close

Enter

Log in using OpenID

İndir (PDF, 1.17MB) - Ankara Rotary Kulübü

embedDownload
ANKARA ROTARY KULÜBÜ
ANKARA ROTARY CLUB
FAALİYET RAPORU
ACTIVITY REPORT
2011 – 2012
Uluslararası Rotary Başkanı
President Rotary International
RTN. KALYAN BANERJEE
2430. Bölge Guvernörü
2430th District Governor
RTN. İSMAİL KAHYAOĞLU
İNSANLIĞI İÇİNİZDEKİ GÜÇLE KUÇAKLAYIN
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY
2011-2012 Uluslararası Rotary Başkanı / President Rotary International
Rtn. KALYAN BENERJEE
2430. Bölge Guvernörü / 2430th District Governor
Rtn. İSMAİL KAHYAOĞLU
3. Grup Guvernör Yardımcısı / 3 rd Group Governor Representative
Rtn. DEMİR ENGİN
YÖNETİM KURULU / BOARD OF DIRECTORS
Başkan/ President : Rtn. Murat YAZICI
As Başkan /Vice President : Rtn. Kemal ERGÜN
Genel Sekreter/ Secretary General : Rtn. K. Ekrem KADIOĞLU
Sayman /Treasurer :
Rtn. Mehmet DORA
Üye / Member : Rtn. Asım GÜREL
Üye / Member : Rtn. Aykut ÇINAROĞLU
Üye / Member : Rtn. Uluğ ATAY
Üye / Member : Rtn. Tarık AKSU
Üye / Member : Rtn. Hilali UZBEK
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ – SUBSTITUTE MEMBERS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
Rtn. Oral ÜNAL
Rtn. Turhan AÇIKALIN
Rtn. Münci DOĞANCI
Rtn. Emin CANER
Rtn. Onur İÇTEN
DENETÇİLER – AUDITORS
Rtn. Ali PADIR
Rtn. Mustafa TOKER
Rtn. Engin URAL
YEDEK DENETÇİ ÜYELER – SUBSTITUTE AUDITORS
Rtn. Haluk AYDEMİR
Rtn. Erdoğan KAYAR
Rtn. Ümit GÜRKAN
2
Rotaryen Dostlarım,
Dönem başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda toplumumuza, yeni nesillere,
insanlığa hizmet ve uluslararası barışa katkı sağlamak amacı ile başladığımız
görevimizi, siz üyeler ve değerli eşlerinin katkıları ve destekleri ile gerçekleştirmenin
sevincini ve gururunu sizlerle paylaşıyoruz.
Dönemimizde faaliyet raporunda detayları belirtilen pek çok proje gerçekleştirilmiştir.
Özellikle Bursiyer Öğrenci sayısını 71’e çıkartmış olmanın, toplantılara devam oranını
artırmış olmanın, çok güzel bir Toplum Liderleri Geliyor programı gerçekleştirmiş
olmanın, Uluslararası Rotary’nin bu yilki motosu olan temiz su projeleri kapsamında,
350 İlköğretim Okuluna suyu mikroplardan temizleyen ultraviole su arıtma cihazı
“steripen” leri göndermiş olmanın sevincini altını çizerek tekrar ifade etmek isterim.
Projelerin gerçekleşmesinde desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Üye ve sevgili
Eşlerine şahsım ve Yönetim Kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Ankara Rotary Kulübü’ne bir dönem hizmet etmenin gururu ile görevimizi Rtn. Kemal
Ergün başkanlığındaki yeni yönetime devrederken bu zor ancak zor olduğu kadar
onurlu görevde başarılar dilerim.
Saygı ve Sevgilerimle,
Yönetim Kurulu adına
Rtn. Murat Yazıcı
2011-2012 Dönemi Başkanı
Fellow Rotarians,
We are sharing the pleasure and the happiness of realizing many successful
projects and activities with the participation and support of our members
and our spouses, to serve community, young generations, humanity and to
promote world peace as we have planned at the beginning of our term.
Although the details of the many projects performed during our term are
given in this Activity Report, I would like to express once more, by
especially underlying; our achievements to increase the number of our
Scholarship Students to 71 as well as the rate of attendance of our Members
to our weekly Club Meetings and also the realization of a very successful
“Community Leaders Coming” Project and in line with the clean water motto
of the International Rotary this year, the donation and distribution of 350
“STERIPEN” Ultraviolet Water-Treatment Devices to 350 Primary Education
Institutions.
On behalf of the Board of Directors and myself, I would like to extend my
sincere appreciation to all our Members and our Spouses, who supported us
and contributed to the realisation of our projects.
Completing our term with the honour of being in the service of Ankara
Rotary Club, I wish all the success to Rtn. Kemal Ergün and his team, who
are taking over this difficult but very honourable duty and responsibility.
With my best regards,
For and On Behalf of the Board of Directors
Rtn. Murat Yazıcı
President, 2011-2012
3
1. KULÜP YÖNETİMİ KOMİTELERİ / CLUB ADMINISTRATION COMMITTEES
GENEL SEKRETERE BAĞLI KOMİTELER / COMMITTEES REPORTING to
SECRETARY GENERAL
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. K. EKREM KADIOĞLU
Program Komitesi / Program Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Günal Akbay, Rtn. Metin Kamil Ercan, Rtn. Aykut
Duatepe, Rtn. Mehmet Dulger ve / and Sn. / Mrs. Feride Acar
Komitemiz haftalık toplantılarda, Kulüp Üyelerimizin ilgisini çekecek güncel
konularda konuşmacı getirilmesine özen göstermiştir. Bu dönem toplam 49
toplantımızın 38’sinde konuk konuşmacımız olmuştur. Konuşmacı olmayan
toplantılarımız asamble, genel kurul, kuruluş balosu, yılbaşı yemeği, bursiyerlerle
brunch, Divan İncek tesislerinde barbekü partisi, TLG projesi gala yemeği ve
yaza veda partisi gibi toplantılardan kaynaklanmaktadır. Bu dönem değerli
bilgilerini bizimle paylaşan konuşmacılarımız ve konuşma konuları tarih sırasıyla
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:
Our Committee paid particular attention to invite speakers, who would
deliver speeches in various subjects to draw the interest of our Club
Members. During this term we had, in total, 38 speakers out of 49
regular weekly meetings. In other meetings; we had Club Assemblies,
General Assembly Meetings, Foundation Ball, New Year Celebration
Party, Brunch with our Scholarship Students, Barbecue Party at Divan
İncek Premises, TLG (“Community Leaders Coming”) Project Premier
Dinner and Summer Farewell Party. The name of the Speakers and the
themes of their speeches, who shared their valuable and distinguished
knowledge and information with us, are provided below with the date of
order:
13 Temmuz (July)
20 Temmuz (July)
24 Ağustos (August)
14 Eylül (September)
21 Eylül (September)
5 Ekim (October)
12 Ekim (October)
19 Ekim (October)
Rtc. Burak Tahsin Güler ve (and) Rtc. Can Özgüven “
Ankara Rotaract Kulübü Faaliyetleri” (“Activities of
Ankara Rotaract Club”)
Rtn. Aykut Çınaroğlu “ Truva Hazinesinin Gerçek
Hikayesi” (“The Real Story of Troy’s Treasure”)
Rtn. Turhan Açıkalın “ Türkiye’de Golf Sporunun
Gelişimi ve Golf Turizmi” (“The Evolution of Golf
Sport in Turkey and the Golf Tourism”)
Sn. (Mr) Haluk Büyükbaş “ Enerji Özelleştirmelerinde
Son Durum ve Sorunlar” (“The latest Status of
Energy Privatization and the Associated
Problems”)
Sn. (Mr) Ongun Yoldemir “ Türkiye’nin Petrol ve Doğal
Gaz Kaynakları ve Sorunlar” (“Petroleum and
Natural Gas Resources of Turkey and the
Associated Problems”)
Sn. (Mr) Halim Altınışık “ Hayatımızda Beden Dilinin
Önemi” (“The Role and the Importance of Body
Language in our Life”)
Dr. Alp Dolgun “ Organ Bağışı” (“Organ Donation”)
Rtn. Tarık Aksu “ Laboratuarda Başlayan Hayat” (“Life
4
26 Ekim (October)
2 Kasım (November)
16 Kasım (November)
23 Kasım (November)
30 Kasım (November)
7 Aralık (December)
14 Aralık (December)
21 Aralık (December)
11 Ocak (January)
18 Ocak (January)
25 Ocak (January)
1 Şubat (February)
8 Şubat (February)
15 Şubat (February)
22 Şubat (February)
29 Şubat (February)
7 Mart (March)
21 Mart (March)
4 Nisan (April)
11 Nisan (April)
18 Nisan (April)
25 Nisan (April)
2 Mayıs (May)
Commencing at Lab”)
Prof.Dr. Nesrin Çobanoğlu “ Tıp da Etik Kurallar”
(“Ethic Rules in Medicine”)
Sn. (Mr) Ozan Kalkan “ Amerikan Başkanlık Seçimi”
(“US Presidential Election”)
Sn. (Mr) Gürbüz Evren “ Ermeni Meselesi” (“The
Armenian Issue”)
Sn. (Mr) Levon Panos Dabağyan “ Bir Türk Ermeni
Tarihçisinin Ermeni Sorununa Bakışı” (“Viewpoint of a
Turkish Armenian Historian to Armenian Issue”)
Prof.Dr. Ferhunde Öktem “ Cinsel Kimliğimizdeki
İmzalar” (“Autographes in our Sexual Identity”)
Prof.Dr. Polat Gülkan “ Türkiye’deki Depremler Neden
Felakete Dönüşüyor” (“Why Eartquakes in Turkey
turns into a Disaster?”)
Prof.Dr. Haydar Çakmak “ Küresel Sorunlar Atbaş
Aktörler ve
Uluslar arası İlişkiler” (“Global
Problems, Dominant Actors and International
Relations”)
Sn. (Mr) Hamdi Akın “Aile Şirketleri ve Süreklilik”
(“Family-Owned Companies and Sustainability”)
H.E. Laurent Bili “ Türkiye – Fransa İlişkileri” TurkishFrench Relations”)
Sn. (Mr) Gürkan Genç “ Gürkan Genç’in Yol Hikayeleri”
(“Road Stories of Gürkan Genç”)
Sn. (Mr) Adnan Dinçer “ Türkiye’de Kentsel Dönüşüm”
(“Provincial Transformation in Turkey”)
Sn. (Mr) Behzad Şahbazyan “ Sahte İlaç” (“Fake
Drugs”)
H.E. Marcin Wilczek “ Polonya ve Türkiye’nin 600 Yıllık
Diplomatik İlişkileri” (“Six Hundred Years old
Diplomatic Relations of Turkey and Poland”)
Sn. (Mr) Hakan Gürsu “ İnovasyon” (“Innovation”)
Sn. (Ms) İlhan Dülger “ Ruhun Yaşı Yoktur” (“No Age
for Inner-man”)
Rtn. Murat Yazıcı “ Irak Tarihi, Kuzey Irak Oluşumu ve
Petrol Kavgası” (“History of Iraq, Constitution of
Northern Iraq and Petroleum Battle”)
