close

Enter

Log in using OpenID

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ

embedDownload
ISSN: 2147-1053
BANKA VE FİNANS
HUKUKU DERGİSİ
JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW
Üç Ayda Bir Yayınlanır
This journal is a peer reviewed journal published four times a year.
Cilt: 3 / Sayı: 10
Volume: 3 / Issue: 10
Yıl / Year: 2014
Banka ve Finans Hukuku Dergisi
Journal of Bank and Finance Law
“Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”
Cilt: 3 / Sayı: 10
Volume: 3 / Issue: 10
Yıl / Year: 2014
Yayın Sahibi / Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of
Legal Yayıncılık INC. Publisher and
Executive Editor
Av./Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Responsible Manager:
Yayın Yönetmeni/Editor: Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Yayımcının Adı / Name of Legal Yayıncılık A.Ş
Publishing Company: (Sertifika No./Certificate No. 27563)
Tel.: 0 216 449 04 86
Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic.
Ltd. Şti (Net Copy Center)
(Sertifika No./Certificate No. 13723)
Tel.: (212) 249 40 60
Basıldığı Yer / Place of İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A
Publication: Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Basım Tarihi / Publication Date: Temmuz/July 2014
Yönetim Yeri / Place of Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Management: Tel.: (216) 449 04 85 – 449 04 86
Faks/Fax: (216) 449 04 87
E-posta / E-mail: [email protected]
URL: www.legal.com.tr
Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan
yerel, süreli, hakemli bir hukuk dergisidir.
This journal is a peer reviewed national
law journal published four times a year.
ISSN: 2147-1053
Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD
For citations please use the abbreviation: “BFHD”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-mail: [email protected]
Telefon / Phone: 0 216 449 04 85
Faks / Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi / Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2014
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.Ş’nin
yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair
suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without
the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S.
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr / E-posta: [email protected]
Yayın ve Danışma Kurulu / Editorial and Advisory Board
Av. Nilay Acar
İhsan Akar-Ernst&Young
Yavuz Akbulak-SPK Başkanlık Danışmanı
Mustafa Akın-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi
Soner Altaş-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erişah Arıcan-Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
İlkay Arıkan-TSPAKB Genel Sekreteri
Av. Cemil Aygün-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği
Prof. Dr. Ahmet Battal-Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Bayındır-İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Köksal Bayraktar-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Gizem Bilgiç-Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği
Av. Nihat Boz-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri
Doç. Dr. Ebru Ceylan-İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Murat Duman-HSBC Bank A.Ş. Hukuk Müşavir Yardımcısı
Av. Bora Durmaz-Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği
Prof. Dr. Nuray Ekşi-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Sedat Eratalar-Deloitte
Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş-Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu-Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Necla Akdağ Güney
Av. İbrahim Murat Haznedar-Türkiye İş Bankası Bölge Hukuk Müşaviri
Av. Serkan İçtem-Hukuk Danışmanı
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turgut Kalpsüz
Av. Mehmet Emin Karaağaç-Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri
Doç. Dr. Ali İhsan Karacan-Emekli-İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
SPK Eski Başkanı
Prof. Dr. Sami Karahan-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mahmut Koca-İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Hasan Köroğlu-TMSF Başkanlık Hukuk Müşaviri
Prof. Dr. Bilsay Kuruç-Emekli T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi
Cihat Madanoğlu-TEB Holding Mali İşler Koordinatörü
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat-Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Tekin Memiş-İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Okay Av. Gürhan Okay-TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Abdurrahman Özalp-Dış Ticaret Danışmanı ve ICC Türkiye Milli Komite Üyesi
Prof. Dr. Ömer Özkan-İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Veysi Seviğ-İTO Müşaviri
Prof. Dr. Güzin Üçışık-Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adnan Yayla-CFO, Finansbank
Prof. Dr. A. Caner Yenidünya-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Serap Yılmaz-Bilirkişi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi
Prof. Dr. Aynur Yongalık-Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Bülent Yurdalan-Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı
Dr. Sinan Yüksel-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Tülin Zırhlıoğlu-Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF
BANK AND FINANCE LAW
1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez)
yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal
published four times a year.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank
and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of
legislative development, book reviews and other similar type of papers
which are written in Turkish and in other European languages are
welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana
yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with. doc
or. docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
8
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name(s), formal position(s), institutional affiliation(s) and
contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in the order of
mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.
9
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul
edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik)
dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin
bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other
party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the of the published issue will be sent both to the
author (s) and to the reviewer (s).
BFHD - Volume: 3 / Issue: 10 / Year: 2014
Dergimiz Hakkında / About Our Journal
Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak
yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk
dergisidir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri
ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı
akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan,
banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına
ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed
academic law journal published regularly four times a year,
concentrating on issues of bank and finance law and considers for
publication articles, case notes and comments, discussions of legislative
developments and book reviews. It’s publication life begins at 2012.
Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law,
authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on bank and finance law; with your contributions and support our
journal will progress.
GÜNDEM/AGENDA
…Yorumsuz…
Duyuru, 23.6.2014, www.bddk.org.tr
“Son günlerde, Kurumumuza ulaşan şikâyetler ve basın yayın organlarında yer alan haberlerden kendilerini Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) personeli olarak tanıtan kişilerin, banka
müşterilerine çeşitli iletişim araçlarıyla ulaşarak bankacılık ürünlerine ait
masraf ve komisyonlar ile kredi kartı aidatlarının iadesini sağlayacakları
vaadinde bulundukları anlaşılmıştır. Bu suretle banka müşterilerinin kişisel bilgilerini temin eden kişilerin haksız kazanç sağlama yoluna gidebilecekleri değerlendirilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki Kurumumuz tarafından vatandaşlarımız telefonla aranmamakta ve vatandaşlarımızın bankacılık işlemlerinde kullandıkları kişisel nitelikli bilgiler hiçbir şekil ve surette talep edilmemektedir. Bu itibarla, herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından kendilerini BDDK personeli olarak tanıtarak, kredi masraf, komisyon veya kredi kartı aidatlarının
iadesini sağlayacaklarını vaat eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi,
kişisel bilgilerin korunması hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.”
