close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı CV pdf formu için tıklayınız - Psikoloji Bölümü

embedDownload
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. F. MELİKE SAYIL
_________________________________________________________________________
Adres: Hacettepe Üniversitesi,
Ankara
Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Beytepe, 06800
E-posta: [email protected]
http://www.devpsy.hacettepe.edu.tr
Tel (Ofis): (312) 297 83 37
Faks (Ofis): (312) 299 20 08
___________________________________________________________________________
Eğitim
Mezuniyet Tarihi Derece
Alan
Kurum
1982
Lisans
Psikoloji
Hacettepe Üniversitesi
1986
Yüksek Lisans Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi
1990
Doktora
Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi
Akademik Unvanlar
Yıllar
Unvan
Kurum
1985-1991
Araştırma Görevlisi Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
1991-2001
Yardımcı Doçent
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
2001-2007
Doçent
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
2007 -
Profesör
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
İdari Görevler
Yıllar
Unvan
Kurum
1997-1999
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Başkan Yardımcısı
Türk Psikologlar Derneği
1997 – 2000
Bölüm başkan yardımcısı
H.Ü. Psikoloji Bölümü
1 / 15
Tez Danışmanlıkları
Yüksek Lisans
Sönmez, Ş. (2011). Ergenliğe Geçişte Annenin Davranışsal ve Psikolojik Kontrolünün
Anne-Ergen İlişkisine ve Ergenin Bir Yıl Sonraki Uyumuna Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Erkmen, E. (2011). Özerkliği Destekleyici ve Kontrol Edici Ebeveynlikle Bağlantılı
Ebeveyn Özellikleri ve Ergenin Uyumu Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Kurt, D. (2010). Algılanan Psikolojik Kontrol ile Gencin Psikososyal İşlevselliği Arasındaki
İlişkiler: Kişilerarası Güven İnancı ve Güvenli Bağlanmanın Rolü. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Yaban, H. E. (2010). Ergenlerin Arkadaşlık Niteliği, Ebeveynden ve Okul Ortamında
Öğretmenden Algılanan Destek ile Akran Zorbalığı/ Zorbalığa Maruz Kalma Arasındaki
İlişkiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji
Anabilim Dalı.
Kındap, Y. (2004). 5–14 Yaş Çocuklarında Çizimin temsil ve Estetik Yönünün Gelişimi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim
Dalı.
Coşkun, L. (2004). Yatılı, Taşımalı ve 'Normal' eğitim yapılan İlköğretim Okulu
Öğrencilerinde Akademik Başarı, Okula İlişkin Tutum, Algılanan Sosyal Destek ve
Davranış-Uyum Sorunları Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Özdikmenli, G. (2004). Kişilerarası İlişkilerdeki Bireyci-Toplulukçu Yönelimlerin Çocuk
ve Gençlerde Yaşa, Kuşağa ve Öykü Türüne Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Gültekin, Z. (2003). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim
Dalı.
Elif Yalçın Dereli (2000). Çocuk Mahkemelerinde Yargılanan Çocukların Ahlak ve Adalet
Anlayışlarının Gelişimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Bayar, N.(1999). Ergenlerde Risk Alma Davranışı: İçtepisellik, Aile Yapısı ve Demografik
Değişkenler Açısından Gelişimsel Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Erence-Aydın, M. (1999). Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınlarda Bellek Başarısının
Menopoza Bağlı Olarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
2 / 15
Doktora
Öztürk, A. (2011). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Yeterlik ve Ebeveyn-Çocuk Sistemi,
Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Pekel-Uludağlı, N. (2011). Suça Karışmış ve Karışmamış Ergenlerin Aile, Akran, Mahalle
Özellikleri ile Psikolojik ve Akademik Niteliklerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora
Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Kındap, Y. (2011). Kendini Belirleme Kuramı Temelinde Ergenlikte Destekleyici
Ebeveynlik, Akademik ve Sosyal Uyum ve Kendini Belirleme Düzeyi Arasındaki
İlişkilerin Boylamsal Olarak İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Özdikmenli-Demir, G. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Gelişiminde Sosyal ve
Kimlik Sermayelerinin Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Bayraktar, F. (2009). Ergenlerin Zorba ve Kurban Davranışlarında Birey, Aile, Akran ve
Okula Dair Özelliklerin Rolü: Bütüncül Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Yayınlar
Uluslararası Atıf İndekslerine Giren Yayınlar (2000 yılı sonrası):
Pekel Uludağlı, N. & Sayıl, M. (2013). Suça Karışmış Ergenlerde Problem ve Olumlu
Sosyal Davranışların, Ergenin, Annenin ve Arkadaşın Özellikleriyle İlişkileri Bağlamında
İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 28 (71), 57-69.
Yaban, H., Sayıl, M., & Kındap Tepe, Y. (2013). Erkek Ergenlerde Anne Babadan
Algılanan Destek ile Akran Zorbalığı Arasındaki İlişkide Arkadaşlık Niteliğinin Rolü.
Türk Psikoloji Dergisi, 28 (71), 20-32.
Kurt, D., Sayıl, M., & Kındap Tepe, Y. (2013). Ana Babanın Psikolojik Kontrolü ile Gencin
Yalnızlığı Arasındaki İlişkide Kişilerarası Güven İnancı ve Bağlanmanın Rolü. Türk
Psikoloji Dergisi, 28 (71), 105-116.
