close

Enter

Log in using OpenID

BAŞVURU VE TERCİH FORMU - Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
( EK-2 )
BAŞVURU VE TERCİH FORMU
Başvuruda bulunacak adaylar tarafından doldurulacaktır.
Değerlendirme
Puanı
T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI VE SOYADI
Öğrenim + Hizmet Süresi
(Değerlendirme puanı; öğrenim durumu ve
hizmet yılına göre il değerlendirme ve sınav
kurulu tarafından yapılacaktır.)
KADRO UNVANI
ÖDEMEYE ESAS
DERECESİ / KADEMESİ
……
GÖREV YERİ (ilçe/okul-kurum)
……
Derece
……………….
…………………………………………………………………………………………..
-
Oraöğretim
Kademe
Önlisans
3 Yıl. Y. Ok.
Lisans
Yük. Lisans
Doktora
EN SON ÖĞRENİM DURUMU
10 / 04 / 2015 TARİHİ İTİBARİYLE
HİZMET SÜRESİ
ATANMAK İSTENİLEN KADRO
ÜNVANI
…
….
YIL
AY
….
GÜN
(Devlet memurluğunda geçen süreler, " aylıksız izinli süreler hariç " hesaplanarak yazılacaktır (Askerlik
hizmeti olanların bu süreleri borçlanıp borçlanmaksızın eklenecektir.)
Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Aşçı
Bekçi
Kaloriferci
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre yukarıda ( X ) işareti ile belirttiğim
kadroya atanmak istiyorum.
TERCİHLERİM
Tercih Ettiği Unvan
(Tercih Etmediği Çizilecek)
İlçe
Derecesi
Atanmak İstediği
Okul/Kurum
Halen ……………….…...............………... kadrosunda görev yapmaktayım, Büro Hizmetleri Grubunda (Bilgisayar
İşletmeni - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) - Destek Hizmetleri Grubunda (aşçı / bekçi / kaloriferci / teknisyen
yardımcısı) kadrosuna atanmam aşamasında kazanılmış hak aylığıma denk kadronun tahsis edilememesi
durumunda tahsis edilecek kadroya atanmayı,
Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum
Tercihlerime Atanamadığım takdirde tercihlerim dışına idarece yapılacak atanmayı kabul ediyorum.
Evet
Hayır
Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur. Aksi ortaya çıktığında idarece yapılacak işlemlerden
doğacak hukuki sonuçlara katlanmayı kabul ediyorum.
(Başvuru Sahibinin)
Okul / Kurum / Telefonu / Dahili : 0 (342) …………………………………….
Cep Telefonu
: 0 (……….) …………………………………
...… / 04 / 2015
İmza
EKLER :
1 - Öğrenim Belgesi Örneği
(1 sayfa)
2 - Bonservis / Serfika Örneği (1 sayfa)
3 - Hizmet Cetveli
(1 sayfa)
AÇIKLAMALAR :
1 - T.C. Kimlik numarası dışındaki kutucuklara ( x ) işareti konulmak suretiyle cevap verilecektir.
2 - Görev yeri bilgileri, İlçe adı-kurum adı şeklinde yazılacaktır. ( ÖRNEK : ŞAHİNBEY - Atatürk İlköğretim Okulu gibi)
3 - Hizmet süresi, Devlet memurluğunda geçen süreler (askerlik hizmeti olanlar borçlanılıp borçlanılmaksızın eklenecek, aylıksız izinli süreler
hariç) hesaplanarak Müdürlüğümüzce (İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu) tarafından yazılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content