Böyle dolandırıcılık görülmedi, 21.06.2014, www.milliyet.com.tr
Bankalardan kredi kullanan binlerce müşterinin kafası son günlerde oldukça karışık. Zira bireysel kredi kullanırken ödedikleri dosya
masrafı ve kredi kartı aidatlarını geri alabileceklerine dair telefonlar alıyorlar. Bunun en son örneği Cuma günü İstanbul Fatih’te yaşandı. Bir
ilköğretim okulunda öğretmen olarak çalışan B.G kendisini Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanı olarak tanıtan kişiler tarafından arandı. Geçtiğimiz ay çektiği tüketici kredisi için ödediği
1000 liralık dosya masrafının geri ödeneceği söylendi. Ancak bunun için
300 lira ödeme yapması gerektiği belirtildi. Durumdan şüphelenen genç
öğretmen konuyu polise bildirdi. İstanbul emniyeti şikâyet üzerine harekete geçti.
Bankacılık sırrı delik deşik!
Milliyet.com.tr’ye konuşan Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın
Ağaoğlu, son dönemde bu tür şikâyetlerin sayısının bir hayli arttığına
dikkat çekerek, “İşin ilginç tarafı sözde danışmanlık hizmeti veren bu
şirketler kurdukları özel çağrı merkezleriyle banka müşterilerini cep telefonlarından aramakta ve bankacılık sırrı kapsamındaki sözleşme bilgilerini paylaşmaktadır. Bankalar ve tüketiciler açısından bu durum ciddi bir
bilgi güvenliği sorunu oluşturmaktadır” dedi. Tüketiciler Derneği Başkanı Ağaoğlu, son dönemde yüzlerce banka müşterisinin ‘dosya masrafı
ve kredi kartı aidatınızı geri alacağız’ denilerek arandığını doğruladı.
Türkiye’de toplam 57 milyon kredi kartı olduğunu hatırlatan Ağaoğlu,
“Herkesin cebinde ortalama 3 kredi kartı var. Yılda 150 lira minimum
kredi kartı aidatı ödüyoruz. Buna bir de bireysel krediler (taşıt, konut,
ihtiyaç) eklendiğinde bir tüketicinin cebinden çıkan masraf ve komisyon
ortalama 1500-2000 liraya ulaşıyor” dedi. Türkiye Bankalar Birliği
verilerine göre Mart 2014 itibarıyla Türkiye’de tüketici kredisi kullananların sayısı 14 milyon 683 bine ulaşmış durumda. Yani Türkiye’deki
her 5 kişiden birisi banka kredisi ödüyor. Tüketicilerin bankalara olan
tüketici kredisi borcu ise 234 milyar liraya ulaşmış durumda. Dolayısıyla
fırsatçı şirketler açısından bu durum büyük bir fırsat sunuyor.
300 lira kaptırmanıza gerek yok
Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu şirketlerin kendilerini çoğu zaman kamu kurumu, hukuk bürosu ve danışmanlık şirketi
olarak gösterdiğine işaret ederek, tüketicileri bu kişilere karşı dikkatli
olmaya çağırdı. Ağaoğlu şunları söyledi: “Tüketiciler eğer gerçekten
bankalara ödedikleri ücret, komisyon ve aidatları geri almak isterse tüketici derneklerinin internet sitelerindeki örnek dilekçeleri ücretsiz olarak indirsinler ve İlçelerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine başvursunlar.
Kimseye para kaptırmasınlar…” Öte yandan Tüketici Hukuku Enstitüsü
Başkanı Mehmet İmrek, bu konuda önümüzdeki hafta suç duyurusunda
bulunacaklarını açıkladı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na
da, ‘yanıltıcı reklam’ yüzünden şikâyette bulunacaklarını sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Yönetmeni
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 3 / Sayı: 10
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Makaleler..................................................................................................................... 19
Türkiye’de Gıda Perakende Sektöründe Finansal Analiz
Doç. Dr. Ayten ÇETİN
Nebi Salih KARAHAN ............................................................................................. 21
İlişkili Taraf İşlemleri Üzerine - Giriş ve Bir Tarama
Doç. Dr. Ali İhsan KARACAN ................................................................................ 45
6502 Sayılı TKHK’na Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
Dr. Sevgi BOZKURT YAŞAR ................................................................................ 107
Anonim Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündeminde
Hangi Hususlara Yer Verilmelidir?
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) ...................... 163
Payları Borsada İşlem Görmeyen Anonim Ortaklıklara
İlişkin Özel Durumlar
Yavuz AKBULAK (SPK Başuzmanı) ..................................................................... 173
Haberler..................................................................................................................... 183
Yargıtay Kararları.................................................................................................... 317
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 319
Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı........................................................................ 336
Yargıtay Ceza Daire Kararı................................................................................... 354
Danıştay Kararları.................................................................................................... 357
Danıştay Daire Kararları ....................................................................................... 359
İdari Görüşler ........................................................................................................... 371
Sirküler Listesi ...................................................................................................... 373
Sirkülerler.............................................................................................................. 375
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 383
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ................................................... 423
LEGALBANK ABONELİK FORMU........................................................................ 424
JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW
Volume: 3 / Issue: 10
Year: 2014
CONTENTS
Articles ......................................................................................................................... 19
Financial Analysis of Food in Retail Sector in Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ayten ÇETİN
Nebi Salih KARAHAN ............................................................................................. 21
Related Party Transactions - Introduction and a Literature
Review
Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN..................................................................... 45
Consumer Credit Agreements under the 6502 Numbered Law
Regarding Consumer Protection
Dr. Sevgi BOZKURT YAŞAR ................................................................................ 107
Which Subjects Should be on the Agenda of a Corporation’s General Board of
Directors’ Meeting?
