close

Enter

Log in using OpenID

1 IPEK UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL

embedDownload
IPEK UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL
ENGLISH PLACEMENT TEST
In the English Preparatory Programme, the level at which the students should start their English
education is determined using the Placement Test.
The Placement Test is designed to quickly and reliably place EFL students into homogeneous ability
levels. It provides an accurate assessment of a test taker’s general receptive language proficiency by
measuring performance in the following key skill areas:

listening comprehension

grammatical knowledge

vocabulary range

reading comprehension
Test Format
The Placement Test is comprised of 80 multiple-choice questions to be answered in 60 minutes.
Differing from the Ipek University English Proficiency Exam (IPEX), the questions in the Placement
Test gets progressively more difficult, covering all levels in the areas of grammar, vocabulary and
listening. Writing is not included in the test.
Each question in the Placement Test tests an objective set by the Preparatory School Curriculum
Development Unit. These objectives are in correlation with the course objectives of each level at the
Preparatory School and therefore, each correct or wrong answer indicates the level of the student
taking the test.
The Placement Test does not test general language skills such as analytical or critical thinking,
relationships between ideas and reaching conclusions, which the English Proficiency Exam tests.
There’s no failing or passing as a result of taking the Placement Test. The test taker will only be
placed in the appropriate level and class, which allows for a homogenous student-distribution in each
class.
The date, time, venue and the results of the Placement Test are announced on the Preparatory
School website. The candidates who get the passing score set by the Preparatory School according to
the results of the Placement Test are eligible to sit the Ipek University English Proficiency Exam (IPEX)
later. If candidates don’t sit the Placement Test, they are automatically placed in A1 level (Beginner).
1
İPEK ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK OKULU
İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI
İngilizce Hazırlık Programında öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlayacakları Hazırlık
Okulu tarafından uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenir.
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin ait oldukları
düzeydeki sınıflara homojen bir biçimde, hızlı ve güvenilir bir şekilde yerleşmelerini sağlayacak şekilde
hazırlanmıştır. Sınav, öğrencilerin aşağıdaki temel beceri alanları ile ilgili genel kavrayışa yönelik dil
düzeylerinin isabetli bir şekilde ölçülmesini sağlar.




Dinlediğini Anlama
Dilbilgisi
Kelime bilgisi
Okuduğunu Anlama
SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER
Düzey Belirleme Sınavı, 60 dakikada cevaplanması beklenen, çoktan seçmeli 80 sorudan
oluşmaktadır. İpek Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan (IPEX) farklı olarak, Düzey Belirleme
Sınavı’ndaki sorular, dilbilgisi, kelime bilgisi ve dinleme gibi alanların dâhil olduğu tüm düzeyleri
kapsayacak şekilde kolaydan zora doğru ilerlemektedir. Yazma becerisi sınav içeriğine dâhil değildir.
Düzey Belirleme Sınavı’ndaki her bir soru Hazırlık Okulu Müfredat Geliştirme Birimi tarafından
belirlenmiş bir hedefi test etmektedir. Bu hedefler Hazırlık Okulu’ndaki her bir düzeyin ders hedefleri
ile uyumlu haldedir ve bu yüzden her bir doğru ve yanlış cevap, sınavı alan öğrencinin düzeyi
hakkında bilgi verir.
Düzey Belirleme Sınavı, analitik ya da eleştirel düşünme, fikirler arasındaki ilişkileri anlama, yorum
yapma gibi İngilizce Yeterlik Sınavı’nın ölçtüğü genel dil becerilerini test etmez. Düzey Belirleme
Sınavı sonucunda “geçme veya kalma” yoktur. Öğrenciler yalnızca, uygun program ve sınıflara
yerleştirilmektedir ve bu da her bir sınıfta homojen bir öğrenci dağılımını mümkün kılmaktadır.
Düzey Belirleme Sınavı’nın tarihi, saati, yeri ve sınav sonuçları Hazırlık Okulu internet sitesinde
duyurulur. Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre Hazırlık Okulu tarafından belirlenen baraj puanını
geçen adaylar daha sonra yapılacak İpek Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’na (IPEX) girmeye hak
kazanır. Düzey Belirleme Sınavı’na girmeyen adaylar A1 (Başlangıç) seviyesine yerleştirilir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
105
File Size
247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content