Prof.Dr. Metin Heper “ Kemalism / Atatürkçülük”
(“Kemalism”)
Sn. (Mr) Abdullah Buksur “ Etnisite ve Etnik Sorun ”
(“Ethnicity and Ethnic Problem”)
Rtn. Aykut Çınaroğlu “ Anadolu’da Hititler ” (“Hitites
in Anatolia”)
Rtn. Ali Padır “ Türk Ticaret Kanununun Muhasebe,
Denetim ve Vergisel Yönden Yenilikleri ” (“Novelties of
Turkish Code of Commerce from Accounting,
Auditing and Taxation Perspectives”)
Rtn. Kemal Ergün “ Asamble ” (“Assembly”)
Prof.Dr. Recep Boztemur “ Arap Baharı ve Suriye ”
“Arap Spring and Syria”)
Sn. (Mr) Necati Yağcı “ Hayata Dair ” (“About Life”)
5
9 Mayıs (May)
16 Mayıs (May)
23 Mayıs (May)
30 Mayıs (May)
6 Haziran (June)
13 Haziran (June)
20 Haziran (June)
Rtn. Semih Baskan “ Tozlu Sayfalar Arasında
Unutulanlar ” (“Forgotten Memoirs Among Dusty
Pages”)
Sn. (Mrs.) Duygu Padır “Doğal Yollardan Vitamin
İhtiyacımızı Nasıl Karşılarız” (“How do we provide
our vitamin and mineral needs through natural
resources”)
Sn. (Mr) Müztaz Turfan “ Su ” (“Water”)
Sn. (Mr) Mehmet Sepil “ Türkiye Irak Münasebetleri;
Irak Kürdistan Bölgesi İlişkileri” (“Turkey-Iraq and
Turkey-Northern Iraq Kurdish Region Relations”)
Sn. (Mr) Sinan Aygün “ Genel Türkiye Ekonomisi”
(“Turkish Economy in General”)
Rtn. Aykut Çınaroğlu “ Hititler Kimdi, Şimdi Neredeler?”
(“Who were the Hitites and Where are they
now?”
Prof.Dr. Feride Acar “Kadınlara Yönelik Şiddet;
Uluslararası ve Ulusal Yaklaşımlar” (“Violence against
Women; International and National Approaches”)
6 Temmuz 2011 tarihinde 1. Kulüp Asamblesi yapılmış olup, dönemimizde 14 eşli
toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca 13 Temmuz 2011 tarihinde Ankara Rotaract
Kulübü ile 20 Temmuz 2011 tarihinde Kulübümüz ev sahipliğinde Koru ve
Bahçelievler Rotary Kulüpleri ile ortak toplantı, 6 Ocak 2012 tarihinde yeni yıla
merhaba gecesi yapılmıştır.
On 6th June 2011, first Club Assembly was held and during our term; 14
meetings were conducted with the participation of our Spouses.
Additionally; Joint Meetings on 13th July 2011 with Ankara Rotaract Club
and on 20th July 2011 with Koru and Bahçelievler Rotary Clubs were
hosted by our Club. A “New Year Celebration Party” was also arranged
on 6th January 2012.
10 Mart 2012 tarihinde UR’nin 107. Kuruluş Yıldönümü kutlama etkinliği olarak
Opera sahnesinde düzenlenen “ZORBA” balesine katılım sağlanmıştır.
On 10th March 2012, to celebrate the 107th Foundation Anniversary of
IR; “ZORBA” Ballet was attended at Ankara Opera House.
28 Mart 2012 tarihinde Türk Rotary’sinin ve Kulübümüzün 58. kuruluş yıldönümü
Hilton Otelininde düzenlenen balo ile kutlanmıştır.
On 28th March 2012, the foundation of Turkish Rotary and of Our Club
was celebrated with a Ball held at Hilton Hotel.
Ayrıca, toplantılarda yönetim kurulu tarafından önceden belirlenerek
bilgilendirilmiş bir üyemizin, 5 dakikalık herhangi bir uzmanlık konusu ya da
güncel bir konu üzerinde konuşma yapması ve görüşlerini belirtmesi konusunda
çalışma yapılmıştır.
The last but not least, during regular weekly meeting, a previously
selected and informed member delivered a speech on any professional or
actual subject for 5 minutes at the “Five Minutes of the Member
session”.
6
Web ve Bülten Komitesi / Web and Bulletin Committee
Üyeler/Members : Rtn. Murat Dikmen
Haftalık Toplantıların, raporları ve toplantı özetleri Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanan kulüp bülteni ile Kulüp Üyelerine ve eşlerine gönderilmiştir.
The reports and summaries of the regular Weekly Meetings were sent to
Club Members and their spouses in the form of the Club Bulletin
prepared both in Turkish and English.
Devam Komitesi / Attendance Committee
Üyeler/Members : Rtn. Kazım Çubukcu , Rtn. Erdogan Kayar ve
Rtn. Barış Çelik
Komitemiz özellikle yeni üyelerimizin kulüp toplantılarına devamını sağlamak için
çaba sarf etmiştir.
Dönemimizde gerçekleşen 49 toplantının devam çizelgesine göre en çok devam
eden üyeler sırasıyla Rtn. Barış Çelik (42), Rtn. Murat Yazıcı (39), Rtn. Kemal
Ergün (39), Rtn. Ekrem Kadıoğlu (38), Rtn. Erdoğan Kayar (38) bunu takiben
sırasıyla Rtn. Ali Serdaroğlu (37), Rtn. Tarık Aksu (36), Rtn. Aykut Çınaroğlu
(35), Rtn. Mustafa Bozcaadalı (35), Rtn. Kazım Çubukcu (35), Rtn. Uluğ Atay
(34), Rtn. Metin Kamil Ercan (34), Rtn. Erol Berker (34), Rtn. Turhan Açıkalın
(33), devamı en yüksek üyeler olmuştur.
Dönemimizde kulüp misafirinin dışında en çok misafir getiren üyelerimiz 10
misafir ile Rtn. Christian Boisson, 6 misafir ile Rtn. Güntekin Köksal ve Rtn.
Orhan Ertem, 5 misafir ile Rtn. Mehmet Dülger ve Rtn. Murat Yazıcı olmuştur.
Our Committee made substantial effort to, especially, maximize the
continuance attendance of our new Members to the regular Weekly Club
Meetings.
Based on our Attendance Records, out of 49 regular Weekly Meetings
held at our term, the highest ratio of attendance, in order, belongs to;
Rtn. Barış Çelik (42), Rtn. Murat Yazıcı (39), Rtn. Kemal Ergün (39), Rtn.
Ekrem Kadıoğlu (38), Rtn. Erdoğan Kayar (38), Rtn. Ali Serdaroğlu (37),
Rtn. Tarık Aksu (36), Rtn. Aykut Çınaroğlu (35), Rtn. Mustafa Bozcaadalı
(35), Rtn. Kazım Çubukcu (35), Rtn. Uluğ Atay (34), Rtn. Metin Kamil
Ercan (34), Rtn. Erol Berker (34), Rtn. Turhan Açıkalın (33).
During the Term; apart from the Club Visitors, our Members who brought
the highest number of visitors to our regular Weekly Meetings were, in
order; Rtn. Christian Boisson with 10 guests, Rtn. Güntekin Köksal and
Rtn. Orhan Ertem with 6 guests and, Rtn. Mehmet Dülger and Rtn. Murat
Yazıcı with 5 guests.
7
Dostluk ve Ocakbaşı Komitesi / Fellowship and Fireside Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Turhan Açıkalın
Dönemimizde üyeler arasında tanışıklık ve dostlukları pekiştirmek amacıyla eşli
toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılardan başlıcaları olarak,
7 Eylül 2011 tarihinde Divan İncek tesislerinde barbekü partisi,
2 Ekim 2011 tarihinde Sn. Esin Acet’in İncek’deki evinde Yaza veda partisi ve
Tenis turnuvası,
6 Ocak 2012 tarihinde JW Marriott otelinde yeni yıla merhaba partisi,
28 Mart 2012 tarihinde Hilton Otelinde kuruluş yıldönümü balosu ve
19-20 Mayıs 2012 tarihli Amasya gezisini saymak mümkündür.
2430. Bölge Türkiye-Slovenya Dostluk Komitesi üyemiz Rtn. Haluk Aydemir’in
çalışmaları bu yılda devam etmiştir.
Mersin’de düzenlenen başkanlar yarıyıl toplantısına Rtn. Murat Yazıcı ve eşi
katılım sağlamıştır.
During our term; in order to strengthen the acquaintance and friendship
between our Members, several meetings were arranged with the
participation of our spouses, among which;
On 7th September 2011; Barbecue Party at Divan İncek Premises,
On 2nd October 2011; Summer Farewell Party and Tennis Tournament at
Esin Acet’s House at İncek;
On 6th January 2012; New-Year Celebration Party;
On 28th March 2012; Foundation Anniversary Party at Hilton Hotel and;
On 19th-20th May 2012; Amasya Excursion can be recalled.
2430Th District’s Turkey-Slovenia Friendship Committee’s activities were
also continued during our term under the supervision and coordination
of our Committee Member, Rtn. Haluk Aydemir.
The Presidents’ semi-annual Meeting held in Mersin; was attended by
President Rtn. Yazıcı and his wife.
Hobi Grupları / Hobby Groups
Üyeler/Members: Rtn. Ayhan Bozkurt, Sn. Özcan Metin
Dönemimizde 19-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında Amasya’ya üyelerimiz ve
eşlerinin katıldığı gezi düzenlenmiştir. Haziran ayında yapılmak üreze St.
Petersburg
gezisi
planlanmış
ancak
katılım
azlığından
dolayı
gerçekleştirilememiştir.
Bahçelievler Rotary Kulübü organizasyonunda düzenlenen bowling turnuvasına 2
takım ile katılım sağlandı.
6 Temmuz 2011 Çarşamba günü Ankara Spor Salonunda Elton John & Band
konseri, 5. Ulusal Flamenko Ankara Sanat Festivali, Anadolu Ateşi “TROYA” dans
gösterisi, “Artiz Mektebi” tiyatro oyunu ve Zorba Balesine üyelerimiz ve eşleri
katılım sağlamışlardır.
8
During our term; an excursion was organised to Amasya that was
realised with the participation of our Members and their spouses on 19th20th May 2012. Though a St. Petersburg trip was planned to be organised
in June; due to the low level of confirmed attendance, it had to be
cancelled.
The Bowling Tournament arranged and organised by Bahçelievler Rotary
Club was participated by our Club with two teams.
On 6th July 2011, Wednesday at Ankara Sports Hall; the Elton John &
Band Concert, 5th Ankara National Flamenco Art Festival, Anadolu Fire
“TROYA” Dance Show, “Artiz Mektebi” (“Artist School”) Theatrical
Performance and "ZORBA” Ballet was attended by our Members and
their spouses.
KULÜP ÜYELİK KOMİTESİ / CLUB MEMBERSHIP COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. TARIK AKSU
Üyelik, Üye Araştırma, Gelişme, Sınıflama ve Sunma Komitesi / Member
Seeking, Improvement, Classification and Presentation Committee
Üyeler/Members: Rtn. Mustafa Bozcaadalı, Rtn. Aral Ege, Sn. / Mrs
Fatma Aydemir
11 Haziran 2012 tarihi itibariyle Kulübümüzün 42 faal ve 21 devamdan muaf
