close

Enter

Log in using OpenID

Atanma Şartları, Boş Kadrolar, Atama Takvimi, Başvuru Formu

embedDownload
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 41289672/20/1957119
Konu: Destek Hizmetleri Grubu
Atanma Şartlan.
16/05/2014
.............. .....VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle
Atanması Hakkında Yönetmelik.
Millî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer
değiştirmelerine yönelik iş ve İşlemler ilgi yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.
Söz konusu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendinde yer alan destek hizmetleri
grubundaki hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi ve kaloriferci unvanları için atama
kriteri belirlenmemesi nedeniyle aynı görev grubu İçerisindeki sınavsız geçişlere ilişkin
işlemler sağlıklı yürütülememektedir.
Bu nedenle destek hizmetleri grubunda yer alan unvanlara ilişkin atanma şartları
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Destek hizmetli grubunda yer alan;
a) Hizmetli kadrosu için;
1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev
yapmış olmak,
b) Aşçı kadrosu için;
1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak;
2- Aşçılık bonservisi veya MEB'den Onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak,
3- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev
yapmış olmak,
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gcreğince güvenli elektronik im za ile imzalanmıştır
A tatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKA RA
Elektronik Ağ; pcrsoncl.m eb.gov.tr
e-posta, pgm jkadro jk 4 @ m cb .g o v .tr
Ayrıntılı bilgi için: C.BAŞ Ş ef
Tel: (0 312) 413 1871
Faks: (0312) 418 23 43
c) Teknisyen yardımcısı kadrosu için;
1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev
yapmış olmak,
ç) Bekçi kadrosu için;
1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev
yapmış olmak,
d) Kaloriferci kadrosu için;
1- En az lise ve dengi okul mezunu olmak;
2- Kaloriferci bonservisi veya MEB'den onaylı kalorifer ateşçiliği sertifikası sahibi
olmak,
3- Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev
yapmış olmak,
şartları aranılacaktır.
Bu çerçevede destek hizmetleri grubu içerisinde yer alan unvanlara ilişkin sınavsız
atamaların yukarıda yer verilen
kıstaslar göz önünde bulundularak Valiliğinizce
gerçekleştirilemesi hususunda gereğini rica ederim.
Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM
:
Gereği
:
81 İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanm ıştır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: pcrsonel.m cb.gov.tr
e-posla: p g m k a d ro [email protected] meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: C.BAŞ Ş ef
Tel: (0 3 î 2) 413 18 71
Faks: (0 312) 418 23 43
2014 YILI BÜRO HİZMET GRUBLARI İLE DESTEK HİZMET GRUPLARI ARASI SINAVSIZ ATAMALARINDA
NORM DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE
HİZMET
GRUBU
HİZT.
SINIFI
ELAZIĞ
MERKEZ
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
GİH
GİH
GİH
GİH
DESTEK HİZMETLERİ GRUBU
YHS
YHS
NORM
9
Memur
Ambar Memuru
Usta Öğretici
3
7
2
Şoför
8
Aşçı
Kaloriferci
9
7
OKUL VE KURUM ADI
KURUM
KODU
1
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144729
2
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144729
3
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144729
4
ELAZIĞ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
144634
5
TOBB ORTAOKULU
701364
6
ELAZIĞ BİLİM VE SANAT MERKEZİ
966170
7
KARŞIYAKA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
973105
8
BALAKGAZİ ANADOLU LİSESİ
750807
9
DOĞUKENT ORTAOKULU
717339
1
ELAZIĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
144671
2
METİN KOLOĞLU ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
962358
3
AHMET KABAKLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
318325
1
ÖĞRETMEN SIDIKA AVAR KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
216470
2
ÖĞRETMEN SIDIKA AVAR KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
