başkanlığı ve diğer tüm
daire başkanlıklarında kullanılmak üzere yeni alınan
araçların basına tanıtımını
gerçekleştiren Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, artık
güçlü olduğunu belirterek
şunları söyledi:
"Yeni kurulan bir büyükşehir olarak, yapılanma ve
sistemi oturtma süreçlerini
geride bıraktık. Sistem
işlemeye başladı. Sağlam
temeller üzerine oturttuğu-
muz Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi bugün itibariyle
makine parkını da güçlendirmiştir. Fen İşleri,
TESKİ ve Ulaşım Dairesi
bünyesinde ve diğer daire
başkanlıklarında kullanılmak üzere iş makinelerinden kamyonlara, binek
araçlardan asfalt makinelerine kadar toplam 147 adet
araç için Devlet Malzeme
Ofisi'ne alım siparişi verdik.
Hemen hemen yarısını teslim aldık. Diğer yarısını da
kısa süre içerisinde teslim
almayı hedefliyoruz. Asfalt
kapasitemizi 600 Ton'dan
3200 Ton'a çık ardık. İş
makinelerimiz hazır. Mart
ayından itibaren güçlü bir
şekilde yol çalışmalarına
başlayacağız. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi artık
çok daha güçlüdür. Gerek
maddi anlamda, gerek
teknik altyapı, araç ve ekipman anlamında çok güçlü
bir konuma gelmiş durumdayız. 2015 yılını hizmette
atılım yılı ilan etmiştik.
Bunun için de gerekli girişimlerimizi yaptık.
Halkımıza hizmet için
ihtiyacımız olan her şeye
sahibiz. Tekirdağ'ın en ücra
köşesine kadar hizmetlerimizi götüreceğiz. Tekirdağ
halkı bize güvensin. 2015
yılında temel atmalarda ve
açılışlarda sık sık halkımızla birlikte olacağız.
Ben yeni aldığımız
tüm araçların Büyükşehir
Belediyemize, Tekirdağımıza ve tüm halkımıza hayırlı
olmasını diliyorum"
Başkan Albayrak, yeni
alınan araçlarla ilgili Fen
İşleri Daire Başkanı Oktay
Çolpan ve diğer yetkililerden detaylı bilgi alırken,
araçların direksiyonuna
geçerek test etmeyi de
ihmal etmedi.
4TUNCAR ÜNSAL
6
www.avrupagazetecilik.com.tr
26 Ocak 2015 Pazartesi
Boş Arsalar Geçici Otopark oldu
Kırklareli Belediyesi,
kentin trafik sorununa kısa
süreli çözüm buldu. Kent
merkezindeki uygunsuz
amaçlarla kullanılan, boş
araziler geçici otopark olarak kullanılmaya başladı.
Madde bağımlılarının da
mesken tuttuğu metruk binalar, yapılan tespitler veya
gelen şikayetler doğrultusunda arsa sahiplerinden
alınan izinler sonrası yıkılarak geçici otopark kullanımı
için düzenlenmeye başladı.
Zabıta Müdürlüğü, Fen
İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan
çalışmalar sonrası düzenlemeler başlarken, bugüne
dek 3 arsa geçici ücretsiz
otopark yapıldı.
Karacaibrahim Mahallesi Kayyumoğlu Çeşme
Sokak, Karakaş Mahallesi
Kuşdili Sokak ve İstasyon
Mahallesi Yaren Sokak’ta
yer alan boş arsaların geçici ücretsiz otopark olarak
yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet S.
Kesimoğlu, bu çalışmaların
devam edeceğini söyledi.
Kesimoğlu, ‘’ Kentimizin belirli bölgelerinde yer
alan ve uygunsuz amaçlar için kullanılan arsaları
tespit etmeye başladık. Bu
arsalarımızın tespiti sonrası
üzerinde metruk binalar
varsa bunların yıkımını gerçekleştirdik. Boş olan arsalarımızın da düzenlemesini
yaptık. Belirlediğimiz bölgelerdeki arsa sahiplerinden
izin alarak bu çalışmaları
gerçekleştirdik. Geçici ve
ücretsiz olan otoparklarımızın zemin düzenlemesini
gerçekleştirerek hizmete
sunduk. Bu çalışmalarımız
tespit edilen bölgelerde
devam ediyor. Bu geçici
otoparklarımız ile mahalle
aralarında bulunan araç
yoğunluğunun bir nebze de
azalmasını hedefliyoruz.
Bu konuda vatandaşlarımızın da bize destek olmasını
bekliyoruz’’ diye konuştu.
4ÖZGE ASLAN
Öğrencileri kutladı
AK Parti Tekirdağ Milletvekili
ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı T. Ziyaeddin Akbulut 2014-2015 eğitim
öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla
bir mesaj yayımladı. Akbulut mesajında karnelerini alan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin ikinci
yaryılda da çok daha başarılı
olmalarını beklediğini ifade eden
Akbulut mesajında şunlara yer
verdi:
“2014-2015 eğitim öğretim
yılı birinci dönemi bugün sona
ermektedir. Büyük bir fedakârlık
ve özveri ile çalışan idarecilerimiz
ve öğretmenlerimizin gayretleri
her türlü takdirin üzerindedir. İdarecilerimiz ve Öğretmenlerimizi
gönülden tebrik ediyor, bu yarıyıl
tatilini sağlık,mutluluk ve huzur
içerisinde geçirmelerini temenni
ediyorum.Karnelerini alan sevgili
öğrencilerimizi de tebrik ediyor,
hepsinin gözlerinden öpüyorum.
2014-2015 eğitim-öğretim yılının
ikinci döneminde de çok daha
başarılı olmalarını bekliyor, selam
ve sevgiler sunuyorum.”
4ÖZGE ASLAN
Haberlere cevap geldi
Son günlerde yerel
basında sıklıkla yer verilen AK Parti İl Kongresine
katılmaları yönünde bazı
okul müdürlerinin arandığı iddialarına Tekirdağ İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi.
Açıklamada; “Bir siyasi
partinin ilimizde yapılan
il kongresine katılmaları
için kongre öncesinde
Müdürlüğümüze bağlı
hiçbir ilçeden okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize herhangi bir çağrı,
duyuru ya da zorlama
yapılmamış, kongre için
araç kiralanmamıştır.”
Denildi. Açıklamada
ayrıca, Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun bizzat katıldığı ambulans ve Ağız
ve Diş Sağlığı Hastane-
si’nin açılış için düzenlenen resmi törene İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından araç kiranlanmadığı
belirtilerek, “T.C Başbakanının katılımlarıyla 796
adet ambülansın dağıtımı
ve ilimize yeni yapılan
Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesinin açılışı için
düzenlenen resmi törene
müdürlüğümüz tarafından
arkadaşlarımız davet edil-
miştir, bu davette de araç
kiralama yapılmamıştır”
denildi.
