close

Enter

Log in using OpenID

AUSTRIAN SPIRIT AT WORK - Klampfer Elektroanlagen

embedDownload
POWERFUL
SOLUTIONS
AUSTRIAN SPIRIT AT WORK
IYenilik, esneklik ve güven.
Gerhard Klampfer bu değerlerle Klampfer Elektroanlagen şirketine izlerini bırakmıştı ve başarıya taşımıştı. Aramızdan çok erken ayrıldıktan
sonra yeni genel müdürlüğün himayesinde idealleri şirketteki itici güç
olarak yaşamaya devam ediyor. Sürekli değişimin hakim olduğu bir
zamanda müşterilere sağlamlık veriyor.
Новаторство, гибкость и доверие.
Именно эти ценности Герхард Клампфер заложил в основу своей
компании «Клампфер Электроанлаген» - и добился успеха. К
сожалению, он покинул нас слишком рано, но его идеалы и с
новым руководством остаются главным двигателем фирмы. Они
дают клиентам стабильность, которая так необходима в наше
переменчивое время.
GENEL MÜDÜRLÜK
Dr. DI(FH) Günther Hinterberger, MBA
Genel Müdür
Teknik Konular
T +43 664 24 23 389
E [email protected]
Michaela Klampfer, MBA
Genel Müdür
Ticari Konular
E [email protected]
Руководство компании
доктор, дипл. инженер Гюнтер Хинтербергер, MBA
Директор по техническим вопросам
Tелефон: +43-664-24 23 389
Электронная почта: [email protected]
Михаэла Клампфер, MBA
Директор по финансовым вопросам
Электронная почта: [email protected]
PROFİLİ OLAN BİR FİRMA
1985 YILINDAN BERİ BAŞARILI*
ПРИЗНАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
УСПЕХ* С 1985
*Klampfer Elektroanlagen çeşitli ödüllere seviniyor.
Bunların arasında Avusturya‘nın Lider Şirketleri kategorisinde Price Waterhaouse Ödülü yer alıyor.
* Фирма «Клампфер Электроанлаген» по праву удостоена многочисленных наград,
а также является победительницей конкурса PWC в категории «Ведущие компании Австрии».
Klampfer Elektroanlagen tek elden kapsamlı komple hizmetleri temsil ediyor. Şirket özellikle de sanayi ve ticaret için elektronik
sistemlerde ve bina otomasyonu sistemlerinde uzmanlaşmıştır.
Danışmanlıktan gerçekleştirmeye kadar dünyanın her yerindeki
müşterilere başarıya doğru eşlik ediliyor.
Bu sırada Klampfer, hedefe odaklı çözüm yetkinliği, aynı zamanda
uzun yıllık tecrübesi ile öne çıkan geniş uluslararası ekibine başvuruyor.
Müşteriler şeffaf süreç akışlarından ve kesin güvenilirlikten faydalanıyor.
«Клампфер Электроанлаген» предлагает своим клиентам
широкий комплекс услуг из одних рук. Основа деятельности
фирмы - производство электрооборудования и инженернотехнических систем для промышленных и торговых
помещений. От консультации до монтажа - мы сопровождаем
наших клиентов к успеху по всему миру.
Залог успеха компании «Клампфер» - это его сплоченный
многонациональный
коллектив, отличающийся
высоким
профессионализмом при решении конкретных задач и своим
многолетним опытом. Наши клиенты высоко ценят прозрачность
выполнения работ и абсолютную надежность делового партнера.
Sınırsız hizmet
УСЛУГИ БЕЗ ГРАНИЦ
Leonding‘deki merkezimizden dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyoruz. Burada şubelerin koordinasyonu ve projelerin planlaması
gerçekleştiriliyor. Şirketimiz sürekli büyüyor. Lojistik ve şirket merkezinin birleştirilmesiyle piyasanın taleplerine ve müşterilerin ihtiyaçlarına
optimum derecede reaksiyon gösterebiliyoruz.
Bize nerede ihtiyaç duyarsanız biz oradayız. Romanya‘da,
Sırbistan‘da, Rusya‘da, Ukrayna‘da, Moldovya‘da, Kazakistan‘da ve
Türkiye‘de bulunan şubelerimiz hazır kurulmuş elektronik sistemler için Satış Sonrası Hizmet alanında uzmanlarınızdır. Ukrayna‘da
ve Romanya‘da bulunan şirketler ek olarak tüm bina otomasyonuna
dayalı bina donanımı, aynı zamanda genel şirket hizmetleri için muhataplar olarak görev üstleniyor.
Координация деятельности фирмы в глобальном масштабе
осуществляется непосредственно из ее головного офиса в
г. Леондинге, отвечающего как за работу филиалов, так и за
планирование проектов. Наша компания постоянно растет,
а объединение ее штаб-квартиры с логистическим центром
позволяет оптимально реагировать на требования рынка и
запросы клиентов.
Мы всегда там, где Вы в нас нуждаетесь.
