close

Enter

Log in using OpenID

Aday Memur Eğitimi Onayı Hk. - İstanbul Anadolu Kuzey Kamu

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 25.03.2014-1882
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı : 77517973-770- ….…
Konu : Aday Memur Eğitimi Onayı Hk.
*BD659867382*
…………
GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA
j
Devlet Memurları Kanunu'nun 55. Maddesine binaen "Aday Memurların Yetiştirilmesine
İlişkin Genel Yönetmelik" gereği, Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde görev yapan
aday memurlar için 1-2-3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oditoryum Konferans Salonunda Aday Memur Eğitimi
düzenlenecektir.
Söz konusu eğitimin programı ve katılımcı listeleri ekte sunulmuş olup, adı geçen eğitimci ve
katılımcıların belirtilen tarihlerde görevli/izinli sayılmaları hususunda;
Olur'larınıza arz ederim.
Uzm. Dr. Mehmet Emin ERTENÜ
İdari Hizmetler Başkanı V.
OLUR
__.__.____
Dr. Şuayıp BİRİNCİ
Genel Sekreter
EKLER :
1- Eğitim Programı (1 sayfa)
2- Katılımcı Listesi (8 sayfa)
E-5 Karayolu Üzeri 34752 / Ataşehir / İstanbul
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Mustafa YILMAZ
Telefon:0216 578 78 78 Dahili: 7727 Faks:0216 578 78 21
e-Posta [email protected]
Evrakı Doğrulamak İçin : http://212.156.152.150:805/enVision/Dogrula/8V33DPT
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli
1 / 1Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
1-2-3-4 NİSAN 2014 ADAY MEMUR EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
SAAT
01.04.2014 Salı
08.00 09.00
09.00-10.30
10.30-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
02.04.2014 Çarşamba
14.45.16.00
09.00-10.30
10.30-10.45
03.04.2014 Perşembe
Açılış ve Eğitim Planının Anlatılması
Sağlık Bakanlığının Merkez Teşkilat
Yapısı ve Görevleri
Ara
Sağlık Bakanlığının Taşra Teşkilatı/İl
Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı
Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri
Öğle Arası
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı/Kamu
Hastaneleri Birlikleri ve Yapısı ve
Görevleri
Ara
Atama Nakil Yönetmeliği
Kişiler Arası İlişkiler
Ara
EĞİTİMCİ
Uzm.Dr. Mehmet Emin Ertenü
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanı
Uzman Esranur Özer
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
Birim Sorumlusu Pınar Güngör
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
Birim Sorumlusu Pınar Güngör
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
Uzman Cihan Cansu
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
Uzman Esranur Özer
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
Dr.Pınar AKER
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
14.45-16.00
09.00-10.30
13.30-10.45
10.45-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30
14.30-14.45
14.45-16.00
04.04.2014 Cuma
DERS ADI
09.00-12.00
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Toplam
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Kalite Yönetimi
Kalite Birimi
Öğle Arası
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Ara
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Etik ve Hasta Hakları
Ara
Çalışan Hakları
Öğle Arası
T.C. Anayasası
Ara
Devlet Teşkilatı
Temel ve Hazırlayıcı Eğitim Sınavı
Av. Yasemin Gökkaya İstanbulAnadolu Kuzey
Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler
Başkanlığı Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi
Av. Yasemin Gökkaya İstanbulAnadolu Kuzey
Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler
Başkanlığı Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi
Uzman Evren Salgut
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
Uzman Evren Salgut
İstanbulAnadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
Av. Utku Sürücü İstanbulAnadolu Kuzey Kamu
Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi
Av. Utku Sürücü İstanbulAnadolu Kuzey Kamu
Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı
Hukuk Bürosu-Bilgi Edinme Birimi
Sınav Gözetmenleri
Uzman Esranur Özer
Birim Sorumlusu Pınar Güngör
Uzman Özlem Güdük
Uzman Cihan Cansu
Özlem Ayaz
Aday Memur Eğitimine Katılacaklar Listesi
Sıra Kurum
Ad-Soyad
T.C. Numarası
Ünvanı
Branşı
Öğrenim
Durumu
Kadrosunun
Bulunduğu Durum
Görev Yaptığı
Kurum
Çalıştığı Birim
Lisans
AtaĢehir ADSM
AtaĢehir ADSM
Poliklinik
Memuriyete
Başlama
Tarihi
Gün/ay/yıl
19.07.2013
1
AtaĢehir ADSM
Mervenur Yanen Korkulu
33922338968
DiĢ Tabibi
2
Erenköy FTRH
Emre Serdar Vayvay
3762111342
Fizyoterapist
Fizyoterapist
Yüksek Lisans
Erenköy FTRH
Erenköy FTRH
Ayaktan FTR Hiz.
01.08.2013
3
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Buse Çağl Arı
55738039662
Asistan
Nöroloji
Tıp Fakültesi
ERSHH
ERSHH
Nöroloji Kliniği
10.11.2011
4
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Yüksel Dede
38206472642
Asistan
Nöroloji
Tıp Fakültesi
ERSHH
ERSHH
Nöroloji Kliniği
28.09.2009
5
Erenköy Ruh ve Sinir H.