Konu ile ilgili olarak
sosyal medya ve yerel
gazetelerde konu edilen
haberin tamamen gerçek
dışı ve hayal mahsulü olduğu da belirtilen
açıklamada; AK Parti
kongresine katıldığı için
adından sıkça söz edilen
Memur-Sen Tekirdağ İl
Temsilcisi Ferruh Topuz’a
da yer verildi. Topuz ile
ilgili olarak açıklamada;
“Memur-Sen Tekirdağ İl
Temsilcisi Ferruh TOPUZ' un sosyal ve yazılı
medyada; Kamu-Sen İl
Temsilcisi Muzaffer DOĞAN'ın sosyal medyada
siyasi parti kongrelerine
katıldıkları bilgileri Müdürlüğümüze ulaşmıştır.
Devlet memuru olan
STK temsilcilerinin siyasi
partilerin il ilçe kongrelerine katılıp katılamayacakları ile ilgili STK'ların
mevzuatı ve Milli Eğitim
Bakanlığı mevzuatı açısından incelenecektir.
Bu konuda yapılan
inceleme sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
Denildi. 4ÖZGE ASLAN
‘Kapanan Köy Okulları
Fotoğraf Sergisi’’ Açıldı
Cumhuriyet Halk
Partisi Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel’in
‘’Taşımalı Eğitime Geçtikten Sonra Kapanan
Köy Okullarının Son
Hali’ konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.
TBMM'de 22. ve 23.
dönemleri CHP Bursa
Milletvekili olarak görev
yapan Kemal Demirel,
18 ilde 378 köyü dolaşarak çektiği kapanan
okul fotoğraflarını ilk kez
Bursa dışında Kırklareli’de ziyarete açtı.
Ayrıca, sergide
Kapanan köy okullarının
tekrar açılması için imza
kampanyası da başlatıldı.
Rektörlük Kültür
Merkezi’nde yapılan
açılışa Belediye Başkan
Vekili Elmas Büyükdere, Başkan Yardımcısı
Mehmet Gider, Cumhuriyet Halk Partisi İl
Başkanı Recep Zengin
ve davetliler katıldı.
Açılışta bir konuşma
yapan Belediye Başkan
Vekili Elmas Büyükdere,
serginin çok anlamlı
olduğunu belirterek ‘’ Bu
anlamlı çalışma ile kanayan bir yaramız olan
kapanan köy okullarına
dikkat çeken eski Bursa
Milletvekili Kemal Demirel’e teşekkür ediyoruz.
Sergisini ilk defa Bursa
dışında bizim kentimizde sergiliyor. Buda
sergiye başka bir anlam
katıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz’’dedi.
Sergiyi açan eski
Bursa Milletvekili Kemal
Demirel’de yaptığı
konuşmada ‘’ Buraya
gelerek beni yalnız
bırakmayan herkese
teşekkür ediyorum. Her
şeyde tasarruf yapabilirsiniz. Ama eğitim,
savunma ve sağlıkta
tasarruf yapamazsınız.
Tasarruf yapmak için kapatılan okulları gezdim
ve taşımalı sistemde
ki eğitimin zorluklarını
tespit ettim. Maalesef
bugüne dek yaklaşık 15
bin okulumuz kapanmış
durumda. Yine 850 bini
aşkın öğrenci taşımalı
sistemle eğitim görüyor.
Bunun sonucu olarak
da maalesef 70 öğrencimiz hayatını kaybetti.
Biz, 1,2,3 ve 4. Sınıfların köylerinde eğitim
görmesini istiyoruz’’ diye
konuştu.
4TUNCAR ÜNSAL
www.avrupagazetecilik.com.tr
26 Ocak 2015 Pazartesi
7
Konut satış istatistikleri açıklandı
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından Aralık
2014 dönemine ait konut
satış istatistleri açıklandı.
Açıklanan verilere göre,
Türkiye genelinde 2014
yılında 1 milyon 165 bin
381 konut satış sonucu el
değiştirdi.
Konut satışlarında
2014 yılında, İstanbul 225
454 konut satışı ile en yüksek paya (%19,3) sahip
oldu. Satış sayılarına göre
İstanbul’u, 131 825 konut
satışı (%11,3) ile Ankara,
71 779 konut satışı (%6,2)
ile İzmir izledi. En az satış
ise 157 konut ile Ardahan’da gerçekleşti. Türkiye
genelinde satılan konutların 389 689 tanesi ipotekli,
775 692 tanesi diğer satış
türünde gerçekleşti.
Türkiye’de 2014 Aralık
ayında 134 666 konut
satıldı
Türkiye genelinde
konut satışları 2014 Aralık
ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %16,3
oranında artarak 134 666
oldu. Konut satışlarında,
İstanbul 26 698 konut
satışı ile en yüksek paya
(%19,8) sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul’u,
14 794 konut satışı (%11)
ile Ankara, 8 482 konut
satışı (%6,3) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının
düşük olduğu iller sırasıyla
14 konut ile Ardahan, 17
konut ile Hakkari ve 62
konut ile Şırnak oldu.
İpotekli konut satışları
2014 Aralık ayında 43 113
olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde
ipotekli konut satışları bir
önceki yılın aynı ayına
göre %18,6 oranında artış
göstererek 43 113 oldu.
Toplam konut satışları
içinde ipotekli satışın payı
%32 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 9_586 konut
satışı ve %22,2 pay ile ilk
sırayı aldı. Toplam konut
satışları içerisinde ipotekli
satış payının en yüksek
olduğu il %40,4 ile Tokat
oldu.
Diğer satış türleri sonucunda 91 553 konut el
değiştirdi
Diğer konut satışları
Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre
%15,2 oranında artarak
91 553 oldu. Diğer konut
satışlarında İstanbul 17
112 konut satışı ve %18,7
pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam
konut satışları içinde diğer
satışların payı %64,1 oldu.
Ankara 9 438 diğer konut
satışı ile ikinci sırada yer
aldı. Ankara’yı 5 481 konut
satışı ile İzmir izledi. Diğer
konut satışının en az olduğu il, 10 konut ile Ardahan
oldu.
Konut satışlarında 65
844 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk
defa satılan konut sayısı
bir önceki yılın aynı ayına
göre %12,9 artarak 65 844
oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı
%48,9 oldu. İlk satışlarda
İstanbul 12 609 konut
satışı ile en yüksek paya
(%19,1) sahip olurken, İs-
tanbul’u 6 501 konut satışı
ile Ankara ve 3 685 konut
satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 68 822 konut el
değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci
el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre
%19,8 artış göstererek 68
822 oldu. İkinci el konut
satışlarında da İstanbul 14
089 konut satışı ve %20
,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam
konut satışları içinde ikinci
el satışların payı %52,8
oldu. Ankara 8 293 konut
satışı ile ikinci sırada yer
aldı. Ankara’yı 4 797 konut
satışı ile İzmir izledi.