olmak üzere toplam 63 üyesi bulunmaktadır. Dönemimizde Rtn. Cem Suca, Rtn.
Adnan Bucak, Rtn. Ali Göçmen, Rtn. Ahmet Müderrisoğlu ve eski üyelerimizden
Rtn. Zafer Günel olmak üzere toplam 5 üyenin girişi yapılmıştır. Bunun yanında
Rtn. Cem Akkaşoğlu, Rtn. Mezahim Doğan, Rtn. Yücel Türkay, Rtn. Galip Oymak,
Rtn. Cem Suca ve Rtn. Adnan Bucak çeşitli sebeplerden dolayı üyelikten
ayrılmıştır.
Dolayısıyla dönem başında 64 olan üye sayımız dönem sonunda 63 olmuştur.
Ayrıca dönemimizde Rtn. Nurhan Aydınalp onur üyesi olmuştur.
As of 11th June 2012; our Club has 42 active and 21 “exempt from
compulsory attendance” Members summing up to 63 in total. During our
term; 5 new members in total, were admitted to our Club namely; Rtn.
Cem Suca, Rtn. Adnan Bucak, Rtn. Ali Göçmen, Rtn. Ahmet Müderrisoğlu
and one of our ex-members; Rtn. Zafer Günel.
Therefore our total number of Members became 63 by the end of our
term compared to the 64 members at the beginning of our term.
The last but not least, during our term; Rtn. Nurhan Aydınalp also
became the Honorary Member of our Club.
9
Rotary Bilgileri Komitesi / Rotary Information Committee :
Üyeler/Members : Rtn. Ali Serdaroğlu
Her fırsatta Kulübümüz, Bölge ve UR konularında üyelerin fikirlerini haftalık
toplantılarımızda paylaşmalarına olanak sağlanarak Rotary ile ilişkili tüm bilgilerin
üyelerimize sunulması ve ulaştırılması için çaba gösterilmiştir.
Yeni alınan aday üyelere gerçekleştirilen ziyaretlerde Rotary bilgileri aktarılmıştır.
On every occasion our Club made the utmost effort to enable our
Members to share their opinions and views about the matters and
activities related with our Club, the District and IR during our regular
Weekly Meetings and thus by this way to convey and present all
associated information related with Rotary to our Club Members.
In visits made to candidate members; Rotary information was dully
provided.
2. HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ / PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. HİLALİ UZBEK
Basın ve Medya Komitesi /Press and Broadcasting Committee
Üyeler/Members: Rtn. Nusret Cömert, Sn. / Mrs. Bercis Açıkalın
Toplum Liderleri Geliyor Projesi Kanal D ve Başkent TV’de haber programında
yayınlanmıştır. Ayrıca internet medyasında çeşitli sosyal faaliyetlerimiz yer
almıştır.
Ayrıca Bölge tarafından düzenlenen Rotary tanıtımı ve halkla ilişkiler seminerine
Rtn. Hilali Uzbek katılım sağlamıştır.
“Community Leaders Coming” Project was broadcasted at “Kanal D” and
”Başkent TV” at News Programs. In addition our various activities were
also taken place in Social Media.
Furthermore; Rtn. Hilali Uzbek also attended to the Rotary Introduction
and Public Relations Seminar organised by the District.
İş Yeri Ziyaretleri Komitesi / Offices Visiting Committee
Üyeler/Members: Rtn. Onur İçten
Dönemimizde İşyeri ziyareti yapılmamıştır.
During our term, no Office Visit did take place.
10
3. KULÜP HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ / CLUB SERVICE PROJECTS
COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN.AYKUT ÇINAROĞLU
Meslek Hizmetleri ve Ödülü Komitesi / Vocational Services
Rewarding Committee
Üyeler/Members: Rtn. Deniz Coşkunsu, Sn. / Mrs. Feride Acar
and
2011-2012 Dönemi Meslek Hizmet ödülü, meslek hayatında özveri ile çalışmış,
mesleğinde yüksek ahlaki standartlar uygulayan Prof. Dr. Celal Göle’ye 6 Ocak
2012 tarihinde JW Marriott otelde düzenlenen eşli toplantımızda verilmiştir.
Vocational Services Award of our Club for 2011-2012 Term was
presented to Prof. Dr. Celal Göle, due to his dedicated efforts and high
ethical standards in his professional life, at our Meeting in JW Marriott
Hotel, with the participation of our spouses.
Gençlik Mübadele Komitesi / Youth Exchange Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Münci Doğancı
Uzun Dönem Mübadele programı ile Brezilya’dan gelen Fernande De Carvalho
Petean kulübümüz tarafından misafir edilmiştir. Ankara’da kaldığı süre boyunca
eğitim, kırtasiye, okul kıyafetleri, Türkçe dil kursu gibi çeşitli ihtiyaçları
karşılanmıştır. Kulübümüzün çeşitli toplantılarına davet edilmiş ve Mayıs ayında
yapılan Bölge Konferansına katılımı sağlanmıştır.
Kısa dönem mübadele programı ile adayımız Hasan Oğul Özel Estonya’da
düzenlenen kültür ve müzik yaz kampına katılmıştır.
Bu yıl ilk defa düzenlenen Rotary Youth Exchange New Genarations Exchange
Program ile İngiltere’den gelen Hukuk Öğrencisi Robert Horner ise halen Yazıcı
Hukuk Bürosunda staj yapmaktadır.
Fernande De Carvalho Petean, who came from Brasil for Long Term
Exchange Program was hosted by our club during her stay in Turkey.
During her stay in Ankara; her needs like education, training, stationary,
school dressing, Turkish language Course, etc. was met by our Club. She
was also arranged to attend various meeting of our Club and the District
Conference held in May 2012.
As per our Short Term exchange Program; our candidate Hasan Oğul
Özel attended the Culture and Music Summer Camp in Estonia.
Based on the Rotary Youth Exchange New Generations Program, that
was first time conducted this year; Robert Horner, Law Student from
U.K. has been working as trainee at Yazıcı Law Offices.
11
Rotaract ve Ryla Komitesi / Rotaract and Ryla Committee :
Üyeler/Members : Rtn. Aral Ege, Rtn. Mesut Yalçın, Sn./Mrs . Semra
Çınaroğlu
Ankara Rotaract Kulübü ile ilişkilerimiz sürdürülmüştür. Dönemin ikinci
toplantısına eski ve yeni dönem Rotaract Başkanları konuşmacı olarak davet
edilmiştir. Emekli rotaract üyeleri ile temasa geçilerek aynı toplantıya katılımları
sağlanmıştır. Bunun haricinde kulübümüzün düzenlemiş olduğu özel gün ve
gecelere, haftalık toplantılarımıza davet ederek katılımlarını sağlanmıştır.
Bahçelievler Rotary Kulübü tarafından düzenlenen bowling turnuvasına Rotaract
kulübü üyeleri ile oluşturulan ortak 2 takım ile katıldık.
Geleceğimizin en önemli yatırımı olan gençlere yönelik düzenlenen RYLA
seminerlerine bu yıl da imkanlarımız doğrultusunda katılım sağladık. Kavaklıdere
Rotary Kulübü tarafından 20-23 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen seminere 2,
Gazi Rotary Kulübü tarafından 12-15 Ocak 2012 tarihlerinde düzenlenen RYLA
seminerine 2, Mart 2012 ayında Antakya Rotary Kulübü tarafından düzenlenen
seminere 1 Bursiyerin katılımı sağlanmıştır. Seminere katılan bursiyerlerimizden
Burak Topaloğlu seminer esnasında yapılan değerlendirmeler sonucunda
seminerin en iyi öğrencisi seçilmiş ve yurd dışında yapılacak olan RYLA
seminerine katılmaya da hak kazanmıştır.
Our relations with Ankara Rotaract Club has also maintained during our
term. Past and current Ankara Rotaract Club Presidents were invited to
the second Meeting of our Term as Speakers and Guests of Honour.
Retired Rotaractors were also contacted and arranged to attend to the
Meeting. In addition, Ankara Rotaract Club Members were also invited
and arranged to be attending our regular Weekly Meetings as well as to
special gatherings and parties arranged and organised by our Club. We
also attended together to the Bowling Tournament organised by
Bahçelievler Rotary Club with two teams comprised of members of both
our Club and Ankara Rotaract Club.
This year again and within the limits of our ability, we also attended to
the RYLA Seminars as organised for the youths, who are the most
important and valuable investment of future. Attendance of 2
Scholarship Students to the RYLA Seminars conducted by Kavaklıdere
Rotary Club on 20th-23rd October 2011 and by Gazi Rotary Club on 12th15th January 2012 respectively and of one Scholarship Student to the
RYLA Seminar conducted by Antakya Rotary Club on 2nd March 2012, was
arranged. One of our Scholarship Students attended the Seminar; Burak
Topaloğlu was selected as the best student of the Seminar as a result of
the evaluations made during the Seminar and therefore was awarded
with attendance right to the RYLA Seminar to be conducted abroad.
12
Bursiyerlerin Faaliyetleri Komitesi / Students Activities Commitee :
Üyeler/ Members : Rtn. Aykut Duatepe , Sn./Mrs. Rüveyde Akbay
Sn. / Mrs. Gülay Dora
Komitemiz bursiyer öğrencilerimizin daha etkin kullanılması amacıyla yaşlı
ve/veya engellilere kitap, gazete okunması gibi konularda bursiyerlerden destek
almak üzere çalışma planlanmasına rağmen hayata geçirilmemiştir. Ancak proje
kapsamında bursiyerleri teşvik etmek amacıyla destekleyici faaliyet olarak
üyelerimizin ellerindeki kullanmadıkları bir miktar cep telefonu toplanmış ve
kullanılmak üzere ofisimizde muhafaza edilmektedir.
Bunun haricinde bursiyer öğrencilerimiz ile temasa geçerek Rotaractlar tarafından
düzenlenen gecelere, “Artiz Mektebi” tiyatro oyununa, “Zorba” balesine, CSO
konserine ve çeşitli konferanslara, TLG projesindeki eğitim seminerlerine ve
kulüp toplantılarımıza katılımları her fırsatta sağlanmıştır.
Though our Committee intended to utilise our Scholarship Students more
