close

Enter

Log in using OpenID

Mart Rotalife Dergi - Rotary 2440. Bölge

embedDownload
Ücretsizdir
Sayı
Mart 2014
6
Rotary 109
Yaşında
Rota Art
Gezdim Gördüm
Malezya
Light Up
Rotary
Liderlik
Semineri
Ayın Kulübü;
Körfez Rotary
Kulübü
Elvan KARAYEL
Derya ULUÇ
Tufan&Yağmur Karayel
Bikrifikir
By Foto
Özlem Matbaası
[email protected]
0212 231 31 81
0532 462 17 19
4
5
6-7
9
12-13
14-15
16-17
18-24
26-27
28-29
30-33
38-41
42-43
44-50
Katkıda Bulunanlar
Haluk Ulusoy
Müfit Ülke
Mehmet Sabri Görkey
Uğurhan Konuk
Ozan İnkaya
Ali Ersoy
Ali Doğan
Özcan Albak
Nurettin Özdemir
Yavuz Gökyıldırım
İçindekiler
İmtiyaz Sahibi Görsel Yönetmen
Editör
Grafik Tasarım Yayın Danışmanı Baskı
Reklam İletişim Guvernör Mesajı
Mart Ayı Takvimi
Liderlik Semineri
İyiliğe Bir Adım
Gezdim Gördüm / Malezya
Light Up Rotary
Yeni Nesil İletişim
Rotary 109 Yaşında
Ayın Külübü (Körfez Rotary Kulübü)
Liderlik Eğitimi
Rota Art
Guvernör Ziyaretleri
Antika
Rotary’den Haberler
BELEK KONFERANS 16-19 MAYIS 2014
konferans 2014.org
2
3
Sağlıkla kalın.
Şebnem ve Haluk Ulusoy
2420. Bölge Guvernörü
Önümüzdeki Ay
Değerli Rotaryenler , Rotaractlar , İnteractlar ve
kıymetli eşlerimiz,
19’uncu Yüzyılın ikinci yarısında Batı Ülkelerinde endüstrileşme büyük bir hızla gelişmektedir, dünya nüfusu hızla artmaktadır, ekonomide klasik liberalizm hakimdir, çalışanların
sosyal haklarını yoktur, ülkeler arasında rekabet
hatta kin ve nefret büyümektedir. Bu genel
görünüş, insanların barış, karşılıklı anlayış ve
dostluk içinde yaşama özleminin doğmasını ve
güç kazanmasını sağlamış ve bu özlemin büyük
kitleler tarafından desteklenmesi için gerekli
çevreyi oluşturmuş, bu kurum inanç ve felsefeyi
benimsemiş ve yaymaya çalışan kişi, kurum ve
kuruluşların doğmalarına neden olmuştur.
Bu kurumların en başarılısı , doğuşundan bu
güne kadar insanlık hizmetinde yürüyen, Rotary’dir 20’inci Yüzyılın başlarında, Amerika Birleşik
Devletleri’nin Chicago kentinde genç bir avukat
Paul Harris, bu olumsuzluklara karşı çareler aramaktadır.
Paul Harris bu düşüncelerinde yalnız değildir. Maden Mühendisi Gustavus Loehr, Kömür
Tüccarı Silvester Schiele ve Tüccar Terzi Hıram
Shorey aynı düşünceleri paylaşmaktadır.
109 yıl önce , 1905 yılının 23 Şubat günü Evanston – Illonois’te North Dearborn sokağında
127 No’lu UNITY Binasının 7’inci Katında
Loehr’un bürosunda, bu dört arkadaş insanlığın ve toplumun refah ve saadetine çalışmak
için and içerler ve Rotary doğar. “ROTARY” adı
bu ilk toplantıda benimsenir.
Aradan 49 yıl geçer ve
1954 te , 60 yıl önce Türkiye’nin nüfusu yaklaşık
21 milyondur.
60 yıl önce Türkiye’de sadece 34 fakülte bulunmaktadır
60 yıl önce Türkiye’de telefon ile şehirlerarası
görüşmeler ancak ve ancak santraller üzerinden
gerçekleşebiliyor . Üstelik her evde telefon da
yoktur.
60 yıl önce, Türkiye’de eğitimde yenilikçiliğin
güzel bir örneği olarak tarihteki yerini alan ve
eğitim bilimleri disiplininde birçok defa araştırma konusu olan Köy Enstitüleri kapatılarak
ülke politik popülizme ilk kurbanını vermiştir.
60 yıl önce Türkiye’de 2’si Ankara’da 1’i de İstanbul’da olmak üzere 3 radyo vericisi vardır.
4
60 yıl önce Türkiye’de henüz televizyon yoktur.
60 yıl önce Celal Bayar Cumhur Başkanı , Adnan Menderes Başbakan seçilmiştir.
60 yıl önce 18 yıl Türkçe okutulan ezan kaldırılıp
Arapçaya dönülmüştür.
Ve o günün Türkiyesinde….
60 yıl önce Türkiye, de ilk Rotary kulübü kurulmuştur. Dünyada 109 yıldır , ülkemizde 60
yıldır topluma hizmet vermek için her türlü
fedakarlığa katlanan kocaman yürekli cömert
insanlar bu çatının altında toplanmış ve toplanmaya devam etmektedir.
Dostlarım , Özgürlüğün, adaletin, gerçeğin,
verilen söze bağlılığın ve insan haklarına saygının olmadığı yerde, Rotary yeşeremez ve
Rotary idealleri gelişemez. Ama özellikle haksızlıkların arttığı , zulmün arttığı , nefret ve halklar arasında bölünmenin arttığı zamanlarda ,
aklı selim her daim galip gelmiş ve toplum liderleri , gizli kahramanlar öne çıkarak , topluma
hizmet için harekete geçmişlerdir. Paul Harris
Oğuzhan Koraltan ve dostları bu isimlere iyi
birer örnektir.
Bugün dünya farklı bir boyuttadır. Elektronik
bir dünya var olmuş ama var olmak için gereken
temel ihtiyaçlar hiç değişmemiştir , değişmeyecektir. Su , açlık , sağlık , eğitim , barış , çocuklar.
İnsanlar için değişmez temel ihtiyaçlar olarak
her zaman var olacaktır. Bu ihtiyaçlar ,
Rotary tarafından belirlenen ve benimsenen 6 ana
hizmetin başlığıdır. Lütfen dikkat ediniz sene
1905 , sene 1954 sene 2014 temel ihtiyaçlarda
hiçbir değişiklik yok. Rotary nin üzerine kurulu olduğu değerlerde hiç değişmedi, değişmeyecek. Ülkeler ve dünyayı yönetmeye talip olanlar
büyük politikalar üzerine planlar yaparlar , bu
planlarını uygulamaya koyarlar ama insanlığa
sahip çıkan , varolma savaşı verenlerin yanında
olan gerçek liderler , vizyon ve vicdan sahibi
cömert insanlar ,
din , dil , ırk , soy , gözetmeksizin hizmet eden
özel insanlar olan sizler hiçbir liderin yaşamayacağı kadar uzun yaşadınız bugün 109 yaşındasınız ve sonsuza kadar yaşamaya devam edeceksiniz.
İlkemiz ; topluma hizmet ,
Felsefemiz; mesleklerimizi ve dostluklarımızı
fırsat saymak ,
Andımız ; sonsuza kadar barış ve iyi niyetin
hakim olduğu bir dünya olsun.
60. ve 109. Kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun.
Mart Takvimi
1 Mart
3 Mart
4 Mart
7 Mart
8 Mart
10 Mart
11 Mart
12 Mart
12 Mart
15 Mart
17 Mart
22 Mart
29 Mart
Bölge Üyelik Semineri.
Etiler Rotary Guvernör Ziyareti.
Tarabya Rotary Guvernör Ziyereti.
Gayrettepe Rotary Guvernör Ziyareti.
Dünya Kadınlar Günü.
Yalova Rotary Guvernör Ziyareti.
Edirne Rotary Guvernör Ziyareti.
Edirne Mimar Sinan Rotary Guvernör Ziyareti.
Lüleburgaz Rotary Guvernör Ziyareti.
Rotaract Balosu.
Marmara Rotary Guvernör Ziyareti.
Bölge Liderlik Semineri.
Rotary ICC Barış İnsiyatifi.
Guvernör
Haluk ULUSOY
Bölge İdare Sekreteri
Özcan ALBAK
1.Muzafer MEMİŞ
2.Mustafa DİZDAR
3.Tarkan UĞUR BENLİ
4.Ertan ÖCALAN
5.Kaan KOBAKOĞLU
6.Yasemin OĞUZ
7.Haldun ÖRGÜT
8.Zerrin ASLANER
9.Nezih BAYINDIR
10.Ceylan KAVLAK
Bölge Saymanı
Bölge Komiteler Sekreteri
Vakıf
Mehmet AYSEL
Nuri PEŞKİRCİOĞLU
Süleyman GİRİT
Halka İlişkiler
Murat SEVİNÇ
Üyelik Geliştirme
Cengiz GÖKHAN
Klüp Yönetim
Hasan AKBAYRAK
Hizmet Komiteleri
Cumhur ALP
Gençlik Komitesi
Mehmet Sabri GÖRKEY
11.Hasan AKBAYRAK
12.Ayhan OLGUN
13.Erdal SAMUR
14. Bülent YILMAZ
15.Adil Refik SAYDAM
5
Beşiktaş Rotary Kulübünün Ev sahiplğinde
Liv Hospital de gerçekleşen seminerde,
açılış konuşmasını gelecek dönem
Guvernörü Müfit Ülke yaptı.
Liderlik Semineri
Eğitimciler Murat Çelik ve Tahsin Tuğrul
Guvernörler liderlik hakında bilgiler verdiler.
İkinci bölümde Direktör Şafak
Alpay eğitim verdi.
6
7
Sevgili Dostlarım,
Bütün iletişim kanallarında şimdiye kadar pek
önemsenmeyen bir konu sloganlaştı. İklim değişikliği
sebebiyle yağışların azalmasıyla birlikte “su sıkıntısı”
çekeceğimizi birçok iletişim aracı özellikle bu konuya
dikkat çekmeye çalışsa da, 17 Aralıktan sonraki
değişen siyasal iklimin gölgesinde kalıyor. Özellikle
ülkeyi yönetmek isteyen partiler, o veya bu şekilde bir
birlerinin üstüne basarak ilerlemeye çalışırken, sivil
toplum kuruluşlarının da ciddi bir kısmı bu girdaba
yakayı kaptırmış durumda. Aslında herkes yeni gelecek
dönemden alacağı payın hesabını yaparken çok da
hayati bir konuyu göremiyor ya da görmezden geliyor
ve belki de bilmeden sorunun da parçası oluyor. Az
sayıda STK, çöl olma ve susuz kalma tehlikesinde
olduğumuzu söylese de bu gürültünün içerisinde
yeterince seslerini duyurulamıyorlar.