216470
3
İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
951380
4
HALK EĞİTİM MERKEZİ AKŞAM SANAT OKULU
144683
5
HALK EĞİTİM MERKEZİ AKŞAM SANAT OKULU
144683
6
HALK EĞİTİM MERKEZİ AKŞAM SANAT OKULU
144683
7
HALK EĞİTİM MERKEZİ AKŞAM SANAT OKULU
144683
1
ELAZIĞ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
144634
2
ELAZIĞ KAYA KARAKAYA GÜZEL SANATLAR LİSESİ
751998
1
KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ
811855
2
AHMET KABAKLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
318325
3
ELAZIĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
144671
4
ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ
144609
5
MEHMET KOLOĞLU ANADOLU LİSESİ
964237
6
METİN KOLOĞLU ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
962358
7
ÇUBUKBEY ANADOLU LİSESİ
964238
8
GAZİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
144610
1
KIBRIS ŞEHİTLERİ İLKOKULU
976899
2
DOĞUKENT ORTAOKULU
717339
3
BALAKGAZİ ORTAOKULU
719047
4
NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ
967282
5
AV.İBRAHİM GÖK ORTAOKULU
717465
6
TOKİ FIRAT İLKOKULU
716855
7
ZİYA GÖKALP İLKOKULU
716925
8
KAMU ÇALIŞANLARI İLKOKULU
718971
9
MEHMET VE İFAKAT GÜLAÇTI İLKOKULU
713767
1
ÇUBUKBEY ANADOLU LİSESİ
964238
2
ELAZIĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
144671
3
İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
951380
4
100.YIL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LESİSİ
144622
5
TİCARET MESLEK LİSESİ
144658
6
NAMIK KEMAL İLKOKULU
713478
7
ŞAHİNKAYA ANAOKULU
752934
NORM
TERCİH
SIRA NO
BÜRO
HİZMETLERİ
GRUBU
Bekçi
TERCİH
SIRA NO
GİH
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144801
GİH
Şoför
1
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144801
DESTEK
HİZMETLERİ
GRUBU
ELAZIĞ
AĞIN
YHS
KADRO UNVANI
YHS
Aşçı
1
1
İBRAHİM UÇKUNKAYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751506
YHS
Bekçi
1
1
İBRAHİM UÇKUNKAYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751506
HİZMET
GRUBU
HİZT.
SINIFI
KADRO UNVANI
OKUL VE KURUM ADI
KURUM
KODU
1
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
HİZT.
SINIFI
GİH
GİH
GİH
GİH
DESTEK HİZMETLERİ GRUBU
ELAZIĞ
ALACAKAYA
HİZMET
GRUBU
HİZMET
GRUBU
YHS
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
4
Memur
1
Şoför
3
Hizmetli
KURUM
KODU
1
HALK EĞİTİM MERKEZİ
290487
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
290487
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
232322
1
HALK EĞİTİM MERKEZİ
290487
2
ALACAKAYA ORTAOKULU
719402
3
ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ SUAT ÇAĞLAR İLKOKULU
719379
4
ÇATAKLI ORTAOKULU
719509
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
232322
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
232322
2
ALACAKAYA ORTAOKULU
719402
3
ÇATAKLI İLKOKULU
719478
1
ALACAKAYA ORTAOKULU
719402
YHS
Aşçı
1
1
ALACAKAYA MERMER CEMİL YAŞLI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751508
YHS
Bekçi
1
1
ALACAKAYA MERMER CEMİL YAŞLI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
NORM
TERCİH
SIRA NO
1
1
HALK EĞİTİM MERKEZİ
215403
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144825
2
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144825
3
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144825
4
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144825
5
ARICAK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751509
6
HALK EĞİTİM MERKEZİ
215403
1
ARICAK İMAM HATİP ORTAOKULU
749244
2
ERİMLİ ORTAOKULU
720203
3
ÜÇOCAK ORTAOKULU
720257
4
BÜKARDI ORTAOKULU
745668
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144825
1
ARICAK KÜPLÜCE BELDESİ İLKOKULU
1
BÜKARDI İLKOKULU
720069
1
ARICAK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751509
1
ARICAK YOĞUNBİLEK İLKOKULU
HİZT.
SINIFI
GİH
KADRO UNVANI
Usta Öğretici
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Şoför
YHS
Hizmetli
YHS
Kaloriferci
YHS
Aşçı
YHS
Bekçi
HİZT.