effectively to our projects and in this respect to obtain their support to
read books, newspapers, etc. to elderly and impaired people,
unfortunately the aimed at result could not be achieved. Nevertheless,
as a supportive activity; some mobile phones not being used by our
Members were gifted to the Club and these are now kept in the Club
Office for use when and where needed within the frame of this project.
Additionally, being in continuous contact with our Scholarship Students,
their attendance to the events organised by Rotaractors and to “Artiz
Mektebi” (“Artist School”) Theatrical Performance, “Zorba” Ballet, “CSO”
(Presidential Symphony Orchestra Concert Hall) Concerts and various
conferences were arranged on every occasion, as well as to the Training
Seminars in TLG (“Community Leaders Coming”) Project and to our
regular Weekly Meetings.
Burs Komitesi / Scholarship Commitee :
Başkan / Chairman : Rtn. Asım Gürel
Üyeler/Members : Rtn. Aykut Duatepe, Rtn. Mustafa Bozcaadalı,
Sn./Mrs. Fatoş Yazıcı, Sn./ Mrs. Ekmel Kadıoğlu
Dönemimizde 71 üniversite öğrencisine ayda 200.- TL 9 ay (Ekim 2011-Haziran
2012) süre ile burs verilmiştir. Bu öğrenciler Ankara’daki devlet üniversiteleri
olan Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ortadoğu
Teknik Üniversitelerinde okuyan öğrenciler arasından seçilmekte olup burslar
başarıya endeksli olarak verilmektedir.
Burs komitesi eğitimini tamamlayan öğrencilerin yerine yeni öğrencilerin seçimi
konusunda bu güne kadar ki titizliği göstermiştir. Tüm bursiyer öğrencilerimiz ile
kulüp ofisimizde görüşmeler yapılmıştır.
13
71 bursiyer sayısına ulaşmada aşağıdaki üye ve yakınlarının bağışları etkili
olmuştur.
Rtn. Yaşar Alıçlı (9), Sn. Esin Acet (5), Rtn. Deniz Coşkunsu (3), Rtn. Murat
Yazıcı (1), Rtn. Haluk Aydemir (1), Rtn. Aykut Duatepe (1), Rtn. Christian
Boisson (1), Rtn. Tarık Aksu (1), Rtn. Turhan Açıkalın (1), Rtn. Sözer Özel(1),
Sn. Banu Pekdeğer (1), Sn. Gülay Dora (1), Sn. Ayşe Aytaç (1), Sn. Defne Acet
(1), Sn. Onat Acet (1).
Ayrıca dönem içinde Rtn. Barış Çelik (2.500) ve Sn. Suna Yaman (1.500) ve Rtn.
Mesut Yalçın’ın babası Sn. Baha Yalçın (400) burs fonunda kullanılmak üzere
bağış yapmışlardır.
11 Mart 2012 tarihli toplantımız hafta sonu brunch olarak bursiyerlerimizin büyük
bir çoğunluğunun katılımı ile yapılmış olup, haftalık toplantılarımıza her zaman
davet edilmişlerdir. Düzenlenen RYLA seminerlerine 5 bursiyerimizin katılımı
sağlanmıştır.
Rtn. Murat Yazıcı tarafından alınan Elton John & Band konser biletleri açık artırma
ile üyelerimize satılmış ve elde edilen gelir ile Binnur Şanlı isimli öğrenciye 1000
dolar burs sağlanarak İtalya Verona Üniversitesinde arkeoloji ve sanat tarihi
eğitimi alması için Verona’ya gönderilmiştir.
During our term, 71 University Students received Scholarship from our
Club at a monthly scholar of TL 200 per student for 9 months between
October 2011 - June 2012. These students are selected among the
students studying in the State Universities in Ankara namely; Ankara
University, Hacettepe University, Gazi University and Middle East
Technical University and the scholarship is being extended indexed to
their success.
The Scholarship Committee, as always also this year, paid the utmost
attention and rigorously selected the new Scholarship Students of our
Club to replace the graduate students. Intensive interviews at preselection stage took place in our Club Office.
Achieving to the number of 71 Scholarship Students, the donations of
below named members and of their relatives could not be denied.
Rtn. Yaşar Alıçlı (9), Ms. Esin Acet (5), Rtn. Deniz Coşkunsu (3),
Murat Yazıcı (1), Rtn. Haluk Aydemir (1), Rtn. Aykut Duatepe (1),
Christian Boisson (1), Rtn. Tarık Aksu (1), Rtn. Turhan Açıkalın
Rtn. Sözer Özel(1), Ms. Banu Pekdeğer (1), Ms. Gülay Dora (1),
Ayşe Aytaç (1), Ms. Defne Acet (1), Mr. Onat Acet (1).
Rtn.
Rtn.
(1),
Ms.
Additionally during the term; Rtn. Barış Çelik (TL. 2.500), Mrs. Suna
Yaman (TL. 1.500) and Mr Baha Yalçın, the father of Rtn. Mesut Yalçın
(TL. 400) donated funds for use in the Scholarship Fund.
Our Meeting on 11th March 2012 was conducted as a Sunday brunch with
the participation of the majority of our Scholarship Students, as they
were always invited to our regular Weekly Meetings. Furthermore,
14
attendance of our 5 Scholarship Students was arranged to RYLA
Seminars conducted during our term.
The tickets bought by Rtn. Murat Yazıcı for Elton John & Band Concert
were sold at an Auction and the generated revenue, granted to a student
named Binnur Şanlı as US$ 1.000 Scholar to provide her a support for
her education at Verona University in Italy in Archaeology and History of
Art.
Rahim Ağzı Aşısı Proje Komitesi / HPV Vaccination for Prevention
Cervical Cancer Committee
Üyeler/Members : Rtn. Tarık Aksu , Sn. /Mrs. Meral Dogancı
T.C.
Sağlık
Bakanlığından
gerçekleştirilememiştir.
gerekli
izin
alınamadığından
Projemiz
As we could not obtain the required permission from the Ministry of
Health of the Republic of Turkey, unfortunately the Project could not be
realised.
Ultraviole ile Temiz Su Komitesi / Clean Water with
Committee
Üyeler/Members : Rtn. Hilali Uzbek, Sn./Mrs. Duygu Padır,
Sn./Mrs. Güllü Serdaroğlu
Ultraviolet
Rtn. Murat Yazıcı aracılığı ile TBS Danışmanlık Şirketi tarafından 450 adet
Ultraviole ışınları ile su içindeki bakterileri (kimyasallar hariç) öldüren ”steripen”
su temizleme cihazı bağışlanmıştır. Cihazların dağıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışılmış olup Bakanlıkca tespit
edilen Ağrı, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerindeki 350 İlköğretim
Okuluna 350 adet steripen cihazının gönderilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca 100 adet “Steripen” Akut kanalıyla Van depreminde Van’a gönderilmiştir.
Cihazların pilleri ise (14.00 adet) Rtn. Barış Çelik tarafından bağışlanmıştır.
Rtn. Murat Yazıcı aracılığı ile TBS Danışmanlık Şirketi tarafından 450 adet
Ultraviole ışınları ile su içindeki bakterileri (kimyasallar hariç) öldüren ”steripen”
su temizleme cihazı bağışlanmıştır. Cihazların dağıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışılmış olup Bakanlıkca tespit
edilen Ağrı, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerindeki 350 İlköğretim
Okuluna 350 adet steripen cihazının gönderilmesi sağlanmıştır.
15
450 off “Steripen” mobile Water Treatment Device, cleaning off the
bacteria, excluding the chemicals, inside the water with ultraviolet rays;
were donated by TBS Danismanlik Sirketi through Rtn. Murat Yazıcı. In
coordination with the Basic Education General Directorate of the Ministry
of National Education, the 350 off “Steripen” were sent to 350 Primary
Education Schools located in Ağrı, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa and van
as directed by the Ministry.
Additionally, 100 “Steripen” was also sent to VAN for VAN Earthquake
through AKUT.
The Batteries for the Devices (1.400 each) were donated by Rtn. Barış
Çelik.
Tekerlekli Sandalye Komitesi / Wheel-Chair Committee
Üyeler/Members : Rtn. Yaşar Alıçlı
Rtn. Yaşar Alıçlı tarafından bağışlanan (10 adet) tekerlekli sandalye ve Rtn.
Kazım Çubukcu tarafından bağışlanan (1 adet) tekerlekli sandalyeler Engelliler
ile Nemrut’a tırmanıyoruz projesinde kullanılmıştır.
10 each Wheel-Chair donated by Rtn. Yaşar Alıçlı and 1 Wheel-Chair
donated by Rtn. Kazım Çubukçu were used in the “Climbing to Nemrut
with Impaired People Project”.
Toplum Liderleri Geliyor Komitesi / Community Leaders Coming
Committee:
Üyeler/ Members: Rtn. Metin Kamil Ercan, Rtn. Erdoğan Kayar, Rtn. Barış
Çelik, Rtn. Cem Akkaşoğlu
Toplum Liderleri Geliyor (TLG) ufuk geliştirme ve liderlik eğitim programının
ikincisi,
dönemimizde
Ankara
Rotary
Kulübü’nün
koordinatörlüğünde
Bahçelievler, Başkent ve Gazi Rotary ve Rotaract kulüpleri ile birlikte Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde 22 Ekim25 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Seminere katılan ve devam kriterini yerine getiren 33 öğrenciye 25 Aralık 2011
tarihinde Hilton Otelinde düzenlenen gala yemeğinde sertifikaları takdim
edilmiştir. Yaklaşık 2,5 aylık bir süreyi kaplayan program takvimi aşağıdaki gibi
gerçekleşmiştir.
22 Ekim 2011
Konuşmacı
Konu
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 100. Yıl Salonu, Açılış Toplantısı
Sn. İlknur Güntürkün Kalıpçı (Araştırmacı yazar)
“Liderlik ve Atatürk”
Sn. Murat Atak (Devlet Tiyatroları Sanatçısı)
“ Türkçemiz ve Etkili Konuşma”
16
23 Ekim 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 100. Yıl Salonu,
Rtn. Ömer Tezcan (Taurus A.Ş.Gn.Md.-Yön.Kur.Üyesi)
“Farklarımız”
29 Ekim 2011
Cumhuriyet Bayramı Kültür Gezisi
“Duatepe ve Alagöz Karargah Müzesi Polatlı Ankara”
30 Ekim 2011
Konuşmacı
Konu
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu
Sn. Sabri Akça ( Ressam )
“Resim Sanatı”
Sn. Can Açıkgöz, (Ankara Olgunlaşma Enstitüsü)
“Günlük Davetler Kılık Kıyafet , Görgü Kuralları”