Türkiye genelinde 2014
yılında yabancılara 18 959
konut satıldı
Yabancılara konut
satışlarında 2014 yılında
ilk sırayı 6 542 konut ile
Antalya, ikinci sırayı 5 580
konut ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1 191 konut satışı
ile Aydın ve 1 051 konut
satışı ile Muğla izledi.
Yabancılara 2014
yılı Aralık ayında 1_855
konut satışı gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut
satışlarında, Aralık 2014’te
ilk sırayı 534 konut ile
İstanbul aldı. İstanbul ilini
sırasıyla 507 konut satışı
ile Antalya, 121 konut
satışı ile Yalova, 116 konut
satışı ile Bursa izledi.
2014 yılında erkekler
695 727, kadınlar 343 209
konut sahibi oldu
Türkiye genelinde 2014
yılında, erkekler 695 727
(%59,7), kadınlar 343
209 (%29,5) konut sahibi
olurken, 27 919 (%2,4)
konut kadınlar ve erkekler
tarafından ortaklaşa alındı.
İstanbul 63 557 konut
satışı ve %18,5 payla kadınlar tarafından en fazla
konut satın alınan il oldu.
İstanbul’da 132 512 (%19)
konut erkekler tarafından
alınırken, kadınlar ve
erkekler tarafından ortak
alınan konut sayısı 7 312
oldu. Ardahan 27 konut
ile kadınlara, Hakkari 109
Eşkinat karne dağıttı
2014-2015 yılının
son gününde Karacaklavuz İlkokulu’na giden
Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Ekrem Eşkinat
karne dağıttı. Karacakılavuz İlkokulu Müdürü
Fahri Aytaç ve Müdür
Yardımcısı Ersin Çakır
tarafından karşılanan
Başkan Eşkinat, karne
töreni öncesi okul bahçesinde minik öğrencilerle sohbet ederken
öğrencilere tavsiyelerde
bulunup tanımadıkları
kişiler ile iletişime geçmemeleri gerektiğinin
altını çizdi.
Karne töreni için
sınıfa geçilirken sı-
nıf öğretmeni Erdinç
Gülümse’den bilgi alan
Eşkinat, okumayı yeni
öğrenen minik öğrencilere tek tek karnelerini
verdi.
Öğrencilere yönelik
bir de konuşma yapan
Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Ekrem Eşkinat,
“Artık hepiniz okumayı
öğrendiniz. 15 günlük
tatilinizi bol bol kitap
okuyarak ve ailenizi
hiç üzmeden geçirin.
15 gün sonra tekrar
okulunuza dönmeyi de
unutmayın. Hepinizi
başarılarınızdan dolayı
kutluyorum.” dedi.
4TUNCAR ÜNSAL
konut ile erkeklere en az
satışın gerçekleştiği iller
oldu.
Bu bilgiler ışığında;
Türkiye İstatistik Kurumu
Edirne Bölge Müdürlüğü
2014 Yılı Aralık Ayı Konut
Satış İstatistiklerinden
“Tekirdağ İli, Konut Satış
İstatistikleri” konusunda
bir basın bülteni hazırladı.
Hazırlanan bültene göre,
Tekirdağ’da 2014 yılı Aralık ayında 3 bin 13 konut
satıldı.
3 bin 13 konut satışı
ile Türkiye’deki toplam
konut satışlarının %2,2’si
Tekirdağ’da gerçekleşti.
Tekirdağ 3 013 konut satış
(%2,2) ile en çok konut
satışı gerçekleştirilen iller
arasında 10. sırada yer
aldı.
Tekirdağ’da ipotekli
konut satışları sayısı bin
121 olarak gerçekleşti.
Tekirdağ’da toplam konut
satışları içinde ipotekli satışların payı %37,2 oldu.
Tekirdağ’da diğer satış
türleri sonucunda bin 892
konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut
satışları içinde diğer satış
türlerinin payı %62,8 oldu.
Tekirdağ diğer konut satış
türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından %2,1’lik
pay alarak 10. sırada yer
aldı.
Tekirdağ’da 3 bin 13
konut satışının bin 245’i
(%41,3) ilk satış, bin 768’i
ise (%58,7) ikinci el satış
olarak gerçekleşti.
KIRKLARELİ’NDE
665 KONUT SATILDI
665 konut satışı ile
Türkiye’deki toplam konut
satışlarının %0,5’i Kırklareli’nde gerçekleşti.
Kırklareli 665 konut satış
(%0,5) ile en çok konut
satışı gerçekleştirilen iller
arasında 37. sırada yer
aldı.
Kırklareli’nde ipotekli
konut satışları sayısı 213
olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde toplam konut
satışları içinde ipotekli
satışların payı %32,0 oldu.
Kırklareli ili Türkiye’deki
ipotekli konut satışlarındaki %0,5’lik payı ile 33.
sırada yer aldı.
Kırklareli’nde diğer
satış türleri sonucunda
452 konut el değiştirdi.
Kırklareli’nde toplam konut
satışları içinde diğer satış
türlerinin payı %68,0’dir.
Kırklareli diğer konut satış
türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından %0,5’lik
pay alarak 39. sırada yer
aldı.
Kırklareli’nde ise 665
konut satışının 382’si
(%57,4) ilk satış, 283’ü
ise (%42,6) ikinci el satış
olarak gerçekleşti.
EDİRNE’DE 607 KONUT SATILDI
607 konut satışı ile
Türkiye’deki toplam konut
satışlarının %0,5’i Edirne’de gerçekleşti. Edirne
607 konut satış (%0,5) ile
en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında
39. sırada yer aldı.