Soner ALTAŞ (Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector) ... 163
Special Matters Regarding Closely Held Corporations
Yavuz AKBULAK (Securities and Exchange Commission Chief Expert).............. 173
The News ................................................................................................................... 183
Court of Cassation Decisions ................................................................................... 317
Court of Cassation Civil Chambers Decisions............................................................ 319
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision ...................................... 336
Court of Appeal Criminal Chamber Decision............................................................. 354
Council of State Decisions ........................................................................................ 357
Council of State Chamber Decisions .......................................................................... 359
Administrative Opinions .......................................................................................... 371
Circular List ................................................................................................................ 373
Circulars...................................................................................................................... 375
Important Information................................................................................................. 383
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS..................................... 423
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ............. 424
MA KA L E L E R
ARTICLES
* Türkiye’de Gıda Perakende Sektöründe Finansal Analiz
Financial Analysis of Food in Retail Sector in Turkey
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ayten ÇETİN
Nebi Salih KARAHAN
* İlişkili Taraf İşlemleri Üzerine - Giriş ve Bir Tarama
Related Party Transactions - Introduction and a Literature Review
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN
* 6502 Sayılı TKHK’na Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
Consumer Credit Agreements under the 6502 Numbered Law Regarding
Consumer Protection
Dr. Sevgi BOZKURT YAŞAR
* Anonim Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündeminde Hangi
Hususlara Yer Verilmelidir?
Which Subjects Should be on the Agenda of a Corporation’s General Board
of Directors’ Meeting?
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
* Payları Borsada İşlem Görmeyen Anonim Ortaklıklara İlişkin Özel
Durumlar
Special Matters Regarding Closely Held Corporations
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/Securities and Exchange Commission Chief Expert)
H
TÜRKİYE’DE GIDA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE
FİNANSAL ANALİZ
(FINANCIAL ANALYSIS OF FOOD IN RETAIL SECTOR IN TURKEY)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ayten ÇETİN*
Nebi Salih KARAHAN**
ÖZET
Finansal analiz, bir işletmenin finansal durumunun ve finansal
yönden, gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirtmek için, finansal
tablolarda yer alan değişikliklerin, kalemler arasındaki ilişkilerin ve bu
ilişkilerinin incelenmesini ve yorumlanmasını kapsar.Finansal analizle
bir işletmenin hem geçmiş hem de mevcut finansal durumu değerlendirilmekte ve işletmenin finansal durumu ve gerçekleştirdiği faaliyetler
açısından güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik fırsat ve tehditler
belirlenebilmektedir. Bu bağlamda gelecekle ilgili yapılacak planların
daha etkin olması sağlanabilmektedir. İşletmelerin amaçlarına ne derecede ulaştığını görmek, yıl içinde yapmış olduğu faaliyetlerinin bir bütün
olarak ele alınmasıyla işletme performansının seviyesinin ortaya konmasıdır. Bu sebeple finansal analiz ile işletmenin finansal politikaları belirlenmiş olur.
Anahtar Kelimeler: Gıda Perakende Sektörü, Finansal Tablolar
Analizi, Finansal Analiz Teknikleri
ABSTRACT
Financial analysis, financial aspects of a company's financial
situation, development is sufficient to indicate that, of the changes taking
place in the financial statements, the relationship between the pen and
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi
**
Marmara Üniversitesi, Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Öğrencisi
*
20
Türkiye’de Gıda Perakende Sektöründe Finansal Analiz
the examination and interpretation of this relationship covers. Financial
analysis of a company being evaluated, both past and present financial
situation and the financial situation of the company and the company's
activities in terms of strengths and weaknesses, opportunities and threats
for the future can be identified. In this context, to be made about the
future plans could be rendered more effective. The purpose of business is
to see to what extent reached, which was made during the year as a
whole, with a discussion of the activities was to demonstrate the level of
business performance. For this reason, the financial analysis of the
company's financial policy is determined.
Keywords: Food Retail Industry, Financial Statement Analysis,
Financial Analysis Techniques
***
“...Sonuçta, günbegün faaliyet hacmini artıran gıda perakende
sektöründe faaliyet gösteren bu firmanın analizi yukarıda anlatmış
olduğumuz verileri doğrular niteliktedir. Gıda perakende sektörünün her
geçen yıl artan cirosu, yapılmış olan bu analizle birlikte firma bazında da
onaylanmıştır. Finansal analizi yapılan bu firma, piyasa değeri olarak
olmasa da defter değeri bazında sektörde lider olarak tanımlayabileceğimiz
konumdadır. Yapılan analiz sonucunda firmanın kısa vadeli borçlarını
ödemede bir sıkıntı yaşamadığını fakat net işletme sermayesinin yetersiz
olduğu, finansman riskinin olmadığı bunun nedeninin ise kaynak planlamasında Özkaynak desteğinin artmış olması, var olan özsermayesini
verimli kullandığı, firmanın alacaklarının çok az bir miktarda olduğu
bunun nedenin ise firmanın alacak tahsil politikasında etkin ve agresif
bir rol oynadığı, pazarlama stratejisini doğru uyguladığı ve borsada bu
şirkete yatırılan paranın karlı bir geri dönüşünün olacağı tespit
edilmiştir...”
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
H
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÜZERİNE GİRİŞ VE BİR TARAMA
(RELATED PARTY TRANSACTIONS - INTRODUCTION
AND A LITERATURE REVIEW)
Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ali İhsan KARACAN*
ÖZET
Hem şirketler hukuku ile ilgili kısmında yeni Türk Ticaret Kanunu
hem de yeni Sermaye Piyasası Kanunu ilişkili taraf işlemlerini eski kurallara kıyasla daha ayrıntılı biçimde düzenlemişlerdir. Diğer yandan
Sermaye Piyasası Kanunu ilişkili taraf işlemlerini hem hukuksal hem de
cezai yaptırımlara bağlamıştır.
Makale esas itibariyle konu üzerine yapılmış önemli bulguları ve
analizleri olan çalışmaları taramak ve bunları aktarmak amacını taşımaktadır.
Bu çalışmada konuyu genel olarak ele almak amacıyla önce kontrol etmenin özel yararları ve özel yararların ölçülmesi; kendi yararına
işlemler ve bu konuda geliştirilen endeks, yönetici karşıtı haklar endeksi
ele alınmıştır. Son Bölümde de ilişkili taraf işlemlerinin kurulması incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: İlişikli taraf işlemleri, kontrol etmenin özel
yararları, kendi yararına işlemler.
ABSTRACT
New Commercial Code and new Capital Markets Law both regulated
related party transactions in detailed. Capital Markets Law has been
brought legal and penal sanctions for abuse of control power by contolling
shareholders.
