close

Enter

Log in using OpenID

Araş.Gör. Nidan Oyman - Osmangazi Üniversitesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Nidan Oyman
2.
Doğum Tarihi: 1984
3.
Unvanı: Araştırma Görevlisi
4.
Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
İngilizce Öğretmenliği
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve
Ekonomisi
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve
Ekonomisi
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yıl
2002-2006
2007-2010
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
2010-
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
OYMAN N & TURAN S "The Effects of Elementary School Buildings Physical Conditions Upon the Students
Attitude and Teacher Job Satisfaction", The International Society for Educational Planning 40th Annual
Conference, 6-9 Ekim 2010, Virginia.
OYMAN N & TOSUN A "Evaluation of Information and Communication Technology in Terms of Turkish
Higher Education Administrator: Case of Eskişehir Osmangazi University", World Conference on
Learning, Teaching and Administration, The American University, 29-31 Ekim 2010, Cairo.
OYMAN N, KOCAK S, TURAN S "A Content Analysis in Terms of Change Management: Stand and Deliver",
The International Society for Educational Planning 41st Annual Conference, 13-16 Ekim 2011, Budapest.
OYMAN N "A Critical Discourse Analysis in the Context of Social Justice in Education: The Movie “Taare
Zameen Par", ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE, 31 May - 2 June, 2013, Ürgüp/Nevşehir.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
GÖK A, TURAN S, OYMAN N "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumlarına
İlişkin Görüşleri" Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Vol: 1, Sayı: 3, s: 59-66, 2011.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1
TURAN S & OYMAN N "Yeni Atanan Okul Yöneticilerinin Okul Müdürlüğüne Hazırlık ve Yetiştirilme
Programlarına İlişkin Yansıtıcı Düşünceleri", V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, 1-3
Mayıs 2010, Antalya.
TURAN S, TAS N, AYDOĞDU E, OYMAN N "Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları", V.
Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, 1-3 Mayıs 2010, Antalya.
OYMAN N & DÖNMEZ A "Öğretim Elemanları Davranışlarının Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine
Yönelik Tutumlarına Etkisi", IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, 20-22 Mayıs
2010, Elazığ.
OYMAN N & ŞENTÜRK İ "Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerin Yükseköğretim Yönetimine İlişkin Algılarının
Metaforlar Yardımıyla Analizi", VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 16-17 Nisan 2011, KKTC.
OYMAN N, KOÇAK S, ŞENTÜRK İ "Öğretmen Adaylarının Demokratik Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri:
Nitel Bir Çalışma", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 8-10 Eylül 2011,
Burdur.
OYMAN N "Tarihte Güçlü Bir Kadın İmajı: Hürrem Sultan Örneği", 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 6-8 Mart 2012, Eskişehir.
OYMAN N & TURAN S "Güç Oyunları Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme ve Eğitim Yönetimi İçin
Çıkarılabilecek Bazı Sonuçlar", VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi, 24-26 Mayıs
2012, Malatya.
OYMAN N & KOÇAK S "12 Yıllık Zorunlu Eğitim (4+4+4) Tasarısına Yönelik Uzman Görüşlerinin
Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi, 24-26 Mayıs 2012, Malatya.
OYMAN N & KAHYA O "Köy Enstitülerini İdeolojik Yaklaşımlar Açısından Yeniden Okumak", 22. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 05-07 Eylül 2013, Eskişehir.
KOÇAK S & OYMAN N "Eğitim Yönetimi Lisansüstü Programlarının Mesleki Gelişime Katkılarına İlişkin
Öğretmen ve Yönetici Görüşleri", VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, 07-09
Kasım 2013, İstanbul.
OYMAN N, ŞEN O, TURAN S "Eğitimde Yeni Bir Dönüşüm: Z Kuşağı", VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,
Marmara Üniversitesi, 07-09 Kasım 2013, İstanbul.
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik
Uygulama
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
186 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content