Edirne’de ipotekli konut
satışları sayısı 227 olarak
gerçekleşti. Edirne’de
toplam konut satışları
içinde ipotekli satışların
payı %37,4 oldu. Edirne ili
Türkiye’deki ipotekli konut
satışlarındaki %0,5’lik payı
ile 30. sırada yer aldı
Edirne’de diğer satış
türleri sonucunda 380 konut el değiştirdi. Edirne’de
toplam konut satışları
içinde diğer satış türlerinin
payı %62,6’dır. Edirne
diğer konut satış türlerinde
Türkiye’deki konut satışlarından %0,4’lük pay alarak
45. sırada yer aldı
Edirne’de ise 607 konut
satışının 294’ü (%48,4) ilk
satış, 313’ü ise (%51,6)
ikinci el satış olarak gerçekleşti. 4ÖZGE ASLAN
8
26 Ocak 2015 Pazartesi
www.avrupagazetecilik.com.tr
Tekirdağ İl Milli Eğitim
Müdürlüğü de karne aldı
EĞİTİM ÇALIŞANLARI İLE İLİŞKİLER
OKULLARIN PERSONEL İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ (HİZMETLİ-MEMUR)
EĞİTİM KALİTESİNİ YÜKSELTME GAYRETİ
EĞİTİMLE İLGİLİ GELECEK PLANLAMASI
OKUL MÜDÜRÜ ATAMASINDAKİ BAŞARISI
YÖNETİCİ ATAMADA TARAF TUTMA
MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMASINDAKİ BAŞARISI
İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISINDAKİ ARTIŞI
SAĞLAMA BAŞARISI
ÖĞRETMEN İHTİYACINI KARŞILAMA BAŞARISI
ÖĞRETMENLER ODASINA MÜDAHALE BAŞARISI
İL VE İLÇE MÜDÜRLERİ ARASINDAKİ KOORDİNASYON
BAŞARISI
İKTİDAR PARTİSİNE YARANMA BAŞARISI
YENİ AÇILAN OKULLARDA YÖNETİCİ ATAMADA ADİL
DAVRANMASI
ÖĞRETMEN SINAV GÖREVLENDİRMELERİNDEKİ
BAŞARISI
Türk Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer
Doğan, 2014-2015 eğitim
öğretim yılının 1. Dönemini
değerlendirdi. Doğan Değerlendirmesinde Tekirdağ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün karnesini açıkladı.
Açıklanan karneye göre
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitim çalışanları iel iilişkileri başarısız bulunurken, yönetici atamada
taraf tutma pekiyi notuyla
değerlendirildi. Karnenin
öğrenci hakkındaki görüş
kısmında ise, Tekirdağ İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
performansının eğitimcileri memnun etmediği ve
bu başarısızlığın sebeplerinden birisinin de veli
(vali)’nin sürece müdahale
etmemesinden kaynaklandığı görüşlerine yer verildi.
Her dönemde olduğu gibi
öğrenciler ve kurumlara
dönemin sonunda karne
verildiğini ifade eden Türk
Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi
Başkanı Muzaffer Doğan,
“Türk Eğitim Sen Tekirdağ
Şubesi olarak hazırladığımız karneyle ilgili yüzlerce eğitimciye görüşlerini
sorduk. Elde edilen bilgiler
neticesinde Tekirdağ İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün
gayretinin ve başarısının
yansıdığı karneyi hazırladık. Karne teferruatlı olarak
incelendiğinde görülecektir
ki durum gerçekten vahimdir.” Dedi.
Doğan konu ile iligili
görüşlerini şöyle açıkladı:
“Bugün 2014-2015 öğretim yılının 1. dönemi sona
erdi. Bir dönem boyunca
yeni davranışlar kazanan
ve yeni kazanımlar elde
eden yavrularımız için
artık bir dinlenme dönemi,
ara devre tatili başladı.
Geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımızı emanet
ettiğimiz öğretmenlerimizin
de yorgunluklarını atma
zamanı geldi.
Birinci Dönem büyük
bir kargaşayla başlamıştı.
Bilindiği gibi 4+4 ün artçı
sarsıntıları eğitim üzerinde
devam etmekteyken, 150
ye yakın çok tecrübeli okul
müdürümüzün yetersiz
görülerek görevden alınması eğitimdeki kargaşanın
en büyük sebebiydi. Fakat
okullarımızın kurumsal
yapısının güçlülüğü ve
öğretmenlerimizin büyük bir
sorumluluk anlayışıyla, İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün
sebep olduğu bu kargaşa
en hafif şekilde atlatılmaya
çalışıldı. Okul müdürlerinin
görevden alınması, yeni
yapılan sınavla yeni müdürlerin seçilmesi konusunda İl
Milli Eğitim Müdürlüğü çok
zayıf bir görüntü vermiş,
adeta yandaş bir sendikaya
teslim olmuştur.
Öte yandan yönetmelik
gereği okul müdürlerinin
atanması konusunda da
aynı zafiyet devam etmiştir.
Yönetmelik hükmüne göre
okul müdürünün seçmesi
gereken müdür yardımcılarını yandaş sendika, siyasiler ve bürokratlar eşlerini
atayarak belirlemiştir. Bu
hesaplar yapılırken okullar
adeta unutulmuş, en temel
ihtiyaçlardan olan personel ve diğer malzemelerin
karşılanması konusunda
büyük sıkıntılar yaşanmış
ve halen devam etmektedir.
Öğretmen ihtiyaçları
konusunda da; Hayrabolu,
Saray, Kapaklı, Çerkezköy
ve Ergene ilçelerimizin
mecburi hizmet bölgeleri
kapsamında yer alması bu
bölgelerimizi biraz olsun rahatlatırken, mecburi hizmet
dışı kalan Merkez, Muratlı,
Malkara, Şarköy ve Marmara Ereğlisi ilçelerimizde
öğretmen ihtiyacı devam etmektedir. 1000 civarındaki
öğretmen ihtiyacının büyük
kısmı branş öğretmeni
ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bugün Süleymanpaşada 300, Malkarada 150,
Şarköy ilçemizde 60 ücretli
öğretmen çalıştırılmaktadır.
İkili öğretim yapan
okul sayısı da yıldan yıla
artmaktadır. 3 yıl önce 36
okulumuz ikili öğretim yapıyorken bugün bu sayı 100
ü aşmıştır. Maalesef sınıf
öğrenci sayılarının düşürülmesi ikili eğitim yapan okulların sayılarının azaltılması
konusunda yeterli gayret
sarf edilmemektedir. Böyle
giderse önümüzdeki 2- 3
yıl içerisinde ikili eğitim ve
kalabalık sınıflar konusunda
büyük sıkıntılar yaşanacağı
açıktır.
Sonuç olarak karnede
incelendiğinde görülecektir ki tarafgirlik, yandaşlık
Tekirdağ İl Milli Eğitimine
egemen olmuştur. Eğitimcilerin % 90 ı başta il yöneticilerinin adaletli olmadığına
inanmaktadır. Ve sorunların
çözümü yönünde gelecekten ümitvar değillerdir.
Bütün bu olumsuzluklar
önümüzdeki günlerde
yapılacak olan TEOG ve
YGS sınavlarında açıkça
görülecektir.
Bu konuda en büyük
sorumluluk Sayın Valimize
düşmektedir. Maalesef tüm
taleplerimize ve gayretlerimize rağmen bu konuda
da yeterli bir gayret görülmemektedir. Tekirdağ Milli
Eğitim yandaş bir sendika
ile çeşitli derneklerin vesayetinden kurtarılmalıdır.
