close

Enter

Log in using OpenID

Kısım:1 Klinik Demirbaş Malzemeleri

embedDownload
KISIM: KLİNİK DEMİRBAŞ MALZEMELERİ
I.
Miktarı Malzemenin adı
1
6
Komple Diş Üniti (Diğer aletleri ile
birlikte)
2
1
Basınçlı Hava Sistemi(Kompresör)
3
1
Digital Panaromik Görüntüleme cihazı
4
1
Fosfor Plak Tarayıcı Sistem
5
3
6
1
Alginat karıştırma Cihazı
Otomotik sterilizasyon poşeti kesme ve
kapama cihazı
7
5
Kanal genişletme sistemi(Endomotor)
8
5
Kanal Boyu Tesbit Cihazı
9
10
1
1
Periapikal röntgen cihazı
Fizyodispenser
11
1
Başlık yıkama yağlama cihazı
12
1
Kuru hava steriliatörü
Birim Fiatı
Tutarı
DEMİRBAŞ MALZEMELER İLE İLGİLİ ORTAK ŞARTNAME
1. Firma malzemeyi idarenin uygun gördüğü yere montajını yaparak çalışır vaziyette teslim edecektir.
2. Diş Üniti ve Diş Üniti ile beraber verilecek diğer aletler 2 yıl garantili olacaktır.
3. İstekliler teklif ettikleri bütün cihazlarda, garanti sonu değiştirilmesi muhtemel yedek parçaların isimlerini
belirterek, garanti sonu 10 yıl geçerli olmak üzere fiyatlarını bir taahhütname ile teklifle birlikte vereceklerdir.
4. Altı ayda bir firma cihazları periyodik bakımını yapacaktır.
5. Teklif veren firmalar Şartnameye Uygunluk Belgesi başlığı altında firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve
yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnamede istenilen bütün özellikler Üretici firma
tarafından hazırlanmış orijinal katalogta da ayrı ayrı işaretlenecektir. Uygunluk belgesi üretici firmanın
katalog veya dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık veya uyumsuzluk bulunursa firma
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. İhtiyaç duyulduğu takdirde cihazların teknik şartnamedeki özelliklerinin demonstrasyonu istenecektir.
1. KOMPLE DİŞ ÜNİTİ (DİĞER ALETLERİ İLE BİRLİKTE) TEKNİK ŞARTNAMESİ:
Aşağıdaki kısımlardan oluşmalıdır.
I) Hasta Koltuğu :
1. Hidrolik veya Elektromekanik sonsuz dişli sistem ile çalışmalıdır. Kontrol ve kumandası düşük voltaj ile
çalışmalıdır. Sessiz çalışmalıdır.220 Volt (+ - %10) elektrik akımı ile çalışmalıdır.
2. Kaidesi aşınma, kırılma ve paslanmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
3.Tetiyer, sırt yastığı ve oturak kısmının döşemesi, dayanıklı, hastayı terletmeyen, temizleyici deterjan ve
antiseptik ajan gibi kimyasallardan etkilenmeyen malzemeden eksiz ve dikişsiz tek parça olmalıdır. Döşeme
rengi kurum tarafından belirlenecektir.
4. Trendelenburg pozisyonuna gelme esnasında sırtlık ve oturak ayrı ayrı mekanizma ile hareket etmeli,
trendelenburg pozisyonunu alabilmelidir.
5. Koltuk kolları hastanın rahatça oturup kalkabilmesine engel olmamalıdır. Koltuk döşemesinin ayak ucunda
ekstra koruma sağlamak için koltuk bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kolay değiştirilebilir, şeffaf ikinci bir
malzeme ile kaplı olmalıdır.
6. Koltuk, beraberinde taşıdığı kreşuvar, reflektör, tablet ile çalışması sırasında ya da durağan halde kaidesi
üzerinde zemine tespit edilmeden dengede durmalıdır.