Kındap Tepe, Y. & Sayıl, M. (2012). Ebeveyn Kontrolü ve Ergenin Sosyal İşlevselliği
Arasındaki Bağlantıda İlişkisel Saldırganlığın Aracı Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 27 (70),
133-137.
Öztürk, A. & Sayıl, M. (2012). Ergenin Arkadaşları ve Uyumu ile Annenin Akran
Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkilerde Annenin İnançlarının Aracı Rolü. Türk
Psikoloji Dergisi, 27(69), 1-20.
Sayıl, M., Güre, A., Uçanok, Z. & Pungello, E. P. (2009). Çalışan ve İlk Kez Anne Olan
Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler.
Türk Psikoloji Dergisi, 24 (64), 1-14.
3 / 15
Bayraktar, F., Sayıl, M. & Kumru, A. (2009). Kız ve Erkek Ergenlerde Benlik Saygısı: Bir
Model Önerisinin Sınanması. Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), 48-69.
Özdikmenli, G. & Sayıl, M. (2009). Individualistic-collectivistic tendencies in Turkish
children’s interpersonal relationships: The role of age, generation, and social setting.
Journal of Social and Personal Relations, 26 (4), 371-387.
Kındap, Y., Sayıl, M. & Kumru, A. (2008). Anneden algılanan Kontrolün Niteliği ile
Ergenin Psikososyal uyumu ve Arkadaşlıkları Arasındaki İlişkiler: Benlik Değerinin Aracı
Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 23 (61), 92–107.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. (2006). First Time Mothers’ Anxiety and Depressive
Symptoms Across The Transition to Motherhood: Associations With Maternal and
Environmental Characteristics. Women & Health, 44 (3). 61-77.
Güre, A., Uçanok, Z. & Sayıl, M. (2006). The Associations Among Perceived Pubertal
Timing, Parental Relations and Self-Perception in Turkish Adolescents. Journal of Youth
and Adolescent, 35 (4), 538–548.
Coşkun, L. & Sayıl, M. (2006). Yatılı, taşımalı ve normal eğitim yapılan ilköğretim okulu
öğrencilerinin davranış-uyum sorunları, okullarına ilişkin tutum, algıladıkları sosyal
destek ve okul başarıları arasındaki ilişkiler. Eğitim Bilimlerinde Kuram ve Uygulama
Dergisi, 6(2), 271-300.
Bayar, N. & Sayıl, M. (2005) Risk-Taking Behaviors in a Non-western Urban Adolescent
Sample. Journal of Adolescence, 28 (5), 671-676.
Kındap, Y. & Sayıl, M. (2005). Çizimin temsil ve estetik yönü: Doğrusal ve doğrusal
olmayan gelişim. Türk Psikoloji Dergisi, 20 (56), 25-39
Sayıl, M., Güre Yılmaz, A. & Uçanok, Z. (2002). Ergenliğe geçişte bilgilendirmenin
ergenin bilgi düzeyi ve benlik algısına etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (50) 47-58.
Sayıl, M. (2001). Children’s drawings of emotional faces. British Journal of Developmental
Psychology, 19, 493–505.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar (2000 yılı sonrası):
Bayraktar, F., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. (2010). Olumlu Sosyal ve Saldırgan
Davranışlar Ölçeği’nin Ergen Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi. Türk
Psikoloji Yazıları, 13 (26), 1-13.
Sayıl, M. & Kındap, Y. (2010). Ergenin anne babadan algıladığı psikolojik kontrol:
Psikolojik kontrol ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, 13 (25), 62-71.
Uludağlı-Pekel, N. & Sayıl, M. (2009). Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Risk Alma
Davranışı ile Ebeveynleri ve Akranlarıyla Olan İlişkilerinin Niteliğinin İncelenmesi. Türk
Psikoloji Yazıları, 12 (23), 14-28.
4 / 15
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. (2005) Çalışan ve ilk kez anne olan kadınların
bebekleriyle ilgili bakım tercihleri ve seçimleri: Betimsel bir inceleme. Sağlık ve Toplum
Dergisi, 15 (3), 60–69.
Gültekin, Z. & Sayıl, M. (2005). Akran zorbalığını belirleme ölçeği geliştirme çalışması.
Türk Psikoloji Yazıları, 8 (15), 47-61.
Sayıl, M. (2004). Çocuk çizimlerinin klinik amaçlı kullanımı üzerine bir değerlendirme.
Türk Psikoloji Yazıları, 14 (7), 1–13.
Sayıl, M., Uçanok, Z. & Güre, A. (2002). Erken ergenlik döneminde duygusal
gereksinimler, aileyle çatışma alanları ve benlik kavramı: Betimsel bir inceleme. Çocuk ve
Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9 (3), 155-166.
Ulusal Kongre Bildirileri (2000 yılı sonrası):
Kumru, A., Kafescioğlu, N., Yağmurlu, B. ve Sayıl, M. Ebeveynlik davranışlarının
çocukluk döneminde gösterdiği değişim: Boylamsal bir inceleme. 18. Ulusal Psikoloji
Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 9-12 Nisan 2014 Bursa.