SINIFI
GİH
6
4
Memur
GİH
GİH
DESTEK
HİZMETLERİ
GRUBU
1
OKUL KURUM
1
GİH
DESTEK HİZMETLERİ
GRUBU
ELAZIĞ
ARICAK
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
2
TERCİH
SIRA NO
Kaloriferci
GİH
ELAZIĞ
BASKİL
Usta Öğretici
NORM
YHS
GİH
HİZMET
GRUBU
KADRO UNVANI
KADRO UNVANI
Usta Öğretici
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Memur
1
1
1
1
1
NORM
2
1
7
OKUL KURUM
TERCİH
SIRA NO
751508
KURUM
KODU
720311
OKUL KURUM
KURUM
KODU
1
HALK EĞİTİM MERKEZİ
144862
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
144862
1
BASKİL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
972498
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144874
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
144862
3
BASKİL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
972498
4
KADIKÖY BEDRİYE ÇETİNKAYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751511
5
BASKİL İMAM-HATİP ORTAOKULU
721665
6
MUSTAFA BİLBAY ORTAOKULU
720822
7
NECATİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU
721118
GİH
Ambar Memuru
1
1
BASKİL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
972498
GİH
Şoför
1
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144874
YHS
Kaloriferci
1
1
KADIKÖY BEDRİYE ÇETİNKAYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751511
YHS
Aşçı
1
1
BASKİL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
972498
2
HİZMET
GRUBU
HİZT.
SINIFI
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
GİH
GİH
GİH
DESTEK HİZMETLERİ
GRUBU
ELAZIĞ
KARAKOÇAN
GİH
HİZMET
GRUBU
YHS
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
ELAZIĞ
KEBAN
Aşçı
DESTEK
HİZMETLER
İ GRUBU
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
KADRO UNVANI
Usta Öğretici
1
1
NORM
2
7
Memur
2
Şoför
YHS
Kaloriferci
YHS
Aşçı
GİH
2
3
Hizmetli
HİZT.
SINIFI
2
1
Şoför
YHS
GİH
NORM
5
Memur
HİZT.
SINIFI
GİH
DESTEK
HİZMETLERİ
GRUBU
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kaloriferci
GİH
ELAZIĞ
KOVANCILAR
Usta Öğretici
YHS
GİH
HİZMET
GRUBU
KADRO UNVANI
KADRO UNVANI
Usta Öğretici
Memur
1
1
NORM
3
5
TERCİH
SIRA NO
OKUL KURUM
KURUM
KODU
1
HALK EĞİTİM MERKEZİ
144945
2
KARAKOÇAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
969527
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144957
2
KARAKOÇAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
972360
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144957
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
144945
3
KARAKOÇAN ANADOLU LİSESİ
964236
4
CENGİZ TOPEL ORTAOKULU
729573
5
KARAKOÇAN TOKİ EVLERİ ORTAOKULU
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
144957
1
ŞEHİT JANDARMA KIDEMLİ ÜST. MAHİR ÖZDEMİR İLKOKULU
729783
2
SARIBAŞAK KÖYÜ İLKOKULU
3
KARAKOÇAN TOKİ EVLERİ ORTAOKULU
1
KARAKOÇAN TİCARET MESLEK LİSESİ
1
KARAKOÇAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
TERCİH
SIRA NO
OKUL KURUM
751512
972360
KURUM
KODU
1
KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
215942
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
144994
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145005
2
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145005
3
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145005
4
KEBAN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
862721
5
KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
215942
6
ATATÜRK İMAM-HATİP ORTAOKULU
745953
7
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
976567
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145005
2
KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
215942
1
KEBAN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
862721
1
KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
TERCİH
SIRA NO
215942
OKUL KURUM
KURUM
KODU
1
HALK EĞİTİM MERKEZİ
215393
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
215393
3
HALK EĞİTİM MERKEZİ
215393
1
KOVANCILAR ANADOLU LİSESİ
882847
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
215393
3
KOVANCILAR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751513
4
KOVANCILAR ORTAOKULU
746338
5
ATATÜRK ORTAOKULU
721647
GİH
Şoför
1
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145017
YHS
Kaloriferci
1
1
KOVANCILAR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
751513
YHS
Aşçı
1
1
KOVANCILAR ANADOLU LİSESİ
882847
YHS
Bekçi
1
1
KOVANCILAR ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
973873
3
HİZMET
GRUBU
HİZT.
SINIFI
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
DESTEK
HİZMETLERİ
GRUBU
ELAZIĞ
MADEN
GİH
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
DESTEK
HİZMETLERİ
GRUBU
ELAZIĞ
PALU
HİZMET
GRUBU
HİZMET
GRUBU
GİH
GİH
BÜRO HİZMETLERİ GRUBU
DESTEK
HİZMETLERİ
GRUBU
Usta Öğretici
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Ambar Memuru
GİH
Şoför
YHS
Kaloriferci
YHS
Aşçı
YHS
Bekçi
HİZT.