Su rezervlerine göre ülkeler sınıflandırıldığında, kişi
başına yıllık kullanılabilir su miktarı, 8,000-10,000
metreküp ten daha fazla ise o ülke su zengini, bu miktar
2,000 metreküpten düşükse o ülkede su azlığı yaşanıyor,
1,000 metreküpten düşükse de o ülke su fakiri sayılıyor.
Devlet su işlerinin verilerine bakılınca, ülkemiz kişi
başına kullanılabilir su miktarı bakımından çoktan
tehlike sınıfına girmiş durumda. 1,500 metreküp
civarında ki bir rezerv hızlı ilkim değişikliğiyle birlikte,
2030 da ki hedeflerinde kişi başına düşen su miktarının
(1,120 m³/kişi) altına inecek gibi görünüyor. Birde üç
çocuk yaparak ilerleyeceğimizi düşünürsek, su fakiri
olmak için koşar adımlarla ilerliyoruz demektir. E tabii
buna suyu kullanma alışkanlıklarımızdaki değişimi de
eklersek, neredeyse su fakiri ülke olmamız kaçınılmaz.
Kişiler kısa vadeli bakış açılarıyla “aman sende biz
görmeyiz” diye bakabilirler belki diye, bir örnekle bu
konunun ciddiyetini hissedelim diye basit bir örnek
vermek istiyorum. Mesela bugün doğan çocuklar 16
yasına geldiğinde, eğer bir tedbir alınmaz ve gerekli
hazırlıklar yapılmaz ise bu ülke su fakiri olacak.
Bundan sonra on altı yıldan daha fazla ömrü olan
herkes bu ülkenin çölleşmesini izleyecek. Bu ülkede
yaşayan herkes yeteri miktarda suya erişmek için
kim bilir ne türlü sıkıntıları tecrübe edecek. Bu gün
ülkeyi yönetmek için kavga ederken, yönetmeyi ihmal
ettikleri gerçeğini, belki o zaman anlarlar. Ama bizim
bu ülkenin asli unsurları olarak gidebilecek başka
yurdumuz yok, dolaysı ile bizler bir an önce sektör
mensupları olarak bu konuya gerekli hassasiyeti ve
ciddiyeti göstermek zorundayız. Gecen her vakit, bu
konu için kayıp edilmiş çok önemli bir avantajdır.
Toplumlar zaman zaman siyasal ve kültürel sebeplerden
dolayı kıtlıkla karşı karşıya gelse de çözümü nispeten
daha kolayken, susuzluk ve kuraklıktan kaynaklanan
kıtlığa çözüm bulmak o kadarda kolay değildir. Kadim
toplumlarda insanlar su kaynaklarına ne kadar yakın
8
olurlarsa olsunlar, iklim koşulları değiştiğinde kuraklık
ve de kıtlıkla karşı karşıya kalmışlar, mücadeleleri
de çoğu zaman göç olmuştur. Bu gün insanlık ve
özellikle ülkemizin insanı bu konuda eskisi kadar şanslı
değil. Çare elimizdeki kaynakları tespit edip doğru
kullanmaktan başka hiçbir şey olamaz.
Uluslararası Rotary, temiz su konusunda ki
hassasiyetini her sene artırırken bölgemizde bu
konu sanki yeterince önemsenmiyor kanısındayım.
Kulüplerin bu konuda daha fazla proje yapması ve
ciddi bir toplumsal farkındalık için harekete geçmesi
gerekmektedir. Özellikle de seçim atmosferinde yeni
bir yıla girerken herkes yeni gelecekten nasıl payımı
alırım telaşı içerisinde sorunun parçası olurken, bizler
değer yaratarak, fayda ve tasarruf sağlayarak çözümün
parçası olmalıyız. Sevgi ve saygılarımla….
Rtn Nuretin özdemiryandan da, şekillendirilmeye
çalışılan gelecekle önce kendi düşünce, değer
ve davranışlarımızı uyumlu hale getirmeyi
öğrenmeliyiz. Tutarlılık sağlayabilmek ve güven
verebilmek için düşünce-söylem-eylem birliğinin
büyük önem taşıdığını unutmamalıyız. Geleceği
şekillendirmek, sorumluluk üstlenerek, inisiyatif
alarak ve inanç doğrultusunda harekete geçerek
gerçekleştirilebilir. Bütün bunlar, uzun soluklu bir
odaklanmayı gerektiriyor. Bu nedenle, yüz metrelik
sprinte değil, maraton koşmaya hazırlanmak önem
taşıyor. İnsanın kendi içindeki olumlu düşünce,
çevresine de pozitif enerji olarak yayılır, insanın
dengeli bir yaşam kurması, misyon doğrultusundaki
çabaların sürdürülebilirliğini sağlar. İşte bu saydıklarım
ortak ilkeleri içeren önemli öncelikler. Bunlardan
herhangi biri olmadığında gelecek bizi hayal kırıklığına
uğratabilecektir.
Rotary sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğu
yerine getirirken, üstlendiği her rolde toplumsal
gelişim süreçlerini ve yönetim kalitesini geliştirmeye
gayret edebilen birer Rotaryen olmayı hedeflemek
gerekmektedir. Bunun için de önce, dinlemeyi ve
anlamayı kavramalı ve kendi hikayelerinde kahraman
olmayı değil, başkalarının hikayelerinde ki kahraman
olmayı becermemiz gerekiyor.
Çözüm, insanın kendi içinde değişimle başlar,
yaygınlaştıkça başarıyı getirir. Sürdürülebilir kalkınma
ve dünya barışı için aldığı kararların, başkalarını
nasıl etkilediğini iyi anlayan, kendisini bencillikten
arındırarak, bilgelik düzeyine erişen, insanlık için
değer yaratmayı öncelik haline getirebilen ve gelecek
için sorumluluk üstlenen Rotaryenlerin artması
umuduyla...
Rtn.Nurettin ÖZDEMİR
“İYİLİĞE BİR ADIM”
Birlikte atalım
Evet sevgili Rotaryen Dostlarım
ve siz dostlarımın dostları,
yaşamları değiştirmek adına, Ulu
önderimiz Atatürk’ün çocuk
bayramı olarak armağan ettiği
“23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramında” biz de
hep birlikte, çocuklarımız için,
gençlerimiz için bir arada olacağız ve
adımlarımızı iyilik için atacağız.
Dünya ya gelen her çocuğa tek tek sorsanız,
tek istekleri koşulsuz sevilmek olacaktır.
Biz ebeveynlerin arzusu ise, evlatlarımızı
geleceğe, en mükemmel bir şekilde donatarak
hazırlamak, kendi ayakları üstünde
durduklarını görmektir.
Bunlar istenir istenmesine de, her çocuk bu
denli şanslı değildir. Malesef hayat herkese eşit
davranmıyor.
Dünyada ve Ülkemizde, doğan her 800
bebekten biri zihinsel engelli olarak dünyaya
geliyor, en fazla görülen zihinsel engel
ise Down Sendromu.
Down sendromu genetik bir farklılıktır, bir
hastalık değildir, belli bir sebebi de yoktur.
Ülkemizde tam bir veri yok ama
yaklaşık 100.000 üzerinde Zihinsel Engelli
çocuk olduğu tahmin edilmekte.
Bu sıradışı insanlar için önlerindeki en büyük
engel, zihinsel olarak akranlarından daha
yavaş gelişmeleri değil, onların sadece neleri
yapamayacağına odaklanmış yanlış bakış açısı
ve inançlardır aslında.
Erken müdahale ve eğitim programları,
fizyoterapi, dil terapisi, oyun grupları
sanatsal faliyetler gibi destekler ve özellikle
okul hayatı çok önemlidir.Bu sayede toplum
içinde bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar
kurabilmektedirler.
0-18 yaş arasında okul eğitimleri, devlet
tarafından sağlansada 18 yaşına geldiklerinde
okullardan meğzun ediliyorlar.
Ya hayat???
18 yaş hayattan meğzun olmak için oldukça
erken değilmi?...
İşte tam bu noktada çeşitli vakıflar ve bu
vakıflara destek olan yardımsever gönüllüler
devreye giriyor.
İZEV ( İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı) da
bu vakıflardan biri. Çocukları zihinsel engelli
olan ailelerin oluşturduğu bir vakıf. Hali
vakti iyi olan velilerin yanı sıra, gönüllülerin
desteğiyle zar zor dönmeye çalışıyor.
Bizler, İstinye Rotary Kulübü olarak bu sene
ilkini başlattığımız ve geleneksel hale
getireceğimiz “İYİLİĞE BİR ADIM”
birlikte atalım projemiz ile, bağışlı bir yürüyüş
gerçekleştireceğiz. Bu yıl adımlarımız İZEV e...
Elde edilen bağışlarla İZEV Tarabya Eğitim
birimine BİRLEŞİK SANAT
ATÖLYESİ ( resim- heykel
-müzik ) yaptıracağız.
Atölyede gençlerimiz hem
fiziksel hemde ruhsal
terapi gelişim süreçlerini
tamamlarken, ileriye dönük
olarak hayatlarını idame
ettirebilecekleri bir gelir
kaynağıda yaratmış olacaklar.
Aynı zamanda , ulusal ve
uluslar arası platformlarda,
gençlerimizin bu atölyeden çıkma
eserlerini sergileyeceğiz. Bu doğrultuda ,
Mimar Sinan Ünv. Güzel Sanatlar Akademisi,
Öğrt. Görv. İle iş birliği içerisindeyiz.
Gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüzle de,
sayılarını hiç de göz ardı edemeyeceğimiz
bu gençlerimizi topluma kazandırarak,
toplum içirisinde de farkındalık yaratmak ve
ufacık bir iyiliğin, tahmin edemeyeceğiniz
büyüklükte , yaşamları değiştirebileceğini
vurgulamaktır. Amacımız ve hedefimize toplumun her
kesiminden kişileri ortak ederek, aynı duygu
ve hedefe birlikte ulaşılabilir olduğunu
göstermektir.
Yeterki isteyin dostlarım.......
Gelin bizlerle birlikte iyilik adımlarınızı atın,
Gelin bu gençlerimize ışık olalım,
Gelin Ulu önder Atatürk ün çocuklarımıza
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik
Ve Çocuk Bayramını, atacağımız İYİLİK
ADIMLARIMIZLA kutlayalım.
Üstelik minumum bir katılım bedeliyle,
oldukça büyük umutlara yelken açacak, birçok
gencin yüzünde mutluluk tebessümü olacak
ve yaşamlarına dokunmuş olacaksınız.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla
Aysun Azak
İstinye Rotary Klb. Dnm. Bşk.
Yürüyüşümüze katılım bedeli : 30TL
Katılmak isteyen dostlarım bizlere ulaşabilir.