7. Koltuğun aşağı yöndeki hareketlerinde oluşabilecek bir sıkışmayı engellemek için koltuğun altında sıkışma
veya zorlanma olduğunda hareketi durmalıdır. Ayak pedalından da ani durdurma yapılabilmelidir.
8. Tetiyer dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı aşağı-yukarı ve öne-arkaya hareket edebilmeli, çocuk
hastalar için istenen pozisyona ayarlanabilmeli ve sabitlenebilmelidir.
9. Koltuk; Ayak pedalı, asistan tableti ve tedavi tabletinden kumanda edilebilmelidir. Döner başlıklı aletlerin
çalışması esnasında koltuk hareket etmemeli ve koltuğun hareketi esnasında döner başlıklı aletler çalıştırılırsa
koltuğun hareketi durmalıdır.
II) Tedavi Ünitesi (Tableti):
1.Tedavi tableti hekimin istediği dikey boyutta aşağı ve yukarı, ekseni etrafında ileri-geri hareket
ettirilebilecektir.
İstenilen
yerde
pnömotik
fren
tertibatı
ile
sabitlenmelidir.
2.Tablet üzerinde yerinden çıkarılabilir ve steril edilebilen 1 adet alet tepsisi bulunmalıdır.
3.Tedavi tabletinin uygun bir yerinde: koltuğun kumanda düğmeleri, reflektör açıp kapama, kreşuvar yıkama,
bardak
doldurucu
ve
acil
stoplama
düğmeleri
bulunmalıdır.
4. Hekim döner başlıklı aletlerin su ayarını kolay ulaşılabileceği bir yerden mekanik vana ile yapabilmelidir.
5.Instrumanların bağlı olduğu hortumlar; düz, lastik, yüzeyi silikon olmalı ve kolayca temizlenebilir özellikte
olmalıdır.Hortumlar; en az 1 adet borden(2 delikli) aeratör çıkışı, bir adet dıştan sulu havalı mikromotor
çıkışı, 1 adet hava su şırıngası, 1 adet ışın dolgu cihazı çıkışı ve 1 adet kavitron çıkışı şeklinde imal edilmiş
olmalıdır.
6.Tablet üzerinde hava basıncı değerlerinin birbirinden bağımsız yapılabildiği bir regülatör sistemi
bulunmalıdır.
7.Mikromotor ve aeratörlere ayak pedalından tek düğmeden kumanda edilebilmeli, bir modül devrede iken
diğer modül çalışmamalıdır. Modüllerin her biri diğerinden bağımsız olmalı, biri arızalandığında diğer
modüller
kullanılabilmelidir.
8.Ayak pedalından; koltuk hareketleri verilebilmeli, dinamik el aletleri sulu ve susuz çalıştırılabilmelidir.
III) Kreşuvar ve asistan tableti:
1.Kreşuvar çanağı; kolay temizlenebilen malzemeden üretilmiş, yıkama ve kullanma esnasında dışarıya su
kaçması engellenecek şekilde olmalıdır. Bardak doldurma grubu temizlik ve sterilizasyon için kullanıcı
tarafından vidasız olarak yerinden kolayca sökülüp takılabilecektir.
2.Tükürük emiciye ait asistan tabletinde takoz bulunmalıdır. Tükrük emici takozunda swiç, hortum içerisinde
tutucu filtre bulunmalıdır.
3. Asistan tabletinde bardak doldurucu ve kreşuar yıkama düğmesi bulunmalıdır.
4. Kreşuvar ve bardak doldurucu blok halinde olup, ekseni etrafında hareket edebilmelidir.
5. Kreşuvar üzerinde katı atık tutucu filtre ve üst kapağı paslanmaz metal veya seramik olmalıdır.
6. Tükürük emici hava ile çalışmalı, bünyesinde bir separatör bulunmalı ve geri akıntı kesinlikle vermemelidir.
Emicilerin kumanda sistemi swiçli olmalıdır. Hortumlar; yerine bırakıldığında emiş sistemi devre dışı
kalmalıdır.