Kumru, A., Yağmurlu, B., Arıkan, G. ve Sayıl, M. Dışsallaştırma davranışlarının erken
çocukluktaki belirleyicileri: Ebeveynlik ve duygu düzenleme. 18. Ulusal Psikoloji
Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 9-12 Nisan 2014, Bursa.
Bayar, Y., Yaban, E. H., Sayıl, M. ve Kındap, Y. Öğretmenden algılanan destek ve
ergenlerin akran zorbalığı: Benlik değerinin aracı rolü. 7. Çocuk Kültürü Kongresi’nde
sunulan sözel bildiri. 17-19 Ekim 2012, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Tığrak, A., Kurt, D., Sayıl, M. ve Kındap, Y. (2012, Ekim). Öğretmenin sınıf disiplin
stratejileri ile ergenlerin okula ve akademik yeterliğe ilişkin algıları arasındaki ilişkiler 7.
Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 17-19 Ekim 2012, Ankara Üniversitesi,
Ankara.
Yaban, E. H., Kumru, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. Ana babalık ve geç ergenlerin olumlu ve
antisosyal davranışları arasındaki ilişki: Duygusal benlik imgesinin aracı rolü. A. Kumru
(Başkan), Geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel
özellikler bağlamında doğrudan ve dolaylı ilişkiler. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde
sempozyum. 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Tığrak, A., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. Davranışsal ve psikolojik kontrolün olumlu
ve anti sosyal davranışlarla ilişkisi: benlik imgesinin aracı rolü. A. Kumru (Başkan), geç
ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler
bağlamında doğrudan ve dolaylı ilişkiler. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sempozyum.
25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Bayar, Y.,
Kumru, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. Ana babanın akran yönetimi
davranışlarının ergenin olumlu ve antisosyal davranışlarıyla ilişkisi : Akran bağlılığı ve
arkadaş niteliğinin aracı rolü. A. Kumru (Başkan), geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal
davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler bağlamında doğrudan ve dolaylı
ilişkiler. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sempozyum. 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul.
5 / 15
Kurt, D., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. Ana babaya ve akrana güvenin ergenin
olumlu ve anti sosyal davranışlarıyla ilişkisi: Empatinin aracı rolü. A. Kumru (Başkan),
geç ergenlerde olumlu ve anti sosyal davranışlar: Ebeveyn, akran ve bireysel özellikler
bağlamında doğrudan ve dolaylı ilişkiler. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sempozyum.
25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Kındap, Y., Öztürk, P., & Sayıl, M. Öğretmenin destekleyici ve kontrolcü uygulamalarıyla
ergenin akademik uyumu arasındaki ilişkiler: Özerk motivasyonun aracı rolü. V. Psikoloji
Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İstanbul.
Kındap, Y., Rafe, E., & Sayıl, M. Ergenlerde annenin ayrılma kaygısı, ana babalık
uygulamaları ve ergenin sonuç davranışları arasındaki ilişkiler. V. Psikoloji Lisansüstü
Öğrencileri Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İstanbul.
Kındap, Y., Sayıl, M. & Kurt, D. Ergenlerin içselleştirme ve dışsallaştırma sorun
davranışlarında ebeveynin kontrol uygulamaları ve desteğinin ayrı ve ortak rolleri. 16.
Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 14-16 Nisan, 2010, Mersin.
Kurt, D., Sayıl, M., Kındap, Y. & Kumru, A. Üniversite öğrencilerinin öğretim üyesinden
algıladıkları özerklik desteği ile gencin yalnızlık düzeyi ve risk alma davranışı arasındaki
ilişkiler: Öğretim üyesine duyulan güvenin aracı rolü. 16. Ulusal Psikoloji Kongresinde
sunulmuş poster bildiri. 14-16 Nisan, 2010, Mersin.
Tığrak, A, Kındap, Y. & Sayıl, M. Annenin yaşam memnuniyetinin ergenin içselleştirme
ve dışsallaştırma sonuç davranışlarıyla ilişkisi: Ebeveynlik uygulamalarının aracı ve
düzenleyici rolü. 16. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş poster bildiri. 14-16 Nisan,
2010, Mersin.
Kumru, A., Sayıl, M. & Yağmurlu, B. Annenin çocuk yetiştirme davranışı, çocuğun
kendilik algısı ve duygu düzenleme becerisi arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler:
Büyük ve küçük şehir karşılaştırma çalışması. 16. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş
sözel bildiri. 14-16 Nisan, 2010, Mersin.
Öztürk, A. & Sayıl, M. Erken çocukluk döneminde sosyal ve akademik yeterlik ilişkisi. 16.
Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 14-16 Nisan, 2010, Mersin.
Sayıl, M. & Kumru, A. Ergenlerde Anne Babanın Kontrol Uygulamaları ve Gelişimsel
Sonuçlar. 16. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 14-16 Nisan, 2010,
Mersin.
Kındap, Y. & Sayıl, M. Anneden ve babadan algılanan psikolojik kontrol ile ergenin
sosyal davranışlarında mükemmeliyetçi eğilimlerin rolü. 3. Psikoloji Lisansüstü
Öğrencileri Kongresinde sunulmuş sözel bildiri, 24-28 Haziran, 2009, İstanbul.
