close

Enter

Log in using OpenID

melikşah üniversitesi hukuk fakültesi 2014/2015 eğitim

embedDownload
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
DERS
SAATLERİ
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
SALI
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
13.00-13.45
14.00-14.45
1. SINIF
(AMFİ 1)
AOY-I (AMFİ 1,2,4)/
Genel İng 1-I (AMFİ 5)
AOY-I (AMFİ 1,2,4)/
Genel İng 1-I (AMFİ 5)
Medeni Hukuk-I
Medeni Hukuk-I
Anayasa Hukuku GT
Anayasa Hukuku GT
Siyasi Tarih (AMFİ 4)
Muhasebe (AMFİ 5)
Siyasi Tarih (AMFİ 4)
Muhasebe (AMFİ 5)
15.00-15.45
09.30-10.15
ÇARŞAMBA
10.30-11.15
11.30-12.15
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
3. SINIF
(AMFİ 3)
Ceza Özel Hukuku-I
Medeni Usul Hukuku-I
Medeni Usul Hukuku-I
Medeni Usul Hukuku-I
İdari Yargı
İdari Yargı
Ceza Yargılaması H. I(AMFİ 1)
Miras Hukuku-I (AMFİ 1)
Miras Hukuku-I (AMFİ 1)
İcra Hukuku (AMFİ 1)
İcra Hukuku (AMFİ 1)
Ombudsmanlık
İdare Hukuku-I
İdare Hukuku-I
Hukuk Felsefesi
Hukuk Felsefesi
Bireysel İş Hukuku (AMFİ 3)
Bireysel İş Hukuku (AMFİ 3)
Bireysel İş Hukuku (AMFİ 3)
Başkanlık Sistemi
Ticari İşletme Hukuku
Ceza Yargılaması H. I(AMFİ 1)
Başkanlık Sistemi
Ticari İşletme Hukuku
Ceza Yargılaması H. I(AMFİ 1)
Ceza Özel Hukuku-I
Çocuk Hukuku ( 212 )
Ceza Özel Hukuku-I
Çocuk Hukuku ( 212 )
AYSB-I (AMFİ 1,4,5)/
Genel İngilizce 2-I
(AMFİ 2 - Y.D.Y.O 107)
Roma Hukuku (AMFİ 4)
Ceza Hukuku GH-I
Roma Hukuku (AMFİ 4)
Ceza Hukuku GH-I
Ticari İşletme Hukuku
Hukuk Başlangıcı
Hukuk Başlangıcı
Anayasa Hukuku GT
Borçlar H GH-I
Borçlar H GH-I
Eşya Hukuku-I
Eşya Hukuku-I
Mali Hukuk
Mali Hukuk
AOY-I (AMFİ 1,2,4)/
Genel İng 1-I (AMFİ 5)
AOY-I(AMFİ 1,2,4)/
Genel İng 1-I (AMFİ 5)
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
4. SINIF
(AMFİ 4)
Ombudsmanlık
AYSB-I (AMFİ 1,4,5)/
Genel İngilizce 2-I
(AMFİ 2 - Y.D.Y.O 107)
16.00-16.45
08.30-09.15
2. SINIF
(AMFİ 2)
İdare Hukuku-I
İdare Hukuku-I
Ceza Hukuku GH-I
Ceza Hukuku GH-I
Vat. ve Yabancılar Hukuku
(AMFİ 1)
Vat. ve Yabancılar Hukuku
(AMFİ 1)
Kooperatif Hukuku
Kooperatif Hukuku
Kıymetli Evrak Huk (AMFİ 2)
Kıymetli Evrak Huk (AMFİ 2)
Borçlar H ÖH-I
Medeni Hukuk-I
Borçlar H GH-I
Borçlar H GH-I
Tüketici Hukuku /
Uluslarar. İlişkiler (AMFİ 5)
Eşya Hukuku-I
Trafik Hukuku
Spor Hukuku (AMFİ 4)/
İcra Hukuku (AMFİ 3)
Medeni Hukuk-I
Tüketici Hukuku/
Uluslarar. İlişkiler (AMFİ5)
Trafik Hukuku
Spor Hukuku (AMFİ 4)/
İcra Hukuku (AMFİ 3)
Hukuk Başlangıcı
PERŞEMBE
11.30-12.15
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
13.00-13.45
14.00-14.45
Türk Hukuk Tarihi-I
Türk Hukuk Tarihi-I
Genel İngilizce 2-I (AMFİ 2,5)
Genel İngilizce 2-I (AMFİ 2,5)
Borçlar H ÖH-I
Borçlar H ÖH-I
Devletler Genel Hukuku
Devletler Genel Hukuku
Devletler Genel Hukuku
Uluslararası İlişk. İnsan
Hakları (AMFİ 5)
Uluslararası İlişk. İnsan
Hakları (AMFİ 5)
15.00-15.45
16.00-16.45
Dersin Adı
Kr
Hukuk Başlangıcı
3
Anayasa Hukuku Genel Teorisi 3
Medeni Hukuk-I
4
Tük Dili-I
2
AİİT-I
2
AOY-I
4
Genel İngilizce 1-I
4
Seçimlik Dersler
Av. ve Noterlik Hukuku
Av. ve Noterlik Hukuku
Adli Tıp (AMFİ 3)
Adli Tıp (AMFİ 3)
1. Sınıf
Öğr. Gör. M. İyiler
Doç. Dr. C. Gül
Yrd.Doç.Dr.S.Okur
UZEM
UZEM
Okt. U. Hazar/A. Baltacı/A.Karabay