AyĢe Nur Oğuz
32667861486
Asistan
Psikiyatri
Tıp Fakültesi
ERSHH
ERSHH
Psikiyatri Kliniği
10.11.2011
6
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Handan Yıldız
50029078832
Asistan
Psikiyatri
Tıp Fakültesi
ERSHH
ERSHH
Psikiyatri Kliniği
10.11.2011
7
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Özgür Avcan Akdu
15014954324
Asistan
Psikiyatri
Tıp Fakültesi
ERSHH
ERSHH
Psikiyatri Kliniği
20.11.2012
8
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Elif Çinka
60109319908
HemĢire
HemĢire
Lisans
ERSHH
ERSHH
Psikiyatri Kliniği
06.08.2013
9
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Ġrfan GürkaĢ
10066570904
HemĢire
HemĢire
Lisans
ERSHH
ERSHH
Psikiyatri Kliniği
27.08.2013
10
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Nuran Korkmaz
38131220820
HemĢire
HemĢire
Lisans
ERSHH
ERSHH
Psikiyatri Kliniği
13.08.2013
11
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Gökhan Sarı
36040654446
Sağ. Teknikeri
Röntgen
Tıp Fakültesi
ERSHH
ERSHH
Radyoloji
19.08.2013
12
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Zeynep Demir
10778913938
Sağ. Teknikeri
Adli tıp
Ön Lisans
ERSHH
ERSHH
Psikiyatri Kliniği
19.08.2013
13
Erenköy Ruh ve Sinir H.
Figen Bayar
43084131048
Sağ. Teknikeri
Anestezi
Ön Lisans
ERSHH
ERSHH
EKT
31.08.2012
14
Fatih Sultan Mehmet EAH
Sinan Karaca
52495163364
Uzman Tabip
Ortopedi
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Ortopedi Serv.
31.01.2006
15
Fatih Sultan Mehmet EAH
Ahder Ġrem Çelik
67378281912
Asistan
Ortopedi
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Ortopedi Serv.
09.11.2012
16
Fatih Sultan Mehmet EAH
Zeynep SönmezıĢık
49543377798
Asistan
Radyoloji
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Radyoloji
09.11.2012
17
Fatih Sultan Mehmet EAH
ġeyma Ġlhan
16526115524
Asistan
Radyoloji
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Radyoloji
09.11.2012
18
Fatih Sultan Mehmet EAH
Mustafa Gazi
17860957160
Asistan
Anestezi
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Anestezi
06.09.2011
19
Fatih Sultan Mehmet EAH
Cansu Akın
39880090962
Asistan
Anestezi
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Anestezi
13.09.2012
20
Fatih Sultan Mehmet EAH
Emrah Ergün
47044493016
Asistan
Kadın Doğum
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Kadın Doğum
23.05.2013
21
Fatih Sultan Mehmet EAH
Ali BarıĢ ġen
15383926434
Asistan
Acil Tıp
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Acil Tıp
10.11.2011
22
Fatih Sultan Mehmet EAH
Hasan Gökçe
70717072898
Asistan
Acil Tıp
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Acil Tıp
20.09.2013
23
Fatih Sultan Mehmet EAH
Tanju Biçer
29369532694
Asistan
Acil Tıp
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Acil Tıp
19.09.2013
24
Fatih Sultan Mehmet EAH
Taygun Baykal
16513722018
Asistan
Acil Tıp
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Acil Tıp
20.09.2013
25
Fatih Sultan Mehmet EAH
Fatma Durmaz
42133789186
Asistan
F.T.R.
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Acil Tıp
17.09.2012
26
Fatih Sultan Mehmet EAH
AyĢe Öztürk
14708748324
Asistan
Ġç Hastalıkları
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Ġç Hastalıkları
13.09.2012
27
Fatih Sultan Mehmet EAH
Boran Can Saraçoğlu
16892323004
Asistan
Nöroloji
Tıp Fakültesi
Fsmaeah
Fsmaeah
Nöroloji Kliniği
30.09.2013
28
Fatih Sultan Mehmet EAH
29
Fatih Sultan Mehmet EAH
30
Fatih Sultan Mehmet EAH
31
Fatih Sultan Mehmet EAH
32
CEMĠLE TÜRK
38479467154
MÜHENDĠS
FATMA CĠNDORUK
35215052452
ĠSTATĠSTĠKÇĠ
KADRĠYE SEDA ĠLHAN
51049546936
BĠLGĠSAYAR
LĠSANS
FSM EAH
LĠSANS
VHKĠ
FSM EAH
ĠAKB
FSM EAH
FSM EAH
FSM EAH
FSM EAH
FSM EAH
GENEL
SEKRETERLĠK
GENEL
SEKRETERLĠK
SANTRAL BĠRĠMĠ
29.07.2013
15.08.2013
26.07.2013
15.05.2013
HASAN GÜNEġ
25289598604
HEMġĠRE
LĠSE
LĠSANS
Fatih Sultan Mehmet EAH
ALĠ ERTEMUR
13204270650
HEMġĠRE
LĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
ÜCRETSĠZ ĠZĠNASKER
YOĞUN BAKIM
33
