close

Enter

Log in using OpenID

Buradan - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

embedDownload
T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
HUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA
YEDITEPE UNIVERSITY – INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
MASTER’S (LL.M.) AND DOCTORAL (PhD) PROGRAMS IN LAW
2014 BAHAR DÖNEMİ – SPRING SEMESTER 2014
Kamu Hukuku / Özel Hukuk
Public Law / Private Law
PAZARTESİ (MONDAY)
17:30 – 20:30 TÜKETİCİ HUKUKU : TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE SON GELİŞMELER
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Yüksek Lisans / Doktora
15.00 – 17.00 HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ II
Law 517
Prof. Dr. Vecdi ARAL
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Emeritus Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 HMK’ NA GÖRE İSPAT VE DELİLLER
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, (MA. İstanbul) (LL.M. London) (PhD Bremen)
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ
Law 733
Prof. Dr.Ali Rıza OKUR
Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 SORUMLULUK HUKUKUNDA SON GELİŞMELER
Law 762
Prof. Dr. Diler TAMER
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
1
19.30 – 22.20 ANAYASA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI – II
Law 769
Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 MARINE INSURANCE AND REINSURANCE Law
663
Asst. Prof. Dr. Zuhal ARIÇ, LL.M. & PhD.(Southampton University)
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
Yüksek Lisans
SALI (TUESDAY)
17.30 – 20.20 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN SORUMLULUK SİGORTALARI
Prof. Dr. Rayegân KENDER
Law 766
Sigorta Hukuku ve Deniz Hukuku Derneği Onursal Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
17.30 – 20.20 ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI KAVRAMI
Law 759
Yard. Doç. Dr. Semin TÖNER ġEN
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Genel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 DENİZ HUKUKU, KARASULARI, BİTİŞİK BÖLGE, KIT’A SAHANLIĞI PETROL ARAMA
PLATFORMLARI HUKUKİ STATÜSÜ
Law 764
Prof. Dr. YaĢar GÜRBÜZ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Genel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Yüksek Lisans / Doktora
19.30-22.20 DEMOKRASİ TEORİSİ
Prof. Dr. Oktay UYGUN
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
18.30 – 21.20 MARKA VE TASARIM HUKUKU
Yard. Doç. Dr. Mehmet ġUA, LL.M. & Dr. Jur (Montpellier)
Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
2
19.30 – 22.20 UNITED STATES LAW AND TRIAL ADVOCACY
Law 542
Adj. Prof. Jeffrey P. LIST, B.A. (Paul University, Chicago); Juris Doctor (American University, Washington College of Law)
Marshall Brennan Constitutional Law Instructor
Yeditepe University Faculty of Law
Yüksek Lisans
19.30- 22.20 BORÇLAR VE İCRA İFLAS KANUNU AÇISINDAN BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE
KEFALET SÖZLEŞMESİ – UYGULAMADAN ÖRNEKLERİ İLE (BORÇLAR VE İCRA İFLAS KANUNU
AÇISINDAN)
Yard. Doç. Dr. Ömer Bağcı
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ÇARŞAMBA (WEDNESDAY)
19.30 – 22.20 FUNDAMENTALS OF US LAW OF CONTRACTS
Law 552
Adj. Prof. Shabnam MOJTAHEDI, B.A.(Western Washington University, Bellingham, WA); Juris Doctor, (American University,
Washington College of Law)
Yeditepe University Faculty of Law
Yüksek Lisans
19.30- 22.20 İMAR HUKUKU (Law 771)
Doç. Dr. Pınar Özden
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 INTERNATIONAL AND COMPARATIVE SECURITIES REGULATION
Adj. Prof. Kerem TURUNÇ , Esq, BA.(Yale University) Juris Doctor (University of Virginia)
PERŞEMBE (THURSDAY)
17.30 – 20.20 KARŞILAŞTIRMALI CEZA HUKUKU
Law 734
Prof. Dr. Duygun YARSUVAT
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
18.30 – 21.20 İFA ENGELLERİ
Prof. Dr. Nami BARLAS
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doktora
3
19.30 – 22.20 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI
Law 695
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
17.30 – 20.20 ICC TARAFINDAN KABUL EDİLEN YENİ INCOTERMS
Law 743
Yard. Doç. Dr. Bülent SÖZER
Yeditepe Universitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
17.30 – 20:30 UYGULAMADA TAŞINMAZ DAVALARI
Law 674
Yard. Doç. Dr. Melek YÜCE
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktor
19.30 – 22.20 TIP CEZA HUKUKU– II
Law 657
Yard. Doç. Dr. BarıĢ ERMAN
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 CORPORATE FINANCE
Law 770
Dr. Ġsmail G. ESĠN, LL.M. & PhD. (Tübingen); Member of the ICC Turkish National Committee, the London Court of
International Arbitration(LCIS), the International Bar Association (IBA), the Swiss Arbitration Association (ASA), the German
Arbitration Institute (DIS), the German-Turkish Chamber of Industry and Commerce (AHK) and the American Business Forum in
Turkey (ABFT)
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK
Adj. Prof. Noyan GÖKSU, Esq.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
Yüksek Lisans
18.30 – 21.20 ALLGEMAINE GESCHAFTS BEDINGUNGEN IM TURKISHEN UND IM
DEUTSCHENRECHT
Dr. Cihan AVCI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi
Yüksek Lisans / Doktora
4
CUMA (FRIDAY)
19.30 – 22.20 PARTİ VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ Law
744
Doç. Dr. Ekrem Ali AKARTÜRK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 -22.20 ÖN SÖZLEŞMELER
Law 768
Yard. Doç. Dr. Cem DĠNAR
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
Prof.Dr. Mehmet BAHTĠYAR
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 INTERNATIONAL CIVIL LITIGATION (ULUSLARARASI MEDENİ USUL HUKUKU)
Law 701
Yard. Doç. Dr. Efe DIRENĠSA, LL.M. (East Anglia), Dr. iur. (Heidelberg)
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra – İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
19.30 – 22.20 LAW OF CORPORATIONS Law
666
Adj. Prof. Jeffrery Patrick List
Juris Doctor, (American University, Washington College of Law)
Yeditepe University Faculty of Law
Yüksek Lisans
19.00 – 21.50 INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION Law
706
Assoc. Prof. Jennifer MORRISON, B.A. Georgetown, J.D. (Juris Doctor, with Honors, Columbia University), Member of New
York and District of Columbia Bars
Instructor at Yeditepe University, Faculty of Law
19.00 – 21.50 INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION
Assoc. Prof. Jennifer MORRISON, B.A. Georgetown, J.D. (Juris Doctor, with Honors, Columbia University), Member of New
York and District of Columbia Bars
Instructor at Yeditepe University, Faculty of Law
5
CUMARTESİ (SATURDAY)
10.00 – 12.45 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU II
Law 559
Prof. Dr. Nuray EKġĠ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
14.00 – 16.45 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE ULUSLARARASI TAHKİM
Law 658
Prof. Dr. Nuray EKġĠ
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans / Doktora
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content