Aysun Azak : 0532 609 20 20
Jale Sezgin : 0544 955 63 01
Nuray Şarman : 0533 514 55 92
9
Sevgili Rotary Ailem,
Bir önceki sayımızda yurtdışı eğitim hakkında genel
bilgi vermiştim. Bu sayımızda sizlere İngiltere’de ve
Amerika’da üniversite hazırlık eğitimi hakkında hem de
bu konuda İngiltere’de lider bir kuruluş olan “INTO The
Global University Partner” programları hakkında bilgi
verecegim.
Türkiye’de lise eğitimi alan öğrencilerin İngiltere’de iyi
üniversitelere 1. sınıftan başlıyabilmeleri icin IB veya
AP eğitimi almış olmaları ya da adı ön plana çıkmış
okullardan yüksek not ortalamasıyla mezun olmaları
gerekir. Tüm bunların dışında iyi üniversitelerde okumak
icin bir başka yol ise hazırlık okumaktır.
Hazırlık eğitimi için aslında bizler İngiltere’deki
üniversitelere “soft landing” denmesini doğru buluyoruz.
Çünkü tamamen farklı kültür ve atmosferden gelen,
ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaşan ve birde
bunun üzerine araştırma, sunum, proje hazırlamayı
vb. alanlardan uzak eğitim almış, Türk öğrencilerin,
araştırmacı bir eğitim sitemine sahip İngiliz
üniversitelerine kabulü ve başarı için büyük önem arz
etmektedir.
INTO THE GLOBAL UNIVERSITY PARTNER
INTO, Birleşik Krallık’ın en iyi üniversitelerine öğrenci
hazırlayan saygın bir kurumdur. Misyonu, üniversitelerin
lisans veya lisans üstü programlarına başlamak isteyen,
ancak gerekli kabul şartlarını (akademik başarı, İngilizce
yeterlilik gibi) sağlamakta yetersiz kalan öğrencileri,
eğitim görmek istedikleri alanlarda en iyi üniversitelere
yerleştirmektir.”INTO” İngiltere, Amerika ve Çin’de,
birlikte çalıştığı üniversitelerin kendi kampüsleri içinde,
üniversitelerin kontrolünde bu üniversitelere öğrencileri
akademik olarak hazırlamaktadır.
işletme, sosyal bilimler, mimarlık vb. Öğrencilerin
Türk liselerinde okudukları alanlara bakılmaksızın,
hayallerindeki meslek ile ilgili alanlarda hazırlık okuyarak
hedeflerine ulaşmaları sağlanır.
Öğrenci, hazırlık okumak için fazla iyi ancak lisans
1. yıl için hala yeterli düzeyde başarıya sahip değilse,
bu durumda INTO’nun International Diploma
programlarına kayıt yaptırabilir. Diploma programını
başarı ile bitiren öğrenci lisansa 2. yıldan devam eder.
Diploma, lisans 1. yıl ile eşdeğerdir. Yalnızca kabul
koşulları lisans 1. yıl ile kıyaslandığında nispeten daha
kolaydır. Diploma programı ile öğrenci sene kaybı
yaşamadan lisans eğitimini 3 yılda tamamlamış olur.
INTO, zamanında kayıt yapılması koşulu ile tüm
öğrencilere kampüs içinde yurt garantisi sunmaktadır.
Yurtlar, tek kişilik, tuvalet-banyosu içinde odalardan
oluşmaktadır. INTO yurtları; ekseriyetle yeni inşa
edilmiş, son derece modern yapılardır. Öğrencilere her
türlü konforu sunacak donanıma sahiptir.
The Global University Partners
INTO Hazırlık programlarına kabul için 2 temel şart
aranır:
Genel lise not ortalaması ve Matematik notunun %60 ve
üzerinde olması(Bazı durumlarda öğrencinin sadece son
iki yıldaki notlarına bakılır)
-İngilizce dil yeterliliğini kanıtlamak için IELTS
sınavından toplamda ve Listening/Reading/Writing/
Speaking kısımlarından min 5.5 almak (Bazı durumlarda
daha düşük IELTS skorları da değerlendirmeye
alınmaktadır)
Hazırlık programları Eylül ve Ocak aylarında
başlamaktadır. Ocak başlangıcı, Türkiye’de istediği
üniversiteye giremeyen öğrenciler için 2. bir şans
niteliğindedir.
INTO’nun bağlı olduğu üniversitelerde her alanda
hazırlık eğitimi verilmektedir: tıp, mühendislik, hukuk,
10
11
Gezdim, Gördüm
E
minim benim gibi deniz ve dalış tutkunlarının
gittiği ya da gitmek için listeye adını koyduğu
bir ada “Sıpadan”. Doğrusu, doğası havası
ve adada yaşayan cana yakın ada sakinleri
ile buraya adım attığınız andan itibaren huzura
eriyorsunuz . Ancak ertesi sabah dalış serüveninin
başlaması ile yaşamınız bambaşka bir boyut kazanıyor.
Bu defa huzurun yanında ayrıca bir büyü sizi alıp
sarmalıyor.
Bundan birkaç yıl önce Sevgili Recep Dönmez
(kendisini sevgiyle anıyorum yattığın yerde huzur
içinde ol) ve Saygun Dura’nın da içinde olduğu,
çoğunluğu doktor ve eğlenceli grup üyelerinden
oluşan dalış tutkunlarıyla birlikte Malezya’daydık.
Hergünümüz hemen hemen günde 2-3 dalış yaparak
geçti. Heranı başka özel, her anı başka güzeldi.
Sabah erken saatte yola koyulup ilk dalışımızı yaptıktan
sonra hareket noktamıza dönüp fotoğraf makinelerinin
şarz ve bakımlarını yaparak ikinci dalış için gerekli
dinlenme süremizin dolmasını bekliyorduk. Beni
tanıyanlarınız bilir pekte öyle durduğu yerde
duran biri değilimdir. Bekleme süresinde herkes
dinlenirken fırsat bu fırsat su üstündeki makinemi
kapıp adanın arka tarafına dolanarak orda yaşayan
halkı fotoğraflıyordum. Doğrusu ,tahtadan evlerinin
önünde oturup çocuklarının bitlerini temizleyen pek
çok kadraja imza attım diyebilirim. Çok keyifli ve
hoş karelerdi. Hemen hemen hergün verdiğimiz tüm
bekleme aralarında soluğu bu köyde aldım. Yorucuydu
tabii ki ama verdiği mutluluk buna değiyordu.
Her dalış akşamı başka bir eğlence düzenleniyordu
akşam yemeklerinde . Herkes o günün yorgunluğunu
unutup güzel karelerini ve anılarını paylaşıyordu.
Bunlardan birini ve heyecanlı olanını bende sizlerle
paylaşacağım. Özelliklede benim için önemli bir yeri
olan ve 2012 yılında kaybettiğimiz sualtı fotoğraf
sanatçısı Recep Dönmez ( sevgili Hocam) hakkında
olduğu için.
Sanırım adaya gittiğimizin 4. günüydü, sualtında
sevgili partnerim fotoğraf çekerken kendini kaptırıp
beni bırakıp gitmişti . Allah’tan görebildiğim mesafede
Sevgili Sualtı hocam Recep Dönmez vardı. Onun
yanına gittim. Sonra birlikte fotoğraf çekmeye
başladık. Onun partnerininde havası bittiği için
tekneye çıkış yaptı ve biz hocamla çekime devam
ettik. Gidenleriniz bilir normalde Sıpadan da dalışlar
akşam altı gibi biter. Sonrasında eğer dalış yapan
12
Malezya
Sıpadan Adası
olursa sahil güvenlik gelip olaya müdahale ediyor. Bir
fotoğraf karesi için o kadar çok oyalanmıştık ki sevgili
Recep hocamla zamanı atladık ve Recep hocanın dalış
bilgisayarının bozuk olduğunu farketmesi ile havasının
bitmesi bir oldu. Hemen benim yedek ahtapotumu
aldı. Yanlış hatırlamıyorsam bendeki havada 50 bardı.
Yani aslında çıkışa geçmeliydik ve güvenlik beklemesi
yapmak zorundaydık. 50 bar ile çıkışa geçtiğimizde
20 metre derilikteydik aşağı yukarı ve 5 metreye
geldiğimizde havamız 30 bardı. Vücutta biriken
nitrojenin atılması için güvenlik amacıyla 5 metre
de 5 dakika süreyle bekleme duruşu yapılırki dalış
yapan herkes bu kuralı gayet iyi bilir. Bizde 5 metrede
beklemeye başladık . Hayatımın en uzun bekleme
anıydı diyebilirim. Havamızı fazla tüketmemek için
hareket bile etmiyorduk neredeyse. Etrafımızda yavru
köpek balıkları dolaşıyordu. Biz sadece su ile bütün
olmuşçasına sualtının ahengine ayak uyduruyorduk.
Biz aşağıda beklerken ekip lideri ve tüm dalış üyeleri
yukarda panik içinde bizi bekliyorlarmış. Hatta
sahil güvenlikten çağrı almışlar dalışı tamamlamayı
bitirmemiz için. Tabii biz tüm bunlardan habersiz
güvenlik beklememizi yapıp su üstüne çıktığımızda
karanlık çökmüştü ve herkes merak içinde idi. Tekneye
çıkınca tüpteki havayı kontrol ettiğimde 10 bar
havamız vardı. Şimdi düşünüyorumda iyiki ordaydım
, iyiki Sevgili Recep Dönmez’in yanındaydım. Orda
olmam gerektiği için kader belkide beni Recep hocanın
yanına yollamıştı. Hocamla geçirdiğim o anlar hala
gözlerimin önünde dün gibi ve o anda hissettiğim
duygu sanki hala benimle. Hocamla yaptığımız son
yurtdışı dalış maceramızın anısı asla kaybolmayacak
ve bunu sizlerle paylaştığım için artık ölümsüzleşti.
Yattığın yerde huzur içinde ol.
Tabii ordaki maceralarımız hergün bir yenisiyle
gündem değiştirdi. En çok konuşulan konular pek
tabii ki fotoğraftı. Sualtının essiz güzelliklerini
ölümsüzleştirmek ve yeni maceralar yaşamak için
gitmeyenlerinizin mutlaka gidip deneyimlemesi
gereken bir yer.
Yaşamın aslında ahenk ve düzen içinde olduğu bir
dünya sualtı.
Pekte insanoğlunun dünyası gibi değil yani. Diğer
canlılardan hala öğrenmemiz gereken çok şey var .
Sevgiyle , bol fotoğraflı günler diliyorum.
Demet G.
13
Lıght UP
Rotary
Gelecek Dönem Guvernörümüz Sevgili Müfit Ülke ve eşleri
Sema hanım San Diago dönüşü yaptıkları koordinasyon
toplantısında dönem sloğanını , hedefleri ve motto’yu bölge
ekibine tanıttı.
Günün görünmez
kahramanı yine Murat
Sevinç oldu.
Yolları açık olsun...
Komiteler ve Guvernör yardımcılarına iki
ayrı oturumda verilen eğitimleri Tahsin
Tuğrul ve Şafak Alpay sundu.