SINIFI
GİH
NORM
TERCİH
SIRA NO
1
1
HALK EĞİTİM MERKEZİ
145113
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145125
2
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145125
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145125
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
145113
3
FATİH MEHMET ORTAOKULU
729190
4
ASIM SÜRÜCÜ İLKOKULU
752912
1
ASIM SÜRÜCÜ YATILI BÖLGE ORTAOKULU
747764
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145125
1
ASIM SÜRÜCÜ İLKOKULU
752912
1
MADEN İMAM HATİP LİSESİ
145101
1
ASIM SÜRÜCÜ YATILI BÖLGE ORTAOKULU
747764
2
4
Memur
GİH
KADRO UNVANI
1
1
1
1
1
NORM
5
Memur
OKUL KURUM
TERCİH
SIRA NO
OKUL KURUM
KURUM
KODU
KURUM
KODU
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145245
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
145233
3
PALU İMAM HATİP LİSESİ
974775
4
PALU İMAM HATİP ORTAOKULU
5
PALU ORTAOKULU
726915
GİH
Ambar Memuru
1
1
PALU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
966657
GİH
Şoför
1
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145245
YHS
Kaloriferci
1
1
PALU İMAM HATİP LİSESİ
974775
YHS
Aşçı
1
1
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
747751
YHS
Bekçi
1
1
PALU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
966657
NORM
TERCİH
SIRA NO
HİZT.
SINIFI
GİH
ELAZIĞ
SİVRİCE
KADRO UNVANI
GİH
KADRO UNVANI
Usta Öğretici
Memur
2
5
GİH
Ambar Memuru
1
GİH
Şoför
2
OKUL KURUM
KURUM
KODU
1
HALK EĞİTİM MERKEZİ
145269
2
HALK EĞİTİM MERKEZİ
145269
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145270
2
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145270
3
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145270
4
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
145270
5
GÖZELİ CELAL İLALDI YATILI BÖLGE ORTAOKULU
748189
1
GÖZELİ CELAL İLALDI YATILI BÖLGE ORTAOKULU
748189
1
GÖZELİ CELAL İLALDI YATILI BÖLGE ORTAOKULU
748189
2
GÖZELİ CELAL İLALDI YATILI BÖLGE ORTAOKULU
748189
YHS
Kaloriferci
1
1
SİVRİCE 75.YIL İMKB İLKOKULU
745990
YHS
Aşçı
1
1
SİVRİCE CUMHURİYET YATILI BÖLGE ORTAOKULU
748187
YHS
Bekçi
1
1
GÖZELİ CELAL İLALDI YATILI BÖLGE ORTAOKULU
748189
4
EK-1
2014 YILI SINAVSIZ ATAMA TAKVİMİ
İlan Tarihi:
02.06.2014
Başvuru Dilekçelerinin Okul/Kurum Müdürlüklerine
Son Teslim Tarihi
06.06.2014
Okul Müdürlüklerinden İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine Son Gönderme Tarihi:
09.06.2014
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden İl Milli Eğitim
Müdürlüğü kayıtlarına En Son giriş Tarihi:
11.06.2014
Atama Sonuçlarının İlanı:
11-17.06.2014
T.C.
ELAZIĞ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
EK-2
2014 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM SINIFI DIŞINDAKİ PERSONELİN KENDİ GRUBU İÇERİSİNDE SINAVSIZ ATAMA
BAŞVURU TERCİH FORMU
T.C KİMLİK NO
ADI SOYADI
UNVANI
EN SON ÖĞRENİMİ
GÖREV YERİ
HİZMET SÜRESİ
SIRA NO
………………… YIL ……………. AY ……………GÜN
BAŞVURU
YAPILACAK
UNVAN
TERCİHLER
KURUM KODU
OKUL/KURUM ADI
1. TERCİH
2. TERCİH
3. TERCİH
4. TERCİH
5. TERCİH
6. TERCİH
7. TERCİH
8. TERCİH
9. TERCİH
10. TERCİH
Yukarıda belirttiğim bilgilerimin tam ve doğru olduğunu, aksi halde tüm sorumluluk bana ait olup, başvurumun geçersiz
sayılacağını ayrıca kadro dereceme denk bir kadro bulunmaması halinde bir alt kadroya dereceye atanmayı kabul ediyorum.
…/06/2014
imza
Yukarıda bilgilerin ilgiliye ait olduğunu tasdik ederim.
…./06/2014
Tasdik Eden
imza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
634 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content