Kındap, Y. & Sayıl, M. Ergenin psikososyal uyumunda kontrol stratejileri: ergenin
kendini açmasının aracı rolü. Uluslararası katılımlı 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Kongresinde (uluslararası katılımlı) sunulmuş sözel bildiri. 7-9 Ekim, 2009, Ankara.
(Bildiri kitapçığında tam metin)
6 / 15
Kındap, Y. & Sayıl, M. Eşler arası çatışma, ebeveyn uygulamaları ve ergenin sorun
davranışları arasındaki bağlantılar. Serbest Bildiri. 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri
Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 26-29 Haziran, 2008, Ilgaz.
Bayraktar, F., Özdikmenli-Demir, G., & Sayıl M. Ebeveyne duyulan güvenin psikolojik
kontrol ve zorbalık / zorbalığa maruz kalma arasındaki aracı rolünün incelenmesi. 2.
Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 26-29 Haziran, 2008,
Ilgaz.
Kındap, Y. & Sayıl, M. Ebeveynlerin kontrolü ve ergenin sosyal işlevselliği arasındaki
ilişkide ilişkisel saldırganlığın rolü. 15.Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel
bildiri. 3-5 Eylül, 2008, İstanbul.
Kındap, Y., & Sayıl, M. Ergenlerin olumlu sosyal davranışlarında bireysel özelliklerin ve
arkadaşlık ilişkilerinin rolü. 15.Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 3-5
Eylül, 2008, İstanbul.
Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. Ergenlerin Olumlu Sosyal Davranışlarında Bireysel
Özelliklerin ve Arkadaşlık İlişkilerinin Rolü. 15.Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş
sözel bildiri. 3-5 Eylül, 2008, İstanbul.
Öztürk, A. & Sayıl, M. Demokratik ve otoriter ailelerde ebeveynin akran yönetimi
stratejileri ile ergenin kendini açma davranışı arasındaki ilişkiler. 15.Ulusal Psikoloji
Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 3-5 Eylül, 2008, İstanbul.
Özdikmenli Demir, G. & Sayıl, M. Öğretmenin sınıf yönetim stratejilerinin ergenlerin
olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarıyla olan ilişkisi. 15.Ulusal Psikoloji Kongresinde
sunulmuş sözel bildiri. 3-5 Eylül, 2008, İstanbul.
Bayraktar, F., Sayıl, M. & Kumru, A. Ergenlerde algılanan anne/baba tutumlarının
zorbalık ve zorbalığa maruz kalmayla ilişkisi. 15.Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş
sözel bildiri. 3-5 Eylül, 2008, İstanbul.
Kumru, A., Sayıl, M. & Yağmurlu, B. Yaşanılan şehrin büyüklüğü, annenin sosyalleştirme
hedefleri, yeterlik algısı, akran yönetimi ve çocukların olumlu sosyal davranışları ve
benlik algıları arasındaki ilişkiler. 15.Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel bildiri.
3-5 Eylül, 2008, İstanbul.
Kındap, Y. & Sayıl, M. Ergenlerde arkadaş niteliği ile ebeveyn akran yönetimi arasındaki
ilişkide anneden algılanan kontrolün aracı rolünün incelenmesi. 1. Psikoloji Lisansüstü
Öğrencileri Kongresinde sunulmuş bildiri. 21-24 Haziran, 2007, İzmir.
Öztürk, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. Okulöncesi dönemde çocuğun sosyal niyet
yüklemeleri ile davranışsal tepkileri, annenin sosyalleştirme hedefleri ve psikolojik
kontrolü arasındaki ilişkiler. Serbest Bildiri. 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri
Kongresinde sunulmuş bildiri. 21-24 Haziran, 2007, İzmir.
Kındap, Y. Sayıl, M. & Kumru, A. Ergenlerin olumlu ve olumsuz arkadaşlıklarında
anneden algılanan kontrol, akran ilişkilerinin niteliği ve benlik değerinin rolü. 11. Ergen
günleri bireyselleşmeden toplumsallaşmaya başlıklı kongrede sunulmuş poster bildiri. 1-3
Aralık 2006, Ankara.
7 / 15
Öztürk, A., Sayıl, M. & Kumru, A. Ergenin arkadaşları ve ailesi: iki farklı dünya mı? 11.
Ergen günleri bireyselleşmeden toplumsallaşmaya başlıklı kongrede sunulmuş poster
bildiri. 1-3 Aralık 2006, Ankara.
Kındap, Y., Kumru, A. Sayıl, M., Öztürk, A., Bayraktar, F. & Pekel-Uludağlı, N.
Ergenlerin sosyo-duygusal özellikleri, akran ve ebeveyn bağlılığı ile yardımseverlik ve
saldırgan davranışları arasındaki ilişki örüntüsünün incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji
Kongresi, “Ergenlerin Sosyalleşmesinde Ebeveyn Tutum ve Davranışları İle Arkadaşlık
İlişkilerinin Niteliği” konulu panelde sunulmuş sözel bildiri. 6-8 Eylül 2006, Ankara.