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Eski Bankalar Yeminli Baş Murakıbı, Yapı ve Kredi Bankası ve T.Garanti Bankası
yönetim kurulu eski üyesi, Sermaye Piyasası Kurulu Eski Başkanı, İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi
22
İlişkili Taraf İşlemleri Üzerine - Giriş ve Bir Tarama
In this paper, related literature on subject that I found important is
reviewed.
Literature on Private benefits of control and its masurements, selfdealing and anti-self dealing index, anti-director rights index surveyed and
reviewed. Later, approaches to related party transactions is explained.
Keywords: Related party transactions, private benefits of control,
self-dealing
“...Sermaye piyasası hukukunda da karışık bir yöntem
benimsenmiş gibi görünmektedir. Sistemde kanımca esas itibariyle
“sorumluluk kuralı” benimsenmiştir. Bazı işlemlerde değerleme
yapılmasını ve kamuya açıklamayı arayan düzenleme de sorumluluk
kuralının geçerliğini destekleyici düzenlemelerdir.
SPKn m.17/3 iki konuda sanki “azınlığın çoğunluğu” kuralını benimsediğini gösteren hükümlere sahipmiş gibi görünmektedir. Bunlardan ilki SPKr tarafından belirlenecek ilişkili taraf işlemlerinde yönetim
kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun (iki üye ise tamamı, üç üye var ise ikisinin, dört üyenin üçünün gibi)
onayı aranacaktır. Burada yönetim kurulunda azınlık durumunda olan
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun kararı aranmaktadır.
Ancak burada sorun, bağımsız yönetim kurulu üyeleri azınlıktaki pay
sahiplerinin temsilcileri değildirler; onların önerilme ve seçilme sistemlerine bakıldığında çoğunluk pay sahibi tarafından seçildikleri görülecektir. Bu nedenle SPKn tarafından öngörülen bu sistemin pratikte bir
mülkiyet kuralı yada azınlığın çoğunluğu kuralı olarak işlev göreceğini
söylemek zordur. Yine m. 17/3 deki ikinci konu bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmayan ilişkili taraf işlemleri genel kurula
sunulmakta ve burada ilişkili kişilerin oy kullanamıyacakları bir oylama
ile ve onlar dışında kalanların oy çokluğuyla karar alınması gerekmektedir. Burada ilke olarak bir “azınlığın çoğunluğu” sistemi olmakla birlikte
ilişkili taraf işlemi için bu bir ön koşul değildir. Tam tersine bir kaç
aşamada öngörülen koşulların yada durumların gerçekleşmesi halinde en
son başvurulacak bir yöntemdir. Bu nedenle de bir mülkiyet kuralı olarak ve azınlığın çoğunluğu kuralı olarak pratikte koruma işlevinin zayıf
olacağını hatta olmayacağını söylemeliyim.
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
H
6502 SAYILI TKHK’NA GÖRE TÜKETİCİ KREDİSİ
SÖZLEŞMELERİ
(CONSUMER CREDIT AGREEMENTS UNDER THE 6502 NUMBERED LAW
REGARDING CONSUMER PROTECTION)
Dr. Sevgi BOZKURT YAŞAR
ÖZET
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 2008/48 sayılı AB direktifini dikkate alarak 22 ila 31. maddelerinde tüketici kredilerini ayrıntılı şekilde düzenlemiştir. TKHK kapsamında tüketici kredisi
ve bağlı krediler kavramları direktife uygun şekilde yeniden tanımlanmış, tüketicinin sözleşme öncesi bilgilendirilmesi ve cayma hakkı gibi
yeni haklar düzenlenmiştir. Ayrıca haksız şartları daha ayrıntılı şekilde
ele alan Kanun’un 6. maddesi ve kredinin ödenmesinin teminat altına
alınmasına yönelik sigorta yaptırılması hususunu düzenleyen Kanun’un
29. maddesi, uygulamada karşılaşılan pek çok sorunun çözümüne katkı
sağlayacak niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri,
Cayma Hakkı, Sözleşme Öncesi Bilgilendirme, Bağlı Krediler, Haksız
Şartlar.
ABSTRACT
Taking into account Directive 2008/48/EC of the European
Parliament and of the Council, Consumer Protection Act no. 6502
arranged consumer credits in articles 22 to 31 precisely. In Consumer
Protection Act consumer credits and linked credit agreements were
redefined accordingly directive, pre-contractual information and right of
withdrawal were arranged. Additionally unfair terms which was handled
in article 6 of Act and insurance for putting under cover the consumer
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
24
6502 sayılı TKHK’na Göre Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
credit was handled in article 29 can support to resolve the problems
which were encountered in practice.
Keywords: Consumer, Consumer Credit Agreements, Right of
Withdrawal, Pre-Contractual Information, Linked Credit Agreements,
Unfair Terms.
***
“..07.11.2013 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 28.11.213
tarihli 28835 sayılı RG’de yayımlanan 6502 sayılı TKHK uygulamada
karşılaşılan pek çok sorunun çözümü amacı ile m. 22 vd. maddeleri ile
tüketici kredisi sözleşmelerini daha ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu
düzenlemelerde Avrupa Birliği Konseyinin 2008/48 sayılı direktif
hükümlerinin dikkate alındığı ve önemli değişikliklerin yapıldığı
görülmektedir.
Tüketici Kredi Sözleşmeleri iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler
olmakla birlikte kredi veren konumundaki banka ve finans kuruluşlarının
sözleşmenin karşı tarafını oluşturan tüketicilere oranla çok güçlü oldukları açıktır. Tüketicinin kredi verene karşı korunması sorunu oldukça
önem arz etmektedir. TKHK ile bu sorun giderilmeye çalışılmıştır.
6502 sayılı Kanun ile tüketici kredilerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmış, özellikle tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketicinin 14
gün içinde cayma hakkına sahip kılınması, isteğe bağlı sigortaların tüketicinin açık talebi olmaksızın yaptırılamayacağı ve tüketicinin istediği
sigorta şirketi ile imzaladığı poliçenin kredi veren tarafından kabul edilmesi gerekliliğinin öngörülmüş olması önemli gelişmelerdir. Tüketicinin
sözleşme öncesi bilgilendirilmesi yükümlülüğünün kanun kapsamında
düzenlenmiş olması da olumlu bir yenilik olarak görülmektedir...”