IV) Reflektör :
1. Bir kol ile ünite bağlı, her iki yanda el tutacakları bulunmalı, bırakıldığı yerde stabil kalmalı, koltuğun
hareketlerinden etkilenmemelidir.
2.Reflektör ampulü, bir soket üzerinde kolaylıkla takılıp çıkartılabilmeli, halojen veya LED ampul olmalı,
ısınma yapmamalıdır.
3.Reflektör koluna monte bir monitör kolu bulunmalıdır. 15-17 inç monitör bulunmalı, monitöre ait güç
kabloları reflektör kolundan geçmelidir.
5.Aydınlatma gücü 20 000-22.000 lux olmalıdır.
V)Ünit Bağlantısı : Gelen havayı süzen, filitre ve basınç ayarlayıcı regülatörü, elektrik dağıtım
transformatörü ve elektrik düzenleyicisi bulunmalıdır. Komple ünitin açma kapama ana şalteri ve koruyucu
sigortaları bulunmalıdır.
VI)Diğer aletler: Her bir diş ünitinin yanında verilecektir.
1.Aeratör başlığı: (2 adet) Borden özellikte, 2.4 – 2.6 Atm. ile çalışabilmelidir. Seramik veya çelik rulmanlı
olmalıdır.
2. Mikromotor ve angldurva: (2 şer adet) Hava ile çalışan 20 000 veya üzeri devir/dak özelliğine sahip
olmalıdır. Dıştan sulu olmalıdır. 5 kutu yağ birlikte verilecektir.
3.LED cihazı; (1 adet) Estetik ve ergonomik bir şekilde ünite monte edilmiş olmalıdır. Cihazın ışık gücü
1000 mw/cm²’den az olmamalıdır. Dalga boyu 400 nm ve üzeri olmalıdır. Işık çubuğu, cam fiber, koyu renkli,
ısınma yapmamalı, dişe uygulaması ergonomik ve otoklavda sterilize edilebilir olmalıdır.
4.Kavitron; (2 adet) Diş taşlarını temizleyebilecek güçte olmalıdır.
5.Hekim taburesi: Hekimin oturması için ortopedik, kullanımı ergonomik olmalıdır. Yükseklik bel ve sırtlık
ayarı (Çift amortsörlü) yapılabilmelidir. Tekerlekli olacak ve kolayca hareket edebilecektir.
6.Yedek Parçalar; Her ünitle birlikte: 2 adet pneumatik valf, 1 adet hava su şırıngası, 3 adet sigorta, 6 metre
hortum, 1 adet ışıklı dolgu fiber optik ucu, 2 adet koltuk döşemesi ayak naylonu, 1 adet alet tepsisi, 2 adet
hortum ucu adaptörü, 2 adet emici filitresi, 1 adet kreşuar çanağı, 1 adet kreşuvarda katı atık tutucu filtre
verilecektir.
2. BASINÇLI HAVA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sistem bir adet kompresör, Hava deposu, Toz, Yağ ve Aktif karbon filtrelerinden oluşmaktadır. Filtre edilmiş
hava diş ünitlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
Kompresör;
1. Kompresör; tek kademeli, vidalı, yağ enjekteli, hava soğutmalı ve elektronik kontrollü ve en az 10 diş
ünitini ve 25 adet fantom laboratuar robotunu besleyebilecek kapasitede olmalıdır.
2. Çıkış valfinde ölçülen serbest hava verimi minimum 69,3 lt/sn olmalıdır.
3. Çalışma basıncı minimum 4 bar, maksimum 9,75 bar arasında ayarlanabilir olmalıdır.
4. 1 metre mesafeden gürültü seviyesi maksimum 67 dB(+2) olmalıdır.
