close

Enter

Log in using OpenID

1) Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bölge için

embedDownload
1) Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
*kaynaklar tam kullanılmamıştır
2) bir mala ait piyasa dengede iken arz eğrisinin sağa doğru kayması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
*malın fiyatında bir düşme meydana gelir
3) ortalama sabit maliyet ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*üretim arttıkça düzenli bir şekilde azalır***
4) aşağıdakilerden hangisi bir firmanın eş-maliyet doğrusunun eğimi ile ilgili doğrudur?
*üretim faktörleri fiyatlarının oranına eşittir
5) aşağıdakilerden hangisi uzun dönem ile ilgili olarak doğrudur?
*bütün girdiler değişkendir
6) üretim faktörleri arz eğrilerinin kısa dönem esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
*az esnek
7) ekonominin bir bütün olarak işleyişi ile ilgilenen iktisat dalı hangisidir?
* makro iktisat
8) ortalama toplam maliyet düşerken marjinal maliyet ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*ortalama maliyetin altındadır
9) aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen bir değişim, talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?
*tüketicinin geliri
10) aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
*firma
11) bütçe doğrusunun eğiminde bir değişme olmaksızın sağa kayması halinde elde dilecek tüketici denge noktalarının geometrisi
hangisidir?
*talep eğrisi
12)ekonomik karar birimlerinin tüketim yatırım tasarruf gibi kararlarında dikkate almaya gerek duymayacakları ölçüde düşük ve
sürdürülebilen enflasyon oranını ifade eden makro ekonomik kavram nedir?
*fiyat istikrarı
13) bir malın talep denklemi Q=90-3P iken malın fiyatı 15 TL ise talebin fiyat esnekliği neye eşittir?
* -1
14) bir olayı etkileyen çok sayıda değişkenden birinin değiştirebileceği diğer değişkenlerin ise sabit kalacağo varsayıma ne
denir?
* ceteris paribus
15) monopot bir firmanın karını maksimum yapacağı üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
* MR=MC olduğu üretim düzeyi
16) uzun dönemde bir firma kullandığı üretim faktörlerini %35 artırdığında üretim miktarı %55 artıyor sa hangisi söz
konusudur?
* ölçeğe göre artan getiri
17) tam rekabet piyasasında bir firmanın talep eğrisinin esnekliği ile ilgili hangisi doğrudur?
*sonsuz esnek
18)I. P>ATC ise ekonomik kar vardır
II. P<ATC ise zarar vardır
III.P büyük eşit
Yukardakilerden hangisi doğrudur?
*I ve II
19) aynı üretim düzeyini sağlayan değişik girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini gösteren eğri hangisidir?
* eşürün eğrisi
20)aşağıdailerden hangisi makro iktisadın kapsamına girmez?
*üretici teorisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
32 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content