12 Kasım 2011
“10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası” Etkinliği;
“Anıtkabir Ziyareti ve Müzesi gezisi”
13 Kasım 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu
Rtn. Mehmet Dülger (Y.Mimar, Şehirci)
“Topluluk Önünde Konuşma ve Protokol Kuralları”
26 Kasım 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu
Sn. Murat Çağatay (Lidea Eğitim)
“Zaman Yönetimi”
27 Kasım 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 100. Yıl Salonu
Prof.Dr. Ayhan Aydın (Yazar)
“Liderlik ve Motivasyon”
3 Aralık 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 3. Kat Seminer Salonu
Sn. Halim Altınışık (Kişisel Gelişim Uzmanı)
“Yüz Okuma ve Beden Dili”
4 Aralık 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 100. Yıl Salonu
Sn. İrfan Değirmenci (Kanal D Günaydın Sabah Haberleri
Yapımcı ve Sunucusu)
“Medyada Liderlik”
10 Aralık 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 100. Yıl Salonu
Sn. Malik Aviral (Elimko Yön.Kur.Bşk)
“Asıl Olan Liderlerde Birlikte Ekip Çalışması”
11 Aralık 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 100. Yıl Salonu
Sn. Caner Tunaman (İGLO Türkiye Başkanı)
“Profesyonel Yönetici Olmak”
17 Aralık 2011
Konuşmacı
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 100. Yıl Salonu
Prof.Dr. Türev Berki (H.Ü. Devlet Konservatuarı Öğretim
üyesi)
“Klasik Müzik Dinleyicisi Olmak”
Av. Cem Papila ( FİFA Kokartlı Eski Hakem)
“ Sporda Liderlik ve Hukuk”
Konu
Konuşmacı
Konu
17
18 Aralık 2011
Konuşmacı
Konu
Gazi Ünv.İ.İ.B.F. 100. Yıl Salonu
Sn. Çelebi Deli ( Sürüş Teknikleri Uzmanı)
“Güvenli Sürüş Teknikleri ve Hukuki Sorumluluklar”
23 Aralık 2011
Konu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu
“Klasik Müzik Konseri”
25 Aralık 2011
Sertifika Töreni ve Gala
Hilton Oteli, Yemek ve Eğlence
"Toplum Liderleri Geliyor (Community Leaders Coming)" (TLG) Training
Program for horizon broadening and leadership was held under the
coordination of Ankara Rotary Club together with the Rotary and
Rotaract clubs, namely Bahçelievler, Başkent, and Gazi Rotary clubs at
Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences and
the Faculty of Education between October 22nd - December 25th , 2011.
33 students who attended the seminar and met the criteria of
continuous attendance were presented certificates on December 25th,
2011 during the gala dinner held at Hilton Hotel in Ankara. Covering a
period of approximately 2.5 months, the program schedule was as
follows:
22nd October 2011
Speaker
Subject
Speaker
Subject
23rd October 2011
Speaker
Subject
Gazi University “İ.İ.B.F. 100. Yıl” Hall, Opening
Meeting.
Mrs. İlknur Güntürkün Kalıpçı (Investigative
Author)
“Leadership and Atatürk”
Mr. Murat Atak (Artist, State Theatre)
“Turkish and Rhetoric”
Gazi University “İ.İ.B.F. 100. Yıl” Hall
Mr. Ömer Tezcan (Gn. Mng. & Memb. Of BoardTaurus A.Ş.)
“Our Differences”
29th October 2011
Cultural Trip- Republic Day
Duatepe and Alagöz H/Q Museums in Polatlı,
Ankara
30th October 2011
Speaker
Subject
Speaker
Gazi University “İ.İ.B.F.” 3rd Floor Seminar Hall
Mr. Sabri Akça (Artist)
“The Art of Painting”
Ms. Can Açıkgöz, (“Ankara Olgunlaşma
Enstitüsü”)
“Daily Clothes, Appearance, Codes of Conduct”
Subject
12th November 2011
“November 10th, Commemoration Week for
Atatürk” Activity;
Visit to Anıtkabir (Mausoleum)
18
13th November 2011
Speaker
Subject
Gazi University “İ.İ.B.F.” 3rd Floor Seminar Hall
Rtn. Mehmet Dülger (Architect, City Planner)
“Speaking in front of the Audience and Protocol
Rules”
26th November 2011
Speaker
Subject
Gazi University “İ.İ.B.F.” 3rd Floor Seminar Hall
Mr. Murat Çağatay (Lidea Eğitim)
“Time Management”
27thNovember 2011
Speaker
Subject
Gazi University “İ.İ.B.F. 100. Yıl” Hall
Prof. Dr. Ayhan Aydın (Author)
“Leadership and Motivation”
3rd December 2011
Speaker
Subject
Gazi University “İ.İ.B.F. 100. Yıl” Hall
Mr.Halim Altınışık (Personal Development Expert )
“Face Reading and Body Language”
4th December 2011
Speaker
Gazi University “İ.İ.B.F. 100.yıl” Hall
Mr. İrfan Değirmenci (Producer and Anchorman of
“Kanal D-Günaydın Sabah Haberleri”)
“Leadership in Media”
Subject
10th December 2011
Speaker
Subject
Gazi University “İ.İ.B.F. 100.Yıl” Hall
Rtn. Malik Aviral (Elimko, Chairman of the Board)
“Team Success Together is What Matters for
Leaders”
11th December 2011
Speaker
Subject
Gazi University “İ.İ.B.F. 100.Yıl” Hall
Mr. Caner Tunaman (İGLO, Head of Turkey)
“Being a Professional Manager”
17th December 2011
Speaker
Gazi University “İ.İ.B.F. 100.Yıl” Hall
Prof. Dr. Türev Berki (Hacettepe, University State
Conservatorium)
“Being a Classical Music Listener”
Mr. Cem Papila (Retired Referee with FIFA
Cocarde)
“Leadership and Law in Sports”
Subject
Speaker
Subject
18th December 2011
Speaker
Subject
Gazi University “İ.İ.B.F. 100.Yıl” Hall
Mr. Çelebi Deli (Driving Techniques Expert)
“Safe Driving Techniques and Legal
Responsibilities”
23rd December 2011
Presidential Symphony Orchestra Concert Hall
“Classical Music Concert”
25th December 2011
Certificate Ceremony and Gala
Hilton Hotel, Dinner and Entertainment
19
“Engelliler ile Nemrut’a Tırmanıyoruz” Projesi / Nemrut Ascent with
Disabled People Project
Üyeler/Members : Rtn. Serdar Kaya, Rtn. Oral Ünal, Rtn. Christian
Boisson, Rtn. Erhan Peker, Rtn. Frank Jordan, Sn./Mrs. Fatoş Yazıcı,
Sn./Mrs. Bercis Açıkalın, Sn./Mrs. Gülay Dora, Sn./Mrs. Mesude
Bozcaadalı, Sn./Mrs. Feride Acar
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün Geleneksel Rotary Engellilerle Zirveye
Tırmanıyor Projesi kapsamında bu yılda imkanlarımız ölçüsünde destekte
bulunduk. Proje kapsamında Rtn. Yaşar Alıçlı tarafından 10, Rtn. Kazım Çubukcu
tarafından 1 adet olmak üzere bağışlanan 11 adet tekerlekli sandalye Rtn. Serdar
Kaya’nın katkıları ile Adıyaman Nemrut Rotary Kulübüne gönderilmiştir.
We supported the traditional “Rotary Climbing to the Peak with Disabled
People” Project of Adıyaman Rotary Club this year as well within the
boundaries of our abilities. Within the frame of the Project; the 10
Wheel Chairs donated by Rtn. Yaşar Alıçlı nd the one Wheel Chair
donated by Rtn. Kazım Çubukçu was sent to Adıyaman Rotary Club with
the contributions of Rtn. Serdar kaya.
Afet ve İlk Yardım Komitesi / Disaster and First Aid Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Mustafa Toker
Van ilimizde gerçekleşen büyük deprem felaketinin ardından Akut kanalı ile 100
adet Ultraviole ışınları ile su içindeki bakterileri (kimyasallar hariç) öldüren
”steripen” su temizleme cihazı Van’a gönderilmiştir.
Ankara’da yaşayan Fransızların kurmuş olduğu UFE Derneğinden Kulübümüze
bağışlanan 10.000.-TL, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Turkcell & Türk Eğitim
Vakfı’nca düzenlenen “Van için Türkiye Kumbarası” kampanyasına bağışlanmıştır.
Ayrıca, 2430. Bölge Afet Yardım Komitesinin tarafından Somali için düzenlenen
kampanya ya 1.000 TL bağış yapılmıştır. Komite toplanan bağışları bölge adına
Türk Kızılay’ına teslim etmiştir.
Following the earthquake disaster taken place in the Province of Van;
100 off “Steripen” mobile Water Treatment Device, cleaning off the
bacteria, excluding the chemicals, inside the water with ultraviolet rays;
were sent to Van.
The 10.000 TL raised and donated by the “UFE” Association founded by
the French living in Ankara to our Club was, in good care of Turkish
Ministry of National Education, donated to “Turkey’s Coin-Box for Van”
Project organised by Turkcell and Turkish Education Fund.
Additionally, 1.000TL was donated to the Campaign organised for
Somalia by Catastrophe Service Committee of District 2430. The
Committee delivered the collected donations to Red Crescent for and on
behalf of the District.
20
Bilgisayar Edindirme Komitesi /Computer Supply Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Oral Ünal, Sn./Mrs. Banu Pekdeğer
Dönemimizde Rtn. Mehmet Dora tarafından bir dizüstü bilgisayar ve Rtn. Murat
Yazıcı tarafından Lisanslı program ile virüs programı alınarak kulüp ofisimizde
kullanılmak üzere kulübümüze bağışlanmıştır.
During our term; one Laptop Computer by Rtn. Mehmet Dora and one
Licensed Operation S/W and an Anti-virus Program by Rtn. Murat Yazıcı
was purchased and donated to our Club Office for use.
Okullar Komitesi / Schools Committee
Üyeler/Members : Rtn. Barış Çelik, Sn./Mrs. Çiğdem Dikmen
Hizmette devamlılık ilkesi ile yola çıkılan ve geçen iki dönem boyunca çeşitli
hizmetler yapılan, Şehit Savaş Bıyıklı İlköğretim Okuluna bu yıl, öğretmenler
odasına 2 adet kanepe ile birlikte okul kütüphanesine kitap, öğrenci ve velilerine
yönelik olarak da giysi hediye edilmiştir.
2 Couches to the Lecturers’ Hall, several books to the Library and various
clothes to the students and to their families of “Şehit Savaş Bıyıklı”
Primary Education School were donated this year by our Club as it was the
case also during the last two years based on our major principle of
sustainability in service.
Yapılan Diğer Hizmetler / Other Services