5. Basınçlı havadaki yağ miktarı maksimum 2 mg/m3 olmalıdırr.
6. Yağ seperatörü değişim süresi 6000 saatten az olmamalıdır.
7. Kompresör kurutucu entegreli olmalıdır. Hava kurutucusu, kompresörle aynı kabin içerisinde olmalı ve
kompresör elektronik kartı tarafından kumanda edilmelidir.
8. Kompresöre uygun kapasitede, birinci filtre 1 micron partikül, 0,1 ppm yağ tutma hassasyetli ve ikinci filtre
0,01 micron partikül, 0,01 ppm yağ tutma hassasiyetli,üçüncü filtre 0,01 micron partikül iki adet filtre
kompresör kanopisi içerisinde yer almalıdır. Kompresör üzerindeki çıkış vanasına gelen basınçlı hava, entegre
kurutucu ve entegre hat filtreleri sayesinde, partikül, yağ ve su ‘dan arındırılmış olmalıdır. Son soğutucu
çıkışında su tutucu olmalıdır.
9. Kompresör hava çıkış basınç aralığı 0.1-1.5 bar arasında ayarlanabilmelidir.
10. Elektrik motoru vida grubuna direkt akuple olmalı; motor gücü 26 kW, Voltaj / frekans 400V / 50Hz
olmalıdır.
11. ISO 9001 ve 14001 normlarına uygun olmalıdır.
Hava Deposu; 1000 lt lik hacimde olmalıdır. İstenilen hava basıncına ayarlanabilmelir manometreleri
olmalıdır. Otomatik yoğunlaşan suyu tahliye vanası olmalıdır.
Toz Tutucu Filtre; Kapasitesi 60 lt/sn, Maximum çalışma basıncı 16 Bar, Maksimum partikul tutma miktarı
1 mikron, Maksimum yağ tutma miktarı 0,1 ppm [ 0,1 mg/m3] Maksimum ortam sıcaklığı 66 C ., Maksimum
hava giriş sıcaklığı 66 C . olmalıdır.
Yağ Tutucu Filtre; Filtre kapasitesi 60 lt/sn, Maximum çalışma basıncı 16 Bar, Maksimum partikul tutma
miktarı 0,01 mikron, Maksimum yağ tutma miktarı 0,01 ppm [ 0,01 mg/m3] olmalıdır. Maksimum ortam
sıcaklığı 66 C, maksimum hava giriş sıcaklığı 66 C . olmalıdır.
Aktif Karbon Filtre; Filtre kapasitesi 60 lt/sn, maximum çalışma basıncı 16 Bar, maksimum partikul tutma
miktarı 0,01 mikron, maksimum yağ tutma miktarı 0,003 ppm [ 0,003 mg/m3], Maksimum ortam sıcaklığı 66
C, maksimum hava giriş sıcaklığı 66 C olmalıdır.
3. DİGİTAL PANORAMİK GÖRÜNTELEME CİHAZI
1.Cihaz 220 V şehir cereyanı ile çalışmalı ve (+,-) % 10 kompanse edebilecek otomatik regülasyon sistemine
sahip olmalıdır.
2.Cihazın tüp voltajı, 60 kV ya kadar düşürülebilmeli, 84 kV kadar çıkarılabilmelidir.
3.Tüp akımı değerleri; 1-15 mA arasında olmalı ve bu değerler basamaklar halinde değiştirilebilmelidir.
4.Cihaz en çok 0,50x 0,50 mm focal spota sahip olmalıdır.
5.Cihazın total filtrasyonu 2,5 mm Al değerinde olmalıdır.
6.Cihazın magnifikasyon oranı panaromikte 1,20-1,40 olmalıdır.
7.Sistem dijitalize olup sensör CCD teknolojisinde olmalıdır. CCD Sensör çözünülürlüğü en az 10 1p/mm
olmalıdır. Cihaz tüm görüntüleri çekim esnasında alarak, tarama ile bilgisayara iletmelidir.