14
15
Bizler; yeni çağın İndigo, kristal, elmas/ kristal ve
gökkuşağı olarak adlandırılan sevgi çocuklarının
ebeveynleriyiz. Yeni yaşam enerjileriyle doğan
indigolar artık sistemlerde ve kurumlarda yerlerini
alacak kadar büyüdüler. Yaşamlarımızda fark
yaratmaya başladılar. Çoklu yeteneğe sahip,
aydınlanmış olarak gelen elmas/kristaller ve gökkuşağı
çocuklarımız ise bizlerin onlarla kurduğumuz sağlıklı
iletişim oranında ruhsal gelişmişliklerinin ışığını,
sahip oldukları üstün yetenek ve yaratıcılıklarını
kendilerine ve evrene sunabilecekler.
Dolayısıyla okulöncesi dediğimiz kritik dönemde,
kendisiyle ilgili oluşturduğu kimlik kayıtları,
yaşamlarını derinden etkiliyor. Bu kayıtlar, sevgiyi
açığa çıkaran pozitif bir kimlik imajı oluşturabilecek
biçimde ise kendilerini ve başkalarını her haliyle seven,
kabul eden, onaylayan, yeterli hisseden, değerli bulan,
takdir eden oluyorlar ki aslında her biri zaten öyle,
tamda olması gerektiği gibi mükemmeller. Kendileri
ve başkaları olarak niteledikleri herkese, canlı /
cansız her şeye besledikleri sevgi oranında bedensel,
zihinsel, ruhsal sağlık bütünlüğü içinde yaşayabiliyor,
yaşatabiliyorlar. İhtiyaçları ise; zihinsel, duygusal,
sosyal, psikomotor, sezgisel, yaratıcı v.s potansiyellerini
açığa çıkarabilmede sevgiyle, güvenle desteklenmek,
sağlıklı iletişimle edindikleri doğru kayıtlarla hayata
atılmak.…
Yeni nesil çocuklarımız la sağlıklı bir İletişim
kurabilmemiz için;
*Öncelikle onları her halleriyle sevmeliyiz,
tanımalıyız, anlamaya çalışmalıyız, doğru model
olmalıyız. Bizim davranışlarımız, duygu ve
düşüncelerimiz, yaşayış biçimimiz, sevdiklerimiz,
korktuklarımız, durumlara verdiğimiz tepkiler kısacası
bilinç altı / bilinç düzeyindeki tüm kayıtlarımız la
yaşamlarımızda var ettiğimiz her şey çocuklarımızın
en önemli öğreti kaynağıdır.
• Empati yaparak durumu onların açısından görmeye
çalışmak, bunu ona da açıklayarak empatik davranma
konusunda modellik etmek, gerektiğinde empati
kurmasını kolaylaştırdığı gibi duygusal farkındalığını
da arttırması açısından son derece değerlidir.
*İstemediğimiz bir durumu engellemenin en kolay
ve sağlıklı yolu olumlu davranışlara odaklanmaktır.
Kendisinin bu yolla bir birey olarak fark edildiğini
hisseden çocuk, olumsuz yolla değil olumlu davranışlar
sergileyerek varlığını göstermeye çalışacaktır.
-Olumsuz davranışı eleştirme yerine olması
gerekene pozitif biçimde vurgu yapmalıyız. ( Bugün
yemeğe giderken sıra olmaya çalışan miniklerimizin
yeni gelen arkadaşlarının kendilerini iterek öne
16
Yeni
Nesil
İletişim
geçmesiyle yaşadıkları kargaşayı, beni duyabilecekleri
biçimde “bizim çocuklarımız birbirine sevgi ve
saygıyla davranarak düzgün sıra olur ” vurgusunun
güven, sevgi/ saygı aidiyetlik duygusu taşıyan yol
göstericiliğiyle olumsuz bir durumun, sorunsuz bir
biçimde ve de kolayca sonlandırıldığı gibi)
– İstemeyen davranışa yönelik duygu ve
düşüncelerimizi önceden ben diliyle belirtmek neyin
niçin yapılması gerektiği konusunda yol gösterici
olacaktır. Alışveriş öncesi evde yapılacak bir sohbetin,
markette ki davranış biçimiyle, seçimleriyle ilgili olası
bir çatışmayı engelleyebileceği gibi ( Bu ….. seni
anlamamı engelliyor, seninle konuşamıyorum bu da
beni yoruyor, üzüyor, oysa konuşabilsek sana neyi
niçin yapamadığımı rahatlıkça anlatabileceğim gibi
bir ön bilgilendirme her zaman işe yaracaktır) . Şayet
tersi bir durumda ne ile karşılacağını da bilmesi ve
uygulandığını görmesi koşuluyla. Bu davranışlar
ağlama, bağırma, tepinme, vurma, kendini yere atma
…v.s olabilir.. Çocuklar engellendiği durumlarda
bu yöntemi sıklıkla kullanırlar çünkü bu davranış
daha önce bir kez bile ona konan engeli kaldırdıysa
yine ümidi olacağından ağlama yada bağırma gibi
silahlarını karşısındakini pes ettirene dek kullanacaktır.
Bizleri testinde, işe yaramadığını görürse zaten zaman
içinde ortadan kalkacaktır. Hayırlı durumlara verdiği
tepki, aslında durumdan çok hayır konusunda ki
tutarsızlığa verilen bir tepkidir. Hayıra başka bir gün
onay çıkarsa çocuk dolayısıyla o ve başka hayırlı
durumları evete çevirmek için o ana kadar öğrendiği
tüm yöntemlerini bize karşı kullanacaktır. Aslında
o sadece neyi yapıp yapmayacağı konusunda net
olduğumuzu görerek bize güven duymak istiyor.
• Çocuğumuzun, konuşmaya uygunluğunu doğru
tespit, ona soru sormak yerine, önce kendi duygu ve
düşüncelerimizi ifade ederek konuşmayı başlatan taraf
olmamız, konuşurken başka hiç bir şeyle ilgilenmeden,
göz teması kurarak, boy seviyesine inerek onu
dinlememiz kendisiyle ilgilenildiği, önemsendiği
duygusu yarattığından çok önemlidir.., Sözlerini
bitirmelerine izin verdikten sonra, onun söylediklerini
tekrar ederek doğru anladığımızdan emin bir şekilde,
anlayabileceği netlikte ve de ihtiyacı kadar cevap
doyurucu olduğu kadar onun dil gelişimi açısından da
iyi bir destektir
• Bize ihtiyacı olduğunda müsait olmak, değil isek
somut bir zaman dilimi belirleyerek ( yemekten sonra
ya da şu işim bitince gibi ) onun yanında olduğumuzu,
değer verdiğimizi hissettirmeliyiz. Bizden ne
beklediğini sorarak ihtiyacı olanı doğru anlamaya
çalışmalıyız. Öncelikle çözüm için onu motive edip,
zorlandığı durumlarda eğer istiyorsa gerçekten ihtiyacı
varsa, minik bir yardımla cesaretlendirmeliyiz .
Yaşına ve gelişimine uygun olarak başarabilecekleri
konusunda yaparak/ yaşarak deneyim kazanması için
fırsat vermek, çocuğun yaşama dair tecrübe kazanması
yönünden değerli olduğu gibi her bir başarı aynı
zamanda kendinde ki potansiyeli görmesi, kendine
olan inancını pekiştirmesi açısından çok önemlidir.
-Çocuğumuzun ilgi alanlarını öğrenerek onun
bu anlamda desteklenmesi yine bu anlamda ve de
diğer yetilerinin ortaya çıkarılmasında oldukça
belirleyicidir. Başaramadıkları konusunda üzülmesi
yerine başardıklarını görmesi onu olumlu anlamda
tetikleyeceği gibi gereksiz rekabet duygularını,
kıskançlıklarını törpüleyerek, içsel huzurunu
arttıracaktır.
*Çocuğunuz ile geçirdiğiniz vakit, onun stres ile daha
kolay baş etmesine ve karşısına çıkan zorlukları daha
kolay yenmesine yardımcı olacağı gibi, aranızda oluşan
bağ ile kendini daha rahat ifade etmesini sağlayacak ve
buna bağlı olarak onun iç dünyasında hissettiklerini
daha kolay anlamanızı sağlayacaktır - Gün içinde kaliteli geçirilen kısa bir zaman
dilimi kalitesiz geçirilen bir güne bedeldir. Önemle
vurgulamak gerekir ki, çocuklar onlara sağlanan
maddi imkanlar ile geçici mutluluklar yaşamaktadırlar.
Asıl mutluluk, aile ve onu sevenler ile belli zaman
dilimlerinde bir arada paylaşımlar yaşamasıdır.
Çocukla birebir tam olarak yaşanan duygusal,
sosyal, destekleyici bir paylaşım onda istendiği,
sevildiği, değerli olduğu inancı doğuracağından
onunla geçirilen ana odaklanmak çok önemlidir.
İlgisiz kalarak yada aşırı hoşgörü ile varlığı ile
yokluğu hesaba katılmayan ve sanki o yokmuş
gibi bir davranış sergilemek, çocuğun kendine olan
güvenini olumsuz etkilemektedir. Özellikle çocuk
sayısının fazla olduğu ailelerde her bir çocuğa eşit
şekilde vakit ayrılması da önemlidir. Süre olarak kısa
bile olsa çocuğumuz ile birebir yapabileceğiniz bir
aktivitenin olması, ona vereceğimiz en güzel hediye
olacaktır. Sevgi dolu ortamda, varlığımızı dilediği an
ve dilediği şekilde hissedebileceği, evrensel, ulusal,
bireysel değerlerimizin getirdiği disiplinlerin ışığında
desteklenmek tüm çocuklarımızın hakkıdır. Bu
anlamda duyarlılık, kendi geleceğimizi dolayısıyla
onların geleceğini güvenli ve verimli kılacaktır.
Çocukların ailelerine karşı geliştirecekleri güven,
onların bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabilen
bireyler olmasını sağlayacaktır.
Sevgilerimle…
Çocuk Gelişimi / Eğitimcisi
Nurten DANİŞ
Özel Güli Çocuk Yuvası Müdürü.
Bayrampaşa Rotary Kulübü Sunar:
CUMHURİYET KADINLARI DEFİLESİ
21 Mart 2014
Defileye Katılarak Üniversiteli Gençlerimizin “Aydın Geleceğine” Katkıda Bulunacaksınız...