2011-2012 Döneminde sırasıyla, Rtn. Haluk Aydemir’in eşi Sn. Fatma
Aydemir’in ev sahipliğinde, Rtn. Refii Berent’in eşi Sn. Maria Berent’in ev
sahipliğinde, Rtn. Ahmet Acar’ın eşi Sn. Feride Acar’ın ev sahipliğinde, Rtn.
Mehmet Dora’nın eşi Sn. Gülay Dora’nın ev sahipliğinde, Rtn. Serdar
Kaya’nın eşi Sn. Müzeyyen Kaya ve Rtn. Lütfü Metin’in eşi Sn. Özcan
Metin’in ev sahipliğinde, Rtn. Erol Berker’in eşi Sn. Suna Berker’in ev
sahipliğinde rotaryen eşlerinin ve yakınlarının katıldığı toplantılar
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda elde edilen gelir ise burs fonunda
kullanılmıştır.

Samsun İlkadım Rotary Kulübü tarafından düzenlenen “Bedensel Engelliler
Yaz Kampına” katılım sağlandı.

Yıldız Rotary Kulübü tarafından düzenlenen “Disleksi” kampına katılım
sağlandı.

Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı “Bir Kitapda Sen Oku” projesi için bağış
yapıldı.
21

Tema Vakfına bağış yapıldı.

Hizmette devamlılık ilkesi ile geçen dönem başlatılan Nallıhan Yeşityurt
Köyü projesinde bu sene 2.000 TL masraf yapılarak köy meydanı düzenleme
çalışmaları tamamlanmış ve proje sonlandırılmıştır.

During 2011-2012 Rotary Year; several gatherings were realised as
hosted, in order, by Mrs. Fatma Aydemir-RTn. Haluk Aydemir’s Wife;
by Mrs. Maria Berent-RTn. Refii Berent’s Wife; by Mrs. Feride AcarRtn. Ahmet Acar’s Wife; by Mrs. Gülay Dora-RTn. Mehmet Dora’s
Wife; by Mrs. Müzeyyen Kaya-Rtn. Serdar Kaya’s Wife, by Mrs.
Özcan Metin-Rtn. Lütfü Metin’s Wife and by Mrs. Suna Berker-Rtn.
Erol Berker’s Wife at their home, at which Rotarian Spouses and
their relatives and friends were participated. The earnings
generated in those social events were used in the Scholarship fund.

Participation to the “Physically Disabled Summer
organised by Samsun İlkadım Rotary Club was realised.

Participation to “Dyslexia” Camp as organised by Yıldız Rotary Club
was realised.

A donation was made for the Project of “Altı Nokta Service
Foundation for Visually Impaired People”, titled “You Read a Book
too”.

A donation was made to “TEMA” Foundation.

