close

Enter

Log in using OpenID

33-Temel İnşaatı-II

embedDownload
Ön Koşul Dersleri
Yok
Eğitimin dili
Türkçe
Koordinatör
YRD.DOÇ. DR. ERDAL UNCUOĞLU
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı
YRD.DOÇ. DR. ERDAL UNCUOĞLU, YRD.DOÇ. DR. H. Bekir Kara, YRD.DOÇ. DR. Zülküf
Kaya
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı
Arş. Gör. Şebnem Yaltır
Dersin veriliş şekli
Dersliklerde normal ders anlatımı
Dersin Amacı
temel sistemleri ve çeşitleri hakkında bilgi vermek, temel tasarımı yapabilme konusunda gerekli
kriterler olan taşıma gücü hesapları ile oturma analizlerinin hesaplanması konusunda bilgilendirmek,
uygulamada karşılabilecek örnekler ve uygulanmış proje örnekeri üzerinde konuların anlatılmasıdır.
Dersin Tanımı
yüzeysel ve derin temellerin (kazık temeller) tanınması, taşıma gücü hesaplarının öğrenilmesi,
oturma hesaplarının yapılması
İNŞ 424
Dersin içeriği
12-
Yüzeysel Temeller (giriş, temel tanımı, yüzeysel temel tipleri, yüzeysel temellerde taşıma gücü kavramı, göçme türleri)
345678910-
Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü Teorileri
111213-
Düşey Tek Kazığın Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi
14-
Kazık Grupları
Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü Teorileri (tarihsel gelişim, terzaghi taşıma gücü teorisi, meyerhof taşıma gücü yöntemi, brinchhansen taşıma gücü yöntemi, hansen-vesic taşıma gücü yöntemi, skempton taşıma gücü yöntemi, taşıma gücü yöntemlerinin
karşılaştırılması, arazi deneylerine dayalı taşıma gücü hesapları)
Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü Teorileri
Eksantrik Yüklü Temellerin Taşıma Gücü ve Tabakalı Zeminlerde Taşıma Gücü Hesabı
Yüzeysel Temellerde Oturma Analizleri (zeminlerde gerilme dağılımı, ani oturma hesapları, konsolidasyon oturması hesapları)
Yüzeysel Temellerde Oturma Analizleri
Ara Sınav
Derin Temeller (giriş, kazıkların sınıflandırılması, kazıkların zemine yerleştirilme yöntemleri, kazık tipinin seçimi ve kullanımları)
Düşey Tek Kazığın Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi (nihai taşıma gücü tanımlama yöntemleri, yük-transfer mekanizması ve taşıma gücü
teorisi, sürtünme ve uç dirençlerinin hesaplanması, arazi yükleme deneyleri ile taşıma gücü hesabı, dinamik kazık taşıma gücü
formülleri, arazi deneylerine dayalı taşıma gücü hesabı)
Düşey Tek Kazığın Eksenel Yük Taşıma Kapasitesi
Kazık Grupları (gruptaki kazık sayısı ve kazıklar arası mesafeler, kazık grup verimi, kazık gruplarının taşıma gücü, kazık gruplarında
oturma analizi, kazık gruplarında negatif sürtünme, kazık gruplarının çekme kapasitesi)
Dersin öğrenme çıktıları
123-
Temel sistemleri hakkında bilgi edinilmesi, bir temel sisteminin sağlaması gerekli kriterlerin ortaya konması
temel sistemlerinin zeminle olan etkileşimleri ve bu etkileşimin sağlanması gerekli kriterler üzerindeki etkileri
belirli bir zemin profili ve yapı yükü etkisinde bu yükün zemine nasıl taşıtılacağı ve bu amaçla ne tip bir temel tasarlanması gerektiği,
seçilen temel sisteminin tasarımının nasıl yapılacağı, taşıma gücü hesabı ve oturma davranışlarının belirlenmesi
Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme
Sayısı
Katkı Yüzdesi
Ara sınav
1
40
Kısa sınav
0
0
Ödev
0
0
Yarıyıl içi toplam
40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı
40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı
60
Genel toplam
100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
341 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content