Fatih Sultan Mehmet EAH
TUĞÇE ENGĠN
32755255756
HEMġĠRE
LĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
YOĞUN BAKIM
15.08.2013
34
Fatih Sultan Mehmet EAH
EMĠNE ERSAYAR
70912125580
HEMġĠRE
LĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
YOĞUN BAKIM
19.08.2013
ÇAĞLA AKYÜZ
25466607938
SAĞLIK
MEMURU
LĠSE
FSM EAH
FSM EAH
ACĠL SERVĠS
20.08.2013
PINAR ERKAN
14456818096
ÖNLĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
34996143694
LĠSANS
FSM EAH
HĠKMET ÖZMEN
39655436360
ÖNLĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
FSM EAH
PATOLOJĠ
LABORATUVAR
YOĞUN BAKIM
19.08.2013
FATMANUR TOĞUġ
SAĞLIK
TEKNĠKERĠ
HEMġĠRE
RADYOLOJĠ
20.08.2013
LĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
ACĠL SERVĠS
20.08.2013
LĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
21.08.2013
LĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
YOĞUN BAKIM
YOĞUN BAKIM
FSM EAH
FSM EAH
FTR KLĠNĠĞĠ
22.08.2013
FSM EAH
FSM EAH
YOĞUN BAKIM
23.08.2013
LĠSANS
FSM EAH
FSM EAH
YOĞUN BAKIM
24.08.2013
35
Fatih Sultan Mehmet EAH
36
Fatih Sultan Mehmet EAH
37
Fatih Sultan Mehmet EAH
38
Fatih Sultan Mehmet EAH
39
Fatih Sultan Mehmet EAH
DĠLAN ELÇĠ
26656046476
SAĞLIK
TEKNĠKERĠ
HEMġĠRE
40
Fatih Sultan Mehmet EAH
MELEK NUR UZUN
58408043686
HEMġĠRE
41
Fatih Sultan Mehmet EAH
DERYA YALDIZ
45004177716
HEMġĠRE
AYġE KONAN
22661040270
12837111026
SAĞLIK
TEKNĠKERĠ
HEMġĠRE
34681986858
HEMġĠRE
ĠLK VE ACĠL
YARDIM
TEKNĠSYENĠ
PATOLOJĠ
TEKNĠKERĠ
RÖNTGEN
TEKNĠKERĠ
FĠZYOTERAPĠS ÖNLĠSANS
T
LĠSANS
15.08.2013
19.08.2013
21.08.2013
42
Fatih Sultan Mehmet EAH
43
Fatih Sultan Mehmet EAH
44
Fatih Sultan Mehmet EAH
FATIMATÜL ZEHRA
TEKĠN
SEMRA BOL
45
HaydarpaĢa Numune EAH
DĠLEK DÜZGÜN
25672213558 Asistan
Aile Hekimliği
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Aile Hekimliği
28.02.2013
46
HaydarpaĢa Numune EAH
EMĠNE AVCI
21458028910 Asistan
Acil Tıp
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Acil Tıp
29.05.2013
47
HaydarpaĢa Numune EAH
EMĠNE AKALIN
68971113556 Asistan
Aile Hekimliği
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Aile Hekimliği
06.09.2012
48
HaydarpaĢa Numune EAH
ERĠNÇ EVRENSEL
29426031412 Asistan
Plastik C.
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Plastik C.
27.09.2013
49
HaydarpaĢa Numune EAH
Ezgi Ceren DALLI
18119515360 Asistan
Kadın Doğum
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Kadın Doğum
06.09.2012
50
HaydarpaĢa Numune EAH
Fevziye Hilal DURMAZ
29095135060 Asistan
Çocuk
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Çocuk
10.11.2011
51
HaydarpaĢa Numune EAH
GĠZEM ERDOĞAN
18265913522 Asistan
Nöroloji
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Nöroloji
19.03.2012
52
HaydarpaĢa Numune EAH
GĠZEM AYASGĠL
40573377994 Asistan
Aile H.
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Aile H.
16.05.2012
53
HaydarpaĢa Numune EAH
HARĠKA KÖġLÜK
51631452546 Asistan
Anestezi
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Anestezi
25.10.2011
54
HaydarpaĢa Numune EAH
HĠLAL YALÇIN ÖZTÜRKERĠ
62746050954 Asistan
Tıbbi Biyokimya Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Tıbbi Biyokimya
09.11.2012
55
HaydarpaĢa Numune EAH
KEZBAN DEVECĠ
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Aile H.
16666182714
Asistan
Aile H.
10.07.2013
56
HaydarpaĢa Numune EAH
MELĠKE GÜNAY
10238199902
Asistan
Ġç Hastalıkları
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Ġç Hastalıkları
18.09.2012
57
HaydarpaĢa Numune EAH
MUSTAFA DAĞLI
14959236830
Asistan
Aile Hekimliği
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Aile Hekimliği
07.09.2011
58
HaydarpaĢa Numune EAH
NURCAN KUTLUER
23665548762
Asistan
Anestezi
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Anestezi
14.11.2012
59
HaydarpaĢa Numune EAH
SEVGÜL MUTLU
55111058938
Asistan
Acil Tıp
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Acil Tıp
05.08.2013
60
HaydarpaĢa Numune EAH
ġule TEKĠN
35887642654
Asistan
Enfeksiyon H.