Under the “Sustainability in Service” principle, the Nallıhan
Yeşityurt Village Project was concluded with the Rehabilitation
Works of Village Centre, with an additional allocation of TL 2.000.
Camp”
as
4. ROTARY VAKFI KOMİTELERİ / ROTARY FOUNDATION COMMITTEES
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. ULUĞ ATAY
Rotary Vakfı ve Paul Harris Komitesi / The Rotary Foundation and Paul
Harris Committee
Üyeler/Members : Rtn. Değerhan Usluel
Bu yıl komitemizin çalışmaları ile Rtn. Barış Çelik ($1000), Rtn. Ekrem Kadıoğlu
($1000), Rtn. Mehmet Dora($1000), Rtn. Murat Yazıcı ($1000), Rtn. Tarık Aksu
($1000), Rtn. Uluğ Atay ($1000) ın bağışları ile gerekli formlar düzenlenmiş ve
UR Küresel Bağışları (TRF) fonuna toplam 6000 dolar bağış yapılmıştır.
22
Komite ayrıca gerek AB ve gerekse diğer yabancı misyonla kulüp ilişkilerimizin
geliştirilmesi ve yabancı konuk konuşmacı bulunması konusunda faaliyet
göstermiştir. Bu kapsamda Fransa Büyükelçisi H.E. Laurent Bili, Polonya
Büyükelçisi H.E. Marcin Wilczek ve ABD Büyükelçiliği Bölge Sağlık Ateşesi Sn.
Behzad Şahbazyan haftalık toplantılarımıza konuşmacı olarak davet edilmiştir.
This year, as a result of the intensive efforts of our Committee; in total
US$ 6.000 were donated to IR Global Donations Fund (TRF) along with
the registery of associated Application Forms with the contributions by
Rtn. Barış Çelik (US$1000), Rtn. Ekrem Kadıoğlu (US$1000), Rtn.
Mehmet Dora (US$1000), Rtn. Murat Yazıcı (US$1000), Rtn. Tarık Aksu
(US$1000) and Rtn. Uluğ Atay (US$1000) respectively.
The Committee also implemented activities to develop our Club’s
relations with EU and with the Diplomatic Mission in Turkey and to host
foreign guests and speakers at our regular Weekly Meetings of our Club
and in this route; H.E. Laurent Bili, the Ambassador of France to Turkey;
H.E. Marcin Wilczek, Ambassador of Poland to Turkey and the Regional
Health Attaché of the Embassy of the USA to Turkey, Mr. Behzad
Şahbazyan were invited to our regular Weekly Meetings as the Speakers
and the Guests of Honour.
Kulübün Uluslararası Sunum ve Yazışmaları Komitesi
International Presentation and Correspondences Committee:
Üyeler/Members: Rtn. Refii Berent
/
Club
27 Aralık 2011 tarihinde Uluslararası Rotary üyeliğimiz askıya alınmıştır. Bu
gelişmeyi takiben 17 Ocak tarihinde Uluslararası Rotary Avrupa/Afrika Ofisine
yazmış olduğumuz cevap yazısının kısaca özeti aşağıdaki gibidir:
Son iki Asamblede Kulübümüzün Bölge Bütçesi oylanırken menfi oy kullandığını;
Menfi oy kullanılmasının sebebinin Bölgenin hukuki yapısının olmaması dolayısıyla
hukuki ve etik kurallara aykırılık hususlarına dayandığını;
Kulüplerin Türk yasal mevzuatına uygun olarak Dernek olarak kurulduğu ve bu
derneklerin üst kuruluşunun Dernekler Konfederasyonu olması gerektiğini;
Konfederasyonun üyesi olan Derneklerden para toplayabileceği banka hesabı
açabileceği, bütçesi olabileceği ve harcama yapabileceğini;
2420 ve 2440 Bölgelerin Konfederasyon kurdukları ve bütün Rotary Kulüplerinin
üye dernekler olarak Bölge katkı paylarını Konfederasyona ödediklerini;
Vakıf ile Kulüplerin T.C.’nin merii mevzuatı muvacehesinde herhangi bir
münasebeti olamayacağını ve sadece kulüplerin Vakfa bağış yapabileceklerini;
Asamblede kabul edilen Bölge Katkı Paylarının Bölge yerine bir vakfa bağış olarak
toplanamayacağını;
23
Bölge bütçelerinin abartılmış kalemlerden oluşturulduğunu:
Bu sebeplerle Ankara Rotary Kulübün Asamblede menfi oy kullandığını;
Vakıf’da toplanan bağışların sadece vakıf konusunda harcanabileceğini ve Vakfın
Guvernör ve Bölge masrafları karşılığı harcama yapamayacağını;
Gerçekleşen Bölge Bütçesinin Bölge Bütçesi olmadığı ve fakat Vakıf gerçekleşen
bütçesi olduğunu;
Bu hususların hem Türkiye’deki Rotary hem de Rotaryenler açısından menfi
tesirleri olacağını;
Ankara Rotary Kulübünün, Bölgeye ödenmesi gereken eksik miktarı hukuki
problem çözülene kadar tanımlanacak bir emanet hesaba yatırmaya hazır
olduğunu;
belirtmiştir.
Ayrıca dönem guvernörü Rtn. İsmail Kahyaoğlu’na konu hakkında detaylı bir
dosya sunularak;
Konunun çözümü ile ilgili olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu,
2430 Bölgenin Türk yasalarına uygun bir şekilde yeniden yapılanması konusunda
atılacak hukuki adımlar sonuçlanıncaya kadar, Türk Hizmet ve Eğitim Vakfına,
sadece Ankara Rotary Kulübün Genel Kurulunca saptanacak miktar kadar “Bağış”
da bulunacağımız bildirilmiştir.
Bu gelişmeleri takiben farklı tarihlerde yapılan yazışmalar sonucu olarak,
konunun Gelecek Dönem Guvernörü Rtn. Murat Öz tarafından ciddiyetle dikkate
alınması ve bu doğrultuda Danışma Kurulundan alınan karar gereği Federasyon
yapısı
altında
örgütlenmek
üzere
gerekli
girişimlerde
bulunulması
kararlaştırılmıştır.
Danışma Kurulunun kararı çerçevesinde Geçmiş Dönem Guvernörü Aydın Pelin
başkanlığında oluşturulan komiteye kulübümüz üyeleri Rtn. Murat Yazıcı, Rtn. Ali
Padır ve Rtn. Engin Ural üye olarak seçilmiştir. Gelinen nokta üzerine kulübümüz
27 Mart 2012 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ise geçmiş
yıllara ait Bölge Katkı payının Vakfa ödenmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul Kararı gereği Bölge Katkı Payı 28 Mart 2012 tarihinde Türk Eğitim ve
Hizmet Vakfına ödenmiştir.
Federasyon yapısının hukuki olarak oluşturulmasını takiben, yeni dönem
Guvernörlerinin seçiminin daha demokratik kurallara bağlanması hususunda
çalışma yapılması ve 2430. Bölge harcamalarının, Bölge’nin Proje yapmak ya da
Kulüplerin Projelerine destek olmak gibi bir görevi olmadığından ve de aslında
Bölge Guvernörlük Makamı’nın sadece UR’nin bir temsilcisi olarak UR ile 2430.
Bölge’deki Rotary Kulüpleri arasında bir iletişim ve koordinasyon makamı olduğu
gerçeğinden hareketle, 2430.Bölge Bütçe rakamları’nın, yukarıda belirtilmiş olan
kriterler dikkate alınarak, makul seviyelere çekilmesi’nin gerekliliği görüşünü
24
bildiren yazımızda Uluslararası Rotary tarafından alınmış bulunan Kulübümüzün
askıya alınması kararının kaldırılması konusu bildirilmiştir.
Yazımızda ayrıca bütün bunların yanında, en kısa süre içerisinde 2430.Bölge’nin
yasal yapısına ilişkin olarak Fedarasyon yapısına geçilmemesi ve / veya yukarıda
belirtilmiş olan diğer çok önemli gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda
ise, Kulübümüzün Genel Kurulunun alacağı karar çerçevesinde uygulama
yapılacağı hususunu belirtilmiştir.
Uluslar arası Rotary tarafından 3 Nisan 2012 tarihinde kulübümüzün askı durumu
kaldırılmıştır.
On 27th December 2011, our membership was suspended by
International Rotary (IR). Following such development, the summary of
our Letter sent to Europe / Africa Office of IR is as follows.
In this Letter the emphasis was given to the following points:
At the two latest Assembly Meetings our Club used negative vote when
District Budget was put on vote;
The reason for the negative vote was the lack of legal status of the
District and therefore being in conflict and breach with legal and ethical
rules and regulations;
In accordance with prevailing Laws and Legislations in Turkey; the Clubs
are established as an Association and therefore the supreme
organization of those associations should have been the Confederation
of Associations;
The Confederations are legally eligible and entitled to collect money
from the member associations, to open-up bank accounts, to possess a
budget and therefore to make and incur expenses;
The Districts of 2420 and 2440 did also established Confederations and
thereof all Rotary Clubs in such Districts, as the member associations,
had been paying District Contribution Shares to the related
Confederations respectively;
There could be no legal tie, link and / or relation between the
Foundation and the Rotary Clubs in accordance with the provisions of
the prevailing Turkish Legislations and therefore the clubs could only
grant donations to the Foundations but could make no other payment
under any other shape or form;
The District Contribution Shares determined and resolved in Assembly
Meetings could not be collected as a donation to a Foundation to meet
with District’s financial requirements and expenditures;
The District Budgets were comprised of exaggerated items in monetary
terms;
25
Due to all those reasons Ankara Club used negative votes in the
mentioned Assembly Meetings;
The funds collected in a Foundation could only be spent for the events
and transactions associated with the activity field of such Foundations
and therefore the Foundation could not make any expenditures related
with the expenses of the Governor and / or the District;
The accrued District Budget was, in fact, not the District’s Budget but
the accrued Foundation Budget; and
Such matters could create negative effects for all Rotarians both in and
outside the Country.
Additionally; a detailed informative File was prepared and provided to
İsmail Kahyaoğlu, the Governor of District 2430 for 2011-2012 Rotary
Year indicating that;
we were ready to provide all kinds of help and support to find a solution
for those problems and till all legal attempts and procedures are
completed regarding the restructuring of District 2430 in line with the
related Turkish Laws and Legislations, Ankara Club would make
“Donations” to Turkish Service and Education Foundation only in the
sums to be determined by the General Assembly of Ankara Rotary Club.
Following such events and as a result of various written correspondence
on different dates; this very important issue was seriously dealt with by
Next-Term Governor, Rtn. Murat Öz and thus in line with the decision
obtained from Council of Advisors, it was resolved to proceed with
required attempts and bureaucratic formalities to be re-organised under
the umbrella of Federation structure.
In line with the decision of the Council of Advisors, the Members of our
Club; Rtn. Murat Yazıcı, Rtn. Ali Padır and Rtn. Engin Ural were selected
for and appointed to the Committee established for the purpose of
restructuring the District 2430 as a Federation, under the presidency of
ex-term Governor Rtn. Aydın Pelin. Based on such achievements; our
Club, as a result of the Extraordinary General Assembly Meeting held on
27th March 2012, resolved to pay previous years’ District Contribution
Shares to the Foundation.
As per the resolution of the General Assembly; the outstanding District
Contribution Shares were paid to Turkish Education and Service
Foundation on 28th March 2012.
In our Letter to International Rotary, emphasizing the importance of
restructuring District 2430 as a Federation in its legal status and further
indicating the necessity of a dedicated effort to conduct a study for the
selection and election of new-terms’ Governors, being tied up with and
subject to more democratic rules and furthermore referring to the fact
that the District has neither a duty nor an obligation to conduct a project
26
and / or to support the projects of the Clubs and in real fact by taking
into account the actual duty and responsibility of District Governorships,
supposed to be acting as a coordination and communication office
between the International Rotary and the Rotary Clubs in the District,
the Budget Numbers should therefore have been reduced down to
reasonable levels by taking into account such realities; the annulation of
International Rotary’s resolution for the suspension of our Club was
requested.
It was further emphasized in our Letter that in case the District 2430 is
not promptly restructured as a Foundation in its legal status and / or the
above stated extremely important issues and deficiencies are not paid
necessary attention to fulfil the necessary requirements and to introduce
required changes; our Club would be free to act in the manner and
direction as to be resolved by its General Assembly for sits further
commitments.
International Rotary removed the suspension of our Club on 3rd April
2012.
Grup İnceleme Değişim (Gim) Programı Komitesi / Group Search and
Exchange Committee:
Üyeler/Members : Rtn. Sözer Özel
Rotary Vakfı programları içerinde grup değişim ve dostluk değişim programları
çerçevesinde 7 Mayıs -6 Haziran 2012 tarihleri arasında ABD 5470. Bölge’den
bölgemize 5 kişilik GİM ekibi gelmiştir. Ekip, önce Ankara, daha sonra Eskişehir,
Çorum, Samsun, Nevşehir, Antalya, Alanya, Mersin, Antakya ve Adana’da
ziyaretler yapmış Türk ailesini ve yaşam tarzlarını görme ve tanıma fırsatı
bulmuşlardır. Bir ekip üyesi Ankara’da kaldığı süre boyunca Rtn. Ali
Serdaroğlu’nun kızı Sn. Eda Serdaroğlu Daş tarafından evinde misafir edilmiştir.
Within the frame of Rotary Foundation’s Group Exchange and Friendship
Exchange Programs;on 7th May-6th June 2012; our District was visited by
“GE” team of 5 Rotarians from USA District 5470. The Group visited first
Ankara and then Eskişehir, Çorum, Samsun, Nevşehir, Antalya, Alanya,
Mersin, Antakya and Adana and, found the opportunity to meet with
Turkish Families and to be acquainted with their life style. One member
of the Group, during her stay in Ankara, was hosted at her house by Ms.
Eda Serdaroğlu Daş, the daughter of Rtn. Ali Serdaroğlu.
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI / FORMER PRESIDENTS ,
1. Şahap Birgi
2. Cevat Girgin
3. Cemal İmre
4. Orhan Mersinli
5. Celal İmre
6. Necdet Egeran
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
27
7. Galip Kardam
8. Vedat Ural
9. Erol Bükey
10. Enis Tokcan
11. Fethi Gürel
12. Velid İsfendiyar
13. Yılmaz Öz
14. Fuat Zadil
15. Azmi Tlabar
16. lhan Çevik
17. İrfan Tümer
18. Bahattin Bursalı
19. Yavuz Kireç
20. Hüseyin Sermet
21. Yüksel Seler
22. Emin Gürol
23. Necip Alayeli
24. Çetin Gökçeadam
25. Aykut Duatepe
26. Burçin Arkan
27. Fahrettin Uluç
28. Şemsi Bargut
29. Medeni Soysal
30. Önder Çavuşoğlu
31. Engin Ural
32. Yaşar Alıçlı
33. Zafer Gülçur
34. Kemal Seler
35. Kadircan Baturalp
36. Tarık Çetin
37. Doğan Erden
38. Nurhan Aydınalp
39. Önder Güven
40. Volkan Pasiner
41. A. Ulvi Serdaroğlu
42. Ali Padır
43. Kenan Eratalay
44. Ömer Lalik
45. Güneş Üçer
46. Metin Acet
47. Vedat Kirişçi
48. Refii Berent
49. Y. Asım Gürel
50. Aral Ege
51. Günal Akbay
52. Serdar Kaya
53.Can Sezgin
54. Mesut Yalçın
55. Mustafa Toker
56. Haluk Aydemir
57. Ayhan Bozkurt
58. Metin Kamil Ercan
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1978
1977-1978
1978-1979
1979- 1980
1980-1981
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
28
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 01.07.2011 - 22.06.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)
1-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA
2-BANKALAR
3-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİR(-)
4-DİĞER HAZIR GEĞERLER
34.930,52
3.414,69
8.010,83
0,00
23.505,00
C- TİCARİ ALACAKLAR
1-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
296,80
B- DİĞER ALACAKLAR
1-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
0,00
296,80
0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
2-DURAN VARLIKLAR
A-MADDİ DURAN VARLIKLAR
1-BİNALAR
3-DEMİRBAŞLAR
B-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1-HAKLAR
35.227,32
197.074,72
177.125,10
19.949,62
350,00
350,00
DURAN VALIKLAR TOPLAMI
197.424,72
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI
232.652,04
PASİF (KAYNAKLAR)
1-
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C- DİĞER BORÇLAR
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
.Hilton Oteli
: 4.618,52
B- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜML
1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
2-ÖD.SSK PRİMLERİ
4.618,52
4.618,52
1.905,57
1.103,03
802,54
KISA VADELİ KAYNAKLAR TOPLAMI
CDEB-
KAR YEDEKLERİ
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
DÖNEM NET GİDER FAZLASI
6.524,09
0,00
264.148,86
-23.611,23
-14.409,68
ÖZKAYNAKLAR
226.127,95
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI
232.652,04
29
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 01.07.2011- 22.06.2012 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU
A-FAALİYET GELİRLERİ
1-KULÜP GELİRLERİ
ÜYELİK GİRİŞ GELİRLERİ
AİDAT GELİRLERİ
BAĞIŞ VE YARDIM GELİRLERİ
2-FAİZ GELİRLERİ
3-KUR FARKI GELİRLERİ
4- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR
TOPLAM
B-FAALİYET GİDERLERİ
1- KULÜP HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ
YEMEK,TOPLANTI, PANEL GİDERİ
KURS ÇALIŞMA GİDERLERİ
BURS GİDERLERİ
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ
TÜRK EĞT. HİZMET VAKFI GİDERLERİ
DİĞ.HİZMET ÜRETİM GİDERİ
ASAMBLE GİDERLERİ
YEŞİLYURT KÖYÜ PROJESİ
TLG PROJESİ
UZUN DÖNEM ÖĞRENCİ MÜBADELE PROJESİ
VAN DEPREM BAĞIŞI
TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI
SU ARITMA CİHAZI PROJESİ
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
2- ULUSLAR ARASI ROTARY GİDERİ
3- BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ
A- MALZEME GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
B- PERSONEL GİDERLERİ
C- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZME
AYDINLATMA, ISITMA SU VS GİDERLER
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK GİD.
HABERLEŞME GİDERLERİ
KARGO GİDERLERİ
D- ÇEŞİTLİ GİDERLERİ
YEMEK MUTFAK VE TEMSİL GİDERLERİ
MAHKEME NOTER GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ
ORTAK GİDERLERE KATILIM PAYI
DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
E- VERGİ RESİM VE HARÇLAR
DAMGA VERGİSİ ,EĞİTİME KATKI, ÖZEL
EMLAK VE ÇEVRE TEM VERGİSİ
F- HAVALE VE PROVİZYON MASRAFLARI
4- KUR FARKI GİDERLERİ
DÖNEM GELİR GİDER FARKI (GİDER FAZLASI)
TOPLAM
368.513,00
4.500,00
111.247,00
252.766,00
156,95
0,00
1.548,81
370.218,76
322.434,79
102.384,32
666,00
117.365,00
1.917,50
26.825,00
2.609,00
2.300,00
2.000,01
5.229,83
6.171,50
10.000,00
750,00
40.166,63
4.050,00
6.140,16
55.753,49
1.231,40
35.993,92
1.790,40
70,80
5.056,86
4.439,84
64,85
2.303,62
131,02
237,88
965,00
1.623,95
277,03
416,60
1.150,32
0,00
-14.409,68
369.918,76
30
DENETCİ RAPORU
Ankara Rotary, Kulübü Derneği Denetçileri olarak göreve başladığımız tarihten
bugüne kadar
1. Belirsiz zamanlarda yapmış olduğumuz denetimler,
2. Aralık 2011 itibariyle yapmış olduğumuz ayrıntılı “ara denetim”
çalışmaları sonunda Kulübün eylem ve işlemlerinin yasalara ve Kulüp
Ana Tüzüğü’ne uygun olduğunu saptadık.
Dönem içi denetimler dışında, Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda
denetçiler olarak görüşlerimizi bildirdik.
Dönem sonunda kulübün;