Sayıl, M., Pekel-Uludağlı, N., Kumru, A. Bayraktar, F., Öztürk, A. & Kındap, Y. Ergenlik
dönemindeki gençlerin risk alma davranışı ile ebeveynleri ve akranlarıyla olan
ilişkilerinin niteliğinin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, “Ergenlerin
Sosyalleşmesinde Ebeveyn Tutum ve Davranışları İle Arkadaşlık İlişkilerinin Niteliği”
konulu panelde sunulmuş sözel bildiri. 6-8 Eylül 2006, Ankara.
Bayraktar, F., Kumru, A. Sayıl, M., Pekel-Uludağlı, N. Kındap, Y. & Öztürk, A. Olumlu ve
olumsuz sosyal davranışlar, ebeveyn ve akran ilişkilerinin niteliği ve sosyo-duygusal
özellikler arasındaki ilişki örüntüsünün ergenlik dönemi boyunca incelenmesi. 14. Ulusal
Psikoloji Kongresi, “Ergenlerin Sosyalleşmesinde Ebeveyn Tutum ve Davranışları İle
Arkadaşlık İlişkilerinin Niteliği” konulu panelde sunulmuş sözel bildiri. 6-8 Eylül 2006,
Ankara.
Öztürk, A., Sayıl, M., Kındap, Y., Pekel-Uludağlı, N. & Bayraktar, F. Ergenlerin olumlu ve
olumsuz arkadaşlıkları ile anne-babalarının akran yönetimi, yeterlik algısı ve akranlara
yönelik düşünceleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi,
“Ergenlerin Sosyalleşmesinde Ebeveyn Tutum ve Davranışları İle Arkadaşlık İlişkilerinin
Niteliği” konulu panelde sunulmuş sözel bildiri. 6-8 Eylül 2006, Ankara.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. Çalışan kadınların ilk anneliklerinde depresyon, kaygı,
benlik saygısı ve özyeterlik ile ilişkili değişkenler. II. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji
Sempozyumunda sunulmuş sözel bildiri. 22-23 Nisan 2005, Ankara.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. Çalışan annelerin, bebekleriyle ilgili bakım kararlarını
yordayan demografik ve kişilik özellikleri. 13. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş
sözel bildiri. 7-11 Eylül 2004, İstanbul.
Özdikmenli, G. & Sayıl, M. Kişilerarası ilişkilerdeki bireyci-toplulukçu yönelimlerin
çocuklarda ve gençlerde yaşa, kuşağa ve öykü türüne göre incelenmesi. 13. Ulusal
Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 7-11 Eylül 2004, İstanbul.
Güre, A., Sayıl, M. & Uçanok, Z. Erken, zamanında ve geç olgunlaşan ergenlerin
duygusal tepkileri, anne-babalarıyla ilişkileri ve benlik algıları. 13. Ulusal Psikoloji
Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 7-11 Eylül 2004, İstanbul.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. Ergenliğe Geçişte Bilgilendirmenin Ergenin Bilgi
Düzeyine ve Benlik Algısına Etkisi. 12. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel
bildiri. 9-13 Eylül, 2002, Ankara.
8 / 15
Sayıl, M. Gelişim psikolojisi, toplumsal gelişim ve sosyal politikalar. 7. Ulusal Psikoloji
Öğrencileri Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 25-27 Haziran 2001, Ankara.
Sayıl, M. Klinik değerlendirme sürecinde çocuk çizimleri: Gelişimsel özellikler. 11. Ulusal
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 21-23
Nisan 2001, Belek-Antalya.
Uluslararası Kongre Bildirileri (2000 yılı sonrası):
Mouratidis, A., Sayıl, M., Kumru, A. & Yağmurlu, B. (September 3-6, 2014). “The Effect
of Parental Control Strategies on Adolescents’ Friendship Quality: The Moderator Role of
Gender” is a part of invited symposium “Parenting and Adolescent Adjustment:
Understanding the Role of ‘Pressure’ Sources from Parent, Adolescent and Economic
Hardship”, 14th Biennial Conference of the European Association for Research on
Adolescence, Çeşme- İzmir.
Kındap-Tepe, Y., Bayar, Y., Tığrak, A., Kurt, D. & Sayıl, M (September 3-6, 2014). “The
role of need satisfaction and autonomous motivation in the relationship between parental
psychological control and adolescent social functioning in multiple domains.” is accepted
as part of the symposium “Adolescents’ Psychosocial Functionality in Different Contexts
in Turkey”. 14th Biennial Conference of the European Association for Research on
Adolescence, Çeşme- İzmir.
Sayıl, M., Koçak, A. & Akçayüzlü, Z. (September 3-6, 2014). “How parenting styles and
mother’s perceived efficacy are related to sleepover in adolescence.” Poster accepted for
14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence,
Çeşme- İzmir.
Bayar, Y., Kındap, Y., & Sayıl, M. (July 4-8, 2011). The Relationship Between Adolescents’
Friends and Psyscho-social Adjustment: The Mediator Role of Peer Attachment. Poster
presented at the 12th European Congress of Psychology, İstanbul
Yaban, H. & Sayıl, M. (July 4-8, 2011) The Relationship between Adolescent’s Perception
of Maternal Support and Peer Bullying/Victimization: Mediator Role of Perceived
Paternal Support. Poster presented at the 12th European Congress of Psychology, İstanbul
Kurt, D. & Sayıl, M. (July 4-8, 2011) The Relation between Interpersonal Trust Belief
and Adolescents’; Loneliness: The Mediator Role of Child Disclosure. Poster presented at
the 12th European Congress of Psychology, İstanbul
Tığrak, A., Kındap, Y., & Sayıl, M. (July 4-8, 2011) Gender Differences in The Mediator
Role of Paternal Peer Approval on The Relationship between Paternal Psychological
Control and Adolescents’; Internalization and Externalization Behaviors. Poster presented
at the 12th European Congress of Psychology, İstanbul.