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
H
ANONİM ŞİRKETİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ HUSUSLARA
YER VERİLMELİDİR?∗
(WHICH SUBJECTS SHOULD BE ON THE AGENDA OF A CORPORATION’S
GENERAL BOARD OF DIRECTORS’ MEETING?)
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
ÖZET
Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerin 2013 yılına ait
olağan genel kurul toplantılarını en geç 2014 yılının Mart ayının sonuna
kadar yapmaları gerekiyordu ve bu süre geçti. TTK, olağan genel kurul
toplantısının zamanında yapılmaması hali için herhangi bir cezaî sorumluluk öngörmese de, genel kurulun uzun bir süreden beri toplanmaması şirketin feshini gerektirdiğinden, yasal üç aylık süre geçirilmiş olsa
dahi 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının mümkün olan en
kısa zamanda yapılması gerekir. Olağan genel kurulda görüşülecek hususlar gündem olarak belirlenmelidir ve yeni TTK’nın getirdiği bazı
yükümlülükler nedeniyle belirli birtakım hususlar gündeme alınıp olağan
genel kurul toplantısında görüşülmelidir. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı
yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerin 2014 yılında yapacakları olağan genel kurul toplantılarının gündeminde yer vermeleri gereken hususlar ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: anonim şirket, genel kurul, olağan genel kurul toplantısı, gündem, esas sözleşme uyumu.
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
26
Anonim Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündeminde Hangi
Hususlara Yer Verilmelidir?
ABSTARCT
Under the Turkish Code of Commerce (TCC), corporations must
have concluded their 2013 General Board of Directors’ Meeting, until
the end of March 2014 at the latest; and this period has already expired.
Under the TCC, when the Board of Directors’ meeting is not conducted
in a timely manner, there is no penal provision. However, in situations
when the corporation fails to meet for a long time, the code dictates the
termination of the corporation. Therefore, even though the legally
required three-month period has already expired, the 2013 General Board of Directors’ Meeting must be conducted as soon as possible. The
subjects that will be discussed during the General Board of Directors’
Meeting must be on the agenda; and due to the obligations that the new
TCC mandates, certain matters must be on the agenda, and they must be
discussed during the General Board of Directors’ Meeting. Here, under
the 6102 numbered new Turkish Code of Commerce, matters which must
be on the agenda of the corporations’ 2014 General Board of Directors’
Meeting, are discussed on this paper.
Keywords: Corporation, Board of Directors, General Board of
Directors’ Meeting, agenda, compliance with the articles of incorporation.
***
“..6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay
içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Anonim şirketlerin olağan genel kurul toplantılarının gündeminde hangi hususların bulunacağı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik’te sayılmıştır. Kanun ve esas sözleşme gereği
genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu da, olağan genel kurul toplantı gündemine
yazılabilir...”
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
H
PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ANONİM
ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR*
(SPECIAL MATTERS REGARDING CLOSELY HELD CORPORATIONS)
Yavuz AKBULAK
(SPK Başuzmanı/SEC Chief Expert)
ÖZET
Sermaye piyasaları bakımından hiç kuşkusuz en temel konulardan
birisi de yatırımcının bilgiye erişimi ve bilginin yatırımcıya sunumudur.
Kısaca kamuyu aydınlatma olarak ifade edilen bu konu, özellikle payları
borsalarda işlem gören halka açık anonim şirketler bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü payın ya da daha genel ifadeyle sermaye
piyasasının fiyatını etkileyen çok çeşitli bilgi mevcuttur; firmanın denetimi, yapmayı planladığı/yapmakta olduğu yatırımlar, işçilerle olan ilişkiler/sorunlar, borçlanma, para bulma sıkıntısı, sermaye artırımı/azaltımı
gibi hususlar bu etkileri yaratan bilgiye örnek verilebilir. ...
Anahtar Kelimeler: Sermaye piyasası, Yeni Sermaye Piyasası
Kanunu, kamuyu aydınlatma, payları borsada işlem görmeyen halka açık
anonim ortaklıklar, özel durumlar
ABSTRACT
One of the basic subjects regarding capital markets is the investor’s
access to information, and presentation of information to the investor. This
matter, which is described as public disclosure, is of utmost importance for
publicly traded companies. There is much information that would effect the
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın
çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm
hata ve eksiklikler yazarına aittir.
28
Payları Borsada İşlem Görmeyen Anonim Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar
price of the share; in other words, the price of the capital market. Some
examples of this information that would cause this effect may be cited as:
inspection of the corporation; its future/current investments; its
relationship/problems with its workers; borrowing; difficulty in obtaining
money; increasing/decreasing capital...
Keywords: Capital Market, The New Capital Market Law, public
disclosure, closely held corporations open to public, special matters
***
“..Sermaye piyasalarının vazgeçilmez unsurlarından olan kamuyu
aydınlatma konusunda yapılmış düzenlemelerin en önemlilerinden biri
olan “II-15.2” sayılı Tebliğ’le;
a) 6362 sayılı SPKn’na uyum sağlanmış ve anılan Kanun uyarınca
çeşitli güncellemeler yapılmıştır.
b) Payları borsada işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıklarla
ilgili önemli bilgi, olay ve gelişmelerde ortaklıklar ve/veya ilgili taraflarca kamuya açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma usul ve
esasları belirlenmiştir.
c) “Özel durumlar” ve “İlgili taraflar” tanımlanarak açıklanacak
özel durumlar ile ortaklık dışında mezkur Tebliğ uyarınca açıklama
yapmakla yükümlü diğer kişiler belirlenmiştir.
ç) Ortaklık sermayesindeki pay veya toplam oy haklarının söz konusu Tebliğde belirlenen oranlara ulaşması veya söz konusu oranların
altına düşmesi ya da ortaklığın yönetim kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak el değiştirmesi durumunda, işlemi gerçekleştirenler tarafından “Pay Alım /Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklama Formu”
kullanılarak açıklama yapılması düzenlenmiştir.
d) Ortaklığın yönetim kontrolünde veya sermayesini temsil eden
paylarında ya da oy haklarında meydana gelen değişimler haricindeki
diğer özel durum açıklamalarının, ortaklıklar tarafından “Özel Durum
Açıklama Formu” kullanılarak yapılması düzenlenmiştir.
e) SPK’ya gönderilecek özel durum açıklamalarının SPK internet
sitesinde kamuya duyurulacağı hüküm altına alınmıştır.
Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
HA B E R L E R
THE NEWS
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)
* Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım
ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
* Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız
Denetimi
(BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35
* T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük
Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
(Tebliğ No: 2014/8)
* Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde
(Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)
* Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)
* Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
* Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik
* Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)
* Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (Bds 810)
Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37
* Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
* Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki
Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (Bds 805) Hakkında
Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 36)
* Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)
* Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta
Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik
* Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve
Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
* Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
* Sosyal Güvenlik Kurumu Devrine İlişkin Sürenin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar
* Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2014-32/42)
* Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde
(Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)
* Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
* Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik
* Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
* Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği
* Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem
Planları Hakkında Genelge
* Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum
ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ
* Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
* 21/5/2014 Tarihli ve 2014/6400 sayılı Kararnamenin Eki Karar
* Sermaye Piyasası Kurulu Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
* Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği
(Seri:V, No:130)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III-55.2)
* Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
(III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.A)
* Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve
Denetimine İlişkin Tebliğ
* Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
* Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik
* Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Sıra No: 436)
Haberlerin tamamını dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY KARARLARI
COURT OF CASSATION DECISIONS
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Court of Cassation Civil Chambers Decisions
* Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı
Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision
* Yargıtay Ceza Daire Kararı
Court of Appeal Criminal Chamber Decision
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6136
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/8580
4721 s. TMK/6, 1023
Tarihi:
10.04.2014
• AİLE KONUTU ŞERHİ
• TAPUYA GÜVEN İLKESİ
• İYİNİYET
ÖZETİ: Somut olayda, lehine ipotek tesis edilen bankanın kötüniyetli
olduğu kanıtlanamamıştır. Ayrıca davacı eş ipoteğe dayanak
olan kredi sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalamış ve borcun
ödenmemesi üzerine de davalı eşinin 24.09.2009 tarihinde
verdiği yetki ile borcun yapılandırılması ile ilgili işlemlere
girişmiş ve bu amaçla yapılandırılan kredilerde alınacak taahhütname belgesini “borçlu” sıfatı ile imzalamıştır. Dava
konusu taşınmaza aile konutu şerhi ise bu işlemlerden sonra
22.03.2010 tarihinde konulmuştur. Tapuya güven İlkesini esas
alan Türk Medeni Kanunu'nun koşulları işlem tarafı olan
banka lehine gerçekleşmiştir. Öyleyse davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/6081
Karar No. 2014/5907
Tarihi:
01.04.2014
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/366
6100 s. HMK/G.3
1086 s. HUMK/428
• KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINA EN YÜKSEK
BANKA MEVDUAT FAİZİ İŞLETİLMESİ
ÖZETİ: Taraflara banka isimlerini bildirmek için süre verilmediği,
borçlu vekilinin bildirdiği bankalardan en yüksek mevduat
faiz oranları sorulmadan ve bilirkişi raporu aldırılmadan hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Mahkemece,
yukarıda bildirilen ilkeler ışığında, her iki tarafın da bildirdiği
tüm bankalardan faiz oranları getirtilerek bilirkişi raporu
alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekir.
34
Yargıtay Kararları
YARGITAY
10. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/2734
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/2665
Tarihi:
13.02.2014
• İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI
• BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE
KULLANILMASI
Uyuşmazlık,
murisin vefatından sonra banka kartı vasıtasıyla
ÖZETİ:
çekilen aylığının tahsilinden kaynaklanmaktadır. Söz konusu
fiil, ceza hukukunda Türk Ceza Kanununun “Banka veya
kredi kartlarının kötüye kullanılması” başlıklı 245. maddesinde müeyyideye bağlanmış olup, anılan maddede başkasına
ait bir banka veya kredi kartını kullanarak yarar sağlamak
hususu cezalandırılmıştır. Özel hukuk alanında ise; davanın,
somut olayın özelliğine göre, sebepsiz zenginleşme ya da haksız fiilden kaynaklandığı kabul edilebilir. Bu hukuki sebeplerden herhangi birine dayanılması imkan dahilinde olup, bu
durumda hakların yarışmasından (telahukundan) bahsedilir.
Belirtilen hukuki ve fiili durumlar ılığında, somut olayda,
uyuşmazlığın, haksız fiilden kaynaklandığı, sosyal güvenlik
hukukundan kaynaklanmadığı belirgin olup, bu yönde, davada 5510 s. Kanunun uygulama yeri bulunmadığı gibi,
uyuşmazlığın 5510 s. Kanunun uygulanmasından kaynaklandığını ortaya koyacak başka bir hüküm de mevcut değildir. Bu
nedenle, davanın İş Mahkemesinde değil, genel mahkemede
görülmesi gerekir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/10806
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/3226
6102 s. TTK/711
Tarihi:
21.02.2014
• BANKACA YAPILAN ÖDEMENİN DAVACININ
HESABINDAN RIZASI DIŞINDA YAPILDIĞI İDDİASI
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
Court of Cassation Decisions
35
ÖZETİ: Davalı vekili, davacının hesabından annesine ait kredi kartı
borçlarının 2003-2009 arası tahsil edildiğini, yapılan işlemlerin hesap cüzdanına işlendiğini, davacının ödemelere vakıf
