close

Enter

Log in using OpenID

ULUSAL TEKNİK ONAY (UTO) BAŞVURUSU

embedDownload
YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
İNŞAAT TEKNİK ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU
İKTİSADİ İŞLETMESİ
ULUSAL TEKNİK ONAY (UTO) BAŞVURUSU
1.
BAŞVURU SAHİBİ: Başvuru, İmalatçı veya İmalatçının yetkili temsilcisi tarafından yapılır. Başvuru, Temsilci tarafından
yapılıyorsa imalatçı tarafından yetkilendirdiğine dair yetki belgesi başvuru ekinde verilmelidir. Başvuru Avrupa Birliği
Ekonomik Alanındaki bir ülkede yerleşik bir tüzel kişi tarafından yapılıyorsa, ürün/sistemin o ülkede kanuni olarak piyasa
arz edilmesini mümkün kılan belgeler ve varsa marka tescili ve patent belgeleri de başvuru ekinde yer almalıdır. Ayrıca,
Teknik Onaya konu ürün hakkında ekteki bilgiler ilgili referans numaraları ile eksiksiz olarak başvuruda hazır
bulundurulmalıdır.
1.1. BAŞVURU SAHİBİNE AİT BİLGİLER
SORUMLU KİŞİNİN ADI SOYADI, ÜNVANI:
TELEFON:
FAKS:
GSM :
E-POSTA:
TÜZEL KİŞİ:
ADRES:
TİCARET SİCİL NO:
VERGİ DAİRESİ:
VERGİ NUMARASI:
1.2.
TEKNİK ONAY KONUSU( Bkz. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik)
TEKNİK ONAY
BAŞVURUSUNUN
KONUSU:
2.
Ürün
Karşılıklı tanıma
Tasarım sistemi
Temel Gerekten Sapma
Prototip Ürün
Yapım sistemi
Ek karakteristik
UTO Yenileme
ÜRÜN/SİSTEM TANIMLAMASI:
2.1 ÜRÜN/SİSTEMİN TİCARİ UNVANI (markası, ismi):
2.2 ÜRÜN/SİSTEMİN TARİFİ:
2.3 ÜRETİCİ VE İMALAT ADRESLERİ:
3.
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÜRÜN BİLGİLERİ
1.
Ürünün/Sistemin teknik onaya konu kullanım amacı (yeri) nedir? Kullanım amacını net olarak belirtiniz.
2.
Ürünün/Sistemin hangi alanlarda (Mekanik dayanım ve stabilite, Yangın durumunda emniyet, Hijyen sağlık ve
çevre, Kullanım emniyeti, Gürültüye karşı korunma, Enerji tasarrufu ve ısı muhafazası; (bknz: Yapı Malzemeleri
F-75.12-04.11-01
Sayfa 1 / 3
YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
İNŞAAT TEKNİK ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU
İKTİSADİ İŞLETMESİ
Yönetmeliği Ek-I (Resmi Gazete-Sayı:26363)) yapının performansına normal koşullar dışında ek katkıda
bulunduğunu belirtiniz.
3.
Ürünün/Sistemin özelliklerine en yakın olduğu düşünülen teknik şartname ve standartlar nelerdir, belirtiniz.
4.
Ürünün/sistemin geometrik ölçülü (ölçülendirilmiş) çizimleri var mı?
Evet
Hayır
(Varsa autocad çizim formatı olan *.dwg veya *dxf formatında bir CD içerisinde listeleyiniz ve bu başvuru
formuna ekleyiniz)
5.
Ürünün/sistemin özelliklerini belirten tarafınızdan yapılmış/yaptırılmış test ve muayene raporları veya hesapları var
mı?
Evet
Hayır
(Varsa neler olduğunu listeleyiniz ve bu başvuru formuna ekleyiniz)
No
Test Std.no
Test Adı
Testi Yapan Kuruluş
Testin Yapılış Tarihi
6.
Ürün veya sistem için daha önce verilmiş belge veya sertifikalar var mı?
(Varsa neler olduğunu listeleyiniz ve sertifika örneklerini bu başvuru formuna ekleyiniz.)
7.
Ürünün/sistemin bileşiminde ve/veya kullanım yerinde (montajında) beraber kullanılan malzemelerin cins, tip,
özelliklerini ve var ise bunlarla ilgili standartlarını (standart numaraları ile) belirtiniz.
8.
Ürün/sistem ile ilgili montaj ve kullanım talimatları var mı ? Uygulama detaylarını, montaj şartlarını, şantiye
uygulamalarındaki (varsa) (iş sağlığı ve iş güvenliği) risklerini belirtiniz.
9.
Fabrika Üretim Kontrol Planınız var mı?
Evet
Ekleyiniz. (Kalite sisteminiz varsa ilgili bölümleri ekleyebilirsiniz.)
Hayır
Evet
Hayır
a. Üretim sürecini akış şeması, şablon v.b. ile belirtiniz.
b. Üretimdeki girdi-süreç ve son kontrol faaliyetlerini ne şekilde gerçekleştirdiğinizi anlatan dokümanı
ekleyiniz.
F-75.12-04.11-01
Sayfa 2 / 3
YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
İNŞAAT TEKNİK ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU
İKTİSADİ İŞLETMESİ
10. Fabrika üretim kontrolü ile ilgili olarak, üretimdeki girdi-süreç ve son kontrol faaliyetlerini kısa olarak belirtiniz.
11. Üretim yeri başvurana mı ait? Değil ise üretimin yapıldığı yeri ve üretim yeri ile olan ticari ilişkinizi belirtiniz.
12. Çalışan personel sayınızı bölüm/departman bazlı olarak belirtiniz.
13. Üretimde, Fabrika Üretim Kontrolünden sorumlu olan kişinin iletişim bilgilerini belirtiniz.
14. İTBAK tarafından ürün/sistem tanıtımı yapılması istendiği takdirde, İTBAK’ ta en yakın hangi tarihlerde bu
sunumu gerçekleştirebilirsiniz?
4.
BAŞVURANIN BEYANI:
Başvurumun kabul edilmesi halinde;

Ürün/Sistem için başvuru değerlendirme süreci İTBAK tarafından tamamlanıncaya dek başka bir Teknik Onay
Kuruluşuna başvurmayacağımı,
 İstenildiğinde onay prosedürünün gerektirdiği, ürün/sistemin değerlendirilebilmesi için aşağıdaki veriler de dahil
olmak üzere, bütün ilgili veri ve bilgiler ile gerekli işbirliğini sağlayacağımı,
 Ürün/sistemin içeriği,
 Ürün/sistemin üretim yöntemleri,
 Ürün/sistemin öngörülen kullanım ömrü,
 Ürün/sistemin tasarımında ve kullanımında baz alınan hesap yöntemleri ve kullanılan yardımcı bilgisayar
programları,
 Ürün/sistemin birlikte kullanıldığında veya etkileşimde olduğunda performansını etkileyen diğer malzemelerin
nitelikleri,
 Ürün/sistemin, referans alınan veya geliştirilen işçilik ve montaj koşulları ve daha önce kullanıldığı yapı işleri
hakkında bilgi sağlayacağımı
beyan eder, başvurumla ilgili işlemlerin başlatılmasını arz ederim.
TARİH:
BAŞVURU SAHİBİNİN
ADI SOYADI ve İMZASI:
EKLER: (Lütfen ekleri, ilgili maddenin altında da atıf yaparak belirtiniz.)
F-75.12-04.11-01
Sayfa 3 / 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content