Sayıl, M., & Kındap, Y., (July 1-3, 2011). “Different types of parental control mediate the
effect of parental sense of efficacy on adolescent friendship relations” is accepted as part
of the Symposium “Parental Control and its Correlates in Cross-Cultural
Perspective”.International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP).
9 / 15
Kumru, A, Kındap, Y., Sayıl, M., & Yagmurlu, B. (July 1-3, 2011). “Types of parental
control and factors that mediate their relation to adolescent psychosocial functioning” is
accepted as part of the Symposium “Parental Control and its Correlates in Cross-Cultural
Perspective”. International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP).
Kazak-Berument, S., Sümer, N., & Sayıl, M. (March 31 – April 2, 2011). The role of
temperament and parenting on early childhood internalizing and externalizing problems,
2011 SRCD Biennial Meeting, Montreal, Quebec, Canada
Sayıl, M., & Kındap, Y. (September 12-15, 2010). Parental Control and Adolescent
Maladjustment: Relational Aggression as an Explanatory Mechanism. Paper presented at
the BPS Developmental Psychology Section Conference Goldsmiths, University of
London.
Kındap, Y., Beyers, W., & Sayıl, M. (May 13-16, 2010). Parenting and adolescent
psychosocial adjustment problems: Self determination as a mediator. Poster presented at
the 4th International SDT Conference, Ghent University, Belgium.
Özdikmenli-Demir, G. & Sayıl, M. (March 11-13, 2010). Investigating Turkish university
students’ identity development in the frame of social and ıdentity capital. Poster
presented at the Society for Research on Adolescence (SRA), 13th Biennial Meeting,
Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Kındap, Y., & Sayıl, M. (March 11-13, 2010). Autonomy granting and psychologically
controlling parenting: the role of adolescent's perfectionism on adjustment. Poster
presented Society for Research on Adolescence (SRA), 13th Biennial Meeting,
Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Sayıl, M., & Kındap, Y. (March 11-13, 2010). The mediator role of psychological control
and support between ınterparental conflict and adolescent's psychosocial adjustment.
Poster presented at the Society for Research on Adolescence (SRA), 13th Biennial Meeting,
Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Sayıl, M., & Kındap, Y. (July 13-17, 2008). Measurement of perceived parental
psychological control: evidence from turkish adolescents. Paper presented at the 20th
Biennial International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) Meeting,
Wurzburg, Germany.
Bayraktar, F., & Sayıl, M. (July 13-17, 2008). The mediator role of ındividual prosocial
characteristics and peer relationship quality between perceived parental relations and
bullying-victimization. Poster presented at the 20th Biennial International Society for the
Study of Behavioural Development (ISSBD) Meeting, Wurzburg, Germany.
Kındap, Y., & Sayıl, M. (July 20-25, 2008). Direct and indirect effects of parenting on
adolescents’ psychosocial adaptation: The role of self disclosure and perceived parental
knowledge among Turkish adolescents. Paper presented at the 29th International Congress
of Psychology (ICP), Berlin, Germany.
10 / 15
Kındap, Y., Kumru, A., & Sayıl, M. (July 20-25, 2008). Maternal peer management
behavior and prosocial behavior: The mediating role of self disclosure and deviant and
prosocial friends among Turkish adolescents. Paper presented at the 29th International
Congress of Psychology (ICP), “Prosocial Behaviors in Adolescence Across Culture
Symposium”, Berlin, Germany.
Kumru, A, Kındap, Y., & Sayıl, M. (July 20-25, 2008). Prosocial behaviors: The differential
roles of individual, interpersonal and parental variables in Turkish early and middle
adolescents. Paper presented at the 29th International Congress of Psychology (ICP),
“Prosocial Behaviors in Adolescence Across Culture Symposium”, Berlin, Germany.
Bayraktar, F., Kumru, A., & Sayıl, M. (July 20-25, 2008) Individual, peer, parental and
parental peer management correlates of prosocial behavior sub-types among Turkish
female and male adolescents. Paper presented at the 29th International Congress of
Psychology (ICP), Berlin, Germany.
Ozdikmenli Demir, G., Kındap, Y., Sayıl, M. & Kumru, A. (July 20-25, 2008). Examining
the positive and negative developmental outcomes among turkish adolescents with high
and low trust beliefs. Poster presented at the 29th International Congress of Psychology
(ICP), Berlin, Germany.
Bayraktar, F., Sayıl, M., & Kumru, A. (July 20-25, 2008). The association between risk
taking, anger, prosocial tendencies and, bullying/victimization. Poster presented at the
29th International Congress of Psychology (ICP), Berlin, Germany.