Bağışlarınız için: Akbank - IBAN: TR76 0004 6001 7588 8000 0773 22
Hesap Adı: Bayrampaşa Rotary Kulübü Derneği
Kokteyl: 19:00
Defile : 20:00
Yer
: Hilton İstanbul
Kıyafet : Koyu Renk
Bahar (Erdeniz) Verel
Başak Gürsoy
Canan Tarlan
Çağla Kurtuluş
Deniz Erhan
Deniz Adanalı
Deniz (Zorlu) Yazıci
Fatoş Kayacan Hataylı
Gezin Üründül
Gülen (Yetkin) Arslantaş
Gülyüz Mafyan
Lale Akat
Lale Belkıs
Merih Akalın
Nilgün Ertuğ
Semra Tınaz
Sezin (Topçuoğlu) Pozcu
Suna Selen
Şafak Fişek
Şükran Serter
Tülin Turan
Yelda (Gürani) Saner
Yıldız Mavitan
17
Rotary 109 Yaşında
Rotary’nin Kuruluş yıl dönümü olan
23 şubat Kalamış Rotary kulübünün ev
sahipliğinde Moda Deniz Kulübünde
muhteşem bir baloyla gerçekleşti.
23 ŞUBAT ROTARY KURULUŞ
GÜNÜ BALOSU
TOPLU ÜYE KABUL TÖRENİ
LİSTESİ
Acarkent R. K.
Sabri İbrahim GÜNEŞ
Ataşehir R. K.
Efe ALTINGÜNEŞ
Çekmeköy R. K.
Deniz KAPROL YILMAZ
Çorlu 100.Yıl R. K.
Hüseyin KULAKSIZ
Ayşegül BABADAĞI
Dolmabahçe R. K.
Nezahat TOKYAY
Fenerbahçe R. K.
Ahmet KIZILKANAT
Hatice SOLAK
Kalamış R. K.
Okşan YÜCEL
Körfez R. K.
Teoman GENÇAL
Marmara R.K.
Cem Haydar BEKTAŞ
Ortaköy R. K.
Nil KARADENİZ
Saadet GENÇ ERGÜN
Sarıyer R. K.
Kadir ERDİNÇ
Zekeriyaköy R. K.
Mehmet Sinan
VEZİROĞLU
18
19
Gecede toplu üye katılım töreni
de yapılarak toplam 15 kişinin
rozetleri takıldı.
Gecede Halkla İlişkiler komitesi
başkanı Murat Sevinç’in eşi
Yasemin Sevinç’inde doğum günü
kutlandı.
300 Roteryenin katıldığı gecede keyifli sohbetler, anılar yaşandı.
20
21
Hanımlar yine şıklıkları ile bir birleri ile yarıştılar.
22
23
C
M
Y
CM
MY
CY
Guvernör Haluk Ulusoy, dünden bu güne
Rotary’i anlatı
24
CMY
K
25
Ayın Kulübü;
Körfez Rotary
Kulübü
Ben Bahadır KÖPRÜLÜ
İlk – orta ve lise eğitimimi İzmit’te tamamladıktan sonra 1986
senesinde Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girdim.
1991 senesinde mezun olduktan sonra İzmit’te kendime ait olan
Prodent Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni kurdum.
Halen 3 Uzman hekim arkadaşımla birlikte burada çalışmaktayım.
1997 yılında Tüpraş A.Ş.de Kimya Mühendisi olarak görev yapan eşim
Yeşim’le evlendim. Mert ve Derin isminde 2 çocuğumuz var. Doğa
sporları ve tenis işim ve ailem dışında en büyük tutkularım. 20062007 yıllarında 35 yaş Tenis Veteran Milli Takımında yer alıp Ülkemi
Güney Afrika Cum. Yapılan Dünya Şampiyonasında temsil ettim.
Kocaeli’ndeki birçok Sivil Toplum kuruluşunda hem üyelik yapıp
hemde görev aldım. (KYÖD, KODOSK, İzmit Yelken Kulübü, İzmit
Tenis Kulübü)
2001 yılında uzun süreden beri faaliyetlerini dışardan ve yerel
basından takip ettiğim Körfez R.K. ne iki doktor dostumun tavsiyesi
ile girdim. Çeşitli komitelerde görev aldıktan sonra 2010-2011
döneminde kulüp sekreterliği yaptım. Bu dönem Körfez R.K. nün
başkanlığını yapmaktayım.
Körfez R.K. 1988 yılında kuruldu. 1992 tarihinde Charter alan
kulübümüzün kurucu başkanlığını Mustafa Ergene yaptı. Kurulduğu
tarihten bugüne kadar önemli ulusal ve uluslararası projelere imza
atan kulübümüz UR ve 2420. Bölge tarafından çeşitli branşlarda
ödüllendirilmiştir.
1998 senesinde beri devam eden Teksen Köyü Kalkındırma
Projemiz bu dönem RTB. Charter’i almıştır. Eşli bağış yapılarak alınan
süt inekleri ile proje başlamış olup, verimliliğin artması amacıyla
köylülere yem bitkileri olan korunga ve fiğ ekimi eğitimi verilmiş,
bu bitkilerden kaliteli yem üretebilmesi için zirai araçlar köylüye
temin edilmiştir. Zaman içinde süt ineklerinin çoğalması ve doğru
yemleme teknikleriyle süt üretimi artmış olup bu sütlerin muhafaza
edilebilmesi için köye süt tankı kulübümüz tarafından yaptırılmıştır.
Toplanan sütün kalitesinin bozulmaması için süt tankının yanına
jeneratör ve köy meydanındaki çeşme ve çeşmeye gelen su hattının
yenilenmesi yine kulübümüz tarafından yapılmıştır. Kümik Projesiyle
köylüye bedelsiz olarak 2.100 adet Elma fidanı dağıtılmış olup
geçtiğimiz sene ilk ürün toplanmıştır. Her dönem köyün ihtiyaçları
doğrultusunda kulübümüz Teksen Köyünü yeni hizmet projeleriyle
desteklemektedir. Körfez Rotary Kulübü ilimizde bu dönem açtığı
Mikrokredi Şubesiyle, Kadın Sığınma evi, Denizdibi İ.Ö.Okulu ve
Karamürsel İşitme Engelliler İ.Ö.Okuluna yaptığı yardımlarla, KOYE
ve Meslek edindirme kurslarıyla, her sene düzenlediği Yaz Kampı
ve Briç Turnuvasıyla, 2 Bayan 33 Erkek toplam 35 üyesiyle, 2420.
Bölgenin etkin kulüplerinden biridir.
26
27
Liderlik Eğitimi
Hayatım’ın Lideri olmamı
sağladı.
ÖZLEM ÇELİK – 1989 Sinop doğumluyum .
Doğma büyüme ailem ve ben Sinopluyuz. Doğuştan
bedensel engelliyim . t5 larak adlandırılan omurilik
kemiğim doğuştan varolmadığı için leğen kemikleri
ile olan bağlantı yok bu yüzden de bacak gelişimim
%27 gibi bi oranda .
Engel sebebim 1986 yılında Çernobil Faciası olarak
adlandırılan nükleer santral patlamasında anne
karnında aşırı radyasyon alma olarak tanımlanmıştı
yıllar önce. Fizyoterapi ve rehabilitasyon da bir
sonuç vermediği için 7 yasımdan sonra tedavi
sürecimi tamamen bıraktım ve kişisel gelişimim için
mücadelem başladı.
İlkokul , ortaokul ve yüksekokul normal devlet
okulların da sağlıklı insanlarla birlikte özel bir
tolerans sağlanmadan hayata dair güzel pişerek
tamamladım. Bilgisayar Teknikeriyim.
2011 Yılında engelli kamu personel sınavları ile
bugun ki çalışmış olduğum kuruma memur olarak
atandım. 3. Yıllık bir devlet memuruyum aynı
zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim ( hayalim bir zamanlar
Kaymakamlık sınavlarıydı daha sonra ilgi alanlarım
değiştikçe o fikrimde değişti. )
Türkiye de Engelli statüsünde yaşıyorsanız ; hayatı
normal şartlarda devam ettirebilmek ve hep bir
çıta daha yükselebilmek için olmayan ayaklarınızla
28
koşmak zorundasınız ! Hele de küçük bir şehirde
yaşıyorsanız. Başka şehirden engelliler için
yapılan gelişmeleri siz takip edip gerekli mercilere
isteklerinizi sunup ve aylarca bunların oluşabilmesi
için koşturmak ve beklemek zorundasınız. Bu da
zaman zaman pes edebilme durumunu , yorulma
söz konusunu ve istediğiniz hayal ettiğiniz şeylere
ulaşamama ve uzun bir süre hayallerinizi ertelemek
zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yuzden yıllarca sırf
yaşadığım şehire engelli sporunu getiremedim ve
engelli sporları ile uğraşamadım. Derken bu hayalimi
çok uzun bir süre ertelemek zorunda kaldım…
Eğitim, sosyal çevre, iş ortamı vs bir çok alanda
olması gereken statüden uzakta tutuluyorsunuz
fiziksel eksikliğiniz varsa; kendinizi geliştirmenin
yanı sıra iletişim kurmak zorunda kaldığınız
insanların önyargılarını da değiştirmek zorundasınız
ki bu her zaman çok kolay olmuyor. Engelliler
arasında şanslı kesimden olduğumu düşünüyorum
küçük nüfuslu bir şehir ve olabiliteleri her zaman
yüksek olan aile ve insan çevresine sahiptim , bu
yüzden insanlarla birlikte hareket etme isteğimin
önünde çok büyük engeller koyulmadan kısa sürede
aştım.
Aynı zamanda kendimi bir kaç Engelliler ile ilgili
olan sivil toplum örgütünde yer alıp diğer engelli
arkadaşlara elimden geldiğince örnek olabilme çabası
içerisine girdim.
13 Aralık 2013 bu tarih benim hayatımda bir dönüm
noktası oldu o gün Rotary ile tanıştım Tesadüfen
“ Özlem bir eğitim var gidermisin ?” sorusu üzerine
yola çıktım Yalova Rotary Kulübü Engelli RYLA
seminerine katılımım gerçekleşti… Kendim gibi
başarılı engellilerle tanışmak çok özel bir motive
oldu bazı konularda eksikliklerimi gördüm .
Misafirperverliğin yanı sıra oradaki eğitimlerdeki
başarılı eğiticilerden aldıklarımda ileri ki yaşamımda
bana cok sey katacağına inanıyorum. Hatta ve
hatta en çok aklımda kalan konumuz GÜVEN ve
ÖZGÜVEN kavramıydı . Eğitim sonunda bende bir
Rotaryan olabilirdim . “ O güzelliğe ve güleryüze
ve mücadele ruhuna” biraz da olsa sahip olduğum
düşünüyorum.
Eğitimde tanıştığım Engelli arkadaşımın “Özlem
sen neden halter yapmıyorsun?” sorusu üzerine
gelişti her şey. “Çok istediğimi fakat yaşadığım
sehirden dolayı birkaç yıldır uğraştığımı ama o şehre
gerekli antrönörü ya da malzemeleri ya da alanı
getirtemediğim için başlayamadığımı” söyleyip her
zaman ki gibi konuyu kapattık.
Bu konu halter ile ilgilenen arkadaşımın güler yüzlü
ailesi tarafından da konuşulduktan sonra bunu
yapabilmemin mümkün olduğu fakat başka bir
sehire gitmemin benim için daha mantıklı olabileceği
teklifi üzerine ; hayatımın ikinci dönüm noktası için
mücadelemi vermeye başladım.
