close

Enter

Log in using OpenID

Anestezi Beceri Eğitim Formları

embedDownload
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI
ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERSİN ADI: İŞLETMELERDE ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ I
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıfı
11
Öğrenci Grubu
BECERİ SEVYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
SONUÇ
5
Hastanın anestezi yönünden yapısal ve
fonksiyonel özelliklerini değerlendirme
5
Hastalık ve ilaç çeşitlerini ayırt etme
5
Hastanın ihtiyaçlarını (psikolojik, fizyolojik,
sosyolojik) tespit etme ve giderme
Hastanın özelliğine uygun doğru araç–gereci
seçme
Anestezi cihazını ve ekipmanları tekniğine
uygun kullanma
Kullandığı araç ve gereçlerin bakım ve
temizliğini doğru olarak yapma
Hastaya tekniğine uygun genel anestezi
uygulama
100 üzerinden verilen toplam puan
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
5
10
10
5
20
100
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Puan
İş organizasyonu yapma
Puan
20
Puan
Anestezi ve teknikleri konularında genel
bilgisi
Puan
5
Puan
Çalıştığı kişilerle ilişkileri ve iş birliği
Puan
5
Puan
Kılık kıyafet durumu
Puan
5
Puan
Beceri eğitimine ilgisi ve gayreti
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Dağılımı
GENEL
DURUMU
ÖĞRENCİLERİN ADI VE SOYADI
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI
ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERSİN ADI : İŞLETMELERDE ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA BECERİ EĞİTİMİ I
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıfı
11
Öğrenci Grubu
GENEL
DURUMU
BECERİ SEVYESİ VE KAZANDIRILACAK
YETERLİLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
SONUÇ
Beceri eğitimine ilgisi ve gayreti
5
Kılık kıyafet durumu
5
Çalıştığı kişilerle ilişkileri ve iş birliği
5
Anestezi ve reanimasyon konularında
genel bilgisi
Hastaya yapılacak işlemde en doğru kararı
verme
Hastanın ihtiyaçlarını (psikolojik, fizyolojik,
sosyolojik) tespit etme ve giderme
5
Hastaya yapılacak işlemlerde uygun
pozisyon verme
5
Konu ile ilgili doğru araç–gereci seçme
5
5
15
İlaç ve sıvı uygulama
15
100 üzerinden verilen toplam puan
100
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
5
10
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
Puan
20
Enfeksiyon hastalıklarından korunma
Seçtiği araç-gereci tekniğine uygun
kullanma
Anestezide özel bakım ve uygulamaları
yapma
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Puan
Dağılımı
ÖĞRENCİLERİN ADI VE SOYADI
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI
ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERSİN ADI:
İŞLETMELERDE ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ II
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıfı
12
Öğrenci Grubu
GENEL
DURUMU
BECERİ SEVİYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
SONUÇ
Beceri eğitimine ilgisi ve gayreti
5
Kılık kıyafet durumu
5
Çalıştığı kişilerle ilişkileri ve iş birliği
5
Anestezi teknikleri konularında genel
bilgisi
20
İş organizasyonu yapma
5
Hastanın anestezi yönünden yapısal ve
fonksiyonel özelliklerini değerlendirme
5
Hastanın ihtiyaçlarını (psikolojik, fizyolojik,
sosyolojik) tespit etme ve giderme
5
Anestezik ilaçları hazırlama
10
Hastanın ve cerrahinin özelliğine uygun
olarak mönitörize ederek takip etme
10
Anestezi cihazını ve ekipmanları tekniğine
uygun kullanma
10
Hastaya tekniğine uygun genel anestezi
uygulama
20
100 üzerinden verilen toplam puan
100
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Puan
Dağılımı
ÖĞRENCİLERİN ADI VE SOYADI
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI
ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERSİN ADI:
İŞLETMELERDE ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA BECERİ EĞİTİMİ II
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıfı
12
Öğrenci Grubu
GENEL
DURUMU
BECERİ SEVİYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
Beceri eğitimine ilgisi ve gayreti
5
Kılık kıyafet durumu
5
Çalıştığı kişilerle ilişkileri ve iş birliği
5
Anestezi ve reanimasyon konularında
genel bilgisi
Hastaya yapılacak işlemde en doğru kararı
verme
Hastanın ihtiyaçlarını (psikolojik, fizyolojik,
sosyolojik) tespit etme ve giderme
5
Konu ile ilgili doğru araç–gereci seçme
10
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
5
Hastaya yapılacak işlemlerde uygun
pozisyon verme
100 üzerinden verilen toplam puan
Puan
5
5
İlaç ve sıvı uygulama
SONUÇ
20
Enfeksiyon hastalıklarından korunma
Seçtiği araç-gereci tekniğine uygun
kullanma
Anestezide özel bakım ve uygulamaları
yapma
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Puan
Dağılımı
ÖĞRENCİLERİN ADI VE SOYADI
10
10
15
100
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI
ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI
BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
DERSİN ADI:
İŞLETMELERDE SİSTEM HASTALIKLARINDA ANESTEZİ BECERİ EĞİTİMİ
İşletme Adı
İşletme Ünitesi
Beceri Eğitimi Tarihi
Sınıfı
12
Öğrenci Grubu
GENEL
DURUMU
BECERİ SEVİYESİ
VE
KAZANDIRILACAK YETERLİKLER
BİLGİ
SEVİYESİ
SONUÇ
Beceri eğitimine ilgisi ve gayreti
5
Kılık kıyafet durumu
5
Çalıştığı kişilerle ilişkileri ve iş birliği
5
Sistem hastalıklarında anestezi uygulama
konularında genel bilgisi
20
İş organizasyonu yapma
5
Hastayı ASA kriterlerine göre
değerlendirme
Hastanın ihtiyaçlarını (psikolojik, fizyolojik,
sosyolojik) tespit etme ve giderme
Hastanın özelliğine uygun doğru araç–
gereci seçme
Anestezi cihazını ve ekipmanları tekniğine
uygun kullanma
Kullandığı araç ve gereçlerin bakım ve
temizliğini doğru olarak yapma
Hastaya tekniğine uygun genel anestezi
uygulama
Hastayı takip sırasında komplikasyonlar
yönünden değerlendirme
100 üzerinden verilen toplam puan
Meslek Dersi Öğretmeni
Adı Soyadı :
Alanı
:
İmzası
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Puan
Puan
Dağılımı
ÖĞRENCİLERİN ADI VE SOYADI
10
5
10
10
5
10
10
100
İşletme Eğitim Birimi Personeli
Adı Soyadı :
Unvanı
:
İmzası
.../…/20...
Okul Müdürü
İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
38
File Size
390 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content