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Enfeksiyon H.
12.11.2012
61
HaydarpaĢa Numune EAH
TUBA TANYEL
14153515724
Asistan
Nöroloj
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Nöroloj
09.11.2012
62
HaydarpaĢa Numune EAH
BERKAN ARIK
40582577378
Asistan
KBB
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
KBB
23.03.2010
63
HaydarpaĢa Numune EAH
FADĠME SULTAN ALBEZ 34102437778
Asistan
Aile Hekimliği
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Aile Hekimliği
21.11.2012
64
HaydarpaĢa Numune EAH
Musab ALĠ KUTLUHAN
20437748948
Asistan
Üroloji
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Üroloji
14.11.2012
65
HaydarpaĢa Numune EAH
ERCE SEVĠN
10807648138
Asistan
Radyoloji
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Radyoloji
02.05.2007
66
HaydarpaĢa Numune EAH
MERYEM UÇMAN
20783561192
Asistan
Aile Hekimliği
Tıp Fakültesi
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Aile Hekimliği
05.09.2011
67
HaydarpaĢa Numune EAH
UTKU SÜRÜCÜ
19133477866
Avukat
AVUKAT
Lisans
HaydarpaĢa EAH
AKKB
Acil
08.10.2012
68
HaydarpaĢa Numune EAH
BĠLAL GÜNDÜZ
40489858624
Memur
Memur
Lise
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
69
HaydarpaĢa Numune EAH
BÜġRA FINDIKÇI
49627638296
Sosyal ÇalıĢ.
Sosyal ÇalıĢ.
Lisans
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
Hasta Kabul
70
HaydarpaĢa Numune EAH
SELMA DANACI
42313434486
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
AMELĠYATHANE
26.08.2013
71
HaydarpaĢa Numune EAH
NAGĠHAN IġIKLI
19771593406
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
ACĠL
26.08.2013
72
HaydarpaĢa Numune EAH
EMEL ÖZKAN
19610358418
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
NÖROLOJĠ
22.08.2013
73
HaydarpaĢa Numune EAH
MURAT KOCATÜRK
33718879736
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
BEYĠN VE SĠNĠR C. 26.08.2013
74
HaydarpaĢa Numune EAH
DUYGU GĠZEM AHISHALI 38248124912
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
26.08.2013
75
HaydarpaĢa Numune EAH
ELĠF ÇELĠK
24047521106
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
YOĞUN BAKIM
19.08.2013
76
HaydarpaĢa Numune EAH
KADER MĠRĠOĞLU
32680621480
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
27.08.2013
77
HaydarpaĢa Numune EAH
ELĠF KAġUT
51946452972
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
27.08.2013
78
HaydarpaĢa Numune EAH
AYġE DĠLEK
59929367022
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
19.08.2013
79
HaydarpaĢa Numune EAH
ESMA SARI
42496914638
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
27.08.2013
80
HaydarpaĢa Numune EAH
FATĠH ASLAN
22295725734
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
ACĠL
27.08.2013
81
HaydarpaĢa Numune EAH
REFĠA KARATAġ
50413821228
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
21.08.2013
82
HaydarpaĢa Numune EAH
FATMA ZEHRA OKUMUġ 21728027032
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSE
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
KADIN HASTALIKLARI
27.08.2013
83
HaydarpaĢa Numune EAH
YUSUF EMRE ÜNALAN
22727675514
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
ACĠL
27.08.2013
84
HaydarpaĢa Numune EAH
DENĠZ ÇALIġKAN
21896397874
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
15.08.2013
85
HaydarpaĢa Numune EAH
ESRA SEVĠNÇ
39082796150
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
ORTOPEDĠ
02.09.2013
86
HaydarpaĢa Numune EAH
HĠLAL YEġĠLIRMAK
19337128004
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
02.09.2013
87
HaydarpaĢa Numune EAH
YASEMĠN METLĠ
19075115212
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
21.08.2013
88
HaydarpaĢa Numune EAH
MELĠKE MEMĠġ
10048945966
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
ANESTEZĠ VE REAN.26.08.2013
29.07.2013
89
HaydarpaĢa Numune EAH
ÖMER SAĞLAM
55972235288
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
ACĠL
28.08.2013
90
HaydarpaĢa Numune EAH
BETÜL ġENSOY
45727759084
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
GENEL CERRAHĠ
26.08.2013
91
HaydarpaĢa Numune EAH
FATĠH DURSUN
17387871192
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
GENEL CERRAHĠ
28.08.2013
92
HaydarpaĢa Numune EAH
SEMA AKAY
13730309466
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSE
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
22.08.2013
93
HaydarpaĢa Numune EAH
MERVE EMEKSĠZ
11435272184
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
16.08.2013
94
HaydarpaĢa Numune EAH
PELĠN ÖZ
22297686316
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
28.08.2013
95
HaydarpaĢa Numune EAH
FATMA GÜLġEN ÇAM
26188520516
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
ACĠL