Kazak-Berument, S., Sümer, N., & Sayıl, M. (2008). Temperament and parenting
interactions as predictors of 4th and 5th grade children’s adjustment.18th World Congress
of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied
Professions (IACAPAP), İstanbul, 30 Nisan-3 Mayıs.
Bayraktar, F., Kumru, A. & Sayıl, M. (2008, May). The association between risk taking,
anger, prosocial tendencies and, bullying/victimization. Poster presented at the 18th
World Congress of IACAPAP, İstanbul, Turkey.
Bayraktar, F., Kumru, A., & Sayıl, M. (2008, May). The Moderator role of peer attachment
between perceived marital conflict and bullying /victimization. Poster presented at the
18th World Congress of IACAPAP, İstanbul, Turkey.
Öztürk, A., & Sayıl, M (August 21-25, 2007). Predicting adolescents’ psychosocial
adaptation from quality of friends: The mediating role of maternal concerns. Poster
presented at the 13th European Congress of Developmental Psychology (ESDP) Congress,
Jena, Germany.
Özdikmenli-Demir, G., Kındap, Y., & Sayıl, M. (August 21-25, 2007). Predictors of
adolescents’ ınterpersonal trust beliefs to their mothers and peers in an urban Turkish
sample. Poster presented at the 13th European Congress of Developmental Psychology
(ESDP) Congress, Jena, Germany.
11 / 15
Kındap, Y., Öztürk, A & Sayıl, M. (August 21-25, 2007) Adolescents’ Perceptions of
Classroom Discipline, Maternal Support and Social Loneliness: The Mediating Role of
School Belonging. Poster presented at the 13th European Congress of Developmental
Psychology (ESDP) Congress, Jena, Germany.
Bayraktar, F., Sayıl, M. & Kumru, A. (August 21-25, 2007) Gender differences in a selfesteem modal among Turkish middle adolescents. Paper presented at the 13th European
Congress of Developmental Psychology (ESDP) Congress, Jena, Germany.
Bayraktar, F.; Kumru, A. & Sayıl, M. (August 21-25, 2007) The predictors of prosocial
behavior among male and female college students in Turkey. Paper presented at the 13th
European Congress of Developmental Psychology (ESDP) Congress, Jena, Germany.
Kumru, A., Bayraktar, F. Kındap, Y., Ozdikmenli-Demir, G. & Sayıl, M.F. (March 29 April 1, 2007). Self-esteem and gender differences in perceived relational contexts among
Turkish early adolescents. Poster presented at the SRCD Biennial Meeting Boston,
Massachusetts, USA.
Bayraktar, F., Kındap Y., Sayıl M., & Özdikmenli-Demir G. (May 2-6, 2006). Positive /
negative functioning and their predictors among Turkish early adolescents. Paper
presented at the 10th.EARA Conference, “Family Processes, Social/Interpersonal Trust,
Developmental Microtransitions and Adolescents’ Functioning in Different Cultures
Symposium”, Antalya, Turkey.
Ozdikmenli Demir, G., Sayıl, M. & Kumru, A. (May 2-6, 2006). Interpersonal trust belief
effect on alturism and its correlates in Turkish early adolescents. Paper presented at the
10th.EARA Conference, “Family Processes, Social/Interpersonal Trust, Developmental
Microtransitions and Adolescents’ Functioning in Different Cultures Symposium”,
Antalya, Turkey.
Sayıl, M., Pungello, E., Güre, A & Uçanok, Z. (August 27-31, 2003). Working women's
selection of care for their infants: A prospective comperative study. 11th European
Conference on Developmental Psychology Catholic Univ. Milano, Italy.
Sayıl, M., Güre Yılmaz, A. & Uçanok, Z. (September 27–30, 2001). Ergenlerde buluğ
eğitim programının bilgi düzeyine, kendilik algısına ve döneme farkındalık üzerine etkisi.
2. Uluslararası Adolesan ve Sorunları Kongresi, Kapadokya.
Kitap
Sayıl, M., Kındap, Y. Bayar, Y., Bayraktar, F., Kurt, D., Tığrak, A. & Yaban, E. H. (2012).
Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu (Parenting and
Adolescent’s Psychosocial Adaptation). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları
Kitap Bölümleri:
Sayıl, M. & Kındap-Tepe, Y. (2012). Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik (Eds.
M. Sayıl ve B. Yağmurlu). “Ana Babalık: Kuram ve Araştırma” (s. 329-362). İstanbul:Koç
Üniversitesi Yayınları
12 / 15
Sayıl, M. & Yağmurlu, B. (2012). Türkiye’de Ana Babalık Çalışmalarına Bakış (Eds. M.
Sayıl ve B. Yağmurlu). “Ana Babalık: Kuram ve Araştırma” (s.15-18). İstanbul: Koç
Üniversitesi Yayınları
Sayıl, M. (2007). Erik Erikson: Psikososyal Gelişim Dönemleri ve Kimlik. (Ed. A. Soykan
Aysev & Y. Taner). “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”. Sf. 23-37. İstanbul:
Asimetrik Paralel.
Sayıl, M. (1997). İnsanın gelişimi: Yaşam boyu gelişim. E. Köroğlu, C. Güleç (Ed.)
Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği Yayını sf. 127 – 147.