8.Cihazın jeneratörü en az 140 kHz yüksek frekansa kadar çalışabilmelidir
9. Cihazda CCD sensorun pixel ölçüsü en fazla 96 x96 μm olmalıdır.
10. Cihazın sensörünün gri renk tonlama düzeyi en az 14 bit olmalıdır.
11.Cihazda; yetişkin, çocuk ve ileri yaş programları bulunmalıdır.
12.Cihazın kV ve mA değerleri birbirinden bağımsız ve manuel olarak ayarlanabilmelidir.
13.Cihaz en az 10 m.lik bir kumanda ile exposure edilebilmelidir.
14.Cihaz değişik hasta, kemik ve yumuşak doku yapılarına göre, değişik poz ve ışınlama sürelerini
belirleyebilecek Automatic Exposure Control, servikal vertebra kompansasyon sistemine sahip olmalıdır. Bu
parametreleri otomatik olarak ayarlayarak röntgen çekimini gerçekleştirebilmelidir.
15. Çekim sırasında hasta pozisyonlaması yapılırken; kullanıcı ile hasta direk yüz yüze kolayca
pozisyonlandırılabilmelidir. Pozisyonlandırma için en az üç adet kılavuz lazer ışın çizgisi bulunmalıdır. Bu
sayede hasta orta hat lazeri doğru, kolay ve direk ayarlanabilmelidir.
16.Hastanın başının konumu; çene dayanağı (2 adet), ısırma çubuğu(10 adet) ile sabitlendirilebilmelidir.
17.Cihaz arıza tespitini sağlayan oto kontrol sistemine sahip olmalıdır. Hata tespitini kolaylaştıracak hata
kotlarına sahip olmalıdır.
18.Yazılım Türkçe, kullanımı kolay, çoklu kullanıcılı network ortamında kullanılabilmeli ve DICOM 3.0
protokolüne uyumlu olmalıdır.
19.Cihazın yazılımı Windows işletim sistemi ile uyumlu ve Hastane Bilgi yönetim sistemi arasında
entegrasyon olmalıdır. Bu entegre bağlantı için ihtiyaç duyulan şifre, bilgi ve teknik bilgi firma tarafından
sağlanmalıdır.
20.Hastane otomasyonu üzerinden hasta bilgileri alınıp röntgen için ayrıca kayıt yapılmadan çekim
yapılabimelidir. Görüntüler görüntü kaybı olmadan PACS sistemi ve HBYS ye aktarılabilir olmalıdır.
Otomasyona aktarım için gerekli bağlantı ve entegreasyon prosesleri firma tarafından sağlanacaktır.
21.Cihazın görüntü işleme programı çoklu kullanıcılı network versiyonu olmalı, hasta veritabanı bulunmalı ve
görüntülere bütün hastanedeki kullanıcılardan ulaşılabilmelidir.
4. FOSFOR PLAK TARAYICI SİSTEMİ
Sistem; Bir adet tarayıcı cihaz, 20x30(±5) mm 5 adet, 30x40(±5)mm, 20 x 40 mm (Bite wing) 1 adet, 5.7
mm x 7.6 mm (Occlusal) 1 adet fosfor plak ve 10 paket mendilden oluşmaktadır. Tarayıcı cihaz istenilen
boyuttaki fosfor plakları tarayabilmelidir.
Teknik Özellikleri
1. Sistem; ağız içinde kullanılan fosfor plaklar, plaklardaki görüntüyü alan ve yazılıma aktaran bir tarayıcı ve
programlardan oluşmaktadır.
2. Sistem günışığında kullanılabilmeli ve ağıziçi röntgen cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Fosfor plaklar; aktif alanı %100, ince, esnek, kablosuz, hastanın ağzında kolaylıkla konumlandırılabilmeli
ve pozisyonlandırma apareyleri ile birlikte kullanılabilmelidir.
4. Fosfor plakların piksel boyutu seçilebilir olmalı, çözünülürlüğü en az 14 lp/mm ve üzeri olmalıdır.
5. 3x4 cm fosfor plak 10 Lp/mm çözünürlükte en fazla 10 saniyede taranabilmelidir.