22.08.2013
96
HaydarpaĢa Numune EAH
EBRU NUR ÖZTÜRK
28429197484
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
DAHĠLĠYE
27.08.2013
97
HaydarpaĢa Numune EAH
GÜNAY SARIKAN
20087807798
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
HaydarpaĢa EAH
HaydarpaĢa EAH
STERĠLĠZASYON
20.08.2013
98
HaydarpaĢa Numune EAH
ĠSMAĠL BULUT
49351366816
HEMġĠRE
HEMġĠRE
LĠSANS
19.08.2013
Dr.Siyami Ersek Hastanesi
DR.OSMAN MURAT BAġTOPCU
29684197950
ASĠSTAN
100 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
UZ.DR.IġIL ATASOY
44035527460
UZMAN
101 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
DR.GÖKSEL ÇĠNĠER
14326402462
ASĠSTAN
102 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
EMĠNE AYDIN
14410880916
HEMġĠRE
103 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
FARUK GENÇ
15872667978
HEMġĠRE
104 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
FATMA BURUNTEKĠN
38236850342
HEMġĠRE
105 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
HAKAN ASLAN
10232474104
HEMġĠRE
106 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
HATĠCE DÜZGÜN
60949440602
HEMġĠRE
107 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
HATĠCE KÜBRA ÇELĠK
50155705312
HEMġĠRE
108 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
MERVE ERTUNÇ
32509161142
HEMġĠRE
109 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
NAGEHAN KÜTÜKÇÜ
12296775470
HEMġĠRE
110 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
SEVĠL ÖZ
49693397066
HEMġĠRE
111 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
ZEKĠYE TÜRKAN YANIK 28180772678
HEMġĠRE
112 Dr.Siyami Ersek Hastanesi
ÖZGE BAYRAK
MUHENDĠSĠ
HaydarpaĢa EAH
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
Anadolu KHK Genel
Sekreterliği
AMELĠYATHANE
99
HaydarpaĢa EAH
Dr.Siyami Ersek
KALP VE DAMAR
TIP
CERRAHĠSĠ
FAKÜLTESĠ Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
KARDĠYOLOJĠ TIP FAKÜLTESĠ Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
KARDĠYOLOJĠ TIP FAKÜLTESĠ Hastanesi
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
LĠSANS
Dr.Siyami Ersek
Hastanesi
BĠYOMEDĠKAL LĠSANS
Doktor
Pratisyen
Hekim
ġile Devlet Hast.
113
ġile Devlet Hast.
Anıl Ergin
10357034160
19387010458
Tıp Fakültesi
KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ
20.09.2013KLĠNĠĞĠ
KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ
06.06.2005
KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ
24.09.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
20.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
28.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
15.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
21.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
28.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
26.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
19.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
16.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
16.08.2013
SAĞLIK BAKIM HĠZMETLERĠ
19.08.2013
12.08.2013
Acil Servis
20.09.2013
114 Beykoz D.H.
Gülsüm Yılmaz
48910772570
Tabip
Tıp Fakültesi
Beykoz D.H.
Beykoz D. H.
Acil Servis
20.09.2013
115 Beykoz D.H.
Ahmet Faruk ÖZDEMĠR
60136277080
Tabip
Tıp Fakültesi
Beykoz D.H.
Beykoz D. H.
Acil Servis
20.09.2013
116 Beykoz D.H.
Aysu ALĠGĠL
39349429272
Tabip
Tıp Fakültesi
Beykoz D.H.
Beykoz D. H.
Acil Servis
19.09.2013
117 Beykoz D.H.
Gökhan YILMAZ
28807694598
Tabip
Tıp Fakültesi
Beykoz D.H.
Beykoz D. H.
Acil Servis
11.09.2012
118 Beykoz D.H.
Kübra ÖRENLĠ
32714433096
HEMġĠRE
LĠSANS
Beykoz D.H.
Beykoz D. H.
Yoğun Bakım
17.12.1989
119 Beykoz D.H.
YeĢim ÇETĠNARSLAN
14934008278
TĠBBĠ SEKR.
MESLEK L.
Beykoz D.H.
Beykoz D. H.
Disiplin
19.08.2013
120 Ümraniye E.A.H.
KORAY ÇINAR
21415191206
ASĠSTAN
AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H.
02.10.2009
121 Ümraniye E.A.H.
SENA AKTAġ
30157752910
ASĠSTAN
AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H.
25.10.2011
122 Ümraniye E.A.H.
MUHAMMED YUSUF AK 13312285218
ASĠSTAN
AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H.
01.11.2011
123 Ümraniye E.A.H.
BURÇĠN ÖZYĠĞĠT
30098429230
ASĠSTAN
AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H.
04.08.2011
124 Ümraniye E.A.H.
AYġE ġALVARCI
24874735516
ASĠSTAN
AĠLE HEKĠMLĠĞĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H.
19.09.2013
125 Ümraniye E.A.H.
TUNCAY DEMĠRBĠLEK
37333576636
ASĠSTAN
BEYĠN VE SĠNĠR TIP
CERRAHĠSĠ
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ
02.03.2011
126 Ümraniye E.A.H.
KADRĠYE NĠL DÖLÇEL
48913255940
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE TIP
HAST.
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
25.10.2011
127 Ümraniye E.A.H.