Наши филиалы в Румынии, Сербии, России, Украине,
Молдавии, Казахстане и Турции – это Ваши специалисты по
эксплуатационному обслуживанию электрооборудования. Более
того, в Украине и Румынии наши представительства предлагают
квалифицированную помощь по всем вопросам инженерного
оборудования зданий и оказывают услуги генерального подрядчика.
TÜM ALANLARDA PROFESYONEL
ПРОФЕССИОНАЛЫ ВО ВСЕМ
01 KOMPLE ÇÖZÜMLER VE PLANLAMALAR
01УСЛУГИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
•Консультация, проектирование и выполнение работ
•Müşteriye özel danışmanlık, planlama ve uygulama
•Elektronik sistemler, ısıtma tesisatları, havalandırma sistem- с учетом специфики заказчика
leri, proses sıvısı beslemesi, klima tesisleri, sıhhi tesisatlar, •Электрооборудование, отопительные системы,
sprinkler ve yangın musluğu tesisatları
вентиляционное оборудование, ИУС технологических
процессов, системы кондиционирования воздуха,
02 ELEKTRİK SİSTEMLERİ
санитарно-техническое оборудование, системы
• 30 kV‘ye kadar trafo istasyonları
спринклерного и гидрантного пожаротушения.
• Acil durum elektrik sistemleri ve jeneratörler
• Topraklama ve paratoner sistemleri
02 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
• Aydınlatma sistemleri
•Трансформаторные подстанции до 30 кВ
• Acil aydınlatma sistemleri
•Системы аварийного энергоснабжения и генераторы
• Yangın alarmı sistemleri
•Системы заземления и молниезащиты
• Güvenlik sistemleri ve giriş kontrol sistemleri
•Осветительное оборудование
• Elektro-akustik sistemler
•Системы аварийного освещения
• Otopark yönlendirmeleri ve bariyer sistemleri
•Системы пожарной сигнализации
• TV tesisatları
•Системы охранной сигнализации и контроля доступа
•Bina Yönetim Sistemleri & Görselleştirme ve Arıza Bildirim •Электроакустическое оборудование
Sistemleri
•Системы управления автостоянками и
• Bilgi işlem merkezleri
автоматические шлагбаумы
•Телевизионные системы
03ISITMA KLİMA HAVALANDIRMA SIHHİ TESİSAT
•АСУЗ, системы визуализации и аварийной сигнализации
(HKLS)
•Вычислительные центры
•Isıtma
03 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ
•Havalandırma
•Системы отопления
•Sıhhi teknolojiler
•Системы вентиляции
•Soğutma ve klima teknolojileri
•Санитарно-техническое оборудование
•Kontrol tekniği
•Системы кондиционирования воздуха и
•Yangın dumanı havalandırması
холодильные установки
•Sprinkler tesisatları
•Системы автоматического управления
•Yangından korunma konseptleri
•Системы дымоудаления
•Proses havası & Emişler
•Системы спринклерного пожаротушения
•Özel sıvılar
•Системы обеспечения пожарной безопасности
•Temiz oda tekniği
•Вытяжное оборудование для производственных
04 ŞALT DOLABI YAPIMI
помещений
•30 MVA‘e kadar enerji dağılımları
•Специализированное оборудование
•4800 A‘e kadar yüksek gerilim dağıtım sistemleri
•Оборудование для чистых помещений
• Sigorta ve sayaç dağıtım sistemleri
04СБОРКА ЭЛЕКТРОШКАФОВ
• Kumanda dağıtım sistemleri
•Распределительные шкафы мощностью до 30 мВA
• Ölçüm ve kontrol şalt dolapları
•Высоковольтные распределительные шкафы на токи
• Endüstriyel otomasyon teknolojisi
до 4800 A
05 BT SİSTEMLERİ
•Распределительные шкафы с предохранителями и
• Telefon ve DECT sistemleri
приборами учета
• Video kontrol sistemleri
•Распределительные шкафы для управления питанием
• Pasif ve aktif ağ çözümleri
•Электрошкафы КИП
• Yapılandırılmış ağlar
•Оборудование для промышленной автоматизации
06YAZILIM GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA
•Endüstriyel otomasyon teknolojisi
•Bina yönetim teknolojisi
•Şalt tesisi otomasyonu
•Arıza bildirim sistemleri ve uzaktan kontroller
07 GENEL ŞİRKET HİZMETLERİ
05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
•Системы телефонизации и цифровой беспроводной связи
•Системы видеонаблюдения
•Пассивное и активное сетевое оборудование
•Структурированные сети
06 РАЗРАБОТКА ПО И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
•Промышленные приборы и средства автоматизации