6. Fosfor plaklar en az 14 bit görüntü gri tonaj değerine sahip olmalıdır.
7. Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmeli ve en az 1500 görüntü net olarak alınabilmelidir.
8. Çekim sonrası özel dezanfektanlı temizleme mendilleri ile silinebilmelidir.
9. Sistemde otomatik optimizasyon özelliği olmalı, tarama sonrasında parlaklık ve kontrast otomatik olarak
ayarlanabilmelidir. Dijital görüntülerde gri tonların ideal dağılımı, artefakt temizleme, görüntü keskinleştirme
gibi fonksiyonları otomatik optimizasyon ile yapabilmektedir. Ayrıca programda otomatik kontrast ayarı,
filtreleme, negatif görüntü, odaklama, büyütme, görüntüyü kaydetme, görüntüyü ters çevirme ayna özelliği
oluşturma, histogram ve kemik yoğunluğu belirleme, transfer etme, görüntü ve baskı alma fonksiyonları
mevcut olmalıdır.
10. Yazılım Türkçe, kullanımı kolay, çoklu kullanıcılı network ortamında kullanılabilmeli ve DICOM 3.0
protokolüne uyumlu, Elde edilmiş görüntüler DICOM Print yazılımı ile doğrudan Dicom arayüzlü
yazıcılardan baskı yapabilmelidir. Gerekli her türlü programların lisansları süresiz olarak kuruma verilecektir.
11. Cihazın yazılımı Windows işletim sistemi ile uyumlu ve Hastane Bilgi yönetim sistemi arasında
entegrasyon olmalıdır. Bu entegre bağlantı için ihtiyaç duyulan şifre, bilgi ve teknik bilgi firma tarafından
sağlanmalıdır.
12. Hastane otomasyonu üzerinden hasta bilgileri alınıp röntgen için ayrıca kayıt yapılmadan çekim
yapılabimelidir. Görüntüler görüntü kaybı olmadan PACS sistemi ve HBYS ye aktarılabilir olmalıdır..
13. Cihazın görüntü işleme programı çoklu kullanıcılı network versiyonu olmalı, hasta veritabanı bulunmalı
ve görüntülere bütün hastanedeki kullanıcılardan ulaşılabilmelidir.
14. Herbir boyuttaki fosforplak, plastik hijenik kılıf ve temizleme mendillerinin fiyatları ayrıca belirtilecektir.
5. ALGİNAT KARIŞTIRMA MAKİNESİ :
Cihaz üzerinde dijital kumanda paneli bulunmalı ve bu panelden karıştırma süresini arttırma,eksiltme,start ve
power butonları bulunmalıdır. Her türlü aljinatı Homojen, pürüzsüz ve hava kabarcıksız karıştırmalıdır.
Cihazın çalışma esnasında kapağın açılmaması için otomatik emniyet kilidi olmalıdır.Cihaz üç ayrı tipte
Alginat için süre verilmiş ve hafızasında saklayabilir olmalı ve hangi programın çalıştığı dijital kumanda
üzerinde görülmelidir. Cihaz en az 3 000 devir/dakika dönüş hızına sahip olmalıdır. Cihaz dişli sisteminin
daha uzun ömürlü olması için, sistem X Driver Technolojisi ile üretilmiş olmalıdır Cihazla birlikte 10 adet
orijinal karıştırma kabı,10 adet spatül,1 adet ölçekli su kabı verilmelidir.
6. OTOMATIK STERILIZASYON POSETI KESME VE KAPATMA CIHAZI :
Cihaz sterilizasyon kağıt ve poşetlerini ayarlanan boyda kesip aynı zamanda kapatma işlevini yerine
getirebilecek tam otomatik işleve sahip olmalıdır. Cihaz paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Sterilizasyon rulolarının ağız kısmında açıklık bırakmaksızın tam bir kapatma sağlamalıdır. Kapama işlemi
yapıldığında rulonun kapanan kısmında en az 1 (bir) sıra güvenlik bariyer bandı olmalı ve bariyer/bariyerler
gözle görünebilir olmalıdır.