YAKUP KARAKURT
45853440542
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE TIP
HAST.
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
03.01.2012
128 Ümraniye E.A.H.
DUYGU TUNÇEL
52045801814
ÇOCUK SAĞ.VE TIP
HAST.
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
12.11.2012
129 Ümraniye E.A.H.
REġAT GÜRPINAR
99559289950
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE TIP
HAST.
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
26.12.2012
130 Ümraniye E.A.H.
BURAK DELĠLOĞLU
19757225772
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE TIP
HAST.
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
09.11.2012
131 Ümraniye E.A.H.
GÜLDEN YILDIRIM USTA 37678909526
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE TIP
HAST.
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
25.10.2011
132 Ümraniye E.A.H.
GÜLġAH ġENAY
32551161756
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE TIP
HAST.
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
09.11.2012
133 Ümraniye E.A.H.
DĠLEK DÖNMEZ ERSAVAġ17894703054
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE TIP
HAST.
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
26.10.2011
134 Ümraniye E.A.H.
FĠDAN KUġ
22372875208
ASĠSTAN
ENFEKSĠYON HAST.VE
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE
KLN.MĠK.
E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ENFEKSĠYON HAST.VE
30.09.2013
KLN.MĠK.
135 Ümraniye E.A.H.
HAKAN ÇAKIT
25831451234
ASĠSTAN
GENEL CERRAHĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. GENEL CERRAHĠ
10.11.2011
136 Ümraniye E.A.H.
ÖZKAN ÖZLER
22264011974
ASĠSTAN
GENEL CERRAHĠTIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. GENEL CERRAHĠ
30.07.2012
137 Ümraniye E.A.H.
BEYZA SELĠN HAKSEVER 10712438848
ASĠSTAN
DAHĠLĠYE
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE
09.11.2012
138 Ümraniye E.A.H.
ECEM SEVĠM
59053060356
ASĠSTAN
DAHĠLĠYE
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE
13.11.2012
139 Ümraniye E.A.H.
ZEHRA SARIKAYA
50929507074
ASĠSTAN
DAHĠLĠYE
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE
19.09.2013
140 Ümraniye E.A.H.
ECE YĠĞĠT
46654273254
ASĠSTAN
DAHĠLĠYE
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE
09.11.2012
141 Ümraniye E.A.H.
DAMLA ERSOY
12998477726
ASĠSTAN
DAHĠLĠYE
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. DAHĠLĠYE
09.11.2012
142 Ümraniye E.A.H.
MUHAMMED SIRAÇ GÜNEġ
54979344320
ASĠSTAN
KADIN HAST.VETIP
DOĞUM
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. KADIN HAST.VE DOĞUM
18.04.2013
143 Ümraniye E.A.H.
NAYĠF ÇĠÇEKLĠ
25957845634
ASĠSTAN
KADIN HAST.VETIP
DOĞUM
FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. KADIN HAST.VE DOĞUM
24.09.2013
144 Ümraniye E.A.H.
ġAMĠL ġAHĠN
20180748066
ASĠSTAN
KBB
ÜMRANĠYE E.A.H. KBB
20.09.2013
145 Ümraniye E.A.H.
TAYFUN AMAN
19408523394
ASĠSTAN
ORT.VE TRAV. TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ORT.VE TRAV.
13.11.2012
146 Ümraniye E.A.H.
SEDAT DUMAN
22606249898
ASĠSTAN
ORT.VE TRAV. TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ORT.VE TRAV.
30.09.2013
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
147 Ümraniye E.A.H.
GÖKHAN ASANATUCĠ
25009400088
ASĠSTAN
RADYOLOJĠ
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. RADYOLOJĠ
30.09.2013
148 Ümraniye E.A.H.
BERKAN ġĠMġEK
25162461704
ASĠSTAN
ÜROLOJĠ
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ÜROLOJĠ
25.10.2011
149 Ümraniye E.A.H.
YUNUS YAġAR
44924022670
ASĠSTAN
RADYOLOJĠ
TIP FAKÜLTESĠÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. RADYOLOJĠ
20.09.2013
150 Ümraniye E.A.H.
NURULLAH ERKEN
44014528570
SAĞLIK MEMURU
RÖNTGEN
LĠSE
ÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H.
16.08.2013
151 Ümraniye E.A.H.
FAZĠLET DĠRGEN
36451735970
EBE
LĠSANS
ÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ORTOPEDĠ
15.09.2013
152 Ümraniye E.A.H.
HACER ġEN
60586458046
HEMġĠRE
LĠSANS
ÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H. ACĠL
15.10.2008
153 Üsküdar DH
Ecem Çelik
74347040920
HemĢire
yok
Lisans
Üsküdar DH
Üsküdar DH
Üroloji Servisi
23.08.2013
154 Üsküdar DH
Sefa Aydın
18388967044
Sağ. Teknikeri
Röntgen Tek.
Ön Lisans
Üsküdar DH
Üsküdar DH
Radyoloji Birimi
13.08.2013
155 Üsküdar DH
ġeymanur YaĢar
23011375158
Sağlık Teknikeri YaĢlı Bakım Tek. Ön Lisans
Üsküdar DH
Üsküdar DH
Evde Bakım Hizm.