Bir çok engellinin eksikliğidir aileden bağımsız
diğer sağlıklı arkadaslarının yaptığı gibi tek basına
bir şehire gitmek , üniversite iş vs hangi neden
olursa olsun. Bağımsız hareket edebilme ve yalnız
ayaklarının üzerinde durabilme isteği bir çok
engelli, Türkiye de ki engelliye sunulan şartların
eksikliğinden dolayı bu isteklerini hep bastırmak
zorundalar.
Ama ben farklı olmak istedim. Ailemi çok zor ikna
ettim hala tam olarak ikna olmasalar bile en azından
gidip yaşa ve gör yapamazsan geri gelirsin demelerini
sağladım ( aylarımı aldı! ) Halter yapabileceğim
Şehire Manisa – Akhisar’a gittim oranın fiziksel
sartlarını görebilmek için , bana hayallerime
ulaşabilmem konusunda bire bir yardımcı olan
ailenin misafiri oldum. Yaşamsal sartlarına baktım
coğrafik olarak , iklimsel olarak istediğim halter
sporunu denedim ilk kez ve olabileceğine inandım.
Atama için dilekçe mi verdim , tayin bekliyorum.
Bir çok kişi yapamazsın diyorlar ama kendime
güveniyorum ÖZGÜVENİM e inanıyorum.
ROTARY AİLESİNE
Ve Hayallerimi Gerçekleştirmek İçin Elimden Tutan
Herkese ve bana güvenen en azından bunun için
çabalayan AİLEM’e SONSUZ TEŞEKKÜRLER..
29
u
b
,
t
r
A
Rota
k
o
ç
a
yıld
ı
d
n
a
ş
a
y
i
fl
keyi
.
Brt Tahir Gökçenin ev
sahipliğinde gecen gecenin
tüm geliri polio için di.
30
31
Gece’nin juri üyeleri
Can Cekin (Vine Fenomeni)
Deha Bilimlier (Şarkıcı)
Ertürk Akşun (Destek yayınları Genel Yayın Yönetmeni)
Selcan Aydın (@falanca) - (Twitter Fenomeni)
Tolga Han Çinkitaş (Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı)
Seval Akansoy (Türkiye Dans Sporları federasyonu Sportif Sosyal Danslar Hakemi ve
Antrenörü)
Rotaract kulüplerinin kendi
aralarında yarıştığı gecede;
Göztepe Rotaract 3.lüğü
Suadiye Rotaract 2.liği
Bostancı Rotaract 1.liği aldı.
Rota Art’a Polio için gençler 800 TL topladı.
32
33
34
35
36
37
Gece de guvernör yardımcısı Tarkan ve
Melike Benli ‘nin kızları 4 aylık Ada’ da
vardı.
İstanbul Rotary Kulübü 4.asamblesini bir
öğlen yemeği eşiliğinde yaptı.
Yurt dışından gelen konuklarla birlikte
sohbetler edildi.Keyifli bir sunum ve
yemekle geçen gecede HASELMUN
projesinde spansorluk yapan Sarıyer
Rotary Kulübü bu konu hakkında
bilgilendirme yaptı.
Guvernör ziyaretleri
Guvernör ziyaretleri
Beylikdüzü Rotary Kulübü Guvernör
ziyareti çok keyifli bir sunumla geçti.
Dönemin başında BES organizasyonunu
düzenleyen Beylikdüzü, Haluk bey’in
ayrıcalıklı kulübü idi. Yeni Projeler için
yolları açık olsun.
Ataşehir Rotary Kulübü Guvernör
ziyareti keyifli bir geceyle geçti .Dönem
guvernörümüz sevgili Haluk Ulusoy’un
yeni yaşını tüm bölge görevlileri ve kulüp
üyeleri ile birlikte kutladık.
Umarız Yeni yaşı yeni umutların köprüsü
olur iyiki varsınız Haluk bey.
Beylerbeyi Rotary Kulübü Guvernör
Ziyareti, Ufuk başkan kendi ne özgü
sempatikliği ile bizlere çok keyifli bir
asamble yaşattı.
Yaptığı ve yapacağı projeleri için kensine
bol şans diliyoruz.
Guvernör Kulübü olan İzmit Rotary Kulübü,
asamble sunumunda yaptıkları ve yapmak
istedikleri projeleri tanıttı.
Dönem sonu hedeflerini anlatan Emre başkana
kolaylıklar diliyoruz.
Keyifli bir sunum ve yemekle gecen gecede
haslamun kongresine sponsorluk yapan
Sarıyer Rotary kulübü bu konu hakkında
bilgilendirme yaptı.
38
39
Guvernör ziyaretleri
Guvernör ziyaretleri
Sevgili Elif başkan Erenköy Rotary Kulübü
Guvernör ziyaretinde Erenköy klasikleri
arasına girmiş projelerine devam etiğini
ve yeni projelerini anlattı.
Umarız istediği gibi bir yıl olur. Kolaylıklar
diliyoruz
Gölcük Rotary Kulübü
Guvernör Ziyareti İzmit
Wellborn Hotel de gerçekleşti
kalabalık bir toplulukla
gerçekleşen gecede başkan
hedeflerini yaptıklarını
ve dönem sonuna kadar
yapacaklarını anlattı.
Gecede keyifli anlar yaşandı
herkeze tavuk sote yediren
başkan kendine kebab
söyleyerek bölgeyi şaşırttı.
Gebze Rotary Kulübü
Guvernör Ziyareti
Cemil Başkan
tüm heyacanı ile
yapmış olduğu
projelerini anlattı .
Geçmişte Guvernör
Kulübü olan gebze
gerçektende kulübüne
yakışır bir ağırlama
yaptı. Geçmiş Dönem
Guvernörü Tahsin
Tuğrul ve eşi de
gecede yer aldı.
Körfez Rotary Kulübü Guvernör Ziyareti
oldukça kalabalık bir katılım ile yapılan
4.asamble sunumunda, Körfez Efsane
haline gelen Teksen Köyü projelerini anlatı
Gecede Teksen köyünden gelen süt ve
yoğurtlar misafirlere ikram edildi.
Kolaylıklar Bahadır başkan…
40
Bu yıl toparlanma sürecine giren Levent
Rotary Kulübü oldukça iyi bir dönem
yaşadıklarını kulübü güçlendirmek için
yaptıklarını anlattı.
Umarız her şey Roben başkanın istediği
gibi olur.Ayrıca kulübün kurulduğu
tarihten beri toplantı katılımına hiç ara
vermeyen üye ye Polio Plus sertifikası
verildi.
Uğurhan başkan bu yıl Nişantaşı Rotary Kulübüne kazandırdığı
müthiş ivmeyi halen yukarıya taşımaya devam ediyor. Genç ve
dinamik başkanımıza sonsuz başarılar.
Gecede ayrıca sevgili Guvernör yardımcımız Bülent Çigdem
Yılmaz’ın oğulları Sartunga’nın ve Nişantaşı kulübü nün iki üyesinin
doğum günü birlikte kutlandı
41
Antıka
B
u ayki yazımı yazmadan önce Derya bey ve
Elvan hanım’a New York’a kısa bir ziyaret
yapacağımı,ve her zaman olduğu gibi Antikacilara uğramadan dönmeyeceğimi anlatırken bana
o halde bu ayki yazınız da mutlaka gezdiğiniz
gördüğünüz
yerlerden bahsetmelisiniz dediler,bende bunları
paylaşmaktan zevk duyacağımı belirterek memnuniyetle kabul ettim.
Ben genellikle yurt içi yurt dışı olsun her gittiğim
yerle ilgili calışma yapar tavsiyeleri almadan gitmem.Muzeler ve Antikacilar mutlaka ilgi alanıma girer.Asla gezmeden ve alışveriş yapmadan
gelmem diyebilirim.Bunlarida evimde
sergilemektedir zevk duyarım.
Sizlere New York’ta gezdiğim yerlerden bahsederken buraların adreslerini de ilgilenen dostlarıma
vermek isterim belki yolunuz düşerse ziyaret etmek isteyebilirsiniz.
Öncelikle benim en favori yerim 8 ve 9’uncu caddeler arası Times’ta 39.uncu sokakta kurulan açık
hava bit pazarı 2.el giysi, mobilya, aksesuar, markalı markasiz bir cok ürünün uygun fiyatlara alıcıya
sunulduğu harika bir pazar. Burada en dikkatimi
çeken şeyde yerlerde, ve standlarda atıl durumda
sergilenen onlarca mink ve vizon kürkler oldu
sanırım Amerika’da hayvanseverler her geçen gün
arttığı icin artık giyilemeyen kürkler on paraya
satılır olmuştu. Pazarda ayrıca oyuncak, kitap ve
takılarda mevcuttu. Yalnız ben cok geç gittiğim
icin aradığım seyleri bulamadım sadece kızıma
bebek koleksiyonu için damgası olan eski bir
oyuncak bebek buldum aldım.
Bu bit pazarı yalnızca pazar günleri kuruluyor saat
sabah 9 dan aksam 18’e kadar.
Evet Antika turumuza devam ediyoruz. Bu arada
Amerika’da yaşayan sevgili gelinimden bir tüyo
geldi ve hiç vakit kaybetmeden soluğu verdiği
adreste aldım yine bir pazar günü bu kez
erkenden gittim burası icinde sanırım 30-35 adet
dükkan bulunan cok güzel bir Antikacılar pasajı
idi. Tarihi bir binanın icinde gezmek cok
keyifliydi. Burada da en cok ilgimi çeken,minik
minik dükkanlarda satılan çok özel,ve de cok zevkli antika mücevherler oldu. Bunların içerisinde
çok pahalı olan takılar da vardı ama cok pahalı
gibi görünüp’te fiyatı uygun olanlar da vardı. Ayrıca Amerika’nın ünlü takı ve mücevher dizaynırlarınında tasarımını yaptığı takılar vardı. Bana en
en hesaplı gelen Lady Gaganın takılarını tasarlayan ünlü tasarımcı Otazu’nun tasarımlarıydı Fiat
42
cazip gelince bende bir Otazu yüzük beğendim ve
almış bulundum.Mucevher merakı olan dostlarıma mutlaka burayı ziyaret etmelerini tavsiye ederim,Floransa’dan sonra en cok burada gördüm bu
kadar guzel ve zevkli antika takıyı bir arada.
Yine pasaj içerisindeki stantlarda birbirinden
zevkli avizeler şamdanlar, mobilyalar, tablolar ve
aksesuarlar vardı. Beni bu arada cok gururlandıran
bir şey de, çok zevkli bir Antikaciya
girdiğimde sahiplerinin Türk olduğunu öğrendim cok mutlu oldum. Diğer katlarda ise daha
cok Japon kültürü ile ilgili eşyalar vardı birde 2.el
Vintage tarzı elbise, ayakkabı, canta satan bir Vintage dükkanı vardı. Adres:Antik Garaj 120 w 25
th.street 5 ile 6 Avenue arası cmt-paz.9-5 saatleri
arası.