Okt.T. Doğançay
Dersin Adı
Ceza Hukuku GH- I
Borçlar Hukuku GH – I
İdare Hukuku- I
Türk Hukuk Tarihi-I
Devletler Genel Hukuku
Hukuk Felsefesi
AYSB-I
Genel İngilizce 2-I
Kr
4
4
4
2
3
2
4
4
2. Sınıf
Öğr. Gör. Ö. Çelen
Yrd. Doç. Dr. S.Okur
Doç. Dr. H. Eren
Prof. Dr. H.Y.Apaydın
Yrd. Doç. Dr. A. Yuvacı
Prof.Dr.A.Topakkaya
Okt.F. Sadıç/N. Candemir/R.Bakır
Okt.S.Özsoylu/J.Mills
Introduction to Turkish Law
Siyasi Tarih
Muhasebe
Roma Hukuku
2
2
2
2
Doç. Dr. F. Mehdiyev
Yrd. Doç. Dr.A.Yuvacı
Yrd. Doç. Dr. A. Akpınar
Yrd.Doç.Dr. Sinan OKUR
Dersin Adı
Kr
Ceza Özel Hukuku-I
3
Eşya Hukuku-I
3
Medeni Usul Hukuku -I
3
Ticari İşletme Hukuku-I
3
Borçlar Hukuku ÖH-I
3
Mali Hukuk
2
İdari Yargı
2
Seçimlik Dersler
Ombudsmanlık
2
Trafik Hukuku
2
Spor Hukuku
2
Int. Human Rights Law
2
Seçimlik Dersler
Başkanlık Sistemi
2
Doç. Dr. C. Gül
European Union Law
2
Doç. Dr. F. Mehdiyev
Uluslararası İlişkiler
2
Yrd. Doç. Dr. A. Yuvacı
Tüketici Hukuku
2
Yrd. Doç. Dr. İ. İsmayıllı
Einführung Ins Türkische Recht 2
Yrd.Doç.Dr.Sinan Okur
Dersin Adı
Kr
4. Sınıf
Ceza Yargılaması Hukuku
3
Öğr. Gör. Ö. Çelen
Miras Hukuku-I
2
Yrd. Doç. Dr. İ. İsmayıllı
Kıymetli Evrak Hukuku
2
Doç. Dr. M. Yolçiyev
İcra Hukuk
4
Doç. Dr. A. Başözen
Bireysel İş Hukuku
3
Prof. Dr. M. Şen
Adli Tıp
2
Doç.Dr.Ç. Özdemir
Vat. ve Yabancılar Hukuku
2
Öğr. Gör. Z. Malashev
Seçimlik Dersler
Çocuk Hukuku
2
Öğr. Gör. M. Yağoğlu
Kooperatif Hukuku
2
Doç. Dr. M. Yolçiyev
Av. ve Noterlik Hukuku
2
Öğr. Gör. M. İyiler
Uluslars.İliş.İnsan Hakları
2
Yrd.Doç.Dr.S.Amanov
Yerel Yönetimler
2
Doç.Dr. H.EREN
3. Sınıf
Öğr. Gör. Ö. Çelen
Yrd. Doç. Dr. İ. İsmayıllı
Doç. Dr. A. Başözen
Doç. Dr. M. Yolçiyev
Yrd.Doç.Dr. Sinan Okur
Yrd.Doç.Dr. A. Somuncu
Doç. Dr. H. Eren
Doç. Dr. H. Eren
Öğr. Gör. M. Yağoğlu
Öğr. Gör. Z. Malashev
Doç. Dr. F. Mehdiyev
NOT: Türk Dili I ve AİİT I dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Genel seçmeli derslere ilişkin program aşağıdadır.
Melikşah Üniversitesi 2014-2015 Güz Dönemi
Açılması Planlanan Genel Seçmeli Dersler Ders Programı
Dersin
Kodu
CSC 105
CSC 109
CSC 111
CSC 125
CSC 127
OSD 103
OSD 115
OSD 117
OSD 129
OSD 131
OSD 133
OSD 135
Min-Max
Dersin Adı
Web Design
Korean I
Russian I
Introduction to Critical Thinking
Portuguese I
Web Tasarımı
Yaşam Boyu Spor I
Güncel Ekonomik Sorunlar
Serbest Çizim
Yağlı Boya Resim
Eleştirel Düşünme Yöntemleri
Sosyal Girişimcilik ve Duyarlılık
Projeleri
15-50
15-30
15-30
15-70
15-30
15-50
15-70
15-70
10-15
10-15
15-70
15-70
Verileceğ
Saat
(Cuma)
13:00-14:45
13:00-14:45
13:00-14:45
13:00-14:45
15:00-16:45
15:00-16:45
15:00-16:45
15:00-16:45
13:00-14:45
15:00-16:45
15:00-16:45
13:00-14:45
Derslik
MMF-PCLAB
İİBF-Z06
İİBF-Z08
İİBF-109
İİBF-Z08
MMF-PCLAB
İİBF-209
İİBF-111
MMF-STD A
MMF-STD A
İİBF-109
İİBF-209
Dersi verecek Öğretim
Elemanı
Öğr.Gör. Kadriye Vargün
Okt. Nihan Toprak
Okt. Yulya Yaşar
Doç.Dr. Bayram Akarsu
Okt. İbrahim Ercan
Öğr.Gör. Kadriye Vargün
Kazım Köse
Yrd.Doç.Dr. Hasan Göçen
Yrd.Doç.Dr. Turan Bayer
Yrd.Doç.Dr. Turan Bayer
Doç.Dr. Bayram Akarsu
Nedim Oyit
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
249 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content