Tekirdağ Milli Eğitim adeta
bu paralel grup tarafından
esir alınmış gibidir.
Sonuç olarak; eğitimi
eğitimcilerin yönlendirdiği,
haksızlıkların ve hukuksuzlukların yaşanmadığı, kul
hakkının olmadığı adaletli
bir yaşamı yaşama ümidiyle
selam ve saygılarımı sunarım.” 4ÖZGE ASLAN
Hekimlerden Müzik Şöleni
Tekirdağ Tabip Odası’nın düzenlediği ve
müziğe gönül verenlerin
bir araya geldiği “70’lerde
Türkçe Pop”Konseri, Çorlu
Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi’nde
gerçekleştirildi.
Konsere konuk olarak
İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuz
AKBULUT, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Serkan
GÜRZSOY ile eşi, Çorlu
İlçe Emniyet Müdürü Aykut
EFE ile eşi ve çok sayıda
hekim, sağlık çalışanı ve
vatandaşlar katıldı.
Büyük ilgiyle karşılanan ve salonun tamamen
dolduğu konserde açılış
konuşmasını yapan Tekirdağ Tabip Odası Başkanı
Dr. Yücel AYAZ ‘’Moral ve
motivasyonumuzu yükseltmek için etkinlik düşünürken bir meslektaşımıza
Çorlu Devlet Hastanesi’nde saldırı oldu. Bundan
dolayı çok üzgünüz. Şiddet
eylemlerinin son bulmasını
diliyoruz. Bu güzel gecede bizimle olduğunuz için
sizlere teşekkür ediyorum’’
dedi.
SunuculuğunuDr. Haluk
Mekik’inyaptığı ve Dr.
Ercan Erel’in de baterisiyle
destek verdiği gecede sahneyi paylaşan Grup Pozitifile Dr. Ömrüm KORKMAZ,
Dr. Nurcihan BAŞKENT,
Dr. Alper Tunga YAZICI, Dr.
Erkan YAMAK 70’li yıllara
damgasını vuran birbirin-
den güzel parçaları seslendirdiklerimuhteşem sahne
performanslarıyla salonu
dolduranlara unutulmaz bir
gece yaşattı.
Gecenin sonunda
Tekirdağ Tabip Odası
Başkanı Dr. Yücel AYAZ
şarkıları seslendiren he-
kimlerin plaketlerini vermek
üzere sahneye eşlerini
davet ederken bu güzel
organizasyonda desteğini
esirgemeyen hekim arkadaşlarına güzel bir gece
yaşattıkları için teşekkür
etti.
4TUNCAR ÜNSAL
Öğrencilerin
karne sevinci
2014-2015 eğitim
öğretim yılının, yarı yıl
tatiline girmesi ile birlikte öğrenciler karnelerini alırken, Kırklareli
Belediyesi bünyesinde
staj yapan öğrenciler
de karne sevinçlerini
Belediye Başkanı Mehmet S. Kesimoğlu ile
paylaştılar.
Karnelerini alarak
Kırklareli Belediye
Başkanı Kesimoğlu’nu
ziyaret eden stajyer öğrenciler karnelerini sun-
dular. Kesimoğlu, öğrencilerin ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, ’’Türkiye
Cumhuriyeti’nin geleceği sizin gibi çalışkan
dürüst ve azimli gençlerimize emanet. Vatan
aşkı ve sevgisi ile dolu
siz gençlerin başarılarının devamını diliyorum’’dedi.
Kesimoğlu, ayrıca
öğrencilere çeşitli hediyelerde verdi.
4HABER MERKEZİ
Kazan Denetimleri
devam ediyor
Keşan Belediyesi
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü
ekipleri ve İl Çevre
Müdürlüğü’nden gelen
ekipler ilçedeki hava
kirliliğini önleme ve
azaltma çalışmaları
kapsamında kazan
denetimlerini artırarak sürdürürken daha
önce tespit edilen
eksiklerin kontrolüne
de başladı.
Edirne Çevre İl
Müdürlüğü’nden Çevre
Mühendisi Tufan Yılmaz Pepeoğlu ve Çevre Mühendisi Nilgün
Doğruyol ile Keşan
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Memur
Erdal Çokal ve Çevre
Zabıta Memuru Mümin
Direk’ten oluşan ekip
denetimleri gerçekleştirerek yakma saatlerini uyulması konusunda
yakıcılara ve apartman
yöneticilerine bilgiler
verdiler ve bu saatlere
uyulmasını istediler.
Kazanların sabah
06.00-09.00 akşam da
16.00-19.00 saatleri
dışında yakılmasının
da hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması
açısından büyük önem
taşıdığını belirten ekipler, yakma saatlerine
uymayanlar hakkında
da Kabahatler Kanunu’nun emre aykırı
davranış maddesine
istinaden idari para
cezası uygulamaya
başladıklarını bildirdi.
Yetkililer, hava
sıcaklığının 15 derecenin altına inmesi halinde kazanların yakılması gerektiğini ve buna
da özen gösterilmesini
istediler.
Ekipler, hava
kirliliğine neden olan
sebepleri ortadan
kaldırabilmek için kış
mevsimi boyunca
denetimlerin artarak
devam edeceği belirtti.
4HABER MERKEZİ
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
26 Ocak 2015 Pazartes�
9
Büyükşehir sınıfta kaldı
Türk�ye'n�n tur�zm tanıtımında büyük rol oynayan ve tur�zm fuarcılığında dünyanın en
büyük 5'�nc� fuarı olan Doğu Akden�z Uluslararası Tur�zm ve
Seyahat Fuarı (EMITT), dev b�r
katılım ve görkeml� açılışla başladı. Beyl�kdüzü TÜYAP Fuar
Merkez�'nde bu yıl 19. kez düzenlenen 2015 EMITT fuarına
71 ülkeden 4 b�n 500 kurum ve
kuruluş katıldı. Açılış tören�ne
Kültür ve Tur�zm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı, İstanbul Val�s� Vas�p Şah�n, Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Kad�r
Topbaş, İl Emn�yet Müdürü Selam� Altınok'un yanı sıra Türk�ye'n�n çeş�tl� şeh�rler�n� tems�len
val�ler, beled�ye başkanları, yerl�
ve yabancı çok sayıda f�rma
tems�lc�s� hazır bulundu.