28.05.2013
156 Üsküdar DH
Burhan Kahveci
21968017688
Sağlık Teknikeri YaĢlı Bakım Tek. Ön Lisans
Üsküdar DH
Üsküdar DH
Evde Bakım Hizm.
23.05.2013
157 Zeynep Kamil EAH
GAMZE BERKEL
28909533504
ASĠSTAN
KADIN HAST.VE4DOĞUM
YIL YÜK.OKUL
ZKEHAH
ZKEAH
DOĞUM ACĠL
27.10.2011
158 Zeynep Kamil EAH
HANDAN AYHAN AKOĞLU19274008056
ASĠSTAN
KADIN HAST.VE DOĞUM
ZKEHAH
ZKEAH
DOĞUM ACĠL
26.10.2011
159 Zeynep Kamil EAH
HÜSEYĠN ÜSTÜN
11225826412
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
ZKEHAH
ZKEAH
SÜT ÇOCUĞU SERV.23.09.2013
160 Zeynep Kamil EAH
NĠL YAZAR
36733478090
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
ZKEHAH
ZKEAH
ÇOCUK ACĠL
09.11.2012
161 Zeynep Kamil EAH
NURġAH YENĠAY
27481863672
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
ZKEHAH
ZKEAH
YYBÜ1
23.09.2013
162 Zeynep Kamil EAH
NURġEN GÜL
33553120260
ASĠSTAN
ÇOCUK SAĞ.VE HAST.
ZKEHAH
ZKEAH
ÇOCUK ACĠL
14.09.2012
163 Zeynep Kamil EAH
ġAZĠYE SUNGUR
28424503266
DĠYETĠSYEN
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
Poliklinik
14.08.2013
164 Zeynep Kamil EAH
EMĠNE AYCAN
20959539260
EBE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
YYBÜ1
19.08.2013
165 Zeynep Kamil EAH
NĠHAL TAYMAZ UYANIK 24037922852
EBE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
DOĞUMHANE
19.08.2013
166 Zeynep Kamil EAH
SELĠN ARTAL
34564016672
EBE
LĠSE
ZKEHAH
ZKEAH
PERĠNATOLOJĠ
19.08.2013
167 Zeynep Kamil EAH
YILDIZ SÜDER
11833788638
EBE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
DOĞUMHANE
13.08.2013
168 Zeynep Kamil EAH
ZEYNEP MĠNE GÜLTEN
34810949884
EBE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
DOĞUMHANE
12.08.2013
169 Zeynep Kamil EAH
AYSUN ELMAS
10247987064
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
YYBÜ1
27.08.2013
170 Zeynep Kamil EAH
ÇĠĞDEM DEMĠR
59953200968
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
YYBÜ1
21.08.2013
171 Zeynep Kamil EAH
DĠLARA NUR TURGUT
19967713564
HEMġĠRE
LĠSE
ZKEHAH
ZKEAH
YYBÜ1
27.08.2013
172 Zeynep Kamil EAH
DĠLEK KORKUT
30140270018
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
YYBÜ1
26.08.2013
173 Zeynep Kamil EAH
GÜLENDAM GÜLTEN
52876566050
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
DOĞUM ACĠL
21.08.2013
174 Zeynep Kamil EAH
GÜLFEM SAKALLIOĞLU 51550552570
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
DOĞUM ACĠL
19.08.2013
175 Zeynep Kamil EAH
NURCAN AKYILDIZ
12281927440
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
YYBÜ1
02.09.2013
176 Zeynep Kamil EAH
SERPĠL BAġTAN
47371825658
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
YYBÜ2
28.08.2013
177 Zeynep Kamil EAH
SĠBEL TEKDAL
10981476152
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
DOĞUM ACĠL
26.08.2013
178 Zeynep Kamil EAH
ġEBNEM NUR ÇAKMAK
32770004520
HEMġĠRE
TIP FAKÜLTESĠZKEHAH
ZKEAH
DOĞUMHANE
16.08.2013
179 Zeynep Kamil EAH
TUĞBA ÇELĠK
39047026810
HEMġĠRE
LĠSANS
ZKEAH
DOĞUMHANE
26.08.2013
ZKEHAH
180 Zeynep Kamil EAH
SEVĠL ÇALIġIR"
38149476776
RÖNTGEN
ÖNLĠSANS
ZKEHAH
ZKEAH
181 Göztepe EAH
YeĢim Ünal
12377107862
Asistan
Ġç Hastalıkları
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
12.07.2013
182 Göztepe EAH
Hülya Süslü
12005778730
Asistan
Dermatoloji
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
15.07.2013
183 Göztepe EAH
NeĢe Yürekli
20039403382
Asistan
Çocuk
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
15.07.2013
184 Göztepe EAH
Sema Ertürk
30205675468
Asistan
Aile Hekimi
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
19.07.2013
185 Göztepe EAH
Emine Eren
21428013854
Asistan
Ġç Hastalıkları
lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
19.07.2013
186 Göztepe EAH
Gülcin Durukan
41209888426
Asistan
Radyoloji
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
22.07.2013
187 Göztepe EAH
Mustafa Seda Çolak
31291355098
Asistan
Ġç Hastalıkları
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
25.07.2013
188 Göztepe EAH
Suna ġahin Ediz
27194215034
Asistan
Radyoloji
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
26.07.2013
189 Göztepe EAH
Canver Önal
17794615662
Asistan
Radyoloji
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
30.07.2013
190 Göztepe EAH
Elif Gökçe Demir
28981077620
Asistan
Çocuk
Lisans
Ġst. Kartal TSM
Göztepe EAH
01.08.2013
191 Göztepe EAH
Selma KocaĢ
76435000724
Asistan
Aile Hekimi
Lisans
Yavuz Selim DH.