olduğunu, yapılan işleme icazet verildiğini savunarak, davanın
reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, G.V.R.'e ait kredi kartının
davacı tarafından teslim alındığı, davacını hesabını internet
ortamında takip edilebildiği, kredi kartına ilişkin ödemelerin
hesap cüzdanına yazdırıldığı, davacının yapılan ödemeleri
benimsediği, bankaca yapılan işleme icazet verdiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/11833
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/2980
6102 s. TTK7730
Tarihi:
20.02.2014
• ÇEKTE REHİN CİROSUNUN MÜMKÜN OLMADIĞI
ÖZETİ: Davaya konu çeklerin davalı şirketin davacı bankadan kullandığı kredinin teminatını oluşturmak amacıyla ciro yolu ile
davacı bankaya geçtiği taraflar arasında uyuşmazlık konusu
değildir. Poliçeye ait olup, çek hakkında da uygulanması
mümkün hükümleri düzenleyen TTK'nın 730. maddesinde
rehin cirosu ile ilgili aynı Kanun'un 601. maddesine yapılmış
bir atıf bulunmamaktadır. Bu durumda çekte rehin cirosu caiz
olmayıp, rehin veya bunun sonucu elde etmeye yönelik teminat amacıyla çekin ciro edilmesi halinde çeki devir alan kişi
çeke dayalı hakları kullanamaz.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/12340
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/13922
Tarihi:
12.05.2014
• MESKENİYET ŞİKAYETİ
BFHD - Volume: 3 / Issue: 10 / Year: 2014
Yargıtay Kararları
36
ÖZETİ: Borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunduğu taşınmazın tapu
kaydında Türkiye Cumhuriyeti Z. Bankası A.Ş. lehine tesis
edilen 05.04.2011 tarihli ipoteğin mevcut olduğu ve takibin de
lehine ipotek kurulan banka tarafından bu ipoteğe dayanılarak başlatıldığı görülmektedir. Borçlu, alacaklı bankadan
aldığı kredi karşılığında şikayete konu taşınmazı ipotek ettirdiğinden, İİK'nun 82/2. maddesi gereğince bu alacaklıya karşı
haczedilmezlik şikayetinden vazgeçmiş sayılır. O halde, mahkemece şikayetin bu nedenle reddi gerekirken, işin esası incelenerek ret kararı verilmesi isabetsiz ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/13315
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/13503
4077 s. TKHK/2
Tarihi:
29.04.2014
• İPOTEĞİN FEKKİ ÜCRETİ
• DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN MEVDUATA
UYGULANACAK EN YÜKSEK FAİZ
• TİCARİ KREDİ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN
UYUŞMAZLIKLAR
ÖZETİ: Genel hukuk prensiplerinden olan “hiç kimse kendi kusuruna
dayanarak menfaat elde edemez” ilkesi gözetildiğinde, bankanın yasal dayanağı olmaksızın aldığı kalemlerin hesabına
girdiği andan itibaren faizi ile birlikte iade etmesi hakkaniyet
ve adalete uygun olur.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/9931
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/11219
6100 s. HMK/114
Tarihi:
11.04.2014
• KREDİ KULLANIMI ESNASINDA HAKSIZ OLARAK
YAPILDIĞI İLERİ SÜRÜLEN KESİNTİNİN
İADESİNİN SAĞLANMASI
• MUARAZANIN MENİ DAVASI
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
Court of Cassation Decisions
37
ÖZETİ: Davacının sureti, kendisinde bulunan belgeleri yeniden bankadan talep ederek muaraza yaratması hukuken korunamaz.
Kaldı ki davacı tarafından haksız olarak yapıldığı iddia edilen
kesintinin iadesi için miktar belirtmeksizin Tüketici Sorunları
Hakem Heyetine harçsız olarak başvurulması mümkündür.
Yapılan kesinti tutarına göre hakem heyetince verilen karar
kesin veya Tüketici Mahkemesinde açılacak dava için kesin
delil niteliği taşıyacaktır. Bir başka anlatımla davacı yanın
amacı, kredi kullanımı esnasında haksız olarak yapıldığı ileri
sürülen kesintinin iadesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla başvurulacak hukuki mercilerce öncelikle bankaca yapılan kesinti
tutarının belirleneceği göz önüne alındığında davacının isteminin ayrı bir dava şeklinde ileri sürülmesinde hukuki yararda bulunmamaktadır. O halde mahkemece, davanın reddine karar vermek gerekir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10887
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/9790
4077 s. TKHK/10
Tarihi:
31.03.2014
• TÜKETİCİ KREDİSİ
• HESAP İŞLETİM ÜCRETİ
• TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ
DAVASI
Davalı
bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden
ÖZETİ:
isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde,
bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu,
makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı bankadan bu
yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi
ya da heyetinden, yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında ve
kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl
olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler
gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan
nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
BFHD - Volume: 3 / Issue: 10 / Year: 2014
Yargıtay Kararları
38
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/7100
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2014/6705
2709 s. AY/36
Tarihi:
11.03.2014
6100 s. HMK/27, 297
• DURUŞMA AÇILMAKSIZIN DAVANIN REDDİ
KARARI VERİLMESİ
ÖZETİ: Savunma hakkı Anayasanın 36.maddesinde güvence altına
alındığı gibi, karar tarihinde yürürlükte bulunan HMK.nun
27.maddesi hükmüne göre de, davanın tarafları, müdahiller ve
yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak
hukuki dinlenilme hakkına sahip olup, başka bir anlatımla,
davalıya savunma hakkını kullanma olanağı verilmeden hüküm kurulamaz. HMK.'nın 320/1.maddesinde “mahkeme
mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden
dosya üzerinden karar vereceği” belirtilmişse de 2014/71006705 bunun ancak ön inceleme aşamasında ve “mümkün olan
hallerde” olduğu belirtilmek suretiyle yasanın uygulama alanı
dar bir çerçeve ile belirlenmiştir.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARI
COURT OF APPEAL ASSEMBLY OF CRIMINAL CHAMBERS DECISION
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
2013/10-637
Karar No. 2014/137
5237 s. TCK/62, 52, 53, 63, 188
Tarihi:
25.03.2014
• UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE
TİCARETİ SUÇU
ÖZETİ: Somut olay ve olgularla, bu bağlamda ele geçirilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerle açıkça örtüşmeyen telefon konuşmaları delil olarak mahkumiyet hükmüne esas alınamaz.
Sanığın telefon konuşmalarında ve mesajlarında belirtilen
maddelerin ele geçmemesi nedeniyle, bunların uyuşturucu
veya uyarıcı madde olarak kabul edilmesine olanak yoktur.
Diğer yandan, telefon konuşmaları ve mesajlar, S. dışındaki
sanıklarda ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili
olay ve olgularla, bu bağlamda sözü edilen maddelerle örtüşmemektedir. Sanığın sabit olan tek fiili, diğer sanıklar S. ve E.
arasında irtibat sağlayarak, S.'da ele geçirilen kokainin S.
tarafından E.'dan satın alınmasına yardım etmekten ibarettir.