Cihazın soğuk açılmasıyla, ayarlanan çalışma sıcaklığına ulaşma süresi 15 dakikayı geçmemelidir. Kapama
zamanı 1ile 3 sn arasında belirlenmeli ve kapama uzunluğu ise 12 ile 90 cm arasında ayarlanabilmelidir.
Cihazın kapatma genişliği en az 12 mm. olmalıdır. Elektronik ısı kontrolü yapabilmeli, aşırı ısınmalara karşı
elektronik koruma sistemine sahip olmalıdır. Cihaz 5-40 cm arası tüm boylarda sterilizasyon poşet rulolarını
kesip kapata bilmelidir.
Cihazın strilizasyon poşeti rulosu kesim boyu ve kesim adedi ayarlanabilmelidir. Cihaz 220 V ±%10 ve 50 Hz
ile çalışabilmelidir. Isıtma gücü en az 500 Watt olmalıdır.
7. KANAL GENİŞLETME SİSTEMİ (ENDODONTİK MİKROMOTOR VE ANGLDURVA)
Redüksiyon oranı 16:1 olmalı otomatik tork kontrolü olmalı, otoreverse özelliği olmalı ve istenildiginde
fonksiyon dışı bırakılabilmeli, üzerinde şarj edilebilir bataryası olmalı, Anglduruvasının başlık kısmı 6
degişik açıda ayarlana bilir olmalı. Dijital programlama bakımından değişik program kapasitesine sahip
olmalı. LCD ekranı üzerinde çalışma hızı, devir oranı,batarya seviye göstergesi, +tork sınır değeri ayarlanmalı
ve görüle bilmelidir.
8. KANAL BOYU TESPİT CİHAZI:
Kök kanal boyunun tespit edebilmesinde görsel ve işitsel uyarı sinyalleri vermeli, kullanımı kolay olmalı,
herhangi bir ayarlama ve kalibrasyon gerektirmemeli, kanal içersinde kan, hipoklorit, tuz vb.. gibi güçlü
elektrolitlerin varlığında veya kanal kuruluğunda hassasiyetle doğru ölçüm yapabilmeli, her boy kanal eğesi
ile uyumlu olarak çalışılabilmeli, eğe ucunun kanaldaki yeri ve konumunu tesbit edilebilmeli, alkaline pili
bulunmalı, ekrandaki batarya göstergesi bulunmalıdır. 0.5 mm apex bölgesinde kanal boyunu %97.4
oranında doğru olarak tespit edilebilmelidir.
9. PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI:
Vottajı 65 KPv , odak değeri 0.8X0.8 (IEC), kon uzunluğu 15-20 cm, içi kurşun kaplı olmalıdır. Tüp
kendi ekseninde 360 Derece, dik eksende 340 derece dönebilmelidir. Komütatör kablosu spiralli olmalı ve 22,5 m. uzayabilmelidir. Komütatör dijital olmalı, saniye ve salise aralıklarını gösterebilmeli. Röntgen devresi
gövdenin arkasında ve dışta korumalı olarak monte edilmiş olmalı, gerek devrede gerek komütatörde kablo
bağlantısı soketli olmalıdır. Tüpe gelen akım 8Ma olmalı, Toplam filtrasyon FSD 200mm IF çapı 55 mm
olmalıdır. Radyosyon sızıntısı maksimum 1 metre mesafede 50mR/H olmalıdır. 0,1’ den 2,9 saniyeye kadar
onda birlik zaman ayarıyla elektronik dijital devre kontrol cihazıyla zaman ayarlayıcısı olmalıdır. Cihaz
kendini korumaya almadan arka arkaya film çekme özelliğine sahip olmalıdır.