EMITT, KATILIMCI VE ZİYARETÇİ SASININ ARTMASIYLA TÜRKİYE'NİN TANITIMINDA
ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR
Törende b�r konuşma yapan
Kültür ve Tur�zm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı,
EMITT fuarının her yıl katılımcı
ve z�yaretç� sayısının artmasıyla
b�rl�kte Türk�ye'n�n tanıtımın-
da öneml� b�r rol oynadığını
söyled�. Türk tur�zm�n�n öneml�
b�r değ�ş�m sürec� �ç�ne g�rd�ğ�n�
Türk�yekaydeden Arıcı, Dünyadak� gel�şmelerle eşgüdümlü
olarak çevre �le uyumlu, rekabetç� ve sürdürüleb�l�r pol�t�kalar �le ülkem�z�n uluslararası
alanda daha çok tanınması
sağlanmış, pazarların önemler�ne göre stratej�ler gel�şt�r�lm�ş
dest�nasyon odaklı çalışmalar
�le dünyada Türk�ye markası
güçlend�r�lmeye çalışıldı. Fuardan gerek İstanbul'un gerekse
de ülkem�z�n dünya çapında
tanıtılması ve marka değer�n�n
güçlend�r�lmes� çok büyük b�r
katkısı olduğuna �nanmaktayım
d�ye konuştu.
EMİTT TÜRKİYE'NİN TANITIMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ
BİR FUARDIR
İstanbul Val�s� Vas�p Şah�n de açılış konuşmasında
fuara katılan m�saf�rler� İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu
memnun�yet� d�le get�rd�. Şah�n,
Dünyada refahın artmasıyla
b�rl�kte seyahat teknoloj�ler�n�n, araçlarının gel�şmes�yle
�nsanların hareketl�l�ğ� artarak
ELEMAN İLANLARI
SATIŞ DANIŞMANI
1 KİŞİ
EVKUR ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİ TİCARET A.Ş
HÜKÜMET CAD. NO:28
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU: 20.02.2015
CAKA SAÇ KIVIRMA TEZGAHI
İŞÇİSİ
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
FREZECİ (FREZE TEZGAHI
OPERATÖRÜ)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
ÖN MUHASEBECİ
1 KİŞİ
EUROSERVE HİZMET VEİŞLETMECİLİK A.Ş. (ÖZEL)
BSH EV ALETLERİ FEVZİ PAŞA
MAH. BATUR SK. ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MEYDANCI
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
AŞÇI
1 KİŞİ
BALKAN ÇELİK DÖVME SAN.
TİC.LTD.ŞTİ (ÖZEL)
YILDIRIM BAYEZİD MH.SABAYİ
BULV.NO:223 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
10 KİŞİ
SİSTEM METAL YAPI REKLAM
büyüyor. Tur�zm sektörü bu
alanda dünyada bütün ülkeler�n
üzer�nde gel�şmeye çalıştığı, b�r
takım markalar �le rekabette öne
çıkmaya çalıştığı b�r sektördür.
Bu anlamda EMITT Türk�ye'n�n
tanıtımı açısından çok öneml�
b�r fuardır. Bu fuarın gerçekleşmes�nde emeğ� olan herkese
teşekkür ed�yorum ded�.
FUAR DÜNYANIN BULUŞMASIDIR
Kad�r Topbaş �se fuarı özell�kle dünyanın buluşması olarak
gördüğünü bel�rterek, Burada
b�r araya gelerek değerler�m�z�
gün ışığına çıkarmak ve ekonom�k hareketl�l�ğ� sağlamak adına
öneml� çalışmalar yapılmaktadır. Hem kend� bölgeler�m�z�n
tanıtımı hem de dünyada ne
olup b�tt�ğ�n� görmek açısından
dünya �nsanlığının gözü önüne
sermekted�r d�ye konuştu.
TEKİRDAĞ’IN FUARDA
YER ALMAMASI TEPKİLERE
NEDEN OLDU
Tek�rdağ’a 45 dak�ka mesafede yer alan Beyl�kdüzü
TÜYAP fuar alanına Tek�rdağ’ın
tanıtım standı açmaması büyük
tepk�lere neden oldu. Tek�rdağ
MALZ.VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
(ALBOND) (ÖZEL)
HATİP MAH ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:140 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MUHASEBECİ
1 KİŞİ
HAS GIDA VE TAR. ÜR. PAZ.
TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
OMURTAK CAD. İSTANBUL KISMI OPTİMED ARKASI NO:10 059
ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
SEKRETER
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
TORNACI (TORNA TEZGAHI
OPERATÖRÜ)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
ARGON KAYNAKÇISI (TIĞ KAYNAKÇISI)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
DANIŞMA MEMURU
1 KİŞİ
KÖSEOĞLU TEKSTİL SAN.VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
2.SOK 59860 ÇORLU TEKİRDAĞ
/ TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (MOTORLU TAŞITLAR
HARİÇ)
2 KİŞİ
SİSTEM METAL YAPI REKLAM
MALZ.VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
(ALBOND) (ÖZEL)
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı
Kad�r Albayrak’ın nasıl olurda böyles� b�r tanıtım fırsatını
kaçırab�ld�ğ�n� soran vatandaşlar; Büyükşehr�n kend� tam
sah�plenenemes�nden ş�kayet
ett�. B�zler oylarımızı çalışsınlar
d�ye verd�k fakat görüyoruz k�
yönet�me geld�kler�n�n üzer�nden
b�r yıl geçmes�ne rağmen hala
ortada reel b�r çaba olmaması
b�zler� üzüyor ded�ler. Fuar da
karşılaştığımız b�r d�ğer vatandaşımız da Türk�ye’m�z�n en
doğusundan gel�p burada yöres�n� tanıtan beled�yeler� görünce gözler�m yaşardı. Tek�rdağ
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı
Kad�r Albayrak ne �ş yapar?
İlçelerde yüksek rakamlara k�raladığı h�zmet b�nalarını açmayı
ve her b�naya kend�s�ne makam
odası hazırlatmayı akıl eden
z�hn�yet neden Tek�rdağımızı bu
uluslar arası fuarlara taşımayı
akıl edemez ded�ler.
Gelecek yıl 20.s� düzenlenecek olan EMITT fuarında
Tek�rdağ’ın yer almasını �steyen
vatandaşlar, fuar boyunca üzüntüler�n� d�le get�rd�ler.