•АСУЗ
•Автоматизация распределительных устройств
•Системы аварийной сигнализации и
дистанционного контроля
07УСЛУГИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
DÜNYA ÇAPINDA SİZİN İÇİN FAALİYET
GÖSTERMEKTEYİZ
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС ПО ВСЕМУ МИРУ
G. Klampfer Elektroanlagen GmbH
Paschinger Strasse 104
4060 Leonding, Austria
T
F
E
+43 732 67 13 14
+43 732 67 77 60
[email protected]
www.klampfer.at
03
04
01
02
05
06
07
Faaliyet gösterdiğimiz yerler: Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çin, Almanya, Fransa, Yunanistan, Büyük Britanya, Hindistan, Kazakistan, Hırvatistan,
Fas, Moldova, Pakistan, Romanya, Rusya, İsviçre, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Macaristan, Vietnam
Работаем в: Австрия, Азербайджан, Болгария, Китай, Германия, Франция, Греция, Великобритания, Индия, Казахстан, Хорватия,
Марокко, Молдавия, Пакистан, Румыния, Россия, Швейцария, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Турция, Украина, Венгрия, Вьетнам
01 ROMANYA
РУМЫНИЯ
İRTİBAT SORUMLUSU
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
EGMS Electro Montaj si Service SRL
Str. Ion Nonna Otescu Nr. 3, Sector 6
060123 Bükreş / Бухарест
Romanya / Румыния
Dr. DI(FH) Günther Hinterberger, MBA
Genel Müdür / Директор
T +43 664 24 23 389
Ing. Luminita Ionascu
Genel Müdür Yrd. / Зам.директора
T +40 722 40 84 96
Dipl.-Ing. Cristofor Rotsching
Teknik Konular / Технические врпросы
T +40 722 38 71 10
Waldemar Rotsching
Teknik Konular / Технические врпросы
T +40 722 36 95 30
T
F
E
+40 21 411 20 30
+40 21 411 22 48
[email protected]
www.klampfer.at
02 UKRAYNA
УКРАИНА
OOO Klampfer UA
Tschumatska Str.4-A,
08300 Borispol, Kiev Bölgesi / Киевская область
Ukrayna / Украина
T
F
E
+38 044 537 04 80
+38 044 537 04 60
[email protected]
www.klampfer.at
Dr. DI(FH) Günther Hinterberger, MBA
Genel Müdür / Директор
T +43 664 24 23 389
Albert Lindmeier
Genel Müdür Yrd. / Зам.директора
T +38 050 334 79 07
03 RUSYA
РОССИЯ
OOO TECHNOPARK PROJEKT
Ul. Admirala Makarova, Dom 8
Stroenije 1, Office 42
125212 Moskova / Москва
Rusya / РФ
T
F
E
+7 495 232 39 23
+7 495 258 68 24
[email protected]
www.klampfer.at
Dr. DI(FH) Günther Hinterberger, MBA
Genel Müdür / Директор
T +43 664 24 23 389
Mag. Elena Priglhofer
Genel Müdür Yrd. / Зам.директора
T +43 664 824 03 29
04 SIRBİSTAN
СЕРБИЯ
K & K Building Construction d.o.o.
Ul. Kneza Milosa br. 22
36210 Vrnjacka Banja / Врнячка-Баня
Sırbistan / Сербия
T
F
E
+381 36 612 101
+381 36 612 001
[email protected]
www.klampfer.at
Dr. DI(FH) Günther Hinterberger, MBA
Genel Müdür / Директор
T +43 664 24 23 389
Dragan Katic
Genel Müdür / Директор
T +381 65 66 66 001
05 MOLDOVA
Молдова
Klampfer Building Services SRL
Str. Industriala 4
3100 Balti / Бельцы
Moldova / Молдова
T
F
E
+373 231 8 80 60
+373 231 8 80 60
[email protected]
www.klampfer.at
Dr. DI(FH) Günther Hinterberger, MBA
Genel Müdür / Директор
T +43 664 24 23 389
E [email protected]
www.klampfer.at
Russu Angela
Genel Müdür Yrd. / Зам.директора
06 KAZAKİSTAN
КАЗАХСТАН
Klampfer Kazakhstan TOO,
Satpaeva Str. 35 A,
050008 Almatı / Алматы
Kazakistan / Казахстан
T
F
E
+43 732 67 13 14
+43 732 67 77 60
[email protected]
www.klampfer.at
Dr. DI(FH) Günther Hinterberger, MBA
Genel Müdür / Директор
T +43 664 24 23 389
E [email protected]
www.klampfer.at
07 TÜRKİYE
ТУРЦИЯ
Klampfer Bina Hizmetleri Ltd. Şti.
Atatürk Havalimani Kavşağı,
EGS Business Park Blokları B-1, Blok No 1,
TR 34149 Yeşilköy-Bakırköy-İstanbul
Türkiye / Турция
T +90 (212) 7097504
F +90 (212) 4636222
E [email protected]
www.klampfer.at
Dr. DI(FH) Günther Hinterberger, MBA
Genel Müdür / Директор
T +43 664 24 23 389
G. Klampfer Elektroanlagen GmbH
Paschinger Strasse 104
4060 Leonding, Austria
T
F
E
+43 732 67 13 14
+43 732 67 77 60
[email protected]
www.klampfer.at
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
5 103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content