Çeviriler:
Sayıl, M. (2002). Yaşam Boyu gelişim -8. Bölüm. (Çeviri Editörleri B. Ayvaşık & M. Sayıl)
Psikolojiye Giriş: Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayını. No: 23, s. 341-405.
Çevrilen kitap: Morris. C. (1996). Understanding Psychology, 3rd ed., New York: Prentice
Hall.
Morris, C. (2002). Yaşam boyu gelişim. M. Sayıl (Çev.). B. Ayvaşık & M. Sayıl (Eds.)
Psikolojiyi Anlamak: Psikolojiye Giriş. “Understanding Psychology(3rd ed.)” Türk
Psikologlar Derneği Yayını. (Orijinal Kitabın yayın tarihi 1996).
Projeler
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Başlığı: Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol, Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan
Kuramı ve Sosyal değişim Bağlamında İncelenmesi: Ebeveyn ve Ergen
Açısından Sonuçlar
Proje No: SOBAG 113K208
Dönemi: 2013-2015 (Kasım 2013’de başlayacak)
Rol: Proje Yürütücüsü (Yardımcı araştırmacı Yeliz Kındap)
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Başlığı: Çocukların Bilişsel, Duygusal ve Olumlu Sosyal Gelişimlerinin Boylamsal
Çalışılması
Proje No: SOBAG 104K068
Dönemi: 01.04.2005 – 01.04.2010
Rol: Yardımcı Araştırmacı (Bilge Yağmurlu ile birlikte)
Asiye Kumru (Proje Yürütücüsü)
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Başlığı: Davranışları ile Ergenin İşlevselliği İlişkisinde Kendini Düzenlemenin Aracı
Rolü
Proje No: SOBAG 108K155
Dönemi: 15.04.2008 – 15.04.2009
Rol: Proje Yürütücüsü
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
13 / 15
Proje Başlığı: Yetişkinliğe Geçiş Sürecinde Sosyal İlişkilerin Niteliği ve Karakter
Oluşumuyla İlişkisi
Proje No: SOBAG 105K029
Dönemi: , 01.01.2006 - 01.01.2008
Rol: Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacı: Asiye KUMRU, Fatih Bayraktar, Gözde Özdikmenli-Demir, Yeliz
Kındap
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Başlığı: Çocuğun Gelişiminde Bağlanma, İlgi-Bakım ve Aile Dinamiklerinin Etkisi.
Proje No: S0BAG-105K102
Dönemi: 01.11.2005 – 01.11.2008
Rol: Yardımcı Araştırmacı (Sibel Kazak Berument ile birlikte)
Nebi Sümer (Proje Yürütücüsü)
Destekleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB)
Proje Başlığı: Çocuklarının Ebeveynleri ve Öğretmenlerinin Sosyalleştirme Hedefleri,
Gelişimsel Beklentileri ve Kullandıkları Kontrol Stratejilerinin Çocukların
Sosyal ve Bilişsel Davranışları Üzerindeki Etkileri
Proje No: 04 01 701 003
Dönemi:14.02.2005 – 14.02.2007
Rol: Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar: Asiye Kumru, Ayşen Güre, Zehra Uçanok, Yeliz Kındap, Gözde
Özdikmenli
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje Başlığı: Çalışan annelerin bebek bakımına ilişkin tercihlerinde çok yönlü etkiler:
İleriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma
Proje No: SBB–3026.
Dönemi: 2002 – 2004
Rol: Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar: Ayşen Güre, Zehra Uçanok
Editörlük
Türk Psikoloji Dergisi -Editor (2005- 2006)
Türk Psikoloji Dergisi-Yardımcı Editor (1999 -2005)
Hakemlik
British Journal of Developmental Psychology
Journal of Adolescence
Perceptual and Motor Skills
Eurasian Journal of Educational Research (EJER)
Psychological Reports
Journal of Child and Family Studies
Türk Psikoloji Dergisi (Akademik Danışma Kurulu Üyesi)
H.Ü Spor Bilimleri Dergisi (Akademik Danışma Kurulu Üyesi)
Türk Psikoloji Yazıları (Akademik Danışma Kurulu Üyesi)
İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları Dergisi (Akademik Danışma Kurulu Üyesi)
14 / 15
Nöropsikiyatri Arşivi
Bilimsel/Mesleki Dernek Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği
Society for Research in Child Development
European Society for Developmental Psychology
American Psychological Association
International Society for the Study of Behavioral Development
Okutulan Dersler
Lisans:
PSL 410 Bilişsel Gelişim
PSL 415 Araştırma Uygulamaları
PSL 423 Aile ve Gelişim
PSL 433 Ergenlik
Lisansüstü:
PSL 622 Gelişim Psikolojisinde Araştırma
PSL 625 Ergen Gelişimi Ve Gelişimsel Sorunlar
PSL 626 Gelişim Psikolojisinde Güncel Konular
PSL 627 İleri Bilişsel Gelişim
PSL 721 Gelişim Bilimi: Yeni Araştırma Yöntem ve Teknikleri
PSL 723 Ana Babalık: Gelişimsel Bakış
PSL 729 Gelişim Psikolojisinde Araştırma ve Uygulama-I
PSL 730 Gelişim Psikolojisinde Araştırma ve Uygulama-II
15 / 15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content