Sizi sıkmadıysam ve yorulmadıysanız:) turumuza
devam etmek istiyorum bu kez de yine NewYork’ta yaşayan oğlumun tavsiyesiyle Atlantik Avenue de bulunan Arap Mahallesi diye tabir edilen
bir semtte oldukça fazla Antika dükkanları bulunuyor Bunlarida cok büyük bir zevkle teker
teker gezmeye çalıştım fiat olarak cok ucuz olduğunu söyleyemem, ama son derece zevkli ve enteresan mağazalar vardı. Sokaklarda bir biri ardına
dizilmiş hatta kaldırımlara taşmış eşyalar cok ilgi
çekiciydi, ayrıca dükkan sahipleriylede ufak sohbetlerde bulunmak bile bana cok hoş geldi.
Bu arada müsaade ederseniz ufak bir anımıda paylaşmak isterim sizlerle. Yine bir dükkanda sohbette
bulunurken nerelisiniz diye sordu dükkan sahibi
hanım, bende İstanbul dediğim anda hanım birden ufak bir çığlık attı,ne oldu deyince hiç sormayın
bende haftaya Turkiyeye gidicem dedi ve ilk defa
gidiyormuş ben artık Hanım’a yarım saat tanıtım
yaptım İsatanbulla ilgili, cok memnun kaldı ve
benim dükkanda beğendiğim 3 adet kabartmalı
cok değerli fincanlarda ciddi derecede indirim
yaptı.Benimde 3 adet minik fincanım oldu guzel
bir hatıra kaldı. Hatıra derken siz değerli dostlarıma kabul ederseniz nacizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum, evimiz de mutlaka aile yadigarı bir
obje veya antika bir mobilya bir avize,halı,kilim,
sehpa calışma masası gibi eşyalar mutlaka vardır,bu eşyaları restore ederek,mesela cila yaptırarak
veya yüzünü kaplatarak veya şimdi cok moda olan
beyaza boyayarak yenileyebiliriz. Evimizin tarzı
ne olursa olsun antikalarla cok güzel bir ambians
yakalayabiliriz. Şu an dünyada ki en büyük akım
eklektik akimdir yani (birleştirmek) Amerika’da
da yıllardır dekoratörlerin tercih ettigi,
Amerikalılarında benimsediği eklektik tarzdır
aynı zaman da zamansız eşya olarak ta kabul
görür. Türkiyedeki mimar ve dekoratörlerin de
tercihi daha cok eklektikten yanadır.Genelde dekoratörlerin bir ev döşerken yardım aldığı nesne
evdeki antikadir, buradan yola çıkarak evin dekarasyonunu antika eşyayı baz alarak döşemeye
başlarlar.
Evimize aldığımız antikalar veya aile yadigarları
her zaman evimize değer katar cocuklarımızın
da sanat eserlerine önem ve değer vermesini
sağlar dostlarım.
Bir dahaki yazımda tekrar buluşmak üzere her
şey gönlünüzce olsun sevgiyle ve sağlıkla kalın.
Rtn.Nuray Şarman
İstinye Rotary Kulübü
43
Nişantaşı Rotary kulübü ortak toplantıda İstinye , Haliç,
Esentepe, Taksim, Bebek Kulüpleri ile birlikte konuşmacı
Cenk Sidar’ı ağırladı.
Uğurhan başkan yine farklı ve genç olduğunu hisettirdi.
CENK SİDAR
Cenk Sidar kurucusu olduğu Sidar Global Advisors (Sidar
Küresel Danışmanlar) adlı Washington DC merkezli
araştırma ve stratejik danışmanlık şirketi ve ekibiyle kuresel
şirketlere ve finansal kuruluşlara stratejik danışmanlık,
risk değerlendirme ve araştırma hizmeti sunmaktadır.
Sidar, ABD’deki çalışmalarının yanında, Türkiye’de günlük
ulusal gazetelere, dergilere ve farklı web sitelerine ekonomi
ve dış politika alanlarında yazılar yazmakta, televizyon
kanallarına mülakatlar vermektedir. Daha önce Turkiye`de
2003 yılında Siyasal Ufuk Hareketi adli sivil toplum tabanlı
siyaset hareketinin kurucusu ve liderliğini yapan Sidar,
2010 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Baskani ve ust duzey parti yönetimine dış politika ve
ekonomi alanlarında stratejik danışmanlık yapmaktadır.
44
1982 İstanbul doğumlu Cenk Sidar sırasıyla Bahçelievler
Anadolu Lisesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve ABD Johns
Hopkins Üniversitelerinde eğitim gördü. 2005 yılında
Avrupa Birliği ve T.C. Dışişleri Bakanlığının ortak programı
olan Jean Monnet programı bursuyla, İtalya’ nın Bologna
şehrinde Johns Hopkins University (SAIS Bologna
Center) “Avrupa Güvenlik ve Dış Politikası” üzerine
yüksek lisans eğitimi görmüştür. Yüksek lisans eğitimine
Enerji Politikaları ve Ekonomi alanında Amerika Birleşik
Devletleri’nin Washington şehrinde devam etmiş ve 2007
yılında Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası İlişkiler
Okulundan Uluslararası ilişkiler ve Uluslararası Ekonomi
yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Cenk Sidar, Diplomatic Courier dergisi ve Young
Professionals in Foreign Policy (YPFP) kurumunun
hazırladığı “Top 99 Under 33 Foreign Policy Leaders”
(33 Yaş Altı En Etkili 99 Dış Politika Lideri) listesine
seçildi. 2013 yilinda Junior Chamber International )
(JCI) tarafindan Turkiye`de siyaset, kamu yonetimi ve
hukuk alaninda 40 yasindan genc en basarili genc olarak
odullendirildi. Atlantik Konseyi, Sosyal Demokrasi
Vakfı (SODEV) ve Johns Hopkins Üniversitesi SAIS
Üst Danışma Kurulu Üyesi olan Cenk Sidar İngilizce ve
Almanca bilmektedir. Jessica Sidar ile evli olan Cenk Sidar
Washington`da ikamet etmektedir.
Rotary den haberler
Rotary den haberler
Gölcük Rotary Kulübü yaşamları
değiştirmeye devam ediyor. Gölcük
kulübümüz Başkanı Prof Dr Cumhur Cevdet
Kesemenli Ve Rtn Eczacı Burcu Atun Doğusel
izmit ÇYDD başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu
evsahipliğinde izmit tüysüzler çiftliğinde
öğretmen mualla eke kültür evinde akılcı
ilaç kullanımı hakkında mahalle sakinlerine
bilgilendirme eğtimi verildi. Çoksayıda bayan
ve öğrencinin katıldığı toplantıda bilinçsiz
ilaç kullanımının hem ülke ekonomisine
hemde kişi sağlığına zararlı etkilerinin
olduğu bu nedenle akılcı ilaç kullanımının
önemi ve akılcı ilaç kullanmanın nasıl
olduğu konusunda bilgilendirildi. Eğtimden
memnun kalan ÇYDD yöneticileri ve mahalle
sakinleri Kulüp başaknı Prof Dr Cunhur
Cevdet Kesemenli den başka bir zamanda
kemik erimesi konusunda toplantı sözü
istediler. Kulüp başaknımız her konuda
destek verceklerinin sözünü verdi
HASALMUN 2014 TÜRKÇE
Model Birleşmiş Milletler (MBM) konsepti dünyanın dört bir yanında, ortaokul,
lise ve üniversitelerde uygulanan; danışmanlar eşliğinde öğrenciler tarafından
düzenlenen; katılımcıların Birleşmiş Milletler(BM) delegesi rolünü üstlendiği ve
çeşitli BM komitelerinde dünya problemlerini tartıştığı konferanslardır.
HASALMUN 2014 bu konsept doğrultusunda Hüseyin Avni Sözen Anadolu
Lisesi tarafından 14-17 Şubat tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali
Kampüsü’nde; Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden yaklaşık 400 lise ve
üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.
UNICEF, UNDP, Rotary Sarıyer Kulübü, Rotary Gebze Kulübü ve Kadir Has
Üniversitesi’nden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen açılış seremonisinin ardından
katılımcılar dört gün boyunca toplam yedi komitede ‘Dünya’da Global Ortaklıklar
Üretmek” ana teması etrafında barış odaklı müzakereler yürütüp çözüm önerileri
ürettiler.
Konferansımızın platin sponsoru olan Rotary 2420. Bölge, Rotary Sarıyer ve Rotary
Gebze kulüpleri HASALMUN 2014 öncesinde ve sırasında maddi ve manevi pek
çok destekte bulunup konferansın gerçekleşmesinde etkin rol oynadılar. Bizler
HASALMUN 2014 ekibi olarak Rotary Sarıyer ve Rotary Gebze kulüpleri ile birlikte
çalışmaktan ve konferansımızda kurulan Rotary standı ile aramızda görmekten
büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, bu birlikteliğin konferansımızın
gelecek yıllardaki oturumlarında da devam etmesini diler, teşekkürlerimizi sunarız.
Çorlu 100.Yıl Rotary Kulübü 20132014 Dönemi Meslekte Başarı Ödülleri
Çorlu Divan Otelde düzenlenen
törenle;
Yerel bazda Çorlu’nun ilk kadın PTT
memuru olan 90 yaşındaki Sn. İsmet
ARIDICI’ya,
Ulusal Bazda Radyo ve TV
Programları yapımcısı , sanatçı İzzet
ÖZ’e verildi.
İzzet ÖZ yaptığı keyifli bir sunumla
bizlere güzel bir gece hediye etti.
Katılanların çoğunun anıları tazelendi. Geceye Çorlu Kaymakamımız
Sn.Hulusi Doğan ve Eşi Sn.Zehra
Doğan, GLDG Mehmet Sabri Görkey
ve Eşi Aylin Görkey ile Rotaryen
dostlarımız ve konuklarımız katıldılar.
45
Rotary den haberler
Rotary den haberler
Acarkent ve Karaköy Rotary kulüplerinin ortak projesi
olan 112 acil servisi Acarkent’ te faliyete girdi.
Açılışını Sağlık Bakanı Mehmet Müezinoğlunun yaptığı
servis Acarkent halkına hayırlı olsun.
Erenköy Rotary kulübü CKM de düzenlediği konsere Tirebolu iletişim fakültesine ve Polio’ya fon sağladı.
Büyük kulüp korosunun verdiği konsere Rotaryenlar Tirebolulular ve Kasev sakinleri katıldı.
Fatih Rotary Kulübünden EKOS semineri .
Ekol Drama Sanat merkezinde yapılan seminerin kalabalık bir katılımı oldu.
46
47
Rotary den haberler
Rotary den haberler
05 Şubat 2014 doğum gününde Sonia hanımın
hayatta yapmak istediği en çok şeylerden biri olan
TIR kullanma arzusunu gerçekleştirmesini sağladım.