FUARDA ŞARKÖY VE RA-
HATİP MAH ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:140 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
GAZ ALTI KAYNAKÇISI
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
1 KİŞİ
MURAT ŞATIR-SENORİTA ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZİ
(ÖZEL)
REŞADİYE MAH KUMYOLU CAD
NO 11 KAT 5 ÇORLU TEKİRDAĞ /
TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
RAM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(TEKSTİL)
1 KİŞİ
TURBO TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VAKIFLAR KÖYÜ MEVKİİ E-5
KARAYOLU ÜZERİ / ERGENE
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ELEKTRİKÇİ (GENEL)
1 KİŞİ
KUTES MADENCİLİK VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
HATİP MAH. BAHAR YILDIZI
SOKAK NO 10/A ÇORLU TEKİDAĞ YOLU 5. KM 59860 ÇORLU
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (MOTORLU TAŞITLAR
HARİÇ)
1 KİŞİ
KUTES MADENCİLİK VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
HATİP MAH. BAHAR YILDIZI
SOKAK NO 10/A ÇORLU TEKİDAĞ YOLU 5. KM 59860 ÇORLU
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI
1 KİŞİ
UĞUR ÜNAL ORMAN ÜRÜNLERİ MİMARLIK İNŞAAT NAKLİYE
SANAYİ VE T (ÖZEL)
FATİH MAH. TURGUT SK. NO:26
MADA DİKKAT ÇEKTİ
Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�yes� ve Trakya Kalkınma
Ajansının bu yıl bölgey� sah�plenmemes� üzer�ne Ed�rne kend�
standını açarak ve oldukça da
rağbet gördü. Tek�rdağ �l�m�zden
de Şarköy’ün her yıl olduğu
g�b� bölges�n� Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�yes�nden h�çb�r
destek görmeden başarıyla
tems�l etmes� Şarköy Tur�zm ve
Tanıtma derneğ�n�n b�r başarısı
olarak EMITT tar�h�ne geçt�.
Tek�rdağ’da faal�yet gösteren
beş yıldızlı Ramada Hotel’� de
müşter� potans�yel�n� arttırmaya yönel�k fuarda stand açtı.
Ramada Tek�rdağ hotel CEO’su
Erdem Erdoğan konuya �l�şk�n
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (AZ TEHLİKELİ SINIF-C)
1 KİŞİ
DEMİRBAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.L (ÖZEL)
HİSAR MAH. YILDIRIM SOK.
NO:19-7 HAYRABOLU -TEKİRDAĞ
HAYRABOLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
KARTELACI
1 KİŞİ
ÖZKAYMAK TEKSTİL SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ. (ÖZEL)
TÜRKGÜCÜ KÖYÜ SANAYİ BÖLGESİ KURTDERE İKİ ÇATAK ARASI MEVKİİ PAFTA NO:3/126 59850
ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ÇAYCI
1 KİŞİ
ESMER TEKNİK İNŞAAT YAPI
MALZ.İMLT.MONTAK SAN. (ÖZEL)
YULAFLI KÖYÜ DEMİRYOLU
MEVKİİ / ERGENE TEKİRDAĞ /
TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
RAM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(TEKSTİL)
1 KİŞİ
PALBEN TURİZM MAKİNATEKSTİL İNŞ.İŞL.TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
OSB ATATÜRK MAH. CUMHURİYET CAD. NO:51 KARAAĞAÇ
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ 59500
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
MUHASEBECİ
1 KİŞİ
TECHNOCAST OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
(ÖZEL)
ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ G.O.P. MAH. 6. CAD.
NO:12 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
SATIŞ DANIŞMANI
2 KİŞİ
ZİHNİ KUMAŞOĞLU ( SERPA
sorumuza verd�ğ� cevapta;
Tek�rdağ yüksek tur�zm potans�yel� taşıyan b�r yöre. B�zler bunu
yıllar önces�nden görüp bölgede
profesyonel tur�zm yatırımlarımıza start verd�k. Tek�rdağ
Merkez de yer alan Golden Yat
hotel�m�z�n ardından beş yıldızlı
Ramada Tek�rdağ hotel�m�z�
�nşa ett�k. Yunan�stan ve Bulgar�stan’dan oldukça c�dd� b�r müşter� akınına uğradık. Hedef�m�z
bölges�nde verd�ğ� h�zmet �le
d�kkat çeken b�r yatırım olmaya
devam etmekt�r. Ded�. Ramada
Tek�rdağ ek�b� hem hoteller�n�
hem de Tek�rdağ yöres�n� ve
tur�zm potans�yel�n� bu standta
tanıttılar.
HABER MERKEZİ
MOBİLYA ) (ÖZEL)
ŞEHİT TEĞMEN YAVUZER CAD.
NO:9/A 59860 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
DENİM KUMAŞ OPERATÖRÜ
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
YIKAMA MAKİNESİ İŞÇİSİ
(TEKSTİL)
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
METAL TEKNOLOJİSİ
TEKNİSYENİ
1 KİŞİ
ATALAY MADENİ EŞYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(ÖZEL)
İSTASYON MAH. BARAJYOLU
MEVKİİ KÜMESİ VELİMEŞE
ORGANİZE SAN. BÖL. NO:14
ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
YÖNETİCİ (ARDİYE
VE DEPOLAMA)
1 KİŞİ
TAYFURLAR TEKSTİL SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
HACI ŞEREMET MEVKİİ 4.SK.
YULAFLI 59850 ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
DENİM KUMAŞ OPERATÖRÜ
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
Başvurular ınızı
İşkur’a yapınız
cmyk
EURO OTO
BAKIM-ONARIM VE MOTOR-ŞANZIMAN
ARIZALARININ GİDERİLMESİ, ARIZA TESPİT
CİHAZLARI İLE ARIZA TESPİTİ VE AVRUPA JAPON
ARAÇLARIN YEDEK PARÇA TEDARİĞİ
ADRES: 100.yıl Sanay� S�tes� Tan İş Merkez� No :
14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 260 58 48
Tekirdağ tarih yazdı
Yıl: 8
Sayı: 2424
26 Ocak 2015
Türk Basketboluna yen�
yıldızlar katmak amacıyla
Gençl�k ve Spor Bakanlığı
tarafından her yıl geleneksel hale get�r�len Anadolu
Yıldızlar L�g�, Marmara Bölge şamp�yonası, Kırklarel�
Spor Salonunda yapıldı.
Anadolu Yıldızlar l�g�n�n
Pazartes�
Kurucu: Nac� AKYAZI
�lk maçında Tek�rdağ Küçük Erkekler Karması �le
Çanakkale Küçük Erkekler karması karşı karşıya
geld�.
Maçın, başından sonuna kadar üstün b�r oyun
serg�leyen Tek�rdağ Karması, Çanakkale Karmasını
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
74-48 mağlup ett�.
Tek�rdağ Karması, bu
gal�b�yetle 27 Şubat-1
Mart Tar�hler� arasında
Kütahya’da yapılacak olan
Türk�ye Çeyrek F�naller�ne
katılmaya hak kazandı.
Karşılaşma �le �lg�l� Tek�rdağ Karması Antrenörü
F�yatı: 25 Kr.
Tekirdağ
Çanakkale’yi
yenerek
çeyrek finale
yükseldi
Hakan Gamtüre açıklama
yaptı.