Göztepe EAH
13.08.2013
192 Göztepe EAH
Mehmet Akif KaradaĢ
14311559010
Asistan
Acil Tıp
Lisans
Silivri 2 Nolu Acil S.H.Göztepe EAH
14.08.2013
193 Göztepe EAH
Mehmet Cengiz
42877027322
Asistan
Çocuk
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
15.08.2013
194 Göztepe EAH
Saadet Berrin KiriĢçi
43366302906
Asistan
Aile Hekimi
Lisans
K.maraĢ AfĢin DH
Göztepe EAH
21.08.2013
195 Göztepe EAH
AyĢe Pervanlar
40376048114
Asistan
Aile Hekimi
Lisans
Trab. Of DH.
Göztepe EAH
21.08.2013
196 Göztepe EAH
Feride Terzioğlu
35345010056
Ebe
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
20.08.2013
197 Göztepe EAH
Nurden Çot
22682772556
Ebe
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
16.08.2013
198 Göztepe EAH
Sinem Küçük
17597671062
Ebe
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
19.08.2013
199 Göztepe EAH
Gülten Koçak
42097881650
Ebe
Lise
Göztepe EAH
Göztepe EAH
02.08.2013
200 Göztepe EAH
Özlem Anar Çelik
36676188308
Ebe
Lise
Göztepe EAH
Göztepe EAH
26.08.2013
201 Göztepe EAH
Feride Ercan
51447698678
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
21.08.2013
202 Göztepe EAH
Ġsmail Künbetli
61183411892
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
19.08.2013
203 Göztepe EAH
Kader Ayan Zor
42703808484
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
19.08.2013
204 Göztepe EAH
Tuğçe Korkmaz
16111177814
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
21.08.2013
205 Göztepe EAH
Zeliha Vildan Döner
32726137944
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
23.08.2013
206 Göztepe EAH
Hasan IĢık
10208122220
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
26.08.2013
207 Göztepe EAH
Songül ġahin
56788294650
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
26.08.2013
208 Göztepe EAH
Hüseyin KarataĢ
10211059650
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
23.08.2013
209 Göztepe EAH
Nilgün Aydemir
25502162070
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
26.08.2013
210 Göztepe EAH
Sebile Tozan
39635215138
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
26.08.2013
211 Göztepe EAH
Mehmet Ġlik
16873256604
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
26.08.2013
212 Göztepe EAH
Mehmet OlmuĢ
10396212802
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
19.08.2013
Radyoloji Birimi
26.08.2013
213 Göztepe EAH
Mehtap UlaĢ
12013289006
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
29.08.2013
214 Göztepe EAH
Deniz Derya Ahatoğlu
14114517408
HemĢire
Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
27.08.2013
215 Göztepe EAH
ġeyda ġahin
13342564772
Sağlık Teknikeri Röntgen
Ön Lisans
Göztepe EAH
Göztepe EAH
02.09.2013
216 Göztepe EAH
Yasemin Gökkaya
42520413854
Avukat
Lisans
Göztepe EAH
ĠAKB
04.01.2013
217 Göztepe EAH
MEHMET UYGUN
59203114892
ASĠSTAN
LĠSANS
Göztepe EAH
Göztepe EAH
02.01.2013
218 Fatih Sultan Mehmet EAH
KADRĠYE SEDA ĠLHAN
Görme Engelli
ÇOCUK
51049546936 V.H.K.Ġ
LĠSE
FSMEAH
FSMEAH
SANTRAL
15.05.2013
21157497444 V.H.K.Ġ
LĠSE
FSMEAH
FSMEAH
EVRAK KAYIT
09.05.2013
13274218996 Memur
Önlisans
Beykoz Devlet
Beykoz Devlet
Sosya Hizm.
10.05.2013
ORHAN GAZĠ BAYRAKÇI
ZĠHĠNSEL ENGELLĠ
219 Fatih Sultan Mehmet EAH
NURAY ÖNER
%86
Omurilik Felci Tekerlekli
Sandalyeye Bağımlı
220 Beykoz Devlet H
221 Ümraniye EAH
222 Ümraniye EAH
HĠKMET GÜNDÜZ
ORTOPEDĠK
TÜRKAN TÜRK ATMAZ
GÖRME
35263499056
MEMUR
LĠSE
ÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H.
SEMT POLK.
09.05.2013
41323705500
V.H.K.Ġ
LĠSE
ÜMRANĠYE E.A.H.
ÜMRANĠYE E.A.H.
SEMT POLK.
13.05.2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
481 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content