10. FİZYODİSPENSER :
Kömürsüz ve bakım gerektirmeyen bir motora sahip olmalıdır. 300-40.000 devir aralığında çalışabilmelidir.
Tork değerleri 10-60 Ncm arasında ayarlanabilmelidir. Motordaki tork 5.5-5.8 Ncm arasında olmalıdır.
Kablosu ile birlikte motor ve motor tutacı buhar otoklavında steril edilebilmeli ve termal dezenfektörde
dezenfekte edilebilmelidir. Serum akış hızı 100-125 ml olmalıdır, bu hız azaltılabilmelidir. Devir ve aktarım
oranlarındaki geniş seçenekleri ile kırmızı kuşak, mavi kuşak ve yeşil kuşak angulduvraları çalıştırabilmeli
hem cerrahide hemde implantolojide rahatlıkla kullanılabilecek bir sistem olmalıdır. Geniş kolay okunabilen,
renkli ekranı olmalıdır. Ekranda hız, tork, soğutma program numarası vb. bilgiler görülmelidir.
11. BAŞLIK YIKAMA , YAĞLAMA VE STERİLİZASYON CİHAZI :
Her türlü başlık, anguldrava ve piyasemen otomatik olarak yıkanmalı yağlanmalı ve buharla sterilize
edilebilmelidir. Cihazda en fazla 0.3 microsiemens kalitesinde distile su ile çalışmalıdır. Su tankı kapasitesi
en az 2 litre olmalıdır ve en az 6 cycle yapabilmelidir. Cihaza otomatik olarak su sağlayacak distile su cihazı
opsiyonel olarak takılabilmelidir. Kendi yağ tankına uygun olan 200 ml sprey tüp konmalıdır ve yağ tüketimi
0.2 litre olmalıdır. 200 ile 250 cycle aralığında yağlama yapabilmelidir. Cihaz elaletlerini, başlıkları ve
türbinlerin iç kanallarını temizleyebilmelidir. Cihaz dış ve iç yıkama, yağlama ve sterilizasyon işlemini bir
cycle süresince bitirmelidir. Her seferde 6 başlık takabilmelidir ve bu işlem en fazla 12 dakika sürmelidir.
Değişik marka başlıkları takabilmek için adaptör kapağında her biri numaralandırılmış adaptörler pozisyonu
olmalıdır. Değişik adaptörlerle piyasadaki her türlü başlık takılabilmelidir. Cihazda diğer marka başlıkların
kullanılmasında olanak verecek, adaptörler opsiyonel olarak bulunmalıdır. Su sensörleri sayesinde suyun
kalitesi düşük olduğunda, alarm verebilmelidir. Cihazda diğer marka başlıkların kullanılmasında olanak
verecek, adaptörler opsiyonel olarak bulunmalıdır. Tamir takımı ( Avandıkları ) olmalıdır.
12. KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ :
Cihaz, masa üstü tip olacaktır. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik
toz boyalı olacaktır. Kullanılır hacmi en az 120 litre olacak ve paslanmaz çelik malzemeden yapılmış
olacaktır. Sterilizatörünün kullanılır hacmi içerisinde yüksekliği 40 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen,
2/3’ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen paslanmaz malzemeden iki adet rafı olacaktır. Cihazın kapısının
sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır. Cihaz PID mikroişlemcili kontrol sistemine sahip
olacaktır. Cihaz termostat okuma aralığı 0-250 oC arasında olacaktır. Cihaz yapılan programı 1 dakika ile
99,9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir. Kuru hava sterilizatöründe
sıcaklık ve zaman göstergeleri rakamsal olacaktır. Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları olacaktır. Cihazın,
ısıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olacaktır. Cihazda ayarlanan program
değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmeyecektir. Kuru hava sterilizatörünün kullanılır hacmi
içerisinde 110°C – 190°Carasında muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark ±2°C’yi
aşmayacaktır. Kuru hava sterilizatörü 230 V. 50 Hz. Şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content