Üye kayıt defteri

Demirbaş defteri

Karar defteri

Muhasebe belgeleri

Muhasebe defteri
tarafımızdan incelendi.
Yaptığımız tüm incelemeler ve değerlendirmeler sonunda Ankara Rotary Kulübü
Derneği’nin 2011-2012 hesap dönemi kayıt ve işlemlerinin; yasalara, muhasebe
ilkelerine ve Kulüp Ana Tüzüğüne uygun olduğunu ve kulübün gerçek finansal
durumunu doğru olarak gösterdiğini saptadık.
Ulaştığımız bu olumlu sonuç nedeniyle;
1.
Kulübün 01 Temmuz 2011 – 30 Haziran 2012 dönemi bilançosunun
onaylanmasını,
2.
Yönetim Kurulunun aklanmasını,
Genel Kurulun yüksek takdirlerine arz ederiz. 15.06.2011
Saygılarımızla,
Rtn. Ali PADIR
Rtn. Mustafa TOKER
Rtn. Engin URAL
31
AUDITORS REPORT
Since from the date that we have started performing our duties as the
Auditors of Ankara Rotary Club;
1. Based on our audits conducted irregularly;
2. And within the frame of detailed “Interim Audit” performed on
December 2012; we noted that the activities and the financial
transactions and records of the Club was in compliance with the
prevailing laws and legislations and the Statute of the Club.
Apart from in-term audits, we also extended our views and opinions on
various subjects and matters as found appropriate and / or demanded
by the Board of Directors.
At the end of the term;





Member Registration Book,
Capital Registration Book,
Resolution Book,
Accounting & Financial Documents and,
Accounting Books
Were extensively examined and studied by us.
As a result of the investigations and the evaluations made; we
determined that the records and the transactions of Ankara Rotary Club
related with their 2011-2012 Rotary Year Activities are all in compliance
with the prevailing laws and legislations, the accounting principles and
the Statute of the Club and also that such records and transactions
properly represent and display the actual financial status of the Club.
Based on this positive conclusion, we hereby submit to the supreme
discretion and consideration of the General Assembly;
1. The approval of Club’s Balance Sheet for 1st July 2011 – 30th June
2012 and ,
2. The release and the acquittance of the Board of Directors.
15th June 2012
Respectfully Submitted.
Rtn. Ali PADIR
Rtn. Mustafa TOKER
Rtn. Engin URAL
32
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 2012- 2013 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ
1) GELİRLER
346.021
A) KULÜP GELİRLERİ
1. Üyelerin Yıllık Kulüp Ödemeleri
246.720
66 Üye x 160 TL x 12 ay Üye Aidatları
126.720
45 + 5 Üye x 200 TL x 12 ay Aktif üye bağışları
120.000
2. Yeni Üye Giriş Aidatı
7.500
5 Üye x 1500 TL
7.500
3. Üyelerden şartlı bağışlar (burs için)
36.000
(20 öğrenci x 200 TL x 9 ay)
4. Devamdan muaf üye yemek bedeli bağışları
31.305
21 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 50 TL
13.650
21 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 55 TL
15.015
5. Üyelerden birikmiş aidat tahsilatı
2.640
B) SAİR GELİRLER
9.035
1. Aktivite gelirleri
8.750
2. Nemrut Projesine yapılan şartlı bağışlar
100
3. "The Rotarian Abonelik Bedeli olarak üye ödentisi
185
($24 x 4 üye x 1.90 TL)
C) ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN
2) GİDERLER
A) YEMEK GİDERLERİ
Aktif Üye
44 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 50 TL
44 üye x 0.70 x 26 HAFTA x 55 TL
Devamdan Muaf Üye
21 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 50 TL
21 üye x 0.50 x 26 HAFTA x 55 TL
B) MİSAFİR YEMEK GİDERLERİ
25 KİŞİ x 50 TL
30 KİŞİ x 55 TL
Konuşmacı
25 KİŞİ x 50 TL
25 KİŞİ x 55 TL
C) BÜRO GİDERLERİ
1. Personel(Sekreter-Muhasebe + Vergi + Sigorta)
2. Diğer Ofis Giderleri
3. Kıdem Tazminatı Fonu
4. Demirbaş Alımı
D) ULUSLARARASI ROTARY GİDERLERİ
1. Mevcut Üyeler UR Aidatı (65 üye x $ 51 x 1.90 TL)
2. Yeni Üye UR Aidatı (5 üye x $51 x 1.90 TL)
3. The Rotarian’ Abonelik (4 üye x $24 x 1.90 TL)
15.461
340.874
101.309
28.600
44.044
13.650
15.015
5.525
1.250
1.650
1.250
1.375
72.421
46.921
21.500
2.000
2.000
6.869
6.299
485
86
33
HİZMET GİDERLERİ
E) TOPLUM HİZMETLERİ
1. Benzer amaçlı vakıf, eğitim ve sağlık kurumlarına bağış
Bölgeye Ödenen Yılık Ücret (66 üye x 225 TL)
2. Nemrut Projesi
3. Toplum Liderleri Geliyor Projesi ve diğer projeler için
4. İşitme Engelliler Projesi
F) MESLEK HİZMETLERİ
G) KULÜP HİZMETLERİ
1. Roster basımı
2. Tanışıklık ve etkinlikler
3. Asamble Giderleri
4. Diğer Projeler
5. Web sayfası revize
H) GENÇLİK HİZMETLERİ
1. Burs (62 öğrenci x 9 ay x 200.00)
2. Ankara Rotaract Kulübüne katkı
3) GELİR GİDER FARKI (1-2)
A) GEÇMİŞ DÖNEMDEN DEVRECEK (22.06.2012 İTİBARİYLE) (+)
a) Mevcutlar
1. Kasa
2. Bankalar
3. Bankalar ( Kıdem Tazminatı Fon Hesabı )
4. Bankalar POS Hesabı
B) DEVREDECEK BORÇLAR
26.950
14.850
100
6.000
6.000
1.500
13.200
3.000
5.000
3.000
2.000
200
113.100
111.600
1.500
5.147
34.930
34.930
3.415
5.609
2.402
23.505
19.469
6.524
a) Hilton Oteli 6-13-20 Haz. 2012 faturaları (22.06 2012 itibariyle)
b) Muhtasar,SGK (22.06.2012 itibariyle)
c) Diğer ( 30.06 2012 itibariyle)
1. 28.06.12 tahmini devir teslim töreni giderleri
2. Hilton Oteli 27 Haz.2012 tahmini faturası
3. Faaliyet Raporu basımı
4. Diğer Borçlar ( Telefon vb.)
C) NET DEVRECEK
A-B
4.619
1.906
12.945
11.475
1.120
200
150
15.461
NOT: YÖNETİM KURULUNA BÜTÇE KALEMLERİ ARASINDA AKTARMA YETKİSİ VERİLMİŞTİR
34
Dörtlü Deney
Düşündükleriniz, Söyledikleriniz, Yaptıklarınız:
1. GERÇEĞE uygun mu?
2. İlgililerin tümü için ADİL mi?
3. İYİ NİYET ve daha iyi DOSTLUKLAR sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için YARARLI mı?
The Four Way Test
Of the thing we Think, Say or Do:
1. Is it the TRUTH ?
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
48
File Size
1 200 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content