Gamtüre açıklamasında, gal�p geld�kler� �ç�n mutlu olduklarını bel�rterek; ”
Gençl�k ve Spor Bakanlığı,
Anadolu Yıldızları turnuvasını, Türk basketboluna
yen� yetenekler amacıyla
her yıl düzenl�yor.
Bu turnuvaya tüm �ller
Küçük Erkekler kategor�s�nde katılıyor. Fenerbahçe, Anadolu Efes g�b� takımların alt yapı oyuncuları
bu turnuvada forma g�y�yor.
Oyuncularız bu rak�plerle
oynayarak hem gel�ş�yor,
hemde kend�n� test etme
şansını buluyor.
Çanakkale Karmasını
�y� b�r oyun karşısında 7448 mağlup etmey� başardık. Sahada çok �y� mücadele ett�k.
Oyuncularımı kutluyorum. Bu gal�b�yetle Kütahya’da 27 Şubat-1 Mart
Tar�hler� arasında yapılacak olan İller arası Türk�ye
Çeyrek F�naller�ne g�tmeye
hak kazandık. Çeyrek
F�nallerde de Tek�rdağ’ı en
�y� şek�lde tems�l etmeye
devam edeceğ�z” ded�.
HABER MERKEZİ
Tek�rdağ U-14 Futbol
l�g� 2 karşılaşma �le start
aldı.
U-14 Futbol sezonun
açılış maçında Hayrabolu
stadında Hayrabolu Beled�ye Gençl�k Spor Kulübü
�le Karaden�z Gençl�k Spor
karşı karşıya geld�.
Karşılaşma atılan karşılıklı goller �le 2-2 sona erd�.
13 Kasım Stadında da
Tek�rdağspor �le Yavuzspor
karşı karşıya geld�.
Maçı Tek�rdağspor 7-0
kazanarak l�ge gal�b�yeyle
başladı.
Karşılaşmayı değerlend�ren Tek�rdağspor Alt yapı
antrenörü Okan Aydın,
l�ge gal�b�yetle başladıklarını �fade ederek, şunları
kaydett�:
” Geçen sene şamp�yon
olan U-13 futbol takımızı
bu yıl U-14 olarak sahaya sürdük. Çok yetenekl�
oyuncularımız var. Her
kategor�de şamp�yon
olmak �st�yoruz. U-19
kategor�s�nde Çınarlıspor’u
7-1 mağlup ederek açık
ara l�derl�ğ�m�z� sürdürüyoruz. Hedef�m�z A takımıza
oyuncu yet�şt�rmek ve tüm
kategor�lerde şamp�yon
olmak”
HABER MERKEZİ
Tekirdağspor iyi başladı
Kırklareli
Belediyesi’nce
Metruk
Binalara
Önlem
Alınıyor
Kırklarel� Beled�yes� tarafından
uygunsuz amaçlar
�ç�n kullanılan veya
madde bağımlılarının
mesken tuttuğu metruk b�nalara önlem
alınıyor.
Yapılan tesp�tler
veya gelen ş�kayetler
doğrultusunda Zabıta
Müdürlüğü, Fen İşler�
Müdürlüğü, Ulaşım
H�zmetler� Müdürlüğü
tarafından metruk b�nalara önlem alınıyor.
Yapılacak �şlemler
önces�, mülk sah�pler�ne ulaşılarak alınan
�z�nler doğrultusunda,
taşınmaz üzer�ndek�
metruk b�nalar Bele-
Kulüp Başkanları
Spor Penceresi’ne
konuk olacaklar
Tek Rumel� Telev�zyonu’nda Perşembe
günler� yayınlanan
Mehmet Çel�k’le Spor
Penceres� Programı’nın 29 Ocak 2015
Perşembe akşamı yayınlanacak bölümüne
Keşanlı Kulüp Başkanları �le Keşanlı Gazetec� ve Tek Rumel� TV
Spor Penceres� Programı Keşan Tems�lc�s�
Erdoğan Dem�r konuk
olarak katılacaklar.
Saat 22.00’de canlı
olarak yayınlanacak
programa Keşanspor
Kulübü Başkanı
Mustafa Çel�k, Anafartalarspor Kulübü
Başkanı Sad� K�rezc�,
1923 Keşan Gençl�k
Kulübü Başkanı Raş�t
Değ�rmenc�, Keşan
Beled�yes� Yelken ve
Su Sporları Kulübü
Başkanı Andaç Ged�k
�le Keşanlı Gazetec� ve
Spor Yorumcusu Programın Keşan tems�lc�s�
Erdoğan Dem�r katılacaklar.
Dem�r, konuyla
�lg�l� yaptığı açıklamada
Program Yapımcısı
Mehmet Çel�k’�n tekl�f�
�le Keşan’da k� spor kulübü başkanları b�r araya get�rmek amacıyla
bu programın düzenlend�ğ�n� ve programda
Keşan da sporun en�ne
boyuna tartışılacağını
ve Keşanlı spor kulübü
başkanlarının b�r araya
gelmes� anlamında da
bu programın büyük
önem taşıyacağını
vurguladı.
Keşanlı kulüp başkanlarının katılacağı
program saat 22.00
de başlayacak ve
00.00’da sona erecek.
HABER MERKEZİ
d�ye ek�pler� tarafından
yıkılıyor.
2863 sayılı Kültür ve
Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında
tesc�l� yapılmış b�nalar
�se metruk b�r görüntüye
sah�p olsa da yıkılamıyor.
Bu b�naların etrafı bar�yer �le çevr�lerek çevre
güvenl�ğ� alınıyor.
Mülk sah�pler�ne ulaşılması mümkün olmayan
metruk b�naların g�r�ş
kapıları ve pencereler�
y�ne Kırklarel� Beled�yes�
ek�pler� tarafından kapatılarak g�r�şler engellenerek
Andaç Ged�k
Erdoğan Dem�r
Mustafa Çel�k
Raş�t Değ�rmenc�
Sal�h K�rezc�
kötü amaçlı kullanılmasının önüne geç�l�yor.
Konu hakkında b�r
açıklama yapan Beled�ye
Başkanı Mehmet S. Kes�moğlu, gelen ş�kayetler�
t�t�zl�kle değerlend�rd�kler�n� ve gerekl� �şlemler�
yaptıklarını bel�rtt�.
Vatandaşların bu tür
b�nalar hakkında 153 ALO
Zabıta hattını arayab�lecekler�n� bel�rten Kes�moğlu, yapılan tesp�tler
doğrultusunda metruk
b�nalara a�t yıkım faal�yetler�ne devam ed�leceğ�n�
bel�rtt�. ÖZGE ASLAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
5 430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content