Bu nedenle sanık hakkında TCK'nın 39. maddesinin uygulanması gerektiğine ilişkin Özel Daire'nin bozma kararı doğrudur.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY CEZA DAİRE KARARI
COURT OF APPEAL CRIMINAL CHAMBER DECISION
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
2013/16424
5237 s. TCK/43
Karar No. 2014/9992
Tarihi:
21.04.2014
• BAŞKASINA AİT KREDİ KARTI İLE FARKLI
ZAMANLARDA NAKİT ÇEKİM YAPMA
ÖZETİ: Sanığın, katılana ait bankamatik kartı ile değişik zamanlarda,
nakit çekim yapmasının zincirleme suç oluşturduğu gözetilerek, hakkında TCK. uyarınca hükmedilen cezadan artırım
yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, 01.03.2008 tarihinde
yürürlüğe giren 5739 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle 5237
sayılı TCK.nın 50/6. madde ve fıkrasında yer alan “yaptırım”
ibaresinin “tedbir” olarak değiştirilip, 5275 sayılı CGTİK.nın
106. maddesinin 4 ve 9. fıkralarının yeniden düzenlenip, 10.
fıkrasının da yürürlükten kaldırılması karşısında, infazda
yetkiyi kısıtlayacak şekilde hürriyeti bağlayıcı ceza yanında
hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapis
cezasına karar verileceğinin belirtilmesi, sanığın yalnızca
kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri
açısından koşullu salıverilmesine kadar kısıtlama uygulanabilecek iken, kendi altsoyu dışındakiler üzerindeki yetkilerini
de kapsayacak şekilde uygulama yapılması yasaya aykırıdır.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
DANIŞTAY KARARLARI
COUNCIL OF STATE DECISIONS
* Danıştay Daire Kararları
Council of State Chamber Decisions
DANIŞTAY DAİRE KARARLARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISIONS
DANIŞTAY
5. DAİRE
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
2013/7067
Karar No. 2014/307
Tarihi:
21.01.2014
• MEMUR YA DA DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ
ARASINDA SAYILMAYAN İLLER BANKASI ÇALIŞANI
OLAN DAVACI HAKKINDA KURULAN İŞLEMDEN
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE
ADLİ YARGI GÖREVLİDİR
ÖZETİ: İller Bankasının özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği
olan, anonim şirket statüsünde kalkınma ve yatırım bankası
olduğu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre örgütlendiği,
personel rejiminin de bu esaslara uygun olduğu, bankanın
hizmetinin Anayasa'nın 128. maddesi kapsamında genel idare
esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerden sayılamayacağı, personelinin de bu maddeye göre memur
ya da diğer kamu görevlileri kapsamında olmadığı vurgulanmıştır. Memur ya da diğer kamu görevlileri arasında sayılmayan İller Bankası çalışanı olan davacı hakkında kurulan işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümünde adli yargının
görevli olduğu sonucuna varılmıştır.
DANIŞTAY
5. DAİRESİ
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
2013/373
Karar No. 2013/4137
Tarihi:
21.05.2013
• İLLER BANKASI A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETMELİĞİ”NİN 1, 2, 3 VE 109. MADDELERİNİN
İPTALİ
Danıştay Kararları
44
ÖZETİ: TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından, 29.04.2011
tarih ve 27919 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 2011/1675
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği”nin 1. ve
2. maddeleri ile 3/1-ç maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle İller Bankası Anonim
Şirketi ve Başbakanlık’a karşı açılan davada; iptali istenilen
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin dayanağı olan 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 11. maddesinin; Anayasa’nın 7., 11.,
123. ve 128. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla itiraz yoluyla
iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru talebi Danıştay
Onikinci Dairesince ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesine
başvurulmuştur.
DANIŞTAY
13. DAİRESİ
Esas No.
İlgili Kanun/Madde
2012/2994
Karar No. 2013/1113
Tarihi:
17.04.2013
• İDARE TARAFINDAN HİZMET ALIM İHALESİNİN
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE
YAPILMASI GEREKTİĞİ
ÖZETİ: Belediye tarafından yapılan uyuşmazlık konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin de
aktarılacağı havuzdan yükleniciye ödeme yapılacak oluşu;
havuzda biriken paraların Belediye'nin kullanımında olan bir
kaynak niteliğinde olması; ihale kapsamında yapılacak sistemin kurulması ve işletilmesi aşamasında aksaklıklar olması
durumunda ihale bedelinin Belediye bütçesinden karşılanacağı ve ihale kapsamında yüklenici tarafından idareye belirli
bir paranın ödenmesi yerine yüklenicinin kendisine ihale bedelinin ödeneceği hususları dikkate alındığında, uyuşmazlık
konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılması
gerekirken, ihalenin 2886 sayılı Kanun'a tabi olarak yapılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine
karar verilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 3 / Sayı: 10 / Yıl: 2014
İDARİ GÖRÜŞLER
ADMINISTRATIVE OPINIONS
* Sirküler Listesi
Circular List
* Sirkülerler
Circulars
SİRKÜLER LİSTESİ
CIRCULAR LIST
HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ
NO
13
KONU
Elektrik Üretimi Lisans Harçları
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ
NO
20
21
KONU
ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan
Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe
2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin
verilmesi gereken tablo
HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ
NO
14
KONU
2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesi
kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu
konutların tapuya tescilinde harç uygulaması.
Sirkülerlerin tamamına dergimizin 2014 yılı 3. Cilt 10.
sayısından ulaşabilirsiniz
ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT INFORMATION
ASGARİ ÜCRET
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
İHBAR TAZMİNATI(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ)
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
DEĞERLİ KÂĞITLAR (2014)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
LEGAL INTERESTS AND ITS VALIDITY PERIODS
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
INTEREST RATES FOR COMMERCIAL DEFAULT (ADVANCEMENT)
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
GECİKME ZAMMI ORANLARI
DAMGA VERGİSİ (2014)
HARÇ TARİFESİ (2014)
YARGI HARÇLARI (2014)
ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre)
AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ
ORANLARI
2014 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL)
2014 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
2014 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
VERGİ KODLARI
Önemli Bilgilerin tamamına dergimizin 2014 yılı 3. Cilt
10. sayısından ulaşabilirsiniz
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
340 ¨
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 297 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content