Cengiz GÖKHAN
Kadıköy Rotary Kulübü 42 yılını büyük bir çoşkuyla kutladı. İlk kuruluş yeri olan Moda deniz
kulübünde eski günler ve başkanlar anlatıldı. Erol başkan gecenin keyfini doya doya yaşadı.
10 Şubat Bostancı Rotary Kulübünün
konuk konuşmacısı Sadun Boro idi.
Geçmiş dönem guv. Sn. Sedat Altunay’ın
da katıldığı gecede Sadun Boro yaşadığı
deneyimleri ve hayat görüşlerini paylaştı
ve çok keyifli bir toplantı oldu. Bu
toplantı aynı zamanda Kadıköy Life
dergisinde haber olmuştur.
Bilgilerinize Ömer Beykal Bostancı
Rotary Kulübü Bşk.
Silivri Rotary Kulübü 2013-2014 Dönemi “Meslek Hizmet Ödülü”
Tiyatro ve Dizi Oyuncusu ,Eğitmen ,Şair
,Sanatçı Müjdat Gezen’ e 21 Şubat Cuma günü
Silivri Belediyesi Sergi salonunda verilmiştir.
Ödül Töreninde Sanatçı Müjdat Gezen “
Siyaset ve Mizah” konulu Silivri halkı ile söyleşi
yapmıştır
48
Galata Kulübü dönem başkanı Pelin Narin
‘in ilk kitabı olan “Para Koçluğu Tamamen
Duygusal” piyasaya çıktı . Umarız Pelin
hanım ve okuyanlar için hayırlı olur.
49
R TM
KASEV VAKFI
14 Kasım 1986 - 14 Kasım 2014
İnsana Hizmet-Ülkeye Katkıda
Öncü, Önder ve Örnek Kuruluş
İnsan doğar, büyür ve yaşlanır. Sevgiyi ilgiyi her dönem ister...
KASEV VAKFI
&
KASEV HUZUREVİ-DİNLENMEEVİ İHTİYAÇ LİSTESİ
Cinsi ve Özellikleri
Banyo Bataryası (Duvara montajlı) ............................
Blender .........................................................................
Canped 60*90 koruma bezi ....................................
Canped Alt Bezi (büyük boy yetişkinler için) ........
Canped Ara Bezi ...........................................................
Canped Orta Boy (külotlu ped) ..............................
Cif ..................................................................................
Çamaşır Deterjanı (Matik) ..........................................
Çamaşır Suyu ..................................................................
Çay ..................................................................................
Çöp Torbası (Muhtelif ebatlarda) ....................................
Fotokopi Kâğıdı ..........................................................
Kâğıt Havlu (Rulo) ........................................................
Miktar
50 Ad.
4 Ad.
50 Paket
50 Paket
50 Paket
50 Paket
100 Lt
100 Kg
200 Kg
200 Kg
50 Rulo
50 Top
50 Koli
Cinsi ve Özellikleri
Klima (odalar için) ................................................
Kuru Silme Paspası (Sentetik yer için) ..................
Küp Şeker ...........................................................
Plastik Bardak, Çatal, Kaşık ...............................
Sehpa (küçük) ...................................................
Tasarruflu Ampul ...............................................
Tek Kişilik (lastikli) Nevresim Takımı (beyaz) ....
Telefon cihazı ....................................................
Topuzlu Barel (Kapı kilidi) ......................................
Türk Kahvesi .....................................................
Yatak Koruyucu (alez) ..........................................
Yüzey Temizleyici .............................................
Z katlamalı Havlu Kâğıt .....................................
Miktar
5 Ad.
20 Ad.
200 Kg
1000 Ad.
10 Ad.
50 Ad.
30 Ad.
20 Ad.
50 Ad.
50 Kg
50 Ad.
100 Lt
50 Koli
Bağış Hesabı Oda Yenileme: Ziraat Bankası Tuzla Şubesi IBAN Numarası: TR09 0001 0007 0402 9454 3450 01
Yaşlılık Fonu: Ziraat Bankası Tuzla Şubesi IBAN Numarası: TR34 0001 0007 0402 9454 3460 06
Öğrenci Bursu: Ziraat Bankası Kadıköy Şubesi IBAN Numarası: TR22 0001 0006 2502 9454 3460 01
* Tatile giderken aile büyüklerinizi gönül rahatlığı ile emanet edeceğiniz
tesisler,
* İnmeli-Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklarda yaşlıya özel bakım
uygulayan modern tesisi,
* Hastane sonrası tıbbi bakımevi ve sosyal-psikolojik destek çalışmaları
ile,
* Yaşlılarınıza ev sahipliği yapacak kurum olarak yanındayız.
KASEV Vakfı
&
KASEV Vakfı Öğretmen Dinlenmeevi Huzurevi
50
Kamil Çetin Oraler Kampüsü
Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi No:1 34948
Tuzla - İSTANBUL / TÜRKİYE
: (0216) 493 57 21 (5hat)
Tel
: (0533) 657 73 78
GSM
: (0216) 494 33 57
Faks
WEB : http://www.kasev.org
51
E-MAIL : [email protected]
Buradan Koparın
UR 2420. BÖLGE BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ (BES)
ve 2014 BÖLGE ASAMBLESİ
17 - 20 Nisan 2014 Xanadu Hotel / Belek - Antalya
Tuzla Rotary Kulübü
2013-14 kulüp/bölge göreviniz
2014-15 kulüp/bölge göreviniz
Etkinlik tarihine rastlayan
özel bir gününüz var ise
bizimle paylaşır mısınız?
Beslenme ve sağlık ile ilgili
özel bir isteğiniz var mı ?
Tıbbi yardım gerekiyor mu?
52
53
Tuzla Rotary Kulübü
REZERVASYON VE ÖDEME FORMU
SEÇ TARİH(Giriş-Çıkış)
3 GECE İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI KONAKLAMA,HAVAALANI-OTEL TRANSFERLERİ VE GALA YEMEĞİ DAHİL
3 GECE BİR KİŞİLİK ODADA BİR KİŞİ BAŞI KONAKLAMA ,HAVAALANI-OTEL TRANSFERLERİ VE GALA YEMEĞİ DAHİL
3 GECE İKİ KİŞİLİK ODADA İLAVE KİŞİ KONAKLAMA, HAVAALANI-OTEL TRANSFERLERİ VE GALA YEMEĞİ DAHİL
2 GECE İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI KONAKLAMA, HAVAALANI-OTEL TRANSFERLERİ VE GALA YEMEĞİ DAHİL
ASAMBLE 2 GECE BİR KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI KONAKLAMA,HAVAALANI-OTEL TRANSFERLERİ VE GALA YEMEĞİ DAHİL
2 GECE İKİ KİŞİLİK ODADA İLAVE KİŞİ KONAKLAMA, HAVAALANI-OTEL TRANSFERLERİ VE GALA YEMEĞİ DAHİL
YATMASIZ GÜNLÜK KATILIM SABAH KAHVALTISI ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL (GALA YEMEĞİ HARİÇ)
YATMASIZ SADECE GALA YEMEĞİ KATILIMI
17 - 20 NİSAN 2014
17 - 20 NİSAN 2014
17 - 20 NİSAN 2014
18 - 20 NİSAN 2014
18 - 20 NİSAN 2014
18 - 20 NİSAN 2014
BES +
ASAMBLE
30.11.13
480 TL
825 TL
290 TL
320 TL
550 TL
190 TL
110 TL
85 TL
SON KAYIT TARİHİ
31.01.14 31.03.14
540 TL 625 TL
890 TL 940 TL
360 TL 450 TL
360 TL 420 TL
595 TL 630 TL
240 TL 300 TL
140 TL 165 TL
95 TL 110 TL
17.04.14
745 TL
1.050 TL
560 TL
495 TL
700 TL
375 TL
190 TL
130 TL
0-6 YAŞ ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ OLUP 6 YAŞ ÜZERİ BÜYÜK ÇOCUKLAR İLAVE KİŞİ FİYATINDAN ÜCRETLENDİRİLECEKTİR
ÖDEMEYİ BANKA HAVALESİ İLE YAPMAK İSTİYORUM
Momentum Turizm Toplantı ve Kongre Org. Hizm. Ltd. Şti. nin
Akbank Erenköy Şubesi - Şube No: 1356 - Hesap No: 0003097
Iban : TR 7300 0460 1356 8880 0000 3097 Hesabına:
...................... Kişi İçin, ............................................ TL. Havale Yaptım. Makbuzu ek’tedir.
ÖDEMEYİ KREDİ KARTI İLE PEŞİN
TAKSİTLİ
YAPMAK İSTİYORUM
Ürün Katalog
Fotoğraf Çekimi
Sanayi Mimari
Fotoğraf Çekimi
Özel Gün ve Gece
Fotoğraf Çekimi
Kişiye veya
Guplara Özel
Fotoğrafçılık Dersi
Reklam Çekimleri
Firmalara Özel
Tanıtım Filmi
Kişi İçin, ............................................ TL. nin kredi kartımdan çekilebilmesi
için Momentum Turizm Toplantı ve Kongre Org. Hizm. Ltd. Şti. ne
yetki veriyorum.
......................
Kayıdınızın teyidi,ödemenizin tahsilatını takiben e-mail adresinize gönderilecektir.Faturanızı kayıt masasından
alabilirsiniz.Kişisel kredi kartı ödemeniz,hesaplarımıza banka havalesi olarak geçmektedir.Bu nedenle ayrıca
kasa makbuzu verilemez.POS slibi banka dekontu yerine geçer.Hizmet bedelinin faturasının bir şirkete
kesilmesini istiyorsanız : Şirket Kaşesini ilgili bölüme basmanızı ve tekrar imzalamanızı veya aşağıdaki
bilgileri el yazınız ile doldurmanızı rica ederiz.
Kongre, Konferans, Toplantı
Çekimleri
Kaşe ve İmza :
Firma Ünvanı :
Adres:
Vergi Dairesi ve Vergi No.
BU FORMU EL YAZISI İLE OKUNAKLI OLARAK DOLDURUP İMZALADIKTAN SONRA LÜTFEN MOMENTUM TURİZM’İN
0216 373 50 89 NUMARALI FAXINA VEYA [email protected] ADRESİNE EPOSTA OLARAK GÖNDERİNİZ.
MOMENTUM Turizm irtibat bilgileri
Özlem Gökçen - GSM : 0530 265 76 16 - eposta : [email protected] Tel : 0216 373 50 90
Rtn. İsmail Turfanda
BES & Asamble Org. Ana K. Bşk.
Tel: 0532 213 7747
[email protected]
54
Rtn. Özlem Gürdal
BES & Asamble Kayıt Kom. Bşk.
Tel: 0532 635 9353
[email protected]
Fax : 0216 373 50 89
Rtn. Selçuk İz
Tuzla Rotary Kulübü 2013 - 14 Başkanı
Tel: 0532 415 4467
[email protected]
55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
5 502 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content